17.07.2013 Views

tag livet i egen hånd og byg egnet hus - Dansk Handicap Forbund

tag livet i egen hånd og byg egnet hus - Dansk Handicap Forbund

tag livet i egen hånd og byg egnet hus - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OKTOBER Juni 2008 2009

5

www.dhf-net.dk

Handicap·nyt

Du taler, den skriver – Nyt program gør

det nemt at bruge computeren.

TAG LIVET I EGEN HÅND

OG BYG EGNET HUS

Kan man stadig få

en el-crosser?


Transit fra 168.500 kr. ekskl. moms. Levering 4.280 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for prisændringer.

Det perfekte match

Nu har vi samlet alle de fordele og al den fleksibilitet, du har brug for i én

bil. Ford Transit HC er navnet, og foruden fjernbetjent centrallås, elruder,

sædevarme og programmerbar motor- og kabinevarmer, fås den med og

uden specialindretning til kørestolsbrugere og med forskellige taghøjder.

Så uanset dine behov garanterer vi, at Ford Transit HC passer perfekt.

Læs mere på www.ford.dk eller kontakt din lokale Ford forhandler.

FordTransit

Feel the difference

Ogilvy


Indhold

Ny version af Dictus – et

talegenkendelsesprogram

– forstår også kommandoer

og rettelser.

Styr din computer med stemmen 6

Programmet lytter til din stemme og skriver, hvad du siger.

Køb brugskunst og gaveartikler og støt Dansk Handicap Forbund 9

Mange spændende gaveideer i netbutikken Mangebaekke.dk.

Hjulspind 10

Boganmeldelse 12

Væsentlig socialkritik i ny bog af Palle Simonsen.

Ideer til julegaver 14

Støt Dansk Handicap Forbund 15

Kort nyt 18

Midt i bladet 21

Læserne skriver 28

Bestil Handicap-Jul 30

Årets Handicap-jul er på gaden 22. oktober.

Jul på Skt Knudsborg 30

4 dages jule- og nytårsophold på Skt Knudsborg.

Køb julekort fra Dansk Handicap Forbund 31

Dansk Handicap Forbund sælger julekort - i år er der to nye julekort.

Kan man stadig få en el-crossser? 33

Forvirring omkring reglerne. Er en el-crosser et hjælpemiddel eller et forbrugsgode?.

Tema: Ældre med handicap 34

Tag livet i egen hånd og byg et egnet hus

Tre fynske medlemmer i Dansk Handicap Forbund flyttede sammen i et nybygget

tilgængeligt hus.

Handicap + alder = dårlig cocktail 38

Når man bliver folkepensionist ændres forholdene drastisk. Læs om reglerne her.

www.dhf-net.dk

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009


Noter om ældre 40

Ældre er ikke teknologiforskrækkede, men mange er alligevel fremmede for

computeren og internettet.

FOTO:

FOTO:

sOLvEIg

sOLvEIg

andERsEn.

andERsEn

6FOTO: LaRs sKaanIng.

2009 • 53. årgang • Pris 25 kr.

3

34

Nyt og dejligt hus, som man

kan bo i resten af livet. Fra venstre:

Lis Lund, Lis' hjælper, Preben Hansen

og Annemarie Hansen.

”Kommunerne

har pligt til at

foretage en

konkret individuel

vurdering af, om

el-crosseren i den

konkrete sag er et

hjælpemiddel.”

33

30

Bestil årets udgave

af Handicap-Jul.


CPHCO2009

THE COPENHAGEN CLIMATE EXCHANGE 2009

Øksnehallen, København 3. - 6. december

Den folkelige klimamesse for byer, folkelige organisationer

og innovative virksomheder fra hele verden.

Alle er velkomne!

Reserver en stand og læs mere på

www.cphco2009.dk


Handicap-nyt’s

produktion er

godkendt til

Svanemærket

efter Nordisk

Ministerråds

miljøregler

Leder

Ældre(liv)

Ta’r du livet som det falder,

går du gennem tidens haller, altid i din bedste alder

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009

sådan lyder et gruk af Piet Hein om alder. Jeg holder meget af det, fordi det siger noget om, at

uanset hvor i livet man befinder sig, så er man altid det bedste sted. Hvis man tør indse det og

leve sit liv med de udfordringer, der møder én, så vil man også være et lykkeligere menneske,

når man når alderdommen. Jeg vil helst forestille mig, at alderdommen bliver en god tid med

plads til familie, gode venner og forhåbentligt også hobbyer og frivilligt arbejde. Og denne

drøm tror jeg, jeg deler med de fleste mennesker.

vi lever i en tid, hvor opfattelsen af alder har ændret sig. Mange lever i dag en særdeles

aktiv tilværelse som ældre – mange får nærmest mere travlt end dengang, de var tilknyttet

arbejdsmarkedet.

Men jeg kan også nogle gange blive bekymret, når jeg tænker på alderdommen. For et er

at blive ældre – noget andet er at blive ældre, når man har et handicap. de fleste medlemmer

af dansk Handicap Forbund er dybt afhængige af handicapkompenserende ydelser, som skal

stille dem lige med andre i den samme alder og livssituation. vores medlemmer vil også gerne

leve en aktiv ældretilværelse, men desværre er drømmen for mange en illusion. det er en

illusion, fordi mange af de handicapkompenserende ydelser falder væk, og indtægten falder

markant, når man rammer folkepensionsalderen – ligesom det bliver sværere at få bevilget

forskellige ydelser, når man ikke længere er i arbejde.

djævelens advokat kunne spørge, om ikke det er det samme for alle andre, som jo og

går ned i indtægt? Til det må vi holde fast i at give et rungende nEJ! størstedelen af vores

medlemmer har aldrig haft muligheden for at spare op til alderdommen, og handicapkompenserende

ydelser er ikke et gode, men derimod en forudsætning for overhovedet at kunne

fungere på lige fod med de ældre, som ikke har et handicap. I dette nummer kan du læse om

nogle af de udfordringer, man står overfor, når man bliver ældre og har et handicap.

Jeg undrer mig over, at vi i 2009 fortsat har den opfattelse, at mennesker med handicap skal

overgå til en passiv tilværelse – blot fordi de har passeret en bestemt fysisk alder. det er, som

jeg ser det, et udtryk for forskelsbehandling, som er uacceptabel og utidssvarende. Mennesker

bør have lige muligheder – uanset handicap – uanset alder.

Susanne Olsen

Landsformand

5

"Mennesker bør have

lige muligheder

-uanset handicap

-uanset alder"

Kontrolleret oplag i perioden

1 juli 2007 - 30 juni 2008: 9 366

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1 2100 København Ø Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www dhf-net dk

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs Design og tryk: Handicap-nyt er produceret

CO2 neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 9 000 Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55 Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund Handicap-nyt fås

på lydbånd gratis for medlemmer Ring 39 29 35 55 for bestilling ISSN: 0904-8081 83 årgang Giro: 6 00 34 35 Kontortid: Mandag til torsdag kl 9 00 – 16 00, Fredag kl 9 00 – 14 15

Landsformand: Susanne Olsen Hovedkasserer: Erna Christensen Direktør: Helge Barnewitz Næste nummer: Udkommer 8 december 2009 Deadline: 9 november 2009


a F s O Lv E I g s K O v g a a R d a n d E R s E n

Talegenkendelse

Stig Langvad har været testperson ved udviklingen af den nye vesion af Dictus.

Med den nye version af talegenkendelsesprogrammet

dictus kan man styre hele

computeren med stemmen

stig Langvad, der er formand for danske Handicaporganisationer,

skriver på sin computer.

”Jeg vil nu forsøge at skrive uden at bruge mine arme”,

står der hurtigt på skærmen, men stig har ikke rørt tastaturet.

I stedet taler han til sin computer.

Talegenkendelsesprogrammet dictus, som stig har på

sin computer, lytter, når stig taler, og skriver så teksten.

sådan har det været de sidste tre år, siden dictus blev lanceret

i 2006. Programmet genkender tale og omsætter

den til tekst til gavn for mennesker med bevægelseshandicap,

ordblinde og folk med museskader, der har vanskeligt

ved at anvende et tastatur eller svært ved at stave.

I Handicap-nyt skrev vi dengang: ”Programmet er kun

nået et stykke af vejen og skal videreudvikles, blandt

andet så man får mulighed for at kunne rette i teksten

og styre computeren ved hjælp af tale.”

det kan dictus nu.

”start aflytning”, siger stig Langvad, og computeren

skærper høresansen.

www.DHf-Net.DK

Styr din computer med

6

”vis musegittter”. Et gitter med nummererede felter

dækker hele skærmbilledet.

”9”. Et mindre gitter kommer frem.

”2”, siger stig efterfulgt af ”Enter”. så er Word åben, og

han kan begynde at skrive, stadig uden han har rørt en

finger.

skriver han en fejl, siger han fx ”gå fem ord tilbage”,

”slet” eller ”ret”, og vil han ind i mailprogrammet, siger

han ”skift program” og efter endnu et par kommandoer

er han parat til at læse og besvare dagens mails.

ansatte i danske Handicaporganisationer og samarbejdspartnere

er også glade for formandens nye program.

”Tidligere skrev jeg mest mails i telegramstil,”

fortæller stig.” nu skriver jeg lange eller korte alt efter

behovet. Teksterne bliver mere forståelige, og modtagerne

får flere og mere præcise oplysninger.”

Ingen begrænsninger

den store forskel på version 1 og 2 er , at computeren

kan anvendes uafhængigt af tastatur, mus, pandepind,

eller hvad man nu bruger. Tidligere måtte stig, når han

skrev fejl, rette dem ved hjælp af tastaturet – en besværlig

og tidskrævende vej.

”Jeg har fået adgang til noget, jeg ikke kunne eller kun

kunne meget langsomt. nu kan jeg det samme med min


stemmen

computer, som alle andre mennesker. Jeg har kontrol

over den og kan skrive lige så hurtigt, som du kan. Og

jeg kan udnytte mailen. der er ingen begrænsninger.”

det betyder, at stig nærmest ikke bruger sine hjælpere,

når han skriver. Til gengæld kræver de længere tekster,

han nu skriver, mere brug af korrekturlæsere.

det er også blevet nemmere at udnytte tiden, fx hvis

han har ½ time mellem to møder.

” Jeg kan udnytte tiden og tale til min diktafon eller til

computeren, hvis den er i gang. det eneste dårlige ved

programmet er, at jeg savner det, når jeg ikke kan bruge

det fx til møder.”

Flere målgrupper

dictus tager udgangspunkt i, at folk i en vis udstrækning

taler forståeligt dansk, så folk med talebesvær har vanskeligheder.

de kan godt bruge programmet, men skal regne

med en stor fejlprocent – måske på 40%. Til sammenligning

ligger stig Langvads på 3-4%.

”Men det kan jo også være en sejr,” siger stig.

derimod er der andre grupper, der kan få

stor hjælp af programmet. Ordblinde har fået

adgang til skriftsproget. de taler til computeren

og dictus klarer stavningen. det giver

mulighed for at udtrykke sig uden en mel-

Ved præsentationen af Distus 2 deltog tidligere

statsminister Poul Nyrup Rasmussen og fik

overrakt et eksemplar af det nye program

FOtO: SOLveig anderSen

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009

lemmand som fx den unge ordblinde mand, der tidligere

måtte have hjælp af sin bror, når han skulle skrive

eller sms’e med kæresten. Han fik pludselig et privatliv

og kunne skrive direkte med hende. Også folk med

museskader, der mere eller mindre må holde op med at

skrive, kan begynde at skrive igen med dictus.

Tid, træning og tålmodighed

vil man have det fulde udbytte af programmet, skal man

træne. Tid, træning og tålmodighed er nøgleord, for dictus

skal lære sin ”ejers” stemme og formuleringer at kende.

”Man kan komme i gang på fem minutter, men der går

tre måneder, inden du er blevet god,” siger stig. Træner

man, så programmet lærer at genkende netop din tale,

din udtale af ord, de ord, du bruger, og den måde du

sammensætter dine sætninger på, kan programmet til

gengæld genkende næsten alt, hvad man siger. dictus

analyserer sætningerne og ”tænker” grammatisk. derfor

skal man formulere sig i sætninger mere end i enkeltord,

for så forstår computeren syntaksen og sætter de rigtige

endelser på.

”det tager tid, men den får man tifoldigt tilbage, ”siger

stig. ”nogle har store forventninger, men glemmer, at man

skal bruge programmet for at få det fulde udbytte. Jeg har

også hørt argumentet: ’Jeg vil ikke bruge dictus, fordi det

ikke er godt nok.’ Jamen i forhold til hvad?"

Tekniske krav

Ud over tid, træning og tålmodighed skal man have en

god mikrofon og, en relativ hurtig computer samt styresystemet

XP eller vista (dansk vista 32 bit).

Jo mere ram jo bedre, for ligesom et spil skal dictus

behandle mange oplysninger. En for lille computer gør

svartiden for lang og fejlene for mange.

Mikrofonen skal være god og passe til ens fysiske formåen

og ens behov. stig Langvad har brug for at være

uafhængig af ledninger og har fundet en god mikrofon

på nettet, men mange benytter et headset med ledning.


Firmaet Prolog Development Center A/S (PDC) har udviklet

Dictus, og programmet kan købes og downloades

på www.pdc.dk/dk/dictus Her kan man også bestille et

anvendeligt headset. Pris for Dictus privat kr. 995,

headset kr. 349. Firmaet kan kontaktes på,

tlf. 36 36 00 00, e-mail: pdc@pdc.dk.

7

FOTO: PdC.


Allerede når du sætter dig ind i din nye specialopbyggede

handicapbil fornemmer du, at det er din bil.

Den er skræddersyet til lige netop dig og dine behov.

Indretningen, de ergonomiske hensyn og rummeligheden

gør det nemt og bekvemt at bevæge sig rundt. Vi sørger for,

at der er taget hensyn til det hele!

Vi indretter og opbygger samtlige bilmærker der er på

markedet.

Vi leverer overalt i Danmark.

Christian

Rosendahl

Per

Zoëga

Vi er specialister i opbygning og indretning af

handicapbusser og tilbyder totalløsninger udført nøjagtigt

efter dine ønsker og behov.

Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf. 7542 0600.

Villy Veirup as . Industrivej 1 . 6760 Ribe . 7542 0600 . www.auto-mobil.nu

Borgerstyret Personlig Assistance

VI GØR DET NEMT

HANDICAPBILER

Vort team af specialuddannede teknikere

skræddersyr og udfører specialløsninger til

stor hjælp og daglig glæde for brugeren.

Er du visiteret til hjælp efter §§ 95 eller 96, kan du

bevare din frihed og sam tidig slippe for en masse

besvær. Med vores BPAssistent plan lægger du selv

din hverdag, men overlader de administrative byrder

til os.

