Views
6 months ago

EEPAB Magazine #1 2016

IPC. ETT EUROPA, ETT

IPC. ETT EUROPA, ETT VERKTYG. I en komplex och mer digitaliserad industri finns inget utrymme för fel i produktionsprocessen. Europas storföretag inom elektronikindustrin har förstått värdet av att enas under en och samma standard. Nu måste resten följa efter. Med över 35 års erfarenhet av hela elektronikproduktionskedjan, som flitig föreläsare och lärare på KTH, är Lars Wallin ett känt ansikte för de flesta inom den svenska elektronikindustrin. Sedan 2004 arbetar han som IPCs europeiska representant. – Många säger sig följa IPC:s standard men få gör det fullt ut, säger Lars. Detta skapar stora problem i branschen. Av IPCs 3700 medlemmar finns de flesta i USA. Här är IPC en välkänd aktör med medlemmar inom såväl militären som rymdindustrin. I Europa finns 550 medlemmar, med företag som till exempel Ericsson och Bosch. REKLAMATIONSKOSTNADER ISTÄLLET FÖR VINSTER – Europas siffra är låg, fortsätter Lars, vilket beror på att många säger sig följa standarden utan medlemskap. Men är du inte medlem måste du ständigt läsa av industrin för att hålla dig uppdaterad. Det är i princip omöjligt. De flesta aktörer inom elektronikindustrin i Europa känner till IPC. Problemet, enligt Lars, är att få använder standarden genom hela produktionskedjan. Den här okunskapen har lett till att produkter gått sönder när de nått marknaden. Många företag som räknade med höga vinster fick istället betala dryga reklamationskostnader. FÖLJA CHECKLISTOR OCH UTBILDA PERSONAL IPCs standard är komplex och det kan vara svårt att få en tydlig översikt av den. Lars har därför tagit fram en checklista som stöd. Om leverantören och kunden följer den tillsammans minskar risken att missa ett viktigt moment. – Om alla steg i produktionsprocessen följs och inspekteras utifrån givna standarder så får slutprodukten en högre kvalitet, säger Lars. För att sprida kunskapen om IPC kan medlemmar utbilda sina anställda ända upp på lärarnivå. Detta har EEPAB gjort och kan därför säkerställa en tillförlitlig och kvalitativ produktionskedja. VIKTIGA KLASSIFICERINGAR INOM IPC För att använda IPC genom en hel kedja måste man kunna stärka de svagaste länkarna. 14

– De flesta känner till IPC-standarden generellt, säger Lars. Men få vet vad de olika klassificeringarna innebär eller att de gäller inom hela kedjan. Det finns tre klasser: Klass 1 – Allmänna elektroniska produkter där viktigaste kravet är den färdiga produktens funktion. Exempelvis leksaker, datorer och telefoner. Klass 2 – Speciella elektroniska produkter där oavbruten drift är önskvärd men inte kritisk, t ex elektronik till bilar och stora industrimaskiner. Kvalitetsnivån är högre eftersom de negativa effekterna bli större om produkten går sönder. Klass 3 – Högpresterande elektroniska produkter avsedda för system av kritisk betydelse. Innefattar elektronik för bl a flyg- och rymdindustrin, militär samt medicinsk utrustning. EEPAB OCH IPC Lars välkomnar initiativ som att EEPAB bjöd in sina kunder vid hans senaste föreläsning. Det skapar en ökad generell förståelse för standarden. – IPC är något som bör diskuteras mer, säger Lars. Alla kunder har olika artiklar och olika krav. Mitt mål är att få kund och leverantörer som EEPAB att förstå värdet av att enas under en och samma standard. Då förs budskapet vidare på rätt sätt. Mikael Joki, vd på EEPAB, bekräftar värdet av IPC. EN RESA MOT SAMMA MÅL I SNART 60 ÅR Chicago, 1957. Sex mönsterkorttillverkare inser att elektronikbranschen inte är överens om vilken kvalitet kunderna kan förvänta sig på en slutprodukt. De enas om en gemensam standard för produktionsprocessen. The Institute of Printed Circuits, IPC, bildas (idag the Association Connecting Electronics Industries). När fler och fler aktörer anslöt sig till IPC växte behovet av standarder inom fler områden än mönsterkort. Hela produktionskedjan var i behov av en gemensam modell. Idag finns 225 standarder inom IPC, varav knappt 100 används i produktionsprocesser. Målet är att ena elektronikindustrin under samma standard för högsta kvalitet och tillförlitlighet. – IPC är ryggraden för all produktion vi jobbar med idag, säger Mikael. Precis som det finns lagar och direktiv för att sätta produkter på marknaden är det viktigt att vi har ett regelverk att förhålla oss till. 15