KØRESPORTEN - Karetmager.dk

karetmager.dk

KØRESPORTEN - Karetmager.dk

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

5 • 2005

November


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og

udkommer medio februar, april, juni, august, november.

Sidste frist for bidrag 15. januar, 15. marts, 15. maj,

15. juli og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør og annoncering

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9 10 Aalborg SØ,

tlf. 9814 7880, fax 9814 78 0, mobil 099 7880,

e-mail ole@ekvipage.dk

Redaktionelt stof

Torsten Lund Andersen, Elmevej 6, Langholt, 9310 Vodskov,

tlf. 98 5 7 8 , e-mail tla-teknik@aalborg.dk

Meddelelser fra selskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

93 0 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail lhartmann@pc.dk

Trykning Arden Bogtrykkeri A/S, Gutenbergvej 1, 9510

Arden, tlf. 9856 10 , fax 9856 0

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej ,

8370 Hadsten, tlf. 8698 1439

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Hjemmeside: www.ekvipage.dk/dkf

Pris 37,- kr. inkl. moms – Oplag 1.500 stk.

ISSN 1600- 61X

Køresporten 5· 005

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Protektor

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

DKF’s ledelse

Præsident: Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

e-mail art@ib-moeller.dk

Formand: Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 568 05 , fax 5616 8341,

e-mail jens@get vet.dk

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 690 Karlslunde,

tlf. 4615 161, e-mail allanbjerre@privat.dk

Kasserer: Elsebeth Dehlholm, Strandelhjørnvej 16,

6500 Vojens, tlf. 7454 7060, fax 7454 7068,

e-mail post@hedegaarden.dk

Kulturhistorisk udvalg

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

e-mail art@ib-moeller.dk

Køreudvalg

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup,

tlf. 568 05 , fax 5616 8341, e-mail jens@get vet.dk

Pløjeudvalg

Arne Hansen, Allerupvej 4, 65 0 Toftlund,

tlf. 7483 1685, e-mail: arne@hotmail.com

Uddannelsesudvalg

Inge Luise Ratzow,

Skyttegården, Nr. Bjert, 6000 Kolding

tlf. 7556 5151, e-mail skyttegaarden@skyttegaarden.dk

Forside: Lis Laumann blev Dansk og Nordisk Mester i

pløjning 005. Foto Ole Jespersen.

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og

annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen

forbeholder sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg,

ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler,

fotos mv, der indsendes uopfordret. Køresporten forbeholder

sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets

eller DKF’s interesser.


Glædelig jul og godt nytår

005 har været et spændende og aktivt år for medlemmer

og køreselskaber under Dansk Køre Forbund.

Mange gode aktiviteter er det blevet til, hvor

den største vel har været Nordisk Mesterskab i

kørsel, som DKS arrangerede på Dorthealyst. Det

var første gang, at NM i kørsel har været afholdt

på dansk grund, men med DKS’ store erfaring blev

det et særdeles velgennemført mesterskab, som

høstede mange rosende ord. NM er omtalt i denne

udgave af Køresporten sammen med DM og NM i

pløjning, NM i brugskørsel og meget andet.

005 går snart på hæld, og dette er sidste nummer

af Køresporten i år. Derfor vil redaktionen

benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig

jul og et godt nytår. Vi ønsker ikke en streng vinter

med de ulemper, den medfører, men håber for

medlemmerne, at der trods alt bliver lejlighed til

nogle gode ture med hest eller pony og kane.

Næste deadline er 15. januar, og vi vender tilbage

med et nyt nummer af Køresporten medio februar.

Redaktionen

Indhold

Nordisk Mesterskab i kørsel . . . . . . . . . . . . 4

Dansk og Nordisk Mesterskab i pløjning . 10

Nordisk Mesterskab i brugskørsel . . . . . . . 15

Postvognen i Haderslev . . . . . . . . . . . . . . . 16

Keglekørselsturnering på Sjælland . . . . . . 19

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Min gode ven Peter er død. . . . . . . . . . . . . 1

Hestevognsferie i Himmerland . . . . . . . . .

Det begyndte med et telefonopkald . . . . . . 4

Henrik Køier Andersen flytter . . . . . . . . . . 5

Herrevadskloster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Tak fra Dau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Vognauktion i Reading. . . . . . . . . . . . . . . . 7

Studietur til Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Fra formanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Nyt fra Dansk Køre Forbund . . . . . . . . . . . 35

Køreselskaberne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Køb-Salg-Bytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Kong Ludwig II på kanefart i nattemørke. R. Wenig ca. 1880. Nymphenburg, München.

Køresporten 5· 005

3


4 Køresporten 5· 005

Nordisk Mesterskab i kørsel

Dansk Køre Selskab og Dorthealyst var i

august arrangør og vært for det første mesterskab,

der rakte ud over landets grænser - Nordisk

Mesterskab i kørsel 2005.

Af Jørgen Konge

6 ekvipager var der på resultatlisten, og de

repræsenterede de fire nordiske lande: Norge,

Sverige, Finland og Danmark. Forspændingen

var 1-, - og 4-spand med både heste og ponyer.

Flagene fra endnu flere lande end de nordiske

vajede, for dommernes lande blev der også flaget

for. To kæmpestore telte gav plads til alle hestene,

og cafeteriaet var udvidet, så der var plads til alle

kuskene, deres grooms og hjælpere. DKS hjælperne

med Niels Giversen i spidsen var på plads, og

alt blev lavet fra at rengøre toiletter til rigtig god

mad i cafeteriet - gode rammer for et NM.

Der blev også vist rigtigt meget god sport. I dressuren

var de bedste resultater under 40 strafpoint,

både i 1-spand hest og pony. Peter Koux brillerede

ved at få det færreste antal strafpoint (sp)

kun 36,80, men man var også ved at tabe både

næse og mund over som den pony går. Cecilia

Qvarnström fra Sverige var den anden kusk under

40, med 39,17 sp. Lars Dau, verdens 3. bedste -

spand ponykusk, blev den 3. bedste i dressuren

med 44 sp. Men det var ikke alene de kendte dressurkuske,

der kørte godt. Hans Henrik Nielsen fra

Amager, som vi vel bedst kender som en vild og

god maratonkusk fik en . plads med kun 54,66

sp i dressuren efter Anders Hansen, hvad ikke

kom som nogen overraskelse.

Maraton

Maratonruten er der ikke mange, der bekymrer sig

om udover kuske, grooms og arrangører, for det er

efterhånden bare en opvarmning til forhindringerne.

Kun 13 gange blev der givet strafpoint på etaperne,

og det højeste var 14 sp. Men forhindringerne

skildte virkelig kuskene fra tømmeholderne.

Selv om forhindringernes længde efterhånden er

blevet nær de maksimale 50 m, er der ikke mange

kuske, der er i forhindringerne over 60 sekun-

Peter Koux vandt klassen for enspand pony og fik færrest strafpoint i dressur under hele stævnet. Fotos Niels Arp-Hansen.


der. Verdens bedste maraton 1-spænder ponykusk

Ann-Chris. Arvidsson vandt - selvfølgelig - maratonen

i den klasse. Der var syv forhindringer, og

det tog Ann-Christine lige godt 5 minutter at køre

gennem de forhindringer, så det er ikke der, hun

spilder sin tid med sin søn bag på. Peter Koux slog

hende dog i en enkelt forhindring - nr. 4.

Hans Henrik Nielsen -spand hest fra DKS, var

nr. 1 i fem af forhindringerne og nr. i de sidste

to. Han var i forhindringerne i 5 min. og 44 sek.

Lars Dau måtte se sig slået i maratonen af Rebecca

Kristiansen fra Sverige med sølle 19 sekunder.

Dansk Køre Selskabs hjælpere har bygget en

flot og imponerende bro, som man både kan køre

over og under på alle mulige og umulige måder.

En ret stejl skrænt kunne være en genvej, og

dagene før var der flere kuske, der sagde, at de

ville køre den vej, men flere kompetente personer

sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, det ville

gå galt. Enten hørte kuskene det ikke, eller også

ville de gøre det umulige og gjorde det. En enkelt

kusk var lidt på afveje og tilskuere, som sad uden

for afspærringen, måtte flytte sig ret hurtigt. Men

der var på intet tidspunkt fare på fære, og alle de

andre, der brugte den umulige vej, gjorde det

overbevisende og faktisk ret smukt.

Forhindringskørsel

Forhindringskørslen på en smuk og dejlig efterårsdag

var en god og dejlig oplevelse. Der var den

dramatik, der skulle til for, at det ikke blev kedelig.

Et par stykker blev diskvalificeret og måtte

udgå. Et internationalt stævne med dommere, som

ikke kender kuskene, er et godt lærested, for her

falder afgørelserne kontant og uden hensyntagen

til noget som helst. Klokken på banen var ikke

tydelig nok, og det gik ud over Malene Bloch. Der

blev ringet for hende i den kombinerede forhindring,

fordi det faldt nogle pinde ned. Desværre

hørte kusken ikke klokken, og det var der heller

ikke mange andre, der gjorde, så ringede dommeren

igen, og det hørte kuske og opfattede det som

en diskvalificering og forlod banen - og så er man

ude - Malene burde have kørt op og spurgt dommeren,

hvad der var galt. Det sker der aldrig noget

ved, og så tror jeg, hun havde fået lov at starte igen

på den forhindring, hvor det gik galt.

Jeg har ikke skrevet meget om 4-spandene. Der

var tre til start, to ponyspand og ét hestespand, og

derfor var der faktisk ikke NM i denne klasse.

Frederik Rahm, Sverige vandt ponyklassen. Ole

Buch Jensen kørte mod sig selv, for der var ikke

andre. Ren opvisning, men han udtaler til Hestebladet,

at han brugte stævnet som træning i det at

blive bedømt af internationale dommere og i at

køre gode forhindringer. Hvis han havde kørt i -

spandsklassen, var han blevet nr. 10 ud af 17 mulige,

og det er toppen af -spand kuske i Norden, vi

her skriver om.

Danmark har fået tildelt VM for ponyer i 007,

og formanden for DKS og stævnevært Marianne

Seidenfaden sagde i sin tale ved festaftenen lørdag,

at Nordisk Mesterskab var en slags generalprøve

på VM.

Arnild Arp-Hansens Haflingerhoppe Alberte.

Køresporten 5· 005

5

Fotos Ole Jespersen


6 Køresporten 5· 005


Køresporten 5· 005

7


Nordisk Mesterskab 2005 p Dorthealyst

Final Results

NR NAME CLT A CLT B CLT A+B CLT C CLT A+B+C CLT

*** SINGLE HORSE

16 Cecilia Qvarnstrˆm SWE 1 39,17 1 69,25 3 108,42 1 0,00 1 108,42 1

1 Henrik H¯per DEN 2 46,46 5 68,48 1 114,94 2 0,00 1 114,94 2

3 Kim Andreasen DEN 3 44,80 3 74,53 9 119,33 3 0,00 1 119,33 3

18 Lotta PÂlsson SWE 4 41,98 2 78,79 11 120,77 4 0,00 1 120,77 4

9 Aja Mikkonen FIN 5 45,82 4 75,99 10 121,81 5 0,00 1 121,81 5

17 Thomas Sjˆberg SWE 6 52,10 6 70,96 7 123,06 6 0,00 1 123,06 6

15 Marie Kahrle SWE 7 53,89 7 69,51 4 123,40 7 6,00 13 129,40 7

7 Michaela Assendelft FIN 8 57,86 8 73,57 8 131,43 8 0,00 1 131,43 8

22 Kjell Johansson SWE 9 62,85 11 69,93 6 132,78 9 6,00 12 138,78 9

5 Ane Wieder DEN 10 67,84 13 68,61 2 136,45 10 6,00 14 142,45 10

13 Lisbeth Simensen NOR 11 73,73 16 69,66 5 143,39 11 3,00 8 146,39 11

10 Tove-M. Holmasto FIN 12 62,34 10 81,67 13 144,01 12 3,97 11 147,98 12

14 Aud R¯hne NOR 13 74,11 17 79,36 12 153,47 13 9,00 17 162,47 13

12 Linn St¯kken Nielsen NOR 14 61,57 9 92,96 14 154,53 14 13,72 18 168,25 14

4 Liselotte Watson DEN 15 66,18 12 96,41 15 162,59 15 6,94 16 169,53 15

20 Anneli Blomberg SWE 16 70,66 15 107,57 17 178,23 16 3,00 9 181,23 16

2 Lisbeth Jensen DEN 17 113,54 19 103,38 16 216,92 17 6,68 15 223,60 17

21 Glenn Hesslo SWE 74,89 18 EL 3,01 10

8 Sanna Tirkkonen FIN 69,38 14 EL EL

*** SINGLE PONY

27 Peter Koux DEN 1 36,80 1 68,93 2 105,73 1 3,00 4 108,73 1

35 Ann-Chris. Arvidsson SWE 2 50,80 2 63,55 1 114,35 2 0,00 1 114,35 2

26 Arnild Arp-Hansen DEN 3 53,60 3 77,70 4 131,30 3 6,00 11 137,30 3

31 Jon Lund NOR 4 59,00 4 81,93 6 140,93 4 3,00 5 143,93 4

25 Helle Graves DEN 5 64,20 7 81,55 5 145,75 5 0,00 1 145,75 5

29 Paula Karhu FIN 6 62,20 6 90,73 11 152,93 7 0,00 1 152,93 6

30 Raisa Takkinen FIN 7 72,60 11 76,99 3 149,59 6 6,00 9 155,59 7

33 Helen Indreb¯ NOR 8 65,20 8 88,18 10 153,38 8 3,00 7 156,38 8

32 Henriette Skjelbred NOR 9 69,80 10 87,05 9 156,85 10 3,00 6 159,85 9

36 Marie ÷stman SWE 10 61,60 5 96,27 12 157,87 11 3,00 8 160,87 10

34 Karin Bondesson SWE 11 80,20 13 82,67 7 162,87 12 7,42 12 170,29 11

37 Madeline Dverstorp SWE 12 67,40 9 87,04 8 154,44 9 18,00 13 172,44 12

24 Didde N¯rregren DEN 13 79,00 12 97,78 13 176,78 13 6,00 10 182,78 13

*** PAIRS HORSES

53 Gˆran Peterson SWE 1 56,70 6 69,93 2 126,63 3 0,00 1 126,63 1

49 Hans-Henrik Nielsen DEN 2 54,66 2 68,98 1 123,64 1 3,00 3 126,64 2

38 Anders Hansen DEN 3 49,54 1 74,98 4 124,52 2 6,00 5 130,52 3

47 Peter Chr. Jespersen DEN 4 57,86 7 73,30 3 131,16 4 9,04 9 140,20 4

50 Kurt Klindt DEN 5 56,45 5 86,03 8 142,48 6 3,00 2 145,48 5

42 Poul-Erik Petersen DEN 6 56,32 4 81,39 6 137,71 5 10,03 11 147,74 6

55 Erik Broms SWE 7 64,00 11 78,66 5 142,66 7 9,00 7 151,66 7

54 Ulrika Wass SWE 8 56,19 3 87,13 9 143,32 8 9,00 8 152,32 8

45 Mads Dau DEN 9 62,46 10 83,05 7 145,51 9 10,93 13 156,44 9

46 Ole Nielsen DEN 10 82,82 16 98,69 10 181,51 11 5,86 4 187,37 10

52 Ben Simonsen FIN 11 62,34 9 133,54 14 195,88 14 6,10 6 201,98 11

39 Lars Heibing DEN 12 81,41 14 99,95 11 181,36 10 21,30 16 202,66 12

44 Stine Hansen DEN 13 79,23 13 106,29 12 185,52 12 19,84 15 205,36 13

41 Finn Qvist DEN 14 60,29 8 133,51 13 193,80 13 15,55 14 209,35 14

DATE:

28/08/05 With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM PAGE: 1

8 Køresporten 5· 005


Nordisk Mesterskab 2005 p Dorthealyst

Final Results

NR NAME CLT A CLT B CLT A+B CLT C CLT A+B+C CLT

48 Henrik Hansen DEN 15 82,69 15 144,70 15 227,39 15 10,06 12 237,45 15

43 Peter Andersen DEN 101,89 17 EL 9,82 10

40 Bjarne T. Christensen DEN 76,54 12 EL 22,45 17

*** PAIRS PONIES

57 Lars Dau DEN 1 44,00 1 69,73 2 113,73 1 3,00 2 116,73 1

66 Rebecca Kristiansen SWE 2 57,44 2 66,11 1 123,55 2 3,00 3 126,55 2

64 Henrik Sloth DEN 3 58,24 3 72,97 4 131,21 3 3,00 6 134,21 3

62 Amanda Justesen DEN 4 62,56 4 76,70 5 139,26 4 6,85 8 146,11 4

59 Kurt Larsen DEN 5 67,20 6 72,51 3 139,71 5 9,88 9 149,59 5

65 Katja Lamborg DEN 6 65,76 5 91,92 8 157,68 7 1,21 1 158,89 6

58 Malene Bloch DEN 7 75,84 7 81,19 6 157,03 6 6,00 7 163,03 7

60 Jens H¯gh DEN 8 80,96 9 89,77 7 170,73 8 3,00 4 173,73 8

63 Anette Holst DEN 9 76,16 8 98,99 10 175,15 9 3,00 5 178,15 9

61 Steen Rasmussen DEN 10 89,60 10 94,89 9 184,49 10 20,44 10 204,93 10

*** FOUR HORSES

67 Ole Buch Jensen DEN 1 60,03 1 110,90 1 170,93 1 0,00 1 170,93 1

*** FOUR PONIES

69 Fredrik Rahm SWE 1 68,16 2 90,34 1 158,50 1 0,00 1 158,50 1

68 Cathrina Eneroth SWE 65,76 1 EL 8,27 2

NON OFFICIAL RESULTS 17:11

Please advise for possible errors

DATE:

Driving Program Copyright by Philippe LiÈnart (Belgium) - philippe@lienart.com

28/08/05 With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM PAGE: 2

Køresporten 5· 005 9


Af Ole Jespersen

10 Køresporten 5· 005

Dansk og Nordisk Mesterskab i pløjning

Lørdag den . oktober 005 var Midtjysk Køre

Selskab vært ved Dansk og Nordisk Mesterskab i

pløjning med heste. Mesterskabet blev afholdt på

Lægård Landbrugsskole i Holstebro.

