Impuls februar.indd - Nyimpuls.dk

nyimpuls.dk

Impuls februar.indd - Nyimpuls.dk

v/ Joy Persson

I 1993 blev en hvid Bisonkalv af hunkøn, kaldet mirakel,

født i Visconsin. Hun var hvid som sne, og hendes ejere

var forbløffet over hende, men ingen af dem vidste, hvor

betydningsfuld hun var.

Samme dag hundrede mile væk i South Dakota havde

en indfødt amerikaner (Indianer) en drøm. Han så en

ung, hvid kalv af en bison og farmen, hun var

født på. Han så også navnet på byen.

Da han vågnede, var han vis på,

at han havde set opfyldelsen

af sin stammes helligste

profeti.

Denne profeti forudsagde,

at verden

en dag ville vende

sig bort fra et maskulint

samfund,

styret af konkurrence

og dominans,

til et samfund styret

af feminine energier,

medfølelse og kærlighed.

I hundrede år havde

de ventet på tegnet: en hvid

hunkalv af bisonslægten ville

blive født, og det ville betyde fødselen af en

Ny Verden. Faderen til den unge kalv ville dø tre dage

efter, at hun var født, symboliserende patriarkatets død.

Indianeren med familie forlod straks Dakota og kom til

farmen i Visconsin. De fandt Mirakel, da hun var tre dage

gammel. Farmens ejere vidste ikke, at den unge bison var

30

TEGN I TIDEN:

”Den hvide Bisonkalv”

genstanden for en gammel legende. På en forespørgsel

om faderen til hende, fi k de at vide, at han lige var død

af en hjernesygdom.

Netop på det tidspunkt var jeg i Mount Shasta med en

gruppe Skandinavere for at besøge Donald Keys. Vi boede

hos en indianerkvinde i hendes store hus ved foden af bjerget,

og hun fortalte os glædesstrålende den vidunderlige

betydningsmættede begivenhed, at den

hvide kalv var født! Og vi følte os

virkelig privilegerede, sådan

at være i begivenhedens

centrum – på

rette tid og sted.

Denne legende

og mange flere

gamle profetier

viser, at vi er ved

at føde en ny og

bedre verden,

selv om det ikke

ser sådan ud på

overfladen. Disse

historier er ved at

være almindeligt udbredt,

som om døre til

himlen er blevet åbnet, og

himmelsk lys strømmer ind – til dem,

der kan se og fortælle det videre. Mange har

mødt og andre højerestående væsener, hvis budskaber

altid har været det samme: et kald til menneskeheden

om at vågne op! NU!

Og ingen kan vel længere være i tvivl om sandheden i

disse historier

Jeg har hørt på en gammelt båndet foredrag (påskrevet “Kosmisk vintersolhverv”) Martinus sige følgende:

“For at komme videre i udviklingen, må det åndelige nu ind i verden. Det er særligt Europas folk, der vil komme til at føre

verden frem. De er yngre end Asiens folk og ældre end Amerikas folk. Det er her, der er bedst fodfæste for den kosmiske

videnskab. Men hvis Europa ikke kommer bort fra den krigeriske tilstand, vil det tabe sin magt.

Men det vil ikke ske, for Europa vil komme til, sammen med andre kulturlande, at blive førende for andre lande. Europa

har jo skabt videnskaben, og det bevirker, at de underudviklede lande ikke selv skal opfi nde al den moderne teknik. Den

kan de nu få serveret færdigt, så de hurtigere kan komme frem. Alle skal jo engang komme frem til at blive nogenlunde

jævnbyrdige, for så længe de ikke er det, kan der ikke opstå et harmonisk verdensrige. (Ruth)

More magazines by this user
Similar magazines