Københavnske brandbilleder - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

Københavnske brandbilleder - Bruun Rasmussen

international

F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S

tirsdag 31. august kl. 13 smykker

onsdag 1. september kl. 13 smykker

kl. 19 vin - separat katalog

torsdag 2. september kl. 13 smykker

kl. 15 sølv

fredag 3. september kl. 13 porcelæn, fajance, glas,

orientalsk, ikoner og varia

mandag 6. september kl. 13 møbler og ure

tirsdag 7. september kl. 13 møbler og broncer

kl. 15 tæpper

onsdag 8. september kl. 17 udsøgte malerier ............. 1501 - 1633

torsdag 9. september kl. 13 malerier ......................... 1634 - 1857

fredag 10. september kl. 13 malerier,

tegninger og kobberstik ... 1858 - 2079

der bydes og faktureres i danske kroner

vurderingerne i Euro kan ses på www.bruun-rasmussen.dk

se omregningstabel side 245

afbildet på katalogets omslag: katalognr. 1524

købskonditioner findes bagest i kataloget


m a l e r i e r

tegninger & kobberstik

hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter

I N T E R N AT I O N A L A U K T I O N 7 3 4

tirsdag den 31. august til fredag den 10. september 2004

E F T E R S Y N

torsdag 26. august kl. 15 - 18

fredag 27. august kl. 10 - 17

lørdag 28. august kl. 11 - 16

søndag 29. august kl. 11 - 16

mandag 30. august kl. 10 - 17

M I N I E F T E R S Y N

fredag 3. til søndag 5. september kl. 13 - 16

over de på 1. og 2. sal udstillede numre, som endnu ikke er solgt.

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bredgade 33 . DK-1260 København K

Tel +45 3343 6911 . Fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


international

D A Y S O F S A L E

tuesday 31st august 1 pm jewellery

wednesday 1st september 1 pm jewellery

7 pm wine - separate catalogue

thursday 2nd september 1 pm jewellery

3 pm sølv

friday 3rd september 1 pm ceramics, glass,

oriental art, icons and varia

manday 6th september 1 pm furniture and clocks

tuesday 7th september 1 pm furniture and bronzes

3 pm carpets

wednesday 8th september 5 pm selected paintings ........... 1501 - 1633

thursday 9th september 1 pm paintings ....................... 1634 - 1857

friday 10th september 1 pm paintings,

drawings and prints ........ 1858 - 2079

bids and invoicing are made in DKK

estimates in euro can be seen at www.bruun-rasmussen.dk

see exchange table page 245

reproduced on the cover of this catalogue: lot 1524

VAT regulations and conditions of sale are available at the back of the catalogue


p a i n t i n g s

d r a w i n g s & p r i n t s

the collections after various owners

I N T E R N AT I O N A L A U C T I O N 7 3 4

tuesday the 31st august to friday the 10th september 2004

P R E V I E W

thursday 26th august 3 pm - 6 pm

friday 27th august 10 am - 5 pm

saturday 28th august 11 am - 4 pm

sunday 29th august 11 am - 4 pm

monday 30th august 10 am - 5 pm

M I N I P R E V I E W

friday the 3rd to sunday 5th september at 1 pm - 4 pm

on the 1st and 2nd floor of the remainig lots.

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bredgade 33 . DK-1260 Copenhagen K

Tel +45 3343 6911 . Fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


Birte Stokholm

3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer

3343 6975

j.trefzer@bruun-rasmussen.dk

Bettina Sinnet

3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

Signe Rosenvinge Thürmer

3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk

malerier & tegninger

malerier & tegninger

malerier & tegninger

kobberstik & tegninger


m a l e r i e r

ONSDAG DEN 8. AUGUST KL. 17

katalog nr. 1501 - 1633

udsøgte


1501

Ubekendt maler, 18. årh.

Den oldenborgske kongerække fra Christian I

til Christian VII samt Frederik Vs to dronninger

Louise og Juliane Marie. Femten portrætter

med kongernes initialer i guld samt deres valgsprog

og regeringsår. Hver ca. 78 x 60. (15).

Har tidligere hængt på en jysk herregård.

Det danske kongehus har en lang og stolt tradition

som et af de ældste i verden. Takket være krønikeskriveren

Saxo og den romerske forfatter Tacitus er der interessante

beretninger om mange af de tidlige danske

konger. Hvem kender ikke historien om kong Dan,

kong Skjold, Hamlet, Uffe hin Spage og mange andre

af sagnkongerne? Der er ikke tale om historisk korrekte

oplysninger. Her skal vi frem til Gorm den Gamle (d.

958), hvis rester er fundet og dateret i Jelling. Det har

altid været vigtigt at portrættere rigets overhoved. Først

langt oppe i tiden, er der tale om vellignende portrætter.

De første oldenborgske konger kendes bl.a. fra gengivelse

på mønter, gravmonumenter og altertavler. Fra

Christian IIs tid vinder det malede portræt frem.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

8

1501 - Hans

1501 - Christian I

1501 - Christian II

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1501 - Frederik I 1501 - Christian III

1501 - Frederik II 1501 - Christian IV

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

9


10

1501 - Frederik III 1501 - Christian V

1501 - Frederik IV 1501 - Christian VI

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1501 - Frederik V 1501 - Dronning Louise

1501 - Christian VII 1501 - Dronning Juliane Marie

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

11


12

1502

1502

Flamsk maler, 17. årh.

Stilleben med venetiansk glaspokal, tysk lågkrus, brød samt hummer på et fad af tin. 50 x 38.

Malt på egepanel.

Afbildet 30.000-50.000

€ 4.000-6.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1503

Abraham Susenier, f. Leiden ca. 1620

Stentøjskande, rømer, appelsiner og roser på en karm i et landskab. Sign. A. S. 47 x 39.

Abraham Susenier er en meget sjælden kunstner og hans malerier er et særsyn på auktioner. Kun omkring 20 af hans

værker er identificeret. Gaunø ejede indtil for nogle år siden et utrolig flot maleri af kunstneren: Et stilleben med stor

hummer, sølvlysestage og rømer.

Afbildet 200.000-250.000

€ 2.700-3.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1503

13


14

1504

1504

1504

Johan Hörner, f. Edebo 1711, d. København 1763

Et par opstillinger med glaspokaler og frugter.

Den ene betegnet 25, den anden 27.

Hver ca. 47 x 34. (2).

Proveniens: Gaunø inventarnr. 1252 og 1256.

Johan Hörner er kendt som portrætmaler, men

samtiden satte også pris på hans "natstykker",

genrebilleder og nature morter. Som i tilfældet her

udførte Hörner til tider nature morter som "natstykker",

stærkt inspireret af hollandsk kunst,

hvor motiverne skildres i mørke, kun sparsomt,

men effektfuldt oplyst. Hoffet anvendte sjældent

Hörner som portrætmaler, men købte 15 nature

morter af kunstneren, hvis frugt- og blomsterstykker

i dag kan opleves på såvel Statens Museum

for Kunst som på Rosenborg Slot.

Afbildet 50.000

€ 6.700

1505

Johan Jacob Bruun

f. Slagelse 1715, d. Hillerød 1789, tilskrevet

En samling miniatureportrætter af Den oldenborgske

kongerække fra Christian I til

Frederik V. Hver ca. 6,5 x 5,5. Samtidige forgyldte

rokokorammer af bronce med kongekrone.

(12).

Ifølge oplysninger givet af dr. phil. Torben Holck

Colding er miniaturerne antagelig malt af J. J.

Bruun omkring 1750 efter kendte portrætter. Fra

Frederik IIs tid indtil 1828, forvekslede man billederne

af Christian I og kong Hans, hvorfor indgraveringerne

af kongenavnene på bagsiden af

miniaturerne i Christian Is og kong Hans' tilfælde

er ombyttet.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1505

15


1506

Frederick J. Tudgay, engelsk marinemaler, aktiv 1850-1877

Slaget ved Helgoland d. 9. maj 1864. Sign. F.

Tudgay 1872. 61 x 91.

Træfningen fandt sted 9. maj 1864 mellem en dansk

flådestyrke under ledelse af orlogskaptajn Suenson bestående

af fregatterne "Niels Juel" og "Jylland" samt

korvetten "Heimdal" og den østrigsk-preussiske flåde

bestående af fregatterne "Schwartzenberg" og "Radetzky"

samt kanonbådene "Preussische Adler",

"Blitz" og "Basilisk" under ledelse af W. von Tegett-

16

1507

1506

hoff. Da "Schwartzenberg" var skudt i brand søgte den

østrigske flåde ind under Helgoland.

Afbildet 150.000

€ 20.000

1507

C. F. Sørensen, f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

"Svenske orlogsskibe ud for Göteborg". Sign. C.

Fdr. Sørensen Gtbr. 30. Juli 1861. 30 x 46.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

17


18

1508

1508

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Blomster i en græsk skål på en marmorkarm. Sign. I. L. Jensen. 26 x 36.

Malt på mahogny.

Afbildet 40.000-60.000

€ 5.400-8.000

1509

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Roser, liljer, høstfloks, tallerkensmækkere og andre blomster i en kurv på en

træstub under en gren med egeløv og kaprifolier. Sign. I. L. Jensen. 68 x 55.

Proveniens: En privatsamling i Orinda, Californien.

Afbildet 350.000-400.000

€ 47.000-54.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1509

19


1510

Vilhelm Kyhn, f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

Dansk sommerlandskab. Sign. K. Ausumgd. 24/7 82. 37 x 50.

I 1882 udstiller Kyhn et maleri på Charlottenborg med motiv fra samme område: "Ved Herregaarden Ausumgaard".

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

1511

Dankvart Dreyer, f. Assens 1816, d. Barløse 1852

"Huulveien ved Foerbekbroe, i Nærheden af Silkeborg". Sign. D. og betegnet på blændrammen med

gammel skrift: "Silkeborg". 44 x 57. U.r.

Udstillet: Charlottenborg 1842 nr. 87.

Proveniens: Konsul Chr. M. Kjær, Bergen.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

1512

Louis Gurlitt, f. Altona 1812, d. Naundorf 1897

Skånsk landskab med udsigt mod Kullen. 68 x 95.

Proveniens: Hans Wilhelm og Inger Saxild, sidstnævntes auktion, Museumsbygningen 10, september 1999 nr. 56.

Louis Gurlitt var i 1837 blevet gift med Anne Elisabeth (Elise) Saxild og tilbage herfra stammer nærværende maleri.

Statens Museum for Kunst ejer to motiver fra Kullen. Det første er et måneskinslandskab dateret 1834, det andet

Kullens stejle klipper dateret 1839. Maleriet her stammer fra samme periode.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

20

1510

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1511

1512

21


22

1513

1513

C. A. Lorentzen, f. Sønderborg 1746, d. København 1828

Komtesse Lucie Charlotte Scheel (1765-1839) datter af overstaldmester Jørgen

Scheel til Gammel Estrup. Oval. 66 x 51.

Lucie Charlotte Scheel blev gift med Christian Sehestedt Juul til stamhuset Ravnholt,

Fyn. Tidligere på gården Hellerup på Fyn.

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1514

Jens Juel, f. Balslev på Fyn 1745, d. København 1802

Portræt af en ung pige, antagelig Marie Henriette

Duntzfelt (1774-1843), datter af kongelig

agent, storhandelsmand Frédéric de Coninck,

Dronninggård. Oval. 61 x 49. Samtidig ramme.

Jens Juel malede Marie Henriette første gang i 1785.

En yndig ung pige med store udtryksfulde øjne, som på

nærværende maleri, som 13-årig stående ved en balustrade

med en lyserød rose i hånden. (Ellen Poulsens

fortegnelse over Jens Juels malerier nr. 326, afb. bd. II

s. 213). Anden gang Jens Juel malede hende var i

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1514

1791, året hvor hun blev gift med kongelig agent, storkøbmand

Christian Wilhelm Duntzfelt, der også portrætteredes.

(Ellen Poulsens fortegnelse over Jens Juels

malerier nr. 573 og 574, afb. bd. II s. 370). Nærværende

maleri må, pigens alder taget i betragtning, være

udført mellem 1785 og 1791. Det interessante er, at

påklædningen er den samme som på portrættet fra

1791. Ansigtstræk og frisure er dog noget anderledes,

så hun ser mere voksen og markeret ud.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

23


1515

Emil Wilhelm Normann, f. København 1798, d. sst. 1881

Slaget ved Øland d. 1. juni 1676 imellem den forenede

danske og hollandske flåde mod den svenske

flåde. Malet efter generaladmiral Tromps rapport

til Kong Christian V. Sign. E. N. 1843. 45 x 75.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

1516

Ubekendt maler, 18. årh.

Hollandske sejlskibe på havet ud for kysten.

55 x 72. Afbildet 10.000-15.000

€ 1.350-2.000

24

1516

1515

1517

Anton Melbye, f. København 1818, d. Paris 1875

Skibe på havet, optrækkende uvejr. Sign. på bagsiden

af lærredet Anton Melbye. 33 x 48.

Afbildet 30.000

€ 4.000

1518

C. F. Sørensen, f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

"Svenske Kongens Besøg paa Kronborg". Marine

med talrige sejl- og dampskibe ud for Kronborg.

Sign. C. F. Sørensen 10de Juni 1860. 36 x 52.

Afbildet 30.000-50.000

€ 4.000-6.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1517

1518

25


1519

Joachim Gottfried Wilhelm Weitlandt, f. 1756, d. 1821?

Interiør fra de kongelige gemakker med Frederik VI, dronning Marie Sophie Frederikke samt deres to

døtre, kronprinsesse Caroline og prinsesse Wilhelmine Maria. Sign. Fecit Weitlandt 1817. Hinterglasmaleri

i farver og guld. Lysmål 40 x 51. Samtidig ramme af mahogny.

J. G. W. Weitlandt var formentlig tysk født og opholdt sig i København fra 1784 til ca. 1816. Udover nærværende

interiør kendes også to andre hinterglasmalerier af Frederik VI og dennes dronning Marie med datteren Caroline. Ligeledes

kendes et meget smukt hinterglasmaleri af familien Haarløv. Weitlandt giver i sine glasmalerier et charmerende

indtryk at tidens interiørkunst, som her, hvor vi får et fint indblik i datidens moderne møbelkunst. Ligeledes hårmode

og ikke mindst kostumehistorie er interessante kulturhistoriske minder for eftertiden. De ovennævnte værker er

afbildet og omtalt hos Jørgen Duus, "Silhuetter", København 1998, s. 108-115. Afbildet 150.000

€ 20.000

26

1519

1520

Ubekendt maler, ca. 1800

Et par allegoriske fremstillinger

af kærligheden. Den ene

med amor i færd med at krone

et ungt par med en laurbærkrans.

Den anden med amor

siddende på knæ ved siden af

to musicerende damer. Begge

i medaillon, omkring disse

kvindehermer. Skjoldformede.

Begge olie på silke. Hver lysmål

47 x 34. Samtidige Louis

XVI-rammer. (2).

Afbildet 10.000-15.000

€ 1.350-2.000

1520 1520

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

27


28

1521

Jacques Philippe de Loutherbourg, f. Strasbourg 1740, d. London 1812

Et skibbrud. Sign. J. P. Loutherbourg 1771. 36 x 47.

Udstillet: Hamburger Kunsthalle, "Europa 1789: Aufklärung, Verklärung, Verfall" i

anledning af 200-året for den franske revolution, 17.9-19.11 1989 nr. 191.

Omtalt og afbildet i ovenstående udstillingskatalog s. 190.

Maleriet er udført kort før Loutherbourg rejste til London. Maleren er klart inspireret af

sin læremester Vernets skibbrudsmalerier, omend Loutherbourg endnu stærkere formår at

gengive de store naturkræfter og deres magt over mennesket.

Afbildet 150.000-175.000

€ 20.000-23.000

1522

Adolf Kaufmann (Kaufman), f. Troppau 1848, d. Wien 1916

Strandparti fra Capri. Sign. A. Kaufmann Capri 1883. 115 x 180.

Bagpå følgende oplysninger: "Adolf Kaufman Lorberggasse 12 Wien. Strandparthie auf

Capri".

Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

1523

A. Riis Carstensen

1521

f. Sennels ved Thisted 1844, d. Helsingør 1906

"Parti fra St. Thomas". Sign. A. Riis Carstensen. 72 x 110.

Riis Carstensen rejste til så vidt forskellige eksotiske steder som Dansk Vestindien, Grønland

og Egypten. Billedet her er højst sandsynligt blevet til i perioden 1869-74, hvor Riis Carstensen

befandt sig i Dansk Vestindien.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1522

1523

29


1524

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Rhododendron, valmue, pæon, iris, guldregn og

passionsblomster i en "græsk" vase dekoreret

med

Bertel Thorvaldsens "Dagen" på en marmorkarm.

Sign. I. L. Jensen. 68 x 55. Forgyldt ramme

med

empireornamenter.

Udstillet: Hirschl & Adler Galleries, New York, "Johan

Laurits Jensen: Father of Danish Flower Paintings",

1988-89 nr. 19.

På akademiet studerede I. L. Jensen under C. W. Eckersberg

og blomstermaleren C. D. Fritsch. 1821 besluttede

han sig for at hellige sig blomstermaleriet. Han drog til

Paris og studerede blomstermaleriet hos de to flamske

brødre Gérard og Corneille van Spaendonck. Deres blomstermalerier

var i høj kurs i perioden. Kronprins Christian

Frederik, (den senere Christian VIII), der var akademiets

præces, opfordrede ham tillige til at søge ind på

Sèvres-fabrikken, hvor han lærte at mestre det brogede

overglasurmaleri. Jensen tilbragte 4 måneder der, understøttet

af Prinsen. Efter hjemkomsten til Danmark blev

han ansat på Den kongelige Porcelænsfabrik, hvor han

bl.a. dekorerede porcelænstallerkener og store prydvaser

til Kongehuset.

