Untitled - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

Untitled - Bruun Rasmussen

international

F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance

onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri

kl. 14 tæpper

torsdag 3. marts kl. 13 ure, møbler og bronzer

fredag 4. marts kl. 13 møbler og bronzer

mandag 7. marts kl. 13 smykker

tirsdag 8. marts kl. 13 smykker

glas

onsdag 9. marts kl. 17 udsøgte malerier ............. 1401 - 1520

torsdag 10. marts kl. 13 malerier ......................... 1521 - 1752

fredag 11. marts kl. 13 malerier, tegninger

og grafik ........................ 1753 - 2024

der bydes og faktureres i danske kroner

vurderingerne i euro kan ses på www.bruun-rasmussen.dk

se omregningstabel side 274

afbildet på katalogets omslag: katalognr. 1420

købskonditioner findes bagest i kataloget


m a l e r i e r

t e g n i n g e r & g r a f i k

hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter

I N T E R N AT I O N A L A U K T I O N 7 3 9

tirsdag den 1. marts til fredag den 11. marts 2005

E F T E R S Y N

torsdag 24. februar kl. 15 - 18

fredag 25. februar kl. 10 - 17

lørdag 26. februar kl. 11 - 16

søndag 27. februar kl. 11 - 16

mandag 28. februar kl. 10 - 17

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bredgade 33 · DK-1260 København K

Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


international

D A Y S O F S A L E

tuesday 1st march 1 pm silver and ceramics

wednesday 2nd march 1 pm oriental art

2 pm carpets

thursday 3rd march 1 pm clocks, furniture and bronzes

friday 4th march 1 pm furniture and bronzes

monday 7th march 1 pm jewellery

tuesday 8th march 1 pm jewellery

glass

wednesday 9th march 5 pm selected paintings ........... 1401 - 1520

thursday 10th march 1 pm paintings ....................... 1521 - 1752

friday 11th march 1 pm paintings, drawings

and prints ...................... 1753 - 2024

bids and invoicing are made in DKK

estimates in euro can be seen at www.bruun-rasmussen.dk

see exchange table page 274

reproduced on the cover of this catalogue: lot 1420

VAT regulations and conditions of sale are available at the back of the catalogue


p a i n t i n g s

I N T E R N AT I O N A L A U C T I O N 7 3 9

tuesday the 1st march to friday the 11th march 2005

P R E V I E W

d r a w i n g s & p r i n t s

thursday 24th februay 3 pm - 6 pm

friday 25th februay 10 am - 5 pm

saturday 26th februay 11 am - 4 pm

sunday 27th februay 11 am - 4 pm

monday 28th februay 10 am - 5 pm

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bredgade 33 · DK-1260 Copenhagen K

Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


Birte Stokholm

3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer

3343 6975

j.trefzer@bruun-rasmussen.dk

Bettina Sinnet

3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

Signe Rosenvinge Thürmer

3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk


m a l e r i e r

ONSDAG DEN 9. MARTS KL. 17

katalog nr. 1401 - 1520

u d s ø g t e


8

1401

1401

Johan Hörner, f. Edebo 1711, d. København 1763

Portræt af en ung adelsmand stående i rød velourfrakke ved et bord. Venstre hånd

peger på et landkort, højre hånd hviler på en globus. 135 x 98.

Portrættet kunne muligvis forestille en af A. G. Moltkes sønner enten Caspar, Magnus,

Joachim Godske eller Georg.

Se: Hanne Raabyemagle, "Christian VIIs palæ Amalienborg", København 1999, bd. I s. 349,

hvor to portrætter af Moltke-sønnerne, malt af Hørner, er gengivet.

Afbildet 35.000-40.000

€ 4.700-5.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


1402

Johan Hörner, f. Edebo 1711, d. København 1763

Birgitte von Stampe (f. von Klöcker) i mintgrøn selskabskjole, i hånden holder hun en vifte.

120 x 94.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1402

9


10

1403

1403

Janus la Cour, f. Ringkøbing 1837, d. Odder 1909

Parti fra Villa d'Este. Sign. J. la Cour Villa d'Este 30. april 1908. 46 x 70.

I Rikard Magnussens fortegnelse over Janus la Cours malerier er det først registrerede maleri

under året 1908 dateret til 13. maj. Nærværende maleri er således malt endnu tidligere.

Villa d'Este uden for Rom optog maleren til det sidste. 5 af de i alt 7 registrerede malerier

under 1908 i fortegnelsen er fra denne lokalitet. Kunstnerens sidste arbejde fra

1909 hedder såmænd "Motiv fra Villa d'Este". Afbildet 35.000

€ 4.700

1404

Janus la Cour, f. Ringkøbing 1837, d. Odder 1909

Træer i udkanten af skoven. Sign. J. la Cour Jÿllinge 17. Septbr. 1872. 46 x 75.

Afbildet 20.000-30.000

€ 2.700-4.000

1405

Fritz Petzholdt, f. København 1805, d. Patras 1838

"Partie ved Søllerød". En skovbund i efterårsfarver. 20 x 33.

På bagsiden betegnet: "Af F. Petzholdt. 1825 eller 1826. G. Collin".

Proveniens: Edgar Collins datter Jonna, gift med skuespilleren Nicolai Neiiendam, sønnen

Tavs Neiiendam, herpå erhvervet af familiens nære venner. Nu hos efterkommere af

disse. Afbildet 25.000-35.000

€ 3.400-4.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1404

1405

11


12

1406

1406

C. A. Lorentzen, f. Sønderborg 1746, d. København 1828

"Siællandske Fiskere". 73 x 57. Forgyldt samtidig empireramme.

Udstillet: Charlottenborg 1825 nr. 4.

C. A. Lorentzen stammede fra Sønderjylland. I 1770erne drog han til København, hvor han

snart blev en yndet portrætmaler. Han tjente så meget, at han kunne drage på en større

udenlandsrejse til bl.a. Antwerpen og Paris, hvor han kopierede de gamle mestre. Han mødte

J.-B. Greuze, de blev venner og Greuze inspirerede ham. Efter C. A. Lorentzens hjemkomst tog

bestillingerne fat, og han spændte vidt fra genremalerier, til bataljescener, fædrelandshistoriske

motiver fra alle tidsaldre, samtidsskildringer m.m. og naturligvis portrætterne.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


1407

C. W. Eckersberg, f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"En Jagt og en Brig under Seil". 26 x 36. Malt på metal. Empireramme.

Proveniens: C. W. Eckersbergs dødsboauktion 1854 nr. 119. Etatsråd Raffenberg, dennes dødsboauktion 1889 nr. 29.

Afbildet 150.000

€ 20.000

1408

Vilhelm Melbye

f. Helsingør 1824, d. Roskilde 1882

Damper på havet i gråvejr. Sign.

Wilhelm Melbÿ 48. 28 x 37.

Afbildet 15.000

€ 2.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1407

1408

13


14

1409

1409

Frederik Sødring, f. Aalborg 1809, d. Hellerup 1862

Hyrdefamilie, der holder hvil ved en sø i Alperne. Sign. F. Sødring 1843. 74 x 95.

Damborg hjørnebobinetramme med etiket.

Antagelig det på Charlottenborg i 1844 som nr. 389 (tillægget) udstillede maleri med titlen:

"Parti i Pinzgau ved Schwansöen i det sydlige Tyrol med Edelsbjergene i Baggrunden" eller

det i 1845 som nr. 84 udstillede maleri med titlen: "Winterberg og Eisenberger-Kamm med

deres Gletscher ved Hintersee i Tyrol". Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

1410

Fritz Petzholdt, f. København 1805, d. Patras 1838

Udsigt mod Rocca di Papa i Albanerbjergene. Betegnet på bagsiden: "F. Petzholdt.

Tilhører E. Collin". 38 x 48. Empireramme.

Udstillet: Kunstforeningen, "Fritz Petzholdt 1805-1838", 1985 nr. 58.

Proveniens: E. Collins auktion 1886, solgt til billedhuggeren G. C. Freund for 15 kr.

Winkel & Magnussen auktion 336, 1947 nr. 233. Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


1411

Jørgen Roed

f. Ringsted 1808, d. København 1888

Italiensk landskab, antagelig fra

egnen omkring Pæstum eller

uden for Rom i nærheden af

Ostia. Sign. monogram. 30 x 40.

Udstillet: Ny Carlsberg Glyptotek,

"På sporet af Jørgen Roed. Italien

1837-1841", 1991 nr. 15, afb. og

omt. i udstillingskataloget s. 34-35,

fig. 34.

Proveniens: Emilie Roed. ABR auktion

317, 1974 nr. 201.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1410

1411

15


16

1412

Christen Købke, f. København 1810, d. sst. 1848

Barneportræt af Cecilie Feilberg, senere gift Gottlieb. (Kunstnerens søsterdatter).

"Brystbilled en face, halv naturlig Størrelse. Højre Haand holder en Appelsin

og hviler paa et Bord".

Ca. 1842. 27,5 x 23.

Emil Hannovers fortegnelse over Christen Købkes malerier nr. 141.

Mario Krohns fortegnelse over Christen Købkes malerier nr. 174.

Hans Edvard Nørregård-Nielsens fortegnelse over Christen Købkes malerier nr. 174,

afb. bd. III s. 194.

Udstillet: Kunstforeningen, "Malerier og Studier af Christen Schellerup Købke",

1884 nr. 95.

København, "Rådhusudstillingen af dansk Kunst til 1890", 1901 nr. 1061.

Kunstforeningen, "Fortegnelse over Christen Købkes Malerier", 1912 nr. 172.

Kunstforeningen, "Christen Købke", 1953 nr. 92.

Statens Museum for Kunst, "Christen Købke 1810-1848", 1996 nr. 174 afb. i udstillingskataloget

s. 336.

I de sidste år af Christen Købkes liv var det især portrætterne, der fangede hans interesse.

Den stadig større familie blev portrætteret, det være sig egne søskende, deres kærester og

ægtefæller, egne børn eller søskendebørn, som her.

Cecilie er ligeledes portrætteret tre år senere med kunstnerens søn Peter.

Se kat.nr. 1965.

Proveniens: Kaptajn A. Gottlieb, Fru Gottlieb, f. Feilberg, Helsingør (den portrætterede),

frk. H. Gottlieb, professor C. A. Bodelsen (1953).

Afbildet 500.000

€ 67.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1412

17


18

1413

1413

Wilhelm Marstrand, f. København 1810, d. sst. 1873

Aftenstudie fra Venedig. I baggrunden øen San Michele. 35 x 50.

Afbildet: Karl Madsen,"Wilhelm Marstrand", 1905 s. 192.

Venedigs dobbeltlys fascinerede Wilhelm Marstrand, nemlig himlens lys og kanalernes spejling.

Marstrand skriver til hustruen Grethe: " ... disse forunderlige Canalgader, Grupper af Huse belyst

fra oven og neden", og "Soelskin og Vandspejlinger; det er utroligt; men det er altsammen mer

landskabeligt eller vandskabeligt". Citater fra to breve aftrykt hos Karl Madsen.

Proveniens: Wilhelm Marstrand var nuværende ejers tipoldefar. Malerens yngste datter Christyanne

Georgina, kaldet Christy var nuværende ejers oldemor. Hun blev gift Schou. På bagsiden

etiket med hendes navn C. Schou. Afbildet 35.000-40.000

€ 4.700-5.400

1414

Christian Eckardt, f. København 1832, d. sst. 1914

Parti fra Venedig med udsigt mod San Giorgio Maggiore og Santa Maria delle Salute.

Betegnet Venezia 18. Oct. 1854 samt sign. på bagsiden Christian Eckardt. 33 x 54.

Afbildet 80.000

€ 10.500

1415

Hugo Knorr, f. 1834, d. 1904

Sejlskibe ud for skærene ved Königsberg. Sign. Hugo Knorr og betegnet på blændrammen

"Zwischen den Shjören - Frdv. dor". 65 x 114.

Königsberg var hovedstad i Østpreussen indtil 1945 og blev af den sovjetiske besættelsesmagt omdøbt

til Kaliningrad. Afbildet 35.000-40.000

€ 4.000-5.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1414

1415

19


20

1416

1416

Lorenz Frølich, f. København 1820, d. Hellerup 1908

Gruppeportræt af maleren, dennes hustru og spæde datter i atelieret. Lorenz Frølich står med

sine malerekvisitter. I baggrunden en stor skitse forestillende et mytologisk sceneri. Sign. monogram

1860 samt betegnet "Oncle Peter". 100 x 81.

Proveniens: Indtil for nylig i malerens families eje.

Afbildet 50.000

€ 6.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


1417

I. L. Jensen, skole, 19. årh.

Blomsterranke. Betegnet I. L. Jensen

1855. 40 x 56.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

1418

Johannes Ludvig Camradt

f. København 1779, d. Hillerød 1849

Sommerblomster og et glas på en

karm. 40 x 34.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1417

1418

21


22

1419

1419

C. F. Sørensen, f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

Lodsbåden viser vej. Sign. C. Frederik Sørensen 1873. 45 x 63.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1420

Carl Dahl, f. Fåborg 1812, d. Frederiksberg 1865

Linieskib, der saluterer ud for Kronborg. 96 x 147.

Antagelig det på Charlottenborg i 1862 som nr. 286 (tillægget) udstillede maleri med titlen

"Linieskibet "Frederik den Sjette" i en Bramseilskuling", dette vundet i Kunstforeningen

af justitsråd Jespersen i Horsens.

Proveniens: ABR auktion 381, 1978 nr. 21, afb. s. 43.

Carl Dahl blev i 1835 elev af C. W. Eckersberg, der på det tidspunkt var stærkt optaget af

marinemaleriet. Læremesterens teknisk-minutiøse tilgang til genren smittede tydeligvis af

på Dahl, som Eckersberg satte højt og i sine sidste år lod sig hjælpe af, når riggen på

skibsbillederne skulle tegnes. Dahls egne værker er på eckersbergsk vis præcise, detaljerede

og præget af en særlig sans for den perspektiviske udforming - som også Eckersberg fandt

Dahl perspektivlæren særdeles vigtig og underviste endda heri. Den nøjagtige og naturtro

fremstilling genfindes i billedet her, der også skal fremhæves for sin fabelagtige skildring

af en dramatisk vejrsituation med dybblå himmel over jadegrønt hav.

Udstillet: Charlottenborg 1846 nr. 298.

Proveniens: Den Kgl. Malerisamling i 1846. Afbildet s. 23 samt på omslaget 300.000

€ 40.000

1421

C. F. Sørensen, f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

"Svenske orlogsskibe ud for Göteborg". Sign. C. Fdr. Sørensen Gtbr. 30. Juli

1861. 30 x 46. Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1420

1421

23


24

1422

1423

1424

1422

Fritz Petzholdt

f. København 1805, d. Patras 1838

Akvædukt i den romerske campagne.

Betegnet på bagsiden

F. Petzholdt. 19 x 34.

Henry Tuxens upublicerede fortegnelse

fra 1942/43 over 50 af Fritz

Petzholdts malerier i privateje nr. 11.

Udstillet: Kunstforeningen, "Fritz

Petzholdt 1805-1838", 1985 nr. 47.

Proveniens: Efterkommere efter maleren

Fritz Petzholdts familie til i dag.

Afbildet 25.000

€ 3.400

1423

Niels Simonsen

f. København 1807, d. Frederiksberg 1885

Fiskere på en bjergsø i Alperne.

Sign. N. Simonsen 1865.

44 x 60. Afbildet 20.000

€ 2.700

1424

I. P. Møller

f. Fåborg 1783, d. København 1854

Rejsende i et bjerglandskab.

Sign. I. P. M. 49 x 64.

Afbildet 12.000-15.000

€ 1.600-2.000

1425

Frederik Rohde

f. København 1816, d. Frederiksberg 1886

"Campagnen ved Rom med

Levninger af de gamle Vandledninger".

En flok okser ved

et vandingssted foran en akvædukt.

Ca. 1850. 101 x 156.

Udstillet: Charlottenborg 1850 nr.

153. Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

1426

Fritz Petzholdt

f. København 1805, d. Patras 1838

Italiensk strandparti med både

på land. Betegnet på bagsiden

F. Petzholdt. 32 x 44.

Henry Tuxens upublicerede fortegnelse

fra 1942/43 over 50 af Fritz

Petzholdts malerier i privateje nr. 5.

Udstillet: Kunstforeningen, "Fritz

Petzholdt 1805-1838", 1985 nr. 39.

Proveniens: Efterkommere efter maleren

Fritz Petzholdts familie til i

dag.Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1425

1426

25


1427

Wilhelm Marstrand, f. København 1810, d. sst. 1873

Portræt af Anni Dorothea Marstrand f. Nissen

(f. 1818, d. 1886) i sort kjole med hvid krave og

broche, siddende foran et mørkerødt gardin.

66 x 53.

Anni Dorothea Marstrand blev i 1845 gift med malerens

ældste bror Otto Jacob Marstrand.

Proveniens: I familien Marstrands eje til i dag.

Afbildet 30.000

€ 4.000

1427

1428

Christen Købke, f. København 1810, d. sst. 1848

Portræt af konsul Otto Jacob Marstrand (f. 1809,

d. 1891). Sign. C. Købke April 1841.

34 x 25.

Mario Krohns fortegnelse over Christen Købkes malerier

nr. 172.

Hans Edvard Nørregård-Nielsens fortegnelse over

Christen Købkes malerier nr. 172.

Statens Museum for Kunst, "Christen Købke 1810-

1848", 1996 nr. 172 (ikke udstillet).

26 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


Udstillet: Kunstforeningen, "Fortegnelse over Christen

Købkes Malerier", 1912 nr. 170.

Omtalt og afbildet: Otto Marstrand, "Maleren Wilhelm

Marstrand", 2003 s. 76-77.

