Praca pedagoga szkolnego

pbw.kielce.pl

Praca pedagoga szkolnego - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ...

2WstępNiniejsze zestawienie zawiera wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopismPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Filia w Staszowie.Dotyczy ono tematyki ciągle aktualnej, a mianowicie „pracy pedagogówszkolnych oraz wychowawców”.Materiał bibliograficzny podzielony został w sposób formalny : wydawnictwazwarte, wydawnictwa ciągłe oraz dodatkowa literatura pomocniczaw pracy pedagogów. Zastosowana została numeracja ciągła, w obrębie całości.W poszczególnych działach, informacje porządkuje układ alfabetyczny.Wydawnictwa zwarte1. JUNDZIŁŁ, Irena : Rola zawodowa pedagoga szkolnego / Irena Jundziłł.– Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1980Syg. 12287 Wypożyczalnia2. KIELAR, Maria : Społeczno-środowiskowe uwarunkowania w pracypedagoga szkolnego i pracownika socjalnego // W : Problemy i tendencjerozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce / pod red. A.Radziewicza-Winnickiego. – Katowice, 1995, S. 393-410Syg. 21034 Wypożyczalnia3. SAŁASIŃSKI, Mirosław : Vademecum pedagoga szkolnego / MirosławSałasiński, Beata Badziukiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2003Syg. 24202 Wypożyczalnia

More magazines by this user
Similar magazines