11.09.2017 Views

Konfeksiyon Teknik Dergisi Eylül 2017 Sayısı

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

C L O T H I N G T E C H N O L O G Y M A G A Z I N E<br />

EYLÜL SEPTEMBER <strong>2017</strong> www.konfeksiyonteknik.com.tr ISSN 2148-9246


YILLIK<br />

BİRİKİM<br />

GÜVEN<br />

BAŞARI ÖYKÜSÜ<br />

6 - 8 EYLÜL <strong>2017</strong> 13-15 EYLÜL <strong>2017</strong>


CEKET SON ÜTÜ PRESLERİ<br />

Malkan Makina San. Tic. Ltd. Şti.<br />

Merkez : Küçükköy Karayolları Mah. 559 Sk. No: 16 Gaziosmanpaşa 34255 / İstanbul Tel : 90(212) 477 97 97 - 479 89 94 -95 Fax : 90(212) 477 99 50<br />

Fabrika : Küçükköy Karayolları Mh. 559. Sk No: 27/B Gaziosmanpaşa 34255 / İstanbul Tel : 90(212) 538 05 34 Fax: 90(212) 538 12 23<br />

www.malkan.com.tr • pazarlama@malkan.com.tr<br />

MENSAR


REKLAM İNDEKSİ<br />

ADVERTISEMENT<br />

AKBARKOD.........................................Ö.K<br />

DENİZ ETİKET..........................................19<br />

FİLİZ MAKİNE.........................................13<br />

GLENGO.................................................5<br />

GROZ-BECKERT..................................A.K<br />

HUZURLU İNŞAAT..................................53<br />

İHLAS KUZULUK.....................................57<br />

İHLAS MATBAACILIK........................A.K.İ<br />

İHLAS PAZARLAMA..............................47<br />

İMG........................................................55<br />

MALKAN.....................................Ö.K.İ. – 1<br />

MERCAN MAKİNE................................ 31<br />

MESEL-WERMAC............................ 22-23<br />

MEYDAN DIŞ TİCARET............................9<br />

PREMIER VISION...................................27<br />

SANKO...................................................43<br />

SEBAT KİMYA (FOMY).......................... 61<br />

SLEEP WELL............................................59<br />

ŞİMŞEK MAKİNE.................................... 17<br />

TGSD......................................................33<br />

TÜRKİYE HASTANESİ..............................49<br />

TÜYAP (İPLİK FUARI)..............................35<br />

TÜYAP (KONF. MAKİNALARI FUARI).....39<br />

VOLİ TURİZM..........................................45<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr


İMTİYAZ SAHİBİ<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA<br />

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

GENEL MÜDÜR<br />

General Manager<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ<br />

News Editor<br />

SORUMLU MÜDÜR<br />

Responsible Editör<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

Editorial Board Chief<br />

YAYIN KURULU<br />

Editorial Board<br />

SÜREKLİ YAZARLAR<br />

Permanent Columnists<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

Prof. Dr. Cevza Candan<br />

Prof. Dr. Bülent Özipek<br />

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay<br />

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt<br />

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş<br />

Prof. Dr. W. Oxenham<br />

Prof. Dr. Emel Önder<br />

Prof. Dr. Yusuf Ulcay<br />

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner<br />

Prof. Dr. İsmail KAYA<br />

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN<br />

Ekrem Hayri PEKER<br />

REKLAM DANIŞMANI<br />

Advertisement Consultant<br />

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Yılmaz ÖZKAN<br />

yilmaz.ozkan@img.com.tr<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ<br />

Marketing<br />

Comunication Manager<br />

MUHASEBE MÜDÜRÜ<br />

Chief Accountant<br />

SANAT YÖNETMENİ<br />

Art director<br />

GRAFİK & TASARIM<br />

Graphics & Design<br />

BİLGİ İŞLEM<br />

IT Manager<br />

SOSYAL MEDYA<br />

Social Media<br />

ABONE VE DAĞITIM<br />

Subsc rip ti on and<br />

C i rc ul at io n M an ag e r<br />

Ebru PEKEL<br />

ebru.pekel@img.com.tr<br />

Mustafa AKTAŞ<br />

mustafa.aktas@img.com.tr<br />

İsmail GÜRBÜZ<br />

ismail.gurbuz@img.com.tr<br />

Hakan SÖZTUTAN<br />

hakan.soztutan@img.com.tr<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

Songül ÇEK<br />

songul.cek@img.com.tr<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

AD RES | He ad Of fi ce<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

Evren Mahallesi Bahar Caddesi Polat İş Merkezi B Blok No:3 Kat:1<br />

Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 604 51 00 Fax: +90 212 604 51 35<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr | e-ma il : img@img.com.tr<br />

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY Tel: 0212 454 30 00<br />

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ<br />

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN<br />

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81<br />

KONYA | Me tin DE MİR<br />

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74<br />

Advertising Representatives<br />

TAIWAN | Taiwan Bright Co. Ltd. | Mr. Vincent Lee<br />

Tel: 88 622 755 79 01 Fax: 88 622 755 79 00 vincent@mail.taiwanbright.com.tw<br />

JAPAN | Echo Japan Corporation | Mr. Ted Asoshina<br />

Tel: 8 133 263 50 65 Fax: 8 133 234 20 64 echoj@bonanet.or.jp<br />

KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn<br />

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414 jesmedia@unitel.co.kr<br />

BİLGİ / Information<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> <strong>Teknik</strong> <strong>Dergisi</strong>’nde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> <strong>Teknik</strong> is published monthly. Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es<br />

pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.


4<br />

EDİTÖR<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Tekstil atıklarının<br />

geri dönüşümü<br />

Artan sanayileşme ile birlikte doğal kaynakların tükenmesi ve çevre kirliliği problemlerini<br />

artması ile birlikte geri dönüşüm kavramı daha bir önemli hale gelmiş<br />

durumda. Tekstil ürünlerinin geri dönüşümünde de sektör önemli adımlar atıyor.<br />

Tekstil ürünleri, hayatımızın en temel ihtiyaçlarından başlayarak, pek çok alanında<br />

ihtiyaç duyulan malzemelerdir ve üretimleri de artarak devam etmektedir.<br />

Tekstil sektörü, petrol sektörünün ardından dünyada en fazla kirlilik oluşturan 2.<br />

endüstri dalı. Tekstil atıkları üç ana grup altında toplanabilir. Birincisi suni iplik<br />

fabrikalarından çıkan atıklar, ikincisi tekstil imalatı atıkları, üçüncüsü ise tüketicilerin<br />

tekstil atıkları. Tekstil ve konfeksiyon sektörü için uluslararası çözümler<br />

üretmeye çalışan kuruluşlar, tekstil atıklarının yeniden kullanımı ve geri kazanımı<br />

konusunda çalışmalar yürütmekteler. Öncelikle tekstilde geri dönüşüm konusunda<br />

yoğun çalışmaların yürütülmesinin en önemli nedenlerinden biri kıyafet<br />

ve tekstil ürünlerinin %100’ e yakınının geri dönüştürülebilmesi. Hatta bazı ürünler<br />

ne kadar yıpranmış olursa olsun geri dönüştürülebiliyor.<br />

Ali ERDEM<br />

Yazı İşleri Müdürü<br />

News Editor<br />

Dünyada her yıl 150 milyon ton yeni giysi ve ayakkabı satışa sunuluyor. Yetkililere<br />

göre, bir kenara atılan giysilerin ise yüzde 95’i halen kullanılabilir durumda. Bu nedenle<br />

kıyafetlerin yeniden değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Örneğin denim<br />

ürünleri mevcut koşullarda en fazla yüzde 20 geri dönüşüm pamuk elyafı içerebilmekte.<br />

Kaliteyi düşürmeden bu oranı arttırmak için daha fazla teknolojik inovasyon<br />

gerekiyor. Denim ürünlerini değerlendirmek üzere, kullanılmayan denim<br />

ürünleri lif haline gelene kadar parçalanmaktadır. Elde edilen liflerin büyük kısmı<br />

yalıtım malzemesi olarak kullanılırken, kalan kısım ise yeni kumaş üretmek üzere,<br />

kullanılmamış lifler ile karıştırılmakta. Giysileri geri dönüşümde kullanmak için geri<br />

dönüşüm tesislerine ihtiyaç duyuluyor. Günlük 500 ton veya daha fazla tekstil ürünü<br />

toplanabildiği taktirde, geri dönüşüm tesisi kurulabiliyor. Atıkların geri dönüşümü<br />

sayesinde; doğal kaynaklar korunmuş, enerji tasarrufu sağlanmış, atık miktarı<br />

azalmış, ekonomiye katkı sağlanmış, geleceğe yatırım yapılmış oluyor.<br />

EDİTÖR<br />

Özellikle Türkiye’nin en önemli pazarı olan AB ülkeleri ve ABD’de, çevre konularına<br />

duyarlı ve çevreyle dost ürünleri satın alan kişilerin pazardaki oranı %<br />

40’lara çıkmıştır. Dünya tekstil ihracat pazarının yıllık hacminin 600 milyar dolar<br />

olduğu düşünüldüğünde, çok önemli bir pazardan bahsedildiği görülebilir.<br />

Türkiye konumu itibarı ile bu pazardan pay alabilecek durumdadır ve tekstil<br />

geri kazanım sektörü de bu pazarı destekleyebilecek önemli bir aktördür. Bilindiği<br />

gibi % 5 geri kazanılmış elyaf kullanan bir ürün Recycle etiketi alabilmektedir<br />

ve recycle etiketi alan ürün çevreci pazarda kendine yer bulabilmektedir.<br />

Bu yeni pazarda geri kazanılmış elyaf artık yalnızca, daha düşük kalitedeki<br />

ürünlere değil, üst segment ürünlere de girebilecektir. Bu durum geri kazanım<br />

sektörünün pazar payını da artırabilecektir. Görüldüğü gibi geri kazanım sektörü,<br />

“sürdürülebilir üretim ve kalkınma”nın önemli bir ayağıdır ve mutlaka desteklenmesi<br />

gerekmektedir. Modadan keyif almaya devam etmeyi istiyorsak,<br />

kaynaklarımızı daha iyi kullanmanın bir yolunu bulmalıyız.


6<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong>


PANORAMA 7<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Tekstil endüstrisi, küresel ekonominin ve vatandaşların<br />

yaşam kalitesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ekonomideki<br />

önemli etkiyi bilerek, hükümetin büyümesine yönelik en<br />

kârlı politikaları kusursuz sunması mantıklıdır. Hükümet<br />

girişimleri, tekstil imalatını canlandırmanın, iş yaratmanın,<br />

ev tekstili ve konfeksiyon ürünlerinin alımını<br />

ve desteğini geliştirmenin ve sanayi ve ekonominin<br />

geçim ve istikrarını korumanın mükemmel bir yoludur.<br />

Tekstil endüstrisinin büyümesini artırmak için dünyanın<br />

dört bir yanına götürülen en kârlı ve destekleyici<br />

hükümet girişimlerinden bazılarına bir göz atalım.<br />

Dünya ülkelerinin<br />

tekstil sektörüne<br />

destekleri<br />

NİJERYA<br />

Şubat <strong>2017</strong>’de Nijeryalı hükümet, yerel tekstil endüstrisinin<br />

canlandırılması ve iyileştirilmesi için 162 milyon<br />

dolar tahsisat gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu fonlar,<br />

sektörde büyümenin teşvik edilmesi, işler oluşturulması,<br />

yerel olarak üretilen tekstil ve giyim ürünlerinin<br />

alımının teşvik edilmesi ve sahte ve kaçak tekstil<br />

ürünlerinin tehditleriyle mücadele edilmesine yönlendirilecek.<br />

Tahsis ayrıca altyapıyı, özellikle de tekstil<br />

üreticileri için kilit olan elektriğe erişimi geliştirmek için<br />

kullanılacaktır. Aynı zamanda pamuk üretimini ve<br />

kalitesini artırmaya yardımcı olması bekleniyor.<br />

HİNDİSTAN<br />

2016’da NDA hükümeti tarafından ilan edilen Yeni<br />

Ulusal Tekstil Politikası, 894 milyon dolarlık bir pakettir.<br />

Bu pak, iplik, makyaj ve kumaş gibi ilgili sektörlerde<br />

işgücü reformlarını destekliyor ve Hindistan’daki<br />

tekstil endüstrisinin Bangladeş ve Vietnam<br />

gibi rakiplerini aşmasına yardımcı olması bekleniyor.<br />

Tekstil ihracatını artıracak ve milyonlarca yeni<br />

iş yaratması bekleniyor. Hindistan’daki iş yaratma<br />

ve üretimini teşvik eden Hindistan’ın Made in India<br />

girişimi de Hindistan’ın tekstil endüstrisinin başarısını<br />

ve büyümesini artırmaya yardımcı olacaktır.<br />

MALEZYA<br />

Malezya’nın 2020 yılına kadar yürürlüğe girecek<br />

olan Üçüncü Sanayi Master Planı, tekstil endüstrisinin<br />

büyümesini teşvik ediyor. Plan, endüstriyel ve ev<br />

tekstili, fonksiyonel kumaşlar, üst seviye kumaşlar ve<br />

giysilerin büyümesi ile tasarım evleri, moda merkezleri<br />

ve özel boyama ve apre tesisleri gibi destek tesislerinin<br />

ve hizmetlerin geliştirilmesi üzerine odaklanmaktadır.<br />

ABD<br />

Geçtiğimiz yıl, eski ABD Başkanı Barack Obama<br />

Cambridge, Massachusetts’de yeni bir elyaf ve tekstil<br />

imalatı yenilik merkezi kurmayı ve araştırma ve<br />

geliştirme yatırımları üretiminde 2 milyar dolardan fazla<br />

yatırım yaptığını açıkladı. Devrimci Lifler ve Tekstil<br />

İmalat İnovasyon Enstitüsü, yenilikçi özelliklere sahip<br />

yenilikçi tekstillerin araştırılması ve üretilmesi için federal<br />

kaynaklarda 75 milyar dolar ve federal olmayan<br />

yatırımlar için 250 milyon dolar tutarındaki birikimi<br />

birleştiriyor. Bu girişim, endüstrinin 2000’li yılların gerilemesinden<br />

kurtarmaya devam eden tekstil sanayi<br />

işlerini meydana getirmek ve ev tekstili baskı, tekstil<br />

imalatı ve tekstil imalatçılarını teşvik etmektedir.


8<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Linexpo İç Giyim ve Çorap Fuarı,<br />

Şubat 2018’de sektörü buluşturuyor<br />

Fuar öncesinde yapılan yurt dışı gezileriyle 60 ülkenin davet edildiği Linexpo<br />

İç Giyim ve Çorap Fuarı, 2018 yılında dünyanın her yerinden profesyonel<br />

müşterileri ağırlamaya hazırlanıyor.<br />

Geçtiğimiz yıl sektörün yoğun katılımı ve zengin<br />

ziyaretçi profili ile dikkat çeken Linexpo İç Giyim<br />

ve Çorap Fuarı bu yıl da fuar öncesinde yaptığı<br />

çalışmalarla oldukça iddialı… Tüm İç Giyim Sanayicileri<br />

Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman<br />

Alyüz, “Linexpo İç Giyim ve Çorap Fuarı, 08-10<br />

Şubat tarihleri arasında kapılarını açacak. Öncesinde<br />

hummalı bir hazırlık süreci geçirdiğimiz fuar<br />

için geri sayım başladı. Türk iç giyim firmalarının<br />

yeni sezona özel olarak hazırladıkları kreasyonlarla<br />

renklenecek ve Türkiye’nin en önemli iç giyim ve<br />

çorap, ev içi giyim, yatak ve plaj kıyafetleri markalarını<br />

bir araya getirecek olan fuarda 2018 yılının<br />

yaz ve kış modası da belirlenecek” ifadelerine yer<br />

verdi. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek<br />

olan Linexpo İç Giyim ve Çorap Fuarı’nda bu yıl<br />

Türkiye’nin önde gelen markaları boy gösterecek.<br />

İç giyim sektörünü hareketlendirmek ve katılımcıları<br />

profesyonel iş ortakları ile buluşturmak için<br />

dernek tarafından fuar öncesinde ve sonrasında<br />

etkili reklam çalışmaları yapılıyor. Yıl boyunca fuara<br />

katılan firmaların iştirakiyle yurt dışına düzenlenen iş<br />

gezilerinin neticesinde dünyanın dört bir yanından<br />

yabancı önemli firma ve ziyaretçiler fuara davet<br />

ediliyor. Yapılan iş gezileri ile Doğu Blok Ülkeleri,<br />

Asya, Afrika, Amerika, Avustralya, Avrupa, Çin ve<br />

Avrasya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden<br />

fuara katılım bekleniyor. Fuarın, yapılan tüm<br />

Ar-Ge ve tanıtım çalışmaları, her yıl düzenli olarak<br />

ağırladığı ziyaretçi baz alındığında bu sene de sektörün<br />

nabzını tutması bekleniyor.


10<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Gerber-Glengo<br />

Operatörleri<br />

partide buluştu<br />

Başta konfeksiyon olmak üzere mobilya, deri, otomotiv,<br />

havacılık, denizcilik, ambalaj sektörlerine CAD,<br />

CAS, CAM sistemleri konusunda hizmet veren Glengo,<br />

markası olan Gerber sistemleri kullanıcı/operatörlerine<br />

yönelik bir parti düzenledi. 26 Ağustos Cumartesi günü<br />

Ataköy Marina Nossa Costa’da düzenlenen etkinliğe<br />

Türkiye’nin her bölgesinden Gerber sistemlerini kullanan<br />

operatörler katıldı. Partiye, başta İstanbul-Bursa-Ankara-Denizli-Adana-Sivas-Malatya<br />

olmak üzere<br />

ülkemizin her bölgesinden yaklaşık 1000 operatör<br />

iştirak etti. Davetlilerin partiye katılımlarından sonra<br />

bir konuşma yapan Glengo Teknoloji Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Mehmet Aykut Vural, öncelikle böyle bir<br />

gecede kendilerini yalnız bırakmayan Gerber sistemleri<br />

operatörlerine ve partiye gelen diğer katılımcılara<br />

teşekkür etti. Mehmet Aykut Vural, “1985 yılında rah-


PANORAMA 11<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

metli ağabeyim Yurdakul Vural ile Glengo Teknoloji firmasını<br />

kurarken, Türkiye’mizde -Orta Doğu –Orta Asya<br />

ve şimdi de balkanlarda yayılacağımızı, bu işimizin on<br />

yıllarca süreceğini ve 7000’nin üzerinde sistem satabileceğimizi<br />

düşünmemiştik. Şu anda dünyada Gerber’in<br />

satış miktarı itibarıyla en büyük mümessili Glengo<br />

teknoloji firmasıdır. Eğer 32 yılımızda bu başarılara<br />

ulaşmışsak bunda Glengo teknolojide çalışan yaklaşık<br />

100 kişinin emeği olduğu gibi siz bu sistemleri<br />

makinaları kullanan arkadaşlarımızın da emeği var.<br />

Sizlere bu vesile ile Glengo-Gerber ailesinin bir ferdi<br />

olduğunuz için şirketlerimiz adına teşekkür ediyorum”<br />

dedi. Konuşmanın ardından ülke sanayimizde önemli<br />

bir iş gücü oluşturan Glengo ile birlikte olan davetliler,<br />

gecenin güzel atmosferinde sohbet ederek ve eğlenerek<br />

unutamayacakları bir akşam yaşadılar.


