Views
4 years ago

on üçüncü fəsil - Azərbaycan Tarixi Portalı

on üçüncü fəsil - Azərbaycan Tarixi Portalı

divara çatanda hər

divara çatanda hər şeydə tədbirli olan qüdrətli Cavanşir qəddar qatilin niyyətini anladı. Knyaz qəfildən yaraq - əsləhə səsini eşidib qorxdu və özünü itirdi. O zənn etdi ki, bu, onu öldürmək üçün hazırlanmış sui- qəsddir. Buna görə o, görünmədən sakitcə saraya qayıtmaq istədi. Lakin qılıncını yarıya qədər qınından çıxaran insafsız qatil buna hazır idi və qılıncını siyirərək dönüb igid knyazın belinə zərbə endirdi və onu ağır yaraladı. Lakin buna baxmayaraq qatil asanlıqla onun öhdəsindən gələ bilmədi. Cavanşir şir kimi nərildəyib öz qılıncını siyirib qatilin üstünə cumdu, amma Allah tərəfindən verilən qüvvə onu tərk etdi və onu vaxtilə yaxşılıq etdiyi adamın əlinə saldırdı. Cavanşir əlində qılıncı birinci dəfə qatilin üstünə atılanda o, qalxanını qabağa verib qabağında durdu. Knyazın qılıncı qalxana pərçim oldu və o, qılıncını daha çıxara bilmədi. Qəzəblənən qatil isə zəhərli ilan və qudurmuş vəhşi heyvan kimi zərbə üstə zərbə endirib Cavanşirin bədənini doğram – doğram edib öz ağasını yerə sərdi. Cavanşiri artıq ölmüş və ya ölümcül halda bilib öz ağasının qatili gizlicə oradan gedib evinə gəldi ki, ondan heç kəs şübhələnməsin. Guya o, öz evindədir və sakitcə yuxulayır. Bu arada kimsə hadisədən xəbərdar olub hay – küy qaldırdı və az çəkmədən hadisə yerinə çoxlu adam gəldi. Caninin yanına əmisi oğlu gəlib ona əhvalatı söyləyib öldürəni nələr gözləyir deyəndə, cani ata minib tezliklə aradan çıxdı. Bundan sonra Cavanşirin qardaşı oğlu knyazın şəxsi gözətçilərindən əlli atlı götürüb qatili təqib etdi. Ona çatmağa 240

ümidləri olmadığı üçün təqib edənlər qisas almaq niyyətiylə Arcahunik mahalına gəldilər. Qatilin atasının evini talan edərək yandırandan sonra ağlaya – ağlaya və Cavanşirin halına acıya – acıya geriyə qayıtdılar. Cavanşir isə hələ nəfəs alırdı və bir neçə gün yaşadı da. O, oğullarını çağıraraq hər birinin xəzinə payını və rütbələrini təyin etdi, hər birinə malikanə ayırdı və ağır yaralardan taqətdən düşüb vəfat etdi. 202 O vaxt bizim Albaniyada böyük qarışıqlıqlar baş verdi, saray qabağına əyanlar və silahlı adamlar yığışdı. Bütün ölkə dərd və qəmdə olub, Cavanşirin yasını tuturdu. Görün, nə böyük dərdə saldı bizi qatil, ölkəmizə necə ağır zərbə endirdi! Elə bu vaxt bədii üslubu bilən, bilikli, şeir sənətində mahir və məşhur təfsirçi Dəvdək adlı bəlağət ustası ayağa qalxdı. O, məharətlə, təmtəraqla və mahir katib kimi yazaraq Cavanşiri tərif etdi. Bir neçə vaxtdır ki, o saraya gəlib uzun müddət burada yaşadı. 203 Böyük sipəhsalar Cavanşirin gözlənilməz qətl xəbəri bizim Şərq ölkəmizə yayılan kimi o, xeyirxah hökmdarımız haqqında akroşer üslubunda ağını yaratdı. 204 OTUZ ALTINCI FƏSİL Böyük hökmdar Cavanşirin ölümünə ağı 205 Ey ilahi kəlamları xəlq eləyən ulu Tanrı, 241

 • Page 2 and 3:

  Moisey Kalankatuklu Albaniya tarixi

 • Page 4 and 5:

  R E D A K T O R D A N VII Yüzillil

 • Page 6 and 7:

  əfsanəvi məlumatlar nəzərə al

 • Page 8 and 9:

  A L B A N İ Y A T A R İ X İ 8

 • Page 10 and 11:

  və Havari Faddeydən 266 il sonra,

 • Page 12 and 13:

  Uxtanes də, Moisey Kalankatuklu da

 • Page 14 and 15:

  qaldırmır. 1 “Tarix” in ən q

 • Page 16 and 17:

  hissədə hadisələrin şahidi ola

 • Page 18 and 19:

  xəlifələrinin köməyi ilə “E

 • Page 20 and 21:

  özləri bu yazıya qiymət verə b

 • Page 22 and 23:

  il sonra - Nuhun 600 yaşı tamam o

 • Page 24 and 25:

  torpaqlarının hüdudları Britani

 • Page 26 and 27:

  eşşəyi,çoxlu quşlardan isə qa

 • Page 28 and 29:

  yerlərdə şagird toplayaraq, onla

 • Page 30 and 31:

  Pərnas, Sur, Həvəng, Vaştaq, Ə

 • Page 32 and 33:

  mürəbbisi qəsbkarı qovub, taxt

 • Page 34 and 35:

  dünyaya gəlir. Lakin müxtəlif m

 • Page 36 and 37:

  öyasında görübmüş və buna g

 • Page 38 and 39:

  Albaniyanın yepiskopluq mənsəbin

 • Page 40 and 41:

  müqəddəs qanını bir şüşəy

 • Page 42 and 43:

  xristianlığa çevirəndə O, həq

 • Page 44 and 45:

  cırmaqlayırdı və zədə verməy

 • Page 46 and 47:

  ildim. Buna görə siz, erməni nah

 • Page 48 and 49:

  onlar altında Şalat kilsəsi gizl

 • Page 50 and 51:

  ucaldan fərman verib böyük təmt

 • Page 52 and 53:

  Müqəddəs Kitabla tanış edirdi.

 • Page 54 and 55:

  ON ALTINCI FƏSİL Mesrobun Albaniy

 • Page 56 and 57:

  ON YEDDİNCİ FƏSİL Maştosun şa

 • Page 58 and 59:

  Arsax vilayətinə basqın edib Bö

 • Page 60 and 61:

  zahir olundu. Bütün orada olanlar

 • Page 62 and 63:

  u ilahi bərəkəti bizdən ala bil

 • Page 64 and 65:

  uşaqları isə sürgün olunacaqd

 • Page 66 and 67:

  çayın təmiz suyu qan rənginə b

 • Page 68 and 69:

  Qardaşlar və ari orduları arası

 • Page 70 and 71:

  Yepiskop Givtin 127 Müqəddəs Va

 • Page 72 and 73:

  qoşdular və Urnayr aldığı həd

 • Page 74 and 75:

  Bəxtiyarsan və sənin yanında ol

 • Page 76 and 77:

  insafsız kölgəsalan, cənubda ya

 • Page 78 and 79:

  Givtin həmin çara ikinci məktubu

 • Page 80 and 81:

  İYİRMİ ÜÇÜNCÜ FƏSİL Albani

 • Page 82 and 83:

  üzünü səhraya çevirsin və bü

 • Page 84 and 85:

  Tanrı Oğlunun əmriylə Qiyamət

 • Page 86 and 87:

  çoxlu başqa ölkələrin 135 ham

 • Page 88 and 89:

  gəldiyi zaman rəhmli Allah istəd

 • Page 90 and 91:

  armağınadək soyulsun. Sonra çe

 • Page 92 and 93:

  İYİRMİ ALTINCI FƏSİL İoannın

 • Page 94 and 95:

  girib, ona dedilər:” Qalx ayağa

 • Page 96 and 97:

  edirdi. Çar İsaya, həqiqi Allah

 • Page 98 and 99:

  Xeyirxah çar hər dəfə nahar ed

 • Page 100 and 101:

  Çar Vaçaqanın bütün yepiskop v

 • Page 102 and 103:

  Ripsime və Qayane. Onlar bu müqə

 • Page 104 and 105:

  Yuxudan qalxan İovel öz röyasın

 • Page 106 and 107:

  camaatla birlikdə diz çöküb uzu

 • Page 108 and 109:

  Rahib badənin dəyərində pul gö

 • Page 110 and 111:

  nemətləri bəxş edən Allaha iba

 • Page 112 and 113:

  çaxırını gətirsinlər. Qriqori

 • Page 114 and 115:

  keşişləri və başqa əyanları

 • Page 116 and 117:

  Çar sual verir:” Bədəni tərk

 • Page 118 and 119:

  unlar haqda xahiş edirlər və o,

 • Page 120 and 121:

  OTUZ ÜÇÜNCÜ FƏSİL Aquendə ke

 • Page 122 and 123:

  kilsınin xeyrinə alınmalıdır.