Portrættet er malt under Otto Marstrands første besøg i

fædrelandet, da han var omkring 30 år gammel. 10 år

før var han udvandret til Dansk Vestindien, hvor han bosatte

sig i Charlotte Amalie på Sankt Thomas som tømmerhandler.

Otto var Wilhelm Marstrands ældste bror. Man kan undre

sig over, at ikke Marstrand, men Købke, portrætterede Otto.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1428

Det var der en god grund til, for netop på dette tidspunkt

befandt Wilhelm Marstrand sig i Rom. Naturligt var det,

at lade familiens gode ven Købke udføre portrættet.

Nærværende portræt optræder ligeledes på "Det Marstrandske

Familiebillede", som Wilhelm Marstrand malede af hele

familien som bryllupsgave til Otto, så han fjernt fra hjemmet

dagligt kunne glæde sig over at se hele familien for sig.

Proveniens: Cand. polyt. sukkermester W. Marstrand. I

familien Marstrands eje til i dag.

Afbildet 300.000-400.000

€ 40.000-54.000

27


1429

1429

Frederik Sødring, f. Aalborg 1809, d. Hellerup 1862

"Steensund i Bergens Stift; i Forgrunden nogle Hyrder med deres Hjorde ved en Kulgrube". 1836. 34 x 51.

Lilian Vestergaards fortegnelse over Frederik Sødrings malerier i Kunstmuseets Årsskrift 1977-1980 nr. 80.

Udstillet: Charlottenborg 1836 nr. 118.

Proveniens: Grosserer Reiersen (1836). Afbildet 30.000

€ 4.000

1430

Janus la Cour, f. Ringkøbing 1837, d. Odder 1909

"En Sommernat ved Stranden". Sign. J. la Cour 1863. 106 x 160.

Udstillet: Charlottenborg 1863 nr. 36, tilhørende grev Lerche til Lerchenborg. Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

1431

Janus la Cour, f. Ringkøbing 1837, d. Odder 1909

Parti fra den romerske campagne. Sign. J. la Cour 1866. 96 x 146.

Antagelig det på Charlottenborg i 1866 som nr. 311 udstillede maleri med titlen "En Septemberdag i Roms Campagne".

(Nr. 155 i Rikard Magnussens fortegnelse over Janus la Cours malerier).

Janus la Cour ankom til Rom i sommeren 1865 og tilbragte flere år i den evige stad.

Rikard Magnussen, "Landskabsmaleren Janus la Cour 1837-1909", København 1928 omtaler og citerer bl.a. s. 64

flere af Janus la Cours breve fra tiden i Rom.

Udflugterne til Roms omegn var noget af det bedste, han oplevede under sit ophold: "Enten det nu var ensomme Studieture

eller Fodture i Flok og Følge med andre Skandinaver. Først og fremmest var der Campagnen med de store, græsgroede

Flader og den dragende Ensomhed, Glemselens Land om Mindernes By". "Det varede ikke længe", skriver la

Cour allerede i brevet af 11. september 1865, "før jeg maatte ud i Campagnen, den store, nøgne Slette, som omgiver

Rom til alle Sider. ...... Dog, dejligt er der rigtignok. Bjærgene som omkranser Sletten, er saa smukke i Farver og Linjer,

og ved Middagstid, er der en Glans og et Lys over Campagnen som er overordentlig smukt".

Den romerske campagne betød så meget for maleren, at han ofte tog derud, også på tidspunkter af året, hvor andre

holdt sig væk. I den varmeste tid søgte han således de antikke ruiners skygge. Nærværende maleri illustrerer tydeligt

hans glæde ved den særegne og storslåede campagne med de smukke bjerge. Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

28 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1430

1431

29


1432

1432

Wilhelm Marstrand, f. København 1810, d. sst. 1873

Piger, der skænker vin for en ung mand. Skitse til "Italiensk Osteriscene".

Ca. 1847. Sign. W. Marstrand. 31 x 45. Empireramme.

Udstillet: Charlottenborg, "Kunstforeningens Marstrandudstilling", 1898 nr. 188.

Proveniens: Grosserer Benny Goldschmidt, fru Alma Goldschmidt, dennes auktion,

Winkel & Magnussen 257, 1940 nr. 15 afb. s. 5.

Afbildet 100.000-120.000

€ 13.000-16.000

30 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1433

1433

Martinus Rørbye, f. Drammen 1803, d. København 1848

En bedende italienerinde. Betegnet Cervara 1836. 42 x 30.

Thorvaldsens Museums fortegnelse over Martinus Rørbyes malerier nr. 141.

Nærværende maleri danner forlæg for Rørbyes værk fra 1846 med samme motiv (nr. 225

i fortegnelsen).

Proveniens: ABR auktion 48, 1954 nr. 146, afb. s. 83.

Afbildet 200.000

€ 27.000

31


1435

1436

32 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1434

1434

Otto Haslund, f. København 1842, d. Koldby 1917

Ung pige, der passer får. Sign. Otto H. 1884. 83 x 116. Bred forgyldt samtidig ramme.

Otto Haslunds malerier fra de tidligste år var prægede af guldaldertraditionen. Det

skyldtes bl.a., at Marstrand var en af hans lærere på Akademiet.

Primært malede Haslund landskabs- og dyrebilleder i 1860erne og 1870erne.

Efter flere Italiensbesøg ændrede motivkredsen sig til genrescener i stil med Marstrands

folkelivsskildringer.

Mødet med Jules Bretons og Jules Bastien Lepages kunst i 1881 fik markant indflydelse

på hans malemåde og motivvalg. Der skete en forenkling, billedafskæringerne blev mere

dristige og motiverne mere realistiske. Det er nærværende maleri et fint eksempel på.

Afbildet 125.000

€ 17.000

1435

Fritz Petzholdt, f. København 1805, d. Patras 1838

Tysk bjerglandskab. Parti fra Harzen. Ca. 1830. 37 x 49.

Udstillet: Kunstforeningen, "Fritz Petzholdt 1805-1838", 1985 nr. 33.

Proveniens: Generalkonsul Johan Hansens samling nr. 1474, ej dennes auktioner.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

1436

Carl Møller, f. Skælskør 1845, d. 1920

To børn ved et hegn i Tune. Sign. Carl Møller Tune den 6. Juni 1894. 38 x 47.

På bagsiden følgende oplysning: "Udstillet og Købt på Charlottenborg 17. 2. 36."

Afbildet 30.000

€ 4.000

33


1437

1437

Italiensk maler, 19.-20. årh.

Parti fra Napolibugten i forgrunden mor og barn på en terrasse, i baggrunden

ses Vesuv. Betegnet "Veduta del Golfo di Napoli". Gouache. Lysmål 69 x 89.

Afbildet 35.000-40.000

€ 4.700-5.400

1438

Italiensk maler, 18.-19. årh.

Parti fra Pæstum. Betegnet "Veduta generale delli Avanzi dell Antica Citta di

Pestum". Gouache. Lysmål 29 x 44. Afbildet 25.000-35.000

€ 3.400-4.700

1439

Italiensk maler, 18.-19. årh.

Søjlegang i soldaternes kvarter i Pompei. Betegnet "Avanzi della Collanato del

Quartiere dei Soldati a Pompeii". Gouache. Lysmål 29 x 47. Afbildet 12.000

€ 1.600

34 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1438

1439

35


Bertel Thorvaldsen. “De tre gratier og

Amor”. Thorvaldesens Museum.

1440

Bertel Thorvaldsen, f. København 1770, d. sst. 1844

Amor siddende med lyren. Figur af hvid marmor. 19. årh.s første halvdel.

H. 59. L. 60. B. 33.

Proveniens: I 1956 ejet af maler og konservator Eskild Hansen, Badstuestræde i København.

Ifølge oplysning købt på en auktion i London.

Ved sammenligning med de indbyrdes lidt forskellige kendte marmorskulpturer af Thorvaldsens

Amor med lyren, afviger dette eksemplar en smule fra de andre i detaljer som

vingernes form, antallet af strenge og den måde, hvorpå strengene er fæstnet til lyren.

Denne skulptur minder i hovedtræk om inv.nr. A33 på Thorvaldsens Museum, dateret

1819, samt den siddende Amor i skulpturgruppen "De tre gratier og Amor" (afb. ovenfor).

Amor indtager en fremtrædende plads i Thorvaldsens kunst, hvor han bl.a. er afbildet

i udgaver som "Den triumferende Amor", "Amor med buen", "Amor og Psyke",

"Amor ridende på løven", Amor med sommerfuglen" etc. Amor var i det hele taget en populær

figur i samtiden, hvor også den berømte italienske billedhugger Antonio Canova

(f. 1757, d. 1822) benyttede den lyrespillende Amor. (Afb. nedenfor).

Afbildet 200.000-300.000

€ 27.000-40.000

Antonio Canova. “Najade”. Museo Gipsoteca Possagno, Treviso.

36 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1440

37


1441

1441

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Opstilling med lyserøde roser, stedmoderblomster, liljer, tallerkensmækkere

og andre blomster i en kurv. Sign. I. L. Jensen. 35 x 46. Malt på mahogni.

Afbildet 150.000-175.000

€ 20.000-23.000

1442

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Primula, blomstrende kvæde og nyudsprungne bøgegrene i en græsk skål på en

marmorkarm. Sign. I. L. Jensen 1845. 26 x 36. Malt på mahogni.

Afbildet 300.000

€ 40.000

1443

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Primula og nyudsprungne bøgegrene i en græsk vase på en karm. Sign. I. L.

Jensen. 20 x 27. Malt på mahogni.

Proveniens: På bagsiden etiket med følgende oplysning: "Billedet er malet i Højelse Præstegaard

af Blomstermaler I. L. Jensen og dateret d. 28. Maj 1844. Blomster og Vase

stammer fra Præstegaarden. Billedet har tilhørt: Pastor H. V. Nyholm, Højelse ved Kjøge.

Billedet gik i Arv til Sønnen Apoteker Carl Nyholm i Skanderborg. Senere skænkede hans

Enke Billedet til Apoteker Carl Nyholms Brodersøn, Professor H. V. Nyholm. Efter dennes

enke fik direktør Knud Nyholm billedet, efter hvem hans søn dr. med. Kåre Nyholm skal

have billedet". Afbildet 125.000-150.000

€ 17.000-20.000

38 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1442

1443

39


1444

1444

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Fiskekoner på Gammel Strand, i baggrunden Christiansborg. Sign. Paul Fischer.

55 x 39. Afbildet 75.000

€ 10.000

1445

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Gadeparti fra Nice med ung pige, der bærer en stor kurv appelsiner på hovedet.

Sign. Paul Fischer Nizza 95. 92 x 46. Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

40 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1445

41


1446

1446

Wilhelm Marstrand, f. København 1810, d. sst. 1873

Oksekærre ved Porta San Paulo og Cestiuspyramiden i Rom. 41 x 63.

Caius Cestius var en velhavende romersk embedsmand, der døde år 12 f. Kr. Hans gravmæle

er indbygget i den Aurelianske Mur ved Porta San Paulo.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

1447

Otto Bache, f. Roskilde 1839, d. København 1927

"Ungdom". Rytterscene fra Frijsenborg Skove med unge mænd og kvinder til

hest i festlige renæssancedragter. Sign. Otto Bache 1912. 147 x 227.

Udstillet: Charlottenborg 1913 nr. 35. Foreningen for National Kunst, "Otto Bache

1839-1927", 1964 nr. 84. I forbindelse med Foreningen for National Kunsts udstilling

er maleriet afbildet i "Dansk Kunst" nr. 103, 1965.

Otto Bache udførte flere store opgaver for grevefamilien på Frijsenborg. Den første store bestilling

dateres til midten af 1870erne, hvor den gamle Excellence Frijs havde ladet Frijsenborg

restaurere og bad Bache dekorere Riddersalens loft. I begyndelsen af 1880erne

blev han af greve Mogens Frijs desuden bedt om at male "Slutningen af Parforcejagten

paa Frijsenborg". Heste og rytterscener var et af Baches foretrukne motivtyper, og allerede

i samtiden vakte hans malerier med heste megen beundring. To af de mest kendte af Baches

malerier med heste og ryttere er "De sammensvorne rider fra Finderup efter kong Erik

Glippings drab 1286". (1882, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg) og "Et

Kobbel Heste uden for en kro" med et rødtklædt postbud, der blæser til afsked (1878, privateje).

Afbildet 200.000

€ 27.000

42 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1447

1447 - detaille

43


1449

1450

1448

1448

Christian Blache

f. Århus 1838, d. København 1920

Sejlskibe på havet, i baggrunden

ses den svenske kyst. Sign. Chr. Blache

1897. 91 x 157.

Antagelig det på Charlottenborg i 1897

som nr. 36 udstillede maleri med titlen

"Store Skyer over Sundet ud for Aalsgaard".

Afbildet 60.000

€ 8.000

1449 CD

Emanuel A. Petersen

f. Frederiksberg 1894, d. Farum 1948

Grønlænder i kajak på Julianehåbsfjorden.

Sign. Em. A. P. Julianehaabsfjorden.

34 x 48.

Afbildet 6.000-8.000

€ 800-1.100

1450 CD

Emanuel A. Petersen

f. Frederiksberg 1894, d. Farum 1948

"Damper ved kysten", fra en grønlandsk

fjord. Sign. Emanuel A. Petersen.

70 x 100.

Afbildet 12.000-15.000

€ 1.600-2.000

44 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


1451

I. E. C. Rasmussen, f. Ærøskøbing 1841, d. Atlanterhavet 1893

Dampskonnerten Fox II står ind i Arsukfjorden,

to konebåde og en kajak er på vej ud for at tage

imod. Sign. I. E. C. R. 1892. 52 x 91.

Dampskonnerten Fox II ændrede navn til Gustavholm

og sejlede med malm fra Ivigtut for kryolitselskabet

Øresund. Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1451

1452

1452 CD

Vilhelm Arnesen, f. Flensborg 1865, d. København 1948

Skibe på det tilfrosne Øresund en klar vinterdag.

Sign. Vilh. Arnesen 1889. 65 x 105.

Antagelig det på Charlottenborg i 1889 som nr. 483

(tillægget) udstillede maleri med titlen: "Fra Inderrheden.

Isen begynder at smelte."

Afbildet 30.000-35.000

€ 4.000-4.700

45


1454

1455

46 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1453

1453 CD

Harald Moltke, f. Helsingør 1871, d. 1960

"Polareskimoer på Vandring". Sign. Harald Moltke 1903-1945. 98 x 128.

Harald Moltke voksede op i South Carolina. Efter faderens død i 1882 rejste familien til Danmark, og han blev optaget

på Kunstakademiet i 1889. Han blev tilknyttet de danske videnskabelige ekspeditioner i Nordatlanten som kunstner.

Som videnskabelig tegner rejste han med geologen K. J. V. Steenstrup til Grønland i 1898. Året efter blev han opfordret til

at deltage i en ekspedition, der skulle udforske polarlyset, denne gik under ledelse af direktøren for Meteorologisk Institut

til Island. Siden deltog Moltke i en ekspedition til det nordlige Finland med Nordlyset som tema.

Det var Knud Rasmussen, der endnu engang lokkede ham med til Grønland 1901 på den kunstnerisk-litterære ekspedition

under ledelse af Mylius-Erichsen. Tanken var at skabe et storværk om samtidens Grønland. Sygdom satte dog en

stopper for fuldførelsen af værket. Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

1454 CD

Emanuel A. Petersen, f. Frederiksberg 1894, d. Farum 1948

Grønlandsk fjordparti med fanger i en kajak, i forgrunden tager mor og barn afsked. Sign. Emanuel A.

Petersen. 70 x 100. Afbildet 20.000-30.000

€ 2.700-4.000

1455 CD

Emanuel A. Petersen, f. Frederiksberg 1894, d. Farum 1948

Parti fra Godthåbsfjorden med to børn og en kajakroer, sommer. Sign. Emanuel A. Petersen. 88 x 129.

Afbildet 30.000-50.000

€ 4.000-6.700

47


1456

Ivan-Constantinowitsch Aivasovski (Aivazovwski), f. Teodosie 1817, d. 1900

Parti fra Canal Grande med udsigt mod Santa Maria delle Salute, solnedgang. Sign. I. Aivasovski med kyrilliske

bogstaver og dateret 1848. 21 x 28. Samtidig ramme.

Ivan-Constantinowitsch Aivasovski studerede malerkunsten i Skt. Petersborg, byen, der også blev kaldt "Nordens Venedig".

Han modtog et legat fra det kejserlige Akademi til videreuddannelse i Italien i 1840. Undervejs besøgte han Berlin,

Dresden og Wien, men intet kunne hamle op med hans første møde med Venedig. Denne kombination af himmel, hav og

den fantastiske arkitektur bjergtog ham, og han vendte igen og igen tilbage til byen for at male. Nærværende maleri, dateret

1848, er et fint eksempel på Aivasovskis evne til at fange den helt specielle stemning, Venedig er kendt for.

Afbildet 500.000

€ 67.000

1456 - etiket på bagsiden

1456 - med ramme

Inventarnummer 27 fra Anitjkovskij-paladset i Skt.

Petersborg. Paladset var frem til revolutionen i zarfamiliens

eje og var i årene op til residens for enkekejserinden

Maria Feodorovna (prinsesse Dagmar). I forbindelse

med revolutionen er paladsets kunstsamling

sandsynligvis blevet konfiskeret og maleriet solgt fra.

48 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


1457

Vilhelm Melbye

f. Helsingør 1824, d. Roskilde 1882

"Indsejlingen til Christiansted,

Skt. Thomas". Sign. Wilhelm

Melby 1851. 24 x 34.

