Miljødag på Praktisk Service Stege - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

Miljødag på Praktisk Service Stege - Vordingborg Kommune

18. udgave, september 2011

På vej mod

ny arbejdsgiver

Side 2 3

Mit yndlingssted

Side 5

Side 6 7

Interne

KLARkonsulenter

Miljødag på

Praktisk Service

Stege

Medarbejderdreven innovation

På to hjul

i stedet for fire

Side 8

Side 10

Noget at

stå op til

Omkring 100 gæster lagde vejen forbi, da Praktisk Service Stege, den 18. august

holdt miljødag for at fremvise aktiveringsprojektet ”Rabatpillen”. Projektet går ud

på at benytte græsset i vejrabatterne til brændsel i stedet for blot at slå græsset.

Alene i Vordingborg Kommune kan der ved at presse græsset i vejrabatterne til

piller og briketter produceres brændsel, som svarer til 400.000 liter olie.

Projektet er et eksempel på medarbejderdreven innovation, som er at inddrage

medarbejdernes evner og erfaringer for i samspil med ledelsen at udvikle nye produkter

eller mere hensigtsmæssige arbejdsgange til gavn for såvel borgere som

medarbejdere. Se flere eksempler på medarbejderdreven innovation inde i bladet.


Leder

Er glasset halvtomt eller halvfyldt?

Dette småfilosofiske spørgsmål bruger

man nogle gange som illustration af,

om man har et optimistisk eller et pessimistisk

livssyn. Optimisten ser glasset

som halvfyldt – altså tæt på at være

perfekt, mens pessimisten ser glasset

som halvtomt – altså tæt på at være

helt umuligt.

Jeg tror grundlæggende på, at det er en

god idé, at vi forsøger at se glasset som

halvfuldt, fordi det næsten altid giver

energi og bedre resultater at fokusere

på det, der fungerer godt. Inden for

sportsverdenen er det meget tydeligt

at se, hvordan forskellige hold fungerer.

Nogle gange taber et i øvrigt udmærket

fodboldhold en helt stime af kampe

– simpelthen fordi spillerne tydeligvis

forventer at tabe. Og i andre perioder

kan man se hold, der vinder mere, end

de burde – simpelthen fordi de går på

banen og tror, de vinder. Det betyder alt

– både for resultaterne og arbejdsglæden,

om man har gejst og optimisme.

Udefrakommende forhold som besparelser

i en kommune eller fejldomme på

en fodboldbane kan naturligvis betyde

noget for energien på en arbejdsplads.

Men jeg tænker på, at vi alle hver dag

har et ansvar for at forsøge at få det

bedste ud af de rammer, vi har. Ligesom

de gode fodboldhold også ryster

en uheldig dom af sig og fokuserer

på spillet igen. Det giver både bedre

VorNyt september 2011

Ansvh. redaktør: Kommunaldirektør Tomas Therkildsen

Redaktion: Anette Nøddelund, John Nielsen,

Thomas Uhlenfeldt, alle fra Fællessekretariatet

samt Randi Jakobsen fra HR og Ulrik Jensen fra

Biblioteket.

Fotos: Vordingborg Kommune og Colourbox.

Layout og grafisk produktion: Pihl – grafisk design

Trykkeri: Grafikom A/S.

Trykt på Cyclus Print, som overholder kravene i

Svanemærket. Papiret er 100% genbrugspapir.

resultater og gør det langt sjovere at gå

på arbejde.

I efteråret 2010 fik vi lavet en række

analyser af Vordingborg Kommune, med

henblik på at have et grundlag for at arbejde

med forøget bosætning fremover.

En af de analyser sagde meget tydeligt,

at det er kulturen i vores område at

fokusere på det halvtomme glas – altså:

at tale ting ned og fokusere på problemerne.

Om det er generelt sandt, vil jeg

ikke gøre mig til dommer over, men jeg

møder af og til medarbejdere og ledere,

hvis fortællinger efterlader mig med et

indtryk af, at vi står med et næsten tomt

glas. Og det, tror jeg grundlæggende, er

meget uhensigtsmæssigt.

Dels fordi det dræber arbejdsglæden

at fokusere på problemer, og dels fordi

det faktisk ofte bliver en selvopfyldende

profeti at møde borgere og hinanden

med lave forventninger. Det betyder

ikke, at vi ikke skal kunne tale ærligt om

problemer, der opstår, men at vi skal

fokusere på de problemer, vi kan løse

og ikke ærgre os over udfordringer,

som vi ikke kan gøre noget ved.

Så husk at kigge efter det halvfyldte og

ikke det halvtomme glas – både på arbejdet,

og når I ser på vores kommune

som område.

Oplag: 4.000 stk.

Bestilling af VorNyt kan ske hos John Nielsen på

tlf. 55 36 27 15

Tomas Therkildsen

Kommunaldirektør

Du kan være med til at præge bladets indhold:

Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler.

Sidste frist for forslag til næste nr. er den 20. oktober 2011

Kontakt redaktionen på kommunikation@vordingborg.dk

eller tlf. 55 36 27 13, 55 36 27 14 eller 55 36 27 15.

Næste nummer forventes at udkomme i december 2011.

13 medarbejdere fra Borgerservice

skal fra næste efterår skifte arbejdsplads

og arbejdsgiver. De skal

fremover arbejde i et af de fem nye

centre for objektiv sagsbehandling,

som Udbetaling Danmark etablerer i

blandt andet Vordingborg. VorNyt har

talt med Borgerservicechefen og en

af de medarbejdere, som næste år

siger farvel til Vordingborg Kommune.

Overdragelsen af medarbejdere fra

Vordingborg Kommune til Udbetaling

Danmark sker i forlængelse af, at KL

og regeringen sidste år indgik en aftale

om at samle de fleste af opgaverne

inden for folkepension, førtidspension,

boligstøtte, barselsdagpenge samt

børneydelser i fem centre. Målet med

centraliseringen af disse opgaver er at

spare landets kommuner for tilsammen

knap 300 mio. kroner om året samt

sikre en mere ensartet sagsbehandling.

