Download PDF - WebProof

viewer.webproof.com

Download PDF - WebProof

Nyt fra dsr – din organisation

”sygepleje er et fag, hvor der hver dag er en mening

med at gå på arbejde,” mener grete Christensen,

formand for dansk sygeplejeråd, der deltager i

undervisning i kropspleje på et modul 1-hold.

”En uddannelse, der indeholder en mang

TekST: MADS kRøLL CHRISTenSen • foTo: SIMon kLeIn knUDSen

Temperaturmåling, kropspleje og ”mannequiner”.

Dagen bød på lidt af hvert, da

Dansk Sygeplejeråds formand var i klinik

på VIA Sygeplejerskeuddannelsen Campus

Randers.

Luften indeholder en tydelig snert af sprit.

Der er i alt seks senge på stuen. De seks

senge er placeret med to meters mellemrum

ned langs den ene side af rummet. Alle

sengene er optaget.

På væggen i den ene ende af rummet

hænger en stor fladskærm. Til højre for

skærmen fører en dør ud til en lille lys fordelingsgang,

hvorfra der er adgang til køkken

og to skyllerum, henholdsvis rent og

urent.

”Vi har i alt 10 mannequiner, syv voksne

og tre børn,” fortæller Anette Bavnshøj,

lektor ved VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Sundhedsfaglig Højskole Campus Randers,

hvor Dansk Sygeplejeråds formand, Grete

Christensen er i klinik, mens hun peger på

34 SygeplejerSken 12.2012

Undervisning i kropspleje. der optages 46 studerende to gange om året på sygeplejerskeuddannelsen i

randers. På Campus randers, som sygeplejerskeuddannelsen er en del af, er der ansat i alt 20 sygeplejersker

som undervisere.

de meget virkelighedsnære mannequiner i

sengene på skolens simulationslaboratorium.

Det bruges til simulation via problembaseret

læring med åbne cases, hvor de

studerende skal argumentere for deres

valg.

Der er to slags mannequiner, hhv. ”medium

fidelity” og ”high fidelity”. Specielt

den sidstnævnte kan programmeres til et

hav af symptomer.

”Vi kan måle puls og blodtryk,” fortæller

Anette Bavnshøj og lægger hånden på den

ene mannequin:

”Denne her kan græde, svede, tisse, tale

og skifte farve ved cyanose. Den kan have

symptomer som nakkestivhed og fråde om

munden.”

Søger informationer på nettet

Tidligere på dagen har Grete Christensen

sammen med lektor Steen Hundborg deltaget

i undervisning i informationssøgning

i sygeplejen. Undervisningen afholdes af

lektor Conny Madsen og bibliotekar Charlotte

Qvist for studerende på modul 3.

I dag skal de studerende finde svaret på

en problemstilling om hvilken temperaturmåling

der kan anbefales til børn: øretemperatur

eller rektal temperatur.

”Alle de studerende har en bærbar pc,

som de selv har finansieret. Det er et krav

for at starte på uddannelsen. Meget af vores

undervisningsmateriale ligger elektronisk,

ligesom der er eksamener, der afholdes

elektronisk. Det vinder mere og mere

ind,” forklarer Steen Hundborg.

De studerende lærer gennem øvelser

forskellige metoder til at finde viden om

problemstillingen via den videnskabelige

database ”Web of Science”.

”Det er tydeligt, at lektoren og bibliotekaren

supplerer hinanden godt med henholdsvis

sygeplejefaglig viden og informationssøgning,”

siger Grete Christensen, da

hun sammen med Steen Hundborg er på

vej til et mødelokale i stueetagen. Her vil

More magazines by this user
Similar magazines