37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

hjsf.dk

37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

Præsentation af foreningens nye

direktør Svend-Erik Andreasen

Den 1. februar 2003 startede Svend-Erik

som Hjerneskadeforeningens nye direktør.

Han er 56 år og har en uddannelsesmæssig

baggrund som civilingeniør.

Privat: Svend-Erik bor i Farum og er

på 34’te år gift med Helle. Helle fik i

1996 en hjerneblødning, men er heldigvis

rask igen og tilbage på sit job i en

regnskabsafdeling på Novozymes. De

har 2 voksne børn, Maj-Britt på 32 år,

som er sygeplejerske på Hørsholm

Sygehus og Thomas på 29 år, som er

fuldtids professionel fodboldspiller i

Farum’s superligaklub, samt 2 børnebørn,

Marie-Louise på 5 år og Mette-

Marie på 2 år.

Arbejdsmæssig erfaring: Svend-Erik

har bred ledelseserfaring fra både den

private sektor, såvel som den offentlige

sektor.

I den private sektor har han haft

adskillige chef-job på de øverste ledelsesniveauer,

herunder direktør-ansættelser

indenfor den rådgivende

konsulentbranche i nogle af landets

største virksomheder, Carl Bro og Cowi.

I disse 2 virksomheder har han været

ansat i alt i 17 år, fra 1979 til 1996 og

her har han haft ansvar for vidt forskellige

forretningsområder, dækkende et

bredt sortiment af mange typer af opgaver

og ydelser.

De væsentligste ledelsesmæssige

udfordringer for Svend-Erik fra hans tid

i den private sektor har - udover organisations

udvikling - været at opdyrke,

udvikle, etablere, udbygge og ikke

mindst at markedsføre nye forretningsområder

indenfor den rådgivende konsulentbranche.

Svend-Erik’s ledelseserfaring fra den

offentlige sektor stammer fra 7 års

ansættelse i Arbejdsministeriet (nu

Beskæftigelsesministeriet ). Her blev

han ansat i 1996 som chef for Arbejdstilsynet

i Københavns Amt. I 2000 blev

hans ansvarsområde udvidet til også at

omfatte cheffunktionen for Arbejdstilsynets

indtægtsdækkede virksomhedsydelser

i Københavns og Frederiksberg

kommuner, Københavns Amt, Frederiksborg

Amt, Roskilde Amt og Bornholms

Amt.

De væsentligste ledelsesmæssige

udfordringer for Svend-Erik fra hans tid

i den offentlige sektor har især drejet sig

om udviklingen af Arbejdstilsynet fra en

lidt stivnet og bureaukratisk organisation

til en mere moderne offentlig organisation,

der i udstrakt grad fokuserer på ser-

vicering af borgerne, bl.a. ved rådgivning,

konsulentydelser, holdningsbearbejdelser

og dialog, samt andre former

for brugerinddragelse.

Vi tror, at den viden og kompetance,

som Svend-Erik har erhvervet sig i den

private sektor, kombineret med hans

erfaringer fra den offentlige sektor, hvor

han bl.a. også er blevet forhandlingsvant

i det politiske miljø, er en væsentlig forudsætning,

for at kunne indfri de store

forventninger vi har til vores nye direktør.

Vi siger velkommen til Hjerneskadeforeningen

og glæder os til et frugtbart

samarbejde!

Hoved Cirklen 1-03 17

More magazines by this user
Similar magazines