ATP er ny arbejdsgiver

De 13 berørte medarbejdere fra Vordingborg

Kommune får ATP som ny arbejdsgiver.

Det er besluttet, at et af de

fem nye centre skal placeres i Vordingborg

nærmere betegnet på Kuskevej,

som ligger 300 meter fra Vordingborg

Station. De øvrige fire centre placeres i

Frederikshavn, Holstebro, Haderslev og

Hillerød. Centret i Vordingborg forventes

at få omkring 250 medarbejdere.

Som borgerservicechef i Vordingborg

Kommune har Søren Nonbo været

med til at udpege de medarbejdere,

som skal flytte til Udbetaling Danmarks

center i Vordingborg. Han fortæller, at

de medarbejdere som bruger mere


Modelbillede af det nye ATP-center i Vordingborg.

På vej mod ny arbejdsgiver

end 50% af deres tid på de opgaver,

der flyttes til Udbetaling Danmark, som

udgangspunkt også er dem, der skal

virksomhedsoverdrages.

”Medarbejderne, der i dag arbejder

med pension, boligstøtte og børneydelser,

er i forvejen samlet i faglige

teams. Det betyder, at de i dag sidder

med disse opgaver størstedelen

af deres arbejdstid. Så det var i første

omgang ikke så svært at udpege de

medarbejdere, som naturligt var i spil.

Vi startede derfor med at tage en snak

med dem. Nogle af dem ønskede at

blive her i Vordingborg Kommune, hvis

det var muligt. Efterfølgende spurgte vi

i Borgerservice, om der var nogle af de

medarbejdere, der ikke var naturligt i

spil, som gerne ville flytte med til Udbetaling

Danmark. Ved at flytte rundt på

medarbejdere og opgaver, er det lykkedes

at imødekomme alle medarbejdernes

ønsker, så det er jeg rigtigt glad

for. På denne måde har vi fået kabalen

til at gå op og kan indmelde det antal

medarbejdere som der forventes af os.

I de kommende måneder skal vi så

flytte rundt på nogle medarbejdere og

opgaver internt i vores afdelinger, så vi

kan organisere os med en Udbetaling

Danmark-del og en Borgerservicedel.

Dermed sikrer vi os, at vi har den

fornødne tid til oplæringen, og at vores

medarbejdere får de fornødne kompetencer

på de nye opgaver, de modtager,

uanset om de fortsætter i Borgerservice

eller i Udbetaling Danmark.

Det er selvfølgelig ærgerligt at skulle

sige farvel til så mange gode medarbejdere,

men når opgaverne nu ikke

kan blive i kommunerne, er det jo en

gevinst for hele Vordingborg Kommune,

at det ene af de fem nye centre skal

ligge i Vordingborg by,” fortæller Søren

Nonbo.

Kirsten Fabricius fra Borgerservice

Vordingborg er en af de 13 medarbejdere,

som flytter til Udbetaling Danmark

næste efterår. Hun har lige fejret 25 års

jubilæum og havde egentlig regnet med

at slutte sit arbejdsliv i Vordingborg

Kommune.

Erfaren og åben for nyt

På spørgsmålet om, hvad Kirsten siger

til at skulle starte et helt nyt sted, svarer

hun: ”Det bliver måske meget anderledes.

Nu er der jo flere af mine kollegaer,

som også flytter med. Det giver både

noget tryghed og støtte. Der vil selvfølgelig

være en masse nye kollegaer,

som jeg skal lære at kende og nogle

nye skikke, som jeg skal vænne mig

til. Men det bliver da spændende at

komme til en helt ny arbejdsplads, hvor

vi skal bygge tingene op sammen. Alle

os medarbejdere, som skal medarbejderoverdrages,

starter samtidig, så

det giver jo også forhåbentlig mulighed

for at kunne være med til at påvirke

tingene.”

Følger det faglige

Kirsten skal på sin kommende arbejdsplads

arbejde med udbetaling af børneydelser.

Det er en opgave, Kirsten kender

rigtig godt både fra sit nuværende

arbejde i Borgerservice og sine mange

år i Socialforvaltningen i den gamle

Vordingborg Kommune. ”Jeg er gået

efter det faglige. Jeg flytter med mine

opgaver. Om det foregår her på rådhuset

eller på Kuskevej, så er transporttiden

jo den samme. Heldigvis skal jeg

jo stadig arbejde her i Vordingborg by,

så jeg undgår pludselig at skulle pendle

langt til mit nye arbejde. Udbetaling

Danmark overtager KMD-fagsystemerne,

så dem kender jeg. Vi skal jo også

arbejde efter samme regelsæt. Men

målet er jo selvfølgelig blandt andet at

ensarte sagsbehandlingen, så der bliver

nok behov for, at vi skal tilpasse vores

sagsbehandlingsmetoder, så det bliver

ens mellem de fem centre.”

Kirsten og hendes 12 kollegaer følger

med i selve processen med fordelingen

af opgaver m.m. via nyhedsbreve. De

har også været til velkomstmøde hos

Udbetaling Danmark den 12. september,

hvor de blandt andet fik mere at

vide om flekstider, overenskomster m.m.

Thomas Uhlenfeldt

2 3


Den nye børne- og kulturdirektør

tiltrådte den 1. august, og Lisbeth

Mogensen er godt i gang med at

møde alle aktørerne på sine områder.

Lisbeth fortæller, at hun på sin

runde til alle skoler, børneinstitutioner

og kulturinstitutioner føler sig

mødt af stor venlighed og åbenhed.

Om sit nye job siger Lisbeth; ”jeg

synes, at netop børne-ungeområdet

og kulturområdet giver mulighed for at

gøre en forskel for mange mennesker.

Og så oplever jeg det i øvrigt meget

positivt her i kommunen, at der er

politisk vilje til at gøre det bedre og gå

foran.”