Se hvordan BPAssistent virker

på www.formidlingen.dk

– eller ring til os på 36 34 79 00

3413_BPA_handicapnyt_183x127_01.indd 1 24/09/09 12:08:02


HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009

Køb brugskunst og gaveartikler

og støt Dansk Handicap Forbund

skal du købe gaver eller forkæle dig selv med lækker brugskunst, så køb varerne på

mangebaekke.dk - så støtter du også dansk Handicap Forbund

gå ind på mangebaekke.dk og find gaven, når du næste

gang skal købe en. Måske kan du også finde alle

julegaverne der.

dansk Handicap Forbund har indledt et samarbejde

med netbutikken mangebaekke.dk, som sælger

brugskunst, gaveartikler og køkkenudstyr fra kendte

mærkevarefirmaer som Royal Copenhagen, Menu,

stelton, Holmegaard, Rosendahl og mange andre. Mangebaekke.dk

sælger desuden vine fra Laudrup vin og

chokolade fra sv. Michelsen Chokolade.

du bestemmer

når du handler på mangebaekke.dk får du samtidig

mulighed for at støtte velgørenhed, uden at det koster

ekstra. varerne sælges til samme pris som i andre

butikker, men mangebaekke.dk giver 20 % af hele

købet inkl. moms til et velgørende formål efter dit valg

blandt de ni organisationer, som mangebaekke.dk

samarbejder med. dansk Handicap Forbund er en af

dem. du bestemmer, hvem der skal have de 20 % ved

enten at vælge en enkelt organisation i forbindelse

med betalingen eller vælge ”alle”, hvorefter pengene vil

blive fordelt ligeligt mellem alle ni organisationer.

som mangebaekke.dk skriver om sig selv på hjemmesiden

”dette er et helt nyt forretningskoncept, og

vi er meget stolte af, at vi i samarbejde med nogle af

de største velgørende organisationer i danmark nu

kombinerer salg af gaveartikler og brugskunst med

muligheden for at gøre en forskel.”

når du har bestilt og betalt via nettet, modtager

du en kvittering, og der er selvfølgelig returret og reklamationsret.

varen leveres af Post danmark. du kan

også få sendt gaven direkte til modtageren – du kan få

pakket den ind, du kan vælge at købe et gavekort eller

en af mangebaekke.dk’s mange færdige gavepakker.

nystiftet butik

Mangebaekke.dk er stiftet i 2009 af Kim germer og

Inge-Lene Ebdrup. Kim germer har en baggrund som

selvstændig agenturforhandler af adskillige mærker

indenfor brugskunst og gaveartikler, og Inge-Lene Ebdrup

har gennem en årrække siddet i Folketinget med

især social- og sundhedspolitik som fokusområder. ■

9

aF sOLvEIg sKOvgaaRd andERsEn


aF: BEnTE RødsgaaRd

Hjulspind

Et dødsfald

Fhv. hovedkasserer i dansk Handicap Forbund

Ove Enggaard nielsen, Rødekro døde fredag den

4. september efter kort tids sygdom, 68 år gammel.

Med ham har dansk Handicap Forbund mistet

en trofast og erfaren kammerat, som gennem

mere end 30 år har været et berigende og inspirerende

bekendtskab.

Ove har været dansk Handicap Forbunds

kredsformand i sønderjylland, hovedbestyrelsesmedlem

i mere end 31 år og ikke mindst hovedkasserer

i 12 år. Han var desuden medlem af

vanførefonden, ligeledes i 12 år, og formand for

de vanføres Boligselskab.

Lokalt i sønderjylland har han også sat sit præg

på dagsordenen, han har siddet 17 år i Rødekros

kommunalbestyrelse, 14 år som næstformand

i kommuneforeningens socialudvalg og været

medlem af mange lokale selskabers bestyrelser.

Ove har i alle de år, han har været engageret i

vanførearbejdet, udvist stor smidighed, energi og

en retlinet tankegang og haft en sjælden evnen til

at bøje selv de stiveste systemer. På den måde har

han fået embedsmandstanden bearbejdet, så de

Få et moderne badeværelse

nu er det muligt med ny teknologi at få det badeværelse,

du gerne vil have. alle installationer er skjulte,

så der kun er lige overflader, som er lette at rengøre.

Man kan selv vælge, om man vil have en toiletkumme

designet af fx Phillipe starck eller et billigt toilet, for

teknikken virker til, hvad der er på markedet. Både toiletter

og vaske kan rykkes op og ned efter behov – og

man kan få berøringsfri armatur.

allan øgelund arbejdede i 17 år som rørsmed på

sygehuse og senere i grossistfirmaer, der handlede

med badeværelsesudstyr. ”alt, hvad jeg så af design til

mennesker med handicap, mindede om et sygehusbadeværelse.

Jeg kunne ikke lade være med at tænke

på, at hvis man efter en ulykke mister sin førlighed

og endelig kommer hjem, vil badeværelset hele tiden

minde en selv eller resten af familien om, at der bor en

med handicap. derfor ville jeg gerne lave noget smart

og pænt design. Jeg har også talt med brugere med

meget specifikke ønsker til individuel tilpasning, og

mange ting vil kunne lade sig gøre”. Lige nu er der et

opstillet et demonstrationsbadeværelse i Herning, som

man er velkommen til at se og teste. Planen er at få det

installeret på fx et plejehjem i en periode, for virkelig at

få det testet.

www.DHf-Net.DK

10

gik med til, at de værste ulykker ikke ramte mennesker

med handicap.

vi er mange, der vil savne ham og vores tanker

går til anna Maria, der var en uvurderlig støtte

for Ove.

Æret være hans minde.

Helge Barnewitz, direktør i Dansk Handicap Forbund

Hvis du står for at skulle lave dit badeværelse om, kan

du kontakte allan øgelund, tlf. 70 20 34 22. du kan se

mere på www.curainnovation.com.

aRKIvFOTO


Folder om

tilgængelighed til valg

Center for Ligebehandling af Handicappede

(CLH) har gennemført et større projekt om tilgængelighed

til valg for mennesker med funktionsnedsættelse.

I den forbindelse har CLH udarbejdet en folder til de politiske

partier, der sætter fokus på, hvordan partierne sikrer, at

mennesker med funktionsnedsættelse kan deltage i partiernes

politiske aktiviteter. Folderen giver nogle overordnede idéer til,

hvordan partierne kan gøre deres arrangementer, websider og

skriftlige materiale tilgængelige for mennesker med forskellige

funktionsnedsættelser.

Folderen er sendt til de politiske partier og deres partikontorer

rundt om i landet og er samtidig tilgængelig

på CLH’s hjemmeside www.clh.dk

under publikationer/pjecer.

Sa

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009

Siddepude opbygget som bikube

Bikuber og rumfart har givet ideer til stimulite letvægts siddepuder til kørestole eller andre steder,

hvor der er brug for et trykaflastende underlag. stimulite-puden er opbygget af små sekskanter - som

i en bikube - med enkelte eller dobbelte vægge. noget der gør, at puden er stærk, at den aflaster og

støtter samt fordeler trykket over et stort område. Bikuberne er perforerede både lodret og vandret,

så luften kan cirkulere, og så sved og fugtighed kan

komme væk. derfor kan puden også gøre gavn i

mange sportskørestole.

Puden kan tilpasses individuelt og er nem at holde

ren, såvel pude som betræk kan maskinvaskes.

Puden forhandles af Zibo a/s. se mere på www.

zibo.dk eller ring for flere oplysninger

på tlf. 76 90 04 07. Sa

PREssEFOTO: ZIBO a/s.

Mennesker med

handicap er sjældent

i medierne

En svensk hjemmeside

kommer med gode råd til

mediefolk og andre, når det

gælder om at gøre mennesker

med handicap synlige i

medierne, fordi ingen tænker

på dem som borgere eller

eksperter, men kun som

handicappede. På siden kan

man også teste sig selv og

sin viden om mennesker

med handicap og se små

tankevækkende videoer.

Læs mere på

www.medimedier.se.

11

Vidste du, at

den italienske benamputerede

svømmer salvatore Cimmino

sprang i vandet for at gennemføre

den femte og næstsidste

svømmetur på sin Euro swim Tour

og svømmede fra København til

Malmø. En tur på 18 kilometer. se

mere på www.video-dyn.tv2.dk/

index.php/id-24739309.html

eller på www.handitv.dk.

Jens Holst på 39 år fra scleroseforeningen

har kørt fra skagen

til København for at gøre opmærksom

på tilgængelighed for

kørestolsbrugere - både den gode

og den dårlige. Læs mere om

"scleroseTour 09 - Hvor svært kan

det være?" på www.scleroseforeningen.dk.

På restaurant dark Waiter i København

spiser man i mørke, og

alle tjenere har et synshandicap.

Pressen har taget pænt mod det

anderledes initiativ. Her i efteråret

byder restauranten på en vinsmagningsaften

med tapas, som

serveres i kulsort mørke. der indgår

også lydoplevelser, så fantasien

kan vandre frit til vinmarkerne

i syd uden øjnenes forstyrrende

indblanding. Læs mere på

www.darkwaiter.dk.

dansk Handicap Forbunds strandfoged

Jesper gunnarsen har solgt

680 strandkort til ”stranden” i

Charlottenlund, og at strandsæsonen,

som sluttede den 15. september,

har givet 30 nye medlemmer.

der kommer stadig flere vinterbadere,

for at benytte stranden uden

for sæsonen. de er også medlemmer

og har strandkort.

Et menneske i gennemsnit i et

livsforløb fælder tårer svarende til

61 liter vand og blinker 415 mio.

gange med øjnene. Beregningerne

går ud fra en gennemsnitsalder

på 78,5 år. I løbet af livet spiser vi

bl.a. 4 køer, 21 får, 15 svin, 120 kyllinger,

13.345 æg, 4.283 hele brød

og 10.000 plader chokolade. vi

anvender næsten 1 mio. liter vand,

bruger 4.239 ruller toiletpapir og

efterlader affald på ca. 40 ton, hvor

indpakning fra madvarer tegner

sig for de 8,5 ton.

Kilde: dR2 17.8.2009. Engelsk dokumentarudsendelse

‘Menneskets

fodspor’.


aF BEnTE RødsgaaRd

Boganmeldelse

www.DHf-Net.DK

Gemt

- eller glemt.

Alle har ret til at være med

Palle simonsen, fhv. socialminister, har skrevet en kritisk bog om de seneste 40 års socialpolitik

Tidligere socialminister og finansminister

Palle simonsen fra det Konservative Folkeparti

har udgivet en debatbog om de seneste

40 års socialpolitik. Uanset hvem der har

været ved roret, har ingen gjort noget effektivt

for samfundets udsatte, men satset på

at tilfredsstille det store middelklasseflertal.

Palle simonsen er opvokset på en fattiggård,

hvor hans forældre var bestyrerpar,

og hele sit liv har han været engageret i

frivilligt socialt arbejde.

Mennesker med vanskeligheder

alle er enige om, at mennesker med

handicap burde have bedre forhold, men

det kniber med handling, mener han.

danmark er det land i norden, hvor der

er dårligst tilgængelighed til bygninger.

Forklaringen er ikke altid økonomi, men

også manglende interesse, fantasi og

omtanke hos arkitekter og bygherrer.

af andre problemer nævner han

boligmangel, transportproblemer,

mangel på specialundervisning og uddannelsestilbud

samt arbejdsløshed.

der er efter hans mening langt til reel

ligebehandling.

samfundet burde også sætte ind

over for omsorgssvigtede børn, hvis

forældre ikke kan tage sig af dem på

grund af sygdom, misbrug eller sociale

problemer. En ide kunne være

at knytte socialrådgivere til skoler

12


og daginstitutioner for at spotte problemfamilierne i

tide. Palle simonsen mener, vi bør bruge penge på udsatte

børn og ikke på den generelle børneydelse.

de velstillede må klare sig selv

skal der rettes effektivt op på de mange sociale problemer,

skal der store summer til. Hans bud er, at borgere,

der kan betale for sig selv, skal gøre det. Fx skal

velstillede ældre betale for hjemmepleje og betale

ejendomsskat. de, som er på arbejdsmarkedet, skal

indbetale større bidrag til aTP for at sikre en livslang

tillægspension til folkepensionen, og efterlønnen skal

væk. I bogen efterlyser han politisk mod til at gøre op

med princippet om, at de 90 % betaler til de 90 % og

i stedet målrette den sociale indsats til dem, der har

behov for hjælp.

Borgerne skal blande sig

Palle simonsen er fortaler for det frivillige sociale arbejde,

som blev svækket da bistandsloven blev indført.

det blev legitimt at se skævt til ”hattedamerne”, selvom

om deres indignation var værdifuld for samfundet.

som et eksempel nævner han Mødrehjælpen. det

frivillige sociale arbejde er værdifuldt, fordi borgere

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009

Danmarks største bilhus for biler med særlig indretning

- Vi har løsninger til ethvert behov.

Langhøj

konsulentteam

bliver ”sociale vagthunde”, som blander sig. Politikerne

bør ikke være ømskindede over for de frivilliges kritik,

for borgernes engagement er en vigtig del af demokratiet.

I bogen beskrives en lang række initiativer med interviews

og reportager fra steder, som gør noget for

udsatte grupper.

Regeringen svigter de svageste

de seneste 40 års socialpolitik er præget af forskellige

regeringer og økonomiske op– og nedture. alligevel

konkluderer han således:

”den nuværende regering er den, der har haft de

bedste muligheder for at gøre en særlig indsats for

de mest udsatte grupper. Men i stedet har man til stadighed

først og fremmest prioriteret til fordel for den

brede mellemstand”.

Bogen kan absolut anbefales til alle, der er interesserede

i socialhistorie før og nu. den fortjener at blive

diskuteret ikke mindst blandt politikerne. ■

Palle Simonsen i samarbejde med Trine Munk – Petersen:

Gemt – eller glemt. Alle har ret til at være med. 272 sider.

Forlaget Frydenlund. Pris 249 kr.

Hos os er professionalisme en selvfølge!

Hasselager Centervej 26 | 8260 Viby J

Tlf. 87 41 10 40 | Fax 87 41 10 41

www.langhoej.dk

13


Julegaver fra dansk Handicap Forbund

Tegneseriealbum

John Callahans grove streg og sorte humor gør

grin med alt og alle – sorte, mennesker med handicap,

tykke, tynde, bøsser, gamle, unge – ingen

slipper forbi hans spidse pen. der bliver gjort

op med mange tabuer, og nogle kalder ham

uforskammet, smagløs og amoralsk, mens andre

giver ham kultstatus.

John Callahan kørte som ganske ung galt og

blev tetraplegiker. Han lærte sig at tegne, og

hans satiriske streg blev et hit. Han tegner til

aviser over hele Usa, har udgivet albums og en

selvbiografi. Han har også skrevet tekster og

lavet musik, som er udgivet på cd i 2006.

der er udgivet seks album på dansk – de

to er udsolgte fra forlaget, men hos dansk

Handicap Forbund har man mulighed for at erhverve

de resterende til den favorable pris af 50 kr. pr. stk. eller

alle fire for 150 kr.

de fire album er:

Over stregen, Ha’ en god dag, Er det selvmordslinien,

natten er vor egen.