Afbildet 25.000-35.000

€ 3.400-4.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1456

1457

49


1459

1458

1458

Gavril Pavlovich Kondratenko, tilskrevet

f. 1854, d. 1924

Uden for paladsets mure, blomstrende blåregn

snor sig op ad husmuren, i parken blomstrende

frugttræer. Krim. Betegnet G.

Kondratenko. 36 x 46. Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

50 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1460


1459

Russisk maler, 19. årh.

Russisk landsted med bistader. Utydelig

sign. med kyrilliske bogstaver

G. Prcyk eller Prvec? 1887. 35 x 28.

Proveniens: Winkel & Magnussen auktion

366, 1951 nr. 247.

Afbildet 10.000

€ 1.350

1460 CD

Boris Krilov

f. Moskva 1891, d. København 1977

Ved kagebordet, samovaren bæres

ind. To kvinder og en mand siddende

ved et bord i et russisk interiør. Sign.

B. Krilov 1949. Vandfarve. 30 x 37.

Afbildet 3.500

€ 465

1461

Valeri Krilatov, russisk maler, 20. årh.

En lille pige lader en ged spise af sin

blomsterbuket. Sign. Valeri Krilatov

med kyrilliske bogstaver. 61 x 81.

Afbildet 7.000-10.000

€ 950-1.350

1462

Ubekendt maler, ca. 1900

Blomstrende englandskab. Utydelig

sign. 18 x 23.

Ifølge oplysning skulle billedet være udført

af en russisk maler.

Afbildet 10.000

€ 1.350

1463

Russisk maler, 20. årh.

To unge piger ved et æbletræ. Sign.

H. Repin med kyrilliske bogstaver.

51 x 60.

Afbildet 6.000-8.000

€ 800-1.100

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1461

1462

1463

51


1464

Mikhail Ivanovich Avilov

1464 1465

f. Skt. Petersborg 1882, d. sst. 1954

En russisk bondekone fra Perm. Sign. Avilov

med kyrilliske bogstaver. 53 x 32.

Afbildet 6.000-8.000

€ 800-1.100

1465

Marina Chulovich, russisk maler, 20. årh.

Forår. Kunstnerens datter ved et vindue. Sign.

M. Chulovich med kyrilliske bogstaver og betegnet

på bagsiden Moskva 1942. 115 x 79.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

1466 1467

52 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


1466

Russisk maler, 19. årh.

Vinterdag i skoven. 40 x 58.

Afbildet 8.000

€ 1.100

1467

M. Lebedeff, russisk maler, 19. årh.

Zar Nicolai I med sine sønner.

Sign. M. Lebedeff S. Petersborg

1833. Bly. Lysmål 16 x 11,5.

Afbildet 12.000-15.000

€ 1.600-2.000

1468

Vassili Grigorievitch Perov

eller Peroff

f. Tobolsk 1833, d. Kouzminski 1882

En lille pige læser højt for sin

bedstemor. Sign. V. Perov med

kyrilliske bogstaver og dateret

1857. 98 x 130.

Afbildet 125.000-150.000

€ 17.000-20.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1468

1469

A. Loschkin, russisk maler, 19.-20. årh.

En kone ved et kloster. Sign. monogram. Bly og vandfarve.

Lysmål 22 x 30.

Proveniens: Dansk privatsamling af russisk kunst.

Afbildet 10.000-12.000

€ 1.350-1.600

1469

53


1470

1470

Carl Locher, f. Flensborg 1851, d. Skagen 1915

Sommerdag ud for Skagen. Sign. Carl Locher. 41 x 60. Forgyldt, samtidig ramme.

Afbildet 75.000

€ 10.000

1471

L. A. Ring, f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

Strandmotiv med marehalm. Sign. L. A. Ring. 47 x 70.

Antagelig nr. 197 i H. Chr. Christensens fortegnelse over L. A. Rings malerier med titlen:

"Strandbillede fra Hellebæk". Afbildet 40.000

€ 5.400

1472 CD

Christian Mourier-Petersen, f. Holbækgaard 1858, d. København 1945

"Landsbygade i Provence. Eftermiddag". Fra Arles. Ca. 1887. Sign. C. M. P. 50 x 60.

Udstillet: Charlottenborg 1889 nr. 584 (tillægget). Kunstforeningen, "Christian Mourier-Petersen

1858-1945", 1950 nr. 4.

Proveniens: Civilingeniør Vagn Mourier-Petersen (1950). ABR auktion 510, 1988 nr.

327, hvor en lille samling af kunstnerens billeder, som indtil da havde befundet sig i malerens

families eje, kom under hammeren.

Mourier-Petersen var elev af Laurits Tuxen og rejste omkring 1886 til Paris for at videreuddanne

sig. Han fortsatte senere til Sydfrankrig og slog sig ned i Arles, hvor han mødte Vincent

van Gogh, som han malede sammen med - flere gange endda de samme motiver som

ham. Billedet her gengiver på smukkeste vis det blændende sydfranske lys og de klare middelhavsfarver.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

54 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1471

1472

55


1473

1473 CD

Marie Krøyer, f. Frederiksberg 1867, d. Oslo 1940

Solstrejf på en gårdsplads. Sign. M. K. 98. 28 x 25. Afbildet 75.000

€ 10.000

1474

L. A. Ring, f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

"Dreng siddende ved et Gadekær". Sign. L. A. Ring 87. 28 x 34.

H. Chr. Christensens fortegnelse over L. A. Rings malerier nr. 94.

Udstillet: Kunstforeningen, "L. A. Ring", 1901 (intet katalog, men håndskreven liste ført af

inspektør V. Jastrau).

Charlottenborg, "Mindeudstillingen for L. A. Ring", 1933 nr. 53.

Afbildet: Peter Hertz, "Maleren L. A. Ring", 1934 s. 193.

Proveniens: Amtsforvalter Alex Wilde, dennes auktion, Winkel & Magnussen 70, 1929 nr. 17,

fru Ellen Roede, Oslo, fabrikant Peter Thomsens samling, dennes auktion, Kunsthallen 167,

1950 nr. 52, afb. (ingen paginering). Afbildet 35.000-40.000

€ 4.700-5.400

56 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1474

1475

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Høstlandskab ved solnedgangstide. Skagen. Sign. M. A. 26 x 37.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

1475

57


1477

1478

58 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1476

1476

P. C. Skovgaard, f. Ringsted 1817, d. København 1875

Sommerdag ved Bondedammen i Hellebæk. Sign. P. C. Skovgaard 1861. 86 x 119.

Proveniens: Etatsrådinde Z. Salomonsen. ABR auktion 133, 1961 nr. 166, afb. frontispicen.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

1477

P. C. Skovgaard, f. Ringsted 1817, d. København 1875

Skovsø omkranset af høje træer, i forgrunden andemor med sine ællinger. På

bagsiden af lærredet har sønnen Joakim Skovgaard d. 19/8 1917 bevidnet, at

P. C. Skovgaard har malt nærværende maleri. 58 x 55. Afbildet 50.000

€ 6.700

1478

P. C. Skovgaard, f. Ringsted 1817, d. København 1875

Kuperet sommerlandskab. Sign. monogram og betegnet på bagsiden af lærredet:

"At dette Billede er af Prof. P. C. Skovgaard bevidnes J. F. Skovgaard".

Kunstnerens søn. 40 x 60.

Proveniens: Professor Lorenz Frølich. Afbildet 50.000

€ 6.700

59


60 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1479

1479 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Køer ved en lille sø i udkanten af skoven. Sign. P. Mønsted 1903. 89 x 151. Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

61


1480

1480

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Interiør med kunsterinden Gerda Holm i lang rød kjole. I den grønne sofa sidder

hun med violinen og studerer noderne. Sign. Paul Fischer 1903. 48 x 53.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

62 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1481

1481 CD

Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst. 1935

Interiør med kunstnerens hustru i dagligstuen. Sign. V. Johansen 88. 58 x 64.

Afbildet 25.000-35.000

€ 3.400-4.700

63


1482

1483

1482 CD

Peder Mønsted

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

To småpiger på en sti ved Fløng kirke

en junidag. Sign. P. Mønsted Fløng

1923. 47 x 31.

På blændrammen stempel fra: "Malernes

Udstilling".

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

1483

C. F. Aagaard

f. Odense 1833, d. København 1895

Parti fra Møens Klint. Sign. C. F.

Aagaard den 22. Mai 1861. 35 x 63.

Afbildet 15.000

€ 2.000

1484 CD

Peder Mønsted

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

"Gl. Bondegård, Ørnebjerg". Sign. P.

Mønsted 1911. 50 x 82.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

64 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1484

1485

L. A. Ring, f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

"Kirken og Præstegaarden i Høje Taastrup. Sommer". Sign. L. A. Ring 1903. 39 x 60.

H. Chr. Christensens fortegnelse over L. A. Rings malerier nr. 507.

Udstillet: Kunstforeningen, "Fortegnelse over Arbejder 1901-1914 af L. A. Ring", 1914 nr. 18.

Proveniens: Generalkonsul Johan Hansens samling (1910). Arkitekt Viggo Woldbyes samling (1914). Generalkonsul

V. Glückstadts samling, dennes auktioner, del II, Winkel & Magnussen 14, 1923 nr. 58.

Afbildet 30.000-35.000

€ 4.000-4.700

1485

65


66 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1486

1486 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Forårsdag i skoven med nyudsprungne bøgetræer og anemoner i skovbunden. Sign. P. Mønsted 1895.

90 x 152. Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

67


1487

1488

1489

1487

Vilhelm Kyhn

f. København 1819

d. Frederiksberg 1903

"Landskab ved Knud Sø,

Ry Station". Sign. monogram

6/7 79. 33 x 45.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

1488

Janus la Cour

f. Ringkøbing 1837, d. Odder 1909

Parti fra Møens Klint med

"Sommerspiret" og "Taleren".

Sign. på blændrammen

Janus la Cour "Taleren"

på Møens Klint.

37 x 27.

Afbildet 20.000

€ 2.700

1489

Anders Lunde

f. København 1809, d. sst. 1886

En sommerdag ved Bøllemosen.

Sign. monogram.

30 x 44.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

1490

P. Ølsted

f. København 1824, d. 1887

Udsigt fra Schacks Bastion

mod broen foran Vesterport.

Sign. P. Ölsted.

38 x 52.

Afbildet 30.000

€ 4.000

1491

Frederik Winther

f. København 1853

d. Frederiksberg 1916

Sommerdag med stort birketræ

ved en sø i skovens

udkant. Sign. Fr. Winther

1910. 89 x 121.

Afbildet 15.000-25.000

€ 2.000-3.400

68 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1490

1491

69


1493

70 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1492

1492

L. A. Ring, f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

"En Dreng, der læser Lektier." Sign. L. A. Ring 1893. 49 x 43.

H. Chr. Christensens fortegnelse over L. A. Rings malerier nr. 283.

Udstillet: Liljevalch Stockholm, "Nyare dansk konst", 1919 nr. 178.

Omtalt: Peter Hertz, "Maleren L. A. Ring", 1934 s. 248 og 250.

Proveniens: L. A. Ring auktion på Charlottenborg, 1893 nr. 35. Grosserer Emil P. Hertz

(1910). Direktør Hans Tobiesens samlinger, dennes auktion, del II, Winkel & Magnussen

386, 1954 nr. 68, afb. s. 43. Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

1493

Christian Clausen, f. København 1862, d. sst. 1911

Fra et kunstnerhjem. Den unge kunstnerinde ved staffeliet i et hjørne af stuen.

Sign. monogram. 100 x 72.

Ifølge oplysning på blændrammen var maleriet udstillet i Paris i 1889.

Christian Clausen skildrede ofte hverdagslivet i storbyen, både ude og inde. Han arbejdede

gerne med en enkelt lyskilde, som her vinduet, og redegjorde for de graduerende farveog

lysvirkninger. Hans produktion er ikke stor, da han led af tiltagende sygdom. Clausens

tidlige malerier nævnes som forbilleder for vennen L. A. Ring. En anden god ven

var Thorvald Bindesbøll, med hvem han indrettede herregården Bangsbo til politikeren

Johan Knudsen. Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

71


1494

1494

Knud Larsen, f. Vinderød 1865, d. Frederiksberg 1922

På besøg hos bedstemor. Sign. monogram 98. 63 x 77. Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

1495

Julius Exner, f. København 1825, d. sst. 1910

"Medens Kunstneren er ude". Sign. Exner 1879. 23 x 31.

Udstillet: Foreningen for National Kunst, "Julius Exner og Vilhelm Arnesen", 1966 nr. 15.

Proveniens: Civildommer Harald Petersen (1966). Afbildet 25.000-35.000

€ 3.400-4.700

1496

Hans Brasen, f. Hillerød 1849, d. København 1930

"Ung Fiskerkone venter sin Mand hjem fra Byen". Sign. H. Brasen 1926. 96 x 123.

Udstillet: Charlottenborg 1927 nr. 60. Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

72 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1495

1496

73


1497 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Skovparti med åløb. Sign. Peder Mønsted Sæby 1923. 35 x 50.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

1498

1497

1498

Janus la Cour

f. Ringkøbing 1837, d. Odder 1909

Skovsø, sommer, antagelig

fra egnen omkring Himmelbjerget.

Sign. J. la Cour 1. Juni

1882. 45 x 51.

I juni måned 1882 malede la

Cour flere motiver fra egnen

omkring Himmelbjerget.

Afbildet 20.000-30.000

€ 2.700-4.000

1499

Michael Therkildsen

f. Horsens 1850, d. København 1925

"En Malkescene i en østjysk

Bondegaard". 1886.

Sign. M. Th. 71 x 97.

Udstillet: Jahresausstellung

München 1890. Foreningen

for National Kunst, "Michael

Therkildsen", 1963 nr. 6.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

74 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1499

1500

L. A. Ring, f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

Huslænge med rødt tegltag, tidligt forår. Sign. L. A. Ring samt utydelig datering. 39 x 61.

Afbildet 30.000

€ 4.000

1500

75


1502

1503

76 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1501

1501

Fritz Gotfred Thomsen, f. Broager 1819, d. Hellebæk 1891

"To venner". En okse og en kat i en stald. Sign. F. Thomsen. 84 x 105.

Fritz Thomsen tilbragte som halvstor dreng mange timer i staldene på Augustenborg,

hvor han malede hestene. Som 18-årig kom han på Akademiet i København. Han blev

kendt for sine flotte naturalistiske hestemalerier, der bl.a. blev købt af Kongehuset. Bertel

Thorvaldsen bestilte et hestemarked hos ham, og lovede ham arbejde på museet, desværre

døde billedhuggeren kort tid efter, og Thomsen nåede aldrig at få chanchen for at

arbejde for ham. Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

1502

Simon Simonsen, f. München 1841, d. København 1928

"Grævlingehunden Gravmand og Foxterrieren Molly af Lerchenborg, malet i

Stenrand Plantage". Sign. Simon Simonsen 1898. 58 x 77.

Udstillet: Charlottenborg 1899 nr. 376 med titlen "Gravmand og Molly".

Proveniens: Lensgreve C. Lerche-Lerchenborg. Afbildet 75.000

€ 10.000

1503

Simon Simonsen, f. München 1841, d. København 1928

Gravhundehvalpe på eventyr. Sign. Simon Simonsen 1901. 32 x 44.

Utydelig stedbetegnelse på blændrammen: Fra Hundegården Rygaard på Fyen?

Afbildet 30.000

€ 4.000

77


1505

1504

1504 CD

Henrik Jespersen, f. Ondløse 1853, d. Frederiksberg 1936

Blomstrende rhododendron i Alperne, i baggrunden

sneklædte bjerge. Sign. Henrik J. 73 x 106.

Henrik Jespersen foretog mange rejser til Tyrol,

Schweiz og Italien. Fra en af disse mange rejser

stammer nærværende motiv. Afbildet 50.000

€ 6.700

1505 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

"Landsbygade i Thorup. Samsø". Sign. P.

Mønsted Thorup 1931. 60 x 41.

Afbildet 30.000

€ 4.000

1506 CD

Peder Mønsted, f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Forårsdag med en hestevogn på vejen i Herstedvester.

Sign. P. Mønsted Herstedvester

1923. 50 x 70. Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1507 CD

Ole Ring, f. Baldersbrønde 1902, d. 1972

Kanalfronten ved Wilders Plads med Wilders

Bro. I baggrunden Gammelholms bebyggelse.

Sign. Ole Ring. 60 x 77.

Afbildet 30.000-35.000

€ 4.000-4.700

78 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1506

1507

79


1509

1508

1508

Peter Raadsig

f. København 1806, d. sst. 1882

Parklandskab med piger,

der kurtiseres. Sign. P. Raadsig.

37 x 50.

Afbildet 30.000-35.000

€ 4.000-4.700

1509

August Plum

f. København 1815, d. Fredensborg 1876

En lille dreng falbyder gipsfigurer

til en ung pige ved

en køkkendør. Sign. monogram.

40 x 33.

Proveniens: Dronning Caroline

Amalie. På blændrammen

dennes ejermonogram.

Afbildet 30.000

€ 4.000

80 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


1510

Viggo Pedersen

f. København 1854, d. Roskilde 1926

Sommerdag i haven. I forgrunden

en kunstner i færd med at tegne de

unge piger på trappen. Sign. Viggo

Pedersen 1885-1887. 60 x 90.

Mon det er Viggo Pedersen selv, der i haven

til boligen Carlsberg i Hillerød, er i

færd med at portrættere?

Afbildet 125.000-150.000

€ 17.000-20.000

1511

Fritz Sonderland

f. Düsseldorf 1836, d. sst. 1896

"Er der mon nogen hjemme?" Pige

og hund ved en dør. Sign. F. Sonderland.