1. august blev Torben Gleesborg

udviklingsdirektør i kommunen med

ansvar for teknik og miljø samt

planlægningsområdet. Den nye

titel på stillingen (der før hed teknik-

og miljødirektør) fokuserer på

udviklingsperspektivet. Det passer

Torben godt. Han er stærkt optaget

af at skabe en god udvikling i kommunen,

og det gælder både i det

geografiske område, der skal blive

ved at være et fedt sted at bo, og i

kommunens organisation, hvor han

vil arbejde for en åben og positiv

kultur.

Børnene og kulturen som ressource

Ny energi er vigtig

”Den mest aktuelle udfordring er at skabe

samarbejde og ny energi, især de

steder, hvor der er blevet sparet. Vi må

sammen fokusere på løsninger og nye

metoder, og jeg vil gerne hjælpe lederne

til at få de nødvendige værktøjer.”

Lisbeth Mogensen er optaget af at

styrke det tværgående samarbejde: ”Vi

skal arbejde på tværs både inden for kultur,

fritid og børne-ungeområderne, men

også med kommunens andre fagområder

som for eksempel sundhed. Det kan

vi gøre meget konkret ved for eksempel

at have nogle fælles opgaver og mål, de

enkelte institutioner går ind i at opfylde.”

Synlighed og åbenhed

Om kommunens værdier siger Lisbeth;

”umiddelbart mener jeg, at vi kan gøre

lidt mere for synligheden. Der bliver taget

mange gode beslutninger og udført

meget kvalificeret arbejde, og det skal

vi give mere opmærksomhed. Generelt

skal vi sætte lys på det, der virker, og

insistere på at holde fokus der.”

Stort potentiale

Kommunens fremtid ligger Torben meget

på sinde: ”Vi skal være klar til, når nye

virksomheder eller borgere kommer. Så

skal der være ”varer på hylden” i form af

byggegrunde og overordnede planer for,

hvordan byerne skal udvikle sig.”

”I forhold til landområderne skal vi være

ærlige omkring, hvad der er godt ved

at bo der. Der kan man ikke forvente så

meget offentlig service, til gengæld kan

man glæde sig over roen, naturen, og

at der er højt til himlen.”

Positiv kultur

Torben Gleesborg vil også bidrage til,

at vi inden for organisationen har en

positiv indstilling: ”Godt nok er der

besparelser og trange tider, men vi kan

godt vælge at se på de langsigtede

muligheder og ”tage ja-hatten på”. Min

egen rolle er blandt andet at få al den

kreativitet og idérigdom frem i lyset,

som jeg oplever, at medarbejderne har.”

I forhold til medarbejderne har Lisbeth

Mogensen et ønske: ”Hvis en medarbejder

mener, der er noget, som

ledelsen bør tage sig af, så skal han

eller hun komme med det til en leder

eller bruge vores velfungerende medsystem.

Vi kan ikke gøre noget ved ting,

vi ikke ved. Jeg ønsker åbenhed, gennemsigtighed

og god dialog.

Det er i øvrigt fundamentalt, at vi vælger

nogle klare mål, og så vil jeg være vedholdende

på, at vi holder retningen.”

Nyder naturen

Lisbeth og hendes mand flyttede til

Vordingborg for et års tid siden på

grund af den pragtfulde natur. Fritiden

går med at sejle, cykle og gå ture,

hvor de nyder områdets mange gode

muligheder.

Fakta om Lisbeth Mogensen

56 år og oprindeligt uddannet teolog.

Har erfaring blandt andet som børneog

ungedirektør i Furesø Kommune og

velfærdsdirektør i Slagelse kommune.

Fremtiden ligger i udviklingen

Begejstret og lidt utålmodig

Som person beskriver Torben Gleesborg

sig selv som en, der nemt bliver

begejstret for muligheder og faglige

udfordringer. Til gengæld kan han også

være utålmodig efter at se resultaterne.

Privat bor Torben i København og har

for nyligt købt en lejlighed ved havnen.

Formen holdes med fire løbeture

om ugen, og ellers går fritiden blandt

andet med at gå i Det Kgl. Teater og se

opera, ballet og skuespil. I ferierne er

det en lidenskab at rejse – storbyture,

skiferie og midt på vinteren en længere

tur til en lunt sted langt væk, så som

Sydafrika eller Thailand.

Fakta om Torben Gleesborg

41 år og uddannet landskabsarkitekt.

Har erfaring blandt andet som chef for

bygherreorganisationen i Københavns

Kommune.

Anette Nøddelund


Råby Oved Skov

Mit yndlingssted

Jeg bor på Østmøn tæt ved Råby

Oved Skov og går tit en skøn tur der.

Fra Råbyovedvej kan man gå ned til

skoven, hvor der på engen går får, og

om foråret løber der små lam rundt,

både hvide og sorte. Når man kommer

ind i skoven, skal man gå til højre og

følge stien et godt stykke og derefter

dreje til venstre.

Om foråret er skovbunden en af de

smukkeste med masser af anemoner

– hvide, gule og blå og så er der utrolig

mange lærkesporer. Det er også tit, at

der springer rådyr over stierne, når man

kommer gående. Når man kommer ud

af skoven på sydsiden, er der en sti til

Råbylille sommerhusområde med en

dejlig badestrand.

Stierne er normalt ret gode at gå på,

men kan i perioder være smattede

pga. traktorer, der kører brænde ud. Så

gummistøvler kan anbefales.

Stafetten sender jeg videre til Inger Lauridsen,

Ejendomskontoret, Langebæk.

Hanne Rasmussen, GIS-medarbejder

Skovbunden i Råby Oved Skov om foråret.

En tur til ferielejligheden i Berlin

Vi havde booket feriefondens lejlighed

i Kr. Himmelfartsferien. Vi var 6 voksne

+ 3 børn, og det viste sig, at der var

rigelig plads. Med stor spænding kørte

vi de fem timer, det tager fra Hårbølle til

Hindenseer Strasse, og det var virkelig

en god oplevelse at komme ind i

lejligheden. Den var stor og lækker og

veludstyret med alt, hvad man behøver

til et godt ophold.

