våben w eapons - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

våben w eapons - Bruun Rasmussen

våben weapons

a u c t i o n 7 5 7

t u e s d a y t h e 3 0 t h o f m a y 2 0 0 6


våben

weapons

fra forskellige boer og rekvirenter / from various owners

A u k t i o n / a u c t i o n

tirsdag 30. maj kl. 12 kat. nr. 1-327

tuesday 30th May noon

e f t e r s y n / p r e v i e w

onsdag 24. maj kl. 15 - 18

torsdag 25. maj kl. 10 - 17

fredag 26. maj kl. 10 - 17

lørdag 27. maj kl. 11 - 16

søndag 28. maj kl. 11 - 16

mandag 29. maj kl. 10 - 17

wednesday 24th May 3 pm - 6 pm

thursday 25th May 10 am - 5 pm

friday 26th May 10 am - 5 pm

saturday 27th May 11 am - 4 pm

sunday 28th May 11 am - 4 pm

monday 29th May 10 am - 5 pm

B r u u n r A s m u s s e n k u n s tA u k t i o n e r

Bredgade 33 . DK-1260 København K

Tel +45 3343 6911 . Fax +45 3343 6966

bredgade@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


Afdelingen for våben og militaria:

Department of weapons and militaria:

Head of Department

DAviD utzon-frAnk

Tel +45 3343 6996

Tel +45 2570 6996

d.utzon-frank@bruun-rasmussen.dk

Assistant

henrik vensilD

Tel +45 2570 6834

h.vensild@bruun-rasmussen.dk

Assistant

jesper goDvin hAnsen

Tel +45 2628 7343

havnen@bruun-rasmussen.dk

Der bydes og faktureres i danske kroner

Bids and invoicing are made in DKK

Afhentning af købte effekter skal ske senest fredag den

30. juni på vores adresse Bredgade 33 i København.

collection of purchases must be no later than Friday 30 June

at our address Bredgade 33 in copenhagen.

Hammerslags-priser fra de seneste auktioner kan ses på:

Sales results from the latest auctions are available at:

w w w. b r u u n - r a s m u s s e n . c o m

➜ Auktioner / auctions


Endnu engang kan Bruun Rasmussen åbne dørene for en

våbenauktion med et udsøgt udvalg af antikke blank- og skyde-

våben fra Danmark, Europa og Asien, herunder en meget fin og

sjældent udbudt samling af håndlavede knive af den svenske

knivmager Bo Bergman.

Blandt skydevåbnene kan nævnes et usædvanligt fint og

vigtigt hjullåsgevær fra ca. 1550, formentlig med fransk royal

proveniens, et udsøgt udvalg af flintpistolpar fra det 17. og 18.

århundrede, heriblandt et par fint velbevarede flintlås pistoler

i kasse af Johan Andreas Kuchenreuter samt en meget sjælden

Slesvigsk gendarmeripistol M/1851 med løskolbe og tilbehør,

alt mærket 25.

Fra Orienten kan vi præsentere et meget fint persisk sølv

Qama sværd fra det 18. århundrede, tre samurai rustninger og

et stort udvalg af japanske våben.

Sidst, men ikke mindst, kommer et stort udvalg af eksklusive

jagtvåben af hovedsageligt engelsk fabrikat under hammeren,

herunder et par meget sjældne parbøsser af Charles Lancaster

model “Twelve-Twenty”, samt et sæt parbøsser af James Purdey,

begge i tilhørende læderkufferter.


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

1 2

3

1

Engelsk marineofficerssabel, ca. 1800. Messingfæste,

forgyldt med fem kugler på håndbøjlen

og den vandrette parerbøjle. Øverst er en ring på

håndbøjlen. Facceteret knap. greb af kanneleret

elfenben med mavebælte. Smal, let krummet

enægget klinge. På ryggen utydeligt navn og ellers

rester af florale dekorationer. Totallængde 86

cm og klingen 70 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

2

Dansk skibshuggert 1808-1814. Nødhuggert

fra Kanonbådskrigen. Messingfæste som pallask

1789, stort bøjlefæste, stemplet v på parerbøjlen.

greb beviklet med læder og snoet messingtråd.

Klinge som 1785, men afkortet, Stemplet med

BS. Totallængde 94 cm og klingen 75 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

3

Dansk skibshuggert, nødhuggert 1808-1814.

Messingfæstet knap og greb fra pallask 1789,

håndbøjle og parerplader fra 1785, håndbøjle er

tappet ind i knappen. Parerstang stemplet v, to

gange. greb beviklet med læder og en snoet tråd.

Klingen fra Pallask 1785, afkortet, stemplet C7,

1766 og BS. Totallængde 94 cm og klingen 75 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 535 4.000

Dansk Søofficerssabel M/1849 med forgyldt

messingfæste, rigt dekoreret med anker på den

store parerplade. Denne er pundslet og krydsskraveret

i bunden. Bagplade nedklappelig. greb

ender i arkantus og har perlemorsgrebskaller.

Enægget klinge med stangryg og jelman, dekoreret

med anker, trofæer og bladværk, samt

mærket: J. Herazcek i Kiøbenhavn. Totallængde

84 cm og klingen 70 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

Dansk Dragonhjelm M/1842. Messingmonteret

med stor hvælvet kam, forplade og stjerne. Høj

læderhjelm med messingkantet for- og bagskygge.

Rød-hvid kokarde. Fire ribber op over

læderet, en mangler. Hagerem med messingskel,

et mangler, læderlukke knækket. Med inderhjelm/

bred svederem. Læderet tørt og skyggerne lidt

skæve. Totalhøjde 34 cm og længde 27 cm.

€ 400-670 3.000-5.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757

6

7

6

Sjælden Slesvig-Holstensk pikkelhue i læder med

den dobbelthovede ørn i messing. På skjoldet det

holstenske nældeblad og de to slesvigske løver.

Schupperne er i messing og læderet er tørt, men

velbevaret. Inderforet er ligeledes intakt, men

bagskyggen mangler sin messingkant.

€ 535 4.000

7

Dansk dragonhjelm M/1860 for en officer i noget

dårlig stand med tørt læder, manglende inderfoer

og uden schupper.

€ 400 3.000


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

6

8

8

Spansk kårde ca. 1650. Skålformet stålfæste med

dekoreret og gennembrudt parerplade, gennemgående

parerstang der krøller ned i enderne.

Enkelt håndbøjle der går op i den kugleformede

og dekorerede knap. Nyere greb af messingtråd.

Lang, smal tveægget klinge med kort hulslibning

øverst efter brystet. I hulslibningen ses: IN

TEDOMINE SPREAvI på begge sider, for enden

rigsæble. Totallængde 108 cm og klingen 91 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 805-1.050 6.000-8.000

9

Skotsk basket-hilted broadsword ca. 1750. Stor

symmetrisk stålkurv med mange udformede

bøjler, stor flad oval knap, mærket: R H 17. greb

beviklet med læder og snoet tråd. Bred enægget

klinge med bred og smal hulslibning, øverst halvt

synligt smedestempel, klinge afkortet? Totallængde

100 cm og klingen 85 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.300-1.600 10.000-12.000

9

10

10

Engelsk kårde ca.1650, “Mortuary-hilted”. Jernfæste

med opadbøjer og dekoreret symmetrisk

kurv med bøjler for og bag, skruet i den ornamenterede

knap. greb beklædt med læderbevikling

og tyrkerknob. Ret, tveægget klinge med

kort hulslibning, i denne ses: FRANCIS CORUTZ

N TOLEDO. Totallængde 100 cm og klingen 84 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 805-1.050 6.000-8.000

11

Skotsk basket hilted broadsword sen 1700-tals.

Jernfæste med stor lukket kurv med mange

ornamenterede bøjler. Rund pyramideformet

knap. Trægreb med læder og snoet tråd (nyere?).

Enægget ret klinge med bred og smal hulslibning.

En del rusten med lille hul. Totallængde 106,5

cm og klingen 92 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 805 6.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757

11


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

12

An extremely well made French

copy of the famed suit of parade

armour made by Eienne Delaune

for the French King Henry II

now in the Louvre in Paris. The

complete armour in 16th century

style is completely covered with

raised design showing antique

warriors in battle and resting

with the winged goddess of victory

over a trophy on the back

plate. Some of the items are cast

and some is hammered out and

the parts are held together with

bolts. It cannot be worn, but is

a magnificent piece probably

by the Lorraine master Antoine

vechte (1799-1868). He must

have had access to the original

in order to make the fine castings,

which follows the original

in every detail. It stands 185 cm.

tall with its original leather doll.

€ 2.650-4.000 20.000-30.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 7

12


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

8

13 1

1

13

Dansk hestegarde officerspallask 1828 med

skede. Stålfæste med to parerbøjler, rille langs

kanterne, nakkestykke med fingerrifler og riller

øverst. greb af krydsfilet ibenholt, en stump

mangler øverst. Lige enægget klinge med to

hulslibninger hele vejen ned. Tilhørende stålskede

med en bærering, spor af den anden, fjernet.

Totallængde 104 cm og klingen 89 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 805 6.000

1

Korpssabel M/1812 med skede. Messingfæste

med stort løvehoved, greb med læder og snoet

tråd i rillerne. Ret, enægget klinge med smal

hulslibning langs ryggen. Sort læderskede med to

korte messingbeslag, mundblik med bæltehage,

mærket bag på: 112. Totallængde 90 cm og

klingen 74 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

Korpssablen er omtalt med flere typer skeder i K. B.

petersen: Danske Marineblankvåben i, s. 275 ff. vhS.

Årbøger 2001.

€ 940-1.300 7.000-10.000

1

Dansk Fr. 6 pallask, ca. 1820-34. Som “gymnastikpallask”

med skede. Messingfæste med to

tertsbøjler og en kvartsbøjle samt bred håndbøjle.

Buet nakkestykke der ender i løvehoved med

“hals”. greb af glat ibenholt. Ret, enægget klinge

med bred hulslibning, mærket: Frederiksværk på

brystet. Tilhørende messingskede med to stålbæreringe.

Totallængde 99 cm og klingen 84 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.300 10.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

16

Dansk Frederik vI, tambourmajor pallask med

skede, ca. 1820. Messingfæste forgyldt med løvehoved

og nedadbøjet parerplade med liggende

kronet løve samt ørn, stjerne og okse (evangelist

symboler?). Bredt greb af riflet ibenholt. Ret

enægget klinge ætset med enkelte dekorationer,

F 6 og Rigsvåben med tre løver og elefantorden.

Messingskede med en bærering. Totallængde 90

cm og klingen 77,5 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

17

Dansk Frederik vI sabel med skede. Forgyldt

messingfæste med løvehoved og dekoreret hånd-

bøjle. greb af perlemor. Krum enægget klinge,

rigt dekoreret med ætsninger, forgyldte ornamenter

og blåneret nupret bund, med FR vI

og medaljoner med elefant og kanoner mm.

Tilhørende skede af sort læder med lange rigt

dekorerede og forgyldte beslag. Totallængde 91

cm og klingen 78,5 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 805-1.050 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 9

16

17


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

18

A fine pair of Lang & Hussey “Imperial” 12

bore sidelock ejector guns, serial no. 10829/30,

30-inch nitro barrels, 2 1/2-inch chambers,

bored approx 1/4 and 1/2-inch choke, locks and

action with rose and scroll with traces of original

hardening colour, 15 1/2-inch well figured stocks

incl. buffalo horn extensions, (No 2 restocked?).

In a blue lined brass-corned best oak and leather

double gun case.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet. (2)

€ 9.400 70.000

10

18

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 11

18


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

19

An ironmounted Italian pistol c. 1700 converted

to percussion. The full stocked pistol is marked

LAZARI COMINAZ on the two-stage c. 27 cm.

long barrel, the lock has set trigger and the well

preserved stock is carved around the metal.

€ 1.050 8.000

12

19

20

20

A fine Bohemian flintlock hunting pistol ca.

1740 with richly decorated and gilded mounts.

The two-stage 26 cm. barrel is marked PAvL

BREDENFELTER in gold beneath a crown. The

flat lockplate is engraved with hunting scenes

and the side plate is decorated with a sitting

hunter with his hound. The triggerguard, back

ramrod pipe and the nose cap is decorated with

rococo ornaments. The butt cap is in the shape

of a fierce eagle head. The full stock in dark

walnut is carved around the metal and the

wooden ramrod is held by two octagonal ramrod

pipes.

paul Breitenfelder worked in Karlsbad c. 1720-50

and this pistol is typical of the luxury guns made in

Bohemia in the middle of the 18th century.

€ 3.350 25.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

21

A fine well preserved boxed set of flintlock pistols

by Johan Andreas Kuchenreuter. c. 1800 with

good typical Kuchenreuter iron mounts, set triggers,

well preserved stocks, c. 21,5 cm. long blue

two stage barrels marked IOH. ANDRE KUCHEN-

REUTER in silver as well as his mark. The lock

carries the same name and the stocks with small

butt caps are carved around the metal. The

leather-lined box has all the necessary tools and

is in good condition. Johan Andreas Kuchenreuter

(1758-1808) worked in Steinweg as maker for

the von Thurn und Taxis family.

€ 9.400 70.000

21

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 13

21


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

22 23 2 2 26 27 28 29 30

22

Europæisk entrehage ca. 1800. Kort kraftig spydsspids

med udsmedet hage og kort dølle. Rund

sort-brun træstage, med to skruehuller gennem.

Totallængde 224 cm og spids med dølle 21 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 535 4.000

23

Hellebard, ca. 1680. Blad med “øksedel” og “hage-

del”, med hver to udsmedede flige og med lang

firkantet spids. Kort dølle med skinner. Kanneleret

stage, nyere?, lys brun og uden dupsko.

Totallængde 230 cm, bladdel 50 cm og skinner

33 cm.

€ 670 5.000

2

Europæisk hellebard/sponton ca. 1720. Symmetrisk

spydblad med to nedadbøjede flige. Kort

dølle med tre vulster og lange skinner. Kanneleret

træstage, nyere? uden dupsko. Totallængde 212

cm, blad med døllen 35 cm og skinnerne 48 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

2

1

2

Dansk stagevåben fra 1807-14. Blad fra 1728

pallask, afkortet, jernbøsning. Lang kraftig rund

sortmalet stage, mod nedre ende firkantet og

derefter oval, (gammel åre). Totallængde 242 cm

og blad 65,5 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

26

Europæisk pike ca. 1750. Lang firkantet spids

med krave og lang dølle. Sortmalet træstage der

ender i ottekantet form. Totallængde 253 cm og

pike med dølle 103 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet

proveniens: cardiff castel.

€ 670 5.000

27

Kinesisk? trefork ca. 1800. Bred smedet trefork

på kraftig dølle. Rundt sort træskaft med bøsning

midt på, så skaftet kan skilles ad, nedre ende af

skaftet er ottekantet. Totallængde 210 cm og tre-

fork 72 cm, bredde 46 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

proveniens cardiff castle.

€ 670 5.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

28

Dansk? hellebard ca. 1720. Udsmedet blad med

økse, hage og bred spids, kort dølle og korte

skinner. Rund, lys-brun stage, nyere? Totallængde

231 cm, blad med døllen 33 cm og

skinner 17 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

29

Dansk stagevåben fra 1807-14. Blad fra 1728

pallask, afkortet, jernbøsning. Lang kraftig rund

sortmalet stage, mod nedre ende firkantet og

derefter oval, (gammel åre). Totallængde 242 cm

og blad 65,5 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

30

Dansk? hellebard ca. 1720. Blad med udsmedet

økse og hage samt tveægget spids, kort dølle

og korte skinner. Stage, lys brun, nyere? Totallængde

230 cm, blad med dølle 36 cm og skinner

20 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

31

31

A fine pair of silver mounted flintlock-pistols

ca. 1740, with crowned initals. Lots of original

finish, round smooth bored best damascus barrels

with silver foresights, plain smooth silver lock

with sliding safety, no makers name, wallnut

stocks carved with rococo ornaments, silver but

cap with a european royal crown and the letter

“L” (probably for one of the german nobel

houses).

€ 5.350 40.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 1


32

FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

16

3 36

33

32

Et godt trekantet ganske bredt trækrudthorn

beklædt med læder ca. 21 cm. højt, 15 cm. på

breddeste sted og 5 cm. dybt. Læderet er ganske

medtaget, men på den ene side kan man stadig

se resterne af et hvidt arsenals? nummer. Læderet

er fastholdt til hornet med jernsøm og selv tuden

er læderbeklædt. Horn af denne type er sjældent

bevaret - oftest er det horn med jernbeslag der

udbydes, mens de mere beskedne horn forlængst

er gået til. Et sjældent og måske dansk krudthorn

fra Christian vI’s tid.

€ 400 3.000

33

Flintelås fyrtøj med fingerbøjle, kasse med låge,

graveret “Roiynold” og ring til fingerhold.

Længde 7 cm. Hjullåsnøgle med indstilleligt

krudtmål. Længde 16 cm. (2)

€ 670 5.000

3

An European iron mounted 18th century hunting

plug bayonet with a round wooden hilt, a short

iron cross guard deeply marked with the letters

E and P and a rather heavy double edged c. 24

cm. long somewhat pitted blade with a rounded

cross section.

€ 400 3.000

3

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

37

3

Et godt stort krudthorn i tin dekoreret med rocailler

mærket B. v. welling på den ene side og

An. 1783 på den anden uden tud samt et rundt

glat kobberkrudthorn med patentlukke dekoreret

med perlebort rundt langs kanten.

€ 400 3.000

36

To Nordeuropæiske krudthorn med indridsede

motiver med hjorte og vildsvin. Fladpresset ko-

horn med udskårede mundinger. 18 årh. slutning.

(2)

€ 400 3.000

37

A finely carved South American? powder horn

made from a coconut shell. On one side an

officer in a chair and on the other a mounted

officer pointing forward with his right hand. The

rest of the horn is covered with carvings of leaves

and tropical birds. The officer might be Simon

Bolivar?

€ 670 5.000

38

En fin rund velbevaret sølvmonteret norsk snusflaske/fængkrudthorn

med krop i masurbirk og

sølvbeslag mærket JH samt 1855. I bunden en

rund signet? mærket retvendt gBS.

€ 400-670 3.000-5.000

39

A richly decorated bone powder flask probably by

Ernst Schmidt? in 16th century style made from

a large bone. The flask is completely covered

with carvings inlayed in black with a naked

female on each side, one holding a spear and

the other holding a banner. The flask is probably

made by the well known firm of Ernst Schmidt,

who worked in Munich during the later part of

the 19th century and who had a thriving

business in satisfying the demand for rare

antiques.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 17

38

39


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

0

A best quality pair of 12 bore “The Royal” sidelock

ejector guns by Holland & Holland. Serial

no. 12155/56. New 26” nitro barrels made in

1963. 2 3/4 inch chambers, bored approx (No. 1)

1/1 and 1/1, and (No 2) 1/1 and 1/1 choke Treble-

grip actions with patent gas checks. Protruding

tumbler pivots and dipped-edged lock plates,

using patent No. 23 (marked at the top lever).

Best bouquet and fine scroll engraving overall.

Locks and action in a bright brushed finish. The

ribs are engraved: Holland & Holland 98 New

Bond Street. London. winners Of All The “Field”

Rifle Trials, London.

14 inch well figured stocks including Silver

rubber recoil pads.

Henry Holland & John Robertson (Boss) ejector-

patent of April 1887. In their brass-corned

leather gun case with makers trade label.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

18

0

Henry Holland and John robertson (Boss & co)

developed the patent no. 23 witch should become

the first “royal”, this was the first collaboration

between Holland and robertson that should lead to

four patents in total.

one of the smart thing about this new hammerless

model royal, was that the right hammer would be

cocked upon opening and the left by the closure

of the barrels, this made the gun very smooth to

handle. the guns were made c. 1890.

€ 18.500 140.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 19

0


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

20

1 2 3

1

Dansk pallask 1785/89 med lang klinge. 1789

messing kurvefæste med bl.a. tombøjle, v for von

Bergen på parerstangen. Lædergreb med snoet

messing tråd, løs. Lang 1785 klinge stemplet

med: C7, BS og 41. Totallængde 112 cm og

klingen 94 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

2

Dansk-norsk pallask 1785/89, forsøgsmodel?

