18.10.2017 Views

Tekstil Teknik Dergisi Ekim 2017 Sayısı

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EKİM OCTOBER <strong>2017</strong> www.tekstilteknik.com.tr ISSN 2148-9254


Hem kökleri merkezinin bulunduğu bölgede çok sağlam hem de bütün dünyada<br />

kendini evinde hissediyor. Groz-Beckert’i farklı yapan özellik bu. Endüstriyel makine<br />

iğnelerinin, hassas makine parçalarının ve sistemlerin dünyada lider üreticisi olarak,<br />

ürünlerimizin ve servislerimizin kalite ve hassasiyet standartlarını mümkün olan en<br />

yüksek seviyede tutuyoruz. Yaklaşık 7.800 çalışanımız ve örme, dokuma, keçe, tafting,<br />

tarak ve dikiş alanlarında kullanılan yaklaşık 70.000 adet ürün çeşidimiz ile tekstil<br />

endüstrisine en ideal desteği sunuyoruz. Ve 1852’den beri bu şekilde sizi hedeflerinize<br />

ulaştırıyoruz. www.groz-beckert.com<br />

Ücretsiz myGrozBeckert Uygulaması


REKLAM İNDEKSİ<br />

ADVERTISEMENT<br />

ACIMIT.....................................................1<br />

ALEPH....................................................25<br />

ARIOLI......................................................5<br />

ASTEKS...................................................45<br />

ATAÇ...................................................... 31<br />

BENEKS............................................21- 47<br />

CANLAR MEKATRONİK...................14-15<br />

DEVSAN................................................. 41<br />

EKOTEKS................................Ö.K – 81 - 85<br />

FESPA EURASIA..................................... 61<br />

FOLPA....................................................37<br />

GROZ-BECKERT................................Ö.K.İ<br />

HIGHTEX 2018.......................................79<br />

HUZURLU İNŞAAT..................................75<br />

INTERZUM..............................................55<br />

ITM 2018................................................. 67<br />

ITMA ASIA..............................................65<br />

İHLAS KUZULUK.....................................83<br />

İHLAS MATBAACILIK............................43<br />

İHLAS PAZARLAMA..............................69<br />

İMG........................................................ 51<br />

MG TECHNIC (FUTAI)...........................23<br />

MURATEKS.............................................29<br />

PETNİZ ISI...............................................49<br />

PİMMS..................................................A.K<br />

ROZA PLASTİK.......................................59<br />

SANKO...................................................53<br />

SPGPrints............................................... 17<br />

SPOT KİMYA A.Ş....................................33<br />

STAUBLI.................................................. 11<br />

ŞANAL PLASTİK............................... 88-89<br />

TRÜTZSCHLER..........................................7<br />

TÜRKİYE HASTANESİ..............................35<br />

TÜYAP (İPLİK FUARI)..............................73<br />

VOLİ TURİZM..........................................87<br />

www.tekstilteknik.com.tr


İMTİYAZ SAHİBİ<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA<br />

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

GENEL MÜDÜR<br />

General Manager<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ<br />

News Editor<br />

SORUMLU MÜDÜR<br />

Responsible Editör<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

Editorial Board Chief<br />

YAYIN KURULU<br />

Editorial Board<br />

SÜREKLİ YAZARLAR<br />

Permanent Columnists<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

Prof. Dr. Cevza Candan<br />

Prof. Dr. Bülent Özipek<br />

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay<br />

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt<br />

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş<br />

Prof. Dr. W. Oxenham<br />

Prof. Dr. Emel Önder<br />

Prof. Dr. Yusuf Ulcay<br />

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner<br />

Prof. Dr. İsmail KAYA<br />

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN<br />

Ekrem Hayri PEKER<br />

REKLAM DANIŞMANI<br />

Advertisement Consultant<br />

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Mehmet TATLI<br />

mehmet.tatli@img.com.tr<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ<br />

Marketing<br />

Comunication Manager<br />

MUHASEBE MÜDÜRÜ<br />

Chief Accountant<br />

SANAT YÖNETMENİ<br />

Art director<br />

GRAFİK & TASARIM<br />

Graphics & Design<br />

BİLGİ İŞLEM<br />

IT Manager<br />

SOSYAL MEDYA<br />

Social Media<br />

ABONE VE DAĞITIM<br />

Subsc rip ti on and<br />

C i rc ul at io n M an ag e r<br />

Ebru PEKEL<br />

ebru.pekel@img.com.tr<br />

Mustafa AKTAŞ<br />

mustafa.aktas@img.com.tr<br />

İsmail GÜRBÜZ<br />

ismail.gurbuz@img.com.tr<br />

Hakan SÖZTUTAN<br />

hakan.soztutan@img.com.tr<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

Songül ÇEK<br />

songul.cek@img.com.tr<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

AD RES | He ad Of fi ce<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

Evren Mahallesi Bahar Caddesi Polat İş Merkezi B Blok No:3 Kat:1<br />

Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 604 51 00 Fax: +90 212 604 51 35<br />

www.tekstilteknik.com.tr e-ma il : img@img.com.tr<br />

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.<br />

Merkez Mahallesi 29 <strong>Ekim</strong> Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY Tel: 0212 454 30 00<br />

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ<br />

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN<br />

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81<br />

KONYA | Me tin DE MİR<br />

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74<br />

Advertising Representatives<br />

TAIWAN | Taiwan Bright Co. Ltd. | Mr. Vincent Lee<br />

Tel: 88 622 755 79 01 Fax: 88 622 755 79 00 vincent@mail.taiwanbright.com.tw<br />

JAPAN | Echo Japan Corporation | Mr. Ted Asoshina<br />

Tel: 8 133 263 50 65 Fax: 8 133 234 20 64 echoj@bonanet.or.jp<br />

KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn<br />

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414 jesmedia@unitel.co.kr<br />

BİLGİ / Information<br />

<strong>Tekstil</strong>& <strong>Teknik</strong> <strong>Dergisi</strong>’nde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.<br />

<strong>Tekstil</strong> & <strong>Teknik</strong> is published monthly. Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es<br />

pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.


4 EDİTÖR<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

EDİTÖR<br />

Ali ERDEM<br />

Yazı İşleri Müdürü<br />

News Editor<br />

Geleceğe yatırım<br />

Investment in the future<br />

Dünyada nüfus artışı ile birlikte tüketim<br />

ve buna bağlı olarak çevre<br />

sorunları gittikçe artmaktadır. Artan<br />

sanayileşme ile birlikte doğal kaynakların<br />

tükenmesi ve çevre kirliliği<br />

problemlerini artması ile birlikte geri<br />

dönüşüm kavramı daha önemli hale<br />

gelmiş durumda. Hammadde kaynaklarının<br />

her geçen gün azalması<br />

geri dönüşüm kavramını, üretim yapan<br />

tüm sektörler için zorunlu hale<br />

getirdi. <strong>Tekstil</strong> ürünlerinin geri dönüşümünde<br />

de sektör önemli adımlar<br />

atıyor. <strong>Tekstil</strong> ürünleri, hayatımızın en<br />

temel ihtiyaçlarından başlayarak,<br />

pek çok alanında ihtiyaç duyulan<br />

malzemelerdir ve üretimleri de artarak<br />

devam etmektedir. Üretim süreçlerindeki<br />

çevresel etkileri azaltmak,<br />

doğaya atıldığında oluşacak sorunları<br />

engellemek, tükenen petrolden<br />

daha uzun süre yararlanabilmek gibi<br />

nedenlerle, geri kazanım, hem doğal<br />

hem de rejenere ve sentetik esaslı<br />

tekstil atıkları için en iyi çözüm yolu<br />

olarak görülmektedir. <strong>Tekstil</strong> üretimi<br />

sırasında ve kullanım sonrası ortaya<br />

çıkan tekstil atıkları, diğer endüstrilere<br />

göre daha temiz olarak değerlendirilmektedir.<br />

Ancak tekstil atıkları<br />

sanıldığı kadar masum değildir.<br />

Polyester, naylon ve polipropilen<br />

gibi, sentetik esaslı ürünler doğada<br />

uzun yıllar bozulmamaktadır. Ayrıca<br />

bu ürünler hafif oldukları için, çöplük<br />

alanlarında yüksek hacimler işgal<br />

etmektedir. Sentetik esaslı ürünler,<br />

giderek tükenen petrol türevi ürünlerden<br />

elde edilmektedir. Öncelikle<br />

tekstilde geri dönüşüm konusunda<br />

yoğun çalışmaların yürütülmesinin<br />

en önemli nedenlerinden biri kıyafet<br />

ve tekstil ürünlerinin %100’e yakınının<br />

geri dönüştürülebilmesi. Görüldüğü<br />

gibi geri kazanım sektörü, “sürdürülebilir<br />

üretim ve kalkınma”nın önemli<br />

bir ayağıdır ve mutlaka desteklenmesi<br />

gerekmektedir. Atıkların geri<br />

dönüşümü sayesinde; doğal kaynaklar<br />

korunmuş, enerji tasarrufu<br />

sağlanmış, atık miktarı azalmış, ekonomiye<br />

katkı sağlanmış, geleceğe<br />

yatırım yapılmış oluyor.<br />

As the world population is growing,<br />

so is consumption and in relation to<br />

it, environmental issues are also steadily<br />

growing. The sector is taking<br />

important steps in recycling textile<br />

products too. Textile industry, when<br />

looked at from the angle of production<br />

and consumption, is the sector<br />

that uses the most raw materials<br />

in the world. Starting with the basic<br />

needs in our lives, textile products<br />

are the materials needed in many<br />

areas and their production continues<br />

increasingly. Due to reasons<br />

such as decreasing the environmental<br />

effects during their production<br />

processes, preventing the issues<br />

that may be caused by throwing<br />

them into nature, taking advantage<br />

of the fading petroleum for a<br />

longer period of time, recycling is<br />

seen as the best solution for both<br />

natural and regenerated and synthetic<br />

based textile waste. At the<br />

same time, the obligation to use<br />

limited resources more efficiently<br />

has increased the importance of<br />

environmental movements.<br />

Synthetic based products are derived<br />

from increasingly depleting<br />

petroleum products. Because the<br />

raw material used during production,<br />

equipment pool, types of energy<br />

and costs, the environmental interactions<br />

that arise in the process<br />

and the potential of the recycling<br />

of the products are not all the<br />

same, recycling process of textile<br />

products are very different. First of<br />

all one of the most important reasons<br />

for the intense work regarding<br />

recycling textile is clothing and<br />

textile products are nearly 100%<br />

recyclable. As seen, the recycling<br />

sector is an important pillar for<br />

“sustainable production and development”<br />

and must be supported.<br />

Thanks to recycling, natural<br />

resources will be protected, energy<br />

savings will be provided, amount<br />

of waste will be reduced, contribution<br />

to the economy will be gained<br />

and future will be invested in.


The power of three,<br />

all in ONE<br />

Arioli Group is a technology leader in designing and manufacturing textile<br />

finishing, dyeing and printing machinery with globally recognized brands and<br />

complete best-in-class product portfolio.<br />

We serve our Clients through a worldwide Sales network and we are very<br />

active in growing traditional textile markets and digital printing segments.<br />

Choose Arioli Group. Choose the made in Italy quality advantage.<br />

briefinglab.com<br />

Arioli S.p.A. via G. P. Clerici, 2 - 21040 Gerenzano (Va) - Italy<br />

+39 02 9639931 +39 02 96399399<br />

info@arioligroup.com<br />

arioligroup.com<br />

Arioli is part of Arioli Group


6 PALET<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

PALET<br />

PROF. DR. CEVZA CANDAN<br />

<strong>Tekstil</strong> & <strong>Teknik</strong><br />

Yayın Kurulu Başkanı<br />

Yeşil Gazete!!!<br />

Green NewsPaper!!!<br />

Dünya gittikçe yaşanmaz bir hale<br />

geldikçe, “sürdürülebilirlik” hayatımıza<br />

dokunan pek çok alan için sıkça<br />

tartışılır bir kavram haline geldi. Başta<br />

tekstil ve hazırgiyim sanayii olmak<br />

üzere, farklı alanlarda “doğa dostu<br />

ürünler ve süreçler” geliştirmek ve dolayısıyla<br />

çocuklarımıza temiz bir dünya<br />

bırakabilmek adına bilim adamları ve<br />

sanayiciler büyük zaman ve emek sarf<br />

ediyorlar. Bu çabalar içinde bir tanesi<br />

var ki hemen dikkatleri üzerine toplamayı<br />

başardı. Japonya’nın en bilinen<br />

ulusal gazetelerinden (The Mainichi<br />

Shimbunsha) bir tanesi artık “%100 sürdürülebilir”<br />

bir yeşil gazete olarak basılıyor.<br />

Gazateyi alıyor, okuyorsunuz. İşiniz<br />

bitince küçük parçalara ayırıp tohum<br />

gibi ekiyor ve suluyorsunuz: veeee artık<br />

mini bir çiçek bahçeniz var…<br />

Geri kazanılmış kağıt, su ve küçük çiçek<br />

ve baharat tohumlarından oluşan bir<br />

hamurdan hazırlanan bu çevre dostu<br />

gazetenin günlük 4 milyonun üzerinde<br />

sattığı ve yaklaşık $700,000’lık bir<br />

geliri olduğu ifade ediliyor. Yeşil gazete’nin<br />

fikir babası Japonya’nın en büyük<br />

reklam şirketlerinden biri olan ve<br />

The Mainichi ile birlikte çalışan Dentsu<br />

Inc. Firması. Yeşil gazete, sürdürülebilir<br />

çevre bağlamında firmanın ilk<br />

girişimi değil. Dentsu, su kıtlığı çeken<br />

halklara su bağışına yönelik kampanyalarıyla<br />

da dikkatleri üzerine çeken,<br />

sadece bilgi paylaşmakla kalmayıp<br />

küresel problemlere çözüm üretmeye<br />

çalışan bir firma olarak biliniyor. “Yeşil<br />

gazete” projesine okulları da dahil<br />

etmek suretiyle, çevre sorunları ile geri<br />

dönüşümün önemi konusunda çocukların<br />

duyarlılıklarını ve farkındalıklarını<br />

arttırma gayretleri de bu nedenle çok<br />

şaşırtıcı olmasa gerek.<br />

Saygılar<br />

In Japan, one of the most famous<br />

national dailies invented<br />

one hundred percent sustainable<br />

newspaper. This very innovative<br />

newspaper is made<br />

from a mixture of recycled paper,<br />

water and small flowers or<br />

herbs seeds. And it can be re-used<br />

in such a creative way that<br />

once you’ve finished reading<br />

with it, don’t throw it, rather tear<br />

it into small pieces, plant and<br />

water it and within a few weeks<br />

you will have plants and flowers.<br />

It is stated that the eco-friendly<br />

newspaper has had a huge success,<br />

a circulation of over four<br />

million copies a day across the<br />

country and revenues of about<br />

$700,000.<br />

“Green Newspaper” was invented<br />

by the publisher of the<br />

famous Japanese daily, The<br />

Mainichi Shimbunsha. The idea<br />

was conceived by Dentsu Inc,<br />

one of Japan’s largest advertising<br />

agencies, which works with<br />

“The Mainichi”. The green newspaper<br />

is not the first sustainable<br />

initiative undertaken by the Japanese<br />

daily. Its commitment<br />

to environmental protection is<br />

already well-known thanks to a<br />

previous advertising campaign<br />

on water donations for populations<br />

suffering from thirst. Therefore,<br />

regarding the newspaper<br />

it is not surprising that the initiative<br />

has also involved schools,<br />

in order to raise children’s awareness<br />

on environmental issues<br />

and teach them the importance<br />

of recycling.<br />

Regards<br />

Kaynakça/Source<br />

1. http://www.lifegate.com/people/lifestyle/spider-silk-violin<br />

2. http://www.urbanorganicgardener.com/2016/09/the-newspaper-that-becomes-a-plant-again-in-japan/


TD 9T


8 PANORAMA<br />

TEMSAD, Özbekistan<br />

heyetini ağırladı<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

TEMSAD (<strong>Tekstil</strong> Makine ve Aksesuar Sanayicileri<br />

Derneği), geçtiğimiz günlerde Swissotel The<br />

Bosphorus Istanbul Maçka Oteli’nde Özbekistan<br />

heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Özbekistan<br />

Hafif Sanayi “Özbekyengilsanoat” Bakanı<br />

İlham Haydarov başta olmak üzere Özbekistan<br />

heyeti, Özbekistan iş adamları, TEMSAD Başkanı<br />

Adil Nalbant ve TEMSAD üyeleri katıldı. Türkiye –<br />

Özbekistan ticaret hacmini geliştirmeyi amaçlanan<br />

toplantı, her iki taraf için de verimli geçti.<br />

Özbekistan Hafif Sanayi “Özbekyengilsanoat”<br />

Bakanı İlham Haydarov, toplantıda yaptığı konuşmada<br />

şunları söyledi. “Şu anda Özbekistan’da<br />

faaliyet gösteren önemli Türk makine üreticileri<br />

bulunuyor. Bunlar yıllardır başarılı bir şekilde faaliyetlerini<br />

sürdürüyorlar ve biz de kendilerinden<br />

memnunuz. Türkiye’den Özbekistan’a gelecek<br />

olan makinecilerin öncelikli olarak teknik servis ve<br />

eğitim merkezleri kurmaları gerekiyor. Bundan sonraki<br />

aşamada ise bu makinaların Özbekistan’da<br />

üretilmesidir. Bu iki düşünce ile Özbekistan’a gelirseniz<br />

biz her zaman sizin yanınızdayız. Bildiğiniz<br />

gibi Özbekistan dünya pamuk üretiminde önemli<br />

bir yere sahiptir. <strong>Tekstil</strong>, hammaddesi olan ülkelere<br />

doğru kaydığına göre, avantajlı bir konumda olduğumuzu<br />

söyleyebilirim. Ayrıca elektrik ve işçilik<br />

gibi maliyetler oldukça ucuz. <strong>Tekstil</strong> makine üreti-<br />

TEMSAD (Association of Textile Machinery and<br />

Accessories Manufacturers) held a meeting with<br />

Uzbekistan delegation at Swissotel The Bosphorus<br />

Istanbul Maçka Hotel. The meeting was attended<br />

by Uzbekistan Light Industry “Uzbekyengilsanoat”<br />

Minister Mr. Ilham Haydarov, Uzbekistan delegation,<br />

Uzbekistan businessmen, TEMSAD President<br />

Adil Nalbant and TEMSAD members. The meeting<br />

which aims improving trade volume of Turkey and<br />

Uzbekistan was very fruitful for both sides.<br />

In his speech, Uzbekistan Light Industry “Uzbekyengilsanoat”<br />

Minister Mr. Ilham Haydarov said,<br />

“Currently, there are important Turkish machinery<br />

manufacturers operating in Uzbekistan.<br />

They have been operating successfully for years<br />

and we are glad to have them. Machinery<br />

companies that will come to Uzbekistan from<br />

Turkey firstly need to establish technical services<br />

and training centers. The next stage is the<br />

production of these machines in Uzbekistan. If<br />

you come to Uzbekistan with these two intends,<br />

we will always be standing by you. As you know,<br />

Uzbekistan has an important position in world<br />

cotton production. As the textile industry is moving<br />

to the countries with raw materials, I can<br />

say that we are in an advantageous position. In<br />

addition, the costs such as electricity and labor


PANORAMA<br />

9<br />

TEMSAD welcomed<br />

Uzbekistan delegation<br />

are quite cheap. We attach great importance<br />

to the production of textile machinery. Turkish<br />

machine manufacturers will make a great contribution<br />

to us regarding this issue. I think that our<br />

collaboration will rise rapidly as a result of this<br />

meeting. Our communication will gain even<br />

more momentum from now on. Serious studies<br />

are being conducted on visa problems experienced<br />

and this problem will be solved shortly. “<br />

Mr. Adil Nalbant, President of TEMSAD evaluated<br />

the meeting and said, “We held a meeting<br />

with the Minister of Industry of Uzbekistan in line<br />

with TEMSAD’s studies on relations with the target<br />

market countries. Both countries are open<br />

to opportunities in textile and textile machinery.<br />

Uzbekistan is a cotton country. But they<br />

are processing 600 - 700 thousand tons of cotton<br />

and they have exports of 1.5 billion dollars.<br />

We are processing 1.5 million tons of cotton and<br />

we realize export close to 30 billion dollars. My<br />

aim to say that is to express we have a lot to do<br />

with Uzbekistan in the textile sector. As for the<br />

machine sector, Uzbeks want to produce value-added<br />

products in the textile sector. Regarding<br />

the textile machinery, Turkey is the best at<br />

textile dyeing and finishing machines. We will<br />

go into the effort of introducing our machines<br />

mine büyük önem veriyoruz. Türk makine üreticileri<br />

bize bu konuda büyük katkı sağlayacaktır. Bu<br />

toplantı sonucu işbirliğimizin hızla yükseleceğini<br />

düşünüyorum. İletişimimiz bundan sonra daha<br />

da ivme kazanacaktır. Yaşanan vize problemleri<br />

konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor ve kısa zamanda<br />

bu sorun da çözülecektir.”<br />

TEMSAD Başkanı Adil Nalbant, toplantı ile ilgili<br />

yaptığı değerlendirmede “TEMSAD’ın hedef<br />

pazar ülkelerle olan ilişkileri sonucu çalışmalarıyla<br />

Özbekistan’ın hafif sanayi Bakanı ile toplantı<br />

yaptık. Her iki ülke tekstil ve tekstil makine<br />

konularında fırsatlara açık. Özbekistan bir pamuk<br />

ülkesi. Fakat 600 – 700 bin ton pamuk işliyorlar<br />

1.5 milyar dolar ihracatları var. Biz de 1.5<br />

milyon ton pamuk işliyoruz 30 milyar dolara yakın<br />

ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunu şunun için<br />

söylüyorum, bizim tekstil olarak Özbekistan’a<br />

verebileceğimiz çok şey var. Makine konusuna<br />

gelince, Özbekler tekstil sektöründe katma değerli<br />

ürünler üretmek istiyorlar. Türkiye’nin tekstil<br />

makinaları konusunda en iyi olduğu alan tekstil<br />

boya ve apre makinaları. Makinalarımızın orada<br />

tanıtılması konusunda bir çalışma içerisine<br />

gireceğiz. Bugünkü etkinlik bu anlamda çok<br />

önem arz ediyor. Bu etkinliğin devamı olarak<br />

en kısa zamanda Özbekistan’da bir workshop<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


10 PANORAMA<br />

çalışması yapmayı planlıyoruz. TEMSAD üyelerinden<br />

boya, iplik makinacıları, dokuma<br />

yedek parça imalatı yapanlar ve kimyasalcılar<br />

toplantıya iştirak ettiler. Onlar için de bu<br />

etkinliğin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum.<br />

Amacımız, başarılı olduğumuz boya,<br />

apre gibi terbiye makinalarımızın, tekstil ülkesi<br />

olan Özbekistan’a ihracatının artırılması<br />

konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.<br />

Özbekistan, bizlerle çalışmak istiyor<br />

ve oldukça heyecanlılar. Bu vesile ile Özbekistan<br />

alım heyetlerini 2018 yılında düzenlenecek<br />

olan ITM fuarı’na şimdiden davet ettik”<br />

şeklinde açıklamada bulundu.<br />

TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN ARASINDAKİ TİCARET<br />

Türkiye Özbekistan arası ticaret hacmi yıllar<br />

itibarıyla istikrarlı biçimde artış kaydetmektedir.<br />

Özbekistan’a olan ihracatımız son 10 yılda<br />

170 milyon dolar seviyelerinden yaklaşık 3 kat<br />

artış kaydederek 533.3 milyon dolara ulaşmış<br />

olup, aynı dönemde 415.8 milyon dolar olan<br />

ithalatımız ise 1.7 kat artarak 709.3 milyon<br />

düzeylerindedir. Özbekistan ile Türkiye arasındaki<br />

dış ticaret hacmi, bu yılın ilk yarısında<br />

2016’nın aynı dönemine göre % 28 artmıştır.<br />

Türkiye, Özbekistan’ın toplam dış ticaret hacminde<br />

yüzde 5.9’luk paya sahip oldu. Özbekistan<br />

ile ticaret hacmi en çok artan ülkeler<br />

arasında da Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin<br />

tekstil makine ihracatında 2016-<strong>2017</strong> ilk<br />

6 aylık ihracat verilerine göre Özbekistan’a<br />

tekstil makine ihracatı % 56.1 artmıştır.<br />

there. Today’s event is very important in this sense.<br />

As a continuation of this event, we are planning to<br />

do a workshop in Uzbekistan as soon as possible.<br />

Among TEMSAD members; dye, spinning machines,<br />

weaving spare part makers and chemical companies<br />

have participated in the meeting. I think this<br />

meeting will be very useful for them. We are aiming<br />

to do our best to improve our exports to Uzbekistan<br />

which is a textile country in respect of our finishing<br />

machinery such as paint, finishing etc. that we are<br />

successful at. Uzbekistan is willing to work with us<br />

and they are very excited about it. On this opportunity,<br />

we have already invited Uzbekistan procurement<br />

delegations to the ITM fair to be held in 2018. “<br />

TRADE BETWEEN TURKEY AND UZBEKISTAN<br />

The volume of trade between Turkey and Uzbekistan<br />

has increased steadily over the years. Our<br />

exports to Uzbekistan have reached 533.3 million<br />

dollars in the last 10 years by showing a 3 times<br />

more increase from the levels of 170 million dollars,<br />

and our imports for the same period have reached<br />

to 709.3 million dollars by showing a 1.7 times<br />

more increase from the levels of 415.8 million. The<br />

volume of foreign trade between Uzbekistan and<br />

Turkey increased by 28% in the first half of this year<br />

compared to the same period of 2016. Turkey had<br />

5.9 percent share in Uzbekistan’s total foreign trade<br />

volume. Turkey ranks first among the countries<br />

which have the most increasing trade volume with<br />

Uzbekistan. In the first 6 months of <strong>2017</strong>, textile machinery<br />

exports to Uzbekistan have increased by<br />

56.1 % compared to the first 6 months of 2016.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