I. L. Jensen blev Danmarks ledende blomstermaler med

en stor skare af elever. Hans produktion er varieret fra

blomsterstykker, til frugtstykker, eller en blanding af begge,

til blomster i urtepotter, til vildtvoksende blomster og

helt enkle blomsterstudier. Både vilde og dyrkede blomster

gengav han så tæt på virkeligheden som muligt.

Nærværende maleri viser med al styrke hans formåen. I

en stor græsk vase har han malt en overdådig buket,

som enhver kunne ønske at eje.

Afbildet samt gengivet på katalogets omslag

1.500.000

I. L. Jensen, b. Copenhagen 1800, d. Copenhagen1856

Rhododendrons, poppies, peonies, irises, laburnum

and passion flowers in a "Grecian" vase decorated

with Bertel Thorvaldsen’s "Dagen" (The

Day) on a marble frame. Signed I. L. Jensen.

68 x 55. Gilt frame with Empire ornamentation.

Exhibited: Hirschl & Adler Galleries, New York,

"Johan Laurits Jensen: Father of Danish Flower

Paintings", 1988-89 no. 19.

At the Academy, I. L. Jensen studied under C. W.

Eckersberg and the flower painter C. D. Fritsch. In

1821, he decided to dedicate himself to flower painting.

He travelled to Paris and studied flower painting

with the two Flemish brothers Gérard and Corneille

van Spaendonck. Their flower paintings were

held in high esteem at the time. Crown Prince Christian

Frederik, (later to become King Christian VIII),

who was the president of the Academy, also urged him

to apply for a position at the Sèvres factory, where he

learned to master variegated overglaze painting.

With the support of the Prince, Jensen spent four

months there. Upon his return to Denmark, he was

employed at the Royal Copenhagen Manufactory,

where his work included decorated porcelain plates

and large ornamental vases for the Royal Family.

I. L. Jensen became the leading flower painter in

Denmark and he had a host of pupils. His output varies

from flower pieces to fruit pieces, or a combination

of both, from potted flowers to flowers growing in

the wild, and simple flower studies. He painted wild

and cultivated flowers with the maximum of realism.

The present painting is a powerful display of his ability.

He has painted a magnificent bouquet in a large

Grecian vase, which anyone would be proud to own.

Depicted and reproduced on the cover of the catalogue.

€ 200.000

30 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1524

31


1525

1525

P. C. Skovgaard, f. Ringsted 1817, d. København 1875

"Stille Sommeraften ved en Indsø". Bondedammen i Hellebæk, unge mødre vasker tøj. Sign. monogram.

80 x 100.

Udstillet: Kunstforeningen, "Udstilling af P. C. Skovgaards Arbejder i 100 Aaret for hans Fødsel", 1917 nr. 277.

Proveniens: Barnevognsfabrikant P. F. A. Thomsen. ABR auktion 266, 1971 nr. 178, afb. s. 57.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

1526

August Schiøtt, f. Helsingør 1823, d. Hellebæk 1895

To kvinder og en hund på en skovsti med udsigt mod havet en sommerdag. Sign. A. Schiøtt 1878. 62 x 51.

Hvad angår både motiv og malestil minder maleriet på mange måder om guldaldermaleren P. C. Skovgaards to større

og tidligere malerier "Bøgeskov i maj. Parti fra Iselingen" (1857) og "Parti af Iselinge Skov" (1861), hvoraf det

førstnævnte i dag ejes af Statens Museum for Kunst i København og det andet for nylig solgtes af Bruun Rasmussen

til Storstrøms Kunstmuseum i Maribo.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

32 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1526

33


1527

1527

Dansk maler, ca. 1850

Opstilling med roser, syrener, passionsblomster og stokroser i en krystalvase på

et bord med vindrueklaser, ferskner og melon. 53 x 62. Empireramme.

Afbildet 30.000

€ 4.000

1528

Hanne Brandt/Hanne Printz, 19. årh.

Primula, lyserøde roser og gule blomster i lerpotter på en karm. Dobbeltsign.

Hanne Brandt 1834 og Hanne Printz. 71 x 57. Louis XVI-ramme.

Lignende motiver med blomster i potter kendes også af I. L. Jensen.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

34 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1528

35


1529 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Åløb i bøgeskoven. Sign. P. Mönsted Mosgaard

1888. 73 x 62.

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

1529

1530

L. A. Smith, f. København 1820, d. sst. 1906

Den lille Havfrue og prinsen. Sign. L. A. Smith

1851. 100 x 73.

H. C. Andersens folkeeventyr "Den lille Havfrue" udkom

i 1837 i tredje hefte af "Eventyr, fortalte for

Børn". Enhver voksen som ethvert barn kender Den lille

Havfrue, der særligt i form af Edvard Eriksens bronceskulptur,

opstillet på Langelinie i København i

36 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1913, har opnået verdensberømmelse. I Andersens historie

redder havfruen prinsen fra druknedøden på havet.

Hun forelsker sig i ham og får ved en heks' mellemkomst

forvandlet sin fiskehale til et par menneskeben,

som hun dog kun kan bruge under svære smerter. Forvandlingen

koster hende også stemmen og kun hvis

hun formår at vinde prinsens kærlighed og blive gift

med denne, opnår hun menneskenes udødelige sjæl.

Vælger prinsen en anden til hustru, vil havfruen blive

til skum på havet. Det sidste bliver havfruens sørgelige

skæbne i Andersens fortælling. L. A. Smiths version af

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1530

mødet mellem havfruen og hendes udkårne synes ikke

at trække på en konkret scene i Andersens eventyr eller

for den sags skyld på brødrene Grimms eventyr om

"Havfruen i dammen" fra 1843. Hos Smith ser det ud

til, at den prinseligt klædte ungersvend har fanget sin

havfrue i et åløb ved hjælp af en fiskestang, hendes

havfruehale er endnu intakt og lykkelige, forelskede

smil ses på de tos læber - deres verdeners uforenelighed

kaster her endnu ingen dystre skygger.

Afbildet 25.000-35.000

€ 3.400-4.700

37


1531

1531

Frederik Rohde, f. København 1816, d. Frederiksberg 1886

"Udsigt mod Joenstrup Seminarium". Sign. monogram 1850. 52 x 69. Damborgramme med etiket.

Udstillet: Charlottenborg 1851 nr. 178.

Proveniens: Papirhandler Wilhelm Wanscher (1851), senere dennes søn kirurg Oscar Wanscher. Billedet er

betegnet på blændrammen: "Tilhører Dr. med. Oscar Wanscher".

Joenstrup eller Jonstrup seminarium er Danmarks ældste. Det begyndte sin virksomhed i 1791 på Blågård,

en 1600-tals lystejendom, hvis hovedbygning lå ved det nuværende Slotsgade mellem Nørrebrogade og Baggesensgade.

I 1807 blev bygningerne ødelagt under englændernes bombardement, og man flyttede derfor i 1809

seminariet til Jonstrup ved Lyngby, hvor staten erhvervede en gammel klædefabrik, hvis hovedbygning nu

omdannedes til skole. Her var der plads til både lærer- og elevboliger, og stedet udviklede sig til et lille sluttet

samfund i de skønne, landlige omgivelser, hvor man med ombygninger forblev til langt op i 1900-tallet, indtil

en ny seminariebygning opførtes i Fortunbyen i Lyngby. Afbildet 60.000

€ 8.000

1532

Vilhelm Kyhn, f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

Udsigt over en fjord, sommer. Sign. monogram 16/8 62. 32 x 44.

Ifølge oplysninger på bagsiden skulle maleriet såvel have været udstillet på Charlottenborg i 1858 (nr. 91)

som på Kyhns Hundredårsudstilling i 1919 (nr. 246), hvor det er placeret blandt værker fra 1870erne. Maleriets

datering: 16. 8. 62 synes dog at umuliggøre udstilling på Charlottenborg i 58. På Hundredårsudstillingen

kan man have overset dateringen og fejlagtigt anbragt billedet sammen med værkerne fra 70erne. Målene

og signeringen passer ellers, og motivet oplyses her som Horsens fjord. Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

1533

Anders Lunde, f. København 1809, d. sst. 1886

Skovslette omkranset af høje træer. Sign. A. Lunde. 33 x 50. Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

38 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1532

1533

39


1534

C. W. Eckersberg, f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"En qvindelig Figur, som staar ved en Seng, reder sit Haar". 28,5 x 18,5.

Proveniens: C. W. Eckersbergs dødsboauktion, "Fortegnelse over en Samling Malerier,

Skizzer og Haandtegninger, tilhörende Boet efter afgangne Professor ved Kunstacademiet

C. W. Eckersberg, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, hvilke bortsælges ved offentlig

Auction, der afholdes i Kunstforeningens Locale Tirsdagen den 17de Januar

1854 og fölgende Dage, imod Betaling til Overretsprocurator Winther, boende paa gl.

Amagertorv Nr. 38, 2den Sal", nr. 106.

På bagsiden gammel etiket: "En kvindelig Figur, som staar ved en Seng, reder sit Haar.

Ufuldendt Modelstudie. Eckersbergs Fortegnelse over Modeller m.m. 1854 Catalog no.

106".

Eckersberg er ofte blevet kaldt for både "den danske guldalders fader" og "den danske malerkunsts

fader". Sikkert er det i hvert fald, at han var faderen til anvendelsen af kvindelige

nøgenmodeller i dansk malerkunst. Da Eckersberg i 1820 blev udnævnt til professor

ved akademiet, var det hverken tilladt eller velset at anvende en nøgen kvinde som model

for et maleri. Den franske kunstner Saly havde forbudt dette, da han blev direktør for det

nyåbnede danske kunstakademi i 1754. Det var først i 1833, at Eckersberg begyndte at

anvende kvindelige nøgenmodeller i sin private undervisning og med de såkaldte "sommerøvelser"

i 1839, at han indledte en brug af kvindelige nøgenmodeller i sin formelle

undervisning på akademiet. Inden da havde Eckersberg dog selv beskæftiget sig med genren,

bl.a. da han var i Paris 1810-13. Dette lille modelstudie er formodentlig et tidligt

værk. Det både ligner og adskiller sig fra Eckersbergs mest berømte af slagsen: "Kvinde

foran et spejl" fra 1839 (Den Hirschsprungske Samling), hvor Eckersberg dog med vellykket

påpasselighed har gjort maleriet mere "stuerent" ved at tildække væsentlige dele af

kvindens krop med henholdsvis spejlets kant og et hvidt klæde. I begge malerier er den unge

kvinde dog ved at gøre sig i stand, så nøgenheden næsten virker naturlig.

Afbildet 2.500.000-3.000.000

40 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1534

41


C. W. Eckersberg, b. Southern Jutland 1783, d. Copenhagen 1853

A Female Figure Standing by a Bed Combing her Hair. 28.5 x 18.5.

Provenance: Auction of C. W. Eckersberg's estate, "Catalogue of a collection of Paintings,

Sketches and Drawings belonging to the estate of the late C. W. Eckersberg, professor at

the Academy of Art, Knight of the Dannebrog and holder of the Order of the Dannebrog to

be held at the premises of the Society of Art on 17 January 1854 and the following days

against payment to High Court Attorney Winther, residing at gl. Amagertorv no. 38,

2nd floor", no. 106.

On the reverse an old label: "En kvindelig Figur, som staar ved en Seng, reder sit Haar.

Unfinished study of model. Eckersbergs Fortegnelse over Modeller m.m. 1854 Catalog no.

106".

Eckersberg has often been referred to both as the "Father of the Golden Age" and the "Father

of Danish Art". In any event, it is certain that he fathered the use of the nude female

model in Danish painting. When Eckersberg was appointed professor at the Academy in

1820 it was not permitted and it was frowned upon to have a nude female model stand

for a painting. The French artist Saly had forbidden it when he became director of the

newly opened Danish Academy of Art in 1754. It was not until 1833 that Eckersberg began

to use nude female models in his private lessons, and with the so-called "summer

exercises" in 1839 he started to use nude female models as part of formal teaching at the

Academy. However, prior to that, Eckersberg had also dedicated himself to the genre, for

instance when he was in Paris in 1810-13. This small study of a model is probably an

early work. It has both similarities with and elements distinct from Eckersberg's most famous

work of the kind - "Kvinde foran et spejl" (Woman at her Mirror) from 1839 (The

Hirschsprung Collection), where, however, Eckersberg has conscientiously and successfully

managed to make the picture more "respectable" by covering certain essential parts of

the woman's body with a mirror and a white cloth. However, in both paintings as the

young woman is at her toilet, her nakedness appears almost natural.

€ 335.000-400.000

42 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1534 - detaille

43


1535

Janus la Cour

f. Ringkøbing 1837, d. Odder 1909

Parti fra Villa d'Este. Sign. J. la Cour Villa

d'Este 30. april 1908. 46 x 70.

Afbildet 50.000

€ 6.700

1535

1536

1536

Thorald Læssøe

f. Frederikshavn 1816, d. København 1878

Napolibugten med Vesuv.

Betegnet på blændrammen Th. Læssøe.

23 x 30. Afbildet 40.000

€ 5.400

44 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1537

C. F. Aagaard, f. Odense 1833, d. København 1895

Venedig i solnedgangen. Sign. C. F. Aagaard

samt utydelig datering. 27 x 48.

C. F. Aagaard dyrkede fortrinsvis det danske landskab.

Hans begrænsede rejseaktivitet gør billeder som

dette fra Italien til en sjældenhed. På ABR auktion

721, 2003, nr. 1114 solgtes dog et ganske lignende

motiv fra Venedig, denne gang i dagslys.

Afbildet 25.000

€ 3.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1537

1538

1538

P. S. Krøyer

f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

"Det antike Teater i Taormina". Sign. S. Krøyer

Taormina 1901. 33 x 65. Malt på træ.

H. Chr. Christensens fortegnelse over P. S. Krøyers malerier

nr. 696.

Udstillet: Den Frie 1902 nr. 112. Kunstforeningen,

"P. S. Krøyer", 1980 nr. 66.

Afbildet 125.000

€ 17.000

45


1539

1539

Ditlev Blunck, f. Holsten 1798, d. Hamborg 1854

Drenge, der ryger tobak. Scene fra Rom. 58 x 47. Damborgramme med etiket.

Proveniens: ABR auktion 42, 1953 nr. 4a, afb. s. 58.

Drengene tager sig en rygepause i skyggen af Konstantinbuen i Rom, i baggrunden kaster

den nedgående sol sit skær på Monte Celio med kirken SS. Giovanni e Paolo.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

46 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1540

1540

Henrik Olrik, f. København 1830, d. 1890

"En Nonne om Morgenen i sin Celle". Sign. H. Olrik Rom 1863. 59 x 44. Damborgramme

med etiket.

Udstillet: Charlottenborg 1864 nr. 98. Museumsforeningens Udstilling, "Malerkunst

fra Hjem i Hobro og Opland", 1944 nr. 95.

Proveniens: Grosserer Hvalsøe.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

47


1541

1542

1543

1541

Peter Raadsig

f. København 1806, d. sst. 1882

Italiensk familie på udflugt i

Albanerbjergene. Sign. P.

Raadsig 1878. 29 x 40.

Afbildet 40.000

€ 5.400

1542

I. P. Møller

f. Fåborg 1783, d. København 1854

"Borgen Hausach i Schwarzwald

ved Solens Nedgang".

Sign. I. P. M. 1820. 32 x 49.

Antagelig det på Charlottenborg

i 1821 som nr. 43 udstillede

maleri med titlen "Indgangen

til et Kloster i Kinsingerdalen

i Tyskland. I Mellemgrunden

sees paa Klippen Ruinerne

af Slottet Hausach."

Proveniens: Professor Weyse.

Afbildet 20.000

€ 2.700

1543

Andreas Fritz

f. Mov 1828, d. Louisenhøj 1906

Udsigt over Silkeborgsøerne.

Sign. A. Fritz 1881.

56 x 95. Afbildet 25.000

€ 3.400

1544

Johann Jacob Frey

f. Basel 1813, d. Frascati 1865

Parti fra Albanerbjergene

med udsigt mod pavens

sommerpalads Castelgandolfo.

I forgrunden italienerinder.

Sign. J. J. Frey Roma

1863. 100 x 148.

Frey malede bl.a. i Paris, München,

Napoli og Rom, hvor han

endte med at bosætte sig med sin

familie. Efter at Frey var flyttet

til Rom, foretog han jævnligt

udflugter til omegnen af Rom

for at male "plein-air"- i det fri.

Hans atelier besøgtes af fornemme

personer som Kong Ludwig I

og Friedrich Wilhelm IV af

Preussen, for hvem han bl.a.

malede italienske landskaber.

Afbildet 200.000

€ 27.000

48 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1544

1544 - detaille

49


1545

1545

Peter Ilsted, f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

Ung pige i en lys sommerkjole ved et vindue. Sign. monogram 1917. 49 x 54.

Motivet er fra Liselund på Møn, hvor Ilsted lejede sig ind for sommeren i begyndelsen af

det 20. århundrede, ofte sammen med malervennen Georg Achen. Det charmerende landsted

Liselund blev et yndet motiv for Ilsted.