Forbindingskasse til bilen eller på kørestolen

dansk Handicap Forbunds velassorterede forbindingskasse

er nu igen på lager. Forbindingskassen er en

praktisk, let taske med dansk Handicap Forbunds logo

og navn. den er udviklet i samarbejde med forbindingskassen.dk

og indeholder mere end 60 forskellige dele,

blandt andet plastre, forbindinger, renseservietter, sakse,

nødhjælpstæppe, pincet og et digitalt termometer.

dermed indeholder den flere dele end de fleste andre

på markedet og er tilmed billigere.

Forbindingskassen sælges til medlemmer af dansk

Handicap Forbund for kun 99 kr. Ikke medlemmer kan

købe forbindingskassen for 199 kr. Til priserne skal

lægges forsendelsesomkostninger på 50 kr.

Pris: 50

kr. pr. stk.+ porto. alle fire for

150 kr. + porto.

www.DHf-Net.DK

Ideer til julegaverne

Køb julegaven i dansk Handicap Forbunds butik. T-shirt, bøger, tasker eller som her en velassorteret

forbindingskasse eller et tegneseriealbum fyldt med sort humor af John Callahan

14

Postkort

dansk Handicap Forbund har tillige udgivet seks af

hans tegninger som meget populære postkort.

Pris 30 kr. for seks forskellige.

du kan se og bestille alle dansk Handicap Forbunds

varer på hjemmesiden www.dhf-net.dk eller bestille

ved at ringe på tlf. 39 29 35 55 eller maile til

js@dhf-net.dk.


Kære læser

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009

støt din forening og hjælp os med at give gode tilbud til medlemmerne

der kræves hver dag mange midler til at finansiere dansk Handicap Forbunds forskellige aktiviteter til gavn for

mennesker med handicap.

En af vores populære aktiviteter er 14 dages jule- og nytårsophold på feriecenteret sct. Knudsborg på nordfyn

for medlemmer, som ellers er alene i julen. Også dansk Handicap Forbund øvrige tilbud som fx sommerferie, kurser

og medlemsrådgivning er tilbud, som medlemmerne efterspørger og er glade for.

Uden penge går det ikke, og dansk Handicap Forbund har brug for al den økonomiske støtte, vi kan få fra fonde

og private. vi har i dansk Handicap Forbund også brug for din støtte og er meget taknemmelige for alle bidrag og

gaver – store som små – som kan indbetales på giro 5401119.

En gave til dansk Handicap Forbund er fradragsberettiget

gaver til dansk Handicap Forbund kan trækkes fra i skat, og dansk Handicap Forbund skal indberette dit gavebeløb

til sKaT, hvis du vil udnytte dit fradrag. det betyder, at vi skal have dit cpr-nummer. Til gengæld får du automatisk

det fradrag, du er berettiget til.

de første 500 kr. er ikke fradragsberettiget. I 2009 er det maksimale fradrag for gaver er 14.500 – dvs. man skal

indbetale 15.000 kr. for at få det maksimale fradrag, men man kan selvfølgelig indbetale både større og mindre

beløb.

Hvordan gør du?

gavebeløb kan indbetales på giro 5401119 og alle bidrag – store som små - er meget velkomne.

For at dansk Handicap Forbund kan indberette dit gavebeløb til sKaT og dermed sikre dig det fradrag, du er

berettiget til – er vi nødt til at have dit cpr-nummer. derfor skal du foruden gavebeløbet huske at skrive dit navn,

adresse og cpr-nummer på girokortet. så indberetter dansk Handicap Forbund beløbet til sKaT, og du får dit fradrag.

dit personnummer bruges kun til dette formål. alle bidrag, skal være indbetalt inden 31. december 2009, hvis

man ønsker at udnytte fradraget i år.

gavebrev til dansk Handicap Forbund kan også fratrækkes skatten

ønsker du at støtte forbundet over en længere periode med et fast beløb, kan du underskrive en erklæring (et gavebrev)

på ydelsen og opnå fradrag på selvangivelsen. gavebrevet skal løbe i mindst 10 år. Ydelserne pr. år må ikke

overstige 15 % af din årlige indkomst – dog er det maksimale beløb kr. 15.000 pr. år.

Testamente

Hvis du ønsker, at dansk Handicap Forbund skal arve efter dig, er det nødvendigt at oprette et testamente. vi anbefaler,

at du rådfører dig med en advokat for at sikre, at der ikke opstår fejl eller misforståelser. dansk Handicap

Forbund betaler ikke arveafgift.

spørg os

dansk Handicap Forbund er altid til tjeneste med råd og vejledning, og du er velkommen til at ringe eller maile til

os. Kontakt Edith aussenthal på telefon 39 29 35 55 eller på mail ea@dhf-net.dk.

nB! Husk at alle bidrag, skal være indbetalt inden 31. december 2009, hvis man ønsker at udnytte sit

fradrag i år.

På forhånd tak,

Susanne Olsen

Landsformand

15


1-0 til 13-årige Tigran

13-årige Tigran sad helt alene derhjemme. ”Han havde ingen venner,” fortæller hans mor,

Ofelia. Tigran har en spastisk lammelse og kan ikke gå uden hjælp. Derfor fik han hjemmeundervisning,

til han var ti år gammel. Men for nogle år siden hørte Ofelia om en skole, der

kunne rumme Tigran og hans særlige behov.

Skolen er en del af den danske organisation Mission Østs kamp for helt basale rettigheder til

mennesker med handicap i Armenien. I det fjerne europæiske land er børn med handicap

forbundet med stor skam og betragtes som en belastning for samfundet. Mange forældre

skjuler derfor stadig deres børn for omverdenen.

Mission Øst har sammen med sin lokale partnerorganisation, Bridge of Hope, gjort det til sin

opgave at finde børnene og sørge for, at de kommer i skole, får venner og bliver undervist af

lærere, der tager udgangspunkt i det enkelte barns særlige behov.

Klik ind

på www.miseast.org og se

flere billeder af blandt andet Tigran og

klassekammeraterne, eller ring

på tlf. 39 48 20 49 og bestil et gratis blad om

Mission Østs arbejde i Armenien.

Projektet er blevet til med støtte fra

Det Danske Udenrigsministerium

Tigran har i dag masser af venner og ser slet

ikke sit handicap som en begrænsning. ”Han

vil være fodboldspiller, når han bliver stor,”

siger hans mor storsmilende.

Foto: Hayrapet Hovsepyan, Mission Øst


Her er OL-atleten Marianne Maibøll.

Marianne er i gang med at betale sit medlemskontingent

til Dansk Handicap Forbund.

Gør som handicap-OL-atleten Marianne og betal dit medlems-

kontingent med Betalingsservice. Det er det nemmeste i

verden. Og så behøver du ikke spekulere på, om det bliver betalt.

Tilmeld til Betalingsservice på www.dhf-net.dk, i dit pengeinstitut eller

i din netbank. Du kan også ringe på 3929 3555, så tilmelder vi dig.

Foto: Lars Svankjær


Kort nyt Kort nyt Kort nyt aF BEnTE RødsgaaRd Og sOLvEIg andERsEn

Kort nyt

Dispensationer fra PostDanmark

I sidste nummer af Handicap-nyt (nr. 4, side 15)

omtalte vi en sag om den lokale postmester i

Middelfart og hans håndtering af en borgers ønske

om få sin post ind ad brevsprækken i stedet

for i en postkasse ved skellet.

Postdanmark erkender, at postmesteren har

begået en fejl, og har beklaget overfor kunden,

men mener ikke sagsfremstillingen er helt retfærdig.

derfor ønsker Postdanmark at præcisere, at

har man en dispensation fra kravet om postkasse

i skel eller i opgang, kommer Postdanmark ikke

og tager den fra en. sagen i Middelfart opstod,

fordi kunden flyttede, og der var derfor tale

om en ny bopæl og dermed en ny ansøgning.

Postdanmark trækker altså ikke en givet dispensation

tilbage.

Endvidere præciserer Postdanmark, at man

ikke sender spioner ud for at kontrollere kunder.

I den aktuelle sag spurgte postmesteren et postbud

på ruten om kundens forhold. det er en klar

fejl, siger Postdanmark, men der er dog ikke tale

om at sende spioner ud.

Hvad gør man for at få en dispensation?

villaer opført efter 1. januar 1973 skal have en

postkasse i skellet og fra 1. januar 2010 skal alle

etageejendomme være udstyret med postkasser

ved indgangen i stueplan. Har man et handicap

har man krav på at få post leveret til døren. Man

skal henvende sig til sin socialforvaltning, der

indstiller til den lokale postmester, der giver dispensationen.


FOTO: MICHaEL MOTTLaU/POLFOTO.

Ulovligt at bumpe nogen

ned fra tredje sal

www.DHf-Net.DK

18

Hans Wille har individuel kørselsordning. En

dag, hvor Movia Flextrafik afhentede ham som

aftalt, oplevede han at blive ”bumpet” fra trin til

trin fra tredje sal og ned til bilen på gaden uden

brug af trappemaskine. da han dagen efter var

kommet sig over chokket, kontaktede han Movia.

Her fik han oplyst, at det var chaufførens

egen afgørelse, om han eller hun ville benytte

trappemaskine.

Hans Wille kontaktede herefter dansk Handicap

Forbund, som så kontaktede arbejdstilsynet.

Her var svaret, at det ikke er korrekt, hvad

chaufføren har gjort, for der skal bruges trappemaskine.

vi har forelagt svaret for forretningsområdechef

for Flextrafik. Jens Peter Langberg. Han beklager

meget og ser med største alvor på sagen,

fordi virksomheden gør meget for at indskærpe

reglerne om befordring på trapper og trin.

”den pågældende chauffør, som har kørt

turen, er blevet kontaktet og fået indskærpet

vores regler på ny. Tillige er han af vognmandsforretningen,

som han kører for, blevet tildelt

en skriftlig advarsel, som i gentagelsestilfælde

vil medføre ophævelse af samarbejdet til

vognmandsfirmaet og Flextrafik. Jeg kan kun

beklage, at en Movia-medarbejder har oplyst

til kunden, at det er op til den enkelte chauffør

om han/hun vil benytte trappemaskine eller ej.

det er en meget stor fejl og direkte i modstrid

med reglerne og holdningen,” siger Jens Peter

Langberg.

dansk Handicap Forbund opfordrer medlemmerne

til at være opmærksomme og klage, hvis

de kommer ud for uforsvarlig chaufføradfærd –

og det samme gør Movia Flextrafik.

”generelt håber jeg, at alle deltagere i kørselsordningen

vil sige fra over for denne type

handlinger og straks kontakte driftsvagten med

henblik på fælles afklaring af, hvad der skal gøres”,

siger Jens Peter Langberg. ■


HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009

RYK udgiver metaltryk:

Now I can’t climb the stairs

dansk Handicap Forbunds specialkreds RYK – Rygmarvsskadede

i danmark har udgivet og sælger et metaltryk med

teksten ”now I can’t climb the stairs” – et fotografisk udsnit

af et maleri af samme titel udført af kunstneren ditte Rytter

Matthiesen-Juhl. det er trykt på en magnetisk metalplade, og

hvert tryk har en unik ramme, beklædt med cykelslanger, der

giver et flot, råt udtryk.

På en stand på Copenhagen art Fair i Falkoner Centret i februar

i år, stødte redaktør af Ryk magasinet, Birgitte Bjørkman

på ditte Rytter Matthiesen-Juhls metaltryk og blev begejstret.

Mødet blev indledning til et samarbejde om produktion af

metaltrykket med salg via RYK. Metaltrykket måler 50 x 50 cm

og koster kr. 1.500 inkl. moms + kr.180 til forsendelse. Motivet

trykkes i et oplag på 200 stk., og hvert tryk bliver originalt nummeret og signeret.

20 % af salget går til RYK og dermed er man med til at støtte RYK ved køb af ”now I can’t climb the stairs”.

Maleriet købes på www.ryk.dk. ■

Badetur i kørestol

En rigtig dejlig strand med blødt sand helt ud til vandet

– det klarer man ikke i en kørestol. det har indtil her i juni

været en sandhed, men ved to langelandske strande

er mulighederne blevet bedre. Både Emmerbølle og Ristinge

strand er blevet gjort handicapegnede og drejet

ved spodsbjerg følger senere.

ved begge strande er der blevet udlagt terræntæpper,

som gør det muligt at komme helt ud i vandet. Udover

terræntæpper er der anskaffet specialdesignede

strandstole med store gummihjul, så det er muligt at køre

helt ud i bølgerne. ved Emmerbølle Camping, som er

en af danmarks mest handicapegnede campingpladser,

er der desuden for campingpladsens egen regning – en

investering på en halv million – i forlængelse af terræntæpperne

opsat en helt ny badebro samt en 35 m lang

parallelt løbende rampe, som lever op til alle forskrifter

om handicaptilgængelighed.

Ildsjæle og velvillige fonde

de handicapvenlige strande er blevet til efter at tre

ildsjæle fra danske Handicaporganisationer (dH) Langeland

i 2007 gik i gang med projektet. Jesper Overgård,

Helle Banke og Hans Erik Jensen fostrede ideen og har

siden skaffet næsten 340.000 kr. fra diverse fonde.

Foreningen Lag Langeland har bidraget med halvdelen,

bidrag fra nordea, Friluftrådet, saHva-fonden

og Elsass fonden har skaffet resten. Penge til det forberedende

arbejde samt udgifter til vedligeholdelse har

Langeland kommune påtaget sig at finansiere. ■

Hanna Skovmose

Strandene blev indviet i juni, og ved indvielsen af Emmerbølle

Strand viste Jesper Overgård, at stranden er tilgængelig. Han

blev på den specielle vandkørestol rullet ud over de nyanlagte

måtter, videre ud af rampen og ud i bølgen blå.

19

FOTO: Hanna sKOvMOsE


Danmarks største udvalg af

rejser for funktionshæmmede

Vi tilbyder nu mere end 25 spændende rejsemål - alle afprøvet og

gennemtestet, så du kan føle dig tryg og nyde din ferie. Gennem vores

samarbejde med Albert Olsens Rejsefond har vi muligheden for at uddele

rejselegater til handicappede, og kan let søges ved bestilling af en rejse.

