7 - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

7 - Hjerneskadeforeningen

MTVAf Eva HollænderSundhedsstyrelsen har for nyligt offentliggjortsin MTV (Medicinsk Teknologi Vurdering)om hjerneskaderehabilitering.Selv om MTV’en dokumenterer mangevæsentlige forhold, står der også ting, vi iHjerneskadeforeningen protesterer imod:1. Der er sjældent effekt af fysisk interventionud over det første år efterskaden, heller ikke for de sværest skadede.2. Der er svag til moderat evidens foreffekt af kognitivt, følelses- og adfærdsmæssigtorienterede multidisciplinærerehabiliteringsprogrammer iform af holistiske programmer i densubakutte/kroniske fase.I værste fald kan disse budskaber føretil, at kommunerne under henvisning tilMTV’en vil1. give afslag på alt andet end vedligeholdendefysisk træning, når der ergået et år efter skaden2. give afslag på rehabilitering på hjerneskadecentrenebegge dele med henvisning til, at der ingenvirkning er af indsatsen.Vi vil derfor bede jer følge udviklingenog maile til eva@hjerneskadeforeningen.dk, hvis I hører om medlemmer, der fårafslag under henvisning til MTV’en ellerunder henvisning til, at der er gået et årefter skade.Hjerneskadeforeningen følger op i forholdtil at påvise forskning, der dokumenterer,at ovenstående ikke er korrekt.Samtidigt er det en kendsgerning, at de– tidligere amtslige – specialtilbud er pressede,fyrer medarbejdere og lukker afdelinger.Bare inden for det sidste halve år er Fjordbo1 og Fjordbo 2, Fogedvængets dag- ogdøgnrehabiliteringspladser og Høskovenstræningsafdeling lukkede eller på vej tillukning. Flere af hjerneskadecentrene harmåttet opsige medarbejdere pga dalendehenvisningstal.Også dette bør vi som forening være opmærksommepå, så også her må I gernemelde ind ved kendskab til lokale afslag.For supplerende information:Kapitel 1. Sammenfatning: side 13;Kapitel 3. Effektvurdering – fysiskeinterventioner: side 88; kapitelsammenfatning:side 105Kapitel 3. Effektvurdering: Kapitelsammenfatning:side 105.HOVEDCIRKLEN | MARTS 2011 7

More magazines by this user
Similar magazines