Messingfæste af nedskåret 1789 fæste med kun

to tertsbøjler og del af tombøjlen, en parerplade

mærket: H D No 93. Lidt tykt greb, læderbeviklet

og med tynd snoet messingtråd. Lang 1785

klinge med C7 og smedestempel med spor af

rust. Totallængde 112 cm og klingen 93,5 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 805-1.050 6.000-8.000

3

Dansk rytterpallask M/1789 uden afdelingsstempler

mærket C7 samt v på klingebrystet. Klingen

er ca. 94 cm lang og grebets læderbeklædning

er slidt.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.050 8.000

Dansk rytterpallask 1785/89. Stort bøjle-messingfæste.

Parerpladen indprikket: C 42. Parerstang

stemplet v for von Bergen. En bøjle loddet. Stor

messingknap, håndbøjlen med jernskrue. greb

af træ, en del læder mangler og tråden. Klinge

1785, fugletungeformet, stemplet: C7, BS, samt

smedestempel: stjerne med “Stiig”. Totallængde

112 cm og klingen 94 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

Dansk Mindesabel for slaget på Reden 1801 med

skede. Fæste af forgyldt messing med dekorationer.

Kort nakkestykke der ender i en løvemaske.

Parerstang med brede skedefjedre. Trægreb beviklet

med flere tykkelser snoet messingtråd. Let

krum enægget klinge med bred hulslibning. Med

ætsninger med bl.a. C7 i oval, bladværk og bånd

med : Den 2. April 1801 mm. Tilhørende bred,

kraftig og forgyldt og dekoreret messingskede

med to bæreringe og jernslæbesko. Totallængde

92,5 cm og klingen 79 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

Mindesablerne er alle fremstillet på Frederiksværk

og ætsningerne er foretaget af chr. von Mutterspach.

Denne sabel er omtalt og afbilledet i : K.B.

petersen, Danske Marineblankvåben i s.57-63.vhS

Årbøger 2001.

€ 2.400-2.650 18.000-20.000

6

Dansk Marineofficerssabel M/1849 med skede.

Har tilhørt søofficer Urban gad. Forgyldt messingfæste

med lukket kurv med anker, nakkestykke

med akantus, som ender i en bue for oven. greb

med perlemor. Svagt krummet enægget klinge

med stangryg og jelman. Tilhørende skede af sort

læder med tre ornamenterede og forgyldte beslag

og to bæreringe. Mundblik stemplet: J. Herazcek,

Kiøbenhavn. Indgraveret Urban gad.

nicolai urban Gad var født i 1848, blev kadet 1856,

løjtnant 1862 og kommandør i 1892. i 1901 fik han

afsked med status af kontraadmiral.

€ 1.300 10.000

6 7

7

Dansk kårde for Marinelæge M/1871, med skede.

Forgyldt og dekoreret fæste af hvidmetal med

stor nedadbøjet parerplade med anker og løv

samt håndbøjle og rund knap. greb beviklet med

rokkeskind og snoet tråd i skrå riller. Ret, sekskantet

tveægget ældre klinge, dekoreret øverst

med Kronet sol og svævende putti med fane. Tilhørende

sort læderskede med to forgyldte beslag.

Bag på mundblikket lille stempel. Totallængde

84 cm og klingen 64 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

Marinens embedsmandskårde blev fremstillet af

J.S. Herazcek efter chr. Hetchs tegning i 1871.

Marinelægerne skulle bære forgyldte kårder. De

blev brugt 1871-75, hvorefter sabel igen anlagdes.

Se K.B.petersen: Danske Marineblankvåben i, s.107

- 112, vhS. Årbøger 2001.

€ 1.300 10.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 21


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

22

8

8

A brass corned oak and leather gun case for a

pair of Holland & Holland “Royal” guns. Red

lined interior with makers leather trade label.

€ 535 4.000

9

A fine James Purdey & Son brass corned oak and

leather cartridge magazine. Lined in red and with

makers trade label. One strap broken.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

9

0

0

An Army & Navy leather cartridge magazine.

with makers trade label. New straps.

€ 535 4.000

1

A large pair of African elephant tusks mounted on

mahogany plates. Length: 198 cm and 213 cm.

Ca. 35 kg. a piece. (2)

cites papers enclosed.

€ 8.050-10.500 60.000-80.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 23

1


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

2

Kronborg Ringhanepistol. M/1848. Låseblik

mærket kronet FR vII, MD-1848 og 1854-94.

Rundt løb med ottekantet bagende, mærket

kronet FR vII og 1854-94. Flere dele mærket 94.

Bøgetræsskæfte med messing kolbekappe og

aftrækkerbøjle. Rester af brunering. Totallængde

46 cm.

€ 805 6.000

2

3

Dansk ringhanepistol, Liege model. 1848. Låseblik

mærket kronet M 48. Piben mærket: 6 DR 3

E 28,og 3 DR. 3K.150. Flere dele med små

mærker. Skæfte af valnød med rund messingkolbekappe.

Totallængde 45 cm.

€ 670 5.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757

2

3


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

Oprørenes Artilleripistol M/1848 med noget forrustet

pibe ved pistonnen uden afdelingsstempler.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

Slesvigsk gendarmeripistol M/1851 med løskolbe

og tilbehør. Låseblik mærket: kronet S. g. 25.

og A.Francotte, Liege. Med ringhane og hanelås.

Båndsmedet løb, ottekantet bag til, mærket som

låseblikket. Flere dele mærket 25. Trækolbe med

beslag til løskolbe, der medfølger også mærket

S.g. 25. Rem i spinkle bøjler. Tilhørende værktøj:

Rensestok med kugleudtrækker, kugleform og

fjederklemme - alle mærket 25. Totallængde

med kolbe 70,5 cm, pistol 48 cm og piben 30 cm

proveniens: tidl. Direktør på tøjhusmuseet Dr. phil.

arne Hoff.

€ 4.000 30.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 2


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

26

60

7

6

9

6

Fortuny, Spanien, ca. 1900: Skitse med våben

fra det 16. årh. Betegnet Fortuny Espana på

bagsiden. Olie på plade. I en forgyldt kileramme,

ca. 1830. 32 X 16.

€ 805 6.000

7

Norsk udskåret kniv med skede, af B. Borgersen.

Rigt udskåret skaft og skede med akantusranker,

nysølvmontering med bæltekrog, dubsko mangler.

Poleret blad mærket: B. Borgersen. Totallængde

20 cm. blad 9,5 cm.

€ 1.050 8.000

8

venetiansk dolk. Lille ståldolk rigt ætset med

bladornamenter over det hele. Stilet-klinge. Skede

med udformet dubsko. Totallængde 19,5 cm og

blad 11 cm.

€ 400 3.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757

8


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

9

Norsk udskåret kniv, af Blikstad. gennemskåret

benskaft med stålmontering. Blad med to halv-

runde hak mod skaftet, stemplet: Blikstad Throndheim.

Totallængde 24 cm og blad 12,5 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.050 8.000

60

To spanske foldeknive af navejo type. 19. årh.

Blankvåbentilladelse påkrævet. (2)

€ 400 3.000

61 62

61

Europæisk rytterkårde. ca. 1580. Stort jernfæste

med mange bøjler, muslingeplader inden for

bøjlerne, stor facetteret, sekssidet knap. Rester af

dekorationer. greb med bevikling af tykkere og

tyndere jerntråd. Lang enægget klinge med langt

bryst og bred hulslibning. Smedemærke i messing

Ulv og Rigsæble. Jernet tæret. Totallængde 110

cm og klingen 95 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 805-1.050 6.000-8.000

62

Europæisk sværd, 15 årh. Tveægget klinge med

ryg, og spor efter rust, øverst enkelte slidspor.

Fæste med ottekantet parerstang, ender i dobbelte

dråbeformer, kaneleret bryst med indstemplede

kors og w indlagt i kobber. Lille oval knap,

dekoreret med malteserkors indlagt i kobber.

greb af læder, nyere? med jernholk for neden.

Fæstet har spor af mørk tæring. Totallængde 85

cm og klingen 70 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 5.350 40.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 27


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

63

Dansk Tapriffel M/1848 med lås mærket MD-

1848 og 1849-170. Flere andre dele mærket 170.

Rund pibe med ottekantet bund, stemplet 1849-

170 og 2 L 1 B. 3 C.5. 3081. Pibe og beslag

blåneret. Indstilleligt visir. Skæfte af bøgetræ

med kolbekasse og med ladestok mærket: 1863-

333. Totallængde 132 cm og pibe 91 cm. Denne

tapriffel er en af de først producerede og har

været anvendt i begge de Slesvigske krige.

€ 805 6.000

28

63

6

6

Dansk Minieriffel M/1828 med en afkortet M/1794

bajonet og noget tørt skæfte lettere ormeædt på

kolben. Den har stadig sit nummerskilt mærket

7 R. 6 C. 122. Alle metaldele er mærket 803 og

trænger til afpudsning. Piben mangler bagerste

sigtemiddel. Bajonetten er noget rusten og mærket

3 B 4 C 50. En sjældent set dansk riffel, der

trænger til en kærlig hånd.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

6

A german line Kürassier regiment steel helmet

for a trooper with the Prussian eagle and chin

strap covered in brass scale with a national

cocarde on one side and a Prussian on the

other. The inner leather is intact and might be a

replacement.

€ 400-535 3.000-4.000

6

66

A german line Kürassier regiment cuirass for a

trooper in the 2nd and 6th regiment in steel with

tombak. The cuirass is complete with both breast

and back plate. Both are marked wilh. Jaager at

the top as well as a crowned Fw. On the breast

plate are the marking II 24 and a deep dent from

a proof? The plates are lined with coarse linen.

One of the brass chains is loose and the belt

holding the plates together is broken.

€ 1.300-2.000 10.000-15.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 29

66


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

67

A fine and important French wheel-lock gun

with a petronel stock richly inlaid with bone and

a large lock carved with a horned devil holding

two flowers. Two dolphins with brass eyes hold

the exposed wheel and the lock is decorated with

small brass studs along the rim. The primary

motifs on the stock are grotesques, foliate stripes

and putties. The butt stock is inlaid on the right

side with a satyr and a pair of putties dragging a

two-wheel carriage and another blowing a horn.

On the right side is a rider with drawn sword

attacking a lion and two males with clubs defending

the 3 lilies of France under a crown. The

4-stage smoothbore barrel deeply marked with a

herringbone mark is c. 130 cm. long and fluted

at the end and at the front. The back sight is a

c. 5.5 cm. long tube and the fore sight is a brass

bead. The wooden ramrod inlaid with strips of

bone is held by 3 bone ramrod pipes decorated

with grotesque masks. The fore stock is decorated

with putties riding dolphins and dense

flower buds. The inlays are of the finest quality

and the 3 lilies indicate that the original owner

of the gun should be found in the French court.

with the gun is a two-part wheel lock spanner

decorated with a lily.

€ 33.500 250.000

30

67

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 31

67


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

32

68

69

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

68

A cased Adams Beaumont percussion revolver

number 13404 manufactured by August Francotte

in Liege with c. 90 % shining blue colour,

a good croshatched butt and a loose action. The

frame is marked ADAMS PATENT and the barrel

is marked MANUFD By FRANCOTTE LICENSED

By R. ADAMS & CO LONDON. The wooden box,

which might be contemporary to the revolver,

with a 2 ounce copper powder flask, a bullet

mould, a cleaning rod, a steel oil flask and brush.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

69

A cased william Tranter revolver number 2558

in the grey with the usual discreet English scroll

on the action and on the strap. The barrel has

London proofs and the rammer and trigger are

marked TRANTERS PATENT. The oak case lined

with green velvet has a fine william Adkin trade

mark containing a plain copper powder flask by

Hawksley, a Tranter bullet mould, a cleaning rod,

a nipple wrench, a round iron container for caps

and a steel oil flask.

€ 1.600-2.000 12.000-15.000

70

70

A fine cased double action percussion revolver

by J. Fagard number 1860 in cal. 9 mm. in near

perfect condition. The revolver has about 95 %

faded blue colour and action and cylinder

engraved with flowers. The butt is finely crosshatched

and the action works smoothly. The

leather-lined box with dark blue velvet contains

a small copper powder flask, a bullet mould, a

screwdriver, a cleaning rod, a nipple wrench, a

steel oil flask, a wooden container for caps and

a round bone container for grease. J, Fagard

worked c. 1852-1880 in Saint-Rémy in Belgium.

proveniens: axel Bardings samling.

€ 2.000-2.650 15.000-20.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 33


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

3

71 72

73

71

Forgyldt Dansk? officerskårde ca. 1750. Forgyldt

messingfæste med kraftig kanneleret knap og

bøjler med to nyreformede parerplader samt

gennemgående parerstang. grebet beviklet med

kraftig snoet messingtråd. Ret tveægget og

sekskantet klinge med kraftigt bryst, øverst ses

rester af dekorering med bl.a. bladværk og tekst

på hver side. Totallængde 100 cm og klingen

81,5 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

Kården er meget lig dansk officerskårde ca. 1747,

der kendes både forsølvet og som sølvudgave, men

disse kårder har ikke gennemgående parerstang.

€ 670 5.000

72

Jernkårde, stålskåret, sen 1600-tals med nyreformede

parerplader. Bladets længde er 83 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 805-1.050 6.000-8.000

73

Svensk infanteriofficerskårde ca. 1820 med fint

forgyldt fæste, kanneleret knap, greb beklædt

med velbevaret snoet og flettet tråd i guld og

sølv, gennembrudt nyreformet parerplade og ca.

65,5 cm. lang trekantet kårdeklinge let graveret

med bladmønster.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 535-805 4.000-6.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

7 7 76 77

7

Engelsk officerskårde, M/1794? med skede. Forgyldt

messingfæste med løs hjerteformede parerplader

og gennemgående parerstang. Lille rund

knap, hvor håndbøjlen er skruet i. greb med fast

sølvtrådsbevikling i to dele. Bred tveægget klinge

med kort hulslibning øverst. Ætsede ornamenter

og: wARRANTED OSBORNS i hulslibningen samt

stempler på brystet: g g. Tilhørende læderskede

med tre forgyldte og ornamenterede messingbeslag.

Totallængde 99 cm og klingen 82 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

omtalt i Meddelelser fra vaabenhistorisk Selskab nr.

180, 1955.

€ 805-1.050 6.000-8.000

7

Engelsk dragonkårde, messingfæste ca. 1690.

Stor kraftig rytterkårde med messingfæste, med

nyreformede parerplader, enkel håndbøjle med to

små sidebøjler til parerpladen, stor klap. Fæstet

dekoreret med lidt florale ornamenter. greb med

snoet messingtråd og tyrkerknob. Bred tveægget

klinge med firkantet tværsnit og med maskeformet

smedestempel. Totallængde 102 cm og

klingen 85 cm.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

76

Engelsk officerskårde ca. 1690. Messingfæste

med to nyreformede parerplader dekoreret med

antikke figurer og sammenstødende bladværk

samt indgraveret w B. Håndbøjle med to små

sidebøjler til parerpladerne. Knap dekoreret med

figur og blade. Originalt trægreb med tyrkerknob.

Tveægget klinge, sekskantet og fugletungeformet

med kort hulslibning øverst, stemplet med

6.6.6. og bombemærke. Totallængde 91,5 cm og

klingen 75,5 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

77

Svensk underofficerskårde M/1807. Messingfæste

fra grenadersabel M/1748, messinggrebet dog

glat, mærket g på håndbøjlen og 69, rigsæble

og cirkel på parerpladen. Ret tveægget klinge

fra tidligere rytterkårde. Totallængde 93 cm og

klingen 78 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 3


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

78

A Midland gun Co. 12 bore side-lock non-

ejector gun, serial no. 97977. 28 inch nitro

barrels, 2 3/4 inch chambers, bored approx 1/1

and 3/4 choke. Locks and action engraved with

scrollwork, 14 inch stock.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

€ 805 6.000

79

A Charles Osborne & Co, London, 12 bore boxlock

ejector gun, serial no. 76233. 29 1/4 inch

nitro barrels. 2 1/2 inch chambers, bored approx.

1/4 and 1/2 choke. Action engraved with light

scroll and makers name, plenty of case-colourhardening

left. 14 inch figured stock.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

36

78

79

80

A webley & Scott best 12-bore box-lock ejector

gun mod. 701. Serial no. 137617. 24 3/4 inch

nitro barrels, 2 3/4 inch chambers, bored approx.

impr. cylinder and 1/4 choke. Action engraved

with fine scroll, 14 1/2 inch highly figured stock.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

€ 2.000 15.000

81

A webley & Scott 12 bore box-lock ejector mod.

700. Serial no. 135617. 27 inch nitro barrels, 2

3/4 inch chambers, bored approx. 1/4 and 1/4

choke, action engraved with light scroll and

wEBLEy & SCOTT. Full colour-case-hardening,

14 inch figured stock.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

80 81

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 37


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

82

Dansk kavalleripistol M/1807 mærket 6. DR A N

96. Flintlås. Pistolen er i pæn stand med noget

rugt metal, velfungerende lås og pæne beslag.

€ 1.300 10.000

38

82

83

83

Dansk kavalleripistol M/1807 uden nummer.

Metallet er noget plettet og låsen er løs. Træet er

lettere ormeædt og stemplet 32 bag sideblikket.

€ 1.300 10.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

8

Løbnitz kammerladningspistol M/1841 nummer

B-165 fremstillet i 1842. Pistolen er i god stand

med afpudset metal med relativt skarpe kanter.

Alle dele er mærket B-165 og skæftet, der er

noger rugt, er mærket 234.

€ 1.600-2.000 12.000-15.000

8

Løbnitz forsøgspistol M/1841 med underliggende

bøjlelås nummer A - 10 i god stand med noget

afpudset metal. Pistolen er fremstillet i ganske

få eksemplarer til forsøg, men blev ikke indført i

hæren. Dette er måske den mest sjældne danske

pistol fra 1800-tallet.

€ 2.650 20.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 39

8

8


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

86

A Russian military shako c. 1870-80 for an

unknown regiment in black felt with a red band.

The cockade has the Alexander II monogram and

the inner lining in red silk? is complete.

€ 1.300-2.000 10.000-15.000

0

86

87

87

A good Russian small sword in gilded brass for a

civilian official c. 1900 with a large down turned

shell decorated with the imperial eagle. The cast

grip has a single strand of twisted golden wire

and the unsigned blade is etched with military

motifs. The black leather scabbard has 2 gilded

brass mounts and the leather is repaired.

€ 1.600-2.000 12.000-15.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

88

88

A fine imperial Russian naval officer’s sword

pattern 1855 belonging to Admiral wictor von

wileken and a fine painting of a Russian steamsloop.

The sword by F. Fichte in Solingen is of

standard fighting pattern with a fine c. 80 cm.

long nickel plated blade with a yelman etched

with fouled anchor and a sailing ship as well as

florals. The brass mounted leather covered

scabbard is fine and only marked with a number

14 on the upper mount. The framed painting by

an unknown Russian? painter of the three mast

ship under steam with the emperors flag in front

of Sct. Petersburg is well made but unsigned.

The ship should be one of the later admirals

commands. The painting is 31 X 45 cm.

pallasken har tilhørt admiral wictor von wileken,

Skibet afbilledet, der fører kejserflag, er hans skib.

€ 5.350 40.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 1


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

89

Two Russian shaskas with scabbards, after 1917.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

2

89

89

90

A fine Russian Shaska probably from georgia,

silver hilted, with leather-scabbard. The handle

is decorated in niello work and carries no silver

marks. The bright blade has two fullers running

to the point and the black leather covered

wooden scabbard is tipped with an iron mount

and has an upper silver ring.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 805-1.050 6.000-8.000

91

Russian Shaska, silverhiltet, blade 17th century.

with leather scabbard.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.600-2.000 12.000-15.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

92

En russisk kadetdolk. Messingfæste med parerstang,

stemplet: Ørn og CKOObPES NbyP. greb

af elfenben, firkantet. Firesidet klinge med

ætsninger med skibe, ankre og bladværk. Totallængde

37 cm og klingen 26 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 265-400 2.000-3.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 3

90

91

92


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

93

A webley & Scott 12 bore sidelock ejector gun,

serial no. 101739. 30 inch nitro barrels, 2 1/2

inch chambers, bored approx. 1 /4 and 3/4

choke, lockplates and action engraved with fine

scroll, 14 3/4 inch figured stock incl. 3/4 inch

silver recoil pad.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

€ 2.000-2.650 15.000-20.000

9

A Thomas Johnson 12 bore Damascus side-lock

(Back-action) non-ejector gun, serial no. 4302.