Vi arrangerer rejser for alle til:

• Andalusien·Spanien

• Athen·Grækenland

• Barcelona·Spanien

• Berlin·Tysland

• Bretagne·Frankrig

• Budapest·Ungarn

• Cypern solrejse

• Costa del Sol·Spanien

• Costa Brava·Spanien

• Danmarks sommerland

• Dubai luksusrejse

• Gran Canaria·Spanien

• Holland wellnesferie

• Kina kulturrejse

• Krakow·Polen

• Kreta·Grækenland

• Krydstogtrejser

• Loutraki·Grækenland

• Ljubljana·Slovenien

• London storbyferie

• Madeira øperle

• Norge vinterrejser

• Prag·Tjekkiet

• Rom storbyferie

• San Felice·Italien

• Sydafrika safari

• Tenerife·Spanien

• Tyrkiet solferie

Læs mere på www.handitours.dk og tilmeld dig vores

spændende nyhedsbrev med attraktive rejsetilbud

H A NDITOURS A P S | F R EDERIKSSUNDSVEJ 1 1 6 B | D K -2700 B R Ø NSHØJ | DENMARK

TLF: +45 7022 7 252 | FA X : + 4 5 7022 7262 | INFO@HANDITO U R S.DK | WWW.HANDITOURS.DK


midt i bladet

Indhold side 21–28

DHF på nettet

Nyt fra afdelingerne

Arrangementer

Annoncer

DUKH

Regionskontor

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Indmeldelseskupon

DHF på nettet

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du

på adressen: www.dhf-net.dk

Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser:

Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk

Landsformand: susanne@dhf-net.dk

Socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk

Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk

Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

Medlemssystem: lea@dhf-net.dk

www.dhf-net.dk

nYt FRA AFDeLIngeRne

Assens

oktober 2009

tirsdag den 27. oktober: Vi arbejder på at få en rundvisning

på tV2, ingen aftale foreligger endnu.

tirsdag den 10. november kl. 19.00: Vi forsøger at få en

aftale med et køkkenfirma om, hvad et godt handicapkøkken

er.

tirsdag den 24. november kl. 19.00: Julehygge, juledekorationer

og æbleskiver. Husk lys, kurv osv. til dekorationer.

Onsdag den 2. december kl. 18.00: Juleafslutning og

10 års jubilæum. program ikke endelig fastlagt.

tilmeldinger til Lis, tlf. 64 79 15 19 eller 20 11 11 81.

Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementer på

Stadionvej 10.

Bornholm

Lørdag den 5. december kl. 12.30 – 16.30: Julehygge

og bankospil. tag en pakke med til mindst kr. 25, som

vi spiller om. Luciaoptog, gløgg, æbleskiver, kaffe med

småkager. thomas spiller. pris kr. 50. tilmelding senest

den 2. 12. kl. 13.00.

tilmeldinger til Rigmor nyboe pedersen,

tlf. 56 95 36 55 og Inger Speht Hansen, tlf. 56 48 08 20

mellem kl. 10.00 og 13.00.

Frederiksberg

Onsdage den 28. oktober og 25. november kl. 18.30:

Bankoaften.

Onsdag den 11. november: Musikaften med ”Fair play”.

Syng med og dans.

Onsdag den 9. december kl. 18.00 – 21.30: Julefrokost.

pris kr. 200. tilmelding senest den 25.11. til

Connie pedersen, tlf. 35 35 67 21.

Frederikshavn/Sæby

torsdage den 5. og 19. november kl.19.00: Banko.

Lørdag den 21. november på Vandrehjemmet:

grønlangkålsfest. Sild, grønlang- eller hvidkål hamburgerryg,

pølse og medister. pris kr. 80. tilmelding senest

den 14. 11.

Lørdag den 5. december kl. 14.00 – 17.30 i Maskinhallen

i Skolegade: Juletræ, godteposer til børn, gløgg, æbleskiver

m.m. og underholdning. pris kr. 25. tilmelding

senest den 20.11.

tilmeldinger til Jens, tlf. 51 29 85 07, Ivan,

tlf. 24 83 31 12 eller Lisbeth, tlf. 60 80 54 78.

5


Midt i bladet

Frederikssund/Halsnæs

Onsdag den 11. november kl.18.30 - 22.00 i Multisalen, Jernbanegade

2, Frederiksværk: Hyggeaften. Afdelingen er vært

v/ sildebord og 3 stk. håndmadder, kaffe/te med brød. Husk

en lille pakke til lotteriet. Opsamling /tidspunkt oplyses ved

tilmeldingen. tilmelding senest torsdag d. 5. november.

Lørdag den 5. december kl. 12.30 - 17.30 i store sal, Jernbanegade

2, Frederiksværk: Juletræsfest. Julemenu med

flæskesteg, risalamande med kirsebærsovs, kaffe/te med juleknas.

Musik og dans omkring juletræet. præst Janne Ståhl

læser julehistorier. Salg af julelotteri, så husk en lille julegave.

pris kr. 100 for afdelingens medlemmer. gæster kr. 150. tilmelding

senest torsdag den 26. november.

tilmeldinger: Fr.værk/Hundested: Birgit Jakobsen, tlf. 47 94

00 28. Jægerspris/Fr.sund: Hanne Ulvedal, tlf. 47 72 34 38/24

83 37 77. Husk ved tilmelding at oplyse om du er diabetiker.

Faaborg/Midtfyn

torsdag den 22. oktober kl. 19.00 – 21.30 på Ringe Bibliotek:

temaaften om BpA, Borgerstyret personlig Assistance. Siden

1.januar 2009 har personer med BpA kunne afgive arbejdsgiveransvaret

blandt andet til en borgerstyret organisation.

LOBpA er stiftet til formålet af en række enkeltpersoner med

tilknytning til bl.a. Dansk Handicap Forbund, Landsforeningen

af polio-, trafik og Ulykkesskadede m.fl. på mødet fortæller

LOBpA om sig selv. Vi giver kaffe og brød.

Søndag den 15. november kl. 15.00 på Midtfyns Amatørscene

i Ryslinge Forsamlingshus gråbjergvej 16.: teater: ”Folk

og røvere i Kardemommeby”. pris kr. 50 for medlemmer, og vi

giver en forfriskning, ikke-medlemmer pris kr.85.

tilmeldingsfristen til begge arrangementer er overskredet.

Ring om evt. ledige pladser til Karin, tlf. 62 66 15 62 eller elin,

tlf. 62 27 10 60.

Grenå

tirsdag 20. oktober kl. 14.00: Håndarbejdsmøde.

tirsdag den 27. oktober kl. 18.30: Underholdning. tilmelding

senest den 20.10.

Arrangementerne foregår i posthaven. Alle tilmeldinger til

Doris, tlf.86 32 45 21 eller Ruth, tlf. 86 32 07 66.

Helsingør

Lørdag den 5. december kl. 17.00 – 22.00 på Hamlet: Julefest

med buffet fra det danske madhus. godtepose, lotteri, musik

og dans om juletræet. pris kr. 150. evt. kørsel kr. 25. tilmelding

senest den 26.11.

Lørdag den 9. januar kl. 18.00 – 23.00 på Hamlet: nytårsfest

med treretters menu, et glas vin eller øl/vand. Kaffe, kage,

lotteri, musik og dans. pris kr. 200, evt. kørsel kr. 25. Ikke medlemmer

kr. 275. tilmelding senest den 26.11.

Afdelingens kontor, tlf. 31 41 41 89, henvendelse torsdag

10.00 – 12.00.

Herning

22

Lørdag den 7. november: Indkøbstur til tyskland. Vi kører fra

Kollektivcentret Bytoften kl. 10.00. Middag hos Otto Duborg.

pris kr. 250. Ikke medlemmer kr. 500.

Fredag den 27. november kl. 17.00 – 22.00 i Kollektivcentret

Bytoften: Stiftelsesfest/julefrokost, musik og dans. pris kr. 200

for medlemmer af Herning afdeling, ikke medlemmer kr. 400.

tilmelding senest 10 dage før arrangementet.

Hillerød

torsdag den 29. oktober kl. 17-20 i grønnegadecentret:

Sundhedspolitisk møde og debatmøde med politikere,

praktiserende Lægers Organisation og arkitekt Claus Bjarne

fra DHF om emnet: ”tilgængelighed til læger og tandlæger”.

Susanne Olsen, landsformand for DHF, er ordstyrer. Sandwich

og kaffe i pausen. Mulighed for spørgsmål fra salen. Kom og

vis med jeres tilstedeværelse, at problemet er stort for mennesker

med fysisk handicap. tilmelding senest onsdag den

23. 10.

Mandag 2. november kl. 18.30 i grønnegadecentret:

Uganda-aften. Sygeplejerske Jonna Kildebogaard vil fortælle

om sit arbejde med mennesker med handicap i Uganda og

vilkårene der. Der vil kunne købes ting fra Uganda. gæster

er velkomne. pris: Medlemmer kr. 35, ikke-medlemmer kr. 50.

Kørsel for medlemmer kr. 25. tilmelding senest onsdag den

28. 10.

Mandag den 7. december kl. 18.30 i grønnegadecentret:

Julefest. pris medlemmer kr. 40, ikke-medlemmer kr. 60. Kørsel

for medlemmer kr. 25. tilmelding senest den. 2. 12.

tilmeldinger til arrangement og kørsel, hvor andet ikke er

nævnt skal ske til Bente Meling tlf. 48 26 24 85 eller tlf. 28 34

44 26.

Himmerland

Fredag den 30. oktober i gatten kl. 17.00 - 18.00: Bowling. pris

kr. 30, børn under 14 år halv pris. Mulighed for spisning bagefter.

tilmelding til Dorte senest den 12. 10., tlf. 48 41 85 12,

30 61 37 92 eller e-mail:dorte.vejs@get2net.dk.

Mandag den 30. november kl.19.00 i aktivitetscenteret i

Aars: Julebanko. Der kan købes kaffe og æbleskiver. pris kr.25.

Lørdag den 5. december på Aars hotel kl. 18.00 - 01.00: Julefrokost,

julebuffet samt vin, øl og vand ad libitum under spisningen.

For medlemmer kr. 400, for andre kr. 495. Musikken

leveres af femmands bandet ”Lallas“. tilmelding til ninna

senest den 21. 11. på mobiltlf. 22 67 31 16.

Holbæk

Lørdag den 28. november: Bustur til Jul i tivoli. Afgang 14.30

fra administrationscentret i Holbæk. Forventet hjemkomst kl.

19.15. pris 100 kr. Al forplejning for egen regning. tilmelding

til Bente Larsen, tlf. 59 18 27 69 senest 13. 11.

Horsens

torsdag den 29. oktober: Andespil.

torsdag den 12. november: Hyggeaften.


Beskyt dig mod almindelig vinter-infl uenza

Bliv vaccineret, hvis du har en kronisk sygdom eller er over 65 år

Er vinter-infl uenza farlig, hvis jeg føler mig rask?

Infl uenza kan være alvorlig, hvis du har en kronisk sygdom eller er

ældre. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret,

hvis du tilhører en af de to grupper.

Hvilke kroniske sygdomme skal jeg være opmærksom på?

Tal med din læge, hvis du har nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme,

diabetes, nedsat immunforsvar eller er svært overvægtig.

Hvad er risikoen for at få vinter-infl uenza?

Under en almindelig infl uenzaepidemi, som kommer ca. hvert

andet år, får 1 ud af 5 personer infl uenza. Ca. 1000 danskere dør

under en epidemi.

Kan jeg få vinter-infl uenza, selv om jeg er vaccineret?

Vaccinen beskytter de fl este, men ikke alle. Så du kan godt få

infl uenza, selvom du er blevet vaccineret, men sjældent i alvorlig

grad.

Beskytter vaccinen også mod den nye influenza A (H1N1)?

Nej, vaccinen beskytter kun mod almindelig vinter-infl uenza.

Du kan blive vaccineret GRATIS, hvis:

• Du er fyldt 65 år

• Du har en sygdom, hvor din egen læge vurderer,

at infl uenza er en alvorlig sundhedsrisiko,

f.eks. kronisk lungesygdom

• Du er førtidspensionist

Tilbuddet gælder 1. oktober–31. december 2009

Hvad er forskellen på vinter-infl uenza og infl uenza

A (H1N1)?

A (H1N1) er en ny infl uenza. Raske ældre mennesker bliver sjældent

ramt af den nye infl uenza og skal derfor ikke vaccineres mod den.

Har du en kronisk sygdom, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver

vaccineret mod både vinter-infl uenza og den nye infl uenza.

Er der bivirkninger ved vaccinationen?

Man kan blive øm dér, hvor man bliver stukket, få feber eller blive

lidt utilpas. Vaccinen kan ikke i sig selv give infl uenza. Symptomerne

forsvinder generelt i løbet af et par dage.

Se efter vaccinationsdage i din lokalavis, hos kommunen eller spørg

din læge.

2009

På den sikre side


Midt i bladet

torsdag den 26. november fra kl. 17.00: Julefrokost.

pris kr. 125.

torsdag den 10. december: Juleafslutning med gløgg og

æbleskiver. Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen,

Langmarksvej 86 i Horsens.

Korsør/Skælskør

Mandag den 16. november: Medlemsaften, film fra Bornholmsferien.

Menu: Fadkoteletter med ris ad libitum. pris kr.

80. transport kr. 50.

Fredag den 11. december: Julehygge/middag. Luciapigerne

synger, og Kurt Rasmussen spiller. Flæskesteg, risalamande,

julelotteri. tilmelding senest den 7.12. Medlemmer kr. 150, ikke-medlemmer

kr. 200. evt. transport kr. 50.Arrangementerne

foregår i teglværksparken i Korsør. tilmelding til bestyrelsen.

Middelfart

Onsdag den 21. oktober: Få din indre latter frem v/Anne

Marie Høite. Medbring et tæppe. pris kr. 50, inkl. tre stk. smørrebrød

samt en øl eller vand og kaffe. tilmelding ifølge sidste

nummer var den 16. 10.

Onsdag den 11. november kl. 18.30 – 21.30: Besøg af Lokalhistorisk

arkiv. ”per Maler” fortæller ”gode historier” fra

Middelfart. pris kr. 50 inkl. tre stk. smørrebrød, øl eller vand og

kaffe. tilmelding senest den 6.11.

torsdag den 3. december kl. 17.30 – 23.00 i Røjte Forsamlingshus:

Julefrokost med traditionelle retter. Drikkevarer kan

købes, lotteri, musik ved tonni. pris kr. 150. tilmelding senest

den 30. 11.

tilmeldinger til Irma, tlf. 64 40 66 00, mobil 27 21 66 08 eller

Henrik, tlf. 64 88 14 04.

Møn

tirsdag den 10. november kl. 18.00 - 21.30 på Ulvsundcentret:

Mortensaften, toretters menu, pris kr. 175. Drikkevarer

til rimelige priser, lotteri og underholdning. Bindende tilmelding

senest 30. 10. kl. 12.00.

tirsdag den 8. december på Ulvsundcentret kl. 19.00 -

21.30: Julehygge. entre kr. 50. tilmelding senest den 3. 12.

Alle tilmeldinger til Jytte, tlf. 55 87 05 16.

Næstved

Onsdag den 21. oktober kl. 19 - 21.30: Musikaften med næstved

Harmonikaklub.

