Meddelelser 2008 - Ole Rømers Venner

oleroemer.dk

Meddelelser 2008 - Ole Rømers Venner

Og de fem "genoplivede" dage passede præcis til den placering, fordi romeme talte

dagene fra manedens ende: sjette dag før første marts, femte dag før første mans,

tjerde dag før første rnarts, osv - og de numre havde de jo også, tbr de blev "frosset

ned".

Hvorfor dog denne gernmeleg? Jo, de sidste fem dage før marts var helliget

forberedelserne til Mars-festen, de var en slags "advent", og kunne derfor ikke bare

glemmes. Men de kunne jo heller ikke ligge i februar, hvis der efter dem skulle

indskydes 22 eller 23 dage. Vi kan prøve at forestille os, at vi i vor kalender skulle

indskyde tre ekstra uger i december. Hvis vi lagde dem efter den 31., ville der blive

for langt mellem juleaften (den 24" december) og nytårsaften (den sidste aften i

skudmåneden), og det ville helt sikkert resultere i, at folk holdt to juleferier, eller

holdt jul i skudmåneden i stedet for på Jesu fødselsdag den 25. december. Altså

forvining. Den undgik romeme ved at lægge t'em februardage (forberedelsesdagene) i

firyseren.

Cæsars'Julianske kalender" fordelte I I dage på de syv korte måneder, og erstattede

skudmaneden med en dag hvert fierde år (svarende til at man plejede at indskyde 23

og ikke 22 dage hver anden gang). Men Julius vidste, at man ikke skal lave mere om

end nødvendigt, hvis man vil have sin vilje, så af hensyn til religionen blev den ekstra

dag stadig indskudt efter den 23. februar. Og der ligger skuddagen altså endnu den

dag i dag. Hvad så med bømene fra den 29.? De eksisterede ikke i Cæsars kalender,

for skuddagen blev tbrenet med den "rigtige" 24. til et "dobbeltdøgn": de to dage fik

samme nummer - og tbrdi romerne talte deres dage, ikke fra begyndelsen af

måneden, men fra slutningen, så blev begge dage kaldt "sjette dag før den første

marts", på latin "bis-sextum", "dobbeltsekseren". Alle bøm, der blev født i disse 48

timer, regnedes for fbdt på samme dato, sjette dag før marts (idet vi husker at tælle

den l. marts med, når vi tæller på romerske fingre). Og der var ikke nogen 29.

t'ebruar.

Et "skudår" hedder på latin "annus bis-sentilis", altså "året med dobbeltsekseren".

Den 29. februar opstd først, da europæerne opgav den romerske måde at tælle på, og

gik over til at tælle forfra i en måned. Måske ville det være en god idd at genoplive

l3

More magazines by this user
Similar magazines