30 inch Damascus barrels signed “Thomas Johnson.

Late Parson Swaffham, Norfolk”, 2 1/2 inch

chambers, bored approx true cylinder and 1/2

choke, locks and action engraved with fine scrollwork

and signed Thomas Johnson. Side-safety

and left handed top-lever, 14 1/4 inch well

figured stock. In a oak and leather gun-case with

some accessories.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

93

9

9

AyA guldman Super, “No 1”,12 bore best sidelock

ejector gun, serial no. 477716. 28 inch nitro

barrels, bored approx true cylinder and 1/4 choke,

2 3/4 inch chambers, locks and action retaining

full case colour hardening and engraved with

fine rose and scroll, 14 3/4 inch figured stock.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

the gun shows very little use.

€ 3.350 25.000

96

An AyA Super (No 1) guldmann 12 bore best side-

lock ejector gun, serial no. 445209. 28 inch nitro

barrels, 2 3/4 inch chambers, bored approx. 1/4

and 1/2 choke, hand detachable lock-plates and

action engraved with bouquet and scroll, 15 inch

well figured stock incl. 1/2 a inch wooden pad.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

€ 3.350 25.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757

9

96


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

97

A good brassmounted English hanger with a

staghorn grip c. 1720. The brass back piece has

a fine mask and so does the cross and the down

turned shell. The c. 61 cm. long rather broad

blade with one shallow and one deep fuller. It is

double edged by the point. The hanger is well

preserved with 4 small nicks on the mostly bright

blade.

€ 400-670 3.000-5.000

98

Dansk sølvhirschfænger med bælte og gehæng,

spænde stemplet AB for Andreas Buemann.

Fæste af rigt dekoreret sølv med rundet parerstang.

greb af rokkeskind med dekoreret sølvbånd

fra nedre til øvre beslag. Svagt krummet

klinge med rester af dekorering med dyr og blad-

værk samt regence mønster, lidt tæret. Sort læderskede

med to dekorerede sølvbeslag samt kniv og

gaffel med horngreb med glatte sølvbeslag. Bredt

lædergehæng med stort, rigt dekoreret og gennembrudt

sølvbeslag, stemplet AB. Totallængde

64 cm og klingen 51 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

andreas Buemann Født ca. 1733, arbejdede som

svend i København 1758, fik borgerskab 24/4. 1761.

Død som ugift 1807.

proveniens: efter oplysninger fra tidligere ejer skulle

hirchfængeren stamme fra Frijsenborg.

€ 2.000-2.650 15.000-20.000

6

97

98

99

En meget sjælden dansk sølv-hirchfænger af

Herazcek, med skuldergehæng. Sølvfæste med

enkel parerstang og nedadbøjet parerplade deko-

reret med dyr. greb af hjortetak og top af sølv.

Parerstang stemplet: Herazcek, tre tårne og to

små ovale stempler. Ret, enægget klinge med

bred hulslibning med ætsede dekorationer. Tilhørende

skede med to sølvbeslag, mundblik, glat

og med plads til bikniv. Dupsko rigt dekoreret

med vildsvin, jagthorn og bladslyng. Begge

stemplet Herazcek, Tre tårne og H mf. Totallængde

67,5 cm og klingen 53,5 cm.

Stort bredt sort lædergehæng med mange sølv-

kugler, beslag, spænde og stort våbenskjold med

to kæder fra hjortehoved. Skjoldet viser Bertouch-

Lehns våben, der omkranses af vildmænd.

proveniens: aalholm. omtalt i Dansk vaabenhistorisk

tidsskrift bd. 38, januar 2005, 18-22.

€ 5.350 40.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 7

99


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

8

100

101

100

To ringkraver for wedellsborg Birk Politi. Begge

med inskriptionen: wEDELLSBORg BIRKS POLITI,

en med det store danske rigsvåben med de to

vildmænd, den anden med det danske rigsvåben

før krigen 1864 begge i sølv på messingplade.

19. årh. (2)

€ 265-400 2.000-3.000

101

Seks Polititegn. Et fra Middelfarts Købsstads

politi, et fra vends Herreds politi, samt et tidligt

skilt med teksten: Formand for politie comandoen

Mdf (Middelfart). Derudover tre med teksten:

Politi tegn. 19/20. årh. (6)

€ 400-670 3.000-5.000

102 103

10

102

Bemalet politikølle af træ, Middelfart. Ca. 1900

€ 265-400 2.000-3.000

103

Bemalet politikølle af træ, Middelfart. Ca. 1900.

€ 265-400 2.000-3.000

10

Bemalet politikølle. København samt politikølle

med indhugget nummer. 19/20. årh. (2)

€ 400 3.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

10

A fine and well preserved late 18th century flintlock

pistol by Henry Nock in caliber c. 17 mm.

with an octagonal c. 20,2 cm. long brass barrel

marked H. NOCK LONDON with a 14,5 cm. long

spring bayonet on the top. The butt is with butt

cap and finely chequered, the lock plate is flat

and unsigned with a sliding safety and roller on

the battery. The trigger guard with finger rest

ends in a flowerpot and the wooden ramrod with

a screw is held by two round pipes. Henry Nock

(1741-1804) was one of the most prolific and

inventive of the English gun makers from the

late 18th Century and this pistol is of very good

quality.

€ 2.000 15.000

106

Flintefyrtøj, messingmonteret. 18. årh. Ca. 17 cm

langt med let graveret bascule med udvendig

mekanisme og stærkt svajet hane.

€ 400 3.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 9

10

106


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

0

107

107

Dansk skibshuggert, “Tordenskjolds” huggert ca.

1700. Enkelt jernfæste, parerpladen afbrækket,

greb af koknogle. Svagt enægget klinge med tre

blodrenner midt på , øverst sol, måne og stjerner.

Totallængde 90 cm og klingen 78 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

108 108

108

To Stralsundsabler M/1808. Messingfæstede med

en og to parerbøjler. Rillet greb med læder og

snoet og glat tråd. På den ene mangler det meste

tråd. Krum enægget klinge med smal hulslibning

langs ryggen. Totallængde 74 cm, klingerne 61

og 62 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

109 110

111

109

Dansk dragonkårde M/1785 uden skede mærket

S R 3 E 72 under parerpladen. Klingen er ca.

95,5 cm lang og dybt mærket C7 1766.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

110

Dansk dragonkårde M/1785. Stort messingfæste

med to nyreformede parerplader, en mærket:

SR 1E 81, og med stor plade op mod knappen

med kabinet våbnet på. Tombøjle. Parerstang

mærket: v for von Bergen Kronborg geværfabrik.

Lille knap hvor håndbøjlen er tappet i. greb med

læder og enkelt glat messingtråd. Ret klinge, fugletungeformet,

stemplet: C7, smedestempel og

BS. Lidt tæret. Totallængde 110 cm og klingen

92,5 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.300 10.000

111

Dansk dragonkårde M/1785. Stort messingfæste

med to nyreformede parerplader, og med stor

plade op mod knappen med kabinetvåbnet på.

Tombøjle. Under parerpladen mærket: v for von

Berge Kronborg geværfabrik. Lille knap hvor

håndbøjlen er tappet i. greb med læder og enkelt

glat messingtråd. Ret klinge, fugletungeformet,

stemplet: C7, smedestempel og BS. Totallængde

111 cm og klingen 93,5 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.300 10.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 1


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

112

Norsk kort M/1860 kammerlader serie nr. 660

fremstillet på Kongsberg i 1862. geværet er i god

stand med pænt skæfte og blåneret metal.

Samlertilladelse påkrævet.

€ 1.050 8.000

2

112

113

113

Et sæt særdeles sjældne danske kaliberdorne

stemplet Christian vII monteret på en 26 cm.

lang jernpladen. På pladens øverste del er stemplet,

der er lig stempler på danske militære våben

og dette sæt dorne fra 14 til 24 lødig kaliber

dækker de danske våbens kalibre fra tiden. Hver

af de 10 dorne er forsynet med et tal efterfulgt

af L og samme betegnelse ses ved siden af hullerne

i pladen, hvor de passer. Dorne som disse er

blevet brugt ikke blot på Kronborg geværfabrik,

men også af de enkelte regimenters bøssemagere,

for at undersøge om våbnene overholdt kalibret.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

11

11

Slesvigsk gendarmpistol med løskolbe M/1851

nummer 137. Alle dele er mærket 137 og pistolen

er i god stand med nogen intakt blånering

på piben og velbevaret skæfte. Det er en sjælden

pistol kun fremstillet i ca. 160 stk. af A. Francotte

i Liege.

€ 3.350 25.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 3


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

11

A fine sidelock drilling model “Neptun” by

Sempert & Krieghoff, Suhl, cal. 16/8X57 R. Serial

no. 15640. 26 inch nitro “Krupp-lauf” barrels

mounted with a Zeiss Diavari-c 1,5-4,5 X 18

telescopic sight mounted in quick detachable

mounts. 2 3/4 inch chambers, bored approx 3/4

and 3/4 choke. Carved fences, Lockplates finely

engraved with red deer and roe deer, underneath

the lock signed “KRIEgHOFF DRILLINg NEPTUN”,

hand detachable rifle mechanisme, sidesafty on

the left lockplate. 15 1/4 inch wellfigured stock

with room for extra rounds, the lid with fine

foliated engraveings.

våbentilladelse påkrævet.

this gun was finished in april 1932.

€ 5.350-8.050 40.000-60.000

11

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757

11


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

6

116

117

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

116

A pair of European iron mounted full stocked

unsigned percussion pistols with octagonal c.

20,5 cm. long barrels in caliber c. 15 mm drum

converted to percussion. The locks and hammers

are flat, the butt caps are small and the trigger

guards ends in flowerpots. The stock is inlaid

with sparse silver wire and are carved behind the

tangs. One stock repaired.

€ 1.600 12.000

117

A good pair of cased iron mounted greatcoat

percussion pistols by walker, London with blue

octagonal c. 14 cm. long barrels in caliber c.

15 mm. marked LONDN and mounted with

swivel ramrods. The back action locks with slight

scroll are marked wALKER. The butts without

butt caps are completely crosshatched and well

preserved. The pistols have belt hooks and the

stocks ends in german silver. In the box a small

plain Dixon and Son powder flask, a pewter oil

flask, a bullet mould, a loading rod with bullet

screw, a broken nipple wrench and an empty iron

can for percussion caps. One pistol is missing the

hammer spur and the nipple is damaged.

Den ene hanespore er knækket og pistonnen forslået.

€ 1.600-2.000 12.000-15.000

118

118

A fine pair of flintlock pistols c. 1770 with highly

decorated and gilded brass-mounts. Probably

Bohemian from the city of Carlsbad. Lock engraved

with shooting horsemen, mounts cast and

punched with horsemen. The trigger guards is

decorated with Diana holding a bow. Length 45 cm.

a highly desirable pair of pistols in an excellent

quality.

€ 4.000-6.700 30.000-50.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 7


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

119

Svensk entrebile M/1780. Kraftigt udsmedet økse-

blad med pike, med stempel for vira? og to

skaftskinner. Drejet træskaft med lille endekugle,

som der mangler lidt af. På skaftet forskellige

mærker: 25 og cirkel med kors i (Flådens kassationsstempel?)

Totallængde 84 cm og blad 25 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

8

119 120 121

120

Svensk entrebile ca. 1800. Kraftig udsmedet økse-

blad med pike og to skaftskinner. Kort rundt

træskaft med endekugle. Totallængde 64 cm og

blad 24 cm.

€ 670 5.000

121

Dansk kystmilitsspyd 1801-08 med dupsko.

Firkantet spids med dølle og skinner. Lang rund,

brun træstage med dopsko. Totallængde 301 cm,

blad med dølle 36 cm og skinner 38 cm.

€ 670 5.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

122

Svensk-Norsk hugkårde, M/1685/1832 for flåden,

med skede. Jernfæste med udsmedet stor parerplade

med en parerbøjle, tombøjle aftaget med

hul på dennes plads. Sortsværtet og stemplet:

Smedemærke, AB? og 27. greb af træ med

bevikling af glat messingtråd (norsk?). Tveægget

ret klinge med sekskantet tværsnit, stemplet to

gange tre vira-stempler og P. Sort læderskede

med to messingbeslag. Totallængde 90 cm og

klingen 75 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

123

122

123

Svensk 1685 kårde med primitiv skede. Jernfæste

med stor udsmedet parerplade, en tertsbøjle og

tombøjle, pæreformet knap. Trægreb med rester

af messingbevikling og tyrkerknop. Ret tveægget

klinge med sekskantet tværsnit, med to gange tre

vira-stempler og stort P. Jerndelene meget rustne.

Primitiv skede af tykt brunt læder, krympet i

længden. Totallængde 97 cm og klingen 82 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 9


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

12

A fine pin-fire double rifle by F. Stadelmann &

comp. A Suhl. (Possibly made by J. P. Sauer)

Serial no. 612, 28 inch best Damascus rifle

barrels with makers name inlayed with silver in

the rib, open sights, locks, action and hammers

engraved with bold acanthus scroll, Trigger

guard engraved with stag and with horn finish,

Set triggers, 13 1/2 inch well figured stock with

partly engraved metal but cap.

Samlertilladelse påkrævet.

€ 2.000 15.000

12

Tysk dobbeltløbet nysølvmonteret halvskæftet

kvalitetsriffel af Funck & Söhne i Suhl ca. 1840

med ca. 76 cm. lange ottekantede løb riflede

med 8 flade riffelgange og mærket FUNCK &

SöHNE IN SUHL på skinne. Samme navn går

igen på de to flade let låse. Kolbenhar kindpude,

netskåret hals og kolbekasse. Tomskildtet har

monogrammet C.w og i kanten inskriptionen

PR. LT? ALBRECT BOU MÿHRE 9. APRIL 1848.

Albrecht Christian Johansen Myhre (1817-1892)

døde som oberst i hæren. Han har antagelig

erobret denne dobbeltriffel efter slaget ved Bov,

hvor den danske hær for første gang mødte

Slesvig-Holstenerne.

€ 1.600-2.000 12.000-15.000

60

12

12

126

A fine muzzle loading percussion sporting rifle

by whithworth. 30 inch barrel with rear-sight of

gallows type from 300 yards to 1000 yards

marked withworth patent, lock-plate and hammer

engraved with fine scrollwork and marked withworth

patent, 14 inch fine stock in best quality

European walnut with steel pad engraved with

fine scroll and patch box cover finely engraved

with scroll and a hound chasing a stag. In its

mahogany green lined gun case with makers

trade label.

Sir Joseph withworth was famous for his high

quality steel, which was used not only by the army

but also by such famous gunsmiths as James purdey

and Harris Holland.

€ 5.350 40.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 61

126


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

62

127

128

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

127

A pair of greek? flint lock pistol with c. 30. cm.

long barrels and stocks cast in brass decorated all

over with flowers, animals and military trophies.

The locks are flat and slightly engraved with

leaves and the butt caps have small masks. The

feather springs have roller bearings to the toes

indicating an early 19th date. The stocks are

gilded and well preserved.

one lock can not stand in its rest.

€ 2.400-2.650 18.000-20.000

128

A pair of properly French? Iron mounted full

stocked flint lock pistols for the Mediterranean

trade. The have fine carved butt caps, unsigned

round locks and c. 31 cm. long barrels carved

with flowers.

€ 2.000-2.650 15.000-20.000

129

A fine and unusual probably Persian 18th century

Qama sword with a wide c. 6,2 cm. broad and

c. 45 cm. long multi fullered blade with golden

writings on one side and golden flowers on the

other. The massive niello inlayed silver hilt is

wrapped with twisted silver wire. The leather

wrapped wooden scabbard has two large mounts,

the upper in nielloed silver and the lower in silver

inlayed iron.

Bought in persia in 1930.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 63

129


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

6

130

130

A good princely keris from Bali with a cast silver

BIMA hilt representing a god from the Mahabharata

decorated with semi precious stones and

a fine straight c. 38 cm. long very sharp pamor

blade in a rare flower pattern. The red painted

scabbard is not original to the keris.

€ 535 4.000

131

132

131

An Arab Jambiya Dagger with a plain I shaped

rhino grib and a double edged c. 19 cm. rather

light blade with a central rib. in a Mecca style,

silver scabbard with an uprising scabbard tip.

The Mecca style scabbard in heavy silver is decorated

with silver filigree work and geometrical

carvings.

€ 535 4.000

132

A very good quality Arab Jambiya dagger from

Oman in the royal style known as Saidi with a 19

cm. long double edged blade with ther typical

pronounced central rib. The hilt is made of Rhino

horn all most completely covered with many

small silver filigree pieces. The wooden scabbard

is “L” shaped and covered with silver on the front

and with leather on the back. The belt attachment

is made of complicate arrangements of

silver rings and twisted silver wire. One stud is

missing on the pommel, but otherwise the dagger

is complete.

€ 805-1.050 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

133

A fine Indian 17/18th century Khanjarli dagger

with its characterical strongly re-curving blade

and wide lunette shaped pommel with a D-shaped

guard. This multi-fullered blade is c. 25.5 cm.

long and is inlayed with silver by the ricasso. The

lunette shaped pommel and grips are made from

four ivory sectors, riveted to the tang one with

a glued crack. The wooden scabbard is wrapped

in black velvet and has 2 fine silver mounts. The

scabbard is cracked and the velvet is very fragile

but the scabbards are quite rare and this is of

good quality.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

13

13

A fine and interesting Ottoman shamsir for a

child with a translucent horn grip and a c. 57 cm

long slender blade marked with script on both

sides in a good black leather scabbard with 3

fine silver mounts. A rare Ottoman sword.

€ 1.600 12.000

13

A finely overall carved wooden paddle. Oceanic.

19th/20th century. The blade and shaft is finely

carved with small triangle cut patterns, the hilt

of the padle is carved with eight human masks.

Overall very fine patina. L. 125.

€ 1.600 12.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 6

133

13


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

66

137

136

136

A pair of fancy all most identical Spanish 18/19th

silver inlayed spurs with large wheels in iron

almost completely covered in silver.

€ 805 6.000

137

A fine small gilded Persian shaving knife. 18th

century. The hilt is thickly gold plated and decorated,

Single edged back curved blade with gold

decorations. Length 16,5 cm.

€ 265 2.000

138

A fine grip in jade for an Indian dagger.

€ 535 4.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

138

139

139

A European military wheel lock pistol of early

17th century style with a later stock, a c. 47 cm.

long octagonal barrel and a large lock with no

wheel cover. The spring for the sliding flash pan

cover is defect and the stock with bone inlays are

properly 19th century? Both barrel and lock are

unsigned.

€ 2.000-2.650 15.000-20.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 67


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

1 0

A best quality and an extremely rare pair of “Twelve-

Twenty” guns made by Charles Lancaster. Serial

no. 17333/34. Lightweight, spring opener, sidelock

ejector guns. 28 inch best nitro chopperlump

barrels, 2 3/4 inch chambers, bored approx

(No 1) 1/4 and 3/4 choke and (No 2) 1/8 and 3/4

choke. Engraved fluted fences. Locks and action

engraved with best English bouquet and scroll.

Lock plates signed Charles Lancaster and underneath

marked “THE TwELvE-TwENTy” in gold.

Plenty of faded colour-case-hardening. 15 inch

highly figured stocks with 1 1/5 inch rosewood

pads. The guns were finished in 1933 and they

have almost all-original finish intact.

In their oak and brass-cornered leather gun case

with canvas outer. various accessories: turn screws

and chamber brush with buffalo horn handle, snap

caps and nickel-plate oilcan with makers name,

round bone box for strikers, two-piece ebony

cleaning stock with various cleaning accessories.

Jagttegn eller samlertilladesle påkrævet.

