Folder om afradikalisering

sm.dk

Folder om afradikalisering

Københavner-modellen

I Københavns Kommune omfatter projektet:

Rådgivning af medarbejdere

En-til-en kontakt med unge

Trekantssamtaler med ung, medarbejder og ressourceperson

Vidensformidling og dialogmøder for medarbejdere vedrørende radikalisering,

konfliktløsning, interkulturel dialog mv.

Medarbejder retter

henvendelse med

bekymring for en ung,

der udviser tegn

på mulig radikalisering

VINK:

Indledende drøftelse af

sagen med medarbejderen

og beslutning om tilbud af

støtte til medarbejderen

Ressourcepersoner

Københavns Kommune har tilknyttet et panel af ressourcepersoner med

særlig faglig viden. Ressourcepersonerne kan tilbyde rådgivning, støtte og

vidensoplæg til de medarbejdere, der henvender sig. Medarbejderne henvender

sig, fordi de er bekymrede for en konkret ung og har brug for støtte

og viden til at håndtere udfordringer med ekstremisme og radikalisering.

Ressourcepanelet dækker en bred vifte af fagpersoner med vidt forskellig

baggrund, f.eks. folkeskolelærer, gadeplansmedarbejder, jobkonsulent, psykolog

m.fl. Fælles for dem er, at de har erfaring med arbejdet med udsatte

og marginaliserede unge.

Forankret i VINK

I København er projektet forankret i VINK (Viden, Inklusion, København).

VINK er en videns - og rådgivningsindsats for medarbejdere med ungekontakt

i Københavns Kommune rettet mod tidlig forebyggelse af radikalisering

og ekstremisme. Det er en del af kommunens bredere inklusionsindsats,

og VINK samarbejder bl.a. med SSP. VINKs overordnede formål er at øge

inklusion og samfundstilknytning for unge, der kan være tiltrukket af grupper

og ideologier af ekstremistisk karakter.

08

INTRODUKTION TIL PILOTPROJEKT

AFRADIKALISERING - MÅLRETTET INTERVENTION

More magazines by this user
Similar magazines