Views
3 months ago

KOAH Bülteni 2018 Sayı 1

obezite bireylerde (%40)

obezite bireylerde (%40) yaygındı. Obezite ile akciğer fonksiyon testleri arasında bir ilişki bulunmadı. FEV1 yüzdesi ve mutlak değeri ile FEV1/FVC oranı normal/kilolu bireylerde en düşüktü. Komorbiditelerin sayısı obezite sınıfı arttıkça artış gösterdi (p

Çalışmanın bazı sınırlamaları vardı. Bunlar; çalışma sadece 21 merkezde yapıldığı için ABD popülasyonunu tam olarak kapsamadı, sonuçlar kesitseldi ve nedenselliği belirleyememekteydi, COPDGene çalışması detaylı antropometrik ölçümleri toplamadı ve bunun yerine daha pratik olan vücut kitle indeksini kullandı. Obezitenin KOAH hastalığının seyri üzerindeki etkilerini netleştirmek ve kilo vermenin bu sonuçlara etkisini belirlemek için daha fazla çalışma gerekmektedir.

Ajakiri Vegan 2018 #1
Томские плесы №1 (32) январь 2018