39 x 47. Afbildet 35.000

€ 4.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1510

1511

81


1513

1512

1512

Adolf Mackeprang

f. Odense 1833, d. Frederiksberg 1911

En hind med sit kid i skovbrynet.

Sign. monogram. 98 x 76.

Afbildet 30.000

€ 4.000

1513

Carl Bartsch

f. København 1829, d. sst. 1908

Kronvildt på en slette i Dyrehaven.

Sign. C. Bartsch. 33 x 46.

Afbildet 10.000-15.000

€ 1.350-2.000

82 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


1514

Adolf Mackeprang

f. Odense 1833, d. Frederiksberg 1911

Brølende kronhjort med

sin rudel. Sign. monogram.

114 x 95.

Afbildet 30.000

€ 4.000

1515

Carl Bøgh

f. København 1827, d. sst. 1893

En kronhjort med sine hinder.

Sign. Carl Bøgh Meilgaard.

37 x 59.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1514

1515

83


1516

Carl Bøgh, f. København 1827, d. sst. 1893

Dåvildt på en slette i Dyrehaven. Sign. Carl Bøgh. 80 x 103.

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

1517

1516

1517

Carl Bartsch

f. København 1829, d. sst. 1908

Et par stangende kronhjorte

på en slette i Dyrehaven. I

baggrunden Øresund. Sign.

C. Bartsch. 36 x 52.

Afbildet 10.000-12.000

€ 1.350-1.600

84 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1518

1518

Carl Bøgh, f. København 1827, d. sst. 1893

"Kronvildt i Dyrehaven". Sign. Carl Bøgh 1889. 158 x 212.

Udstillet: Charlottenborg 1890 nr. 76. "Udført efter bestillingen af H. M. Hellenernes Konge".

Proveniens: Kongehuset, herefter erhvervet af skovejer Troensegaard, i hvis families eje det har været til i dag. Om nærværende

maleri og den hvide Würzburg-hjort fortælles følgende historie. Christian IXs svigersøn, Zar Alexander II af

Rusland, der var gift med prinsesse Dagmar, deltog i jagten i Dyrehaven, skønt han var en elendig skytte. Da jagten

blev afblæst og byttet lagt på parade, havde Alexander II intet vildt nedlagt, og således intet at fremvise. Resolut skød

han Christian IXs hvide yndlingshjort, den afbildede, tamme Würzburg-hjort, som plejede at komme hen til kongen og

spise af hans hånd. Da kongen fik nyheden, smed han i ærgelse sin lille sølvknappede stok op i maleriet, hvorved der

fremkom en flænge - maleriets

øverste skyer er resultatet af restaureringen.

Kongen beordrede

maleriet nedtaget og fjernet, og

han så det aldrig mere.

Afbildet 125.000-150.000

€ 17.000-20.000

1519

Adolf Mackeprang

f. Odense 1833, d. Frederiksberg 1911

En kronhjort med sin rudel i

løb gennem skoven. Sign.

monogram 5/8 78. 40 x 65.

Afbildet 10.000-12.000

€ 1.350-1.600

1519

85


1520

1520

Hans Nikolaj Hansen, f. København 1853, d. Frederiksberg 1923

"Studenterne drager ud til Københavns forsvar under belejringen 1658-59". Studie.

104 x 84. Bred forgyldt samtidig ramme prydet med blomster og ornamentik.

Universitetet udskrev i 1888 en konkurrence til udsmykning af festsalen. Kunstnerne skulle arbejde ud

fra Holger F. Rørdams "De store danske og norske Studenters Deltagelse i Københavns Forsvar mod

Carl Gustav", som udkom i 1855. Vilhelm Rosenstand, F. C. Lund, J. F. Willumsen, Hans Nikolaj

Hansen, Carl Schmidt og Kristian Zahrtmann deltog. Vilhelm Rosenstand vandt konkurrencen.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

86 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


index

A

Agricola, Eduard 1650

Aivasovski (Aivazovwski), I. C. 1456

Albani, Francesco, skole 1542

Aldegrever, Heinrich 2003

Allen, Joseph William, tilskrevet 1757

Amerikansk maler 1928

Ancher, Michael 1475

1712, 1782, 1901

Andersen, C. C. 1779

Armfield, G. S., tilskrevet 1688, 1689

Arnesen, Vilhelm 1452, 1832

Ast, Balthasar van der, tilskrevet 1573

Augustin, Ludwig 1599

Avilov, Mikhail Ivanovich 1464

B

Bache, Otto 1447, 1902

Bagger, S. 1941

Ballavoine, Jules Frédéric 1628

Ballin, L. 1652

Balling 1983

Bang, Vilhelmine 1642

Bartsch, Carl 1513, 1517, 1741, 1801

Becker, Albert 1777

Beham, Hans Sebald 2002

Bendz, Wilhelm 1963

Bendz, Wilhelm, tilskrevet 1877

Béraud, Jean, tilskrevet 1643

Béroud, Louis, tilskrevet 1651

Berthelsen, Christian 1750

Biedermeiermaler 1609

Bille, Carl 1773, 1971

Bjulf, S. C. 1666

Björck, Oscar 1897

Blache, Christian 1448, 1830, 1845

Boesen, Johannes 1693, 1807, 1919

Bojesen, Robert Peel 1629

Boll, Reinholdt Fredrik 1854

Bombled, Karel Frederik 1717

Bonheur, Ferdinand 1838

Brasen, Hans 1496

Brendstrup, Thorald 1743

Brenner, Carl Christian 1932

Breughel, Jan, stil 1561

Briand de Crèvecour, J., tilskr. 1577

Brin, Émile Quentin 1632

Broge, Alfred 1670, 1753

Brug, Jean van de 1759

Brunel de Neuville, A. A. 1896

Brussel, Paul Theodor van, ?, stil 1558

Brustoloni, Giovanni Battista 2008

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

Budtz-Møller, Carl 1635, 1659

Buntzen, Heinrich 1690

Butler, Charles Ernest, stil 1761

Bøgh, Carl 1515, 1516, 1518

C

Caffi, Margherita, tilskrevet 1533

Camradt, Johannes Ludvig 1418

Carlsen, Carl 1694, 1706

Cartier, Jacques 1699

Christensen, Anthonore 1618

Christensen, Emilie 1668

Christensen, Godfred 1744

1821, 1861

Christiansen, N. H. 1724

Chulovich, Marina 1465

Chwala, Fritz 1868

Clarot, Johann Baptist 1968

Clausen, Christian 1493

Clein (Cleyn), Frantz 2001

Clemens, G. A. 1732

Clemens, J. F. 2012, 2014

Coignet, J. L. P., tilskrevet 1839

Compton, Edward Theodor 1768

Cooke, Edward William 1862

Cooper, F. C. 1875

Coppola, Castaldo Francesco 1660

D

Dahl, Carl 1420

Dahlberg, Eric 1984

Dalsgaard, Christen 1590, 1812

Dansk blomstermaler 1597

Dansk guldaldermaler 1754

1829, 1869

Dansk maler 1549, 1626, 1745, 1786

1795, 1815, 1817, 1853, 1889

Dansk/svensk maler 1578

Danske kvindelige kunstnere 1938

1940

Dauzats, Adrien 1647

Delestre, Eugène 1746

Denner, Balthasar, stil 1529

Dixon, Thomas 2005

Dou, Gérard, kopi efter 1571

E

Eadie, William 1630

Eckardt, Christian 1414

Eckersberg, C. W. 1407

Eckersberg, C. W., kopi efter 1881

Eckersberg, Erling 1974

Egginton, Wyclife 1737

Ernstberger 1605

Exner, Julius 1495

Exner, Julius, kopi efter 1874

F

Fabre, Hélène 1631

Find, Ludvig 1664, 2022

Fischer, August 1646, 1661, 1662

Fischer, Paul 1444, 1445

1480, 1601, 2021

Flamsk maler 1563, 1564

Flint, Andreas 2013

Floris (de Vriendt), Frans I, skole 1572

Fog, Rose 1986

Foltmar, Christoffer 1942

Foss, Harald 1649

Fransk maler 1615, 1640, 1641

1684, 1841, 1888, 1921

Friedlænder, Julius 1923

Frølich, Lorenz 1416, 1872

Fuchs, G. M., tilskrevet 1610

G

Galea, Luigi Maria 1671

Gallon, Robert 1680

Gamborg, Knud 1980

Genschow, Georg 1679

Gilbert, V. G., tilskrevet 1654

Ginain, Louis Eugène 1721

Gottschalk, Albert 1793

Graf, Gerhard 1802

Griffier, Robert, stil 1562

Grove, Nordahl 1752

Grundtvig, Ludvig 1674

Guldbrandsen, Laura 1603

H

Haase, Meta 1742

Haase, Ove 1617

Hammer, Christian Gottlob 1982

Hansen, Hans 1607

Hansen, Hans Nikolaj 1520

Hansen, Heinrich 1818, 2000

Hansen, I. T. 1627, 1648, 1663

Hansen, Peter 1927

Hansen, Sigvard 1723, 1725

1727, 1784, 1892, 1894

Haslund, Otto 1434

Hellesen, Hanne 1614

265


index

Hellquist, Carl Gustaf 1914

Helme, Helge 1665

Henningsen, Erik 1749

Henrichsen Bremsen, Charles 1764

Henrichsen, Carsten 1705, 1766

Hogarth, William 2006

Holland, Sebastopol Samuel 1755

Hollandsk maler 1528, 1535, 1893

Holm, H. G. F. 1972, 1973, 1977

Holst, Johannes 1852

Holsøe, Carl 1934

Holten Skovgaard, Suzette 1930

Hondius I, Hendrick 2009

Houbron, Anatole Frédéric 1920

Hulk, Hendrik 1820

Hummel, Theodore 1856

Huysmans, Cornelis, tilskrevet 1544

Hyon, Georges-Louis 1905

Hörner, Johan 1401, 1402

I

Ilsted, Peter 1991, 1992, 1993

1994, 1995, 1996, 1997

Italiensk kvindelig kunstner 1937

Italiensk maler 1437, 1438, 1439

1521, 1527, 1548, 1554, 1565, 1566

1567, 1583, 1586, 1591, 1998, 1999

J

Jacob, Alexandre 1708

Jacobsen, August 1730

James, David 1837

Jastrau, Viggo 1655

Jensen, C. A. 1879

Jensen, I. L. 1441, 1442, 1443

Jensen, I. L., skole 1417

Jerichau, Harald 1758, 1989

Jerichau, Holger H. 1911

Jernberg, August 1569

Jespersen, Henrik 1504

Johannsen, P. W. 1949

Johansen, Viggo 1481, 1776

Jordan, Marcus 2019

Juel, Jens 1951

Juel, Jens, tilskrevet 1574 1871

Juel, Jens, skole 1612

K

Keirincx, Alexander, tilskrevet 1551

Kieldrup, A. E. 1621

Kiesewetter, Wilhelm 1606

Kiærschou, F. C. 1622, 1826

Kiærschou, F. C., stil 1908

Knorr, Hugo 1415

Koch, Max Friedrich 1788

Koefoed, H. C. 1731

Kondratenko, G. P., tilskrevet 1458

Konstantin-Hansen, Elise 1719

Kornbeck, Peter 1624

Kraft, Frederik 1910

Krilatov, Valeri 1461

Krilov, Boris 1460

Krohg, Christian 1858

Krøyer, Marie 1473

Krøyer, P. S. 1990, 2022

Kyhn, Vilhelm 1487, 1918

Købke, Christen 1412, 1428

1958, 1959, 1965

Kølle, C. A. 1623, 1736

L

la Cour, Janus 1403, 1404, 1430

1431, 1488, 1498, 1758, 1987

Lahde, G. L. 2010, 2012, 2015

Landt, Frants 1850

Langer, Viggo 1633, 1634

1637, 1675, 1681

Larrue, Guillaume 1667

Larsen, Adolph 1931

Larsen, Knud 1494

Le Grand, A. C., tilskrevet 1945

Lebedeff, M. 1467

Libert, Georg Emil 1683, 1703

1770, 1826, 1917

Linton, William 1638

Locher, Carl 1470, 1847

Lorentzen, C. A. 1406

Lorrain, Claude, kopi efter 1543

Lorrain, Claude, stil 1545

Loschkin, A. 1469

Louise, Dronning 1975

Lund, Carl O. J. 1639, 1926

Lundbye, Johan Thomas 1950, 1951

1952, 1953, 1962

Lunde, Anders 1489

Lübbers, Holger 1825, 1828

1831, 1833, 1864

Lützen, N. A. 1765

Lützhøft, Nicolaus 1935

Læssøe, Thorald 1625

Löffler, August 1673

Löwstadt-Chadwick, Emma 1760

M

Macco, Georg 1813

Mackeprang, Adolf 1512, 1514, 1519

Mahu, Cornelis, ?, tilskrevet 1556

Maillard, Emile 1855

Malmström, August 1523

Marstrand, Wilhelm 1413, 1427, 1432

1446, 1778, 1955, 1956

1957, 1964, 1966, 1970, 1976

Matham, Jacob 2007, 2009

Matthison-Hansen, Hans 1880

Maufra, Maxime Émile Louis 1653

Melbye, Vilhelm 1408, 1457, 1863

Menzel, Adolph von, stil 1878

Mercator, Gerard 2016

Merker, Max 1810

Meyer, Carl V. 1787

Miralles Y Galup, F., tilskrevet 1644

Moltke, Harald 1453

Monies, David 1595, 1596

Morgan, Walter Jenks 1672

Mourier-Petersen, Christian 1472

Murillo, Esteban, stil 1553

Mücke, Karl Anton Heinrich 1537

Münster, Sebastian 2017

Møllback, Christian 1620

Møller, Carl 1436

Møller, I. P. 1424

Mønsted, Peder 1479, 1482, 1484

1486, 1497, 1505, 1506, 1726, 1808

266 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

N

Neumann, Carl 1865

Neumann, Johan 1843, 1849

Nielsen, Christian Vilhelm 1978

Nielsen, Otto 1859

Noble, James Campbell 1769

Nordahl, Joh. 1803

Noterman, Zacharias 1687

O

Olga, Storfyrstinde 1988

Olrik, Henrik 1791

Olsen, Chr. Benjamin 1827, 1848

Ortelius, Abraham 2016

Ostade, Adriaen van 2004

Ottesen, O. D. 1790

P

Pacht, Vilhelm 1887

Palamedes, A., tilskrevet 1534

Panitzsch, Robert 1774

Pauelsen, Erik 1581

Pauelsen, Erik, ? 1767

Pedersen, Ole 1907


index

Pedersen, Viggo 1510, 1698, 1809

1824, 1933, 1936

Perov eller Peroff, V. G. 1468

Petersen, Carl 1697

Petersen, Edvard 1709, 1924

Petersen, Emanuel A. 1449

1450, 1454, 1455

Petersen, O. 1939

Petersen, Vilhelm 1748

Petzholdt, Fritz 1405, 1410

1422, 1426, 1435

Philipsen, Theodor 1696, 1955, 2022

Pilo, Carl Gustav, skole 1584

Plum, August 1509

Point, Armand, tilskrevet 1669

Potter, Adolphe 1747

Probst, Georg Balthasar 2018

Probst, Johann Friedrich 2020

Pyne, James Baker 1906

Q

Quaglio, II, Lorenzo, tilskrevet 1819

Qvistorff, Victor 1658, 1851

R

Rabes, Max Friedrich 1904

Randrup, M. 1909

Rasmussen Eilersen, E. 1783

Rasmussen, Georg Anton 1866

Rasmussen, I. E. C. 1451, 1834

Rasmussen, N. P. 1686

Redmore, Henry 1835

Richardt, Ferdinand 1763

Richardt, Johan Carl 1604

Ring, L. A. 1471, 1474

1485, 1492, 1500

Ring, Ole 1507

Riou, Édouard, tilskrevet 1656

Roed, Jørgen 1411

Rohde, Frederik 1425

Rohde, Johan 1645

Roos, Johann Heinrich, stil 1560

Rosenstand, Vilhelm 1976

Rubens, P. P., kopi efter 1550, 1570

Rugendas, Johann Moritz 1613

Rump, Godtfred 1740

Ruscelli, Girolamo 2017

Russisk maler 1459, 1463, 1466

Ruths, Johann Valentin Georg 1734

Rørbye, Martinus 1433, 1951, 1960

1961, 1966, 1967, 1969

Raadsig, Peter 1508, 1695

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

S

Salmson, Hugo Frederik 1979

Saltoft, Edvard 1602

Sannom, Charlotte 1692

Saxesen, P. L. 2011

Schaupp, Richard 1900

Scheuermann, Carl Georg 1739

Schiøtt, August 1922

Schleicher, Carl 1913

Schleisner, C. A. 1811

Schmidt, Alexander 1891

Schovelin, Axel 1781, 1925

Schrider (Schrieder), Jacob 1592

Schumacher, Harald 1903

Schwartz, Frans 1884

Schäuffelin, Hans Leonhard 2003

Seupel, Johann Friedrich 1702

Siegumfeldt, Hermann Carl 1870

Simensen, Sigvald 1929

Simonsen, Niels 1423

Simonsen, Simon 1502, 1503, 1718

Sinding, Knud 1814

Skovgaard, Joakim, ? 1885

Skovgaard, P. C. 1476

1477, 1478, 1780

Slott-Møller, Agnes 1738

Slott-Møller, Harald 1713, 1883

Somerset, Richard Gay 1789

Sonderland, Fritz 1511

Sonne, Jørgen 1700, 1704

Spansk maler 1873

Spohler, Jan Jacob 1682

Stock, Andries Jacobsz. 2009

Storch, Frederik 1912

Stæhr-Olsen, Fritz 1715

Swoboda, Rudolph 1685

Syberg, Fritz 1822

Sødring, Frederik 1409, 1429

Sørensen, C. F. 1419, 1421, 1844, 1867

Sørensen, Eiler 1729

T

Teniers, den yngre, David, ?, stil 1536

Tesar, Heinz 1589

Tetar van Elven, P. H. T. 1714

Therkildsen, Michael 1499, 1716

Thomsen, Fritz Gotfred 1501

Thorenfeld, Anton 1797, 1846

Thornam, Emmy 1598, 1600

Thorvaldsen, Bertel 1440

Tilemann-Petersen, Christian 1775

Tilly, Claus Christian 1916

Tornøe, Wenzel 1792

Toscano, Giovanni 1886

Troyon, Constant, tilskrevet 1722

Tuxen, Laurits 1707, 1842

Tysk maler 1532, 1559, 1579

U

Ubekendt kunstner 1948

Ubekendt maler 1462, 1522

1525, 1526, 1530, 1531

1538, 1539, 1540, 1541, 1552, 1555

1557, 1568, 1576, 1580, 1582, 1593

1594, 1608, 1611, 1676, 1678, 1720

1756, 1771, 1772, 1787, 1796, 1804

1805, 1806, 1823, 1857, 1860, 1876

1890, 1898, 1954, 1981, 1985, 2013

Ubekendte miniaturemalere 1943

1944, 1946, 1947

V

Vauthier, P. L. L., ?, stil 1657

Vedel, Herman 1895, 1899

Velazquez, Diego, kopi efter 1552

Vermehren, Frederik 1816

Vermehren, Yelva 1616

Vescovi, A. 1840

Viertel, Carl 1882

Vigée le Brun, E, kopi efter 1575, 1587

W

Wandel, Sigurd 1794

Wang, Aage 1728

Wardle, Arthur 1701

Watson, James 2005

Westin, Frederick, stil 1585

Wilhardt, Peter H. 1915

Winther, Frederik 1491, 1711

Wouverman, Philip, tilskrevet 1524

Wuttke, Carl 1636

Z

Zacho, Christian 1547

1691, 1762, 1785

Zatzka, Hans 1588

Zillen, Johannes Wilhelm 1751

Zocchi, Guglielmo 1546

Zorn, Anders 2023, 2024

Ø

Ølsted, P. 1490, 1735

Å

Aagaard, C. F. 1483, 1710

1733, 1798, 1799, 1800

Aagaard, N. M. 1677

267


VI SØGER EFFEKTER...

