Genopfrisk din viden om kort på side 8

gst.dk

Genopfrisk din viden om kort på side 8

32

y vADEHAvSSA MARbE jDEt y Af HENRI K OLSEN y

Indsats mod

skibsulykker

i Vadehavet

– Alene i den tyske del af Nordsøen er

der givet tilladelse til opførelse af ca.

1.500 vindmøller, og mange, mange

flere ligger tegnebrættet. Så vi tæller

i tusinder af nye havvindmøller, som

måske er vej, fortæller chefkonsulent

John Frederiksen fra Skov- og Naturstyrelsen.

Og vindmøllerne skal konkurrere om

pladsen med en stigende skibstrafik i

området. Det øger risikoen for skibsforlis

og forurening med olie og kemikalier

langs den sårbare vadehavskyst.

Derfor har Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

mellem Danmark, Tyskland

og Nederlandene afholdt en regeringskonference

i marts i år, hvor fokus

blandt andet var en forbedring af sejladssikkerheden.

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

er et regeringssamarbejde

mellem de tre lande om beskyttelse

af vadehavsområdet.

Sporene skræmmer

I 1999 forliste det maltesiske olietankskib

Erika 70 sømil fra den franske

vestkyst. Alle 26 besætningsmedlemmer

blev reddet, men store dele af Bretagnes

kyststrækninger blev forurenet

med 30.000 ton olie, da skibet brækkede

midt over og lod den tyktflydende last

brede sig i havmiljøet.

Hvis Erika-ulykken var sket i Vadehavet,

ville den økologiske katastrofe have

haft et endnu større omfang. Vadehavets

kystområder er mere følsomt over

for forurening end andre kystområder,

fordi tidevandet hver dag trækker sig

tilbage og blotlægger den nøgne sand-

M I L J Ø D A N M A R K N R . 3 J U N I 2 0 1 0

og mudderbund over kolossale arealer.

Og når vandet trækker sig tilbage, bliver

olien liggende. Det betyder, at olieforurening

vil komme i direkte kontakt

med muslinger, sandorme og krebsdyr

havbunden. Og det rige fugleliv, som

er direkte afhængigt af det store spisekammer,

vil blive alvorligt ramt.

Men det er ikke bare olietankere,

der bekymrer John Frederiksen. Den 3.

april i år kom det kinesiske fragtskib

Shen Neng 24 kilometer ud af kurs og

grundstødte det australske Great

Barrier Reef – et af verdens mest følsomme

havområde med helt unikke naturkvaliteter.

Og en miljøkatastrofe var

vej, da skibets brændstoftanke gik

læk, og olien begyndte at sive ud i havmiljøet.

Et af verdens vigtigste natur-

områder

– I virkeligheden er vi efterhånden i

en situation, hvor selv de store containerskibe

kan udgøre en risiko. Hvis de

bare lækker noget af deres driftsolie

ved et forlis, så er det mængder, der er

tilstrækkelige til at ødelægge en hel

kyststrækning som vores, og det vil

være katastrofalt for fuglelivet, hvis det

sker under forårs- eller efterårstrækket,

forklarer han.

Vadehavet er et af de vigtigste naturområder

i verden. Det strækker sig over

500 kilometer fra Blåvands Huk i Danmark

til Den Helder i Nederlandene.

Det er verdens største sammenhængende

tidevandsområde med sand- og mudderflader.

– Værdien af Vadehavet er helt uvurderlig

stor for den fuglebestand, der

bruger området. Vi snakker om et gennemtræk

af 10-12 millioner fugle to gange

om året, fortæller John Frederiksen.

Vadehavsområdet er nemlig en af

de vigtigste tankstationer fuglenes

trækrute mellem vinter- og sommerbolig.

For når tidevandet to gange dagligt

trækker sig tilbage, bliver der åbnet for

et spisekammer, som ikke fås bedre noget

sted den nordlige halvkugle.

Øget opmærksomhed risiko-

analyse

Selv uden havvindmøller har udviklingen

i skibstrafik medført en betydelig

ekstra risiko for skibsforlis. Alene Hamborg

modtager årligt 12.000 container-

og tankskibe. Og deres vej mod den

tyske storhavn passerer de lige gennem

Vadehavet og den sårbare natur.

Hvor stor en risiko, den øgede skibstrafik

reelt udgør, er dog uklart. Derfor

var et af de vigtigste resultater af regeringskonferencen,

at der skal udarbejdes

en risikovurdering. Og her vil

vadehavssamarbejdet trække erfaringerne

fra Østersøen. Derfor deltog

orlovskaptajn Peter Poulsen fra Søværnets

Operative Kommando også i konferencen.

Peter Poulsen er koordinator for

det såkaldte BRISK-projekt, som er et

samarbejde mellem østersølandene om

risikoen for oliespild og kemikalieforurening.

– Den risikoanalyse, vi laver for hele

østersøområdet, er baseret én model.

Det vil sige, at det bliver meget mere

f O T O: P O L f O T O

More magazines by this user
Similar magazines