Genopfrisk din viden om kort på side 8

gst.dk

Genopfrisk din viden om kort på side 8

y UDG IVELSER

Aktivstoffer

Om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØf for at

optage flonicamid (IKI-220) som aktivstof

Kommissionens direktiv 2010/29/EU af 27. april

2010

Aktivstoffer

Om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØf for at

optage metalaxyl som aktivstof

Kommissionens direktiv 2010/28/EU af 23. april

2010

Aktivstoffer

Om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØf for at

optage triflumizol som aktivstof

Kommissionens direktiv 2010/27/EU af 23. april

2010

Forurenende stoffer

Om rapporteringsspørgeskemaet vedrørende

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (Ef) nr.

166/2006 om oprettelse af et europæisk register

over udledning og overførsel af forurenende stoffer

og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØf

og 96/61/Ef

Kommissionens afgørelse af 31. marts 2010

y Miljø y Danmark y

Sæt kryds:

Ja tak, send mig et almindeligt abonnement MiljøDanmark.

Pris kun 68 kr. inkl. moms for seks numre.

Ja tak, send min skole, mit firma eller min organisation et sæt 30 blade

6 gange om året. Pris 650 kr. inkl. moms.

Giroindbetalingskort bliver tilsendt fra Rosendahls-Schultz Grafisk

Distribution, som står for salg mv. af MiljøDanmark.

Navn:

Stilling:

firma/Inst.:

Adresse:

Postnr. og by:

42 M I L J Ø D A N M A R K N R . 3 J U N I 2 0 1 0

Biocidholdige produkter

Om ændring af Kommissionens forordning (Ef) nr.

1451/2007 for så vidt angår forlængelse af undtagelser

fra forbud mod at bringe biocidholdige

produkter i omsætning

Kommissionens forordning (EU) Nr. 298/2010 af

9. april 2010

Importkvoter

Om tildeling af importkvoter for kontrollerede

stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og

Rådets forordning (Ef) nr. 1005/2009 for perioden

1. januar til 31. december 2010

Kommissionens afgørelse af 26. marts 2010

Aktivstoffer

Om principiel anerkendelse af, at de dossierer,

der er fremlagt til detaljeret gennemgang med

henblik eventuel optagelse af tagetesolie og

timianolie i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØf, er

fuldstændige

Kommissionens afgørelse af 18. marts 2010

Kun

68,pr.

år

MiljøDanmark

Miljøministeriets

Informationscenter

Strandgade 29

+++ 3226 +++

1401 København K

Sendes ufrankeret

Modtageren

betaler portoen

Aktivstoffer

Om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/

EØf for så vidt angår de særlige bestemmelser

vedrørende clothianidin, thiamethoxam, fipronil og

imidacloprid

Kommissionens direktiv 2010/21/EU af 12. marts

2010

Aktivstoffer

Om principiel anerkendelse af, at det dossier, der

er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik

eventuel optagelse af fenpyrazamin i bilag I til

Rådets direktiv 91/414/EØf, er fuldstændigt

Kommissionens afgørelse af 10. marts 2010

Kemikalier

Om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og

Rådets forordning (Ef) nr. 689/2008 om eksport

og import af farlige kemikalier

Kommissionens forordning (EU) Nr. 196/2010 af

9. marts 2010

Aktivstoffer

Om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØf for at

optage malathion som aktivstof

Kommissionens direktiv 2010/17/EU af 9. marts

2010

Bestil abonnement

MiljøDanmark ved at:

• kontakte

info@mim.dk

• ringe tlf. 70 12 02 11

• eller brug kuponen her

siden.

Abonnementsændringer

Send et flyttekort til:

Rosendahls-Schultz Grafisk

Distribution

Herstedvang 10-12

2620 Albertslund

Eller ring 43 63 23 00,

fax 43 63 19 69 eller send en

e-mail til distribution@

rosendahls-schultzgrafisk.dk

Husk at oplyse både den

nye og gamle adresse.

More magazines by this user
Similar magazines