7 - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

7 - Hjerneskadeforeningen

På baggrund af disse midler åbnede HovedHuseti februar 2006. Stedet er etspecialiseret tilbud til mennesker med erhvervethjerneskade i den erhvervsaktivealder. HovedHuset henvender sig bådetil nyskadede, som netop har afsluttetgenoptræningen, og til mennesker, somhar levet med en erhvervet hjerneskade imange år.HovedHuset fungerer som et ligeværdigtarbejdsfællesskab, hvor husets medlemmersammen med de ansatte varetager deopgaver, der er forbundet med den dagligedrift. Aktiviteterne er koncentreret omarbejdsopgaver og har et fremadrettetbeskæftigelsesmæssigt perspektiv.HovedHuset arbejder efter clubhousemodellen,der bygger på ligeværd, medindflydelse,frivillighed og har fokus på styrkerog ressourcer. Disse værdier såvel somHovedHusets individuelle tilgang og fokuspå det hele menneske har vist sig somen succesfuld metode til rehabilitering afmennesker med erhvervet hjerneskade.HovedHuset blev i februar 2008 evalueretaf Muusman Research & ConsultingAf en evalueringen fremgår det blandt andetat:• ca. 90% har fået et mere aktivt liv, efterat de er startet i HovedHuset• ca. 90% har fået øget selvværd gennemopholdet i HovedHuset• ca. 80% af de personer, der har afsluttetet forløb i HovedHuset, er kommeti meningsfuld beskæftigelse• ca. 85% af de personer, der er kommeti meningsfuld beskæftigelse, mener,at HovedHuset har haft afgørendebetydning for dette• ca. 60% er blevet mere sociale og harfx fået flere venner og folk, de kanstøtte sig til.• Arbejdsgiverne oplever, at HovedHuseter med til at få den senhjerneskadedetil at erkende sit handicap, og atvedkommende herefter får det nemmerei arbejdssituationen.• Arbejdsgiverne giver også udtryk for,at medlemmerne ikke var kommet iarbejde eller blevet heri uden Hoved-Huset.• De kommunale medarbejdere fremhæver,at HovedHuset tilbyder et differentieretforløb. Styrken er, at hvertmedlem får sit individuelle forløb,hvor der sættes fokus på medlemmetssociale og personlige kompetencer.Hjerneskadeforeningen ser frem til at følgeudviklingen og opfordrer både lokalforeningerog medlemmer til at samarbejdemed og gøre brug af de nye muligheder.Læs mere om HovedHuset på: www.hovedhuset.dkHOVEDCIRKLEN | MARTS 2011 19

More magazines by this user
Similar magazines