Untitled - Visita

visita.se

Untitled - Visita

shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 29

2. Yrkesarbete

Härmed avses arbete där förkunskaper inte är något krav och introduktion

och utbildning normalt sker på arbetsplatsen.

Någon formell utbildning är i sig inte en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna.

2007-06-01– 2008-06-01– 2009-06-01–

Minimilöner 2008-05-31 2009-05-31 2010-05-31

Kronor/månad 15 375 16 200 17 253

Kronor/timmar 88:87 93:64 99:72 – vid 173

96:09 101:25 107:83 – vid 160

Lön per timme anges vid en genomsnittlig arbetstid om 173 timmar respektive

160 timmar per kalendermånad.

3. Ungdomslöner för yrkesarbete

Ungdomslön kan tillämpas under högst tre år.

Minimilön från och med månadsskiftet efter det att nedan angiven ålder

uppnåtts.

Minimilöner

Kr/mån 2007-06-01– 2008-06-01– 2009-06-01–

Kr/tim 2008-05-31 2009-05-31 2010-05-31

Fr o m 19 år 13 768 14 181 14 594

79:58 81:97 84:35 – vid 173

86:05 88:63 91:21 – vid 160

Fr o m 18 år 12 418 12 831 13 244

71:78 74:16 76:55 – vid 173

77:61 80:19 82:77 – vid 160

Fr o m 17 år 11 743 12 156 12 569

67:87 70:26 72:65 – vid 173

73:39 75:97 78:55 – vid 160

Under 17 år 10 392 10 805 11 218

60:06 62:45 64:84 – vid 173

64:95 67:53 70:11 – vid 160

Lön per timme anges vid en genomsnittlig arbetstid om 173 timmar respektive

160 timmar per kalendermånad.

29

More magazines by this user
Similar magazines