Uddannelsesstrategi Onkologisk Afdeling 2006 - 2010

aalborgsygehus.rn.dk

Uddannelsesstrategi Onkologisk Afdeling 2006 - 2010

Baggrund for udarbejdelse af uddannelsesstrategi

I ”Strategi for den sygeplejefaglige udvikling på Aalborg Sygehus” er der fokus på samarbejdet

med patient og pårørende samt den kliniske sygepleje som en kerneydelse. Desuden beskrives, at en

kvalificeret sygeplejefaglig indsats til patienter og pårørende sikres, når udvikling, forskning,

uddannelse og kompetenceudvikling bliver et naturligt led i det daglige kliniske arbejde. På

baggrund heraf kan der ske en udvikling af det faglige skøn og de kliniske beslutningsprocesser, så

patienter og pårørende modtager den gode, kloge og rigtige sygepleje (1).

Den overordnede strategi er i overensstemmelse med ”Sygeplejen i onkologisk afdeling, mission,

vision, værdier og mål”. Her beskrives, at sygeplejen har til opgave at tilbyde højt specialiseret

sygepleje til patienter med onkologiske sygdomme med omsorg som en grundlæggende værdi.

Målet er blandt andet, at patienter og deres familie oplever, at sygeplejen og behandlingen tager

udgangspunkt i deres oplevelse af den konkrete situation (2).

Endvidere står der, at både sygepleje og uddannelse til stadighed udvikles i forhold til den

samfundsmæssige udvikling, den generelle udvikling i sygeplejefaget, behandlingen af

kræftsygdomme og patientens behov for sygepleje (2).

Som en konsekvens af ovenstående forventninger om den sygeplejefaglige udvikling beskrives en

strategi med henblik på at løfte de uddannelsesmæssige opgaver vedrørende sygeplejen i

Onkologisk Afdeling. Da Onkologisk Afdeling endvidere fungerer som uddannelsessted for social –

og sundhedsassistenter, sygeplejersker og radiografer, indgår der også overvejelser over de

forskellige behov for uddannelse, der kan være tale om med henblik på at varetage denne opgave.

I strategien er der særligt fokus på de formelle uddannelsesmuligheder, der har teoretisk karakter.

Det vil sige, at udviklingen af det faglige skøn og de kliniske læreprocesser, der knytter sig til den

enkeltes personlige kompetence 1 , skal kombineres med de læreprocesser i praksis, der er beskrevet i

”Kompetenceudvikling Onkologisk Afdeling – Sygeplejersker” (3). Kompetencematerialet vil

ligeledes være baggrund for drøftelse om deltagelse i kongresser, konferencer og lignende.

Hensigten med uddannelsesstrategien at skabe overblik over det uddannelsesbehov og de

muligheder, der prioriteres i Onkologisk Afdeling i forhold til patientpleje, ledelse, forskning og

uddannelsesopgaver. Desuden kan den inspirere den enkelte i forhold til et konkret karriereforløb,

1 Jf. Marit Kirkevolds kompetencemodel (3:21)

5

More magazines by this user
Similar magazines