Case – Et eksempel på en handleplan - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

Case – Et eksempel på en handleplan - Landsforeningen Autisme

Tema: Servicelovens handleplaner hvad kan de bruges til?

Case Et eksempel en handleplan

at blive etableret arbejdsmarkedet

og få støtte i forhold til at få indhold

i fritiden.

SORAS kan yde støtten selvom Peter

er hjemmeboende.

Indsats:

Sagsbehandleren skriver i handleplanen,

at han er enig med Peter og

forældrene i, at støtten skal startes

op, mens han bor hjemme.

Denne vurdering tages fordi alle

parter er enige om, at Peter ikke kan

flytte ud i egen lejlighed uden støtte.

Derfor skal støtten startes og videreføres

når han flytter hjemmefra.

Varighed

Det vurderes at Peter har brug for

livslang støtte men alle håber at

støtten, i takt med at han indlærer

nye færdigheder, kan reduceres

og dermed løbende tilpasses hans

behov.

Andre særlige forhold

Sagsbehandleren forpligter sig til at

tage kontakt til arbejdsmarkedssagsbehandleren,

for at beskrive Peters

behov for støtte til at komme i gang

med en eller anden form for beskæftigelse.

Sagsbehandleren forpligter sig endvidere

til at undersøge muligheden for,

at kommunen hjælper Peter med at

blive etableret i egen bolig.

Således fortrøstningsfulde tager

Peter og hans forældre hjem og

håber at støtten snart er vej.

Der går flere måneder før Peter får

svar hans ønske om bo og samværs

støtte. Til familiens store overraskelse

siger kommunen nu »at

Peter ikke kan få støtten, når han bor

hjemme«.

Det forstår Peter og hans forældre

ikke. Peters behov for støtte er jo

beskrevet i den handleplan, som den

kommunale sagsbehandler og Peter

i fællesskab har udarbejdet.

I afslaget fra kommunen medfølger

en klagevejledning. Den følger Peter

og hans forældre. De vælger således

med afsæt i handleplanen, at anke

kommunes afgørelse.

Der går igen måneder men endelig

kom svaret. Det er klart og entydigt.

Kommunen skal bevillige Peter

bo støtte, også selvom han er hjemmeboende.

Ankestyrelsen begrunder deres

afgørelse med, at Peters behov for

støtte var beskrevet i servicelovens

handleplan, som var udarbejdet af

kommunen!!

På trods af at denne case er konstrueret

til dette indlæg, håber jeg at det

er lykkedes at beskrive værdien af

servicelovens handleplaner.

Det kan ikke understreges for mange

gange, at personer, der har brug for

de kommunale myndigheders hjælp,

sikres den bedste indsats når behovene

for støtte er formuleret skriftligt.

18 Landsforeningen Autisme Nr. 6 2006 Landsforeningen Autisme Nr. 6 2006 19

Tema: Servicelovens handleplaner hvad kan de bruges til?