Afbildet 175.000-200.000

€ 23.000-27.000

1546

Peter Ilsted, f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

"Før Frokost". Motiv fra Capri. En ung pige sidder i en skyggefuld gårdhave og

læser. Der er dækket op til to personer med frugt og vin. Sign. Peter Ilsted

1891. 53 x 38.

Udstillet: Charlottenborg 1892 nr. 238.

Afbildet 400.000-450.000

€ 54.000-60.000

50 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1546

51


52 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1547 CD

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Sommeraften i Tivoli. I baggrunden "Stillmanns

Koncertsal", forløberen for teaterbygningen

"Glassalen", og busten af H. C. Lumbye, elsket

Tivoli-komponist og orkesterleder. Sign. Paul Fischer

1888. 42 x 53.

Udstillet: Øregaard Museum, "Paul Fischer på Øregaard

Museum", 2003 nr. 3.

Georg Carstensen (1812-57) var en rejselysten og foretagsom

forretningsmand, der i 1843 som den første førte det

europæiske forlystelsesliv til København med stiftelsen af

Tivoli. På sine rejser havde han set lignende etablissementer

og Carstensens store succes med de såkaldte "Festinoer",

illuminations- og fyrværkerifester, gav ham mod på

det endnu større projekt "Kjøbenhavns Tivoli og

Vauxhall", som han fik et fem-årigt kgl. privilegium til i

1842. Tivoli blev straks et tilløbsstykke, der gennem årene

oplevede til- og fragang af forlystelser omkring Havens

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1547

klassikere: Pantomimeteatret, koncert- og teatersalene,

"Kunstnerplænen", rutschebanen og spise- og dansestederne.

Særligt i 1888, det år Paul Fischer malede folkelivet

i Tivoli en sommeraften, kunne publikum opleve

spændende nyheder. Det år afholdt København "Den nordiske

Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling", hvor

Tivoli indlemmedes i udstillingsområdet og bl.a. kunne

byde på den i Tivoli-søen opførte fregat "Sankt Georg"

med restauration om bord. Havens flotte lyseffekter er

markante i Fischers maleri: Den illuminerede koncertsal,

de kulørte lampetter og gadelygten med de stiliserede blomsterhoveder

af opalglas. Carstensen, som døde i 1857 i en

alder af kun 44 år, ville have frydet sig. Han lagde særlig

vægt på illumination, først med gas, senere med elektricitet,

som virkemiddel til at imponere Tivolis gæster - en tradition

den gamle Have har holdt i hævd til i dag.

Afbildet 500.000-600.000

€ 67.000-80.000

53


1548

1548

Vilhelm Kyhn, f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

"Parti af Kysten ved Taarbek". Vinter. Sign. V. Kyhn Kbhvn. 53. 78 x 104.

Udstillet: Charlottenborg 1853 nr. 141. Foreningen for National Kunst, "Vilhelm Kyhn

(1819-1903) Hundredaarsudstilling", 1919 nr. 61.

Proveniens: Generalkonsul Johan Hansens samling nr. 970, dennes auktioner, del II,

Winkel & Magnussen 123, 1932 nr. 92, afb. s. 19.

Afbildet 30.000-35.000

€ 4.000-4.700

1549

L. A. Ring, f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

"Roskilde Landevej Vinterdag". 80 x 157.

Udstillet: Stedelijk Museum Amsterdam, "Tentoonstelling van Deensche Kunst" (Den

danske Kunstudstilling)" 1934 nr. 61 med titlen "Heerweg naar Roskilde, Winterdag".

Udlåner Grosserer Hans Lystrup.

I anmeldelser fra udstillingen fremhæver de hollandske kunstkritikere Vilh. Hammershøi,

L. A. Ring og J. F. Willumsen, som hørte til den internationale klasse blandt de danske

kunstnere.

Afbildet 50.000

€ 6.700

54 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1549

55


1550

Vilhelm Hammershøi, f. København 1864, d. sst. 1916

"Aften i Dagligstuen". Interiør med kunstnerens moder Frederikke Amalie

Hammershøi og hustru Ida Hammershøi siddende ved et bord. 1909.

Sign. V. H. 62 x 50. Samtidig ramme.

Sophus Michaëlis' og Alfred Bramsens fortegnelse over Vilhelm Hammershøis malerier

nr. 317.

Maleriet findes i to identiske udgaver: Statens Museum for Kunst ejer et maleri med samme

motiv og mål, dateret 1891, (Sophus Michaëlis' og Alfred Bramsens fortegnelse over

Vilhelm Hammershøis malerier nr. 101). En skitse til de to identiske malerier findes på

Davids Samling som inventarnr. B 314. Denne er tegnet med sort, rødt og hvidt kridt på

papir, (Sophus Michaëlis' og Alfred Bramsens fortegnelse over Vilhelm Hammershøis malerier

nr. 103, samt afbildet hos Poul Vad, "Hammershøi", 1988 s. 75).

Hammershøi blev gift med Ida Ilsted i 1891, hvor den første udgave af dette maleri blev

til. Kunstneren har således skildret den nyetablerede familie med de to vigtigste kvinder i

sit liv: Hustruen og moderen. Ida blev ikke alene en trofast hustru for ham, men var indtil

hans død 26 år senere desuden hans foretrukne model. Hammershøi var ligeledes

stærkt knyttet til sin særdeles omsorgsfulde mor, der gik meget op i sønnens velvære og

kunstneriske karriere. Således samlede hun lige frem til sin død i 1914 (kun 2 år før Vilhelm

Hammershøis død) alle de udklip med omtaler om sin søn, hun kunne skaffe, i en

stor scrapbog. I dette motiv har Hammershøi skildret kvinderne henholdsvis frontalt og i

profil - og altså ikke rygvendt, som han ellers ofte yndede. Derved har maleriet også decideret

karakter af et dobbeltportræt, hvor kvindernes ansigter desuden er fremhævet ved det

lys, der rammer dem. De lyse ansigter mod den mørke baggrund skaber en effekt af "clairobscure",

der er et kunstnerisk virkemiddel udviklet i barokken: Ved at manipulere med

lys og skygge kan kunstneren bestemme, hvad beskueren skal være ekstra opmærksom på

og opleve med forstærket intensitet. Foruden ansigterne er også Idas hænder og forklæde

samt moderens læsestof fremhævet af lyset. Ved at lade de to kvinder henholdsvis læse og

lave håndarbejde bygger Hammershøi videre på guldalderens tradition med interiørskildringer

af syselsatte borgerkvinder i deres hjem.

Motivet og stilen har dog også flere fællestræk med hollandsk malerkunst - både den ældre

og mere moderne. Således kan maleriet med sit motiv og sin farveholdning bl.a. sammenlignes

med værker af den hollandske interiørmaler Jan Vermeer van Delft (1632-1675) og på

sin vis også med et par af Vincent van Goghs (1853-1890) mørke værker, såsom “Bønder

der spiser kartofler” fra 1885 (Van Gogh-museet i Amsterdam). Hammershøi kan meget vel

have ladet sig inspirere af hollandsk malerkunst, da han besøgte Amsterdam, Haarlem,

Haag og Rotterdam i 1887, og vi ved, at han kendte til van Goghs kunst i 1893, hvor der

udstilledes 25 af dennes værker i Den Frie Udstillings Bygning i København.

Afbildet 1.200.000

56 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1550

57


Vilhelm Hammershøi, b. Copenhagen 1864, d. Copenhagen 1916

Evening in the Parlour. Interior with the artist’s mother Frederikke Amalie

Hammershøi and wife Ida Hammershøi sitting at a table. 1909. Signed V. H.

62 x 50. Period frame.

Sophus Michaëlis' and Alfred Bramsen's catalogue of Vilhelm Hammershøi's paintings

no. 317.

The painting exists in two identical versions; The Danish National Gallery owns a painting

with the same subject and measurements, dated 1891 (Sophus Michaëlis' and Alfred

Bramsen's catalogue of Vilhelm Hammershøi's paintings no. 101). A sketch of the two

identical paintings may be found in The David Collection as Inventory No. B 314. This is

drawn in black, red and white chalk on paper (Sophus Michaëlis' and Alfred Bramsen's

catalogue of Vilhelm Hammershøi's paintings no. 103).

Hammershøi married Ida Ilsted in 1891, when the first version of this painting was

created. Thus the artist was portraying his newly established family with the two most important

women in his life - his wife and his mother. Ida was not just a faithful wife to him,

but was also until the time of his death 26 years later his favourite model. Hammershøi also

had a close bond with his particularly solicitous mother, who took a great interest in the welfare

and artistic career of her son until the very moment of her death in 1914 (only two years

before Vilhelm Hammershøi's own death), collecting all the cuttings about her son she

could find in a large scrapbook. In this portrayal Hammershøi has depicted one of the women

from the front and the other in profile – that is to say, not with their backs to the viewer,

which he was often fond of doing. Thus the painting decidedly has the nature of a double

portrait, in addition one where the women's faces are thrown sharply into relief by the light

illuminating them. The light faces against the dark background creates a chiaroscuro effect,

an artistic device developed during the baroque period: by manipulating light and shade

the artist is able to draw the viewer's attention to particular elements which he wishes to be

experienced with increased intensity. Besides the faces, the light sets Ida's hands and apron

and his mother's reading matter into relief. In having the one of the women reading and

the other doing needlework Hammershøi was building further on the Golden Age tradition

of interiors of women from the burgher class occupied in their homes.

However, the subject and style does have several features in common with Dutch painting –

both of older and more modern provenance. Thus the painting with its subject and approach

to colour may be compared with the likes of the Dutch baroque artist Jan Vermeer

van Delft (1632-1675) and also, in its own way, with a couple of Vincent van Gogh's

(1853-1890) dark works, such as "The Potato Eaters" from 1885 (Van Gogh Museum in

Amsterdam). It is quite possible that Hammershøi drew inspiration from Dutch painting

when he visited Amsterdam, Haarlem, The Haag and Rotterdam in 1887, and we know

he knew of Van Gogh's art when in 1893, 25 of the latter's works were exhibited in the Den

Frie Exhibition Hall in Copenhagen. € 160.000

58 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1550 - detaille

59


1551

1551

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

"Holger Drachmann ved Kaminen, Skagen".

Sign. M. A. 49 x 35.

Holger Drachmann siddende ved kaminilden var et motiv som også skagensmaleren P. S.

Krøyer benyttede. Hans monumentale maleri af den cigarrygende digter og maler, udført i

perioden 1903-1907, blev solgt til Skagens Museum på ABR auktion 690, 2001 nr.

1049.

Afbildet 50.000

€ 6.700

60 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1552

1552 CD

Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst. 1935

"Moderen fletter Barnets Haar". Sign. A. Ancher. 60 x 55.

Udstillet: Charlottenborg 1916 nr. 10.

Ophøjet ro, nærhed og intimitet springer i øjnene i dette motiv af en mor, der fletter sin

datters hår. Med ømhed maler Anna Ancher med pastelagtige farver denne hverdagsscene

med solskin gennem vinduet. På forunderlig vis har hun malt de to, mor og datter,

så beskueren ikke er i tvivl om deres tætte og kærlige forhold til hinanden.

Afbildet 300.000-350.000

€ 40.000-47.000

61


Katalognr.

1553

Michael

Ancher

62 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

63


1553

1553

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

"Vil han klare pynten". Sign. Michael Ancher 1885. 110 x 142.

Nærværende maleri er, tillige med det, der tilhører Kongehuset, den eneste udgave i det store format af dette kendte motiv.

Allerede i 1879 fik Michael Ancher ideen til "Vil han klare Pynten". I et brev til sin forlovede Anna fra begyndelsen af

juli 1879 har han lavet en kompositionsskitse, som i det store og hele svarer til det endelige resultat.

Michael Ancher ønskede med dette monumentale maleri at heroisere Skagens fiskere, at vise omverdenen, hvad disse stod

for, hvilken uegennyttig - lønnen var ussel - og livsfarlig gerning de udførte som redningsmænd ved de mange strandinger

og skibsforlis omkring det farefulde farvand ved Grenen.

Med dette maleri fremhæver han disse tapre fiskere og redningsmænds betydning ikke kun for lokalsamfundet, men også

for resten af landet.

Maleriet blev årets billede, da det udstilledes på Charlottenborg i København i 1880. Det blev en klassiker i dansk kunst:

Et motiv som de fleste kendte dengang, idet det blev trykt i Illustreret Tidende, og som de fleste kender i dag.

Tre købere stod på spring for at erhverve maleriet: Kunstforeningen, Statens Museum for Kunst og Kongehuset. I dag

hænger det på Amalienborg. Det vakte opmærksomhed at Christian IX, der ikke var kendt for sin kunstinteresse, købte

maleriet til ophængning i sin spisestue.

Det var derfor naturligt, at Michael Ancher udførte i hvert fald endnu en udgave i det store format (nærværende maleri).

Afbildet 2.500.000

€ 335.000

64 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1554

Michael Ancher

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Skagenfisker i aftensol. Antagelig

fisker og redningsmand Anthon

Fedder Henriksen. Sign.

M. Ancher. 40 x 31.

Delstudie til "Fiskere vende hjem

fra Nordstranden. Aftensol" fra

1899.

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

1555

Michael Ancher

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Skawbo med kasket. Sign. M. A.

1920. 45 x 38.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1556

Michael Ancher

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Fisker med pibe og sydvest. Sign.

Michael Ancher 15. 36 x 29.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1554

1555 1556

65


1558

1557

1557

Frederick J. Tudgay

engelsk marinemaler, aktiv 1850-1877

Forliste skibe ud for klippekyst. Sign.

F. J. Tudgay 1873. 76 x 137.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

1558

Holger Lübbers

f. København 1850, d. sst. 1931

Stille dag på stranden, der stanges ål.

Sign. Holger Lübbers 1912. 75 x 106.

Afbildet 40.000

€ 5.400

1559

C. F. Sørensen

f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

Sejlskibe og fiskerbåd i Sundet ud for

Kronborg. Sign. C. Frederik Sørensen

Danmark 1870.

108 x 155.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

66 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

67

1559


1560

1560 CD

Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst. 1935

"Interiør fra Charlottenborg". Kunstnerens hustru Martha i lyseblå kjole i

Charlottenborgs æresbolig omgivet af malerier og empiremøbler. Sign. Viggo

Johansen 1919. 68 x 86.

Udstillet: Charlottenborg 1935 nr. 259. Kunstforeningen, "Professor Viggo Johansen -

Studier og tidlige Billeder", 1936 nr. 111, her dog med forkert datering: 1920.

Proveniens: Viggo Johansens dødsboauktion, Winkel & Magnussen 199, 1936 nr. 292,

afb. s. 39.

Afbildet 50.000

€ 6.700

68 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1561

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Portræt af forfatterinden Sofie Albertine (Alba)

Schwartz, f. 1857 d. 1942. Ca. 1900-1901.

Sign. M. A. 95 x 64.

Proveniens: Billedet stammer fra nuværende ejers farmor,

der i en kort periode var ung pige i huset hos Alba

og Otto Schwartz.

Et mindre, men motivmæssigt identisk maleri fra

1901, findes på Skagens Museum (55 x 35).

Alba var den yngste af en børneflok på fjorten. Som

ung ønskede hun at blive skuespiller, men så mødte

hun juristen Otto Schwartz, der var af tysk slægt. De

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1561

blev gift og fik to drenge. Den yngste søn, Walter, blev

maler og kunstkritiker. 1899 blev Otto Schwartz udnævnt

til byfoged i Skagen, og familien flyttede dertil.

Snart blev Alba en del af det kunstneriske miljø. Hun

sluttede nært venskab med kunstnerne og blev på opfordring

af Michael Ancher forfatter til tobinds-værket

om "Skagen før og nu". Ancher ville selv have skrevet

om byen, men mente at Alba var mere talentfuld og

overgav hende derfor sine noter.

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

69


1562

1562 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Ænder ved et bondehus. Sign. P. Mønsted Baarse. 34 x 25.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1563 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Legende børn i haven ved et bondehus. Sign. Peder Mønsted Syvendekøb

1924. 44 x 65. Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

1564 CD

H. A. Brendekilde, f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Hønsene fodres. Sign. H. A. Brendekilde 06. 48 x 64.

Afbildet 75.000

€ 10.000

70 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1563

1564

71


1565 CD

N. F. Schiøttz-Jensen

f. Vordingborg 1855, d. København 1941

Interiør med siddende kvinde, der kigger ud af et

vindue. 1890. Sign. N. F. Schiøttz-Jensen. 78 x 55.

På bagsiden følgende oplysninger: "Interiør med en

ung Pige 1890, kjøbt paa hans retrospektive Udstilling

Marts 1903 hos Winkel og Magnussen".

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

1565

1566 CD

H. A. Brendekilde, f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

"Besøg hos Væver Hans Nielsen. Abbednæs".

Snapsen smages. Ca. 1910. Sign. H. A. Brendekilde.

64 x 84.

På bagsiden udstillingsetiket fra Charlottenborg.

Nærværende interiør viser det nære slægtskab med L.

A. Rings motivverden og hans gengivelse af den danske

almue. Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

1567 CD

Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst. 1935

Interiør fra en bondestue med den lille i vuggen.

Sign. V. J. 1901. 52 x 65.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

72 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1566

1567

73


1568

1569

1570

1568

Hollandsk maler, 17. årh.

Marine med talrige skibe. Sign.

P. F. 40 x 56. Malt på træ.

Proveniens: Gaunø inventarnr. 37.

Købt på auktion på Gaunø omkring

1930 af Carl Paulsen.

