06.06.2023 Views

T&L 2023 - Editie 1

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1<br />

januari <strong>2023</strong><br />

transportlogistiek.nl<br />

TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Prof. Bert van Wee:<br />

‘The pain is in<br />

the change,<br />

not in the<br />

outcome’<br />

Doorstroom op de weg<br />

Problemen stapelen zich op


STERK GENOEG<br />

VOOR ELKE KLUS.<br />

VRIENDELIJK<br />

VOOR HET MILIEU.<br />

IK KIES VOOR E.<br />

EN U?<br />

THE NEXT GENERATION eCANTER.<br />

FUSO – A Daimler Truck Group Brand


TIJDEN<br />

VERANDEREN.<br />

EN JIJ?<br />

De wereld verandert, werken in de sector transport en<br />

logistiek verandert. Als organisatie moet je hierbij wendbaar<br />

zijn en meeveranderen. Wil jij steeds beschikken over de<br />

beste medewerkers die met plezier aan het werk zijn en<br />

blijven? Met onze kennis en expertise zorgen we daarvoor.<br />

Dat doen we namens de sociale partners in de sector.<br />

STL werkt. Voor jou!<br />

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?<br />

Bel of mail ons via 088 - 2596111 of info@stlwerkt.nl.<br />

We spreken je graag!


6<br />

Interview<br />

6 De invloedrijke professor<br />

Transportbeleid Bert van Wee van de TU<br />

Delft heeft een positieve levenshouding.<br />

Maar bij transport moet meer aandacht<br />

komen voor de lange termijn, vindt hij.<br />

Vooruitkijken<br />

12 Kwakkelen op hoog niveau.Zo<br />

omschrijven twee sectorspecialsiten bij<br />

ABN AMRO hun verwachtingen voor<br />

dit jaar.<br />

14 Een speciale zero-emissieverzekering<br />

voor elektrische auto’s. Die heeft TVM<br />

in het leven geroepen.<br />

16 TSN Groen heeft een<br />

duurzaamheidsmissie. De organisatie<br />

runt een sociale werkplaats en rijdt<br />

met 60 elektrische bakwagens vanuit<br />

zes locaties.<br />

18 De jeugd heeft de toekomst,<br />

aldus CEO Mark van der Drift van<br />

Cornelissen Groep. “Jonge mensen<br />

vragen naar je strategie, missie en<br />

duurzaamheidsbeleid. Dat vinden ze<br />

belangrijk.”<br />

27<br />

Economie<br />

22 Bij STL is er sprake van een stijgend<br />

aantal chauffeurs, terwijl het aantal bij<br />

het CBS de laatste jaren juist sterk<br />

daalt...<br />

24 Moeten we overstappen op<br />

elektrische trucks? En hoe gaan we<br />

goed om met de hoge stroomprijs?<br />

27 Een achtbaan. Daar doet de<br />

ontwikkeling van de dieselprijs vorig<br />

jaar sterk aan denken. Een analyse.<br />

32<br />

Logistiek<br />

29 Gebaald afvalvervoer van Limburgs<br />

afval van de weg naar het water.<br />

levert een fikse CO 2<br />

-reductie op.<br />

Transport- en havenbedrijf L’Ortye<br />

doet een pilot.<br />

32 Een zeer belangrijke asset in de<br />

havenlogistiek. Dat is het Port<br />

Community System van Portbase.<br />

Infrastructuur<br />

34 De problemen met infrastructuur<br />

lopen op. Denk alleen al aan de<br />

Prinses Margriettunnel op de A7.<br />

Daar komt het wegdek omhoog.<br />

Minister Mark Harbers nam er medio<br />

januari poolshoogte (zie ook cover).<br />

4 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Voorwoord<br />

9<br />

Kwakkelen<br />

De uitdagingen van <strong>2023</strong> zetten we<br />

in deze eerste Transport & Logistiek<br />

voor u op een rij. Met verrassende<br />

interviews met enkele transportondernemers,<br />

een gerenommeerd hoogleraar en twee<br />

sectorspecialisten.<br />

34<br />

Als we die sectorspecialisten van ABN AMRO<br />

mogen geloven, dan wordt het ’kwakkelen<br />

op hoog niveau’. <strong>2023</strong> ziet er economisch<br />

niet rooskleurig uit. Om bij te blijven, moeten<br />

bedrijven veel aandacht besteden aan<br />

belangrijke thema’s, zoals de uitvoering van de<br />

duurzaamheidsagenda, datagedreven werken<br />

en strategische personeelsplanning.<br />

Duurzaamheid<br />

38 Meer mogelijkheden voor vervoer<br />

van containers over het water via de<br />

Groene Hart Corridor.<br />

40 Elektrische truck: transitie is verdomd<br />

dichtbij.<br />

Transportlogistiek.nl<br />

Bij een aantal artikelen in deze<br />

Transport & Logistiek vindt u een<br />

QR-code die verwijst naar meer<br />

of andere relevante informatie<br />

op onze website. Scan de codes en<br />

lees meer op transportlogistiek.nl!<br />

Bent u abonnee? Dan kunt u<br />

Transport & Logistiek ook online<br />

lezen. Kijk voor meer informatie op<br />

pagina 20.<br />

38<br />

En verder<br />

9 Column Aadje van Noordennen<br />

10 Aanpakken en vernieuwen. Dat<br />

streven heeft nieuwe eigenaar<br />

Sander Knoben van Beurskens<br />

Allround Cargo uit Tegelen.<br />

36 ”Denk vanuit de oplossing en dan<br />

pas vanuit het voertuig”, adviseert<br />

Bluekens.<br />

43 Column Christiaan van Luik<br />

Ook befaamd hoogleraar transportbeleid Bert<br />

van Wee maakt zich zorgen over de toekomst.<br />

“Beleidmakers zijn te veel bezig met de waan<br />

van de dag en te weinig met langetermijnbeleid.”<br />

Mooi om te zien is dat ondernemers echt<br />

ondernemers zijn. Als geen ander weten zij<br />

daadkrachtig en creatief om te gaan met<br />

bovengenoemde uitdagingen. Zo vertelt<br />

Andries Vlot van TSN Groen uitgebreid<br />

over zijn masterplan, waarmee hij zijn<br />

duurzaamheidsmissie sinds twee jaar uitvoert.<br />

En Mark van der Drift, CEOvan Cornelissen<br />

Group, neemt ons mee in hoe hij met (jonge)<br />

talenten wil komen tot jeugdige energie en<br />

werkplezier die nodig zijn voor innovaties en<br />

continuïteit.<br />

Verder in dit nummer verslagen van twee<br />

webinars. De ene over de gevolgen van de hoge<br />

en variabele stroomprijs op de transitie naar<br />

zero-emissie trucks. Met daarbij de centrale<br />

vraag of het nog wel slim is over te stappen<br />

op elektrisch? De andere over hobbels die je<br />

tegenkomst als je inderdaad besluit op elektrisch<br />

over te gaan. Boodschap in beide verhalen:<br />

gewoon beginnen!<br />

Helemaal goed! Toch een klein puntje van<br />

aandacht. Want voor welke brandstof je ook<br />

gaat, hoeveel je daarin ook investeert, welke<br />

uitdagingen je ook aangaat en hoeveel hobbels<br />

je ook neemt, je hebt als sector altijd ’iets<br />

simpels’ als goede en betrouwbare wegen<br />

nodig. De problemen met het omhoogkomende<br />

wegdek van de A7 bij het viaduct onder het<br />

Margrietkanaal maken dat maar weer eens<br />

pijnlijk duidelijk. Dat is niet kwakkelen op hoog,<br />

maar op laag niveau.<br />

Volg ons op transportlogistiek.nl<br />

5


Interview<br />

Tekst Erik Stroosma Beeld TU Delft<br />

Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee pleit voor langetermijnbeleid<br />