“the twelve-twenty” represents most likely the final

refinement of the best quality english sidelockgun.

the patents no.26.903 and 28.806 for this were

made by william Baker in 1906/1911. w.Baker was

one of the greatest British gun makers and inventers.

the spring opener eliminated the problem with “self

openers” : very easy to open, but often difficult to

68

1 0

close! the Baker action is equalled smooth both ways.

another refinement is, that the mainsprings is only

coked, when the barrels is mounted. the mainsprings

are situated in a swivelling housing behind

the tumbler. this alone allows a stronger action. it is

not necessary to machine out slots to accommodate

the conventional mainsprings and cocking bars. this

design allows the width of the base of the action

is reduced. the ejectors are considered the most

dependable ever made.

the action is extremely slim line, mostly like a .20

gauge. the weight is less than 6 pounds and yet it

has exceptional section strength. Like the Dickson

round-action, the design gives good handling

characteristics. to reduce the overall weight of the

gun, the thickness of barrel walls is also reduced.

this provides a nice central balance. the Baker

patens were also used by other well-known gun

makers like: e. J. churchill, william powel, Stephan

Grant and others. S.Grant named his version “Light

weight”. But it was the “12/20” which became commonly

known. this was mainly due to the fact that

char. Lancaster had the most efficient marketing.

this design is the finest, strongest and most elegant

of its kind in the evolution of the British sidelock.

Maybe the final design. no significant improvements

have been made since this w. Baker design. only a

few couple of hundreds of these guns were made.

€ 33.500-40.000 250.000-300.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 69

1 0


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

1 1

Dansk Kavalerisabel 1844 med skede, nummerens.

Stålfæste med stor pladekurv, mærket 4DR.

I.24. Kanneleret nakkestykke. greb betrukket med

rokkeskind med rester af bevikling. Fingerstropring

ændret til nysølvring. Med læder portepee.

Svagt krummet enægget klinge med bred hul-

slibning, mærket Frederiksværk og 1844, samt

BgC på ryggen. Tilhørende stålskede med to

bæreringe, mærket 4 DR.I. 24. og BgC på dubskoen.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

Brugt af morfaderen ved husarerne.

€ 400-535 3.000-4.000

70

1 1 1 2

1 2

Dansk 1843 sabel med skede, nummerens. Stålfæste

med stor pladekurv, mærket 6 DR. 1E. 86.

Kanneleret nakkestykke, greb med læder og to

dobbeltsnoede messingtråde samt læder fingerstrop

og læder portepee. Kvast dog af stof. En-

ægget krum klinge med bred hulslibning, mærket

Frederiksværk og BgC på ryggen. Tilhørende

skede med to bæreringe, stemplet 6 DR. 1E.86.

slæbeskoen BgC. Totallængde 105 cm og klingen

91 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 805 6.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

1 3 1

1 3

Dansk officerssabel, tyrkisk form af Herazcek

ca. 1840. Fæste af tyrkisk form med parerstang,

nakkeskinner samt kæde af sølv/nysølv.

greb af elfenben. Krum enægget klinge med

bred hulslibning. Rigt dekoreret med ætsninger

med trofæer og bladranker. Skriftbånd med:

J.Herazcek i Kiøbenhavn. Totallængde 83 cm og

klingen 71 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

1

Dansk? officerssabel ca. 1840, med skede.

Messingfæste af tyrkisk form, dekoreret parerstang

med skedefjedre, elfenbensgreb. Enden

af greb med reperation. Krum, enægget klinge

med ætsede dekorationer. Tilhørende stålskede

med to bæreringe i messingbeslag og mundblik.

Slidskoen slidt igennem skeden. Totallængde 88

cm og klingen 78 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 71


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

1 1 6 1 8

1 9

1

A light weight best 12 bore box-lock ejector gun

by John Dickson & Son Edinburgh with extra

set of barrels, serial no. 7493. Both 25 inch nitro

barrels with Churchill rib, the rib marked: FOR 2

INCH CASE ONLy. 2 inch chambers, bored approx

3/4 and 3/4 choke, extra set bored approx. 1/4

and 1/4 choke, action engraved with fine scroll

and John Dickson & Son in a banner, 13 1/2

inch well figured replacement stock (together

with the original stock with leather cheek-piece).

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

it is possible to buy 2 inch cartridges with bismuth.

€ 1.300 10.000

1 6

A Maleham & Co, 12 bore box-lock non ejector

gun, serial no. 3644. 30 inch nitro barrels, 2 1/2

inch chambers, bored approx. 1/4 and 3/4 choke.

Action engraved with light scroll and Maleham in

a banner. 14 1/2 inch figured stock.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

72

1 8

A rare Poul Poulsen 20 bore boxlock non ejector

gun, serial no. 108503. 27 3/4 inch nitro barrels,

2 3/4 inch chambers, bored approx. true cylinder

on both. Plain blackened action signed Poul

Poulsen Kjöbenhavn. 15 inch figured stock incl. a

1 inch bakelite pad.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

€ 2.000 15.000

1 9

A Poul Poulsen 12 bore boxlock non ejector gun,

serial no. 28739. 28 1/4 inch (London proof

marks) nitro barrels, 2 1/2 inch chambers, bored

approx. 1/2 and 3/4 choke, carved fences with

acanthus leafs, action engraved with fine bouquet

and scroll, 15 1/4 inch figured stock incl. a

1 1/4 inch red silver recoil pad.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet..

€ 1.300-1.600 10.000-12.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

1 7

A fine and very rare 12 bore Husqvarna

model Ehrenpreuss gun serial no. 58/75.

27 1/2 inch nitro barrels engraved at

the breech end with bold foliate scroll,

2 3/4 inch chambers, bored approx 1/4

and 1/2 choke, carved fences, action engraved

with bold foliate scroll, retaining

full original case-colour-hardening.

14 1/2 inch highly figured stock. In a

canvas motor case.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

there were only made 75 of the ehrenpreuss

model, this one is no 58 out of the

75, marked 58/75. the first model erhenpreuss

was given to His majesty king carl

Xvi Gustav of Sweden.

the gun shows very little use and retain full

original finish overall.

€ 6.700 50.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 73

1 7


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

1 0

Belgian half stocked percussion pistol c. 1840

with a back action lock carved with flowers. The

octagonal barrel of damascene steel is rifled and

c. 19 cm. long marked 747and ELg for Liege.

The butt is crosshatched beneath the small butt

cap is a room for percussion caps.

€ 265-400 2.000-3.000

7

1 0

1 1

1 1

A European brass mounted flintlock pistol c.

1750 with a c. 22 cm. long barrel slightly carved

over the chamber. The unsigned lock is flat and

the side plate is pierced. The butt cap has a good

mask and the stock is carved around the metal.

The trigger guard is decorated with flowers and

ends in a vase.

€ 535 4.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

1 2

A pair of long iron mounted flint lock pistols c.

1700 by an unknown European maker. The butts

are large and the side-plates are pierced and

decorated with monsters and scroll. The locks

are flat with slight scrolls and the trigger guards

ends in flower pots. The c. 34 cm. long barrels

are quite thin at the muzzles and have flat backs.

€ 2.650-4.000 20.000-30.000

1 2

1 3

1 3

A pair of fully stocked long iron mounted flint

lock pistols c. 1720 by an unknown European

maker. The stocks are slender and slightly carved

behind the tangs. The butts are quite bulbous

and the side-plates are pierced. The c. 34 cm.

long barrels are carved with a man holding a

spear above the chambers and the round locks

are deeply stamped with an unknown makers

mark - a flower?

€ 4.000-5.350 30.000-40.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 7


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

1

A fine pair of James Purdey & Sons, 12 bore best

sidelock self-opening ejector guns, Serial no.

23296/97. 29 inch nitro chopper lump barrels

(No. 2 Sleeved), 2 1/2 chambers, No. 1 gun bored

aprrox 1/1 and 1/2 choke, No. 2 gun, 1/1 and

1/2 choke, locks and actions engraved with best

bouquet and scroll, retaining much original

colour-hardening, cocking indicators. 14 3/4

inch highly figured stocks. In their best red-lined

makers oak and leather gun case, with trade

label and matching numbers.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

the maker has kindly confirmed that these guns

were made in 1927.

€ 21.500-24.000 160.000-180.000

76

1

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 77

1


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

78

1

1

1 6

1

A pair of fully stocked brass mounted ex flint

percussion pistols by David Metzger in Rendsburg.

The brass mounts are fine and the barrels

have good foliate carvings above the chambers.

The drum conversion is well made and the stocks

are carved around the tang and by the lower

ramrod pipes.

David Metzger 1731 - ca. 1807 arbejdede fra ca.

1750 i rendsborg.

€ 2.400-2.650 18.000-20.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

1 8

1 7

1 6

A pair of iron mounted full stocked percussion

pistols with two-stage barrels by the famed

maker Lazaro Lazarino. The pistols are from c.

1750 and expertly converted to percussion with

bright round unsigned locks, bright iron side

plates, trigger-guards carved rococo ornaments

ending in small flowerpots. The fine c. 25,5

cm barrels is fluted at the back, round at the

front and clearly marked LAZARO LAZARINO.

The stocks in light brown wood is finely carved

around the metal. On stock is glued in front of

the lock and the other has a replaced triangle of

wood by the back barrel pin.

€ 2.000 15.000

1 7

An interesting detached combination wheel lock

and matchlock on a rather thin lock plate

marked IAS?. The wheel is enclosed in an open

work cover and the spring for the pan cover is

missing.

€ 400-670 3.000-5.000

1 8

A detached 17th century wheel-lock with a large

lock plate slightly decorated. The hammer is

carved with a dolphin.

€ 535 4.000

1 9

A detached 17th century wheel lock with a

decorated lock plate without wheel cover and a

hammer carved with a monkey. The backside is

crudely carved.

€ 805 6.000

160

A detached wheel lock with a richly decorated

lock plate marked Martini Adresde - not found

in Støckel. The plate is carved with an archer, a

dragon and flowers. On the hammer a fine putti.

€ 1.050 8.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 79

160

1 9


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

161

Engelsk marinedolk, krum, mærket gR. Forgyldt

messingfæste, parerstang med horisontal bøjle

med ørn. Løvehovedknap med øsken til kæde,

som mangler. Bred krum klinge med enkelte

dekorationer bl.a. kronet gR. Totallængde 51 cm

og klingen 38 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 535 4.000

162

Krum fransk? marinedolk ca. 1840. Forgyldt messingfæste

med ørnehoved på toppen, parerstang

med fuglehoved og kæde til knappen. Krum

enægget klinge med svage ætsede dekorationer.

Totallængde 52,5 cm og klingen 40,5 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 535-670 4.000-5.000

80

161

162

163

16

163

Dansk? forgyldt krum marinedolk. Forgyldt og

dekoreret messingfæste. Parerstang, nakkestykke

med akantus øverst. greb af rillet elfenben (med

enkelte flækker). Krum tveægget klinge. Totallængde

44,5 cm og klingen 33,5 cm.

€ 535-670 4.000-5.000

16

Dansk krum marinedolk efter 1828 af Herazcek

Kiøbenhavn. Messingfæste med kæde og fladt

løvehoved på toppen. greb med skaller af

elfenben. Kort, krum, enægget klinge med bred

hulslibning med ætsninger med bladværk og

skriftbånd med: Herazcek Kiøbenhavn. Totallængde

34 cm og klingen 24,5 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 535-670 4.000-5.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

16

Et par slanke danske flintelåspistoler af Heinrich

Kappel o. 1710 med husarkolber. Løb og lås

er stålskårne, låseblik graveret: Heinrich Kapell

Copenhagen. Husariske kolber let udskåret og

messingmonterede. Låseblikkene er runde og

let bananformede. Hanerne er stålskårne med

barokornamenter. Begge aftrækkerbøjler let graveret,

mærket: “Nöl”, og kolbekapperne mærket:

No “14”, og “No1n”. Begge med ladestokke med

hornender, og næsestykker af horn. Totallængde

44 cm. Pistolerne er sandsynligvis omskæftede

og afkortede under brugstiden. Øverste kæbe

mangler på begge.

Heinrich Kapell bøssemager i København 1674

- 1718. Blev i 1682 prøvemester og 1699 Kgl. Hofbøssemager.

€ 2.000-2.650 15.000-20.000

16

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 81

16


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

166

A James Purdey & Sons 12 bore side-lock selfopening,

ejector gun. Serial no. 13554 (No. 1

of a pair), 28 inch chopper-lump nitro barrels

(Sleeved), 2 3/4 inch chambers, bored approx,

1/1 and 3/4 choke. Lock and action engraved

with best bouquet and scroll, arrow cocking

indicators 15 inch figured stock incl. 1/2 inch

silver pad. In its brass corned leather motor case

with makers trade label and some accessories.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

€ 8.700 65.000

82

166

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 83

166


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

8

167

168

169

170

167

Stor dansk tyndnakkket botiv økse, fint tilhugget

brunt flint. L. 31 cm.

€ 2.000 15.000

168

Stor tyndnakket rød slebet flintøkse. yngre stenalder.

L. 25 cm.

Fundet omkring eskilstrup Hovedgård under Bregentved

Gods.

€ 400 3.000

169

Tyndnakket uslebet flintøkse, senneolitisk tid, grå

flint. L. 24,5.

€ 670 5.000

170

Dansk tosidet spidsnakket flintøkse. Tidlig neolitisk

tid. L. 15,5

€ 400-670 3.000-5.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

17

173

171

171

Dansk stridsøkse af bjergart, bådformet med skaft-

hul, sen neolitisk tid. L. 16 cm.

€ 535-805 4.000-6.000

172

Et par sjældne tidlig neolitiske tapkøller, en med

rillet dekoration på hovedet, bjergart. L. 17 cm

og 18,5 cm. (2)

€ 670 5.000

173

En dansk stridsøkse af bjergart, bådformet med

hul til skaft. Jysk enkeltgravskultur. L. 15 cm.

€ 265-400 2.000-3.000

17

En dansk stridsøkse af bjergart, bådformet med

hul til skaft. Jysk enkeltgravskultur. L. 17,5 cm.

€ 265-400 2.000-3.000

17

Dansk hjortetaksøkse med skafthul, Ertebøllekultur.

L. 22 cm.

€ 535 4.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 8

172

17


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

86

176 177

176

Dansk entrebile M/1807. Blad med stempel:

kronet F og indprikket: 250. Rundt træskaft.

Totallængde 77 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 400 3.000

177

Dansk sappør-faskinkniv M/1808 med skede.

Enkelt messingfæste med kraftigt trægreb. Bred

ret enægget klinge nærket: KONg ..ARTILLE..

CO.. Tilhørende brun læderskede mærket 1848,

med to indvendige messingbeslag og krog. Totallængde

61 cm og klingen 46 cm.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

178

Stort dansk tilhugget kornsegl samt stor dansk

lancetformet flintdolk, sen neolitisk. L. 21 cm og

24,5 cm. (2)

€ 805 6.000

179

Stor Lancetformet flintdolk i perfekt stand og

usædvanlig længde. Blad med fin tværhugning

samt gammelt samlernummer. L. 30 cm.

€ 1.300 10.000

180

To store danske lancetformede dolke, tilhugget

flint. Sen neolitisk tid. L. 21 cm og 26,5 cm.

€ 805 6.000

181

Stort kornsegl samt stor lancetformet dolk, sen

neolitisk tid, tilhugget flint. L. 16,5 cm og 26,5

cm. (2)

€ 670 5.000

182

Sen neolitisk dolk type v af fint tilhugget flint

med kantsøm på begge sider af grebet. greb med

let fiskehaleform. L. 18 cm.

€ 670 5.000

183

Mindre type v flintdolk med søm langs kanten

på grebet, svag fiskehale form, samt kornsejl.

L. 15,5 cm og 12 cm. (2)

Fundet omkring eskilstrup Hovedgård under Bregentved

Gods.

€ 535 4.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

178

181

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 87

179

182

180

183


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

18

A fine French half stocked hunting gun for a lady

c. 1740 with iron mounts. The stock is finely

inlaid with silver wire around the butt plate and

around the escutcheon in mother of pearl. The

thin chob of the butt has a chinrest in leather

stuffed with horse hair. The round lock with a

brass pan is faintly marked MIC?? PyI?D A

S?OHC?NNC? – a name not found in Stöckel.

The two-stage barrel is c. 83 cm. long with a

slender ramrod in wood tipped with horn and

held to the barrel with two pipes. Beneath the

barrel is a mark with leaves and A C (Stöckel

1825 - St. Etienne) as well as TORDU. with the

gun is a small bayonet with a c. 8 cm. long blade

and a zig-zag holding it to the barrel. The

bayonet, when not in use, is kept in the butt

behind the butt plate, covered by a small hinged

plate. The metal is all salt and pepper, and the

gun has seen much use as the carved roses

behind the barrel tang and behind the back

ramrod pipe is quite soft. The gun is very light

and suitable for a lady of rank.

€ 2.000-2.650 15.000-20.000

88

18

18

18

A well made victorian copy of a black suit of

heavy horseman armor in 17th century style to-

gether with a two-hand sword. This style of armor

was typical of the cuirassiers of the 30-years war.

The suite is missing the left glove but is otherwise

complete and stand 174 cm. tall on its stand.

€ 2.000-2.650 15.000-20.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

18

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 89


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

186

A fine James Purdey brass corned leather

cartridge magazine. Red lined interior with

makers label.

€ 1.300 10.000

187

A new English oak and leather brass corned

cartridge magazine for about 250 cartridge.

€ 670 5.000

90

186 187

188

A Holland & Holland Dominion, 12 bore sidelock

ejector gun, serial no. 34482. 28 inch nitro

barrels, 2 3/4 inch chambers, bored approx. 1/1

and 1/1 choke, Lock and action engraved with

bouquet and scroll, 14 1/2 inch well figured

stock. In its makers brass corned leather motor-

case with trade label and matching number,

some accessories.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

the maker has kindly confirmed that this gun was

finished in 1955.

€ 6.700 50.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 91

188


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

189

Et par Lazarino perkussions pistoler. Stålmonte-

rede, graverede og forgyldte. Buede låseblik

mærket: A. Paris. Senere perkusionerede. Runde,

glatte piber med oktagonale bagstykker, stemplet

med tre dybe forgyldte stempler og mærket:

Lazaro. Lazarino (1783 ff). Slanke nøddetræsskæfter

med enkelte skæringer, kolben ender i

større kugle. Begge kolber styrket med en stift

og enkelte lus. Totallængde 42 cm.

€ 2.400-2.650 18.000-20.000

92

189

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

190

190

Slesvigsk gendarmeripistol med løskoble og rem,

M/1851. Jern og messingmonteret. Båndsmedet

løb, ottekantet bagtil ellers rundt, svagt riflet,

med messingsigtekorn. Bagerste sigtekærv

mangler. Plant låseblik mærket: A. Francotte,

Liège og kronet S.g. 169. Ringhane, hvor hanesikring

mangler. Aftrækkerbøjle af messing,

bortset fra den bagerste del, der er af nysølv, for

til tilsvarende stemplet. En kolbering af messing

ligeledes stemplet 169. Løs-kolbe med jern- og

messingmontering, stemplet kronet S.g. 169.

Forsynet med stor remskrue. Bærerem med krog

foran og fastskruet bagtil. Totallængde 71 cm,

pistol 48 cm og løb 29,5 cm.

pistolen blev i 1851 leveret i et antal af ca. 160, hvor

denne er nr. 169.

€ 2.000-2.650 15.000-20.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 93


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

Hermann gerlich

9

Hermann gerlich er en personlighed, der er svær at komme uden om når det handler om

europæiske våbenkonstruktioner fra starten af 1900-tallet og op til lige før starten af 2.

verdenskrig. gerlich var uddannet ingeniør og konstruktør i England og Tyskland og hans

hovedpatent var et panserbrydende projektil, der blev skudt gennem et konisk løb. Dette,

samt den specielle udformning på projektilet, gav en så høj anslagsenergi, at det let kunne

gennemtrænge en panserplade af anselig tykkelse, hvilket han gjorde forsøg med i Frankrig

i 1934 sammen med geværfabrikant Larsen (Schultz & Larsen) fra Otterup.

