Praca pedagoga szkolnego

pbw.kielce.pl

Praca pedagoga szkolnego - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ...

2WstępNiniejsze zestawienie zawiera wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopismPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Filia w Staszowie.Dotyczy ono tematyki ciągle aktualnej, a mianowicie „pracy pedagogówszkolnych oraz wychowawców”.Materiał bibliograficzny podzielony został w sposób formalny : wydawnictwazwarte, wydawnictwa ciągłe oraz dodatkowa literatura pomocniczaw pracy pedagogów. Zastosowana została numeracja ciągła, w obrębie całości.W poszczególnych działach, informacje porządkuje układ alfabetyczny.Wydawnictwa zwarte1. JUNDZIŁŁ, Irena : Rola zawodowa pedagoga szkolnego / Irena Jundziłł.– Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1980Syg. 12287 Wypożyczalnia2. KIELAR, Maria : Społeczno-środowiskowe uwarunkowania w pracypedagoga szkolnego i pracownika socjalnego // W : Problemy i tendencjerozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce / pod red. A.Radziewicza-Winnickiego. – Katowice, 1995, S. 393-410Syg. 21034 Wypożyczalnia3. SAŁASIŃSKI, Mirosław : Vademecum pedagoga szkolnego / MirosławSałasiński, Beata Badziukiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2003Syg. 24202 Wypożyczalnia


Wydawnictwa ciągłe34. DAMUS, Bożena : Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Bożena Damus// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2002, nr 6, s. 46-48Czytelnia5. ANIELSKA, Agnieszka : Miejsce pedagoga w świetlicy / AgnieszkaAnielska, Violetta Wróblewska // „Edukacja i Dialog”. – 2005, nr 6, s.67-68Cytelnia6. BEDNARSKA, Elżbieta : Mój warsztat pracy jako pedagoga – terapeuty/ Elżbieta Bednarska // „Szkoła Specjalna”. – 2001, nr 1, s. 38-42Czytelnia7. BORUCKA, Anna : Interwencja w szkole / Anna Borucka, KatarzynaKocoń // „Remedium”. – 2003, nr 7/8, s. 10-13Czytelnia8. CHLEBOWSKA, Elżbieta : Terapia uczuciowa : pedagodzy szkolnio swojej pracy / Elżbieta Chlebowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 2003, nr 1, s. 41-42Czytelnia9. CZARNECKA, Małgorzata : Moje ograniczenia w pracy ze sprawcąi ofiarą przemocy / Małgorzata Czarnecka // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 2003, nr 5, s. 35-37Czytelnia10. CZERWIEŃSKI, Paweł : Pedagog to nie niańka do dzieci / Paweł Czerwieński// „Edukacja i Dialog”. – 2004, nr 4, s. 18-20Czytelnia


411. DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA, Iwona : Relacje między pedagogiema dzieckiem i jego rodziną w terapii pedagogicznej / Iwona Dąbrowska-Jabłońska// „Opieka, Wychowanie, Terapia”. – 2000, nr 4, s. 24-27Czytelnia12. DZIKOMSKA-KUCHARZ, Anna : Między szkołą a domem / AnnaDzikowska-Kucharz // „Edukacja i Dialog”. – 2002, nr 5, s. 13-17Czytelnia13. DZIKOMSKA-KUCHARZ, Anna : Pedagog w szkole / Anna Dzikomska-Kucharz// „Edukacja i Dialog”. – 2003, nr 1, s. 24-31Czytelnia14. ESMUND, Kazimierz : Z doświadczeń pedagoga szkolnego / KazimierzEsmund // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1996, nr 5, s. 35-37Czytelnia15. GŁASEK, Sławomira : Z doświadczeń pedagoga szkolnego / SławomirGłasek // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2002, nr 5, s. 34-38Czytelnia16. GŁOMSKA, Maria: Rozmawiam z młodzieżą i jej rodzicami o narkotykach: pedagodzy szkolni o swojej pracy / Maria Głomska // „ProblemyOpiekuńczo-Wychowawcze”. – 2003, nr 1, s. 40-41Czytelnia17. GRAD, Krystyna : Przepisy prawne regulujące pracę pedagoga szkolnego/ Krystyna Grad // „Nowa Szkoła”. – 2003, nr 3, s. 25-30Czytelnia18. GWIZDEK, Bożena : Rola i zadania pedagoga szkolnego / BożenaGwizdek, Elżbieta Sołtys // „Remedium”. – 2003, nr 9, s. 8-9, nr 10, s. 10-11; 2004, nr 1, s. 8-9Czytelnia