Fredag den 30. oktober kl. 17.30 - 22.30: efterårsfest. Spisning,

musik og dans. pris 200 kr. tilmelding til Marianne nielsen,

tlf. 55 73 08 69 senest den 27. 10.

Onsdage den 4. november og 2. december kl. 19.00 - 21.30:

Bankospil.

Onsdag den 18. november kl. 19 - 21.30: Medlemsmøde. Vi

får besøg af landsformand Susanne Olsen, som orienterer

om forbundets arbejde og virke.

Onsdag den 16. december kl. 19 - 21.30: Julefest. Julehygge,

besøg af julemanden fra Holme Olstrup, musik og sang.

gløgg, æbleskiver, kaffe, te, m.m.

Alle arrangementer på Værestedet, Birkebjergcentret,

24

Birkebjerg Allé 9 i næstved. Kontaktperson: Marianne nielsen,

tlf. 55 73 08 69.

Odder

Se vores arrangementer på afdelingens hjemmeside på

www.dhf-odder.dk.

Odense

torsdag den 5. november kl. 18.00 – 21.30 i tarup gamle

præstegaard: efterårsbanko med flotte gevinster. Smørrebrød

skal bestilles senest tirsdag hos Annette. Spillet starter

kl. 19.00.

Roskilde

Mandag den 9. november kl. 19.15 - 22.30 i Vor Frue Sognegård:

Bankospil. tilmelding senest mandag den 2. 11. Opsamling

starter kl. 18.00. pris kr. 80.

Alle tilmeldinger til gerner, tlf. 46 35 69 02.

Rødovre

torsdage den 29. oktober og 19. november kl. 19.00 – 22.00 i

festsalen på Ørbygård. Bankospil. Ingen tilmelding.

Fredag den 11. december kl. 18.00- 22.00: Julefest med mad.

pris pr. person kr.150. tilmelding senest den 5.12. til Jytte, tlf.

43 64 42 64.

Silkeborg

Onsdag den 28. oktober: Dansk film.

Onsdag den 11. november: Bankospil.

Onsdag den 25. november: Lysbilleder fra grønland v/

Ib Hjort.

Onsdag den 9. december: Juleafslutning med lidt mad og

underholdning. pris kr. 50. tilmelding senest otte dage før på

tlf. 86 82 37 76.

Hvor intet andet er anført foregår arrangementerne på

Remstruplund kl. 19.30.

Skive

tirsdag den 3. november kl. 12.30 – 18.00: Udflugt til gasmuseet

i Hobro med liftbus. Kl. 12.30 afgang fra Skive banegård,

kl. 13.00 opsamling på Viborg Banegård. Kl. 14.00, guidet tur

på museet, kl. 15.00 kaffe. Kl. 17.00 afgang fra museet. pris kr.

75 for medlemmer. Kr. 150 for ikke- medlemmer tilmelding

senest den 20. 10.

tirsdag den 1. december kl. 19.00: Julehygge med pakkeleg.

Medbring en pakke til kr. 25. Afdelingen er vært med gløgg,

æbleskiver, kaffe, te og småkager. tilmelding senest den

26.11. Alle tilmeldinger til Hanne Skipper, tlf. 97 52 78 56.

Slagelse /Sorø

Lørdag den 28. november: Julefrokost.

Mandag den 14.december: gløgg og æbleskiver.

tilmelding til arrangementer til ejler, tlf. 21 31 13 99 eller

Aase, tlf. 20 43 82 70. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse

ved for få tilmeldte.


Midt i bladet

Stevns/Fakse

torsdag den 22. oktober kl. 19.00 – 22.00 på Stevnshøj: Hyggemøde.

Søndag den 1. november kl. 14.00 på Karise Højskole: Bankospil.

Onsdag den 2. december kl. 19.00 i Centerhuset i Strøby

egede: Julestue med gløgg, æbleskiver og underholdning.

Svendborg

torsdag den 29. oktober kl. 19.00:Lokalt vælgermøde i samarbejde

med Danske Handicaporganisationer i Skallen. Kom

og stil spørgsmål til de opstillede partier, så vi kan høre, hvad

de vil gøre for os som handicappede i Svendborg.

Mødet er offentligt, så tag endelig din nabo med.

tilmeldinger til Hanna, tlf. 62 54 17 80 eller Svend erik, tlf.

62 22 65 51. Hvis andet ikke er nævnt foregår vores arrangementer

i kælderen i Skallen, Møllergade 99, Svendborg.

Vordingborg

Mandage den 26. oktober og 2., 9., 16., 23. og 30. november

samt 7. december i Hollænderhaven: Banko.

Bemærk venligst at starttidspunktet for bankospil er ændret

til kl. 18.45.

Aalborg

tirsdagsklub på Lejbjergcentret indtil 1. 12. tirsdag den 3.

november på trekanten, Sebbersundvej 2: Foredrag med

Richard Østerballe, direktør for givskud Zoo. pris for medlemmer

25 kr., ikke medlemmer 50 kr. inkl. sandwich og

sodavand/kaffe/te. tilmeldingsfrist 27.10. Søndag den 29.

november kl. 16-20: tur til bowlingcentret Løvvang i nørresundby.

pris inkl. julebuffet 125 kr. tilmeldingsfrist 20.11.

tirsdag den 1. december efter holdaktiviteter: Juleafslutning

med gløgg og æbleskiver Onsdag den 2. december kl.

19.00 på Lejbjergcentret, Sonjavej 2: julebowling og amerikansk

lotteri. tilmelding til foredrag samt julebowling til Asgher

Azizi, tlf. 98 12 19 39/ 27 29 27 47 eller Anette Jensen,

tlf. 98 15 73 37. Se mere på www.dhf-aalborg.dk.

AnnOnCeR

4 hjulet el-scooter sælges

e-mobil Ortobar 4 classic med krykholder og sidespejle

sælges. Den er købt hos Sanitätshaus Schütt & John i

Flensburg, juli 2005 til en pris af 2.550 euro. Den fremtræder

meget velholdt og er brugt minimalt. Den står i

Løgumkloster. Henvendelse tlf. 74 75 06 50.

3 hjulet el-scooter sælges

populær 3-hjulet el-scooter, mrk. Karma 737, grøn, perfekt

allround-model til både land og by sælges. Den har kun

kørt under 10 km pga. pludselig dødsfald. nypris: 23.500

kr. Den leveres med batteri og stokkeholder. Sælges her og

nu til kr. 17.000 kr. Henvendelse til Annie pedersen, tlf. 48

30 29 10 eller Viggo pedersen, tlf. 28 35 04 00.

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2009

ARRAngeMenteR

25

Valgmøde i København

Tid: Mandag den 26. oktober kl. 19.00 til ca. kl. 21.30.

Sted: Handicapcenter København, thoravej 29,

København nV.

Der er valg til Borgerrepræsentationen tirsdag den 17.

november. I den anledning sætter Danske Handicaporganisationer

fokus på de levevilkår, som politikerne byder

mennesker med handicap i Københavns kommune.

Mød og find de kandidater, der har en reel vilje til at

gøre noget ved forhold, som ikke er acceptable i et velfærdssamfund:

Utilstrækkelige rådgivningstilbud til forældre

til børn med handicap, dårlige fritidstilbud til børn

og unge, mangelfuld ungdomsuddannelse til unge med

handicap, utilstrækkelige botilbud til unge og voksne,

for lange sagsbehandlingstider osv.

Mød politikerne

Vi har fået tilsagn fra: Frank Jensen, Socialdemokraterne,

Mikkel Warming, enhedslisten, Karin Storgaard, Dansk

Folkeparti, pia Allerslev, Venstre, Mogens Lønborg, Det

Konservative Folkeparti, Klaus Bondam, Radikale Venstre

og Bo Asmus Kjeldgaard, Socialistisk Folkeparti.

Arrangør: Danske Handicaporganisationer, København

Mød Anne Marie Helger

I anledning af den internationale handicapdag den 3.

december vil netværket Kvinder med Handicap sammen

med Danske Handicaporganisationer Furesø invitere

til en kanon aften med Anne Marie Helger.

Sted: galaksen, Orbitsalen, Bymidten, 48, Værløse

Tid: kl. 19-21.

Der er gratis adgang. Det vil være muligt at købe drikkevarer

i pausen.

på glædeligt gensyn.

Har du spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte

Marianne på Handicaplinien på tlf. 44 95 14 20

Sød ven søges

Jeg er en kristen kvinde på 62 år med et godt humør, er lidt

kraftig og ryger. Mine interesser er gåture, musik og film. Jeg

bor i nærheden af Roskilde og ser helst, at du gør det samme.

Hvis dette har din interesse, så håber jeg at høre fra dig.

Billetmrk. 501/09

Leder du også efter den rigtige partner?

Så melder jeg mig, for jeg leder også. Så er vi to. Hvad så

med, at vi slog os sammen? Det eneste jeg forlanger er, at

du kan gå på trapper, og at du er sød og flink og handicapforstående.

(Udlændinge ingen interesse). Og at du er

53 – 55 år. Lettere handicappet som jeg - er ingen hindring.

Fanger annoncen din interesse så kontakt mig. Jeg er en fyr,

50 år, 180 cm høj, blå øje og lyseblondt hår. Jeg har egen

lejlighed og bor i Aalborg, og jeg har god plads også til evt.

hjælpemidler. Billetmrk. 502/09


Midt i bladet

RegIOnSKOntOReR

Dansk Handicap Forbunds

regionskontorer tilbyder

information og vejledning.

Regionskontor Fyn

Østre Stationsvej 27, 2.

5000 Odense

tlf. 66 19 34 55

fax 66 13 19 61

e-mail: dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og

projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale.

Kontakt:

Videnscenter for Bevægelseshandicap

MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal.

p.p. Ørumsgade 11

8000 århus C

telefon 89 49 12 70. Fax 89 49 12 76

e-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

INDMELDINGSKORT

Kontingent resten af 2009

Enlige Gratis

Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/

Dansk Handicap Forbund.

Samboende Gratis

Jeg er: handicappet ikke-handicappet

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

Navn:

Adresse:

Postnr./By

Fødselsdato: (dag) (måned) (år)

Kommune:

Telefon:

E-mail:

Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)

Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)

RYK (rygmarvsskadede)

Amputationskredsen

(underskrift af det nye medlem)

Regionskontor

Aabenraa

Anna Marie nielsen

Bjerggade 4Q

6200 Aabenraa

tlf./fax: 74 62 05 71

email: aabenraa@dhf-net.dk

Kontortid: tirsdag og torsdag

kl. 9-12

Brev

Ufrankeret svarforsendelse

Dansk Handicap Forbund

+++ 1074 +++

Hans Knudsens plads 1A, 1.

2100 København Ø

26

Den Uvildige Konsulentordning

Handicapområdet (DUKH)

postboks 284

Banegårdspladsen 2, 2.

6000 Kolding

tlf.: 76 30 19 30

Fax: 75 54 26 69

Skrivetlf.: 76 30 19 39

e-mail: mail@dukh.dk

Hjemmeside: www.dukh.dk

Telefonerne er åbne:

Mandag og fredag

9.00-15.00

tirsdag 9.00-21.00

Onsdag 9.00-13.00

torsdag 9.00-17.00

Kontoret er åbent for besøgende hverdage undtagen

onsdag.

DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.

DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende,

handicaporganisationer og sagsbehandlere

i amt og kommune.

107

Sendes

ufrankeret

(modtageren

betaler portoen)


Wolturnus A/S

Halkærvej 24B

DK-9240 Nibe

Tel: +45 96 71 71 70

Fax: +45 96 71 71 80

www.wolturnus.dk

Wolturnus laver skræddersyet El-kørestole,

der ikke er større end manuelle kørestole

REX W 200 kan opfylde de fleste krav til en el-kørestol.

Den fås med følgende udstyr: Sædehejs (30 cm) // Sædetilt // Rygkip // Kropsstøtter // Nakkestøtter // Sele // Centerplaceret joystick // Parallelbeslag til

joystick // Ergonomisk ryg som støtter mellem skulderne // Standard eller custom build sæderamme // Justerbare remme i sæde og ryg // Totalbredde 55

cm, længde 95 cm // Hastighed 8,5 km i timen // Kørelængde 7 eller 14 km pr. opladning // Adskilles let for transport, tungeste del vejer 16 kg.

Se vores hjemmeside www.wolturnus.dk eller online køb af dæk, lejer, hjul mm. på www.wshoppen.dk

En Wolturnus kørestol er bygget og produceret i Danmark.


Læserne skriver...

Læserne skriver...

Misbrug af handicapparkeringspladser

Jeg skriver til dansk Handicap Forbund, fordi jeg har læst

en del debat på nettet angående misbrug af handicapskilt

og handicapparkeringspladser.

Jeg er overstyrmand på scandlines færgen Prins Richard.

I går havde jeg en bil ombord med et handicapskilt

i forruden, hvor det var tydeligt, at ingen af de to personer

i bilen havde et handicap. Bilen var desuden fyldt til

randen med dåseøl og en trailer fyldt med varer købt i

Tyskland. Efter min mening ikke muligt at laste med et

fysisk handicap.

På overfarten Rødby-Puttgarden prøver vi at yde

bilister med handicap den service, at de holder ved en

elevator, og at de kommer hurtigt af færgen ved ankomst.

Men jeg bliver bare så sur, når jeg kan se, at nogen misbruger

skiltet til at få denne service. I debatten på nettet

læser jeg, at mange handicappede bliver sure/gale over

at blive kontrolleret. Men hvordan kan man så få fat i

dem, som misbruger skiltet, hvis man ikke må kontrollere

handicapskiltet? Og hvem skal evt. misbrug meldes til?

Hvordan kontrollerer man det gamle blå aflange handicapskilt,

som er tilknyttet en bestemt bil? der står jo ikke

noget på skiltet, og bliver det kontrolleret, at bilen, det er

udstedt til, stadigvæk kører? Mange af de gamle skilte er

jo mange år gamle.

Jeg bor i Rødby og ser dagligt, at handicapparkeringspladserne

bliver misbrugt af bilister både med og uden

skilt. Jeg ved godt, at ikke alle handicap er synlige, men

når man ser bilisten springe ud af bilen og ind i en butik,

så tvivler jeg meget på, at man har et handicap.

desuden forstår jeg ikke, hvorfor man mange steder

laver handicapparkering med symbolet malet på asfalten.

Hvem kan se det om vinteren, når der er sne? Et skilt på

en mur eller en stander er meget bedre.

Jeg har også et tip til færgeoverfarten. Man skal som

handicappet selv gøre opmærksom på sin situation ved

check-in (køb af billet), så vi ved, at der kommer en handicapbil.

Ellers kommer man ombord sammen med alle

andre bilister og kommer til at holde langt fra en elevator.

I værste fald kan det være umuligt at komme ud i den

ene side af bilen.

(Forkortet af red.)