Dinamiklerinizi arttırın<br />

Yuvarlak örme makineleriniz Staubli’nin DEIMO örme çözümleri ile<br />

donatıldığında tekstil üretiminde daha dinamik bir rol oynayacaksınız.<br />

Çorap ve dikişsiz örme giyim makineleriniz için, DEIMO elektronik<br />

kontrolörler, yüksek kaliteli ve yenilikçi örme ürünlerinizin üretim verimliliğini<br />

ve güvenilirliğini sağlayan, gelişmiş özellikler sunmaktadır.<br />

Ve heyecan uyandıran, yuvarlak örme makineleri için yeni D4S otomatik çorap<br />

burnu bağlantı mekanizması , üretim performansını ve maliyet verimliliğini<br />

önemli derecede arttırarak, çorap örme dünyasında bir devrim yaratmıştır.<br />

İzleyicilerinizi heyecanladırmak için Stäubli ve Stäubli DEIMO örme<br />

çözümlerine güvenin.<br />

www.staubli.com/textile


12 PANORAMA<br />

Groz-Beckert Turkey,<br />

iğne ile ipliği buluşturdu<br />

Groz-Beckert Turkey brought<br />

needle and thread together<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Groz-Beckert Turkey tarafından organize edilen<br />

ve 20 Eylül <strong>2017</strong> tarihinde Topkapı Mercure<br />

Otel’de gerçekleştirilen ‘İnce-Hassas örme<br />

ve dokuma kumaşlar üzerine dikim yapan firmalara<br />

yönelik Eğitim Semineri’ne çok sayıda<br />

davetli katıldı. Seminere, başta İstanbul olmak<br />

üzere Trakya Bölgesi’nden, İzmir’den ve Adapazarı’ndan<br />

yaklaşık 60 kişi katıldı. Groz-Beckert<br />

Turkey tarafından organize edilen programa<br />

ayrıca Coats Türkiye iplik Sanayii A.Ş.’den Halil<br />

Demir’de katılarak dikiş iplikleri ile ilgili sunumda<br />

bulundu. Açılış konuşmasını Groz-Beckert<br />

Turkey Dikiş Ekipmanları Bölümü Satış Müdürü<br />

Ayhan Besleyen’in yaptığı ve Groz-Beckert<br />

Turkey adına Satış Temsilcisi Cem Gülcan’ın<br />

sunum yaptığı programın temel amacı,gerek<br />

marka sahiplerini ve gerekse de üreticileri son<br />

yenilikler hakkında bilgilendirmek bu çerçe-<br />

Many invitees attended Training Seminar on ‘Fine-Precision<br />

Knitting and Woven Fabrics’ organized<br />

by Groz-Beckert Turkey on September 20th,<br />

<strong>2017</strong> at the Topkapi Mercure Hotel for sewing firms.<br />

About 60 people mainly from Istanbul, Thracian<br />

Region, Izmir and Adapazarı, participated in<br />

the seminar. Mr. Halil Demir from Coats Türkiye İplik<br />

Sanayii A.Ş. also attended the program which<br />

was organized by Groz-Beckert Turkey, and made<br />

a presentation about sewing yarns. The main objectives<br />

of the program, where opening speech<br />

was made by Groz-Beckert Turkey Sewing Equipment<br />

Division Sales Manager Mr. Ayhan Besleyen<br />

and a presentation was made by Sales Representative<br />

Mr. Cem Gülcan on behalf of Groz-Beckert<br />

Turkey, were to inform both brand owners and<br />

producers about the latest innovations, to eliminate<br />

the problems before starting production


PANORAMA<br />

13<br />

that they may encounter during the production<br />

phase and to enable the right needle and yarn<br />

to be chosen. Especially INH (Ideal Needle Handling),<br />

the product which arose as a result of a long<br />

and diligent work of Groz-Beckert in collaboration<br />

with its customers and solution partners attracted<br />

a considerable attention in the seminar. This<br />

product is a reliable and time saving patented<br />

process and system that ensures trouble-free follow<br />

up of broken and damaged needles during<br />

sewing processes. Also, the presentation of the<br />

SAN 10 and SAN 10 XS needles, the specialty needles,<br />

was one of the parts of the seminar that<br />

draw considerable interest. Different yarns which<br />

could be used at different stages of the production<br />

also attracted the participants. The seminar<br />

where participants gave close attention ended<br />

with a questions and answers section.<br />

vede iplik ve iğne ile ilgili üretim aşamasında<br />

karşılaşabilecekleri problemleri üretime geçmeden<br />

ortadan kaldırmak ve doğru iğne ile<br />

ipliğin seçilmesini sağlamaktı. Seminerde özellikle<br />

Groz-Beckert’in dikiş sektöründe müşteri<br />

ve çözüm ortakları ile yaptığı uzun ve özenli<br />

çalışmalar neticesinde oluşmuş bir ürün olan<br />

INH(ideal iğne kullanımı)oldukça ilgi gördü.Bu<br />

ürün dikiş işleminde kırılmış ve hasar görmüş<br />

iğnelerin sorunsuz bir şekilde takibin yapılmasını<br />

sağlayan güvenilir ve zaman kazandıran<br />

patentli bir süreç ve sistemdir. Ayrıca özel uygulama<br />

iğneleri olan SAN 10 ve SAN 10 XS iğnelerinin<br />

sunumu da ilgi gören bölümlerden<br />

biriydi.Üretimin farklı aşamalarında kullanılabilecek<br />

olan farklı iplikler de katılımcıların ilgisini<br />

çekti. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği<br />

seminer, soru-cevap bölümüyle son buldu.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


16 PANORAMA<br />

İstanbul İplik Fuarı, 2018 yılı için<br />

hazırlıklarına devam ediyor...<br />

Istanbul Thread Fair,<br />

continuing its preparations<br />

for the year 2018...<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Türkiye’nin ihracattaki lokomotif sektörlerinden<br />

tekstil sanayi, her geçen gün büyümeye devam<br />

ediyor. Küresel pazarlardaki gücünü artırmak,<br />

yeni ülkelere açılmak isteyen sektörün önde gelen<br />

iplik firmaları, bölgesinin en çok tercih edilen<br />

ticari buluşma noktası olan Uluslararası İstanbul<br />

İplik Fuarı’nda bir araya gelmek için sabırsızlanıyor.<br />

İstanbul İplik Fuarı, üretimde Avrupa’da<br />

birinci, dünyada ise ilk üçte yer alan Türk İplik<br />

sektörünün mevcut ihracatını koruyarak, yeni<br />

pazarlara ulaşmasına imkan sağlıyor. Fuar, Dünyanın<br />

ikinci büyük İplik Fuarı olma ünvanını da<br />

rekor ziyaretçi sayısıyla her yıl tekrar tekrar gözler<br />

önüne seriyor. Her geçen gün kapasitesi,<br />

katılımcısı artan, Türkiye ve dünya genelinden<br />

ziyaretçi akınına uğrayan ITM- Uluslararası <strong>Tekstil</strong><br />

Makineleri Fuarı, 2018 yılında İplik Fuarı ile aynı<br />

tarihte düzenleniyor. Türkiye’nin ve dünyanın<br />

tekstil sanayini bir araya getirecek olan bu büyük<br />

buluşma 14-17 Nisan 2018 tarihlerinde Tüyap<br />

Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.<br />

One of the locomotive sectors of Turkey’s exports,<br />

the textile industry continues to grow each and<br />

every day. Thread manufacturers who want to<br />

strengthen their power in global markets and open<br />

to new countries are anxious to get together in the<br />

most preferred commercial meeting point of the<br />

region, International Istanbul Thread Fair. For the<br />

Turkish Thread sector, which is number one in Europe<br />

and within the top three in the world, Istanbul<br />

Thread Fair provides an opportunity to protect its<br />

present exportation and reach new markets. The<br />

fair reveals its fame as the second biggest Thread<br />

Fair in the World over and over again with record<br />

number of visitors each and every year. With each<br />

passing day, raising its capacity and participants<br />

and is flooded by visitors, ITM-International Textile<br />

Machines Fair is being organized in 2018 for the<br />

same dates as the Thread Fair. This great rendezvous<br />

that will bring Turkey’s and the world’s textile<br />

industry together will take place 14-17 April 2018 at<br />

the Tüyap Fair and Congress Center.


Beyond limitations.<br />

Sınırların Ötesindeki Tek Geçişli Dijital Baskı Makinesi<br />

SPGPrints ® , PİKE ® dijital baskı makinası ile kalite, kesintisiz çalışma ve<br />

tüm desenleri yapabilme anlamında yeni standardları belirlemektedir.<br />

PİKE , problem yaşanan tam dolu, çok ince detay içeren, geometrik<br />

desenler ve derin renkleri basabilmesi ile dijital baskı dünyasını<br />

yeniden şekillendirmektedir. Archer baskı barı ve PİKE dijital baskı<br />

boyaları kombinasyonu ile başka bir dijital baskı<br />

baskı makinasının yakalamayacaği desen<br />

kalitesini elde etme imkanı vardır.<br />

| Hızlı sevkiyat<br />

PİKE mümkün olan en yüksek net verimliliğe sahip dijital baskı<br />

makinasıdır.<br />

| Güvenirlilik<br />

Garantili baskı kalitesi ve üretim kapasitesi sunar.<br />

| Desen çeşitliliği<br />

PİKE, dijital baskı makinesinin esnekliğine ve rotasyon baskı<br />

makinesinin verimliliğine sahiptir.<br />

SPGPrints Baskı Sistemleri Tic. Ltd Sti.<br />

19 Mayis Mah. Atatürk Cad.<br />

Turaboglu Sok. Sitki Bey<br />

Plaza No: 2/1 K:5 D:18<br />

34736 Kadiköy Istanbul<br />

Turkey<br />

T +90 216 464 83 53<br />

F +90 216 464 83 57<br />

E info.turkey@spgprints.com<br />

I www.spgprints.com/turkey


18 PANORAMA<br />

İran ve Özbekistan’a ITM imzası<br />

ITM leaves a mark<br />

in Iran and Uzbekistan<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

<strong>Teknik</strong> Fuarcılık ve Tüyap ortaklığı, TEMSAD<br />

(<strong>Tekstil</strong> Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği)<br />

işbirliğiyle düzenlenen, tekstil makineleri<br />

sektörüne yön veren ve alanında bölgesinin<br />

en büyük etkinliği olan ITM 2018 Fuarına yönelik<br />

hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 14-17 Nisan 2018<br />

tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merke-<br />

The preparations for the ITM 2018 Exhibition,<br />

which is organized with the partnership of <strong>Teknik</strong><br />

Fuarcılık and Tüyap and cooperation of<br />

TEMSAD (Textile Machinery and Accessories<br />

Industry Association) and which directs the<br />

textile machinery sector and is the biggest<br />

event in its area, continue in full speed. As a


PANORAMA<br />

19<br />

part of promotion and visitor activities of ITM<br />

2018 Exhibition to be organized in Tüyap Exhibition<br />

and Congress Center between April 14<br />

and 17, 2018, the September stations were Iran<br />

and Uzbekistan. Firstly, ITM 2018 which participated<br />

in the 23rd Irantex <strong>2017</strong> International<br />

Exhibition of Textile Machinery, Raw materials,<br />

Home Textiles, Embroidery Machines and<br />

Textile Products held between 4-7 September<br />

in Tehran, hosted fruitful meetings about official<br />

and commercial delegations planned to<br />

come from Iran. In this scope, meetings were<br />

held with the officials of the Iranian government,<br />

executives of Chambers of Commerce<br />

and Industry, and Chairmen of Associations.<br />

Mr. Cengiz Gürsel, Chief Trade Officer in the<br />

Embassy of The Republic of Turkey in Tehran,<br />

has shared information about the process. The<br />

Chairman of <strong>Teknik</strong> Exhibitions Inc. Mr. Necip<br />

Güney who issued assessments about visitor<br />

activities and promotions in Iran emphasized<br />

that ITM Exhibitions have a very high awareness<br />

and great interest in Iran. Underlining that<br />

most intense foreign visitor participation at the<br />

ITM 2016 Exhibition was from Iran with a percentage<br />

of 19%, which is an indicator of this<br />

situation, Mr. Necip Güney added that many<br />

visitors far beyond the expectations will be definitely<br />

participating in ITM 2018 Exhibition.<br />

FOR ITM 2018, THREE TIMES MORE VISITOR<br />

PARTICIPATION IS EXPECTED FROM CENTRAL ASIA<br />

Following the Irantex Exhibition, promotion<br />

activities regarding the visitors continued at<br />

CAITME <strong>2017</strong>, the 11th Textile Machinery, Apparel<br />

Machinery and Technology Exhibition in<br />

Uzexpocentre, Uzbekistan-Tashkent International<br />

Expo Center. ITM advertisements which are<br />

located in the exhibition area, in the Exhibition<br />

zi’nde düzenlenecek olan ITM 2018 Fuarı’nın, tanıtım<br />

ve ziyaretçi çalışmaları kapsamında Eylül<br />

ayındaki durakları sırasıyla İran ve Özbekistan<br />

oldu. İlk olarak, 4-7 Eylül tarihleri arasında İran’ın<br />

başkenti Tahran’da 23.’sü düzenlenen Irantex<br />

<strong>2017</strong> <strong>Tekstil</strong> Makine, Yan Sanayi, Ev <strong>Tekstil</strong>i, Nakış<br />

Makineleri ve <strong>Tekstil</strong> Ürünleri Fuarı’nda yerini<br />

alan ITM 2018’e, İran’dan gelmesi planlanan<br />

resmi ve ticari heyetler hakkında oldukça verimli<br />

görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda;<br />

İran Hükümeti yetkilileri, Ticaret- Sanayi Odası<br />

yöneticileri ve Dernek Başkanları ile görüşmeler<br />

yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği<br />

Ticaret Başmüşaviri Cengiz Gürsel ile de sürece<br />

yönelik bilgi paylaşımında bulundu. İran’daki<br />

ziyaretçi çalışmaları ve tanıtımlar hakkında<br />

değerlendirmelerde bulunan <strong>Teknik</strong> Fuarcılık<br />

Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney, ITM Fuarları’nın<br />

İran’da oldukça yüksek bir bilinirliğe sahip<br />

olduğunu ve büyük ilgi gördüğünü vurguladı.<br />

ITM 2016 Fuarına en yoğun yabancı ziyaretçi<br />

katılımının %19 ile İran’dan gerçekleşmesinin de<br />

bu durumun bir göstergesi olduğunun altını çizen<br />

Necip Güney, yapmış oldukları görüşmeler<br />

ve ziyaretler kapsamında, ITM 2018 Fuarına da<br />

İran’dan tahminlerin oldukça üzerinde bir ziyaretçi<br />

geleceğinin kesinleştiğini sözlerine ekledi.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


20 PANORAMA<br />

ITM 2018’E ORTA ASYA’DAN ZİYARETÇİLERDE<br />

ÜÇ KATA VARAN ARTIŞ BEKLENİYOR<br />

Irantex’in ertesinde Özbekistan-Taşkent Uluslararası<br />

Fuar Merkezi Uzexpocentre’da düzenlenen ve<br />

CAITME <strong>2017</strong> 11. <strong>Tekstil</strong> Makineleri, Konfeksiyon Makineleri<br />

ve Teknolojileri Fuarı’nda da ziyaretçiye yönelik<br />

tanıtım çalışmalarına devam edildi. Fuar alanında,<br />

fuar kataloğunda ve fuar özel gazetesinde<br />

yer alan ITM ilanları, tüm CAITME katılımcılarının ve<br />

ziyaretçilerinin dikkatini çekti. Buna ek olarak ITM<br />

ekibi, Özbek resmi yetkililer ile Özbekistan’dan ITM<br />

2018’e gelmesi planlanan resmi ve ticari heyetler<br />

hakkında görüşmeler ve Özbekistan Ticaret ve<br />

Sanayi Odası yetkilileri ile alım heyetine yönelik ön<br />

çalışmalar gerçekleştirdi. Özbek tekstil yatırımcılarının<br />

üyesi olduğu AMBİT (Association of International<br />

Business and Technology) Dernek Başkanları<br />

ile de bir toplantı düzenlendi. Tüm bu temas ve<br />

çalışmalarına yönelik Türkiye Cumhuriyeti Taşkent<br />

Büyükelçisi Ahmet Başar ŞEN ile detaylı istişarelerde<br />

bulunuldu. Hükümet tarafından sağlanan 2,2<br />

milyar dolarlık tekstil teşvik yatırımı ertesinde yüzleri<br />

gülen Özbek tekstilcilerin, bu desteğin de etkisiyle<br />

ITM 2018’i ziyaretlerinde, ITM 2016’ya kıyasla<br />

üç kata varan oranda bir artış olması bekleniyor.<br />

CAITME Fuarı’ndaki ana stratejilerinin tüm ziyaretçi<br />

ve katılımcılara ‘ITM HER YERDE’ mesajını vermek<br />

olduğunu ifade eden Necip Güney sözlerini şöyle<br />

noktaladı: “Gerek fuar alanındaki tüm yol ve<br />

alanlara hâkim olan billboardlara yerleştirdiğimiz<br />

reklamlarımız, gerekse fuar kataloğunda ve gazetesinde<br />

yer alan ilanlarımız ve gerekse de Rusça<br />

hazırladığımız ITM 2018 ziyaretçi tanıtım el broşürlerimizle<br />

katılımcı ve ziyaretçilere vermeye çalıştığımız<br />

‘ITM Her Yerde’ mesajını başarıyla ilettik.”<br />

catalog and in the Exhibition’s special gazette<br />

have attracted the attention of all CAITME<br />

participants and visitors. In addition, the ITM<br />

team conducted meetings with official authorities<br />

of Uzbekistan about official and commercial<br />

delegations that are planned to be<br />

invited to ITM 2018 from Uzbekistan and conducted<br />

a preliminary study regarding Uzbekistan<br />

Chamber of Commerce and Industry officials<br />

and procurement delegation. A meeting was<br />

also held with Chairmen of Associations of International<br />

Business and Technologies (AMBiT)<br />

where Uzbek textile investors are accepted as<br />

members. Detailed consultations were conducted<br />

with Mr. Ahmet Başar ŞEN, Ambassador of<br />

the Republic of Turkey of Tashkent, concerning<br />

all these contacts and the studies. Compared<br />

to ITM 2016, three times more participation<br />

from Uzbek textile companies is expected for<br />

ITM 2018 with the effect of 2.2 billion $ textile<br />

incentive investment provided by the government.<br />

Mr. Necip Güney, who stated that the<br />

main strategy of the CAITME Exhibition is to<br />

give the message of ‘ITM IS EVERYWHERE’ to<br />

all visitors and participants, ended his speech<br />

with the following statement: “We have<br />

successfully delivered the message of ‘ITM is<br />

EVERYWHERE’ which we were trying to address<br />

to our participants and visitors with the help of<br />

the advertisements placed on the billboards<br />

that dominate all roads and areas around the<br />

exhibition area, with announcements in the<br />

exhibition catalogue and gazette and also<br />

through ITM 2018 visitor presentation brochures<br />

that we prepared in Russian.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


22 PANORAMA<br />

Yeni Personel Üyeleri,<br />

WEKO’nun büyümesine yardım ediyor<br />

New staff members help<br />

WEKO grow further<br />

WEKO Satış Müdürü Tobias Schurr<br />

WEKO Sales Manager Tobias Schurr<br />

Şu andan itibaren, temassız sıvı uygulama sistemleri üreticisi olan Weitmann<br />

& Konrad GmbH & Co. KG’nin (WEKO) yeni personeli, satış ağının ve yenilikçi<br />

uygulama alanlarının dünya çapında genişletilmesi ile şirketi destekleyecek.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

From now on, new staff members of Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG<br />

(WEKO), a South German manufacturer of non-contact liquid application<br />

systems, will support the company with the worldwide expansion of its sales<br />

network and of innovative fields of application.<br />

Tobias Schurr Haziran <strong>2017</strong>’de WEKO satış ekibine<br />

uluslararası pazarda Satış Müdürü olarak katılmış<br />

ve müşterilerin ve ilgili tarafların ana temas sağlayıcısıdır.<br />

<strong>Teknik</strong> satış ve servis yöneticisi olarak<br />

uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, görevlerinin<br />

bir parçası olarak Satış Yönetimi’ne destek veriyor.<br />

39 yaşındaki firmanın hedefleri, şirketin dijital<br />

Tobias Schurr joined the WEKO sales team as Sales<br />

Manager for the international market in June<br />

<strong>2017</strong> and is the main contact person for customers<br />

and interested parties. With his many years<br />

of experience as a technical sales and service<br />

manager, he also gives support to the Sales Management<br />

as part of his tasks. The goals of the 39


PANORAMA<br />

23<br />

year-old are to drive the company’s further expansion<br />

in the growth sectors of digital printing, packaging<br />

and technical textiles and to develop new<br />

fields of application for minimal and non-contact<br />

liquid application. Mark Jones, became a Technical<br />

Sales Engineer at WEKO on 1 August <strong>2017</strong> and<br />

is responsible for building up and developing the<br />

on-trend sectors, e.g. technical textiles, nonwovens<br />

and plastic film, for the UK. He contributes his<br />

25 years of experience in the sale of electrostatic<br />

control instruments and will also support the sales<br />

of HAUG GmbH & Co. KG in the UK. Carolin Russ joined<br />

WEKO in 2016 to work on her master thesis and<br />

is in charge of various individual projects in the fields<br />

of textiles and nonwovens. Due to her high level<br />

of expertise, she was employed permanently as a<br />

Project Manager for textiles and nonwovens as of<br />

1 October <strong>2017</strong> in order to initiate and accompany<br />

the continuous development of new applications<br />

in those areas. With her university degree in Textile<br />

Technology and many years of professional experience<br />

in the textile industry, she is perfectly qualified<br />

for offering successful product design and<br />

process consulting to our customers.<br />

baskı, paketleme ve teknik tekstil alanlarındaki<br />

büyümesini artırması ve minimum ve temassız<br />

sıvı uygulama için yeni uygulama alanları geliştirmesidir.<br />

Mark Jones, 1 Ağustos <strong>2017</strong>’de WE-<br />

KO’da <strong>Teknik</strong> Satış Mühendisi oldu ve İngiltere<br />

için eğitici sektörler, örneğin dokuma kumaşlar,<br />

dokunmamışlar ve plastik filmler üretmek ve<br />

geliştirmekle yükümlüdür. Elektrostatik kontrol<br />

cihazlarının satışı konusundaki 25 yıllık tecrübesine<br />

katkıda bulunmakta ve İngiltere’de HAUG<br />

GmbH & Co.KG’nin satışını da destekleyecektir.<br />

Carolin Russ, tezinde çalışmak üzere 2016<br />

yılında WEKO’ya katıldı ve tekstil ve dokumasız<br />

maddeler alanında çeşitli bireysel projelerden<br />

sorumlu oldu. Yüksek uzmanlık düzeyinden dolayı,<br />

1 <strong>Ekim</strong> itibariyle tekstil ve dokumasız ürünler<br />

için Proje Müdürü olarak çalıştı. Bu alanlardaki<br />

yeni uygulamaların sürekli geliştirilmesine<br />

başlamak ve eşlik etmek için <strong>2017</strong> yılına kadar<br />

sürdürecek. <strong>Tekstil</strong> Teknolojisindeki üniversite<br />

derecesi ve tekstil endüstrisinde uzun yıllara<br />

dayanan mesleki deneyimiyle, başarılı ürün tasarımı<br />

ve süreç danışmanlığı sunma konusunda<br />

müşterilerimiz için mükemmel bir niteliktedir.


24 PANORAMA<br />

Dünyanın ilk biyolojik olarak<br />

parçalanabilir poliamid ipliği<br />

The world’s first bio-degradable<br />

polyamide yarn<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

En yeni nesil kimyasal ürünlerin geliştirilmesinde uzmanlaşmış<br />

uluslararası bir şirket olan Rhodia-Solvay<br />

Group, Fulgar’ın bilgi ve tecrübesine olan güvenini<br />

bir kez daha gösteriyor. Sentetik ve kaplamalı ipliklerin<br />

üretiminde uluslararası lider olan İtalyan şirketi,<br />

dünyanın ilk biyolojik olarak parçalanabilir poliamid<br />

ipliği olan Avrupa pazarına AMNI SOUL ECO ’yu dağıtıyor.<br />

EMANA tarafından gerçekleştirilen muhteşem<br />

resepsiyonun ardından Rhodia-Solvay Group ve<br />

Fulgar arasındaki başarılı işbirliği, sürdürülebilirlik üzerine<br />

odaklanarak AMNI SOUL ECO ile devam ediyor.<br />

Moda ve çevre giderek aynı dili konuşuyor ve çevre<br />

sorunları yeni tekstil çözümlerinin geliştirilmesinde<br />

hayati bir rol oynamaktadır. Artan miktarda atıkların<br />

bertaraf edilmesi gezegenimizin karşı karşıya olduğu<br />

önemli bir sorundur. Örneğin, her yıl bir milyondan<br />

fazla giysi atılır. Bu faktörler, AMNI SOUL ile ECO ’nun,<br />

ömrü boyunca çevreye saygılı, tekstil atıklarında<br />

genel bir azalmaya katkıda bulunan yüksek performanslı<br />

bir ürün sunduğuna ilham kaynağı oldu. En<br />

gelişmiş sentetik liflerden farklı olarak, geliştirilmiş bir<br />

poliamid 6.6 ile güçlendirilir AMNI SOUL ECO , üç yıldan<br />

daha kısa sürede biyolojik olarak parçalanır. Bu,<br />

hızla ayrışan giysilerin üretimini mümkün kılar. Yenilikçi<br />

iplik hem atılma hem de üretim aşamasında çevreye<br />

duyarlıdır. Sera gazlarına uygulanan özel muamele<br />

ozon seviyesinin değişmeden kalmasını sağlarken,<br />

üretim sırasında dikkatli bir şekilde suyun yeniden kullanılması<br />

atıklardan kaçınır. Bu sayede AMNI SOUL<br />

ECO , üretimin her aşamasında sürdürülebilir hale<br />

gelir; bu, yeni teknolojinin sağladığı fonksiyonel performansla<br />

birlikte yemyeşil bir kalp tamamlanmış<br />

olur. Özel iplik içeren kumaşlar kullanılarak yapılan<br />

giysiler mükemmel rahatlık, aşınma dayanımı, nefes<br />

alabilirlik, kolay yıkanma ve çabuk kuruma özellikleri<br />

sunar. Geniş bir uygulama yelpazesi için çok yönlü ve<br />

ideal olan AMNI SOUL ECO , farklı giysi sektörleri için<br />

(iç çamaşırı ve iç çamaşırı, bayan giyim, plaj ve spor<br />

kıyafetleri için kaliteli ürünler yaratma konusunda<br />

benzersiz bir fırsat sağlayan tekstil endüstrisine her tür<br />

kumaş üretim süreci için uygundur. (Gündelik giyim,<br />

kot giyim ve genel olarak moda.)