19. ILNICKA, Renata : Poszukuję nowych metod pracy : pedagodzy szkolnio swojej pracy / Renata Ilnicka // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 2003, nr 1, s. 44-45Czytelnia20. ILNICKA, Renata : Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Renata Ilnicka// „Wychowanie na Co Dzień”. – 2002, nr 7-8, s. 30-31Czytelnia21. JANOTA-PALUSIŃSKA, Małgorzata : Refleksje pedagoga szkolnego /Małgorzata Janota-Palusińska // „Wychowawca”. – 2003, nr 11, s. 14-15Czytelnia22. KANTOWICZ, Ewa : Wsparcie społeczne w pracy pedagoga szkolnego/ Ewa Kantowicz // „Wychowanie na Co Dzień”. – 1997, nr 7/8, s. 50-52Czytelnia23. KIJOWSKA, Iwona : Nauczmy się rozwiązywania konfliktów / IwonaKijowska // „Nowe w Szkole”. – 2003, nr 7/8, s. 38-42Czytelnia24. KLIMKOWSKA, Anna : Współpraca pedagoga ogólnego i specjalnegow nauczaniu i wychowaniu integracyjnym / Anna Klimowska // „ŻycieSzkoły”. – 1995, nr 8, s. 455-461Czytelnia25. KSIĘŻYK, Maria Bożena : Pedagog szkolny koordynatorem działańwychowawczych / Maria Bożena Księżyk // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 1999, nr 9, s. 39Czytelnia26. LENKIEWICZ, Janusz : Miejsce i rola pedagoga / Janusz Lenkiewicz //„Edukacja i Dialog”. – 1995, nr 8, s. 44-47Czytelnia5


627. LUTY, Małgorzata : Czy w szkole musi być cicho? : pedagodzy szkolnio swojej pracy / Małgorzata Luty // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 2003, nr 1, s. 39 Czytelnia28. LUTY, Małgorzata : Pakty i umowy o nieagresji / Małgorzata Luty //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2002, nr 5, s. 42-44[Udział pedagoga szkolnego w zapobieganiu agresji i przemocy w szkolepodstawowej]Czytelnia29. ŁODZIŃSKA, Iwona : Profilaktyka w szkole – z perspektywy pedagoga/ Iwona Łodzińska // „Wychowanie Na Co Dzień”. – 2004, nr 10/11, s.7-11[Szkolny program profilaktyki – podstawy prawne, zasady konstruowaniai ewaluacji. Doświadczenia pedagoga szkolnego]Czytelnia30. MATYJAS, Bożena : Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna pedagogaszkolnego / Bożena Matyjas // „Wychowawca”. – 1995, nr 10, s.32-33Czytelnia31. MATYJAS, Bożena : Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagogaszkolnego / Bożena Matyjas // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. –2002, nr 9, s. 16-19Czytelnia32. MATYJAS, Bożena : Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczowychowawczejszkoły / Bożena Matyjas // „Opieka, Wychowanie, Terapia”.– 2002, nr 4, s. 45-48Czytelnia33. MICHNIK, Gabriela : Praca pedagoga w pogotowiu opiekuńczym / GabrielaMachnik // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2002, nr 4, s.31-34Czytelnia