Foruden Danmark deltog Sverige og Norge i det

nordiske mesterskab.

Favoritter til guldmedaljen for både det danske

og nordiske mesterskab var Niels Schelde Petersen

fra Trekantens Køre Selskab og Lis Laumann

fra det arrangerende Midtjysk Køre Selskab. De

har ved flere stævner ligget utroligt tæt placeret,

så dagsformen ville sikkert blive afgørende.

Lørdagens to konkurrencer begyndte med stubjordspløjning

tæt ved landbrugsskolen, og der blev

vist virkelig fin pløjning på de fleste agre. Men

der var ingen tvivl om, at Niels Schelde og Lis

Laumann ville blive godt placeret. Det var tydeligt,

at deres arbejde var i særklasse, og publikum

holdt da også et vågent øje med de to.

Kort efter frokost forelå resultaterne fra stubjordspløjningen,

og resultatet blev:

1. Lis Laumann, 99,10 point

. Niels Schelde Petersen, 98, 0

3. Birger Hansen, DKS, 93,30.

Der var altså lagt op til virkelig tæt løb mellem

favoritterne, men eftermiddagens grønjordspløjning

kunne ændre alt.

Kartoffeloptagning og forhindringskørsel

Lægård Landbrugsskole havde udlånt et stykke

jord til Familieudvalget i Ringkøbing Amt, som

under DM og NM viste, hvordan man dyrkede

kartofler, da farfar var dreng.

Først var stykket blevet pløjet med heste, og den

16. maj blev kartoflerne lagt med heste for læggeren.

I løbet af sommeren er de blevet holdt rene

med heste for maskinerne, og én gang er de blevet

hakket med håndkraft. Kartoflerne er ikke blevet

kunstgødet eller sprøjtet, og lørdag under pløje-

Lis Laumann fra Midtjysk Køre Selskab blev ny dansk og nordisk mester i pløjning. Foto Ole Jespersen


mesterskabet viste Familieudvalget, hvordan man

tager kartofler op med kartoffeloptageren ’Roulet’.

Publikum kunne få nyopgravede kartofler

med hjem til aftensmaden, og det var der mange,

der benyttede sig af.

I frokostpausen under DM og NM var der opvisning

med medlemmer fra Midtjysk Køre Selskab.

Der blev vist forhindringskørsel med to 1-spand

kørt af Helle Graves og John Sørensen, et fjordhestefirspand

kørt af Jens Høgh og et 4-spand hest

kørt af Niels Chr. Simonsen.

Grønjordspløjning

Over middag var det tid for den sidste konkurrence

i mesterskabet, grønjordspløjning. Agrene var

afsat på en græsmark tæt ved landbrugsskolen, og

pløjerne var noget spændte på jordbunden. Men

grønjordspløjningen forløb fint, og der blev lavet

rigtig flot arbejde rundt om på de fleste agre.

Som omtalt var der lagt op til tæt løb mellem

Lis Laumann og Niels Schelde, og mange tilskuere

fulgte med i opfuring og flækning hos de to

pløjere. På begge agre var det smukt arbejde, og

opfuringen var som trukket efter en snor. Både

Niels og Lis var tilfredse og mente ikke, at de

kunne gøre det bedre på nogen måde.

Efter dommernes bedømmelse af de to første

karakterer blev der givet tegn til, at den egentlige

pløjning kunne begynde. Det passede pløjerne

fint, for de ville gerne i gang med arbejdet. Der

er lang ventetid for pløjerne, mens dommerne

bedømmer opfuring og flækning.

To timer havde deltagerne til at gennemføre

grønjordspløjningen.

Det viste sig ret hurtigt, at Lis og Niels nok også

her ville ligge i spidsen af feltet, men også Jan

Guldborg og Kurt Hansen fra Dansk Køre Selskab

og Carl Erik Jonasen fra Thy Køre Selskab lavede

toppræstationer og blev flittigt drøftet blandt publikum.

For en enkelt deltager i NM ville det ikke rigtigt

fungere. Han havde problemer med hestene, der

ikke ville gå roligt frem foran ploven.

Sidst på eftermiddagen forelå resultaterne for

grønjordspløjningen, og der blev ikke ændret

meget i toppen af placeringsrækkefølgen. Resultatet

blev følgende:

1. Lis Laumann 101,40 point

. Niels Schelde Petersen, 100, 0

3. Jan Guldborg, 9 .30

Sammenlagt betød det så, at Lis Laumann

havde vundet danmarksmesterskabet med 00,50

point skarpt forfulgt af Niels Schelde Petersen

på andenpladsen med 198,40 point. På en samlet

tredjeplads kom Jan Guldborg med 183, 0 point.

I det nordiske mesterskab var det igen Lis og

Niels på første- og andenpladsen, mens tredjepladsen

blev besat af svenske Mats Norell med

18 ,40 point.

Det er nu anden gang i træk, at Lis Laumann

vinder det danske og nordiske mesterskab i pløjning

med heste. Redaktionen sender et stort tillykke.

Lis Laumann har allerede sikret sig, at næste

generation er på vej. Tina Laumann Søndergaard

var sammen med sin mor de eneste piger blandt

de i alt 31 pløjere ved danmarksmesterskabet på

Lægård Landbrugsskole.

Niels Schelde Petersen fik sølvmedalje ved DM og NM i pløjning.

Foto Ole Jespersen

Køresporten 5· 005

11


1 Køresporten 5· 005


Fotos Ole Jespersen

Køresporten 5· 005

13


dM i Pløjning 2005

Deltager nr.

Pløjerens navn

14 Køresporten 5· 005

Selskab

Point Stub

15 Lis Laumann MKS 99,10 101,40 200,50 1

27 Niels Schelde Petersen TKS 98,20 100,20 198,40 2

8 Jan Gulborg DKS 90,90 92,30 183,20 3

10 Kurt Hansen DKS 88,80 91,40 180,20 4

25 Carl-E. Jonasen ThKS 90,00 89,30 179,30 6

4 Kjeld Anholm DKS 89,10 87,00 176,10 8

12 Søren Rasmussen FKS 88,40 87,00 175,40 9

11 Jan Hansen DKS 92,80 86,90 179,70 5

17 Erling Larsen MKS 92,40 86,70 179,10 7

7 Leif Andersen DKS 86,60 86,60 173,20 13

6 Barne Wisler DKS 83,00 85,50 168,50 19

20 Henry Nissen SKS 90,00 83,70 173,70 11

21 Peter Sandahl SKS 89,90 83,70 173,60 12

13 Ejner Hansen FKS 85,80 83,60 169,40 18

28 Niels Jørgen Ramsdal ØKS 86,70 83,50 170,20 17

1 Bent Nielsen BKS 87,70 82,50 170,20 16

26 Georg Hansen ThKS 88,50 82,10 170,60 15

19 Hans Peter Hejn SKS 89,40 81,70 171,10 14

3 Johnny Jensen BKS 86,00 81,50 167,50 20

9 Birger Hansen DKS 93,30 80,40 173,70 10

16 Niels Hansen MKS 86,50 79,90 166,40 21

14 Niels Peder Hansen FKS 84,10 75,80 159,90 22

5 Jørgen Andersen DKS 77,10 75,10 152,20 24

22 Bent Nielsen SKS 85,30 74,50 159,80 23

23 Tage Petersen SKS 75,90 72,00 147,90 26

2 Bent Hansen BKS 78,50 70,10 148,60 25

18 Tina Laumann Søndergaard MKS 85,80 12,60 98,40 Udgået

nM i Pløjning 2005

Deltager nr.

Pløjerens navn

Selskab

Point Stub

15 Lis Laumann MKS 99,10 101,40 200,50 1

27 Niels Schelde Petersen TKS 98,20 100,20 198,40 2

31 Mats Norell Sverige 93,50 88,90 182,40 3

32 Tobias Sandahl Sverige 84,70 83,80 168,50 4

30 Kjell Roar Hansen Norge 85,10 78,40 163,50 5

29 Arild Tohn Norge 80,00 73,50 153,50 6

Placering

Placering

Point Grøn

Point Grøn

Placering

Placering

Samlet

point

Samlet

point

Samlet DM

Samlet NM


Nordisk mesterskab i brugskørsel og brugsridning

27.-28. august var Norge vært ved Nordisk

Mesterskab i brugskørsel og brugsridning.

Mesterskabet blev afholdt i Arendal.

Af Ole Wistrup

I fint vejr rejste vi jyder til Norge for at deltage i

nordisk mesterskab i brugskørsel og brugsridning.

Fynboerne kom dagen efter.

Efter udtagelser sidst i april på den fine bane

hos Grethe og Jens Dahl i Gudbjerg stod det klart,

hvem der havde placeret sig til at deltage i NM.

De danske kuske placerede sig på udmærket

måde i det svære selskab med blandt andet svenskere,

som er de sande mestre i brugskørsel.

Overraskende var det, at Karin Nielsen på

afrejsedagen fra Norge meldte sig som deltager

i mesterskabet i brugsridning. Stort set anvendes

brugskørselsbanen med justeringer og et spring.

På trods af misforstået regel i en figur klarede

Karin sig pointmæssigt blandt de bedste, skønt

hun måtte låne sig til både sadel og hjelm.

Tak til jer alle for deltagelsen og tak til nordmændene

for stævnet.

Resultater NM brugskørsel for Pony I

1. Jørgen Strøm, 67 strafpoint

. Anita Eckebring, 87 sp.

3. Odd Arne Solli, 163 sp.

4. Anker Kristensen, DK, 66 sp.

5. Karin K. Nielsen, 336 sp.

Resultater NM brugskørsel for hest

1. Anita Eckebring, 56 strafpoint

. Per-Inge Andersson, 68 sp.

3. Gunnar Hansen, 1 0 sp.

4. Kirsten Skjøde Donslund, DK, 169 sp.

5. Håkon Gulbrandsen, 191 sp.

6. Jens Dahl Rasmussen, DK, 15 sp.

Kirsten Donslund lader op til brugskørsel. Fotos: Bjarke Nielsen

Karin vender på en snæver plads i brugsridning.

Køresporten 5· 005

15


Af Knud Isaksen

Slesvigske Vognsamling, Haderslev

I Slesvigske Vognsamling, Simmerstedvej 1,

Haderslev står en postvogn, hestetrukken naturligvis

og udstyret til både enspænder og tospand.

Vognens ejer var Johannes Wilhelm Boisen, født

i Haderslev 31. december 1865, gift med Marie

Sophie født Høgh, født 1. september 1863 i Lunding.

Ægteparret stiftede hjem i Lunding, hvor de

fik otte børn.

Familien flyttede fra Lunding til gården Engelsbjerg

på Forretgårdvej i Moltrup i 1896. Sideløbende

med landbruget drev Johannes Boisen

vognmandsforretning. Han kørte blandt andet natvogn

i Haderslev, hvilket vil sige, at han fjernede

lokumsspandene for indhold. Dette indhold blev

så kørt hjem på en af gårdens marker og hældt ud

på et højt punkt, hvorved det fordelte sig selv. Det-

Postvognen i Slesvigske Vognsamling. Foto: Haderslev Museum

16 Køresporten 5· 005

Postvognen i Haderslev

te hjalp børnene med, hvorfor de som regel faldt i

søvn i skolen næste dag, men lærer Schytt, der var

en meget forstående mand, sagde ofte til de andre

elever, når de rakte hånden op og sagde: ’Nu sover

Peter og Christian altså. ’Lad dem bare, for de har

jo arbejdet hele natten’.

På gården dyrkede familien udover traditionelle

afgrøder også grøntsager, som blev solgt på torvet

i Haderslev.

Boisen var mere vognmand end landmand, og

havde et stort ønske om at komme til at køre for

Post og Telegrafvæsenet. Derfor købte han i 1913

Ribe Landvej 60. Dette ville fremme muligheden

for at få mere arbejde i byen og specielt indenfor

postvæsenet. I 1916 fik han arbejde ved etaten

(medens den var tysk). Postvognen blev bestilt

af Boisen og leveret samme år af J.C. Haugaards

Vognfabrik.

Engelsbjerg blev solgt i 1917, og Boisen kunne

nu koncentrere sig om vognmandsforretningen.

Til Ribe Landevej 60 var der jord nok til, at der

kunne holdes i hvert fald fire heste, en ko eller to,

nogle grise og høns.

I 19 0, efter genforeningen, tegnede Boisen

kontrakt med det danske postvæsen, hvori det

blandt andet hedder: ’Kontrahenten er forpligtet

til at besørge befordringen med en dygtig og

kraftfuld hest, der skal være forsynet med smukt

og stærkt seletøj. Postillonen skal være en dygtig

kusk og skal på kontrahentens regning forsynes

med befalet postmundering og skilt.’

Margrethe Bosack husker fire af de store heste

på ejendommen, nemlig Jens, Fritz, Hans og Max,

den sidste var den mørkeste, og denne sad Grethe

ofte på, når de skulle i marken for at harve eller

så. Grethe husker specielt, at de blev kørt til skole

i postvognen, det vakte naturligvis en smule misundelse

hos kammeraterne.

Boisen var kusk, og der var altid et postbud med

i vognen, til at fordele pakkerne. De sidste mange

år koncentrerede Boisen sig om arbejdet for postvæsenet.

Omkring 1934 etablerede han sig desuden

med en Shell Station ud for ejendommen på

Ribe Landevej, og denne fungerede i knap 10 år.

I næsten alle årene var det postkontrahenten

selv, der i frakke rød på bukken sad, citat: ’Søn-


derjyden’ 7. december 1946. De sidste år lejede

Boisen kusk og hest til at køre vognen. Den sidste

og meget trofaste kusk var Karl Eriksen fra Ny

Allegade.

Oprindelig var det meningen, at vognen skulle

have været inddraget i slutningen af 30’rne, men

så kom besættelsen, med benzinrationering, hvorfor

kontrakten blev forlænget. Da Johannes Bojsen

døde i december 1945 gik vognen i arv til sønnen,

overpostbud Peter Bojsen. Officielt ophørte kontrakten

13. september 1946, men der blev indgået

en stiltiende aftale om, at den skulle sættes ind for

sidste gang under juletravlheden. Hermed sluttede

en æra, idet Haderslev var det sidste sted i landet

hvor pakkeposten blev omdelt med hestevogn.

Efterfølgende var det på tale, at vognen skulle til

Den gamle By i Aarhus. Heldigvis havde Inspektør

Neumann fra Haderslev Museum også ’et godt

øje’ til postvognen. I 1947 skiftede vognen ejer,

idet Peter Bojsen, for 00 kr. solgte den til Haderslev

Museum, hvorefter den som de fleste andre

vogne har haft mange forskellige adresser, blandt

andet Ridehuset ved havnen. Medens den stod her,

havde den en kortvarig karriere som ’skuespiller’,

den var nemlig udlånt til DR, i forbindelse med

optagelsen af ’Bryggeren’. Nu har den forhåbentlig

fået permanent adresse på Schaumanns Klædefabrik,

Simmerstedvej 1, hvor den kan ses sammen

med de ca. 80 andre udstillede vogne.

Flere mindre postvogne

Ud over den høje postvogn ejede Boisen 3-4 mindre

postvogne, der ifølge Grethe Bosack blev

brugt til at bringe post ud til de mindre posthuse

på landet omkring Haderslev. Det har muligvis

været en af disse, der blev brugt til at transportere

de to sønner til grænsen i forbindelse med flugten

til ’Danmark’, som berettes om senere. Den høje

postvogn ville nok vække rigelig opmærksomhed,

da den normalt ikke kørte udenfor byen.

To af sønnerne, Hans og Johannes, faldt mens

de forrettede tysk krigstjeneste i Frankrig. Peter

gjorde tjeneste ved marinen, hvor han sejlede med

Stamm Linienschiff ’Kronprinz’. Den sidste opgave

var at sejle til den engelske flådestation Scapa

Flow med det formål at sænke flåden, et led i

fredsslutningsgsaftalen. Peter overlevede tjene-

Chr. X' navnetræk på siden af vognen.

Foto Haderslev Museum

sten. Tvillingebroderen Christian gjorde også tysk

tjeneste, men var så led og ked af det, at faderen

kørte ham over grænsen. Den yngste søn Marius,

ville forældrene ikke miste, derfor fik de i al stilhed

arrangeret Marius’ flugt over grænsen ved

Sjølund, inden han blev indkaldt.

Flugten krævede en del forarbejde. Man skulle

sikre sig, at vagterne på flugttidspunktet var mere

danske end tyske af sindelag, desuden skulle flugten

ske umiddelbart efter et vagtskifte om natten.

Marius blev anbragt inde bag pakkerne i postvognen.

Et stykke før grænsen gemte Marius sig

under vognen på et bræt. Ved ankomsten til grænsen

blev han indlogeret på et værelse, og lige efter

vagtskifte stak han over grænsen. På forhånd var

der lavet en aftale om, at en bestemt mand skulle

melde tilbage, når det hele forhåbentlig var veloverstået.

Faderen, Johs. Boisen havde forinden

aftalt med en landmand i Sjølund, at Marius kunne

tjene der, indtil krigen var overstået. Marius blev

på stedet indtil genforeningen i 19 0.

Køresporten 5· 005

17


Ovenstående er blandt andet skrevet på baggrund

af samtaler med Margrethe Bojsen, Ribe Landevej

60, og Nancy Larsen, Thrigesvej 7 , begge børnebørn

af Johannes Bojsen.

18 Køresporten 5· 005

FAKTA OM POSTvOGNeN

• Bestilt af vognmand Johannes Bojsen, Ribe

Landevej 60, Haderslev

• Bygget af vognfabrikant J.C. Haugaard,

Gåskærgade 4 – 6, Haderslev

• Firehjulet vogn med lukket pakkerum med

Chr. X navnetræk på siden

• Kørt fra 1916 i Haderslev for det tyske

postvæsen

• Kørt i Haderslev fra 19 0 til starten af trediverne

og igen under krigen

• Postvognens sidste tur under juletravlheden

1946

• Haderslev Museum købte den i 1947 for

00,- kr. af Johs. Bojsens søn, Peter Bojsen

• Har været udlånt til indspilningen af DR’s

serie ’Bryggeren’

• Udstillet og placeret i Ridehuset fra 1978

til 00

• Nuværende placering: Slesvigske Vognsamling,

Simmerstedvej 1, Haderslev.