The Rhodia-Solvay Group, an international<br />

company specialising in the development<br />

of latest-generation chemical<br />

products, once again shows its confidence<br />

in Fulgar’s know-how and expertise.<br />

The Italian company, international<br />

leader in the production of synthetic<br />

and coated yarns, is distributing for<br />

European market AMNI SOUL ECO, the<br />

world’s first biodegradable polyamide<br />

yarn. After the fantastic reception achieved<br />

by EMANA, the successful collaboration<br />

between the Rhodia-Solvay<br />

Group and Fulgar continues with AMNI<br />

SOUL ECO, with a focus on sustainability.<br />

Fashion and the environment are<br />

increasingly speaking the same language,<br />

and environmental issues are playing<br />

a crucial role in the development<br />

of new textile solutions. The disposal of<br />

growing amounts of waste is an important<br />

problem facing our planet. Every<br />

year, for example, over a million items<br />

of clothing are thrown away. These factors<br />

inspired the project that with AMNI<br />

SOUL ECO introduces a high-performance<br />

product that also respects the<br />

environment throughout its lifecycle,<br />

contributing to an overall reduction in<br />

textile waste. Strengthened by an improved<br />

formula polyamide 6.6, unlike<br />

most synthetic fibres AMNI SOUL ECO<br />

biodegrades in less than three years.<br />

This enables the production of garments<br />

that decompose rapidly. The innovative<br />

yarn is eco-friendly in both the<br />

disposal and production stage. Careful<br />

water re-use during production avoids<br />

waste, while the special treatment<br />

applied to greenhouse gases help ensure<br />

that the ozone level remains unchanged.<br />

In this way AMNI SOUL ECO<br />

becomes sustainable at every stage of<br />

production, a green heart that complements<br />

the functional performance<br />

provided by the new technology. The<br />

garments made using fabrics containing<br />

the special yarn offer excellent<br />

comfort, wear, breathability, easy-wash<br />

and quick-dry properties. Versatile and<br />

ideal for a wide range of applications,<br />

AMNI SOUL ECO is suitable for every<br />

type of fabric production process, providing<br />

the textile industry with a unique<br />

opportunity to create quality products<br />

for different garment sectors (lingerie<br />

and underwear, legwear, beach and<br />

sportswear, casual wear, jeans wear<br />

and fashion in general).


26 PANORAMA<br />

SPGPrints’in<br />

yeni Deneyim Merkezi,<br />

global dijital tekstil endüstrisi<br />

yenilik merkezini kurdu<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

SPGPrints’<br />

new Experience Center<br />

provides global<br />

digital textile industry<br />

innovation hub


PANORAMA<br />

27<br />

Şirketin çeşitli bölümlerinden gelen çalışanlar<br />

dâhil olmak üzere, 160’ı aşkın kişinin katıldığı<br />

törende, Boxmeer Belediye Başkanı Karel van<br />

Soest, kurdeleyi kesmek suretiyle Merkezin faaliyete<br />

başladığını resmi olarak duyurmuştur. Üre-<br />

More than 160 people, including employees<br />

from across the organisation, attended<br />

the ceremony, as the mayor of<br />

Boxmeer, Karel van Soest, cut the ribbon<br />

to officially declare the Center open for<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


28 PANORAMA<br />

tim hızı 40 m/dakikaya kadar çıkabilen ve büyük<br />

küçük her türlü iş hacmine cevap vermek üzere<br />

tasarlanmış, 1850 mm genişlikte tek geçişli PIKE ®<br />

baskı makinesi ve, ev tekstili uygulamaları için<br />

kullanılan 3200 mm genişlikte çok geçişli JAVE-<br />

LIN ® baskı makinesi, SPGPrints’in en iyi iki baskı<br />

makinesi konumundadır ve tesiste hassasiyetle<br />

oluşturulmuş atmosfer koşullarında muhafaza<br />

edilmektedir. Merkezde ayrıca bir toplantı odası<br />

ve en son teknoloji sunum ekipmanları mevcuttur.<br />

Törenden sonra katılımcılar, hızlı iş değiştirebilmelerine<br />

ilaveten, makinelerin ince detaylı<br />

business. The facility contains SPGPrints’ two<br />

flagship digital textile printers in precisely maintained<br />

atmospheric conditions: an 1850mm-wide<br />

single-pass PIKE ® printer, designed for both<br />

large and short volumes with production speeds<br />

of up to 40m/min; and a 3200mm-wide<br />

multi-pass JAVELIN ® printer, for home furnishing<br />

applications. The Center also features a meeting<br />

room and state-of-the art presentation<br />

equipment. After the ceremony, attendees observed<br />

live demonstrations, showing the machines’<br />

capabilities for delivering fine detail, while<br />

SPGPrints, Boxmeer (Hollanda)’deki<br />

genel merkezinde yer alan 700<br />

m 2 büyüklüğündeki sunum ve<br />

eğitim tesisi Deneyim Merkezini<br />

resmi olarak açmak suretiyle,<br />

dijital tekstil baskı teknolojisinin<br />

benimsenmesi ve gelişmesi<br />

yönündeki kararlılığını pekiştirmiştir.<br />

SPGPrints has strengthened its<br />

commitment to the adoption and<br />

development of digital textile printing<br />

technology, with the formal opening<br />

of the Experience Center - the 700 m 2<br />

demonstration and training facility<br />

located at the company’s Boxmeer<br />

(Netherlands) headquarters.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


30 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

işleri üretme, yapılması zor çok çeşitli geometrik<br />

tasarımları gerçekleştirme ve geniş bir yelpazedeki<br />

renklerle ilgili hassas hedeflere ulaşma kapasitelerini<br />

gösteren canlı bir gösteri izlemiştir. Deneyim<br />

Merkezi, dijital baskı tekstil ürünleri alıcıları<br />

ve satıcılarına, dijital baskının devrim niteliğindeki<br />

faydalarından nasıl yararlanacaklarını ve SPGPrints<br />

teknolojisiyle yapılan dijital üretimin her açıdan<br />

ne anlama geldiğini anlamalarını sağlayan<br />

bir ortam sunmaktadır. Bu yenilik merkezi, tekstil<br />

baskısı yapan şirketlere yeni tasarımları ve kumaşları<br />

test ortamında ve uzman rehberliğinde deneme<br />

imkânını da sunacaktır. Ayrıca, Merkez SPGPrints’in<br />

kendi araştırma ve geliştirme personeline,<br />

tescilli PIKE ve JAVELIN boyalarını yeni geliştirilen<br />

kumaşlarda test etme ve en uygun hale getirme<br />

olanağı da vermekte, renk eşleştirme ve performans<br />

denemelerinin hızlandırılmasını sağlamaktadır.<br />

Merkez, dijital iş akışlarının hızla ve sorunsuz<br />

bir şekilde uygulanmasını müşteriler için kolay<br />

hale getirmekte ve müşterilerin kendi tesislerindeki<br />

üretimden taviz vermeden yeni fikirleri ve ürünleri<br />

pazara daha hızlı sunmasına imkân vermektedir.<br />

SPGPrints, öncelikle yüksek kaliteli toplu üretimi<br />

mümkün kılan rotasyon şablon teknolojisi ve 1986<br />

yılından bu yana da, aynı çatı altında geliştirdiği<br />

boya püskürtmeli makine sistemleri ve tescilli boyalarıyla,<br />

tekstil baskı alanındaki yeniliklere şirketin<br />

70 yıllık geçmişi boyunca çok önem vermiştir.<br />

SPGPrints CEO’su Dick Joustra bu konuda “Dijital<br />

baskı hiç şüphesiz ki tekstil baskının geleceğini<br />

temsil etmektedir. Bu teknoloji tedarik zincirini dönüştürmekte,<br />

çok daha çeşitli tasarımları mümkün<br />

hale getirmekte, teslim sürelerini kısaltmakta, maliyetlerde<br />

çok önemli tasarruflar sağlamakta ve<br />

atığı ortadan kaldırmaktadır. SPGPrints’de, otuz<br />

yılı aşkın bir süredir yaptığımız dijital boya püskürtme<br />

alanındaki yeniliklerle, PIKE ve JAVELIN baskı<br />

makinelerinde uygulanan Archer ® teknolojisiyle<br />

doruğa ulaşan bu faydalardan yararlanılmasına<br />

imkân veriyoruz” diyor ve ilave ediyor: “Deneyim<br />

Merkezinin açılması, dijital iş akışının benimsenmesine<br />

verdiğimiz önemi işaret etmektedir. Bu<br />

merkez, marka sahiplerine ve tekstil baskı yapan<br />

şirketlere bu teknolojinin inanılmaz potansiyelini<br />

birinci elden ve gerçek zamanlı olarak görme imkânı<br />

vermekle kalmayacak, aynı zamanda kalite,<br />

verimlilik ve sürdürebilirlik konularında yapılacak<br />

yenilikler için özel bir alan sağlayarak, geleneksel<br />

rotasyon şablon teknolojilerinin gelişmesi için ayırmakta<br />

olduğumuz kaynakları tamamlayacaktır.”<br />

Yeni Deneyim Merkezi, SPGPrints’in 3000 m2 ‘lik<br />

bir genişleme alanını kapsayan, 8 milyon Euro<br />

değerindeki sermaye yatırımının bir parçasıdır.<br />

Bu kapsamda ayrıca püskürtmeli boyaların üretilmesi<br />

için genişletilmiş Dijital Boya Fabrikasının<br />

inşaatı da yer almaktadır. Bu sayede, dijital tekstil<br />

baskı alanındaki büyüme karşısında şirketin<br />

kapasitesini artırması mümkün olacaktır.<br />

handling a variety of challenging geometric<br />

designs and achieving constant precise colour<br />

targets with wide gamuts, in addition<br />

to immediate job changes. The Experience<br />

Center gives suppliers and buyers of digitally<br />

printed textiles a showcase for learning how<br />

to reap the revolutionary benefits of digital<br />

printing, and understanding the end-to-end<br />

implications of digital production with SPGPrints’<br />

technology. The innovation hub will also<br />

give textile printers the ability to trial new designs<br />

and fabrics under test conditions and<br />

expert guidance. Furthermore, the Center<br />

will allow SPGPrints’ own research and development<br />

staff to test and optimise proprietary<br />

PIKE and JAVELIN inks as new fabrics are<br />

introduced, enabling colour-matching and<br />

performance trials to be accelerated. For<br />

customers, the Center will make it easier to<br />

implement digital workflows quickly and smoothly,<br />

and bring new ideas and products to<br />

market, faster, without needing to compromise<br />

output at their own facilities. SPGPrints has<br />

been committed to textile printing innovation<br />

throughout the company’s 70-year history,<br />

firstly through rotary screen technology that<br />

made high-quality mass-production possible<br />

and, since 1986, through inkjet machine systems<br />

and proprietary inks developed under<br />

the same roof. Dick Joustra, CEO, SPGPrints,<br />

comments: “Digital printing undoubtedly represents<br />

the future for textile printing. It is transforming<br />

the supply chain, making a wider variety<br />

of designs possible, shortening delivery<br />

times, delivering major cost savings and eliminating<br />

waste. At SPGPrints, we have been<br />

empowering the industry to exploit these benefits,<br />

through over three decades of digital<br />

inkjet innovation, culminating in the Archer ®<br />

technology deployed on the PIKE and JAVE-<br />

LIN printers. “The opening of the Experience<br />

Center marks our commitment to driving the<br />

adoption of the digital workflow. Not only will<br />

this provide the opportunity for brand-owners<br />

and printers to gain a first-hand, real-time<br />

insight into this technology’s tremendous<br />

potential; it will provide a dedicated space<br />

for further innovation in quality, productivity<br />

and sustainability, complementing our resources<br />

for the continued development of<br />

traditional rotary screen technologies.” The<br />

new Experience Center is part of an 8 million<br />

Euro capital investment programme by<br />

SPGPrints, covering an expansion area of<br />

3000m2. This also includes the building of the<br />

expanded Digital Inks Factory for production<br />

of its inkjet inks, enabling the company to boost<br />

capacity in response to the growth of the<br />

digital textile printing sector.


32 PANORAMA<br />

Katılımcılar, FESPA Eurasia <strong>2017</strong>’ye<br />

bağlılıklarını gösteriyor<br />

Exhibitors show commitment to<br />

FESPA Eurasia <strong>2017</strong><br />

7-10 Aralık tarihleri arasında CNR Expo İstanbul’da gerçekleştirilecek olan<br />

FESPA Eurasia, uluslararası ve bölgesel katlımcıların sürekli desteğiyle Avrasya<br />

uzman baskı pazarındaki önemini göstermeye devam ediyor.<br />

FESPA Eurasia <strong>2017</strong>, which will take place at CNR Expo, Istanbul, from 7-10<br />

December, continues to demonstrate its importance in the Eurasian speciality<br />

print market with the sustained support of international and regional exhibitors.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

FESPA Eurasia fuarına ilk kez katılacak olan<br />

12 firma, bu yıl ki fuar için standlarını rezerve<br />

etti; tekstil boyaları üreticisi Promar, OKI’nin<br />

distribütörü Makpaş, dijital baskı makinaları<br />

distribütörleri Erke Reklam ve Bitmeyen Kartuş,<br />

display uzmanı GTA Display, mesh üreticisi<br />

Maishi Group ve Zibo Paper. Bunun yanı sıra,<br />

katılımcıların %15’i, geçen fuardaki başarılı<br />

katılımları nedeniyle stand alanlarını genişlet-<br />

12 first-time exhibitors have signed up to participate<br />

in this year’s exhibition including: textile<br />

inks manufacturer, Promar; OKI distributor,<br />

Makpaş; digital printing distributors Erke Reklam<br />

and Bitmeyen Kartuş; display specialist,<br />

GTA Display, wire mesh manufacturer, Maishi<br />

Group; and Zibo Paper. Meanwhile, 15% of exhibitors<br />

have increased their stand space for<br />

the <strong>2017</strong> event, based on their successful par-


34 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

ti. Fuarın geri dönen katılımcılarından Mirage<br />

Group Ltd’nin Dış Ticaret Uzmanı Silven Said<br />

şunları söyledi; “FESPA Eurasia yerel fuar takviminde<br />

çok önemli bir etkinlik ve diğer FESPA<br />

etkinliklerinden oldukça farklı. Bu yılın başında<br />

Hamburg’daki FESPA’ya katıldık ve aynı<br />

zamanda FESPA 2018’e de katılmak için kayıt<br />

olduk. FESPA Eurasia <strong>2017</strong> ile bu fuara ikinci<br />

kez katılmış olacağız. Hem bölgesel hem de<br />

uluslararası katılımcıları bir araya getirdiği için<br />

dijital baskı pazarının en yenilikçi ve en önemli<br />

fuarı olduğuna inanıyoruz.” FESPA’nın bölgeye<br />

bağlılığını vurgulayarak, FESPA Eurasia ekibi ve<br />

ARED (Açıkhava Reklamcıları Derneği), Eylül<br />

ayının başında mevcut ve potansiyel katılımcıların<br />

100’den fazla temsilcisi için İstanbul’da bir<br />

katılımcı yemeğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik,<br />

FESPA Eurasia <strong>2017</strong>’nin kampanya lansmanını<br />

‘Fark Yaratmaya Cesaret Edin’ sloganıyla kutladı.<br />

Konuklar ayrıca FESPA’nın kurumsal stratejisi<br />

ve hedefleri konusundaki görüşlerinin yanı<br />

sıra, fuarın gelişimi hakkında kapsamlı güncel<br />

bilgilere ulaştı. Emirtrans Genel Müdürü Aykon<br />

Yılmaz, etkinlikte şu değerlendirmede bulundu;<br />

“Bu katılımcı daveti büyük bir etkinlikti ve endüstrideki<br />

paydaşlarla buluşmak için harika bir<br />

fırsattı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”<br />

“Katılımcılarımızla yakın işbirliği içinde<br />

çalışmak, tüm dünyadaki FESPA etkinlikleriticipation<br />

at past events. Returning exhibitor,<br />

Silven Said, Foreign Trade Specialist at Mirage<br />

Group Ltd comments: “FESPA Eurasia is a very<br />

important event in the local exhibition calendar<br />

and quite different to other FESPA events.<br />

We exhibited at FESPA in Hamburg earlier this<br />

year and have also signed up to exhibit at<br />

FESPA 2018. This year is the second time we’ve<br />

exhibited at FESPA Eurasia <strong>2017</strong>, we believe it<br />

is the most innovative and important show for<br />

the digital printing market as it brings together<br />

both regional and international exhibitors.”<br />

Underlining FESPA’s commitment to the region,<br />

the FESPA Eurasia team and ARED (FESPA’s<br />

Turkish national Association) hosted a networking<br />

evening in Istanbul for over 100 representatives<br />

of prospective and existing exhibitors<br />

earlier in September. The event celebrated<br />

the launch of the FESPA Eurasia <strong>2017</strong> campaign,<br />

with its ‘Dare to Be Different’ strapline.<br />

Guests also received a comprehensive update<br />

on the progress of the exhibition, as well<br />

as insight into FESPA’s organisational strategy<br />

and objectives. Aykon Yilmaz General Manager<br />

from Emirtrans commented on the event:<br />

“The networking evening was a great event<br />

and a fantastic opportunity to meet with industry<br />

peers. Hearing from FESPA and ARED di-


36 PANORAMA<br />

nin başarısı için temeldir” diyen FESPA<br />

Group Fuarlar Müdürü Michael Ryan,<br />

sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu yılki FESPA<br />

Eurasia’nın katılımcı yemeği, katılımcılara<br />

fuarın nasıl geliştiğini göstermek ve<br />

doğrudan paydaşlarımızla iletişim kurmak<br />

için, FESPA ve yerel Avrasya uzman<br />

baskı topluluğu arasında değerli bir<br />

bağlantı noktası sağlayan, yerinde bir<br />

fırsattı. FESPA Eurasia Satış Müdürü Betül<br />

Binici ise şunları dile getirdi; “Son dört<br />

yıldır, katılımcı ve ziyaretçi sayılarını artırarak<br />

fuarı gerçekleşmeyi başardık. Her<br />

FESPA fuarı, ilham veren yeni ürünleri ve<br />

çözümleri Avrasya uzman baskı pazarına<br />

sunuyor.” “Baskı endüstrisinin kazandığını<br />

sektöre yeniden yatıran federasyonu<br />

olarak, katılımcılarımızın desteği,<br />

FESPA’ya, örneğin Türkiye’deki meslek<br />

liselerinde eğitim programlarının finanse<br />

edilmesi ve bölgesel etkinliklere ev<br />

sahipliği gibi, bölgesel pazarın uzun vadeli<br />

kalkınmasını sağlamak için yardımcı<br />

oluyor. Aralık ayında, bir başka FESPA<br />

Eurasia fuarını sabırsızlıkla bekliyoruz.”<br />

rectly about the latest market trends and information<br />

about the exhibition was beneficial to us and a great<br />

occasion to ask questions and strengthen relationships.”<br />

Michael Ryan, Group Exhibition Manager at<br />

FESPA, comments: “Working closely with our exhibitors<br />

is fundamental to the success of all FESPA events<br />

worldwide. This year’s FESPA Eurasia networking evening<br />

was a timely opportunity to show our Eurasia<br />

exhibitor community how the show is developing<br />

and to communicate directly with our stakeholders,<br />

providing a valuable touchpoint between FESPA and<br />

the local Eurasian speciality print community.” FESPA<br />

Eurasia Sales Manager, Betül Binici comments: “Over<br />

the last four years we have succeeded in building<br />

the event, increasing both our exhibitor and visitor<br />

numbers. In turn each FESPA exhibition presents the<br />

Eurasian speciality print market with inspiring new<br />

products and solutions. “As an organisation dedicated<br />

to generating funds for reinvestment into the<br />

printing sector, the support of our exhibitors is helping<br />

FESPA to drive the long-term development of the regional<br />

market, for example by funding educational<br />

programmes at Turkish colleges and by hosting regional<br />

events. We look forward to another prosperous<br />

FESPA Eurasia event in December.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


38 PANORAMA<br />

Clariant, ColorWorks ® ile<br />

ilham verici çözümler sunuyor<br />

Clariant provides inspirational<br />

solutions with ColorWorks ®<br />

Masterbatches, ColorWorks ® ile ambalaj ve tüketim ürünleri sektörleri için<br />

yüksek kalitede ve gelişmiş bir performans sunuyor.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Masterbatches promote higher quality and improved performance with<br />

ColorWorks ® for the packaging and consumer goods industry.<br />

Özel kimyasallar alanında bir dünya lideri<br />

olan Clariant, sanayiye yönelik kapsamlı<br />

ürün ve hizmet portföyünü büyütüyor.<br />

Sürekli olarak yeni teknoloji platformlarına<br />

yatırım yapan Clariant, özellikle ilham<br />

verici ve özel konseptlere sahip yüksek<br />

performanslı ürünler için, mevcut piyasa<br />

Clariant, a world leader in specialty chemicals, developes<br />

its extensive portfolio of products and services<br />

for the industry. Clariant continuously invests in new<br />

technological platforms, offering the plastics industry<br />

innovations that address current market trends, particularly<br />

for high performance products that are aligned<br />

with special and inspirational concepts. Clariant


PANORAMA<br />

39<br />

BU Masterbatches has a special service that is called<br />

ColorWorks ® which is a global design and technology<br />

service network within the Clariant family. Within this<br />

service, Clariant works closely with brand companies<br />

and design firms, offering tailor-made colour creation<br />

services for its clients. ColorWorks ® helps brands to accelerate<br />

new products to market and use colour more<br />

effectively to cultivate brand recognition and value.<br />

Offering different services for Turkish custumers<br />

ColorWorks ® has also many different services to offer<br />

its Turkish customers as its design & technology centers<br />

find solutions as well to aesthetic demands as taking<br />

into account always the technical requirements of the<br />

final application of the product. ColorWorks ® archive<br />

includes 40.000 color aesthetics on plastic materials.<br />

ColorWorks ® also offers trend information & market<br />

researches, mood board creations, conceptual & industrial<br />

design prototyping, virtual prototyping, technical<br />

feasibility evaluations and cost evaluations to its<br />

customers. Over the last years ColorWorks ® have introduced<br />

ColorForward, which is the trend forecasting<br />

tool, also to the Turkish market. “A variety of customers<br />

showed great interest. Customers as indeed active in<br />

packaging, textile and white goods sectors were presented<br />

with the trends & colors for <strong>2017</strong>. This year we launched<br />

ColorForward 2018 already. We generally see<br />

packaging customers to be more daring in choosing<br />

trend colors, specifically for limited editions. Overall<br />

there are no specific segments that have preference<br />

for certain colors. Yet market like the automotive tend<br />

to use colors that are more traditional and can be enjoyed<br />

over a longer period of time.” comments Ufuk<br />

Açıkel, Head of BU Masterbatches Turkey. Clariant will<br />

be hosting the ColorForward 2019 workshop this year<br />

in Como, Italy. The main topic of the workshop will<br />

be societal trends worldwide. ColorWorks ® designers<br />

expect that while natural greens, warm toned reds &<br />

oranges will be trendy in 2018, purple hues and light<br />

blues will be on the march in 2019.<br />

trendlerine hitap eden plastik sanayi inovasyonları<br />

geliştiriyor. Clariant Masterbatches<br />

İşletme Birimi, Clariant ailesi içinde<br />

küresel bir tasarım ve teknoloji hizmet ağı<br />

olan ColorWorks ® ile özel bir hizmet sunuyor.<br />

Clariant bu hizmet kapsamında markalarla<br />

ve tasarım firmalarıyla yakından<br />

çalışarak, müşterileri için özel hazırlanmış<br />

renk kreasyonları geliştiriyor. ColorWorks ® ,<br />

markaların yeni ürünleri piyasaya daha<br />

hızlı sunmalarına, marka bilinirliğini ve değerini<br />

artırmak için rengi daha etkin bir<br />

şekilde kullanmalarına yardımcı oluyor.<br />

TÜRK MÜŞTERİLER İÇİN FARKLI<br />

HİZMETLER SUNUYOR<br />

Estetik taleplerin yanı sıra ürünün nihai<br />

uygulamasının teknik koşullarını da göz<br />

önüne alan çözümler geliştiren tasarım ve<br />

teknoloji merkezlerine sahip ColorWorks ® ,<br />

Türk müşterileri için de çok farklı hizmetler<br />

sunuyor. ColorWorks ® arşivinde plastik<br />

malzemeler üzerine uygulanabilir 40.000<br />

renk estetiği mevcut. ColorWorks ® , müşterilerine<br />

ayrıca trend bilgileri ve piyasa<br />

araştırmaları, ilham panosu kreasyonları,<br />

kavramsal ve endüstriyel tasarım prototip<br />

çalışmaları, sanal prototip çalışmaları,<br />

teknik fizibilite değerlendirmeleri ve<br />

maliyet değerlendirmeleri de sunuyor.<br />

Geçtiğimiz yıllarda ColorWorks ® , tüketici<br />

trendlerini analiz eden uluslararası trend<br />

öngörü rehberi ColorForward’ı Türkiye<br />

pazarına sundu. Türkiye Masterbatches<br />

Bölüm Müdürü Ufuk Açıkel konuyla ilgili<br />

şunları söyledi: “ColorForward’a Türkiye’den<br />

müşterilermiz yoğun ilgi gösterdi.<br />

Ambalaj, tekstil ve beyaz eşya sektörlerinde<br />

aktif olan müşterilerimize <strong>2017</strong>’nin<br />

trendleri ve renklerini sunmuştuk. Color-<br />

Forward 2018’i ise şimdiden müşterilerimizle<br />

paylaştık. Genellikle ambalaj sektöründen<br />

müşterilerimiz, özellikle sınırlı üretim<br />

ürünleri için trend renkleri seçme konusunda<br />

daha cesur davranıyor. Genel olarak<br />

belli segmentlerin belli renkleri tercih<br />

ettiğini söyleyemeyiz. Ama otomotiv gibi<br />

sektörler daha geleneksel ve uzun süre<br />

beğenilebilecek renkler kullanma eğiliminde<br />

oluyor.” Clariant’ın bu sene İtalya,<br />

Como’da ColorForward 2019 çalıştayını<br />

düzenleyeceğini belirten Ufuk Açıkel, çalıştayın<br />

içeriğini şöyle özetiyor: “Çalıştayın<br />

ana konusu, dünya çapındaki toplumsal<br />

trendler olacak. ColorWorks ® tasarımcıları,<br />

2018’de doğal yeşillerin, sıcak tonlu kırmızıların<br />

ve turuncuların trend renkler olacağını,<br />

2019’da ise mor tonlarının ve açık<br />

mavilerin öne çıkacağını öngörüyor.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


