Untitled - Visita

visita.se

Untitled - Visita

shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 15

4. För kost betalar den anställde ett belopp enligt tabellen nedan per arbetsdag.

2007-06-01 2008-06-01 2009-06-01

2008-05-31 2009-05-31 2010-05-31

Pris för kost på arbetstid: 32:50 kr 34:00 kr 35:50 kr

Pris för kost på arbetstid och fritid: 1 667 kr 1 740 kr 1 810 kr

Anmärkning:

När anställd tillfälligtvis inte getts möjlighet till kost på arbetsplatsen ska

kostavdrag inte ske.

5. Vid företag där matservering inte förekommer eller där endast enklare

rätter tillhandahålles eller där anställd av medicinska eller etniska skäl ej

önskar omfattas av kost på arbetsplatsen kan annan överenskommelse mellan

arbetsgivare och anställd träffas.

6 Kap Regler för löneberäkning

17 § Lön för anställning del av avlöningsperiod och

avdragsregler vid frånvaro

1. Lön per dag och timme

Lön per dag:

Månadslön × 12

365

Lön per timme vid heltid:

Vid genomsnitt 40 tim per vecka

Månadslön

173

Vid genomsnitt 37 tim per helgfri vecka

Månadslön

160

Lön per timme vid deltid:

Månadslön

Genomsnittlig veckoarbetstid× 4,3

15

More magazines by this user
Similar magazines