34. PODLEŚNA, Iwona : Praca pedagogiczno-terapeutyczna z uczniemuzależnionym / Iwona Podleśna // „Wychowanie na co Dzień”. – 2004, nr10-11, s. I-II, dod.Czytelnia35. PRÓCHNIK, Piotr : Ryzyko kariery zawodowej pedagoga : organizacjaafektywna osobistych znaczeń / Piotr Próchnik // „Edukacja”. – 2001, nr 4,s. 39-47Czytelnia36. PURA, Maria : Moje spotkanie z dzieckiem autystycznym / Maria Pura// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2004, nr 4, s. 44-45Czytelnia37. RADZIEWICZ, Julian : Poważne rozmyślanie o funkcji i roli pedagoga/ Julian Radziewicz // „Nowa Szkoła”. – 2002, nr 3, s. 18-19Czytelnia38. RATAJCZAK, Ilona : Doskonalenie procesów wychowawczych w gimnazjumzadaniem pedagoga szkolnego / Ilona Ratajczak // „Wychowanie naCo Dzień”. – 2001, nr 12, s. 8-9Czytelnia39. ROGACZEWSKA, Iwona : Praca w trudnym środowisku : pedagodzyszkolni o swojej pracy / Iwona Rogaczewska // ”Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 2003, nr 1, s. 42-43Czytelnia40. SŁOMA, Małgorzata : Nowa rola pedagoga szkolnego / Małgorzata Słoma// „Edukacja i Dialog”. – 2001, nr 6, s. 44-47Czytelnia41. SOROKOSZ, Irena : Zajęcia psychoedukacyjne / Irena Sorokosz//„Nowe w Szkole”. – 2002, nr 7/9, s. 6-8Czytelnia7


50. WOJCIECHOWSKI, Mieczysław : Pedagog szkolny / Mieczysław Wojciechowski// „Remedium”. – 1995, nr 11, s. 10-11; nr 12, s. 28Czytelnia51. WULCZYŃSKA, Edyta : Dbam o zaspokojenie potrzeb ucznia / EdytaWulczyńska// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2004, nr 1, s.40-42Czytelnia52. ZIEMNIEWICZ, Marcin : Kto winny? Czyli o przemocy w szkole /Marcin Ziemniewicz // „Niebieska Linia”. – 2003, nr 3, s. 34-35Czytelnia53. ZIERKIEWICZ, Edyta : Rola pedagoga szkolnego z punktu widzeniapedagogiki krytycznej / Edyta Zierkiewicz // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 1998, nr 3, s. 21-26Czytelnia54. ŻŁOBICKA, Krystyna : Jak być pedagogiem szkolnym? / Krystyna Żłobicka,Wiktor Żłobicki // „Edukacja i Dialog”. – 2000, nr 9, s. 62-63Czytelnia9Książki pomocne w pracy pedagoga szkolnego55. AGRESJA w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. AndrzejaRejznera. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej ; TowarzystwoWiedzy Powszechnej, 2004. – 218 s.Syg. 24558 Wypożyczalnia56. DAMBACH, Karl : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej/ Karl Dambach ; przekł. Aleksandra Ubertowska. – Gdańsk : GdańskieWydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 88 s.Syg. 23970 Wypożyczalnia


1057. DEMBO, Myron : Stosowana psychologia wychowawcza / Myron Dembo.– Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – 573 s.Syg. 21469 Wypożyczalnia58. EKIERT-GRABOWSKA, Dorota : Dzieci nieakceptowane w klasieszkolnej / Dorota Ekiert-Grabowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolnei Pedagogiczne, 1982. – 215 s.Syg. 13354 Wypożyczalnia59. GAŚ, Zbigniew : Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programówwczesnej interwencji / Zbigniew Gaś. – Lublin : Wydawnictwo UniwersytetuMarii Curie-Skłodowskiej, 2000. – 166 s.Syg. 23188 Wypożyczalnia60. GORDON, Thomas : Wychowanie bez porażek w szkole / Thomas Gordon; przy współpracy Noela Burcha. – Warszawa : „Pax”, 2004. – 393 s.Syg. 18858, 18859, 18860, 23160, 20171-20173 Wypożyczalnia61. GUERIN, Suzanne : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczneprzeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy.– Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2004. – 63 s.Syg. 24601 Wypożyczalnia62. HAMER, Hanna : Oswoić nieśmiałość : scenariusze 22 lekcji wychowawczychw gimnazjum, 17 tematów / Hanna Hamer. – Warszawa : „Veda”,2000. – 133 s.Syg. 23174 Wypożyczalni63. HAUK, Diemut : Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk. – Kielce : „Jedność”,2002. – 183 s.Syg. 23486, 23824 Wypożyczalnia


