DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

japońskiego. Natomiast nowy kierunek studiów połączony z działalnością

badawczą, został utworzony między innymi dzięki ustaleniom zawartym w 1987

roku, pomiędzy rządem Japonii a Polską [Tarnowski 2009, s. 81]. Ogromny

wkład w obecny kształt i strukturę Instytutu miał Andrzej Czapkiewicz

ówczesny dyrektor Instytutu Filologii Orientalnej, znany i ceniony arabista.

Kierownikiem zakładu został wtedy Mikołaj Mielanowicz z Uniwersytetu

Warszawskiego. Od 2004 roku funkcję tę pełni Romuald Huszcza [Zakład

Japonistki i Sinologii, dok. elektr.].

Co roku na studia stacjonarne przyjmowanych jest dwadzieścia osób, zaś

liczba chętnych na jedno miejsce wynosi ok piętnastu [Zakład Japonistyki

i Sinologii UJ, dok. elektr.]. Najwięcej czasu poświęcane jest praktycznej nauce

pisma japońskiego oraz nauce języka japońskiego. Każdy student poznaje

gramatykę historyczna i opisową współczesnego języka, lekturę tekstów,

klasyczną i współczesną literaturę, kulturę i geografię Japonii, a także elementy

literatury chińskiej i koreańskiej. Na trzecim roku studiów studenci rozpoczynają

naukę drugiego języka dalekowschodniego, chińskiego. Nauka tego języka

możliwa jest od 2001 roku, kiedy do programu studiów wprowadzono

przedmioty sinologiczne, literaturę, kulturę i język Chin. Dzięki temu zabiegowi

w 2003 roku została dokonana zmiana nazwy z Zakładu Japonistyki, na Zakład

Japonistyki i Sinologii UJ [Zakład Japonistyki i Sinologii UJ, dok. elektr.].

W przyszłości planowane jest rozdzielenie obu kierunków na dwa oddzielne

instytuty. [Góralczyk red. 2009, s. 374]

Zakład aktywnie wpiera promowanie kultury Japonii poprzez

organizowanie licznych konferencji i spotkań naukowych. W 2007 roku

współpracował wraz z Polskim Stowarzyszeniem Badań Japonistycznych,

Uniwersytetem Adama Mickiewicza i Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej

„Manggha", przy organizacji międzynarodowej jubileuszowej konferencji

pt.:"Cywilizacja ewolucji. Cywilizacja rewolucji. Metamorfozy Japonii 1900-

2000" z okazji XX-lecia Japonistyki w Krakowie i Poznaniu [Zakład Japonistyki

i Sinologii UJ, dok.elektr.].

More magazines by this user
Similar magazines