TIL VORES SPECIAL ONLINE-AUKTIONER

SOM AFHOLDES TIRSDAGE KL. 18

PÅ WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

BØGER

1. TIRSDAG I MÅNEDEN

S E BA ST IAN HAUGE LE RC H E T E L 3343 6939

MØNT ER

2. TIRSDAG I MÅNEDEN

M IC HAE L FORNIT Z T E L 3343 6833

V IN

3. TIRSDAG I MÅNEDEN

H E N RIK C H RIST E NS E N T E L 3343 694 8

VÅBEN

4. TIRSDAG I MÅNEDEN

DAV ID UTZON-F R ANK T E L 7027 6996

Vi har åbent hverdage 11-17, lørdage 10-14

for eftersyn, vurdering samt afhentning

på Amerika Plads 11, 2100 København Ø

Se mere på www.bruun-rasmussen.dk

268 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


HAR DE BESØGT VORES

ONLINE-AUKTIONER?

Hvis ikke, skyldes det måske, at vi ikke har

givet Dem en ordentlig introduktion til

denne forunderlige verden.

Vi håber, at De stadig har mod på at prøve.

Tirsdag den 8. marts kl. 19-21 afholder

vi et introduktions seminar til vores Online-

auktioner hos Bruun Rasmussen Havnen

Amerika Plads 11, 2100 København Ø.

Her vil vi gennemgå vores hjemmeside

samt vise Dem hvorledes man byder på en

Online-auktion.

Ring og tilmeld Dem allerede nu.

Seneste tilmelding er den 24. februar

til Kasper Nielsen på email

k.nielsen@bruun-rasmussen.dk

eller på 7027 6080.

Vi ser frem til at byde Dem velkommen.

PS. Arrangementet er naturligvis gratis

– og vi byder på en let forfriskning.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

269


Auktioner...

– Få dit daglige

hammerslawww!

EFFEKTER TIL SALG PÅ KOMMENDE ONLINE AUKTIONER

- EFTERSYN I UGEN INDEN SAMT I AUKTIONSUGEN

Auktion 509 - sælges onsdag den 2. marts kl. 20

Peder Mønsted: Portræt af sydlandsk kvinde

Sign. P. Mønsted 1894. Malt på træ. 27 x 21

Vurdering 10.000 - 15.000

Paul Fischer: Guitarspillende kvinde

Sign. Paul Fischer Båstad August 1908. Olie på lærred. 41 x 33

Vurdering 20.000 - 25.000

Auktion 510 - sælges tirsdag den 8. marts kl. 20

Albert Bertelsen: "Fjeldbillede"

Sign. Albert Bertelsen 1976. Olie på lærred. 60 x 80

Vurdering 20.000

Lågkrukke fra Kgl. P.

Stand stemplet af Knud Andersen. H. 22

Vurdering 12.000 - 15.000

www.bruun-rasmussen.dk

270 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


ER DET MON NOGET VÆRD?

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

KONTAKT EN

VURDERINGSSAGKYNDIG

PÅ TELEFON 7027 6080

ELLER SEND EN MAIL TIL

havnen@bruun-rasmussen.dk

Vi har åbent hverdage 11-17, lørdage 10-14

for eftersyn, vurdering samt afhentning

på Amerika Plads 11, 2100 København Ø

Se mere på www.bruun-rasmussen.dk

271


kommende auktion

BREDGADE

V I N A U K T I O N 7 4 0

EFTERSYN: 11. - 14. MARTS KL. 11 - 17

AUKTION: 14. MARTS KL. 17

272 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


kommende auktion

BREDGADE

Ove Sprogøe’s samling vil indgå

i forårets auktion over moderne kunst

”Hele Danmark” kendte nu afdøde Ove Sprogøe for hans fine

skuespil, såvel på teatret som på det hvide lærred. Men at Ove

Sprogøe også havde en bredtfavnende interesse for moderne

kunst, er nok nyt for de fleste.

Bruun Rasmussen er derfor glade for at kunne præsentere

et udvalg fra denne lille, fine samling, der gennem

mange år prydede Ove Sprogøe’s hjem i Kastrup.

M O D E R N E A U K T I O N 7 4 1

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

EFTERSYN: 6. - 11. APRIL

AUKTION: 12. - 15. APRIL

Tetsumi Kudo: Fuglebur

273


omregningstabel

EXCHANGE TABLE

dkk euro

1.000 135

2.000 275

3.000 400

4.000 550

5.000 675

6.000 800

7.000 950

8.000 1.100

9.000 1.200

10.000 1.350

15.000 2.000

20.000 2.700

25.000 3.400

30.000 4.000

35.000 4.700

40.000 5.400

45.000 6.000

50.000 6.700

55.000 7.400

60.000 8.000

65.000 8.700

70.000 9.400

75.000 10.000

80.000 10.500

85.000 11.500

90.000 12.000

95.000 13.000

dkk euro

100.000 13.000

110.000 15.000

120.000 16.000

130.000 17.000

140.000 19.000

150.000 20.000

160.000 21.000

170.000 23.000

180.000 24.000

190.000 26.000

200.000 27.000

225.000 30.000

250.000 34.000

275.000 37.000

300.000 40.000

325.000 44.000

350.000 47.000

375.000 50.000

400.000 54.000

425.000 57.000

450.000 60.000

475.000 64.000

500.000 67.000

525.000 70.000

550.000 74.000

575.000 77.000

600.000 80.000

dkk euro

650.000 87.000

700.000 94.000

750.000 100.000

800.000 107.000

850.000 114.000

900.000 120.000

950.000 128.000

1.000.000 135.000

1.100.000 150.000

1.200.000 160.000

1.300.000 175.000

1.400.000 190.000

1.500.000 200.000

1.600.000 215.000

1.700.000 230.000

1.800.000 240.000

1.900.000 255.000

2.000.000 270.000

2.100.000 280.000

2.200.000 300.000

2.300.000 310.000

2.400.000 325.000

2.500.000 335.000

3.000.000 400.000

3.500.000 470.000

4.000.000 540.000

5.000.000 675.000

Ved omregning fra dkk til euro er anvendt nationalbankens officielle valutakurs på tidspunktet for

udarbejdelse af kataloget.

Beløbet i euro er afrundet til et tal, der efter Bruun Rasmussens skøn fremtræder på en præsentabel

måde i forhold til beløbet i dkk.

Der bydes altid i dkk. Bruun Rasmussen gør opmærksom på at valutakursen ved betaling med euro

kan være forskellig fra den ovennævnte.

For the conversion from DKK into Euro, Bruun Rasmussen has used the official rate of exchange from Denmarks

Nationalbank (the Danish national bank) at the time of preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's judgment, roughly adjusted to presentable figures.

The bidding always takes place in DKK. Please note that the rate of exchange, when paying in Euro, may deviate

from the above-mentioned rate.

274 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


24 timers hammerslagsoplysning

24 HOURS HAMMER PRICE INFORMATION

De kan døgnet rundt ringe til vores

automatiske telefonsvarer og få

oplyst salgsresultater.

33 43 69 08

Ring til Bruun Rasmussen på 33 43 69 08

De bliver budt velkommen af vores automatiske

telefonsvarer, hvorefter De taster 1

(Tast 2 for oplysninger på engelsk)

(Tast 3 for oplysninger på tysk)

Vælg afdeling:

Tast 1 for Bruun Rasmussen Bredgade

Tast 2 for Bruun Rasmussen Havnen

Tast 3 for Bruun Rasmussen Vejle

Indtast auktions-nummer

(denne auktion har nr. 739)

og afslut med “firkant”

Indtast katalog-nummer og afslut med

“firkant”

Hammerslagsprisen oplyses herefter

Ønsker De flere priser fra samme auktion

tast 1

Ønsker De oplysning om en anden auktion

tast 2

Ønsker De oplysning om en anden afdeling

tast 3

Ønsker De personlig betjening tast 9

De kan indtaste imens der tales.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

Recorded auction results are

available 24 hours by calling.

+45 33 43 69 08

Call Bruun Rasmussen + 45 33 43 69 08

You are welcomed by our answering

machine after which you press 2

(press 1 for information in Danish)

(press 3 for information in German)

Choose department:

Press 1 for Bruun Rasmussen Bredgade

Press 2 for Bruun Rasmussen Havnen

Press 3 for Bruun Rasmussen Vejle

Dial auction number

(present auction is No. 739)

and press “pound sign”

Dial lot number and press “pound sign”

The hammer price is informed.

Should you require hammer prices of further

lots from same auction press 1

Should you require information of any other

auction press 2

Should you require information of any other

department press 3

For personal assistance press 9

You are able to press the keys during the

recorded instructions.