På auktionen på Gaunø 1930 kunne

to malerier svare til nærværende

maleri: Nr. 35: "Søstykke, Stormvejr"

41 x 52. Nr. 192: Søstykke,

Storm i van der Veldes Stil. 46 x 55.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

1569

Lorenz Petersen

f. Flensborg 1803, d. 1870

Skibsportræt af sejlskibet

"Schiller" ud for Helgoland.

Sign. L. Petersen & P. Holm

Gebrüder 1855 og betegnet:

"geführt von Capt: C. P. Guldagger".

46 x 64.

Midt i 1850erne gik Lorenz Petersen

i kompagniskab med sin halvbror

P. Chr. Holm, hvilket også

fremgår af signaturen på brødrenes

skibsportrætter fra den periode. Efter

Petersens død overtog dennes

søn Heinrich samarbejdet med

Holm.

Afbildet 20.000

€ 2.700

1570

Joseph Vernet, stil, 18. årh.

Sydlandsk kystparti med adskillige

personer samt sejlskibe.

80 x 108.

Proveniens: ABR auktion 147,

1962 nr. 114.

Afbildet 30.000

€ 4.000

1571

Franz Richard Unterberger

f. Innsbruck 1838, d. Neuilly-sur-Seine 1902

Måneskinslandskab med folkeliv

ved kysten, i forgrunden ligger

et stort strandet skib. Sign.

F. R. Unterberger. 80 x 145.

Proveniens: Tølløse Slot.

Afbildet 200.000

€ 27.000

74 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1571

75


1572

1572 CD

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Vesterbrogade, i baggrunden Frihedsstøtten. Sign. Paul Fischer. 57 x 75.

Udstillet: Øregaard Museum, "Paul Fischer på Øregaard Museum", 2003 nr. 50.

En yndet effekt hos Paul Fischer er lysets reflektioner i de blanke regnpytter.

Afbildet 300.000-350.000

€ 40.000-47.000

1573 CD

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

En ung soldat kigger efter en tjenestepige ved Storkespringvandet. I baggrunden det endnu ikke

færdigbyggede Christiansborg. Sign. Paul Fischer Mai 1916. 34 x 42.

Christiansborg stod færdig 1928.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

1574 CD

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Rådhuspladsen, i baggrunden ses Palace Hotel i silhouet mod den grå himmel.

Sign. Paul Fischer. 32 x 39.

Udstillet: Øregaard Museum, "Paul Fischer på Øregaard Museum", 2003 nr. 79.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

76 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1573

1574

77


1575

1576

1577

1575

Otto P. Balle

f. Estruplund 1865

d. København 1916

"Før Tordenvejret. Motivet

fra Bisserup". Sign. Otto P.

Balle 1892. 51 x 84.

Udstillet: Charlottenborg

1892 nr. 33.

Afbildet 15.000

€ 2.000

1576

Ferdinand Richardt

f. Brede 1819

d. Oakland, Californien 1895

Børglum Kloster.

Sign. F. R. 1848. 25 x 35.

Børglum Kloster ligger på en

bakketop med udsigt over Løkken

og Vesterhavet.

Afbildet 8.000-12.000

€ 1.100-1.600

1577 CD

N. F. Schiøttz-Jensen

f. Vordingborg 1855

d. København 1941

"Sol paa Havet. Bornholm".

Sign. N. F. Schiøttz-

Jensen 1921. 58 x 95.

Udstillet: Charlottenborg

1921 nr. 547.

Afbildet 15.000-25.000

€ 2.000-3.400

78 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1578

Hans Brasen

f. Hillerød 1849, d. København 1930

Unge piger og knøs vasker fårene

ved Refsnæs. Sign. H. B. Refsnæs.

81 x 121. Afbildet 30.000-50.000

€ 4.000-6.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1578

1579

1579

Hans Brasen

f. Hillerød 1849, d. København 1930

En ung pige betragter solnedgangen

over fjorden. Sign. H. B. 1898.

47 x 60. Afbildet 30.000

€ 4.000

79


1580

1580

Carl Friederich Kiörboe, f. Christiansfeld 1799, d. Dijon 1876

Ulve fortærer et bytte i et bjerglandskab. Sign. Kiörboe 1847. 145 x 195. Afbildet 50.000

€ 6.700

1581

1581

Theodor Philipsen

f. København 1840, d. sst. 1920

Hund på en stol i den fine

stue. Sign. monogram.

40 x 52.

Afbildet 15.000

€ 2.000

1582

Simon Simonsen

f. München 1841, d. København 1928

"Juno med sine hvalpe, Rygaard

Skov". Sign. Simon

Simonsen 1907. 34 x 24.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

80 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1583

W. Zillen, f. Slesvig 1824, d. København 1870

To jagthunde. Sign. W. Zillen. 95 x 129.

I europæisk malerkunst har hunde, ligesom heste, gennem

mange århundreder været de fornemste og mest populære

dyr at afbilde. I kraft af hundens status som

"menneskets bedste ven" har malerier af hunde gerne

været enten bestilte portrætter af bestemte hunde, eller

hundene har været anvendt som symbol på trofasthed og

vagtsomhed. Dette store hundemaleri af Zillen bærer både

præg af at være et hundeportræt, men skildrer samtidig

hundene - især den stående - som meget vagtsomme:

Den stående hund stirrer hen mod noget uden for billedet,

som kom der en uvelkommen eller fremmed gæst.

Som det bl.a. kan ses i dette maleri, har Zillens værker

gerne en fin og enkel komposition med en særlig enkelhed

i motivvalget og en udpræget ro i figurfremstillingen.

I sin malestil, farveholdning og foretrukne motiver med

landskaber og dyr lægger Zillens malerier sig gerne tæt op

ad den danske guldaldertradition.

Afbildet 150.000

€ 20.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1583

1582

81


1584

1585

1584

Alphonse Isambert

f. Paris 1818, d. 1870

Ung pige, der dekorerer græske vaser.

Sign. Isambert 1852.

73 x 59.

Afbildet 50.000

€ 6.700

1585

Moritz Daniel Oppenheim

f. Hanau 1800, d. Frankfurt am Main 1882

En ung pige frister med et glas vin.

Sign. M. Oppenheim 1844.

55 x 43.

Afbildet 15.000

€ 2.000

82 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1586

Edvard Harald Bentzen

f. København 1833, d. sst. 1914

Interiør fra et borgerhjem med

en ung mor, der er ved at klæde

sin lille datter på. Sign. E.

Bentzen 61. 58 x 47.

Edvard Harald Bentzen virkede

fortrinsvis som billedhugger. Som

maler havde han en forkærlighed

for genremalerier og scener fra

hjemmet. I 1860erne udstillede

han således to malerier på Charlottenborg

med titlen "Huslig scene"

(1861, 1868) samt et "Genrebillede"

(1862), nærværende maleri

stammer netop fra den periode i

hans virke (1861).

Afbildet 40.000

€ 5.400

1587

Vilhelm Pacht

f. København 1843, d. Holte 1912

Interiør med skygge af kyssende

par. På en piedestal en buste

af amor med bue og pil.

Sign. V. Pacht 1871. 42 x 40.

Afbildet 6.000-8.000

€ 800-1.100

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1586

1587

83


1588

1588

P. C. Skovgaard, f. Ringsted 1817, d. København 1875

Landskab med bakker. Sign. monogram. 30 x 50.

Udstillet: Skovgaard Museet i Viborg, "P. C. Skovgaard udstilling i 150 året for kunstnerens fødsel", 1967 nr. 167.

Proveniens: Direktør Christian Schmidt, dennes dødsboauktion Charlottenborg 1919 nr. 124. Gårdejer Harry Nielsen,

Røjlegård, Nørre Åby (1967). Afbildet 40.000

€ 5.400

1589

1589

P. C. Skovgaard

f. Ringsted 1817, d. København 1875

Høje træer under blå himmel en

sommerdag, antagelig fra Dyrehaven.

39 x 40.

Bente Skovgaards fortegnelse over

P. C. Skovgaards malerier. Ifølge oplysning

på bagsiden af maleriet er det

af Bente Skovgaard den 11. 9. 1990

blevet beskrevet og dateret som "formentlig

fra Dyrehaven 1847".

Afbildet 25.000-35.000

€ 3.400-4.700

1590 CD

H. A. Brendekilde

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

"Ved Dalum Præstegaard paa Fyen".

Sign. H. A. Brendekilde.

58 x 90. Afbildet 50.000

€ 6.700

84 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1590

1591 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

"Aftensol i gammel, faldefærdig Hønsegaard. Høsterkøb". Sign. P. Mønsted 1939.

70 x 100.

Udstillet: Charlottenborg 1939 nr. 363. Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

1591

85


86 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1592

1592 CD

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Kongens Nytorv med "Musse" på indkøb. I baggrunden Charlottenborg og Det

kongelige Teater. Den unge pige med den flettede kurv er kunstnerens anden

kone Marta Vilhelmine med kælenavnet "Musse". 1911. Sign. Paul Fischer.

58 x 79.

Udstillet: Øregaard Museum, Hellerup 1985.

Foreningen for Dansk Kunst, "Mit bedste Kunstværk", Charlottenborg 1989.

Afbildet: Steffen Linvald, "Paul Fischer - københavnernes maler", 1984 s. 92.

Helge Carlsen, "Billedmageren Paul Fischer", 1991 s. 85.

Afbildet 800.000

€ 107.000

87


1593

1593 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Bondemand, der driver sine køer frem på en sti i udkanten af skoven.

Sign. P. Mônsted 1904. 100 x 70. Afbildet 60.000

€ 8.000

1594 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Et par køer drives gennem landsbyen en sommerdag. I forgrunden høns

og hane. Sign. P. Mønsted Koldby 1927. 50 x 71. Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

1595 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Parti fra Tulstrup ved Knudsø, kornet hentes ind fra marken en solskinsdag.

Sign. P. Mønsted Tulstrup 1932. 70 x 100. Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

88 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1594

1595

89


1596

1596

Christian Eckardt, f. København 1832, d. sst. 1914

"Linieskibet Christian VIIIs sidste Afgang fra Kjøbenhavns Red. Bugseret af

Dampskibet Copenhagen, senere Slesvig". Sign. C. Eckardt. 70 x 108.

Udstillet: Charlottenborg 1904 nr. 141.

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

90 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1597

1597

Christian Krohg, f. Vestre Aker 1852, d. Oslo 1925

Lodsen. Sign. C. K. 72 x 53.

Den norske maler Christian Krohg besøgte Skagen første gang i 1879 sammen med

malervennen Frits Thaulow, og vendte tilbage flere somre. Krohgs malerier er bl.a. karakteriseret

ved motivets realistiske behandling, fraværet af forskønnende elementer og

ved den specielle afskæring af motivet. Elementer, som kan iagttages i nærværende

maleri.

Afbildet 60.000

€ 8.000

91


92

1598

1600

1601

1598

Alexander Orlov (Orloff)

f. Rusland 1898, d. sst. 1979

Vinterlandskab med træhytte

ved et flodløb. Sign. A. Orlov

med kyrilliske bogstaver.

45 x 57.

Afbildet 5.000-10.000

€ 675-1.350

CD 1599

Storfyrstinde Olga

f. Rusland 1882, d. Canada 1960

Moseparti, sommer. Sign. Olga.

38 x 42.

7.000

€ 950

1600

Ewgenij (Eugen)

Iwanowitsch Stoliza (Stolitza)

f. 1870, d. 1929, tilskrevet

En bondedreng foran nogle

træhytter i et marklandskab.

Sign. Stoliza med kyrilliske

bogstaver 1927. 76 x 100.

Stoliza er kendt for at male post-impressionistiske

landskaber og portrætter.

Han er repræsenteret med

værker på Museum Simu i Bukarest

og Tretjakov Galleriet i Moskva.

Afbildet 15.000

€ 2.000

1601

E. Pierzynski, polsk maler, 20. årh.

Slædekørsel i et solbeskinnet

vinterlandskab.

Sign. E. Pierzynski. 61 x 92.

Afbildet 6.000-8.000

€ 800-1.100

1602

Michael Gorstkin-Wywiorski

f. Warszawa 1861, d. 1926

Skib i brændingen.

Sign. M. G. W. 35 x 49.

Afbildet: Udstillingskataloget til

udstillingen "Michael Gorstkin-

Wywiórski - zwischen Himmel und

Erde" i Centrum Kultury Zamek i

Posen marts 2004.

Afbildet 25.000

€ 3.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1603

Nikolai Ivanov (Ivanovich), f. Rusland 1852, d. 1921, tilskrevet

Sejlskib i Sortehavet. Sign. N. Ivanov med kyrilliske bogstaver 94. 19 x 28.

Afbildet 15.000

€ 2.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1602

1603

93


94

1604

1605

1604

Konstantin Szewczenko

f. Polen 1915, d. sst. 1991

To lærde jøder.

Sign. K. Szewczenko. 50 x 40.

Afbildet 7.000-10.000

€ 950-1.350

1605

Konstantin Szewczenko

f. Polen 1915, d. sst. 1991

En læsende rabiner.

Sign. K. Szewczenko. 40 x 50.

Afbildet 7.000-10.000

€ 950-1.350

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1606

Nikolai Bogdanoff-Bielski, f. Smolensk 1868, d. Skt. Petersborg 1945

Otte drenge, der trækker torv i vandet.

Sign. N. Bogdanoff-Bielski 1939. 70 x 88.

Proveniens: Nuværende ejers farfar boede en årrække i Letland, hvor han erhvervede

maleriet direkte fra kunstneren.

Provenance: The grandfather of the present owner lived in Latvia for a number of

years. Here he acquired the painting directly from the artist.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1606

95


96

1608

1607

1607 *

F. Botkin, russisk maler, 19. årh.s anden halvdel

Studenten. Sign. F. Botkin 1879.

43 x 35.

Afbildet 20.000

€ 2.700

CD 1608

Tancrède Synave, f. Paris 1860

Interiør med to småpiger, der tegner.

Sign. Tancrède Synave. 59 x 72.

Afbildet 15.000

€ 2.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1609

Nikolai Bogdanoff-Bielski

f. Smolensk 1868, d. Skt. Petersborg 1945

Ung pige med rødt hovedklæde, holdende

en lygte. Sign. Bogdanoff-Bielski

med kyrilliske bogstaver. 47 x 72.

Afbildet 30.000

€ 4.000

CD 1610

Storfyrstinde Olga

f. Rusland 1882, d. Canada 1960

Sommerlandskab med grise på engen.

Sign. Olga. 51 x 61.

Afbildet 10.000-15.000

€ 1.350-2.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1609

1610

97


98

1611

1611

V. Babadin, russisk maler, ca. 1900

Sejlskibe ud for Skt. Petersborg, i baggrunden Petro Pavlovsk-fængslet.

Sign. V. Babadin? med kyrilliske bogstaver. 44 x 63.

Afbildet 35.000

€ 4.700

1612

Arseny Ivanovich Meshchersky, f. 1834, d. 1902

Grusvej gennem bjergrigt landskab. 1869.

Sign. på bagsiden A. I. Meshchersky. 42 x 58.

Maleriet bærer følgende tekst på bagsiden: "Dette maleri er gjort af min mand A.

I. Meshchersky med hans egen pensel".

Afbildet 50.000

€ 6.700

1613

Constantin Fedorovitch Yuon, f. Moskva 1875, d. sst. 1958

Udsigt over Treenighedsklosteret (Troitskii el Trinity) i Sergiev Posad,

tidligere Zagorsk, ca. 100 km nordøst for Moskva, vinter.

Sign. K. Juon med kyrilliske bogstaver. 50 x 80.

Afbildet 125.000-175.000

€ 17.000-23.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1612

1613

99


100

1614

1614

Erik Henningsen, f. København 1855, d. sst. 1930

"Ildebrand i Nærheden af St. Petri Kirke". Sign. Erik Henningsen 1898. 75 x 63.

Antagelig det på Charlottenborg i 1898 som nr. 173 udstillede maleri med titlen "Brandmænd".

Foreningen for National Kunst, 1961 nr. 18, her dog med forkert datering: 1895.

Proveniens: Kjøbenhavns Brandforsikring.

Afbildet 20.000-25.000

1615

Erik Henningsen, f. København 1855, d. sst. 1930

"Kamp mod Ilden". Sign. Erik Henningsen 1904. 77 x 100.

Udstillet: Charlottenborg 1904 nr. 196. Foreningen for National Kunst, 1961 nr. 24, her

dog med en forkert titel, "Ildebrand om Natten", et maleri Henningsen udstillede på Charlottenborg

i 1903.

Proveniens: Generalkonsul Valdemar Glückstadt. Kjøbenhavns Brandforsikring.

Afbildet 25.000-30.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1615

Københavnske brandbilleder

En særpræget samling af malerier, tegninger og kobberstik med motiver af københavnske

brande kommer nu under hammeren. De dramatiske brandscener har her haft

tiltrækningskraft på så forskellige malere som bl.a. C. F. Sørensen og Erik Henningsen,

der i disse motiver først og fremmest har set muligheden for at skabe spektakulære visuelle

kontraster med lysende gul-orange flammer mod den kulsorte københavnske nattehimmmel.

I Erik Henningsens tre brandbilleder er fokus tydeligvis også rettet mod de

heltemodige brandmænd i deres flotte skinnende uniformer (katalognr. 1614, 1615,

1628). Mange af malerierne giver os desuden et enestående blik ind i historiske begivenheder,

såsom Christiansborg Slots brand natten mellem d. 3. og 4. oktober 1884.