Næste dag blev vores glæde stor, da

vi opdagede, hvor centralt lejligheden

egentlig ligger. 100 meter til sporvognen,

10 minutter til Alexander Platz og

30 minutter til Berlins Zoo.

Berlin er en spændende by, og der

er oplevelser for både store og små.

Transporten rundt i byen er utroligt brugervenlig,

og udstyret med de rigtige

kort og billetter kommer man meget

hurtigt rundt i denne metropol.

En tur til Berlin med ophold i feriefondens

lejlighed er anbefalelsesværdigt

og yderst rimeligt i pris, hvis man er

5-6 voksne. Lejligheden er lejet for et år

for at se, om det kan gå, og det skulle

gerne fortsætte. Lejligheden er allerede

booket i mange weekender, men der er

stadig ledige hverdage.

Du kan læse meget mere om feriefondens

tilbud på www.feriefondenvordingborg.dk.

Brandenburger Tor

Johnni Buch, Stege Skole

Brandmand på deltid?

Beredskabet mangler akut 2-3

deltidsbrandmænd. Er det noget

for dig som kommunalt ansat på

et kommunekontor, en skole eller

anden kommunal institution tæt

på brandstationen i Vordingborg,

hører vi gerne fra dig. Du skal have

mulighed for at forlade din primære

arbejdsplads i dagtimerne i tilfælde

af en udrykning.

Vi kan tilbyde et spændende

deltidsjob på vores nyindrettede

brandstation og et rigtig godt kammeratskab.

Du vil som ny brandmand blive

sendt på brandmandsuddannelse,

først 2 uger på grunduddannelse

og derefter 3 uger på funktionsuddannelse.

Med venlig hilsen

Preben Jørgensen

Beredskabschef, tlf. 55 36 21 40,

mail pj@vordingborg.dk

4 5


Glimt fra en workshop afholdt af KLAR-konsulenter.

Interne KLAR-konsulenter er klar

Seks medarbejdere har i maj-juni

gennemført en uddannelse til KLARkonsulent.

Uddannelsen er et vigtigt

led i kommunens strategi for at

forbedre de administrative rutiner og

arbejdsgange.

Hvad er KLAR?

KLAR står for Kommunernes Lean og

ARbejdsgangsanalyse og trækker på

erfaringer fra LEAN-projekter og fra

Arbejdsgangsbanken. Med uddannelsen

af KLAR-konsulenter forventer

ledelsen, at der bedre kan sættes fokus

på administrative rutiner og praktiske

arbejdsopgaver, så de kan løses på en

smartere måde samtidig med, at man

bevarer en god og effektiv service over

for borgerne.

Uddannelsen er gennemført i et

tværkommunalt samarbejde mellem

Guldborgsund Kommune, Lolland

Kommune og Vordingborg Kommune,

og den blev varetaget af KLK – KL’s

konsulentvirksomhed.

Til brug i hele kommunen

De seks KLAR-konsulenter kommer fra

forskellige dele af kommunen og kan

benyttes til facilitering og procesoptimering

i alle dele af organisationen.

KLAR-konsulenterne vil typisk blive

bestilt af fagchefer eller afdelingsledere

til at se efter en mulig procesoptimering

på deres område. Ansvaret for selve

implementeringen af de nye arbejdsgange

ligger hos ledelsen.

Hvad gør en KLAR-konsulent?

Et forløb med procesoptimering vil i

hovedtræk se sådan ud:

1. Generel forberedelse af procesoptimeringsforløbet.

Konsulenterne

afholder et projektmåls-møde med

procesejeren, som typisk er lederen.

Formålet med dette møde er at

afdække de konkrete mål, der er for

den forestående procesoptimering.

2. Workshop til kortlægning af den

nuværende proces. Konsulenterne

afdækker i samarbejde med de

udpegede medarbejdere forløbet af

den eksisterende arbejdsgang.

3. Workshop til redesign af processen.

Konsulenterne faciliterer, at de

udpegede medarbejdere og lederen

finder frem til en ny og mere effektiv

arbejdsgang.

4. Afsluttende afleveringsmøde med

alle involverede. Den redesignede

proces og en handlingsplan præsenteres

og overdrages.

Perioden, som forløbet strækker sig

over, aftales mellem procesejeren

og konsulenterne og vil afhænge af

processens omfang, kompleksitet og

organisatoriske snitflader. Varigheden

af møder og workshops vil også variere

afhængigt af processens kompleksitet.

Der er altid minimum to konsulenter på

en opgave. Hvis det er nødvendigt, har

procesoptimeringskonsulenterne også

mulighed for at inddrage ressourcemedarbejdere

med viden om for eksempel

forvaltningsret, digitalisering, ESDH, arkiveringsregler,

it-sikkerhed m.v.

De vigtigste forudsætninger for en vellykket

procesoptimering er ledelsesopbakning,

tilstrækkelig tid til forløbet

samt trygge og velinformerede medarbejdere.

Konsulenterne vil rådgive og

indgå i dialog med procesejeren herom,

så man opnår de mest optimale rammer

og dermed de bedste resultater.

De seks KLAR-konsulenter er

Charlotte Snede Rodhe – Arbejdsmarked

Randi Jakobsen – HR

Merete Pommergaard – Ældreområdet

Janus Nicolai Munthe – Økonomi

Thomas Eglin – Teknik & Miljø

Jens Johansen – Børn & Unge

Jens Johansen

KLAR-konsulent


Ledelsesevaluering på alle

arbejdspladser inden 1. november

I VorNyt i marts måned beskrev vi

det nye koncept til brug for ledelsesevaluering.

Tre arbejdspladser har

siden afprøvet konceptet i praksis.

Ledelsesevalueringen skal i 2011 gennemføres

inden 1. november for alle

ledere på alle niveauer i Vordingborg

Kommune. Den eneste undtagelse er,

at evaluering af direktørerne vil finde

sted i december på grund af, at de to

nye direktører først er startet 1. august.

