Gaerum vrangbaekvej bakkehusene salgsmateriale.pdf

frederikshavn.dk

Gaerum vrangbaekvej bakkehusene salgsmateriale.pdf

Frederikshavn Kommune

Køb og Salg

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

nd

55

y

age

Tlf.: 98 45 50 00

www.frederikshavn.dk

grunde@frederikshavn.dk

HIRTSHALS

2

6

1

E39

Skibsby

strup Klastrup

190

up

le v

rup

å

Horne

Nørre

Tornby

Tornby

Vidstrup

Gunderup

Kalum

190

Lilleheden

Klitplantage

E39

Højrup

Snevre

er

tsle v

Hæstrup

Mejeriby

str up

ldeplads Hæstrup

Mølleby

Harken

Grønnerup

Serritslev

BRØNDERSLEV

585

Kjul

4

Ugger by

Klitplantage

TA

597

597

Åbyen landlige Skeen omgivelser

Retholt

Allingdam

Mygdal

N

N

Hvis du vil Tversted bo i

Uggerby

U

G

I S B T

Pajhede

Skov

J Y

Tversted

Plantage

Ved Vrangbækvej og Bakkehusene

Bindslev

i Gærums sydøstlige udkant ligger

Sønder Bindslev

Bjerg bdisse y usædvanlige byggegrunde lige

ud til storslåede naturområder. Mosbjerg

Gærum ligger ca. 7 km fra Frederikshavn

og Astrup har 700 indbyggere. Sindal I byen er

der børnehave, skole, fritidsordning

3

Søndersk ov

og 35indkøbsmuligheder.

Fjelsted Desuden er

HJØRRING der gode busforbindelser til Frede-

553 rikshavn.

Guldager

Lendum

Grundene ligger i udkanten af byen,

Børglumkloster

hvor der Borup også er bygget hobbyland-

Skov

Hovstrup

brug.

Tårs

Ilbro

H øgsted

Lørslev

Morild

Grundene i området Graum er store og af-

Sæsing

5 Ny Rønnebjerg

grænses af bugtede Tranget skel markeret

GL Rønnebjerg

Koldbro

585

Poulstrup med fritstående Terpet træer og stendiger,

inspireret Ås Mark af de gamle herregårdes

Tollestrup

585

måde at markere skel på. Østervrå

Sterup

Ugilt

21. februar 2012

Jerslev

Tversted Strand

Tannis b y

Hellum

Mylund

Linde rum

Kirkholt

Glimsholt

Brønden

Skiveren

Tuen

Hørmested

Løth

Søholt

Try

Skævevej

GÅRDBO


Tolne

Skov

597

RÅ BJERG

MOSE

JERUP

HEDE

Blæ sbjerg

Vogn

Tolne

Skærum

Trøderup

Brønderslevvej

Stenhøj

Thorshøj

Hjørringvej

Kandestederne

Lodskovvad

Hirtshalsvej

Ål bæ k

Klitplantage

Sindalvej

Dvergetved

Mejling

35

Lendumvej

Hørbylund

Hørby

Dybvad

Å sted

Rydal

Ålborgvej

Jerupvej

Volstrup

553

180

Ålbæk

Napstjert

Jerup

Skagensvej

Kvissel

Ålbækvej

Bunken

585

40

Ravnshøj

Gærum

13

Skagen

Klitplantage

40

Understed

Frederikshavnmotorvejen

Syvsten

Stidsholt

Gl . Skagen

Hulsig

Å LBÆK

BUGT

Bratten

Kilden

Gærumvej

541

Strandby

Elling

Hjørringvej

Understedvej

12

Sulbæk

Østkystvejen

Sæbyvej

E45

Frederikshavnsvej

RÅBJERG MILE Grunde til salg

Bunken

Klitplantage

”Herregårdsgrunde” i Gærum

Haldbjerg

Sæby

S

HIRSHOLM

FREDERIKS

Nørreklit


”Herregårdsgrunde” i Gærum

Gældende planer

Lokalplan 06.12.01 gælder for området. Lokalplanen

kan ses på: http://kort.frederikshavn.dk

Anvendelse

På hver grund må der opføres ét enfamilieshus med

tilhørende udhus, garage og lignende.

Bakkehusene 3 og 5 samt Vrangbækvej 32 og 34

kan dog også benyttes til tæt-lavt byggeri i form

af række-, kæde- eller klyngehuse til helårsbolig

for 1 familie.

Bebyggelsesprocent

Det bebyggede areal inklusiv udhus og garage må

ikke overstige 400 m2. Bebyggelsesprocenten for

tæt-lav bebyggelse må ikke blive større end 30 for

det pågældende areal under ét og ikke større end

50 for den enkelte ejendom.

Bebyggelse

Bebyggelsen må opføres i 1, 1½ eller 2 etager.

Ydervægge på boliger skal udføres som en af følgende

muligheder:

1) Enten som blank mur i teglsten, der kan vand-

skures og males eller kalkes. Mindre bygnings-

dele (mindre end halvdelen af bygningen) kan

udføres i andre materialer, f.eks. træ, metal,

sten og tegl.

2) Eller i træ. Der må ikke anvendes runde bjæl-

ker og/eller krydsede hjørnekonstruktioner.

Delpartier (mindre end 1/3) kan udføres i

andre materialer.

Kloakledning m.m. over området

Over grundene løber en hovedkloakledning og

på grundene ud for Hasselvej ligger kloak- og

vandledninger. Der må ikke bygges på et bælte

af 2 meters bredde på hver side af ledningerne.

Ledningerne er tinglyst på grundene.

Der gøres opmærksom på, at der ved kloakledningen,

som går gennem området, formentlig skal

udføres ekstrafundering 7-8 meter på begge sider

af denne.

Sten- og jorddiger

Kommunen etablerer sten- og jorddigerne samt

planter de enkelte træer i skellene mellem grundene.

Køber etablerer selv eventuelt ”hegn” ud

mod Vrangbækvej, Bakkehusene og langs områdets

sydligste skel over mod hobbylandbrugene.

Vejadgang til de enkelte grunde

Vrangbækvej er en offentlig vej, mens Bakkehusene

er en privat fællesvej. Som grundejer ved en privat

fællesvej skal man deltage i udgifterne til ren- og

vedligeholdelse af denne, jævnfør Lov om private

fællesveje.

Dyrehold

Det er tilladt at have følgende husdyrhold på hver

grund i området:

• 30 stk. høns

• 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

• Tilsvarende størrelse af andre former for

dyrehold

Det er ikke tilladt at have svine-, kvæg-, fåre-,

gede- og hestehold.

Byggepligt

Der er ingen byggepligt på grundene.

Byggetilladelse

Byggearbejdet må ikke påbegyndes, inden der er

givet byggetilladelse.

Reservation af grund

Interesserede kan reservere en grund i 1 måned.

Hvis en anden interesseret køber afgiver bindende

købstilbud på grunden, meddeler kommunen dette

skriftligt til den, som har reserveret grunden. Vedkommende

skal da inden 14 dage meddele kommunen,

om denne ønsker at købe grunden.

Generelle betingelser

Generelle betingelser for kommunens salg af fast

ejendom gælder. Betingelserne kan fås hos Køb og

Salg eller ses på:

www.frederikshavn.dk (søg på byggegrunde).

Se også: WWW.byg-i-gaerum.dk

Foto Tom Jensen

More magazines by this user
Similar magazines