HESTEFORSIKRING

- LAVESTE PRÆMIER I

KONGERIGET

DANMARK’S

HESTEFORSIKRING G/S

Valkendorfsgade 30 . 1151 København K

Telefon 33 15 39 70 . Telefax 33 15 34 70


Keglekørselsturnering på Sjælland blev en succes

Af Per Dani Larsen

Slangerup og Omegns Køreforening

De sjællandske køreforeninger og Henrik Køier

Andersen planlagde sidste vinter en keglekørselsturnering,

som skulle omfatte fem stævner i 005.

Formålet var at få mindre øvede og øvede kuske

i gang med en ny konkurrenceform. Dette formål

må siges at være fuldt opnået, idet 40 ekvipager

tilmeldte sig konkurrencen. Stævnerne var med to

klasser, én for mindre øvede kuske og én for øvede

kuske.

For at vinde den samlede turnering skulle

kusken have deltaget i tre af stævnerne.

Stævnerne blev afholdt i maj i Fakse, juni i

Bromme, juli i Andelslandsbyen Nyvang, juli i

Ullerup og i august med finale på Gjorslev Gods,

hvor 43 ekvipager deltog. Sponsorer havde udsat

meget flotte præmier.

Da denne Danmarks første keglekørselsturnering

blev en stor succes, er det sikkert, at der afholdes

keglekørselsturnering på Sjælland i 006.

Af Henrik Køier Andersen

Jeg vil gerne takke for den store tilslutning og

interesse for dette års keglekørselsturnering. Samtidig

vil jeg også gerne takke sponsorerne for de

flotte præmier, som blev fordelt således:

Uøvede

1. Erik Nielsen, Træningssulky sponseret af Entreprenørfirmaet

Barslund A/S

. Helle Kornerup, Vognlygter sponseret af Heibings

Stilladser

3. Bøje Andersen, Dækkener sponseret af Klindts

Rideudstyr

Øvede

1. Thomas Petersen, Saletsele sponseret af Møldrup

Rideudstyr

. Liselotte Watson, Kegler sponseret af Klindts

Rideudstyr

3. Pia Petersen, Baglygte sponseret af Heibings

Stilladser.

Erik Nielsen blev vinder af træningssulky. Thomas Petersen vandt saletsele. Fotos Per Dani Larsen

Fotos Flemming Andersen.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 8669 4517

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

Køresporten 5· 005

19


Lastbiler med soveplads og køkken

Lastbiler over fire tons vil i fremtiden helt lovligt

kunne indrettes med sovepladser, lys og køkken,

uden der skal betales afgift af bilen. Eneste

betingelse bliver, at lastbilen fortsat er indrettet til

godstransport af heste eller motorcykler.

’Jeg har presset på i et stykke tid for at få

embedsmændene i skatteministeriet til at lempe

reglerne. For lang tid siden fik jeg ministerens

opbakning, men det er først nu, at man i forbindelse

med en større ændring af loven, får de nye

og lempeligere regler skrevet ind,’ fortæller den

konservative skatteordfører Charlotte Dyremose,

der selv er hesteejer og kender til problemerne

med den restriktive danske afgiftslovgivning for

landets hesteejere.

’Mange har følt sig pressede til at foretage

krumspring for at omgå den urimelige afgiftslovgivning.

Nu kan man lette samvittigheden og uden

risiko for straf og bøde overnatte i transportvognen.

Det synes jeg er en ganske rimelig ordning,’

siger Charlotte Dyremose.

Ingen har indtil nu haft råd til at indrette sig

med beboelse og hest i lastbiler, da registreringsafgiften

for sådan et køretøj er lige så høj som

for almindelige personbiler. De nye regler giver

mulighed for et kvalitetsløft i transportvognene til

gavn for mange garvede stævneryttere, der ønsker

at kombinere hestetransport og stævnebeboelse i

en lastbil.

’Man vil jo gerne gøre det behageligt for både

hesten og en selv. Nu bliver der mulighed for mere

komfort til både hest og rytter. Det er jeg glad for,

siger Charlotte Dyremose.

Kilde: Charlotte Frost Andersen, Hesteinfo

OL i Herning?

Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse har besluttet

at gøre Herning til Danmarks bud på at blive

værtsby for det europæiske ungdoms-OL i 011.

Herning blev valgt i skarp konkurrence med

Odense og Esbjerg, som DIF’s bestyrelse også

fandt meget velkvalificerede til at løfte opgaven.

0 Køresporten 5· 005

Kort nyt

‘Alle tre byer havde udarbejdet nogle meget

flotte og velgennemtænkte ansøgninger til DIF,

og der er ingen tvivl om, at såvel Esbjerg, Odense

som Herning med bravour ville kunne gennemføre

opgaven med at stå som værter for så stort

et arrangement. Det er fantastisk at se så stor en

opbakning og initiativrigdom, der findes i de tre

byer. Men Hernings ansøgning blev vurderet til at

være et mulehår foran de øvrige,’ siger DIF’s formand

Kai Holm.

DIF vil nu i samarbejde med Herning Kommune

udarbejde det endelige bud, som skal præsenteres

på De Europæiske Olympiske Komiteers

(EOC) generalforsamling i Dublin den . december

005. En evalueringskomité under EOC vil

herefter i løbet af 006 besøge kandidatbyerne

og udarbejde en evalueringsrapport. Den endelige

beslutning om, hvilken europæisk by, der skal

huse ungdoms-OL i 011, træffes på EOC’s generalforsamling

i december 006 af de 48 europæiske

olympiske komiteer.

Det vides endnu ikke, hvor mange europæiske

byer, Herning vil være oppe imod i bestræbelserne

på at arrangere det store arrangement, hvor

omkring 3.000 14-18 årige eliteudøvere skal konkurrere

inden for ni idrætsgrene: Atletik, svømning,

judo, håndbold, basketball, volleyball, tennis,

landevejscykling og gymnastik.

Leder af Danmarks vej- og Bromuseum

Bestyrelsen for Danmarks Vej- og Bromuseum har

udpeget Helle Schummel som museumsleder for

Danmarks Vej- og Bromuseum pr. 1. oktober 005.

Helle Schummel er uddannet cand. mag i historie

og europæisk etnologi, og hun har siden 1994 været

ansat som museumsleder for Østsjællands Museum.


Peter Dam Larsen døde den 10. august efter

næsten 74 år, hvor han dagligt var i kontakt med

mange mennesker.

Peter var købmandssøn fra Rekkende syd for

Præstø. Efter en betydningsfuld tid i Livgarden

kom Peter tilbage til købmandsgården i Rekkende,

hvor man også handlede med foderstoffer og olie.

Peter overtog senere købmandsforretningen, som

han drev videre i flere årtier, og blev kendt af alle

på egnen og dem, som kom forbi på vejen til og

fra Møn.

Da Peter lukkede købmandsforretningen,

begyndte han et nyt, men ikke mindre travlt liv i

min forretning med udlejning, salg og restaurering

af vogne. De sidste 1 år har Peter stået til

rådighed for forretningen døgnet rundt. Han sagde

aldrig nej til en opgave, og hvis jeg spurte ham,

hvornår han skulle være hjemme, var svaret altid:

næste gang.

Han solgte vogne, når jeg ikke selv var hjemme,

han kørte afsted med heste og vogne til film og

bryllupper, og han transporterede over 1.000 vogne

gennem årene.

Når vi var på lange ture til Polen, Frankrig eller

Holland, hvor vi ofte kørte uden overnatning i op

til 40 timer, var jeg altid imponeret over, så godt

den ældre mand klarede det uden søvn.

Den 13. august skulle Peter bisættes ved Allerslev

kirke, og det var mig en stor ære at få lov til at

køre Peter fra hans hjem til kirken, og efter bisættelsen

tilbage til hjemmet i Rekkende.

Min gode ven Peter er død

Peter har kørt så meget for mig gennem så mange

år, at det var vigtigt for mig at få lov til at køre

ham den sidste tur.

Min lille gravhund Dixie, som stod Peter meget

nær, og som har været med os de sidste otte år, var

ligeledes med på bukken.

Det var første gang, jeg kørte til en rigtig bisættelse,

og det var da også en meget speciel følelse

at køre de fire kilometer i meget langsomt skridt

til kirken, når det er en så nær person, man har

med i vognen.

Man skulle tro, at denne kørsel ville gøre det

hele mere makabert, men familien har fået utrolig

mange henvendelser fra folk, som synes, at hele

stemningen blev en anden og bedre end det ofte

er tilfældet ved bisættelser i Danmark, netop på

grund af hestene og vognen.

Vognen er oprindelig bygget i Wien i Østrig,

men har været brugt ved begravelser i både Slovenien

og Polen. Da jeg købte den stod den helt

original med alt udstyret, såsom skaberakker mv.

Hestene var to Friesere, Marcell som er en af

mine gamle heste og Menno som så sent som sidste

år startede stævne på Flyinge.

Nu efter Peters død har jeg fundet ud af, hvor

stort et arbejde han lagde i forretningen. Men også

som ven og støtte er han savnet, da man ikke finder

mere pålidelig og loyal en mand.

Henrik Køier Andersen

Køresporten 5· 005

1


Af Poul Erik Fløe, Bording, medlem af VKS

Køresporten 5· 005

Hestevognsferie i Himmerland

Vi havde i vores lille familie talt meget om, vi

gerne ville prøve en eller anden ferieform med

vore heste. Vi har tidligere kun kørt endagsture,

så vi måtte prøve noget nyt. Vi havde læst, at der

var oprettet flere ride- og kørespor i Himmerland,

som vi fandt på internetadressen www.ridesporhimmerland.dk

hvor der i øvrigt er en meget god

beskrivelse af turene, naturen mv. samt kort, der

kan downloades.

Der var flere former for overnatning, og vi valgte

Safari Camping i Rebild, hvor vi lejede en hytte,

hvor der var fold til hestene. Folden til hestene

var for enden af campingpladsen. Der var masser

af langt græs, dog måtte vi hente vand i spande til

hestene, men vi var jo også på camping, så sådan

er det bare.

Vi havde på forhånd kontaktet Randi Stub Petersen,

som havde skrevet om turene, og hun mødte

op på Safari Camping den første dag og gennemgik

turene og kortene med os. Hun tog med os på

en dejlig aftentur i højt solskin, hvor vi kørte i den

nordlige del af Rold Skov op og ned af bakke og

kom til et fantastisk flot kildevæld, Lille Blåkilde,

som afgjort er et besøg værd. Selvom vi bestemt

ikke er tilhængere af at medbringe mobilen, så

er den med, men kun til brug i nødstilfælde. Dog

måtte vi ved Lille Blåkilde have tændt for mobilen,

idet man kunne ringe til et nummer, der var

opslået på pælen dernede og høre yderligere om

seværdigheden. Det gør tingene lidt mere interessant,

når du får hele fortællingen med.

Vi kom lidt sent tilbage, men havde heldigvis en

aftale med Safari Camping om, hvordan vi skulle

komme gennem de lukkede bomme. Vi kørte således

gennem campingpladsen hver gang vi skulle

af sted. Alle synes dog dette var meget hyggeligt,

og flere kom for at hilse på hestene og os.

Den første køretur

Den første køretur i Himmerland var en stor oplevelse,

så vi glædede os allerede til de næste tre

dages ture.

Anden dag kørte vi til hjertet af Rold Skov, hvor

vi kom forbi en flot sø fyldt med åkander, moser

og i syd Store Økssø. Der var undervejs en del

raste- og bålpladser. Naturen var egentlig meget

anderledes, end turen den første aften, idet terrænet

ikke var så kuperet. Turen var dejlig trods en

stor regnbyge midt i frokostpausen.

Folden til hestene lå for enden af campingpladsen i Rebild. Privatfotos


Hestene vandes med spand. I skovens dybe stille ro.

Tredje dag kørte vi med hestevogn på bilen og

hestetrailer med hestene bagefter ca. 15 km og

startede på en dagstur. Vi kørte rundt om Madum

Sø (Nordjyllands største sø) igennem private skove,

på en gammel hulvej til en gammel middelalder

kirke og udsigtspunkt. Igen et meget varieret

og flot terræn i forhold til tidligere ture, selvom

der selvfølgelig er skov. Men en skov har jo mange

varianter både hvad angår træer og bevoksninger

i skovbunden.

Fjerde dag kørte vi igen af sted med vogn og

trailer efter bilen ca. 15- 0 km i en anden retning.

Her kom vi gennem bakker og krat til Wiffertsholm

Gods med skove og gamle alleer. Derfra forbi

den gamle herregård ad små veje med milevidt

udsigt ud over krat og mose.

Alt i alt en rigtig god tur, selvom vi fik en gang

regn på hver tur, men rigtig varmt sommervejr

havde nok heller ikke været sagen og da slet ikke

for hestene, som gik ca. 30-35 km pr. dag. Måske

vi kom lidt på afveje ind imellem, der er jo ikke

vejskilte derinde i skovens dybe stille ro – i øvrigt

mødte vi ikke et eneste menneske og kun en enkelt

hare.

Så vi har haft alle tiders stille rolige og afslappende

ferie i Rold Skov, hvilket vi varmt kan

anbefale til andre, som ønsker at prøve en hestevognsferie.

Til slut en tak til Randi Stub Petersen for turforslagene

og hyggelig samvær på vor første tur i

Rold Skov og også en tak til Safari Camping for

muligheden for at medtage vore heste.

Køresporten 5· 005

3


Af Jessie Schreiber Sandvad

4 Køresporten 5· 005

Det begyndte med et telefonopkald

Det hele begyndte med, at jeg blev ringet op af

en mand (Erik Mortensen), som jeg ikke kendte

på forhånd. Han spurgte om jeg ville være hjælper

ved et træningsstævne på Ørstedgård 5. september,

og det ville jeg da gerne. Man kan jo altid

suge noget viden til sig, og køresport har altid

interesseret mig. Tidligere deltog jeg meget i de

ture, køreselskabet arrangerede, men efter jeg flyttede

fra den landsdel og til en anden landsdel, er

det ligesom om, at det måske er lidt svært at komme

ordentlig i gang.

Alle de her 10.000 undskyldninger som ’man’

bruger for ikke at deltage, fordi ’man er ny’,

kunne jeg måske få lidt bugt med ved at deltage

som hjælper. Jeg skulle stå sammen med Hardy

ved slut etape A, og han skulle stå ved start tape

D lige ved siden af, så han var meget behjælpelig.

Og selv om det måske kan være lidt langtrukkent

at stå sådan et sted, så synes jeg tiden fløj af sted,

og det var virkelig interessant at se de forskellige

ekvipager. Og der er virkelig forskel. Hestene er

forskellige, kuskene er forskellige, ja alle ekvipagerne

er faktisk forskellige på mange måder, og

man kan virkelig få noget ud af bare at kigge, og

det gjorde jeg selvfølgelig. Rosinen i pølseenden

var naturligvis Lars Dau og hans fire halflinger.

Nu kan man jo være for eller imod Lars Dau, men

uanset hvor man står, så må det være meget, meget

svært ikke at beundre dette ualmindelig flotte og

velkørte 4-spand. Jeg var, som de fleste andre af

tilskuerne, totalt solgt. Desværre for mig var hans

4-spand den eneste af ekvipagerne, jeg så på forhindringsbanerne,

men hvilket syn! Aldrig har jeg

set, at fire heste i den grad vidste, hvor de havde

deres kusk og en kusk, der i den grad vidste, hvor

han havde hver eneste af sine fire heste, og samti-

dig var det meget, meget tydeligt, at hele ekvipagen

havde det vidunderligt, selvom det gik stærkt

og Lars råbte op. Jeg forstår, at når Lars ikke fik

guld, så må det være fordi konkurrencen er meget,

meget hård og at det er de bitte små nuancer, der

gør forskellen. Sådan skal det selvfølgelig også

være, men sikke et forbillede for køresporten og

sikke en reklame for haflingerne. Det er jo guld

værd.

Hvad jeg skal lave her i efteråret og vinteren?

Jo, jeg har lagt billet ind på en brugt maratonvogn,

fordi den går jo ikke så nemt i stykker (når hestene

laver kunster!) og så har den bremser, og så har

jeg nogle heste, der nok bliver kørevant her i efteråret/vinteren.

Og om jeg viser mig til næste års

konkurrencer, vil tiden vise, men der er da ingen,

der skal føle sig for sikre…vel? Skal man op på

niveau med toppen af dansk køresport, så skal

man jo nok se at komme i gang, mon ikke? Og så

vil tiden jo vise, hvor meget der er drøm og hvor

meget, der er virkelighed, men uanset hvordan det

ender, så vil jeg have brugt en masse tid på noget,

som virkelig interesserer mig og som samtidigt er

rigtig godt for hestene, så det vil aldrig være spild

af tid, tværtimod.

Så er der andre, der står i den samme situation

som jeg med hensyn til at få begyndt, så lad alle

os nybegyndere oversvømme køresporten, så det

virkelig bliver noget at se på for tilskuerne og

noget at opleve for de aktive medlemmer, og husk

lige på, at det sværeste skridt er det første!

Og der er jo ingen mestre født! (Og bagefter kan

man jo ikke forstå, at man ikke fik taget sig sammen

og fik begyndt - for 100 år siden, vel?) Ses vi

i sæsonen 006?

Med håbet om en god vinter med masser af træning

og samkvem med hestene og vognene og en

tak for hjælpen til Hardy. Du var også guld værd!

DKF’s kørereglement kan downloades på

www.ekvipage.dk


Henrik Køier Andersen flytter

Henrik Køier Andersen har købt firmaet

Scanprops og flytter aktiviteterne til Juellund

nær Køge.