275


salgspriser PRICES REALIZED, BUYERS PREMIUM NOT INCLUDED

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

202 4.500

203 4.500

206 3.400

208 7.000

210 7.000

212 6.500

213 3.000

214 18.000

218 4.500

221 8.500

225 3.800

231 12.000

232 5.000

238 4.500

241 15.000

242 3.500

249 5.700

253 5.000

256 6.500

258 6.000

261 7.500

264 6.000

265 6.500

266 5.500

268 6.500

271 14.000

274 5.500

276 29.000

278 7.000

279 5.500

280 5.500

281 4.000

282 5.000

283 3.500

285 5.000

286 7.500

288 7.500

291 3.500

292 5.500

293 3.500

295 14.000

297 4.500

298 6.500

300 5.500

305 2.700

313 8.000

321 18.000

322 4.800

324 4.000

325 4.000

328 7.000

329 5.000

331 7.200

335 4.500

338 42.000

341 4.500

345 4.400

348 4.500

349 10.500

350 3.700

352 5.500

356 3.000

357 5.000

360 15.000

365 10.000

367 5.000

372 25.000

373 7.500

374 55.000

378 12.000

380 5.000

381 6.000

382 6.500

383 4.800

385 7.500

387 5.500

388 4.000

389 5.000

395 6.000

399 17.000

400 13.000

402 10.000

416 11.000

419 15.000

420 3.300

428 25.000

433 18.000

434 9.000

436 14.000

437 11.000

439 8.000

440 6.000

441 6.000

443 1.800

445 9.500

446 24.000

447 1.500

448 4.000

451 6.500

461 4.000

467 15.000

468 4.500

472 5.500

475 4.500

476 12.500

477 5.500

478 6.500

479 6.000

480 6.000

481 2.500

482 29.000

484 3.000

485 20.000

488 17.000

489 2.200

490 3.000

492 5.500

495 3.000

496 4.000

504 7.000

513 3.800

514 12.000

517 4.500

519 3.800

520 21.000

528 4.200

530 45.000

533 7.000

538 3.800

542 17.000

549 5.800

551 14.500

559 7.500

565 8.000

573 8.000

575 4.000

580 20.000

582 3.500

583 7.500

584 11.500

586 5.000

588 7.000

589 6.000

592A 3.000

593 33.000

595 5.000

598 14.000

599 5.000

600 4.000

604 1.800

608 5.500

611 9.500

612 13.000

613 3.500

617 8.000

622 27.000

628 3.000

630 27.000

631 4.000

633 3.000

634 11.000

635 15.500

636 3.500

638 11.500

639 7.000

640 8.000

641 5.000

643 5.500

644 2.700

647 12.000

648 5.500

651 5.500

653 5.000

656 6.000

663 3.500

665 6.000

666 4.500

667 5.000

668 3.000

671 6.500

673 20.000

676 26.000

677 5.200

678 8.000

690 5.500

696 5.000

701 5.500

703 3.500

704 12.000

706 3.800

715 5.000

716 12.000

722 3.600

724 5.000

725 22.000

726 8.500

728 4.500

734 10.000

737 5.800

739 13.000

741 5.600

746 48.000

751 18.500

754 3.500

756 10.000

758 9.000

759 27.000

764 3.000

770 8.700

771 26.000

772 15.000

774 12.500

779 42.000

781 21.000

783 4.500

785 6.000

787 14.000

791 35.000

794 13.200

801 5.500

803 8.500

810 8.000

815 3.000

824 30.000

826 8.500

828 5.000

832 54.000

834 1.500

835 3.000

836 5.800

837 18.000

840 16.000

841 8.000

842 16.000

843 11.000

845 22.000

846 2.000

847 7.000

849 11.000

851 4.000

852 9.500

853 21.000

856 7.000

859 4.500

860 3.000

861 7.000

863 3.500

865 5.500

872 4.500

874 3.000

877 2.000

885 2.000

1205 2.200

1208 75.000

1209 10.000

1211 23.000

1212 11.000

1213 5.000

1214 2.800

1215 30.000

1216 1.500

1217 9.000

1218 7.000

1219 6.000

1220 9.500

1221 5.000

1222 34.000

1223 30.000

1225 120.000

1226 10.000

1227 5.000

1231 30.000

1232 70.000

1233 21.000

1234 52.000

1235 40.000

1236 26.000

1237 9.000

1238 15.000

1239 3.500

1240 3.500

1241 6.000

1242 1.500

1243 20.000

1244 3.000

1245 6.000

1246 20.000

1247 22.000

1249 8.000

1250 14.000

1251 19.000

1252 9.000

1254 31.000

1255 10.000

1256 23.000

1258 21.000

1259 2.400

1263 16.000

1264 30.000

1265 13.000

1266 55.000

1267 45.000

1268 28.000

1269 4.000

1270 13.000

1271 9.000

1272 26.000

1273 7.500

1277 7.000

1279 8.000

1280 6.000

1283 8.000

1284 5.500

1285 12.000

1286 28.000

1287 19.000

1288 30.000

1289 80.000

1290 25.000

1291 4.000

1292 5.500

1293 4.000

1294 6.000

1296 4.000

1297 63.000

1298 50.000

1300 36.000

1301 12.000

1302 4.000

1304 3.000

1306 7.000

1307 3.000

1308 3.000

1309 8.500

1310 21.000

1311 12.000

1312 12.000

1313 13.000

1314 9.000

1315 5.000

1316 7.000

1317 3.000

1318 36.000

1319 1.800

1320 5.000

1321 12.000

1323 12.000

1324 7.000

1325 14.000

1328 19.000

1329 52.000

1331 300.000

1332 4.500

1333 10.000

276 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


salgspriser PRICES REALIZED, BUYERS PREMIUM NOT INCLUDED

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1336 20.000

1337 11.000

1338 23.000

1339 58.000

1340 55.000

1341 10.000

1342 28.000

1343 2.700

1345 36.000

1346 25.000

1348 4.800

1353 4.500

1354 5.000

1356 6.000

1357 5.000

1364 27.000

1366 20.000

1367 18.000

1369 5.000

1371 2.000

1372 11.000

1375 3.500

1376 11.000

1377 5.500

1378 6.000

1379 4.000

1380 5.000

1381 5.200

1382 4.500

1383 3.800

1384 4.500

1386 11.000

1387 9.000

1391 12.000

1392 15.000

1393 14.000

1394 8.000

1395 11.000

1396 13.500

1397 14.000

1398 4.000

1399 36.000

1400 3.500

1401 14.000

1402 4.000

1403 41.000

1404 40.000

1405 5.000

1406 28.000

1407 12.000

1408 2.000

1409 41.000

1410 3.500

1411 6.000

1412 30.000

1413 6.500

1414 3.000

1415 5.500

1416 3.200

1417 2.000

1418 4.000

1419 8.000

1420 3.000

1421 9.000

1422 6.800

1423 7.000

1426 1.200

1427 2.200

1430 12.000

1432 1.000

1434 4.200

1435 24.000

1436 25.000

1437 2.800

1439 5.500

1440 3.000

1442 3.800

1443 16.000

1447 1.300

1448 18.000

1450 2.500

1452 4.200

1454 4.500

1455 24.000

1458 6.000

1459 40.000

1460 10.000

1461 19.000

1462 4.200

1464 10.000

1466 24.000

1467 6.000

1468 3.000

1469 5.000

1472 28.000

1473 7.500

1474 3.500

1475 7.000

1476 4.800

1477 2.000

1479 2.500

1480 4.600

1481 1.600

1483 3.800

1485 7.500

1486 3.500

1487 3.500

1489 2.500

1490 2.800

1491 8.000

1492 5.500

1493 4.500

1494 7.000

1495 9.000

1496 10.500

1497 11.500

1498 28.000

1500 3.500

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739

1501 4.000

1502 1.500

1504 8.000

1505 3.600

1507 10.500

1508 14.000

1509 18.000

1511 16.000

1512 21.400

1513 29.000

1514 7.000

1515 15.000

1516 8.000

1517 3.000

1518 3.000

1521 4.000

1522 3.500

1523 9.500

1524 3.500

1525 4.000

1526 7.000

1527 8.500

1528 2.000

1533 2.900

1534 24.000

1537 7.000

1538 4.000

1540 3.500

1542 10.000

1543 3.500

1545 3.000

1546 3.000

1549 5.500

1551 14.000

1552 2.500

1553 2.000

1556 7.000

1558 1.600

1559 900

1560 1.400

1561 3.000

1562 2.000

1564 4.000

1566 6.000

1567 16.000

1571 6.000

1573 2.500

1575 1.500

1577 14.000

1579 3.500

1580 2.000

1581 5.000

1585 9.000

1586 3.500

1589 8.000

1591 9.000

1592 4.500

1594 13.500

1595 10.000

1596 12.000

1597 18.000

1598 13.000

1599 22.000

1600 8.000

1601 4.500

1604 12.000

1605 70.000

1606 5.500

1611 4.500

1612 11.000

1613 3.000

1615 6.000

1616 4.000

1617 3.000

1618 13.500

1621 20.000

1623 10.000

1624 14.000

1625 11.000

1626 20.000

1627 13.500

1628 15.000

1629 18.000

1634 12.000

1635 16.000

1636 11.500

1637 12.000

1638 6.000

1639 11.000

1640 7.000

1641 6.000

1642 8.500

1643 10.500

1644 9.000

1645 5.500

1646 5.500

1647 4.000

1648 3.500

1650 9.000

1651 42.000

1652 4.000

1653 4.000

1654 11.500

1655 15.000

1657 16.000

1658 6.200

1659 10.000

1660 10.500

1661 9.000

1662 4.500

1663 5.000

1664 6.500

1665 7.000

1666 3.000

1667 4.000

1669 3.000

1670 30.000

1672 8.000

1674 4.500

1675 4.000

1676 16.500

1677 19.000

1678 27.000

1679 51.000

1680 4.700

1681 38.000

1682 8.000

1683 12.000

1684 6.500

1685 4.000

1686 5.000

1687 75.000

1688 27.000

1689 25.000

1690 10.000

1693 4.500

1694 16.000

1695 25.000

1696 5.000

1698 14.000

1699 44.000

1700 16.000

1701 5.500

1702 13.000

1703 25.000

1704 28.000

1705 45.000

1706 6.500

1707 4.000

1709 12.000

1711 10.000

1712 12.000

1713 6.000

1714 7.500

1717 7.000

1718 3.500

1723 11.000

1726 11.000

1727 8.000

1728 50.000

1729 4.500

1731 10.000

1733 10.000

1734 13.000

1735 14.000

1736 3.000

1738 11.000

1741 25.000

1742 20.000

1743 8.000

1744 95.000

1745 34.000

1748 3.000

1750 15.500

1751 15.000

1753 40.000

1754 18.000

1755 12.000

1757 15.000

1758 7.500

1759 45.000

1760 30.000

1761 25.000

1762 12.000

1765 35.000

1766 14.500

1767 38.000

1768 5.500

1769 5.500

1770 3.500

1771 12.500

1772 6.000

1773 17.000

1779 20.000

1781 80.000

1782 9.000

1783 14.000

1784 13.000

1785 8.000

1786 45.000

1787 14.000

1788 6.000

1790 8.000

1791 100.000

1793 14.000

1794 30.000

1796 10.000

1798 4.800

1800 10.000

1805 105.000

1809 11.000

1810 20.000

1811 9.000

1812 13.000

1814 15.000

1815 22.000

1816 44.000

1817 30.000

1818 34.000

1820 140.000

1821 22.000

1824 5.500

1825 19.000

1826 25.000

1827 26.000

1829 13.000

1832 14.000

1833 32.000

1834 14.000

1835 90.000

1837 13.000

1839 5.000

1845 70.000

1846 18.000

1847 12.000

1848 15.000

277


salgspriser PRICES REALIZED, BUYERS PREMIUM NOT INCLUDED

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1851 6.000

1852 10.000

1854 15.000

1855 7.000

1856 9.000

1857 2.000

1858 95.000

1860 40.000

1861 80.000

1863 75.000

1864 36.000

1865 13.000

1867 6.000

1868 7.500

1869 4.500

1870 30.000

1871 18.000

1872 130.000

1873 15.000

1874 17.000

1875 18.000

1876 38.000

1877 4.500

1878 60.000

1879 75.000

1880 15.000

1882 22.000

1884 47.000

1885 47.000

1886 115.000

1888 4.000

1889 20.000

1890 65.000

1891 8.000

1894 6.000

1897 28.000

1898 33.000

1899 13.000

1900 230.000

1902 5.000

1903 8.500

1904 2.500

1905 3.800

1906 27.000

1907 28.000

1907a 115.000

1908 18.000

1909 8.000

1910 12.000

1911 10.000

1912 10.000

1913 42.000

1914 11.000

1915 6.700

1916 60.000

1918 4.000

1920 12.000

1921 18.000

1922 90.000

1923 9.000

1924 9.000

1925 13.000

1926 7.000

1927 8.000

1929 7.000

1930 16.000

1931 6.000

1932 4.000

1933 10.000

1934 4.200

1935 24.000

1936 13.000

1937 125.000

1938 7.000

1939 6.200

1940 16.000

1941 12.000

1942 11.000

1943 30.000

1944 43.000

1945 15.000

1947 12.000

1948 8.000

1949 8.000

1954 3.000

2001 100.000

2002 100.000

2004 135.000

2005 155.000

2006 40.000

2010 125.000

2012 400.000

2013 400.000

2014 50.000

2015 75.000

2016 55.000

2017 110.000

2019 160.000

2020 3.500.000

2021 150.000

2022 220.000

2023 75.000

2026 500.000

2027 60.000

2029 120.000

2030 1.500.000

2034 750.000

2038 120.000

2040 18.000

2042 240.000

2043 45.000

2045 170.000

2046 85.000

2047 110.000

2048 150.000

2050 260.000

2051 100.000

2054 40.000

2055 190.000

2056 48.000

2057 160.000

2058 180.000

2059 65.000

2061 160.000

2063 15.000

2064 170.000

2068 380.000

2071 105.000

2075 30.000

2076 30.000

2078 30.000

2079 70.000

2080 55.000

2081 280.000

2082 650.000

2084 100.000

2086 100.000

2087 75.000

2088 125.000

2089 150.000

2090 380.000

2093 58.000

2094 130.000

2095 160.000

2096 180.000

2097 140.000

2098 95.000

2099 135.000

2100 25.000

2102 30.000

2103 70.000

2104 180.000

2105 210.000

2106 45.000

2107 60.000

2108 200.000

2109 13.000

2110 6.000

2111 15.000

2112 6.000

2113 10.000

2114 18.000

2115 50.000

2117 12.000

2118 7.000

2120 20.000

2121 6.500

2122 36.000

2124 18.000

2126 2.200

2127 13.000

2128 28.000

2129 10.000

2130 8.000

2132 25.000

2133 1.200.000

2134 200.000

2135 48.000

2136 8.000

2137 5.500

2138 8.000

2139 60.000

2142 20.000

2143 13.000

2144 38.000

2145 125.000

2146 90.000

2147 17.000

2148 6.500

2149 70.000

2150 80.000

2151 13.000

2152 18.000

2153 28.000

2154 13.000

2155 45.000

2156 60.000

2157 24.000

2158 30.000

2159 8.000

2160 30.000

2161 17.000

2162 15.000

2163 70.000

2164 11.000

2165 45.000

2166 16.000

2168 5.000

2169 18.000

2170 28.000

2171 3.000

2172 25.000

2173 13.000

2174 10.000

2179 7.000

2180 15.000

2181 22.000

2182 7.000

2183 16.000

2184 7.000

2185 6.000

2186 5.500

2187 25.000

2188 50.000

2189 5.500

2193 7.000

2195 9.000

2198 24.000

2200 8.000

2202 32.000

2204 12.000

2205 12.000

2206 2.500

2207 7.000

2208 120.000

2209 23.000

2210 34.000

2211 40.000

2212 135.000

2213 25.000

2214 350.000

2215 9.000

2216 120.000

2217 9.000

2218 5.000

2222 55.000

2223 7.000

2224 7.000

2225 28.000

2226 125.000

2227 125.000

2228 9.000

2229 45.000

2230 28.000

2231 15.000

2232 4.500

2233 22.000

2234 50.000

2235 11.000

2236 4.000

2237 9.000

2238 16.000

2239 36.000

2240 10.000

2241 36.000

2242 10.000

2243 9.000

2244 8.000

2245 11.000

2247 13.000

2249 45.000

2250 30.000

2251 40.000

2253 6.000

2255 11.000

2257 15.000

2258 3.000

2262 9.000

2263 10.000

2265 7.000

2267 3.000

2268 38.000

2272 30.000

2273 11.000

2274 34.000

2275 27.000

2278 55.000

2279 40.000

2280 16.000

2281 8.000

2283 10.000

2286 15.000

2287 12.000

2288 14.000

2289 44.000

2290 4.000

2294 9.000

2296 30.000

2297 3.500

2298 20.000

2300 25.000

2301 11.000

2303 3.800

2304 10.000

2307 16.000

2309 15.000

2310 7.000

2311 14.000

2312 13.000

2313 10.000

2314 6.000

2315 30.000

2317 20.000

2319 40.000

2320 9.000

2321 8.000

2322 30.000

2323 23.000

2324 5.000

2325 5.500

2326 14.000

2327 7.000

2328 70.000

2330 24.000

2331 8.000

2333 27.000

2334 6.500

2335 58.000

2336 17.000

2337 12.000

2338 10.000

2339 90.000

2340 32.000

2341 12.000

2342 5.500

2349 6.500

2351 30.000

2353 20.000

2354 24.000

2355 70.000

2356 9.000

2357 17.000

2358 50.000

2359 65.000

2360 60.000

2361 6.000

2362 13.000

2363 36.000

2364 10.000

2365 20.000

2366 15.000

2367 6.500

2368 4.000

2369 15.500

278

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


salgspriser PRICES REALIZED, BUYERS PREMIUM NOT INCLUDED

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

2371 19.000

2372 10.000

2373 10.000

2374 28.000

2375 28.000

2376 28.000

2377 35.000

2379 24.000

2380 20.000

2382 60.000

2384 50.000

2385 15.000

2386 10.000

2388 9.000

2389 6.000

2391 40.000

2392 16.000

2393 10.000

2394 30.000

2395 14.000

2396 9.000

2397 15.000

2398 36.000

2399 16.000

2401 20.000

2402 45.000

2406 15.000

2407 16.000

2408 8.000

2409 9.000

2414 8.000

2416 38.000

2417 24.000

2418 17.000

2419 20.000

2421 6.000

2422 12.000

2424 12.000

2426 6.000

2427 5.000

2428 15.000

2429 12.000

2430 7.000

2432 5.500

2433 18.000

2434 18.000

2435 10.000

2436 10.000

2437 10.000

2438 8.000

2440 18.000

2443 23.000

2444 42.000

2445 13.000

2446 3.000

2447 47.000

2448 8.000

2450 4.000

2451 30.000

2452 26.000

2453 15.000

2454 52.000

2455 8.000

2456 15.000

2457 34.000

2458 24.000

2459 8.000

2460 34.000

2461 5.000

2462 13.000

2463 200.000

2464 40.000

2465 180.000

2467 21.000

2470 5.000

2471 17.000

2472 15.000

2473 13.000

2474 14.000

2475 22.000

2476 14.000

2477 22.000

2478 22.000

2479 9.500

2481 6.000

2482 20.000

2483 8.000

2484 6.500

2485 8.000

2486 3.000

2487 4.000

2488 17.000

2489 19.000

2490 22.000

2491 20.000

2493 27.000

2494 12.000

2495 7.000

2496 34.000

2497 15.000

2498 15.000

2499 18.000

2500 10.000

2501 8.000

2502 10.000

2503 26.000

2504 7.000

2505 12.000

2506 32.000

2507 36.000

2508 34.000

2509 26.000

2510 26.000

2511 17.000

2513 30.000

2514 14.000

2515 20.000

2516 13.000

2517 8.000

2518 9.000

2520 30.000

2521 32.000

2522 15.000

2523 38.000

2524 42.000

2526 24.000

2527 140.000

2529 8.000

2530 24.000

2531 16.000

2532 62.000

2533 20.000

2534 25.000

2535 10.000

2536 13.000

2537 165.000

2538 52.000

2540 13.000

2541 5.500

2542 14.000

2544 26.000

2546 52.000

2548 45.000

2549 23.000

2550 22.000

2551 17.000

2552 6.500

2553 25.000

2554 16.000

2555 16.000

2557 42.000

2558 22.000

2561 13.000

2562 9.000

2563 16.500

2564 10.000

2565 22.000

2569 22.000

2570 26.000

2572 18.000

2573 17.000

2574 14.000

2575 7.000

2576 8.000

2577 8.000

2578 10.000

2579 15.000

2580A 57.600

2581 9.000

2582 9.000

2584 6.000

2586 10.000

2587 13.000

2588 12.000

2589 60.000

2590 14.000

2595 11.000

2596 24.000

2598 10.000

2599 8.000

2600 7.500

2601 22.000

2602 22.000

2604 20.000

2605 7.500

2607 7.000

2609 22.000

2610 4.000

2612 55.000

2613 18.000

2615 14.000

2619 6.000

2620 14.000

2621 10.000

2624 20.000

2625 7.000

2626 27.000

2627 10.000

2628 7.000

2629 1.500

2630 3.500

2631 3.000

2632 8.000

2634 35.000

2635 4.000

2636 4.000

2637 20.000

2639 3.000

2640 2.800

2641 1.500

2642 3.000

2643 1.500

2644 17.000

2645 31.000

2646 3.200

2647 10.000

2648 13.000

2649 2.500

2650 8.000

2652 2.500

2653 1.600

2654 2.000

2655 18.000

2656 4.500

2657 8.000

2658 7.500

2660 7.500

2661 4.500

2662 54.000

2668 3.500

2671 5.000

2676 4.000

2677 13.500

2678 8.000

2679 7.000

2680 8.000

2682 7.000

2683 2.500

2684 4.800

2685 5.500

2686 9.500

2688 18.000

2689 2.500

2690 1.800

2691 2.700

2692 17.000

2693 15.000

2694 3.800

2695 11.000

2696 3.000

2697 11.000

2698 3.000

2699 8.000

2700 13.000

2701 10.000

2702 14.000

2705 10.000

2706 14.000

2707 6.000

2708 3.000

2709 12.000

2710 20.000

2711 9.000

2712 16.000

2713 5.000

2714 19.000

2716 2.500

2717 1.500

2718 13.500

2719 2.000

2720 3.800

2721 2.500

2723 13.000

2726 9.000

2727 5.000

2728 6.000

2732 4.500

2733 18.000

2735 36.000

2736 65.000

2737 4.000

2738 3.500

2739 5.000

2740 1.200

2741 6.000

2742 7.000

2743 5.000

2744 18.000

2745 7.500

2746 5.500

2747 4.000

2748 5.000

2749 6.000

2750 7.000

2751 6.500

2752 11.000

2754 9.000

2755 8.500

2758 1.000

2763 6.500

2766 11.000

2770 5.000

2772 3.000

2773 1.800

2775 4.500

2777 50.000

2778 16.000

2779 10.000

2783 30.000

2785 4.000

2787 15.000

2788 4.500

2789 5.000

2793 20.000

2794 2.500

2795 4.000

2796 6.000

2797 3.500

2798 5.000

2799 4.500

2802 14.000

2803 15.000

2806 29.000

2811 2.500

2813 3.200

2815 5.500

2816 14.500

2817 3.600

2825 15.000

2826 13.000

2828 17.000

2829 17.000

2830 11.000

2831 10.000

2834 16.000

2835 9.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739 279


katalogiseringsprincipper

EXPLANATION OF CATALOGUING PRINCIPLES

Forklaring vedr. kunstnernavne i katalogerne

Jens Juel: I henhold til vor opfattelse: Et originalt arbejde

af kunstneren, for hvis ægthed Bruun Rasmussen indestår i

henhold til købskonditioner § 9.

Nedennævnte forbehold ved katalogiseringer er foretaget

efter vor bedste overbevisning og tjener som vejledning for

køber, men kan ikke gøres til genstand for reklamationer.

Jens Juel tilskrevet: I henhold til vor opfattelse: Værket er

sandsynligvis fra kunstnerens tid og muligvis udført af denne.

Jens Juel's atelier/skole: I henhold til vor opfattelse: Udført

under kunstnerens indflydelse og antagelig fra dennes tid.