Weg met de waan van de dag<br />

‘Omdenken’ en ‘stoppen met op<br />

de lange baan schuiven’. Daar<br />

pleit de invloedrijke hoogleraar<br />

transportbeleid aan de TU Delft<br />

Bert van Wee voor. Hij is een<br />

professor met een, zoals hij zelf<br />

zegt, positieve levenshouding.<br />

Desondanks maakt hij zich<br />

zorgen over de toekomst. Als het<br />

om zijn vakgebied gaat, vindt hij<br />

dat er te weinig aandacht is voor<br />

de lange termijn.<br />

6 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

1


Het Universiteitsfonds Delft reikt elk<br />

jaar de Leermeesterprijs uit. ‘De<br />

winnende hoogleraar blinkt uit in onderzoek<br />

én onderwijs, behoort tot de top van TU<br />

Delft en weet de volgende generatie Delftse<br />

ingenieurs te inspireren en motiveren’, luidt de<br />

omschrijving van de TU Delft van die prijs.<br />

Bert van Wee (65) ontving de<br />

Leermeesterprijs in 2020. Sinds 2003 is hij<br />

als hoogleraar transportbeleid verbonden<br />

aan de faculteit Techniek, Beleid en<br />

Management. Daarnaast was hij tot 1 januari<br />

(na de maximale twee termijnen van vijf jaar)<br />

directeur van TRAIL, de onderzoekschool<br />

voor Transport, Infrastructuur en Logistiek<br />

die PhD-kandidaten traint en onderzoek<br />

verricht op het gebied van mobiliteit,<br />

transport, logistiek, verkeer, infrastructuur en<br />

transportsystemen.<br />

Invloedrijke wetenschapper<br />

Volgens het zoeksysteem voor<br />

wetenschappelijke artikelen, Web of<br />

Science, behoort Van Wee tot de<br />

7.000 meest invloedrijke (geciteerde)<br />

wetenschappers in de wereld.<br />

De winnaar van de Leermeesterprijs<br />

krijgt onder meer twee vliegtickets voor een<br />

bestemming naar keuze en een sabbatical<br />

van drie maanden aangeboden. Van Wee<br />

benutte die voor een reis met zijn vrouw<br />

naar Australië. Vanwege corona vond die<br />

pas plaats in het vierde kwartaal van vorig<br />

jaar. Transport & Logistiek sprak via Teams<br />

met hem over onder meer de uitdagingen en<br />

veranderingen waarvoor de sector staat.<br />

“The pain is in the change, not in the<br />

outcome”, zegt hij daarover onder meer.<br />

Als dit artikel verschijnt, ben<br />

je weer terug. Als we elkaar<br />

spreken, zit je in Australië. Hoe<br />

is de situatie daar op transporten<br />

verkeersgebied?<br />

“Zoals ik die waargenomen heb, is die zeer<br />

vergelijkbaar met die in de Verenigde Staten.<br />

Met een zeer dominante positie voor de<br />

auto en matig tot slecht openbaar vervoer.<br />

Fietsen is er niet zonder gevaar, al kom je op<br />

sommige plekken ook wel prima fietspaden<br />

tegen. De wegen zijn breed en er is een dicht<br />

wegennet, maar de staat van het wegdek is,<br />

als je dat vergelijkt met Nederland, niet al te<br />

best.”<br />

Wat viel je in positieve zin op?<br />

“Dat Australiërs zich zo netjes aan de<br />

verkeersregels houden. Het zijn over het<br />

algemeen echte heren en dames in het<br />

verkeer. Met het voor laten gaan bij invoegen<br />

bijvoorbeeld. Dat was wel heel prettig<br />

en opvallend als je het afzet tegen het<br />

gemiddelde weggedrag in ons land.”<br />

‘Met wat vandaag<br />

omstreden lijkt, kun je<br />

achteraf heel blij zijn’<br />

Heb je ook zaken op het<br />

transportvlak gezien die hier<br />

van meerwaarde kunnen zijn?<br />

“Buiten dat het heel inspirerend is om te<br />

kijken hoe de situatie in andere landen is en<br />

hoe ze daar omgaan met de vraagstukken<br />

in mijn vakgebied, heb ik niet echt iets<br />

gezien waarmee wij ons voordeel kunnen<br />

doen. Australië loopt niet echt voorop als<br />

het om de energie- en brandstoftransitie<br />

gaat en zoals gezegd, is de rol van de auto<br />

er zeer dominant. Als wij het op hun manier<br />

aanpakken, zou alles hier continu vaststaan.”<br />

Gedeeltelijk is dat in Nederland<br />

al het geval. De fileproblematiek<br />

groeit en lijkt onoplosbaar. Wat<br />

is jouw visie daarop?<br />

“Met een geïntegreerde aanpak kan<br />

Nederland de filedruk tot over twintig jaar met<br />

ruwweg een kwart terugbrengen. Onderdeel<br />

daarvan is heel gericht kijken naar wat voor<br />

extra infrastructuur daarvoor nodig is en<br />

daarnaast vooral de bestaande infrastructuur<br />

1. Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de<br />

TU Delft gelooft in het aanpassingsvermogen,<br />

de innovatiekracht en de flexibiliteit van de<br />

transportsector<br />

beter benutten met meer spreiding over de<br />

dag. Daarvoor zijn mogelijkheden genoeg.<br />

Om dicht bij huis te blijven: met een paar<br />

extra collegezalen zouden wij bijvoorbeeld<br />

veel meer colleges tussen, pak ‘m beet,<br />

10.00 en 15.00 uur kunnen geven. Dat<br />

zou hier in de treinen en het stadsverkeer<br />

al wat schelen tijdens de spits. En als je<br />

dat op grotere schaal bij hogescholen en<br />

universiteiten doet, helemaal.<br />

Dat soort oplossingen is waarschijnlijk<br />

ook nog eens veel goedkoper dan investeren<br />

in nieuwe wegen en rails.”<br />

Maar daarmee zijn we er nog<br />

niet, toch?<br />

“Nee, dat klopt, maar 1% minder auto’s<br />

op de weg leidt al tot tussen de 2 en<br />

5% minder files. Er is dus al snel effect.<br />

Behalve investeren in zaken die spreiding<br />

mogelijk maken, kan de overheid met<br />

prijsmaatregelen, zoals de invoering van de<br />

kilometerheffing, een gespreid gebruik van<br />

de infrastructuur verder stimuleren. Ook de<br />

trend dat veel kantoorbanen, die voor het<br />

leeuwendeel tussen 09.00 en 17.00 uur<br />

worden uitgeoefend, met meer thuiswerken<br />

anders worden ingevuld, zal zeker bijdragen<br />

aan het verminderen van de files.”<br />

En technologische<br />

ontwikkelingen als bijvoorbeeld<br />

autonoom rijden en transport<br />

via hyperloops?<br />

“Het is onwaarschijnlijk dat die in de komende<br />

twintig jaar een rol van betekenis gaan spelen.<br />

Om in te schatten hoe snel ontwikkelingen<br />

gaan, helpt het om even lang terug te kijken<br />

als dat je vooruit wilt kijken. Dat helpt om in<br />

te schatten hoe snel ontwikkelingen gaan.<br />

Wat is er de afgelopen twintig jaar gebeurd<br />

op het vlak van mobiliteit? Dan zie je dat > ><br />

7


Interview<br />

> ><br />

veranderingen langzaam gaan. Er is een<br />

begin gemaakt met de brandstoftransitie<br />

en die zet zich de komende jaren voort met<br />

elektrische en hybride voertuigen, e-fuels<br />

te maken in de discussie. Daar ligt de<br />

uitdaging voor onder meer de politiek.<br />

Hoe breng ik de boodschap van een<br />

noodzakelijke maatregel op een manier die<br />

‘Counterfactuals<br />

brengen zaken meer in<br />

perspectief’<br />

(waaronder waterstof, red.) en<br />

biobrandstoffen. De grootschalige invoer<br />

van echt drastische veranderingen, zoals<br />

zelfrijdende voertuigen en hyperloops, neemt<br />

zo veel tijd in beslag. Dat is echt iets voor de<br />

verdere toekomst.”<br />

Veranderingen gaan dus<br />

langzaam. Zou er van jou wel<br />

een tandje bij mogen als het om<br />

de brandstoftransitie gaat?<br />

“Die komt inderdaad langzaam op gang.<br />

draagvlak creëert?”<br />

Wellicht door plannen<br />

waartegen weerstand bestaat<br />

om te draaien? Dat is een<br />

techniek die jij nog weleens<br />

hanteert, begreep ik.<br />

“Counterfactuals inzetten als eyeopener<br />

is iets wat ik inderdaad regelmatig doe<br />

in onder meer mijn colleges. Dat kan<br />

inderdaad heel verhelderend werken<br />

en je aan het denken zetten. Weer een<br />

Bij een transportbedrijf dat<br />

net zwarte cijfers schrijft<br />

en dat bijvoorbeeld door<br />

kostenstijgingen vanwege de<br />

transities in de problemen<br />

komt, werkt dat ‘omdenken’<br />

waarschijnlijk niet.<br />

“Nee, die zien mij aankomen. Vergeleken<br />

met mensen van bedrijven die met<br />

dergelijke problemen worstelen, heb ik<br />

als wetenschapper makkelijk praten. Dat<br />

Ik vind sowieso dat beleidmakers veel te<br />

voorbeeld van dicht bij huis: bij mij in de<br />

besef ik heel goed. Dat niet iedereen<br />

veel bezig zijn met de waan van de dag en<br />

buurt wilde de gemeente een straat, waar<br />

mee kan komen, is helaas een feit<br />

te weinig met vraagstukken voor de lange<br />

nu tweerichtingsverkeer is, veranderen in<br />

bij veranderingsprocessen. Maar het<br />

termijn. Daarbij denk ik aan het opraken<br />

een eenrichtingsweg. Veel mensen zijn<br />

maatschappelijk belang, als het gaat om<br />

van fossiele brandstoffen en eventuele<br />

daar vanwege de gevreesde verminderde<br />

klimaatverandering en het opraken van<br />

andere grondstoffen en het veranderen<br />

autobereikbaarheid fel op tegen en<br />

fossiele brandstoffen, is te groot om niets te<br />

van het klimaat. We weten wat er op ons<br />

hadden een protestposter op het raam<br />

doen. Verder heeft de sector ook baat bij<br />

afkomt en hebben de kennis in huis om die<br />

hangen. Wij niet. Een buurman sprak mij<br />

een duidelijk beleid voor de lange termijn.<br />

problemen op te lossen, maar toch gebeurt<br />

daarover aan en toen zei ik: ‘Als het nu een<br />

Daarmee weet je wat je kan verwachten<br />

het niet. Althans, niet in het tempo en op<br />

eenrichtingsweg was en het zou veranderen<br />

en kun je op inspelen. Dat is veel beter<br />

de schaal waarop het eigenlijk zou moeten.<br />

in een straat voor tweerichtingsverkeer,<br />

dan je steeds moeten aanpassen aan ad-<br />

Veranderingen kunnen pijn doen en veel<br />

hoe had je dat dan gevonden? Zou er dan<br />

hocbeleid.<br />

weerstand opwekken, maar in veel gevallen<br />

misschien posters hangen met de oproep<br />

Daarnaast geloof ik in het<br />

zit the pain in the change en niet in<br />

‘Houd onze buurt leefbaar en veilig?’<br />

aanpassingsvermogen, de innovatiekracht<br />

the outcome.<br />

Daarmee overtuigde ik hem niet meteen,<br />

en de flexibiliteit van de Nederlandse<br />

Met wat vandaag omstreden lijkt, kun<br />

maar zette ik hem wel aan het denken.<br />

transportsector. Die gaat zeker zijn weg<br />

je achteraf heel blij zijn. De crux is om de<br />

Counterfactuals brengen zaken meer in<br />

vinden in de fossielvrije toekomst. Daarvan<br />

voordelen van de veranderingen dominant<br />

perspectief.”<br />

ben ik overtuigd.”<br />

8 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Column Aadje van Noordennen<br />

Beeld Christiaan Krouwels<br />

Ik heb er niet veel<br />

geduld voor<br />

WWachten kan erg vervelend zijn en zelf heb ik er ook niet erg veel geduld voor. Maar<br />

in de transportsector hebben we veel te maken met dit verschijnsel. Wachten in de<br />

file, op de monteur als je met pech langs de weg staat. Wachten bij een klant om te laden of<br />

te lossen omdat nét iemand je voor was. Wachten op je papieren. Of wortel schieten bij een<br />

distributiecentrum... Maar de wachttijden bij containerterminals zouden er - van horen en<br />

zeggen - met kop en schouders bovenuit steken.<br />

Wachttijden op terminals kunnen een enorme invloed hebben op het verloop van de dag.<br />

Sommige chauffeurs staan soms langer dan drie uur te wachten op een container op een<br />

terminal. Maar toiletbezoek of een kop koffie zijn vaak onmogelijk. Ze komen door het<br />

wachten wel in de problemen met hun rij- en rusttijden of zijn later (te laat) bij klanten.<br />

Drie uur duimen draaien is gigantisch als je aan de kosten denkt. Een planner die met de<br />

handen in het haar zit omdat de container niet snel genoeg wordt geladen of gelost. Die<br />

ook de klant moet inlichten dat de chauffeur iets later komt óf zelfs vandaag helemaal niet<br />

meer. Dat laatste heeft dan ook meteen een negatief effect op het verloop de rest van de<br />

week. Ik kan goed begrijpen dat het erg veel frustratie en onbegrip oplevert, met zelfs af en<br />

toe een vleugje agressie. Soms zelfs problemen in de privésituatie als gevolg van de lange<br />

wachttijden.<br />

Vreemd is dat niemand echt goed kan uitleggen waarom die wachttijden op<br />

containerterminals zo lang zijn. Verhalen doen de ronde. De een zegt “chauffeurs zijn<br />

noodzakelijk kwaad, er wordt aan chauffeurs niets verdiend, schepen zijn belangrijker’’. Een<br />

ander denkt dat het chauffeurs pesten is.<br />

Sommige containerterminals werken met zogenoemde tijdsloten: dan kun je alleen een<br />

container lossen of laden als je een tijd hebt gereserveerd. Red je dat niet, dan kun je<br />

onverrichter zake retour gaan. Omdat het soms moeilijk is om een tijdslot te bemachtigen,<br />

lopen ook bij deze geautomatiseerde terminals de wachttijden flink op. Er is er zelfs<br />

één waarbij je vanaf dit jaar geld mee moet brengen: € 15,00. Tegen wachttijden tijdens<br />

piekuren. Of deze aanpak gaat werken, moet nog blijken. Zo ja, zullen dan andere terminals<br />

volgen? Dat is naar mijn idee de omgekeerde wereld: betalen om je werk te mogen doen.<br />

Wat mij nog het allermeest verbaast is dat het vanuit terminals en depots het niemand iets<br />

lijkt te kunnen schelen of een chauffeur er 30 minuten staat of drie uur. Is dat ook werkelijk<br />

zo? Ik ben benieuwd naar het verhaal van die kant.<br />

Aadje van Noordennen is eigen rijder en mede-eigenaar van Robert van der Linden<br />

Transport<br />

9


Bedrijfsreportage<br />

Tekst Daphne Doemges-Engelen<br />

Voormalig medewerker aan het roer<br />

‘Specialiseren kan je kwetsbaar<br />

maken. Wij pakken alles aan’<br />

Op de oranje-witte vrachtwagens van Beurskens Allround Cargo uit Tegelen prijkt een<br />

duizendpoot die lijkt te zijn weggelopen uit een stripverhaal. Het dier staat symbool voor de<br />

grote verscheidenheid aan diensten voor een net zo breed klantenbestand. Afgelopen najaar<br />

nam Sander Knoben de transportonderneming en zusterbedrijf HumanCareLogistics over van<br />

voormalig eigenaar Jack Beurskens. Het jaar <strong>2023</strong> staat voor Knoben daarom in het teken van<br />