Af Ole Jespersen

Henrik Køier Andersen har købt firmaet Scanprops,

som indtil den 1. oktober lå i København

centrum. Det er et gammelt firma, som oprindeligt

er stiftet af to rekvisitører Magnus Magnusson

og Ivar Baungård, som startede på Nordisk Film.

De har været med hele vejen fra de gamle film

med Dirch Passer, Olsen Banden, Huset på Christianshavn,

Matador, Klinkevals og Bryggeren.

Henrik Køier Andersen mødte Magnus Magnusson

for 0 år siden, i forbindelse med Oviri,

om den franske maler Paul Gaugin, som var den

første film han leverede vogne til. Derefter arbejdede

han sammen med begge rekvisitører om filmen

Pelle Erobreren, og det førte til et mangeårigt

samarbejde.

I forbindelse med de historiske film var det

ofte svært at skaffe de rigtige rekvisitter, så derfor

begyndte de to rekvisitører at opbygge deres eget

lager, som senere blev lagt sammen med Nordisk

Films lager. De sidste mange år har Scanprops

fungeret med daglig udlejning af rekvisitter fra det

over .000 kvadratmeter store lager i Rådmandsgade

i København.

Da Henrik Køier Andersen købte firmaet, var

det i begyndelsen hensigten at flytte lageret, da

huslejen i København er høj. Derfor er det meste

af sommeren brugt på at finde egnede lokaler,

hvor Scanprops kunne forenes med de øvrige aktiviteter

hos Køier Andersen.

Valget faldt på Juellund, som ligger sydvest for

Køge. Juellund er en herregård under Giesegaard,

hvor hovedbygningen brændte for næsten 100 år

siden. Tilbage står kun avlsbygningerne, som er

opført i 1868.

Juellund vil i fremtiden danne rammen omkring

Scanprops samt dele af firmaet Henrik Køier

Andersen.

Det er planen, at værksted for reparation og

restaurering, gamle hestevogne og kareter, store

vogne og et mindre udvalg af nye vogne og seletøj

flyttes til Juellund. Indtil videre vil en del af de

nye vogne, heste, seletøj mv. blive i Tappernøje,

men på længere sigt er det meningen, at disse dele

af forretningen også flyttes til Juellund. Det vil

ligesom i Kongsted være Torben Dahl, som er den

daglige leder.

Juellund ligger på adressen Slimmingevej 30,

4100 Ringsted.

Den ene af fløjene på Juellund. Foto Henrik Køier Andersen

Køresporten 5· 005

5


Af Jacob Bendtsen

3.- 5. september deltog Amanda Justesen og

Bjarne Thor Christiansen begge fra Dansk Køre

Selskab i stævne på Herrevadskloster i Sverige.

Det veltilrettelagte stævne i smukke omgivelser

og med gode forhindringer var afholdt af Åsbo

Rytterforening.

Amanda Justesen havde sin debut som enspænder

kusk med sin sportspony Sting, og ekvipagen

klarede sig rigtig flot. De lagde ud med en andenplads

i dressur. Og efter en andenplads på maratonen

lå Amanda Justesen som nr. to samlet. Efter

en flot fejlfri runde i forhindringskørsel, sluttede

ekvipagen på en samlet førsteplads i ponyklassen

med 11 ,66 stafpoint.

Mindre succes havde Bjarne T. Christiansen i

den svære klasse -spand hest. Her var konkurrencen

hård. Der var blandt andet deltagere fra det

svenske hold fra VM samt to firspandskuske. Desuden

var Bjarne T. Christiansen så uheldig at måtte

udgå på maratonen efter forhindring tre, da der var

Vi vil gerne sige tusind tak til alle dem, som modtog

os, da vi kom hjem fra VM i England. Det var

en superflot fakkel- og flagallé, I havde sat op. Det

var meget imponerede, at så mange havde fundet

vej til Revsø rideskole på trods af, at klokken var

01.30, da vi endelig var hjemme igen. En speciel

tak skal lyde til Bedstefar (Anne-Mettes), som

også var mødt op midt på natten.

Det var rigtig dejligt, at så mange af jer samt

flere, havde mulighed for at komme igen tirsdag

aften, hvor vores forældre holdt grillparty for os

– tusind tak til dem for det.

Derudover er der kommet rigtig mange hilsner

fra nær og fjern - det har været rigtig dejligt,

tusind tak til alle.

Det skal også lyde en tak til hele holdet, samt de

danske tilskuere, der havde taget turen til England,

for den store opbakning under vores kørsel – det

er altid sjovt at køre, når der er nogle, der hepper.

I har alle sammen været med til at gøre vores

6 Køresporten 5· 005

Herrevadskloster

Tak fra Dau

sket materiel skade på vognen. Ekvipagen sluttede

på en samlet 7. plads med 64, 1 stafpoint.

Flere resultater på www.horsedriving.nu.

Amanda Justesen vandt i Herrevadskloster.

Foto Jacob Bendtsen.

oplevelse omkring VM og bronzemedaljen helt

speciel.

Mange hilsner fra

Mads Dau, Anne-Mette Jespersen og Lars Dau

Flot modtagelse efter VM i England.


Sigøjnervogn, £ 8.000

vognauktion i Reading 7. september

Ralli car, Morgan & Co ca. 1900, c-fjedre, £ 3.150

Victoria, ca. 1900, £ 3.700

Chaise m. kaleche, Vermont Paris ca. 1900, £ 2.500

Victoria, Vermont Paris ca. 1840, c-fjedre, £ 2.800 Convertible spring cart, ca. 1900, £ 460

Ligvogn, ca. 1900, £ 13.000 Landauer, Offord & Sons London ca. 1900, £ 11.800

Køresporten 5· 005

7


Midt i oktober var en gruppe vogninteresserede

på studietur til private vognsamlinger

og offentlige museer i Tyskland. Formålet med

turen var at se væsentlige vognsamlinger i det

sydlige Tyskland og knytte vognhistoriske kontakter.

Af Ole Jespersen

En gruppe vognhistorisk interesserede havde på

eget initiativ arrangeret studietur til betydelige

vognsamlinger i det sydlige Tyskland. 13 personer

deltog på turen, heraf fire medlemmer af Kulturhistorisk

Udvalg under Dansk Køre Forbund.

Turen begyndte i Gråsten, hvor rejsedeltagere

fra hele landet mødtes og bussen blev pakket til

den lange tur mod syd. Efter et godt morgenmåltid

var det tid til afgang.

Første dag gik udelukkende med kørsel ned gennem

Tyskland, og der blev tilbagelagt en distance

på omkring 750 km.

veste Coburg, Coburg

Ved aftenstid ankom gruppen til Coburg, hvor

første overnatning var bestilt på et lokalt Gasthaus.

Næste morgen var der aftalt besøg på Veste

Coburg, den gamle borg i byen, der nævnes første

gang i 1056. Veste Coburg udstiller en lille, men

Lille udsnit af pragtslæderne på Veste Coburg.

8 Køresporten 5· 005

Studietur til Tyskland

Brudevognen fra Veste Coburg.

væsentlig vogn- og slædesamling. Den øvrige del

af borgmuseet er også yderst interessant, men var

ikke med i studieturens program.

For danske vogninteresserede er Veste Coburg

nok mest kendt for at huse en brudevogn fra

ca. 1560, der efter al sandsynlighed er bygget i

Kolding. Vognen tilhørte den danske Prinsesse

Dorothea, der i 1561 blev gift med hertug Wilhelms

d. J. v. Braunschweig-Lüneburg.

Veste Coburg udstiller også en brudevogn fra

1586 samt en rejsevogn fra 1650, og dermed rummer

samlingen tre af de ældste vogne i Europa.

I udstillingen var også en gallacoupé fra Jones

samt en landauer og en coupé fra lokale N. Trutz

i Coburg.

I den smukke vognudstilling findes også en stor

samling af fantastiske pragtslæder, anvendt til karruseller,

væddekørsel og lignende fornøjelser for

adelen.

Veste Coburg er et offentligt museum med faste

åbningstider.

Thurn und Taxis, Regensburg

Næste stop på turen var Thurn und Taxis, Fürstliche

Marstallmuseum i Regensburg.

Marstallmuseum rummer fyrsteslægten Thurn

und Taxis’ private vognsamling, og museet ligger

i forbindelse med slottet på Emmeramsplatz

i Regensburg. Vognmuseet har til huse i slottets

smukke ridehus fra 183 , men har været lukket for

besøg i flere perioder. Ridehuset lejes ud til for-


skellige formål, og ved udlejning flyttes vognsamlingen

til nærliggende magasiner. Derfor skal man

forhøre sig om åbningstider inden besøg. Gruppen

havde flere forhandlinger med museet i Regensburg,

inden det lykkedes at få arrangeret besøg.

Thurn und Taxis Marstallmuseet er seværdigt,

men ved gruppens besøg stod de fleste af de pragtfulde

vogne stuvet sammen i ridehuset. En lille del

stod flot arrangeret i en sidefløj - enkelte køretøjer

i tableauer. Samlingen omfatter både sports-, herskabs-

og gallakøretøjer, og alle er fra de gode og

kendte fabrikanter.

Hos Thurn und Taxis drives forretning, så fotografering

er ikke tilladt. Man skal købe postkort

eller katalog, som var udsolgt!

Marstallmuseum Nymphenburg, München

I München ligger slottet Nymphenburg, der rummer

Marstallmuseum. I én fløj af slottet findes

pragtvogne samt kaner og seletøj af ypperste kva-

litet. Samlingen er et overflødighedshorn af fantastiske

billedskærerarbejder og forgyldning, og

man kan vanskeligt forestille sig den rigdom, der

har været hos kongerne.

I samlingen af pragtvogne findes Kejser Karl

VII’s kroningskaret fra omkring 1730. Den er et

udstyrsstykke af billedskærerarbejder, forgyldning

og malerier.

Men mere ubegribelig er Kong Ludwig II’s

statskaret. Den er om muligt endnu mere dekoreret,

men bygget så sent som 1870-71 i München.

Kun 0 år senere bygger Schulz den enkle og elegante

Guldbryllupskaret i København.

Der findes ingen arbejds- eller erhvervsvogne i

samlingen på Nymphenburg, men i en anden sidefløj

findes en fin samling af sports- og herskabskøretøjer,

og på første sal en imponerende seletøjsamling.

Nymphenburg er et offentligt museum med

faste åbningstider, og museet rummer blandt andet

også en unik samling af porcelæn.

Kong Ludwig II's statskaret er bygget så sent som 1870-71 i München. Foto Nympenburg, München.

Køresporten 5· 005

9


Metz viser et af pragtstykkerne, en c-fjeder Victoria.

Hos Jürg Metz vises vognene i en pragtfuld 3-etagers byg-

ning.

30 Køresporten 5· 005

Hos Metz drøftes restaurering af vogne. Helst bevares origi-

nal stand.

Hos Dieter Gaiser så gruppen især på restaurering, polster-

stoffer og linoleum.


Hohenzollermuseum, Sigmaringen

Efter endnu en overnatning begyndte turens tredje

dag med besøg på Hohenzollermuseet i Sigmaringen.

Museet huser Hohenzoller fyrsteslægens

samlinger og er placeret på slottet i Sigmaringen.

Slotte omtales allerede i det 1 . århundrede, men

det meste af det nuværende slot er bygget i det 17.

og 19. århundrede.

I slottets ridehus er en lille, men seværdig

vognsamling udstillet. Samlingen omfatter dele af

fyrsteslægtens vogne, men som det eneste sted på

studieturen var vognene lukket inde bag et højt og

voldsomt gitter, der gjorde det umuligt at betragte

samlingen på en ordentlig måde.

Metz, Starzach-Felldorf

Efter Sigmaringen gik turen videre til Jürg Metz’

private samling i Schlosshof Starzach-Felldorf.

Gennem årene har Jürg Metz etableret en vidunderlig

samling af især sports- og herskabskøretøjer.

I 00 udgav Metz bogen ’Inventarverzeichnis

der Metz v. Tessin’schen Kutschensammlung’, der

på bedste vis fortæller om etablering af samlingen

og de enkelte køretøjer.

Samlingen rummer udelukkende gode og unikke

stykker. Som eksempel kan nævnes, at Metz

for nogle år siden købte en af verdens eneste High

Flyer Phaetons på auktion i Reading. Samlingen

indeholder også Hansom Cab, Private Road

Coach, Gallaberline og andre fornemme køretøjer

fra de fineste fabrikanter. Sjovt nok er der hos

Metz også flere vogne fra Sverige, blandt andet fra

Nylund og Freyschuss.

Flere af vognene står i perfekt orignal stand,

men andre er restaurerede med brug af de bedste

materialer og teknikker.

Som nævnt er samlingen privat og kan kun ses

efter aftale med Metz.

Dieter Gaiser, Rübgarten

Den tredje dag sluttede hos Dieter Gaiser i Rübgarten

nær Pliezhausen, der restaurerer vogne samt

sælger reservedele og udstyr.

Dieter Gaiser er oprindeligt udlært maskinar-

bejder og værktøjsmager, så smedearbejde falder

ham let. Men i løbet af årene har han specialiseret

sig i historiske malerteknikker, polstring og kalechearbejde,

og så fremstiller han linoleum efter de

originale mønstre.

Hos Gaiser så vi en vogn under restaurering,

og i et andet lokale var der lager af vogne til salg

samt reservedele og linoleumsproduktion.

Flere af de private samlinger, som gruppen

besøgte på studieturen, benytter Dieter Gaiser til

forskellige restaureringsopgaver, og det er virkelig

smukt arbejde, han udfører. Malerarbejde

er et kapitel for sig. Alt håndmales, og vi så intet

sprøjteudstyr på stedet. Men vi fik en interessant

beskrivelse af, hvordan Gaiser i hvert enkelt tilfælde

vurderer behandlinger og materialevalg. Er

en vogn bygget i 1850, så males den ud fra beskrivelser

fra perioden omkring 1850!

Scheidel, Mannheim

Fjerde dag var planlagt til ét besøg, nemlig hos

Heinz Scheidel i Mannheim. Det viste sig også at

være nødvendigt, for rundturen i samlingen varede

seks timer!

Scheidel driver en stor entreprenørvirksomhed i

Mannheim, og siden 196 har ham samlet hen ved

500 køretøjer. De står alle udstillet i fabriksbygningerne

fra en gammel tovværksfabrik. Bygningerne

er smukt renoverede og indrettet til vognudstilling

med klimastyring, belysning og elektriske

skodder til at beskytte samlingen mod sollys.

Den store samling er placeret i forskellige lokaler

i fabriksbygningens tre etager samt i flere

andre sidebygninger.

Scheidels samling rummer alt fra simple trækvogne

og landbrugsvogne til de prægtigste kongelige

køretøjer. Alt er udstillet efter tema, så hvert

lokale rummer sit emne: Fx 1700-tals karrosser,

kongelige kareter, sportsvogne, herskabsvogne,

landbrugsvogne, slæder og kaner osv.

Scheidel har to ansatte til at passe samlingen

til dagligt. En museumsleder, der også kører med

stedets heste og en dame, der laver enkelte restaureringsopgaver

og gør rent. Blandt andet laves en

del malingskonservering i samlingens eget værksted

i kælderen.

Vognsamlingen hos Heinz Scheidel er privat og

Køresporten 5· 005

31


I Mannheim viser Scheidel sine vogne i en tidligere fabriksbygning.

kan kun ses efter aftale.

Horst Fehr, Lohfelden

Turens femte dag var alene planlagt til kørsel

mod Gråsten, men vi fik mulighed for at besøge

Horst Fehr, der bor i Lohfelden nær Kassel og på

hjemvejen. I en tidligere kirke i byen har Fehr sin

vognsamling, og på et landsted tæt ved har han

yderligere nogle enkelte vogne, køreheste og et

pragtfuldt bibliotek, hvor Fehr bød på kaffe inden

Hamacher viste frem i Scheidels samling. Her ses seletøj og

tilbehør.

3 Køresporten 5· 005

hjemturen mod Danmark.

I kirken har Horst Fehr et offentligt vognmuseum

med begrænset åbningstid. Kun 1. søndag

hver måned eller efter aftale åbner Fehr museet, så

det er en god idé at orientere sig først.

Museet rummer en seværdig samling af sports-

og herskabskøretøjer. Enkelte af vognene er deponerede

fra andre samlere.

Hos Horst Fehr så vi disse to pragtfulde tandem carts.


Summa summarum

Alt i alt var studieturen til det sydlige Tyskland

særdeles oplevelsesrig. For deltagerne var især

besøget hos Scheidel imponerende - for undertegnede

var det en af de største vognhistoriske

oplevelser. Gruppen fik set vidt forskellige private

og offentlige samlinger, og der blev knyttet gode

kontakter.

På hjemmesiden Ekvipage ligger der nu links

til flere af de besøgte museer. Det direkte link er:

www.ekvipage.dk/dk/links/vognmuseer/tyske_

museer.htm.

Smuk detalje fra Scheidels samling.

MØLDRUP

RIDE- & KØREUDSTYR

Stort udvalg i kvalitetsseler

F.eks. kraftig sele, tospand med skagler, liner, læderkobler,

hovedtøj, messingspænder, komplet til to heste kr. 6.500,-

Kumteseler, komplet tospand kr. 7.500,-

Gypsyseler, komplet tospand, messingsløjfer kr. 7.200,-

Princesseler, komplet tospand kr. 5.600,-

Økoseler, komplet tospand kr. 4.400,-

Ponyseler, komplet tospand kr. 2.800,-

Ponysele, enspænder, justerbar kr. 850,-

Saletseler, komplet med messingspænder og -sløjfer kr. 4.060,-

Omgangstøj kr. 350,-

Kørehovedtøj kr. 550,-

Tlf. 8653 1011

Gl. Horsensvej 337 • Gjesing • DK-8660 Skanderborg

Køresporten 5· 005

33


Af Jens Svenningsen

34 Køresporten 5· 005

Dansk Køre Forbund

Formand: Svend Åge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf. 7454 7060, post@hedegaarden.dk

Så blev det igen efterår, og indtil videre utroligt

smukt med skin fra en lavtstående sol på de brune

og røde farver fra buske og træer. Høsten er overstået,

og som sædvanligt gik det bedre end alle

spådommene.