40 PANORAMA<br />

Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök.<br />

Ak-Kim General Manager Onur Kipri, Akkök Holding CEO Ahmet Dördüncü and Akkök Holding Assistant CEO Raif Ali Dinçkök.<br />

300 milyon dolarlık yatırım müjdesi<br />

300 million dollars’<br />

worth of good news<br />

Dört çalışan ve 1.000 ton kapasiteyle yola çıkan, bugün ise 850 kişilik istihdama<br />

ve 800 bin ton kapasiteye ulaşan Ak-Kim’in 2023 hedefi 750 milyon dolar ciro.<br />

Starting the journey with four employees and 1.000 tons of capacity and<br />

presently reaching 850 employees along with 800 thousand tons of capacity,<br />

Ak-Kim’s 2023 target is 750 million dollars of revenue.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Dünyada 4 trilyon dolarlık pazar olan kimya sektörünün<br />

Türkiye’deki en büyük oyuncularından<br />

olan Akkök Holding kuruluşlarından Ak-Kim’in<br />

Genel Müdürü 40. kuruluş yıldönümünde 2023<br />

yılına kadar 300 milyon dolarlık yatırım müjdesi<br />

geldi. Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri’nin 40.<br />

yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği basın<br />

buluşmasına Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı<br />

Chemical sector holds a market worth of 4 trillion<br />

dollars in the world. Akkök Holding is one<br />

of Turkey’s biggest players in that area; one of<br />

its subsidiaries Ak-Kim General Manager Onur<br />

Kipri gave the good news of 300 million dollar<br />

investment until 2023, at the press conference<br />

held for the celebration of company’s 40th anniversary.<br />

Akkök Holding CEO Ahmet Dördüncü


42 PANORAMA<br />

Ahmet Dördüncü ve Akkök Holding İcra Kurulu<br />

Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök de katıldı.<br />

“CARİ AÇIĞIN YÜZDE 2’SİNİ KAPATMAK İSTİYORUZ”<br />

<strong>2017</strong> yılının, hem Ak-Kim hem de Akkök Grubu<br />

için çok önemli bir yıl olduğunu söyleyen Akkök<br />

Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü,<br />

2023 yılında Türkiye’nin cari açığının yüzde<br />

2’sini Akkök Holding olarak kapatmayı hedeflediklerini<br />

söyledi. Gerek ulusal, gerekse uluslararası<br />

ölçekte kimya sektörünün gün geçtikçe<br />

daha fazla önem kazandığını anlatan<br />

Dördüncü, “Akkök Holding olarak kimya sektörü<br />

bizim de odaklandığımız ana sektörlerden<br />

birisi. Kimya sektöründeki gelişmişlik seviyesi<br />

ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılıdır.<br />

Türkiye’ye baktığımızda görüyoruz ki, kimya<br />

sektörü, otomotiv ve hazır giyim sektörlerinin<br />

ardından en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü<br />

sektör. Ancak Türkiye’nin dış ticaret açığında<br />

kimya sektörünün 25 milyar dolar payı var.<br />

Bu sebeple kimyada önceliğimiz katma değer<br />

oluşturan, inovatif ürünler geliştirmek” dedi.<br />

CİRODA BÜYÜK HEDEF<br />

Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı<br />

Raif Ali Dinçkök ise, Ak-Kim’in sadece ürün<br />

değil dünyaya know-how ihraç ettiğini söyledi.<br />

Dinçkök, “Akkök Holding olarak önceliğimiz<br />

sürdürülebilir büyüme ve karlılık oluşturarak;<br />

ülkemize ve paydaşlarımıza değer<br />

katmak. Ak-Kim dün olduğu gibi bugün de<br />

Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya<br />

devam ediyor. Bu gururu her geçen gün<br />

biraz daha büyütmek en büyük hedefimiz”<br />

dedi. Ak-Kim’in bugün yurt dışında anahtar<br />

teslim kimya şirketleri kurarak 40 yılda biriktirdiği<br />

bilgi ve tecrübesini yurt dışındaki şirketand<br />

Akkök Holding Assistant CEO Raif Ali Dinçkök<br />

also attended this press conference.<br />

“WE’D LIKE TO CLOSE 2 PERCENT OF THE<br />

CURRENT DEFICIT”<br />

Akkök Holding CEO Ahmet Dördüncü expressed<br />

that <strong>2017</strong> was a very important year for<br />

Ak-Kim and Akkök, added as Akkök Holding,<br />

they intend to close 2 percent of Turkey’s current<br />

deficit in 2023. While explaining that chemical<br />

sector is gaining more importance each<br />

day both at national and international scale,<br />

Dördüncü said: “As Akkök Holding chemical<br />

sector is one of the main sectors we are focused<br />

on. The level of development in the chemical<br />

industry is in directly proportionate with<br />

a country’s development level. When we look<br />

at Turkey what we see is chemical industry<br />

happens to the sector with the highest level of<br />

export after automotive and ready to wear sectors.<br />

However, chemical sector has a 25 billion<br />

dollar share in Turkey’s export deficit. For this<br />

reason our priority in chemistry is developing<br />

innovative products that create added value”.<br />

BIG TARGET IN REVENUE<br />

Akkök Holding Assistant CEO Raif Ali Dinçkök<br />

stated that Ak-Kim does not only export products<br />

to the world but know-how is also exported.<br />

Dinçkök said: “As Akkök Holding our priorities<br />

are adding value to our country and our<br />

shareholders through sustainable growth and<br />

profitability. Ak-Kim continues today to provide<br />

added value to Turkey’s economy, as in the<br />

past. Our biggest goal is to raise this pride with<br />

each passing day”. Raif Ali Dinçkök explained<br />

Ak-Kim today builds turnkey chemical companies,<br />

passing its knowledge and experience<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


Gazete baskılarında Türkiye’nin en geniş web ofset makine parkur<br />

ağına sahip olan“İhlas Gazetecilik A.Ş.” bünyesinde, Türkiye<br />

gazetesi başta olmak üzere, günlük olarak çok sayıda ulusal ve yerel<br />

gazeteyi, 6 bölgede bulunan tesislerimizde basmaktayız.<br />

Heatsetlerde (63 kesim günlük 800 bin forma), (58 kesim günlük 800<br />

bin forma) yüksek üretim kapasitemiz baskı makinelerimizdeki üretim<br />

özellikleri sayesinde siparişlerinizi terminlerine uygun ve kaliteli bir şekilde<br />

hazırlayıp teslim ediyoruz. Modern renk kontrol ve izleme-denetim sistemleri<br />

ile maksimum renk kalitesine ulaşılmakta kokulu sayfalar, özel renkler ve silikon<br />

uygulamaları ile siz müşterilerimize farklılık kazandırmaktadır.<br />

WEB OFSET<br />

İhlas Matbaacılık Baskı Tesisleri, tabaka ofset baskı alanında sektörün önde<br />

gelen isimleri arasındadır. Tabaka ofset baskı makine parkurumuzun zenginliği<br />

ve profesyonel ekibimiz sayesinde tek renkli işlerden, çok renkli işlere<br />

kadar her türlü baskılarınızı uluslararası standartlara göre yapmaktayız.<br />

Mürekkep kontrolü ve renk yönetim sistemleri ile çalışan tabaka ofset<br />

baskı makinelerimiz; laminasyon çeşitleri ile de hizmet vermektedir.<br />

DÜZ OFSET<br />

İhlas Matbaacılık Baskı sonrası tesislerde. Modern makine,<br />

ekipmanları ve kalifiye personelimiz ile hizmet<br />

vermekteyiz. Amerikan cilt, iplik dikiş, mukavva taslama<br />

cilt, iplik dikiş flexi kapaklı cilt, tel dikişli cilt<br />

(tel-omega) spiral cilt, işlere çeşitli fonksiyonlarla<br />

birlikte yapılmaktadır.<br />

MÜCELLİT<br />

İhlas Matbaacılık, ambalaj alanında da faaliyetlerine<br />

başlamıştır. Baskılı ve baskısız dopel<br />

koli, krome karton ve sıvamalı kutu üretimini<br />

bünyesinde toplayarak, ürün yelpazesini daha da<br />

genişletmiştir.<br />

AMBALAJ<br />

“İşi profesyonellerine bırakın”<br />

Merkez Mah. 29 <strong>Ekim</strong> Caddesi<br />

İhlas Plaza No:11 A / 41<br />

Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 30 00<br />

www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Detaylar İçin:


44 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

lere aktardığını anlatan Raif Ali Dinçkök, “15<br />

senedir yurt dışında anahtar teslim fabrikalar<br />

kuruyor. Ak-Kim 2002 ve 2004 yılında Ürdün’de<br />

Klor Alkali Tesisi kurup başarıyla devreye aldı.<br />

Yine Suudi Arabistan’da 2008 yılında iki ayrı<br />

Klor Alkali Tesisi, 2007’de Pakistan’da Hidrojen<br />

Peroksit Tesisi, 2011’de Yunanistan’da Hidroklorik<br />

Asit Tesisi, 2012’de Cezayir’de Klor Alkali<br />

Tesisi ve 2014 yılında yine Cezayir’de Demir III<br />

Klorür Tesisi kurdu. Sadece yurt dışında değil,<br />

yurt içinde de anahtar teslim tesis projeleri<br />

yapmak istiyoruz ve bu anlamda gelecek<br />

projelere talibiz” diye konuştu.<br />

“FIRSATLARI DEĞERLENDİRİYORUZ”<br />

Onur Kipri ise, şunları söyledi: 2023’e geldiğimizde<br />

Ak-Kim’i 750 milyon dolar cirolu bir şirket<br />

konumuna getirmek istiyoruz. 40 yıldır organik<br />

ve inorganik büyümesini sağlıklı şekilde sürdüren<br />

Ak-Kim, yeni şirket satın alma fırsatlarını da<br />

değerlendirecek. Gizem Frit’in ardından bu yıl<br />

Alman Dinox’u satın aldık. Var olduğumuz pazarlarda<br />

daha da güçlenmeyi hedefliyoruz.<br />

Ar-Ge merkezinde yaklaşık 60 Türk mühendis,<br />

sürekli yeni ürünler için çalışıyor. Koç Üniversitesi<br />

ile birlikte yeni kurduğumuz araştırma merkezi<br />

bor tabanlı ürünler üzerinde uğraşıyor.”<br />

of 40 years to those companies abroad, “We<br />

have been setting up turnkey factories abroad.<br />

In 2002 and 2004, Ak-Kim set up Chlorine<br />

Alkali Plants in Jordan, in 2008 two separate<br />

Chlorine Alkali Plants in Saudi Arabia, in 2007<br />

a Hydrogen Peroxide Plant in Pakistan, in 2011<br />

Hydrochloric Acid Plant in Greece, in 2012 a<br />

Chlorine Alkali Plant in Algiers and in 2014 again<br />

in Algiers an Iron III Chloride Plant and put<br />

them into production. We are ready and willing<br />

to set up turnkey facility projects not only<br />

abroad but in our own country also.<br />

“WE ARE EVALUATING OPPORTUNITIES”<br />

Onur Kipri said: “We want to turn Ak-Kim into<br />

750 million dollar revenue bringing company<br />

by the time we get to 2023. While sustaining<br />

its organic and inorganic growth for the last<br />

40 years, Ak-Kim will consider opportunities for<br />

purchasing new companies. This year after<br />

Gizem Frit, we purchased German Dinox. Our<br />

goal is to become more powerful in the markets<br />

we are present. In the R&D center close to<br />

60 Turkish engineers are working on new products<br />

continuously. The research center we<br />

started in partnership with the Koç University is<br />

working on boron based products.”


46 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

ASKERE BOR TABANLI ÇELİK YELEK<br />

Şirketin 40 yıllık sürecinde sadece üretimi<br />

1.000 tondan 800.000 tona çıkarmakla yetinmediğini<br />

anlatan Kipri sözlerini şöyle sürdürdü:<br />

“Kimya sürekli gelişen ve geliştirilmesi gereken<br />

bir sektör. Biz de Ar-Ge ekibimizi sürekli<br />

geliştirdik. Bugün Ak-Kim’in Ar-Ge merkezinde<br />

yaklaşık 60 Türk mühendisi sürekli yeni ürünler<br />

için çalışıyor. Türkiye’de sanayi açısından çok<br />

önemli girdileri sadece Ak-Kim üretiyor. Koç<br />

Üniversitesi ile birlikte yeni kurduğumuz araştırma<br />

merkezi bor tabanlı ürünler üzerinde çalışıyor.<br />

Bu ürünler zırhlarda ve çelik yeleklerde<br />

kullanılacak. Ümit ediyoruz ki askerlerimizin<br />

hayatını kurtaracak ve can kaybını azaltacak.<br />

Karayolları için yeni geliştirdiğimiz asfalt<br />

katkı maddesi ile asfaltın daha uzun ömürlü<br />

olmasını ve yakın gelecekte köprü ve otoban<br />

asfaltlarının her yıl değişmemesine katkıda<br />

bulunmayı hedefliyoruz. Düşük ısıda yıkansa<br />

bile çamaşırların makineden tertemiz çıkmasını<br />

sağlayan hammaddeyi biz üretiyoruz.<br />

Ütü istemeyen gömlekler, suda eriyen tuvalet<br />

kâğıtları da bizim ürünlerimiz sayesinde üretiliyor.<br />

Yapı kimyasalları ile daha sağlam binaların<br />

yapılmasına katkıda bulunuyoruz.” Kimya<br />

sektörünün milyarlarca insanı yakından ilgilendirdiğini<br />

ve kimyadaki gelişimin ülkelerin<br />

gelişimi ile doğrudan bağlantılı olduğunu da<br />

vurgulayan Kipri, “Servis ve imalat sektörüne<br />

hammadde ve yardımcı madde sağlayan<br />

dünya kimya sanayinin yıllık cirosu 4 trilyon<br />

doları aşmaktadır” dedi.<br />

SEKTÖR 300 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR<br />

Türkiye’de kimya sanayinin 300 bin kişiyi istihdam<br />

ettiğinin altını çizen Ak-Kim Genel<br />

Müdürü Onur Kipri sözlerini şöyle sürdürdü:<br />

“Bu rakam imalat sanayindeki toplam istihdamın<br />

yüzde 9’u kadardır. Aileleri ile baktığımızda<br />

1 milyon 200 bin kişi doğrudan<br />

bu sektörden geçimini sağlamaktadır. Dolaylı<br />

istihdamla birlikte kimya sanayi, ülke<br />

için önemli bir iş kapısıdır. Ancak sektörün<br />

önemli sorunları da var. Hammaddede yurt<br />

dışına bağımlılık, kimyanın en çok dış ticaret<br />

açığı veren ikinci sektör olmasına yol açıyor.<br />

Türkiye’de 25-30 milyar dolarlık bir kimya<br />

üretimi var. 14 milyar dolarlık ihracata karşın,<br />

sektör 40 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor<br />

yani sektörün cari açığı 25 milyar dolar<br />

mertebesinde. Tüketim arttıkça kimyasal<br />

ihtiyacının da artacağı, 2023 ve sonrasında<br />

cari açığın, eğer önlem alınmazsa, 50 milyar<br />

dolara çıkacağı tahmin edilmekte. Bu cari<br />

açığı kapatabilmek için de sektörümüzün<br />

katma değeri yüksek performans kimyasallarına,<br />

Ar-Ge ve inovasyona ve petrokimya<br />

ürünlerine odaklanması gerekiyor.”<br />

BORON BASED STEEL VEST FOR SOLDIERS<br />

While expressing that during the 40 years the company<br />

did not only increase production from 1.000<br />

ton to 800.000 tons, Kipri continued: “Chemicals is<br />

a sector that is constantly and should be evolving.<br />

We have also steadily developed our R&D team.<br />

Today at Ak-Kim’s R&D center close to 50 Turkish<br />

engineers are working for new products continuously.<br />

From an industrial angle very important inputs<br />

are produced by Ak-Kim. The R&D center, we<br />

set up with Koç University, is working on boron based<br />

products. These products will be used in armors<br />

and steel vests. We are hoping that they will save<br />

the lives of our soldiers and will reduce loss of life.<br />

With the pavement additive we have developed<br />

for roads we wish to contribute to making pavements<br />

long-lasting and eliminate the yearly need<br />

to re-pave bridges and highways. We are the ones<br />

producing the raw material that provides for laundry<br />

to come out spic and span, even when washed<br />

in low temperatures. Non-iron shirts, toilet paper<br />

that melts in water are manufactured thanks<br />

to our products. We also contribute to stronger<br />

construction of buildings with building chemicals.”<br />

Kipri, while emphasizing that chemical sector closely<br />

concerns billions of people and developments<br />

in chemistry is directly proportionate to a country’s<br />

development, also said: “The yearly revenue of the<br />

world chemical sector, which supplies raw materials<br />

and auxiliary products to the service and production<br />

sectors, is more than 4 trillion dollars.”<br />

THE SECTOR PROVIDES EMPLOYMENT TO 300<br />

THOUSAND PEOPLE<br />

Ak-Kim General Manager, Onur Kipri underlined<br />

that Chemical Industry in Turkey provides employment<br />

to 300 thousand people, continued:<br />

“This number is approximately 9 percent of the<br />

total employment in the manufacturing industry.<br />

When we consider the families too, 1 million 200<br />

thousand people are putting bread on their table<br />

directly from this sector. With the indirect employment,<br />

chemical industry is an important source<br />

of work. However, the sector does have some<br />

important issues. Raw material opens the door<br />

for dependency on others outside of the country,<br />

therefore making chemical sector the second sector<br />

that causes the most foreign trade deficit. In<br />

Turkey, there is 25-30 billion dollars’ worth of chemical<br />

production. With 14 billion dollars of export<br />

the sector imports 40 billion dollars, in other words<br />

the current deficit of the sector is at 25 billion<br />

dollar level. As consumption increases, chemical<br />

needs will also increase; if no measures are taken<br />

by 2023 and later the estimated deficit will reach<br />

50 billion dollars. In order to cover this current deficit,<br />

our sector must focus on performance chemicals<br />

with high added value, R&D and innovation<br />

along with petro-chemical products.”


48 PANORAMA<br />

Swissmem üyeleri<br />

Irantex Fuarı’ndan memnun ayrıldı<br />

Iran exhibition sees<br />

Swiss textile machinery firms<br />

build on symposium success<br />

İran’da ilk kez İsviçre’nin tekstil makineleri imalatçıları,<br />

İsviçre <strong>Tekstil</strong> Makineleri Birliği (Swissmem)<br />

temsilciliklerinin şemsiyesi altında son<br />

Irantex fuarında kendi fuar pavyonlarında<br />

sergiledi. Geçen yıl Tahran’daki başarılı sem-<br />

For the first time ever in Iran, Switzerland’s<br />

textile machinery manufacturers exhibited in<br />

their own pavilion at the recent Irantex show,<br />

under the umbrella of their representative<br />

body the Swiss Textile Machinery Association<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


50 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

pozyumlarının etkisini güçlendiren toplam<br />

13 İsviçre şirketi katıldı. 4-7 Eylül tarihleri arasında<br />

Tahran fuarında düzenlenen sergide<br />

uluslararası katılım büyük oldu ve İsviçre’nin<br />

özel pavyonu - on yılın ilkinde - şirketleri ticaret<br />

ziyaretçilerinde güçlü bir izlenim yarattı.<br />

İş dünyası temasları geliştirildi ve İsviçre katılımcı<br />

grubu, olayın bazı önemli proje görüşmelerinin<br />

tamamlandığını bildirdi. İsviçre<br />

<strong>Tekstil</strong> Makineleri Birliği Genel Sekreteri Cornelia<br />

Buchwalder “Geri bildirim çok olumlu”<br />

dedi. “Firmalarımız katılımlarını ve iş bağlantılarının<br />

kalitesini değerlendirdiler ve sergide<br />

2016 yılında İran sempozyumumuzun<br />

mükemmel bir takibi sağlandı.”<br />

Sergilenen İsviçre firmaları: Jakob Müller,<br />

Benninger, Willy Grob, G. Hunziker, Stäubli,<br />

Norsel, Retech, Heberlein, SSM, Luwa, Steiger<br />

Katılımları, Saurer ve Drop Chemicals.<br />

İsviçre’nin İran Büyükelçisi Markus Leitner’in<br />

pavyonu ziyareti önemli bir an oldu. İsviçreli<br />

katılımcılarla bir araya gelerek İran’la iş yapma<br />

fırsatlarını ve zorluklarını tartıştı. Benninger<br />

alan Satış Müdürü Peter Vormbruck’un<br />

gösterisine tepki, İsviçreli katılımcıların coşkusunu<br />

gösterdi: “Yüksek kaliteli ve teknoloji<br />

odaklı makinelere olan müşteri ilgisinin çok<br />

olumlu olduğunu tespit ettik” dedi. “İran<br />

endüstrisinin ithal ürünlerden faydalanmasını<br />

sağlamak için finansal karmaşıklıkların<br />

üstesinden gelmek için güçlü bir istek vardı.<br />

İran’ın bu önemli pazarında teknoloji ve<br />

fırsatlar hakkında çok açık tartışmalar yapmaktan<br />

memnuniyet duyduk “dedi.<br />

2016 yılı başında İran’a yönelik birçok uluslararası<br />

yaptırımın sona ermesinin ardından,<br />

İran tekstil sektörünün teknoloji düzeyini<br />

yükseltmesine izin vermek için mali ve ticari<br />

çerçevelerin yeniden inşasına ve genişletilmesine<br />

ihtiyaç duyuldu. 2016 sempozyumu<br />

bu konularda uzman kişiler aracılığıyla rehberlik<br />

etmiş ve bu ilerleme Irantex’te devam<br />

etmiştir. Bu bağlamda Danışman Verena<br />

Utzinger, İsviçre ve İran ortaklarını desteklemek<br />

için gösteriye katıldı. İsviçreli şirketlerin<br />

ihracatını politik ve transfer risklerine karşı,<br />

ayrıca ödeme kayıplarına karşı koruyan<br />

Swiss Export Credit Insurance organizasyonunun<br />

çalışmalarını özetledi ve belirli ihracat<br />

anlaşmaları için ilave likidite sağladı.<br />

“SERV, İranlı alıcılarla uzun yıllar boyunca<br />

çok olumlu bir tecrübe yaşıyor. Irantex’te<br />

İsviçreli ve İranlı şirketler arasındaki işlemler<br />

için mevcut hizmetleri sunabildik ve İran’ın<br />

pazarları, siyaseti ve gelenekleri hakkında<br />

görüşmeler yapmayı kolaylaştırdık “dedi.<br />

(Swissmem). A total of 13 Swiss companies took<br />

part, reinforcing the impact of their successful<br />

symposium in Tehran last year. The exhibition, at<br />

the Tehran fairgrounds from September 4 to 7,<br />

attracted wide international participation, and<br />

Switzerland’s special pavilion – its first for a decade<br />

– helped its companies to make a strong<br />

impression on trade visitors. Business contacts<br />

were enhanced, and the Swiss exhibitor group<br />

was able to report that some notable project<br />

negotiations were finalised at the event. “Feedback<br />

was very positive,” said Cornelia Buchwalder,<br />

Secretary General of the Swiss Textile Machinery<br />

Association. “Our companies valued<br />

their participation and the quality of business<br />

contacts, and the exhibition provided an excellent<br />

follow-up to our Iran symposium in 2016.”<br />

Swiss firms exhibiting were: Jakob Müller, Benninger,<br />

Willy Grob, G. Hunziker, Stäubli, Norsel,<br />

Retech, Heberlein, SSM, Luwa, Steiger Participations,<br />

Saurer, and Drop Chemicals. A highlight<br />

was the visit of Switzerland’s ambassador to<br />

Iran, Mr Markus Leitner, to the pavilion. He met<br />

with the Swiss exhibitors and discussed the opportunities<br />

and challenges of doing business<br />

with Iran. The reaction to the show from Benninger<br />

area sales director Peter Vormbruck typified<br />

the enthusiasm of the Swiss exhibitors: “We<br />

found that customer interest in high-quality and<br />

technology-driven machinery was very positive,”<br />

he said. “There was even a strong desire to<br />

overcome the financial complexities to enable<br />

the Iranian industry to take advantage of the<br />

imported products. We were pleased to have<br />

some very open discussions on technology and<br />

opportunities in this important market of Iran.”<br />

Following the ending of most international sanctions<br />

on Iran at the start of 2016, there was a<br />

need to reintroduce and expand the financial<br />

and trade frameworks, to allow the Iranian textile<br />

sector to upgrade its technology levels. The 2016<br />

symposium provided guidance on this issues via<br />

experts in the field, and this progress was continued<br />

at Irantex. In this context, consultant Verena<br />

Utzinger attended the show to support both<br />

Swiss and Iranian partners. She outlined the work<br />

of SERV, the Swiss Export Credit Insurance organisation,<br />

which secures exports of Swiss companies<br />

against political and transfer risks, as well as<br />

payment losses, and provides additional liquidity<br />

for specific export deals. She commented: “SERV<br />

has many years of very positive experience with<br />

Iranian buyers. At Irantex we were able to present<br />

the available services for transactions between<br />

Swiss and Iranian companies, and facilitate talks<br />

about the markets, politics and customs of Iran.”