alles aanpakken én vernieuwen.<br />

De 41-jarige Knoben is geen nieuwkomer<br />

in de transportwereld. Na te zijn<br />

afgestudeerd bij Ewals Cargo Care, koos<br />

hij voor een functie in het transport bij<br />

Kersten Logistiek als Coördinator Logistiek<br />

& Expeditie. Dit bedrijf werd in mei 2013<br />

verworven door Jack Beurskens. Die<br />

gaf de onderneming een nieuwe naam:<br />

HumanCareLogistics. Daar was Knoben de<br />

eerste jaren verantwoordelijk voor onder<br />

meer commercie, systeeminrichting en<br />

diverse zaken rondom de planning. Later<br />

werd hij manager bij het bedrijf. Knoben:<br />

“Met deze onderneming richten we ons op<br />

het nationaal transport en de installatie van<br />

middelen in de zorg, zoals bedden, tilliften,<br />

rolstoelen en scootmobielen.”<br />

Na zes jaar maakte de huidige eigenaar<br />

de overstap naar het moederbedrijf,<br />

Beurskens Allround Cargo. Dat werd in<br />

1982 door Jack Beurskens opgericht.<br />

“Bij dit bedrijf zorgde ik de eerste jaren<br />

1<br />

voor tal van zaken achter de schermen,<br />

van de administratie en IT tot het regelen<br />

van de verzekeringen. Op den duur ben<br />

ik steeds meer voor de schermen gaan<br />

werken. Daardoor leerde ik ook steeds meer<br />

chauffeurs en klanten kennen.”<br />

Vertrouwde handen<br />

Terwijl Knoben zich steeds meer op zijn<br />

plek begon te voelen binnen het bedrijf,<br />

dacht eigenaar Beurskens erover om met<br />

pensioen te gaan. Hij begon de zoektocht<br />

naar een waardig opvolger. Al snel kwam zijn<br />

medewerker in beeld als mogelijke nieuwe<br />

eigenaar.<br />

“Jack vond het een fijn idee dat zijn bedrijven<br />

in vertrouwde handen bleven, in plaats van<br />

dat er sprake was van een aankoop door<br />

een transportreus. Vorig jaar juni voerden we<br />

de eerste gesprekken om te kijken of wij de<br />

overname samen in harmonie vorm konden<br />

geven.”<br />

Overname<br />

Adviseurs stonden de deelnemers bij bij<br />

het intensieve traject dat voorafging aan<br />

de officiële overname op 14 oktober 2022.<br />

“Jack is door zijn huisaccountant begeleid,<br />

Koenen en Co. Zelf kreeg ik ondersteuning<br />

van BDO Accountants & Adviseurs. Zij zijn<br />

door alle cijfers gelopen, maar hebben ook<br />

meegedacht op bijvoorbeeld juridisch en<br />

fiscaal gebied.”<br />

10 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


2<br />

Daarnaast vond er bijvoorbeeld een<br />

bodemonderzoek plaats om vanuit beide<br />

kanten vast te stellen dat de grond schoon is.<br />

Voor beide heren was een soepele overname<br />

het streven, legt de nieuwe eigenaar uit. “We<br />

hebben vooraf tegen elkaar gezegd: ‘we<br />

gaan niet over ieder detail urenlang samen<br />

om tafel’. Ons beider adviseurs hebben<br />

het samen goed opgepakt waardoor de<br />

overname gladjes verliep.”<br />

Knoben nam alles over: het bestaande<br />

personeelsbestand, het terrein en ook<br />

het onroerend goed. Hij is zich bewust<br />

van de grote verantwoordelijkheid die nu<br />

op zijn schouders rust. “We hebben 135<br />

medewerkers in ons bestand die we aan het<br />

werk moeten houden.”<br />

Sinds 14 oktober 2022 moet hij heel<br />

wat meer krabbeltjes zetten en knopen<br />

doorhakken. “Jack richtte zich altijd op het<br />

aan- en verkopen van de voertuigen. Het<br />

is nu ook mijn taak om de wagens met de<br />

juiste uitrusting te bestellen. Op zijn laatste<br />

werkdag zei Jack dat ik hem altijd mag<br />

bellen voor advies.”<br />

Groeimarkt<br />

De bedrijfsvoering is sinds de wisseling van<br />

de wacht niet wezenlijk veranderd.<br />

HumanCareLogistics richt zich met twintig<br />

speciaal uitgeruste voertuigen specifiek op<br />

het vervoer en de installatie van hulpmiddelen<br />

voor mensen met een beperking in Nederland<br />

en België. “Deze wagens mogen allemaal<br />

met een B-rijbewijs bestuurd worden, wat<br />

het makkelijker maakt om geschikte mensen<br />

te vinden. Dat is ook wel nodig, want het<br />

transport van zorgmiddelen is een groeimarkt.<br />

Ik verwacht op dat vlak de komende jaren<br />

verder uit te kunnen breiden.”<br />

Digitaliseren<br />

De chauffeurs kunnen binnen het bedrijf<br />

doorgroeien. De vloot van Beurskens Allround<br />

Cargo bestaat uit zeventig vrachtwagens<br />

waarvoor wel een C- of CE-rijbewijs is vereist.<br />

De vracht is heel divers: van geconditioneerd<br />

plantenvervoer tot lengtegoederen, van<br />

nachtvervoer voor de automotive tot de<br />

distributie van meubels.<br />

“Niet voor niets staat er een duizendpoot<br />

afgebeeld op onze wagens. Is het in de<br />

ene branche even wat rustiger, dan is er<br />

vaak wel meer werk bij een andere tak<br />

van sport. Wij wedden niet graag op één<br />

paard. Specialiseren kan je kwetsbaar<br />

maken. Daarom pakken wij alles aan op<br />

het gebied van express-, groupage- en<br />

compleetladingen.”<br />

Inmiddels heeft Knoben een aantal<br />

Verduurzamen<br />

Linksom of rechtsom zal er wat moeten veranderen in het transport, denkt de<br />

ondernemer. “Misschien wordt de toekomst niet elektrisch rijden, maar gaan we<br />

uiteindelijk allemaal over op waterstof. We moeten wel wat, want de milieuzones<br />

in de steden beginnen voor ons een probleem te worden. Hoe beleveren we in de<br />

toekomst het centrum van Amsterdam? Gaan we dan bijvoorbeeld aanleveren bij<br />

een hub? En wat zijn daarvan de extra kosten en risico’s?” Het zijn allemaal vragen<br />

die hem bezighouden. “Ik vind het persoonlijk bekrompen dat er zo veel nadruk ligt<br />

op last mile delivery. Naar mijn mening zou de politiek zich beter kunnen focussen<br />

op het vergroenen van de lange afstanden.<br />

plannen voor de toekomst. Zo wil hij het<br />

bedrijf verder digitaliseren. “We zijn bezig<br />

om over te stappen op elektronische<br />

vrachtbrieven. Daarnaast willen we onze<br />

interne organisatie verder optimaliseren. En<br />

ons doel is de werkzaamheden uit te breiden<br />

bij bestaande klanten, door extra diensten<br />

aan te bieden zoals de inzet van een kooiaap<br />

of geconditioneerd transport.”<br />

Vooruitdenken<br />

Onderscheidend in de markt is Knoben, net<br />

als zijn voorganger Jack Beurskens, vooral<br />

door het bieden van een hoog serviceniveau,<br />

vertelt hij. “Gaat niet, bestaat niet. Als de<br />

klant vraagt om iets te regelen, proberen we<br />

dat altijd voor elkaar te krijgen. Een bedrijf<br />

uitbouwen van één naar negentig wagens lukt<br />

alleen als je de klantvraag voorop stelt.”<br />

Om in deze tijden winstgevend te zijn<br />

én te blijven, is vooruitdenken cruciaal,<br />

beseft hij. “Daarom oriënteren we ons<br />

op mogelijkheden om een deel van<br />

ons wagenpark te elektrificeren. Op dit<br />

moment is het nog heel lastig om deze<br />

businesscase financieel kloppend te krijgen.<br />

De laadinfrastructuur is nog niet optimaal, de<br />

range is nog te laag, het vergt veel regelwerk<br />

en de subsidiepotjes zijn zó leeg.”<br />

Toch staat de nieuwbakken ondernemer<br />

open voor vernieuwingen op dit vlak. “In<br />

december maakte ik een testrit met een<br />

elektrische Mercedes Actros. Maar zomaar<br />

een elektrische wagen in je vloot zetten,<br />

heeft geen zin. Je moet het samen met een<br />

klant doen die er oren naar heeft.”<br />

1. “De duizendpoot op onze vrachtwagens maakt<br />

duidelijk dat wij alles aanpakken”, aldus Sander<br />

Knoben.<br />

2. Huidige eigenaar Sander Knoben (links) en zijn<br />

voorganger Jack Beurskens.<br />

11


Innovatie/Vooruitkijken<br />

Tekst Auteur Anita Hestens Beeld Hannie Verhoeven<br />

ABN AMRO over voorspellingen voor transport en logistiek in <strong>2023</strong>:<br />

