Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

140. Tingbjerggård

05.01.01 Bjæverskov

Andet anlægsarbejde

Skattefund/bebyggelse

Y.br./y.j./midd.

sb. 9. Prøvegravning på gårdtomt fra landboreformernes tid ved Bjæverskov Kirke. Under tomten

fremkom middelalderlige bebyggelsesspor samt en bronzegryde med seks sølvsmykker og ca. 2.400

mønter, fordelt i tre poser af læder eller skind, nedlagt under Christoffer II, omkring 1254-59. Gryden

var nedsat straks vest for en serie huse liggende over hinanden. Ved fortsat udgravning fandtes også

bopladsrester fra yngre bronzealder og yngre jernalder samt hustomter fra 1100-1300-tallets slutning.

Et af de ældste middelalderhuse var 7m bredt med væggrøfter, medens længden ikke kunne fastslås.

Fundene på pladsen var i øvrigt talrige: våben, rideudstyr, smykker, mønter, dagligdags husgeråd,

redskaber mv. Bebyggelsen tolkes som en stormandsgård, der i tidens løb blev til en almindelig gård

KØM 2121

Svend Åge Tornbjerg

Tove Woller

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Bebyggelse - Yngre jernalder

Bebyggelse - Middelalder

Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald

141. Bymosevej

05.01.05 Himlingøje

Andet anlægsarbejde

Bopladsgrube

Ældre jernalder

sb. 27. I en 400 m lang søgegrøft tæt ved jernalderhøjene fremkom en enkelt bopladsgrube fra ældre

jernalder

KØM 2010

Bebyggelse - Ældre jernalder

Svend Åge Tornbjerg

142. Skovbovej

05.01.05 Himlingøje

Diverse

Kogestensgrube

Udateret

sb. 28. Hvor der tidligere var fremkommet en kogestensgrube, undersøgtes endnu én, der indeholdt en

knusesten af bjergart

KØM 2134

Grube - Udateret

Svend Åge Tornbjerg

143. Bøgesø Ødekirke

05.02.04 Everdrup

Dyrkning

Kirke

Midddelalder

sb. 3. Lokalisering og mindre udgravning af Bøgesø Ødekirke, nedrevet i 1536. Der fremkom en ca. 17

x 9 m, temmelig oppløjet ruin med ca. 1m tykke kassemure af tegl på granitsyld. Det kunne iagttages, at

det firkantede kor må være opført uafhængigt af skibet, inden for hvis vægge der fandtes spor efter et

opgravet lægmandsalter og to sidealtre. Ved sydvæggens vesthjørne sås rester af en mindre, kvadratisk

tilbygning, formentlig et tårn eller våbenhus. Omkring tomten fandtes 13 grave, herunder en der

muligvis er stratigrafisk ældre end kirken, samt en barnegrav anlagt gennem nedbrydningslaget. I dette

og pløjelaget fandtes et stort antal knogler, og der var antydninger af en stolpebygning vest for kirken.

Kirkegården er muligvis afgrænset mod vest og syd. Tomten søges udtaget af pløjning

NÆM 1998:103

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Thomas Roland

More magazines by this user
Similar magazines