52 PANORAMA<br />

Stäubli halı dokumacılarını<br />

hızlı pazar trendlerine<br />

ayak uydurmasına<br />

yardım ediyor<br />

Stäubli enables<br />

carpet weavers<br />

to keep pace<br />

with market trends<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Bugünün halı pazarı özgünlüğü ve bireyselliği arzulamakta<br />

ve yüksek işçilik ve malzeme standardı<br />

talep etmektedir. Trendlerin ömrü genellikle<br />

kısa olmakla beraber ülke ve kültüre bağlı olarak<br />

büyük farklılıklar göstermektedir. Halı pazarında<br />

ön planda kalabilmek için, dokuma fabrikalarının<br />

müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir<br />

şekilde cevap vermesi gerekmektedir. Stäubli,<br />

Schönherr markasıyla dünya genelinde tanınan<br />

ALPHA halı dokuma sistemlerini sunmaktadır. Bu<br />

sistemler dünya genelinde en büyük dokuma<br />

fabrikalarının birçoğunda kendini kanıtlamıştır.<br />

Bu makineler her gün sabahtan akşama kadar<br />

güvenilir bir çalışma sağlayarak, parça halıları<br />

ve duvardan duvara halıları etkin bir şekilde<br />

üretmektedir. 5.3 metreye kadar ulaşan dokuma<br />

genişliği ile en son teknolojileri ve en yüksek kalitede<br />

sistem bileşenlerini bir araya getiren ALP-<br />

HA 500 Serisi, halı dokumacılarına en zorlu halı<br />

uygulamalarının bile altından kalkma imkanı<br />

tanımaktadır. Merkezi denetime sahip sistem<br />

Today’s carpet market craves individuality and<br />

demands high standards of workmanship and<br />

materials. Trends are often short-lived and differ<br />

greatly depending on country and culture. To<br />

stay at the forefront of the carpet market, weaving<br />

mills must respond to customers’ requirements<br />

effectively and swiftly. Stäubli, with its Schönherr<br />

brand, offers the renowned ALPHA carpet weaving<br />

systems. These systems have been proven<br />

at some of the largest weaving mills around the<br />

world. They provide reliable operation day-in and<br />

day-out, efficiently producing area rugs and wallto-wall<br />

carpeting. With a weaving width of up to<br />

5.3 meters, and incorporating state-of-the-art technologies<br />

and high-end system components,<br />

the ALPHA 500 Series enables carpet weavers to<br />

master even highly challenging carpet applications.<br />

The system configuration with centralized<br />

controller allows weavers to easily program a<br />

wide range of diverse carpets using a variety of<br />

binding technologies. To optimize handling and


54 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

konfigürasyonu, dokumacılara geniş bir yelpazede<br />

ve çeşitlilikte halıları, çeşitli örgü teknolojileri<br />

kullanarak kolaylıkla programlamalarına imkan<br />

vermektedir. İşleme ve iş akışını optimize etmek<br />

için, Stäubli kolay ve hızlı çözgü değişimlerine yönelik<br />

hızlı levend değişim sistemi sunmaktadır ki<br />

bu da makinenin boşta kalma süresini azaltmakta<br />

ve üretkenliği daha da artırmaktadır.<br />

İLERİ İŞ PERSPEKTİFLERİNE YÖNELİK<br />

EKONOMİK ÜRETİM<br />

Stäubli, şimdi yüksek verimli halı dokumacılığına<br />

yönelik yeni bir sistemi daha lanse ediyor: ALPHA<br />

500 XP. Bu maliyet-etkin dokuma sistemi, örneğin<br />

320 tarak/m tarak sıklığına sahip düşük yoğunluklu<br />

halıların yüksek hızlı ve yüksek çıkışlı üretimi<br />

için tasarlanmıştır. Tüm yaygın malzemeleri işleyerek<br />

sistem 4 veya 5 metre genişliğinde halıları<br />

dokuyabilmektedir. Dokumacılara 6 veya 8 renk<br />

kullanarak çok geniş bir yelpazede ve kalitede<br />

–mükemmel hatlarda yaratıcı tasarımlara sahiphalı<br />

çeşitleri üretme esnekliği tanımaktadır. En<br />

yüksek hızlarda çalışan sistem, hav bağlama için<br />

gerçek 3 boyutlu Jakar makineleri ve zemin bağlama<br />

için bir elektronik rotatif armür gibi yüksek<br />

hassasiyetli ağızlık açma çözümleri ile desteklenmektedir.<br />

Kamları değiştirmeye gerek olmadığından<br />

takım değişimleri bile hızlı olmaktadır.<br />

DÜŞÜK HAVLI HALI DOKUMA TEKNOLOJİSİ<br />

Yıpranmış, solgun ve yırtık marka kotlar en son<br />

trendler arasında yer alıyor.. Yeni kotları eskimiş<br />

ve yıpranmış göstermek kesme, aşındırma, ağartma<br />

ve taşlamayı gerekmektedir ki tüm bunlar<br />

üretim maliyetlerini yükseltmektedir. Benzer bir<br />

trend şimdi halı pazarında da görünmektedir.<br />

Müşteriler havı neredeyse halının arkasına kadar<br />

yıpranmış, eski görünümlü, havı dökülmüş ve<br />

solgun halılar istemektedir. Şüphesiz bu etki halının<br />

zemine kadar tıraşlanmasıyla oluşturulabilir.<br />

Fakat, en başından halıları çok düşük hav yüksekliğine<br />

sahip olarak dokumak daha iyi olmaz<br />

mıydı? Bu daha ekonomik olurdu ve zamandan,<br />

enerjiden ve malzemeden tasarruf edilirdi. İşte<br />

tam bu noktada Schönherr ALPHA halı dokuma<br />

sistemleri kendini göstermektedir. Geniş yelpazede<br />

konfigürasyon seçenekleri ile, bu sistemler 6<br />

mm yüksekliğinde, hatta bazı özel durumlarda 4<br />

mm yüksekliğinde lansetlerin kullanımını mümkün<br />

kılmaktadır. Bu da hav uzunluğunun 2 ile 3 mm<br />

kadar düşürülmesine imkan sağlayarak, daha<br />

tezgahtan yeni çıkmış hallerinde halıların yıpranmış<br />

görünmesini sağlamaktadır. Dünyadaki başka<br />

hiçbir halı-dokuma sistemi henüz böylesine<br />

düşük bir hav yüksekliğine ulaşmamıştır. Dahası<br />

Sihirli Atkı Efekti (Schönherr halı sistemlerinin özel<br />

örme teknolojisi) gibi çok özel örme opsiyonları<br />

mevcuttur ve örneğin sisal iplik kullanımı da halının<br />

iyice eskitilmiş görünümünü geliştirebilir.<br />

workflow, Stäubli offers the quick beam change<br />

system for easy warp changes – reducing idle<br />

time and further increasing productivity.<br />

Economic production for increased<br />

business perspectives<br />

Stäubli now announces a new system for highly<br />

efficient carpet weaving: the ALPHA 500 XP.<br />

This cost-effective weaving system is designed<br />

for high-speed and high-output production of<br />

low-density carpets with e.g. 320 reeds. Handling<br />

all common materials, the system can weave carpets<br />

4 or 5 m wide. It gives weavers the flexibility<br />

to create a wide range of carpet qualities using<br />

6 or 8 colours – delightfully creative designs with<br />

perfect contours. Running at the highest speeds,<br />

the system is supported by high-precision shedding<br />

solutions: true 3-position Jacquard machines<br />

for pile binding and an electronic rotary dobby for<br />

the ground binding. Even style changes are fast –<br />

partly because there is no need to change cams.<br />

Low-pile carpet weaving technologies for<br />

trendy carpeting and demanding applications<br />

Designer jeans that look worn, faded and frayed<br />

are in trend. Making new jeans look old<br />

and worn requires cutting, fraying, bleaching<br />

and stone washing, which increase production<br />

costs. A similar trend is now seen in the carpet<br />

market – customers want old looking, threadbare,<br />

and faded carpets with the pile worn down<br />

almost to the back. Of course, this effect could<br />

be created by shearing the carpet almost down<br />

to the ground. But wouldn’t it be better to weave<br />

carpets with a very low pile height right from the<br />

beginning? This is more economical and saves<br />

time, energy and material. This is where Schönherr<br />

ALPHA carpet weaving systems shine. With<br />

a wide range of configuration options, these systems<br />

allow the use of lancets just 6 mm high; in<br />

special cases even 4 mm is possible. This reduces<br />

the pile length to 2 or 3 mm, making carpets that<br />

look worn, fresh from the loom. No other double<br />

carpet-weaving system in the world can achieve<br />

such a low pile height. What’s more, exclusive<br />

binding options are available, such as the<br />

Magic Weft Effect (special binding technology<br />

of Schönherr carpet systems), and the use of e.g.<br />

sisal yarn can enhance the well-worn look.


56 PANORAMA<br />

İtalyan tekstil makineleri<br />

endüstrisi<br />

Italian textile machinery<br />

industry<br />

Veriler<br />

İtalya’da toplam yaklaşık 12.000 çalışanı ile<br />

tekstil makineleri ve aksesuarları üreten yaklaşık<br />

300 şirket bulunmaktadır. 2016’da İtalyan<br />

üretimi, 2,7 milyar avro seviyesinde, ihracat ise<br />

2,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşmiştir. Almanya,<br />

Çin, Japonya ve İsviçre ile birlikte İtalya<br />

dünya seviyesinde üst düzey teknolojiye sahip<br />

tekstil makinelerinin ana tedarikçilerinden biridir.<br />

<strong>Tekstil</strong> makinelerinin dünya ihracatında<br />

İtalyan pazar payı yaklaşık % 11’dir.İtalyan tekstil<br />

makineleri üreticilerinin geniş arzı, tüm potansiyel<br />

müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamasına<br />

izin vermektedir. İhracat, yaklaşık 130 ülkeye<br />

gerçekleşen toplam satışların % 85’ini temsil<br />

etmektedir. Bu uluslararasılaşma süreci ve sektördeki<br />

inovasyon yeteneği ile birlikte İtalyan<br />

şirketler, İtalyan tekstil makineleri endüstrisinin<br />

dünya çapında lider konumunu güçlendirip<br />

konsolide etmelerine izin vermiştir. <strong>2017</strong> yılının<br />

ilk beş ayında tekstil makinelerinin ihracatında<br />

Asya ülkeleri (% 49) başı çekerken, bunu Avrupa<br />

(% 34), Kuzey Amerika (% 7), Latin Amerika (%<br />

5) ve Afrika (% 5) ile izlemiştir. İtalyan tekstil ma-<br />

Figures<br />

In Italy, there are approximately 300 companies<br />

who produce textile machines and related accessories,<br />

for a total of about 12,000 employees.<br />

In 2016 the value of Italian production was Euro<br />

2.7 billion, with exports worth Euro 2.3 billion. At<br />

a world level Italy is one of the main suppliers of<br />

textile machinery together with Germany, China,<br />

Japan and Switzerland. Italian market share on<br />

the world exports of textile machinery is about<br />

11%. The wide supply of Italian textile machinery<br />

manufacturers let them face the needs of all the<br />

potential customers. Exports represent 85% of total<br />

sales, realized in about 130 destination countries.<br />

This process of internationalization, together<br />

with the vocation for innovation in the sector,<br />

allowed Italian companies to consolidate and<br />

further improve the leading position held by the<br />

Italian textile machinery industry all over the world.<br />

In the first five months of <strong>2017</strong> Italian exports<br />

of textile machines was divided as follows: Asia<br />

(49%), followed by Europe (34%), North America<br />

(7%), Latin America (5%) and Africa (5%).The biggest<br />

contribution to the Italian exports of texti-<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Italian textile machinery sector (million euro)<br />

İtalyan tekstil makineleri sektörü (milyon avro)<br />

%<br />

2012 2013 2014 2015 2016 Değişim<br />

Change<br />

Production (a) Üretim 2450 2323 2307 2608 2743 5%<br />

Export (b) İhracat 2034 1948 1947 2242 2327 4%<br />

Domestic Sales (a-b) İç Satışlar 416 377 360 366 416 14%<br />

Import (c) İthalat 444 476 537 628 702 12%<br />

Domestic Consumption (a-b+c) Yurtiçi Tüketim 860 851 897 994 1118 12%<br />

Source: ACIMIT - Note: Figures include laundry machinery data - Not: Rakamlar çamaşırhane makineleri verilerini içermektedir.


PANORAMA<br />

57<br />

Italian textile machinery exports by area (Jan-May <strong>2017</strong>)*<br />

Bölgelere göre İtalyan tekstil makineleri ihracatları (Ocak-Mayıs <strong>2017</strong>)*<br />

Source: ACIMIT<br />

*without laundry machinery<br />

*çamaşırhane makineleri dahil edilmemiştir<br />

İtalyan <strong>Tekstil</strong> Makineleri İmalatçıları İçin<br />

Mükemmel Bir Ortak: Türkiye<br />

Türkiye’nin uluslararası tekstil ve hazır giyim sektöründe<br />

oynadığı önemli rol, ülkeyi tekstil makinelele<br />

machinery came from China. In the first five<br />

months of <strong>2017</strong> Italian exports toward Chinese<br />

market amounted to a value of Euro 139 million.<br />

China is followed by Turkey (Euro 66 million), India<br />

(Euro 54 million) and Bangladesh (Euro 41 million).<br />

The supply of Italian manufacturers covers<br />

all the classic sectors into which we can divide<br />

textile machines. Italian sales abroad are divided<br />

among these main sectors: 30% dyeing, finishing<br />

and printing machines, 24% accessories,<br />

23% spinning machines, 10% knitting machines,<br />

7% weaving machines and 6% other machines.<br />

Turkey, an excellent partner for Italian<br />

manufacturers of textile machinery<br />

The important role that Turkey plays in the international<br />

textile and clothing industry has made<br />

kinelerinin ihracatı için en büyük katkı Çin’den<br />

gelmiştir. <strong>2017</strong> yılının ilk beş ayında, Çin pazarına<br />

yönelik İtalyan ihracatı 139 milyon Euro<br />

olarak gerçekleşmiştir. Çin’i Türkiye 66 milyon<br />

Euro, Hindistan 54 milyon Euro ve Bangladeş 41<br />

milyon Euro ile takip etmektedir. İtalyan üreticilerinin<br />

arzı, tekstil makinelerini bölebileceğimiz<br />

klasik sektörlerin tümünü kapsar. Yurtdışı İtalyan<br />

satışları şu ana sektörlere ayrılmıştır: % 30 boyama,<br />

bitirme ve baskı makineleri, % 24 aksesuar,<br />

% 23 iplik makineleri, % 10 örgü makineleri, % 7<br />

dokuma makineleri ve % 6 diğer makineler.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


58 PANORAMA<br />

ri alanında dünyanın önde gelen pazarlarından<br />

biri yapmıştır. İtalyan ihracatı söz konusu olduğunda,<br />

Türkiye, İtalyan ihracatının % 8’ini oluşturan<br />

İtalyan tekstil makineleri endüstrisi için ikinci<br />

büyük pazar konumundadır. <strong>2017</strong> yılının ilk beş<br />

ayında, İtalyan pazarı ihracatı 66 milyon avroya<br />

ulaşmıştır. En çok talep edilen İtalyan makineleri<br />

eğirme sektörü için olup (Türkiye’ye yapılan toplam<br />

ihracatın% 33’ü), bunu örgü makineleri (% 26)<br />

ve tamamlama makineleri (% 20) izlemektedir.<br />

ACIMIT tarafından uzun yıllardır İtalyan Ticaret<br />

Geliştirme Ajansı ile işbirliği içinde geniş bir promosyon<br />

girişimi programı gerçekleştirilmiştir. Birçok<br />

İtalyan tekstil makine şirketi genelde ana Türkiye<br />

fuarlarına açılmakta ve iki sektör arasındaki<br />

bağlantıları güçlendirmek için Türkiye’deki tekstil<br />

operatörleri için bazı atölyeler düzenlemektedir.<br />

Italian textile machinery exports to main Countries<br />

(Jan May <strong>2017</strong>)* million euro<br />

Başlıca ülkelere İtalyan tekstil makine ihracatları<br />

(Ocak May <strong>2017</strong>)* milyon avro<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Breakdown of Italian exports by segments<br />

(Jan-May <strong>2017</strong>)<br />

İtalyan ihracatlarının alt sektörlere göre dağılımı<br />

(Ocak-Mayıs <strong>2017</strong>)<br />

Source: ACIMIT on ISTAT database<br />

ACIMIT<br />

ACIMIT, İtalyan tekstil makineleri şirketlerinin çoğunu<br />

bir araya getiren özel bir ulusal kurum olup,<br />

tüm İtalyan tekstil makine üretiminin yaklaşık%<br />

80’ini oluşturmaktadır. Derneğin temel amacı,<br />

İtalyan tekstil makinelerini teşvik etmek ve üye<br />

şirketlerin faaliyetlerini yurt dışında ağırlıklı olarak<br />

desteklemektir. ACIMIT, İtalya ve yurtdışında<br />

sergiler, teknik seminerler, misyonlar düzenlemektedir.<br />

Bu faaliyetlerin çoğu İtalyan Ticaret<br />

Ajansı ve İtalyan Ekonomik Gelişme Bakanlığı<br />

ile işbirliği içinde yürütülmektedir. ACIMIT, Avrupa’daki<br />

600’den fazla şirketi bir araya getiren<br />

CEMATEX’in (Comité Européen des Constructeurs<br />

de Machines Textile) bir üyesidir. Cemathe<br />

Country one of the world’s leading markets<br />

for textile machinery. As far as the Italian exports<br />

are concerned Turkey is the second largest<br />

market for Italian textile machinery industry, accounting<br />

for 8% of Italian exports. In the first five<br />

months of <strong>2017</strong>, Italian exports to the Turkish market<br />

reached a value of 66 million euros. The most<br />

requested Italian machinery are for the spinning<br />

sector (33% of the total export toward Turkey), followed<br />

by knitting machines (26%) and finishing<br />

ones (20%). A wide programme of promotional<br />

initiatives has been realized by ACIMIT in cooperation<br />

with Italian Trade Promotion Agency<br />

for many years. Many Italian textile machinery<br />

companies usually exhibits to main Turkish trade<br />

shows and some workshops for Turkish textile<br />

operators were organized in the Country, in order<br />

to strengthen the links among the two sectors.<br />

ACIMIT<br />

ACIMIT is a private national body that brings<br />

together most of Italian textile machinery companies<br />

(that account for about 80% of the whole<br />

Italian textile machinery production). The Association<br />

main purpose consists in promoting the Italian<br />

textile machinery and in supporting the activity<br />

of our member companies, mainly abroad.<br />

ACIMIT organizes exhibitions, technical seminars,<br />

missions in Italy and abroad and so on. The majority<br />

of these activities are carried out in cooperation<br />

with Italian Trade Agency and Italian Ministry<br />

of Economic Development. ACIMIT is a member<br />

of CEMATEX (Comité Européen des Constructeurs


60 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

tex’in temel görevlerinden biri, tekstil makineleri<br />

endüstrisinde dünya çapında en önemli fuar<br />

olan ITMA’nın organizasyonu ve tahsisidir. İtalyan<br />

tekstil makineleri firmaları, ürünleri, iletişim<br />

bilgileri ve daha fazlası hakkında bilgi ACIMIT<br />

web sitesinde (www.acimit.it) bulunabilir.<br />

ACIMIT Sürdürülebilir Teknolojiler Projesi<br />

Global pazarda rekabet içinde kalmak isteyen<br />

bugünün tekstil üreticileri, işçilik kalitesini düşürmeden<br />

üretim maliyetlerinde gerçek tasarruf<br />

sağlayabilen teknolojiye güvenmek zorundadır.<br />

Bu nedenle, daha globalleşen işletmeler İtalyan<br />

Malı makinelerin yeni yatırım planlamada dikkate<br />

almaktadır. ACIMIT tarafından geliştirilen<br />

Sürdürülebilir Teknolojiler Projesi (http://www.<br />

green-label.it/) sayesinde İtalyan şirketlerinin<br />

ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik çabaları<br />

İtalyan ürünlerini oldukça rekabetçi yapmaktadır<br />

ve en üst düzeyde teknoloji üretmektedir. Sürdürülebilir<br />

Teknolojiler projesinin başlatıldığı 2011<br />

yılından bu yana, ACIMIT üyesi ve katılımcılarının<br />

bu projeye olan bağlılığı, yeni makinelerin su,<br />

enerji ve hammadde kullanımını azaltmaya yönelik<br />

üretim gereksinimlerine uyarlanarak önemli<br />

ölçüde büyümüş ve pazar bu trende olumlu<br />

tepki vermiştir. Müşteriler, ACIMIT’in projesinin yeşil<br />

etiketi tarafından sertifikalandırılmış makinelerin<br />

kullanımı ile mümkün olan su, enerji ve kimyasal<br />

madde tüketiminde % 20’yi aşan indirimlerle<br />

araştırmanın faydalarını bizzat anlamıştır.<br />

Italian textile machinery exports to<br />

Turkey by categories<br />

Türkiye’ye İtalyan tekstil makineleri<br />

ihracatlarının kategorilere göre dağılımı<br />

Italian textile machinery exports to Turkey*<br />

(Jan-May <strong>2017</strong>) million euro<br />

Türkiye’ye gerçekleşen İtalyan tekstil makineleri ihracatları*<br />

(Ocak-Mayıs <strong>2017</strong>) milyon avro<br />

Source: ACIMIT - *without laundry machinery - * çamaşırhane makineleri hariç<br />

de Machines Textile), that groups more than 600<br />

companies in Europe. One of the fundamental<br />

tasks of Cematex is the organization and allocation<br />

of ITMA, the most important specialized fair<br />

worldwide in the textile machinery industry. Information<br />

about Italian textile machinery companies,<br />

their products, contact data and more can<br />

be found on ACIMIT website (www.acimit.it).<br />

The ACIMIT Sustainable Technologies project<br />

Today’s textile manufacturers who want to remain<br />

competitive in the global marketplace<br />

need to rely on technology capable of providing<br />

real savings in production costs, without<br />

reducing workmanship quality. That’s why the<br />

more globalized businesses take Made in Italy<br />

machinery into consideration in planning new<br />

investments. The efforts of Italian companies in<br />

terms of economic and environmental sustainability,<br />

thanks to the Sustainable Technologies<br />

project (http://www.green-label.it/) promoted<br />

by ACIMIT, make Italian products highly competitive<br />

and also assist them representing the<br />

highest level of technology. Since 2011, the year<br />

in which the Sustainable Technologies project<br />

was launched, the commitment of ACIMIT<br />

associated members and participants in this<br />

project has grown significantly, adapting new<br />

machinery to production requirements aimed<br />

at reducing the use of water, energy and raw<br />

materials. The market has responded positively.<br />

Clients have ascertained firsthand the benefits<br />

of the research, with reductions exceeding 20%<br />

for the consumption of water, energy and chemical<br />

substances, all made possible by the use<br />

of machinery certified by our Green Label.