Kørestævnerne er også overstået, men endnu

mangler noget af pløjesæsonen. Og så alle de

fascinerende og meget publikumsvenlige indendørsstævner.

Året 2005 set i bakspejlet

Vi er jo ikke noget stort forbund, men alligevel har

der været rigtig mange aktiviteter i den forløbne

sæson. Aktiviteter, der har stimuleret interessen

hos alle dem, der i forvejen er grebet af sporten,

og aktiviteter, der har skabt øget interesse ude

omkring.

Sæsonen begyndte med indendørsstævner, og

den kørsel, fest og stemning, der blev vist under

disse, har givet megen omtale i lokalaviser og har

tiltrukket rigtig mange hesteinteresserede mennesker

som tilskuere. Det er en af mange veje frem

for at skaffe endnu flere medlemmer til DKF.

De åbne stævner har også samlet rigtig mange

deltagere, og der har været vist megen god kørsel

og ikke mindst mange gode og ensartede dommerpræstationer.

De åbne stævner har også trukket mange tilskuere

og dermed potentielle nye kuske.

Ved de internationale stævner på Dorthealyst og i

udlandet har vore kuske klaret sig ualmindelig godt i

år med mange flotte placeringer, kulminerende med

Lars Daus bronzemedalje ved VM i Catton Hall,

Henrik Høpers førstepladser i Dillenburg og Nebanitche

og Peter Koux’ førsteplads i Dillenburg.

Særlig spændende har det været at følge den

indædte kamp i -spandsklassen om at kvalificere

sig til VM i Salzburg, og spændingen blev holdt

Fra formanden

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1,

690 Karlslunde, tlf. 4615 161,

allanbjerre@privat.dk

ved lige til det sidste stævne før afrejsen. Desværre

havde Hans Henrik Nielsen 3/100 dele strafpoint

for meget i dressuren til at kvalificere sig.

Et helt specielt kapitel var NM, hvor Danmark

vandt næsten rub og stub, selv om Hans Henrik

igen ikke var gode venner med hundrededelene og

blev henvist til en sølvmedalje med 1/100 strafpoint.

Ved NM vandt Henrik Høper sølv og Kim

Andreasen bronze i 1-spand hest, Peter Koux

guld og Arnild Arp-Hansen bronze i 1-spand

pony, Hans Henrik Nielsen sølv og Anders Hansen

bronze i -spand hest og endelig, men ikke

mindst, Lars Dau guld og Henrik Sloth bronze i

-spand pony.

Alle disse resultater har været strålende og god

reklame for køresporten, og de har medført interviews

og artikler i hestepressen, igen til stor og

god reklame for køresporten.

I skrivende stund er DM og NM i pløjning ikke

afviklede endnu, men, at Niels Schelde vandt guld

og Lis Laumann bronze ved Europamesterskaberne

i pløjning har stimuleret interessen for denne

disciplin, er indiskutabelt.

Et helt specielt tiltag i årets løb har været den af

de sjællandske klubber arrangerede keglekørselsturnering,

som lokkede mange nye kuske frem. En

oplagt ide til efterfølgelse.

At der så ude i selskaberne har været masser af

instruktionsaftner, træningsstævner, mindre stævner,

brugskørselsstævner, pløjestævner, påsketure

og løvfaldsture, er det, vi kan kalde ’det lange, seje

træk’ for at styrke og bevare vores sport, hvilket

ikke kan roses nok.

Det kommende Hovedbestyrelsesmøde

Forbundsåret afsluttes med Hovedbestyrelsesmøde

1 . november på Fjeldsted Skov Kro, og der er

mange ting på dagsordenen, som Hovedbestyrelsen

skal tage stilling til.


Med formandsskiftet midt på året skal der ske

nogen omrokering og nyvalg til udvalgene. Der

skal tages stilling til budget, og endelig skal der

tages stilling til en række ændringer til vedtægterne,

pløjereglementet og stævnestrukturen. Desuden

skal der tages stilling til, om brugskørslen

skal have sit eget udvalg. Alt i alt emner, der nok

skal gøre det kommende møde spændende, men

forhåbentlig også sagligt og konstruktivt til gavn

for det kommende års samarbejde i Forretnings-

Nyt fra Køreudvalget

udvalg og Hovedbestyrelse og for alle medlemmer

af DKF.

Jeg vil gerne benytte årets sidste nummer af

Køresporten til at ønske alle medlemmer og deres

familie en rigtig god jul og et godt nytår med en

tak for godt samarbejde i 005.

Nyt fra Dansk Køre Forbund

I den seneste FEI-bulletin bliver der meddelt,

at ved næste års verdensmesterskab for 4-spand

(WEG), der finder sted i Aachen, skal dressuren

køres i program 8 og at kvalifikationskravet bliver,

at der skal være gennemført dressur ved et internationalt

stævne med under 70 strafpoints.

For 1-spandenes vedkommende skal der ved

VM køres program 7, og kvalifikationskravet er

under 60 strafpoints.

Disse mesterskaber finder sted i Pratoni del

Vivaro udenfor Rom 1.- 4. september.

LARS MICHEELSEN

Gerdingvej 30 - 95 0 Skørping

Tlf. +45 98396097

Fax. +45 98396044

www.lmvogne.dk

Pløjeregler på internet

Venlig hilsen

Jens Svenningsen

Det er aftalt i Dansk Køre Forbund, at pløjereglerne

skal lægges på internettet i lighed med reglementer

for køresel og brugskørsel.

Svend Aage Nissen har renskrevet pløjereglerne

og indføjet de gældende rettelser. Pløjereglerne er

godkendt af DKF’s Pløjeudvalg og ved sidste pløjedommermøde,

og de kan nu downloades ganske

gratis på www.ekvipage.dk i menuen Sport/

Downloads.

• Restaurering og nybygning af vogne

• Alle typer træhjul restaureres

• 15-70 mm vogngummi monteres

• Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m.

• vognlygter og beslag i messing / nikkel

Køresporten 5· 005

35


Minimaraton

Bornholms Køre Selskab

Formand: Erik Fält

Almeengen , Nylars, 37 0 Aakirkeby

tlf. 5696 9049.

Minimaraton var en stor succes. Hugo Mortensen

kom på 1. pladsen. Det lykkedes ham at køre

turen præcis på idealtiden. Danske Bank havde

sponsoreret præmier til de fire bedst placerede,

og det siger vi tak for. Et dejligt arrangement, som

Johnny og Bent havde arrangeret - vi glæder os

allerede til næste år.

Arbejdsdag på Melstedgård 4. september

Der var arbejdsdag på Melstedgård. Der blev pløjet,

harvet, tromlet og sået rug. Der var noget at se

på for publikum

Bornholmsmesterskab i pløjning

Så er Bornholmsmesterskab i pløjning afviklet.

Det er afviklet over to omgange, og første del blev

afviklet på en dejlig dag med masser af sol.

Læderhold

Så er det igen ved at være tid til at gennemgå seletøjet.

Er der noget, der skal repareres eller udskiftes,

er der mulighed for at få hjælp til syning af

seletøj. Vi har læder og spænder samt nål og tråd

parat. Vi starter læderholdet torsdag 3. november

kl. 19.00 hos Klaus Jørgensen, Krækketsvej 6,

Østerlars. Der er som sædvanlig ingen tilmelding,

bare mød op.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Vivian Munch Petersen

Ndr. Strandvej 55, 3770 Allinge

tlf. 5648 1630, vica@ofir.dk

Mange tilskuere lagde vejen forbi for at nyde

synet af heste, der arbejdede i marken ved Teknisk

Museum.

Første del af mesterskabet sluttede med følgende

placeringer :

1. Johnny Jensen

. Bent Nielsen

3. Bent Hansen

4. Axel Hansen

5. Leif Mortensen.

Anden omgang var lige så fin. Vi pløjede på

Bakkegård, 37 0 Åkirkeby. Heldigvis havde det

regnet lidt i dagene op til stævnet, så grønjorden

ikke var for hård. Anden omgang sluttede med

følgende placering:

1. Bent Nielsen

. Johnny Jensen

3. Bent Hansen

4. Leif Mortensen.

Axel måtte desværre trække sig, da den ene af

hestene haltede lidt.

Generalforsamling 23. november

Generalforsamlingen er flyttet til 3. november.

Den afvikles i Vestermarie Forsamlingshus. Dagsorden

i henhold til vedtægterne.

Køresporten 5· 005

37


Dansk Køre Selskab

Formand: Marianne Seidenfaden,

Dorthealyst, 4440 Mørkøv, tlf. 59 7 31 3,

fax 59 7 3187.

Løvfaldstur i Slagelse 2. oktober

Igen i år var det det smukkeste vejr, man kunne

tænke sig til den årlige løvfaldstur, og i år var

den lagt i en lidt anden rute, end den plejer. Ca.

10 køretøjer med 70 personer på var mødt op for

at deltage i den hyggelige tur, tilrettelagt af Christian

Eisensøe. I pausen blev der uddelt rosetter

til alle spand, som et minde fra turen, og der var

en lille en at styrke sig på, inden turen gik hjem

igen. Efter at hestene var sat i stald og trailer, var

der sammenkomst i Otterup forsamlingshus, inder

hver drog til sit.

Generalforsamling 25. november

Den årlige generalforsamling foregår igen i klubhuset

på Dorthealyst, og igen i år vil der være

mulighed for at komme og købe stegt flæsk ’ad

libitum’ med persillesovs og kartofler (og i år har

de lovet Mette, at der vil være fersk saltet flæsk),

så vil du deltage i spisningen inden generalforsamlingen,

skal du tilmelde dig senest 1. november

til Gertrud Sørensen, tlf. 4011 9434, fax. 596

359 eller mail gertrud.dks@mail.dk, og tilmeldingen

er bindende. Vi spiser kl. 18.00, og kuvertprisen

er kr. 70,-. Er du ikke interesseret i at spise

med, kan der under generalforsamlingen købes

kaffe med kage samt øl og sodavand.

Generalforsamlingen begynder kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede

regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

38 Køresporten 5· 005

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf. 5965 4366, fax 596 359, gertrud.dks@mail.dk

Sjællandsmesterskabet i pløjning 8. oktober

11 pløjere deltog i Sjællandsmesterskabet i pløjning

på Rud Hansens jord ved Knabstrup. Vejret

kunne der ikke klages over, for det var helt perfekt.

Det var jorden tilsyneladende også, men det snød

lidt for nogles vedkommende, hvor det viste sig, at

der var utrolig mange store sten. Efter pløjningen

spiste vi Mettes gule ærter i klubhuset på Dorthealyst,

mens de sidste resultater blev gjort op:

1. Jan Hansen

. Jan Guldborg Hansen

3. Leif Andersen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelse: Marianne Seidenfaden, Niels Giversen,

Gertrud Sørensen og Mette Giversen. Alle

modtager genvalg. Suppleanter: Kim Andreasen

og Poul Andersen

7. Valg af revisor og suppleant

8. Evt.

Indendørs kørestævne 28. januar

På Kastaniegården afholder Fakse Køre- og Rideforening

sæsonens andet indendørsstævne. Der

kan tilmeldes i 1- og -spand hest og pony samt

i debutantklasse. Stævnet er åbent for medlemmer

af klubber under DKF/DRF. Der kan deltage

max. 5 spand. Stævnegebyr kr. 150,-. Opstaldning

i spiltov i meget begrænset omfang kr. 75.

Stævnegebyret skal være modtaget senest 1 .

januar. Indbetaling i check, på giro 1 47 0 eller

Nordea regnr. 3 0 kontonr. 6 65 887 749 (Fakse

Køre- og Rideforening). Husk at opgive kuskens

navn og adresse. Obs tilmeldingen er først gældende,

når stævnegebyret er modtaget. Tilmelding


og yderligere oplysninger Gyda Andersen, Bonderødvej

16, 4640 Fakse. Tlf. 5671 0188/3013 18 6

eller email gyda_andersen@mail.tele.dk.

Mange hilsner Gyda

Indendørs kørestævne i vig 19. februar

Igen i år afholdes der kørestævne ved Vig. Tilmelding

til Peter Koux, tlf. 5965 8375, mobil 303

6468 eller mail koux@mail.tele.dk.

Hjemmeside

Og så er DKS’ hjemmeside kommet op at stå. Vi

kan findes på www.dansk-koere-selskab.dk.

Køresporten 5· 005

39


Ferieuge på egeskov i uge 29

40 Køresporten 5· 005

Fyens Køre-Selskab

Formand: Jørgen Dam Johansen,

Koesmosevej 69, Kauslunde, 5500 Middelfart,

tlf. 6440 3367

Igen i år kom sommerferien, og igen i år blev

det søndag i uge 8, hvor 15 familier fra Fyns

Køre-Selskab samledes på Egeskovs græsplæne

med deres campingvogne og telte. Det første

blev sat op om lørdagen, og da vi kom med

dyrene søndag, var der allerede lavet fine store

folde til dyrene. Søndag aften, hvor de fleste

var ankommet og klar til den følgende uge, blev

der tændt ild i bålet, og omkring dette blev programmet

for ugen fastlagt.

Mandag var der mulighed for at modtage

dressurundervisning fra Gunilla Nymann. Det

var der mange, som tog imod, og de fik en rigtig

god undervisning med godt udbytte. Tirsdag

eftermiddag blev der kørt en fælles tur i Egeskovs

omegn ført af Arno Nørgård. Det var en

rigtig hyggelig tur. Onsdag blev der kørt Concours

d’Elegance. Der var 14 deltagere, fordelt

i børneklassen og i voksenklassen. Elin havde

sagt ja til at være dommer og speaker til kørslen.

Torsdag gik det vilde ridt med en maraton

Siden sidst

Sekretær: Randi Mose Hansen, Hygindvej 14,

Sibirien, 559 Ejby, tlf. 6478 1116, 739 016 ,

mail fks_sekretaeren@mail.dk

arrangeret af Frank Madsen og en masse hjælpere.

Det var en god tur, med nogle snedige forhindringer.

Torsdag aften var der festaften, hvor

maden blev hentet nede i Café Jomfru Riborg,

i Egeskovs park. Fredag var der konkurrence i

topkørsel arrangeret af Carsten Rasmussen m.fl.

Fredag aften var der ringridningsturnering,

hvor Louise Rasmussen, som regerende mester,

beholdt titlen. Lørdag havde Bitten og Henrik

Jensen arrangeret et orienteringsløb/familietur.

Det var en særdeles god tur. Dog var nogle af

posterne gemt lidt for godt, og det resulterede

i en ekstratur for en del af deltagerne. Lørdag

aften blev de første læs kørt hjem, og efter fælles

morgenmad om søndagen var ferieugen slut.

Sådan en uge går frygtelig hurtigt i selskab

med en masse hyggelige og spændende mennesker

og deres dejlige dyr.

Karen Frederiksen


Resultatlisten fra Kærsgaard

Resultatlisten nåede desværre ikke Køresportens

sidste nummer, men er med i dette blad.

Pløjning 4. september

Pløjningen fandt sted hos Søren og Rita Rasmussen,

Urup. Tage Schelde blev desværre forhindret

i at komme og instruere de fynske pløjere,

men Søren var heldigvis så venlig at springe

til med kort varsel. Såvel de rutinerede som de

mindre øvede pløjere, med eller uden hest og

plov, fik en hyggelig og lærerig dag i det pragtfulde

sensommervejr.

Seletøjssyningen

Er netop startet. Se omtale i sidste nr. af Køresporten

eller kontakt Steffen Larsen, tlf. 6596 4601

eller 4044 6601

Brugskørselsstævne 15. oktober

Stævnet i Gudbjerg er også omtalt tidligere i

Køresporten. Kontaktperson Stein Andersen, tlf.

6590 767 eller 144 088 .

Hvad nu

Bjerne Frederiksen m.fl. pløjer med æsler.

DM i skovkørsel

Stævnet var planlagt til afholdelse 10. september.

På grund af manglende tilmeldinger måtte

arrangementet desværre aflyses. Skovkørselsudvalget

lader sig ikke slå ud af den grund, de har

lovet at vende stærkt tilbage med andre tiltag.

Generalforsamling 15. november

Kl. 19.00 på Espe Skole, Skovvej 10, Espe, 5750

Ringe. Foreningen byder på kaffe og kage, øl og

vand kan købes.

www.hestevogne.dk

Hestevogne købes og sælges

Alt i restaurering af vogne

Se det store udvalg på Internettet - 60 vogne på lager

Svend AAge LAuridSen

Stensbjergvej 5, Lind · 7400 Herning

Tlf. 971 853 · Bil 01 853

E-mail: post@hestevogne.dk · www.hestevogne.dk

Køresporten 5· 005

41


4 Køresporten 5· 005

Kærsgaard 2005 · Fyens Køre selsKab

Nr. Navn Selskab A2+B A2B+C Pl.