Malerne optræder her nærmest som datidens nyhedsfotografer og lader os i øjebliksbilleder

følge branden fra såvel forskellige steder i byen som tidspunkter. C. C. Andersen

maler endda slottet ca. en uge efter branden, hvor røgen stadig ulmer langsomt fra den

ødelagte bygning (katalognr. 1621). Kobberstikkene og tegningerne sidst i kataloget giver

på samme vis en detaljerig indsigt i så skelsættende københavnerbegivenheder som de omfattende

brande i 1794-95, Slaget på Rheden i 1801 og englændernes bombardement i

1807 - alle med store ødelæggelser til følge (katalognumrene 2007-2016, 2022, 2024-2027).

Det menneskelige drama er ikke så udtalt i samlingens maleridel, men flere af værkerne

viser, at de voldsomme brande samlede mange tilskuere (katalognr. 1620, 1626 og 1631).

Før som nu synes menneskelig tragedie at tiltrække et nysgerrigt, men sikkert også

gysende publikum, for københavnerne frygtede ildløs, da deres huse stod tæt og ofte var

rene brandfælder. Ilden har altid affødt respekt, og mennesket har forsøgt at kontrollere

den. Det er der glimrende eksempler på her.

101


102

1616

1618

1619

1616

Carl Ludvig Messmann

f. København 1826, d. Göteborg 1893

"Brand på Adolphs Plads bag

Børsen. Natten mellem den 20.

og 21. December 1856". Sign. på

blændrammen Messmann.

21 x 32.

Afbildet 5.000

1617

Friedrich Ernst Wolperding

og Dansk maler,

19. årh.

Møllebrand på Amager 1837.

Sign. Wolperding 1837. 16 x 19.

En natlig brand. 16 x 21.

(2).

5.000

CD 1618

Rasmus Christiansen

f. Bjertrup v. Skanderborg 1863,

d. København 1940

Folkelivet forstyrres af en brandudrykning

på Vesterbrogade.

Sign. R. Chr. 98. Oliekridt.

Lysmål 68 x 84.

Afbildet 8.000-10.000

1619

C. O. Zeuthen

f. Kastrup 1812, d. Frederiksberg 1890

Møllebrand på Christianshavn.

Sign. C. Zeuthen 1843. 23 x 28.

Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1620

Christian Mølsted

f. Dragør 1862, d. sst. 1930

"Christiansborg Slots Brand

3. Oktbr. 1884".

Sign. C. Mølsted 1884.

39 x 56.

Afbildet 8.000-10.000

1621

C. C. Andersen

f. København 1849, d. Hellerup 1906

Christiansborg efter branden

i 1884.

Sign. C. Chr. Andersen 10-11

Oct. 1884. 34 x 49.

Proveniens: Kjøbenhavns

Brandforsikring.

Afbildet 8.000-10.000

1622

H. Olsen

dansk maler, 19. årh.s slutning

"Christiansborg Slots Brand

Natten mellem 3. og 4. Okt.

1884 set fra Frederiksholms

Kanal og Rådhusstræde

kl. ca. 10. Aften".

Sign. H. Olsen. 38 x 50.

Afbildet 5.000-7.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1620

1621

1622

103


104

1623

1624

1625

1623

F. C. Kiærschou

f. København 1805, d. sst. 1891

Ildebrand på Christianshavn.

25 x 35.

Proveniens: ABR auktion 115, 1960

nr. 25. Afbildet 5.000

1624 CD

Frits Guldbrandsen

f. Frederiksberg 1867, d. København 1935

"Brand i St. Kongensgade 63, 20.

Nov. 1894 set fra Tordenskjoldsgade".

Sign. på blændrammen Fritz

Guldbrandsen og betegnet forneden

t.h. Kongens Nytorv 20. Nov.

1894. 26 x 34.

Afbildet 5.000

1625

Dansk maler, 19. årh.s anden halvdel

"Christiansborg Slots Brand i 1884

set fra Havnen". 59 x 79.

Afbildet 8.000-12.000

1626

C. F. Sørensen

f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

Natlig brand på Christianshavnersiden

af Københavns Havn, i baggrunden

Vor Frelser Kirkes tårn.

Sign. på blændrammen C. F. Sørensen.

45 x 66.

Afbildet 20.000-30.000

1627

C. C. Andersen

f. København 1849, d. Hellerup 1906

Det gamle København slot ved nattetide.

Betegnet på bagsiden: "Det

gamle Kjøbenhavnske Slot, malet

af min Ungdomsven senere Konservator

ved Galleriet C. C. Andersen".

34 x 49.

Afbildet 50.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1626

1627

105


1628

1629

1628

Erik Henningsen, f. København 1855, d. sst. 1930

"Brandmand redder en gammel

Dame". 1902. Sign. Erik Henningsen.

55 x 40.

Udstillet: Foreningen for National Kunst, 1961

nr. 22.

Proveniens: Kjøbenhavns Brandforsikring.

Afbildet 6.000-8.000

1629

Carl Carlsen, f. København 1855, d. sst. 1917

Fra en smedje. Sign. Carl Carlsen 88.

53 x 71.

Afbildet 8.000-10.000

106 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


1630

C. W. Eckersberg, f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"København Natten mellem 4.-5. September set

fra Christianshavn". Sign. Eckersberg delin. 1807.

Vandfarve, pen og bly. Bladstørrelse 31 x 43,5.

Nærværende akvarel af C. W. Eckersberg danner forlæg

til den så kendte akvatinte af G. L. Lahde. Eckersberg

og Lahde havde et tæt samarbejde i årene 1807-10, hvor

Eckersberg tegnede forlæggene, og Lahde stod for udgivelsen

af værkerne. Der var stor interesse for aktuelle

blade i tiden, såsom dagliglivets scener, men også i høj

grad store begivenheder som i tilfældet her: Englændernes

bombardement i 1807. Til højre i billedet ses Kongens

Bryghus og til venstre Langebro. I forgrunden er

forskellige grupper og personer alle på vej bort fra byen.

Se desuden kat. nr. 2016.

Afbildet 30.000-40.000

1631

Dansk maler, ca. 1900

Natligt opløb ved Frihedsstøtten på Vesterbrogade,

københavnerne betragter en voldsom brand.

Sign. Th. B. 67 x 51. Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734

1630

1631

107


1632

Dansk maler, 20. årh.

Frederik VII rider gennem Nørreport. I baggrunden

Trinitatis Kirke.

140 x 230. Afbildet 40.000-50.000

1632

1633

1633

Vilhelm Pedersen, f. Køge 1820, d. København 1859

Udsigt fra Gammel Strand mod Børsen. 60 x 84.

Vilhelm Pedersens maleri fra 1839 hænger på Bymuseet.

Afbildet 20.000-25.000

108 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734


index

A

Abildgaard, N. A. 1965, 1966

Abildgaard, N. A., skole 1685, 1686

Achen, Georg 1850

Adams, John Clayton 1886

Alott, Robert 1674

Ancher, Anna 1552

Ancher, Michael 1551, 1553, 1554

1555, 1556, 1561

Andersen, C. C. 1621, 1627

Andersen, Cilius 1786

Andreasen, Signe 1779

Arnesen, Vilhelm 1868

Arnfeldt, Aj. 1914

Askevold, Anders 1648

B

Babadin, V. 1611

Bach, Guido 2045

Bache, Otto 1785, 1896

Ballavoine, Jules Frédéric 1681

Balle, Otto P. 1575

Balzer, Ferdinand, tilskrevet 1818

Bartsch, Carl 1841, 1842, 1993

Bassano, kopi efter 1766

Beauquesne, Wilfrid-Constant 1709

Bentzen, Edvard Harald 1586

Bergslien, Knud Larsen, ? 1851

Berthelsen, Christian 1815

Biedermeiermaler 1955

Bille, Vilhelm 1869, 1881, 1888, 1891

Björck, Oscar 1852

Blache, Christian 1864, 1892

Bloch Suhr, V. 1634

Bloch, Carl 1691, 1921, 2032

Bloch, Carl, fec., ? 2035, 2046

Blunck, Ditlev 1539

Bodenehr, Gabriel, fec. & excu. 2072

Bogdanoff-Bielski, Nikolai 1606, 1609

Botkin, F. 1607

Bowen, Emanuel, fec. 2073

Bradt, F. L. 2063

Brandt, Hanne/Printz, Hanne 1528

Brandt, I. H. 1800, 1941

Brasen, Hans 1578, 1579

Braun & Hogenberg, excu. 2074

Braun, Louis (Ludwig) 1672

Bredal, Niels 1656

Bredow, Albert, ? 1912

242

Bredsdorff, I. U. 1801

Brendekilde, H. A. 1564, 1566

1590, 1925

Britze, Johannes, sculp. 2012

Bruun, Johan Jacob, tilskrevet 1505

Budtz Møller, Carl 1643, 1805

Bussemacher, Johann, fec. 2079

Butterworth, John 2001

Bylert, Jan van, stil 1728

Bünting, Heinrich, fec. 2076

Bøgh, Carl 1827

Bølling, Sigrid Louise 1895

Bärenholdt, H. C. 1778

C

Carlsen, Carl 1629, 1761

Carlson, Conrad Oscar 1712

Christensen, Godfred 1861

Christiansen, Poul S. 1929

Christiansen, Rasmus 1618

Cignaroli, Gianbettino, stil 1755

Clemens, G. A. 1936

Clement, G. F. 1931

Clemmensen, Knud 1758

Corrodi, Salomon 1659

D

Dahlbergh, Eric Jönson, fec. 2062

Danckerts, Justus, fec. 2077

Danielsen, Jakob 2034

Dansk maler 1527, 1528, 1617, 1625

1631, 1632, 1711, 1733

1735, 1759, 1781, 1873, 1953

1958, 1979, 1993, 1998, 2000, 2067

Dansk/tysk maler 1747

Davidson, Thomas 1710

Debucourt, Louis Phillbert, fec. 2070

Delile, Marion 1932

Denis, Riccardo R. 1657

Dohlmann, Augusta 1774

Drachmann, Holger 1646

Dreyer, Dankvart 1511

Dørnberger, Karl 1946

E

Eckardt, Christian 1596

Eckersberg, C. W. 1534, 1630, 1971

1972, 1990, 2004

Eckersberg, C. W., kopi efter 1733

Engelsk maler 1695, 1715, 1884

Exner, Julius 1780

F

Fairburn, John, excu. 2003

Falck, Caroline 1684

Fantin-Latour, I. H. J. T., ? 1969

Faxøe, Peder 1947

Feyen-Perrin, F. N. A. 1703

Fischer, August 1901, 1906

Fischer, Paul 1547, 1572, 1573, 1574

1592, 1637, 1644, 1680, 2033, 2036

Flamsk maler 1502, 1730, 1765

Flint, Andreas 2026

Fransk maler 1702, 1746

1819, 2051, 2059

Frey, Johann Jacob 1544

Fridrich, J. G., sculp. 2013

Fritz, Andreas 1543

Frølich, Lorenz 1796

G

Galerne, Prosper 1650

Gelhay, Édouard 1787

Gorstkin-Wywiorski, Michael 1602

Groth, Vilhelm 1652, 1836

Grove, N. J. C. 2002

Guldbrandsen, Frits 1624

Gurlitt, Louis 1512, 1878

H

Haas, Jonas, sculp. 2065

Haase, Ove 1777

Hammer, Christian Gottlob 1992

Hammershøi, Svend 1907

Hammershøi, Vilhelm 1550

Hansen Reistrup, K. 1900

Hansen, Heinrich 1663

Hansen, I. T. 1687, 2052

Hansen, Peter 1897, 1930

Heinemann, Margarete von 1662

Heinrich-Hansen, Adolf 1826

Heins, D. 1737

Heland, M. R., tilskrevet 1998

Hellesen, Hanne 1762

Helsted, Axel 1664, 1791

Hemmings, Robert 1693


index

Henningsen, Erik 1614, 1615, 1628

Henrichsen, Carsten 1682, 1795

Hermansen, O. A. 1845

Herschend, Oscar 1875

Hiller, Heinrich 1870

Hilsøe, Hans 1677

Holbech, N. P. 1954

Hollandsk maler 1568, 1967

Holm, H. G. F. 1996, 1997, 1999

Holm, Harald 1773

Holst, Laurits 1667, 1879

Holsøe, Carl 1658

Holten, Sofie 1918

Hondecoeter, M. de, stil 1724, 1725

Hooper, John Horace 1832

Hornemann, Christian 1736

Hornung-Jensen, C. 1688

Horschelt, Theodor, tryk efter 2061

Hou, Axel 1638

Houten, G. van 1694

Hörner, Johan 1504

Høyer, Cornelius, tilskrevet 1962

I

Ilsted, Peter 1545, 1546

1803, 1804, 1833

Irminger, Valdemar 1898

Isambert, Alphonse 1584

Italiensk maler 1726, 1756

2048, 2049, 2053

Ivanov (Ivanovich), N., tilskrevet 1603

J

Jaillot, Alexis Hubert, fec. 2071

Janssen, Luplau 1689

Jensen, C. Milton 1783

Jensen, I. L. 1508, 1509, 1524

Jensen, I. L., skole 1740, 1742

Jensen, Karl

1743, 1744, 1745, 1747

1794

Jepsen, Morten 1714

Jerichau, Harald 1669

Jerichau, Holger H. 1665, 1668

Johansen, Viggo 1560, 1567

1676, 1839, 1854

Juel, Jens 1514, 1978

Juuel, Andreas 2039

Jørgensen, Willer 1940

K

Kabell, Ludvig 1807, 1814, 1939

Kaufmann, Adolf 1522

Kern, Hermann 1699

Keulen, Johannes van 2078

Kienmayer, Franz 1707

Kirchbach, Frank 1720

Kiærschou, F. C. 1623, 1938

Kiörboe, Carl Friederich 1580

Knudsen, Hans 1937

Koefoed, Herman Hansen 1749

Kornbeck, Peter 1655

Krause, Emil 1635

Krock, Heinrich 1731

Krohg, Christian 1597

Krøyer, P. S. 1538, 2046

Küchler, Fritz 1661

Kyhn, Vilhelm 1510, 1532

1548, 1798, 1876

L

la Cour, Janus 1535, 1784, 1789

1792, 1793, 1799, 1834

Lahde, G. L., sculp. 2012, 2026, 2063

Lang, August 1817

Larsen, Emanuel 1860

Lefevre 1837

Lenoir, Albert Alexandre 1913

Levis, Maurice 1928

Libert, Georg Emil 1821

Locher, Carl 1872, 1926

Locher, Carl, ? 1857

Lorentzen, C. A. 1513

Losting, Johan Ludvig 1843

Loutherbourg, J. P. de 1521

Lund, Carl O. J. 1911

Lund, F. C. 1986

Lundbye, Johan Thomas 1973, 1974

1977, 1980, 2057, 2058

Lunde, Anders 1533

Lunde, Anders, ? 1951

Lübbers, Holger 1558, 1865, 1874

Lübbers, T. C. 1964

Læssøe, Thorald 1536

Løvaas, Hans Marius Wilhelm 1844

Løvmand, Christine, tilskrevet 1739

M

Madsen, A. P. 1899

Mahias, Robert 1704

Malfroy, Henry 1934

Mander (III), Karel van, stil 1752

Marstrand, Wilhelm 1678, 1924

1949, 1968, 1979, 1982

1983, 1984, 1985, 1987, 1989

1991, 2040, 2041, 2042, 2054

Mejer, Johannes, fec. 2077

Melbye, Anton 1517, 1871, 1877, 2005

Melbye, Vilhelm 1885

Menzel, Adolph von 2044

Merian, Matthäus, fec. 2018

Meshchersky, Arseny Ivanovich 1612

Messmann, Carl Ludvig 1616

Meyer, Elias 2047

Milton Jensen, C. 1859

Moe, C. 1757

Moe, Louis 1927

Mohr, Johann Georg Paul 1820

Mohrmann, John Henry 1880

Moore, Harry Humphrey 1679

Müller, Th. Nowery, lith. 2064

Møller, I. P. 1542, 1981

Møller, Johannes L. H., tilskrevet 1961

Mølsted, Christian 1620

Mønsted, Peder 1529, 1562

1563, 1591, 1593, 1594, 1595

1639, 1640, 1645, 1647, 1782

N

Neumann, Carl 1866

Nielsen, Christian Vilhelm 1995

Nielsen, Poul S. 1933

Niss, Thorvald 1790, 1811

Normann, Emil Wilhelm 1515

O

Olga, Storfyrstinde 1599, 1610

Olrik, Henrik 1540

Olsen, Carl 1858

Olsen, Christian Benjamin 1867, 1890

Olsen, H. 1622

Opiz, Georg Emanuel, fec. 2029

Oppenheim, Moritz Daniel 1585

243


index

Orlov (Orloff), Alexander 1598

Ottens, Reinier & Josua, excu. 2075

Ottesen, O. D. 1775

P

Pacht, Vilhelm 1587

Paulsen, Julius 1705, 1810, 1905

Pedersen, Hugo V. 1935, 2060

Pedersen, Viggo 1802, 1909

1942, 1943, 1944

Pedersen, Vilhelm 1633, 2047

Perry, William 1701

Peter, Axel Edvard 1830

Petersen, Emanuel A. 1915

Petersen, Lorenz 1569

Petersen, Sophus 1741

Philipsen, Theodor 1581, 1823

Pierzynski, E.