62 PANORAMA<br />

Carmelo Zocco, Arioli Grup Sahibi ve CEO’su<br />

Carmelo Zocco, Owner and CEO of Arioli Group<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Arioli Group: Liderliği güçlendirmek<br />

Arioli Group:<br />

Consolidating Leadership<br />

Arioli Group, üç şirketin entegrasyonu için mükemmel<br />

bir platform oluşturdu: Arioli, Brazzoli ve<br />

MHM, kendi uygulama alanlarında teknolojik<br />

referanslar olarak dünya çapında tanınmaktadır.<br />

Üç markanın birleşmesinden sonra 2012’den<br />

bu yana, Arioli Grubu’nun ciro ve brüt karı arttı<br />

ve gruba daha fazla mali güç kazandırdı. Ön-<br />

The Arioli Group has created the perfect platform<br />

for integration of three companies, Arioli,<br />

Brazzoli and MHM, globally recognized as technological<br />

references in their respective fields of<br />

application. Since 2012, when the three brands<br />

merged, the turnover and the gross profit of the<br />

Arioli Group has increased, giving the group a


PANORAMA<br />

63<br />

greater financial strength. A further growth is<br />

also expected during the coming years, due<br />

to an industrial development plan already initiated.<br />

About 230 employees work on different<br />

European facilities, collaborating synergistically<br />

and efficiently. The integration of the three<br />

companies has enabled the Arioli Group to<br />

broaden its competences by designing and launching<br />

new technical solutions on the market,<br />

ranging from digital printing on fabric and garments,<br />

from finishing to dyeing, as well as matching<br />

the different needs of the textile market.<br />

Arioli<br />

Founded in 1953, Arioli Spa started its activity<br />

supporting textile industries in Milan and Como.<br />

During the initial years it specialized in finishing,<br />

especially steamers and industrial washing lines,<br />

becoming the market leader. Today the<br />

Vapo2015 steamer, with its special accessories<br />

for digital printed fabric, can be used in all the<br />

continuous production lines for processing all<br />

types of fabric and for various printing recipes,<br />

avoiding marks between the printed surface<br />

and the back side of the fabric. For this reason,<br />

ceden başlatılan bir endüstriyel kalkınma planına<br />

bağlı olarak önümüzdeki yıllarda daha da<br />

büyüme bekleniyor. Yaklaşık 230 çalışanı, farklı<br />

Avrupa tesislerinde çalışarak, sinerjik ve verimli<br />

bir şekilde işbirliği yapmaktadır. Üç şirketin entegrasyonu,<br />

Arioli Grubunun pazardaki yeni<br />

teknik çözümleri tasarlayarak ve başlatarak,<br />

yeterliliklerini genişletmesine olanak tanıdı; kumaş<br />

ve konfeksiyonda dijital baskı yapmaktan<br />

bitirmeden boyamaya kadar tekstil marketinin<br />

farklı ihtiyaçlarını da eşleştirdi.<br />

ARIOLI<br />

1953 yılında kurulan Arioli Spa, Milano ve Como’daki<br />

tekstil endüstrilerini destekleme faaliyetine<br />

başladı. İlk yıllarda terbiye, özellikle<br />

buharlı ve endüstriyel yıkama hatlarında uzmanlaşmış<br />

ve pazar lideri olmuştur. Bugün,<br />

dijital baskılı kumaşlar için özel aksesuarlarıyla<br />

Vapo2015 buhar makinesi, kumaşın arka yüzü<br />

ile baskılı yüzeyi arasındaki izleri önleyerek her<br />

türlü kumaşı ve çeşitli baskı reçetelerini işlemek<br />

için tüm sürekli üretim hatlarında kullanılabilir.<br />

Bu nedenle, Arioli kumaş giriş / çıkarma sistemi,<br />

ön nemlendirme odası, otomatik çubuk<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


64 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

uzaklaştırma sistemi (“çift adım” olarak adlandırılır)<br />

ve değişken çubuk dönüş sistemi gibi<br />

farklı çözümler geliştirmiştir. 2015 yılında Arioli,<br />

ArioPrint’i piyasaya sürerek dijital baskıya girdi.<br />

Rulodan ruloya mürekkepli jet makine Arioli Ar-<br />

Ge Ekibi tarafından tasarlandı. ArioPrint, yıllar<br />

süren araştırma ve geliştirmeden sonra, dünyanın<br />

en iyi yazıcılarının farklı ihtiyaçlarını tam<br />

olarak karşılayan yenilikçi bir makinadır. Makinenin<br />

ArioPrint-8 ® ve ArioPrint-16 ® modellerinin<br />

iki modelinde, 2 satırda 8 basma kafası veya 4<br />

sıra halinde 16 baskı kafası bulunan tarama yazıcıları<br />

bulunmaktadır. Çelik monolitik yapının<br />

sertliği, zaman içinde garanti edilen optimum<br />

yazdırma sonuçları için gerekli hassasiyeti sağlar.<br />

Ayrıca, Arioli dijital yazıcı, geniş bir çözünürlük<br />

aralığında (300x300 dpi ile 1200x1200 dpi<br />

arasında) dokuma ve örme kumaşlarda tam 2<br />

metrelik bir baskı genişliğine olanak tanır.<br />

BRAZZOLI<br />

60’lı yılların sonlarında kurulan Brazzoli Company,<br />

boyama makinelerinin en önemli kurucularından<br />

biri olarak dünya çapında tanınmaktadır.<br />

Brazzoli, yıllar geçtikçe, süreksiz boyamanın<br />

Arioli has developed different solutions such<br />

as a fabric introduction/extraction system, a<br />

pre-humidification chamber, an automatic rod<br />

distancing system (called “double step”) and a<br />

variable rod rotation system. In 2015 Arioli entered<br />

into digital printing by launching its ArioPrint,<br />

a roll-to-roll ink jet machine designed by Arioli’s<br />

R&D Team. After years of research and development,<br />

ArioPrint is an innovative machine that fully<br />

meets the different needs of the best printers<br />

in the world. The two models of the machine,<br />

ArioPrint-8 ® and ArioPrint-16 ® , are scanning printers<br />

with either 8 printing heads in 2 rows or 16<br />

printing heads in 4 rows. The stiffness of the steel<br />

monolithic structure ensures essential precision<br />

for optimum printing results guaranteed over<br />

time. Furthermore, the Arioli digital printer allows<br />

a full 2 meter printing width on woven and<br />

knitted fabrics with a wide range of resolutions<br />

(from 300x300 dpi up to 1200x1200 dpi).<br />

Brazzoli<br />

Founded in the late sixties, the Brazzoli Company<br />

is globally recognized as one of the major<br />

constructors of dyeing machinery. Brazzoli has,


66 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

endüstriyel sürecini optimize etti ve dünya teknolojik<br />

referansı haline geldi. Bugün Brazzoli yenilikçi<br />

makinalar sunmakta, müşteri memnuniyetini<br />

sağlamaktadır. ITMA Asia 2016’da Brazzoli,<br />

hafif ve ağır ip lifi boyası için tasarlanmış Ecologic<br />

Plus’ı tanıttı. Yeni Ecologic Plus’daki yenilik,<br />

toplam otomatikleşmedeki artışa izin verir.<br />

Brazzoli’nin geliştirdiği yeni O.P.S. (Optimize Performans<br />

Sistemi) sayesinde daha iyi likör devridaimi<br />

kontrolü sağlanmaktadır. Yeni Ecologic<br />

Plus, daha düşük nihai sıvı oranı (3,8 l / Kg) ile en<br />

iyi boyama verimi elde eder. Kumaş taşıma sistemi<br />

kumaş hızını arttırmak için revize edildi, en<br />

hassas kumaşta bile havlanma ve buruşturma<br />

işareti problemlerinden kaçınıldı. Yeni yenilikler,<br />

yeni Ecologic Plus’ı, halat kumaş boyama işlemi<br />

için ön planda tutan, toplam otomasyonunu<br />

daha da optimize eden bir makine haline getiriyor.<br />

Bu yeni makine ile bakım süreleri önemli ölçüde<br />

azaltılır. Normal olarak saatler gerektiren<br />

bakım faaliyetleri, yalnızca birkaç dakika içinde<br />

gerçekleştirilebilir; örneğin, kauçuk şeritlerin<br />

çabucak değiştirilmesi, üretkenliğin keskin bir<br />

artışının belirlenmesine sebep olur. Yeni Ekolojik<br />

Plus, makine performansından ödün vermeksizin<br />

çevreye saygılıdır ve tüketimin azaltılması ve<br />

çevresel etkinin en aza indirgenmesi için “Yeşil<br />

süreçler” geliştirir.Ekolojik sürdürülebilir süreçler<br />

over the years, optimized the industrial process<br />

of discontinuous dyeing, becoming the world<br />

technological reference. Today Brazzoli is providing<br />

innovating machines, maintaining customer<br />

satisfaction. At ITMA Asia 2016, Brazzoli<br />

introduced Ecologic Plus, designed for light and<br />

heavy rope fabric dyeing. The innovation in the<br />

new Ecologic Plus allows an increase in its total<br />

automatization. Brazzoli has created the new<br />

O.P.S. (Optimized Performance System) allowing<br />

an even better liquor recirculation control. The<br />

new Ecologic Plus obtains the best dyeing yield<br />

with lower final liquor ratio (3,8 l/Kg). The fabric<br />

handling system has been revised to increase<br />

the fabric speed, avoiding any pilling and crease<br />

mark problems even on the most delicate<br />

fabric. The innovations introduced make the<br />

new Ecologic Plus a machine at the forefront<br />

for rope fabric dyeing process, optimizing even<br />

more its total automation. With this new machine<br />

the maintenance downtimes are drastically<br />

reduced. The maintenance activities, normally<br />

requiring hours, can now be accomplished in<br />

just a few minutes, such as the quick replacement<br />

of the rubber stripes, determining a sharp<br />

increase of productivity. The new Ecologic Plus<br />

respects the environment without compromising<br />

machine performances and develops


68 PANORAMA<br />

sunmak için müşterilere bağlılık gösteren<br />

Brazzoli, ACIMIT’in garantili bir “Yeşil Etiket”<br />

sertifikasyon sürecini elde etti.<br />

MHM<br />

1980 yılında kurulan Avusturyalı şirket MHM,<br />

kendisini konfeksiyon için yüzey baskı ekipmanında<br />

küresel bir uzman lider konumuna<br />

getirmek için yenilikçi bir yaklaşım benimsedi.<br />

Endüstri öncüsü olarak dünya çapında<br />

tanınan araştırma ve geliştirme ekipleri,<br />

en son gelişmeleri kucaklayan müşteri ihtiyaçlarını<br />

sürekli olarak izlemektedir. Yenilik,<br />

kalite ve güvenilirlik daima şirketin güçlü<br />

noktasıdır. Hamburg’daki son FESPA <strong>2017</strong><br />

fuarı, resmi iQ-Digital lansmanının yapıldığı<br />

mekan oldu. MHM tarafından “gerçek yüksek<br />

hacimli, kaliteli tekstil baskısı için ilk dijital<br />

hibrid çözüm” olarak pazarlanan iQ-Digital<br />

saatte maksimum 1080 parça ve 63 x 120<br />

cm maksimum baskı alanına sahiptir. Baskı<br />

kalitesi, çok kanallı mod ile 300 dpi’dan<br />

(tek geçiş) daha yüksek çözünürlüğe kadar<br />

birkaç aşamalı adım ile tanımlanabilir. Bu<br />

piyasada bulunan tek hibrid çözümdür ve<br />

aynı makineden dijital bir çizim ve her türlü<br />

konvansiyonel efekt elde edilebilir. (parıltı,<br />

akın vb.) MHM iQ-Digital, DTG alanındaki<br />

ilk gerçek oyun değiştiricisi ve şimdiki pazar<br />

taleplerini karşılayabilecek yüksek üretim<br />

dijital giysi dekorasyonundaki en heyecan<br />

verici gelişme olarak zaten tarif edilmiştir.<br />

“Green processes” in order to reduce consumption<br />

and minimize environmental impact. As commitment<br />

to customers in order to offer eco-sustainable processes,<br />

Brazzoli has obtained a “Green Label” certification<br />

process guaranteed by ACIMIT.<br />

MHM<br />

The Austrian company MHM, founded in 1980, has<br />

adopted an innovative approach to establish itself<br />

as a global specialist leader in textile screen-printing<br />

equipment for garments. Recognized worldwide<br />

as the industry pioneer, the research and development<br />

teams continually monitor customer needs,<br />

embracing the very latest developments. Innovation,<br />

quality and reliability are always the strong point<br />

of the company. The last FESPA <strong>2017</strong> exhibition<br />

in Hamburg was the venue for the official iQ-Digital<br />

launch. Marketed by MHM as being “the first digital<br />

hybrid solution for true high volume, high quality textile<br />

printing”, the iQ-Digital has a maximum speed<br />

of 1080 pieces per hour and a maximum print area<br />

of 63 x 120 cm. Printing quality can be defined with<br />

several incremental steps from 300 dpi (single pass)<br />

to higher resolutions by the multipass mode. This is<br />

the only hybrid solution available on the market, allowing<br />

in the same machine set up to print a digital<br />

drawing plus any kind of conventional effect (glitter,<br />

flock, etc.) The MHM iQ-Digital is the first real<br />

game changer in the DTG arena and has been already<br />

described as the most exciting development<br />

in high production digital garment decoration,<br />

able to satisfy the current market demands.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


70 PANORAMA<br />

Aleph dijital baskı endüstrisinde<br />

büyümeyi hızlandırdı<br />

Aleph speeded up growth<br />

in the digital printing<br />

industry<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Geçtiğimiz 18 yıl içinde, Aleph 400’ün üzerinde<br />

dijital baskı makinesi kurulumu gerçekleştirdi<br />

ve İtalya ve yurtdışındaki müşterilere ilgili<br />

sarf malzemelerini sağladı. 2015 yılında şirket,<br />

yeni LaForte ® geniş formatlı baskı makineleri<br />

serisini başarılı bir şekilde piyasaya sundu ve o<br />

zamandan beri tekstil pazarının daha da dijitalleşmesine<br />

katkı sağlıyor. Aleph, tüm baskı süreçleri<br />

için en gelişmiş ürünlerin geliştirilmesi ve<br />

üretilmesinin yanı sıra, hızlı ve güvenilir bir satış<br />

sonrası teknik destek sağlamak için çok yatırım<br />

Over the last 18 years, Aleph has installed over<br />

400 digital plotters and provided customers<br />

with related consumables in Italy and abroad.<br />

In 2015 the company has successfully launched<br />

the new series of LaForte ® large format<br />

printing machines and since then is contributing<br />

to the further digitalization of the textile<br />

market. Beside developing and producing state<br />

of the art products for all printing processes,<br />

Aleph invested a lot in offering a prompt and<br />

reliable post-sales technical support and this is


PANORAMA<br />

71<br />

Aleph, sadece tekstil ve diğer uygulamalara yönelik geniş formatlı dijital<br />

mürekkep püskürtmeli yazıcılar sağlamakla kalmayarak, aynı zamanda<br />

kurutma sistemleri, firmaya özel yazılımlar ve sarf malzemeleri sağlayarak,<br />

dijital baskı endüstrisinin lider oyuncuları arasındaki yerini güçlendiriyor.<br />

Aleph is emerging as a leading player in the digital printing industry providing<br />

not only large format digital inkjet printers for textile and other applications but<br />

also drying systems, proprietary software and consumables.<br />

recognized by its customers as one of the key<br />

assets of the company. Recently awarded with<br />

the Future Textile Award <strong>2017</strong> for the category<br />

Best product – Industrial Textiles, Aleph announced<br />

the signing of a binding agreement<br />

with Wise SGR S.p.A. that purchased the majority<br />

stake of the company. Wise SGR is a leading<br />

Italian management company of private<br />

equity funds and has a significant experience<br />

in the digital printing industry. “It is not a coincidence<br />

that the leading companies within this<br />

yaptı ve bu şirketin en önemli değerlerinden<br />

biri olarak müşterileri tarafından takdir edildi.<br />

Yakın zamanda Endüstriyel <strong>Tekstil</strong>ler – En İyi<br />

Ürün kategorisinde Future Textile Award <strong>2017</strong> ile<br />

taçlandırılan Aleph, Wise SGR S.p.A’nın şirketin<br />

çoğunluk hissesini aldığı bir bağlayıcı anlaşma<br />

yapıldığını duyurdu. Wise SGR, özel sermaye<br />

fonlarının lider bir İtalyan yönetim şirketi olup<br />

ve dijital baskı endüstrisinde önemli bir deneyime<br />

sahiptir. Wise’nın ortaklarından Valentina<br />

Franceschini, “Bu endüstrideki lider şirketlerin<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


72 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Alessandro Manes / Aleph Kurucu ve CEO<br />

Alessandro Manes / Founder and CEO of Aleph<br />

İtalyan olması bir tesadüf değildir ve Aleph en güvenilir<br />

çözüm ortaklarından biri olarak ortaya çıkmaktadır.<br />

İnovasyon yetenekleri, hizmet tutumu ve işlerine olan<br />

güçlü adanmışlıkları bizi Aleph ekibinin yatırım yapması<br />

gereken en iyi takım olduğuna ikna etti,” dedi.<br />

Aleph’in kurucusu ve CEO’su Alessandro Manes’de<br />

“Aleph, sektörümüz hakkında önemli bir bilgiye sahip<br />

oldukları ve büyümekte olan iş alanlarında operasyonel<br />

iyileştirme, uluslararasılaşma ve pazarlama<br />

konularında bizim gibi küçük ve orta ölçekli şirketleri<br />

desteklemede başarılı bir geçmişe sahip oldukları<br />

için Wise’i ortak olarak seçti,” şeklinde konuştu. Aleph<br />

kurucuları, yeni yenilikçi ürünler ve çözümlerin geliştirilmesine<br />

ve uluslararası varlığın geliştirilmesine odaklanarak<br />

şirketi yönetimini devam ettirecek. Aleph’in<br />

amacı, dünyadaki tekstil ve diğer seçilmiş uygulamalara<br />

yönelik baskı şirketleri için tercih edilen bir ortak<br />

olmaktır. İtalya ve yurtdışında kurulumu gerçekleşen<br />

LaForte ® baskı makinaları sürekli olarak artış gösterirken<br />

ve müşteri geri bildirimleri çok olumlu iken, Aleph<br />

AR-GE departmanı iş gücünü diğer uluslararası pazarlara<br />

da taşımak için sürekli olarak yeni teknoloji ve çözüm<br />

gelişimlerine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.<br />

industry are Italian and Aleph is emerging<br />

as one of the most reliable solution<br />

providers. Innovation capabilities, service<br />

attitude and a great deal of commitment<br />

convinced us that Aleph team<br />

is the right one to invest on”, Valentina<br />

Franceschini, Partner at Wise, said.<br />

Alessandro Manes, founder and CEO of<br />

Aleph, said: “Aleph has chosen Wise as a<br />

partner because they have a significant<br />

knowledge of our industry and a successful<br />

track record in supporting small and<br />

medium companies like us in growing<br />

business through operations improvement,<br />

internationalization and M&A.”<br />

Aleph founders continue to manage<br />

the company focusing on the development<br />

of new innovative products and<br />

solutions and the improvement of the international<br />

presence. Aleph’s ambition<br />

is to become the preferred partner for<br />

companies printing on textile and other<br />

selected applications around the world.<br />

While the number of LaForte ® installed in<br />

Italy and abroad continues to increase<br />

and customer feedbacks are very positive,<br />

Aleph R&D department is currently<br />

working on new technology and solution<br />

developments to spread its business in<br />

other international markets as well.<br />

The LaForte ® project is the result of a winning<br />

business vision that has in the short<br />

term placed the excellence of an all-Italian<br />

production to the attention of the<br />

global market. The technology developed<br />

by Aleph’s research and development<br />

department is far from standard,


74 PANORAMA<br />

LaForte ® projesi, kısa vade içinde tamamıyla İtalyan<br />

üretiminin mükemmeliyetini küresel pazarın dikkatine<br />

getiren kazandıran bir iş vizyonunun sonucudur.<br />

Aleph’in AR-GE departmanı tarafından geliştirilen<br />

teknoloji, standardın çok ötesinde olup, mükemmel<br />

esnekliği ve her bir müşterinin özel üretim ihtiyacına<br />

uyum yeteneğinden dolayı takdir edilmektedir. İşe<br />

özel yüksek uyarlanabilirlik yeteneği aslında LaForte ®<br />

sisteminin merkezinde yer alan en temel mühendislik<br />

gelişimidir ve bu yetenek Aleph’in faaliyet gösterdiği,<br />

tek bir çözümün yeterli olmadığı, gerek iş hacimleri,<br />

gerekse de uygulamalar ve gelenekler yönünden<br />

farklı bir çok pazarın ortak taleplerine kolayca cevap<br />

vermektedir. Bu bakımdan, Aleph şirketin uluslararasılaştırma<br />

sürecini uygularken, yerel distribütörlerle<br />

işbirliğini başlatırken, son kullanıcının dinlenme ve<br />

bilgisini, uygun ve tatmin edici bir çözüm tesis etme<br />

yanında doğrudan ve zamanında destek sağlamalarını<br />

garanti etmektedir. Como bölgesinde ve Kuzey<br />

İtalya pazarlarında hızla yayılımın ardından ve tekstil<br />

endüstrisine yönelik entegre püskürtme mürekkepli<br />

dijital baskı sisteminin Fespa Hamburg <strong>2017</strong> boyunca<br />

sunumunda müşterilerden alınan olumlu geri bildirimleri<br />

takiben, Aleph, Hindistan, Çin ve Kore’de aldığı<br />

önemli siparişler elde ettikten sonra, güvenilir ortaklar<br />

sayesinde şimdi işlerini Rusya ve ABD’de geliştirme<br />

yönünde adım atıyor. Ve aslında, Heimtextil Moskova<br />

fuarında mükemmel performansın ardından, Aleph<br />

şimdi LaForte ® Paper’i New Orleans’da düzenlenen<br />

SGIA Expo <strong>2017</strong>’da vitrine çıkarıyor.<br />

as it is appreciated for its great flexibility<br />

and ability to adapt to the specific<br />

production needs of each customer.<br />

High customization is, in fact, the main<br />

engineering development at the heart<br />

of the LaForte ® system and responds to<br />

the cross-cutting demand of the many<br />

markets where Aleph operates: different<br />

markets for volumes, applications and<br />

traditions, where a unique solution it is not<br />

imaginable. For this reason, in implementing<br />

the company’s internationalization<br />

process, Aleph initiates partnerships with<br />

local distributors to ensure listening and<br />

end-user knowledge, designing a suitable<br />

and satisfactory solution as well as a<br />

direct and timely assistance. Following<br />

the rapid penetration of the Como area<br />

and Northern Italy markets and following<br />

the further confirmation gathered during<br />

the presentation of the integrated<br />

inkjet digital printing system for the textile<br />

industry during Fespa Hamburg <strong>2017</strong>,<br />

Aleph is now expanding its business in<br />

Russia and US thanks to reliable partners<br />

after achieving important orders in India,<br />

China and Korea. In fact, after a great<br />

performance at Heimtextil Moscow,<br />

Aleph is showcasing its LaForte ® Paper in<br />

New Orleans at SGIA Expo <strong>2017</strong>.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


76 PANORAMA<br />

DEN/IM 2.0:<br />

Denim<br />

üreticilerinde<br />

yeni trend<br />

DEN/IM 2.0:<br />

An evolution<br />

in denim<br />

makers<br />

trends<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Giysilerde “uyum” bir isimdir ve insan vücudu<br />

için, bu bir sıfattır. Bu iki anlam, Den / IM 2.0’da<br />

sorunsuz bir şekilde bir araya geliyor: vücut<br />

haritalama teknolojisini zaten devrim meydana<br />

getiren bir kot jeane getiren atletizmdeki<br />

bir yenilik. Geçişli yuvarlak örme makinelerinde<br />

gergin indigo kot ile yapılan “Ben DENIM”<br />

atletizm koleksiyonu geçen yıl piyasaya sürdü<br />

ve tüketiciler tarafından kucaklaştı. Lenzing,<br />

Tonello, Santoni ve Unitin, örme kotun potansiyel<br />

bir alternatifi ve geleneksel aktivite altlarına<br />

rakip olarak ve klasik dokuma kot sergilemek<br />

için tasarlanmış bir stüdyo sokak koleksiyonu<br />

olan DEN / IM’i oluşturmak için ortak oldular.<br />

Isıtmaya devam eden bir moda aktiviteleri<br />

piyasasındaki talep üzerine, şirketler Den / IM<br />

“Fit” in apparel is a noun, and for the human body,<br />

it’s an adjective. The two meanings come together,<br />

seamlessly, in Den/IM 2.0: an innovation in<br />

athleisure that brings body- mapping technology<br />

to an already revolutionary denim jean. The “I am<br />

DENIM” athleisure collection, made with stretch<br />

indigo denim on seamless circular knitting machines,<br />

debuted last year and has been embraced<br />

by consumers. Lenzing, Tonello, Santoni and Unitin<br />

partnered to create DEN/IM, a studio-to-street<br />

collection designed to show knit denim’s potential<br />

as a viable alternative and competitor to traditional<br />

activewear bottoms and to classic woven<br />

denim. In response to the ensuing demand within<br />

a fashion activewear market that continues<br />

to heat up, the companies have readied Den/IM


PANORAMA<br />

77<br />

2.0. The new collection employs body- mapping<br />

for superior fit and performance, the efficiency of<br />

seamless knitting from Santoni, new sustainable<br />

wash treatments from Tonello and the advanced<br />

indigo knits from Unitin featuring Lenzing’s TENCEL ®<br />

lyocell branded fibers. “At Tonello, we strongly believe<br />

in collaborations, especially when aimed at<br />

bringing truly innovative solutions to the market,”<br />

says R&D Manager Alice Tonello. “Combining our<br />

finishing technologies like ECOfree, Laser Blaze<br />

and Core, with the high-end products offered by<br />

Lenzing, Santoni and Unitin, we were able to achieve<br />

a brand-new product with technical performance<br />

and an authentic denim taste.”<br />

This collaboration from the beginning started<br />

with the idea that traditional sportswear made<br />

with the cut and sew concept couldn’t provide<br />

the comfort expected by a certain kind of active<br />

fashionista. Dancing, skateboarding, strolling,<br />

rest existence today means that activity and fashion<br />

are inseparable. The introverted morning in<br />

a cafe clad in classic denim jeans, alone with<br />

your laptop, doesn’t preclude an exuberant afternoon<br />

walk on the beach, a commute by bicycle<br />

or dashing off to a party. That’s just life so<br />

why should it call for a change of clothes?<br />

2.0 uygulamasını hazırladılar. Yeni koleksiyon,<br />

üstün uyum ve performans, Santoni’den kesintisiz<br />

örgü etkinliği, Tonello’dan sürdürülebilir<br />

yıkama uygulamaları ve Lenzing’in TENCEL ®<br />

liyosel markalı liflerden müteşekkil Unitin’den<br />

üretilen gelişmiş indigo örüntülerini kullanıyor.<br />

“Tonello’da, özellikle pazara gerçekten yenilikçi<br />

çözümler getirmeyi amaçladığımızda, işbirliklerine<br />

kesinlikle güveniyoruz” diyor Ar-Ge<br />

Müdürü Alice Tonello. “ECOfree, Laser Blaze ve<br />

Core gibi finiş teknolojilerini Lenzing, Santoni ve<br />

Unitin’in sunduğu ileri teknoloji ürünlerle birleştirerek,<br />

teknik performans ve gerçek bir denim<br />

tadı ile yepyeni bir ürün elde edebildik.”<br />

Baştan beri bu işbirliği, kesme ve dikme konseptiyle<br />

yapılmış geleneksel spor giyiminin<br />

belli bir tür moda tutkununun beklediği konforu<br />

sağlayamadığı fikrinden yola çıkarak<br />

başladı. Bugün dans, kaykay, gezinme ve<br />

dinlenme gibi aktivitelerin varlığıyla modanın<br />

ayrılamaz olduğu anlamına geliyor. Klasik kot<br />

pantolon kılıfında, dizüstü bilgisayarınızla yalnız<br />

kalan bir kafede oturan kapalı bir sabah,<br />

sahilde coşkulu bir öğleden sonra yürüyüşünü,<br />

bisikletle gidip gelmeyi veya bir partiye fırlamasını<br />

engellemez. Bu sadece hayat - öyleyse<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