12<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Büyüme<br />

rakamlarında<br />

olumlu<br />

sinyaller<br />

Türkiye ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 2,9<br />

büyümesi sonrası <strong>2017</strong> yılının ilk çeyreğinde<br />

öncü göstergelere baktığımızda büyüme<br />

adına olumlu görüntünün yer aldığını<br />

söyleyebiliriz. Büyümeye en çok katkı<br />

sağlayan kalem olan tüketim harcamaları<br />

2016 yılının son çeyreğine göre ciddi<br />

bir artış göstermese de, tüketici kredilerinde<br />

yaşanan yükseliş büyüme rakamlarını<br />

destekleyecek nitelikte görünüyor. 2016<br />

yılının son çeyreğinde yüzde 0,8 artış gösteren<br />

tüketici kredileri <strong>2017</strong> yılının ilk çeyreğinde<br />

yüzde 1,2 yükseliş gösterdi. Tüketici kanalının<br />

yanı sıra son zamanlarda büyümeye önemli<br />

katkı sağlayan kamu harcamalarında ise bir<br />

önceki çeyreğe göre azalış dikkat çekiyor.<br />

İHRACAT ORANINDA YÜKSELİŞ ÖNEMLİ<br />

Yılın ilk çeyreğinde büyümeye katkı sağlayacak<br />

kalemlerin başında ihracat oranı<br />

geliyor. İhracat, ilk çeyrekte yüzde 6’ya<br />

yakın yükseliş gösterdi. Yükselişte özellikle<br />

otomobil ihracatının rekor seviyelere ulaşması<br />

önemli katkı sağladığını söyleyebiliriz.<br />

İthalat oranında ise bir önceki çeyreğe<br />

göre azalış yer alıyor. Özellikle TL’nin döviz<br />

kurlarına karşı değer kaybı ithal mallara<br />

olan talebi bir miktar düşürdüğünü<br />

söyleyebiliriz. Bu bağlamda net ihracatın<br />

büyümeye katkı sağladığını görebiliriz.<br />

ÖNCÜ GÖSTERGELER TOPARLANIYOR<br />

İhracat rakamlarının yanı sıra sanayi üretiminde<br />

toparlanma olsa da ortalamaların<br />

altındaki hareket devam ediyor. Dayanıklı<br />

tüketim mal üretimindeki ve otomobil üretimindeki<br />

artış büyümeye katkı sağladığını<br />

görüyoruz. Otomobil üretimindeki artış<br />

ile ihracat oranındaki yükselişin birbirini<br />

tamamladığını da söylemek mümkün.<br />

Ayrıca öncü gösterge olarak takip ettiğimiz<br />

PMI imalat ( Satın Alma Yöneticileri<br />

Endeksi) rakamları hızlı yükselişine devam<br />

ediyor. 2016 yılının Ağustos ayında<br />

46 ile en düşük seviyesine gerileyen PMI<br />

imalat rakamları <strong>2017</strong> yılının Mart ayında<br />

52,3 seviyesine yükseldi. Yöneticilerin<br />

ekonomiye yönelik olumlu beklentileri<br />

yatırım kararlarını destekleyecek nitelikte<br />

olabilir. Takip ettiğimiz öncü göstergelere<br />

baktığımızda <strong>2017</strong> yılının ilk çeyreğinde<br />

büyüme rakamlarının olumlu sinyaller verdiğini<br />

görüyoruz. Bu beklentilerle birlikte<br />

<strong>2017</strong> yılının ilk çeyreğinde % 2 seviyesine<br />

yakın bir büyüme oranı gerçekleşebilir. Yıl<br />

sonunda ise yüzde 4’e yakın bir büyüme<br />

oranı takip edilebilir ancak tüketim kaleminin<br />

toparlanması yıl içinde beklentilerin<br />

değişmesinde etkili olabilir.


14<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Premier Vision New York’a<br />

Türk damgası<br />

Moda dünyasının önemli fuarlarından birisi olan<br />

ve bu yıl 18-19 Temmuz tarihleri arasında New York<br />

Pier 94’te gerçekleştirilen Premiere Vision New York<br />

Fuarı’na 44 Türk tekstil firması katıldı. <strong>2017</strong>-2018 sonbahar/kış<br />

koleksiyonlarının sergilendiği fuarda katılan<br />

firmalar, Türk tekstilinin moda ve tasarımda geldiği<br />

noktayı, yenilikçi ve inovatif ürünleriyle Amerika<br />

vitrininden dünyanın beğenisine sundu. Türk firmaları,<br />

UTİB tarafından düzenlenen milli katılım organizasyonu<br />

ile tekstil dünyasındaki küresel liderler ve<br />

moda profesyonellerini aynı çatı altında buluşturan<br />

ve gelecek sezonların trendlerini doğru görme ve<br />

de ilham alma bakımından büyük fırsatlar sunan<br />

Premiere Vision New York Fuarı’na katıldı.<br />

SANAL GERÇEKLİK ÖZELLİĞİ İLE HAZIRLANAN FİLM<br />

BEĞENİ TOPLADI<br />

Fuar kapsamında UTİB tarafından Türkiye’de bir ilk olarak<br />

sanal gerçeklik tekniği ile hazırlanan tekstil filmi, ilk<br />

olarak New York fuarı ziyaretçilerine sunulurken, özel<br />

gözlükler takarak filmi izleyen ziyaretçiler, kendilerini<br />

sahnelerin içinde bulurken, Türk tekstilinin tarihine ve


PANORAMA 15<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

UTİB Başkan Yardımcısı Pınar Taşdelen Engin, (soldan ikinci) stantlara tek tek gezerek firma temsilcilerinin fuar ile ilgili görüşlerini dinledi.<br />

gelişimine, yaşayarak tanıklık etti. Fuar boyunca sosyal<br />

medya aktif olarak kullanılırken, bu iletişim mecrası<br />

sayesinde potansiyel alıcılara da ulaşıldı. Ayrıca fuar<br />

boyunca gerçekleştirilen çeşitli çekilişlerle ziyaretçiler,<br />

Türk Hamam Seti kazanma şansı da yakaladı.<br />

TÜRK MİSAVİRPERVERLİĞİNİ LAYIKIYLA SERGİLEDİLER<br />

Fuara katılan firmalar ayrıca Türkiye’nin hem kültürel<br />

hem de sanatsal değerlerini New York’ta profesyonel<br />

alıcılara sundu. Kültürel değerlerin yanı sıra Türkiye<br />

standında Türk mutfağının lezzetlerine de yer<br />

verilirken, Türk stantlarını ziyaret edenler, Türk mutfağının<br />

eşsiz lezzetlerini de tatma fırsatı yakaladı.<br />

“AVRUPA’DAN SONRAKİ EN BÜYÜK TEKSTİL PAZARI”<br />

UTİB tarafından hazırlanan Türkiye standı fuar süresince<br />

tüm dikkatleri üstüne çekerken, fuara katılan yabancı<br />

alıcılar Türkiye standında yer alan trend alanı ile Türk<br />

katılımcıların en gözde kumaşlarını yakından görme<br />

ve inceleme imkanı buldular. Özel bir tasarım ile<br />

sergilenen Türk kumaşlarına yoğun ilgi gösterildiğini<br />

söyleyen UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar<br />

Taşdelen Engin, gösterilen ilgiden ve başarılı<br />

organizasyondan son derece memnun olduklarını<br />

belirterek, ABD’nin Avrupa’dan sonra en büyük tekstil<br />

pazarı olduğunu hatırlattı. Pınar Taşdelen Engin,<br />

“Amerika Birleşik Devletleri, 300 milyonun üzerinde<br />

nüfusu ve satın alma gücü paritesine göre dünyanın<br />

en büyük ekonomisi. Bu dev pazarın tekstil ithalatı 12<br />

milyar dolar civarında, hazır giyim ithalatı ise 96 milyar<br />

dolar. <strong>2017</strong> yılının ilk yarısında Türkiye’nin ABD’ye<br />

tekstil ve hazır giyim ihracatı 416 milyon dolara oldu.<br />

Fuarın da etkisiyle ihracatımızda özellikle önümüzdeki<br />

yıl önemli bir artış olacağını düşünüyoruz” dedi.<br />

AMERİKALI TÜKECİLER TÜRK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ<br />

YAKINDAN TANIYACAK<br />

Türk hazır giyim sektörünün dünyayı giydiren 6’ncı<br />

en büyük ülke olduğuna dikkat çeken Engin, “Tekstil<br />

sektörünün gelecek planlarının belirlenmesinde<br />

PV New York fuarı büyük önem arz ediyor.<br />

Fuar tekstilcilerimizin kendi profesyonel ağlarını<br />

güçlendirmeleri bakımından da önemli fırsatlar<br />

sunuyor. ABD pazarını çok önemsiyoruz ve ABD<br />

için de 2000 yılından itibaren önemli tedarikçiler<br />

arasında yer alıyoruz. Biz bu pazardaki potansiyeli<br />

değerlendirdik. Tasarımlarımız Amerikalı tüketiciler<br />

tarafından büyük beğeni ve ilgiyle karşılandı.<br />

Amerikan tüketiciler kısa zamanda Türk hazır giyiminde<br />

farklı kategorideki tasarım ürünlerimizi<br />

ayırt edecek ve değerini bilecek” diye konuştu.<br />

Özel tasarımı ve renkli yapısıyla UTİB standının,<br />

dünyanın en büyük moda markalarının yetkilileri<br />

ve ziyaretçilerinin dikkatini çektiğine de değinen<br />

Engin, UTİB standını ziyaret eden dünyaca ünlü<br />

moda markalarının temsilcilerinin, Türk firmalarıyla<br />

sektör adına önemli iş birliklerinin yolunu açacak<br />

ikili görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.


16<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

SANKO’nun 7 şirketi<br />

Türkiye’nin en büyükleri arasında<br />

SANKO Holding’in 7 şirketi, İstanbul Sanayi Odası<br />

(İSO) tarafından düzenlenen Türkiye’nin En Büyük<br />

1000 Şirketi arasında yer aldı. İSO tarafından, kamu<br />

ve özel sektördeki sanayi işletmelerine yönelik olarak<br />

2016 yılı üretimden net satışlar baz alınarak düzenlenen<br />

araştırmada, SANKO Holding şirketlerinden<br />

Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 55’inci,<br />

Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 206’ıncı,<br />

Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 253’üncü<br />

ve Sanko Enerji 445’inci sıradan Türkiye’nin En Büyük<br />

500 Şirketi arasına girdi. Türkiye’nin İkinci 500 Büyük<br />

Şirketi araştırmasında ise Başak Traktör Tarım Ziraat<br />

ve İş Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 189’uncu,<br />

Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 227’inci ve<br />

Sanko Rüzgar Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 379’uncu<br />

sırada bulunuyor. Bu durumda SANKO Holding’in<br />

7 şirketi Türkiye’nin En Büyük 1000 Şirketi arasına<br />

girme başarısını göstermiş oldu. Bu arada, Türkiye<br />

İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan değerlendirmeye<br />

göre, Sanko Dış Ticaret A.Ş. 35’inci, Çimko<br />

Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 292’inci,<br />

Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise<br />

438’inci sıradan Türkiye’nin 1000 Büyük İhracatçı Firması<br />

arasında yer alıyor. TİM’in 2015 yılı verilerini baz<br />

alarak hazırladığı listeye göre, Sanko Dış Ticaret A.Ş.<br />

sıralamada yerini korurken, Çimko Çimento ve Beton<br />

Sanayi Ticaret A.Ş. 266, Sanko Tekstil İşletmeleri<br />

Sanayi ve Ticaret A.Ş. 211 sıra yükseldi.


18<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Procter & Gamble<br />

üç boyutlu teknolojileri seçti<br />

Dassault Systèmes’in “Perfect Product” ve “Perfect Package” Endüstri Çözümü<br />

Deneyimleri, Dünya Çapında 18.000 kullanıcıya ulaşacak.<br />

3D tasarım yazılımı, 3D Dijital Modelleme ve Ürün<br />

Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözümlerinde dünya<br />

lideri 3DEXPERIENCE Şirketi Dassault Systèmes<br />

dünyanın en büyük paketlenmiş tüketim ürünleri<br />

şirketlerinden biri olan Procter & Gamble’ın (P&G)<br />

3DEXPERIENCE platformunu kullandığını duyurdu.<br />

P&G, Dassault Systèmes’in “Perfect Product“ ve<br />

“Perfect Package“ endüstri çözümü deneyimlerini<br />

kullanarak paketleme, ürün tasarımı, ihtiyaç ve program<br />

yönetimini süreçlerini hızlandırıyor ve geliştiriyor.<br />

Paketlenmiş tüketim ürünleri pazarı, çoğu satın<br />

alım kararının birkaç saniye içinde verildiği, hızlı<br />

tempolu ve rekabetçi bir pazardır. Şirketlerin bir<br />

ürünü piyasadaki benzerlerinden ayıran, güçlü<br />

ve güvenilir bir marka imajına katkıda bulunan ve<br />

tüketicileri ürünü satın almaya ve bunu tekrar etmeye<br />

teşvik eden yeni malzemeleri, formülleri ve paketleri<br />

hızlı bir şekilde sunması gerekiyor.<br />

Dassault Systèmes’in tasarım, geliştirme ve simülasyon<br />

uygulamalarının uzun süredir müşterisi olan P&G,<br />

80’den fazla ülkede 10 ürün kategorisi ve 65 marka<br />

yönetiyor. 3DEXPERIENCE platformu, P&G’nin kısa<br />

ürün kullanım ömürleri, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar<br />

ve son derece değişken tüketici talepleri<br />

bağlamında ürün programlarını yenilemek, verimli<br />

şekilde yönetmek ve hızlandırmak için ölçeğini daha<br />

yüksek esneklikle desteklemesine yardımcı oluyor.<br />

P&G BT Direk törü Jean - Louis Hospitel, “Mevcut Da s -<br />

sault Systèmes ürün yaşam döngüsü yönetimimizi<br />

3DEXPERIENCE platformuna yükseltme kararımız,<br />

iş sürecimizin dijital dönüşümünü desteklemek ve<br />

değerini yükseltmek için faaliyetlerimizde dijital<br />

bir dönüşüm sağlama çalışmamızın bir parçası,”<br />

şeklinde konuştu ve”3DEXPERIENCE platformu,<br />

teknik topluluğumuzun sorunsuz hale gelmesi için<br />

uçtan uca yenilik entegrasyonunu ve gelişmiş kullanıcı<br />

deneyimini kolaylaştırıyor” dedi.<br />

3DEXPERIENCE platformuna dayanan “Perfect Product”<br />

ve “Perfect Package”, P&G bünyesinde ürünlerin<br />

tasarımını ve geliştirilmesini desteklemek için<br />

araştırma ve geliştirme, ürün tedariki, kalite ve diğer<br />

alanlarda 18.000 kullanıcıya uzanıyor. Global ve ortak<br />

bir dijital ortamda, proje verileri izlenebiliyor, paylaşılabiliyor<br />

ve yeniden kullanılabiliyor. Ekipler, verileri<br />

aramak için daha az zaman harcıyor ve daha tutarlı<br />

ve doğru paketleme ve ürün özelliklerine erişebiliyorlar.<br />

Bu da süreçleri kolaylaştırıyor ve işlerin tekrarlanmasından<br />

ve giderlerden tasarruf sağlıyor. Verimliliğin<br />

artmasına ek olarak; eğilimler, ihtiyaçlar ve<br />

kullanım hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için<br />

veriler tüketicilerle kolayca değiş tokuş edilebiliyor.<br />

Dassault Systèmes Paketlenmiş Tüketim Ürünleri ve<br />

Perakende Endüstrisi Başkan Yardımcısı Philippe Loeb<br />

ise, “3DEXPERIENCE platformu ve paketlenmiş tüketim<br />

ürünleri için sunduğumuz endüstri çözümü tecrübeleri;<br />

insanları, süreçleri ve sistemleri birbirine bağlıyor.<br />

Sonuç olarak şirketler, ürün geliştirme süresini yüzde<br />

20’ye kadar azaltabiliyor. Bu da sürekli değişen tüketici<br />

alışkanlıklarına yanıt olarak iş önceliklerini devamlı<br />

yeniden düzenlemek zorunda kalan şirketlerin daha<br />

büyük, daha iyi ve daha hızlı yenilikler getirmesini<br />

gerektiren bir endüstride büyük bir avantaj. Dönüm<br />

noktası olacak bir sonraki ürünün keşfedilmesi ve kullanıma<br />

sunulması çok daha verimli hale geliyor.”