Klasse 1 1-sp hest

01 Udo Buchwald DKS 103,18 9 112,18 II

02 Anne Grethe Nørgaard VK 124,99 6 130,99 4

03 Lisbeth Jensen DKS 122,26 6 II 128,26 3

04 Ove Larsen VK 138,15 25,5 163,65 5

05 Liselotte Watson DKS 102,14 3 I 105,14 I

Klasse 2 2- Pony III

06 Katja Lamborg DKS 101,81 0 II 101,81 I

08 Anette Holst TKS 110,89 0 I 110,89 II

09 Karina Bloch VKS 134,86 0 134,86 4

10 Gert larsen FKS 124,87 5 129,87 3

Klasse 4 2-sp Pony I

11 Anne-Mette Jespersen SKS 117,19 2,5 119,69 4

12 Kurt Larsen VK 89,60 6 95,60 II

13 Jan Juhl TKS 134,86 6 140,86 8

14 Lars Dau SKS 79,42 0 II 79,42 I

15 Svend Jakobsen ØKS 146,51 3 149,51 9

16 Søren Høgh HKR 123,89 0 III 123,89 6

17 Niels Schelde Petersen TKS 110,56 12 122,56 5

18 Malene Bloch VKS 107,29 0 I 107,29 III

19 Niels Peder Hansen FKS 131,84 8 139,84 7

Klasse 6 2-spand hest I

20 Morten Bikely Ottendal FKS 275,41 52,5 327,91 8

21 Vagn Axel ØKS 92,83 13,5 106,33 II

22 Henrik Jensen MKS 114,74 21 135,74 4

23 Claus Rasmussen FKS 111,70 3 I 114,70 III

24 Ib Hansen SKS 96,58 9 III 105,58 I

25 Svend Erik Raun SKS 136,23 24 160,23 7

26 Kim Kannegaard MKS 134,07 12 146,07 6

27 Per O. Rothmann MKS 132,02 6 II 138,02 5

Klasse 7 2-sp hest II

28 Carsten Christensen VK 127,31 6 133,31 10

29 Mads Dau SKS 100,34 3 IV 103,34 6

30 Bjarne Thor Christensen DKS 122,17 3,5 125,67 9

31 Vagn Hauge Hansen DKS 133,46 10,5 143,96 12

32 Hans-Henrik Nielsen DKS 91,85 1 III 92,85 II

33 Frank Rasmussen DKS 100,04 6 106.04 7

34 Finn Qvist VK 100,32 0 II 100,32 5

35 Jens Peder Hansen FKS 132,09 21 153,09 13

36 Poul-Erik Pedersen VK 87,11 6 93,11 III

37 Stine Hansen DKS 125,13 16 141,13 11

38 Peter Chr. Jespersen SKS 87,41 6 93,41 IV

39 Henrik Hansen DKS 102,61 6 108,61 8

40 Ole Kristiansen MKS 126,97 Udg. 14

41 Anders Hansen DKS 86,50 0 I 86,50 I


Sommerskovtur og grillaften 30. juli

Himmerlands Køre- og Rideforening

Formand: Søren Nielsen, Lyngbjergvej 1,

9 40 Nibe, tlf. 9835 534 mobil 306 6795,

mail s.n.lyngbjergvej@ofir.dk.

En flok fremmødte deltagere bestående af syv

spand store og små heste var mødt frem hos Keld

og Sabrina til skovtur. Det startede med regnvejr,

da vi drak kaffe, men efter en ekstra kop kaffe,

blev det tørvejr, og turen startede. Det holdt

næsten tørvejr, og vi nød den skønne tur omkring

St. Ajstrup. Da det begyndte at regne igen, skyndte

vi os hjem og havde en hyggelig grillaften. Vi

var ca. 35 personer.

Nordisk mesterskab i brugskørsel 25. august

Vi var fire danske kuske, der tog til Norge for at

deltage i NM i brugskørsel. Karin Nielsen, FKS

og Jens Dall Rasmussen, FKS samt Kirsten Donslund,

HKR og Anker Kristensen, HKR. Turen

startede med aflysning af færgen fra Hirtshals,

så vi måtte med fra Frederikshavn, som jo gav en

noget længere køretur i Norge, men vi så da noget

mere af landet. Kirsten og Anker fulgtes ad, men

da vi ikke kunne komme ind på pladsen før fredag,

havde Kirsten aftalt med sekretæren i Agder

Køre og Ridelag, at vi kunne overnatte der. Hun

har en ridebane, hvor hestene gik om natten, og så

om fredagen kørte vi ned på pladsen, hvor stævnet

skulle være. Vi var heldige at få en fold til hestene,

og vi sov i lastbilen og i traileren. Lørdag deltog vi

i stævnet hvor HKR fik to 4. pladser og TKS to 6.

pladser, men alt i alt en god tur, hvor vi hyggede

os trods lidt bøvl med toldvæsnet og forsinkede

færger. Tak til alle der var med.

Skovturen til Fussingø 3. september

Siden sidst

Hilsen Anker

Der var samlet ni vogne og 46 mennesker ved

skovturen, der blev holdt ved Kurt Møller fra

Skjern ved Løvskal. Området ligger som noget

Kasserer og sekretær: Niels Binderup,

Lyngsøvej 6, 9 40 Nibe,

tlf. 9838 7318, elinogniels@gmail.com

af det sydligste i HKR, så derfor var det glædeligt,

at hele to hestespand havde taget hertil fra

Nibe for at opleve vores område: Troldeskoven,

Fussingø søen samt bakkerne ved Ålum. Da de

fleste hestevogne kom fra lokalområdet, kom de

kørende hjemmefra og ca. kl. 10 startede udturen

fra Betteskjern. Det var en skøn tur igennem

skoven, og der blev holdt middagspause ved Fussingø

sø, hvor der traditionen tro blev redet med

hestene i vandet. Hjemturen gik over Ålum og op

af de lange bakker til Vester-Velling og derfra tilbage

til Betteskjern, hvor der blev holdt grillaften.

Vi takker for godt fremmøde, for der er virkelig

noget ved at lave et arrangement, når der er så

stort fremmøde. 1. weekend i september står der

altid hestevognstur til Fussingø på, så det er med

at sætte kryds i kalenderen.

Køresporten 5· 005

Sol og Kurt

Traditionen tro blev der redet ud i vandet. Foto Sol og Kurt

Wiffertsholm 17.-18. september

Den tredje weekend i september løb Wiffertsholmstævnet

af stablen for 9. gang. med ca. 130

tilmeldte kuske og ryttere i høj sol, men dog med

en enkelt regnbyge søndag morgen. Lørdag lagde

43


man ud med pløjning for kuske, og de tilskuere

som havde lyst og mod til at prøve at pløje med

heste. Et enkelt spand shetlandsponyer harvede,

men desværre kom såmaskinen ikke ud at køre.

Samtidig var der orienteringsridning, hvor der

skulle løses nogle opgaver. Vinderne i denne disciplin

var:

1. Hold 1: Tea Bomholt, Heidi Voetmann, Rikke

Andersen, Aase Nielsen og familien Kannegaard.

. Hold 0: Birgitte Jensen, Jane Elmkær og Marianne

Welling.

3. Hold 18: Anni Andersen, Lisbeth Andersen,

Tammi Hansen og Tine Veiss.

Om søndagen deltog ca. 80 ryttere på skovturen

med og uden spring. Det var et flot skue med alle

de røde trøjer. Samtidig startede orienteringskørslen

for hestevogne. Her deltog 1 vogne, deriblandt to

spand æsler. Igen i år var der gang i mobiltelefonerne,

for at få de helt rigtige svar på opgaverne. Vinderen

af orienteringsturen blev Svenning Brunns

vogn. På en delt andenplads kom Anker Kristensens

vogn, og Lars Nielsens vogn.

Resultaterne på forhindringskørslen blev følgende:

1. Kurt Hansen

. Kjeld Papsøe

3. Svenning Brunn.

Resultaterne fra ringridningen:

Galge 1.

1. Lærke Tarp

. Trine Kjeldsen

3. Anne Rylund Nielsen.

Galge 2.

1. Annelise Haakonsen

. Annika Marie Hansen

3. Cecilie Wammen.

Deltagerne ønskes tillykke med resultaterne. Samtidig

takker Wiffertsholmudvalget hjælpere og

deltagere for hyggelig samvær, og endnu engang

en stor tak til familien Lindegaard for deres gæstfrihed,

vi glæder os til at se alle til 30 års jubilæet

tredje weekend i september 006.

Løvfaldstur 2. oktober

Otte spand heste og to ryttere havde fundet vej

til Lissy og Børge Simonsen, der havde arrangeret

løvfaldstur gennem Wiffersholmskoven ud til

Bælummølle, hvor vi nød solen, inden vi kørte

44 Køresporten 5· 005

videre til Bælum Sønderskov. Der spiste vi vores

medbragte mad i den smukke natur. Derefter gik

turen hjem til Børge og Lissy, hvor vi alle 45,

som var med på turen, blev budt på kaffe og Lissys

hjemmebagte kringle og lagkage, så det var en

god afslutning på en rigtig god og hyggelig løvfaldstur.

Tak for et fint arrangement.

Åbent pløjestævne i Nibe 15. oktober

Ref. Kjeld Papsøe

Efter en sløv tilmelding lykkedes det at samle 11

spand. Vejret var pragtfuld da pløjedommerne

Poul Andersen og Jens Simonsen startede stævnet

kl. 10 efter morgenkaffen.

Stubjorden var let løs sandjord, som blev pløjet

rimeligt hurtigt, så der blev god tid til de gule

ærter, der blev serveret i Arne Buus’ nye svinestald.

Der var ca. 50 mand til en god middag. Kl.

13.30 skulle Kresten Fiskers grønjord vendes. Her

var opgaven på topplan, og konkurrencen var hård.

Virkelig flot fra alles side. Resultatet som Søren

Høgh og Elin leverede fra sekretariatet blev:

1. Carl Jonasen, ThKS

. Niels Hansen, MKS

3. Arne Hansen, ThKS.

Pløjestævne i Nibe. Foto Sol og Kurt.


Så har vi været af sted igen

Midtjysk Køre Selskab

Formand: Jens Søndergaard,

Agergårdsvej 4, Vejrum, 7600 Struer,

tlf. 9746 5088

De to danske pløjere Lis Laumann og Niels S.

Petersen har været til EM i pløjning 10 km. nord

for Malmø. Med sig havde de som hjælpere deres

ægtefæller Niels Laumann og Lene Petersen.

Holdleder og dommer Arne Hansen og heppekoret

Tina og Jens Kristian med børn.

Torsdag . september: Tingene er pakket og

lynlåsen trukket til på taskerne. Børnene proppet i

bilen, denne gang skal de med for at heppe på Lis

(bedstemor) og Niels S. Turen går i første etape til

Bække, hvor Lis’ heste skal læsses over på lastbilen.

Seletøj, gulerødder, tasker, gummistøvler,

sengetøj og plove læsses frem i forenden, mens

hestene står i stalden og ligner nogle, der tænker

på: Hvor langt mon de slæber os denne gang?

Duften af Lenes gode mad når ud på gårdspladsen

og hurtigt sidder alle ni bænket omkring bordet.

Tak for mad, Lene, det smagte godt. Tre personer

i lastbilen, seks i personbilen og turen forsætter

mod de tre broer. Efter en tissepause og en kaffepause

er vi fremme i Alnap ca. kl. 17.30. Hestene

sættes direkte på stald, fodres med hø og bydes

noget vand. De tobenede nyder aftensmaden i spiseteltet,

og tager derefter yderligere 40 km. mere

mod nord for at finde hytten, vi skal sove i.

Fredag. 3. september: Hytten vågner roligt op

til solskin og glade kaniner på græsplænen. Den

medbragte morgenmad spises og man tjekker af,

om man har husket alt, man skal bruge i løbet af

dagen. Det tager trods alt lidt tid at køre frem og

tilbage med den afstand. Et vrinsk lyder ved genkendelse

af fodtrin, nå endelig kommer I med

foder til os. Plovene kører de svenske værtsfolk

ud på prøvemark. En rask gåtur ud til marken,

mens hestene tygger af. Vi må vist hellere tilbage

og hente hestene, for det ser ud til, at de andre har

store problemer. Jorden er tør, hård og leret med

sten. Lis skifter det store skær ud med det lille.

Niels er glad for, at det ikke er første gang, han

Siden sidst

Sekretær: Bente Søndergaard,

Rosenbjerg 6, Humlum, 7600 Struer,

tlf. 9786 1 80, bs.mks@fritid.tele.dk

skal finde frem til, hvordan man får trukket den

første fure, når jorden er så tør. Tingene vil ikke

rigtig lykkes, men det er middag og alle trænger

til en pause. Pløjerne og holdlederen går en tur

på det rigtige pløjefelt. Lidt trøst er der at hente,

det er heldigvis ikke gammel grønjord, men noget

der er sået i år. Nå men hestene må for igen, det

må kunne blive bedre, end det de fik lavet i formiddags.

Der bliver lavet nogle nye rygge et par

gange, inden de tror de ved, hvordan de vil gøre

i morgen. Niels vil lige tage en runde mere med

det resultat, at en sten bøjer hans spids. Heldigvis

ikke mere end, at den kan bøjes tilbage. Jens Kristian

bliver sendt ud for at købe en vinkelsliber, da

dagens træning har været hård ved skærene, så de

skal have en finpudsning inden i morgen. Tilbage

i hytten nyder de svedige pløjere et bad og derefter

en køretur tilbage til Alnap for at deltage i en

3-retters menu. De fik vist aldrig smagt desserten,

for de valgte at køre tilbage i seng, som små artige

skolebørn.

Lørdag 4. september: Bip, bip, bip, klokken er

6.00, og vækkeuret fortæller, at dagen, hvor første

konkurrence finder sted, begynder nu. Kaffeduften

lokker folk ud til bordet og snakken går lystigt,

mens der smøres en madpakke til formiddagen.

Grønjordskonkurrencen skal begynde kl. 11.30,

så det sidste de vil gøre inden selerne lægges på,

er at spise (og tisse af for Lis’ vedkommende). Af

sted fra Landskrona og ned til Alnap til kl. 8.00,

for der skal hestene møde til dyrlægekontrol.

Hestene går glat igennem, og de kan nyde deres

gulerødder, mens pløjerne går i marken for at sætte

stokke op på stykkerne. Kl. 10.30 hanker heppeholdet

op i taskerne med drikkevarer, plovskær,

flag og trasker bagefter pløjerne over på pløjefeltet.

Heldigvis er vi med pløjerne over på området,

for de opkrævede 100 kr. pr. person, der ville

ind for at se EM i junior for -furet vendeplov,

veterantraktorpløjning og hestepløjning. Lis L.

og Niels S. prøvede igen om de kunne få ploven i

Køresporten 5· 005

45


jorden, det er stadig meget svært i det tørre ler. Så

vi andre tier stille og går på plads med flag, fotografiapparat

og videokamera. Præcis kl. 11.30 går

starten for de næste tre timers svære opgave. Da

den halve tid er gået, må vi af sted op mellem den

store udstilling, for at købe væske og chokolade

til de danske pløjere. De kæmper, så sveden løber

af dem for at holde dybde, bredde og retning. Da

de er færdige med at lave deres rygge, kan man

se på både Niels S. og Lis og deres røde hoveder,

at de tænker på, hvordan vi får afsluttet i det tørre

ler her. Men da klokken er 14.30, og tiden udløbet

holder de begge på enden, med trætte ømme

arme og skulder efter opbrækning af lerknolde og

sten. Hestene er svedige, men har hele tiden lagt

sig pænt i selerne. Hestene sættes på stald, og vi

andre forsvinder over i spiseteltet for at få vores

middagsmad her kl. ca. 15.30.

Kl. 16.00 bliver dagens placeringer opråbt

fra scenen, hvor der har været opvisninger hele

dagen.

1. Mats Norell med 85,5

. Niels S. med 84,3

3. Lis L. med 81,9

Pløjerne var igen inviteret til treretters middag,

men de var så trætte, at de hellere ville blive i hytten

til dansk rugbrød og pålæg. Jeg ved, at klokken

ikke var mere end .00, inden der kun hørtes

snorken rundt om fra de forskellige rum.

Søndag 5. september: Endnu en dag med solskin,

da vi forlader hytten med al oppakningen.

Formiddagen forsvinder med snak og hygge.

Selerne er lagt på kl. 10.00, for de har ikke været

gået de ca. 1,5 km. ud til stykket for at sætte plovstokke

ud i dag. Træningstiden i prøvejorden er ca.

5 min. Og de mener, de har deres flækkedybde. Så

er det godt, man kan sidde på ploven, når man er i

så god tid. Heppeholdet går en tur i udstilling indtil

klokken 11.30. Pyha, første furer er trukket, og

de er begge godt i gang. Stille og roligt får de lavet

deres rygge, knap så røde i hovederne som i går.

Nordmanden er udgået af konkurrencen på grund

af en opringning hjemmefra. Så nu er der to svenskere,

to tyskere og de to danske pløjere tilbage.

Lis og Niels S. pløjer nu rigtig flot i dag, mon det

lykkes for dem at komme forbi Mats Norell. Færdigt

arbejde, endda i god tid. To glade danske pløjere

spænder deres trofaste heste fra ploven. Lis

46 Køresporten 5· 005

udførte en rigtig flot afslutning i dagens stubjord.

1. Lis L. med 88,4

. Niels S. med 86,6

3. Mats N. med 84,9

En gang grillmad kl. ca. 15.30, derefter tilbage

i stalden, for at hente hestene til præmieoverrækkelse

og afslutning kl. 16.15. Vi må nok indrømme,

at hestene ikke kunne forstå, at de skulle have

selerne på igen, efter dagens håre slid. Men pyt,

det er jo ikke så slemt at skulle stå pænt, mens

Niels S. og Lis skal på scenen efter deres præmier.

Tillykke Niels S. og Lis med guld- og bronzemedaljen.

1. Niels S. Petersen, DK 170,9

. Mats Norell, S 170,4

3. Lis Laumann, DK 170,3

4. Tobias Sandahl, S 154,3

5. Harald Schuler, D 144,1

6. Gunter Buchler, D 130,0

7. Arild Thon, N 73,9.

Hestene får de sidste gulerødder, mens lastbilen

pakkes færdig. Kl. 17.40 drejes nøglerne og turen

går hjemad med to glade pløjere og hjælpere. Et

stort tillykke skal lyde til Niels og Lene med EMtitlen

og tak for turen.

På heppekorets vegne Tina L. Søndergaard.

Åbent Stævne 5.-7. august

Stævnet blev igen afviklet på Birken Rideskole.

Det var det andet stævne i 005, hvor Birken

Rideskole v/Jens Høgh stillede stalde og jord til

rådighed. SKS afholdt tidligere på året deres åbne

stævne, med hjælp fra MKS’ medlemmer. MKS’

stævne forløb fint, og vi vil herved gerne takke

alle hjælpere, som var med til at gøre stævnet

muligt. Samtidig vil jeg gerne sige en stor tak til

vore sponsorer. Resultaterne har tidligere været

offentliggjort på www.ekvipage.dk.

Pløjestævne 10. september

Hos Kis og Jørn Grønkjær. Dette stævne blev

afholdt i det flotteste solskin. Jorden var hård og

tør, så nogle af pløjerne var ikke helt tilfredse.

Men efterfølgende har jeg hørt, at jorden i Hjerm

ikke er noget i forhold til jorden i Sverige.