Jens Juel, (?): I henhold til vor opfattelse: Kan være udført af

kunstneren eller en senere kopi efter kunstneren.

Jens Juel, kopi efter/Jens Juel's stil/Jens Juel efterfølger:

I henhold til vor opfattelse: En senere gentagelse eller i stil

med kunstneren.

?: Yderligere forbehold for den i kataloget angivne beskrivelse.

Sign.: Efter vor overbevisning original signatur af kunstneren.

Bet.: I henhold til vor opfattelse: Kunstnersignatur er gengivet,

men ikke nødvendigvis udført af kunstneren.

Hvis ingen signatur nævnes i kataloget drejer det sig om

etantagelig usigneret arbejde.

Hvis ingen aldersangivelse nævnes i kataloget drejer det sig

om et antageligt nyere eller helt moderne arbejde.

For beskadigelse af ramme ydes ingen kompensation.

Ovenstående beskrivelse er Bruun Rasmussens opfattelse og

tjener som vejledning for køber. Det er ikke nogen garanti.

Køber skal selv overbevise sig om de forskellige katalognumres

autencitet og kondition.

Forkortelser:

* = Fuld moms

CD = Copy-Dan

L = Længde

B = Bredde

H = Højde

A F H E N T N I N G

280

D = Dybde

Diam. = Diameter

sst. = samme sted

U.r. = Uden ramme

kt. = Karat guld

ct. = Carat ædelstene

af møbler og større malerier og tæpper skal ske senest andendagen

efter auktionens afslutning af hensyn til eftersynet på

den kommende auktion, med mindre andet er aftalt. I modsat

fald kan vi se os nødsaget til uden yderligere varsel at sende de

købte effekter til opbevaring for købers regning og risiko.

Explanation of names of artists used in the catalogues

Jens Juel: In our opinion, an original work by the artist the

genuiness and authenticity of which is guaranteed by Bruun

Rasmussen according to the Conditions of Purchase § 9.

Below cataloguing reservations are made according to the best

of Bruun Rasmussen's knowledge. They are for guidance

only and cannot be subject to claims.

Jens Juel tilskrevet (ascribed to): In our opinion, probably a

work of the period of the artist, and possibly made by the artist.

Jens Juel's atelier (studio)/skole (school): In our opinion, a work

made under the influence of the artist, and probably of his period.

Jens Juel, (?): In our opinion, possibly a work by the artist, or

a (later) copy of the artist’s work.

Jens Juel, kopi efter (copy after)/Jens Juel's stil (style of)/

Jens Juel efterfølger (follower of): In our opinion, a later

copy of a work by the artist or in the artist's style.

?: Further reservations of the catalogue description.

Sign.: In our opinion, the work has been signed by the artist.

Bet. (inscribed): In our opinion, the inscription may be by a

hand other than that of the artist.

If no signature is mentioned in the catalogue the work is

apparently unsigned.

If no date is mentioned in the catalogue the work is apparently

from the last century or of comparratively resent date.

No compensation is given should the frame be damaged.

Above description is a statement of opinion by Bruun Rasmussen

and is to be considered only as guidance to the buyer

and not as a statement of fact. The buyer is to satisfy himself

of the authenticity and the condition of the works of art.

Abb.:

* = Full VAT

CD = Droit de Suite

L = Length

B = Width

H = Height

D I S PAT C H

D = Depth

Diam. = Diameter

sst. = Same place

U.r. = Unframed

kt. = Gold karat

ct. = Precious stone carat

Unless otherwise agreed, furniture, large paintings and carpets

must be collected no later than two days after the last

day of auction in order to facilitate the next viewing. We may

be compelled to send uncollected goods into storage at the

expense and risk of the buyer without further notice.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


moms og kunstnerafgift

VAT AND COPY-DAN INFORMATION

STANDARD

AUKTIONSOMKOSTNINGER

25 % - BRUGT MOMS

1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedrørende

moms ved handel på auktion med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter, der nu kan

handles til brugt moms.

Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger,

der skal tillægges moms, og ikke som tidligere varens

fulde pris. I auktionsomkostninger er indregnet ikke

fradragsberettiget moms.

FULDMOMS *

anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt

moms. Disse er mærket med en stjerne *. Købere skal

betale 20% i auktionsomkostninger, hvortil lægges 25%

moms af hammerslaget og auktionsomkostningerne.

REDUCEREDE AUKTIONS-

OMKOSTNINGER 20 %

betales af købere der opfylder følgende betingelser:

1. Danske momsregistrerede købere kan vælge at betale

20% i auktionsomkostninger + 25% moms af hele beløbet

(fuldmoms). Momsbeløbet kan køber modregne,

og betaler derved 20% i auktionsomkostninger.

2. Momsregistrerede købere i andre EU-lande kan, ved

at anvende deres EU-momsnr., undgå den danske

moms og derved betale 20% i auktionsomkostninger.

3. Alle købere med bopæl i et land uden for EU, der

opfylder de danske toldmyndigheders krav i forbindelse

med eksport, betaler derved 20% i auktionsomkostninger

(se købskonditioner, §3, Afgiftsfritagelse).

KUNSTNERAFGIFT

TIL COPY-DAN CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal

der opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20% excl. afgift

på værker af alle nyere danske og de fleste udenlandske

kunstnere. Disse værker er mærket CD for Copy-Dan ud

for katalognummeret.

For nærmere information henvises til købskonditionerne.

B A N K F O R B I N D E L S E

BUYER’S STANDARD PREMIUM

25% AUCTIONEERS’ MARGIN

SCHEME

As of 1 January 1995 new EC regulations came into

effect regarding the sale of secondhand goods, works

of art, collector’s items and antiques; these items may

now be traded under the Auctioneers’ Margin Scheme.

Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium

only is subject to VAT, i.e. the hammer price is exempted

from VAT. The buyer’s premium of 25% will thus

henceforth include non-refundable VAT.

FULL VAT *

will be charged on goods that cannot be traded under

the Auctioneers’ Margin Scheme. These lots are

marked with an asterisk*. The buyer pays the auction

premium of 20% plus 25% VAT on the hammer price

as well as the buyer’s premium.

BUYER’S REDUCED PREMIUM

20 %

is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:

1. Danish VAT registered buyers may choose to pay

the 20% buyer’s premium +25% VAT on the total

amount (Full VAT). The buyer may have the total VAT

refunded and thus pays 20% in buyer’s premium only.

2. VAT registered buyers in other EU countries may avoid

Danish VAT by using their VAT registration number

and thereby pay a buyer’s premium of 20% only.

3. Residents of countries outside the EU meeting the

Danish customs authorities’ requirements regarding the

export of goods pay the buyer’s premium of 20% only

(see Conditions of Purchase §3, Exemption from VAT).

ARTISTS’ ROYALTIES

PAYABLE TO COPY - DAN CD

Pursuant to current Danish legislation on Copyright an

artists’ royalty of 5% of the total price exclusive of VAT

(i.e. hammer price plus buyer’s premium 20%) shall be

collected on works of modern art by all Danish and most

foreign artists. These works are marked CD for Copy-Dan

next to the lot number.

For further information please refer to the Conditions of Purchase.

Danske Bank – Account 30014310970638 – IBAN DK4130004310970638 – Swift-BIC DABADKKK – Giro 9641 2055392 – CVR-nr. DK25472020

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739 281


købskonditioner

§ 1. BUDGIVNING

Køber er den byder, der får hammerslag. Den, der byder for

andre, hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af

købet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter

benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de

ønsker at afgive et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller afgive en kommission pr. brev eller fax eller byde

direkte pr. telefon, kunne dokumentere deres betalingsdygtighed

samt til enhver tid identificere sig. Bruun Rasmussen

er altid berettiget til at nægte at acceptere et bud, hvis på

forlangende ikke tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende

à conto betaling har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon

er muligt under visse forudsætninger, der afgøres af Bruun

Rasmussen. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejl eller fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne

service. Auktionarius bestemmer overbuddets størrelse og

træffer ligeledes afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.

§ 2. BETALING

For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgøres

købesummen som hammerslagsprisen med tillæg af 25% i auktionsomkostninger

inklusive afgift.

Visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms,

så udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes moms på

25% af hammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre

der sælges til fuldmoms fremgår af kataloget med

stjerne*.

Danske momsregistrerede købere skal overfor os oplyse deres

SE-/CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på de fakturaer,

hvor varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for

afgiftsfritagelse jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private

købere, som ligestilles med danske købere jvf. gældende

dansk lovgivning om handel med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan betales

kontant eller med Dankort, banknoteret check, rejsechecks,

Visa-, Master-, Diners Club- eller Eurocard. Personlige udenlandske

checks kan kun anvendes efter forudgående aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen

og under alle omstændigheder skal betaling finde sted

senest 8 dage efter fakturadatoen.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf

med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun

Rasmussen har afsendt påkrav herom til køber, er Bruun Rasmussen

berettiget til at annullere købet og bortsælge det købte

på ny auktion hos Bruun Rasmussen eller underhånden og

afkræve køber ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud

tilfalder den, der har indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af

effekter hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget

til at berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til

salg, er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne

effekter på auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bundet

282

af en af den misligholdende køber fastsat mindstepris. Den

misligholdende køber er ikke berettiget til at kræve udlevering

af effekter indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun

Rasmussen ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter

må anses at overstige forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en

køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser

over for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden

på den pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget

til at kræve et depositum som betingelse for accept af

fremtidige bud.

§ 3. AFGIFTSFRITAGELSE

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser,

betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver

ikke belastet af danske afgifter.

A. KØBERE MED BOPÆL I ET ANDET EU-LAND:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages for

at betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres

over for Bruun Rasmussen, som skal påføre momsnummeret

på fakturaen.

B. KØBERE MED BOPÆL UDEN FOR EU:

1 Forsendelse gennem speditør:

Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen

godkendt speditør, fritages for afgift.

2 Udførsel som rejsegods:

Der kan ske fritagelse for dansk afgift, når køberen selv medtager

det købte under forudsætning af, at følgende betingelser

er opfyldt:

Fakturaen skal være betalt, og den danske afgift på 25% af

fakturabeløbet skal være deponeret hos Bruun Rasmussen.

a Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms

refunderet, så snart Bruun Rasmussen har modtaget købsfakturaen

retur med påtegning om officiel indførsel fra det

endelige lands toldmyndighed eller anden på omsætningsafgiftsområdet

kompetent myndighed, hvis købet overstiger

DKK 1.200.

b Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få den

danske moms refunderet, efter at effekterne har været forevist

til toldbehandling i forbindelse med køberens udrejse

fra EU. Eksportørblanketten returneres til Bruun Rasmussen

efter at være forsynet med et toldvæsens attest for

udførslen, hvis købet overstiger DKK 300. Dette gælder også

for Færøerne og Grønland.

§ 4. AFGIFTSBETALING

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker at gøre

brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til brugtmoms/fuldmoms

på lige fod med private købere. Dette skal meddeles

os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

B. Momsregistrerede i Danmark kan vælge at købe til fuldmoms

med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger. Dette

skal meddeles os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

§ 5. UDLEVERING

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres

til køberen. Det købte henligger fra hammerslaget for købers

regning og risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter

hammerslaget, vil der blive opkrævet opbevaringsgebyr. Købte

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


varer, der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt

for købers regning ved auktion eller underhånden.

§ 6. FORSENDELSE

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende

købte varer, sker dette på købers regning og risiko.

Bruun Rasmussen kan således ikke drages til ansvar for skader

forvoldt på købte varer under forsendelse eller for forsvundne

forsendelser.

§ 7. KUNSTNERAFGIFT

TIL COPY-DAN CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der

opkræves 5% i følgeretsvederlag/kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20% excl. afgift,

på værker af alle nyere danske og visse udenlandske kunstnere.

Disse værker er mærket CD for Copy-Dan udfor katalognummeret.

Følgeretsvederlaget opkræves hos køber af Bruun

Rasmussen på vegne af kunstnernes organisation Copy-Dan, for

de kunstværker, der er omfattet af loven. Der skal ikke svares

Copy-Dan afgift, såfremt det enkelte kunstværk koster under

DKK 1.670 i hammerslagspris.

§ 8. EKSPORTTILLADELSE

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse,

hvor dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring

af kulturværdier i Danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette

blive meddelt den udenlandske køber umiddelbart efter hammerslaget.

Derefter vil Bruun Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget

på købers vegne, nu hvor prisen kendes. Gives

eksporttilladelse ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til

at overtage det købte til den opnåede pris, hvilket betyder at

købet bliver hævet for køber.

§ 9. KATALOGISERING

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde

og som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte

ændringer og modifikationer.

Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og

under anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker,

at de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering

eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i kataloget.

Afbildninger i kataloget er blot til identifikation og kan ikke

anvendes til vurdering af effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved selvsyn

på de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de

ønskede effekters stand.

Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for katalogets

trykning blandt lærde og eksperter herskende opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed eller

dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette

straks meddeles til Bruun Rasmussen.

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning, eller

såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet med væsentlige

fejl, der har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end

en korrekt katalogbeskrivelse må antages at ville have resulteret

i, er køber berettiget til at annullere købet, hvorefter den

samlede erlagte købesum, dog højst den i kataloget angivne

højeste vurderingspris tillagt auktionsomkostninger og evt.

moms, vil blive refunderet køber.

Væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller vægt

erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et køb

kan kun udøves af den, der købte den pågældende effekt hos

Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering

fremsættes skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter

købsdagen, og af at det købte inden samme frist returneres til

Bruun Rasmussen i den samme stand i enhver henseende, som

det købte var i på hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling

af renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve

anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,

dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser,

såfremt:

a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var i overensstemmelse

med den på dette tidspunkt gældende opfattelse

blandt lærde og eksperter.

b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt at

få fastslået et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige

processer, hvis gyldighed først blev anerkendt efter

katalogets udgivelsestidspunkt eller som ville have været

uforholdsmæssigt omkostningskrævende eller uigennemførlige

uden beskadigelse af den pågældende effekt.

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

KOMMISSIONER

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for

bydere, der ikke kan være til stede ved auktionen. Det er en

forudsætning, at kommissionen er Bruun Rasmussen i hænde

24 timer før auktionens start, så om nødvendigt bydernes

kreditværdighed kan undersøges. Bruun Rasmussen påtager

sig intet ansvar for eventuelle fejltagelser, der måtte opstå ved

brug af denne service.

KONDITIONSRAPPORTER

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand. Dette er

ment som en service for kunder, der ikke selv har mulighed for

ved selvsyn at undersøge numrene på eftersynet. Det understreges,

at de givne oplysninger ikke kan gøres til genstand for

reklamationer; her henvises til katalogteksten.

FRITAGELSE FOR

DANSK FULDMOMS

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i kataloget

er markeret med stjerne*.

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EUlande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private,

skal der ikke betales dansk moms, men moms i henhold

til de regler der gælder, hvor den udenlandske virksomhed er

momsregistreret. Det tilrådes at søge oplysning hos de lokale

myndigheder.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739 283


conditions of purchase

§ 1. BIDDING

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”.

Any person bidding on behalf of a third party shall be liable in

surety for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish

to make bids in person at the place of auction or commission

bids by letter or fax or direct telephone bids, should be able to

document their ability to pay and be able to provide proof of

identity at any time. Bruun Rasmussen is entitled to refuse to

accept a bid if, when requested, adequate security or adequate

payment on account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of

auction or by written commission. Telephone bidding is possible

within certain conditions made out by Bruun Rasmussen.

Bruun Rasmussen is not to be held responsible for any errors

that may occur using this service. The auctioneer shall have

absolute discretion as to the increment of the bids. The auctioneer

will also make decisions in all cases of doubt regarding

the bidding.

§ 2. PAYMENT

The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s

premium, including VAT, for lots sold subject to the special

VAT scheme for sales of Works of Art, Collectors’ items and

Antiques, and second-hand goods by Public Auction (hereinafter

called Special VAT).

Certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that

the purchase price is the hammer price plus an additional 20%

in buyer’s premium and VAT of 25% levied on both the hammer

price and the buyer’s premium. The lots subject to Full

VAT are indicated as such in the catalogue with an asterisk(*).

Danish VAT registered buyers shall provide us with documentation

of their SE-/CVR -number (VAT No.) as this has to be

quoted on the invoice for goods bought at full VAT.

For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply

(cf. Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers

from the EU who are considered as Danish buyers (cf. current

Danish legislation on Special VAT Scheme for Sales of Works of

Art, Collectors’ items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. Payment may be made in cash, by Dankort,

banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-, Master-, Diners

Club- or Eurocard. Personal foreign cheques may only be used

for payment by prior arrangement.

Payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later than

eight days from the date of the invoice.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight days

after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer, Bruun

Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell

the goods at a Bruun Rasmussen auction or privately, and to

demand reimbursement of any related losses from the defaulting

buyer. Any further profit on the sale shall be payable to the

person who had deposited the goods for sale by auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of

goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled

to set off its receivables against its payables to the defaulting

buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale, Bruun

Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun

Rasmussen auction without being bound by the reserve stipu-

284

lated by the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be

entitled to demand the surrender of goods deposited for sale

as long as the debt payable to Bruun Rasmussen has not been

discharged, regardless of whether the value of such goods may

be deemed to exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting

any future bids from such a purchaser.

§ 3. EXEMPTION FROM VAT

Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay

20% of the hammer price in buyer’s premium and shall not be

subject to Danish taxes and duties:

A. Buyers residing in another EU Member State:

Buyers are exempt from paying Danish VAT as long as they have

provided Bruun Rasmussen with documentation of their VAT

registration. The VAT number will then be quoted on Bruun

Rasmussen’s invoice.