Tekstil Etiketi Rulo Baskı Sanayi


20<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Kızılay, Türk tekstiliyle<br />

dünyaya iyilik taşıyacak<br />

Kızılay’ın 6.500 çalışanı kendileri için özel olarak üretilen nano teknoloji ürünü<br />

kumaşlardan üretilen Modacı Hakan Akkaya’nın tasarladığı yeni kurumsal<br />

giysileriyle dünyaya iyilik taşıyacaklar. Türk Tekstilcilerin ürettiği, yanmayan,<br />

buruşmayan, nefes alabilen antibakteriyel kumaşlar dünyada bir ilk olarak ilk<br />

kez Kızılay personeli tarafından giyilecek.<br />

Türk Kızılayı, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları<br />

Birliği’nin özel kumaştan üretip, modacı Hakan<br />

Akkaya’ya tasarlattığı yeni kurumsal giysileriyle<br />

dünyaya iyilik taşıyacaklar. (İTHİB), dünyanın dört bir<br />

yanına yardım elini uzatan Türk Kızılayı’na tasarım ve<br />

kumaş desteği sağladı. İTHİB, Türk Kızılayı görevlilerinin<br />

yardım faaliyetlerinde giydiği kurumsal kıyafetleri,<br />

teknik tekstil kumaşı ve modern çizgileriyle yeniden<br />

tasarladı. İTHİB, Kızılay Koleksiyonu için başlangıçta<br />

50 bin metre nano teknoloji, antibakteriyel, nefes alabilen,<br />

yanmayan, buruşmayan, terletmeyen kumaş<br />

kullandı. Rahatlığı ve dünya modasına uygunluğu ile<br />

dikkat çeken koleksiyonu İTHİB’in Moda Danışmanı<br />

dünyaca ünlü Modacı Hakan Akkaya tasarladı.<br />

GÜLLE: “6.500 KIZILAY ÇALIŞANI YENİ KIYAFETLERİ<br />

İLE FARKINI ORTAYA KOYACAK”<br />

İTHİB’in Türk Kızılayı içini ürettiği nano teknoloji kumaştan<br />

ürettiği yeni kurumsal kıyafetleri basına<br />

tanıtıldı. Basın toplantısında konuşan İTHİB Yönetim<br />

Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “Dünya markamız<br />

Türk Kızılayı görevlilerinin dünyada ülkemizi temsil<br />

ederken giydiği kıyafetleri Türkiye’nin kumaşı ve<br />

Türkiye’nin tasarımı ile yeniledik. Türk tekstil sektörü<br />

olarak dünyadaki son teknolojik yeniliklerle<br />

ürettiğimiz nano teknoloji, antibakteriyel, nefes<br />

alabilen, yanmayan, buruşmayan, terletmeyen<br />

kumaşlarımızla Kızılayımızın kurumsal kıyafet imajını<br />

tasarladık. 6.500 çalışanı ile sadece ülkemizde<br />

değil, tüm dünyada insani yardım hizmetinde model<br />

alınan, insanların en zor anlarında yanında olan<br />

gurur kaynağımız Türk Kızılayı’na, bizler de Türk tek-


PANORAMA 21<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

stilcileri olarak elimizden gelen katkıyı sunmak istedik.<br />

Dünyanın dört bir yanına Türk yardımseverliğini<br />

taşıyan Türk Kızılayı çalışanlarının kutsal görevlerini<br />

yerine getirirken hareket kabiliyetini kolaylaştırmayı<br />

ve keyifli hale getirmeyi hedefledik” dedi.<br />

ÖZEL KUMAŞ ÇORLU’DA ÜRETİLECEK<br />

Türk tekstil sektörü olarak farklı özelliklere sahip<br />

teknik tekstil ürünlerini uzun bir süredir ihraç ettiklerini<br />

belirten Gülle, bu kadar özelliği bir arda<br />

barındıran kumaşın ise ilk olarak Türk Kızılayı’nın<br />

ihtiyaçları doğrultusunda İTHİB üyesi Öztek Tekstil<br />

tarafından Çorlu’da üretildiğini bildirdi.<br />

KINIK: “YENİ KIYAFETLER DÜNYA İNSANİ YARDIM<br />

SEKTÖRÜNE ÖRNEK OLACAK”<br />

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da ilk kez Türk<br />

Kızılaycılarının giyeceği nano teknoloji kumaştan<br />

üretilen giysilerin, tüm dünyada insani yardım sektörüne<br />

örnek olacağını kaydetti. Kınık şunları söyledi:<br />

“Ülkemiz ihracatının lokomotifi tekstil sektörümüzle<br />

insani yardım ortak paydasında bir kez daha buluştuk.<br />

Kızılaycıların dünyanın dört bir yanında değişiki<br />

coğrafyalarda insani yardım çalışmaları yapıyor.<br />

Biz kıyafetlerimizde bayrağımızın hilalini taşıyoruz.<br />

Şimdi bu kıyafetlerimize sanatçı eli değdi. Dünyadaki<br />

mazlumlar bu kıyafetlerimizi gördüğünde kurtarıcı<br />

geldi diyerek seviniyorlar. Ülkemiz dünyada en çok<br />

insani yardım yapan ikinci ülke. Bu ramazanda da<br />

13 milyon insana yardım ulaştırdık. İnsani yardımda<br />

çalışma şartları ve koşulları göz önüne alındığında,<br />

kan bağışı ve yardım konusunda da olduğu gibi her<br />

zaman desteğini bir kez daha esirgemeyen İTHİB<br />

Başkanı İsmail Gülle’ye teşekkür ediyorum. Bizler de<br />

Kızılaycılar olarak sadece ülkemizde değil dünyanın<br />

dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sararken<br />

milli gururumuz olan Türk tekstili ve tasarımı ürünü<br />

olan yeni kıyafetlerimizi üzerindeki kırmızı hilalimizle<br />

gururla taşıyacağız. Bu proje sayesinde dünyada<br />

‘Türk Tipi Yardım Modeli’nin yanında Türk kumaşı ve<br />

tasarımı da insani yardım sektörüne imzasını atacak.<br />

Yeni tasarım ve yeni kumaş ile dünyadaki ’ dedi.<br />

İTHİB Moda Danışmanı ve dünyaca ünlü modacı Hakan<br />

Akkaya da “8 ayrı tasarımda mont, yelek, pantolon,<br />

yağmurluk, polar, basic t-shirt, polo yaka kısa ve<br />

uzun kollu t-shirtten oluşan koleksiyonu tasarlarken,<br />

Kızılay çalışanlarının insanlara yardım elini uzatırken,<br />

konforunu ve işlerini kolaylaştırmasını hayal ettim”<br />

dedi. Toplantının ardından, ünlü şarkıcı Alişan ve TV<br />

Sunucusu Esra Erol, dizi ve sinema oyuncuları Ekin Türkmen<br />

ve Barış Murat Yağcı, Hakan Akkaya’nın tasarladığı<br />

giysileri, giyerek basın mensuplarına tanıttılar.


24<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:<br />

“Tekstilde Türkiye’nin bayrağı<br />

dalgalanıyor”<br />

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Tekstil bitti diyenlere<br />

sesleniyorum; tekstil bitti diyenlere bakmayın. Tekstilde Türkiye bayrağı<br />

dalgalanıyor, açın gözlerinizi. Türkiye tekstilden daha uzun yıllar ekmek yer” dedi.<br />

TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı da olan<br />

Konukoğlu, SANKO’nun ana sponsorluğunda, İstanbul<br />

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB)<br />

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve Akdeniz Tekstil<br />

ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ile birlikte, İstanbul <strong>Teknik</strong><br />

Üniversitesi Maçka Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenen<br />

14’üncü Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci<br />

Kongresi’ne katıldı. SANKO Holding Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Zeki Konukoğlu’nun da izlediği kongrede,<br />

Türkiye genelindeki üniversitelerin tekstil mühendisliği<br />

bölümlerinden 500’ün üzerinde öğrencinin yanı sıra,<br />

öğretim üyeleri hazır bulundu. Öğrenciler, konuşmalardan<br />

önce izlettirilen ve Gaziantep’te iplikçilerin<br />

türküsü olan Haşıl’ın eşliğinde eğlendiler. SANKO Holding<br />

Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, başarılı


PANORAMA 25<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

olmak için çok çalışmak gerektiğine işaret ederek,<br />

çok çalışmayanın ve kendisinden fedakarlık yapmayanın<br />

başarılı olmayacağını söyledi.<br />

TEKSTİLDE TÜRKİYE’NİN BAYRAĞI DALGALANIYOR<br />

Öğrencilere iş yaşamından kesitler anlatan ve iş<br />

başvurusu sürecinde nasıl davranmaları gerektiği<br />

konusunda paylaşımda bulunan Konukoğlu, tekstil<br />

sektörünün geleceğinden endişe edilmemesini isteyerek,<br />

“Mühendis adaylarına sesleniyorum; tekstil<br />

bitti diyenlere bakmayın, tekstilde Türkiye’nin bayrağı<br />

dalgalanıyor. Açın gözlerinizi, Türkiye tekstilden<br />

daha uzun yıllar ekmek yiyecek” diye konuştu. Tekstilde<br />

İngiltere ve Fransa’nın bir asra varan hakimiyetlerinin,<br />

bu ülkelerin sömürgelerinin bağımsızlıklarını<br />

kazanması ile sona erdiğini anımsatan Konukoğlu,<br />

“Fransa’dan sonra tekstilde bayrağı İtalya devralmıştı.<br />

Ancak, son 20-25 yıldaki gelişmeler sonrasında Türkiye<br />

öne çıktı. Kumaşımız, tasarımımız rakip tanımaz<br />

hale geldi. Türkiye’de birikim var, tekstil bitmez. Tekstilde<br />

ekmek var. Korkmayın, mesleğinizi en iyi şekilde<br />

yapmak için çaba gösterin” ifadelerine yer verdi.<br />

HER ÜNİVERSİTEDE TEKSTİL BÖLÜMÜ OLMAMALI<br />

“Türkiye’de tekstil mühendisliği bölümü olmayan<br />

üniversite yok gibi” diyen Konukoğlu, şu öneride bulundu:<br />

“Böyle olmaz. Bütün bölümler, fakülteler için<br />

buna çözüm bulunmalı. Hangi üniversite veya üniversiteler<br />

tekstilde güçlüyse ki bu en fazla 2-3 olmalı,<br />

orada kümelenme modeli uygulanmalı. Fakülte ve<br />

bölümler, yanlarına kurulacak fabrikaları ve son teknoloji<br />

makinalarla teçhiz edilmiş laboratuvarlarıyla<br />

uygulamalı eğitim vermeli. Yalnız tekstil değil, diğer<br />

bölümler için de böyle bir yaklaşım sergilenmeli.<br />

Tekstil kampüsü, makina kampüsü, inşaat kampüsü<br />

gibi sistemle daha güçlü eğitim verilmeli.” Herkesin<br />

başarı hikayesini kendisinin yazacağına vurgu yapan<br />

Konukoğlu, “Hayal edin, hedef koyun, peşinden<br />

koşun, çok çalışın” diyerek öğrencilere yol haritası<br />

çizdi. Bir soru üzerine, çalışmaya başladığı dönemde<br />

Adana Güney Sanayi’de usta olmayı hayal ettiğini,<br />

örnek aldığı kişinin ise Sakıp Sabancı olduğunu<br />

kaydeden Konukoğlu, sektörün geldiği noktayı, “Eskiden<br />

bobinde bir usta günde en fazla 12 kilogram<br />

iplik sarardı. Şimdi 6 ton iplik sarıyor” diyerek özetledi.<br />

DİĞER KONUŞMACILAR<br />

Sözlerine, “İdolümüz olan Abdulkadir Ağabey’den<br />

sonra konuşmak kolay olmayacak” diye başlayan<br />

ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç ise Türkiye’nin milletçe çok<br />

çalışarak yol alacağına inandığını bildirdi. Kıvanç, “Ailenizin<br />

zenginliği sizi sivil toplum kuruluşlarında bir yere<br />

getirmez. Ancak başarılı olursanız sivil toplum kuruluşlarında<br />

yer alabilirsiniz” diyerek gençleri sivil toplum<br />

kuruluşlarında yer almaya çağırdı. İTHİB Başkanı İsmail<br />

Gülle de “İplikte, tekstilde olmamızda, vizyonuyla bize<br />

cesaret veren Abdulkadir Bey’in büyük rolü vardır”<br />

dedi ve sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptı.


26<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

SINGER’den<br />

yeni elektronik<br />

taşınabilir<br />

dikiş makinası<br />

Dikiş makinesinin mucidi SINGER,<br />

şimdi evlerde özel dikiş alanı olmayan<br />

ya da dar alanda çalışmak<br />

zorunda kalan kadınlar için yepyeni<br />

bir ürün geliştirdi: SINGER FEATH-<br />

ERWEIGHT C240 dikiş makinesi…<br />

Yeni ürün hafif olması, boyutları ve<br />

taşınabilir özelliği ile fark yaratıyor.<br />

Elbise ve giysi dikenler için geliştirilen<br />

benzersiz SINGER Entegre Eşit<br />

Besleme Sistemi sayesinde de<br />

kalın kumaşlardan ince kumaşlara<br />

kadar her tür kumaş için hassas<br />

dikiş olanağı sağlıyor. Dikişin ustası<br />

SINGER, yeni dikiş makinesi modeli<br />

FEATHERWEIGHT C240 ile kadınları<br />

bir kez daha ileri teknoloji ve<br />

konforla tanıştırıyor. Kompakt ve<br />

portatif dikiş makinesi hafifliğinde<br />

olan ürün, kolayca taşınabiliyor<br />

ve muhafaza edilebiliyor. Mükemmel<br />

sonuçlu dikişler için geliştirilen<br />

Entegre Eşit Besleme Sistemi, üstten<br />

ve alttan eşit kumaş beslemesi<br />

sağlıyor. Bu sistem, kumaş<br />

katlarının kaymasını önleyerek,<br />

kumaş beslemesini üstten ve alttan<br />

mükemmel şekilde eşitliyor.<br />

Üstten çıkartılabilir masura özelliği<br />

sayesinde, iplik beslemesi kolay<br />

görünebilir masura kapağıyla<br />

kolayca takip edilebiliyor.<br />

DİKİŞ DİKMEK<br />

ARTIK ÇOK DAHA KOLAY<br />

Başlat/Durdur tuşlu hız kontrolü<br />

de makinenin maksimum dikiş<br />

hızını istediğiniz şekilde ayarlayabilmenize<br />

yardımcı oluyor. Ürün,<br />

70 dahili dikişle temel, esnek,<br />

dekoratif, aplike ve kapitone dikişler<br />

arasından seçim yapabilme<br />

özgürlüğü tanıyor. STAYBRIGHT LED<br />

lambalar, gölgeli alanları ortadan<br />

kaldırıyor ve dikiş alanınızın net bir<br />

şekilde görülebilmesini sağlıyor.<br />

Ürünün sağlam metal gövdesi ve<br />

paslanmaz çelik taban plakası,<br />

uzun kullanım ömrü ve dayanıklılığı<br />

da beraberinde getiriyor. Alt<br />

besleme - kapitone, düğme dikişi<br />

ve daha birçok dikiş için serbest<br />

hareketli dikiş özelliğine sahip olan<br />

ürün, kadınlara dikişte yardımcı<br />

olacak iğne paketi, masuralar,<br />

makara başlıkları, yedek makara<br />

pimi, makara pimi keçesi ve sert<br />

koruyucu kapak gibi aksesuarlarla<br />

birlikte satışa sunuluyor.


ISTANBUL<br />

OCT. 18-20 | <strong>2017</strong><br />

C L O U D O F F A S H I O N<br />

YARNS | FABRICS | DENIM | DESIGNS<br />

ACCESSORIES | MANUFACTURING | TREND BUREAUX<br />

CNR EXPO


28<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Mitsubishi<br />

Electric’ten<br />

Sanayi 4.0’a<br />

uyumlu<br />

endüstriyel<br />

dikiş<br />

makineleri<br />

Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, 9-12 Mayıs tarihleri<br />

arasında Frankfurt’ta düzenlenen Uluslararası Tekstil<br />

Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Texprocess <strong>2017</strong>’de<br />

“Endüstriyel Dikiş Makinelerinin Endüstriyel İnterneti”<br />

uygulamasının Avrupa lansmanını gerçekleştirdi ve<br />

avantajlarını anlattı. Ziyaretçiler, Mitsubishi Electric’in<br />

Sanayi 4.0’a uyumlu endüstriyel dikiş makineleri ve<br />

otomasyon çözümlerinin, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti<br />