Kwakkelen op hoog niveau<br />

Met slechts één procent zal de<br />

sector transport en logistiek<br />

in <strong>2023</strong> naar verwachting<br />

groeien. Voor het wegvervoer<br />

vermoedt ABN AMRO dat<br />

er zelfs helemaal geen groei<br />

zal zijn. Het wordt geen goed<br />

economisch jaar, maar wel<br />

een tijd waarin de bedrijven<br />

aandacht moeten besteden aan<br />

een aantal thema’s om bij te<br />

blijven. “Het wordt kwakkelen<br />

op hoog niveau”, zo vatten Bart<br />

Banning en Albert Jan Swart,<br />

sectorspecialisten bij ABN<br />

AMRO, hun verwachtingen<br />

samen.<br />

ABN AMRO verwacht voor dit jaar een<br />

veel lagere groei van de Nederlandse<br />

economie. Voor dit jaar rekenen ze op 0,5<br />

procent toename, terwijl vorig jaar nog een<br />

groei te zien was van 4,2%. “We denken dat<br />

de Nederlandse economie zich in een milde<br />

economische recessie bevindt. Die wordt<br />

veroorzaakt door de geopolitieke situatie<br />

rond de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie,<br />

de dalende koopkracht en de snel stijgende<br />

rente”, aldus Swart.<br />

Meer reizen<br />

Consumenten geven sinds het einde van de<br />

lockdowns minder geld uit aan goederen en<br />

meer aan reizen en diensten, constateert de<br />

bank. De werkeloosheid blijft gelukkig wel<br />

laag. “Voor de bouw wordt het waarschijnlijk<br />

een lastig jaar door de stikstofcrisis, de<br />

gestegen grondstofprijzen en de hoge rente,<br />

die financiering van bouwprojecten duurder<br />

maakt. De gasprijzen zijn wel wat gedaald<br />

ten opzichte van de recordprijzen afgelopen<br />

zomer, maar we moeten op onze hoede<br />

blijven. Volgende winter moet het niet te<br />

koud worden en hopelijk zijn er niet al te<br />

veel problemen met de LNG-terminals. We<br />

verwachten dat de economie vanaf het derde<br />

kwartaal weer wat zal groeien,”<br />

Minder rooskleurig<br />

Hoewel er nog geen officiële cijfers<br />

zijn over 2022, was er sprake van een<br />

groeivertraging in een aantal markten. “In de<br />

pakkettenbranche en in de luchtvracht was<br />

zelfs sprake van een krimp. In <strong>2023</strong> zal de<br />

luchtvracht herstellen met 3% groei, maar de<br />

pakkettenbranche zal naar verwachting niet<br />

toenemen. Voor de gehele sector transport en<br />

logistiek verwachten we een groei van 1%”,<br />

vervolgt hij.<br />

De binnenvaart zal 2% toenemen en de<br />

zee- en kustvaart 1%, voorspelt hij. “Deze<br />

groei wordt voor een groot deel veroorzaakt<br />

door de toenemende vraag naar steenkool.<br />

Het wegvervoer profiteert hier niet van en zal<br />

naar verwachting dit jaar niet groeien.”<br />

De eerste zes maanden zullen minder<br />

rooskleurig verlopen dan de maanden die<br />

daarop volgen. Hierbij spelen de bouw en<br />

de internationale handel, die het beide wat<br />

moeilijker hebben, een rol. “Wat de diesel<br />

betreft, verwachten we geen acute tekorten,<br />

maar de prijzen kunnen weer gaan stijgen<br />

als gevolg van krapte in de markt en de<br />

sancties tegen Rusland wat betreft olie en<br />

olieproducten”, zo licht Swart toe.<br />

12 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


“Ondanks de krappe personeelscapaciteit heeft<br />

het wegvervoer hoge omzetten gedraaid, ook<br />

beïnvloed door hogere prijzen”<br />

1<br />

Banning wijst erop dat de wegtransportsector<br />

de afgelopen 2,5 jaar op maximale capaciteit<br />

heeft gedraaid. “Ondanks de krappe<br />

personeelscapaciteit heeft het wegvervoer<br />

hoge omzetten gedraaid, ook beïnvloed door<br />

hogere prijzen.”<br />

Ook waren de warehouses goed bezet.<br />

“Een milde afkoeling van de economie geeft<br />

bedrijven iets meer lucht. Daarbij moeten ze<br />

wel aandacht besteden aan twee belangrijke<br />

operationele zaken. Ten eerste is het<br />

belangrijk de gestegen kosten, met name<br />

door een hogere CAO in <strong>2023</strong>, te verrekenen<br />

met hun opdrachtgevers om het rendement<br />

op peil te houden.”<br />

Stijging van brandstofprijzen kan worden<br />

gedekt door een brandstofclausule, denkt<br />

Banning. “Daarnaast is aandacht nodig voor<br />

het welzijn van hun personeel als gevolg van<br />

de capaciteitskrapte.”<br />

Slim transport<br />

Naast operationele thema’s staan er volgens<br />

Banning voor <strong>2023</strong> ook strategische thema’s<br />

op de agenda van logistieke bedrijven.<br />

Als eerste noemt hij de uitvoering van de<br />

duurzaamheidsagenda. “Efficiëntie van<br />

ketens door slim transport en reductie van<br />

CO2-uitstoot. Dit wordt gestimuleerd door de<br />

Corporate Sustainability Reporting Directive<br />

(CSRD).”<br />

Deze Europese richtlijn verplicht grote<br />

bedrijven om hun CO 2 -uitstoot vanaf<br />

2024 jaarlijks te rapporteren. Vanaf 2026<br />

zijn ook middelgrote bedrijven aan de<br />

beurt. “Verladers zullen bij hun logistiek<br />

dienstverlener vragen naar de CO 2 -uitstoot<br />

van de logistieke activiteiten die zij voor<br />

hen uitvoeren. Ander voorbeeld is de<br />

specifieke regelgeving rondom zeroemissie<br />

stadsdistributie. Dit vraagt om een<br />

hernieuwde visie op de investeringen in de<br />

transportvloot.”<br />

Datagedreven werken<br />

Ook digitalisering verdient een hogere plaats<br />

op de investeringsagenda.<br />

Datagedreven werken staat centraal bij<br />

moderne logistieke bedrijven. Banning<br />

licht toe: “Het ministerie van Infrastructuur<br />

en Waterstaat presenteerde onlangs het<br />

programma Digitale Infrastructuur<br />

Logistiek (DIL). Met name mkb-bedrijven<br />

kunnen, met ondersteuning van de overheid,<br />

vooruitgang boeken met hun digitale<br />

transitie.”<br />

Het gaat om efficiënt samenwerken<br />

in de hele logistieke keten. Om veilig<br />

en beheersbaar data te delen, is er een<br />

nieuwe manier van werken nodig. Er is<br />

een digitale infrastructuur in de maak om<br />

dit te ondersteunen, waarbij bedrijven<br />

decentraal data kunnen delen: de Basis Data<br />

Infrastructuur (BDI).<br />

blijft krap door vergrijzing die verder<br />

doorzet. Daarnaast hebben digitalisering<br />

en automatisering invloed op een goed<br />

functionerend personeelsbestand.<br />

Medewerkers moeten zich ontwikkelen om te<br />

kunnen blijven voldoen aan de veranderende<br />

vraag en werkomgeving. Het centrale thema<br />

is hoe ondernemingen hun bestaande<br />

personeel duurzaam inzetbaar houden, naast<br />

werving van nieuw personeel. Strategische<br />

personeelsplanning bepaalt mede de<br />

toekomstbestendigheid van een bedrijf.”<br />

Consolidatie<br />

Met de genoemde onderwerpen -<br />

duurzaamheidstransitie, digitalisering en<br />

strategische personeelsplanning – zouden<br />

bedrijven zich moeten bezighouden, willen<br />

zij financieel succesvol en aantrekkelijk als<br />

werkgever zijn. Bij ieder organisatie spelen<br />

deze zaken een rol. Ook middelgrote en<br />

kleinere transportbedrijven zullen een visie<br />

moeten hebben op hun marktpositie en waar<br />

zij naartoe willen.<br />

Aansluiten of verkopen<br />

De vooruitzichten voor transportbedrijven<br />

zijn dit jaar minder goed dan de afgelopen<br />

jaren. Ook staan zij voor flinke uitdagingen<br />

en investeringen in verduurzaming en<br />

digitalisering. Voor sommige ondernemingen<br />

betekent het een keuze zich aan te sluiten bij<br />

een ander bedrijf of hun bedrijf te verkopen.<br />

“We verwachten het komende jaar dat deze<br />

consolidatie zal aanhouden”, zo sluiten<br />

Banning en Swart af.<br />

2<br />

Strategische personeelsplanning<br />

Het derde thema dat volgens Banning<br />

structurele aandacht verdient, is strategische<br />

personeelsplanning. “De arbeidsmarkt<br />

1. Albert Jan Swart, sector-specialist bij ABN<br />

AMRO: “We verwachten dat de economie vanaf<br />

het derde kwartaal weer wat zal groeien.”<br />

2. Bart Banning, sector-specialist bij ABN AMRO:<br />

“Strategische personeelsplanning bepaalt mede<br />

de toekomstbestendigheid van een bedrijf.”<br />

13


Innovatie/Vooruitkijken<br />

Tekst Ingrid Damen Beeld TVM<br />

Het DNA van TVM verzekeringen<br />

Liever voorkomen dan<br />

genezen<br />

Schades en leed voorkomen. Voor transport op de weg en op<br />

het water. Dat is de doelstelling vanTVM verzekeringen. CEO<br />

Michel Verwoest: “Veiligheid zit in het DNA van TVM. Maar als<br />

het toch misgaat, dan helpen wij onze leden onmiddellijk. Op<br />

welke dag of welk tijdstip dan ook. Dat is een van de redenen<br />

waarom er al jaren bijna geen leden vertrekken.”<br />

Michel Verwoest is nu zo’n<br />

vijftien maanden CEO van TVM.<br />

Hoe bevalt dat?<br />

“Ik kom uit de financiële wereld; hiervoor<br />

werkte ik onder meer bij ASR. In de financiële<br />

wereld heeft TVM alvast een erg goed<br />

imago. Terecht wat mij betreft. En het bevalt<br />

mij hier uitstekend. Onze medewerkers<br />

hebben verstand van de sector. Dat maakt<br />

dat wij een volwaardige relatie met bijna<br />

5.700 leden hebben, die overigens heel<br />

trouw zijn. De goede band komt tot uiting<br />

in de klanttevredenheid: die is twee keer zo<br />

hoog als de nummer 2 verzekeraar in de<br />

transportsector.”<br />

Zonder winstoogmerk<br />

TVM is een coöperatie zonder winstoogmerk<br />

en opgericht door transportondernemers.<br />

“Omdat TVM een coöperatie is, legt<br />

de vierkoppige raad van bestuur<br />

verantwoording af aan de leden. De leden<br />

zijn vertegenwoordigd in een ledenraad<br />

van 50 personen. Het gaat om<br />

kleine vervoerders, grote internationale<br />

transportondernemers en ondernemers in de<br />

binnenvaart. Zij geven duidelijke feedback.<br />

14 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Ze denken bijvoorbeeld mee over de<br />