Jagt og sportsskydning var en stor del af gerlichs liv og i 1910 blev han således vinder a

“King’s Cup” i 1000 yards skydning med sin Ross riffel kal. 280.

Hermann gerlichs firma, “International Arms Co. London & Hamburg”, fremstillede en

række meget fine over- og undergeværer samt dobbeltrifler både med boxlås, sideplader

og ægte sidelåse, alle våben af udsøgt kvalitet. Disse blev delvist produceret hos Friedrich

Tribel i Suhl. Stort set alle geværer er mærket Hg (Hermann gerlich) i graveringen over

toplukket. En del våben blev solgt til engelske våbenproducenter som påførte eget navn

– et sådant fra Harrison & Hussey i London er med på denne auktion. gerlichs jagtvåben

ses sjældent i handlen og der går formentlig år, før det sker igen.

Hermann Gerlich is a personality that is difficult to ignore in the european history of weapon

construction from c. 1900 to the beginning of world war 2. He studied engineering and construction

in england and Germany, is main patent being a heavily armor-penetrating projectile. For the

test shooting he went to France with gunmaker Larsen from otterup (Schultz & Larsen) in 1934.

Hunting and competition shooting played a big part in Hermann Gerlich’s life, and in 1910 he

won “the King’s cup” in 1000 yards shooting with his ross rifle cal. 280.

Hermann Gerlich’s company produced a broad range of best quality over- & under shotguns and

double rifles, boxlock, sideplates and true sidelock guns. Friedrich tribel in Suhl, Germany, manufactured

them. Most of them were marked with an engraving above the top lever HG (Hermann

Gerlich). Some of the guns were sold to english gunmakers, who marked them with their own

names. Such a gun from Harrison & Hussey, London, is represented on this auction. these guns

are rarely seen in the trade, and it will probably be years before we will see one again.

eksempel på sidelås af gerlich

191

A fine Harrison & Hussey (made by International

arms co.) 12 bore over and under sideplates

ejector gun, serial no 2961, 27 inch nitro barrels

(small marks) 2 1/2 inch chambers, bored

approx 1/1 and 1/4 choke, lockplates and action

engraved with best bold acanthus scroll, carved

fences with tistle, above the toplever the action

is marked Hg (Hermann gerlich), 15 inch well

figured stock.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

€ 6.700 50.000

192

A fine over and under 12 bore side plates ejector

gun, made by International Arms Co. London

and Hamburg. Serial no.? 26 1/2 inch (Sleeved)

nitro barrels engraved with bold acanthus scroll,

2 3/4 inch chambers, bored approx. 1/4 and

1/2 choke. Carved fences with thistle flowers.

Lock plates and action engraved with best bold

acanthus scroll, above the top lever the action

is marked Hg (Hermann gerlich), 13 1/2 inch

highly figured stock.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

€ 4.700 35.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

191

191

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 9

192


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

193

g. & w. Pistor perkussions bücksflinte i god

kvalitet med ca. 81,5 cm. lange løb mærket med

firmaadresse på skinnen. Låsene har tysk sikring

og er ligeledes mærket med firmadresse. Beslagene

er i nysølv og skæftet har en god skæring

forestillende en hund der jager en hare.

€ 805-1.050 6.000-8.000

96

193

19

19

Fransk? jernmonteret fuldskæftet jagtriffel uden

navn ca. 1860 med bagudliggende perkussionslås

med snelle, let graveret med bladslyng, ca.

72 cm. lang ottekantet pibe perkussioneret med

patentsvansskrue og mærket CANON DAMAST

på det sortmalede løb. Aftrækkerbøjlen har fingerstøtte

og skæftet er skåret med bladslyng bag

kindpuden. Den tilhørende træladestok er med

messingdub. (1)

€ 940 7.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

19

Dansk fuldskæftet jernbeslået jagtriffel af C.

Delcomyn ca. 1860 med let graveret lås med

jagtmotiver lagt i et med træet, mærket DEL-

COMyN KIØBENHAvN, kolbe med kindpude let

skåret med bladslyng, aftrækkerbøjle med fingerstøtte,

snelleaftræk, ca. 74 cm. lang ottekantet

pibe perkussioneret med patentsvansskrue og

riflet med 8 skarpe riffelgange samt mærket C.

DELCOMyN KIØBENHAvN i guld (Støckel 228).

Piben fastholdes med 2 engelske skydere og

skæftet ender i horn. Kolben er lettere ormædt

og rembøjlerne mangler.

€ 805-1.050 6.000-8.000

19

196

196

A. R. Emsley 12 bore hammergun. Serial no? 29

inch Damascus barrels, Joneses rotary under-

lever, locks and action engraved with fine scroll,

13 1/4 inch figured stock with a metal but plate.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

€ 805 6.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 97


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

98

197

198

199

197

Carl Theodor wegener: Infanterist i fuld feltmæssig

påklædning med sit lange 89 gevær.

Figur i patineret bronce, signeret C.w. 1912 samt

broncestøbermærke fra L. Rasmussen København.

H. 34 cm. inkl. træsokkel.

€ 535-805 4.000-6.000

198

A Steyr Mannlicher-M cal. 270 win bolt-action

sporting rifle, serial no. 188093. 22 3/4 inch barrel

with open sights prepared for quick detachable

mounts, side-safety, set triggers, 14 1/2 inch stock,

incl. a rubber pad. Full length 43 inch.

våbentilladelse påkrævet.

€ 805-1.050 6.000-8.000

199

En sjælden Immanuel Meffert Suhl kal. 16 hammerless

med horn aftrækkerbøjle og underlukke,

med ekstra løb og kuffert. Serie nr. 20635. 80

cm. damascus løb. Ekstra løb 70 cm. Lås graveret

med fin scroll samt “Hubertus gewehr. D.R.P.

No 7142 samt 1435”. Sikring i form af hornbøjle

under kolbehals. 36 cm. skæfte inkl. 3 cm. træ

forlængning.

Samlertilladelse eller jagttegn påkrævet.

€ 805-1.050 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 99

200

200

A James Purdey & Son, best sidelock self opening

ejector gun. Serial no. 15522. 28 inch nitro

chopper lump barrels, bored approx true cylinder

and 1/4 choke. 2 1/2 inch chambers, locks and

action engraved with best bouquet and scroll,

retaining traces of colour-hardening, arrow

cocking-indicators. 14 1/2 inch highly figured

stock, incl. a leather covered rubber pad. In a

Brady canvas motor-case with Purdey trade label

and some Purdey accessories.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

the maker has kindly confirmed that this gun were

built in 1896.

€ 13.000 100.000


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

201

A fine boxed Japanese miniature Samurai armor

(yoroi) in 16th century style in red and gold c.

100 cm. tall with a solid golden plate or full

breastplate decorated with a dragon and golden

plated laced in place with red string. The kabuto

and Suneate is in black lacquered iron and the

Menpo is in iron. The box in black lacquer is fine

and the armor is of good quality.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

202

A good quality Japanese Samurai doll sitting in

full armor c. 45 cm. tall with good details to the

face and helmet. The armor has a plate breastplate

with golden scale held together with red

lace. The Sammurai holds a very long katana in

wood.

€ 805 6.000

100

202 201

203

203

A late meji Japanese boys day doll of a samurai

bushi in black armor and a Tanto mounted cast

blade by his side. The doll is sitting c. 32 cm. tall

with a well executed face and simple armor in

cardboard.

€ 535 4.000

20

A fine full Japanese 17th century? Suit of samurai

armour with a good 32-plate ribbed black

finely lacquered helmet with a four lame shikoro

in ribbed iron held by faded white lace and a

large red lacquered horn. The mempo is solid

and only covers the lower part of the face. The

Do consist of seven horizontal strips of faded

black lacquered iron riveted together as well as

two upper lames held by lace. The shino-gote

Kote is fine and the suit comes in two wooden

boxes decorated with a Mon consisting of two

interwoven hexagonal figures in gilded brass. The

same faded lace holds all lames.

€ 8.050 60.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 101

20


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

206

20

A rare Immanuel Meffert Hubertus boxlock firling

cal. 16/5,6X35H/7X57R. Serial no. 65832. 23 3/4

inch nitro barrels, mounted with a Nickel Supra

4X36 E/S telescopic sight in a quick detachable

mount, 2 3/4 inch chambers, bored approx. 1/4

and 1/4 choke, steel strengthened aluminum lock

engraved with wildlife, side-safety, set-triggers,

14 1/4 inch figured stock with sculptured cheekpiece

and pistol grip. våbentilladelse påkrævet.

this gun was finished in april 1940.

€ 2.650-3.350 20.000-25.000

206

A greifelt & Co. Suhl. Buckbücksflinte (shot and

ball), cal. 16/7X57 R. Serial nr. 26580. 26 3/4

inch nitro barrels mounted with a Nickel Supra

1-4X E/S telescopic sight in a quick detachable

mount, 2 3/4 inch chamber, bored approx. 3/4

choke. Action engraved with scroll, 13 1/4 inch

stock with cheek-piece and pistol-grip, stock

magazine with room for four rounds. våbentilladelse

påkrævet.

€ 1.300 10.000

102

20 207

208

207

An Adolf Loesche Hannover, box lock non-ejector

drilling, cal. 16/9,3 X 72 R, serial no 2572.

26 3/4 inch nitro barrels, 2 1/2 inch chambers,

1/2 and 1/1 choke, action engraved with a stag

and roe deer, side safety. Set triggers. 13 1/2 inch

well figured stock with pistol grip, cheek piece

and stock magazine with room for four rounds.

våbentilladelse påkrævet

€ 805-1.050 6.000-8.000

208

An Emil Kerner und Sohn boxlock drilling, cal.

12/6,5X58, serial no. 11322, 26 1/2 inch nitro

barrels, 2 1/2 inch (?) chambers, bored approx.

3/4 and 1/1 choke. Action engraved with acantus

and wildlife, side-safty, horn triggerguard, 14 1/2

inch figure stock with cheekpiece and pistolgrip,

stock magasine with room for four rounds.

våbentilladelse påkrævet.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 103

209

209

A fine Holland & Holland model “Royal Brevis”

best sidelock easy-opening gun. Serial no. 33156.

26 1/4 inch nitro chopperlump barrels, 2 1/2

inch chambers, bored approx. 1/4 and 1/4 choke.

Hand detachable lock-plates and action engraved

with best bold foliate scroll. 14 1/4 inch well

figured stock incl. a 1/2 inch wooden pad.

Jagttegn eller samlertilladelse påkrævet.

the maker has kindly confirmed that this gun was

finished 1935.

€ 12.000 90.000


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

10

210 211

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

210

An unsigned Japanese 16th century c. 58 cm.

long Katana blade and a Tanto blade c. 1480

with a c. 31 cm. long blade shortened from a

wakizashi? in a black lacquered scabbard not

original to the blade.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 535 4.000

211

A Shinto (Hizento?) 18th century blade c. 79 cm.

long with no signature and a Japanese Tanto

Shin shinto blade c. 27 cm. long - both measured

from point to end of tang.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

212

212

A good 34 plate Japanese kabuto in brown patinated

iron with shiroko in lacquered iron bound

with white string. with the helmet a box in black

lacquer.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 3.350-4.700 25.000-35.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 10


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

213

A Schultz & Larsen Otterup Mod. 68 DL. cal.

6,5 X 55 bolt-action sporting rifle. Serial no.

13508. 22 3/4 inch nitro barrel, mounted with a

Simmons telescopic sight, 13 1/2 inch stock with

pistolgrip and cheekpiece incl. a 1 inch rubber

recoil pad. Total length 44 1/2 inch.

våbentilladelse påkrævet.

€ 1.600 12.000

21

A Schultz & Larsen Otterup cal. 7mm rem. Mod.

68 dl. bolt-action sporting rifle. Serial no. 12562.

22 3/4 inch barrel prepared for telescopic sight

mounts, sidesafty, 13 1/2 inch figured stock incl.

a 1 inch rubber recoil pad. Total length 44 1/2 inch.

våbentilladelse påkrævet.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

21

A fine A. Kleszewski cal. 8X57 JR, single-barreled

falling-block sporting rifle, serial no. 1015. 23 1/4

inch nitro barrel mounted with a Schmidt &

Bender 2,5-10X telescopic sight, mounted in a

quick detachable mounts. Black border engraved

action, set triggers. 14 1/2 inch well figured stock.

våbentilladelse påkrævet.

€ 2.650-3.350 20.000-25.000

106

213 21

21

216

216

victor Sarasqueta best sidelock ejector double

rifle, cal. 9,3 X74R, serial no. 9740. 24 3/4 inch

nitro barrels, first part of the rib with foliated

engravings, locks and action engraved with rose

and scroll, retaining full colour hardening. 14

1/4 inch well figured stock with pistol grip and

cheek-piece. Total length 41 1/4 inch.

våbentilladelse påkrævet.

the rifle shows very little use and is in perfect

condition.

€ 4.000 30.000

217

Fr. wilh. Heym sidelock O/U double rifle cal.

7X57 R, serial no. 50395/1 with an extra set of

16 bore barrels no. 50395/2. 25 inch nitro barrels

with a quick detachable mount, chambers

engraved with oak leaves, locks and action with

deep wildlife engravings 14 inch figured stock

and forestock carved with oak leaves, the extra

set of 27 inch, 16 bore barrels, bored approx 3/4

and 3/4 choke, chambers also carved with oak

leaves and forestock with the same decoration.

våbentilladelse påkrævet. (2).

€ 6.050 45.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

217

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 107


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

218

A Japanese matchlock musket. 17th/18th century.

86 cm. octagonal barrel, wooden stock, trigger

guard, trigger and a few other metal parts has

reminds of old gilding. Total length 115 cm.

€ 1.600 12.000

108

218

219

219

A short Japanese tanto mounted as a fan 19th

century with a 18 cm. long plain blade with a very

short unsigned tang.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 265 2.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

220

220

Japanese late 16th century wakizashi assigned

to Hirotaka (Echizen) with hozon in a silken bag.

The blade is a c. 40 cm. long shinogi-zukuri with

a good and clear hamon. The mounts are good

with a plain iron mokko gata shaped tsuba, fuchi

and kashira are decorated with golden dragons

and the black lacquered scabbard is fine.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 2.000-2.650 15.000-20.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 109

220


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

221

Japanese wakizashi, sue koto (suriage) Bizen

school. 16th century with a c. 44 cm. long rather

slender blade in a god black lacquered scabbard.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 535 4.000

110

221

222

222

A small Japanese unsigned shin Shinto tanto

mounted as a wakizashi with a tang (suriage)

with 2 holes, a c. 30,5 cm. long all most straight

blade with a faint hamon line in a fair copper

tipped scabbard with a kozuka decorated with a

lobster. The mounts are unsigned and the tsuba

is mokko gata shaped.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 805-1.050 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

223

A god signed and dated Japanese wakizashi

with a massive blade mounted as a Tanto. The

c. 37 cm. long hira zukuri shaped blade has a

good hamon. The scabbard is inlayed with green

mother of pearl?

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.050 8.000

223

22

22

A good Japanese sue kodo wakizashi with a

newly polished c. 47 cm long blade with a

midare hamon signed Noshu no ju Sadayuki

in shirasaya with separate mounting and a fine

laquer scabbard with gomulko pattern. The blade

c. 1560-1580.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.850 14.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 111


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

112

22

22

A Japanese unsigned shin Shinto wakizashi

with a slender c. 46 cm. long blade with a faint

hamon line, a maru gata shaped 16th century?

Tsuba and a fine black lacquer scabbard decorated

with golden flowers and insects.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 1.050-1.300 8.000-10.000

226

A well made 19th century Japanese full suit of

Samurai armor on a gusoku kake with a golden

OMODAKA mon on the breastplate. The Hachiken

suji-bachi kabuto has the same mon and is

rather heavy. The Menpo have the face of a man

with a small mustache in black iron and is red

lacquered on the inside with a hole allowing

sweat to drip out of the mask. The Sode are c.

34 cm. wide by 34 cm. The Do in solid plate is

made to look like bands of iron and so is the

backplate. The Kote combines chain mail with

plates and mon decorated wrist and forehand

areas. The lower part of the Haidate is covered

with plates carrying a star shaped family mon on

every other one.The Kozaneis are held together

by orange lace ending in red knots and is very

decorative. The armor on its stand is very impressive

and comes together with a black metal box.

€ 6.700 50.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 113

226


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

227

A Japanese sword for a child signed Kin Michi

Kyoto and dated shin shinto 19th century. Fuchi

and kashira mino, 17th century.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 670 5.000

228

A small Japanese Tanto with a solid unsigned

c. 23 cm. long blade with a small grip in black

lacquered wood. The blade is shobu-zukuri with

a clear hamon and a ihory back. The black scabbard

is decorated with flowers in relief and has a

small brass kogai.

Blankvåbentilladelse påkrævet.

€ 805 6.000

11

227

228

229

A composite Japanese suit of samurai armor with

a good 16th century 30-plate ribbed helmet with

later shikoro in ribbed black lacquered iron held

by black lace. The Sode of 6 lames are small with

the lower lame in gold painted iron. The breastplate

with horizontal ribs has two lames strapped

to the top allowing for greater mobility and the

Kusazuri is rather small. The Kote combines chain

mail with square plates on the shoulder and long

lames by the forearm. Together with the suit is

a Haidate with golden lames on brocade. The

pressed Mempo is black with four lames held by

white and yellow lace. Most of the suit is laced

with rather fragile green lace. Together with the

suit is a brown carrying box.

€ 5.350 40.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 11

229


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

Bo Bergman:

230

Bo Bergman: Bauer-kniven. Idé efter maleri

af John Bauer. Blad i helstål smedet af Heimo

Roselli. Skaft af massurbirk, signeret B B. Bred

træskede overtrukket med læder og top af tin.

Totallængde 24 cm og blad 10,5 cm.

€ 870

6.500

231

Bo Bergman: Jagt og brugskniv. Håndsmedet

helstålblad af gunner Bergström. Skaft af

“björkvril” og skiver af andet træ. Læderskede,

dekoreret og signeret: B B.

€ 265

2.000

116

Bo Bergman er en af Sveriges absolut mest kendte knivmagere. gennem årene har han

fremstillet adskillige unikke mesterværker, der findes i privatsamlinger i Sverige og i udlandet.

Kong Carl XvI gustaf af Sverige ikke blot ejer, men bruger, en kniv af Bo Bergman (en

af to, den anden indgår som nr. 322 i kataloget).

Tidligere var Bo Bergman aktiv som illustrator og grafisk formgiver, men så blev han grebet

af knivmagerhåndværket. Det mærkes i udformningen af mange af hans spændende og

ofte lidt specielle knive.

Bo Bergman har også skrevet fem populære bøger om knive og knivfremstilling, med hans

glimrende og instruktive illustrationer. Bl.a.: “Knivar” 1988, “Knivslidor” og “Kniva på

mit sätt”. Heraf er tre blevet oversat til tysk. Samlingen, der her udbydes til salg, rummer

mange af de knive, man kender fra hans bøger.

Svigtende helbred forhindrer nu Bo Bergman i at fremstille flere knive, så dette er på en

måde en sidste chance for at kunne erhverve en kniv fra hans hånd.

Bo Bergman is one of the most famous knife makers in Sweden today. over the years he has

created several unique masterpieces now in the possession of international collectors. the King

of Sweden carl Xvi Gustaf owns and uses a knife made by Bo Bergmann. this is one of two, the

other one will be sold at this sale as lot no. 322.

earlier Bo Bergmann worked as an illustrator and lithographic artist, and this is clearly reflected

in his work with the knives.

in his work with knife making he has written five succesfull books about knives and how to make

knives, three of them have been translated into German. Many of the knives in this sale are

depicted in these books.

owing to ill-health Bo Bergmann is not able to produce knives anymore, so this is one of the last

chances to purchase a knife made by his hand.

232

Bo Bergman: Jagt og brugskniv. Håndsmedet

blad af Lestål med smedestempel. Skaft i bejset

selgmassur og skiver af flere træsortet. Læderskede,

dekoreret. Totallængde 19,5 cm og blad

9 cm.

Kniven prisbelønnet.