(IIoT) bağlantısı sayesinde sağladığı verimlilik ve<br />

kalite artışını görme fırsatı yakaladı. Tekstil ve otomotiv<br />

sektörleri başta olmak üzere pek çok farklı sektörde<br />

kullanılan yeni endüstriyel dikiş makineleri giderek<br />

daha akıllı hale geliyor. Bu noktada, teknoloji öncüsü<br />

Mitsubishi Electric, arttırılmış zeka sunan otomasyon<br />

teknolojisi ile zenginleştirilmiş endüstriyel dikiş makineleriyle<br />

dikkat çekiyor. 9-12 Mayıs tarihleri arasında<br />

Frankfurt’ta düzenlenen Uluslararası Tekstil Ekipmanları<br />

ve Teknolojileri Fuarı Texprocess <strong>2017</strong>’de ziyaretçilerini<br />

ağırlayan Mitsubishi Electric, güncel endüstriyel<br />

gerekliliklere yanıt veren “Endüstriyel Dikiş Makinelerinin<br />

Endüstriyel İnterneti” uygulamasının Avrupa lansmanını<br />

gerçekleştirdi. Rekabetin yoğun ve yüksek katma<br />

değerli ürünlerin tercih edilir olduğu günümüzün<br />

pazar şartlarında, endüstriyel dikiş makinelerinin artık<br />

salt bağımsız cihazlar olmadığına dikkat çeken Mitsubishi<br />

Electric, Sanayi 4.0’a uyumlu endüstriyel dikiş<br />

makineleri ve otomasyon çözümlerinin, Endüstriyel<br />

Nesnelerin İnterneti (IIoT) sayesinde sağladığı verimlilik<br />

ve kalite artışının yanı sıra bakım maliyetlerinin azaltılmasına<br />

nasıl yardımcı olacağını anlattı.<br />

ALTI ENDÜSTRİYEL DİKİŞ MAKİNESİ İLE CANLI DEMO<br />

Texprocess <strong>2017</strong>’de, daha üst seviyede bir kontrol sistemine<br />

bağlanan altı Mitsubishi Electric endüstriyel<br />

dikiş makinesi ile canlı demo yapıldı. Gerçek işlem<br />

verileri, dikiş makinelerinin her birinde bulunan ve<br />

MELSEC PLC verilerini gösteren Mitsubishi Electric<br />

GOT2000 serisi bir dokunmatik ekran olan HMI’ye<br />

aktarıldı. Bu uygulama, üreticilerin kalite standartlarının<br />

korunduğundan emin olmasına ve kalitenin<br />

arttırılması için uygulanması gereken başka bir işlem<br />

olup olmadığını görmelerine izin veriyor. Ziyaretçiler,<br />

Mitsubishi Electric’in MAPS SCADA yazılımıyla fuarda<br />

sergilenen endüstriyel dikiş makinelerinin verilerinin<br />

nasıl bir araya getirildiğini görme imkanı da buldular.<br />

Mitsubishi Electric, Texprocess<br />

<strong>2017</strong>’de endüstriyel dikiş<br />

makinelerinde kalite ve verimliliği<br />

artıran “Endüstriyel Nesnelerin<br />

İnterneti” dönemini anlattı.<br />

DİKİŞ MAKİNELERİNİN ENDÜSTRİYEL İNTERNETİ<br />

Mitsubishi Electric’in “Endüstriyel Dikiş Makinelerinin<br />

Endüstriyel İnterneti” uygulaması ile üreticiler, her bir<br />

makinenin çalışma süresini görerek hangi iş istasyonlarının<br />

diğerlerinden daha verimli olduğunu ve bunun<br />

nedenlerini tespit edebiliyor. Sistemde toplanan üretim<br />

verileri sayesinde, üreticiler varsayımlar yerine<br />

gerçek bilgilere dayalı olarak performans ya da makine<br />

uygunluğunu arttırmaya yönelik uygun adımları<br />

atabiliyor. Ayrıca bu akıllı makinelerin sağladığı bilgiler,<br />

istenildiğinde servis ve bakım faaliyetlerinin planlanmasını<br />

mümkün kılıyor. Önceden belirlenen bakım<br />

programları yerine bu şekilde bir çalışma yöntemi,


PANORAMA 29<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

makinelerin çalışma sürelerinin arttırılmasına ve maliyetlerin<br />

azaltılmasına yardımcı olarak verimliliğe ve<br />

kârlılığa olumlu katkıda bulunuyor.<br />

“KALİTE KONTROLÜ” YERİNE “KALİTE GÜVENCE”<br />

Mitsubishi Electric’in endüstriyel dikiş makinelerinde<br />

sağladığı yüksek verimlilik, aynı zamanda üretim<br />

süreçlerinde istikrarlı yüksek kaliteyi de beraberinde<br />

getiriyor. Yeni nesil dikiş makineleri, örneğin seçme<br />

hatalarını ortadan kaldıran sistemler gibi daha geniş<br />

kapsamlı kalite güvence süreçlerine kolaylıkla entegre<br />

edilebiliyor. Bu hatalar örneğin, dikilecek kasnak<br />

için malzeme parçalarının seçilmesi sırasında yanlış<br />

parçanın alınması veya makineye yüklenmek<br />

üzere yanlış nakış kasnağının kullanılması şeklinde<br />

gerçekleşebiliyor. Hata paylarının azaltılmasına katkıda<br />

bulunmayı hedefleyen Mitsubishi Electric, Poka-Yoke<br />

(Hata Engelleme) Sistemi ile operatörlerin dikiş<br />

makinesine kasnak yüklemesi için doğru malzeme<br />

parçalarını seçmelerini sağlıyor. Belirli bir dikiş işlemi<br />

için makineye yüklenmek üzere doğru kasnağın kullanıldığını<br />

garanti etmek amacıyla nakış kasnaklarında<br />

bulunan barkodlar kontrolörle taratılıyor. Ayrıca dikişe<br />

başlanmadan önce ek kalite güvence tedbiri olarak<br />

makine kontrol sistemi, malzeme kalınlığını önceden<br />

belirlenen parametrelere göre kontrol ediyor. Bir başka<br />

kalite kontrol yöntemi olarak ise üreticiler, özel kameralarla<br />

bitmiş ürünün görüntülerini çekebiliyor ve dikiş<br />

kalitesini depolanan yüksek çözünürlüklü görüntüyle<br />

karşılaştırabiliyor. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a<br />

uyumlu yeni nesil endüstriyel dikiş makinelerinde bulunan<br />

tüm bu özellikler ve fonksiyonlar sayesinde, tekstil<br />

üreticileri kalite kontrolünden kalite güvence ortamına<br />

geçebilecekler. Ayrıca tedarik zincirinin tamamında<br />

izlenebilirliği mümkün kılmak üzere üretim bilgilerinin<br />

tamamının saklanması mümkün olacak.


30<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Connected<br />

Enterprise<br />

Türkiye’nin<br />

üretim geleceğine<br />

ışık tutuyor<br />

Türkiye’de adapte edilmeye<br />

başlanan Connected Enterprise<br />

konsepti, Türkiye’nin bulunduğu<br />

gelişmekte olan ülkeler grubundan<br />

bir üst seviyeye çıkabilmesinde rol<br />

oynayacak en önemli etkenlerden<br />

biri. Türkiye, gerçekleştirilen<br />

Connected Enterprise çalışmalarıyla<br />

rekabet avantajında sürdürülebilirliği<br />

sağlayabilir ve katma değeri yüksek<br />

üretim ile dünya değer zincirinden<br />

daha fazla pay alabilir.<br />

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD)<br />

yayınladığı Endüstri 4.0 raporuna göre Connected<br />

Enterprise çalışmalarıyla birlikte Türkiye’nin sanayi<br />

üretiminde yaklaşık yüzde 3’e varan bir büyüme<br />

bekleniyor. Verimlilik artışının ise yüzde 4 ila 7 arasında<br />

olacağı öngörülüyor. Yaklaşık oranlara baktığımızda,<br />

GSMH’nın yüzde bir ve üzeri büyüme kaydedebileceğini<br />

söyleyebiliriz diyen Rockwell Automation Türkiye<br />

Ülke Direktörü Cenk Ceylan; “Yapılan son araştırmalara<br />

göre; Türkiye için beklenen bu büyümeleri<br />

otomasyon sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler<br />

doğrudan etkileyecektir. Bu gerçeğin farkına varıp,<br />

politikalarımızı da dijital dönüşüme adapte edersek<br />

hedeflere sağlam adımlarla ulaşmış oluruz” dedi.<br />

“MEVCUT TESİSLER İÇİN GERÇEKÇİ TEŞVİKLER GEREK”<br />

Türkiye’nin hedeflediği büyümeye ve rakamlara ulaşabilmesi<br />

için mevcut tesislerin ve sanayinin belli<br />

bir teknolojik seviyeye çıkarılması gerektiğini aktaran<br />

Rockwell Automation Türkiye Ülke Direktörü Cenk<br />

Ceylan; “Son dönemde ülkemizde çok güzel sanayi<br />

teşvikleri açıklandı. Bunlar hep yeni fabrika yatırımları<br />

ile ilgili oldu. Bu adımlar sadece otomasyon sektörü<br />

için değil, sanayimizi Connected Enterprise reformuna<br />

çok daha hızlı adapte etmek ve Türk sanayisinin üretim<br />

geleceğine ışık tutmak için de atılıyor. Bunların yanında<br />

mevcut tesisler için Connected Enterprise’a yönelik<br />

yapılacak gerçekçi yatırımların teşvik edileceği bir<br />

program da ortaya çıkarılsa dijital dönüşüme geçiş<br />

süreci hızlandırılmış olacaktır. Böylece fabrika yöneticilerinin<br />

Connected Enterprise’a geçiş sürecine karar<br />

verme zorluğu ortadan kalkacaktır” dedi.<br />

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÖNCE<br />

İHTİYAÇLAR BELİRLENMELİ”<br />

Rockwell Automation’ın Amerika’da yer alan Fabrikası,<br />

30 yıl önce kurulmuş olmasına rağmen, çalışma<br />

süreçleri günümüze adapte olarak Connected Enterprise<br />

seviyesinde çalışıyor. Bu şekilde her üretim tesisi<br />

ve işletme Connected Enterprise sürecine adapte<br />

olurken kendi ihtiyaçlarını belirlemeli diyen Cenk<br />

Ceylan; “Connected Enterprise’ın uygulanabileceği<br />

birçok modül, yapı ve yazılım mevcut. Gerçekten tesisin<br />

verimini üretimini kapasitesini artıracak, arıza ve<br />

duruş oranını azaltacak anahtar konular ne ise bunu<br />

en iyi müşterinin kendisi bilir. Bunu örneklendirecek<br />

olursak; bir ERP sistem tedarikçisi fabrika yöneticisi<br />

ziyaretine gidiyor ve ihtiyaçlarını soruyor. Fabrika yöneticisi<br />

“Hepsini kurun” derse çıkan faturayı tahmin<br />

bile edemeyiz. “Şu modül olmasın burada ekstra bir<br />

optimizasyona gitmem mümkün görünmüyor, üretim<br />

modülü olsun, tedarikçilerime iş emirlerini mevcut<br />

ERP sistemi üzerinden gönderemiyorum” şeklinde tercihlerini<br />

ve ihtiyaçlarını ERP sistem tedarikçisine belirtirse<br />

en uygun çözümler tesise adapte edilecektir.<br />

Bu bakımdan fabrika yöneticilerinin öncelikli olarak<br />

ihtiyaçlarını belirlemesi önemli” dedi. Türkiye’nin dijital<br />

dönüşüm sürecine daha hızlı adapte olabilmesi<br />

için ülke olarak doğru stratejiler belirlememiz gerekiyor<br />

diyerek konuyu özetleyen Ceylan; “Devletimizin<br />

uygulayacağı gerçekçi ve yerinde teşvikler, üreticilerin<br />

ihtiyaçlarını belirlemesinde önemli rol oynayacak.<br />

Süreci doğru planlamak ve doğru yatırımlar<br />

yapmak uzun vadede Türkiye’nin sanayi üretimine<br />

büyük oranda katkı sağlayacaktır” dedi.


32<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Zorluteks’ten sürdürülebilir<br />

bir dünya için doğa dostu üretim<br />

Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda çevre ve sürdürülebilirlik esasını hedef alan<br />

Zorluteks, çevre dostu üretim teknolojileri, enerji verimliliği ve tasarrufu, geri<br />

dönüşüm projeleri ile sektöründe öncü rol oynuyor.<br />

Türkiye tekstil sektörünün en köklü temsilcilerinden<br />

biri olan Zorluteks, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim<br />

alanında yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını hesap<br />

verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tüm<br />

paydaşları ile düzenli aralıklarla paylaşmaya devam<br />

ediyor. Faaliyet gösterdiği pazarlarda çevre ve sürdürülebilirlik<br />

esaslarını hedef alan Zorluteks fabrikası, hayata<br />

geçirdiği tüm projelerde bir yandan yüksek kaliteli<br />

ürünler üretirken diğer yandan doğa dostu olma<br />

ve üretimde sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket ediyor.<br />

“DOĞAL KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMI<br />

ANLAYIŞINI BELİMSİYORUZ”<br />

Zorluteks’in çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki<br />

yaklaşımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Zorluteks<br />

Genel Müdürü Cemil Çiçek, “Çevresel ve toplumsal<br />

fayda yaratmadan finansal başarıların bir anlam ifade<br />

etmediğine inanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm<br />

alanlarda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak<br />

üzere çalışıyoruz. Sektörde 60 yılı aşan tecrübemizle<br />

dünyanın her tarafında iş yapabilme becerisine sahibiz.<br />

Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda müşteri<br />

memnuniyetini en üst düzeye çıkarırken doğal kaynakların<br />

etkin kullanımı için en iyi uygulamaları benimsiyoruz<br />

ve bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.<br />

“DÜNYANIN TEK ENTEGRE TESİSİ”<br />

Çevre ve sürdürülebilirliğin Zorlu Tekstil’in hassasiyet<br />

gösterdiği en önemli konulardan biri olduğunun altını<br />

çizen Çiçek, “İplik üretiminden, dokumaya, boya ve


34<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

baskıdan konfeksiyona kadar üretimin tüm aşamalarını<br />

kendi bünyesinde gerçekleştiren ve bunu kendi<br />

kanalları ile tüketiciye sunan dünyanın tek entegre tesisi<br />

ile ekonomik sürdürülebilirliği ispatlıyoruz” dedi. Çiçek,<br />

sözlerine şöyle devam etti: “Zorluteks olarak sahip<br />

olduğumuz çevre dostu üretim teknolojileri geliştirme,<br />

enerji verimliliği ve tasarrufu, geri dönüşüm projeleri,<br />

tedarik, üretim, dağıtım, kullanım süresi, sevkiyat, atık<br />

bertarafı ile ilgili bütün konularda süreç, ürün tasarımı<br />

ve test kabiliyetiyle birlikte tüm tekstil tedarik zincirimizle<br />

sektörümüzde öncü rol oynuyoruz. Buna göre, Türkiye’nin<br />

ilk ekolojik özellikli fabrikası ile üretim yapıyoruz.<br />

Dünyanın tek entegre tesisi ile sürdürülebilir ekonomi<br />

anlayışını destekliyoruz. Karbon emisyonumuzu hesaplayarak,<br />

emisyon miktarını nötürleyebilecek sayıda<br />

ağaçtan çok daha fazlasını doğayı kazandırıyoruz.<br />

2010 yılından bu yana sürekli genişleyen ormanımızda<br />

120 bin ağacı büyütmekten gurur duyuyoruz. Kurduğumuz<br />

geri kazanım tesisleri sayesinde, suyu birden<br />

fazla proseste kullanıyoruz. Bu sayede, 1 kg pamuklu<br />

kumaş üretiminde dünya ortalaması 120 lt su iken,<br />

Zorluteks olarak 1kg pamuklu kumaşı 80 lt ortalama<br />

su ile üretiyoruz. Katı atıklarımızın yüzde 90’nını geri<br />

dönüşüm süreçleri ile yeniden değerlendiriyoruz.<br />

Farklı renklerdeki atık boyaları bir araya getirerek her<br />

yıl ortalama 11 ton siyah boya geri kazanımı yapıyoruz.<br />

Atık yağı toplama projemizde çalışanlarımızla<br />

beraber 1.140 litre bitkisel atık yağı geri dönüşüme<br />

kazandırdık. Doğa Dostu Çanta projemiz kapsamında<br />

36 bin adet bez çanta üreterek naylon torba<br />

kullanımını azalttık. Dijital baskı makineleri sayesinde<br />

yılda 3.700 KW elektrik tasarrufu sağlıyoruz. Ayrıca<br />

müşterilerimize sertifikalı organik ürünler sunuyoruz.<br />

Özellikle nevresim takımlarımız bitkisel elyaflardan<br />

üretiliyor. Uzun ömürlü leke tutmaz ve kolay ütülenebilen<br />

ürünlerimizle enerji tasarrufu sağlıyoruz” dedi.


36<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Hazır giyimde<br />

Avrupa’nın en büyük<br />

üç tedarikçisinden biri Türkiye<br />

Avrupa’nın en büyük üç tedarikçisinden biri olan<br />

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, İngiltere’nin<br />

başkenti Londra’da 27-28 Haziran <strong>2017</strong> tarihlerinde<br />

düzenlenen Fashion SVP Fuarı’nda yeni koleksiyonlarını<br />

İngiliz ve Avrupalı ithalatçılara tanıttı. Türkiye’nin<br />

hazır giyim ihracatında 2 milyar 28 milyon<br />

dolarlık tutarla Almanya’nın ardından ikinci büyük<br />

ihraç pazarı olan İngiltere’deki en önemli moda<br />

fuarı olan Londra Fashion SVP Fuarı’nın Türkiye Milli<br />

Katılım Organizasyonu’nu Ege Hazırgiyim ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

İhracatçıları Birliği üstlenirken, Türk hazır giyim<br />

sektörü, 12 firma ile fuarda yerini aldı. Ege Hazırgiyim<br />

ve <strong>Konfeksiyon</strong> İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu<br />

Üyesi ve Tanıtım Komitesi Başkanı Elvan Ünlütürk,


PANORAMA 37<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

“Kazançlı Tedarikçi ve Alıcı İlişkilerinin Oluşturulması”<br />

başlıklı bir sunum yaptı. Ünlütürk, hem tedarikçilerin,<br />

hem de ithalatçıların ticarette kazançlı çıkmasının<br />

formülünü verdi. Seminerde tedarikçi ve alıcıların<br />

daha fazla uyum içerisinde ve etkin çalışabilmeleri<br />

için kritik noktaların altını çizen Ünlütürk, “Tedarikçiler<br />

olarak kendimizi alıcıların yerine koyarak, tüketiciyi<br />

anlamak için çaba sarf ediyoruz. Tüm organizasyonlarımızı<br />

alıcıların isteklerine göre uyarlıyoruz. Alıcılar<br />

da tedarikçilere çok iyi ve hatasız bilgi aktardığı<br />

takdirde iki tarafında kazançlı ve mutlu olduğu bir<br />

sistem ortaya çıkıyor. Türkiye’den tedarikçi arayışınızda<br />

Ege İhracatçı Birlikleri sizi doğru tedarikçiyle buluşturacak<br />

kontak” diye konuştu. Türkiye’nin ihracat<br />

ve istihdamda lokomotif sektörlerinden hazırgiyim<br />

ve konfeksiyon sektörünün güçlü 12 firması Fashion<br />

SVP Fuarı’nda; Türkiye standını ziyaret eden N Brown,<br />

Paul Smith, ASOS, John Lewis, Aurora, Oasis, White<br />

stuff, Boo hoo, Zalando, Firetrap, Style brands, Ivy<br />

park, Jd sports, Lk Bennett, Might Jeans, Musto, Lacoste,<br />

Reiss, People Tree, The White Company, Quiz,<br />

Religion Clothing, Temperley, Jigsaw, Jacques Vert,<br />

Jaeger, Childrensalon ve Debenhams firmalarının<br />

satın almacıları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.<br />

Londra Fashion SVP Fuarı’nın ikinci gününde düzenlenen<br />

seminerde Özsimge Teksil’den Şahika Aşkıner<br />

ve Egedeniz Tekstil’den Özgü Çubukçuoğlu Türk<br />

Hazır Giyim Sektörü ile ilgili katılımcılara bilgi verdiler.<br />

YENİ TASARIMCI ÖDÜLÜ, DİLARA KARACA’YA<br />

Üretilebilirlik ve maliyet konularında yapılan elemelerin<br />

ardından New Designer Awards ödülü EİB 12.<br />

Moda Tasarım Yarışması finalistlerinden Dilara Karaca’nın<br />

oldu. Ege Hazırgiyim ve <strong>Konfeksiyon</strong> İhracatçıları<br />

Birliği’nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu<br />

ile Fashion SVP Fuarı’na; “MOSİ TEKSTİL, VERSİON,<br />

İYA, TULİNE, EGEDENİZ TEKSTİL, ÖZ-SİMGE TEKSTİL,<br />

LEANA TEKSTİL, TAYRA TEKSTİL, RAL TEKSTİL, KGB ÇO-<br />

RAP TEKSTİL SAN VE TİC, FIRATTEKS TEKSTIL, YILMAZ<br />

KONFEKSİYON TİC. VE SAN. A.Ş. firmaları katıldı.