1825, 1847, 2056

1601

Probst, G. B., sculp. 2019, 2028

Probsthayn, Carl 1764

Pryn, Harald 1910

R

Rasmussen Eilersen, E. 1846

Rasmussen, I. E. C. 1863

Ricciardi, Oscar, tilskrevet 1717

Richardt, Ferdinand 1576, 1812

Riis Carstensen, A. 1523

Ring, L. A. 1549, 1809

Ring, Ole 1636, 1813, 1908

Roger, Louis 1824

Rohde, Frederik 1531, 1660

Rosenstand, Vilhelm 1917

Rossi, Giacomo, fec. 2078

Rubens, P. P., kopi efter 1721

Rump, Godtfred 1849

Rørbye, Martinus 1970, 1975

Raadsig, Peter

1976, 1988, 2047

1541

Raadsig, Peter, tilskrevet 1853

S

Salentin, Hubert 1718

Saltoft, Edvard 2038

244

Saxesen, P. L., tilskrevet 2007

Schiødte, Harald 1831

Schiøtt, August 1526, 1919

Schiøttz-Jensen, N. F. 1565, 1577

1666, 1887

Schule, G. C., delin. & sculp. 2017, 2020

Schumacher, Harald 1651, 1653, 1902

Seale, R. W., sculp. 2071

Sézille des Essarts, A. F. P. 1856

Siegumfeldt, Hermann Carl 1671

Simonsen, Simon 1582

Skovgaard, Joakim 1642, 1916, 1920

Skovgaard, P. C. 1525, 1588, 1589

Slott-Møller, Harald 1670, 1692, 1923

Smidth, Hans 1922

Smith, Charlotte 1957

Smith, L. A. 1530

Steependaal, Georg 2055

Steffensen, Poul 1829, 1840

Steinlen, Théophile Alexandre 2037

Stoliza (Stolitza), E. I. 1600

Stone, W. 1889

Storch, Frederik, ? 1641

Susenier, Abraham 1503

Synave, Tancrède 1608

Szewczenko, Konstantin 1604, 1605

Söderberg, Flora 1797

Søeborg, Axel 1673

Sørensen, C. F. 1507, 1518, 1559, 1626

T

Thomsen, Fritz Gotfred 1893

Thornam, Emmy 1772

Thurah, Laurids de, excu. 2065

Tilemann-Petersen, Christian 1675

Tom-Petersen, Peter 1904

Trolle, Eleonora 1760

Tudgay, Frederick J. 1506, 1557

Turretin, Jean Jacques 1964

Tuxen, Laurits 1690

Tysk maler 1903

U

Ubekendt kobberstikker 2025, 2068

Ubekendt maler 1501, 1516, 1520

1683, 1696, 1697, 1698, 1700

1706, 1722, 1723, 1727, 1729

1732, 1734, 1742, 1750, 1753

1763, 1767, 1768, 1769, 1770

1771, 1822, 1855, 1882, 1883

1894, 1948, 1950, 1952, 2006, 2008

Ubekendte miniaturemalere 1956

1957, 1959, 1960, 1963

Ulnitz, E. C. 1776

Unterberger, Franz Richard 1571

Urban, Hermann 1945

V

Valdieck, J. 1708

Vallejo Y Gabazo, Jose 1713

Ven, E. E. G. van der 1649

Venetiansk maler 1754

Verboeckhoven, E. J., stil 1848

Vermehren, Gustav 1719

Vernet, Antoine Charles Horace 1570

Volpato, Giovanni 2050

W

Weitlandt, J. G. W. 1519

Wennerwald, Emil 1654, 1788, 1806

Wensler, Heinrich, sculp. 2025

Weslander, A. 1716

Wichmann, Peter 1738, 1751

Wiedewelt, Johannes 2054

Winther, Frederik 1862

Wolperding, Friedrich Ernst 1617

Y

Yuon, Constantin Fedorovitch 1613

Z

Zacho, Christian 1808

Zeuthen, C. O. 1619, 1828, 1993

Ziesenis, Johan Georg 1748

Zillen, W. 1583, 1838

Ø

Ølsted, P. 1816

Å

Aagaard, C. F. 1537, 1835


omregningstabel

EXCHANGE TABLE

dkk euro

1.000 135

2.000 275

3.000 400

4.000 550

5.000 675

6.000 800

7.000 950

8.000 1.100

9.000 1.200

10.000 1.350

15.000 2.000

20.000 2.700

25.000 3.400

30.000 4.000

35.000 4.700

40.000 5.400

45.000 6.000

50.000 6.700

60.000 8.000

70.000 9.400

dkk euro

80.000 10.500

90.000 12.000

100.000 13.000

110.000 15.000

120.000 16.000

130.000 17.000

140.000 19.000

150.000 20.000

160.000 21.000

170.000 23.000

180.000 24.000

190.000 26.000

200.000 27.000

250.000 34.000

300.000 40.000

350.000 47.000

400.000 54.000

450.000 60.000

500.000 67.000

550.000 74.000

dkk euro

600.000 80.000

650.000 87.000

700.000 94.000

750.000 100.000

800.000 107.000

850.000 114.000

900.000 120.000

950.000 128.000

1.000.000 135.000

1.100.000 150.000

1.200.000 160.000

1.300.000 175.000

1.400.000 190.000

1.500.000 200.000

1.600.000 215.000

1.700.000 230.000

1.800.000 240.000

1.900.000 255.000

2.000.000 270.000

2.100.000 280.000

Ved omregning fra dkk til euro er anvendt nationalbankens officielle valutakurs på tidspunktet for

udarbejdelse af kataloget.

Beløbet i euro er afrundet til et tal, der efter Bruun Rasmussens skøn fremtræder på en præsentabel

måde i forhold til beløbet i dkk.

Der bydes altid i dkk. Bruun Rasmussen gør opmærksom på at valutakursen ved betaling med euro

kan være forskellig fra den ovennævnte.

For the conversion from DKK into Euro, Bruun Rasmussen has used the official rate of exchange from Denmarks

Nationalbank (the Danish national bank) at the time of preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's judgment, roughly adjusted to presentable figures.

The bidding always takes place in DKK. Please note that the rate of exchange, when paying in Euro, may deviate

from the above-mentioned rate.

245


kommende auktion

BREDGADE

246

V I N A U K T I O N 7 3 5

EFTERSYN: 31. AUGUST - 1. SEPTEMBER

AUKTION: 1. SEPTEMBER


kommende auktion

HAVNEN

Carl Baagøe: Marine

KUNST OG INDBO AUKTION 46

EFTERSYN: 19. - 21. AUGUST

AUKTION: 21. - 24. AUGUST

247


kommende auktion

BREDGADE

248

Poul Henningsen: Lampe, 1927

MODERNE AUKTION 736

EFTERSYN: 30. SEPTEMBER - 4. OKTOBER

AUKTION: 5. - 8. OKTOBER


kommende auktion

BREDGADE

Richard Mortensen: “Carré sans merci”

MODERNE AUKTION 736

EFTERSYN: 30. SEPTEMBER - 4. OKTOBER

AUKTION: 5. - 8. OKTOBER

249


salgspriser PRICES REALIZED, BUYERS PREMIUM NOT INCLUDED

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 732, MALERIER

1401 19000

1402 95000

1406 200000

1413 120000

1414 190000

1415 200000

1419 180000

1422 400000

1424 50000

1428 180000

1429 60000

1430 500000

1431 170000

1432 420000

1433 580000

1434 5200000

1436 140000

1437 250000

1438 80000

1439a 220000

1441 45000

1442 80000

1443 100000

1444 220000

1445 60000

1447 45000

1448 950000

1449 60000

1452 3500000

1453 125000

1454 150000

1455 140000

1456 55000

1457 480000

1461 100000

1462 520000

1463 230000

1465 48000

1468 40000

1469 270000

1470 145000

1472 160000

1474 280000

1475 90000

1477 1000000

1478 40000

1482 200000

1484 85000

1485 40000

1487 40000

1489 240000

1491 50000

1492 55000

1495 300000

1496 225000

1498 300000

1499 115000

1500 160000

1501 50000

1503 200000

1504 200000

1505 80000

1511 115000

1512 80000

1513 250000

1514 30000

1515 105000

1517 340000

1519 10000

1520 135000

1522 150000

1525 150000

1527 6000

1528 14000

1529 20000

1531 21000

1532 28000

250

1534 6000

1535 9000

1536 105000

1537 34000

1538 14000

1539 8000

1540 4000

1541 26000

1542 15000

1543 42000

1544 105000

1545 21000

1546 190000

1547 35000

1548 250000

1549 30000

1550 6000

1551 6000

1555 20000

1556 42000

1557 4000

1558 95000

1559 200000

1561 12000

1564 30000

1566 3500

1567 10000

1568 45000

1570 30000

1572 13000

1573 48000

1574 20000

1575 10000

1576 110000

1578 75000

1579 40000

1580 4000

1583 2000

1585 15000

1586 25000

1587 25000

1589 17000

1590 14000

1592 32000

1593 15000

1594 8000

1595 2500

1596 6000

1600 110000

1601 75000

1602 15000

1603 7000

1606 28000

1607 25000

1608 8000

1610 32000

1611 16000

1615 20000

1616 7000

1617 65000

1618 120000

1619 30000

1621 45000

1622 210000

1624 4500

1626 5500

1627 30000

1628 18000

1629 24000

1630 32000

1632 22000

1634 10000

1635 85000

1636 5000

1637 13000

1639 23000

1640 8500

1641 7000

1642 7500

1643 15000

1646 13000

1647 16000

1649 18000

1650 16000

1651 32000

1652 5000

1653 8000

1654 18000

1655 100000

1658 2800

1659 38000

1660 3000

1661 8000

1662 15000

1665 13000

1666 8000

1668 22000

1670 11000

1671 5000

1673 15000

1674 22000

1675 5500

1676 12000

1677 35000

1679 25000

1680 100000

1681 30000

1682 13000

1683 10000

1684 35000

1685 48000

1686 34000

1687 20000

1689 28000

1690 10000

1691 4500

1692 4000

1693 6000

1694 8000

1695 25000

1697 42000

1699 17000

1700 14000

1701 300000

1702 100000

1704 10000

1705 2500

1706 6000

1707 7000

1708 6000

1709 8500

1710 6000

1711 15000

1712 14000

1715 70000

1717 2000

1718 24000

1721 6000

1723 35000

1724 7000

1725 3000

1727 40000

1728 11000

1729 3500

1736 9000

1737 65000

1740 5500

1741 11000

1743 25000

1744 6000

1745 5000

1748 25000

1750 60000

1751 13000

1752 25000

1753 7000

1755 25000

1756 18000

1757 17000

1758 7000

1759 14000

1764 6000

1766 10000

1767 30000

1768 65000

1769 15000

1770 14000

1771 21000

1772 24000

1773 22000

1774 12000

1775 7000

1776 5000

1777 5000

1778 50000

1779 28000

1782 5000

1784 34000

1786 13000

1787 27000

1788 17000

1789 15000

1790 2500

1792 62000

1793 30000

1794 22000

1796 16000

1797 17000

1798 12000

1801 10000

1802 10000

1803 12000

1805 30000

1806 15000

1807 8000

1808 6000

1810 6000

1811 7000

1812 45000

1813 17000

1816 20000

1818 50000

1819 38000

1821 36000

1826 9500

1827 60000

1828 35000

1829 32000

1830 3500

1831 6000

1832 110000

1833 18000

1835 10000

1836 62000

1837 9000

1838 14000

1840 7500

1841 84000

1842 40000

1844 26000

1845 6000

1846 40000

1848 9000

1849 3500

1850 14000

1851 3500

1853 22000

1854 7000

1857 4000

1859 4500

1860 9000

1861 17000

1862 11000

1864 11000

1865 8000

1866 3500

1867 6000

1868 36000

1869 11000

1876 6500

1879 7000

1880 10000

1881 7000

1882 30000

1883 21000

1884 100000

1887 4500

1891 30000

1892 5500

1893 3500

1894 4500

1895 16000

1896 4000

1897 17000

1898 5500

1899 5000

1903 4500

1904 23000

1906 4000

1907 7500

1912 10000

1914 24000

1915 12500

1917 18000

1920 30000

1922 30000

1923 7500

1924 17000

1925 4500

1927 15000

1930 4500

1932 45000

1933 8000

1935 60000

1937 12000

1938 3500

1940 5000

1942 15000

1944 10000

1945 24000

1946 12000

1947 18000

1950 3900

1951 5000

1953 13000

1954 4500

1955 10800

1956 14000

1958 14000

1959 6000

1961 4000

1962 3500

1965 5500

1969 15500

1970 15000

1972 3500

1976 10000

1978 9000

1979 13000

1982 30000

1984 5000

1988 11000

1990 14000

1992 8000

1994 12000

1997 6000

1998 3800

1999 12000

2000 4000

2002 26000

2003 5000

2007 6000

2010 4500

2011 3000

2013 11000

2014 8000

2016 3000

2017 12000

2018 5500

2019 3500

2020 11000

2021 7000

2022 9000

2023 2500

2025 4000

2027 7000

2030 2200

2032 8000

2034 5000

2036 18000

2037 5500

2038 6500

2039 17000

2041 6000

2042 5500

2043 3000

2045 4000

2046 13000

2047 14000

2049 6200

2050 1800

2051 18000

2052 8500

2056 18000

2057 17000

2058 6500

2059 5000

2061 3000

2062 2000

2067 9000

2070 2000

2071 9000

2072 31000

2073 9000

2074 22000

2075 14000

2080 6000

2082 9000

2083 2500

2084 5000

2085 1600

2087 15000

2088 2000

2090 16000

2091 3000

2093 48000

2094 3200

2095 55000

2096 2000

2097 1800

2098 6000

2099 2500

2100 6000

2101 3500

2102 3000

2103 6500

2104 6000

2105 3000

2106 2500

2108 2000

2110 3000

2111 6500

2112 4500


24 timers hammerslagsoplysning

24 HOURS HAMMER PRICE INFORMATION

De kan døgnet rundt ringe til vores

automatiske telefonsvarer og få

oplyst salgsresultater.

33 43 69 08

Ring til Bruun Rasmussen på 33 43 69 08

De bliver budt velkommen af vores automatiske

telefonsvarer, hvorefter De taster 1

(Tast 2 for oplysninger på engelsk)

(Tast 3 for oplysninger på tysk)

Vælg afdeling:

Tast 1 for Bruun Rasmussen Bredgade

Tast 2 for Bruun Rasmussen Havnen

Tast 3 for Bruun Rasmussen Vejle

Indtast auktions-nummer

(denne auktion har nr. 734)

og afslut med “firkant”

Indtast katalog-nummer og afslut med

“firkant”

Hammerslagsprisen oplyses herefter

Ønsker De flere priser fra samme auktion

tast 1

Ønsker De oplysning om en anden auktion

tast 2

Ønsker De oplysning om en anden afdeling

tast 3

Ønsker De personlig betjening tast 9

De kan indtaste imens der tales.

Recorded auction results are

available 24 hours by calling

+45 33 43 69 08

Call Bruun Rasmussen + 45 33 43 69 08

You are welcomed by our answering

machine after which you press 2

(press 1 for information in Danish)

(press 3 for information in German)

Choose department:

Press 1 for Bruun Rasmussen Bredgade

Press 2 for Bruun Rasmussen Havnen

Press 3 for Bruun Rasmussen Vejle

Dial auction number

(present auction is No. 734)

and press “pound sign”

Dial lot number and press “pound sign”

The hammer price is informed.

Should you require hammer prices of further

lots from same auction press 1

Should you require information of any other

auction press 2

Should you require information of any other

department press 3

For personal assistance press 9

You are able to press the keys during the

recorded instructions.

251


katalogiseringsprincipper

EXPLANATION OF CATALOGUING PRINCIPLES

Forklaring vedr. kunstnernavne i katalogerne

Jens Juel: I henhold til vor opfattelse: Et originalt arbejde

af kunstneren, for hvis ægthed Bruun Rasmussen indestår i

henhold til købskonditioner § 9.

Nedennævnte forbehold ved katalogiseringer er foretaget

efter vor bedste overbevisning og tjener som vejledning for

køber, men kan ikke gøres til genstand for reklamationer.

Jens Juel tilskrevet: I henhold til vor opfattelse: Værket er

sandsynligvis fra kunstnerens tid og muligvis udført af denne.

Jens Juel's atelier/skole: I henhold til vor opfattelse: Udført

under kunstnerens indflydelse og antagelig fra dennes tid.

Jens Juel, (?): I henhold til vor opfattelse: Kan være udført af

kunstneren eller en senere kopi efter kunstneren.

Jens Juel, kopi efter/Jens Juel's stil/Jens Juel efterfølger:

I henhold til vor opfattelse: En senere gentagelse eller i stil

med kunstneren.

?: Yderligere forbehold for den i kataloget angivne beskrivelse.

Sign.: Efter vor overbevisning original signatur af kunstneren.

Bet.: I henhold til vor opfattelse: Kunstnersignatur er gengivet,

men ikke nødvendigvis udført af kunstneren.

For beskadigelse af ramme ydes ingen kompensation.

Ovenstående beskrivelse er Bruun Rasmussens opfattelse og

tjener som vejledning for køber. Det er ikke nogen garanti.

Køber skal selv overbevise sig om de forskellige katalognumres

autencitet og kondition.

Forkortelser:

* = Fuld moms

CD = Copy-Dan

L = Længde

B = Bredde

H = Højde

Signaturer på grafik

del. eller delineavit: Har tegnet det.

pinx. eller pinxit: Har malet det.

inv. eller invenit: Har opfundet det.

inc. eller incidit: Har graveret det.

lith.: Har litograferet det.

xyl.: Har skåret det i træ.

sc., sculp., sculpebat eller sculpsit:

Har hugget det eller har stukket/graveret det.

fec. eller fecit: Har udført det.

ex., excu. eller excudit: Har udgivet det.

