Views
1 year ago

GTHB1707

sida 4/vecka

sida 4/vecka 7/2017/GRÄNSLÖST OJÄMLIKHETEN ÖKAR I SVERIGE GOD EKONOMI OCH stark tillväxt, men också ökande ojämlikhet och svårigheter för nyanlända. Det är betyget i OECD:s årliga rapport om läget i Sverige. ORGANISATION FOR ECONOMIC Co-operation and Development (OECD) skriver i sin senaste rapport att trots Sveriges goda ekonomiska prestationer halkar flera grupper i samhället efter. Klyftorna i Sverige, mellan män och kvinnor, svenskfödda och utlandsfödda, ökar mest i hela OECD-området. KÖNSSKILLNADER NÄR DET gäller löner är ett svenskt problem som OECD lyfter fram. Bland annat pekar organisationen på att kvinnor fortfarande är tydligt underrepresenterade i bolagsstyrelser, på chefspositioner, på välbetalda jobb och i vissa segment av arbetsmarknaden. "Främja kvinnligt entreprenörskap och främja kvinnor i tillsättningar av höga chefer är också avgörande", skriver OECD. Särskilda satsningar på att öka utlandsfödda kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är en annan rekommendation från OECD. ANN LINDE SLÅR TILLBAKA I SLÖJBRÅKET – JAG TYCKER att det är så dumt att jag inte vet vad jag ska säga. Tvärtom: vad har han gjort för att på plats i Iran ta upp kvinnors rättigheter? DET ÄR EU- och handelsminister Ann Lindes svar på Liberalernas ledare Jan Björklunds kritik att hon bar slöja under besöket till Iran. I Iran är det lag på att kvinnor ska bära slöja. – Det är deras lag, till skillnad mot i Saudiarabien där det inte är lag på att bära slöja. Jag ska åka till Saudiarabien i nästa månad och då kommer jag naturligtvis inte att bära slöja. MÅNGA MÄNNISKOR HAR engagerat sig i frågan på sociala medier och Jan Björklund menar att det är "ett haveri för den feministiska utrikespolitiken" och att den iranska propagandan gynnas, att slöjan skickar fel signaler till kvinnor som lever under religiöst förtryck i Sverige och utomlands och att handelsavtalen kunde ha undertecknats någon annanstans. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet DE HÖGA TRÖSKLARNA på arbetsmarknaden och ökande klyftorna bör åtgärdas. OECD föreslår bland annat höjda ersättningar i socialförsäkringen och förenklingar för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, samt en stor reform av bostadsmarknaden. "Invandrare kommer ge betydande tillskott till framtida produktionsökningar, givet att integrationen är effektiv och tillåter dem att utveckla sina färdigheter och hitta matchande jobb", skriver OECD. Isabella Lövin vid undertecknandet av klimatlagen. SVERIGES SVAR PÅ TRUMPS POLITIK Foto: Johan Schiff/Miljöpartiet de gröna KVINNORS OCH HBTQ-PERSONERS mänskliga rättigheter riskerar att förvärras i USA och världen sedan den nya amerikanska administrationens tillträde. – USA:s president Trumps beslut att förbjuda amerikanskt bistånd till alla organisationer som på minsta sätt förordar kvinnors rätt till abort är djupt olyckligt, skriver vice statsminister Isabella Lövin (MP) på Aftonbladet Debatt. REGERINGEN HAR SATT en plan i verket för att minska skadan av denna bakåtsträvande politik, både i globala forum som FN, och vad gäller finansiering av sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa, skriver Lövin vidare. Som exempel nämner hon ökat stöd till UNFPA, UNAIDS och Globala fonden, samt samarbete med EU för att stärka kvinnors rättigheter.

GRÄNSLÖST/vecka 7/2017/sida 5 POLITIK LIGHT En sned världsbild ”Jag är så jävla trött. Det jag kommer skriva här nedan är inte politiskt korrekt. Men det skiter jag i.” Så börjar ett inlägg av polismannen Peter Springare på Facebook för ett par veckor sedan. Springare fortsätter sedan att beskriva sin vardag, där den helt övervägande andelen brott han har har att utreda begås av män med utländsk bakgrund. TEXT: ANNA LÖFVING DE KOMMER TILL största delen från norra Afrika och Mellanöstern och de brott de begår är våldsbrott och brott av sexuell karaktär. Springare gör efter denna beskrivning en analys där han anklagar invandrarna för att vara orsaken till att ”våra pensionärer går på knäna”, ”skolan är ett enda kaos” och att ”sjukvården är ett inferno”. FÖLJDERNA EFTER DETTA inlägg har varit många. Tusentals har tackat Springare för att han vågat säga ”sanningen” medan andra anklagat honom för att sprida falsarier och att bidra till hat och rasism. Då Springare polisanmälts för hets mot folkgrupp - en anmälan som inte ser ut att få följder – startades en grupp på Facebook till polismannens försvar. Gruppen har nu cirka 100 000 medlemmar. STATSMINISTER LÖFVEN HAR lagt sig i debatten och säger att Springare liksom alla andra har rätt att hävda sin åsikt, men att det gäller att vara korrekt när man återger verkligheten. Löfven säger till Expressen att han har väldigt svårt att tro att polisens resurser till nästan 100 procent, som Springare påstår, upptas av brott som begåtts av invandrare. Leif GW Persson säger i Veckans brott att Springare till viss del har rätt i sin beskrivning, men att han glömmer ange att 90 % av de med utländsk bakrund - från de utpekade grupperna - inte begår några brott. Att enbart lyfta fram en viss del av verkligheten ger en skev bild och gagnar ingen, menar Persson. PROFESSORN I KRIMINOLOGI VID STOCKHOLMS universitet Jerzy Sarnecki är också kritisk till att helheten inte kommer fram i debatten. ”Huvudförklaringen är de förhållanden under vilka invandrarna lever i Sverige. Vi har till exempel undersökt svenskar och invandrare som har likartade uppväxtförhållanden, och då minskar skillnaden kraftigt”, säger han till Sveriges radio. Sarnecki påminner också om att invandrarna är nästan lika överrepresenterade bland läkare i Sverige som bland dem som är misstänkta för brott. LIKSOM MÅNGA ANDRA är även han upprörd över de helt felaktiga uttalandena om det svenska samhället som Springare ger utlopp för. Att invandrare bär skulden för påstådda missförhållanden är lögn. EN ANNAN SOM tycker Springare har helt fel är hans poliskollega från Stockholm,t Martin Marmgren. ”Vad gäller migrationen så är det ett komplext fenomen som har bidragit till problem och stora kostnader, men likväl till utveckling, lösningar och vinster. Därför är det inte bara djupt problematiskt, utan även rent felaktigt, när Springare antyder att invandringen bär skulden för allt som inte fungerar i samhället”, skriver han på Aftonbladets debattsida. Han menar också att det stora stöd som Springare fick visar att den här populistiska världsbilden - som bland annat har fört Donald Trump till makten i USA - har starkt fäste även i Sverige. MARTIN MARMGREN AVSLUTAR med att lösningen på problemen istället är att ”jobba aktivt och målinriktat” mot utanförskap.