38<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Tekstil sektörü,<br />

DHL Express ile<br />

dünyaya bağlanıyor<br />

DHL Express, fuarlara özel<br />

çözümleriyle tekstil şirketlerinin<br />

uluslararası fuar ve sergilerde<br />

en etkin ve verimli şekilde<br />

yer alarak yeni müşteriler<br />

kazanmasına destek oluyor.<br />

Sektörel çözümleriyle Türkiye’deki üreticilerin ve ihracatçıların<br />

en önemli iş ortaklarından biri olan DHL<br />

Express Türkiye, tekstil alanındaki uzmanlığını da sektörün<br />

hizmetine sunuyor. DHL Express Türkiye Satıştan<br />

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan, yurtdışı<br />

fuarların yeni müşteriler ve yeni pazarlarla tanışmak<br />

açısından çok önemli bir fırsat olduğuna işaret<br />

ederek, burada şirketlerin lojistikle ilgili tüm süreçlerini<br />

üstlendiklerini ve yalnızca ürünlerini en iyi şekilde<br />

tanıtmaya odaklanmalarına imkan tanıdıklarını<br />

söyledi. Boğaç Özsan, “Konsolide fuar ürünümüzle<br />

gönderi evraklarının hazırlanması, ulaştırılacağı<br />

makama ilişkin prosedürler, Türkiye ve yurtdışındaki<br />

gümrükleme süreçleri üzerindeki tüm detayları DHL<br />

Express olarak biz üzerimize alıyoruz. Aynı zamanda<br />

fuar alanlarında hazır bulunan temsilcilerimiz operasyonları<br />

yerinde yönetiyor ve ihtiyaç halinde hızla<br />

harekete geçiyor. Böylece fuara katılan üreticiler etkinlik<br />

boyunca yalnızca satış ve sipariş alımı işlemlerine<br />

odaklanabiliyor. Sunduğumuz kapsamlı çözümlerle<br />

sektörün dünya ile bağlantılarını güçlendiriyor;<br />

ihracata ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz.<br />

Sektöre özel desteğimiz, müşteri adayları ile<br />

bağlantılar kurulduktan sonra da devam ediyor.<br />

Yurtdışındaki markalara üretim yapan şirketlerin numunelerini<br />

şirket merkezine en hızlı şekilde ulaştırarak<br />

üretim sürecini hızlandırıyoruz” diye konuştu.


40<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

MÜSİAD’dan yatırım, ticaret ve<br />

ihracat seferberliği<br />

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Abdurrahman<br />

Kaan’ın Genel Başkanlığında hem MÜSİAD’ın hem de ülke ekonomisinin<br />

büyümesine katkı sağlayacak.<br />

3 Haziran’da düzenlenen 24. Olağan Genel Kurulu’nun<br />

ardından, Türkiye’nin lider sivil toplum<br />

kuruluşu MÜSİAD’ın yeni yönetimi, Abdurrahman<br />

Kaan’ın Genel Başkanlığında kolları sıvadı. MÜSİ-<br />

AD’ın yeni yönetim kadrosu ve yeni dönem projeksiyonu<br />

MÜSİAD Genel Merkez’de düzenlenen<br />

bir basın toplantısıyla tanıtıldı. MÜSİAD’ın 6. Genel<br />

Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın yatırım,<br />

ticaret ve ihracat seferberliği başlattığını ve bu<br />

seferberlikle hem MÜSİAD üyelerinin hem de ülke<br />

ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağlayacaklarını<br />

kaydetti. Kaan toplantıda, Toplu Sanayi<br />

İdaresi’nden (TOSİ), faizsiz ekonomik modele kadar<br />

önemli bilgiler verdi. MÜSİAD Genel Başkanı<br />

Abdurrahman Kaan, “MÜSİAD sadece bir iş adamları<br />

derneği değil bir medeniyettir ve kurulduğumuz<br />

günden bu yana her yönetim medeniyetimizin<br />

gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Biz de yeni<br />

yönetim ekibimiz, teşkilatımız, profesyonel kadromuz<br />

ve en önemlisi de üyelerimiz ile bu medeniyeti<br />

büyütmek üzere kolları sıvadık. Yatırımı, ticareti<br />

ve ihracatı artırmak üzere seferberlik ilan ettik ve<br />

bu kapsamda projeler üretiyoruz. Ana önceliğimiz<br />

üretim ekonomisi olacak. Üreterek büyümek için<br />

üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Üyelerimiz<br />

arasındaki ticareti artırmak da en önemli<br />

hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.<br />

“ÜRETEREK BÜYÜME STRATEJİMİN YAPI<br />

TAŞLARINDAN BİRİ TOSİ”<br />

Sanayinin büyümesi ve katma değerli ürün geliştirmesi<br />

için çalışmalarına hız verdiklerinin altını çizen<br />

Kaan, orta ölçekli sanayiciler için 81 ilde TOSİ adını<br />

verdikleri sanayi siteleri kurulması için çalıştıklarını<br />

söyledi. Kaan, “Adını Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ) diye<br />

ifade ettiğimiz proje, üreterek büyüme stratejimizin


PANORAMA 41<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

yapı taşlarından birini oluşturuyor. 3 yıllık titiz bir çalışmayla<br />

oluşturduğumuz projemizin hayata geçmesini<br />

sağlayacak kanuni altyapının çıkması için gerekli<br />

görüşmelerimizi yapıyoruz. Ülkemizde sanayi işletmeleri,<br />

küçük sanayi siteleri yani yaklaşık 100-150 metrekarelik<br />

sanayi tesislerinde üretimlerini gerçekleştiriyor.<br />

Bu işletmelerin, maddi imkân yetersizliğinden<br />

dolayı 3 bin metrekarelik Organize Sanayi Bölgelerinde<br />

yer almaları mümkün olmuyor. Fiziki ortam, üretim<br />

şartlarını etkiliyor ve üretim miktarları düşük oluyor.<br />

Bu projemizin ana çıkış fikri, fiziki şartları büyüterek<br />

firmaları büyük hedeflere yönlendirmek oldu. TO-<br />

Sİ’ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri<br />

bir alternatifle buluşturacak. İşletmesini küçükten<br />

orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret<br />

verecek. Proje, TOKİ öncülüğünde gerçekleşecek ve<br />

bir “üretim kampüsü” şeklinde inşa edilecek. Burada<br />

en az 200 sanayi yapısı faaliyette olacak. Kampüsün<br />

içinde konutlar, bir meslek okulu ve sağlık kuruluşu<br />

gibi yapılar yer alacak” diye konuştu.


42<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

“FAİZSİZ FİNANS İÇİN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM<br />

KOMİSYONU OLUŞTURDUK”<br />

Yüksek faizin, günümüz ekonomilerinde yatırımcılar<br />

için büyük engel ve risk oluşturduğunun altını çizen<br />

Kaan, MÜSİAD’ın yeni dönemde, kâr odaklı ve üretimi<br />

besleyen faizsiz çözüm ile faizsiz model hazırlığı<br />

yaptığını belirtti. Kaan şöyle konuştu; “Bir girişimcinin<br />

yapacağı yatırım ya da bir yatırımcının sürdürülebilir<br />

bir büyüme içinde olmasının önündeki en büyük<br />

engeli faiz olarak görüyoruz. Bir işletme sahibi, faizi<br />

en büyük çıktı olarak kabul ediyor ve sonuçlar da<br />

bunu doğruluyor. Büyük umutlarla girilen işler, belki<br />

risk alınarak hayata geçirilen işletmeler, faiz kurbanı<br />

oluyor. Çünkü kazanılan paranın hatırı sayılır miktarı<br />

faize gidiyor. Biz bu noktada faizsiz modeller üzerine<br />

yoğunlaştık. Kar odaklı ve üretimi besleyen alternatif<br />

bir model üretme sürecindeyiz. Çünkü Türkiye,<br />

artık faiz dışı fazladan yatırım dışı fazla esasına dayalı<br />

bir ekonomik yapıya geçmelidir. Bu noktada yeni<br />

bir komisyon oluşturduk. MÜSİAD Girişim Sermayesi<br />

Yatırım Komisyonumuz, faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda<br />

girişimcileri yatırım sermayesiyle buluşturan<br />

en güçlü uluslararası yatırım ağı olmayı amaçlıyor.”<br />

“ERDEMLİ İNSAN EĞİTİMİ KAMPANYASI<br />

BAŞLATACAĞIZ”<br />

MÜSİAD’ın, iş dünyasında ve iş dünyasıyla doğrudan<br />

ilgili alanlarda, tecrübelerin paylaşıldığı, çalışmalarının<br />

da olacağını belirten Kaan, “MÜSİAD olarak<br />

biz, elde edilen rakamsal kazanımları değil, ahlakı<br />

ve itibarı önceliğimize koyuyoruz. Bu kapsamda<br />

oluşturduğumuz ‘Erdemli insan eğitimi’ modelimizle,<br />

tüm şubelerimiz dâhil olmak üzere bir eğitim kampanyası<br />

başlatacağız. Bu kampanyada, iş insanlarına<br />

erdem kavramını anlatarak benimseteceğiz” dedi.<br />

“KANUN TASARISI ÖNERİLERİ SUNACAĞIZ”<br />

MÜSİAD’ın yaşamın her alanıyla dertlenip kendini<br />

sorumlu hisseden, helal olanın yasallaşması ve hayat<br />

bulması için çalışan bir dernek idealiyle çalıştığını<br />

belirten Kaan, “Bugüne kadar Türkiye’de dile getirilmemiş<br />

veya çözüm üretilmemiş, ekonomiyi, toplumu,<br />

sosyal hayatı etkileyen konulara yönelik mevzuat<br />

alışmaları yapacağız. Ekonomi ana işimiz gibi gözükse<br />

de aileden eğitime, sağlıktan spora, sanattan<br />

hukuka yani hayatın her alanıyla ilgili önemli kanun<br />

tasarısı önerileri sunacağız. Zekât Fonu/Zekât Vakfı,<br />

Dijital Zorbalık ve Unutulma Hakkı ve Kamu Özel Sektör<br />

İşbirliği (PPP), yakın dönemde sunacağımız önerilerden<br />

birkaçı olacak” şeklinde konuştu.


44<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

İnsanca çalışma ortamı<br />

oluşturulmasına yönelik<br />

ana talepler<br />

Ralf Pieper, Prof. Dr. rer. pol.,<br />

Bergische Universität Wuppertal,<br />

Güvenlik Teknolojileri /<br />

Güvenlik ve Kalite Mevzuatı<br />

17 – 19 Ekim <strong>2017</strong> tarihleri arasında düzenlenecek olan<br />

A+A Uluslararası İhtisas Fuarı ve 35. Uluslararası İşyeri<br />

Güvenliği ve İşyerinde Sağlık Kongresi çerçevesinde<br />

ergonomi ve işyeri tasarımı (Workplace Design)<br />

konuları hakkında kapsamlı bilgi sunulacak. Wuppertal<br />

Bergische Universitaet öğretim görevlisi Prof.<br />

Dr. Ralf Pieper’in „ergonomi“ kavramına ve ergonominin<br />

alt disiplinlerine ilişkin açıklamasını ve<br />

fuarda ele alınacak ağırlıklı konulara ilişkin derlemiş<br />

olduğu bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.<br />

Ergonomi nedir?<br />

İlk kez 1857 yılında Polonyalı doğa bilimci Wojciech<br />

B. Jastrzebowski tarafından kullanılan „ergonomi“<br />

sözcüğü, Yunanca ergon = iş („work“) ve nomos =<br />

ilke veya yasa („principle or law“) anlamına gelen<br />

sözcüklerin birleştirilmesiyle elde edilmiş olup, „iş bilimi“<br />

olarak tanımlanmıştır. Jastrzebowski bu bağlamda<br />

„zararlı faaliyetler bilimi“ ve „yararlı faaliyetler bilimi“1<br />

olarak bir ayırım yapmış, ancak daha sonraki<br />

açıklamalarında sadece „yararlı faaliyetlere“ odaklanmış<br />

ve karşılıklı etkileşim içinde bulunan İş („labor“)<br />

Eğlence („entertainment“), Akıl yürütme („thinking“)<br />

ve Kendini adama („devotion“) ayrımını ortaya koymuştur.<br />

Jastrzebowski çalışmalarında hiçbir şekilde<br />

sanayi veya diğer sektörlerdeki çalışma koşullarına<br />

veya kadın çalışanların sosyal ve siyasi konumlarına<br />

veya güç ve iktidar şekillerine veya iş ilişkilerinde ortaya<br />

çıkabilecek anlaşmazlık ve itirazlara yer vermemiştir.<br />

Oysa ergonomi zaman içinde uzun süren bir disipliner<br />

gelişme sürecini geride bırakmış ve günümüzde<br />

yazılım ergonomisi de dahil olmak üzere her türlü ürün<br />

tasarımını ve istihdam ilişkileri çerçevesinde çalışma<br />

koşullarının oluşturulmasını konu almaktadır.<br />

Ergonomi ve İşyerleri<br />

İşyeri Yeri Yönetmeliği’nin (ArbStättV 2016) 3. maddesinin<br />

1. paragrafı uyarınca işveren, işyerinin<br />

tasarımında ve işletilmesinde gerekli koruma önlemlerini<br />

almak ve bu önlemleri alırken teknoloji, iş hekimliği<br />

ve hijyen alanındaki en yeni gelişmeleri, ergonomik<br />

ve teknik koşulları dikkate almakla yükümlüdür.<br />

Bu husus iş ekipmanlarına ilişkin İşletme Güvenliği<br />

Yönetmeliği (BetrSichV) ve fiziksel yüklere (yük aktar-


46<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

ma/taşıma işlemleri) ilişkin Yük Taşıma ve Aktarma<br />

Yönetmeliği (LasthandhabV) dikkate alınarak tüm<br />

işyerleri, özellikle de monitör karşısında veya uzaktan<br />

yapılan çalışmalar için de geçerlidir (Bkn. İşyeri Yönetmeliği’nin<br />

(ArbStAettV 2016) 3 ve 6 no’lu eklerinde<br />

yer alan çalışma koşullarına ve monitör başı veya<br />

uzaktan çalışma faaliyetlerine ilişkin hükümler).<br />

Üreticinin yükümlülüğü açısından ergonomi<br />

<strong>Teknik</strong> iş ekipmanlarının kullanımına ilişkin olarak 1968<br />

yılında yürürlüğe giren yasa, teknik ekipman üretici<br />

ve ithalatçılarına (ev aletleri ve oyuncaklar için<br />

tüketici koruma hükümleri de bu yasaya dahil edilmişti)<br />

iş güvenliği ve kazaların önlenmesine ilişkin yasal<br />

düzenlemelerde belirtilen koşullara uyma zorunluluğu<br />

getirmiştir. Bu hususlar günümüzde kapsamlı olarak<br />

Ürün Güvenliği Yasası, Avrupa Birliği Mevzuatı (Ürün<br />

Güvenliği Yönergesi ve örneğin Makine Yönergesi ve<br />

Normlar) ve diğer yasal hükümlerle düzenlenmiş bulunmaktadır.<br />

Böylelikle piyasaya sürülecek ürünlerin<br />

gerekli güvenlik koşullarını ve ergonomik özellikleri de<br />

içermekte olmaları zorunluluğuna ilişkin temel ilkeler<br />

tanımlanmış bulunmaktadır (risk değerlendirmesi,<br />

işletim ve kullanım kılavuzları).<br />

Ergonomi ve Kalifikasyon<br />

Fiziksel/bedensel, bilişsel ve organizasyonel ergonominin<br />

gerektirdiği koşulların kalifikasyona<br />

ilişkin önlemlerle birlikte ele alınması gerekir. İş<br />

Güvenliği Yasası’nın (ArbSchG) 2. maddesinin 7.<br />

bendine göre işveren bu konuda gerekli talimatları<br />

vermekle yükümlüdür. İş Güvenliği Yasası’nın 7<br />

maddesine göre işveren, görevlendirdiği çalışanların<br />

bu görevi yerine getirirken güvenlik ve sağlığın<br />

korunması için dikkat edilecek yasal hüküm ve<br />

önlemlere uygun davranabilme becerisine sahip<br />

olup olmadıklarını dikkate almakla yükümlüdür. İş<br />

Güvenliği Yasası’nın 12. maddesi uyarınca uygun<br />

bir bilgilendirme yapılmış olması gerekmektedir.<br />

Ergonomi, Kapsama ve Ayrımcılığın Önlenmesi<br />

İş Güvenliği Yasası’nın 4. maddesinin 6. bendinde<br />

özellikle korunmaya muhtaç çalışanlar için uygulamaya<br />

konulacak önlemlerde ergonomiye ilişkin esasların<br />

dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir.<br />

Dikkate alınması gereken bir diğer husus ise, ayrımcılığın<br />

önlenmesine ve ortadan kaldırılmasına yönelik<br />

önlemlerdir (Bkn. Eşit Muamele Yasası, 12.madde).<br />

Bu bağlamda İş Güvenliği Yasası’nın (ArbSchG) 4.<br />

maddesinin 8. bendine göre dolaylı veya dolaysız<br />

olarak cinsiyete dayalı düzenlemeler yapılması<br />

ancak biyolojik nedenlerden ötürü bir zorunluluk<br />

doğması halinde veya çalışma koşullarının yaşa göre<br />

düzenlenmesi nedeniyle mümkündür. Ayrıca engelli<br />

kişilerin istihdam edilmesi halinde işveren, İşyerleri Yönetmeliği’nin<br />

3. maddesinin a bendinin 2. paragrafına<br />

uygun olarak işyerini engelli çalışanların sağlık ve<br />

güvenliğinin sağlanacağı şekilde düzenlemek ve bu<br />

kişilerin özel ihtiyaçlarına uygun şekilde işletmekle<br />

yükümlüdür ve düzenlemelerde de ergonomiye ilişkin<br />

esasların dikkate alınması zorunludur.<br />

Ergonomi ve Dijitalleşme Süreci<br />

Çalışma ve yaşam koşullarında görülen dijitalleşme<br />

süreci risk değerlendirmesi ve teknik, organizasyonel<br />

ve kişiye özel önlemlere yönelik beklentilerin<br />

de değişmesine neden olmuş bulunuyor. Dolayısıyla<br />

yapılacak değerlendirmelerde teknoloji kullanımının<br />

sosyal açıdan değerlendirilmesinde ergonomik<br />

kıstasların da dikkate alınması gerekiyor.<br />

Bu husus örneğin monitör başında çalışanlar, uzaktan<br />

çalışanlar ve mobil faaliyetler için geçerli oluyor.<br />

Burada yazılım ergonomisi ve verilerin korunması da<br />

dahil olmak üzere çalışma sisteminin tasarımı önemli<br />

rol oynuyor. İşyerleri Yönetmeliği’nin (ArbStaettV)<br />

6.5 sayılı ekinin 5. paragrafında işyerinde yapılan<br />

çalışmaların kalitatif veya kantitatif sonuçlarını<br />

belirlemek için uygulanacak kontrollerin çalışanlardan<br />

habersiz yapılamayacağı öngörülmektedir.<br />

Çalışanların sahip olduğu bu hak, verilerin korunmasına<br />

ilişkin yasal hükümlerde belirtilmiş olan kişisel<br />

verilerin gizliliğini ve çalışanlara ilişkin verilerin korunmasına<br />

ilişkin temel haklardan kaynaklanmaktadır.<br />

Ergonomi ve Sürdürülebilirlik<br />

Federal Çevre Dairesi tarafından yapılan tanıma göre<br />

eko-tasarımın hedefi, entegre bir yaşam süreci içinde<br />

herhangi bir ürünün çevreye vereceği etkiyi azaltmak<br />

amacıyla çevreye duyarlı çözümler geliştirmektir.<br />

Dolayısıyla ürün gelişimine yönelik işlevsellik, güvenlik,<br />

ergonomi ve maliyet/fayda oranı gibi klasik beklentilere<br />

çevreye duyarlılık faktörü de eklenmiş bulunmaktadır.<br />

Böylelikle eko-tasarım sürdürülebilir şirket yönetimi<br />

açısından da kapsamlı bir görev oluşturmaktadır.