 • Page 124 and 125:

  17) Sonra. Yepiskop və keşişlər

 • Page 126 and 127:

  Qoy Allahın şəhidlərinin havada

 • Page 128 and 129:

  mənsub olan Qalsət çölündə ba

 • Page 130 and 131:

  Erməni katolikosu İovannesin 6 di

 • Page 132 and 133:

  olub və bu Atanın iradəsi və M

 • Page 134 and 135:

  DÖRDÜNCÜ FƏSİL Yuxarıdakı m

 • Page 136 and 137:

  demişdi:” Ayıq olun, çünki n

 • Page 138 and 139:

  kilsələrə buraxmamaqda, nə də

 • Page 140 and 141:

  edilmişdir. Biz onların hamısın

 • Page 142 and 143:

  idi.Albanlar öz dəlillərini irə

 • Page 144 and 145:

  aşqa yepiskop, keşiş və azad ad

 • Page 146 and 147:

  Bəs nəyə görə Allah Oğlu bir

 • Page 148 and 149:

  hiylələrini işlədib qələbə

 • Page 150 and 151:

  hücum etmək istədi. 60 Xosrov bu

 • Page 152 and 153:

  da gəlib şahın hüzurunda hazır

 • Page 154 and 155:

  daxil olan əsgərlərimi geriyə

 • Page 156 and 157:

  olsun, istər oğlan, istər xəst

 • Page 158 and 159:

  sərkərdəsi Şəhripalakanın ba

 • Page 160 and 161:

  qalmasa belə, bu təhqirlərə gö

 • Page 162 and 163:

  göndərdikləri məktubların məz

 • Page 164 and 165:

  döyüşə girişib həlak oldular

 • Page 166 and 167:

  Ərdəşir şəhərin yanında, Də

 • Page 168 and 169:

  onları şikəst hallarında sağ q

 • Page 170 and 171:

  məmnuniyyətlə orada qaldı və o

 • Page 172 and 173:

  mükəmməl öyrənmişdi. Bu knyaz

 • Page 174 and 175:

  Onlardan heç biri evinə baş çə

 • Page 176 and 177:

  tabe olub düşmənin yanına getdi

 • Page 178 and 179:

  qabağından qaçdı. Xadimlərdən

 • Page 180 and 181:

  və qəbilə başçılarının adla

 • Page 182 and 183:

  onunla yanbayan otursun. O, katolik

 • Page 184 and 185:

  Buna bənzər mülayim və incə s

 • Page 186 and 187:

  olardı. Biz acından ölənlərin

 • Page 188 and 189:

  qanunpozan adamlar azğınlaşıb k

 • Page 190 and 191: qayıtdım, çunki hələ uşaqlı
 • Page 192 and 193: qotlar tayfasını 118 tapdalayıb
 • Page 194 and 195: cəzadan söz açdım, sözlərimin
 • Page 196 and 197: elə qənaətə gəldi ki, onu şah
 • Page 198 and 199: möminliyin şərəfli bəhrəsi”
 • Page 200 and 201: qoşununu götürüb atası ilə bi
 • Page 202 and 203: ağlayacaq. Vasitəçi onların ara
 • Page 204 and 205: Sonra yeddi il Ömər ibn əl- Xət
 • Page 206 and 207: Cavanşir səndən asılı olan öz
 • Page 208 and 209: və Araz şayına qədər olan torp
 • Page 210 and 211: İYİRMİ DÖRDÜNCÜ FƏSİL Bizan
 • Page 212 and 213: keçmək şərtilə bağışladı v
 • Page 214 and 215: Kilsə tikiləndən sonra Cavanşir
 • Page 216 and 217: görünənləri əvəz edəcək, Su
 • Page 218 and 219: düşərgəsinə gəldi və burada
 • Page 220 and 221: alov yandırır” 1 sözləri ger
 • Page 222 and 223: Cavanşirin qeyri - adi müdrikliyi
 • Page 224 and 225: OTUZUNCU FƏSİL Cavanşirin Cənub
 • Page 226 and 227: növbədə tikdiyi Allah evinə tə
 • Page 228 and 229: nəsilbənəsil sən və sənin oğ
 • Page 230 and 231: aşı soyuq adamlar kimi cəzasın
 • Page 232 and 233: Sandıqçaların üstündə suriyan
 • Page 234 and 235: istəyirik, çünki bu əhvalat biz
 • Page 236 and 237: OTUZ ÜÇÜNCÜ FƏSİL Yepiskoplar
 • Page 238 and 239: lənətləyib bu nikahları pozurdu
 • Page 242 and 243: Özün nəğmə-ağı söylə, yad
 • Page 244 and 245: Hökmdarı sədaqətlə hifz eləy
 • Page 246 and 247: Marsın cəng arabasın ulduzlara s
 • Page 248 and 249: Gəlinlərin yatağını toz bürü
 • Page 250 and 251: yerlərindən gəlmiş cəsur adaml
 • Page 252 and 253: knyazın əmrini alandan sonra, hav
 • Page 254 and 255: una görə də ona kömək etdi. Xa
 • Page 256 and 257: Lakin Allah adamı İsrail bunları
 • Page 258 and 259: xəncərlə yanaqlarını, əl və
 • Page 260 and 261: təbliğ olunacaq”. 1 Və bütün
 • Page 262 and 263: qardaşlarının yanında qulların
 • Page 264 and 265: ağac od tutub yanacaq, qanunpozanl
 • Page 266 and 267: ataraq dünyaya yenicə gəlmiş u
 • Page 268 and 269: əfsunçulara və məbədlərə, a
 • Page 270 and 271: məbədlərinizi öz əlimlə parç
 • Page 272 and 273: hunlar çarının nəhəng ordugah
 • Page 274 and 275: göndərdi ki, o, bizi həyata apar
 • Page 276 and 277: edə bilərəm? Axı bu məsələ
 • Page 278 and 279: yepiskopluğa göndərilməsinə k
 • Page 280 and 281: - amanlıq çiçək açsın”. Bu
 • Page 282 and 283: çünki onların bütün əməllər
 • Page 284 and 285: Qüds şəhərində tikilmiş kils
 • Page 286 and 287: meşəlikdə iki kilsə var. Bunlar
 • Page 288 and 289: Ü Ç Ü N C Ü K İ T A B BİRİNC
 • Page 290 and 291:

  Albaniya kilsə qurultayının erm

 • Page 292 and 293:

  “ Ey Allah xadimi, ermənilərin

 • Page 294 and 295:

  axtarır”. 1 Allaha üsyan edəni

 • Page 296 and 297:

  Şero, Albaniyanın sipəhsaları C

 • Page 298 and 299:

  Erməni katolikosu İlyanın albanl

 • Page 300 and 301:

  və Vaçe onun cədləri idilər; 1

 • Page 302 and 303:

  Buna görə, ey mənim sevimli və

 • Page 304 and 305:

  lazım gəlir: nə hərbçi , nə d

 • Page 306 and 307:

  İndi də siz, mənim sevimli və m

 • Page 308 and 309:

  ölkəsinə qayıtdı. Bundan sonra

 • Page 310 and 311:

  azısınızsa, onda özünüz bilə

 • Page 312 and 313:

  müəllimlərimizdən biri deyir:

 • Page 314 and 315:

  idi ki, onlar hamısı yollarını

 • Page 316 and 317:

  ərəblərin adına bərpa etdi.Ər

 • Page 318 and 319:

  ON BEŞİNCİ FƏSİL Stepannosun k

 • Page 320 and 321:

  sahilindən 25 mil kənarda bir ş

 • Page 322 and 323:

  hücum etdi. Onlardan çoxunu qıl

 • Page 324 and 325:

  döyüşdə İran ordusunu darmada

 • Page 326 and 327:

  əmiri oturub, hökm çıxarır və

 • Page 328 and 329:

  Onların çoxu orada özlərini hə

 • Page 330 and 331:

  narazılığına səbəb oldu. Knya

 • Page 332 and 333:

  olub. 107 Lakin bu, ermənilərin q

 • Page 334 and 335:

  edirdilər. Biz yuxarıda qeyd etdi

 • Page 336 and 337:

  Noravank monastırını tikdirib on

 • Page 338 and 339:

  Katolikos Davud, Katolikos Yohvan.