€ 535

4.000

233

Bo Bergman: Tælje- og allroundkniv. Blad lamineret

fra Frost i Mora. Skaft af bejset sælgemassur

og skiver af andre materialer. Læderskede

i rustik form over træskabelon og dekoreret,

signeret: B B-98.

€ 400

3.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

230 231 232 233 23 23 236 237

23

Bo Bergman: Jagt og brugskniv. Blad af helstål.

Skaft af bejset birkemassur, sorteg og enebærtræ.

Læderskede formet over en rustik træskabelon,

påsyet B B og 1997, signeret B B.-98. Totallængde

19 cm og blad 7 cm.

€ 335

2.500

23

Bo Bergman: Brugskniv. Håndsmedet helstålblad

af Runo Bergström, stemplet R B. Skaft selgmassur

med ender af renhorn. Læderskede, dekoreret,

og med indvendig træ, signeret: B B. Totallængde

21 cm og blad 8,5 cm.

€ 400

3.000

236

Bo Bergman: Brugskniv, samisk model. Blad

håndsmedet af koldstål. Skaft af fyrrerod og renhorn.

Skede i læder af unik model, signeret: BB

1988, 30-1.. Totallængde 21 cm og blad 9,7 cm.

afbilledet i bogen: Knivslidor.

€ 335

2.500

237

Bo Bergman: Brugskniv. Helstålblad fra Brusletto.

Skaft af bejset birkerod. Symmetrisk skede i

dekoreret rårandslæder, signeret BB-93. Totallængde

19,5 cm og blad 8,3 cm.

€ 470

3.500

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 117


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

238

Bo Bergman: Brugs- og Tæljekniv. Håndsmedet

lamineret blad af O. grönvall, stemplet O g. Skaft

af oljeret massurbirk. Skede af læder, signeret

B B 87, med indsats af træ, uden på to lister af

massurbirk, flettet strop. Totallængde 17,3 cm

og blad 6,5 cm.

€ 335

2.500

239

Bo Bergman: Brugskniv 1997. Blad fra Brusletto,

helstål. Skaft af enebærtræ. Læderskede med

påsyet BB og 1997 og signeret: B B 97. Totallængde

19 cm og blad 7,7 cm.

€ 200

1.500

2 0

Bo Bergman: Tæljekniv. Lamineret blad fra Frost,

Mora. Skaft af massurbirk med fingerstøtte.

Skede som fiskehale af træ og læder, signeret B

B-85. Totallængde 19 cm og blad 8 cm.

€ 200

1.500

2 1

Bo Bergman: Brugs- og Tæljekniv. Blad håndsmedet,

lamineret af Olaf grönvoll, stemplet: O g.

Skeden udskåret med akantusmønstre, signeret B

B. Totallængde 18 cm og blad 7,3 cm.

afbilledet i bogen: Knivslidor.

€ 535

4.000

118

238 239 2 0 2 1 2 2 2 3 2 2

2 2

Bo Bergman: Jagt- og Brugskniv. Blad i håndsmedet

koldstål. Skaft af sælgemassur med ender

af renhorn med skiver af tin og læder, indlagt

BB. Skede af birkerod med lædertop, dateret: 88.

Totallængde 22 cm og blad 10 cm.

€ 535

4.000

2 3

Bo Bergman: Koltekniv. Håndsmedet lamineret

blad af O. grönvall, signeret O g. Skaft af sælgemassur,

renhorn med skiver af valnød, læder og

tin. Skede af birkebark med læderophæng. Totallængde

18 cm og blad 7 cm.

afbilledet i bogen: Knivslidor.

€ 335

2.500

2

Bo Bergman: Brugs- og jagtkniv. Blad håndsmedet

af Olav grönvoll, stemplet: O g. Skaft

valnød- og oliventræ. Skede af valnød- og oliventræ

med lædertop, signeret: B B -89. Totallængde

20,5 og bladet 8,5 cm.

€ 265

2.000

2

Bo Bergman: Klassisk Allroundkniv. Blad i koldstål

af gunnar Bergström, stemplet R.B. Skaft

af bejset massurbirk og skiver af renhorn, tin og

læder. Skede af bejset massurbirk, lædertop og

skiver af renhorn, tin og læder, signeret: B B.

Totallængde 20,5, bladet 9,5 cm.

afbilledet i BB’s bog “Knivar på Mitt Sätt.

€ 605

4.500

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

2 6 2 7 2 8 2 9 2 0 2 1 2 2 2 3

2 6

Bo Bergman: Brugskniv. Håndsmedet helstålblad

af Mattias Helje. Stemplet HELJE. Skaft af

massurbirk med udskåret top. Dekoreret skede af

hårdt rårandslæder, signeret: B B - 93. Totallængde

18 cm og blad 6,7 cm.

€ 265

2.000

2 7

Bo Bergman: Jagtkniv med dekoreret skede. Blad

smedet af Hans Hall, Eslöv, smedestempel indlagt

med messing. Skaft af sælge- og birkemassur,

renhorn og flere skiver. Skede med udskåren

akantus, ligeså strop og knap i tin. Totallængde

22 cm og blad 10 cm.

afbilledet i bogen: Knivslidor.

€ 870

6.500

2 8

Bo Bergman: Jagt- og Brugskniv. Håndsmedet,

lamineret blad af Johan Axling, stemplet: JA.

Skaft af bejset birkeknude. Læderskede med

pautede dekorationer. Totallængde 18 cm og

blad 7 cm.

€ 335

2.500

2 9

Bo Bergman: Brugs- og Tæljekniv. Håndsmedet

blad af g. Bergström, stemplet R B. Skaft af

bejset birkeknude og renhorn. Læderskede i to

farver med vindue, signeret B. B. - 99. Totallængde

23 cm og blad 7,2 cm.

€ 265

2.000

2 0

Bo Bergman: Særpræget Brugskniv. Håndsmedet,

lamineret blad af O. grönvall, signeret: O g.

Skaft af bejset birkemasur i håndform. Skede af

læder med træindlæg, som ses gennem vindue.

Totallængde 16 cm og blad 7 cm.

prisbelønnet.

€ 535

4.000

2 1

Bo Bergman: Jagt- og Brugskniv. Håndsmedet,

lamineret blad af Olaf grönvall, signeret: O g.

Skaft af birkemassur og ender af renhorn, indlagt

B B. Skede i samisk form, rigt dekoreret både på

læder og træ, signeret: B B - 83. Totallængde 18

cm og blad 7 cm.

€ 470

3.500

2 2

Bo Bergman: Brugs- og tæljekniv. Håndsmedet

helstålblad af Heimo Roselli. Skaft af massurbirk

med ende af renhorn. Skede af træ i flere lag

med lædertop, signeret: B B-90. Totallængde

20,5 og blad 8,5 cm.

€ 400

3.000

2 3

Bo Bergman: Brugs- og tæljekniv, 1996. Håndsmedet

helstålblad. Skaft laseret massurbirk.

Skede af rårandslæder af lancetform, signeret: B

B - 96. Totallængde 20 cm og blad 8 cm.

€ 400

3.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 119


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

2

Bo Bergman: Jagt- og brugskniv, 1997. Håndsmedet

blad af gunnar Bergström, stemplet R B.

Skaft af laseret massurbirk med skiver af andet

træ. Særpræget læderskede med knapper foran,

signeret B. B.- 97. Totallængde 21 cm og blad

9 cm.

€ 400

3.000

2

Bo Bergman: Brugskniv. Håndsmedet blad af

Arne Ekelia,stemplet: A.Ekelia. Skaft af laseret

massurbirk. Skede af rårandeslæder og dekoreret,

signeret B B. Totallængde 18 cm og blad 7,5 cm.

afbilledet i bogen: Knivslidor.

€ 470

3.500

2 6

Bo Bergman: Jagt- og Brugskniv, 1997. Håndsmedet,

lamineret blad af Olaf grönvoll, stemplet:

O g. Skaft af laseret massurbirk. Skede af

rårandslæder med “fingeret knapping”. Totallængde

20 cm og blad 8,5 cm.

€ 400

3.000

2 7

Bo Bergman: Jagt- og Brugskniv i rustik form,

1997. Helstålblad i koldstål. Skaft af laseret

massurbirk. Skede af rårandslæder, formet over

“træstamme” med påsyet B B og 1997.

€ 335

2.500

120

2 2 2 6 2 7 2 8 2 9 260 261

2 8

Bo Bergman: Jagt- og flåkniv. Håndsmedet blad

af helstål fra le, med smedemærke. Skaft af massurbirk

og skiver af andet træ. Flerfarvet skede

af rårandslæder med dekorationer, signeret B B.

Totallængde 18,5 og bladet 7,5 cm.

€ 470

3.500

2 9

Bo Bergman: Jagt- og tæljekniv. Håndsmedet

helstålblad af Heimo Roselli. Skaft af olieret

massurbirk, skulpteret. Skede af træ og læder,

især trædelen er skulpteret og sammensat af flere

slags træ og ben. Totallængde 20 cm og blad

8,5 cm.

€ 605

4.500

260

Bo Bergman: Brugs- og Tæljekniv, 1988.

Lamineret blad fra Frost, Mora. Kantet skaft af

massurbirk og renhorn, kantet og signeret: B B.

Skede af træ og læder, dekoreret. Totallængde

20,5 og bladet 9,5 cm.

€ 605

4.500

261

Bo Bergman: Brugs- og jagtkniv. Håndsmedet,

lamineret blad af Johnny Axling, stemplet J A.

Skaft af laseret birkemassur, renhorn og skiner af

tin. Skede af brunt dekoreret læder, signeret: B B.

Totallængde 19 cm og blad 8 cm.

€ 605

4.500

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

262 263 26 26 266 267 268 269

262

Bo Bergman: Brugs- og jagtkniv. Håndsmedet

lanineret blad af O. grönvoll, signeret: O g. Skaft

af laseret massurbirk og ender af renhorn. Skulpteret

skede af træ og læder, signeret B B. Med

knap i siden. Totallængde 21 cm og blad 9 cm.

€ 400

3.000

263

Bo Bergman: Tæljekniv, 1991. Håndsmedet,

lamineret blad af Bo Helgesson, stemplet. Skaft

af olieret seljemassur og skiver af træ og renhorn.

Skede af hårdt “lapknivslæder”, signeret: B B 91.

Totallængde 16,5 og blad 4,5 cm.

€ 265

2.000

26

Bo Bergman: Jagt- og Brugskniv 1993. Håndsmedet

blad af Odd grano, stemplet: O g. Skaft

af laseret rønneknude. Skede ornamenteret og

farvet rårandslæder, signeret: B B 93. Totallængde

19 cm og blad 8,5 cm.

€ 265

2.000

26

Bo Bergman: Jagtkniv, “Trollkniv”. Håndsmedet

helstålblad af Mattias Helje, signeret : HELJE.

Skaft i birkemassur med strop, signeret BB 97.

Skede skulpteret over en træindsats, af rårandslæder,

med påsyet B B. signeret B B. Totallængde

19 cm og blad 8 cm.

€ 470

3.500

266

Bo Bergman: Brugs- og Jagtkniv, 1994. Håndsmedet

og lamineret blad af O. grönvoll, stemplet:

O g. Skaft af laseret massurbirk. Skede af

farver og ornamenteret rårandslæder, signeret: B

B - 94. Totallængde 21 cm og blad 9 cm.

€ 470

3.500

267

Bo Bergman: Brugskniv, 1998. Helstålblad fra

Mora. Skaft i enebærtræ, skulpteret. Skede at

ufarvet rårandslæder. Totallængde 17,5 og blad

6,7 cm.

€ 265

2.000

268

Bo Bergman: Jagt- og Brugskniv, 1994. Håndsmedet,

helstålblad af gunnar Bergström, stemplet

: R.B. Skaft af olieret birkerod med mange

skiver af andet træ og horn. Skede af farvet og

streget, rårandslæder, signeret: B B - 94. Totallængde

20 cm og blad 8,5 cm.

€ 400

3.000

269

Bo Bergman: Sløjdkniv, 1998. Lamineret blad fra

Frost, Mora stemplet. Skaft laseret massurbirk.

Skede af ufarver, ornamenteret rårandslæder med

runer og soltegn, signeret.B.B.-98. Totallængde

20 cm og blad 8 cm.

€ 200

1.500

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 121


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

270

Bo Bergman: Tæljekniv. Norsk helstålblad.

Svunget skaft af laseret massurbirk. Læderskede

med indsats af massurbirk, der træder frem gennem

et vindue, signeret B B ?.

€ 470

3.500

271

Bo Bergman: Sløjd- og Prydkniv. Lamineret blad.

Skaft af massurbirk og ender af renhorn og sort

træ, kantet og signeret: B B. Skede af massurbirk

og læder, skulpteret. Totallængde 16 cm og blad

6 cm.

€ 740

5.500

272

Bo Bergman: Brugskniv. Håndsmedet, lamineret

blad af O. grönvall, stemplet: O g. Skaft af

massurbirk og ben, tin og næverskiver.Skede af

skulpteret læder med træ- og fletindlæg, signeret

B B. Totallængde 18 cm og blad 7 cm.

€ 605

4.500

273

Bo Bergman: Jagt- og Brugskniv, 1989. Håndsmedet

og lamineret blad af O. grönvoll, stemplet:

O g. Skaft af læder og renhorn. Skede af træ

underdel og læder overdel, der kan knappes om

kniven, signeret B B-89. Totallængde 22 cm og

blad 9 cm.

€ 535

4.000

122

270 271 272 273 27 27 276 277

27

Bo Bergman: Brugskniv, 1994. Håndsmedet,

lamineret blad af O. grönvoll, stemplet: O g.

Skaft af laseret massurbirk. Sort læderskede med

“vinduer”, signeret B B-94. Totallængde 16,5 og

blad 7 cm.

€ 200

1.500

27

Bo Bergman: Brugs- og Jagtkniv, 1994. Bladet

lamineret stål. Skaft af valnød, næver og renhorn.

Skede af træ og læder, ornamenteret, signeret

BB-94. Totallængde 17 cm og blad 5,5 cm.

afbilledet i bogen: Knivslidor, s. 136.

€ 400

3.000

276

Bo Bergman: “Hattkniv” 1993. Håndsmedet helstålblad

af Runo Bergström, stemplet: R B. Skaft

af ask og birk samt valnød. Skede med “hatt”,

dekoreret, signeret: B B 93. Totallængde 14 cm

og blad 5,8 cm.

€ 470

3.500

277

Bo Bergman: Brugskniv, 1992. Håndsmedet, lamineret

blad, stemplet O g. Skaft af laseret massur

med skiver. Skede syet i siden med præget B B

og signeret B B-92. Totallængde 19,5 og blad

8,5 cm.

€ 265

2.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

278 279 280 281 282 283 28 28

278

Bo Bergman: Brugskniv, 1992. Håndsmedet, lamineret

blad af Bo Hergerson, stempet og signeret.

Skaft af massurbirk med skiver af tin, næver og

renhorn. Skede af kraftigt læder syet i siden,

brun med BB. Totallængde 19 cm og blad 8 cm.

€ 400

3.000

279

Bo Bergman: Jagt- og brugskniv, samisk form,

1986. Håndsmedet blad af “Toresmeden”. Skaft

af selgmassur, renhorn og skiver af tin og næver.

Skede af træ og læder, dekoreret. Totallængde 21

cm og blad 9,5 cm.

€ 335

2.500

280

Bo Bergman: Tæljekniv, 1997. Lamineret koldstålblad

fra Frost, Mora, stemplet. Skaft af birkemassur

og birkerod. Skede af rårandslæder med

runer, signeret: B B-97. Totallængde 18 cm og

blad 6 cm.

€ 200

1.500

281

Bo Bergman: Brugs- og Jagtkniv, samisk form,

1988. Håndsmedet, lamineret blad af O. grönvoll,

stemplet: O g. Skaft af valnød og skiver af

andet træ, med læderstrop, signeret: B B. Skede

af træ, skulpteret og læder, signeret: 1988, 15-3.

Totallængde 19,5 og blad 7,5 cm.

€ 740

5.500

282

Bo Bergman: Brugs- og Jagtkniv, 1998. Helstålblad

fra Brusletto, “Hundredeårsblad”, mærket.

Skaft af egeknude. Læderskede med ophæng,

norsk type, signeret: B B - 98. Totallængde 20

cm og blad 9 cm.

€ 265

2.000

283

Bo Bergman: Allround kniv. helstålblad. Skaft af

massurbirk og elghorn. Skede at træ og læder,

signeret: B B 85. Totallængde 17 cm og blad 7

cm.

€ 200

1.500

28

Bo Bergman: Brugs- og Prydkniv, 1988. Lamineret,

rustfrit blad fra Helle, Norge, stemplet.

Skulpteret skaft af træ, signeret: B B, med renhorn

og tin. Skulpteret skede af træ og læder

med indlagte fletninger og skæring, signeret:

88-. Totallængde 17,5 og blad 7 cm.

€ 870

6.500

28

Bo Bergman: Brugskniv, 1998. Helstålblad.

Håndformet skaft af enebærtræ. Skede af rårandslæder,

præget over et udskåret indertræ, påsyet B

B foran og signeret B B - 98. Totallængde 16,5

og blad 7 cm.

€ 265

2.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 123


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

286

Bo Bergman: Kniv med “Hatt”. Håndsmedet lamineret

blad af Bo Helgerson, stemplet og signeret.

Skaft af olieret birkemassur. Skede med “hatt” af

sortfarvet læder med påsatte fletninger. Totallængde

19 cm og blad 8 cm.

€ 400

3.000

287

Bo Bergman: Tæljekniv, 1999. Lille lamineret

blad fra Frost, Mora, stemplet. Skaft af laseret

birkeknude. Enkel læderskede, tofarvet. Totallængde

20,5 og blad 5 cm.

€ 160

1.200

288

Bo Bergman: Jagt- og Brugskniv. Blad fra finsk

kniv. Skaft af laseret massurbirk og skiver af tin

og renhorn. Skede af sortfarvet læder med tre

røde prikker. Totallængde 21,5 og blad 10 cm.

€ 200

1.500

289

Bo Bergman: Jagt- og Tæljekniv, 1990. Håndsmedet

Sandvig-stål-blad af Søren Broström,

stemplet: S B. Skaft af olieret massurbirk. Skede

af træ og læder, signeret -90. Totallængde 18,5

og blad 7,5 cm.

€ 200

1.500

12

286 287 288 289 290 291 292 293

290

Bo Bergman: Tæljekniv, 1989. Lamineret blad fra

Frost, Mora, stemplet. Skaft af birkemassur, renhorn

og næver. Skede af træ og læder, signeret :

BB-89. Totallængde 18 cm og blad 7 cm.

€ 265

2.000

291

Bo Bergman: Brugskniv med “hatt”. Håndsmedet

lamineret blad af O. grönvoll, stemplet: O g.

Skaft af olieret massur med indlagte fletninger.

Skede af brunt læder med “hatt” og dekorationer,

signeret: BB 1988, 25-4. Totallængde 17

cm og blad 6,5 cm.

€ 265

2.000

292

Bo Bergman: Brugskniv, 1998. Håndsmedet,

helstålblad af gunnar Bergström, stemplet R B.

Skaft af birkerod, laseret med ende af tin. Skede

i sort og røddekoreret læder, i Knut Dahl pautede

stil, signeret: B B-98. Totallængde 19 cm og

blad 7,5 cm.

€ 605

4.500

293

Bo Bergman: Tæljekniv, 1989. Håndsmedet blad

af O. grönvoll, stemplet: O g. Skaft af seljeknude.

To-farvet skede af læder, signeret: B B

- 89. Totallængde 18,5 og blad 8 cm.

€ 200

1.500

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

29 29 296 297 298 299 300 301

29

Bo Bergman: Stor Jagtkniv. Håndsmedet, lamineret

blad af O. grönvoll, signeret: O g. Skaft

af laseret massurbirk. Skede af groft brunfarvet

læder. Totallængde 21 cm og blad 9,5 cm.

€ 335

2.500

29

Bo Bergman: Jagtkniv i samisk form, 1986.

Håndsmedet, lamineret blad af Kaj Embredsen,

stemplet: K E. Skaft af olieret massurbirk med

ender af renhorn, signeret B B 86. Skede af

skulpteret træ og lædertop. Totallængde 19 cm

og blad 7,5 cm.

