Case – Et eksempel på en handleplan - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

Case – Et eksempel på en handleplan - Landsforeningen Autisme

Tak til alle vore sponsorer

Her hvor året går hæld, kan det være sin plads at takke en række af vores

gode samarbejdspartnere og sponsorer for hjælpen i det forløbne foreningsår.

Med økonomiske midler, store rabatter, naturalier og uvurderlig hjælp har vi

udvidet aktiviteterne til gavn for både mennesker med autisme spektrum forstyrrelser

og deres rørende. Vi håber at vi kan forsætte og udbygge samarbejdet

i de kommende år tusind tak til:

SOFIEFONDEN

I denne søde juletid...

Af Elisabeth Sandell

Julen har så mange

traditioner de

fleste er fælles for

os i Danmark, andre

er meget individuelle

og varierer fra

familie til familie. Første gang det

går op for os, er vel når vi som unge

og nyforelskede skal fejre den første

jul sammen med svigerfamilien!

Når børnene begynder at melde sin

ankomst er vi i fuld gang med at

langsomt skabe vores egne julefamilietraditioner.

Nogle af dem bringer vi hver især

med fra vores egne familiers jul,

andre vokser frem, ofte tilfældigt,

sjældent særligt bevidst og når vores

børn vokser op findes der allerede et

langt regelsæt for hvordan julen skal

fejres netop i vores lille familie.

Men for vores barn/unge med

Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF)

er julen ikke en tid at se frem til. Den

daglige rutine med skole/fritidshjem

bliver brudt og erstattet med fridage

med sovemorgen, dage uden skema

og planlægning, ofte sammen med

familiemedlemmer, som man ikke er

sammen med til daglig.

Der er støjende sammenkomster

hvor vægten lægges det sociale

samvær ved spise- og kaffebordet

og hvor det er svært at trække sig tilbage

for at få den nødvendige ro.

Nedenstående små gode råd er

af prøvet i vores familie gennem årene

og har hjulpet min søn Benjamin,

som i dag er 17 år, til at kunne nyde

juledagene og for hvert år udvide

tiden sammen med resten af familien.

Før Benjamin blev teenager var det

vigtigt at vi overholdt hans døgnrytme,

dvs. han skulle stå op og gå i

seng samme tid, som han normalt

gjorde når han gik i skole. Han var

meget følsom for ændringer i dagsrytmen

og hvis vi andre gerne ville

have sovemorgen, skulle døgnrytmen

ændres langsomt over flere dage.

6 Landsforeningen Autisme Nr. 6 2006

Landsforeningen Autisme Nr. 6 2006 7

More magazines by this user
Similar magazines