78 PANORAMA<br />

neden kıyafet değişikliğinden bahsedilsin ki?<br />

Lenzing’de denim adlı Küresel İş Geliştirme Direktörü<br />

Tricia Carey, “Denim her şeyi eşleştirmek<br />

için çok yönlü bir ortaktır ve her sezonda<br />

olması gereken bir özelliktir” diyor.<br />

Vücut haritalama dikişsiz spor giyim, yerel vücut<br />

ısı alışverişi ayarlayarak gelişmiş aşınma<br />

konforu sağlayan sadece bir parça çoklu<br />

örme kumaş içerir. Sessiz bir devrim olabilir -<br />

denimdeki bu evrim, sadece ne olduğunuza<br />

bakılmaksızın hayatın devam etmesine olanak<br />

tanır - ancak Santinadaki sofistike makineler,<br />

Unitin’in giysi işlemedeki yenilikleri ve<br />

Tonello ve eşsiz TENCEL ® markalı liyosel elyaf<br />

ilavesi sayesinde mümkün olan bir devrimdir.<br />

“Bu koleksiyonla bağlantılı olarak, ‘sıkıştırma’,<br />

‘havalandırma’, ‘nem kontrolü’, ‘ısı iletkenliği’<br />

ve ‘vücut haritalama’ gibi terimler duyacaksınız<br />

ve bunlar, ‘indigo shade’, ‘ fade-down’ ve ‘lazer<br />

işaretleme ‘olarak nitelendirdi” diye açıklıyor<br />

Patrick Silva, Santoni Pazarlama Müdürü. “Santoni’nin<br />

örme teknolojileri, dikişsiz spor giysilerindeki<br />

kökenleri ile sürekli değişen atletizm giyim<br />

pazarında yeni bir kategori oluşturuyorr” dedi.<br />

Nasıl çalışır: Den / IM 2.0 koleksiyonundaki<br />

örme giysilerin her biri, eşsiz bir çapraz konsept<br />

oluşturmak için farklı lif ve örme yapı kombinasyonlarını<br />

içerir. Her şey, birkaç spor giyim<br />

avantajını otantik denim dünyasına entegre<br />

etmekle ilgilidir. Den / IM 2.0’nin kesintisiz işlevsel<br />

özellikleri, TENCEL ® ’i benzersiz iki katmanlı<br />

bir yapıya dahil ederek üstün nem emmeyi<br />

sağlar. Bu yüksek performanslı iplikler, cilt için<br />

üstün sıcaklık ayarı ve mükemmel bir mikrolimleşme<br />

sağlar. Mühendislik kesintisiz kumaş<br />

kalınlığı dolgu sağlar ve nem yönetimi veya<br />

sıcaklık düzeninden ödün vermeden daha<br />

fazla gövde koruması sağlar. Gövde haritalama,<br />

tasarlanan havalandırma alanlarının ve<br />

3D örme yapıların her giysinin en çok ihtiyaç<br />

duyulan yerlerde olmasını sağlar.<br />

“Denim is a versatile partner to pair with anything<br />

and is a must-have in every season,” says Tricia<br />

Carey, Director of Global Business Development<br />

– Denim at Lenzing. Body-mapping seamless<br />

sportswear involves just one piece of multiple-knit<br />

structure fabric, which provides improved wear<br />

comfort by adjusting local body heat exchanges.<br />

It may be a quiet revolution this evolution in<br />

denim simply allows life to go on no matter what<br />

you’re up to but it’s a revolution just the same,<br />

made possible by the sophisticated machinery<br />

from Santoni, the innovations in garment processing<br />

from Unitin and Tonello, and the unsurpassed<br />

addition of TENCEL ® branded lyocell fibers. “Associated<br />

with this collection you will hear terms<br />

such as ‘compression,’ ‘ventilation,’ ‘moisture<br />

control,’ ‘thermal conductivity’ and ‘body mapping,’<br />

and these are used alongside traditional<br />

denim terms such as ‘indigo shade,’ ‘fade-down’<br />

and ‘laser marking,’” explained Patrick Silva, Santoni<br />

Marketing Manager. “With its roots in seamless<br />

sportswear, Santoni’s knitting technologies<br />

are creating a new category in the constantly<br />

fragmenting athleisure wear market.”<br />

Here’s how it works: Each knitted garment in the<br />

Den/IM 2.0 collection incorporates different combinations<br />

of fibers and knitted structures, to create<br />

a unique cross-over concept. It’s all about<br />

integrating several sportswear benefits into the<br />

authentic denim world. The seamless functional<br />

features of Den/IM 2.0 provide superior moisture<br />

wicking by incorporating TENCEL ® in a unique<br />

two-layer construction. These high performance<br />

yarns provide superior temperature regulation<br />

and a perfect microclimate for the skin. Engineering<br />

seamless fabric thickness provides padding,<br />

allowing greater body protection without sacrificing<br />

moisture management or temperature regulation.<br />

Body- mapping ensures that the engineered<br />

ventilation areas and 3D knitted structures<br />

are where they’re most needed in every garment.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


80 PANORAMA<br />

Mesdan’dan streç iplikleri<br />

birleştirmek için<br />

yeni teknoloji: Moistair ®<br />

Mesdan offers a state<br />

art technology for splicing<br />

stretch yarns - Moistair ®<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Dokumacıların genel olarak maruz kaldığı, fakat<br />

özellikle gerilebilir kumaş imalatçıları tarafından karşılaşılan<br />

ortak bir sorun, ipliklerin çeşitli üretim aşamaları<br />

sırasında kırılması ve hem gri hem de boyalı<br />

ipliklerin güvenilir ve tutarlı bir birleştirme özümüne ihtiyaç<br />

duymalarıdır. Bugün, iplik katılımında dünya lideri<br />

Mesdan, havayı ve suyu birleştiren yeni bir birleştirme<br />

teknolojisine sahiptir ve bu alanda mükemmel<br />

sonuçlar vermiştir. MOISTAIR ® splicer, çok küçük miktarda<br />

su (sprey) kullanan, ek yeri nemlendirmek için<br />

bir dozaj ayarına sahip bir su vanası ile yenilikçi bir<br />

hava spliceridir. MOISTAIR ® , çok çeşitli ipliklerde çok<br />

yönlü ve verimli bir üründür. Hemen hemen her türlü<br />

kısa ve uzun iplikler için uygundur, sadece katlı pamuk<br />

iplik, yüksek bükümlü yün iplik ve keten hariçtir.<br />

Elastik tekli ve çift çekirdekli iplikler (LYCRA ® + T-400<br />

+ pamuk gibi), çok ince kompakt iplik, kaba ve şeritli<br />

kumaş iplikler ve özellikle TENCEL ® gibi çeşitli harmanlarla<br />

en iyi performansı verir. Çift çekirdekli iplikleri birleştirmek<br />

günümüzde sıkça karşılaşılan bir sorundur<br />

ve MOISTAIR ® , likra ve polyester filamentlerin daha<br />

iyi kaplanmasını garanti eden bir çözüm olarak kabul<br />

edilmektedir, bu nedenle boyamadan sonra da<br />

son kumaşlarda onları daha az görünür kılmak için.<br />

MOISTAIR ® , en gelişmiş Savio sarma makinelerinde,<br />

Polar, Pulsar ve Eco Pulsar için mevcuttur; bunun<br />

için, daha gelişmiş bir konfigürasyon, hava spreyinin<br />

çoklu kontrolü, özellikle kalın pamuk iplik numarası ve<br />

şeritli iplikler için ilginç olan, splayser performanslarını<br />

daha da geliştirebilir. Daha eski makineler için, normal<br />

hava birleştiricisinin yazılım ve makine konfigürasyonu<br />

tarafından kolaylıkla yönetilebilecek özel bir<br />

versiyon da mevcuttur. İplik aplikasyonu çok geniş<br />

olup, birçok müşteri eski birleştirme sistemlerini değiştirdi.<br />

Mesdan ekleme serisi, müşterilere her iplik katılma<br />

gereksinimi için en uygun çözümü vermek için<br />

hava (JOINTAIR ® ), hava + su (AQUASPLICER ® ), sıcak<br />

hava (HOT JOINTAIR ® ) teknolojilerini de içerir.


A common problem faced by the weavers<br />

in general, but in particular by the<br />

stretch fabric manufacturers, is the breakage<br />

of the yarns during the various production<br />

steps and the need of a reliable<br />

and consistent joining solution, either for<br />

the grey and the dyed yarns. Today Mesdan,<br />

the world leader in the yarn joining,<br />

offers a new splicing technology, combining<br />

air and water, which has given perfect<br />

results in this area. MOISTAIR ® splicer<br />

is an innovative air splicer using a very<br />

small quantity of water (spray), endowed<br />

with a water valve with a dosage setting<br />

to moisture the splice. MOISTAIR ® is extremely<br />

versatile and efficient for a large<br />

variety of yarns. It is suitable for almost all<br />

kind of short and long spun yarns, with the<br />

only exclusion of plied cotton, high twisted<br />

wool yarns and linen. It gives the best<br />

performance with the elastic single and<br />

dual core yarns (such as LYCRA ® + T-400<br />

+ cotton), very fine compact yarns, coarse<br />

& slubbed yarns and various blends in<br />

particular, like with TENCEL ® . Splicing dual<br />

core yarns is a common challenge today,<br />

and MOISTAIR ® is recognized as the solution<br />

that guarantees the better covering<br />

of the lycra and polyester filaments, so to<br />

make them less visible in the final fabrics,<br />

even after the dyeing. MOISTAIR ® is available<br />

for the latest Savio winding machines,<br />

Polar, Pulsar and Eco Pulsar, for which<br />

a more advanced configuration can<br />

further improve the performances of the<br />

splicer, thanks to a multiple control of the<br />

air spray, particularly interesting for the<br />

coarse cotton counts and slubbed yarns.<br />

For the older machines, a special version<br />

is also available to be easily managed by<br />

the software and machine configuration<br />

of the regular air splicer. Yarn application<br />

is so wide, that many customers have already<br />

replaced thousands of their older<br />

splicing systems. The Mesdan splicing<br />

range includes also the air (JOINTAIR ® ),<br />

air+water (AQUASPLICER ® ), hot air (HOT<br />

JOINTAIR ® ) technologies for giving customers<br />

the most suitable solution for each<br />

yarn-joining requirement.


82 PANORAMA<br />

ITEMA büyümesini sürdürüyor<br />

Itema to grow even further<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Itema, dünyanın en büyük özel hazır dokuma<br />

çözümü sağlayıcısı, birinci sınıf dokuma makineleri,<br />

yedek parçalar ve entegre hizmetler de dahil<br />

olmak üzere, teknik kompozit ürünlerin önde<br />

gelen tedarikçisi ve azınlık hissesi olan Lamiflex’deki<br />

hisselerin% 61’ini satın alma sözleşmesini<br />

imzaladı. Satın almalar, Itema’nın ve pay sahiplerinin,<br />

yani% 60’lık pay ile Radici ailesi ve geri<br />

kalan% 40’ı ile Arizzi e Torri aileleri, genişlemeyi<br />

hızlandırmak ve sonuçta Itema’nın uzun vadeli<br />

kârlılığını sağlamak için geniş bir stratejinin parçası<br />

oldu ve her birinin ana faaliyet alanlarının<br />

müşterek gelişimine katkıda bulunacak önemli<br />

ölçek ekonomileri sunan inovasyon odaklı<br />

şirketlerin kazancıyla tamamlayıcı ve yüksek<br />

büyüme oranlarına sahip piyasalarda çeşitlilik<br />

kazandı. “Itema Group’un dokuma tezgahlarının<br />

satışlarını iki kat artarak yılda ikiye katlayan<br />

Itema, the world’s largest privately held provider<br />

of advanced weaving solutions, including<br />

best-in-class weaving machines, spare parts<br />

and integrated services, finalized the agreements<br />

to acquire 61% of shares in Lamiflex, leading<br />

supplier of technical composite products,<br />

and a minority stake in NoeCha, provider<br />

of high-tech, wide-format printing solutions.<br />

The acquisitions are part of a wider strategy of<br />

Itema and its shareholders, namely the Radici<br />

family with 60% of shares and the Arizzi e Torri families<br />

with the remaining 40%, to ultimately accelerate<br />

the continued expansion and secure<br />

the long-term profitability of Itema by diversifying<br />

into complementary, high-growth markets<br />

through stakes in innovation-driven companies<br />

which offer significant economies of scale to<br />

fuel the joint development of each others’ core


84 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

olağanüstü beş yıllık bir dönemin ardından Şirket,<br />

genişleme hızını hızlandırmak ve hızlanmak<br />

için liderliğini hedefli satın almalar yoluyla küresel<br />

erişimi güçlendirmeye hazır durumda” dedi<br />

Itema Group CEO’su Carlo Rogora. “Lamiflex<br />

ve NoeCha’yı ileriye dönük düşünce misyonları<br />

ve yenilikçi yaklaşımları nedeniyle seçtik, bu da<br />

en iyi performansa sahip, gelişmiş makinelerin<br />

tedarikine olan bağlılığımıza mükemmel şekilde<br />

uyuyor. Güçlü yönlerimizi bir araya getirdiğimizde,<br />

şüphesiz, yenilikçi, son derece teknolojik<br />

olan ürünlerin geliştirilmesi ve imalinde yeni başarılara<br />

ulaşacağız. Itema, Lamiflex ve NoeCha<br />

müşterilerine dünya çapındaki üretim alanlarında<br />

ve ajanların ve distribütörlerin küresel bir<br />

ağında yalın üretim konseptlerine dayanan yapılandırılmış<br />

bir organizasyonu garanti edecek<br />

“diye belirtiyor Rogora. “Bu ilk satın alma turunun<br />

çeşitlendirme stratejimiz için önemli bir gelişme<br />

noktası olarak görev yapacağına ve yakın gelecekte<br />

olumlu sonuçlar doğuracağına, önemli<br />

sinerji yaratmaya ve müşterilerimize ve hissedarlarımıza<br />

değer katacağımızdan eminiz.”<br />

Merkezi Bergamo eyaleti olan Ponte Nossa’da<br />

bulunan Lamiflex, karbon, cam ve Kevlar gibi<br />

kompozit malzemeler konusunda uzmanlaşmış<br />

ve dokuma makineleri kadar geniş çapta endüstrilere<br />

hitap eden(tıp ve havacılık alanlarında),<br />

endüstriyel uygulamalara olağanüstü çok<br />

yönlülük ve uyarlanabilirlik sağlayan yenilikçi<br />

çözümler ve patentli yeni ürünler portföyü sunmaktadır.<br />

Bergamo merkezli NoeCha, devrim<br />

niteliğinde geniş format endüstriyel UV-LED flatbusinesses.<br />

“Following a remarkable five-year<br />

period in which Itema Group has doubled the<br />

sales of its weaving machines with consecutive,<br />

double-digit growth per annum, the Company<br />

is now ready to strengthen its leadership, to quicken<br />

the pace of its expansion and to accelerate<br />

its global reach through targeted acquisitions,”<br />

said Carlo Rogora, CEO of Itema Group.<br />

“We chose Lamiflex and NoeCha due to their<br />

forward-thinking missions and innovative approaches,<br />

which perfectly match our dedication to<br />

supply top-performing, advanced machinery.<br />

Combining our strengths, we will no doubt reach<br />

new heights of success in the development and<br />

manufacturing of innovative, highly technological<br />

products. Itema will guarantee to Lamiflex<br />

and NoeCha Customers worldwide a structured<br />

organization, based on lean manufacturing<br />

concepts in its world-class production sites and<br />

on a global network of agents and distributors,”<br />

continued Rogora. “We are confident that this<br />

first round of acquisitions will act as an important<br />

launch-pad for our diversification strategy<br />

and will bring positive results in the nearest future,<br />

creating significant synergies and adding<br />

value for our Customers and Shareholders.” Headquartered<br />

in Ponte Nossa, Bergamo province,<br />

Lamiflex specializes in composites materials,<br />

such as carbon, glass and Kevlar and offers a<br />

portfolio of innovative solutions and patented<br />

new products with exceptional versatility and<br />

adaptability for industrial applications, catering<br />

to industries as wide-ranging as weaving mac-


hinery, medical and aerospace, among<br />

others. NoeCha, also Bergamo-based,<br />

is a quickly-scaling-up young company<br />

which offers high-tech printing solutions,<br />

such as the revolutionary wide-format industrial<br />

UV-LED flatbed digital press, the<br />

NoeCha ONE, for photo-realistic, high<br />

impact graphics. NoeCha ensures excellent<br />

printability on different type and size<br />

of material up to 3.2x2meters at production<br />

speeds with a native 600dpi x 600dpi<br />

image resolution. Itema Group’s move is<br />

set to create and stimulate significant<br />

synergies along the respective supply<br />

chains in which Itema, Lamiflex and Noe-<br />

Cha, as well as RadiciGroup companies<br />

operate and to grow not only in the textile<br />

machinery sector, but also to expand<br />

into new, highly innovative sectors, such<br />

as composites, and thus, together, be<br />

much more competitive than otherwise<br />

possible individually. These acquisitions<br />

will lead to optimizing processes and improving<br />

product performances, as well<br />

as providing advantages derived from a<br />

shorter, more sustainable supply chain,<br />

lessening the environmental impact of<br />

the joint operations, in line with the principles<br />

of a circular, greener economy.<br />

bed dijital baskı makinası, NoeCha ONE<br />

gibi foto-gerçekçilik ve yüksek etkililik için<br />

yüksek teknoloji baskı çözümleri sunan<br />

hızlı büyüyen bir genç şirkettir. NoeCha,<br />

yerli 600dpi x 600dpi görüntü çözünürlüğü<br />

ile üretim hızlarında 3.2x2 metreye<br />

kadar farklı türde ve boyutta malzeme<br />

üzerinde mükemmel basılabilirlik sağlar.<br />

Itema Group’un hareketi, Itema, Lamiflex<br />

ve NoeCha’nın yanı sıra RadiciGroup<br />

şirketlerinin faaliyet gösterdiği ve sadece<br />

tekstil makineleri sektöründe değil,<br />

aynı zamanda yeni, oldukça yenilikçi<br />

olarak büyüyen tedarik zincirleri boyunca<br />

önemli sinerjileri yaratacak ve teşvik<br />

edecektir. Sektörler, örneğin kompozitler<br />

ve dolayısıyla birlikte, tek tek mümkün<br />

olanlardan daha rekabetçi olabiliyorlar.<br />

Bu satın almalar, döngüsel, daha çevreci<br />

bir ekonomi ilkelerine uygun olarak ortak<br />

operasyonların çevresel etkilerini azaltarak<br />

daha kısa, daha sürdürülebilir bir<br />

tedarik zincirinden türetilen avantajların<br />

sağlanmasının yanı sıra süreçlerin optimize<br />

edilmesine ve ürün performanslarının<br />

geliştirilmesine de yol açacaktır.


86 PANORAMA<br />

Vastex’den<br />

LittleRed X3D DTG<br />

kabin kurutma makinesi<br />

LittleRed X3D DTG<br />

capable dryer<br />

now in 137 cm width<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

Vastex International saatte 720’den fazla plastisol<br />

baskılı giysiyi, saatte 240’dan fazla su bazlı<br />

veya deşarj baskılı giysiye muamele edebilen<br />

137 cm genişliğinde konveyör bantlı, çok işlevli<br />

bir yeni kurutucu olan LittleRed X3D-54’i ve her<br />

biri saat başına 100+ giysi olacak şekilde dijital<br />

beyaz mürekkeple mürekkep püskürtmeli olarak<br />

bastırdı. Yeni kurutucu, mürekkep sıcaklıklarını<br />

konveyör seyahatinin ilk birkaç centimetresinde<br />

Vastex International has introduced a new LittleRed<br />

X3D-54 multi-function dryer with 137 cm<br />

wide conveyor belt capable of curing over 720<br />

plastisol-printed garments per hour, 240+ water-based<br />

or discharge-printed garments per<br />

hour, and 100+ garments per hour per chamber<br />

inkjet-printed with digital white ink. The new dryer<br />

features a high-powered pre-heating zone<br />

that boosts ink temperatures past 149°C within


88 PANORAMA<br />

149 ° C’yi aşan yüksek güçte çalışan bir ön ısıtma<br />

zonuna sahiptir; bu da, konfeksiyonların en iyi<br />

şekilde dijital kumandalı kürlenme sıcaklıklarına<br />

maruz kalmasını sağlar. Mark Vasilantone, “X3D<br />

sıcaklık eğrisi profilini, sıcaklık artışını doğrulamak<br />

ve her dakikada bir konveyör dolaşımında<br />

düşen kuruma oranlarını en üst düzeye çıkarırken,<br />

enerji kullanımını en aza indirgemek için<br />

özel metre ve problarla gerçek zamanlı olarak<br />

test ettik” “Başka kompakt ya da uygun fiyatlı<br />

hiçbir kurutucu, bu ürünün performansına eşit<br />

değildir.” Ön ısıtma süresini önemli ölçüde kısaltarak<br />

X3D, mürekkep püskürtmeli baskılı giysiler<br />

ile ön işleme tabi tutulmuş giysilerin yanı sıra, ön<br />

işleme tabi tutulmuş ve bir işlemle basılmış giysilerin,<br />

sürekli izleme yapılmadan optimum sıcaklık<br />

ve bekleme süresinde iyileşmesini sağlar.<br />

Kurutucunun üç 122 cm genişliğindeki ısıtıcıları<br />

(17.800W @ 240V toplam watt), yığınlar şeklinde<br />

veya aşırı büyüklükte giysiler için kür verimi en<br />

üst düzeye çıkarmak için dijital olarak kontrol<br />

edilir ve yükseklik ayarlıdır. X3D aynı zamanda<br />

kür koşullarını her bir mürekkep tipinin kuruma<br />

özelliklerine, özellikle de mürekkep püskürtmeli<br />

the first few centimetres of conveyor travel,<br />

maximising the dwell time garments are exposed<br />

to optimum digitally-controlled curing temperatures.<br />

“We’ve thoroughly tested the X3D<br />

heat curve profile in real time with specialised<br />

meters and probes to validate the temperature<br />

rise and fall through every minute of conveyor<br />

travel, proving it maximises drying rates while<br />

minimising energy usage,” says Mark Vasilantone,<br />

president, adding, “No other dryer this<br />

compact or affordably priced equals its performance.”<br />

By significantly shortening the pre-heat<br />

time, the X3D allows inkjet-printed garments<br />

and pretreated garments, as well as garments<br />

pretreated and printed in one process, to cure<br />

at the optimum temperature and dwell time<br />

without constant monitoring. The dryer’s three<br />

122 cm wide heaters (17,800W @ 240V total<br />

watts) are digitally-controlled and height-adjustable<br />

to maximise curing efficiency for bulky<br />

or over-sized garments. The X3D also offers precision-thermal-profiling<br />

(PTP) to match curing<br />

conditions to the drying characteristics of each<br />

ink type, particularly difficult-to-cure inkjet-prin-


PANORAMA<br />

89<br />

ted white ink. The multi-purpose dryer is 224 cm<br />

long, 105 cm wide and 127 cm high, and features<br />

a 15.6 cubic metres/minute targeted exhaust<br />

system as standard to rapidly remove moisture<br />

and air contaminates from the heating chamber,<br />

keeping the exterior surfaces and controls<br />

cool. The conveyor belt is continuously centred<br />

by a roller belt tracking system, and driven at<br />

precisely controlled speeds to vary dwell time<br />

in single-chamber units from 30 seconds to four<br />

minutes, and up to eight minutes in dual chamber<br />

models, which are particularly suited for<br />

Kornit ® DTG printers and high capacity screen<br />

printers. The capacity of all LittleRed dryers<br />

can be increased by adding heating chambers,<br />

extending the conveyor belt length and<br />

increasing the infinitely-variable speed setting<br />

of the digital belt control. The heaters<br />

of all Vastex dryers carry an industry-leading<br />

15-year warranty, and feature closely spaced<br />

coils that provide high-density, medium-wavelength<br />

infrared heat for maximum cure<br />

speed without cold spots or under curing associated<br />

with conventional units.<br />

mürekkep püskürtmeli beyaz mürekkep ile eşleştirmek<br />

için hassas termal profilleme (PTP) sunar.<br />

Çok amaçlı kurutucu, 224 cm uzunluğunda, 105<br />

cm genişliğinde ve 127 cm yüksekliğindedir ve<br />

ısıtma odasından nem ve hava kirleticileri hızla<br />

uzaklaştırmak, dış yüzeyleri ve kontrolleri serin<br />

tutmak için standart olarak 15.6 metreküp / dakika<br />

hedefli egzoz sistemine sahiptir. Konveyör<br />

bandı sürekli bir silindir kayış izleme sistemi ile<br />

ortalanır ve bekleme süresini 30 saniyeden dört<br />

dakikaya tek katlı birimler halinde değiştirmek<br />

için hassas kontrol edilen hızda sürer ve ikili oda<br />

modellerinde sekiz dakikaya kadar özellikle Kornit<br />

DTG yazıcılar ve yüksek kapasiteli ekran yazıcıları<br />

için uygundur. Tüm LittleRed kurutucuların<br />

kapasitesi, ısıtma bölmeleri eklenerek, konveyör<br />

bandının uzunluğunun uzatılmasıyla ve dijital<br />

kemer kumandasının kademesiz olarak değişken<br />

hız ayarının arttırılmasıyla artırılabilir. Tüm<br />

Vastex kurutucularının ısıtıcıları endüstri lideri bir<br />

15 yıllık garanti taşır ve soğuk lekeler olmadan<br />

veya geleneksel ünitelerle ilişkili kür altında maksimum<br />

kür hızı için yüksek yoğunluklu, orta dalga<br />

boylu infrared ısı sağlayan aralıklı bobinler içerir.