duurzaamheidsdoelstellingen waar wij ons<br />

de komende jaren op gaan focussen. Zo<br />

houden wij de juiste koers.”<br />

Wat is u opgevallen aan de<br />

organisatie?<br />

“De betrokkenheid van de medewerkers<br />

van TVM met de leden raakte mij enorm<br />

toen ik hier in het najaar van 2021 kwam<br />

werken. Medewerkers kennen alle namen<br />

van de bedrijven die bij ons verzekerd zijn;<br />

de transporteurs zijn geen nummer voor<br />

hen. Ze hebben een warme relatie met hen<br />

opgebouwd en hebben echt verstand van<br />

zaken. Als er zich in het weekend bijvoorbeeld<br />

een calamiteit voordoet, bellen de collega’s<br />

ook direct de raad van bestuur om ons te<br />

informeren. Dat is de cultuur binnen deze<br />

organisatie. En daar sta ik helemaal achter.”<br />

Wat vindt u bijzonder aan de<br />

sector?<br />

“Maar weinig mensen realiseren zich dat<br />

de transportsector van levensbelang is. Dat<br />

zouden we beter voor het voetlicht moeten<br />

brengen. Water, gas en elektriciteit zijn<br />

belangrijk, maar transport zorgt dat alles<br />

dagelijks wordt bevoorraad. Denk alleen al<br />

aan de supermarkten. Daar ligt ons dagelijks<br />

voedsel. Onze leden uit de sector, die in het<br />

hele land gevestigd zijn, kenmerken zich<br />

verder door nuchterheid.”<br />

Wat is uw visie op wat er moet<br />

gebeuren/veranderen op korte<br />

en lange termijn?<br />

“Verduurzaming is momenteel een<br />

heel belangrijk thema. Dat raakt alle<br />

transportbedrijven. Daarom besteden wij<br />

aandacht aan dit onderwerp onder andere<br />

via ons greenpaper ‘Uw weg naar zero<br />

emissie’, geschreven door Panteia. Dat bevat<br />

praktische tips en adviezen, bijvoorbeeld<br />

een zero-emissie stappenplan. Die kun je<br />

downloaden via onze site.<br />

Een vrachtwagen bijvoorbeeld gaat<br />

economisch minimaal zeven jaar mee. Dus<br />

als je dit jaar een nieuw dieselexemplaar<br />

aanschaft, dan kun je die auto mogelijk in<br />

2030 niet meer gebruiken in steden die een<br />

zero-emissiezone hebben ingesteld! En dat<br />

gaat in minimaal 30 plaatsen gelden, wordt nu<br />

gecommuniceerd. Maar de aanschaf van een<br />

Zero Emissie Transportvoertuig is ook geen<br />

makkelijke oplossing. Zo’n voertuig vraagt<br />

namelijk een hele andere aanpak.”<br />

Zero emissie verzekering<br />

“Aansluitend op de ontwikkelingen<br />

hebben wij sinds oktober ook de<br />

zero-emissie verzekering in het leven<br />

geroepen, die betaalbaar is. Die is<br />

bedoeld voor elektrische vrachtwagens<br />

en bestelwagens, of vrachtauto’s die<br />

op waterstof rijden, en verzekert de<br />

laadkabels en eventuele subsidies. Met<br />

de speciale boekwaarderegeling kunnen<br />

transportbedrijven voertuigen voor het juiste<br />

bedrag verzekeren, ook als het accupakket<br />

tussentijds wordt vervangen.<br />

Op die manier proberen we het voor<br />

vervoerders aantrekkelijk te maken om<br />

elektrische vrachtwagens aan te schaffen. We<br />

nemen als TVM ook bewust een stuk risico<br />

omdat er op dit gebied nog niet veel data<br />

beschikbaar zijn.<br />

Samen met de sector en met andere<br />

stakeholders denken wij ook na over de<br />

European Sustainability Goals. In verband<br />

hiermee liggen veiligheid en duurzaamheid<br />

dicht bij het DNA van TVM.”<br />

Op welke andere vlakken valt<br />

winst te behalen?<br />

“Wij vragen ons voortdurend af: waar<br />

zit onze kennis en kunde, wat is onze<br />

meerwaarde? Hoe kan transport veiliger en<br />

verantwoorder? Daarom hebben we de TVM<br />

Awards in het leven geroepen. Die kennen<br />

zes categorieën: de NK Veiligste Chauffeur<br />

en de Award Ridder, Veilig Transport, MVO,<br />

Innovatie en Duurzaamheid. We hopen zo<br />

ontwikkelingen te stimuleren. Ten behoeve<br />

van de uitreiking vieren we feest op het<br />

TT Circuit in Assen, met heerlijk eten en<br />

activiteiten voor alle aanwezigen.<br />

We hebben hier in Nederland hele goede<br />

chauffeurs, blijkt wel uit het NK Veiligste<br />

Chauffeur. Echt het neusje van de zalm.<br />

En bedrijven.” Zoals VSDV Distributie uit<br />

Zwaagdijk, die de Award Innovatie kreeg<br />

omdat het bedrijf de gehele keten van<br />

opdrachtgevers, leveranciers en ontvangers<br />

samenvoegt. Het doel is om veilig en efficiënt<br />

de stad in te gaan met een maximale<br />

belastinggraad. En Rijsser Transport uit<br />

Purmerend ging naar huis met de MVO<br />

Award. Dit bedrijf biedt kansarme jongeren<br />

een plaats op de arbeidsmarkt.<br />

“Veiligheid zit ingebakken in het DNA van<br />

TVM. Daarom hebben wij een aantal preventieadviseurs<br />

in dienst. Zij maken gebruik van<br />

een zogenoemd schadedashboard. Met de<br />

gegevens uit dat dashboard kun je bepalen<br />

hoe een transportbedrijf het ervan afbrengt<br />

in vergelijking met andere bedrijven uit de<br />

branche.<br />

Hieruit kun je veel interessante informatie<br />

halen, bijvoorbeeld dat 17 uur een tijdstip<br />

is waarop veel schades voorkomen. En als<br />

je je dan verdiept in de reden, blijkt dat te<br />

komen doordat dit tijdstip bij veel bedrijven<br />

een overdrachtsmoment is van auto’s aan<br />

andere chauffeurs. Dat is dus een druk<br />

moment. Spreiding van die overdracht kan<br />

dan een oplossing zijn om schades tegen<br />

te gaan. Sowieso, als de frequentie van<br />

ongelukken omlaag gaat, heb je ook minder<br />

dodelijke ongevallen. En als je de schades<br />

kunt dempen, dan houd je ook de premies in<br />

de hand. Want aangezien de vrachtwagens<br />

steeds meer technische accessoires<br />

bevatten, worden reparaties ook prijziger.”<br />

U bent van plan om uw groot<br />

rijbewijs te gaan halen. Bent u<br />

daar al mee bezig?<br />

“Ja, ik heb enkele lessen gehad, maar ik heb<br />

niet voldoende tijd en dat helpt niet om te<br />

leren rijden met een vrachtwagen. Maar van<br />

de lessen tot nogtoe heb ik wel bijzonder<br />

genoten. En ik heb nog meer respect<br />

gekregen voor de chauffeur!”<br />

15


Innovatie/Vooruit kijken<br />

Tekst Anita Hestens<br />

Andries Vlot van TSN Groen over de energietransitie:<br />

’We moeten de logistieke kaart<br />

opnieuw tekenen<br />

“De verduurzaming van de logistieke sector moet<br />

sneller en kan een positieve bijdrage leveren aan<br />

het behalen van de klimaatdoelstellingen.” Dit is<br />

de stellige overtuiging van Andries Vlot, CEO van<br />

TSN Groen en al 25 jaar actief in de logistiek.<br />

Op 30 maart <strong>2023</strong> bestaat TSN Groen<br />

25 jaar. Op die dag presenteert<br />

Andries Vlot zijn visie en plannen voor<br />

duurzaam transport in heel Nederland op<br />

weg naar 2025. “Onze duurzaamheidsmissie<br />

is twee jaar geleden begonnen met een<br />

masterplan. Dat bevat een 40-tal punten<br />

die de totale verduurzaming van onze<br />

organisatie gestalte moest gaan geven. Het<br />

gaat hierbij dus niet alleen om in-het-oogspringende<br />

zaken als elektrische auto’s en<br />

een zonnepark, maar om duurzame keuzes<br />

in de totale breedte van onze organisatie en<br />

bedrijfsvoering.”<br />

“Het is een heel andere kijk op<br />

ondernemen. Daarbij gaat het meer om<br />

businesswise een positieve bijdrage<br />

te leveren aan de hele breedte van de<br />

samenleving en zo ‘rentmeesterschap’<br />

praktisch vormgeven. Deze initiatieven<br />

hebben wij gepresenteerd tijdens Green<br />

Day 1 in 2021. Een voorbeeld hiervan is<br />

een geïntegreerde sociale werkplaats.” Daar<br />

knappen mensen met een afstand tot de<br />

arbeidsmarkt de retourgoederen van onze<br />

klanten op. Zo voorkomen ze dat ze in de<br />

afvalstromen terecht komen.<br />

Biodiversiteit rondom de<br />

magazijnen<br />

“Andere voorbeelden zijn duurzame<br />

werkkleding, focus op het welzijn van onze<br />

mensen en service-partners, biodiversiteit<br />

rondom onze magazijnen en veel aandacht<br />

voor organisatie en procesoptimalisatie in<br />

plaats van winstmaximalisatie.<br />

Via de ‘Stichting Vlotter naar een betere<br />

wereld’ steunen wij kansarmen in andere<br />

delen van de wereld. Naast voedsel en<br />

onderwijsprojecten hebben wij in 2022<br />

een project gerealiseerd voor de aanplant<br />

van 600.000 bomen in Malawi en Zambia.<br />

Hiermee wil ik laten zien dat duurzaam<br />

ondernemen loont”, licht Vlot toe.<br />

Enorm schrikken<br />

Hij is van mening dat de logistieke kaart<br />

van BV Nederland hoognodig opnieuw<br />

getekend en ingericht moet worden. “Vraag<br />

en duurzaam aanbod moeten veel beter<br />

op elkaar worden afgestemd en dat is een<br />

kans voor de logistieke sector. Wanneer<br />

je de inefficiëntie van de huidige logistiek<br />

goed bekijkt, schrik je enorm. Dit vraagt<br />

16 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


om een landelijke aanpak die - mits goed<br />

gecoördineerd - enorme voordelen op gaat<br />

leveren. Wij zullen daarbij iedereen nodig<br />

hebben, maar dan samenwerkend op een<br />

duurzame manier. Zo zijn er snel slagen<br />

te maken onderweg naar CO2-neutrale<br />

logistiek in 2025 en geef ik invulling aan<br />

mijn levensmotto ‘Vlotter naar een betere<br />

wereld.”<br />

Zelfvoorzienend<br />

TSN Groen beschikt over 60 elektrische<br />

bakwagens. Ze zijn verdeeld over zes<br />

locaties door het land, te weten Houten,<br />

Bleiswijk, Schiphol, Drachten, Goor en Rijen.<br />

“Ons businessmodel is passend gemaakt<br />

op het vervoer met voertuigen met een<br />

bereik van 110 tot 130 kilometer. Vanwege<br />

de beperkte actieradius, die leidend is in<br />

onze planning, kunnen we niet werken<br />

vanuit één locatie.”<br />

De organisatie heeft gekozen<br />

voor een hub-structuur, dicht op de<br />

consument en afnemer. “In de transitie<br />

liggen zeker kansen voor ons. Om niet<br />

of minder afhankelijk te zijn van de<br />

beperkte netcapaciteit en de gestegen<br />

elektriciteitsprijzen, hebben we ervoor<br />

gekozen om zelfvoorzienend te zijn door<br />

stroom op te wekken via zonnepanelen.”<br />

De locaties hebben elk een eigen<br />

Andries Vlot, CEO van TSN Groen en al 25 jaar<br />

actief in de logistiek: “Duurzaam ondernemen<br />

loont”<br />

problematiek wat de energie betreft. Zo<br />

kan er op de locatie op Schiphol geen<br />

stroom worden opgewekt. Bij een andere<br />

locatie is de stroomaansluiting te klein en de<br />

netbeheerder kan die niet vergroten. En in<br />

het distributiecentrum in Houten wordt twee<br />

keer zoveel stroom opgewekt als nodig is.<br />

Stationaire batterij<br />

“Ongeveer de helft van de opgewekte stroom<br />

gebruiken we voor onze voertuigen. Voor de<br />

overige stroom zijn we bezig een openbaar<br />

laadplein te ontwikkelen. Op het terrein<br />

zijn er eigen laadvoorzieningen en wordt<br />

een stationaire batterij bijgeplaatst. Door<br />

de zonne-energie hebben we een stabiel<br />

bedrijfsmodel en weten we exact wat we kwijt<br />

zijn.”<br />

Verder is het bedrijf gestart met de<br />

planvorming voor de optimalisatie van zijn<br />

logistiek netwerk en om elektrisch vervoer<br />

voor heel Nederland mogelijk te maken. “Dit<br />

plan behelst duurzaam opgewekte stroom,<br />

windenergie, batterijen en wisselbatterijen en<br />

voertuigen die in eigen beheer omgebouwd<br />

worden van diesel naar elektrisch.”<br />

“Batterijen worden de nieuwe olie”, is<br />

de overtuiging van Andries Vlot, die<br />

behalve transportondernemer dus ook<br />

voertuigbouwer en zelfs energie-ondernemer<br />

is. “Bij de verduurzaming van het transport is<br />

waterstof vooralsnog geen oplossing”,<br />

stelt de CEO. “Behalve dat groene waterstof<br />

nog in de kinderschoenen staat en de prijs<br />

voor waterstof, net als elektriciteit, stijgt, gaat<br />

er bij de omzetting naar groene waterstof te<br />

veel groene stroom verloren. Dat is voor ons<br />

de reden dat wij op dit moment kiezen voor<br />

batterij-elektrisch.”<br />

De inkoop van stroom speelt een<br />

belangrijke rol in de transitie. “Bij de<br />

verduurzaming laten we ons adviseren<br />

door Scholt Energy, want als logistiek<br />

dienstverlener kan je onmogelijk beschikken<br />

over alle benodigde kennis. Wij werken niet<br />

met hogere prijzen dan collega-bedrijven<br />

die op traditionele brandstoffen rijden.<br />

Deze exercitie is voor ‘een dieselprijs’ in de<br />

markt gezet. Wij willen hiermee een duidelijk<br />

signaal afgeven dat innovatief en duurzaam<br />

ondernemen niet op voorhand duurder hoeft<br />

te zijn.”<br />

Marges<br />

De sleutel ligt volgens Vlot in samen werking.<br />

“Ons doel is samen met onze klanten werken<br />

aan een mooiere wereld en visie die verder<br />

gaat dan alleen duurzame brandstof. Wij<br />

overleggen met hen over de prijzen. Hierbij is<br />

het geen geheim dat wij als organisatie onze<br />

marges nodig hebben om een duurzame<br />

lange-termijn relatie te garanderen. Ook<br />

bij sterk stijgende stroomprijzen doen<br />

transporteurs er verstandig aan in gesprek<br />

te gaan met hun opdrachtgevers. Dit is een<br />

gezamenlijk probleem en niet alleen van<br />

de transporteur. Als de distributie stromen<br />

stilvallen, heb je ook als verlader een groot<br />

probleem. De nadruk in deze hele exercitie ligt<br />

dus op samenwerken. Wat je als ondernemer<br />

misschien alleen niet voor elkaar krijgt, lukt<br />

wellicht wél met elkaar.” Mooie boodschap<br />

voor de toekomst.<br />

17


Innovatie/Vooruitkijken<br />

Tekst Annelies van Stijn<br />

Interview met voormalig AH-directeur Mark van der Drift, CEO Cornelissen Group<br />

“Wie de jeugd heeft…”<br />

Het bedrijf aansturen alsof ze het eeuwige leven heeft. Dat is wat Mark van der Drift, CEO<br />

Cornelissen Groep, het belangrijkste vindt. Zaken die daarvoor nodig zijn, zijn verduurzamen,<br />

digitaliseren en het opleiden van en werken met jeugd en (jong) talent. “Jeugdige energie is<br />

een must als je praat over eeuwig leven.”<br />

18 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Een kakofonie van vrolijke kinderstemmetjes<br />