Jimmi Nielsen

Svar

Dansk Handicap Forbund sendte henvendelsen videre til

Danske Handicaporganisationers Brugeservice for at få et

svar. Stig Langvad formand for Danske Handicaporganisationer

svarer:

www.DHf-Net.DK

28

Det er altid et problem, når nogen misbruger det særlige

parkeringskort, der udstedes til personer med nedsat mobilitet.

Hver gang det sker, forhindrer man principielt en person

med nedsat mobilitet i at kunne deltage i samfundslivet

lige fod med andre. Der er en årsag til, at nogle mennesker

opnår adgang til det særlige parkeringskort, der giver adgang

til nogle særlige reserverede parkeringspladser – og til

en særlig service på fx en færge. Der er ingen tvivl om, at der

er en omfattende svindel med de nuværende parkeringskort

– særligt de gamle blå skilte.

Vi arbejder hele tiden for at styrke sikkerheden, så man

kan gribe ind i forhold til svindel. Vi har på det seneste taget

et nyt kort i brug, der er umuligt at kopiere. Det betyder,

at man i fremtiden vil kunne stole på kortet. Vi arbejder

samtidig for, at få de gamle blå skilte udskiftet med de nye,

som der ikke kan svindles med. Det har vi hidtil ikke kunnet

komme igennem med fra politisk side. Men vi arbejder ufortrødent

videre.

Det er klart, at det særlige parkeringskort er til for at dokumentere,

at man har behov for at opnå en særlig parkeringsplads

i forhold til ens nedsatte mobilitet til fx en forretning

eller en elevator. Derfor er det naturligt, at man skal kunne

fremvise sit særlige parkeringskort, hvis der er nogen som

helst tvivl om, hvorvidt man har behov for at udnytte de

særlige muligheder, kortet giver adgang til.

Man skal imidlertid også forstå, at det ikke altid er sådan,

at personer med nedsat mobilitet er i bilen i forbindelse med

påbegyndelse af en parkering. Det kan godt være, at der er

tale om en person, der skal hentes et sted, fx fra en speciallæge.

Derfor skal man passe på ikke at ”overfalde” en person,

der er ”normalt" gående.

Det er vores vurdering, at det særlige parkeringskort skal

benyttes med omhu, således det ikke skaber en negativ

holdning hos personer uden dette kort og uden behov for de

særlige muligheder det særlige parkeringskort giver. Uanset

hvad, er det nødvendigt at bakke positivt op om det særlige

parkeringskort og tage alle initiativer, der kan være med til

at styrke tilliden til kortet og forebygge en negativ holdning.

Når det fx gælder markering af en parkeringsplads for

personer med det særlige parkeringskort, er det principielt

således, at der altid skal være et skilt på/ved parkeringspladsen,

så man altid tydeligt kan se, at der er tale om en særlig

parkeringsplads. (Forkortet af red.)

Stig Langvad

Formand for Danske Handicaporganisationer


De kom, sang og sejrede!

Hvor er det dog dejligt, at alting ikke skal foregå i

København, altså hvad musik angår. Heldigvis kan

vi også her i provinsen, og lige nu har både Bruce

springsteen og Coldplay været store trækplastre i

Herning.

Koncerten med Bruce springsteen var bare noget

så flot. Hvor jeg sad, var der bestemt ikke noget

i vejen med lyden. stemningen var fantastisk, og

sammen med sit band og guitaristen Little Feet løb

han frem og tilbage på scenen og spillede og sang

i op mod tre timer uden en pause og gav bestemt

noget til publikum, som de kun kan tænke positivt

tilbage på.

I august besøgte bandet Coldplay Herning. sikke

en koncert! det engelske rockband med sangeren

Chris Martin begejstrede omkring 40.000 mennesker,

der både glemte aftenens kulde og de mørke

skyer.

Bandet er blevet kaldt årets bedste live band,

og det levede til fulde op til forventningerne.På et

tidspunkt trådte bandets fire mænd pludselig ned

fra scenen over på et mindre podium for at spille

nogle ballader, og Chris Martin opfordrede tilhørerne

til at bruge lyset fra deres mobiltelefoner

i stedet for en lighter. Hvilket syn! Klapsalver fra

40.000 mennesker fortalte med al tydelighed om

den begejstring, som var til stede.

Handicappede og dårligt gående havde et

pragtfuldt overblik fra podium, som var blevet

stillet op, og heldigvis var der ikke meget regn. En

god ide kunne måske være at overdække dette

område til en anden gang.

En stor stor cadeau til Herning. København er ikke

alene!

(Forkortet af red.)

Poul Schacksen

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009

www.handicapbusser.dk

29

HandicapBusser har specialiseret sig i opbygning

og indretning af institutionsbusser og

busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker

alle behov og ønsker.

Og vi ved, hvad vi taler om. For bag

firmaet står Poul Erik Illemann med

12 års erfaring vedr. salg og opbygning af

ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter.

HandicapBusser er anerkendt og respekteret

indenfor de bevilgende myndigheder,

sagsbehandlere i kommuner og regioner,

organisationer, brugerråd med videre.

Og har stor viden, når det gælder regler,

lovgivning og sagsbehandling.

Vi satser primært på bilmærker, der er kendt for

kvalitet og sikkerhed for både fører og

passagerer - og det er bl.a. mærker som

Citroën, VW, Ford, Mercedes og Renault.

Poul Erik

Illemann

Vi har specialiseret os

i opbygning og indretning

af lift- og handicapbusser

Kom og se vores udstillingsbusser,

få en prøvetur

- eller ring og vi kommer gerne forbi!

Oliver

Svanholm

Jesper Skov
Vejlbjergvej 18 · 8240 Risskov · Tlf. 8731 4600

www.handicapbusser.dk · info@handicapbusser.dk

- specialist i indretning og opbygning af lift- og handicapbusser


Materialer fra dansk Handicap Forbund

Jul på

Sct. Knudsborg

Bestil Handicap-Jul

til dig selv eller gode venner

www.DHf-Net.DK

Årets julehæfte er snart på gaden. I år kan du blandt andet læse et interview med Jytte abildstrøm og

Peter Mygind, noveller og historier, opskrifter til julens sammenskudsgilde samt opgaver - masser af stof

til mange hyggelige timer.

ønsker du at give dig selv og dansk Handicap Forbund en håndsrækning ved at sælge Handicap-Jul,

så kontakt hovedkontoret på tlf. 39 29 35 55 eller formanden for dHF’s afdeling i dit område.

Jeg bestiller ____ eks. af Handicap-jul 2009. 52 sider, pris kr. 25 + porto.

ved køb af mere end 6 eks. sendes portofrit.

Handicap-Jul samt girokort sendes til nedenstående adresse:

navn

gade

22. december – 4. januar

Traditionen tro arrangerer dansk Handicap Forbund

juleophold for enlige på feriecentret sct. Knudsborg

på Fyn fra tirsdag den 22. december til mandag den

4. januar 2010.

Enlige der skal være alene i julen, kan få tilmeldingsblanket

hos Lea dernov på forbundets hovedkontor,

telefon 39 29 35 55.

Prisen for opholdet er kr. 7.000 alt inkl. + kr. 800 for

transport fra Hans Knudsens Plads.

Postnr. By

Kuponen sendes til: dansk Handicap Forbund

Hans Knudsens Plads 1a

2100 København ø

du kan også bestille på telefon 39 29 35 55 eller mail: js@dhf-net.dk


2009 • 53. årgang • Pris 25 kr.

30


Julekort

Julekort fra

FRA DANSK HANDIc AP FORBu ND

FRA DANSK HANDIc AP FORBu ND

A. b. C.

A. b. C.

D. e. F.

D. e. F.

G. H.

G. H.

A. Henry Heerup julekort,

”nisse på stige”, 6 stk. enkelte

A. Henry Heerup julekort,

julekort med kuverter

”nisse på stige”, 6 stk. enkelte

julekort med kuverter

b. Henry Heerup julekort,

”Den hellige familie”, 4 stk.

b. Henry Heerup julekort,

dobbelte julekort med kuverter

”Den hellige familie”, 4 stk.

dobbelte julekort med kuverter

C. Henry Heerup julekort,

”nisse med violin”, 4 stk.

C. Henry Heerup julekort,

dobbelte julekort med kuverter

”nisse med violin”, 4 stk.

dobbelte julekort med kuverter

D. Henry Heerup julekort

”Den lille pige med svovl-

D. Henry Heerup julekort

stikkerne”, 4 stk. dobbelte

”Den lille pige med svovljulekort

med kuverter

stikkerne”, 4 stk. dobbelte

julekort med kuverter

e. Christine Swane

”Juletræet”, 4 stk. dobbelte

e. Christine Swane

julekort med kuverter

”Juletræet”, 4 stk. dobbelte

julekort med kuverter

F. Decoupage af Mette nørby: 4 stk.

dobbelte julekort med kuverter

F. Decoupage af Mette nørby: 4 stk.

dobbelte julekort med kuverter

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009

31

Dansk Handicap Forbund

G. lise Arildskov de Marco

”Julegaven”. 4 stk. dobbelte

G. lise Arildskov de Marco

med kuverter.

”Julegaven”. 4 stk. dobbelte

med kuverter.

H. lise Arildskov de Marco:

”Juletræsturen”. 4 stk.

H. lise Arildskov de Marco:

dobbelte med kuverter.

”Juletræsturen”. 4 stk.

dobbelte med kuverter.

i. Otte forskellige julekort

med kuverter. i. Otte forskellige julekort

med kuverter.

PriS

PriS

Pakke A, A,B,C,D. b, C, D,

e, E,F,G,H.: F, G, H.: kr.40. kr. 40.

Pakke A, b, C, D,

Pakke i: 1: kr. 50.

e, F, G, H.: kr. 40.

Pakke i: kr. 50.

bestil Til prisen julekortene skal lægges på

tlf. forsendelse. 39 29 35 55,

bestil julekortene på

e-mail js@dhf-net.dk eller

tlf. 39 29 35 55,

på Bestil www.dhf-net.dk.

e-mail julekortene js@dhf-net.dk på eller

tlf. 39 på 29 www.dhf-net.dk.

35 55, email js@dhf-net.dk

eller på www.dhf-net.dk.

Handicap-Jul 2009 • 35

Handicap-Jul 2009 • 35


Find det rette overtøj

Du har naturligvis samme ønske om at udtrykke din personlige stil som alle andre

- men samtidig skal du sørge for, at tøjet er funktionelt og passer til dine behov.

Når du vælger overtøj, skal du finde den løsning der passer bedst til dig.

Det visuelle indtryk er vort synlige visitkort

– det er det første folk ser, og det sidste de glemmer

Åbnes ovenpå armen og foran

Smart og ung stil i Beavernylon.

Lynlåse fra håndled til skulder ovenpå armene gør denne model

nem at få på, uden at skulle bøje eller strække armene.

Jakken er helt lukket på ryggen og der er refleks på ærmerne.

Lynlås i ryggen og foran

Smart og ung stil i canvas.

Nem at få på, uden at skulle bøje eller strække armene,

for der er lynlås i ryggen, så jakken kan deles i to.

Jakken er kortere bagpå og der er mange gode detaljer.

Velcro i ryggen, lynlås foran

Model med velcro i ryggen og tilhørende fodpose.

Der er velcro i ryggen og lynlås foran, så jakken kan deles i to.

Den tilhørende kørepose er super nem at tage af og på, mens man sidder ned.

Åben i ryggen, lynlås foran

Klassisk model som er nem at tage på.

Meget velegnet til skal-kørestole.

Lukkes i ryggen med velcro og med lynlås foran.

Fås i flere farver, både som jakke og anorak. Let og blød.

Slag uden ærmer

Model uden ærmer.

Der er lynlås foran, og slaget er hurtigt at få af og på.

Meget nem model til kørestolsbrugere - fås i flere farver.

Trendy & Handy har Danmarks største udvalg til dig som har særlige behov

Se hele udvalget i web-butikken www.trendyhandy.dk

Du kan også ringe på telefon 22 444 933 og høre nærmere


Kan man stadig få en

el-crosser?

Hjælpemiddel eller forbrugsgode? det er kernen i problemstillingen.

Hjælpemidlet finansierer kommunen

100% - til forbrugsgoder efter sEL § 113 bevilges kun

50 % af anskaffelsesprisen, og reparationsudgifter afholdes

af borgeren selv. det rammer især meget hårdt

hos medlemmer med meget anstrengt økonomi. de

afskæres på den måde fra muligheden for at færdes på

egen hånd i lokalområdet. En alvorlig indgriben i den

enkeltes tilværelse.

Lige nu betragter mange kommuner det som en

generel regel, at el-crosserne bevilges som forbrugsgode.

En udvikling som dansk Handicap Forbund

(dHF) er stærkt utilfreds med. vi mener, at el-crosserne

under alle omstændigheder bør betragtes som et hjælpemiddel,

og arbejder derfor på en politisk løsning.

vigtige ministersvar

I kølvandet på udviklingen har der været stillet en

række spørgsmål til socialministeren.

I svarene slår ministeren for det første igen og igen

fast, at el-crosserne til trods for ankestyrelsens afgørelse

fortsat kan bevilges som et hjælpemiddel med

100 % finansiering og dækning af reparationsudgifter

efter sEL § 113, stk. 5.

For det andet svarer ministeren klart, at kommunerne

ikke må melde ud, at der er kommet generelle regler,

som betyder, at alle el-crossere fremover betragtes

som forbrugsgoder. gør de det, er det i strid med kommunernes

rådgivnings- og vejledningsforpligtigelse.

dHF vurderer det således, at kommunerne derfor har

en pligt til først og fremmest at foretage en konkret

individuel vurdering af, om elcrosseren i den konkrete

sag skal anvendes som et hjælpemiddel. Er denne

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009

I den seneste tid har der været megen snak om elcrosserne blandt dansk Handicap Forbunds

medlemmer. En principafgørelse fra ankestyrelsen i efteråret 2008 (C-42-08 ) har betydet, at

el-crossere i kommunerne bliver betragtet som et forbrugsgode i stedet for et hjælpemiddel

betingelse ikke til stede, kan man som sidste løsning

vælge at bevilge den som et forbrugsgode.

Hvad gør du?

skal du ansøge om en el-crosser, er der et par gode

råd, som du bør følge:

For det første skal du insistere på, at kommunen

foretager en konkret og individuel vurdering af, om du

har brug for el-crosseren som et hjælpemiddel. Henviser

de til generelle regler om, at crosseren er et forbrugsgode,

kan du henvise til servicelovens § 113. stk.

5 og sige, at kommunen er forpligtet til at foretage en

konkret og individuel vurdering. Lykkes det ikke, bør

du bede om hjælp hos dHFs rådgivningsteam.