Der var 10 pløjere og resultatet blev:

1. Niels Schelde Petersen, 190,0 p

. Lis Laumann, 184, p

3. Calle Jonasen, 178,6 p

4. Niels Jørgen Ramsdal, 176,0 p.

Dette stævne var samtidig øvelse for alle 18

målere, som efterfølgende har været målere ved

Julegåtur 4. december

Kl. 10.00 på Lægårdsvej 10, Håsum, Spøttrup hos

Nancy og John Sørensen med efterfølgende æbleskiver

og gløgg. Deltagergebyr kr. 5,00 pr. person.

Tilmelding til Nancy og John, tlf. 9756 6189

- senest 7. november.

Hvad nu

DM/NM i pløjning. Stævnet forløb fint, og da der

var mange sponsorer til pløjestævnet, fik alle en

præmie med hjem. Vi siger tak til sponsorerne,

Kis og Jørn Grønkjær, dommere og ikke mindst

alle hjælpere.

På Midtjysk Køreselskabs vegne, vil jeg gerne

ønske alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Bente Søndergaard

Køresporten 5· 005

47


48 Køresporten 5· 005

Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6 30 Rødekro,

tlf. 7466 4107, hjaruplund3@get net.dk

Pløjestævne i Bedsted 3. september

Stævnet blev holdt sammen med veterantraktorklubben.

Der var syv deltagere. Resultatet blev:

1. Lis Laumann

. Arne Hansen

3. Henry Nissen.

vM for 2-spand 8.–11. september

Her blev Peter Chr. Jespersen nr. 6 ud af 76 deltagere.

Aldrig har vi set Peter Chr. køre så hurtigt i

forhindringerne.

Kørestævne 18. september

Der var stævne hos Bente og Ib Hansen i Nr.

Hostrup med 11 deltagere. Resultatet blev:

1. Lars Dau

. Ib Hansen

3. Mads Dau

4. Henrik Høper.

Lars Dau kørte 4-spand.

Løvfaldstur 25. september

Hos Nis Iversen, Adsbøl. Som sædvanlig godt

besøgt.

DM 13.-16. juli

Forberedelser til DM er i fuld gang. Det skal foregå

på Dyrskuepladsen i Åbenrå. De fleste af for-

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Kjeld Kryger Sørensen,

Haderslevvej 51, Jels, 6630 Rødding

tlf. 7455 604, kjeldkryger@mail.dk

Sønderjysk mesterskab i pløjning 1. oktober

Der var 11 deltagere i Toftlund. Resultatet blev:

1. Niels Schelde Petersen, TKS

. Lis Laumann, MKS

3. Arne Hansen, SKS

4. Peter Sandahl, SKS.

Peter Sandahl SKS blev sønderjysk mester.

Peter Sandahl blev sønderjysk mester i pløjning. Her ses

ekvipagen ved DM 2005. Foto Ole Jespersen

hindringerne skal være bygget inden udgangen af

november.


Pløjetræning 4. september

Thy Køre Selskab

Formand: Poul Andersen,

Sejlhøjvej 14, 7700 Thisted,

tlf. 979 160

Der blev trænet hos Georg Hansen i Trustrup, og

der var fire deltagere, og de havde en dejlig og

hyggelig dag.

Jubilæumsfesten 10. september

Vores jubilæumsfest i Vandet Sognegaard blev en

hyggelig og munter aften med 5 deltagere. Vi må

jo nok indrømme, at det var lidt skuffende, at der

ikke kom flere, for vores festudvalg havde lagt et

stort stykke arbejde i at gøre det til en uforglemmelig

aften. Alligevel blev det en rigtig god aften,

hvor der var mange festlige og sjove taler. Vi fik

noget godt at spise, og bagefter blev der sunget og

danset godt.

En vellykket aften, som dog godt kunne have

haft nogle flere deltagere. En stor tak til festudvalget,

serveringen, køkkenet og musikken for en

rigtig god indsats.

Løvfaldstur 25. september

Det blev også i år noget af et tilløbsstykke med

syv spand, 4 ryttere og ca. 50 deltagere. Det blev

en lang, men dejlig dag med godt vejr og højt

humør hos de deltagende. Mange af dem, der var

med for første gang sidste år, dukkede også op i

år, så det må man nok sige er positivt.

Åbent JUBI-pløjestævne 1. oktober

Der var ni tilmeldte pløjere fra fire køreselskaber:

VK, MKS, HKR og ThKS og desuden to veterantraktorpløjere,

som var indbudt til at være med i

pløjningen. Desuden var der udstilling af gamle

redskaber til hesteforspænding og diverse vogne.

Dagen startede med fælles kaffebord og lodtrækning

om agernumre. Pløjningen skulle starte

kl. 9.30, men måtte udsættes en halv time, da to

Siden sidst

Sekretær: Ejvind Engelbrecht Jeppesen,

Sundbyvej 50, 7950 Erslev,

tlf. 9774 6310, thkseejp@mail.dk

af pløjerne havde svært ved at finde rundt i Thy.

Om formiddagen blev der pløjet i stubjord i et vejr

med ganske lidt regn hele tiden, så det var måske

nok lidt surt for alle, men det gik alligevel. Så blev

det middag, hvor meget veltillavede gule ærter

blev fortæret, og der blev snakket. Om eftermiddagen

stod grønjord for skud, og der blev pløjet i det

flotteste solskinsvejr med mange tilskuere, som

nød det gode vejr og besøgte Pløjekroen flittigt.

Så blev det tid til sammenregning af alle resultater

og top 3 kom til at se ud som flg:

1. Bendt Rosenberg, HKR 191,0 point

. Calle Jonasen, ThKS 191,0 point

3. Niels Hansen, MKS 190,3 point

Det var meget spændende, og for at afgøre 1.

pladsen, måtte man helt ud i 3. instans af regelsættet,

for at finde vinderen, så det var meget tæt. Tak

til dommerne, Herluf Holst og Jens Simonsen, for

en kompetent indsats. Igen i år havde pløjeudvalget

fået sponseret gaver, så der kunne blive en ting

til hver deltager, og det er et rigtig godt initiativ.

Der skal lyde en stor tak til pløjeudvalget Calle,

Torben og Erik, til værtsparret Edith og Henning

Jonasen for husly, hjælp og jord, til alle deltagerne,

og til alle hjælperne.

Nye medlemmer

Velkommen til Evald Jensen, Thisted og Hans

Lund, Vesløs. Vi håber, at I får glæde af vores forening.

Calle Jonasen blev nr. 6 ved DM på Lægård Landbrugsskole.

Foto Ole Jespersen.

Køresporten 5· 005

49


Guldmedalje

50 Køresporten 5· 005

Trekantens Køre Selskab

Formand: Niels Schelde Petersen,

Husmandsvej , 66 1 Gesten,

tlf. 7555 574 , nsp@os.dk

Vor pløjer Niels Schelde har været til EM i Sverige

og hjembragte en fortjent guldmedalje. Et stort

tillykke skal lyde herfra.

Jubilæumsweekend. Brugskørsel 20. august

Stævnet blev afholdt hos Lene og Niels. Der var

tilmeldt otte, og alle ekvipager samt tilskuere nød

det gode vejr. Vores nye vogn, som er sponsoreret

af Tom Starup Jensen, blev indviet. Resultat blev:

1. Stein Andersen med 5 strafpoint.

. Jens Rasmussen med 79 strafpoint.

Træningsstævne 21. august

Stævnet blev ligeledes afholdt hos Lene og Niels.

Der var tilmeldt 14 ekvipager. Vejret var stadig

rigtig fint. Stævnet var opdelt i tre klasser. Klasse

1 var -spand pony, klasse var 1-spand pony og

hest, klasse 3 var stævnets største klasse med syv

ekvipager, denne klasse var Old-boys.

Jubilæumsfest 15. oktober

Jubilæumsfesten er afholdt på Brodal, Vejen.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Anette Holst,

Valdemarsvej 1, 7080 Børkop,

tlf. 7586 577, holst.irming@mail.dk

Resultat blev:

Klasse 1

1. Jan Juhl, TKS med 108, point

. Maja Bloch, MKS med 161,5 point

Klasse 2

1. Mogens Ruhoff, MKS med 10 ,8 point

Klasse 3

. Niels Mortensen, TKS med 1 1,8 point

3. Niels Jørgen Jensen, VKS med 191,5 point

4. John Petersen, TKS med , point.

Pløjestævne 8. oktober

Stævnet blev afholdt hos Lene og Niels. Der var

tilmeldt 10 ekvipager. Vejret var igen helt perfekt.

Pløjerne startede i stubjord, og efter middag gik

turen til grønjord. Resultatet blev:

1. Niels Schelde med 01,1 (stubjord 100,6, grønjord

100,5)

. Lis Lauman med 199,5 (stubjord 99,8, grønjord

99,7)

3. Arne Hansen med 193,8 (stubjord 96,8, grønjord

97).

Generalforsamling 27. oktober

Generalforsamling er afholdt i Smidstrup forsamlingshus.

Vor formand for køreforbundet, Jens

Svenningsen holdt foredrag.


vendsyssel Køreforening

Formand: Flemming Nielsen,

Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev,

tlf. 9893 1094, flemmingtversted@yahoo.dk

Sommerferieugen set med en begynders øjne

Hej allesammen. Jeg vil gerne sige mange tusind

tak for en rigtig hyggelig sommerferieuge. Jeg

synes, det er et kanon initiativ og for mig en uvurderlig

uge. Jeg har, siden jeg var 4 år, ville køre

med hestevogn. Men det er ikke let at komme

i gang, når man som jeg går alene med det herhjemme

og ikke ved noget om det.

Jeg har via køreforeningen forsøgt at få nogen

viden omkring tingene. Været med til forspændingskurser

og gået og lyttet til andre og spurgt

om alt muligt. Og været hjælper mange gange. Jeg

købte en hest, der skulle være godt kørevant. Det

var han nok også – på sin vis – men jeg kunne ikke

styre ham. Så jeg red på ham i stedet og kom ikke

til at køre. Min drøm var, og har altid været at køre

-spand, så jeg valgte at prøve med to shetlændere.

Satsede alt, hvad jeg kunne skrabe sammen af

penge på at få en gammel maratonvogn bygget om

til mig, købe seletøj og finde to shetlændere, der

passede sammen, og fik dem let tilkørt. Men det

føles stadig uoverskueligt at stå derhjemme alene

og ikke vide, hvordan hvad hænger sammen, og i

hvilken rækkefølge man spænder for. Og hestene

var ikke godt nok kørt til, at jeg turde køre alene

med dem endnu.

Men - så kom ferieugen. Den vil jeg gerne

anbefale andre, der står i samme situation som jeg

at tage på. Den har været guld værd for mig. Jeg

havde på forhånd lavet en aftale med Anne Grethe

Nørgaard, der så venligt tilbød at hjælpe mig med

at køre med ponyerne, og lære mig at spænde for.

Trods det, at jeg, i starten var viklet ind i liner, og

hvad der ellers var at vikle sig ind i, så tog Anne

Grethe det i stiv arm og fortalte mig gang på gang

tålmodigt, hvordan jeg skulle gøre hvad og i hvilken

rækkefølge. Og hun kørte med og hjalp fra

jorden, hvis det var nødvendigt. – og temmelig

hurtigt kom hestene til at gå rigtig fint for vogn,

og jeg var helt tryg ved det. Vi kom endda så langt,

Siden sidst

Sekretær: Rita Cassøe,

Åglimt , Gerå, 9340 Aså,

tlf. 9885 1405, rita_cassoe@privat.dk

at vi kunne præsentere ponyerne for alt muligt,

de ikke havde set før. Og jeg vidste nu, hvad jeg

skulle gøre, når de blev usikre eller frække - for

Anne Grethe stod bag på og guidede mig igennem

hele tiden. Og Åge var så venlig at hjælpe mig den

sidste dag, jeg kørte med dem dernede. Så tak til

både Anne Grethe og Åge.

Samtidig har jeg fået en masse tips om, hvordan

andre, der står derhjemme alene gør, når de skal

spænde for. Nu ved jeg, at jeg kan spænde for og

køre herhjemme. Jeg er på ingen måde utryg ved

det længere. Det er rigtig dejligt. Og ponyerne går

så fint for vogn nu.

Da jeg kom, kendte jeg mange på go´daw, og

nogen vidste jeg, hvad hed. Og enkelte har jeg

snakket lidt mere med. Men egentlig kendte jeg

kun Anne Grethe temmelig godt, fordi jeg har

stået bag på for hende et par gange. Men nu er

det anderledes. Jeg har snakket med rigtig mange

i ferieugen og fået en god sludder med de fleste.

Mange af os har set hinanden med morgenhår og

i sutsko - havde jeg nær sagt - facaden var smidt

væk. Det giver en rigtig god social kontakt med

mange af de andre medlemmer i klubben Jeg

synes, jeg har følt mig meget velkommen, så på

den baggrund kan jeg også varmt anbefale andre

at være med i ferieugen. Slå teltet op eller hvad

man nu har at bo i. Jeg havde en skurvogn at bo i.

Men det kunne jo også lade sig gøre.

Tusind tak til jer alle for hyggeligt samvær og

for al jeres hjælpsomhed. Tak til Anne Grethe og

Åge for hjælp med hestene og ikke mindst tak til

Hans og Åse for deres altid så venlige gæstfrihed

og hjælpsomhed.

Jeg håber andre nybegyndere føler sig inspireret

til at prøve. Ferieugen er i hvert fald en rigtig god

måde at starte på synes jeg. I ferieugen har jeg

opnået alt det jeg havde håbet på med mine egne

ponyer, og så har jeg personligt oplevet og lært en

masse, synes jeg. Prøvet at køre med Anne Grethes

hest både på tur og i vandgraven. Og da jeg

Køresporten 5· 005

51


nu var blevet våd, ja – så kunne jeg ligsågodt stå

bag på Mona, da hun skulle have hendes heste i

vandet. Så jo - jeg har haft en rigtig god uge, med

en masse sjove og gode oplevelser. Og vi har grinet

og moret os. Været trætte og slappet af - ja alt

det der hører sig til på sådan en uge.

Så vi vil gerne sige tak og på gensyn her fra

Mygdal, fra ponyerne Tim og Tom, min hund Luffe

og mig selv.

Høstdag i Mosbjerg 2005

5 Køresporten 5· 005

Lone W. Madsen

Traditionen tro var VK repræsenteret ved årets

høstdag på det gamle husmandssted i Mosbjerg.

Der var i år to kuske, der kørte kaperkørsel, Aage

Rasmussen med -spand oldenborger og Poul S.

Jensen med -spand Haflinger. Dagen startede

med kaffe og rundstykker til alle hjælpere, derefter

gik alle ud til deres arbejde. Trods megen regn

dagen forinden og store tunge skyer, var der godt

gang i høstarbejdet, og rigtig mange besøgte stedet

og benyttede sig af muligheden for en køretur med

hestevogn i de smukke omgivelser i Mosbjerg.

En stor tak til kuske og ikke mindst deres heste

for den flotte indsats

Åbent pløjestævne 24. september

Mona Andersen

Stævnet blev aflyst på grund af manglende tilmelding.

I stedet blev der arrangeret en pløjedag den

8. oktober på Holtegaard.

Pløjedag på Holtegård 8. oktober

Selvom vi måtte aflyse det åbne pløjestævne, ser

det ud som om, at det kun er konkurrencepløjning,

hvor interessen mangler. Når vi holder en social

pløjedag, er opbakningen i orden. De kuske, der

møder op, spænder lige fra nogen, hvor hverken

hest eller kusk har prøvet at pløje før, og så til de

rutinerede pløjere. En af de gode ting ved sådan

en dag er blandt andet, at alle hjælper alle, så alle

kommer i gang.

Vi startede med morgenkaffe og ca. kl. 10 blev

Aage Rasmussen kørte kaperkørsel med sit Oldenborgspand.

der spændt for (og så var der ham, der først fik

spændt for en halv time før middag – men som

han sagde: Man skal starte med små lektioner!).

Kl. 1 .30 havde cafeteriet anrettet en fin frokost,

og her gik snakken om formiddagens arbejde og

hvad der skulle prøves om eftermiddagen. Kl. 14

var alle i marken igen. Nu var den to-furede plov

kommet ud, med tre oldenburgere spændt for. Kl.

ca. 16 sluttede dagen med kaffe, hvor Åses hjemmebagte

kage blev nydt med stort velbehag.

Jeg vil sige tak for en god og sjov dag, og ser

frem til næste pløjedag.

Løvfaldstur 9. oktober

Venlig hilsen Flemming

Vejret viste sig fra sin kolde og våde side, da jeg

fra morgenstunden drog hjemmefra for at deltage

i årets løvfaldstur, og i sin velkomst kom Flemming

formand da også med nogle betragtninger

om, at det måske var traditionen, at løvfaldsturen

skulle foregå i koldt og klamt vejr. Trods de kolde

udsigter var alligevel ca. 50 personer, medlemmer

og lodsejere mødt frem og snakken gik lystigt fra

første færd. Kl. 11 var næsten alle ekvipager klar

til afgang, og inden vi kom fra Holtegaard var vejret

slået om, så vi fik den flotteste tur med sol og


Hans H. Bak og Kjeld Jensen pløjer med den tofurede plov. Fotos Peter Andersen.

varme. Turen gik forbi Langholt Hovedgaard og

via Langholt forbi Striben tilbage til Holtegaard.

Hans H. Bak gav inden turen en kort orientering

om seværdigheder på turen, især Langholt Hovedgaard

var det spændende at høre om. Efter turen

Julefrokost 10. december

Der afholdes julefrokost kl. 18.00 på Holtegaard.

Pris kr. 100,00 ekskl. drikkevarer, der kan medbringes

eller købes i cafeteriaet. Tilmelding senest

6. november til Aase Bak, tlf. 98 8 39 .

Hvad nu

blev den medbragte madpakke fortæret i kuskestuen,

og alle drog hjem fyldt med energi efter et

dejligt samvær.