klinkt er uit de ruimte naast<br />

het kantoor van Mark van der Drift. Breed<br />

lachend komt hij binnenstappen, nadat hij<br />

de groep kinderen van groep 8 met zijn<br />

aanstekelijke enthousiasme heeft verteld over<br />

wat Cornelissen zo allemaal doet. “Je kunt<br />

niet vroeg genoeg beginnen om hen te laten<br />

ervaren dat werken in de logistiek hartstikke<br />

leuk is. Belangrijk in deze arbeidsmarkt.”<br />

En zeker als je, zoals Van der Drift, je<br />

bedrijf wilt aansturen alsof ze het eeuwige<br />

leven heeft. “Wij zijn nu eenmaal niet<br />

onsterfelijk en dus moeten we ervoor<br />

zorgen dat de volgende generaties even<br />

enthousiast, gemotiveerd en gedreven klaar<br />

en toegerust zijn voor de toekomst.”<br />

Na een jarenlange carrière<br />

als directeur Transport &<br />

Inbound Logistics bij Albert<br />

Heijn, heeft u hier in 2017 als<br />

CEO het stokje overgenomen<br />

van aandeelhouder Henk<br />

Cornelissen. Wat heeft u uzelf<br />

toen tot doel gesteld?<br />

“Ik heb meteen tegen Henk gezegd dat ik<br />

Cornelissen in drie jaar wilde verdubbelen.<br />

Schaalvergroting is noodzakelijk om mee te<br />

kunnen met de professionalisering van onze<br />

klanten. Het gaat daarbij ook om de manier<br />

van denken, net als in de sport. Ook daar<br />

2<br />

moet je met mooie missie, het geloof en<br />

commitment in een bepaalde flow komen.<br />

Ik heb dan ook geen concessies gedaan<br />

aan dat doel en ben met de mensen hier<br />

gaan praten over hoe we dat voor elkaar<br />

konden krijgen en wat ze daarvoor nodig<br />

hadden. Organiseer je eigen succes, is dan<br />

het motto. En dat heeft gewerkt, want na vijf<br />

jaar zijn we verviervoudigd. De omzet steeg<br />

van 50 naar 200 miljoen euro, het aantal<br />

medewerkers van 400 naar 1.200 en het<br />

aantal vestigingen van zes naar achttien.”<br />

Dat klinkt simpel, maar hoe<br />

doe je dat, hoe krijg je je<br />

medewerkers daarin mee?<br />

“Dit moet je in je organisatie durven<br />

neerzetten. Alleen al zoveel nieuwe<br />

medewerkers binnenhalen in een tijd van<br />

arbeidskrapte, is wel een dingetje. Wat<br />

belangrijk is, is open staan voor heel veel<br />

talenten. En dan heb ik het niet alleen<br />

over jong en hoog opgeleid, maar ook<br />

over chauffeurs, magazijnmedewerkers,<br />

kantoorpersoneel, ouderen met ervaring,<br />

mannen, vrouwen, statushouders,<br />

Oekraïense vluchtelingen, christenen,<br />

moslims, kortom ik heb het over iedereen.<br />

Iedereen heeft immers wel een talent. Als je<br />

al die verschillende achtergronden, kennis,<br />

ervaring en energie kun combineren, dan<br />

krijg je de goede dynamiek. Dan hebben<br />

mensen ook plezier in hun werk. Voor mij is<br />

dat laatste heel erg belangrijk. Plezier geeft<br />

energie en met die energie kun je innovatief<br />

zijn.”<br />

1. Mark van der Drift wilde schaalvergroting toen hij<br />

Cornelissen overnam.<br />

2. “Schaalvergroting is noodzakelijk om mee te<br />

kunnen met de professionalisering van onze<br />

klanten.”<br />

“Een paar jaar geleden vroeg een aantal<br />

Cornelissen Group<br />

heeft een deel van de<br />

transportactiviteiten van GXO<br />

overgenomen. Waarom blijft u<br />

werken aan groei?<br />

“We groeien niet omdat we kicken op<br />

meer van onze logo’s op de weg. Maar wil<br />

je verduurzamen, talenten aan je binden<br />

en digitaliseren, dan heb je schaal nodig.<br />

Daarbij worden ook onze klanten zoals<br />

jonge medewerkers of ze Jong Cornelissen<br />

mochten oprichten met een eigen bestuur en<br />

organisatie. Goed plan. Ze doen inspirerende<br />

dingen, soms werkgerelateerd en soms niet.<br />

Voorbeelden zijn een duurzaamheidsdag<br />

met interne en externe sprekers, een bezoek<br />

aan een flitsbezorger, een bijeenkomst over<br />

work- life balance, maar ook een avondje<br />

discobowlen. Voorwaarde is wel dat het voor<br />

iedereen interessant moet zijn. Dat werkt<br />

AH, Jumbo en Kruidvat, steeds groter en verbindend en inspirerend.”<br />

> ><br />

1<br />

professioneler. Daar moeten we in mee.<br />

We verlenen hen immers een dienst. Heb je<br />

een bedrijf met tien vrachtwagens, dan kun<br />

je geen aparte IT’er in dienst nemen voor<br />

bijvoorbeeld data-analyses of cybersecurity.<br />

En dat is wel waar onze klanten om vragen.”<br />

U geeft aan dat, om te kunnen<br />

blijven groeien en te zorgen<br />

voor continuïteit, Cornelissen<br />

behoefte heeft aan veel<br />

jongeren. Hoe krijgen jullie hen<br />

binnen?<br />

“Jonge mensen zijn niet meer alleen uit op<br />

een vaste baan en een goed salaris. Ze<br />

vragen je bij een sollicitatie ook naar strategie,<br />

missie en duurzaamheidsbeleid. Dat vinden<br />

ze belangrijk. Wij sluiten daar goed bij aan.<br />

Verder krijgen ze hier de mogelijkheden om<br />

zich te ontwikkelen. We zijn geen autoritair<br />

bedrijf dat hen alleen maar vertelt wat ze<br />

morgen en overmorgen moeten doen. Wij<br />

laten hen zoveel mogelijk zelf ondernemen.<br />

Ze kunnen daarvoor trainingen en cursussen<br />

volgen aan onze Cornelissen Academy of<br />

extern. En dat werkt.”<br />

19


Exclusief<br />

voor abonnees:<br />

Activeer nu<br />

uw onlineaccount!<br />

Als abonnee van Transport & Logistiek<br />

heeft u vele (online)voordelen:<br />

• Via uw onlineaccount op<br />

www.transportlogistiek.nl heeft<br />

u toegang tot het digitale archief met<br />

de edities van Transport & Logistiek<br />

uit voorgaande jaren.<br />

• U kunt op elk moment en waar u maar<br />

wilt inloggen op www.transportlogistiek.nl<br />

en exclusieve premium content lezen.<br />

• De nieuwste editie van Transport &<br />

Logistiek leest u als eerste online<br />

met verrijkte content.<br />

Activeer nu uw account en profiteer van de vele voordelen als abonnee!<br />

STAP 1 Ga naar www.transportlogistiek.nl<br />

Of scan de<br />

STAP 2<br />

Klik rechtsboven op ‘Inloggen’ en dan op ‘Account activeren’<br />

QR-code<br />

STAP 3 Vul de gevraagde gegevens in en uw account is geactiveerd<br />

STAP 4 U kunt vervolgens overal en op elk tijdstip inloggen<br />

en activeer<br />

uw account<br />

Heeft u vragen over het activeren van uw account of het inloggen?<br />

Mail naar info@transportvakmedia.nl


Innovatie/Vooruitkijken<br />

> ><br />

Waar doet u inspiratie en<br />

energie op?<br />

“Ik heb onder andere een coach die me een<br />

spiegel voorhoudt, en omring me daarnaast<br />

graag met inspirerende mensen. Het is<br />

belangrijk om te kunnen sparren en je ei<br />

kwijt te kunnen en te leren van anderen.”<br />

Hoe kijkt u aan tegen de<br />

energietransitie waar we nu in<br />

zitten?<br />

“Het is een spannende tijd en gaaf dat we<br />

de Topsector Logistiek of de overheid zou hier<br />

niet verkeerd zijn…”<br />

Nog even los van de regie<br />

en de overheid? Hoe regelt<br />

Cornelissen de financiering van<br />

de enorme investeringen die de<br />

elektrificatie van de vloot met<br />

zich meebrengt?<br />

“Dat doen we samen met onze klanten.<br />

Verduurzaming betekent voor ons dan<br />

ook partnerships. Logistiek dienstverlener<br />

retailer toch een andere focus heeft dan wij<br />

als Cornelissen. De retailer is vooral bezig<br />

met de consumenten en hun propositie in<br />

de markt, de logistiek dienstverlener met het<br />

eigen proces. Daarbij hebben we allebei een<br />

eigen vakjargon.”<br />

“Mijn voordeel is dat ik de taal van de<br />

retailer en hun perspectief snap. Om tot<br />

verbeterd wederzijds begrip te komen,<br />

denk ik dat een talentenuitwisseling met je<br />

klant wel eens een goed idee kan zijn. Dan<br />

kunnen medewerkers zich daadwerkelijk<br />

er middenin zitten. Maar een systeem dat<br />

en klant moeten elkaar ook wat gunnen,<br />

inleven in elkaars wereld en herkennen ze<br />

al ruim honderd jaar op fossiel draait, krijg<br />

op zowel korte en lange termijn. Het is<br />

voorkomende problemen en uitdagingen. Zo<br />

je niet binnen een paar jaar op z’n kop.<br />

belangrijk om niet alleen op operationeel<br />

leer je elkaars perspectief beter begrijpen en<br />

Zo’n proces zal geleidelijk gaan en gaat<br />

niveau met elkaar te praten, maar ook als<br />

kom je samen tot slimme ideeën. Dat lijkt me<br />

zeker nog tien tot vijftien jaar nodig hebben.<br />

gelijkwaardige partners over onderwerpen<br />

fantastisch. Elkaar op die manier verrijken.<br />

Om die transitie goed op de rit te krijgen,<br />

als duurzaamheid, innovatie, digitalisering,<br />

Daar heb je natuurlijk twee partijen voor<br />

is er bovendien regie nodig. Er zijn nu veel<br />

strategie en samenwerking. Met wederzijds<br />

nodig. Maar wie weet krijgen we dat ooit<br />

partijen die iets moeten veranderen, maar<br />

begrip en in dezelfde taal.”<br />

voor elkaar.’’<br />

weinigen van hen overzien het gehele<br />

ecosysteem en kunnen daar gericht in<br />

sturen op de samenhang. Een regierol voor<br />

Wederzijdse taal?<br />

“Ja. Door mijn tijd bij AH weet ik dat een<br />

3. “Een aantal jonge medewerkers vroeg of ze Jong<br />

Cornelissen mochten oprichten met een eigen<br />

bestuur en organisatie. Goed idee.”<br />

3<br />

“Talentenuitwisseling<br />

met je klant lijkt me een<br />

goed idee”<br />

21


Economie<br />

Tekst Robert van Leewen Beeld Shutterstock<br />

Cijfers STL en CBS spreken elkaar tegen<br />

Stijgt of daalt het aantal<br />

vrachtwagenchauffeurs?<br />

Het Sectorinstituut Transport<br />

en Logistiek (STL) en het<br />

CBS komen over 2021 op<br />

ongeveer hetzelfde aantal<br />

vrachtwagenchauffeurs: rond de<br />

90.000. Maar de ontwikkelingen<br />

die ze laten zien, zijn<br />

tegengesteld.<br />

In 2021 waren er volgens STL 91.000<br />

vrachtwagenchauffeurs. Het CBS houdt<br />

het op 89.000. Die cijfers liggen dicht bij<br />

elkaar. Maar bij STL is er sprake van een<br />

stijgend aantal, terwijl het aantal bij het CBS<br />

de laatste jaren juist sterk daalt (grafiek).<br />

Verschillende aantallen<br />

Het CBS baseert de hoeveelheid<br />

vrachtwagenchauffeurs op zijn Enquête<br />

Beroepsbevolking (EBB). Daarin wordt<br />

aan een steekproef uit de bevolking,<br />

van 15 tot 75 jaar met betaald werk,<br />

gevraagd wat hun beroep is. Bijvoorbeeld<br />

‘vrachtwagenchauffeur’.<br />

Men maakt daarbij geen onderscheid:<br />

werkt de vrachtwagenchauffeur bij een<br />

beroepsvervoerder of een eigen vervoerder?<br />

Denk bijvoorbeeld aan een fabrikant,<br />

groothandel of agrarisch bedrijf.<br />

Ten behoeve van de pakweg 90.000<br />

vrachtwagenchauffeurs stonden er in<br />

2020 in totaal 164.000 vrachtauto’s en<br />

trekkers. Van al die vrachtvoertuigen was<br />

zo’n 54% in bezit van ‘eigen vervoerders’.<br />

Zij zullen dus ook een aanzienlijk aantal<br />

vrachtwagenchauffeurs in dienst heben.<br />

STL baseert zijn cijfers over<br />

vrachtwagenchauffeurs op gegevens<br />

van het Pensioenfonds Vervoer. Die<br />

bewerkt STL vervolgens. Het gaat<br />

om zo’n 7.200 werkgevers, die vallen<br />

22 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

onder de werkingssfeer van de cao<br />

Beroepsgoederenvervoer en de<br />

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds<br />

Beroepsgoederenvervoer (SOOB).<br />

Dat is ongeveer de helft van de 14.805<br />

vergunninghouders waar NIWO in 2021 mee<br />

rekende.<br />

Bij de STL- cijfers moet het om<br />

chauffeurs gaan die in dienst zijn van<br />

beroepswegvervoerders en logistiek<br />

dienstverleners. Het zou dan te verwachten<br />

zijn dat dat aantal lager is dan de<br />

hoeveelheid vrachtwagenchauffeurs van<br />

het CBS omdat dat beroeps- én eigen<br />

vervoerders betreft.<br />

Het uitgangspunt is wel dat STL en<br />

CBS allebei hetzelfde verstaan onder<br />

‘vrachtwagenchauffeur’. Op het eerste<br />

gezicht is onduidelijk hoe buitenlandse<br />

chauffeurs in dienst van Nederlandse<br />

bedrijven meetellen. Hun aantal is ook<br />

onbekend.<br />

Stijging en daling<br />

Cijfers over het aantal vrachtwagenchauffeurs<br />

op een peildatum zijn het resultaat van een<br />

toename (instroom) en afname (uitstroom) in<br />

de voorgaande periode.<br />

STL rapporteert uitgebreid en<br />

gedetailleerd over de instroom en uitstroom<br />

van vrachtwagenchauffeurs. Omdat volgens<br />

de STL-cijfers de instroom de afgelopen


jaren steeds hoger was dan de uitstroom,<br />

stijgt het aantal vrachtwagenchauffeurs.<br />

Volgens het CBS is de instroom juist lager<br />

dan de uitstroom.<br />

STL rapporteert het aantal vacatures<br />

voor vrachtwagenchauffeurs aan de<br />

hand van een eigen analyse van UWVdata.<br />

Dat aantal groeit al jaren. Het CBS<br />

rapporteert niet op het detailniveau van<br />

‘vrachtwagenchauffeurs’.<br />

Waarom vacatures<br />

Interessant is waardoor vacatures ontstaan:<br />

stromen chauffeurs uit die vervangen moeten<br />

worden (vervangingsvraag), of zijn er meer<br />

chauffeurs nodig omdat er meer te vervoeren<br />

is (uitbreidingsvraag)? Of beide?<br />

Volgens STL houden chauffeurs er<br />

vooral mee op vanwege pensionering.<br />

Andere oorzaken zijn bedrijfsbeëindiging,<br />

faillissement, overlijden, WIA of reguliere<br />

uitstroom: stoppen als chauffeur en in een<br />

andere sector gaan werken. Ook de overstap<br />

naar een andere functie binnen transport en<br />

logistiek vermindert het aantal chauffeurs.<br />

Vacatures blijven moeilijk te vervullen.<br />

Meer dan 50% van de transportondernemers<br />

noemt het personeelstekort als belangrijkste<br />

belemmering in hun bedrijfsactiviteiten.<br />

Vacatures, instroom en uitstroom<br />

hangen voor een belangrijk deel samen met<br />

de aantrekkelijkheid van het beroep van<br />

vrachtwagenchauffeur. Dat kan objectief zijn,<br />

of zoals die wordt gezien of ervaren.<br />

Een dag Truckstarfestival geeft de indruk dat<br />

vrachtwagenchauffeur het mooiste beroep<br />

ter wereld is, met duizenden chauffeurs die<br />

trots zijn op en blij zijn met hun werk en hun<br />

vrachtauto.<br />

Maar de moeite die transportondernemers<br />

hebben om vacatures te<br />

vervullen, wijst op iets anders. Het beroep<br />

is niet zo aanlokkelijk, zeker in vergelijking<br />

met andere banen in de huidige krappe<br />

arbeidsmarkt.<br />

De sector steekt de hand ook in eigen<br />

boezem: ’Het beroep vrachtwagenchauffeur<br />

is niet sexy’, ’Het beroep van vrachtwagenchauffeur<br />

is niet aantrekkelijk genoeg’ en ‘..de<br />

transportsector is niet aantrekkelijk genoeg<br />

voor jongeren’, zijn recente uitspraken van<br />

transport ondernemers en een sectorbankier.<br />

Niet sexy<br />

Op bedrijfstak- en bedrijfsniveau doet men<br />

veel om de professie aantrekkelijker te maken<br />

en chauffeurs te werven en te behouden.<br />

Denk aan wervingscampagnes, gunstiger<br />

arbeidsvoorwaarden en een personeelsbeleid<br />

gericht op bijscholing, omscholing, eigen<br />

opleidingen.<br />

Verder is het aantal houders van een<br />

vrachtautorijbewijs met 22% gedaald<br />

naar 518.000 in 2022. Ook dat kan een<br />

indicatie zijn dat het beroep van vrachtwagen<br />

chauffeur minder populair is. In die<br />

periode is het aantal vrachtwagenchauffeurs<br />

volgens de CBS-cijfers met een redelijk<br />

vergelijkbare 18% gedaald. Verder gebruikt<br />

slechts 93.000 (18%) van die 518.000<br />

vrachtautorijbewijshouders actief dat rijbewijs<br />

als vrachtwagenchauffeur.<br />

Productiviteitsverhoging?<br />

De CBS-cijfers volgend, is de productiviteit<br />

gestegen. Het aantal chauffeurs<br />

(beroepsvervoer en eigen vervoer samen) is<br />

in de periode 2013-2021 met 28% gedaald.<br />

Maar het totale vervoerde gewicht – een<br />

prestatie-indicator die zeker zijn beperkingen<br />

heeft – is daarentegen met 9% omhoog<br />

gegaan. Dus er is per chauffeur meer<br />

vervoerd. Hoe die productiviteitsstijging<br />

is bereikt is onduidelijk. Innovatie?<br />

Efficiencyverhoging door bijvoorbeeld nog<br />

betere planning en inzet van materieel<br />

en personeel? Grotere inzet van IT?<br />

Uitbesteding? Samenwerking?<br />

STL-cijfers daarentegen, laten in de<br />

periode 2013-2021 een stijging van 20%<br />

zien van het aantal beroepswegchauffeurs.<br />

Het vervoerde gewicht in het beroepswegvervoer<br />

is met 17% omhoog gegaan. Dit<br />

duidt op een min of meer gelijkblijvende of<br />

licht dalende productiviteit.<br />

Stijgen of dalen?<br />

STL en CBS zijn twee bekende bronnen. Bij<br />

andere berekeningen en definities over 2021<br />

komen ze weliswaar op eenzelfde aantal<br />

vrachtwagenchauffeurs, maar tonen wel<br />

tegengestelde ontwikkelingen. Opmerkelijk,<br />

en aanleiding voor nader onderzoek?<br />

Wellicht dat in de toekomst bijvoorbeeld<br />

cijfers uit het Voertuigregister<br />

meer duidelijkheid gaan bieden.<br />

Beroepsvervoerders moeten daarin diverse<br />

zaken registreren: de kentekens van al hun<br />

voertuigen en het totale aantal werknemers<br />

en chauffeurs.<br />

Robert van Leewen is 21 jaar researcher<br />

geweest bij TLN en publiceerde daar<br />

regelmatig artikelen en rapporten<br />

23


Economie<br />

Tekst Annelies van Stijn<br />

Wat zijn de mogelijkheden om de stijgende stroomprijs aan te vliegen?<br />

Met een tweede meter<br />

dynamisch stroom inkopen<br />

24 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


De stroomprijs is als gevolg van de energiecrisis nog nooit zo hoog en variabel geweest. Wat betekent<br />

dat voor de transitie naar zero emissie trucks? Tijdens een webinar van Nieuwsblad Transport en<br />

ABN AMRO over deze kwestie gaan deskundigen in op vragen als of we nog moeten overstappen op<br />