For det andet skal du forklare kommunen, hvorfor

el-crosseren i dit tilfælde er et hjælpemiddel. stil dig

selv spørgsmålet: Hvilke ting/pligter i hverdagen er

ikke mulige at klare uden en el-crosser? Hvilke begrænsning

møder du i din hverdag, hvis du ikke har en

elcrosser?

det kan være at købe ind, få mulighed for at være

selvhjulpen på studie, arbejde, som forælder eller ved

forenings- og bestyrelsesarbejde. det er meget vigtigt,

at du tænker ud over rene trivselsformål, da disse

desværre ikke vejer særligt tungt, når sagerne bliver

vurderet.

vi ved, at det mange steder bliver svært at komme

igennem med disse krav, men vi må alle holde kommunerne

fast på, at el-crosserne fortsat er et hjælpemidler,

og det ikke er i orden at give folk afslag med henvisning

til generelle regler. ■

33

aF JEPPE KERCKHOFFs


Tema: Ældre med et handicap

www.DHf-Net.DK

Lis Lund kan ikke helt undvære blomster, og på sin del af terrassen har hun en krukkehave. Alle tre vil dog gerne have en syrenhæk.

Under hele haven er der ”slanger”, som afgiver jordvarme. Huset har 207 kvadratmeter beboelse og 50 kvadratmeter skur.

Tag livet i egen hånd

og byg et egnet hus

Tre voksne har fremtidssikret deres hjem, inden andre gjorde det for dem.

de byggede et nyt hus og flyttede sammen

34


det lyse og indbydende hus er knapt et år gammelt og

befinder sig i landsbyen Kerte på Fyn. Her bor Lis Lund

og annemarie og Preben Hansen. Huset består af tre

selvstændige lejligheder.

”Jeg har altid vidst, hvordan et handicapegnet hus

skulle være”, siger Lis Lund.

Hun viser stolt rundt i sin lejlighed, som består af en

stue med hæve-sænke køkken, badeværelse og soveværelse.

der er flere finurlige detaljer. de store vinduer

kan åbnes på midten. På hendes badeværelse er der

et spejl i hel figur. ”som kørestolsbruger ser man aldrig

sig selv i hel figur, det gør jeg nu og fandt ud af, at jeg

skulle tabe mig lidt”, ler hun.

den midterste lejlighed er fælles og bruges som stue

og kontor. alt er lyst og venligt – lyset strømmer ind af

de store vinduer. Her findes også et gæsteværelse, og

på gæstetoilettet er der vaskemaskine og tørretumbler.

annemarie og Prebens lejlighed er magen til Lis

Lunds, bare spejlvendt. annemarie og Lis sidder i kørestole

og er uden for erhverv, Preben arbejder fuldtids

som hjemmehjælper.

Forandring fryder

de kender alle tre hinanden fra dansk Handicap Forbunds

afdeling i assens og fra vestfyns Ferieklub, som

de oprettede sammen. I starten var planen at ombygge

et hus. derfor så de først på gamle huse, men de

fandt hurtigt ud af, at det var billigere at bygge selv.

Lis Lund boede i et 176 kvadratmeter hus med en

første sal, som hun ikke have været oppe på i ti år!

annemarie og Preben i et hus på 137 kvadratmeter.

Begge huse og haver krævede meget vedligeholdelse.

alle vidste, at de en dag ville blive nødt til at flytte,

men i stedet for at vente på fx en ældrebolig, hvor man

ikke har nogen indflydelse, så valgte de at bygge selv.

de var enige om, at alt skulle være i kontrast til, hvad

de kom fra og være så vedligeholdelsesfrit som muligt.

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009

Preben og annemarie fik hurtigt solgt deres hus i vissenbjerg,

men Lis har ikke solgt sit hus i Barløse endnu

og sidder med dobbelt husleje.

grund og have

grunden skråner, og derfor er opkørselen fra parkeringspladsen

lidt stejl, men gæster i manuelle kørestole

har ikke brokket sig. der er lagt et dræn ved hoveddøren

for at få regnvandet til at løbe ned i rør og forhindre

oversvømmelse ved skybrud.

Planterne i bedene er valgt efter, at de kan brede

sig og passe sig selv. da grunden skråner naturligt, er

der højbede i bunden af haven. der vil Lis Lund plante

krydderurter. alle ønsker en syrenhæk, men den må

vente. de har også en beskeden græsplæne.

”Jeg kan ikke undvære blomster, så derfor har jeg

på min terrasse nogle store blomsterkrukker”, siger Lis

Lund.

venderadiusen foran indgangsdørene er lidt for lille,

så de søgte om dispensation til at lægge fliser tættere

på naboskellet bare uden for dørene, men fik afslag.

det skuffede dem.

På grunden er også et stort skur med værksted og

pulterrum. Lige nu er det ved at blive ombygget med

skillevægge, så alt roder i dag, mens håndværkere arbejder

med væggene.

skitse og farvel til mange ting

Huset har de selv tegnet. ”vi startede med at tegne en

skitse og gav den til en bygmester, som kom med et

forslag, som ikke duede - så tegnede vi igen. da tegningerne

var sendt frem og tilbage i tre måneder, var

de på plads. grunden er en nyudstykning, som vi fandt

tilfældigt. den er på 1100 kvadratmeter og kostede

103.000 kr. vi har bygget for ca. 3 mio. kr. alt inkl. som fx

græsplæne, nye møbler, advokat osv.”, fortæller Preben.

alle måtte skille sig af med mange ting: ”det var lige

Den midterste lejlighed er fælles og bruges som opholdstue, kontor og mødelokale. Lis Lund og Preben Hansen arbejder,

mens Lis' hjælper ser på.

35

aF BEnTE RødsgaaRd FOTO: LaRs sKaanIng.


Tema: Ældre med et handicap

Lis Lund har et stor spejl på badeværelset for at se sig selv

siddende i fuld figur. Noget kørestolsbruger sjældent har

mulighed for.

som at dø og ordne sin egen begravelse. Jeg har både

smidt ud, givet væk og solgt noget. Fx reoler, bøger,

egetræskrivebord osv.”, siger Lis. Preben og annemarie

havde boet i deres hus i 37 år og havde en del arvestykker,

men de har også givet meget væk.

”sådan en dag, hvor man skal flytte, ville jo komme

før eller siden, så man kan lige så godt gøre det, mens

man kan, men det gjorde ondt. sjovt nok savner ingen

af os nogle af de ting, vi har givet bort”, siger Lis Lund.

Energi og miljørigtigt hus

Huset opvarmes via jordvarme. der er lagt en masse

slanger ude i haven og under huset, som trækker den

naturlige varme op fra jorden og giver gulvvarme.

anlægsudgifterne var 100.000 kr. varmt vand fås via

et genvekslingsanlæg, som suger varm luft ind i huset,

som indvindes til varmt vand. Energiudgifterne er kun

til de motorer og kompressionspumper, der skal til, for

at anlægget fungerer. Hvad den endelige elregning

bliver på, ved de ikke, for de har ikke boet længe nok i

huset til at få en årsopgørelse.

Konkurs og vandskade

nu hygger de sig i deres hjem, men inden de nåede så

langt, måtte de igennem uforudsete rædsler. Byggefirmaet

gik konkurs, mens huset var ved at blive opført,

og så startede et mareridt, de godt kunne have være

foruden. Bygmesteren mente, at de skyldte ham penge,

og de mente, at de var snydt i forhold til aftalen. alt gik

i hårdknude, og de måtte finde en advokat. Udfaldet

blev til deres fordel. Kort efter indflytningen tog de på

ferie og vendte hjem til en vandskade. En håndværker

havde af vanvare punkteret et vandrør – og vandet

sivede ud under huset. gulvet i fælleslejligheden og

inde hos Preben og annemarie sejlede, så gulvet skul-

www.DHf-Net.DK

36

le brækkes op – og der skulle lægges et nyt. Heldigvis

dækkede forsikringen. Preben og annemarie rykkede

med møbler osv. ind i Lis lejlighed, det sled på dem

alle, men også det har de klaret.

stor opbakning og klare aftaler

deres familier og venner synes godt om deres beslutning.

Lis er mor til to sønner på 22 og 32 år, Preben og

annemarie er forældre til en søn på 34 år og en datter

på 31 år. Børnene har bakket dem op og hjulpet dem

med at flytte. Kun Lis yngste søn, som flyttede hjemmefra

samtidigt, oplever, at han ikke har noget barndomshjem

længere, og den følelse er ny for ham.

de har indgået klare aftaler. Ingen af dem skal på

plejehjem, når de bliver ældre. Hvis de bliver uvenner,

så kan de leje eller sælge den midterste lejlighed og

lukke af for fællesskabet.

”Kommunen kan ikke kaste rundt med os. vi har taget

ansvaret for vores liv og har set fremad. alle synes

det er kanongodt – og flere burde gøre det”, siger

Lis Lund. ■

Køkkenelementerne fra Desigma har hæve/sænke funktioner

og Lis Lund kan sagtens tage varme ting ud af en ovn.


Her er feriehuset

hvor man føler sig

velkommen med kørestol

• Priser fra kr. 3.900/uge

Samsø, Limfjorden, Falster

og Sjællands Odde
4 huse i Trend ved Limfjorden.

2 huse på Samsø - Sælvig og Nordby.

6 huse i Marielyst på Falster.

3 huse i Vig ved Sjællands Odde.

Her er tale om rigtig nybyggerstil,

indrettet med tidens krav til luksus,

og det meget rustikke materiale

skaber en helt speciel atmosfære

både ude og inde.

Feriehusene er 108-124 m2 +

6-20 m2 overdækket terrasse.

Plads til 6-12 personer,

heraf 2-6 kørestolsbrugere.

Husene i Vig er 170 m2 med 10-12

sovepladser.

Godkendt af

Dansk Handicap

Forbund

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


aF JEPPE s. KERCKHOFFs

Tema: Ældre med et handicap

Handicap +

alder

når man passerer folkepensionsalderen, ser den brede

del af befolkningen frem til at nyde deres otium med

rejser, samvær med familien, opprioritering af deres

hobby og meget mere. For dansk Handicap Forbunds

medlemmer er folkepensionsalderen frygtet, for muligheden

for at bevare og få nye handicapkompenserende

ydelser bliver voldsomt indskrænket. Joken blandt

medlemmer lyder: “vi glæder os til folkepensionen, for

så bliver vi jo ifølge dansk lov raske, og vores handicap

forsvinder som dug for solen!” Man betragtes ikke

længere som et menneske med et handicap, men først

og fremmest som ældre. set fra handicaporganisationernes

side er det galimatias, at ydelser, som man den

ene dag var berettiget til på grund af et indgribende

handicap med et slag ikke længere kan få, alene fordi

man har opnået en vis alder.

Handicapkompenserende ydelser skal kompensere,

så man kan leve på lige fod med andre personer i en

lignende alder og livssituation. dette burde naturligvis

også gælde, når man er blevet ældre. For mange

mennesker med handicap har det ikke været muligt

at lægge penge til side, fordi de hele livet har været

afhængige af førtidspensionen.

www.DHf-Net.DK

= en dårlig cocktail!

Fn’s handicapkonvention udtrykker bekymring for, at mennesker med handicap risikerer

at blive udsat for dobbelt diskrimination på grund af alder! I danmark må man konstatere,

at mennesker med handicap møder alvorlige forringelser af deres tilværelse, når de passerer

folkepensionsalderen. Læs om nogle af dem

38

det positive

der er dog sket fremskridt på området. visse ydelser er

man berettiget til at beholde – også efter overgang til

folkepensionsalderen. Har man ledsagelse efter sEL §

97* eller borgerstyret personlig assistance efter sEL §

96, kan man beholde disse. specielt borgerstyret personlig

assistance (BPa) er absolut nødvendig, hvis man

skal have en chance for at blive boende i eget hjem.

visse tillæg til førtidspensionen bevares også efter

overgang til folkepension. det drejer sig (for dem, der

har fået bevilget førtidspension før 1. januar 2003 ) om

bistands- og plejetillæg.

Herudover findes der den supplerende pensionsordning

sUPP, som kan tegnes af alle førtidspensionister,

hvilket giver mulighed for at have sparet lidt

ekstra op, når man skal leve af folkepensionen.

samtidig er man efter folkepensionsalderen på papiret

fortsat berettiget til at få hjælpemidler, forbrugsgoder,

boligændringer, boligskift, hjemmepleje, kørselsordninger,

støtte til køb af bil, vedligeholdelsestræning

samt diverse ydelser efter sundhedslovgivningen.


det negative

desværre er der mere at skrive om, hvis man skal fokusere

på de negative sider ved at blive folkepensionist,

når man har et handicap:

gammel pension

Personer, som er bevilget førtidspension før 1. januar

2003, overgår automatisk til folkepension, når de bliver

65. derved mistes en række tillæg til pensionen (før-

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009

tidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb),

hvilket betyder, at ens indtægt reduceres væsentligt**.

Har man derimod bistandstillæg eller plejetillæg,

beholder man det. Personer med BPa, som er pensioneret

før 1. januar 2003, er berettigede til dækning af

merudgifter efter sEL § 100, men denne ret bortfalder,

når man fylder 65 år. Man skal være opmærksom på, at

der fortsat kan søges om helbredstillæg, varmetillæg,

petroleumstillæg, nedsat licens og boligydelse.

39

ILLUsTRaTIOn: nIELs POULsEn


Tema: Ældre med et handicap

ny pension

Personer, som er bevilget førtidspension efter 1. januar

2003 overgår ved det fyldte 65. år til folkepension på

lige fod med alle andre. derved reduceres indtægten

væsentligt. Til forskel fra personer på ’gammel pension’

kan denne gruppe ikke beholde nogle handicapkompenserende

tillæg. Personer på ’ny pension’ er

indtil folkepensionsalderen berettiget til dækning af

merudgifter efter sEL § 100. denne ret bortfalder, når

man fylder 65 år. Man kan dog ligesom personer på

’gammel pension’ søge om helbredstillæg, varmetillæg,

petroleumstillæg, nedsat licens og boligydelse.

Personer i beskæftigelse

Personer, som har været i ordinær beskæftigelse eller

fleksjob, mister også retten til dækning af merudgifter

efter sEL § 100. Forud for overgang til folkepension har

personer i fleksjob været berettiget til fleksydelse, som

er en slags ’efterløn for fleksjobbere’.

supplerende pensionsordning

Førtidspensionister (både på ny og gammel pension)

har mulighed for at tegne en såkaldt sUPP. det er en

frivillig pensionsordning for førtidspensionister, hvor

man selv betaler et par hundrede kroner om måneden,

mens kommunen lægger 2/3 oveni dette beløb.