Lidt om metoden

Der er valgt en enkel model med lavt

resurseforbrug, og der er lagt vægt på

at lægge op til dialog om god ledelse.

Fokus er på udvikling af ledelse, frem

for at se fejl og mangler. Endvidere er

det afgørende at skabe trygge rammer

for såvel lederne som for medarbejderne,

der udtrykker sig om deres leder.

Den enkelte leder står for processen og

har ansvaret for forberedelse, gennemførelse

og tilbagemelding.

Resultatet af evalueringen offentliggøres

ikke. Udbyttet forankres på arbejdspladsen

og ved LUS-samtaler. Det

forbliver dermed mellem de parter, som

har deltaget i evalueringen.

Erfaringer med ledelsesevaluering

I Børn og Unge deltog ca. 30 medarbejdere

i en evaluering af deres leder.

Lederen Palle Bukhave udtaler: ”Det

var en rigtig fin proces, og personalet

var velforberedt. Jeg var glad for

dialogen med medarbejderne, og jeg

har fået afklaret mine medarbejderes

forventninger til min ledelsesstil. Som

leder skal man være forberedt på, at

man er i den ”varme” stol. Konceptet er

lige til at gå til og er en god platform for

evalueringen. Spørgsmålene er gode

og relevante. Vi brugte 20 minutter

til spørgeskemaet, 1 time til gruppearbejdet

og ½ time til fremlæggelse i

plenum”.

På Ørslev Skole evaluerede ca. 40

5. LUS-samtale.

Der udarbejdes en

individuel udviklingsplan

6. Leder giver

tilbagemelding til

medarbejderne på

personlig udviklingsplan

4. Leder tager

medarbejdernes

evaluering med til

LUS-samtale

medarbejdere deres leder ved tre forløb.

Skoleleder Hanne Dideriksen udtaler:

”Lederne bliver forhåbentlig rigtig glade,

fordi vi får en positiv tilbagemelding på

vores ledelsesstil, hvilket vi måske ellers

sjældent får. Vi får også direkte respons

på det, som kan gøres bedre. Jeg fik

gode fif og blev mødt med anerkendende

tilgang fra personalet. Jeg vil

anbefale, at lederen ikke er tilstede, når

medarbejderne udfylder spørgeskemaet

og under gruppearbejdet”.

1. Leder indkalder

personalet til

evalueringsmøde

3. Leder reflekterer

over medarbejdernes

evaluering

2. Evalueringsmøde.

Medarbejderne

evaluerer leder

Skitse over evalueringsforløb

På Distrikt Rosenvang deltog 100

medarbejdere i evalueringen af deres

distriktsleder. Lederen Ulla Krøger

udtaler: ”Det blev oplevet som positivt,

at man ikke kendte spørgsmålene på

forhånd. Det var imidlertid nødvendigt

at gennemgå dem i fællesskab, så

alle havde den samme forståelse af

spørgsmålene. Vi arbejdede i blandede

grupper på tværs af faggrænser. Gruppearbejdet

gik fint, og jeg fik anerkendende

og konstruktive tilbagemeldinger

fra personalet. Som leder skal man

kunne lytte, modtage feed-back og

sikre en ordentlig tone samt styre dialogen.

Nye ledere kan måske tage en

lederkollega med som ordstyrer. Afslut

gerne mødet med en aftale om fortrolighed

i afdelingen om de udsagn, som

kommer frem ved tilbagemeldingen”.

Du finder konceptet på intranettet

Du kan se hele konceptet for ledelsesevaluering

på intranettet – under Personale

og ledelse. Sparring, rådgivning og

introduktion til ledelsesevaluering fås ved

henvendelse til HR- og Personalestaben,

Randi Jakobsen, tlf. 55 36 27 81 eller

Eva Ahrenst Rasmussen, tlf. 55 36 27 83.

Eva Ahrenst Rasmussen, HR- og Personale

6 7


Sundhedsplejerskerne Elsebeth Håkonssen og Marianne Stougaard-Nexø med deres cykler.

På to hjul i stedet for fire

Ideen havde været der et stykke tid,

før sundhedsplejerskerne Elsebeth

Håkonssen og Marianne Stougaard-

Nexø fra sundhedsplejen i Vordingborg

spurgte deres leder, om de

måtte købe et par cykler. Så de, når

vejret tillod det, kunne cykle rundt på

forældrebesøg i stedet for at køre i bil.

Svaret var ja, og der blev indkøbt to

Kildemoes-cykler samt cykelhjelme og

kurve. Den anden uge i maj svang de

sig for første gang i sadlerne og har

gjort det rigtig mange gange siden.

Godt humør og store smil

I dag følges forældrebesøg, motion

og godt humør hånd i hånd, når de

to sundhedsplejersker kører på hjemmebesøg

eller til skolebesøg. Som en

bonus får de store smil, vink og anerkendende

nik, når de møder forældre,

som er ude at trille med barnevognen.

”At cykle påvirker humøret i positiv

retning, og vi cykler hver eneste gang,

det er muligt. Man får renset og klaret

hjernen og får overskud,” siger Elsebeth,

mens Marianne peger på, at man

bruger sine sanser på en helt anden

måde når man cykler. ”Og ikke at forglemme,

så er cyklen ideel til at skyde

genvej med gennem byen,” siger hun.

Masser af motion

Elsebeth har Marienbergområdet, som

omfatter Ore og den sydlige del af

byen, mens Marianne har den anden

del af byen og Iselingen. ”Vi kørte

mange korte ture i vores biler. Der er

måske 500 meter fra det ene besøg til

det næste, så der er mange start og

stop, hvilket hverken bilerne eller vi har

godt af,” siger Elsebeth. Mens de kørte

i bil hver dag, bar hun i en periode en

skridttæller. ”Den viste, at jeg gik omkring

2000 skridt om dagen. Altså kun

en femtedel af de anbefalede mindst

10.000 skridt man bør gå. Men nu får

vi masser af motion ved at cykle 10–12

kilometer dagligt, og vi bruger ikke

mere tid af den grund,” siger hun.

