Regler - Tactic

tactic.net

Regler - Tactic

Bombay Bazar-regler

http://www.nelostuote.fi/ruotsi/bombayregler.html

Sivu 1/3

19.5.2008

STÄNG AV FÖNSTER

Innehåll:
Spelplan

72 kort med snablar (varav 4 st snabeländor)

12 elefantmedaljer

Spelets mål

Under en marknad i Bombays basar trasslar flera elefanter ihop sina snablar när deras ägare

jämför vem som har elefanten med den längsta snabeln! Spelarna försöker göra sin elefants

snabel så lång som möjligt. Samtidigt försöker varje spelare hindra de andra spelarna från att

bygga på sina elefanters snablar. Den som har lagt ut flest snabelkort som binder ihop snabeln

vinner.

Innan spelet börjar

Lägg spelplanen på bordet. Sortera de olika snabelkorten i respektive högar med bildsidan uppåt

på de markerade platserna på spelplanens kortsidor. Varje spelare väljer varsin elefant. Om det

bara är två som spelar, väljer spelarna elefanterna som står mittemot varandra. Om det är två eller

tre spelare läggs de snabeländor som blivit över på de närmaste rutorna vid den eller de elefanter

som inte deltar.

Hur man reder ut vem som får börja

Såsom typiskt i en indisk basar, reder man ut den som får börja spelet genom att spela. Alla

spelare tar tre elefantmedaljer och döljer ett, två eller tre av dem under sin ena hand på bordet. Nu

får alla spelare gissa om summan av de medaljer som alla spelare har i sina händer är jämnt eller

udda. När alla spelare har gissat, avslöjar var och en de medaljer som de har i sin hand. Alla de

som gissade fel faller bort ur spelet. Spelarna som blir kvar fortsätter tills det bara finns en spelare

kvar – han/hon får börja Bombay bazar –spelet. I den här versionen har de olika medaljernas

värden ingen betydelse. I en mera professionell version kan summan av medaljerna (det jämna

eller udda talet) räknas av deras ihop räknade värde.

Spelets gång

Spelarna turas om att lägga valfria snabelkort som fortsättning på sina elefanters snablar, turen

går medurs. Spelaren i tur placerar ett snabelkort på spelplanen och sedan är det nästa spelares

tur att göra samma sak. Varje kort ska förlänga elefantens snabel. (se bild 1). På snabelkorten

finns det antingen 1, 2 eller 3 olika snablar. När du lägger korten på spelplanen bör du tänka på tre

saker:

1. Inget kort får läggas på spelplanen så, att snabeln slutar mot ”väggen”, dvs. kanten på

spelplanen. Man får inte heller lägga ett snabelkort med början från snabeländan (se bild 2).

2. Ingen del av din elefants snabel får förenas med snabeln på en motspelares elefant, för då

skulle elefanten ha två huvuden, men endast en snabel!


Bombay Bazar-regler

http://www.nelostuote.fi/ruotsi/bombayregler.html

Sivu 2/3

19.5.2008

3. Varje kort ska passa ihop med korten på spelplanen; man får inte blockera en annan snabels

väg även om det skulle betyda, att snabeln på din egen elefant skulle bli längre (se bild 3.).

4. Varje kort används endast en gång och av en spelare.

5. När alla kort som passar har använts måste spelaren sluta att bygga på sin snabel och lägga sin

snabelända som ett slut på snabeln.

Bild 1 Bild 2 a Bild 2 b

Bild 3 Bild 4

Snabelkorsningar och korsningskort

I spelet ingår det kort där det finns flera snablar. Ett sådant kort är en korsning. En spelare kan

använda detta kort om hans/hennes elefant råkar ha knutar på sin snabel. Även motspelarna får

använda korsningskorten om deras snablar kan gå igenom korsningen.

Det kan hända att en spelare kan koppla ihop sin snabel med en helt ny snabellängd, som

förlänger snabeln med flera kort på en gång. I ett sådant fall fortsätter spelaren att bygga på sin

snabel där snabeln tar slut (se bild 4).

Hur man lägger en snabelända på spelplanen

När spelaren inte kan bygga på sin snabel genom att lägga ut något kort på spelplanen utan att

bryta de angivna reglerna, lägger han/hon snabeländan som det sista avslutande kortet på sin

snabel och slutar spela. De andra spelarna fortsätter spelet. När endast en spelare är kvar i spelet,

fortsätter spelaren så länge han/hon kan fortsätta att lägga ut snabelkort. När det inte går längre så

läggs snabeländan ut och då slutar spelet.

Obs! Snabeländan är det enda kortet som kan användas även då de kort som omringar den har

”öppna” snablar. Flera spelare kan placera sina snabeländor på samma ruta på spelplanen. Då

lägger man korten ovanpå varandra.

Vinnaren

När varje spelare har placerat ut sin snabelända, räknar man hur många kort var och en av

spelarna har lyckats lägga ut, med början från kortet närmast varje elefants huvud. Om en snabel

går flera gånger genom samma korsning, räknas varje genomgång som ett kort. Dvs, om snabeln

går två gånger genom samma korsning, räknas dessa genomgångar som två kort. Spelaren med

den längsta elefantsnabeln (snabeln som har gått igenom flest kort) vinner!

Bombay bazar -turnering

Man kan även spela en turnering Bombay bazar. Då spelar man t ex fyra omgångar per spel. I

slutet av varje omgång delar man ut elefantmedaljer. Medaljerna underlättar poängberäkningen i

slutet av turneringen. Spelaren med flest guldmedaljer vinner! Om det blir oavgjort, vinner spelaren


Bombay Bazar-regler

http://www.nelostuote.fi/ruotsi/bombayregler.html

Sivu 3/3

19.5.2008

som har den bästa kombinationen av medaljer – t ex fler silvermedaljer än den andra spelaren.

Bombay bazar för en spelare

Spelaren väljer en elefant och lägger de tre snabeländorna på elefanterna som blir över. Han/hon

bygger på sin snabel enligt reglerna. Spelet slutar då han/hon inte längre kan förlänga sin snabel.

Spelaren räknar korten som han/hon placerat ut och tar minus för det antal rutor på spelplanen

som inte har använts och minus för de delar som blivit kvar. I nästa spel försöker spelaren få ett

bättre resultat.

STÄNG AV FÖNSTER

More magazines by this user
Similar magazines