A F H E N T N I N G

252

D = Dybde

Diam. = Diameter

sst. = samme sted

U.r. = Uden ramme

kt. = Karat guld

ct. = Carat ædelstene

af møbler og større malerier og tæpper skal ske senest andendagen

efter auktionens afslutning af hensyn til eftersynet på

den kommende auktion, med mindre andet er aftalt. I modsat

fald kan vi se os nødsaget til uden yderligere varsel at sende de

købte effekter til opbevaring for købers regning og risiko.

Explanation of names of artists used in the catalogues

Jens Juel: In our opinion, an original work by the artist the

genuiness and authenticity of which is guaranteed by Bruun

Rasmussen according to the Conditions of Purchase § 9.

Below cataloguing reservations are made according to the best

of Bruun Rasmussen's knowledge. They are for guidance

only and cannot be subject to claims.

Jens Juel tilskrevet (ascribed to): In our opinion, probably a

work of the period of the artist, and possibly made by the artist.

Jens Juel's atelier (studio)/skole (school): In our opinion, a work

made under the influence of the artist, and probably of his period.

Jens Juel, (?): In our opinion, possibly a work by the artist, or

a (later) copy of the artist’s work.

Jens Juel, kopi efter (copy after)/Jens Juel's stil (style of)/

Jens Juel efterfølger (follower of): In our opinion, a later

copy of a work by the artist or in the artist's style.

?: Further reservations of the catalogue description.

Sign.: In our opinion, the work has been signed by the artist.

Bet. (inscribed): In our opinion, the inscription may be by a

hand other than that of the artist.

No compensation is given should the frame be damaged.

Above description is a statement of opinion by Bruun Rasmussen

and is to be considered only as guidance to the buyer

and not as a statement of fact. The buyer is to satisfy himself

of the authenticity and the condition of the works of art.

Abb.:

*

Signatures on prints

del. eller delineavit: Has drawn it.

pinx. eller pinxit: Has painted it.

inv. eller invenit: Has invented it.

inc. eller incidit: Has engraved it.

lith.: Has lithographed it.

xyl.: Has cut it in wood.

sc., sculp., sculpebat eller sculpsit:

Has cut it or has incised/engraved it.

fec. eller fecit: Has executed it.

ex., excu. eller excudit: Has published it.

= Full VAT

D = Depth

CD = Droit de Suite Diam. = Diameter

L = Length

sst. = Same place

B = Width

U.r. = Unframed

H = Height

kt. = Gold karat

ct. = Precious stone carat

D I S PAT C H

Unless otherwise agreed, furniture, large paintings and carpets

must be collected no later than two days after the last

day of auction in order to facilitate the next viewing. We may

be compelled to send uncollected goods into storage at the

expense and risk of the buyer without further notice.


moms og kunstnerafgift

VAT AND COPY-DAN INFORMATION

STANDARD

AUKTIONSOMKOSTNINGER

25 % - BRUGT MOMS

1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedrørende

moms ved handel på auktion med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter, der nu kan

handles til brugt moms.

Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger,

der skal tillægges moms, og ikke som tidligere varens

fulde pris. I auktionsomkostninger er indregnet ikke

fradragsberettiget moms.

FULDMOMS *

anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt

moms. Disse er mærket med en stjerne *. Købere skal

betale 20% i auktionsomkostninger, hvortil lægges 25%

moms af hammerslaget og auktionsomkostningerne.

REDUCEREDE AUKTIONS-

OMKOSTNINGER 20 %

betales af købere der opfylder følgende betingelser:

1. Danske momsregistrerede købere kan vælge at betale

20% i auktionsomkostninger + 25% moms af hele beløbet

(fuldmoms). Momsbeløbet kan køber modregne,

og betaler derved 20% i auktionsomkostninger.

2. Momsregistrerede købere i andre EU-lande kan, ved

at anvende deres EU-momsnr., undgå den danske

moms og derved betale 20% i auktionsomkostninger.

3. Alle købere med bopæl i et land uden for EU, der

opfylder de danske toldmyndigheders krav i forbindelse

med eksport, betaler derved 20% i auktionsomkostninger

(se købskonditioner, §3, Afgiftsfritagelse).

KUNSTNERAFGIFT

TIL COPY-DAN CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal

der opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20% excl. afgift

på værker af alle nyere danske og de fleste udenlandske

kunstnere. Disse værker er mærket CD for Copy-Dan ud

for katalognummeret.

For nærmere information henvises til købskonditionerne.

B A N K F O R B I N D E L S E

BUYER’S STANDARD PREMIUM

25% AUCTIONEERS’ MARGIN

SCHEME

As of 1 January 1995 new EC regulations came into

effect regarding the sale of secondhand goods, works

of art, collector’s items and antiques; these items may

now be traded under the Auctioneers’ Margin Scheme.

Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium

only is subject to VAT, i.e. the hammer price is exempted

from VAT. The buyer’s premium of 25% will thus

henceforth include non-refundable VAT.

FULL VAT *

will be charged on goods that cannot be traded under

the Auctioneers’ Margin Scheme. These lots are

marked with an asterisk*. The buyer pays the auction

premium of 20% plus 25% VAT on the hammer price

as well as the buyer’s premium.

BUYER’S REDUCED PREMIUM

20 %

is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:

1. Danish VAT registered buyers may choose to pay

the 20% buyer’s premium +25% VAT on the total

amount (Full VAT). The buyer may have the total VAT

refunded and thus pays 20% in buyer’s premium only.

2. VAT registered buyers in other EU countries may avoid

Danish VAT by using their VAT registration number

and thereby pay a buyer’s premium of 20% only.

3. Residents of countries outside the EU meeting the

Danish customs authorities’ requirements regarding the

export of goods pay the buyer’s premium of 20% only

(see Conditions of Purchase §3, Exemption from VAT).

ARTISTS’ ROYALTIES

PAYABLE TO COPY - DAN CD

Pursuant to current Danish legislation on Copyright an

artists’ royalty of 5% of the total price exclusive of VAT

(i.e. hammer price plus buyer’s premium 20%) shall be

collected on works of modern art by all Danish and most

foreign artists. These works are marked CD for Copy-Dan

next to the lot number.

For further information please refer to the Conditions of Purchase.

Danske Bank – Account 30014310970638 – IBAN DK4130004310970638 – Swift-BIC DABADKKK – Giro 9641 2055392 – CVR-nr. DK25472020

253


købskonditioner

§ 1. BUDGIVNING

Køber er den byder, der får hammerslag. Den, der byder for

andre, hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af

købet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter

benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de

ønsker at afgive et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller afgive en kommission pr. brev eller fax eller byde

direkte pr. telefon, kunne dokumentere deres betalingsdygtighed

samt til enhver tid identificere sig. Bruun Rasmussen er

altid berettiget til at nægte at acceptere et bud, hvis på forlangende

ikke tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende à

conto betaling har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon

er muligt under visse forudsætninger, der afgøres af Bruun

Rasmussen. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejl eller fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne

service. Auktionarius bestemmer overbuddets størrelse og

træffer ligeledes afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.

§ 2. BETALING

For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgøres

købesummen som hammerslagsprisen med tillæg af 25% i auktionsomkostninger

inklusive afgift.

Visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms,

så udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes moms på

25% af hammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre

der sælges til fuldmoms fremgår af kataloget med

stjerne*.

Danske momsregistrerede købere skal overfor os oplyse deres

SE-/CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på de fakturaer,

hvor varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for

afgiftsfritagelse jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private

købere, som ligestilles med danske købere jvf. gældende

dansk lovgivning om handel med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan betales

kontant eller med Dankort, banknoteret check, rejsechecks,

Visa-, Master-, Diners Club- eller Eurocard. Personlige udenlandske

checks kan kun anvendes efter forudgående aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen

og under alle omstændigheder skal betaling finde sted

senest 8 dage efter fakturadatoen.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf

med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun

Rasmussen har afsendt påkrav herom til køber, er Bruun Rasmussen

berettiget til at annullere købet og bortsælge det købte

på ny auktion hos Bruun Rasmussen eller underhånden og

afkræve køber ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud

tilfalder den, der har indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af

effekter hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget

til at berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til

salg, er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne

effekter på auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bundet

254

af en af den misligholdende køber fastsat mindstepris. Den

misligholdende køber er ikke berettiget til at kræve udlevering

af effekter indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun

Rasmussen ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter

må anses at overstige forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en

køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser

over for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden på

den pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget

til at kræve et depositum som betingelse for accept af

fremtidige bud.

§ 3. AFGIFTSFRITAGELSE

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser,

betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver

ikke belastet af danske afgifter.

A. KØBERE MED BOPÆL I ET ANDET EU-LAND:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages for

at betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres

over for Bruun Rasmussen, som skal påføre momsnummeret

på fakturaen.

B. KØBERE MED BOPÆL UDEN FOR EU:

1 Forsendelse gennem speditør:

Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen

godkendt speditør, fritages for afgift.

2 Udførsel som rejsegods:

Der kan ske fritagelse for dansk afgift, når køberen selv medtager

det købte under forudsætning af, at følgende betingelser

er opfyldt:

Fakturaen skal være betalt, og den danske afgift på 25% af

fakturabeløbet skal være deponeret hos Bruun Rasmussen.

a Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms

refunderet, så snart Bruun Rasmussen har modtaget købsfakturaen

retur med påtegning om officiel indførsel fra det

endelige lands toldmyndighed eller anden på omsætningsafgiftsområdet

kompetent myndighed, hvis købet overstiger

DKK 1.200.

b Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få den

danske moms refunderet, efter at effekterne har været forevist

til toldbehandling i forbindelse med køberens udrejse

fra EU. Eksportørblanketten returneres til Bruun Rasmussen

efter at være forsynet med et toldvæsens attest for

udførslen, hvis købet overstiger DKK 300. Dette gælder også

for Færøerne og Grønland.

§ 4. AFGIFTSBETALING

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker at gøre

brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til brugtmoms/fuldmoms

på lige fod med private købere. Dette skal meddeles

os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

B. Momsregistrerede i Danmark kan vælge at købe til fuldmoms

med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger. Dette

skal meddeles os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

§ 5. UDLEVERING

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres

til køberen. Det købte henligger fra hammerslaget for købers

regning og risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter

hammerslaget, vil der blive opkrævet opbevaringsgebyr. Købte


varer, der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt

for købers regning ved auktion eller underhånden.

§ 6. FORSENDELSE

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende

købte varer, sker dette på købers regning og risiko.

Bruun Rasmussen kan således ikke drages til ansvar for skader

forvoldt på købte varer under forsendelse eller for forsvundne

forsendelser.

§ 7. KUNSTNERAFGIFT

TIL COPY-DAN. CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der

opkræves 5% i følgeretsvederlag/kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20% excl.

afgift, på værker af alle nyere danske og visse udenlandske kunstnere.

Disse værker er mærket CD for Copy-Dan udfor katalognummeret.

Følgeretsvederlaget opkræves hos køber af Bruun

Rasmussen på vegne af kunstnernes organisation Copy-Dan, for

de kunstværker, der er omfattet af loven. Der skal ikke svares

Copy-Dan afgift, såfremt det enkelte kunstværk koster under

DKK 1.670 i hammerslagspris.

§ 8. EKSPORTTILLADELSE

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse,

hvor dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring

af kulturværdier i Danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette

blive meddelt den udenlandske køber umiddelbart efter hammerslaget.

Derefter vil Bruun Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget

på købers vegne, nu hvor prisen kendes. Gives

eksporttilladelse ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til

at overtage det købte til den opnåede pris, hvilket betyder at

købet bliver hævet for køber.

§ 9. KATALOGISERING

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde

og som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte

ændringer og modifikationer.

Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og

under anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker,

at de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering

eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i kataloget.

Afbildninger i kataloget er blot til identifikation og kan ikke

anvendes til vurdering af effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved selvsyn

på de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de

ønskede effekters stand.

Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for katalogets

trykning blandt lærde og eksperter herskende opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed eller

dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette

straks meddeles til Bruun Rasmussen.

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning, eller

såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet med væsentlige

fejl, der har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end

en korrekt katalogbeskrivelse må antages at ville have resulteret

i, er køber berettiget til at annullere købet, hvorefter den

samlede erlagte købesum, dog højst den i kataloget angivne

højeste vurderingspris tillagt auktionsomkostninger og evt.

moms, vil blive refunderet køber.

Væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller vægt

erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et køb

kan kun udøves af den, der købte den pågældende effekt hos

Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering

fremsættes skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter

købsdagen, og af at det købte inden samme frist returneres til

Bruun Rasmussen i den samme stand i enhver henseende, som

det købte var i på hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling

af renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve

anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,

dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser,

såfremt:

a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var i overensstemmelse

med den på dette tidspunkt gældende opfattelse

blandt lærde og eksperter.

b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt at

få fastslået et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige

processer, hvis gyldighed først blev anerkendt efter

katalogets udgivelsestidspunkt eller som ville have været

uforholdsmæssigt omkostningskrævende eller uigennemførlige

uden beskadigelse af den pågældende effekt.

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

KOMMISSIONER

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for bydere,

der ikke kan være til stede ved auktionen. Det er en forudsætning,

at kommissionen er Bruun Rasmussen i hænde i

tilstrækkelig tid inden auktionen, så om nødvendigt bydernes

kreditværdighed kan undersøges. Bruun Rasmussen påtager

sig intet ansvar for eventuelle fejltagelser, der måtte opstå ved

brug af denne service.

KONDITIONSRAPPORTER

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand. Dette er

ment som en service for kunder, der ikke selv har mulighed for

ved selvsyn at undersøge numrene på eftersynet. Det understreges,

at de givne oplysninger ikke kan gøres til genstand for

reklamationer; her henvises til katalogteksten.

FRITAGELSE FOR

DANSK FULDMOMS

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i kataloget

er markeret med stjerne*.

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EUlande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private,

skal der ikke betales dansk moms, men moms i henhold

til de regler der gælder, hvor den udenlandske virksomhed er

momsregistreret. Det tilrådes at søge oplysning hos de lokale

myndigheder.

255


conditions of purchase

§ 1. BIDDING

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”.

Any person bidding on behalf of a third party shall be liable in

surety for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish

to make bids in person at the place of auction or commission

bids by letter or fax or direct telephone bids, should be able to

document their ability to pay and be able to provide proof of

identity at any time. Bruun Rasmussen is entitled to refuse to

accept a bid if, when requested, adequate security or adequate

payment on account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of

auction or by written commission. Telephone bidding is possible

within certain conditions made out by Bruun Rasmussen.

Bruun Rasmussen is not to be held responsible for any errors

that may occur using this service. The auctioneer shall have

absolute discretion as to the increment of the bids. The auctioneer

will also make decisions in all cases of doubt regarding

the bidding.

§ 2. PAYMENT

The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s

premium, including VAT, for lots sold subject to the special

VAT scheme for sales of Works of Art, Collectors’ items and

Antiques, and second-hand goods by Public Auction (hereinafter

called Special VAT).

Certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that

the purchase price is the hammer price plus an additional 20%

in buyer’s premium and VAT of 25% levied on both the hammer

price and the buyer’s premium. The lots subject to Full

VAT are indicated as such in the catalogue with an asterisk(*).

Danish VAT registered buyers shall provide us with documentation

of their SE-/CVR -number (VAT No.) as this has to be

quoted on the invoice for goods bought at full VAT.

For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply

(cf. Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers

from the EU who are considered as Danish buyers (cf. current

Danish legislation on Special VAT Scheme for Sales of Works of

Art, Collectors’ items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. Payment may be made in cash, by Dankort,

banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-, Master-, Diners

Club- or Eurocard. Personal foreign cheques may only be used

for payment by prior arrangement.

Payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later than

eight days from the date of the invoice.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight days

after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer, Bruun

Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell

the goods at a Bruun Rasmussen auction or privately, and to

demand reimbursement of any related losses from the defaulting

buyer. Any further profit on the sale shall be payable to the

person who had deposited the goods for sale by auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of

goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled

to set off its receivables against its payables to the defaulting

buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale, Bruun

Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun

Rasmussen auction without being bound by the reserve stipu-

256

lated by the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be

entitled to demand the surrender of goods deposited for sale

as long as the debt payable to Bruun Rasmussen has not been

discharged, regardless of whether the value of such goods may

be deemed to exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting

any future bids from such a purchaser.

§ 3. EXEMPTION FROM VAT

Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay

20% of the hammer price in buyer’s premium and shall not be

subject to Danish taxes and duties:

A. Buyers residing in another EU Member State:

Buyers are exempt from paying Danish VAT as long as they have

provided Bruun Rasmussen with documentation of their VAT

registration. The VAT number will then be quoted on Bruun

Rasmussen’s invoice.

B. BUYERS RESIDING OUTSIDE THE EU:

1 Dispatch through forwarding agent:

Lots exported through a forwarding agent approved by

Bruun Rasmussen are exempt from VAT.

2 EXPORT AS PERSONAL LUGGAGE:

Goods may be exempt from Danish VAT when the buyer

personally takes the goods out of the country as luggage,

provided the following conditions have been met:

The invoice must have been paid and the Danish duty of

25% of the invoice amount must have been deposited with

Bruun Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the Danish VAT

as soon as the invoice of sale has been returned to Bruun

Rasmussen endorsed by the customs authorities of the

country in question or by any other authority with jurisdiction

over matters of purchase tax with respect to official imports

of goods into the country in question if the purchase price

exceeds DKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the Danish VAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure

of the buyer from the EU. The exporter’s form should

be returned to Bruun Rasmussen after being endorsed

with the customs authorities’ export certificate if the purchase

price exceeds DKK 300 This also applies to the Faroe

Islands and Greenland.

