Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

9. Munkeengen

01.03.05 Hillerød

Andet anlægsarbejde

Diverse

Nyere tid

sb. 14. Undersøgelse af en kanal, der har haft til formål at lede vandet fra Frederiksborg Slotsmølle til

Faurholm Vandmølle, uden at det gik tabt i et mellemliggende moseområde. Kanalen var gravet ind i en

skråning med en jorddæmning langs det lavereliggende moseområde

NFH A830

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Flemming Beyer

10. Femvej 1/Kirkebakkegård

01.03.07 Lillerød

Andet anlægsarbejde

Grube

yngre stenalder

sb. 7. Fund af en større, recent grube indeholdende tørmursfliser og større sten, nær fredet langhøj hvor

kun ét dyssekammer er bevaret. Gruben må sættes i forbindelse med nedbrydning af langhøjen

NFH A827

Grube - Yngre stenalder

Finn Erik Kramer

Claus Nybo

11. Overbjerg

01.03.08 Lynge

Andet anlægsarbejde

Kogestensgrube

Udateret

sb. 46. Ved undersøgelse fremkom på en skråning ned mod et mindre moseområde en delvist oppløjet

kogestensgrube

NFH A833

Grube - Udateret

Flemming Beyer

12. Herlevgaard

01.03.09 Nørre Herlev

Diverse

Boplads/bebyggelse

Æ.br./germ./vik./midd./nyere tid

sb. 44. Ved detektorafsøgning fandtes fragment af bronzesegl, næbfibula, dirhem, fragmenteret,

ligearmet fibula af høj kvalitet fra vikingetid, Urnesfibula, danske mønter og en 1600-tals portugisisk

kobbermønt. Måske skal forgængeren til det nuværende Herlev søges i dette område

NFH A825

Finn Erik Kramer

Bebyggelse - Ældre bronzealder

Bebyggelse - Germansk jernalder

Bebyggelse - Vikingetid

Bebyggelse - Middelalder

Bebyggelse - Nyere tid

More magazines by this user
Similar magazines