De er dog ikke tvunget til at cykle, men

kan vælge at tage deres biler. Og det er

de glade for. ”Jeg har oplevet, at solen

skinnede under de to første besøg,

men derefter stod det ned i stænger,

så selv indholdet i tasken blev vådt. Så

nu tjekker jeg altid vejrudsigten og lader

den afgøre, om det er cyklen eller bilen,

jeg tager,” siger Marianne.

Tjener sig selv ind

Købet af de to cykler med tilbehør belaster

ikke sundhedsplejens økonomi.

Medarbejderdreven innovation

Tværtimod. ”Vi kører jo i egne biler og

fik begge udbetalt omkring 1000 kr. i

kørepenge om måneden. Det beløb

er blevet væsentligt mindre nu, så det

tager ikke mange måneder at tjene

indkøbet af de to cykler hjem,” siger

Elsebeth.

Gode rollemodeller

Det er også vigtigt for de to sundhedsplejersker,

at de er gode rollemodeller

for både forældre og børn. ”Vi har

jo overvægtsproblemer både blandt

skolebørn og hos voksne. Ved at cykle

viser vi, at det er godt at motionere og

udviser et godt eksempel, men vi er

ikke sundhedsapostle,” siger Elsebeth.

På Møn og i Præstø har sundhedsplejen

også cykler til dem, som kører

i byområderne. Elsebeth og Marianne

mener også, at andre personalegrupper

kunne have glæde af at få stillet

cykler til rådighed. ”Man kunne have

nogle cykler stående, så sagsbehandlere

og andre, som skal til møde i byen,

kunne tage en cykel og få de gode

oplevelser, som følger med. Det er bare

at gå i gang,” siger de.

John Nielsen


En filtdug dæmper støj fra klodserne.

Sammen sænker vi støjen…

Medarbejderdreven innovation

Hvad skal der til for at få mindre

støj? Ikke mindst i en daginstitution

er støj en udfordring. I Børnehuset

Bøgebjerg har de afprøvet forskellige

løsninger.

I en daginstitution, hvor 80 børn færdes

i en delvis åben struktur, kan der være

meget støj. Det er faktisk en nødvendighed,

at visse regler overholdes, for

at støjniveauet ikke stiger til det uudholdelige

for både børn og voksne. I Børnehuset

Bøgebjerg i Lundby har man

igennem flere år indført støjdæmpende

tiltag – blandt andet lydisolerende lofter,

filtdutter under alle borde og stole,

opbevaring af legetøj i kurve i stedet for

i kasser af træ eller plastik osv.

Disse enkle initiativer betyder i sig selv

ganske meget, men vigtigst af alt er

det, at børnene inddrages og gøres

bevidste om, hvad det kan betyde,

hvis der er for megen støj. Det fortæller

institutionsleder Lisbeth Dithmarsen og

souschef Lise Ørregaard i forbindelse

med VorNyts besøg i børnehaven.

”Vi har indkøbt såkaldte ”støjører”, som

skifter farve til rød, hvis støjen overstiger

grænseværdien 80 decibel. Det

giver en fælles opmærksomhed. For

børnene er det blevet en naturlig rutine

at lægge en filtdug på bordet, før de

begynder at lege med Lego, træklodser

og puslespil. Vores næste tiltag vil være

støjdæmpende opslagstavler”, fortæller

Lisbeth og Lise.

Små stemmer

På hver stue er der et dagligt rundkreds-møde,

hvor børnene inddrages

fx i snak om, hvad det vil sige at være

en god kammerat, og hvilke projekter,

der skal arbejdes med i den kommende

tid. ”Der snakker vi med ”små stemmer”,

og så gør vi meget ud af, at de

store børn oplever at skulle være rollemodeller

for de små. Vi vil helst ikke

irettesætte, fordi det hverken er sjovt at

skulle korrekse, og fordi det heller ikke

er særlig rart at blive irettesat”, forklarer

Lisbeth og Lise.

Støjøret lyser grønt – gult – rødt efter støjniveauet.

En bus-stue

Bøgebjerg er indrettet med tre stuer,

men fra 1. september er Børnehavebussen

blevet fast tilknyttet som en

”ekstra stue”, fordi institutionen som

en af de få i kommunen oplever en

voksende tilgang af børn. At bussen nu

i en periode bliver fast tilknyttet institutionen,

er man bestemt ikke utilfreds

med i Bøgebjerg, fordi det giver en

række muligheder for at komme af sted

og opleve en masse. Lisbeth og Lise

er ikke i tvivl: ”Vi elsker den bus, fordi

den giver os mulighed for at komme

vidt omkring. Vi kommer regelmæssigt

på Avnø Naturcenter, vi har været

i Roskilde Domkirke, på besøgsgårde

og meget andet. Vi pædagoger har

lært at bruge hinandens ressourcer og

interessefelter, så vi oplever en masse

kultur og natur. Og når vi kommer

hjem efter en oplevelsesrig dag og har

brændt en masse krudt af, har det

naturligvis også den fordel, at børnene

gerne er til mere stilfærdige sysler”.

”Vi er meget glade for, at vi har fået

støjdæmpning implementeret hos både

børn og voksne, så vi i fællesskab nedbringer

støjen og undgår følgevirkninger

som stress, nedsat hørelse og tinnitus”,

slutter Lisbeth.

Ulrik Jensen

8 9


opleve deltagernes udvikling. Dét at

høre om hinandens udfordringer havde

stor betydning for deltagerne og medvirkede

til, at de er begyndt at tro mere

på sig selv og deres egen formåen. De

har fået øjnene op for, at der er andre i

samme situation som dem selv”.

De fleste af deltagerne i studiekredsen

har fået det bedre både fysisk og psykisk,

og det har ført til en højere grad

af selvtillid. En af deltagerne har udtalt:

”Verden af i morgen, i stedet for i går.

Det er vigtigt at finde nye drømme, noget

at gå i gang med og noget at gå op i”.