elektrische trucks en hoe slim om te gaan met de hoge stroomprijs.<br />

De transitie naar zero-emissietrucks<br />

is ingezet en zal de komende<br />

jaren alleen maar versnellen. Energie is<br />

dan het belangrijkste onderdeel van de<br />

kilometerkostprijs in transport. Dat is voor<br />

diesel natuurlijk niet anders, maar die prijs is<br />

altijd redelijk voorspelbaar.<br />

Van elektriciteit is dat momenteel<br />

bepaald niet te zeggen. Sinds de zomer<br />

is de stroomprijs gigantisch gestegen.<br />

Betaalden we eerst nog 25 eurocent per<br />

kilowattuur, nu is dat bij niet-vaste<br />

contracten vaak een euro per kilowattuur.<br />

Menig ondernemer zal zich inmiddels<br />

afvragen of overstappen op elektrische<br />

voertuigen nog wel verstandig is en hoe hij of<br />

zij slim kan omgaan met die hoge stroomprijs.<br />

Schaarste van olie en gas<br />

Hans van Cleef,energie-expert bij ABN<br />

AMRO, vreest dat de energiecrisis voorlopig<br />

niet voorbij is. “De prijzen op de verschillende<br />

energiemarkten zijn hoog als gevolg van de<br />

schaarste van olie en gas. En die tekorten<br />

zijn niet zomaar weg. Het bijbouwen aan<br />

duurzame en fossiele energie loopt achter en<br />

kost tijd.”<br />

Het energiebeleid stoelt volgens<br />

Van Cleef op drie pijlers: klimaatdoelen,<br />

economie en leverzekerheid. “De afgelopen<br />

jaren is veel aandacht gegaan naar de<br />

klimaatdoelen, en terecht. Dit betekent wel<br />

dat er te weinig belangstelling is geweest<br />

voor de economische impact bij bijvoorbeeld<br />

inflatie en verminderde leverzekerheid,<br />

zoals die er op dit moment is. De oorlog<br />

Oekraïne-Rusland heeft ertoe geleid dat de<br />

situatie op de energiemarkten in rap tempo<br />

is verslechterd. De richting naar een krappe<br />

markt had zich jaren geleden al een beetje<br />

ingezet en dat zagen we dus wel aankomen.<br />

Maar zeker niet op dit niveau.”<br />

De vraag of de sector, gegeven de huidige<br />

situatie, dan toch moet overstappen op<br />

elektrische voertuigen, beantwoordt Van Cleef<br />

met een “Jazeker!”’<br />

“In Parijs hebben we indertijd<br />

afgesproken dat we de broeikasgassen,<br />

waaronder CO 2<br />

, gaan verlagen, zodat de<br />

temperatuur op aarde maximaal 1.5 graad<br />

stijgt. Transport is een belangrijke uitstoter.<br />

Daarom is het nodig om in te blijven zetten op<br />

elektrische voertuigen. Ook vanuit de overheid<br />

is er de druk om te blijven verduurzamen, dat<br />

geldt voor Europa, de VS en zelfs China. De<br />

exponentiële groei van zon- en windenergie<br />

gaat door.”<br />

‘Risico en prijs zijn<br />

communicerende<br />

vaten’<br />

Aan een voorspelling van de stroomprijs<br />

over twee tot vijf jaar waagt Van Cleef zich<br />

niet. ‘De krappe markten blijven aanhouden.<br />

Olie en gas uit Rusland vallen weg en dat<br />

kan niet zomaar worden opgevangen. En<br />

bijvoorbeeld vloeibaar gas gaat nu naar<br />

de hoogste bieder. Dat is niet Europa. Wij<br />

moeten daarin concurreren met Azië en India.<br />

Zo heeft China een 27-jarig contract gesloten<br />

met Qatar voor vloeibaar gas. Dat laatste<br />

doen wij als Europa niet, omdat dat niet in lijn<br />

is met onze klimaatdoelen. Dus betalen wij<br />

een veel hogere prijs op de spotmarkt.”<br />

En natuurlijk wordt er wel geïnvesteerd in<br />

fossiele brandstoffen en duurzame energie,<br />

maar dat is volgens Van Cleef te weinig<br />

om de tekorten van nu snel op te kunnen<br />

vangen. ‘Van investeringen nu, zie je pas over<br />

zeven jaar de effecten.’<br />

Risico’s doorberekenen<br />

Ook Lemé Kanters van Helleman Consultants<br />

constateert dat we achterlopen met<br />

investeringen in duurzame en fossiele<br />

energie. Met alle gevolgen van dien voor de<br />

stroomprijs. De vraag is wat de sector moet<br />

doen om het risico op enorme hoge prijzen af<br />

te dekken en de prijs laag te houden?<br />

“Risico en prijs zijn communicerende<br />

vaten. Hoe minder risico, des te hoger de<br />

prijs. Dat geldt overigens niet alleen voor<br />

stroom”, aldus Kanters.<br />

Als ondernemer kun je volgens hem zeker<br />

invloed hebben op het vastleggen van prijzen<br />

en het terugbrengen van de dreigingen.<br />

“Risico’s moet je beperken. De vraag is<br />

echter in hoeverre, want misschien zijn<br />

risico’s door te berekenen aan klanten. Ook<br />

moet je als ondernemer weten hoe flexibel je<br />

moet zijn om op de markt mee te kunnen en<br />

welk risico je kunt dragen. Verder moet de<br />

grootte van het aandeel energie in de totale<br />

kostenstructuur worden meegewogen. Het<br />

maakt nogal wat uit of dat 1% is of meer<br />

dan 30%. Daarnaast zijn er natuurlijk de<br />

bestaande contracten met klanten. Kunnen<br />

er met hen afspraken worden gemaakt om<br />

die hogere kosten door te berekenen op de<br />

middellange of lange termijn en zodoende de<br />

risico’s te beperken?”<br />

Inkoopprijs<br />

De gevolgen van de energiecrisis en de<br />

hoge stroomprijs merkt iedereen. Ook<br />

ondernemers moeten ermee dealen en daar<br />

zijn verschillende mogelijkheden voor. Zo kan<br />

er, om ieder gevaar uit te sluiten, een vaste<br />

stroomprijs worden afgesproken voor een<br />

bepaalde periode. De elektriciteitsprijs zal<br />

in dat geval hoger zijn, dan wanneer wordt<br />

gekozen voor volledige flexibiliteit. De prijs is<br />

dan lager, maar het risico groter.<br />

Een middenweg is, om verspreid over<br />

de looptijd van een contract meerdere kliks<br />

25


Economie<br />

te kunnen doen en de elektriciteitsprijs voor<br />

kortere tijd tegen een bepaalde prijs vast te<br />

zetten.<br />

“Je inkoopstructuur van stroom hangt<br />

af van hoe flexibel je als ondernemer<br />

kunt zijn met je bedrijf. Vragen die je<br />

moet beantwoorden zijn: hoe hoog zijn je<br />

energiekosten in verhouding tot de totale<br />

kosten; kies je voor elektrificatie van het<br />

transport; ga je voor zonnepanelen; is er<br />

voldoende capaciteit op het net, zowel om<br />

er stroom aan te onttrekken als om terug<br />

te kunnen leveren. Allemaal factoren om<br />

rekening mee te houden.”<br />

Overigens bieden energieleveranciers op<br />

dit moment geen vaste contracten voor<br />

twee of drie jaar meer aan. Om risico’s<br />

te vermijden, zitten zij kort op de bal met<br />

korte-termijncontracten of volledige flexibele<br />

contracten met stroomprijzen die per uur of<br />

per maand gelden.<br />

Het oude normaal<br />

Kanters verwacht dat de stroomprijs op<br />

zeker 25 tot 30 eurocent zal blijven hangen.<br />

“Dat is twee keer het oude normaal. Deze<br />

hoge prijs, evenals de prijsfluctuaties en de<br />

onzekerheid die dat met zich meebrengt,<br />

werkt belemmerend voor de transitie naar<br />

zero-emissie transport. ‘In de basis is<br />

elektrisch nog steeds goedkoper dan diesel,<br />

maar met de schommelingen en prijzen van<br />

nu verandert dat elke dag. Elektrisch kan<br />

nu bijna niet tegen diesel opboksen, maar<br />

de TCO is nog steeds iets ten voordele van<br />

batterij-elektrisch. Hoe dat zich verder gaat<br />

verhouden, hangt af van vraag en aanbod en<br />

of er een recessie komt.”<br />

Aan Kanters vervolgens de vraag hoe<br />

ondernemers nu slim om kunnen gaan<br />

met de hoge stroomprijs? “We zijn gewend<br />

alle bedrijfsactiviteiten op een en hetzelfde<br />

energiecontract te gooien en dus de stroom<br />

voor eenzelfde prijs geleverd te krijgen. Je<br />

hebt als ondernemer echter de mogelijkheid<br />

voor een hoofdmeter te gaan en daarop<br />

bijvoorbeeld je kantoor en loods te laten<br />

lopen.”<br />

“Je kunt daarnaast elders op locatie<br />

laadfaciliteiten hebben voor je vloot<br />

elektrische voertuigen. Daarvoor is het<br />

mogelijk om met een tweede meter<br />

dynamisch stroom in te kopen tegen een<br />

lager tarief. Daar kun je een apart contract<br />

Vragen<br />

• Hoe hoog zijn je energiekosten in<br />

verhouding met de totale kosten<br />

• Kies je voor elektrificatie van het<br />

totale transport?<br />

• Ga je voor zonnepanelen?<br />

• Is er voldoende capaciteit op het<br />

net?<br />

• Zowel om stroom aan te onttrekken<br />

als terug te kunnen leveren?<br />

voor afsluiten. Veel ondernemers weten<br />

niet dat dat kan. Je kunt dan als je heel<br />

flexibel bent met je bedrijf gebruik maken<br />

van de uren waarin de prijzen laag zijn.”<br />

Stationaire batterij<br />

In de zomer is dat vaak tussen 13.00<br />

en 17.00 uur als de zonnepanelen hard<br />

werken of in deze periode in de nachtelijk<br />

uren. “Dat verschuift steeds en dat moet je<br />

goed in de gaten houden. Het zelf opslaan<br />

van elektriciteit in een stationaire batterij<br />

zou een goed alternatief zijn, maar dat is<br />

nog erg duur.<br />

26 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Economie<br />

Tekst Robert van Leewen<br />

Ontwikkeling van dieselprijs doet denken aan een achtbaan<br />

Komen er dieseltekorten<br />

aan?<br />

Een achtbaan. Daar doet de<br />

beweging van de dieselprijs over<br />

2022 wel aan denken. 2022 start<br />

met een sterke stijging en eindigt<br />

met een sterke daling van de<br />

dieselprijs. Uiteindelijk was de<br />

dieselprijs exclusief BTW over<br />

heel 2022 gemiddeld 34 procent<br />

hoger dan in 2021.<br />

De prijsverhoging komt niet alleen<br />

door de tussentijdse dalingen van<br />

dieselprijs in 2022 (grafiek 1), maar ook door<br />

