Untitled - Visita

visita.se

Untitled - Visita

shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 2

Innehållsförteckning

Sid

Avtal om allmänna anställningsvillkor

1 Kap Avtalets giltighetsområde 4

1 § Allmänt 4

2 Kap Anställnings ingående och upphörande 4

2 § Anställning tillsvidare 4

3 § Provanställning 5

4 § Tidsbegränsad anställning 6

5 § Överenskommelse om turordning 7

6 § Anställningsbevis 7

7 § Intyg – betyg 7

3 Kap Arbetstid 8

8 § Arbetstid 8

9 § Arbetstidsschema 10

10 § Övertid 11

11 § Mertid 11

12 § OB-ersättning 12

4 Kap Ledighet 12

13 § Föräldraledighet 12

14 § Permission 12

15 § Semester 13

5 Kap Kostbestämmelser 14

16 § Kost på arbetsplatsen 14

2

More magazines by this user
Similar magazines