Noget at stå op til

For gamle og enlige borgere kan

der mangle noget at gå op i og se

frem til. En studiekreds for ensomme

ældre gav pote – deltagerne fik mere

mod på livet, og oven i købet har de

nu mindre brug for hjælp.

Kirsten Vagner fra dagcenteret på

Brænderigården i Vordingborg fortæller:

”Inden for ældreområdet har vi meget

fokus på, at borgerne holder sig så friske

og selvhjulpne som muligt, i så lang

tid som muligt. Vi har savnet et tilbud til

de enlige, ensomme ældre, som mangler

et socialt netværk i nærområdet.”

Medarbejderdreven innovation

studiekredsen var, at man var enlig og

tilknyttet hjemmeplejen, og der blev

udvalgt 11 personer til at deltage.

Den første studiekreds, som løb fra

august sidste år til april i år, bestod

af vekslende oplæg, diskussioner,

individuelle samtaler og afprøvning

af hverdagsaktiviteter. Studiekredsen

mødtes ca. en gang om ugen. Der blev

taget forskellige emner op, for eksempel

sundhed gennem fysisk og mental

aktivitet, transport og aktivitet, brug

af mobiltelefon, sikkerhed i hjemmet,

sociale relationer, mad og søvn.

”Vi kan konkludere, at studiekredsen har

været en succes” udtaler Marie Louise

og Kirsten samstemmende. Deltagerne

har forbedret deres sociale funktioner,

deres selvvurderede almene helbred

er blevet bedre, deres energiniveau er

blevet højere, og de føler sig mindre

begrænsede i hverdagen. Et tydeligt

billede på dette ses ved, at antallet af visiterede

ydelser til den enkelte er faldet.

Marie Louise og Kirsten er klar til at

starte en ny studiekreds op her i efteråret.

”Vi vil også gerne have det bredt

ud til flere områder af kommunen”

afslutter Marie Louise Just.

*ADL står for: Almindelig Daglig Levevis

Anette Nøddelund

Til slut et digt som én af deltagerne

fra studiekredsen syntes

var rammende for samværet:

ADL-medarbejder*, ergoterapeut Marie

Louise Just var i efteråret på et kursus

i det amerikanske system ”Lifestyle

Redesign” og blev meget begejstret:

”Vi fik at vide, at der skulle ske en kulturændring

med borgerne. Fra at føle

sig syge og afhængige af andres hjælp

skulle de komme til at føle sig raske og

uafhængige”.

En studiekreds af ældre

Da Marie Louise Just kom hjem fra kurset,

var hun optændt af den hellige ild,

og sammen med Kirsten Vagner fik hun

nedsat en studiekreds af ældre mennesker.

Kriteriet for at kunne deltage i

I begyndelsen var nogle af borgerne

meget tilbageholdende. Marie Louise

og Kirsten var nødt til at være meget

styrende og hele tiden holde snakken i

gang. Men gradvist åbnede deltagerne

sig mere og mere og blev aktive.

Godt at klare sig selv

Kirsten fortæller: ”I januar havde vi

et emne om sikkerhed og tryghed i

nærmiljøet. Her tog deltagerne selv

initiativ til at henvende sig til handelsstandsforeningen,

da der er butikker i

Vordingborg, som deltagerne ikke kan

komme ind i pga. dårlig tilgængelighed.

Det var i det hele taget fantastisk at

Hvis du skal være

blid og smuk

så skal du drikke morgendug

og spise aftenrøde

og drysse stjerner i dit hår

og gnide dine tynde lår

med måneskin og fløde

Men vil du være varm og vild

med hængerøv og kæmpebarm

og fuld af narrestreger

så skal du kigge i et spejl

og elske dine fejl

og være som du plejer.

Halfdan Rasmussen


Personalegoder 2012

Så er det ved at være tid til at vælge

personalegoder for 2012. Vi forventer

igen i år at kunne tilbyde en række

spændende muligheder. Umiddelbart

vil udbuddet af personalegoder ligne

sidste års udbud.

Det vil sige, at vi forventer at tilbyde

pc’ere, bredbåndsforbindelser, mobiltelefoner

og telefoni, massage, fitness,

aviser og sundhedsforsikring.

Vi er i øjeblikket i gang med planlægningen,

så den endelige tidsplan

kendes endnu ikke. Vi forventer, at

bestillingsperioden bliver i oktober.

Ligeledes er selve bestillingsproceduren

ikke aftalt endnu, men efter de foreløbige

aftaler kommer det til at foregå ved,

at alle får tilsendt et brev indeholdende

den kode, man skal bruge til at logge

sig på Flexpay’s bestillingssite.

For at spare den dyre porto bliver brochuren

ikke udsendt med posten, men

vil kunne findes på bestillingssiten.

Jon Johnsen

HR- og Personalestaben

Nyt om navne

Her bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til

pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed

til det lønteam, I hører under.