Beløbet er temmelig lavt og giver ikke en reel kompensation

for det tab af indtægt, som overgangen til folkepensionen

betyder. det er dog vigtigt, at alle førtidspensionister

er opmærksomme på denne mulighed.

naturalieydelser

Udover de økonomiske ydelser indeholder serviceloven

en række naturalieydelser, som er uafhængige af

økonomisk grundlag. Her kan nævnes hjælpemidler,

forbrugsgoder, boligændringer, boligskift, hjemmepleje,

kørselsordninger og støtte til køb af bil. selvom

man passerer folkepensionsalderen, er man fortsat

berettiget til disse ydelser.

der gælder dog nu i praksis andre kriterier for tildeling

af disse ydelser. generelt bliver det sværere at få

tildelt dem, fordi man som folkepensionist ofte søger

på et rent trivselsgrundlag. For eksempel har der i de

seneste år været en klar tendens til, at trivselsbiler bli-

* sEL er forkortelse for serviceloven.

www.DHf-Net.DK

40

ver sværere at få bevilget og samtidig er det så godt

som umuligt at få bevilget en BPa som folkepensionist,

hvilket betyder, at man altid er henvist til hjemmeplejens

ydelser. Hvis man søger om en bolig, er der pludselig

kortere vej til et plejecenter, selvom en boligændring

ville kunne gøre, at man kan blive i egen bolig.

generelt er det meget vigtigt, at man inden en

ansøgning om for eksempel bil eller el-crosser, boligændring

og lignende gør sig helt klart, hvilke gode

argumenter man kan finde frem. det gælder om at

beskrive, hvorfor man ikke kan få sin hverdag til at

hænge sammen, medmindre man får bevilget den pågældende

ydelse. For eksempel: Er det en nødvendighed

for at kunne bidrage til den daglige husførelse? Er

der en ægtefælle, som skal tages med i betragtning? Er

ydelsen en nødvendighed for at kunne deltage i familieliv,

eller er det måske en nødvendighed for at passe

foreningsarbejde eller bestyrelsesposter? der skal tænkes

kreativt – ønsket om at komme i skoven eller ud at

fiske er i den forbindelse ikke nok.

sværere at få kompensation

at blive ældre er altså ikke nogen dans på roser, hvis

man har et handicap. når man ikke længere er i beskæftigelse,

har forældreansvar, er aktiv i mange forskellige

foreninger og laver frivilligt arbejde, ja, så kan

det blive sværere at få bevilget de handicapkompenserende

ydelser, som man har behov for. Og økonomisk

er det altoverskyggende problem, at man sættes

voldsomt ned i indtægt.

Handicaporganisationerne lægger hele tiden pres på

politikerne for at få bevaret merudgiftsdækningen og

for at få sendt et klart signal om, at det ikke er rimeligt,

at man henvises til en passiv tilværelse – alene fordi

man er blevet ældre. Også i Fn handicapkonventionens

indledning udtrykkes der bekymring, fordi ældre

potentielt er udsat for dobbelt forskelsbehandling.

nærmer du dig selv folkepensionsalderen, kan du

kontakte dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam

for at få et overblik over, hvordan du er stillet, når du

overgår til folkepension. ■

** For personer født efter 1. juli1939 og som har fået bevilget førtidspension eller invaliditetsydelse før 1. januar 2002, bevares retten til

tillæggene indtil det fyldte 67. år, hvis man umiddelbart inden det fyldte 65. år modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb.


aF BEnTE RødsgaaRd

To undersøgelser fra Ældre Sagen:

Ældre er ikke teknologiforskrækkede

Ældre sagen har undersøgt ”anvendelse af nye

teknologiske kommunikationsmidler” blandt

ældre. Blandt de adspurgte har 96% mobiltelefon,

men 67% af de adspurgte bruger oftere

deres fastnettelefon. Personer over 70 år kan

bedst lide personlig kontakt.

67 % af de ældste adspurgte på 70 år eller derover

har en stationær computer i hjemmet. 87 %

bruger primært internettet til informations-

søgning og 84 procent på bankforretninger.

Ældre og brand

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · OKtOBer 2009

En anden undersøgelse fra Ældre sagen drejer

sig om holdninger til teknologiske hjælpemidler,

som fx robotstøvsugere. Et flertal er positivt

stemt. dog er der bekymring for, om de nu gør

ordentligt rent, og om det, hvis de indføres,

betyder nedskæringer på hjemmepleje og den

menneskelige kontakt. Tre ud af fire siger nej

tak til rengøringshjælp med robotter, hvis det

helt eller delvist erstatter den menneskelige

kontakt.

Automatiske toiletter, ja tak

84% var venligt stemt over for et automatisk toilet, hvor man både

kan blive vasket og tørret uden hjælp af hjemmeplejen eller pårørende.

Kun 4% syntes, det lød som en dårlig ide.

Man kan læse og downloade begge undersøgelser på Ældre sagens

hjemmeside www.aeldresagen.dk. søg efter ”anvendelse af nye teknologiske

kommunikationshjælpemidler” og ”Holdninger til nye teknologiske

hjælpemidler”. ■

der dør ca. 80 mennesker om året Advar ved andre brand personer, der i danmark er i hjemmet – over-

– men gå aldrig ind i et rum, hvor det brænder!

vejende ældre mennesker og tit er rygning •indblandet.

Man

Ring til 112 og alarmer brandvæsenet!

kan forebygge ulykker fx ved at have brandalarmer installeret,

Ældre omkommer oftere ved brande end andre aldersgrupper.

men desværre har personer over 65 år færrest brandalarmer og

Rygning er årsag til ca. halvdelen af alle dødsbrande. Fysiske eller psykiske svækkelser,

medicinforbrug og lign. forhøjer risikoen for at komme alvorligt til skade ved en brand.

sværest ved at vedligeholde dem, skifte batterier osv. Kun godt

I fremtiden stiger antallet af ældre mærkbart, og for at undgå at antallet af dødsbrande

i Danmark stiger i takt med antallet af ældre, må der sættes ind for at forbedre ældres

halvdelen af +65-årige har røgalarmer sikkerhed. Derfor denne informationsfolder, mod som 64 er udarbejdet % for af at hjælpe hele ældre – og befolk-

deres pårørende – med at undgå brandulykker i hjemmet.

ningen som helhed.

Forebyg brand

du kan forebygge brand ved at bruge ti

enkle råd fra beredskabsstyrelsen.

Hvis det brænder - så husk

Kom ud! Tag ikke noget med.


Hvis det ikke er muligt at komme ud, så søg væk

fra ilden og luk døre og vinduer.


Yderligere eksempler af denne informationsfolder fås hos:

Folderen er udarbejdet af en faglig arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Ældre Sagen

1) Ryg aldrig i sengen.

2) Hvis du ryger, hav et stort glas vand ved

siden af, så du kan slukke en glød.

3) Pas på med løsthængende tøj – især

af kunststof, når du laver mad eller har

tændt levende lys.

4) Undgå åben ild og rygning, hvis du bruger

stærk medicin eller indtager alkohol.

5) Hvis du ikke går godt eller hurtigt, så husk

at have en telefon ved siden af dig, når du

laver mad, har levende lys eller ryger.

10 RÅD TIL ÆLDRE OG DERES PÅRØRENDE

Over 65årige er meget udsatte

ved alvorlige brandulykker


Det er dog ikke særlig besværligt

Boliger sikres ved at sikre sig bedre mod brand


6) Installere røgalarmer Omtanke og er huske det vigtigste at middel skifte

batterier en gang årligt. Fortælle naboerne,

at du har røgalarm.

7) Have nye elektriske apparater, som er

mere sikre, da de ofte slukker selv efter en

tid.

8) Have telefon i soveværelset, så du hurtigt

kan ringe 112 fra sengen.

9) Holde trappearealer og gange frie, så du

hurtigt kan komme ud.

10) Tænke over hvordan du lettest kommer

ud af boligen, hvis der opstår brand.

131496_u_adr.indd 1

8/30/01, 4:10 PM

Hvis uheldet er ude og det brænder så:

Kom ud. Tag ikke noget med. Hvis det ikke er muligt at komme ud, så søg væk fra ilden og

luk døre og vinduer. advar andre personer, der er i hjemmet – men gå aldrig ind i et rum,

hvor det brænder. Ring 112 og alarmer brandvæsnet.

Du kan se en hel brochuren med rådene og printe den ud på www.aeldreviden.dk/fagomraader/forebyggelse/brand.html

41

En million danskere

bruger ikke computer

danmark har over en mio. itanalfabeter.

En mio. danskere har

nemlig aldrig brugt en computer,

det viser en opgørelse fra danmarks

statistik. det er særligt ældre

og danskere uden eller med

kort uddannelse, der befinder sig

i gruppen med de ringeste computerbrugere.

Kilde: Politiken 20.5.2009.

Hvor mange ældre har

internet hjemme?

60% af de 60-69-årige har adgang

til internettet hjemmefra.

27% af de over-70-årige har adgang

til internettet hjemmefra.

Kilde: It og Telestyrelsen 2006.

Ældre går glip af informationer

Ældre går glip af informationer.

38% af de 60 til 74-årige har aldrig

brugt internettet, det viser

tal fra 2008 fra danmarks statistik.

Ældre sagen og Ældremobiliseringen

advarer derfor mod, at

myndigheder som fx sKaT, kommuner

og organisationer kun

lægger informationer ud på deres

hjemmesider.

som et eksempel nævnes, at

Movia er holdt op med at trykke

køreplaner for a- og s-busserne,

og at dsB også skærer ned på

køreplanerne til togene. I stedet

henvises man til at printe en køreplan

ud fra nettet eller få togtiderne

på sms. Også dette opfatter

Ældre sagen som et svigt mod

borgerne, der ikke har

it-kundskaber.

Kilder: Morgenavisen Jyllands-

Posten 30.3. og 24timer 2.4.2009.

Få gode råd og test dig selv

It- og Telstyrelsen har gode råd

om nethandel og priser på teleydelser

på www.it-borger.dk.

På siden kan du også teste dine It

færdigheder og få gode råd.

Viden om ældre mennesker

videnscenter på Ældreområdet

har en hjemmeside med mange

informationer om ældres liv. For

tiden kan man læse om trivsel i

plejeboligen. Man kan abonnere

på et nyhedsbrev på

www.aeldreviden.dk eller

kontakte videnscentret på

tlf. 39 40 10 10.


Handicap·nyt

www.egmont-hs.dk

Besøg Danmarks mest

rummelige højskole på:

www.egmont-hs.dk

RESPEKT - udvikler hele mennesker!

Egmont Højskolen tilbyder enestående

menneskelige, faglige

og fysiske rammer, midt i skoven

og ud til vandet, kun 30

km fra Århus. Vores moderne,

lyse værelser er alle handicapegnede.

Et semester indeholder studieture,

temauger, koncerter,

foredrag m.m. Vælg mellem

18 eller 42 ugers kursus fra

august eller et 24 ugers kursus

fra januar.

Solidaritet · Myndighed · Værdighed

Eller på:

Villavej 25, Hou

8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00

mail@egmont-hs.dk

Specialsyet tøj

tilpasset dine behov

Speciale:

HANDICAPTØJ, DUNTØJ,

KØREPOSER OG REGNSLAG

v/ Una Pedersen

Kærmosevej 10 · 5260 Odense S

Tlf. 66 17 70 16

www.rostgaarddesign.dk

e-mail: una@rostgaarddesign.dk

Kanotur uanset handicap

Du kan også!

Vore kanoer er specialbyggede til at kunne

kompensere for dit individuelle handicap.

Vi sejler på Gudenåen og søerne omkring

Ry. Din Hjælper skal ro med dig i kanoen,

vi sørger for sikkerheden og det praktiske

på turen.

Vi overnatter på kanolejrplads ved åen i

store tippier der er opvarmet af bål.

Kontakt Handikano på 30295304

Eller se mere på www.handikano.dk

Bliv handicaphjælper

hos HandiHelp

§

Nu hvor borgere med den ny ordning om

Borgerstyret Personlig Assistent (BPA) selv kan

vælge, hvem de ønsker handicaphjælpere fra,

oplever HandiHelp en stor efterspørgsel på

netop vores hjælperordning.

Vi søger derfor dig, der er interesseret i at yde en god, faglig

kompetent og Ikke mindst nærværende handicaphjælp i dit

nærområde – og gør en forskel for borgerne.

Vi tilbyder vores handicaphjælpere:

Kurser

Vores serviceydelse er af høj kvalitet, der tilbyder vi løbende

kurser, som gør at du altid er fagligt godt klædt på til.

Attraktiv løn

Løn med alle gældende tillæg

Et fleksibelt arbejde

Deltidsarbejde, fuldtidsarbejde, eller studiearbejde ud fra dine

egne ønsker og ikke mindst kvalifikationer

Det perfekte match

En database hvor du selv aktivt og målrettet kan søge brugere at

arbejde for.

Ring og få en snak med vores

rekrutteringsafdeling på 39206464

www.handihelp.dk

gitte@handihelp.dk

Omøgade 8, st.th. - 2100 København Ø


Handicap·nyt

danmarks største

minibus center!

Vi tilbyder GRATIS AFPRØVNING med

specialindrettede Minibusser

overalt i Danmark.

Altid mere end 80 nye

Minibusser på lager.

Leveringstid 2-4 uger.

Hvidkærvej 4 · 5250 Odense sv · Tlf.: 6315 2000

runevej 4 · 8210 ÅrH us v · Tlf.: 8624 8423

www.motorbyen.dk

Børneplejesenge

og mere

- Også gode brugte

busser på lager!

Timmy

Bliv godt kørende

Lej, køb og sælg handicapbiler

Klik ind på handiauto.dk

og lej:

personbiler, busser og minibusser

eller sælg:

din brugte handicapbil eller bus til os

Vi har fem grundforskellige

modeller børneplejesenge med

et hav af tilpasningsmuligheder

- kontakt os for vejledning!

www.handiauto.dk - Telefon: 3920 6464

Lotte Hannah Emma Nordic*

MESSENYHED

Højdeindstillelig babytremmeseng

til forældre i kørestol.

PÅ GENSYN

2010

Olaf

MESSENYHED

Klassisk plejeseng, dog samtidigt

et pænt, robust møbel.

* Lever op til den Nordiske Kravspecifikation for indstillelige senge til handicappede børn.

Plantagevej 7 E

DK-6270 Tønder

fon +45 7374 4073

info@kayserbetten.dk

www.kayserbetten.dk


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

Livskvalitet gennem uafhængighed ®

Nakkestøtte

Lændestøtte

Rygstøtte

Siddevinkel

Sædedybde-højde

Ring efter

stolebussen...

Kan du ikke komme til os,

kommer vi gerne til dig.

Nova

Vi er alle forskellige!

Vi sidder med andre ord ikke alle godt i

den samme stol. Det er derfor, vi tilpasser

stolen til den enkelte. Du kan mærke,

når stolen har den rette sædehøjde og

sædedybde. Besøg en af vores forhandlere

og prøv det selv.

Nova

Tango

Dansk kvalitet

10 års stelgaranti

Kontakt os for information, hjemmebesøg og brochurer på tlf. 63 83 83 83 • www.farstrup.dk

Magasinpost UMM

ID nr 42111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!