48<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Deride<br />

200 milyonluk<br />

bayram<br />

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, ‘’Bu yıl kurban derilerinin doğru kesilmesi<br />

ve saklanmasıyla, ihtiyacımızın yüzde 30 civarında bir kısmını kurban<br />

derilerinden karşılayacağız bu da yaklaşık 200 milyon TL’lik bir ekonomik<br />

değere tekabül ediyor” dedi.<br />

Ham deri ihtiyacının yurt içinden sağlanması açısından<br />

Kurban Bayramı’nın önemini vurgulayan İstanbul Deri<br />

ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı<br />

Mustafa Şenocak, ‘’Doğru kesim ile doğru saklama<br />

yöntemleri, kurban derilerini sektörümüze kazandırabilmek<br />

açısından çok önemli. Bu yıl deri ihtiyacının<br />

yaklaşık yüzde 30 oranında Kurban Bayramı’nda karşılanmasını<br />

bekliyoruz, ancak bu oranlar bilinçli kesim ve<br />

stoklama koşulları ile doğrudan ilintilidir. Çok önemli<br />

bir ekonomik değer ifade eden kurban derilerinde,<br />

son yıllarda doğru kesim ve stoklamaya ilişkin olarak<br />

yapılan uyarılar ve eğitim çalışmaları neticesinde<br />

zararın önemli oranda azaldığını gözlemliyoruz. Yaklaşık<br />

2 milyon civarında büyükbaş, 3 milyonun üzerinde<br />

küçükbaş kesilmesini beklediğimiz bayramda derilerin<br />

tamamının doğru kesim ve saklama prosedürleri ile sektörümüze<br />

kazandırılmasını arzuluyoruz. Türkiye genelinde<br />

Kurban derilerinin yaklaşık olarak 175 – 200 milyon<br />

TL civarında bir ekonomik değere sahip olduğunu<br />

düşünürsek doğru kesiminde ne kadar önemli olduğunu<br />

anlamış oluruz’’ diye konuştu. Ham deri ithalatını<br />

minimum seviyeye çekmeleri gerektiğini söyleyen<br />

Şenocak, ‘’Türkiye ham deri ihtiyacının önemli bir<br />

bölümünü yurtiçinden temin edebilecek potansiyele<br />

sahip. Buna rağmen, son yıllarda daralma eğilimi<br />

gözlense de, hala ciddi oranda ham deri ithalatı<br />

gerçekleştirmekteyiz. İthalatımızı minimum seviyeye<br />

indirmek ve böylece ülke ekonomisine de katkı<br />

sağlayabilmek için kesimlerin doğru yapılmasına ve<br />

kesimden sonraki 2-4 saat içinde tuzlama yapılarak<br />

derilerin uygun koşullarda saklanmasına özen<br />

gösterilmeli. Modern kesimhanelerin kurulmasıyla<br />

deri kaybının en büyük sebeplerinden olan kesim ve<br />

tuzlama hataların önüne geçmek mümkün’’ dedi.<br />

“DERİYİ YARI İŞLENMİŞ ŞEKİLDE İHRAÇ EDİP<br />

HAM DERİ İTHAL EDİYORUZ”<br />

Son yıllarda artış gösteren yarı işlenmiş kromlu deri<br />

ihracatına da değinen Şenocak “Katma değeri<br />

ve ürün kalitesi gittikçe artan sektörümüzün ürün<br />

grubu bazında ihracatında son yıllarda önemli<br />

değişiklikler meydana gelmiştir. İhracatı nispeten<br />

daha sınırlı olan yarı işlenmiş/bitmiş deri ve kürk<br />

ürünlerinin ihracatında ise son dönemde bir artış<br />

kaydedilmiş, toplam ihracatımızda yüzde 12 paya<br />

sahip olan bu ürünlerin ihracatımız içerisindeki<br />

payları yüzde 17 – 18 seviyelerine, sektörümüzdeki<br />

sıralamaları ise 3. büyük ihracat sektörü konumuna<br />

kadar yükselmiştir. Bu yükselişte en büyük<br />

etmen kromlu deri ihracatında yaşanan artış olmuştur.<br />

Bu ürünlerin yurtiçinde işlenmesi ve katma<br />

değerli olarak yurtdışına ihracı mümkün iken<br />

maalesef yurtdışına gönderilmekteydi” dedi. Deriyi<br />

yarı işlenmiş halde katma değerini yükseltmeden<br />

gerçekleştirilen ihracat katkı gibi gözükse de<br />

dezavantaj olduğunu vurgulayan Şenocak, şöyle<br />

konuştu; “Sektörümüzün en önemli ayağını oluşturan<br />

bu ürünlerin yurtiçinde işlenemiyor olması,<br />

deri ve deri mamulleri açısından büyük kayıp<br />

yaratmaktadır. Deriyi yarı işlenmiş halde ihraç<br />

edip daha sonrasında ham deri ithal ediyoruz. Burada<br />

bir yanlışlık var. Geçtiğimiz hafta içerisinde<br />

bu çok önemli konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığımız<br />

bir düzenleme yürürlüğe koyarak, en önemli<br />

amacı katma değerli ihracatını arttırmak olan<br />

sektörümüzün gelişimine çok büyük bir destek<br />

vermiştir. Umuyorum ki uygulama sektörümüzde<br />

katma değerli ihracat artışı noktasında olumlu etkilerini<br />

çok kısa bir süre içerisinde hissettirecektir.”


50<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

EİB’nin ihracatı Temmuz ayında<br />

yüzde 22 arttı<br />

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), <strong>2017</strong> yılı Temmuz ayında<br />

928 milyon 482 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.<br />

EİB’nin ihracatı 2016 yılı Temmuz ayında ise; 763 milyon<br />

735 bin dolar olmuştu. EİB’nin ihracatı geçen<br />

yılın aynı ayına göre yüzde 22 artış gösterdi. Ege<br />

İhracatçı Birlikleri 2016 yılı Ocak – Temmuz döneminde<br />

6 milyar 226 milyon dolarlık ihracat kayda<br />

almışken, <strong>2017</strong> yılının ilk yedi aylık dönemindeki<br />

ihracat tutarı yüzde 4’lük artışla 6 milyar 470 milyon<br />

dolara ulaştı. Ege İhracatçıların son bir yıllık<br />

ihracatı ise yüzde 5’lik artışla 11 milyar 145 milyon<br />

dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri’nin Temmuz<br />

ayında kayda aldığı sanayi ürünleri ihracatı 2016<br />

yılı Temmuz ayına göre yüzde 24’lük artışla 424 milyon<br />

dolardan, 525 milyon dolara yükselirken, Tarım


PANORAMA 51<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

ürünleri ihracatı yüzde 13’lük gelişimle 288 milyon<br />

dolardan 324 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörünün<br />

ihracatı ise; yüzde 55’lik rekor artışla 50<br />

milyon dolardan 78 milyon dolara fırladı. Temmuz<br />

ayında; Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12<br />

ihracatçı birliğinden 8 tanesi, 2016 yılı Temmuz ayına<br />

göre ihracatını arttırırken, 4 tanesi geçen yılkı<br />

ihracat rakamlarını yakalayamadı. Ege Hazırgiyim<br />

ve <strong>Konfeksiyon</strong> İhracatçıları Birliği 119 milyon 717<br />

bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvedeki yerini korurken,<br />

ihracatını Temmuz ayında yüzde 17 arttırma<br />

başarısı gösterdi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal<br />

Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 32’lik ihracat<br />

yükselişiyle ihracatını 60 milyon dolardan 78 milyon<br />

945 bin dolara yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı.


52<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Kağıt<br />

fiyat etiketleri<br />

tarih oluyor<br />

Hayatta herkesin en az bir defa başına gelmiş bir<br />

durumdur; satın aldığınız bir ürünün raf fiyatıyla<br />

kasada ödeme yaptığınız fiyat birbirinden farklıdır.<br />

Özellikle perakende sektöründe yaşanan bu durumda<br />

müşteri memnuniyetini ilke edinen bazı marketler,<br />

“Raf fiyatı geçerlidir.” derken; bazılarında<br />

mağaza müdürüne kadar akseden tatsız durumlar<br />

yaşanabiliyor. Bunun nedeni; etiketleme işleminin<br />

ciddi emek gerektiren, yoğun, insan odaklı, hataya<br />

açık ve kontrolü son derece zor bir uygulama olması.<br />

Sensormatic, Elektronik Fiyat etiketi ile bu soruna<br />

çözüm buluyor. Rafta etiketleme yapan tüm<br />

perakendeciler, artık elektronik fiyat etiketleme sistemi<br />

ile fiyat etiketlerini saniyeler içinde güncelleyebiliyor,<br />

elle yazılan ya da basılan kağıt etiketleri tarihe<br />

karışıyor. Sensormatic Pazarlama Direktörü Pelin<br />

Yelkencioğlu, marka ve ürün çeşitliliğinin her geçen<br />

gün arttığı perakende sektöründe, hız ve verimlilik<br />

artışı sağlayan sistemlerin yaygınlaşmasının bir<br />

zorunluluk haline geldiğine dikkat çekiyor. Anlık<br />

değişen piyasa ve rekabet koşullarına uygun, hızlı<br />

aksiyon alabilen işletmelerin satışlarını yükseltebildiğini<br />

belirten Yelkencioğlu, “Müşteri hassasiyetinin<br />

yüksek olduğu konular arasında ilk sıralarda<br />

yer alan “fiyat” hızlı ve güvenilir biçimde yönetildiğinde,<br />

işletmelere büyük karlılık sağlıyor” dedi.<br />

AYNI ANDA GÜNCELLEME<br />

Anlık müdahalelerle yönetilmesi gereken fiyat<br />

etiketleri artık elektronik olarak tek merkezden<br />

yönetilebiliyor. Merkezin, şehir dışında ya da<br />

mağaza içinde olmasının yani uzaklığın hiçbir<br />

önemi kalmıyor. Elektronik fiyat etiketleri sayesinde<br />

fiziksel mağazadaki fiyat değişikliği eş zamanlı<br />

olarak sanal (online) mağazalarda da hızlı bir<br />

şekilde güncellenebiliyor. Hızlı ve doğru bir işleyişi<br />

mümkün kılan yeni teknolojiler sayesinde 90 bin<br />

fiyat etiketinin değişimi ve kontrolü 1 saat içinde<br />

tamamlanabiliyor. Elektronik fiyat etiketlerinde<br />

yapılan tüm değişiklikleri de merkezden kontrol ve<br />

takip etmek mümkün oluyor. Güncellemelerin ardından<br />

etiketler, sistemin çift yönlü iletişim özelliği<br />

sayesinde merkeze onay gönderiyor. Bu teknoloji<br />

sayesinde, binlerce etikette yapılan fiyat değişikliklerinin<br />

doğruluğu, tek tek kontrol edilmeye gerek<br />

kalmadan, bilgisayar başında rapor olarak görülebiliyor.<br />

Sensormatic’in sunduğu Pricer elektronik fiyat<br />

etiketlerinin merkezi raporlama özelliği, kurumlara<br />

operasyonel anlamda büyük tasarruf sağlıyor.<br />

Diğer yandan ürünlerin mağaza içinde planlanan<br />

yerlerinde olup olmadığı da, plan pogram uyumluluğu<br />

kontrol edilerek sağlanabiliyor.<br />

İSTEDİĞİNİZ PROMOSYON ÜRÜNÜNÜ ÖNE ÇIKARIN<br />

SmartFlash özelliği etiketin üzerindeki flash ile raf<br />

önlerinde aranan ürünlerin daha kolay bulunması,<br />

promosyondaki ürünlerin öne çıkarılmasını sağlıyor.<br />

Elektronik etiketler sayesinde süreli veya gruba özel<br />

merkezi kampanya yönetimi yapılabiliyor. Örneğin<br />

müşteri trafiğinin düşük olduğu saat aralıklarında<br />

istenilen ürünlerde kampanya düzenlenebiliyor.<br />

Etiket üzerine konan QR kod sayesinde mağaza<br />

müşterileri ürünlerin web sayfasına ulaşabiliyor,<br />

ürünle ilgili detaylı bilgiye ulaşabiliyor, yorum yapabiliyor<br />

ve sosyal medya üzerinden beğenebiliyor.


54<br />

KISA KISA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

KİP’te ‘Uzlaşma’<br />

sezonu<br />

KİP <strong>2017</strong>/18 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nda insanların<br />

doğaya olan ihtiyacına övgü niteliği taşıyan<br />

“uzlaşma”dan ilham alıyor. Doğal desen<br />

ve formların ön plana çıktığı koleksiyon; bordo,<br />

yeşil, haki tonlar, petrol, mor ve bu renklerle birlikte<br />

kullanılan lacivert, gri bej, kahve ve toprak<br />

renklerinin yanı sıra gül kurusu rengi tasarımlarla<br />

da fark oluşturuyor. Erkek moda markası KİP,<br />

erkekleri yoğun iş tempolarında bile rahat aynı<br />

zamanda şık olmaya davet eden <strong>2017</strong>/18 Sonbahar-Kış<br />

Koleksiyonu ile sezona iddialı bir giriş<br />

yapıyor. Koleksiyonda, şık ve iddialı triko ceketler,<br />

fit kesim örme ceketler, buklet kabanlar, garnili<br />

montlar ve kaplamalı trençkotlar ve t-shirtler<br />

sezonun anahtar parçaları olarak öne çıkıyor.<br />

Sezonun trendi buklet, trikoların yanı sıra ceket<br />

ve paltolarda da etkisini hissettiriyor. Takım elbiselerde<br />

petrol renginin yanı sıra fit kesimler ve<br />

kruvazeler dikkat çekiyor. 3D efektler, armürler<br />

ve yaka detaylarıyla farklılaşan gömleklerin<br />

yanı sıra koleksiyonda renk olarak ilk kez yer<br />

alan gül kurusu triko ve pantolonlar da iddialı.<br />

Baskılı t-shirtler, örme, buklet ya da koton ceketlerin<br />

yanı sıra triko ceketlerle şık bir ikili oluştururken<br />

erkeğin smart casual havasını da koruyor.<br />

Gap’le okula<br />

dönüş bu yıl çok şık<br />

Gap’in yepyeni, şık ve eğlenceli okula dönüş koleksiyonu<br />

hem çocukların hem anne babaların<br />

yüzünü güldürecek neşeli kombinleriyle dikkat<br />

çekerken, minikler bu sene Gap sayesinde okula<br />

en sevdikleri Disney kahramanıyla beraber gidebilecek.<br />

Gap’in stil sahibi miniklere özel hazırladığı<br />

yeni okula dönüş koleksiyonu, birbirinden<br />

eğlenceli parçalara sahip Disney lisanslı ürünleriyle<br />

zenginleşiyor. Gap çocukları bu yıl okula<br />

giderken Mickey & Minnie Mouse, Batman,<br />

Marvel, Elsa, Sleeping Beauty, Spiderman, Snow<br />

White & 7 Dwarfs, Star Wars, Superman, Alice in<br />

Wonderland, Tweety, Bambi, Bugs Bunny, Disney<br />

Princesses, Frozen gibi pek çok unutulmaz<br />

karakteri de yanlarında götürebilecek. Renkli<br />

ve dinamik desenleriyle dikkat çeken çeşit çeşit<br />

okul çantalarının yanı sıra Gap’in vazgeçilmez<br />

kapüşonlu üstleri ve günlük giyimin kurtarıcısı<br />

tişörtleri de yeni koleksiyonda ön plana çıkıyor.<br />

Pastel pembe, turkuaz ve lacivertin göz alıcı<br />

kombinlere dönüştüğü okula dönüş koleksiyonunda<br />

çizgili ve hayvan baskılı çoraplar, sıcacık<br />

montlar, rahat kesimli ve eğlenceli detaylarıyla<br />

denim parçalar, rengarenk elbise ve pantolonlar<br />

yer alıyor. Disney lisanslı ürünlerinin al-üst<br />

giyim gruplarının yanı sıra çorap ve çanta gibi<br />

aksesuarlarla da zenginleştirildiği yepyeni Gap<br />

çocuk ürünleri, bu yıl okula dönüş için birbirinden<br />

sevimli alternatifler sunuyor. Okula dönüşün<br />

neşesini tarzlarına da yansıtacak koleksiyonuyla<br />

Gap, tüm çocukları anne ve babalarıyla yapacakları<br />

okul alışverişi için mağazalarına bekliyor.