 • Page 340 and 341:

  ölkəsini Nersesin qiyamından qur

 • Page 342 and 343:

  Katolikos Qaqik on dörd il kürsü

 • Page 344 and 345:

  344

 • Page 346 and 347:

  346

 • Page 348 and 349:

  348

 • Page 350 and 351:

  350

 • Page 352 and 353:

  352

 • Page 354 and 355:

  354

 • Page 356 and 357:

  356

 • Page 358 and 359:

  358

 • Page 360 and 361:

  360

 • Page 362 and 363:

  362

 • Page 364 and 365:

  364

 • Page 366 and 367:

  366

 • Page 368 and 369:

  368

 • Page 370 and 371:

  370

 • Page 372 and 373:

  372

 • Page 374 and 375:

  374

 • Page 376 and 377:

  376

 • Page 378 and 379:

  378

 • Page 380 and 381:

  Qafqaz Albaniyasının VII - X əsr

 • Page 382 and 383:

  8 nömrəli əlyazmasının sonluğ

 • Page 384 and 385:

  Məlum olduğu kimi, Qoş bu “Qan

 • Page 386 and 387:

  Aşağıdakı göstərilənlər is

 • Page 388 and 389:

  Müqəddəs ata Sahak, 25 il. 36 M

 • Page 390 and 391:

  Həmin gün onlar daha iki yepiskop

 • Page 392 and 393:

  sultana qarşı çıxıb, öz knyaz

 • Page 394 and 395:

  Lakin Fəxrəddin Gürcüstan çar

 • Page 396 and 397:

  qızını Herqanberd hakimi Azadin

 • Page 398 and 399:

  Rəvvadi Bəyabad şəhəri yaxınl

 • Page 400 and 401:

  istəmədilər. Belə olduqda Georg

 • Page 402 and 403:

  402

 • Page 404 and 405:

  404

 • Page 406 and 407:

  406

 • Page 408 and 409:

  408

 • Page 410 and 411:

  410

 • Page 412 and 413:

  412

 • Page 414 and 415:

  414

 • Page 416 and 417:

  416

 • Page 418 and 419:

  418

 • Page 420 and 421:

  420

 • Page 422 and 423:

  422

 • Page 424 and 425:

  Buraxılışa məsul: Texniki redak

Seçilmiş əsərləri - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Yüklə - Azərbaycan Tarixi Portalı
Yüklə - Azərbaycan Tarixi Portalı
Yüklə - Azərbaycan Tarixi Portalı
Yüklə - Azərbaycan Tarixi Portalı
Yüklə - Azərbaycan Tarixi Portalı
Qarabağda talan var - Azərbaycan Tarixi Portalı
Yüklə - Azərbaycan Tarixi Portalı
Şərq teatrı tarixi - Azərbaycan Milli Kitabxanası
AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ TARİXİ - Kitabxana
XIII-XVIII əsrlər - Azərbaycan Tarixi Portalı
Yüklə - Azərbaycan Tarixi Portalı
Yüklə - Azərbaycan Tarixi Portalı
azərbaycan ədəbiyyatının borçalı qolu
Coğrafiya tarixi - Kitabxana.Net» Milli Virtual Kitabxana
Yüklə - Azərbaycan Tarixi Portalı
DƏDƏ QORQUD KITABI - Azərbaycan Milli Kitabxanası
azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi - Bakı Slavyan Universiteti
I CILD_son.qxp - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Şərq teatrı tarixi - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Sənədlər və xatirələr - Azərbaycan Milli Kitabxanası
azərbaycan dramaturgiyası - Kitabxana
H.Cavid dramaturgiyasında İnsan, İblis,Tanrı[Mətn] - Azərbaycan ...
İBRAHİM BƏYİN SƏYAHƏTNAMƏSİ - Kitabxana
Azərbaycan teatr tarixi - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Yüklə - Azərbaycan Tarixi Portalı
Sevənlərə məktub [Mətn] - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Türkiyə türk ədəbiyyatı - Azərbaycan Milli Kitabxanası