25 års jubilæum

Navn

Anne Flander

Anne Jørgensen

Anne Margrethe Pedersen

Annegrete Lund

Annemarie Hvid Thornberg

Birgitte Bomann Jensen

Bodil Madsen

Hans Jørgen Lund Jensen

Helle Leider Olsen

Jette B. Christiansen

Kaj Bengtsen

Karen Margrete Kamp

Kirsten Schmidt

Liselotte Christiansen

Lone Rasmussen

Margot Susanne Schibitz

Mariane Nerup Hansen

Marianne Stougaard-Nexø

Michael Ryberg Juliussen

Minna Dorthea Møller

Nils Vilsbøl

Torben Andersen

40 års jubilæum

Navn

Birgit Johansen

Flemming Tejmers

Ib Jørgensen

Jonna Rolvung

Lene Christiansen

Lillian B. Christensen

Lis Astrup Jensen

Nina Vilhelmsen

Ruth L. Franks

Arbejdssted

Klosternakkeskolen

Langebækskolen

Distrikt Rosenvang

Abildhøjskolen

Distrikt Vintersbølle

Dagplejen

Vintersbølle Køkkenet

Plan og Miljø

Hassellitten

Langebækskolen

Misbrugscenteret

Fanefjordskolen

Distrikt Ulvsund

Bo og Naboskab Vordingborg

Iselingeskolen

Stege Skole

Borgerservice, Stege

Sundhedsplejen

Hassellitten

Bo og naboskab Præstø

Vintersbølle Skole

Vej og Trafik

Arbejdssted

Distrikt Rosenvang

Jobcenter

Jobcenter

Vintersbølle Skole

Parkhaven

Langebækskolen

Borgerservice

Fanefjordskolens SFO

Langebækskolen

Fratrådte på grund af pension/efterløn

Navn

Arbejdssted

Aase Gaardsted Hansen Distrikt Solhøj

Alis E. Christiansen

Bo og Naboskab Møn

Annette Rasmussen

Stege Skole

Birger Andersen

Ungdomsskolen

Birthe Irene Nielsen

Marienberg Skole

Børge Nøhr

Langebækskolen

Connie Schrøder Randrup Distrikt Vintersbølle

Conny Petersen

Dagplejen

Elin Gøthler

Distrikt Ulvsund

Georg Pedersen

Svend Gønge Skolen

Gitte Nielsen

Dagplejen

Grethe Møller Pedersen Børnehaven Tusindfryd

Helle Narianne Lærke Milo Præstø Køkkenet

Henning Kabell Larsen

Redningsberedskabet

Henning W. Hansen

Vej- og Parkdrift

Inge Birgit Bjørndahl

Abildhøjskolen

Inger Bøjtrup

Langebækskolen

Jette Hermansen

Sundhedsplejen

Jørgen Larsen

Abildhøjskolen

Karen Holm Andersen

Ældreområdet

Karin C. Jørgensen

Langebækskolen

Karin Knudsen Vinholt

Slotsparkens Børnehave

Kirsten Albech Andersen Økonomistaben

Kirsten Bagge Nielsen

Solstrålen

Kirsten Bechmann Petersen Borgerservice Stege

Kirsten Henriksen

Klosternakkeskolen

Kirsten Holmegaard

Stege Skole

Knud Aage Fønss

Vordingborg Bibliotekerne

Lene Christiansen

Parkhaven

Lene Dyrløv Nielsen

Dagplejen

Lis Rye Larsen

Dagplejen

Lis Sørensen

Stege Skole

Lone Toftgaard Jensen

Abildhøjskolen

Mona Lise Olsen

Ørslev Skole

Paul Arne Hansen

Langebækskolen

Rosemarie Juhlin Larsen Kastrup skole

Ruth Lande Franks

Langebækskolen

Tove Rabjerg

Egely Daginstitution

Ulla Møller Theill

Distrikt Fanefjord

Yvonne Rasmussen

Dagplejen

10 11


Interne kursus- og

uddannelsestilbud

For alle ansatte

Velkomstmøde for nyansatte

Tid: 14. oktober 2011 kl. 8.30 – 11.30

Sted: Vordingborg Rådhus, Kantinen,

Valdemarsgade 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 7. oktober 2011

Alle nyansatte skal deltage i et velkomstmøde.

Livsstilskursus med fokus på madlavning 1 og 2

(fyraftensmøder)

Hold 1: 12. oktober 2011, kl. 18 – 21 og

25. oktober 2011 kl. 17 – 20

Hold 2: 2. november 2011, kl. 18 – 21 og

8. november 2011 kl. 17 – 20

Sted: Kantinen, Vordingborg Rådhus,

Valdemarsgade 43, Vordingborg og

Marienberg Skole, Parkvænget 12, Vordingborg

Tilmeldingsfrist hold 1: 1. oktober 2011,

hold 2: 15. oktober 2011

Foredrag med Lars Mogensen:

Påvirk dine kolleger med din personlighed

(fyraftensmøde)

Tid: 9. november 2011, kl. 17.30 – 19.30

Sted: Vordingborg Rådhus, Kantinen,

Valdemarsgade 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist 29. oktober 2011

Foredrag med Chris MacDonald: Livskvalitet,

arbejdsglæde og trivsel i hverdagen – hvordan

bliver vi bedre til at leve livet

(fyraftensmøde)

Tid: 13.december 2011, kl. 19-21

Sted: Langebækhallen

Tilmelding: Samlet tilmelding pr. arbejdsplads til

mbri@vordingborg.dk.

For ledere

MUS-samtaler – for ledere

Tid: 8. november 2011, kl. 9 – 15.30

Sted: Vordingborg Rådhus, Kantinen,

Valdemarsgade 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 25. oktober 2011

For medlemmer af MED-udvalg og personalemøder

Alle medlemmer af MED-udvalg og personalemøder med MED-status skal have

tilbudt uddannelse.

Samarbejdsmodul, 2 dage

Tid: 17. og 18. januar 2012, kl. 8.30 – 15.30 (hold 1)

Tid: 23. og 24. januar 2012, kl. 8.30 – 15.30 (hold 2)

Sted: Vordingborg Rådhus, Kantinen, Valdemarsgade 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 9. december 2011

For arbejdsmiljøgrupper og områdeudvalg

Undervisning i APV-systemet Workcyclus for nye brugere

Tid: 14. november 2011 kl. 8.30 – 12.30

Sted: lokale 613, ZBC, Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2011 på kursusportalen på intranettet

Kursusbeskrivelser og tilmeldingsprocedure

Se kursusbeskrivelserne på kursusportalen, som er tilgængelig på intranettet.

Send – efter aftale med din nærmeste leder – tilmelding gennem kursusportalen

(ved tilmelding til fyraftensmøder er aftale med leder unødvendig).

Hvis du er usikker på, hvordan det skal gøres, eller ikke har adgang til Intranettet,

kan du ringe til HR- og Personalestaben, tlf. 55 36 27 83 eller 55 36 27 82.

Indtryk fra DHL-stafetten,

hvor 145 fra Vordingborg

Kommune løb med

More magazines by this user
Similar magazines