Views
1 year ago

GTHB1707

GRÄNSLÖST/vecka

GRÄNSLÖST/vecka 7/2017/sida 11 FÖRENINGAR FÖR RÄTTVISA ActionAid räddar liv Organisationen ActionAid bildades år 1972 av Cecil Jackson-Cole, en brittisk entreprenör och filantrop. I dag finns ActionAid i 48 länder. DET BÖRJADE MED att brittiska faddrar sponsrade barn så att de kunde skaffa sig en grundläggande utbildning. På 1980-talet började fokus läggas mer på hela familjer och deras möjligheter till försörjning. Fokus kom så småningom att skiftas från att lindra symptom till att angripa själva grundorsakerna till fattigdom och orättvisor i världen. ACTIONAID BEDRIVER PÅVERKANSARBETE gentemot regeringar och världsorgan såsom Världsbanken och FN. För perioden 2012–2017 har ActionAid utvecklat en strategi för att få folket att aktivt delta i arbetet med att bekämpa fattigdom. Miljontals människor runt om i världen är med hjälp av ActionAid engagerade i arbetet för jämställdhet. I ARBETET MED att bekämpa fattigdomen jobbar ActionAid bland annat för att säkra kvinnors landrättigheter och för att främja hållbart jordbruk. De stödjer människor i kampen för en rättvis fördelning av resurser. ACTIONAID HAR EN speciell nödenhet med fokus på att fatta snabba beslut och agera i katastrofsituationer. Enheten kallas för IHART, International Humanitarian Action & Resilience Team, och är en en- TEXT: MARIA VENEKE YLIKOMI, FOTO: ACTIONAID het för internationella humanitära insatser. Teamet, som koordinerar det humanitära arbetet, leds från England, Kenya, Indien, Jordanien, Etiopien, USA och Pakistan. År 2015 ryckte ActionAid ut i mer än tjugo katastrofsituationer. Ofta rör det sig om katastrofer som inte når rampljuset i media. Just nu har ActionAid katastrofinsamlingar till bland annat kriget i Syrien och svår torka i Afrika. ACTIONAID ARBETAR TILLSAMMANS med flera afrikanska länder för att stoppa kvinnlig könsstympning. De driver även frågan aktivt i Sverige eftersom många kvinnor som lever i Sverige kommer från länder där kvinnlig könsstympning tillämpas, till exempel Gambia, Eritrea, Egypten, Somalia och Etiopien. ActionAid har producerat ett faktablad för att öka kvinnors kunskap om deras rättigheter till vård. Faktabladet finns på fem olika språk: somaliska, amhariska, tigrinska, arabiska och svenska. ACTIONAIDS VÄRDEGRUNDER ÄR ömsesidig respekt, jämlikhet och rättvisa, ärlighet och transparens, solidaritet med de fattiga, maktlösa och utsatta, mod att följa övertygelse, oberoende samt ödmjukhet. Bild glad olika Bild dags ping vinn Cred Not img_ bilde plats ActionAid för jämställdhet i världen och främjar ett hållbart jordbruk. De gör även humanitära insatser i katastrofområden och bekämpar fattigdom.