56<br />

KISA KISA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Okul alışverişi için<br />

Decathlon’a uğrayın<br />

Okula dönüş,<br />

LC Waikiki ile güzel<br />

Avrupa’nın en büyük spor perakende zinciri Decathlon,<br />

Türkiye genelindeki 22 spor mağazası ve<br />

online alışveriş sitesiyle spor tutkusunu yayamaya<br />

devam ediyor. Okula başlayan çocuklar için<br />

rengarenk ve çeşit çeşit sırt çantaları, her yaşa<br />

uygun ceketler, yağmurluklar, çoraplar, ayakkabılar,<br />

spor dersleri için eşofman takımları, spor<br />

ayakkabıları, mataralar, jimnastik, bale, basket,<br />

yüzme, tenis, futbol ve pek çok spora dair tekstil<br />

ve aksesuarlar ve çok daha fazlası Decathlon<br />

mağazalarında uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Çocuklarınızın<br />

okul için ihtiyaçları olan pek çok ürünü<br />

Decathlon’da bir arada bulabilirsiniz. Rengarenk<br />

ve pek çok farklı modelde sırt çantaları, hem<br />

omuz hem sırt çantası olabilen Newfeel Backenger<br />

çanta, spor çantaları, tablet çantaları, spor<br />

dersleri için rahat ve terletmeyen eşofmanlar,<br />

nefes aldıran esnek T-shirtler, renk renk çoraplar,<br />

spor ayakkabıları, bale kıyafetleri; basket, futbol<br />

tutkunu çocuklar için özel formalar, yüzme mayoları<br />

ve ekipmanları, tenis ekipman ve aksesuarları<br />

ve çok daha fazlası Decathlon mağazalarında.<br />

LC Waikiki ile okula dönüş, çocukların heyecanına<br />

heyecan katacak. Okulda daha rahat<br />

hareket etmelerini sağlayan LC Waikiki ‘Back to<br />

School’ koleksiyonu çocuklara aynı zamanda<br />

tarzını yansıtma imkanı da sunuyor. Tüm zamanların<br />

klasik desenlerinin yanı sıra hareketli baskıların<br />

yer aldığı koleksiyon çocuklara okulda da<br />

cool bir görünüm katıyor. LC Waikiki, yaz tatilinin<br />

ardından okula dönmeye hazırlanan öğrencilere<br />

hem içinde rahat edebilecekleri hem de tarzlarını<br />

ortaya çıkarabilecekleri bir ‘Back to School’<br />

koleksiyonu hazırladı. Enerjinin rengi kırmızı,<br />

huzur ve güvenin rengi yeşilin yoğun olduğu koleksiyonda<br />

oduncu gömlekler, kamuflaj desenli<br />

ve baskılı sweatshirtler koleksiyonda göze çarpıyor.<br />

Asaletin rengi beyazın kullanıldığı gömlek ve<br />

polo yaka tişörtler sezonun trendi olurken, siyah<br />

ve bejle kombinlenen kanvas pantolon ve eteklerle<br />

genç kızlar tarzını konuşturacak. Erkekler ise,<br />

hem spor hem klasik stillere hitap eden okula dönüş<br />

koleksiyonunda rahat tasarımlarla boy gösterecek.<br />

En eğlenceli okul günleri için tasarlanan<br />

pantolon, gömlek, süveterler sevdikleri renk ve<br />

baskılarla küçük beyleri beklerken, birbirinden<br />

renkli pantolon, polo yaka tişört, yelek, hırka ise<br />

minik kız öğrencilerin stilini tamamlayacak aksesuarlarla<br />

okul günlerinin vazgeçilmezi olacak.


58<br />

KISA KISA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Yaz şıklığınızı Butigo<br />

ile tamamlayın<br />

Dünya trendlerini cazip fiyat avantajlarıyla kadınların<br />

beğenisine sunan Butigo ayakkabıları,<br />

yaz kombinlerinizin tartışmasız yıldızı olacak. Butigo’nun<br />

<strong>2017</strong> İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yer alan<br />

birbirinden şık ayakkabı modelleri, yazın enerjisini<br />

doyasıya yaşamak isteyen ve sıcak havalarda da<br />

şıklığından ödün vermeyenlerin kurtarıcısı oluyor.<br />

Renkleri ve detaylarıyla dikkat çeken koleksiyonda;<br />

ponponlu sandaletlerden hasır topuğa, lazer<br />

kesimden botanik desenlere tüm yaz trendleri en<br />

şık yorumuyla yer buluyor. Hem gündüz hem de<br />

gece için şık alternatifler sunan Butigo’nun yaz koleksiyonunda<br />

yer alan metalik detaylar, ışıltılar ve<br />

botanik desenlerin hakimiyetindeki yüzlerce model<br />

her güne yeni bir ayakkabı seçeneği sunuyor.<br />

Levi’s ®<br />

Sonbahar <strong>2017</strong><br />

Altered<br />

koleksiyonu’nu<br />

tanıttı<br />

144 yıldan bu yana Levi’s ® , dünya çapında sevilen<br />

ikonik giysiler tasarlamaya devam ediyor.<br />

O günden bugüne, 501 ® ve Trucker gibi Levi’s ®<br />

klasiği haline gelmiş ürünler, marka tutkunları<br />

için kişiselleştirmenin ve kendini ifade etme yolu<br />

oldu. Vintage denimin ve kişiselleştirmenin öncüsü<br />

olan Levi’s ® , klasik tasarımları yeniden düzenlemeye<br />

yönelik yaratıcı yaklaşımının bir örneği<br />

olan Sonbahar <strong>2017</strong> Altered Koleksiyonu’nu tanıtıyor.<br />

Altered Koleksiyonu’nda denimseverlerin<br />

en çok tercih ettiği kıyafetlerin üzerinde çalışıldı.<br />

Yamalar, kıvrımlı dikişler ve kapatılmış para cepleri<br />

gibi ayrıntılarla kişiselleştirilmiş eşsiz parçalar<br />

ortaya çıktı. Levi’s ® tasarım ekibinden Jonathan<br />

Cheung, yeni koleksiyonla ilgili yaptığı açıklamada<br />

“Altered” fikri üzerinde oynamak istediklerini<br />

çünkü insanların sahip oldukları Levi’s ® ürünlerinde<br />

sık sık değişiklik yaptıklarını belirtti. Cheung,<br />

“Marka tutkunları, jean’lerini kişiselleştiriyor, değiştiriyor<br />

ve kendilerine özgü bir hale getiriyor. Altered<br />

bizim için değişim anlamına geliyor ama aynı<br />

zamanda alternatif ve farklı olma anlamı da var”<br />

dedi. Sonbahar <strong>2017</strong> Levi’s ® Altered Koleksiyonu,<br />

Levi’s ® hayranlarının kendi ürünlerini kişiselleştirmelerinden<br />

yola çıkılarak tasarlandı ve en beğenilen<br />

ikonik ürünlere ince dokunuşlar yapıldı.<br />

Keten hafifliğini<br />

Koton’la hissedin<br />

Koton Keten Koleksiyonu, sezonun ruhunu yansıtan<br />

tasarımları ile ön plana çıkıyor. Keten kumaşının<br />

hafifliğini ve yarattığı stilin naifliğini yaz sezonuna<br />

taşıyan Koton, hem günlük şıklığın hem<br />

de ofis stilinin anahtar parçalarını keten koleksiyonu<br />

ile sunuyor. Koton Erkek Koleksiyonu’nda;<br />

ceket, gömlek, pantolon, elbise ve şort tasarımlarında<br />

kullanılan keten kumaşlar, kadın koleksiyonlarında<br />

ise pantolon, ceket ve gömleklerin<br />

yanı sıra etek tasarımlarında da yer alıyor. Tenin<br />

rahat nefes almasını sağlayan ipeksi dokusu ile<br />

yaz mevsiminin en çok tercih edilen kumaşları<br />

arasında yer alan keten, Koton dokunuşlarıyla<br />

modern, zamansız ve zarif tasarımlara dönüşüyor.<br />

Konforundan ve stilinden vazgeçmeyenlerin<br />

ortak buluşma noktası Koton Keten Koleksiyonu,<br />

hem ofis şıklığının hem de günlük stilin en<br />

dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor.


60<br />

KISA KISA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Giydikleriniz<br />

sizi yansıtıyor mu?<br />

Sürdürülebilir moda markası reflect, düşünce yapınızla<br />

uyumlu, sizi yansıtan ürünler tasarlarken, bir<br />

yandan da her koleksiyonunda bir sosyal soruna<br />

odaklanıyor. Ürünlerini oluştururken her koleksiyonunda<br />

bir sosyal soruna odaklanan reflect, belirlediği<br />

sosyal sorunu yaşayan insanlarla sanat<br />

terapisi yapıyor. Sanat terapisinin, insanların kendilerini<br />

ve yaşadıkları sosyal sorunları en açık ve<br />

doğal bir biçimde ifade ettiği yöntem olduğuna<br />

inanan reflect, böylece insanların yaşadıklarını<br />

dışa vurmalarını sağlıyor. Sanatın iyileştirme gücünü<br />

kullanarak bir sosyal etki yaratmayı amaçlayan<br />

marka, sanat terapisinin çıktılarını tasarımcılarla<br />

bir araya getirerek ürün tasarımlarına dönüştürüyor.<br />

Sürdürülebilirlik hedefiyle bütün ürünlerini yüzde<br />

100 organik pamuktan veya geri dönüştürülmüş<br />

materyaller kullanarak üreten reflect, üretim<br />

aşamasından paketlemeye kadar her aşamada<br />

çevreye duyarlı bir yol izliyor. Ürünleri satın alanları<br />

da çözümün bir parçası haline getirmeyi amaçlayan<br />

marka, satılan her ürünün tasarım maliyetini<br />

belirledikleri sosyal sorun için çalışan sivil toplum<br />

kuruluşuna aktarıyor. reflect, ilk koleksiyonu Solidarity’de<br />

İstanbul’da yaşayan Suriyeli çocukların<br />

eğitime ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları<br />

aşmaları ve eğitim sistemine entegre olabilmelerini<br />

sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.<br />

Ayaklara özgürlük<br />

Scooter’ın rahat, şık ve anatomiye uygun tasarımdaki<br />

yazlık modellerini yıllar sonra bile ayağınızdan<br />

çıkartmak istemeyeceksiniz. Modernliği ve<br />

geniş ürün skalasıyla ayakkabı modasının öncü<br />

markası Scooter, teknolojiyi takip eden ve bunu<br />

ürünlerine yansıtan modelleriyle ailenizin markası<br />

olmaya devam ediyor. Scooter’ın <strong>2017</strong> yaz sezonunda<br />

yer alan cıvıl cıvıl modellerinden stilinize<br />

uygun bir model mutlaka bulacaksınız. Sezon modellerine<br />

siyah, bej, kahverengi ve camel gibi klasik<br />

ama trend renkler hakim… Scooter’ın yaz koleksiyonunda<br />

her tarza hitap eden birbirinden şık<br />

modelleriyle, kalite ve rahatlık ayaklarınıza geliyor.<br />

Yazın vazgeçilmezleri<br />

Ayakkabı<br />

Dünyası’nda<br />

Sıcakların iyice kendini hissettirmeye başladığı<br />

bugünlerde değişim ilk olarak kıyafetlerde yaşanıyor.<br />

Dünya markalarının buluşma noktası<br />

Ayakkabı Dünyası da yaz aylarının trendlerini<br />

yansıtan rengarenk Birkenstock ve Crocs çeşitlerini<br />

mağazalarında tüketicileriyle buluşturuyor.<br />

Terlikler bu senede günlük stilin tamamlayıcıları<br />

arasında… Rahatlığı ve her kombine uyumlu<br />

yapılarıyla Birkenstock ve Crocs terlikler de yine<br />

sezonun vazgeçilmezleri arasındaki yerini alıyor.<br />

Birbirinden farklı renkleriyle her zevke hitap eden<br />

Birkenstock ve Crocs terlikler, her yaştaki tüketicileriyle<br />

Ayakkabı Dünyası mağazalarında buluşuyor.<br />

Siyah, beyaz, kırmızı, kahverengi ve bu<br />

senenin trendi gümüş, bronz ve metalik pembe<br />

Brikenstock ve rengarenk Crocs çeşitleri, Ayakkabı<br />

Dünyası mağazalarını ziyaret edenleri bekliyor.<br />

Ayrıca Ayakkabı Dünyası, hemen her kombine<br />

uyacak tarzda geniş sandalet çeşitliliği ile<br />

de tüketicilerinin beğenisini kazanıyor. Adidas,<br />

Nike, Dockers, Hush Puppies, Clarks, Lumberjack<br />

gibi 100’in üzerinde dünya markasını tüketiciler<br />

ile buluşturan Ayakkabı Dünyası’nın zengin koleksiyonu,<br />

her zevke ve yaşa hitap ediyor.


62<br />

TASARIM<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

İTÜ FASHION SHOW’17<br />

Beste YALÇIN<br />

11 <strong>Eylül</strong> 1995 tarihinde İstanbul’da<br />

doğdu. Pera Güzel<br />

Sanatlar Lisesi Resim Bölümünü<br />

birincilikle bitirdi. Lise<br />

yıllarında sanatla uğraşırken<br />

içindeki tasarım aşkını keşfederek<br />

İstanbul <strong>Teknik</strong> Üniversitesi<br />

Moda Tasarımı bölümünü<br />

kazandı.Futuristik tasarım<br />

onun hayatının büyük bir<br />

bölümünü oluşturuyor ve bu<br />

yönde kendini geliştirmeyi<br />

seviyor. İTÜ’ de eğitimini tamamlayıp<br />

okulunun son yılını<br />

bitirmek üzere bu yaz New<br />

York’a gidip FIT’den mezun<br />

olmayı hedefliyor.<br />

THE EDGE<br />

Yıl 2100, şu ana kadar bildiğimiz<br />

tüm gerçekler belki<br />

tamamen değişmiş ya da<br />

başka formlara bürünerek<br />

varlıklarını devam ettiriyorlar.<br />

Hayat hiç olmadığı kadar<br />

hızlı, Maskülizm & Feminizm<br />

arasındaki duvar eriyerek<br />

kendini şeffaf bir örtü haline<br />

getiriyor ve birbirine karışıp<br />

bir bütün olması an meselesi.<br />

Fütürizm rüzgarları kendini<br />

şiddetle hissettiyor ve<br />

giysileri artık kategorilendirmek<br />

oldukça zor. Karşıdan<br />

bize doğru yürüyen kadının<br />

ceketinin çizgileri Giacomo<br />

Balla’nın tablosundan fırlamış<br />

gibi. Uzay artık bize hiç<br />

olmadığı kadar yakın ve biz<br />

yıldızlara dokunup sonsuzluğa<br />

karışmak istiyoruz. Tasarımlarımda<br />

keskin ve asimetrik<br />

hatları öne çıkarmanın<br />

yanı sıra şehrin hızlı ruhunu<br />

alevlendirmeyi hedefledim.<br />

Scuba kumaşının üstünde<br />

harmanlanan metalik detaylar<br />

Satürn’ün halkalarından<br />

esinlenildi. Koleksiyonumda<br />

kullandığım gümüş<br />

deriye dikkatli baktığımızda<br />

kendi yansımamızı görüyor<br />

ve geri dönülmez bir yolculuğa<br />

ilk adımımızı atıyoruz..<br />

THE EDGE


TASARIM 63<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

FOREVER LIGTH<br />

Çiğdem Güney YILMAZ<br />

Tasarım teknikleri ve finans.<br />

Bir tasarımın gerçeğe dönüşmesini<br />

sağlayan temel<br />

disiplin bilgisi ve on yıllık iş<br />

dünyası. İletişim, organizasyon<br />

ve efektif zaman yönetimi<br />

becerileri. Dünyada<br />

dokunulan, hissedilen birçok<br />

ülke, kültür ve hayatlar.<br />

Öğrenmenin keyfini bilen,<br />

başarıya hevesli bir meraklı.<br />

Tecrübelerini alacağı eğitime<br />

aktarıp kendini gerçekleştirmek<br />

isteyen bir öğrenci.<br />

FOREVER LIGTH<br />

Geleceğimizi geçmişe göre,<br />

geçmişimizi de gelecek<br />

beklentilerimize göre gerçekleştiriyoruz.<br />

Birbirini besleyen<br />

bir döngü içinde referansımız<br />

durduğumuz yere<br />

göre değişiyor. Aynı şeyler<br />

farklı şekilde hizmet ediyorlar<br />

bize. Örneğin, geçmişteki<br />

yerçekimine yenik bir taş<br />

yapı, gelecekte de -ama<br />

bu sefer uçarak- var olabiliyor.<br />

Taşlarında yılların hikayelerini<br />

taşıyan Aya Sofya ,<br />

ve gelecekten hikayeler getiren<br />

Arrival filmi, bu zaman<br />

kavramını sorgulatıyor. Uçan<br />

taş yapılı uzay gemileri... Tasarımdaki<br />

kavissel siluetler<br />

Aya Sofya’dan esinlenerek<br />

tasarlandı. Etek, Arrival filmindeki<br />

uzay gemilerindeki<br />

gibi, sert kabukî görünümde<br />

dizayn edildi. Aynı şekilde<br />

geminin içinde ne olduğu<br />

merak uyandırırken, bu konsepti<br />

eteğe de yerleştirdim.<br />

(Tıpkı taş gibi hep orada<br />

olan, bir zaman sonra bakış<br />

açımızı değiştiren). Siluetlerdeki<br />

katmanları toprağın zamanla<br />

yüzeyleri örtmesi gibi<br />

zamanın akışını sembolize<br />

etmesi için tasarladım.<br />

İTÜ FASHION SHOW’17


64<br />

TASARIM<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

İTÜ FASHION SHOW’17<br />

Deniz İrem ORUÇ<br />

1993 yıılında Istanbul’da<br />

doğdu.Herkesin yeteneğe<br />

sahip olduğuna inandığı ve<br />

bunu ortaya çıkarmanın sadece<br />

denemekle olacağını<br />

düşündüğüı için Anadolu<br />

Lisesini bitirdikten sonra İstasyon<br />

Sanat Akademisi’nde<br />

1 yıla yakın güzel sanatlara<br />

hazırlandı ve ilk tercihi<br />

olan ITU’yu kazandı.Güzel<br />

bir başlangıç olduğunu düşündüğü<br />

ITU’de ki eğitimini<br />

tamamlayıp Fashion Instıtute<br />

Of Technology’den mezun<br />

olmayı planlıyor.<br />

LEAVE A TRACE<br />

İnsanlar hayatları boyunca<br />

her fırsatta kendilerinden<br />

iz bırakmaya çalışmışlardır<br />

bir sonraki nesile.Taşa,duvara<br />

kimi zaman da kilime<br />

aktarmışlar istediklerini,-<br />

motiflerinde hep gizli bir dili<br />

vardı,onlar cümleyi oluşturan<br />

kelimelere benzerler.<br />

İnsan ilişkilerinin koptuğu<br />

çoğu şeyin anlamını yitirdiği<br />

bu dönemde toplumların<br />

ölümsüzlüğünü,gelişen ve<br />

yükselen hayatı,dişilik, neşe<br />

ve mutluluğu temsil eden,-<br />

beni anlamları ile etkilediğini<br />

düşündüğüm hayatın bu<br />

temel kavramlarını detaylarda<br />

modernize ederek pozitif<br />

bir dille aktarmaya çalıştım.<br />

LEAVE A TRACE


66<br />

ENGLISH<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Texprocess opens<br />