Udlejning af telte

Foreningen har indkøbt tre partytelte, der kan

udlånes gratis til foreningens medlemmer. Såfremt

teltet/teltene beskadiges, skal disse dog erstattes til

nypris. Henvendelse vedr. lån af disse skal rettes

til Flemming Jensen, tlf. 9895 4174.

Køresporten 5· 005

53


Træf i Kølkjær 14. august

54 Køresporten 5· 005

vestjydsk Køre Selskab

Formand: Niels Jørgen Jensen,

Sønderby Kjærvej 1, Stauning, 6900 Skjern,

tlf. 9736 9 90, s.kviesgaard@mail.dk

Trods ganske pænt vejr mødte kun én hestevogn

op til årets andet træf, resten var motoriserede. Ca.

0 medlemmer hyggede sig med fællesspisning og

samvær. En del fortsatte med et lille smut omkring

Søby marked, som også blev afholdt denne weekend.

Træningsstævne 20. august

Uden de store krav til udstyr havde vi håbet på at

få så mange tilmeldinger, at stævnet kunne gennemføres.

Man bliver lidt skuffet, når baner, dommere

og hjælpere står klar til at yde en indsats, og

man så gang på gang må aflyse, fordi der ingen

tilmeldinger kommer. Desværre blev dette igen en

realitet.

Høstfest 2. september

Ca. 35 havde tilmeldt sig festen, som i år foregik

hos Dorthe og Ejvind Riis. Loen var pyntet og

grillen tændt. Der blev spist bøffer og Dorthes

hjemmelavede is. Jens klarede baren, og festen

varede til ud på de små timer. Stor tak til festudvalget

for indsatsen.

Kørsel på Herning Museum 4. september

Vejret var bare perfekt, og igen stillede VKS med

tre kuske, klar til at køre med gæsterne på Store

Marked. En dag som mange glæder sig til. Ikke

mindst på grund af den årlige tur i hestevogn. I år

var det Peder Hvid, Aren Lauridsen og Pia Nygård,

som fik tildelt kørslen.

Pløjedag 10. september

Igen må vi beklage, at kun fem pløjere og 10 tilskuere

mødte op. Vejret var ellers fint og Charles

Siden sidst

Sekretær: Anni Johnsen,

Uldjydevej 0, Birk, 7400 Herning,

tlf. 9711 9887

stod klar med morgenkaffe og et bjerg af rundstykker.

Ærgerligt, at ikke flere havde lyst til at

deltage.

Løvfaldstur 11. september

Syv kuske havde fundet vej til Rind Kirke, hvorfra

turen tog sit udgangspunkt. Vejret var bare perfekt,

og alle nød Orlas planlagte rute gennem den

smukke Hareskov. Der blev spændt fra på en lille

græsmark omkranset af træer, og alle kunne nyde

den medbragte frokost. Efter frokosten blev der

konkurreret i flødebollespisning, ballonoppustning,

vandpistolskydning m.m. Vinder af konkurrencen

blev Peders vogn skarpt forfulgt af Vagns.

Åbent pløjestævne 17. september

I lighed med træningsstævnet var der også her kun

få tilmeldte, og stævnet måtte aflyses. Bestyrelsen

har taget konsekvensen af den øjensynligt manglende

interesse og i hvert fald indtil videre nedlagt

pløjeudvalget.

Hingsteparade, Redefin 24.-25. september

8 forventningsfulde deltagere fra VKS steg på

bussen i Lind tidligt lørdag morgen. Yderligere

18 stødte til i Kolding og Padborg inklusive Poul

Erik, som havde arrangeret turen, og så var det

ellers bare derudaf. Nu skulle vi rigtig ud og have

en på opleveren, og vi blev ikke skuffede.

Nonstop gik turen over grænsen til Gottorp Slot

ved Slesvig. Det smukke gamle slot, som nu tjener

som museum for bl.a. Nydambåden og en ganske

betydelig samling af gamle hestevogne. Frokosten

blev nydt med den idylliske udsigt over den spejlblanke

blikstille sø ved slottet. Herefter gik turen

til Volkskundemuseet, som rummer en samling

spændende hesteredskaber og vogne. Spændende

og anderledes almueredskaber.


Næste stop, Bruno Kellinghusen ved Hamburg.

Rideskole og specialforretning med alt tænkeligt

udstyr til køre- og ridebrug. Efter kaffen her gik

turen så til Hagenow i det tidligere Østtyskland,

hvor hotelværelse, en 3-retters menu og en festlig

aften ventede os.

Efter morgenmaden næste morgen gik turen

så til Landgestüt Redefin. Et imponerende, flot,

gammelt stutteri, som i 01 kan fejre 00 års

jubilæum. Vi havde først et par timer til at studere

de storslåede stalde med de 160 prægtige hingste,

hvoraf 66 er aktive avlshingste. Fine, smidige, elegante

Mecklenburg varmblodshingste og fem iltre

Haflingerhingste. Så kom højdepunktet! Det ene

storslåede indslag efter det andet. Kvadriller. Par-,

tandem- og springkvadriller. Oldromeske stridsvogne.

4-spand og endnu flere 6-spand. Indslag

med sjove konkurrencer og en historisk parade

illustrerende fortid og nutid – en tidsparade. Haflingerhingstene

i fri bevægelse og kæmpende mod

hinanden. Højdepunktet var naturligvis da vognen

forspændt 16 prægtige hingste gjorde sin entre.

Prægtigt travende rundt i flotte perfekte udførte

figurer, sluttende af med galop i fuld fart ud af

den store paradeplads, hvor jublen fra tribunerne

næsten ingen ende ville tage. Et syn, der i lang tid

ligger printet ind på nethinden.

Julebanko 7. december

Årets sidste arrangement er julebanko, som afholdes

på Højgårdskolen i Lind. Vi hører gerne fra

jer, hvis I har ideer til sponsorgevinster.

Hvad nu

Afslutningsnummeret, 6 toptrimmede dressurhingstekvadrilleridning

af højeste klasse. En skøn

forening af kraft, ynde, elegance og præcision.

Det kan ikke beskrives. Det skal opleves. Så vi

kan varmt anbefale et besøg på stutteri Redefin.

Trætte og fyldte med nye indtryk ankom vi til

Lind ved midnatstid søndag. Vi siger tak til Poul

Erik Kjær for en yderst veltilrettelagt tur, hvor

alting bare klappede.

Medlemsmøde 6. oktober

Ned på jorden igen. På generalforsamlingen blev

det foreslået at afholde et medlemsmøde forud for

hovedbestyrelsesmødet. Folk klappede og syntes,

det var en god ide. Vi havde så yderligere krydret

aftenen med et foredrag om brugskørsel. Særdeles

kompetente Stein Andersen, FKS havde taget

hele turen fra Fyn og skuffende var det så, at kun

ni medlemmer mødte op. Det kan vi ganske enkelt

ikke være bekendt!

Stein holdt et meget lærerigt foredrag om brugskørsel

krydret med videoindslag med optagelser

fra forskellige stævner. Stor tak til Stein. Vi, der

deltog, gik i hvert fald derfra med megen ny inspiration.

ElEvplads søgEs

Jeg er startet på dyrepasseruddannelsen her i sommer og søger en elevplads efter nytår. Jeg

søger et stutteri eller en rideskole, hvor jeg kan lære noget om at passe heste. Jeg har haft med

heste at gøre det meste af mit liv. Både med tilridning, tilkørsel og skov- og markarbejde med

heste samt turridning.

Jeg er 22 år, frisk og elsker at knokle. Jeg bor i Sevel mellem Skive og Struer. Jeg vil gerne blive

i Jylland, men det er dog ikke noget problem med afstanden, hvis jeg kan bo på stedet i hverdagene.

Hvis dette har vakt din opmærksomhed, kan jeg træffes på mobil 2281 9234, bedst

efter kl. 15.

Vivi Hviid, Kirkebakken 1, 7830 Vinderup

Køresporten 5· 005

55


Brugskørsel 7. august

56 Køresporten 5· 005

Østjysk Køre Selskab

Formand: Svend Jakobsen

Banevænget 6, Ølholm, 7160 Tørring,

tlf. 7580 5 5, team-jakobsen@mail.dk

Der afvikledes brugskørsel hos Ingrid og Hardi

Christiansen på den smukt beliggende Rude Havgård,

Rude ved Odder. Foruden den velbyggede

bane på marken var der flere naturlige forhindringer,

hvor terrænet var sindrigt udvalgt, så det bød

på en passende sværhedsgrad. Søren Karl Nielsen

og Jørn W. Madsen stod for sikkerhedskontrollen.

I flere tilfælde konstateredes mangelfuld justering

af seletøj. En hultang brugt rigtig kunne afbøde en

del fejl. Enkelte burde under kyndig vejledning

revurdere deres opseling. Med blikket rettet mod

soignering og hovpleje kunne der i flere tilfælde

ønskes et højere niveau. Opgivelse af mål på vogne

til kuske kunne ønskes - bedst med standardmål.

Kuskene bør anlægge skagler, der hurtigt kan

justeres.

Placering:

Øvede

1. Hr. Stien, TKS. 65 p.

. Jens Rasmussen, FKS. 70 p.

3. Anker Kristensen, HKR. 100 p.

Nybegyndere

1. Søren Gade, ØKS. 346 strafp.

. Hardi Christiansen, ØKS. 4 7 p.

3. Hardi Christiansen, ØKS. 453 p.

Der var 16 deltagere. Gorm Østergård og Børge

Brown fortjener en stor tak for deres indsats.

Gorm agerede med indsigt, venlig men bestemt,

og viste sin kunnen som stævneleder. Gunhild

Madsen var dommer.

Kuske, hjælpere og tilskuere nød godt af den

store gæstfrihed hos Ingrid og Hardi Christiansen.

I teltet, som værtsparret havde stillet til rådighed,

sluttede en vellykket dag med kaffe og præmieoverrækkelse.

Gunhild og Jørn W. Madsen

Siden sidst

Sekretær: Ivan Bak,

Ryvej 7 , Møldrup, 875 Østbirk,

tlf. 7578 46 , ivan-bak@post3.tele.dk

Gl. estrup - historisk dyrskue 28. august

Der blev afholdt historisk dyrskue på Gl. Estrup.

ØKS stod her for en opvisning med forskellige

vogntyper fra år 1900 og frem til nutidige hestevogne.

Der var fremvisning af erhvervsvogne,

hvor der blandt andet blev vist brandsprøjte,

brændselshandlervogn, forevisning af en ’novemberflytning’

af pigen på gården, stadsvogne til søndagsbesøg

og mælkevogn. Der blev også vist nye

vogne, som i dag bruges til konkurrencekørsel.

Alle ekvipager blev velkommenteret af Ib Møller,

der med sin store viden om vogne og køresport,

førte hele holdet igennem de to opvisninger på

denne dag. Desværre var der ikke meget publikum

til at overvære den flotte opvisning, hvor der var

gjort meget ud af både heste og vogne. En stor tak

til kuske, hjælpere og Ib Møller, der alle var med

til at vise køresportens bredde.

Kørekursus 3.-4. september

Det var endnu engang lykkedes at få Henrik Høper

til at komme og lære os noget om dressurens svære

kunst. Alle var enige om, at det var en lærerig

weekend. Tak til Henrik, fordi han orker at jage

rundt med os, og tak til Asta og Vagn fordi vi altid

må benytte de gode faciliteter på Ørskovgaard

Stævne på Ørskovgaard 25. september

ØKS havde træningsstævne på det dejlige areal

omkring Ørskovgaard ved Gedved. Vejret viste

sig fra sin pæneste side, så i højt solskin og ditto

humør afviklede vi træningsstævne med 14 spand

heste og ponyer. Dejligt at se så mange kuske.

Efter et par år med aflyste stævner på grund af

manglende deltagere har vi i år afholdt to træningsstævner

med god tilslutning, så det ser ud til,

at interessen er ved at vende tilbage.


Resultaterne blev som følger:

Pony 1- og 2-spand

1. Mia Jakobsen, ØKS

. Anne Mette Jespersen, SKS

3. John Petersen, TKS

Heste 1- og 2-spand

1. Vagn Axel, ØKS

. Mads Dau, SKS

3. John Madsen, ØKS

Lars Dau, SKS kørte 4-spand og blev selvsagt nr.

1 i klassen.

Tak til dommere og hjælpere for et godt stævne.

Løvfaldstur i voervadsbro 2. oktober

I et fantastisk søndagsvejr i den smukkeste danske

natur var der løvfaldstur med 10 ekvipager. Arrangementet

blev holdt hos Hanne Hedegård, som bor

nabo til Gudenåen. Det hele startede med frokost

i Hannes garage, alle stole var i brug, men ingen

gik forgæves. Allerede her var stemningen god. Så

blev de firbenede sat for vognene og turen kunne

begynde. Jeg ved ikke hvor lang turen var, men

jeg vil kalde det en pæn lang tur, hvor det både gik

op og ned. De fleste heste fik varmen. Der var flere

gæster med på vognene, og vi havde lejlighed

til at beundre den meget flotte og uspolerede natur

i Gudenådalen. Jeg har især hæftet mig ved, hvor

stille der var, hvis man fjernede vores stemmer

og lyden af diverse hestesko. Jeg kan kun sige tak

for et fint og hyggeligt arrangement og opfordrer

andre til at deltage næste år, hvis Hanne inviterer

os igen.

Generalforsamling 23. november

Anette Axel

Afholdes kl. 19.30 på Sandvad Kro, Kongevej 5,

875 Østbirk. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

Hvad nu

Ørskovgårds enspændercup

Høstfesten gik godt og med meget snak og pjat.

Bl.a. drøftedes kørselsforskelle mellem 4-spand

og 1-spand. For at få afprøvet det blev det på stedet

besluttet at afvikle et enspænderstævne den

efterfølgende søndag. 10 kuske meldte sig straks.

Deltagelse var gratis, men framelding kostede en

flaske, så der er én, der har gæld. En uge til et

stævne gav travlhed, især med at finde vogne, der

passer og også seletøjet gav problemer, men med

sædvanlig hjælpsomhed gik det ved at bytte og

låne sig frem. Toppebanen blev stillet op og forhindringerne

lavet. Sponsorerne meldte sig også

til borddækning, forret, hovedret, ost lagkage og

kaffe, samt præmier, øl og vand. Så alt var klar.

Stævnet gik fint med et fantastisk efterårsvejr.

Tospandshestene havde lidt svært ved at midterstille

sig i toppebanen. En fik ikke bremsen slået

til, så det gik over stok og sten og sluttede med en

væltet vogn, men heldigvis uden tilskadekomne. I

forhindring kan man vist bedst sige det sådan:

Vognen stod på skrå

Og der på jorden de lå.

Men heldigvis for Gorm og Gade.

Ingen kom til skade.

Et dejligt stævne, hvor der også var plads til

helt uøvede kuske, og med en god stemning og

munterhed. Tak til Asta og Vagn Axel, Ørskovgård,

for atter en gang at stille bane, forhindringer,

stalde og hele gården til rådighed. Også tak for

hjælp og instruktion. Vinder blev 4-spandkusken

Knud Jørgensen. Men næste år må der da være en

rutineret enspænderkusk, der kan vinde.

Køresporten 5· 005

57


Gig med saletsele. Dogcart med to kumter. Skagle

udløser mv. sælges. Mary Elisabeth Olsen, tlf. 8666

7565 eller 4034 6364.

Sælges Et stk. luksus hovedtøj helt nyt (har aldrig

været brugt) i engelsk læder med bid postkandar

med 3 øjer, ørekæder, optømning og ovale skyklapper.

Et stk. enspænderline i lyst læder. Et sæt flotte

karetlygter. Et sæt flotte sekskantet lygter. Henvendelse

tlf. 6614 3010, mobil 4044 045 .

Gummivogn ombygget til hestevogn, næsten ny.

Passer til -spand heste. Sælges pga. ophør. Priside

kr. 5.000. Mere info tlf. 348 4708.

Sælges vallak 4 år. Skimmel Wales sec. B med

stamtavle. Stg. 130. Kørevant i -spand. Pris kr.

8.500,-. Tlf. 8668 6 17, mobil 4143 6 17.

Køb-Salg-Bytte

Køb-Salg-Bytte annoncer

vedlagt betaling kr. 50,-

pr. 20 ord sendes til:

Lisbeth Hartmann,

Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup,

tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail lhartmann@pc.dk

58 Køresporten 5· 005

Køb-Salg-Bytte

Charabanc til seks personer fra R. Rasmussens

Vognfabrik Odder sælges. Sort med staferinger og

grøn polstring. Meget fin istandsat. Kr. 9.000,-. Tlf.

9866 646 eller 547 8300.

Smart 1-spand frederiksborg vallak sælges.

6 år, rød, stg. ca. 168 cm. Attraktiv hest med gode

gangarter. Tilkørt og i træning hos Henrik Høper.

Startede træningsstævne. Et godt emne til åbne

stævner. Tlf. 6175 87 9.

Sælges. Oldenborg vallak 10 år, stg 160 cm. Kørt

og redet meget, har gået mange stævner. En nem

hest at omgås. Tlf. 5538 1487 Jacob Bendtsen.

Sælges. Char-a-banc til 1- og -spand, meget velholdt

med original lak og indtræk. Priside 0.000

kr. Henvendelse A.P. Jensen, tlf. 5657 7585.

Shire hingst sælges. år, sort med hvide aftegn,

bliver ca. 185 cm, se ham på www.heste-nettet.dk/

Annoncepriser

markedspladsen.

1/1 side kr. 990,-

1/2 side kr. 550,-

1/3 side kr. 440,-

1/4 side kr. 385,-

1/8 side kr. 220,-

Tilbud gives

på farveannoncer!

Alle

priser

er ekskl.

moms


Køresporten 5· 005

59


Afsender

Hans Tang

Volstrupvej 2

8370 Hadsten

MAGASINPOST "B"

Hestevogne og Kareter – Køb – Salg – Restaurering

Køreheste – Seletøj – Vognlygter – Tilbehør

HeNRIK KØIeR ANDeRSeN

Smidstrupvej 8 · 4733 Tappernøje

Tlf. 4076 5650 · Fax 5596 5753 · E-mail: mail@koier.com

www.koier.com

B

ISSN 1600- 61X

More magazines by this user
Similar magazines