€ 535

4.000

296

Bo Bergman: Jagt- og brugskniv, 1989. Lamineret

blad fra Brusletto, Norge, mærket. Skaft af

flere slags træ og renhorn. Skede af brunt, groft

læder med indvendig træstykke. Totallængde 22

cm og blad 10 cm.

€ 200

1.500

297

Bo Bergman: Jagtkniv, 1996. Blad fra Mora Knivfabrik,

stemplet. Skaft af selgemassur og skiver

af tin, læder og næver, signeret B B. Skede af

skulpteret læder omkring en udskåret træklods,

signeret: B B- 96. Totallængde 21 cm og blad

10 cm.

€ 265

2.000

298

Bo Bergman: Stor Jagtkniv, 1996. Håndsmedet

ældre blad af ukendt smed, stemplet: S I. Skaft

af laseret massurbirk og kolk af stål. Skede

formet over udskåret træ-inderskede, signeret: B

B-96.

€ 670

5.000

299

Bo Bergman: Lille Brugskniv, 1997. Helstålblad

fra Brusletto, Norge. Skaft af enebærtræ med

læderstrop. Skede af gennembrudt rødbrunt

læder, signeret: B B - 97. Inspiration fra Helles

“Nyingen”.

€ 200

1.500

300

Bo Bergman: Brugskniv. Håndsmedet blad af O.

grönvoll, stemplet: O g. Skaft af laseret massurbirk.

Skede af brunt læder med indlæg af træ og

med to lister af massurbirk uden på, signeret: BB.

Totallængde 21 cm og blad 9,5 cm.

€ 400

3.000

301

Bo Bergman: Jagt- og Brugskniv, 1997. Helstålblad

fra Brusletto, Norge. Skaft af olieret kirsebærtræ.

Skede af rårandslæder, dekoreret, signeret:

B B-97. Kniv længde 20,5 og blad 8,5 cm.

€ 200

1.500

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 12


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

302 303 30 30 306 307 308 309

302

Bo Bergman: Brugs- og Tæljekniv. Helstålblad.

Skaft af olieret massurbirk. Læderskede, syet i

siden med BB på forsiden. Kniv længde 16 og

blad 7 cm.

€ 200

1.500

303

Bo Bergman: Brugs- og Prydkniv. Håndsmedet

helstålblad af gunnar Bergström, stemplet R B.

Skaft af olieret elmeknude. Skede af træ, dækker

kun bladet og øverst en læderhat over skaftenden,

efter fransk ide. Kniv længde 21 cm og

blad 8 cm.

€ 400

3.000

30

Bo Bergman: Jagt- og Flåkniv, 1989. Håndsmedet

blad af O. grönvoll, stemplet: O g. Skaft

af laseret birkemassur. Læderskede udskåret med

akantus-ornamenter, strop med tinknap. Kniv

længde 18,5 og blad 6,8 cm.

€ 535

4.000

30

Bo Bergman: Jagtkniv, 1990. Håndsmedet blad

af Bo Helgerson, stemplet: et dyr. Skaft massur

og skiver af renhorn, tin og næver. Læderskede

ornamenteret og flerfarvet, signeret B B - 90.

Kniv længde 21 cm og blad 10 cm.

€ 470

3.500

126

306

Bo Bergman: Brugs- og Prydkniv, 1987. Håndsmedet,

lamineret blad, stemplet: R B. Skaft af

birkeknude, elghorn og næver, signedet: B B, med

læderstrop. Rigt skulpteret og dekoreret skede

af træ og læder med strop og flettet ophæng,

signeret -87. Kniv længde 22 cm og blad 9 cm.

€ 805

6.000

307

Bo Bergman: Brugs- og Prydkniv, 1998. Helstålblad

fra Brusletto, Norge. Skaft af olieret massurbirk.

Skede af træ og læder, dekoreret med

vikinge billede. Kniv længde 20,5 og blad 9 cm.

€ 535

4.000

308

Bo Bergman: Brugs- og Prydkniv. Håndsmedet

blad af O. grönvoll, stemplet: O g. Skaft af

selgemassur og skiver af renhorn og flere slags

træ, kantet form. Bred sort læderskede med

indskårne akantusornamenter. Kniv længde 22

cm og blad 9 cm.

€ 605

4.500

309

Bo Bergman: Jagt-, brugs- og prydkniv, 1988. Lamineret,

rustfrit blad fra Helle, Norge. Skaft af massurbirk

og ender af elghorn, nedre ende som stor

plade, signeret: B B, og læderstrop. Rigt dekoreret

skede i træ, læder og tin med udskårne vikingeornamenter.

Læder toppen knappes omkring kniven,

signeret : -88. Kniv længde 24 cm og blad 11 cm.

€ 1.600

12.000

310

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

310 311 312 313 31 31 316 317

Bo Bergman: Brugs- og Jagtkniv, 1987. Finsk

helstålblad. Skaft af selgemassur og elghorn,

signeret: B B 87. Rigt dekoreret skede af træ,

læder og tin i “finsk form”. Kniv længde 22,5 og

blad 11 cm.

€ 535

4.000

311

Bo Bergman: Brugs- og prydkniv, 1987. Håndsmede

blad af O. grönvoll, stemplet: O g. Skaft

af valnød, renhorn samt skiver af flere materialer,

signeret: BB 87, håndformet. Rigt skulpteret og

dekoreret skede af træ og læder, med indlægninger

samt med læderstrop. Kniv længde 18 cm og

blad 7 cm.

€ 805

6.000

312

Bo Bergman: Brugs- og prydkniv, 1988. Håndsmedet

blad, stemplet: R B. Udskåret, håndformet

skaft af massurbirk, renhorn, tin og læder,

signeret: BB. Rigt dekoreret skede i træ og læder,

med indlægninger af drageslyng, signeret. BB-

88. Kniv længde 18,5 og blad 7,5 cm.

€ 870

6.500

313

Bo Bergman: Brugs- og Tæljekniv, 1988. Blad af

helstål. Skaft af mange træskiver med tin og læder

midt i og hornender, signeret: BB. Skede af mørkt

brunt kraftigt læder med enkelt dekoration, signeret:

-88. Kniv længde 19 cm og blad 8 cm.

€ 265

2.000

31

Bo Bergman: Brugskniv, 1996. Håndsmedet blad

af O. grönvoll, stemplet: O g. Sammensat skaft

af selgmassur, oliventræ mm, signeret: BB. Skede

af sort- og brunfarvet dekoreret læder, signeret:

BB-96. Kniv længde 18 cm og blad 7 cm.

€ 265

2.000

31

Bo Bergman: Tæljekniv. Håndsmedet blad af

gunnar Bergström. Skaft af laseret massur. Skede

af lyst brunt læder. Kniv længde 17 cm og blad

5 cm.

€ 215

1.600

316

Bo Bergman: Brugskniv. Håndsmedet blad af

O.grönvoll, stemplet: O.g. Skaft af laseret selgmassur,

valnød og renhorn. Skede med “Hatt”,

udskåret med akantus. Kniv længde 17 cm og blad

7 cm.

€ 400

3.000

317

Bo Bergman: Brugs- og Prydkniv, 1989. Håndsmedet

blad af O. grönvoll, stemplet: O g. Skaft

af rodtræ, valnød, renhorn og massur. Bred

sortfarvet skede med udskåren akantus, signeret:

BB-89. Kniv længde 21 cm og blad 9 cm.

€ 605

4.500

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 127


FOR FURTHER INFORMATION AND ENgLISH TRANSLATIONS PLEASE vISIT: www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

128

318 319 320 321 322

318

Bo Bergman: Brugskniv, 1988. Håndsmedet blad

af O. grönvoll, stemplet: O.g. Sammensat skaft

af fyrrerod og valnød, signeret: BB. Skede af

brunt læder med flettet ophæng med spænde,

signeret: BB-88. Kniv længde 20 cm og blad 7,5

cm.

€ 400 3.000

319

Bo Bergman: Brugs- og Prydkniv, 1988. Hånd-

smedet blad af O. grönvoll, stemplet: O g. Sammen-

sat skaft af selgmassur, næver, læder og renhorn,

signeret: BB. Skede lamineret af fire slags træ,

med lædertop og sammenrullet strop, signeret:-

88. Kniv længde 21 cm og blad 9,5 cm.

€ 805 6.000

320

Bo Bergman: Brugs- og Prydkniv, 1989. Håndsmedet

blad af O. grönvoll stemplet: O g. Skaft

af farvet massurbirk og skiver af valnød, næver

og renhorn. Bred læderskede med dekorationer

i akantus og strop med tinknap, signeret:- 89.

Kniv længde 20 cm og blad 9 cm.

€ 535 4.000

321

Bo Bergman: Brugs- og Prydkniv. Håndsmedet

blad af O. grönvoll, stemplet: O g. Skaft sammensat

af farvet og af olieret massurbirk. Bred

sortfarvet skede dekoreret med pautet og skåren

akantus, strop med tinknap. Kniv længde 21 cm

og blad 9,5 cm.

€ 670 5.000

322

Bo Bergman: “Kongekniven”, 1987. Håndsmedet

helstålblad af Heimo Roselli. Sammensat skaft

af massurbirk og elghorn, dekoreret med runer,

signeret: BB 87. Rigt udformet og dekoreret

skede af lamineret træ med lædertop, samt sammenrullet

strop for neden. Kniv længde 25 cm

og blad 11 cm.

Kniven er model for kniven til Kong carl Xvi Gustav,

afbilledet i bogen: Knivar på mitt sätt.

€ 1.750 13.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


ONLINE wEAPON AUCTIONS EvERy FOURTH TUESDAy OF THE MONTH AT www.BRUUN-RASMUSSEN.COM

323 32 32 326 327

323

Bo Bergman: Fem læderskeder, 1989-98. Med

pautede og skårne dekorationer, en med sølvbeslag.

Alle signerede BB, to med årstal -89 og

-93. (Nr. 1-5).

nr. 1 og 4 afbilledet i bogen: “Knivslidor”.

€ 400 3.000

32

Bo Bergman: Fem læderskeder, 1989-93. Med

pautede og stemplede mønstre, en med “Hatt”,

Fire signerede: BB, to med årstal -89 og -93.

Flere er modeller. (Nr. 6-10).

€ 265 2.000

32

Bo Bergman: Fem læderskeder, 1994-98. Med

pautede mønstre, alle signerede: BB, to med

årstal -94-98.

€ 265 2.000

326

Bo Bergman: Fem læderskeder, 1998. Dekoreret

med farvede og pautede ornamenter, alle signerede:

BB, en -98.

€ 265 2.000

327

Bo Bergman: Fem læderskeder, 1993-98. Med

farvede og pautede dekorationer, alle signerede:

BB, og tre -93, -94 og -98.

€ 265 2.000

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 129


k o m m e n D e v i n A u k t i o n

u p c o m i n g w i n e A u c t i o n

Chateau Lafleur 1947 og

Mouton Rothschild ”R.C.” 1945

på vinauktion

Maj måneds vinauktion byder på intet mindre

end en enestående og uhyre sjælden magnumflaske

fra Chateau Lafleur, Pomerol. vinen er med

en vurdering på 150.000 kr. samtidig den dyreste,

der nogensinde er blevet udbudt i Danmark.

Auktionen kan desuden præsentere en

fantastisk magnumflaske Mouton Rothschild

”R.C.” årgang 1945. Bogstaverne “R. C.”,

der er trykt på etiketten, står for Reserve

du Chateau, altså en vin fra slottets egne

reserver. vurderingspris 100.000 kr.

Der vil være mulighed for at besigtige

disse og mange andre spændende vine på

www.bruun-rasmussen.dk eller på eftersynet

i forbindelse med auktion den 31. maj.

eftersyn: 30. – 31. maj kl. 10-17

Auktion: 31. maj kl. 17

For yderligere information, kontakt Henrik Christensen på tel 3343 6948 eller

e-mail h.christensen@bruun-rasmussen.dk. Ønsker De at modtage kataloget,

kontakt Morten Larsen på tel 3343 6841 eller e-mail m.s.larsen@bruun-rasmussen.dk

130

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


k o m m e n D e m ø n tA u k t i o n

u p c o m i n g c o i n A u c t i o n

Eftersyn 27. - 30. maj

Auktion 30. maj kl. 16

For yderligere information, kontakt Michael Fornitz på tel 3343 6833,

e-mail m.fornitz@bruun-rasmussen.dk eller Henrik Jensen på tel 3343 6836,

e-mail h.jensen@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 131


k ø B s k o n D i t i o n e r

§ 1. BuDgivning

Køber er den byder, der får hammerslag. Den, der

byder for andre, hæfter som selvskyldnerkautionist for

berigtigelsen af købet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner

(herefter benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere,

hvadenten de ønsker at afgive et bud ved personligt

fremmøde på auktionsstedet eller afgive en kommission

pr. brev eller fax eller byde direkte pr. telefon, kunne

dokumentere deres betalingsdygtighed samt til enhver

tid identificere sig. Bruun Rasmussen er altid berettiget

til at nægte at acceptere et bud, hvis på forlangende ikke

tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende à conto

betaling har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på

auktionsstedet eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af

bud pr. telefon er muligt under visse forudsætninger, der

afgøres af Bruun Rasmussen. Bruun Rasmussen påtager

sig intet ansvar for eventuelle fejl eller fejltagelser, der

måtte opstå ved brug af denne service. Auktionarius

bestemmer overbuddets størrelse og træffer ligeledes

afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.

§ 2. BetAling

For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgøres

købesummen som hammerslagsprisen med tillæg af 25%

i auktionsomkostninger inklusive afgift.

visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms,

så udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes

moms på 25% af hammerslag og auktionsomkostninger.

Hvilke katalognumre der sælges til fuldmoms

fremgår af kataloget med stjerne *.

Danske momsregistrerede købere skal overfor os oplyse

deres SE-/CvR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på

de fakturaer, hvor varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler

for afgiftsfritagelse jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter

ikke EU private købere, som ligestilles med danske købere

jvf. gældende dansk lovgivning om handel med brugte

varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan

betales kontant op til DKK 100.000 eller med Dankort,

banknoteret check, rejsechecks, visa-, Master-, Diners

Club- eller Eurocard. Personlige udenlandske checks kan

kun anvendes efter forudgående aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter

auktionen og under alle omstændigheder skal betaling

finde sted senest 8 dage efter fakturadatoen.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente

heraf med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at

Bruun Rasmussen har afsendt påkrav herom til køber,

er Bruun Rasmussen berettiget til at annullere købet og

bortsælge det købte på ny auktion hos Bruun Rasmussen

eller underhånden og afkræve køber ethvert herved

opstået tab. Et eventuelt overskud tilfalder den, der har

indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg

af effekter hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen

berettiget til at berigtige ethvert tilgodehavende hos

køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter

til salg, er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge

sådanne effekter på auktion hos Bruun Rasmussen uden

at være bundet af en af den misligholdende køber fastsat

mindstepris. Den misligholdende køber er ikke berettiget

til at kræve udlevering af effekter indleveret til salg, så

længe forfalden gæld til Bruun Rasmussen ikke er betalt,

132

uanset om værdien af sådanne effekter må anses at overstige

forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet

af en køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser

over for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet

af en anden på den pågældendes vegne, ligesom Bruun

Rasmussen er berettiget til at kræve et depositum som

betingelse for accept af fremtidige bud.

§ 3. AfgiftsfritAgelse

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser,

betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget,

og bliver ikke belastet af danske afgifter.

A. KØBERE MED BOPÆL I ET ANDET EU-LAND:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land,

fritages for at betale dansk moms, når momsregistreringen

dokumenteres over for Bruun Rasmussen, som

skal påføre momsnummeret på fakturaen.

B. KØBERE MED BOPÆL UDEN FOR EU:

1 Forsendelse gennem speditør: Effekter, der eksporteres

gennem en af Bruun Rasmussen godkendt speditør,

fritages for afgift.

2 Udførsel som rejsegods: Der kan ske fritagelse for

dansk afgift, når køberen selv medtager det købte

under forudsætning af, at følgende betingelser er

opfyldt: Fakturaen skal være betalt, og den danske

afgift på 25% af fakturabeløbet skal være deponeret

hos Bruun Rasmussen.

a Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske

moms refunderet, så snart Bruun Rasmussen har

modtaget købsfakturaen retur med påtegning om

officiel indførsel fra det endelige lands toldmyndighed

eller anden på omsætningsafgiftsområdet kompetent

myndighed, hvis købet overstiger DKK 1.200.

b Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil

få den danske moms refunderet, efter at effekterne

har været forevist til toldbehandling i forbindelse

med køberens udrejse fra EU. Eksportørblanketten

returneres til Bruun Rasmussen efter at være forsynet

med et toldvæsens attest for udførslen, hvis købet

overstiger DKK 300. Dette gælder også for Færøerne

og grønland.

§ . AfgiftsBetAling

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker

at gøre brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til

brugtmoms/fuldmoms på lige fod med private købere.

Dette skal meddeles os inden kl. 10 den følgende

auktionsdag.

B. Momsregistrerede i Danmark kan vælge at købe til

fuldmoms med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger.

Dette skal meddeles os inden kl. 10

den følgende auktionsdag.

§ . uDlevering

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres

til køberen. Det købte henligger fra hammerslaget

for købers regning og risiko. For varer, der ikke er afhentet

14 dage efter hammerslaget, vil der blive opkrævet

opbevaringsgebyr. Købte varer, der er betalt, men ikke

afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt for købers regning

ved auktion eller underhånden.

§ 6. forsenDelse

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og

fremsende købte varer, sker dette på købers regning

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


og risiko. Bruun Rasmussen kan således ikke drages til

ansvar for skader forvoldt på købte varer under forsendelse

eller for forsvundne forsendelser.

§ 7. kunstnerAfgift til copy-DAn cD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der

opkræves følgeretsvederlag på værker af alle nyere danske

og visse udenlandske kunstnere. Følgeretsvederlaget

opkræves hos køber af Bruun Rasmussen på vegne af

kunstnernes organisation Copy-Dan, for de kunstværker,

der er omfattet af loven. Disse værker er mærket CD for

Copy-Dan ud for katalognummeret.

Følgeretsvederlaget beregnes som følger for det enkelte

kunstværk:

• 5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

DKK 1.863 og DKK 310.567 med tillæg af

auktionsomkostninger på 20% ekskl. afgift

• 3% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

DKK 310.567 og DKK 1.242.267 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 1% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

DKK 1.242.267 og DKK 2.173.967 med tillæg af

auktionsomkostninger på 20% ekskl. afgift

• 0,5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

DKK 2.173.967 og DKK 3.105.667 med tillæg af

auktionsomkostninger på 20% ekskl. afgift

• 0,25% af den del af hammerslagsprisen, der ligger

over DKK 3.105.667 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

Copy-Dan afgiften kan ikke overstige DKK 93.170 for det

enkelte kunstværk.

§ 8. eksporttillADelse

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse,

hvor dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning

om sikring af kulturværdier i Danmark. Foreligger

en sådan ikke, vil dette blive meddelt den udenlandske

køber umiddelbart efter hammerslaget. Derefter vil Bruun

Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget på købers

vegne, nu hvor prisen kendes. gives eksporttilladelse

ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til at overtage det

købte til den opnåede pris, hvilket betyder at købet bliver

hævet for køber.

§ 9. kAtAlogisering

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er

at forefinde og som beskrevet i kataloget med senere

offentliggjorte ændringer og modifikationer.

Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning

og under anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der

bevirker, at de kan være behæftet med fejl, mangler,

restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis

angives i kataloget. Afbildninger i kataloget er blot til

identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af

effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved

selvsyn på de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig

om de ønskede effekters stand.

Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for

katalogets trykning blandt lærde og eksperter herskende

opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed

eller dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen,

skal dette straks meddeles til Bruun Rasmussen.

