29.03.2015 Views

Bamix - Procesor bílý (CZ)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POUŽITÍ STLAČOVADLA<br />

• Sejměte víko procesoru (obr.1)<br />

• Velké části surovin před vložením do procesoru nakrájejte či nasekejte na kousky o velikosti<br />

cca 1 cm.<br />

• Velmi tvrdé suroviny nejdříve lehce pomelte v procesoru bez vloženého stlačovadla.<br />

• Optimální množství surovin pro jednotlivá mletí je 35-40 ml.<br />

• Nasaďte stlačovadlo na hřídel procesoru (obr.2) a uzavřete víkem (obr.3).<br />

• Při použití stlačovadla melte suroviny na rychlost II (spodní tlačítko na mixéru).<br />

• Některé suroviny, zejména pak velmi tvrdé koření, nelze beze zbytku zcela jemně umlít. Po<br />

dokončení mletí použijte jemné sítko k oddělení hrubých částí.<br />

• Stlačovadlo lze mýt v myčce nádobí.<br />

Upozornění: Stlačovadlo pro jemné mletí je doplněk k procesoru. Jedná se o volitelné příslušenství,<br />

které lze dokoupit samostatně na www.slehame.cz nebo již může být součástí procesoru.


<strong>Procesor</strong> 200 ml<br />

<strong>Procesor</strong> 200 ml mele a seká všechny druhy potravin - sušené i čerstvé. Spolehlivě v něm zpracujete<br />

zeleninu, tvrdý sýr, čokoládu, cukr na moučkový cukr, koření, kávu, suché nebo čerstvé pečivo na<br />

strouhanku, malé množství ryb a masa, oříšky, obiloviny i mák. Oceníte jej při přípravě dětské stravy a<br />

pomazánek všeho druhu. S použitím stlačovadla můžete z vybraných surovin připravit velice jemný<br />

prášek.<br />

POUŽITÍ PROCESORU<br />

• Kapacita plnění závisí na druhu zpracovávaných surovin. Pokud jde o obiloviny, luštěniny<br />

nebo tvrdý sýr, naplňte nádobu max. do ½ (cca 100 g).<br />

• Tvrdé suroviny nakrájejte před zpracováním na kousky o velikosti max. 2-3 cm.<br />

• Po zapnutí mixéru ho lehce přitlačte na víko procesoru.<br />

• Pro dosažení maximální účinnosti držte procesor při mletí pod úhlem 45° (bez stlačovadla).<br />

Můžete s ním i lehce potřásat, aby nedocházelo k přilnutí surovin na stěny procesoru během<br />

mletí (bez stlačovadla).<br />

• Nelze mýt v myčce nádobí.<br />

MLETÍ<br />

• Sušená zelenina a koření (např. skořice, vanilka, muškátový oříšek)<br />

• Čokoláda (kromě mléčné) na vaření<br />

• Cukr na moučkový cukr, tablety na jemný prášek<br />

• Káva do překapávače (nikoliv pro espresso)<br />

• Suché pečivo na strouhanku, obilí pro celozrnné pečivo<br />

• Sušené ryby, houby a další sušené potraviny<br />

• Tvrdý sýr jako je gruyère, ementál, parmezán<br />

• Mák, ořechy (např. lískové ořechy, mandle, arašídy)<br />

MIXOVÁNÍ<br />

• Menší množství tekutin (polevy, pesta)<br />

• Arašídové máslo<br />

• Dětská strava<br />

SEKÁNÍ<br />

• Česnek, křen, cibule (na pyré), zelenina do polévky<br />

• Kokos, vařená vejce (pouze 2-3 pulzy mixérem)<br />

• Bylinky (nesmí být mokré)<br />

• Čerstvé pečivo (do nádivky, na strouhanku)<br />

• Maso (syrové nebo vařené) na masové kuličky nebo tatarák<br />

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY<br />

• Nádoba je určena k použití pouze s uzavřeným víčkem.<br />

• Při výměně nože buďte opatrní, aby nedošlo k poranění.


9. května 24/22<br />

250 92 Šestajovice<br />

www.slehame.cz<br />

www.mujbamix.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!