90 PANORAMA<br />

Daha iyi bir gelecek için<br />

makine ve tekstil<br />

Machinery and textiles<br />

for a better future<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

VDMA 125. kuruluş yıldönümünde bir dizi multimedya<br />

raporu hazırladı. Yeni web sitesinde<br />

yayınlanan raporlar şu şekilde: Makineler makine<br />

mühendisliği endüstrisi için kendi başına<br />

bir amaç değil. VDMA <strong>Tekstil</strong> Makineleri Birliği<br />

Başkan Yardımcısı Regina Brückner ve Brückner<br />

Trockentechnik Yönetici Üyesi, “Makineler,<br />

insanların ilerleme kaydetmesinde gerekli olan<br />

gerçek ve enerji, hareketlilik, altyapı ve sağlık<br />

gibi zorlukları karşılamak için olan araçlardır.<br />

<strong>Tekstil</strong> ve tekstil makineleri günlük yaşamı iyileştirmede<br />

önemli - bazen gizli - bir rol oynuyor .”<br />

Örme, dokuma veya dokunmamış kumaşlara<br />

dayalı hafif yapı malzemeleri havacılık alanında<br />

muazzam tasarruf potansiyelidir. Uçak başına<br />

yılda 1.974 litre gazyağı A320’ye 20 kilo daha az<br />

ağırlık ile tasarruf edilebilir. Birçok yapıda kullanılan<br />

betonarme, altyapı bakımında zaman alıcı<br />

ve masraflı çünkü betonarme yapıyı çatlatarak<br />

çürütebilen çelik takviye çubuğu içeriyor. <strong>Tekstil</strong>,<br />

çeliği karbon ile değiştirerek sağlam bir alternatif<br />

sunuyor. Karbon beton kullanımı açısından<br />

dayanıklıdır ve çok yönlüdür. Betonun güçlendirilmesi<br />

için kullanılan karbon, çelikten daha da<br />

güçlüdür, ancak paslanmaz olduğundan daha<br />

hafif ve daha dayanıklıdır. Bundan dolayı, karbon<br />

betondan yapılmış yapı elemanları daha<br />

incedir, hammaddelere olan talebi azaltır ve<br />

sonuç olarak, enerji kullanımı ve CO 2 emisyonları<br />

neredeyse yarı yarıya azaltılır. Köprülerin ve<br />

binaların korunmasına yardımcı olan bu malzemeler,<br />

çözgü örme makinelerinde yapılır; buradaki<br />

iplik, ağa benzer göbeklere veya hatta üç<br />

boyutlu ayırıcı kumaşlara işlenir.Tıbbi teknolojide<br />

tekstil de hayati bir rol oynamaktadır. Stentler,<br />

kalp kapak replasmanları ve yapay kıkırdaklar<br />

veya dokular gibi tekstil temelli implantların kullanımı,<br />

modern cerrahi teknikler üzerinde güçlü<br />

bir şekilde büyümektedir. Entegre sensörlü giysiler,<br />

nabız, solunum ve vücut hareketini ölçebilen<br />

tişörtler de dahil olmak üzere piyasada mevcuttur.<br />

İş dünyasında tekstil hem görünür hem de<br />

neredeyse görünmez: Modern üretim alanlarında<br />

bile işçilerin onları yaralanmalara karşı korumak<br />

ve tehlikeli ortamlara karşı korumak için<br />

profesyonel ve koruyucu kıyafetler gerekir.<br />

On the occasion of its 125th anniversary, the<br />

VDMA has put together a series of multimedia reports.<br />

Published on the new website the reports<br />

show: Machines are not an end in itself for the<br />

machinery engineering industry. Regina Brückner,<br />

Vice-Chairperson of the VDMA Textile Machinery<br />

Association and Managing Associate of<br />

Brückner Trockentechnik, explains: “Machines<br />

are the means to make progress come true for<br />

people and to meet challenges like energy, mobility,<br />

infrastructure and health. Textiles and textile<br />

machinery play – sometimes hidden – a major<br />

role in improving daily life.” Textile machinery is,<br />

for example, a starting point for resource-efficient<br />

construction. Lightweight construction materials<br />

based on knitted, woven or nonwovens fabrics<br />

enable enormous savings potential in aerospace.<br />

1,974 litres of kerosene can be saved per aircraft<br />

per year with 20 kilograms less weight on the<br />

A320. Infrastructure maintenance is currently time<br />

consuming and costly because the reinforced<br />

concrete that has been used in many structures,<br />

contains steel reinforcing bar that can corrode,<br />

making the concrete structure crack. Textiles offer<br />

a robust alternative by replacing steel with<br />

carbon. Carbon concrete is durable and versatile<br />

in its uses. The carbon used to reinforce concrete<br />

is even stronger than steel, but at the same<br />

time much lighter and more durable since it does<br />

not corrode. Building elements made of carbon<br />

concrete can thus be thinner, reducing demand<br />

for raw materials and, as a result, energy use and<br />

CO2 emissions are cut almost by half. These materials<br />

that help maintaining bridges and buildings<br />

are made on warp knitting machines, where<br />

yarn is processed into net-like cores or even three-dimensional<br />

spacer fabrics. In medical technology,<br />

textiles play a vital part, too. The use of<br />

textile-based implants, such as stents, heart valve<br />

replacements and artificial cartilages or tissues, is<br />

growing strongly in modern surgical techniques.<br />

In the working world, textiles are both ubiquitous<br />

and practically invisible: Even in modern production<br />

sites, workers need professional and protective<br />

clothing to protect them from injury and safeguard<br />

against hazardous environments.


Her an<br />

ONLINE olun!<br />

Bütün dünya sizi görsün!<br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

Banner reklam talepleriniz için;<br />

mehmet.tatli@img.com.tr<br />

0 212 604 51 00<br />

www.img.com.tr


92 PANORAMA<br />

Pamuk Pazarı Esasları ve<br />

Fiyatlara Genel Bakış<br />

Cotton Market Fundamentals &<br />

Price Outlook<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

SON FİYAT HAREKETLERİ<br />

Geçen ay NY Vadeli işlemler ve A Endeks A.B.D.<br />

hasat beklentilerinin etkisi altında kaldı. Çin fiyatları<br />

döviz kurlarından etkilendi. Güney Asya fiyatları<br />

ise yatay seyretti veya düşüş eğilimindeydi.<br />

• Geçen ayın raporunda yayınlanan daha yüksek<br />

A.B.D. üretim tahmini ile yaşadığı çöküşten sonra,<br />

NY Vadeli işlemler iki büyük kasırganın baş göstermesinden<br />

kaynaklanan üretimle ilgili endişelerle<br />

yükselişe geçti. Değerler Ağustos ortasındaki 67<br />

cent/lb yakınlarından Eylül başında 75 cent/lb’ye<br />

tırmandı. Irma kasırgasının sebep olduğu hasarın<br />

önceden tahmin edilenden daha az olacağı açıklık<br />

kazandıktan sonra NY Vadeli işlemler inişe geçti.<br />

A.B.D. üretim tahminine yeni ve büyük ilave getiren,<br />

bu ayın A.B.D. Tarım Bakanlığı raporu, değerleri<br />

daha da aşağı çekti ve raporun yayınlandığı gün<br />

borsa üç cent/lb’lik limit kadar düşerek kapandı.<br />

• Cotlook A Endeks NY vadeli işlemlerdeki hareketin<br />

şeklini takip ederek Ağustos ortasından Eylül<br />

başına kadar 77 cent/lb’den 84 cent/lb seviyelerine<br />

yükseldi. Daha yakın zamanda yönü düşüşe<br />

dönerken son A Endeks değeri 82 cent/lb oldu.<br />

• Çin CC Endeksi yerel birimlerde dengede kalarak<br />

15.900 RMB/ton yakınlarındaki seviyelerde<br />

tutundu. Ancak, geçen ayda RMB’nin dolar karşısında<br />

%4 kadar güçlenmesi ile CC Endeks değeri<br />

A.B.D. doları bazında %4 kadar yükseldi. Bu<br />

da CC Endeksi dolar bazında 108 cent/lb yakınlarındaki<br />

seviyelerden 112 cent/lb cıvarına taşıdı.<br />

• Hitli Shankar-6 tipi için nakit fiyatlar geçtiğimiz<br />

ay boyunca çoğunlukla yatay seyretti. Uluslararası<br />

birimlerde değerler 85 cent/lb cıvarında<br />

tutundu. Yerel birimlerde değerler 42.200 INR/<br />

candy yakınlarında işlem gördü.<br />

• Pakistan fiyatları geçen ay hem uluslararası<br />

hem de yerel birimlerde biraz geriledi. Uluslararası<br />

birimlerde, Pakistan spot fiyatları 75 cent/<br />

lb’den 70 cent/lb cıvarındaki seviyelere indi.<br />

Yerel birimlerde fiyatlar 6.450 PKR/maund’dan<br />

6.100 PKR/maund’a geriledi.<br />

RECENT PRICE MOVEMENT<br />

NY futures and the A Index were influenced by<br />

U.S. crop expectations over the past month.<br />

Chinese prices were affected by exchange rates.<br />

South Asian prices were flat or lower.<br />

• After collapsing with the release of a higher U.S.<br />

production forecast in last month’s report, NY futures<br />

moved higher with production-related concerns<br />

stemming from the arrival of two major hurricanes.<br />

Values climbed from levels near 67 cents/<br />

lb in mid-August to those near 75 cents/lb in early<br />

September. Since it became apparent that hurricane<br />

Irma’s damage may be less than initially<br />

feared, NY futures turned lower. This month’s USDA<br />

report, which featured another large increase to<br />

the U.S. production forecast, sent values down<br />

further, with the market locking down the three<br />

cents/lb limit the day the report was released.<br />

• Cotlook’s A Index followed the pattern of<br />

movement in NY futures, rising from levels near<br />

77 cents/lb to those near 84 cents/lb between<br />

mid-August and early September. More recently,<br />

the direction turned lower, with the latest value<br />

for the A Index being 82 cents/lb.<br />

• The China Cotton (CC) Index was stable in domestic<br />

terms, holding to levels near 15,900 RMB/<br />

ton. However, with the RMB strengthening about<br />

4% against the dollar over the past month, the value<br />

of the CC Index in terms of USD rose about 4%.<br />

This lifted the CC Index in dollar terms from levels<br />

near 108 cents/lb to those near 112 cents/lb.<br />

• Cash prices for the Indian Shankar-6 variety were<br />

mostly flat over the past month. In international terms,<br />

values held to levels near 85 cents/lb. In domestic<br />

terms, values traded near 42,200 INR/candy.<br />

• Pakistani prices decreased slightly in both international<br />

and domestic terms over the past<br />

month. In international terms, Pakistani spot<br />

rates fell from values near 75 cents/lb to those<br />

near 70 cents/lb. In domestic terms, prices rose<br />

from 6,450 to 6,100 PKR/maund.


PANORAMA<br />

93<br />

SUPPLY, DEMAND, & TRADE<br />

For the second straight month, the USDA report<br />

was dominated by a large upward revision to<br />

the U.S. production figure. Despite the arrival<br />

of two majör hurricanes in recent weeks, this<br />

month’s update was a 1.2 million bale increase.<br />

The current projection of 21.8 million bales<br />

suggests the largest crop since 2006/06 and<br />

will rank <strong>2017</strong>/18 as the third largest U.S. harvest<br />

on record (behind only 2004/05 and 2005/06,<br />

when production was 23.3 and 23.9 million bales).<br />

Due to recent storms, the USDA’s estimate<br />

of abandoned acres increased (planted acres<br />

not harvested due to crop conditions). However,<br />

upward revisions to estimates for planted<br />

acreage (+560,000 acres, to 12.6 million) and<br />

yield far outweighed the negative influence<br />

on production. The national yield for upland<br />

cotton is forecast to set a new record this crop<br />

year (908 lb/harvested acres, up 16 lb/acre<br />

versus last month, up 41 lb/acre versus 2016/17,<br />

and up 34 lb/acre versus the previous record<br />

from 2012/13). The larger U.S. crop implies more<br />

cotton will be available for sale from the world’s<br />

largest exporting country, and the forecast<br />

for U.S. exports increased 700,000 bales to 14.9<br />

million. The current forecast for <strong>2017</strong>/18 is essentially<br />

equal to the figure for 2016/17, which<br />

ranked as the second highest on record (only<br />

behind 2005/06, when U.S. exports were 17.7<br />

million bales). The U.S. mill-use figure was flat<br />

relative to last month, so the bigger increase<br />

in supply relative to demand resulted in an increase<br />

to ending stocks (+200,000 bales, from<br />

5.8 to 6.0 million bales). This increase is not as<br />

large as the 500,000 difference between the<br />

increase in production (1.2 million) and the increase<br />

in exports (700,000) because the USDA<br />

put 300,000 bales into their unaccounted category.<br />

This was likely done to leave room for<br />

later revisions, which could include the addition<br />

of this volume to ending stocks. Outside<br />

of the U.S., there were several other notable<br />

upward revisions to production forecasts. Indian<br />

production was increased 1.0 million bales<br />

(from 29.0 to 30.0 million bales). Brazilian production<br />

was increased 500,000 bales (from 7.0<br />

to 7.5 million). Mexican production was increased<br />

230,000 bales (from 1.2 to 1.4 million).<br />

Australian production was increased 200,000<br />

bales (from 4.8 to 5.0 million). Turkish production<br />

was increased 200,000 bales (from 3.6 to<br />

3.8 million). There were no significant decreases<br />

to country-level production forecasts, and<br />

the global harvest estimate for <strong>2017</strong>/18 rose 3.4<br />

ARZ, TALEP VE TİCARET<br />

Ardışık ikinci ayda da A.B.D. Tarım Bakanlığı raporu<br />

A.B.D. üretim rakamındaki yukarı yönlü revizyona<br />

sahne oldu. Son haftalarda etkili olan<br />

iki önemli kasırgaya rağmen, bu ay yapılan değişiklik<br />

1,2 milyon balyalık artış şeklindeydi. 21,8<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


94 PANORAMA<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong><br />

milyon balyalık güncel beklenti 2006/07’den<br />

beri görülen en büyük hasat olup <strong>2017</strong>/18’in tarihteki<br />

en büyük üçüncü A.B.D. hasadı olarak<br />

kayda geçeceğini öneriyor (üretimlerin 23,3 ve<br />

23,9 milyon baya olduğu 2004/05 ve 2005/06<br />

yıllarının hemen arkasında). Son fırtınalardan<br />

dolayı A.B.D. Tarım Bakanlığının terk edilen<br />

ekili alan beklentisi arttı (mahsulün durumundan<br />

dolayı ekilip hasat edilmeyen alanlar).<br />

Ancak, verim ve ekili alan tahminlerindeki yukarı<br />

yöndeki revizyonlar (+560.000 acre ile 12,6<br />

milyona) üretim üzerindeki negatif etkiyi telafi<br />

edip fazlalık verdi. Bu hasat yılında upland<br />

pamuğunun yeni ulusal verim rekoruna imza<br />

atması beklenmekte (hasat edilen acre başına<br />

908 lb ile geçen aya göre 16 lb/acre fazla,<br />

206/17’ye göre 41 lb/acre fazla ve 2012/13’te<br />

kaydedilen bir önceki rekora göre 34 lb/acre<br />

daha fazla). Daha büyük A.B.D. hasadı dünyadaki<br />

en büyük ihracatçı ülkede satışa hazır<br />

daha fazla pamuk olacağı anlamına gelirken<br />

A.B.D. ihracatları tahmini 700.000 balya arttırılarak<br />

14,9 milyona ulaştı. <strong>2017</strong>/18 güncel tahmini<br />

2016/17 rakamına eşit ki bu da tarihteki en<br />

yüksek ikinci ihracat rakamı olmakta. (A.B.D.<br />

ihracatlarının 17,7 milyon olduğu 2005/06 yılının<br />

hemen arkasında). A.B.D. işletme kullanım<br />

rakamı geçen aya göre yatay kaldığından talebe<br />

göre yüksek olan arz artışı kapanış stoklarında<br />

yükselişe sebep oldu (+200.000 balya<br />

ile 5,8’den 6,0 milyona). Bu üretim artışı (+1,2<br />

milyon balya) ve ihracat artışı (+700.000 balya)<br />

arasındaki fark kadar büyük değil çünkü<br />

A.B.D. Tarım Bakanlığı 300.000 balyayı kendine<br />

ait belirlenmemiş kategoriye koydu. Bu,<br />

muhtemelen daha sonraki revizyonlar için<br />

pay bırakmak adına yapılırken nihayetinde<br />

bu hacmin kapanış stoklarına ilavesi de mümkün<br />

olabilir. A.B.D. dışında üretim rakamlarına<br />

yapılan dikkate değer başka değişiklikler de<br />

oldu. Hindistan üretimi 1,0 milyon balya artırıldı<br />

(29,0’dan 30.0 milyon balyaya). Brezilya üretimi<br />

500.000 balya artırıldı (7,0 milyondan 7,5 milyon<br />

balyaya). Meksika üretimi 230.000 balya<br />

artırıldı (1,2 milyondan 1,4 milyona). Avustralya<br />

üretimi 200.000 balya artırıldı (4,8’den 5,0<br />

milyona). Türkiye üretimi 200.000 balya artırıldı<br />

(3,6’dan 3,8 milyona). Ülke bazlı üretim beklentilerinde<br />

aşağı yönlü dikkate değer değişiklikler<br />

yapılmazken <strong>2017</strong>/18 global hasat tahmini<br />

3,4 milyon balya yükseldi (117,3’ten 120.8 ilyona).<br />

Dikkat edilirse bu 2012/13’ten beri görülen<br />

en büyük dünya hasadı olurken kayıtlardaki<br />

sıralamada da beşinci olarak yer almakta.<br />

Diğer yandan global işletme kullanım rakamı<br />

million bales (from 117.3 to 120.8 million). If realized,<br />

this represents the largest world harvest<br />

since 2012/13 and ranks as the fifth largest on<br />

record. Meanwhile, the global mill-use figure<br />

was mostly unchanged at 117.5 million bales<br />

(+334,000 bales). At the country-level, the only


PANORAMA<br />

95<br />

notable revisions were for Brazil (+100,000, from<br />

3.3 to 3.4 million) and Turkey (+100,000, from<br />

6.6 to 6.7 million). One consequence of the<br />

large increase in global harvest expectations<br />

relative to mill-use is that it shifted the world’s<br />

supply and demand relationship in the <strong>2017</strong>/18<br />

crop year from being one of relatively equal<br />

production and consumption to one of surplus<br />

production. Another consequence of the large<br />

increase in harvest expectations relative to<br />

mill-use is that global ending stocks are expected<br />

to rise even further (+2.4 million bales, from<br />

90.1 to 92.5 million). An important additional<br />

point is that there were no major changes to<br />

Chinese figures, so all of the increase in stocks<br />

is projected to occur outside of China. This is<br />

relevant because the cotton in storage outside<br />

of China is available for trade and therefore<br />

is available to weigh on prices. The current<br />

forecast for stocks for the world-less-China<br />

is 53.1 million bales. This is nearly 30% higher<br />

than the 41.2 million bales in storage at the<br />

end of the 2016/17 season (41.2 million) and<br />

nearly 20% higher than the previous record of<br />

44.8 million set in the 2014/15 crop year (44.8<br />

million). The stocks-to-use ratio for the world-less-China<br />

is now projected to exceed the<br />

previous record by more than ten percentage<br />

points (62.9% in <strong>2017</strong>/18, 52.3% in 2014/15).<br />

PRICE OUTLOOK<br />

This month’s revisions changed the storyline for<br />

the <strong>2017</strong>/18 crop year from being on relatively<br />

equal production and consumption to one of<br />

production surplus. While the two recent hurricanes<br />

highlight uncertainty that surrounds<br />

production forecasts until bales are harvested,<br />

ginned, and safely moved out of harm’s way,<br />

this month’s set of revisions highlights an old saying<br />

in the cotton market, and that is that big<br />

crops tend to get bigger. It remains to be seen<br />

what the full extent of storm-related damage<br />

might be, but the latest crop condition ratings<br />

are strong and yield prospects are favorable.<br />

This is true outside the U.S. as well. While late<br />

rains have affected planting and harvesting<br />

in India, there is also the potential for upward<br />

crop adjustments for that country. With mill-use<br />

forecasts already suggesting a relatively strong<br />

4% increase in consumption there may be limited<br />

opportunity for increases on the demand<br />

side of the balance sheet. This suggests further<br />

increases in cotton production figures should<br />

imply further increases in stocks, and therefore<br />

further downward pressure on prices.<br />

neredeyse değişmeden 117,5 milyon balyada<br />

durmakta (+334.000 balya ile). Ülke bazında<br />

dikkate değer değişiklikler sadece Brezilya<br />

(+100.000 balya ile 3,3’ten 3,4 milyona) ve Türkiye<br />

(+100.000 balya ile 6,6’dan 6,7 milyona)<br />

için yapıldı. İşletme kullanımına göre global<br />

hasat beklentilerindeki büyük artışın bir sonucu,<br />

dünya arz ve talep ilişkisinin <strong>2017</strong>/18 hasat<br />

yılında eşit üretim ve tüketimden üretim fazlalığı<br />

şekline dönüşmesi oldu. İşletme kullanımına<br />

göre hasat beklentilerindeki büyük artışın<br />

başka bir sonucu da kapanış stoklarının daha<br />

da yükselme beklentisidir (+2,4 milyon balya<br />

ile 90,1’den 92,5 milyona). Başka önemli bir<br />

nokta da Çin rakamlarında ciddi bir değişikliğin<br />

olmaması ile stoklardaki bütün artışların<br />

Çin dışında meydana gelmesi beklenmekte.<br />

Bu önemli bir nokta çünkü Çin dışındaki depolarda<br />

bulunan pamuk ticarete açık olup<br />

dolayısı ile fiyatlara baskı yapabilir. Çin-hariç-dünya<br />

stokları için güncel tahmin 53,1<br />

milyon balyadır. Bu, 2016/17 hasat yılının sonunda<br />

depolardakinden (41,2 milyon balya)<br />

neredeyse %30 daha fazla ve 2014/15 hasat<br />

yılında kaydedilen 44,8 milyon balyalık rekora<br />

göre %20 daha fazla. Şimdi, Çin-hariç-dünya<br />

stok/kullanım oranının önceki rekoru yüzde<br />

on puanla aşması bekleniyor (<strong>2017</strong>/18’de<br />

%62,9 ve 2014/15’te %52,3).<br />

FIYATLARA BAKIŞ<br />

Bu ayın revizyonları <strong>2017</strong>/18 hasat yılının çizgisini<br />

nispeten eşit üretim ve tüketimde olmaktan<br />

üretimde fazlalık vermeye değiştirdi.<br />

Yakın zamandaki iki kasırga, balyalar hasat<br />

edilip, çırçırlanıp güvenli şekilde tehlike dışına<br />

çıkarılana kadar üretim tahminlerini saran<br />

belirsizlikleri vurgularken bu ay yapılan değişiklikler<br />

pamuk piyasasındaki eski bir sözü<br />

hatırlatmakta: Büyük mahsul daha da büyüme<br />

eğilimindedir. Önümüzde kalan fırtınaya<br />

bağlı hasarın tam kapsamının ne olabileceğini<br />

görmek, ancak son mahsul durumu değerlendirmeleri<br />

güçlü ve verime dair olasılıklar<br />

olumlu görünüyor. A.B.D. dışında da bu<br />

durum gerçek. Geç yağmurlar Hindistan’da<br />

ekimi ve hasadı etkilemiş olsa da bu ülke hasadı<br />

için yukarı yönde düzeltme potansiyeli<br />

mevcut. İşletme kullanım tahminleri halihazırda<br />

tüketimde nispeten güçlü %4’lük artış önerirken<br />

bilançonun talep tarafında artış fırsatı<br />

sınırlı kalabilir. Bu, pamuk üretim rakamlarında<br />

ilave artışlar önerirken stoklarda ilave artışlar<br />

ve buna bağlı fiyatlara daha fazla aşağı yönlü<br />

baskı anlamına gelmekte.<br />

TEKSTİL & TEKNİK | EKİM | OCTOBER | <strong>2017</strong>


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU<br />

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................<br />

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................<br />

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................<br />

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................<br />

One year EURO 100<br />

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 200 TL.<br />

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ<br />

Check is enclosed / Çek ektedir.<br />

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.<br />

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.<br />

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.<br />

Credit card no / Kredi kartı no :<br />

Security number / Güvenlik numarası :<br />

Name of the card holder<br />

Kart sahibinin adı-soyadı<br />

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................<br />

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard<br />

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................<br />

YURTİÇİ BANKA<br />

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

GARANTİ BANKASI<br />

GÜNEŞLİ ŞUBESİ<br />

ŞUBE KODU: 295<br />

HESAP NO: 6293152<br />

IBAN NO:<br />

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52<br />

BANK ACCOUNT NO ( EURO )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073622<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22<br />

BANK ACCOUNT NO ( USD )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073623<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

Evren Mahallesi Bahar Caddesi Polat İş Merkezi B Blok No:3 Kat:1 Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL / TURKEY Tel : +90 212 604 51 00 Fax : +90 212 604 51 35<br />

web: www.tekstilteknik.com.tr | e-mail: img@img.com.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!