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning,

eller såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet

med væsentlige fejl, der har medført en væsentlig højere

hammerslagspris, end en korrekt katalogbeskrivelse må

antages at ville have resulteret i, er køber berettiget til at

annullere købet, hvorefter den samlede erlagte købesum,

dog højst den i kataloget angivne højeste vurderingspris

tillagt auktionsomkostninger og evt. moms, vil blive

refunderet køber.

væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller

vægt erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et

køb kan kun udøves af den, der købte den pågældende

effekt hos Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav

om annullering fremsættes skriftligt over for Bruun Rasmussen

inden 2 år efter købsdagen, og af at det købte

inden samme frist returneres til Bruun Rasmussen i den

samme stand i enhver henseende, som det købte var i på

hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav

på betaling af renter af købesummen og er ej heller

berettiget til at kræve anden udgift eller tab, herunder

eventuel mistet videresalgsfortjeneste, dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående

bestemmelser, såfremt:

a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var

i overensstemmelse med den på dette tidspunkt

gældende opfattelse blandt lærde og eksperter.

b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt

at få fastslået et falskneri var iværksættelsen

af videnskabelige processer, hvis gyldighed først blev

anerkendt efter katalogets udgivelsestidspunkt eller

som ville have været uforholdsmæssigt omkostningskrævende

eller uigennemførlige uden beskadigelse af

den pågældende effekt.

kommissioner

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Jesper Bruun rasmussen, auktionsholder

Jørgen Byriel, auktionsleder

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for

bydere, der ikke kan være til stede ved auktionen. Det

er en forudsætning, at kommissionen er Bruun Rasmussen

i hænde 24 timer før auktionens start, så om nødvendigt

bydernes kreditværdighed kan undersøges. Bruun

Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejltagelser,

der måtte opstå ved brug af denne service.

konDitionsrApporter

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand.

Dette er ment som en service for kunder, der ikke

selv har mulighed for ved selvsyn at undersøge numrene

på eftersynet. Det understreges, at de givne oplysninger

ikke kan gøres til genstand for reklamationer; her henvises

til katalogteksten.

fritAgelse for DAnsk fulDmoms

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i

kataloget er markeret med stjerne *.

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EUlande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til

private, skal der ikke betales dansk moms, men moms

i henhold til de regler der gælder, hvor den udenlandske

virksomhed er momsregistreret. Det tilrådes at søge

oplysning hos de lokale myndigheder.

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 133


c o n D i t i o n s o f p u r c h A s e

§ 1. BiDDing

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”.

Any person bidding on behalf of a third party shall be liable

in surety for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish

to make bids in person at the place of auction or commission

bids by letter or fax or direct telephone bids, should be

able to document their ability to pay and be able to provide

proof of identity at any time. Bruun Rasmussen is entitled to

refuse to accept a bid if, when requested, adequate security

or adequate payment on account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place

of auction or by written commission. Telephone bidding is

possible within certain conditions made out by Bruun Rasmussen.

Bruun Rasmussen is not to be held responsible for

any errors that may occur using this service. The auctioneer

shall have absolute discretion as to the increment of the bids.

The auctioneer will also make decisions in all cases of doubt

regarding the bidding.

§ 2. pAyment

The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s

premium, including vAT, for lots sold subject to the special

vAT scheme for sales of works of Art, Collectors’ items and

Antiques, and secondhand goods by Public Auction (hereinafter

called Special vAT).

Certain lots are sold in accordance with specific rules on

normal vAT arrangement (hereinafter called normal vAT), so

that the purchase price is the hammer price plus an additional

20% in buyer’s premium and vAT of 25% levied on

both the hammer price and the buyer’s premium. The lots

subject to Full vAT are indicated as such in the catalogue

with an asterix (*).

Danish vAT registered buyers shall provide us with documentation

of their SE-/CvR-number (vAT No.) as this has to be

quoted on the invoice for goods bought at full vAT.

For some foreign buyers, specific vAT-exemption rules apply

(cf. Article 3). vAT-exemption does not apply to private buyers

from the EU who are considered as Danish buyers (cf. current

Danish legislation on Special vAT Scheme for Sales of works

of Art, Collectors’ items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods

have been knocked down. Payment may be made in cash

up to DKK 100,000, by Dankort, banker’s cheque, traveller’s

cheque, visa-, Master-, Diners Club- or Eurocard. Personal

foreign cheques may only be used for payment by prior

arrangement.

Payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no

later than eight days from the date of the invoice.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight

days after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer,

Bruun Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and

resell the goods at a Bruun Rasmussen auction or privately,

and to demand reimbursement of any related losses from the

defaulting buyer. Any further profit on the sale shall be payable

to the person who had deposited the goods for sale by

auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale

of goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be

entitled to set off its receivables against its payables to the

defaulting buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale,

Bruun Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a

Bruun Rasmussen auction without being bound by the reserve

stipulated by the defaulting buyer. The defautling buyer shall

not be entitled to demand the surrender of goods deposited

13

for sale as long as the debt payable to Bruun Rasmussen has

not been discharged, regardless of whether the value of such

goods may be deemed to exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party

on behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall

further be entitled to demand a deposit as a condition of

accepting any future bids from such a purchaser.

§ 3. exemption from vAt

Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall

pay 20% of the hammer price in buyer’s premium and shall

not be subject to Danish taxes and duties:

A. BUyERS RESIDINg IN ANOTHER EU MEMBER STATE:

Buyers are exempt from paying Danish vAT as long as

they have provided Bruun Rasmussen with documentation

of their vAT registration. The vAT number will then

be quoted on Bruun Rasmussen’s invoice.

B. BUyERS RESIDINg OUTSIDE THE EU:

1 Dispatch through forwarding agent: Lots exported

through a forwarding agent approved by Bruun Rasmussen

are exempt from vAT.

2 Export as personal luggage: goods may be exempt from

Danish vAT when the buyer personally takes the goods

out of the country as luggage, provided the following

conditions have been met:

The invoice must have been paid and the Danish duty of

25% of the invoice amount must have been deposited

with Bruun Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the Danish

vAT as soon as the invoice of sale has been returned to

Bruun Rasmussen endorsed by the customs authorities of

the country in question or by any other authority with

jurisdiction over matters of purchase tax with respect to

official imports of goods into the country in question if

the purchase price exceeds DKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will

be refunded the Danish vAT after the goods have been

presented for customs clearance in connection with the

departure of the buyer from the EU. The exporter’s form

should be returned to Bruun Rasmussen after being

endorsed with the customs authorities’ export certificate

if the purchase price exceeds DKK 300 This also applies

to the Faroe Islands and greenland.

§ . pAyment of tAxes AnD Duties

A. Buyers with vAT-registration in other EU member states

who do not wish to make use of Article 3 may instead

choose to purchase items subject to Special vAT/Normal

vAT in the same manner as private buyers. Bruun Rasmussen

must be notified of this before 10 a.m. on the

following auction day.

B. Buyers with vAT-registration in Denmark may choose to

purchase subject to Normal vAT at 25% of the hammer

price plus premium. Bruun Rasmussen must be notified

of this before 10 a.m. on the following auction day.

§ . collection of purchAses

The purchase price must be paid in full before the purchased

lot can be passed over to the buyer. From the time of the lot

being knocked down to the buyer, until its collection, the purchased

lot will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been

collected within 14 days after the time of the lot being

knocked down. goods which have been paid for but not collected

within 1 year will be resold at auction or privately at

the buyer's expense.

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


§ 6. DispAtch

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s

own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not

be held liable neither for any damage caused to purchased

goods during dispatch nor for any missing consignments.

§ 7. Droit De suite

Pursuant to current Danish legislation on Copyright, an artistic

royalty shall be collected on works of modern art by all

Danish and some foreign artists. Bruun Rasmussen will from

the buyer collect the royalties required on behalf of the artists’

organisation Copy-Dan for any work of art subject to

this law. These works are identified in the catalogue by CD for

Copy-Dan, marked beside each relevant lot number.

The artistic royalty will be calculated as follows for each

work of art:

• 5% of the part of the hammerprice ranging from DKK

1,863 to DKK 310,567 plus the buyer’s premium (20%

excl. vAT)

• 3% of the part of the hammerprice ranging from DKK

310,567 to DKK 1,242,267 plus the buyer’s premium

(20% excl. vAT)

• 1% of the part of the hammerprice ranging from DKK

1,242,267 to DKK 2,173,967 plus the buyer’s premium

(20% excl. vAT)

• 0.5% of the part of the hammerprice ranging from DKK

2,173,967 to DKK 3,105,667 plus the buyer’s premium

(20% excl. vAT)

• 0.25% of the part of the hammerprice lying above DKK

3,105,667 plus the buyer’s premium (20% excl. vAT)

The artistic royalty cannot exceed DKK 93,170 for each work

of art.

§ 8. export licence

Applications for an export licence must be made to the

Danish Cultural Assets Committee when required in accordance

with current Danish legislation on the protection and

preservation of cultural assets in Denmark. where such

a licence has not been obtained, the foreign buyer will be

informed thereof immediately after the lot has been knocked

down to the buyer. Another application will subsequently be

sent to the Danish Cultural Assets Committee by Bruun Rasmussen

on behalf of the buyer, now that the price is known.

Should an export licence not be granted, the Danish Cultural

Assets Committee would be obliged to acquire the purchased

lot at the purchase price, and the buyer would thus not be

bound to the purchase.

§ 9. cAtAloguing

All lots are sold in the condition in which they are found

when knocked down and as described in the catalogue with

subsequently published changes and modifications. Cataloguing

is done according to the best of Bruun Rasmussen’s

knowledge and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which

makes it possible that they may contain defects, deficiencies,

or may have been subject to restoration or damage not

necessarily stated in the catalogue. Catalogue pictures are for

identification only and cannot be used for an evaluation of

the condition of the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore

satisfy himself of the condition of the lots for which he

intends to bid by personal inspection at the preview held prior

to the auction. The catalogue description is an indication

of the prevailing oppinion of scholars and expert at the time

of the printing of the catalogue. If any doubts should arise

after the purchase regarding the genuineness of the purchased

lot or its conformance with the catalogue description,

Bruun Rasmussen should immediately be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

catalogue description contains material errors which lead to

a considerably higher hammer price than that which a correct

catalogue description would presumably result in, the

buyer shall be entitled to cancel the purchase, after which

the buyer shall be reimbursed for the total purchase price

paid, up till a maximum amount of the highest estimated

price stated in the catalogue plus buyer's premium and vAT,

when applicable.

For material errors in the catalogue description in respect to

measurements or weight, compensation shall only be paid on

a percentage basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who

has bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall

be subject to the presentation of a claim for cancellation in

writing to Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase

date and to the purchased lot being returned to Bruun Rasmussen

in the same condition in any and all respects which

the purchased lot was in at the time of the lot being knocked

down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in

connection with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in

pursuance of the above provisions if:

a the catalogue description on the day the lot was knocked

down to the buyer was in accordance with the then

generally accepted opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery

at the time of the publication of the catalogue was

the implementation of scientific processes, the validity of

which was only acknowledged after the time of publication

of the catalogue, or which would have required a

disproportionate amount of cost, or which would have

been impossible to carry out without damaging the lot

in question.

commission

Bruun rasmussen Auctioneers of fine Art

Jesper Bruun rasmussen, auctioneer

Jørgen Byriel, officially appointed external supervisor

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids for

bidders who are unable to be present at the auction. It is a

prerequisite that Bruun Rasmussen receives the commission 24

hours before the start of the auction for the bidders’ credit to

be checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held

responsible for any errors that may occur using this service.

conDition reports

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make

a personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used

as the basis for complaints; complaints can only be based on

the catalogue text.

exemption from vAt

Buyers shall, according to § 2, pay full vAT on lots

marked with an asterix *.

No Danish vAT is to be paid when vAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen

and resell to private buyers, The private buyer then only

has to pay vAT according to the rules in force in the

country where the foreign company is vAT registered. For

further information please consult your local authorities.

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 13


k o m m i s s i o n s B u D

c o m m i s s i o n B i D s

Det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis De ikke

selv kan være til stede på auktionsdagen. Denne service

er gratis.

Når De afgiver en kommission, beder De vores kundeservice

på Deres vegne byde op til et af Dem bestemt

beløb i hammerslag.

Der kan opstå den situation, at en anden køber allerede

har budt det beløb, som De ønsker at afgive. Er De da

villig til at gå et bud højere eller er De indforstået med

at nummeret sælges til anden side?

Ønsker De ikke at byde højere så skriv “Max” ud for

beløbet. Er De i tvivl om hvor højt De vil byde, kan De

hæve budet med op til ca. 15% eller ca. 25%.

Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen,

så der er også mulighed for at købe til under den angivne

vurdering. vor kundeservice køber altid så billigt

som muligt til Dem, som havde De selv været tilstede

på auktionen.

Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde

senest 24 timer før auktionens start.

såDAn ByDer De:

Udfyld blanketten kommissionsbud med alle oplysninger.

Angiv katalognummer.

Angiv beløbet De ønsker at byde.

Er dette Deres absolutte maximum bedes De anføre

“Max” i kolonnen.

De kan også forhøje Deres bud med henholdsvis ca.

15% eller ca. 25%, ved at indikere dette i kolonnen.

De bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre

Dem, at Bruun Rasmussen modtager den senest 24 timer

før auktionens start.

Hvis Deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun

Rasmussen undlade at byde for Dem, ligesom Bruun

Rasmussen ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

Efter auktionen vil De kunne få oplysninger om priser

på vor automatiske 24 timers “Hammerslagsoplysning”

på telefon 33 43 69 08.

internet:

Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden www.

bruun-rasmussen.dk direkte fra siden med den effekt,

De ønsker at byde på.

Seneste afgivelse af bud via hjemmesiden er 3 timer før

auktionens start.

Afgivne bud kan ses på hjemmesiden under “Deres bud”,

når de er logget ind. Kontakt teknisk support på 7023

6911 for spørgsmål om registrering og budgivning via

internettet.

telefonBuD:

Såfremt De ønsker at byde pr. telefon, bedes De oplyse

Bruun Rasmussen Deres navn og telefonnummer samt

hvilke katalognumre, De ønsker at byde på, senest 3

timer før auktionens start. De vil så blive ringet op kort

før, den aktuelle vare kommer under hammeren, og De

kan på denne måde deltage i auktionen uden selv at

være til stede.

For yderligere information, se “Købskonditioner” på

www.bruun-rasmussen.dk under “guide”.

136

It is possible to leave commission bids if you can not

be present at the auction yourself. This service is free

of charge.

when leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on

your behalf.

The situation can occur that another buyer has already

bid the same as you were prepared to. Are you then

willing to bid further? If not the lot will be sold to

another buyer.

If you do not wish to exceed your bid then write “Max”,

for maximum, next to the amount. you can also allow

us to raise your bid by approx. 15% or approx. 25%.

The hammer price may be higher or lower than the

estimated price, so it is possible to buy below the estimate.

Bruun Rasmussen will always buy at the lowest

price possible, as if you yourself had been present at

the auction.

All commission bids are strictly confidential.

Commission bids must be submitted no later than

24 hours prior to the start of the auction.

how to mAke A commission BiD:

Complete the commission form with all pertinent information.

Indicate the lot number.

Indicate the amount you are prepared to bid.

Should this amount be the absolute maximum, please

write “Max” in the appropriate column.

you can also allow us to bid by up to approx. 15% or

approx. 25% more by indicating so.

Sign the commission form and make sure that Bruun

Rasmussen receives it 24 hours prior to the start of the

auction.

If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen

can abstain from bidding. Bruun Rasmussen

can not be held responsible for error in bidding or failure

to execute bids.

After the auction Bruun Rasmussen’s 24-hour “hammerprice-information”

is available for sale results at

+45 33 43 69 08.

internet:

Commision bids can be submitted via the website

www.bruun-rasmussen.dk directly from the page with

the item you want to submit a bid for.

Deadline for submissions of bids via the website is 3

hours prior to the start og the auction.

Submitted bids are shown under “your bids” when you

are logged in. Please contact technical support on +45

7023 6911 for questions about the registration and

submission of bids on the website

telephone BiDDing:

Should you wish to bid at auction by telephone, please

inform Bruun Rasmussen of your name and telephone

number, as well as which catalogue numbers you are

interested in, no later than 3 hours prior to the start og

the auction. you will then be contacted shortly before

the relevant lot comes under the hammer, thereby

allowing you to participate without being in the auction

room yourself.

For additional information, please consult

"Conditions of Purchase" §1.

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


k o m m i s s i o n s B u D

c o m m i s s i o n B i D s B r e D g A D e - c o i n s

Skal være Bruun Rasmussen i hænde senest 24 timer før auktionens start.

Must be submitted no later than 24 hours prior to the start of the auction.

Navn name: * .........................................................................................................................................................

Adresse address: * ..................................................................................................................................................

Postnr./by city: * ....................................................................................................................................................

Land country: * ................................................................ Fax: ........................................................................

Tel: * .........................................................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................ CvR-nr. vat no.: ..................................................

Bank: ................................................................................... Konto nr. acct. no.: .............................................

Adresse address: ......................................................................................................................................................

Postnr./By city: ................................................................. Land country: ......................................................

Tel: ...................................................................................... Kontaktperson contact: ......................................

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *

Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om på mine vegne at købe

nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.

i hereby request that Bruun rasmussen bid on my behalf on the following lots up at the prices indicated below.

Undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.

the undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.

Signatur: * .......................................................................... B.R. kunde-nr. client no.: ...................................

Jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emner jeg har budt på via email dagligt efter auktion

i wish to receive sales results on the items i have been bidding on via e-mail every day after the auction

på e-mail adressen on this e-mail address: ................................................................................................

AUKTION NR auction no: 757 våben

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

Bruun rAsmussen kunstAuktioner A/s

Max +15% +25%

Bredgade 33 · DK-1260 København K · Tel +45 3343 69 11 · Fax +45 3343 6966 · bredgade@bruun-rasmussen.dk · www.bruun-rasmussen.dk

Fortsættes næste side please turn over

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 137


k o m m i s s i o n s B u D

c o m m i s s i o n B i D s B r e D g A D e - w i n e s

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

AUKTION NR auction no: 757 våben

138

Max +15% +25%

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


Øierberget i Norge

BELIggENHED

Denne smukt beliggende ejendom kan for alvor sætte fantasien i gang. Anvendelsesmulighederne

er uendelige, ligesom udsigten over de omkringliggende fjelde, søer og skove. Der er et væld af

aktivitets- og udfoldelsesmuligheder som for eksempel golf, langrend og alpint skiløb, ridning og

fiskeri. Der er mange spændende kulturelle udflugtsmål, ligesom der er en dyrepark og et spa- og

wellness center inden for en 1 times kørsel derfra. Den svenske grænse ligger ca. 10 minutters kørsel

væk. Der er alt hvad man ønsker, uanset om man benytter det i privat eller i erhvervsøjemed.

JAgTEN

Jagten på ejendommen er noget af Norges mest eftertragtede med vildt, som for eksempel elge,

råvildt, tjur og urhøner samt bæver, harer og los. Det er også muligt at få guider og deltage i

game handling. Ejendommens samlede skovarealer udgør i alt 4000 ha.

LEJEMåLETS EJENDOMME

Hovedhuset, som i alt er på ca. 650 kvm, er veldisponeret og rummer hele 3 hyggelige dagligstuer

med pejs, samt billardrum, spisestue, anretterrum og storkøkken med alle moderne faciliteter. Der

er 6 soveværelser samt badeværelser, hall og garderobe. Alt er i fin stand og kvalitet. Det er et hus,

som ikke kun rummer alle ønskelige faciliteter, men som også oser af stemning og hygge. Omkring

huset er anlagt diverse terrasser. Ejendommen udlejes delvist møbleret.

Tæt ved hovedhuset medfølger en portnerbolig på ca. 130 kvm, bestående af 3 soveværelser,

badeværelse samt en dejlig dagligstue, spisestue og spisekøkken. En perfekt bolig for indbudte

gæster eller til udlejning separat til f.eks. et portnerpar.

Pris: Til leje

Bredgade 33 1260 København K Tel 3343 6911

estates@bruun-rasmussen.dk www.br-estates.dk

BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757 139


1 0


BRUUN RASMUSSEN wEAPON AUCTION 757


a n t i k k e v å b e n m o d e r n e j a g t v å b e n

a n t i q u e w e a p o n s m o d e r n s p o r t i n g g u n s

catalogue 75 dkk

More magazines by this user
Similar magazines