Ladda ner (12,8Mb) - ISU

rolfsdotter.se

Ladda ner (12,8Mb) - ISU

Förord

FÖRORD

Alla kan förstå att om vi fiskar slut på all fisk så kommer våra

barnbarn aldrig att få smaka på torsk eller ål. Stannar vi vid

detta faktum infinner sig oro och i värsta fall hopplöshet.

Men antar vi det som en utmaning som kan bemötas med

kunskap blir frågan något helt annat.

Att levandegöra stora frågor så att barn och ungdomar kan ta dem till sig på ett konstruktivt

sätt är en stor utmaning för oss vuxna. Om våra barn lämnar skolan utrustade med

kunskap som svärd och kritiskt reflekterande som sköld kan de anta vilken utmaning som

helst. Den förmågan är kärnan i det framtida hållbara samhället. Vi vuxna kan genom att

uppmärksamma vilka följder våra handlingar får i vardagen stärka vår förmåga att tänka

långsiktigt.

Hållbar utveckling handlar om att vi som lever nu ska undvika att skjuta över problem

på nästa generation, eller hantera svårigheter på sätt som skapar andra problem längre fram.

Hållbar utbildning är förmedlande av förmågan att se vilka problem som finns i samhället

idag som kommer att påverka nästa generation och utveckla redskap för att kunna hantera

dessa frågor på ett sätt som inte skapar nya problem för nästa generation. Målet är alltså

ansvarstagande, kritiskt reflekterande och problemlösande människor. Det är större krav än

vad de flesta av oss klarar av att leva upp till, men inte ett ouppnåeligt mål.

Att på matten undersöka om man kan beräkna exakt hur mycket torsk som kan tas upp

per år och på samhällskunskapen diskutera vem som egentligen bestämmer hur mycket

torsk som får fiskas är att göra ett hot till ett hanterbart problem. Att på ett kafé presentera

kaffeodlaren är att göra en komplex världshandel till ett möte mellan människor. Genom

kunskap kan avstånd i tid och rum överstigas. Genom hållbar kunskap blir framtiden din vän.

- Tyvärr så kan jag inte nå´t om

Dalsland, för jag var sjuk när

dom gick igenom det i skolan.

Så jag har aldrig fått lära mig det.

Det kanske gick att säga så förr och om fakta som inte

behövdes just då. Men i en värld som förändras i en allt

snabbare takt är det inte hållbart. Idag handlar det inte

om att ”få lära” sig, idag handlar det om att lära sig lära.

För att kunskap ska kunna bidra till hållbar utveckling

räcker det idag inte med att samband klarläggs och

förstås. Insikterna måste förädlas och omvandlas till ett

handlande som bidrar till hållbar utveckling. Vid Malmö

högskola har vi en vision om att våra studenter ska

utveckla en gränsöverskridande handlingskompetens som

innebär inte bara att ha kunskap om något, utan också

ha kunskap i något; att ha kompetens att kritiskt bruka

sina kunskaper.

Liknande förhållningssätt måste känneteckna all

utbildning framöver. Det gäller ett livslångt lärande

från barndom till ålderdom. I skolan ska våra barn

och ungdomar bli experter på att lära sig. Detta för att

kunna hantera nya problem som måste lösas för att

utvecklingen ska bli hållbar.

FÖRORD

Lari Pitkä-Kangas

Kommunalråd, Malmö stad

Harriet Axelsson

Prorektor, Malmö högskola

6 7

More magazines by this user
Similar magazines