with increased<br />

exhibitor numbers<br />

once again<br />

STRONG GROWTH IN CUTTING, SEWING, SEAMING<br />

AND FASTENING<br />

With 312 exhibitors from 36 countries (2015: 273 from<br />

33 countries) and a growth rate of 14 %, Texprocess<br />

(9 to 12 May <strong>2017</strong>) launched its biggest event ever.<br />

Held in parallel to Techtextil, Texprocess, the leading<br />

international trade fair for the processing of textile<br />

and flexible materials in Frankfurt am Main, showcased<br />

for the fourth time, all the stages of the value<br />

creation train in the textile industry, including design<br />

technologies, IT, the various processes and procedures<br />

for cutting, sewing, seaming, embroidering and<br />

knitting, as well as technologies for finishing, textile<br />

printing and logistics. And Texprocess will be offering


ENGLISH 67<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

additional stimulus for the sector with the first ever<br />

Digital Textile Micro Factory. “Texprocess demonstrates<br />

the unbelievable dynamism that currently exists<br />

in the textile-processing industry. Particularly in areas<br />

like cutting, as well as sewing, seaming and fastening<br />

technologies, we are seeing strong growth amongst<br />

exhibitors. At the same time, the automation of the<br />

processes involved is becoming ever more important,”<br />

says Olaf Schmidt, Vice President Textiles and<br />

Textile Technologies at Messe Frankfurt. Elgar Straub,<br />

Managing Director of the VDMA’s Textile Care, Fabric<br />

and Leather Technologies Division, concurs: “Personalisation<br />

of clothing, digitalisation of the value<br />

creation chain and new technologies such as digital<br />

printing and sustainable processing technologies<br />

are the major issues currently preoccupying the sector.”<br />

All the international market leaders were to be<br />

found amongst the companies to have signed up<br />

as exhibitors at Texprocess. They included: Amann,<br />

Astas, assyst/Human Solutions, Barudan, Brother, bullmer,<br />

Caron Technology, Dürkopp Adler, Epson, Filiz<br />

Makina, Gemini CAD Systems, Gerber Technology,<br />

Gütermann, Juki, Kuris Spezialmaschinen, MACPI,<br />

Malkan, Mitsubishi, Morgan Tecnica, Pfaff, Serkon<br />

Tekstil Makina, SMRE, Strima, Tajima, Teseo, Tetas, Veit<br />

and Zünd. Newcomers to the show were amongst others<br />

Caron Technology (Italy), Gemini CAD Systems<br />

(Romania), Mitsubishi Electric Europe (France) und<br />

Trotec Laser (Austria).The additional exhibitors came<br />

mainly from Turkey (+10) and Italy (+9) as well as from<br />

China (+9) and Japan (+4). China, Japan and Taiwan<br />

are each represented with a national pavilion<br />

at Texprocess. Altogether, there are 204 companies<br />

from outside Germany amongst the exhibitors (2015:<br />

161) and 108 from within Germany (2015: 112).<br />

TEXPROCESS INNOVATION AWARD HANDED OUT TO<br />

FOUR OUTSTANDING TEXTILE PROCESSING PRODUCTS<br />

The Texprocess Innovation Awards were presented<br />

during the official opening ceremony of Texprocess<br />

<strong>2017</strong>. Altogether, the expert jury made up of<br />

Alexander Artschwager, German Institute for Textile<br />

and Fibre Research, Denkendorf, Centre for Management<br />

Research (DITF-MR), Claudia von Bonn,<br />

Deutscher Fachverlag GmbH, Jürgen Brecht, Marc<br />

Cain GmbH, Iris Schlomski, textile network and Prof<br />

Kerstin Zöll, Lower Rhine University, Department of<br />

Textile and Garment Technology, chose four products<br />

for an award. They include a new technology for<br />

dyeing yarns and a digitalized sewing machine that<br />

is set up via a touchscreen or app. The Texprocess<br />

Innovation Award <strong>2017</strong> is given in two categories.<br />

In the ‘new technology’ category, two companies<br />

convinced the judges with their developments:<br />

Coloreel from Sweden wins with a technology that<br />

enables the white basic thread to be dyed during<br />

the embroidery process, which results in unique and<br />

colourful patterns. The Japanese company Juki is


68<br />

ENGLISH<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

launching the DDL-9000C, the world’s first sewing<br />

machine for which, inter alia, thread tension and<br />

stitch length can be adjusted and stored via a touchscreen<br />

on the machine or via a special app. Also<br />

in this category, industrial-sewing machine specialist<br />

Xi’an Typical Europe was honoured for Vetron Trace,<br />

a new technology that permits pedal-less sewing.<br />

Sensors on the machine track hand movements and<br />

pass on the information to the machine in real-time.<br />

In the ‘new process’ category, the Bielefeld-based<br />

Dürkopp Adler Company won with an online monitoring<br />

system for industrial production. The parameters<br />

checked by the system include productivity<br />

and the status of up to 1,500 sewing machines in a<br />

network. The data is then supplied in real-time. The<br />

Texprocess Innovation Award has been honouring<br />

outstanding achievements and new developments<br />

along the Texprocess product chain since 2011. The<br />

winning products are selected on the basis of criteria<br />

such as innovativeness, choice of materials and<br />

ecological quality. Throughout the fair, a special exhibition<br />

of the award-winning companies presented<br />

their innovative technology, areas of application<br />

and qualitative features (Hall 4.0, Stand C20).<br />

DIGITAL TEXTILE MICRO FACTORY:<br />

ON THE WAY TO INDUSTRY 4.0<br />

In the ‘Digital Textile Micro Factory’, Texprocess<br />

staged for the first time, live, a fully integrated production<br />

chain for clothing manufacture. In collaboration<br />

with the German Institutes for Textile and<br />

Fibre Research (Deutsche Institute für Textil- und<br />

Faserforschung) in Denkendorf and a number of<br />

well-known companies from the textile processing<br />

industry, Texprocess showcased a completely<br />

networked garment production chain in the micro


ENGLISH 69<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

factory in Hall 6.0 – from design, digital printing and<br />

the automated cutting-out process to assembly.<br />

COMPLEMENTARY PROGRAMME: EMPHASIS<br />

ON DIGITAL PRINTING AND FASHION SHOW<br />

Digital printing was one of the major themes in this<br />

year’s complementary programme. The World Textile<br />

Information Network (WtiN), which serves as the<br />

sector’s central information service, for the first time,<br />

offered the European Digital Textile Conference at<br />

Texprocess. Centre stage at the conference is occupied<br />

by technologies for digital printing of textiles.<br />

The Innovative Apparel Show, which was successfully<br />

launched at Techtextil and Texprocess 2015, becomes<br />

even more of an international event in <strong>2017</strong> with<br />

universities and colleges of fashion and design from<br />

Germany, France, Italy and Portugal. The young designers<br />

showed designs relating to the key areas of<br />

‘Textile Effects’, ‘Creative Engineering’ and ‘Smart<br />

Fashion’. Their fashion pieces were staged professionally<br />

in a fashion show in the Foyer of Halls 5.1/6.1.<br />

TEXTILE PROCESSING TECHNOLOGIES<br />

FOR SPACE TRAVEL<br />

Exhibitors and visitors at Texprocess this year, have<br />

the added benefit of the special Techtextil exhibition<br />

‘Living in Space’ in Hall 6.1. In this area, Techtextil,<br />

in collaboration with the European Space Agency<br />

(ESA) and the German Aeronautics Centre (Deutsches<br />

Zentrum für Luft- und Raumfahrt – DLR), using the<br />

example of space travel, showcased the diversity of<br />

applications for technical textiles, together with the<br />

processing techniques used in their manufacture.<br />

NEW LOCATIONS FOR EXHIBITORS<br />

OF CAD/CAM AND CMT<br />

With a view to sharpening the profile of Texprocess<br />

still further, product groups including bonding and<br />

separating technologies, cutting, making and trimming<br />

(CMT), CAD/CAM and printing have all been<br />

concentrated in Hall 4.0 at Texprocess. Exhibitors<br />

from Techtextil in this segment now exhibited at<br />

Texprocess. The names of the sections at Techtextil<br />

have been adjusted to take account of the product<br />

groupings mentioned. Apart from this change,<br />

the layout of the halls remained the same as usual.<br />

Visitors again found the new IT solutions for the apparel<br />

industry in the IT@Texprocess area in Hall 4.0.<br />

Exhibitors presented Product Lifecycle Management<br />

Systems (PLM), Cloud applications and 3D CAD systems,<br />

which make it possible to create made-to-measure<br />

clothes in real time and without the need for<br />

trial fittings. Trade visitors also found the ‘Design’ area<br />

in Hall 4.0. In Halls 5.0 and 5.1, exhibitors presented<br />

machines and accessories for sewing, seaming and<br />

joining. Hall 6.0 showcased embroidery techniques,<br />

finishing and textile logistics. The next Texprocess will<br />

be held in Frankfurt am Main from 14 to 17 May 2019.


70<br />

ENGLISH<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | EYLÜL | SEPTEMBER | <strong>2017</strong><br />

Zünd introduces cradle feeder<br />

With the cradle feeder, Zünd brings to market a new roll-feed system that permits<br />

wrinkle and distortion-free unwinding of stretch fabrics. Integrated edge control<br />

ensures precise and reliable positioning of the material on the cutting surface.<br />

Simple handling, automated processes, and<br />

high-quality results – these are the basic requirements<br />

any state-of-the-art roll-handling system has<br />

to meet. Add to that the kind of flexibility that is indispensable<br />

for complying with increasingly individual<br />

customer needs. To address all of these demands,<br />

Zünd has added a cradle feeder to its assortment<br />

of automated material-handling devices. At the<br />

core of the new feeder is a cradle equipped with<br />

an array of conveyor belts. For ergonomic loading,<br />

the back of the cradle tilts down. A dancer bar<br />

continually registers fluctuations in web tension. If<br />

necessary, the system automatically regulates the<br />

feed rate, which is also in synch with the cutter and<br />

further minimizes tension and wrinkles. Intelligent<br />

edge control continually governs the precise positioning<br />

of the web on the cutting surface. If the<br />

sensor detects any irregularities, the cradle feeder<br />

adjusts automatically by correcting the alignment<br />

of the cradle. Because of this capability, even less<br />

than perfectly wound rolls can be fed accurately<br />

onto the cutting surface. When the roll comes to an<br />

end, the unwinding/advancing process stops automatically,<br />

which permits error-free feeding of textile<br />

rolls even in cases where the end of the material is<br />

attached to the core. Because no shaft is needed<br />

to hold the roll in place, there are no particular requirements<br />

in terms of core diameter or characteristics.<br />

Even rolls with crimped, broken, or missing cores<br />

are suitable for processing with the cradle feeder.<br />

The cradle feeder is suitable for both unwinding and<br />

rewinding rolls. When a job is completed, the material<br />

can easily be rewound back onto the roll. Rewinding<br />

textiles this way creates tight, compact rolls<br />

without any air pockets. For even greater flexibility,<br />

the cradle feeder can be equipped as needed with<br />

an optional secondary roll-off unit with shaft. The<br />

new feeder is available immediately for the Zünd S3,<br />

G3 and D3 cutter series (it comes in widths of 1800<br />

mm/71 in, 2270 mm/89 in and 3210 mm/126 in).


Her an<br />

ONLINE olun!<br />

Bütün dünya sizi görsün!<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

Banner reklam talepleriniz için;<br />

yilmaz.ozkan@img.com.tr<br />

0 212 604 51 00<br />

www.img.com.tr


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU<br />

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................<br />

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................<br />

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................<br />

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................<br />

One year EURO 80<br />

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 150 TL.<br />

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ<br />

Check is enclosed / Çek ektedir.<br />

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.<br />

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.<br />

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.<br />

Credit card no / Kredi kartı no :<br />

Security number / Güvenlik numarası :<br />

Name of the card holder<br />

Kart sahibinin adı-soyadı<br />

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................<br />

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard<br />

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................<br />

YURTİÇİ BANKA<br />

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

GARANTİ BANKASI<br />

GÜNEŞLİ ŞUBESİ<br />

ŞUBE KODU: 295<br />

HESAP NO: 6293152<br />

IBAN NO:<br />

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52<br />

BANK ACCOUNT NO ( EURO )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073622<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22<br />

BANK ACCOUNT NO ( USD )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073623<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

Evren Mahallesi Bahar Caddesi Polat İş Merkezi B Blok No:3 Kat:1 Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL / TURKEY Tel : +90 212 604 51 00 Fax : +90 212 604 51 35<br />

web: www.tekstilteknik.com.tr | e-mail: img@img.com.tr


Gazete baskılarında Türkiye’nin en geniş web ofset makine parkur<br />

ağına sahip olan“İhlas Gazetecilik A.Ş.” bünyesinde, Türkiye<br />

gazetesi başta olmak üzere, günlük olarak çok sayıda ulusal ve yerel<br />

gazeteyi, 6 bölgede bulunan tesislerimizde basmaktayız.<br />

Heatsetlerde (63 kesim günlük 800 bin forma), (58 kesim günlük 800<br />

bin forma) yüksek üretim kapasitemiz baskı makinelerimizdeki üretim<br />

özellikleri sayesinde siparişlerinizi terminlerine uygun ve kaliteli bir şekilde<br />

hazırlayıp teslim ediyoruz. Modern renk kontrol ve izleme-denetim sistemleri<br />

ile maksimum renk kalitesine ulaşılmakta kokulu sayfalar, özel renkler ve silikon<br />

uygulamaları ile siz müşterilerimize farklılık kazandırmaktadır.<br />

WEB OFSET<br />

İhlas Matbaacılık Baskı Tesisleri, tabaka ofset baskı alanında sektörün önde<br />

gelen isimleri arasındadır. Tabaka ofset baskı makine parkurumuzun zenginliği<br />

ve profesyonel ekibimiz sayesinde tek renkli işlerden, çok renkli işlere<br />

kadar her türlü baskılarınızı uluslararası standartlara göre yapmaktayız.<br />

Mürekkep kontrolü ve renk yönetim sistemleri ile çalışan tabaka ofset<br />

baskı makinelerimiz; laminasyon çeşitleri ile de hizmet vermektedir.<br />

DÜZ OFSET<br />

İhlas Matbaacılık Baskı sonrası tesislerde. Modern makine,<br />

ekipmanları ve kalifiye personelimiz ile hizmet<br />

vermekteyiz. Amerikan cilt, iplik dikiş, mukavva taslama<br />

cilt, iplik dikiş flexi kapaklı cilt, tel dikişli cilt<br />

(tel-omega) spiral cilt, işlere çeşitli fonksiyonlarla<br />

birlikte yapılmaktadır.<br />

MÜCELLİT<br />

İhlas Matbaacılık, ambalaj alanında da faaliyetlerine<br />

başlamıştır. Baskılı ve baskısız dopel<br />

koli, krome karton ve sıvamalı kutu üretimini<br />

bünyesinde toplayarak, ürün yelpazesini daha da<br />

genişletmiştir.<br />

AMBALAJ<br />

“İşi profesyonellerine bırakın”<br />

Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi<br />

İhlas Plaza No:11 A / 41<br />

Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 30 00<br />

www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Detaylar İçin:


Haber Bülteni<br />

Online kayıt olabilirsiniz<br />

Hem şimdi hem de gelecek için çeşitlilik:<br />

İşinizi Groz-Beckert ile geliştirin!<br />

Groz-Beckert’in sunduğu dikiş makinesi iğneleri ve sistem parçalarına, dünyadaki<br />

bütün makine üreticileri ve kullanıcıları güven duymaktadırlar. 5000 adet farklı tipten<br />

oluşan ürün gamı, en yüksek beklentilere cevap verebilmektedir. Kullanıcılar, yüksek<br />

işlem güvenliği ve uzun kullanım süreleri gibi eşsiz ve sürdürülebilir çözümlerden<br />

istifade etmektedirler. Beklentilerinizi daha da yükseltmenin tam zamanı!<br />

Ücretsiz myGrozBeckert Uygulaması<br />

www.groz-beckert.com<br />

Groz-Beckert Turkey Tekstil Makine Parç. Tic. Ltd. Şti.<br />

Örgü-Dikiş-Keçe-Tafting-Dokuma Tarak<br />

Gen.Ali Rıza Gürcan Cad.<br />

Büyükşehir Mah.Cumhuriyet Cad.<br />

Alparslan İş Merkezi No: 29/01 Ekinoks Plz.E1 Blk. Kat:6 D: 84<br />

34169, Merter, İstanbul Beylikdüzü , İstanbul<br />

Tel: 0212-9246868 Tel: 0212-4384947 Faks: 0212-4384949<br />

E-Mail: info.turkey@groz-beckert.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!