B. BUYERS RESIDING OUTSIDE THE EU:

1 Dispatch through forwarding agent:

Lots exported through a forwarding agent approved by

Bruun Rasmussen are exempt from VAT.

2 EXPORT AS PERSONAL LUGGAGE:

Goods may be exempt from Danish VAT when the buyer

personally takes the goods out of the country as luggage,

provided the following conditions have been met:

The invoice must have been paid and the Danish duty of

25% of the invoice amount must have been deposited with

Bruun Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the Danish VAT

as soon as the invoice of sale has been returned to Bruun

Rasmussen endorsed by the customs authorities of the

country in question or by any other authority with jurisdiction

over matters of purchase tax with respect to official imports

of goods into the country in question if the purchase price

exceeds DKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the Danish VAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure

of the buyer from the EU. The exporter’s form should

be returned to Bruun Rasmussen after being endorsed

with the customs authorities’ export certificate if the purchase

price exceeds DKK 300 This also applies to the Faroe

Islands and Greenland.

§ 4. PAYMENT OF

TAXES AND DUTIES

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states

who do not wish to make use of Article 3 may instead choose

to purchase items subject to Special VAT/Normal VAT in

the same manner as private buyers. Bruun Rasmussen must

be notified of this before 10 a.m. on the following auction day.

B. Buyers with VAT-registration in Denmark may choose to

purchase subject to Normal VAT at 25% of the hammer price

plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of this

before 10 a.m. on the following auction day.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


§ 5. COLLECTION OF

PURCHASES

The purchase price must be paid in full before the purchased

lot can be passed over to the buyer. From the time of the lot

being knocked down to the buyer, until its collection, the purchased

lot will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been collected

within 14 days after the time of the lot being knocked

down. Goods which have been paid for but not collected within

1 year will be resold at auction or privately at the buyer's expense.

§ 6. DISPATCH

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s

own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held

liable neither for any damage caused to purchased goods

during dispatch nor for any missing consignments.

§ 7. DROIT DE SUITE

Pursuant to current Danish legislation on Copyright, an artistic

royalty of 5% of the total hammer price plus the buyer's premium

(20% excl. royalty) shall be collected on works of modern

art by all Danish and some foreign artists. These works are

identified in the catalogue by CD for Copy-Dan, marked beside

each relevant lot number. Bruun Rasmussen will from the buyer

collect the royalties required on behalf of the artists' organisation

Copy-Dan for any art work subject to this law. There are no

artistic royalties on art works sold for less than a hammer price

of DKK 1,670.

§ 8. EXPORT LICENCE

Applications for an export licence must be made to the Danish

Cultural Assets Committee when required in accordance with

current Danish legislation on the protection and preservation

of cultural assets in Denmark. Where such a licence has not

been obtained, the foreign buyer will be informed thereof

immediately after the lot has been knocked down to the buyer.

Another application will subsequently be sent to the Danish

Cultural Assets Committee by Bruun Rasmussen on behalf

of the buyer, now that the price is known. Should an export

licence not be granted, the Danish Cultural Assets Committee

would be obliged to acquire the purchased lot at the purchase

price, and the buyer would thus not be bound to the purchase.

§ 9. CATALOGUING

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue with subsequently

published changes and modifications. Cataloguing is

done according to the best of Bruun Rasmussen’s knowledge

and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which

makes it possible that they may contain defects, deficiencies, or

may have been subject to restoration or damage not necessarily

stated in the catalogue. Catalogue pictures are for identification

only and cannot be used for an evaluation of the condition of

the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore

satisfy himself of the condition of the lots for which he intends

to bid by personal inspection at the preview held prior to the

auction. The catalogue description is an indication of the

prevailing oppinion of scholars and expert at the time of the

printing of the catalogue. If any doubts should arise after the

purchase regarding the genuineness of the purchased lot or its

conformance with the catalogue description, Bruun Rasmussen

should immediately be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

catalogue description contains material errors which lead to a

considerably higher hammer price than that which a correct

catalogue description would presumably result in, the buyer

shall be entitled to cancel the purchase, after which the buyer

shall be reimbursed for the total purchase price paid, up till a

maximum amount of the highest estimated price stated in the

catalogue plus buyer's premium and VAT, when applicable.

For material errors in the catalogue description in respect to

measurements or weight, compensation shall only be paid on a

percentage basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be

subject to the presentation of a claim for cancellation in writing

to Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and to

the purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the

same condition in any and all respects which the purchased lot

was in at the time of the lot being knocked down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in connection

with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in

pursuance of the above provisions if:

a the catalogue description on the day the lot was knocked

down to the buyer was in accordance with the then generally

accepted opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery at

the time of the publication of the catalogue was the implementation

of scientific processes, the validity of which was

only acknowledged after the time of publication of the

catalogue, or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible to

carry out without damaging the lot in question.

Bruun Rasmussen Auctioneers of Fine Art

COMMISSION

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids

for bidders who are unable to be present at the auction. It is a

prerequisite that Bruun Rasmussen receives the commission

24 hours before the start of the auction for the bidders’ credit

to be checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held

responsible for any errors that may occur using this service.

CONDITION REPORTS

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the

basis for complaints; complaints can only be based on the catalogue

text.

EXEMPTION FROM VAT

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked with

an asterisk*.

No Danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers, The private buyer then only has to pay VAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is VAT registered. For further information please

consult your local authorities.

The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739 285


ing direkte

BREDGADE

ADMINISTRATION

Claus Poulsen 3343 6917

c.poulsen@bruun-rasmussen.dk

KUNDESERVICE

Suzanne Huwendick 3343 6901

s.huwendick@bruun-rasmussen.dk

Annette Langbak 3343 6902

a.langbak@bruun-rasmussen.dk

Heidi Beck Andersen 3343 6904

h.b.andersen@bruun-rasmussen.dk

KOMMISSIONER

OG BESTILLING AF KATALOGER

Vibeke Nielsen 3343 6912

v.nielsen@bruun-rasmussen.dk

LAGER OG TRANSPORT

Frank Høgh 3634 1381

f.hoegh@bruun-rasmussen.dk

AUKTIONSRÅDGIVNING

Franziska Kampmann 3343 6905

f.kampmann@bruun-rasmussen.dk

VURDERING OG INFORMATION

INDBOVURDERINGER

Hans Ruben 3343 6974

h.ruben@bruun-rasmussen.dk

ÆLDRE MALERIER, TEGNINGER

OG GRAFIK

Birte Stokholm 3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer 3343 6975

j.trefzer@bruun-rasmussen.dk

Bettina Sinnet 3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

Signe Rosenvinge Thürmer 3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk

GLAS, PORCELÆN, FAJANCE

OG ORIENTALSK KUNSTINDUSTRI

Charlotte Hviid 3343 6982

c.hviid@bruun-rasmussen.dk

Anne-Marie Lei Ipsen 3343 6979

l.ipsen@bruun-rasmussen.dk

286

MØBLER, BRONZER OG URE

Thomas Lembourn 3343 6973

t.lembourn@bruun-rasmussen.dk

Anders Fredsted 3343 6964

a.fredsted@bruun-rasmussen.dk

SMYKKER

Kirstine Lind 3343 6971

k.lind@bruun-rasmussen.dk

SØLV

Malene Dybbøl 3343 6997

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk

TÆPPER

Henrik Schleppegrell 3343 6980

h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

MODERNE KUNST OG DESIGN

Peter Christmas-Møller 3343 6951

pcm@bruun-rasmussen.dk

Niels Raben 3343 6957

n.raben@bruun-rasmussen.dk

Ole Ravn 3343 6950

o.ravn@bruun-rasmussen.dk

VIN

Henrik Christensen 3343 6948

h.christensen@bruun-rasmussen.dk

BØGER OG MANUSKRIPTER

Sebastian Hauge Lerche 3343 6939

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk

IKONER OG BØGER

Lars Johannesson 3343 6941

l.johannesson@bruun-rasmussen.dk

VÅBEN

Henrik Vensild 3343 6834

h.vensild@bruun-rasmussen.dk

David Utzon-Frank 3343 6967

d.utzon-frank@bruun-rasmussen.dk

MØNTER

Michael Fornitz 3343 6833

m.fornitz@bruun-rasmussen.dk

Henrik Jensen 3343 6836

h.jensen@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


adresser

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

BREDGADE - KØBENHAVN

BREDGADE 33 . DK-1260 KØBENHAVN K

Tel +45 33 43 69 11 . Fax +45 33 43 69 66 . E-mail: bredgade@bruun-rasmussen.dk

HAVNEN - KØBENHAVN

AMERIKA PLADS 11 . DK-2100 KØBENHAVN Ø

Tel +45 70 27 60 80 . Fax +45 70 27 60 90 . E-mail: havnen@bruun-rasmussen.dk

VEJLE - PEDERSHOLM

PEDERSHOLMS ALLÉ 42 . DK-7100 VEJLE

Tel +45 79 43 69 11 . Fax +45 79 43 69 10 . E-mail: vejle@bruun-rasmussen.dk

AARHUS

FREDERIKS ALLÉ 116 . DK-8000 AARHUS C

Tel +45 70 20 69 11 . Fax +45 70 20 69 12 . E-mail: aarhus@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN ESTATES

BREDGADE 33 . DK-1260 KØBENHAVN K

Tel +45 70 11 71 72 . Fax +45 70 11 71 77 · E-mail: estates@bruun-rasmussen.dk

KØBENHAVN - FJERNLAGER

SØVANGSVEJ 1-5 . DK-2650 HVIDOVRE

Tel +45 36 34 13 81 . Fax +45 36 34 13 32

REPRÉSENTANTE EN FRANCE

ANNE KRISTINE RATHNOV

Tel + 33 6 14 08 19 80 . E-mail: rathnov@wanadoo.fr

AMERICAN REPRESENTATIVE

ALEXA BRUUN RASMUSSEN · San Francisco

Tel +1 415 640 8007 · E-mail: usa@bruun-rasmussen.dk

BENEDICTE HALLOWELL · Two Gay Farm Way · Westwood · Massachusetts 02090 · (Boston)

Tel and Fax +1 781 326 3699 · E-mail: benedicteh@aol.com

REPRESENTANTE EN ESPAÑA

KARIN FRIJS . Casa Gallina . Balcon del Golf . Rio Real . Los Monteros . 29 600 Marbella . España

Tel +34 630 29 21 02 . Fax +34 952 77 74 64 . E-mail: k.frijs@terra.es

ONLINE-AUKTIONER

WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK · Teknisk support tel 7023 6911 · E-mail: support@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739 287


kommissionsbud

COMMISSION BIDS

Det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis De ikke selv kan

være til stede på auktionsdagen. Denne service er gratis.

Når De afgiver en kommission, beder De vores kundeservice

på Deres vegne byde op til et af Dem bestemt beløb i hammerslag.

Der kan opstå den situation, at en anden køber allerede har

budt det beløb, som De ønsker at afgive. Er De da villig til at

gå et bud højere eller er De indforstået med at nummeret

sælges til anden side?

Ønsker De ikke at byde højere så skriv “Max” ud for beløbet.

Er De i tvivl om hvor højt De vil byde, kan De hæve budet

med op til ca. 15% eller ca. 25%.

Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen, så

der er også mulighed for at købe til under den angivne vurdering.

Vor kundeservice køber altid så billigt som muligt til

Dem, som havde De selv været tilstede på auktionen.

Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde senest

24 timer før auktionens start.

SÅDAN BYDER DE:

Udfyld blanketten KOMMISSIONSBUD med alle oplysninger.

Angiv katalognummer.

Angiv beløbet De ønsker at byde.

Er dette Deres absolutte maximum bedes De anføre “Max” i

kolonnen.

De kan også forhøje Deres bud med henholdsvis ca. 15%

eller ca. 25%, ved at indikere dette i kolonnen.

De bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre Dem, at

Bruun Rasmussen modtager den senest 24 timer før auktionens

start.

Hvis Deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun Rasmussen

undlade at byde for Dem, ligesom Bruun Rasmussen

ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

Efter auktionen vil De kunne få oplysninger om priser på vor

automatiske 24 timers “Hammerslagsoplysning” på telefon

33 43 69 08.

INTERNET:

Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden 'www.bruunrasmussen.dk'

direkte fra siden med den effekt, De ønsker at

byde på.

Seneste afgivelse af bud via hjemmesiden er 3 timer før auktionens

start.

Afgivne bud kan ses på hjemmesiden under 'Deres bud', når

de er logget ind. Kontakt teknisk support på 7023 6911 for

spørgsmål om registrering og budgivning via internettet.

For yderligere information,

se “Købskonditioner”, §1.

288

It is possible to leave commission bids if you can not be present

at the auction yourself. This service is free of charge.

When leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on your

behalf.

The situation can occur that another buyer has already bid

the same as you were prepared to. Are you then willing to

bid further? If not the lot will be sold to another buyer.

If you do not wish to exceed your bid then write “Max, for

maximum, next to the amount. You can also allow us to raise

your bid by approx. 15% or approx 25%.

The hammer price may be higher or lower than the estimated

price, so it is possible to buy below the estimate. Bruun

Rasmussen will always buy at the lowest price possible, as if

you yourself had been present at the auction.

All commission bids are strictly confidential.

Commission bids must be submitted no later than 24 hours

prior to the start of the auction.

HOW TO MAKE

A COMMISSION BID:

Complete the COMMISSION FORM with all pertinent information.

Indicate the lot number.

Indicate the amount you are prepared to bid.

Should this amount be the absolute maximum, please write

“Max” in the appropriate column.

You can also allow us to bid by up to approx. 15% or approx.

25% more by indicating so.

Sign the commission form and make sure that Bruun Rasmussen

receives it 24 hours prior to the start of the auction.

If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen

can abstain from bidding. Bruun Rasmussen can not be held

responsible for error in bidding or failure to execute bids.

After the auction Bruun Rasmussen’s 24-hour “hammerpriceinformation”

is available for sale results at +45 33 43 69 08.

INTERNET:

Commision bids can be submitted via the website

'www.bruun-rasmussen.com' directly from the page with the

item you want to submit a bid for.

Deadline for submissions of bids via the website is 3 hours

prior to the start og the auction.

Submitted bids are shown under 'Your bids' when you are

logged in. Please contact technical support on +45 7023 6911

for questions about the registration and submission of bids

on the website

For additional information, please consult

"Conditions of Purchase" §1.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739kommissionsbud

COMMISSION BIDS BREDGADE

Skal være Bruun Rasmussen i hænde senest 24 timer før auktionens start.

Must be submitted no later than 24 hours prior to the start of the auction.

Navn Name: * ......................................................................................................................................................................

Adresse Address: * ...............................................................................................................................................................

Postnr./by City: * ................................................................................................................................................................

Land Country: * ................................................................. Fax: ....................................................................................

Tel: * ....................................................................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................. CVR-nr. VAT No: ...............................................................

Bank: ................................................................................... Konto nr. Acct. No.: ..........................................................

Adresse Address: ..................................................................................................................................................................

Postnr./By City: .................................................................. Land Country: ...................................................................

Tel: ...................................................................................... Kontaktperson Contact: ....................................................

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *

Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om på mine vegne at købe

nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.

I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up to the prices indicated below.

Undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.

The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.

Signatur Signed: * ............................................................. B.R. kunde-nr. Client No.: ...............................................

Jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emnerjeg har budt på via e-mail dagligt efter auktion

I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail every day after the auction

på e-mail adressen on this e-mail address: ............................................................

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER A/S

AUKTION NR AUCTION NO: 739

Max +15% +25%

Bredgade 33 DK-1260 København K Tel +45 3343 69 11 Fax +45 3343 6966 bredgade@bruun-rasmussen.dk www.bruun-rasmussen.dk

Fortsættes næste side Please turn over

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739 289


kommissionsbud

COMMISSION BIDS BREDGADE

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

AUKTION NR AUCTION NO: 739

290

Max +15% +25%

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739


kommende auktioner

COMING AUCTIONS

UDSØGTE VINE 740 Eftersyn: 11. og 14. marts

Auktion 14. marts

MODERNE KUNST OG DESIGN 741 Eftersyn 7. - 11. april

Auktion 12. - 15. april

BØGER OG MANUSKRIPTER 742 Eftersyn 14. - 18. april

Auktion 19. apri

INTERNATIONAL Eftersyn 25. - 30. maj

MALERIER OG ANTIKVITETER 743 Auktion 31. maj - 10. juni

ONLINE-AUKTION HVER UGE

MANDAG KL. 20: Ældre møbler og tæpper

TIRSDAG KL. 18: Special auktion over bøger, mønter, vin eller våben

TIRSDAG KL. 20: Moderne kunst og design

ONSDAG KL. 20: Ældre malerier og tegninger

TORSDAG KL. 20: Varia - smykker, sølv, kunsthåndværk

KUNST OG DESIGN 101 Eftersyn 16. - 20. februar

Auktion 21. - 24. februar

KUNST OG DESIGN 102 Eftersyn 4. - 8. maj

Auktion 9. - 12. maj

ONLINE-AUKTION HVER UGE

MANDAG KL. 20: Ældre møbler og tæpper

TIRSDAG KL. 18: Special auktion over bøger, mønter, vin eller våben

TIRSDAG KL. 20: Moderne kunst og design

ONSDAG KL. 20: Ældre malerier og tegninger

TORSDAG KL. 20: Varia - smykker, sølv, kunsthåndværk

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES © 2005 BRUUN RASMUSSEN KATALOGPRIS KR. 200

FOTO: BENT LANGE & HENRIK WICHMANN

GRAFIK & DTP: LENE KLIBO, BETTINA LØGSTRUP OG JORGE FIGUEIREDO TRYK:FROM & CO.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 739 291

More magazines by this user
Similar magazines