§ 4. PAYMENT OF

TAXES AND DUTIES

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states

who do not wish to make use of Article 3 may instead choose

to purchase items subject to Special VAT/Normal VAT in

the same manner as private buyers. Bruun Rasmussen must

be notified of this before 10 a.m. on the following auction day.

B. Buyers with VAT-registration in Denmark may choose to

purchase subject to Normal VAT at 25% of the hammer price

plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of this

before 10 a.m. on the following auction day.

§ 5. COLLECTION OF

PURCHASES

The purchase price must be paid in full before the purchased


lot can be passed over to the buyer. From the time of the lot

being knocked down to the buyer, until its collection, the purchased

lot will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been collected

within 14 days after the time of the lot being knocked

down. Goods which have been paid for but not collected within

1 year will be resold at auction or privately at the buyer's expense.

§ 6. DISPATCH

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s

own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held

liable neither for any damage caused to purchased goods

during dispatch nor for any missing consignments.

§ 7. DROIT DE SUITE

Pursuant to current Danish legislation on Copyright, an artistic

royalty of 5% of the total hammer price plus the buyer's premium

(20% excl. royalty) shall be collected on works of modern

art by all Danish and some foreign artists. These works are

identified in the catalogue by CD for Copy-Dan, marked beside

each relevant lot number. Bruun Rasmussen will from the buyer

collect the royalties required on behalf of the artists' organisation

Copy-Dan for any art work subject to this law. There are no

artistic royalties on art works sold for less than a hammer price

of DKK 1,670.

§ 8. EXPORT LICENCE

Applications for an export licence must be made to the Danish

Cultural Assets Committee when required in accordance with

current Danish legislation on the protection and preservation

of cultural assets in Denmark. Where such a licence has not

been obtained, the foreign buyer will be informed thereof

immediately after the lot has been knocked down to the buyer.

Another application will subsequently be sent to the Danish

Cultural Assets Committee by Bruun Rasmussen on behalf

of the buyer, now that the price is known. Should an export

licence not be granted, the Danish Cultural Assets Committee

would be obliged to acquire the purchased lot at the purchase

price, and the buyer would thus not be bound to the purchase.

§ 9. CATALOGUING

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue with subsequently

published changes and modifications. Cataloguing is

done according to the best of Bruun Rasmussen’s knowledge

and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which

makes it possible that they may contain defects, deficiencies, or

may have been subject to restoration or damage not necessarily

stated in the catalogue. Catalogue pictures are for identification

only and cannot be used for an evaluation of the condition of

the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore

satisfy himself of the condition of the lots for which he intends

to bid by personal inspection at the preview held prior to the

auction. The catalogue description is an indication of the

prevailing oppinion of scholars and expert at the time of the

printing of the catalogue. If any doubts should arise after the

purchase regarding the genuineness of the purchased lot or its

conformance with the catalogue description, Bruun Rasmussen

should immediately be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

catalogue description contains material errors which lead to a

considerably higher hammer price than that which a correct

catalogue description would presumably result in, the buyer

shall be entitled to cancel the purchase, after which the buyer

shall be reimbursed for the total purchase price paid, up till a

maximum amount of the highest estimated price stated in the

catalogue plus buyer's premium and VAT, when applicable.

For material errors in the catalogue description in respect to

measurements or weight, compensation shall only be paid on a

percentage basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be

subject to the presentation of a claim for cancellation in writing

to Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and to

the purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the

same condition in any and all respects which the purchased lot

was in at the time of the lot being knocked down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in connection

with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in

pursuance of the above provisions if:

a the catalogue description on the day the lot was knocked

down to the buyer was in accordance with the then generally

accepted opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery at

the time of the publication of the catalogue was the implementation

of scientific processes, the validity of which was

only acknowledged after the time of publication of the

catalogue, or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible to

carry out without damaging the lot in question.

Bruun Rasmussen Auctioneers of Fine Art

COMMISSION

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids

for bidders who are unable to be present at the auction. It is a

prere-quisite that Bruun Rasmussen receives the commission

sufficiently well in advance of the auction for the bidders’ credit

to be checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held

responsible for any errors that may occur using this service.

CONDITION REPORTS

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the

basis for complaints; complaints can only be based on the catalogue

text.

EXEMPTION FROM VAT

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked with

an asterisk*.

No Danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers, The private buyer then only has to pay VAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is VAT registered. For further information please

consult your local authorities.

The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of

dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

257


ing direkte

BREDGADE

ADMINISTRATION

Claus Poulsen 3343 6917

c.poulsen@bruun-rasmussen.dk

KUNDESERVICE

KOMMISSIONER &

BESTILLING AF KATALOGER

Vibeke Nielsen 3343 6912

v.nielsen@bruun-rasmussen.dk

TLF. KOMMISSIONER

Franziska Kampmann 3343 6905

f.kampmann@bruun-rasmussen.dk

FAKTURERING

Heidi Beck Andersen 3343 6904

h.b.andersen@bruun-rasmussen.dk

AFREGNING

Suzanne Huwendick 3343 6901

s.huwendick@bruun-rasmussen.dk

AFHENTNING

Annette Langbak 3343 6902

a.langbak@bruun-rasmussen.dk

LAGER OG TRANSPORT

Frank Høgh 3634 1381

f.hoegh@bruun-rasmussen.dk

RUNDVISNINGER

Helena Vestergaard 3343 6926

h.vestergaard@bruun-rasmussen.dk

VURDERING OG INFORMATION

INDBOVURDERINGER

Hans Ruben 3343 6974

h.ruben@bruun-rasmussen.dk

Per Koefoed 3343 6993

p.koefoed@bruun-rasmussen.dk

ÆLDRE MALERIER KOBBERSTIK

& TEGNINGER

Birte Stokholm 3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer 3343 6975

j.trefzer@bruun-rasmussen.dk

Bettina Sinnet 3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

Signe Rosenvinge Thürmer 3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk

258

MØBLER, BRONCER & URE

Thomas Lembourn 3343 6973

t.lembourn@bruun-rasmussen.dk

Anders Fredsted 3343 6964

a.fredsted@bruun-rasmussen.dk

GLAS, PORCELÆN, FAJANCE

& ORIENTALSK KUNSTINDUSTRI

Charlotte Hviid 3343 6982

c.hviid@bruun-rasmussen.dk

Anne-Marie Lei Ipsen 3343 6979

l.ipsen@bruun-rasmussen.dk

SMYKKER

Kirstine Lind 3343 6971

k.lind@bruun-rasmussen.dk

SØLV

Malene Dybbøl 3343 6997

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk

TÆPPER

Henrik Schleppegrell 3343 6980

h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

VIN

Lars Bjørslev 3343 6948

l.bjorslev@bruun-rasmussen.dk

MODERNE KUNST & KUNSTINDUSTRI

Peter Christmas-Møller 3343 6951

pcm@bruun-rasmussen.dk

Niels Raben 3343 6957

n.raben@bruun-rasmussen.dk

Peter Beck 3343 6952

p.beck@bruun-rasmussen.dk

Anneline Schjødt Pedersen 3343 6953

a.s.pedersen@bruun-rasmussen.dk

Ole Ravn 3343 6950

o.ravn@bruun-rasmussen.dk

Lise Miller 3343 6955

l.miller@bruun-rasmussen.dk

BØGER, BREVE & MANUSKRIPTER

Sebastian Hauge Lerche 3343 6939

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk

VÅBEN

Erik Haunstrup Clemmensen 3343 6996

e.clemmensen@bruun-rasmussen.dk

David Utzon-Frank 3343 6967

d.utzon-frank@bruun-rasmussen.dk


adresser

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

B R E D G A D E - K Ø B E N H AV N

B R E D G A D E 3 3 . D K - 1 2 6 0 K Ø B E N H AV N K

Te l + 4 5 3 3 4 3 6 9 1 1 . F a x + 4 5 3 3 4 3 6 9 6 6 . E - m a i l : i n f o @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

H AV N E N - K Ø B E N H AV N

A M E R I K A P L A D S 1 1 . D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H AV N Ø

Te l + 4 5 7 0 2 7 6 0 8 0 . F a x + 4 5 7 0 2 7 6 0 9 0 . E - m a i l : h a v n e n @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

V E J L E - P E D E R S H O L M

P E D E R S H O L M S A L L É 4 2 . D K - 7 1 0 0 V E J L E

Te l . + 4 5 7 9 4 3 6 9 1 1 . F a x + 4 5 7 9 4 3 6 9 1 0 . E - m a i l : v e j l e @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

A A R H U S

F R E D E R I K S A L L É 1 1 6 . D K - 8 0 0 0 A A R H U S C

Te l . + 4 5 7 0 2 0 6 9 1 1 . F a x + 4 5 7 0 2 0 6 9 1 2 . E - m a i l : a a rh u s @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

B R U U N R A S M U S S E N E S TAT E S

B R E D G A D E 3 3 . D K - 1 2 6 0 K Ø B E N H AV N K

Te l + 4 5 7 0 1 1 7 1 7 2 . F a x + 4 5 7 0 1 1 7 1 7 7 . E - m a i l : e t c @ b r- e s t a t e s . d k

K Ø B E N H AV N - F J E R N L A G E R

S Ø VA N G S V E J 1 - 5 . D K - 2 6 5 0 H V I D O V R E

Te l + 4 5 3 6 3 4 1 3 8 1 . F a x + 4 5 3 6 3 4 1 3 3 2

R E P R É S E N TA N T E E N F R A N C E

A N N E K R I S T I N E R AT H N O V . L’ E N C H E R E D U N O R D

Te l . + 3 3 6 1 4 0 8 1 9 8 0 . E - m a i l : r a t h n o v @ a r t i n t e r n e t . f r

A M E R I C A N R E P R E S E N TAT I V E

B R U U N R A S M U S S E N . U S A

E - m a i l : u s a @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

R E P R E S E N TA N T E E N E S PA Ñ A

K A R I N F R I J S . C a s a G a l l i n a . B a l c o n d e l G o l f . R i o R e a l . L o s M o n t e r o s . 2 9 6 0 0 M a r b e l l a . E s p a ñ a

Te l + 3 4 6 3 0 2 9 2 1 0 2 . F a x + 3 4 9 5 2 7 7 7 4 6 4 . E - m a i l : k . f r i j s @ t e r r a . e s

R E P R Æ S E N TA N T I R U S L A N D . Представитель в России

A N D E R S B J E R G G A A R D · N e v s k i j p r o s p e c t 7 7 · 1 9 2 0 4 4 S t . P e t e r s b o r g · R u s s i a

Te l + 3 7 0 6 0 0 4 5 7 0 7 . E - m a i l : a b j @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

Андерс Бьергорд · Невский проспект 77 · 192044 г.Санкт-Петербург · Россия

W E B

w w w. b r u u n - r a s m u s s e n . d k

259


kommissionsbud

COMMISSION BIDS

Det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis De ikke selv kan

være til stede på auktionsdagen. Denne service er gratis.

Når De afgiver en kommission, beder De vores kundeservice

på Deres vegne byde op til et af Dem bestemt beløb i hammerslag.

Der kan opstå den situation, at en anden køber allerede har

budt det beløb, som De ønsker at afgive. Er De da villig til at

gå et bud højere eller er De indforstået med at nummeret

sælges til anden side?

Ønsker De ikke at byde højere så skriv “Max” ud for beløbet.

Er De i tvivl om hvor højt De vil byde, kan De hæve budet

med op til ca. 15% eller ca. 25%.

Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen, så

der er også mulighed for at købe til under den angivne vurdering.

Vor kundeservice køber altid så billigt som muligt til

Dem, som havde De selv været tilstede på auktionen.

Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde senest

3 timer før auktionens start.

SÅDAN BYDER DE:

Udfyld blanketten KOMMISSIONSBUD med alle oplysninger.

Angiv katalognummer.

Angiv beløbet De ønsker at byde.

Er dette Deres absolutte maximum bedes De anføre “Max” i

kolonnen.

De kan også forhøje Deres bud med henholdsvis ca. 15%

eller ca. 25%, ved at indikere dette i kolonnen.

De bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre Dem, at

Bruun Rasmussen modtager den i god tid inden auktionen.

Hvis Deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun Rasmussen

undlade at byde for Dem, ligesom Bruun Rasmussen

ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

Efter auktionen vil De kunne få oplysninger om priser på vor

automatiske 24 timers “Hammerslagsoplysning” på telefon

33 43 69 08.

INTERNET:

Blanketten kommisionsbud kan også udfyldes og sendes via

vores web-site: www.bruun-rasmussen.dk

➜ kundeservice

➜ kommissionsbud

Seneste bud via web-site modtages 24 timer før auktionens

start.

For yderligere information,

se “Købskonditioner”, §1.

260

It is possible to leave commission bids if you can not be present

at the auction yourself. This service is free of charge.

When leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on your

behalf.

The situation can occur that another buyer has already bid

the same as you were prepared to. Are you then willing to

bid further? If not the lot will be sold to another buyer.

If you do not wish to exceed your bid then write “Max, for

maximum, next to the amount. You can also allow us to raise

your bid by approx. 15% or approx 25%.

The hammer price may be higher or lower than the estimated

price, so it is possible to buy below the estimate. Bruun

Rasmussen will always buy at the lowest price possible, as if

you yourself had been present at the auction.

All commission bids are strictly confidential.

Commission bids must be submitted no later than 3 hours

prior to the start of the auction.

HOW TO MAKE

A COMMISSION BID:

Complete the COMMISSION FORM with all pertinent information.

Indicate the lot number.

Indicate the amount you are prepared to bid.

Should this amount be the absolute maximum, please write

“Max” in the appropriate column.

You can also allow us to bid by up to approx. 15% or approx.

25% more by indicating so.

Sign the commission form and make sure that Bruun Rasmussen

receives it in due time before the auction.

If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen

can abstain from bidding. Bruun Rasmussen can not be held

responsible for error in bidding or failure to execute bids.

After the auction Bruun Rasmussen’s 24-hour “hammerpriceinformation”

is available for sale results at +45 33 43 69 08.

INTERNET:

The commission form can also be found and submitted at

our web-site: www.bruun-rasmussen.dk

➜ services

➜ commision bid

Bids via the web-site are not accepted later than 24 hours

prior to the auction.

For additional information, please consult

"Conditions of Purchase" §1.kommissionsbud

COMMISSION BIDS BREDGADE

Skal være Bruun Rasmussen i hænde senest 3 timer før auktionens start.

Must be submitted no later than 3 hours prior to the start of the auction.

Navn Name: * ......................................................................................................................................................................

Adresse Address: * ...............................................................................................................................................................

Postnr./by City: * ................................................................................................................................................................

Land Country: * ................................................................. Fax: ....................................................................................

Tel: * ....................................................................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................. CVR-nr. VAT No: ...............................................................

Bank: ................................................................................... Konto nr. Acct. No.: ..........................................................

Adresse Address: ..................................................................................................................................................................

Postnr./By City: .................................................................. Land Country: ...................................................................

Tel: ...................................................................................... Kontaktperson Contact: ....................................................

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *

Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om på mine vegne at købe

nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.

I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up to the prices indicated below.

Undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.

The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.

Signatur Signed: * ............................................................. B.R. kunde-nr. Client No.: ...............................................

Jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emnerjeg har budt på via e-mail dagligt efter auktion.

I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail every day after the auction.

på e-mail adressen on this e-mail address: ............................................................

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER A/S

AUKTION NR AUCTION NO: 734

Max +15% +25%

Bredgade 33 DK-1260 København K Tel +45 3343 69 11 Fax +45 3343 6966 info@bruun-rasmussen.dk www.bruun-rasmussen.dk

Fortsættes næste side Please turn over

261


kommissionsbud

COMMISSION BIDS BREDGADE

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

AUKTION NR AUCTION NO: 734

262

Max +15% +25%


kommende auktioner

COMING AUCTIONS

VIN AUKTION 735 Eftersyn 31. august - 1. september

Auktion 1. september

MODERNE KUNST OG DESIGN 736 Eftersyn 30. september - 4. oktober

Auktion 5. oktober - 8. oktober

INTERNATIONAL Eftersyn 25. - 29. november

MALERIER OG ANTIKVITETER 737 Auktion 30. nov. - 10. december

BOG AUKTION 738 Eftersyn 25. - 29. november

Auktion 30. nov. - 1. december

KUNST OG INDBO AUKTION 46 Eftersyn 19. - 21. august

Auktion 21. - 24. august

VÅBEN AUKTION 47 Eftersyn 30. sep. - 2. oktober

Auktion 4. oktober

KUNST OG INDBO AUKTION 48 Eftersyn 30. sep. - 2. oktober

Auktion 2. - 5. oktober

KUNST OG INDBO AUKTION 98 Eftersyn 7. - 10. oktober

Auktion 11. - 15. oktober

VIN AUKTION 99 Eftersyn 7. - 10. oktober

Auktion 13. oktober

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES © 2004 BRUUN RASMUSSEN KATALOGPRIS KR. 200

FOTO: BENT LANGE, HENRIK WICHMANN & JAMES BATES

GRAFIK & DTP: LENE KLIBO, BETTINA LØGSTRUP, JORGE FIGUEIREDO TRYK: SALOGRUPPEN

263

More magazines by this user
Similar magazines