64. HERBERT, Martin : Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemówdzieci w okresie dorastania / Martin Herbert. – Gdańsk : GdańskieWydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 80 s.Syg. 24339 Wypożyczalnia65. HISZPAŃSKA, Bogumiła : Pomóż młodzieży znaleźć wartości - drogowskazy/ Bogumiła Hiszpańska. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych,1994. – 184 s.Syg. 18132 Wypożyczalnia66. JANOWSKI, Andrzej : Poznawanie uczniów: zdobywanie informacjiw pracy wychowawczej / Andrzej Janowski. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”,2002. – 175 s.Syg. 14611, 12401, 8248-8250, 24406, 24407 Wypożyczalnia67. KING, Gail : Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / Gail King. –Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 120 sSyg. 23972 Wypożyczalnia68. KUBERSKA-GACA, Krystyna : Profilaktyka niedostosowania społecznegow szkole / Krystyna Kuberska-Gaca, Andrzej Gaca. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1986. – 159 s.Syg. 14878 Wypożyczalnia69. MŁODZIEŻ a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza –profilaktyka – resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawulii Henryka Machera. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, [1999]. –207 s.Syg. 21574 Wypożyczalnia70. OBUCHOWSKA, Irena : Drogi dorastania: psychologia rozwojowaokresu dorastania dla rodziców i wychowawców / Irena Obuchowska. –Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 205 s.Syg. 21020 Wypożyczalnia11


1271. OSTROWSKA, Krystyna : W poszukiwaniu wartości. Cz. 1 : Ja - inni /Krystyna Ostrowska. – Kraków : „Rubikon”, 2004. – 185 s.Syg. 21633, 21632 Wypożyczalnia72. OSTROWSKA, Krystyna : W poszukiwaniu wartości. Cz. 2 : Z Bibliąprzez życie / Krystyna Ostrowska. – Kraków : „Rubikon”, 2004. – 159 s.Syg. 21634, 21635 Wypożyczalnia73. PAŹ, Barbara : Szkoła, która ochrania : szkolny program profilaktyki /Barbara Paź, Grzegorz Paź. – Kraków : „Rubikon”, 2002. – 87 s. Syg. 23471Wypożyczalnia74. PODKULTURY młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machera. – Toruń: „Adam Marszałek”, 2000. – 207s. Syg. 20570 Wypożyczalnia75. REUTTOWA, Natalia : Dziecko w szkole : aspekty poznawcze i wychowawcze/ Natalia Reuttowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1981. – 234 s.Syg.12795, 12843 Wypożyczalnia76. RIMM, Sylwia : Dlaczego dzieci zdolne nie radzą sobie w szkole: jaktemu przeciwdziałać? / Sylwia Rimm. – Poznań : Moderski i S-ka, 2000. –439 s.Syg. 23803 Wypożyczalnia77. SEWERYŃSKA, Anna : Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej : przewodnikdla wychowawców i nauczycieli / Anna Maria Seweryńska. – Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 77 s.Syg. 24289 Wypożyczalnia78. ŚLIWIŃSKA, Teresa : Odnaleźć drogę do dziecka / Teresa Śliwińska. –Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. – 76 s.Syg. 17335, 17336, 20248 Wypożyczalnia


79. TYSZKOWA, Maria : Zdolność, osobowość i działalność uczniów / MariaTyszkowa. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. –416 s.Syg. 16930 Wypożyczalnia80. URBAN, Bronisław : Zachowania dewiacyjne młodzieży / BronisławUrban. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. –226 s.Syg. 2736, 22397 Wypożyczalnia81. WOLIŃSKA, Jolanta : Agresywność młodzieży : problem indywidualnyi społeczny / Jolanta Wolińska. – Lublin : Wydawnictwo UniwersytetuMarii Curie Skłodowskiej, 2000. – 162 s.Syg. 23406 Wypożyczalnia82. ZIÓŁKOWSKA, Beata : Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycielii wychowawców / Beata Ziółkowska. – Warszawa : „Scholar”, 2005. – 103 s.Syg. 24678 Wypożyczalnia13

More magazines by this user
Similar magazines