Evaluace PVŠPS

pvsps.cz
  • No tags were found...

dotazníkových šetření. - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

9) Překrývaly se, dle Vašeho názoru, tématicky některé předměty s jiným

předmětem či předměty? Které a vypište:

_______________________ a _________________________

_______________________ a _________________________

_______________________ a _________________________

_______________________ a _________________________

10) Projevují vyučující skutečný zájem o studenty a o jejich intelektuální a

odborný růst?

1. rozhodně ano

2. spíše ano

3. většina vyučujících ano

4. někteří vyučující zas tolik ne

11) Chodí vyučující na hodiny dobře připraveni?

1. rozhodně ano

2. spíše ano

3. většina vyučujících ano

4. někteří vyučující zas tolik ne

12) Dokáží vyučující podněcovat a dobře moderovat diskuzi?

1. rozhodně ano

2. spíše ano

3. většina vyučujících ano

4. někteří vyučující zas tolik ne

13) Dokáží vyučující jasně a srozumitelně zodpovědět Vaše dotazy?

More magazines by this user
Similar magazines