difoet-nyt 59.vp - heerfordt.dk

difoet.heerfordt.dk

difoet-nyt 59.vp - heerfordt.dk

et personligt spørgsmål. Indslaget blev

ganske vist bragt nogen tid efter – men så

beskåret, at det blev totalt ligegyldigt.

Selve apparaturet blev ikke omtalt og

iøvrigt er sagen som sædvanlig ved at blive

tiet ihjel.

Min sidste optagelse blev foretaget i

november 98. På det tidspunkt flyttede

min kone og jeg til et mindre hus og al

mit elektronik-materiel havnede på loftet.

Der står det p.t. endnu.

Trist? Nej – et held! For min eneste

mulighed blev nu at prøve på at simulere

hele sagen på min computer. Og her viste

det sig, at hvad man hidtil har betragtet

som stemmefænomenet i virkeligheden

»kun« er et særtilfælde af et langt

mere almindeligt, men også langt mere

uforklarligt fænomen. Og som så ofte

ved den slags undersøgelser blev det opdaget

ved en ren tilfældighed.

Da jeg havde lagt en del af mit lydmateriale

(jeg bruger stadig indvandrer-radioens

serbokroatiske udsendelser som

udgangspunkt) på computeren, ville jeg

først undersøge, hvor stort et frekvensomfang,

der i det hele taget var brug for.

Måske var de helt lave eller helt høje frekvenser

i virkeligheden ganske overflødige.

Jeg rådede over et computerprogram,

der kunne filtrere vilkårligt brede

frekvensafsnit ud af et lydprogram, så

jeg filtrerede et antal ret snævre udsnit af

mit lydmateriale og placerede dem i selvstændige

filer med tanke på en senere

sammenstilling af et til brug ved stemmeoptagelser

bedre og samtidig i omfang

også mindre lydmateriale. Nærmest

af nysgerrighed aflyttede jeg hvert

enkelt afsnit, og ved et af dem skete det

helt uventede, ja utrolige. I eet ganske

snævert interval af den rent serbokroatiske

optagelse lå spredt en række danske

diføt nyt 59.4

og tyske stemmer, mens den oprindelige,

fremmedsprogede del var forsvundet,

rettere sagt lå udenfor det meget

smalle lydudsnit.

Selvfølgelig gentog jeg forsøget med

andre fremmedsprogede lydfiler. Resultatet

var det samme. Til sidst prøvede jeg

med et rent dansksproget materiale. Resultatet

blev nogle få tysksprogede stemmer.

At det blev til kun få kom ikke overraskende

for mig, da denne optagelse

var indspillet med langt større styrke.

Uanset optagelsesmetoden giver dette

altid ringere resultater. Åbenbart drejer

det sig om meget små energimængder,

der står til rådighed for at omdanne eller

påtrykke et materiale disse stemmer.

Jeg har i denne, nødvendigvis korte, redegørelse

forsøgt at give et indblik i blot

een, nødvendigvis meget lille, del af mit

mangeårige arbejde med dette besynderlige

og – for mig i hvert fald – fascinerende

»elektroniske stemmefænomen«,

som det vel efterhånden retteligt

burde kaldes på dansk. Meget vil efter

læsningen sikkert stå uafklaret, især den

sidste del, hvor jeg omtaler mine sære

computermanipulationer, vil givetvis

fremkalde en del hovedrysten hos læserne.

Det er der bare ikke noget at gøre ved.

Men jeg skal da også gerne indrømme, at

det var med nogen betænkelighed, jeg

medtog dette så usandsynlige afsnit.

Imidlertid har jeg nu i mere end et

halvt år arbejdet udelukkende med denne

metode og opnår stadig de samme resultater.

Jeg kan derfor kun tilbyde at demonstrere

mit arbejde, men må samtidig

begrænse mit tilbud til virkelig interesserede

fagfolk, som måske selv kunne

tænke sig at arbejde med sagen – og som

er lidt mere end bare nysgerrige. En

21

More magazines by this user
Similar magazines