Uddannelsesstrategi Onkologisk Afdeling 2006 - 2010

aalborgsygehus.rn.dk

Uddannelsesstrategi Onkologisk Afdeling 2006 - 2010

forskellige uddannelsesmuligheder kobles efterfølgende til klinikere tæt på kerneydelsen og ikke –

klinikere i sygeplejegruppen Onkologisk Afdeling. Ligeledes gives et overblik over

uddannelsessituationen på nuværende tidspunkt.

I bilag 1 er det muligt at læse konklusionerne på spørgeskemaundersøgelsen vedrørende strategien.

Bilag 2 giver en beskrivelse af de forskellige uddannelsers formål.

Til sidst følger den konkrete uddannelsesstrategi 20062010.

Analyse af uddannelsesforhold

Analyse af uddannelsesbehov

Hensigten med analysen er, at synliggøre hvad vi har brug for i Onkologisk Afdeling med henblik

på at yde højt kvalificeret sygepleje til patienten med kræft og dennes familie. Analysen vil blandt

andet vise, hvilke centrale områder uddannelsesstrategien må styrke.

Der er forventning om, at relationen til patienten er præget af en omsorgsetisk tilgang, hvor

patienten hjælpes uden krænkelser (1). Desuden er udgangspunktet for sygeplejen den betydning en

kræftsygdom kan have for patienten og dennes familie. Endvidere medfører kræftsygdomme ofte

belastende behandlinger med mange bivirkninger (3). Disse forhold stiller krav om færdigheder i

forhold til at kunne udøve professionel omsorg samt kommunikative færdigheder, så patientens

perspektiv kan danne udgangspunkt for sygeplejen. Endvidere skal der kunne udføres speciel

kræftsygepleje inden for det selvstændige og det delegerede område (3).

Et centralt område inden for det selvstændige område er rehabilitering, da fokus blandt andet er

patientens reaktion på kræftsygdommens og behandlingens virkning og bivirkninger. Formålet med

rehabilitering er, at patienten med kræft opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv trods eventuelle

begrænsninger. Rehabilitering indeholder både sundhedsfremme og forebyggelse og defineres som

”en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en kræftpatient, pårørende og fagfolk” (5 s.

2).

Mange patienter modtager pleje og behandling i et langt og ofte overvejende ambulant forløb. De

har derfor brug for at opøve en særlig ”kræftkompetence”, så de bliver i stand til at observere sig

selv og handle i forhold til eksempelvis bivirkninger af behandling. Der er imidlertid mange

patienter, som i deres sygdomsforløb bliver så påvirkede af deres sygdom og eller behandlingen, at

7

More magazines by this user
Similar magazines