de geleidelijk stijgende dieselprijs in 2021.<br />

Hoeveel duurder de diesel was, verschilt per<br />

maand en kwartaal (grafiek 2).<br />

Dieselprijzen<br />

De CBS dieselprijzen melden gewogen<br />

gemiddelde dagprijzen aan de pomp. Ze zijn<br />

afkomstig van Travelcard BV en gaan over<br />

transacties van vrijwel alle tankstations in<br />

Nederland. De prijzen die daadwerkelijk zijn<br />

betaald zijn lager dan de adviesprijzen van<br />

de grote oliemaatschappijen, die bijna altijd<br />

gelijk zijn. Transportbedrijven zullen meestal<br />

eigen afspraken hebben met leveranciers<br />

of gebruik maken van brandstofkaarten.<br />

Daardoor kan hun prijs sterk afwijken.<br />

De oplopende brandstofprijzen houdt<br />

vooral verband met de Russische oorlog<br />

en de sancties daarna. Vanaf 5 december<br />

2022 mag er geen ruwe aardolie vanuit<br />

Rusland meer aangekocht en per schip<br />

ingevoerd worden. Vanaf 5 februari <strong>2023</strong><br />

zullen ook geraffineerde producten zoals<br />

diesel onder dit verbod vallen.<br />

De sancties leidden tot vrees voor<br />

prijsstijgingen en tekorten aan olie en<br />

diesel. Na de maatregel van 5 december is<br />

de dieselprijs in ieder geval niet gestegen.<br />

Wat de diesel gaat doen na 5 februari is<br />

onzeker.<br />

De Nederlandse overheid bereidt zich<br />

voor op de gevolgen van de oliesancties<br />

tegen Rusland. Aardolie is een belangrijk<br />

product voor de Nederlandse economie,<br />

stelt ze in de Kamerbrief van 17 november<br />

2022. Verstoringen in de aanvoer<br />

van aardolie en aardolieproducten hebben<br />

mogelijk dan ook een grote impact.<br />

Aardolie is grondstof voor veel sectoren, zoals<br />

raffinaderijen en de chemische sector. En<br />

diesel is belangrijke brandstof voor sectoren<br />

als defensie, zeevaart, luchtvaart, landbouw<br />

en wegtransport.<br />

Het wegtransport is goed voor ongeveer<br />

25% van het verbruik in Nederland.<br />

Het gaat voor een groot deel over<br />

vrachtwagens. Die zijn essentieel voor de<br />

logistiek en bevoorrading van onder andere<br />

supermarkten, ziekenhuizen en dergelijke.<br />

‘Nederland drijft logistiek op diesel’, zo<br />

stelde de Kamerbrief.<br />

Als er schaarste ontstaat, kan dit leiden<br />

tot hogere prijzen voor diesel. Dit heeft<br />

mogelijk effect op consumenten en sectoren<br />

waar diesel veel gebruikt wordt, zoals de<br />

transport en logistiek.<br />

Lastig voorspellen<br />

Het is volgens de Kamerbrief lastig te<br />

voorspellen hoe de toekomstige<br />

prijsontwikkeling eruit zal zien. Of ons<br />

daadwerkelijk schaarste of zelfs een tekort<br />

boven het hoofd hangt, is nog niet met<br />

zekerheid te zeggen, maar het is mogelijk,<br />

stelt het kabinet. Maar het voorzag op dat<br />

27


Economie<br />

moment geen acuut tekort aan diesel of olie.<br />

Om toch op tekorten voorbereid te<br />

zijn, worden de strategische olievoorraden<br />

verhoogd en het crisisplan voor olie actueel<br />

gemaakt.<br />

De totale strategische dieselvoorraad<br />

die Nederland nu opbouwt, staat gelijk<br />

aan 88 dagen binnenlands dieselverbruik.<br />

Wanneer ook het verbruik van diesel voor<br />

internationale scheepvaart/binnenvaart<br />

(bunkers) wordt meegeteld, is de voorraad<br />

voldoende voor 64 dagen binnenlandse<br />

toepassing. Daarmee wordt ruimschoots<br />

aan de berekende voorraadverplichting voor<br />

aardolieproducten voldaan.<br />

Nederland is zelf een belangrijke speler in<br />

de raffinage van ruwe aardolie. Raffinaderijen<br />

in ons land produceren diesel met name<br />

voor de export; Nederland is binnen de EU<br />

het enige netto diesel-exporterende land.<br />

LNG en ADBLUE<br />

Organisaties als TLN en evofenedex publiceren dagelijks de dieselprijs. Ze maken<br />

tabellen en grafieken op hun website, waaruit de bewegingen van de dieselprijs<br />

blijken. Maar niet alleen de prijs van het aardolieproduct diesel is gestegen;<br />

dat geldt ook voor de prijzen van LNG en Adblue. Hoewel diverse leveranciers<br />

dagelijks de prijs van hun LNG per kilo en vanAdblue publiceren, wordt dat<br />

nergens vastgelegd, zodat daarvan de ontwikkeling gevolgd kan worden. Waar de<br />

prijsstijging van LNG een beperkt aantal transporteurs treft, raakt die van<br />

Adblue veel meer transporteurs. Sommigen vreesden ook voor een tekort aan<br />

Adblue. De prijsbeweging van deze producten en diesel blijft onzeker.<br />

‘De stijging van de<br />

brandstofprijzen houdt<br />

vooral verband met de<br />

Russische oorlog en de<br />

sancties daarna’<br />

Maar de krapte op de dieselmarkt<br />

door het wegvallen van directe import van<br />

Russische diesel naar andere landen in<br />

de EU (vooral Duitsland en Frankrijk) kan<br />

mogelijk leiden tot een problematische<br />

schaarste. Hierdoor kan de vraag<br />

toenemen naar diesel die in Nederland is<br />

geproduceerd en opgeslagen.<br />

Het is volgens de Kamerbrief<br />

niet mogelijk de binnenlandse vraag<br />

voorrang te geven, omdat de markt<br />

niet gereguleerd is. Als onderdeel van<br />

het Landelijk Crisisplan Olie wordt er<br />

wel al apart gewerkt aan een landelijk<br />

operationeel distributieplan in geval van<br />

dieselschaarste.<br />

Crisisplan<br />

Het crisisplan verwijst ook naar het<br />

10-puntenplan van het International Energy<br />

Agency (IEA) voor besparing van brandstof.<br />

Dat is in maart 2022 opgesteld als reactie<br />

op de Russische inval in Oekraïne.<br />

Punt 7 richt zich specifiek op het<br />

goederenwegvervoer: ‘Promote efficient<br />

driving for freight trucks and delivery of<br />

goods’.<br />

Maar de maatregelen die daar wordern<br />

genoemd, zoals ‘eco-driving’(eigenlijk<br />

‘het nieuwe rijden’), het optimaliseren<br />

van belading en het voorkomen van lege<br />

ritten door meer samenwerking en brede<br />

inzet van digitalisering, lijken enigszins<br />

wereldvreemd.<br />

Verbruik minimaliseren<br />

Transportondernemers zullen er immers in<br />

deze tijden van hoge dieselprijzen, scherpe<br />

concurrentie en krappe marges nu al<br />

alles aan doen om hun brandstofkosten<br />

en daarmee hun brandstofverbruik te<br />

minimaliseren. Het is dan ook de vraag<br />

hoe realistisch deze maatregel is. Hij staat<br />

met een besparing van 320.000 vaten per<br />

dag wel op de vierde plaats van mogelijke<br />

besparingen.<br />

28 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Logistiek<br />

Tekst Erik Stroosma Beeld L’Ortye<br />

L’Ortye in de startblokken voor mogelijke modal shift huishoudelijk restafval<br />

VAN DE WEG NAAR HET WATER<br />

‘L’Ortye L’Ogisch’ is de slogan van dit transport- en havenbedrijf in Limburg. ‘Just do it’ zou<br />

ook toepasselijk zijn, als die nog beschikbaar zou zijn. Want na jaren praten over de modal shift<br />

van Limburgs huisvuil van de weg naar het water, besloot L’Ortye het gewoon te doen. Of de<br />

geslaagde pilot die daaruit volgde, met gebaald afvalvervoer via de binnenvaart, een structureel<br />

vervolg krijgt, wordt binnenkort bekend.<br />

1<br />

Voor L’Ortye begint het jaar meteen<br />

spannend. Afval Samenwerking<br />

Limburg (ASL) schrijft een tender uit voor de<br />

inzameling en verwerking van huishoudelijk<br />

restafval van die provincie. ASL, die de<br />

afvalverwerkingscontracten namens bijna alle<br />

Limburgse gemeenten beheert, maakt de<br />

inhoud daarvan in februari bekend.<br />

Directeur en mede-eigenaar Jean L’Ortye<br />

hoopt dat gebaald vervoer van huisvuil<br />

over het water daarin met bonuspunten<br />

wordt beloond. Dat gebeurt bijvoorbeeld<br />

1. Directeur Jean L’Ortye van transport- en<br />

havenbedrijf L’Ortye (rechts) tijdens de pilot<br />

met gebaald afvalvervoer over het water. Links<br />

Wilmer Fransbergen (eigenaar van het schip) en<br />

in het midden wethouder Hubert Mackus van<br />

Maastricht.<br />

al in Vlaanderen, met een korting op de<br />

verbrandingsbelasting.<br />

De afvalenergiecentrales van de<br />

bedrijven die in aanmerking komen voor<br />

de opdracht van ASL, bevinden zich<br />

allemaal (ver) buiten Limburg. Nu gaat al<br />

het huishoudelijk restafval van die provincie > ><br />

29


Losistiek<br />

> ><br />

(160.000 ton per jaar) over de weg naar<br />

werd dat per binnenschip van Maastricht naar<br />

Volgens de man uit Limburg bracht die<br />

Wijster in Drenthe. Vanaf Maastricht ligt dat<br />

Afvalwerking Rijnmond (AVR) in Rozenburg<br />

keuze wel uitdagingen mee: “Bedrijfsmatig<br />

bijna 300 kilometer verderop.<br />

gebracht. “Afvalvervoer over het water is<br />

restafval, waarmee we bij de proef werkten,<br />

Als het aan L’Ortye ligt, gaat het vervoer<br />

natuurlijk niet nieuw”, zegt L’Ortye. “Wat dit<br />

is grover en minder nat dan huishoudelijk<br />

vanaf 1 januari volgend jaar over het water.<br />

project uniek maakt, is dat het afval in balen<br />

restafval. Daardoor is het moeilijker te persen.<br />

In zijn geheel of voor een deel, verpakt<br />

vervoerd werd, die met wikkelfolie verpakt zijn.”<br />

Grote stukken visten we voor het persen eruit<br />

in balen. Dit najaar hield de Limburgse<br />

transport- en havenonderneming daar een<br />

pilot mee.<br />

L’Ortye en de partijen die daarbij<br />

betrokken waren (waaronder medefinancier<br />

Wikkelfolie<br />

Het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval<br />

is een van de activiteiten van L’Ortye. Voor<br />

de pilot heeft het bedrijf gebruikgemaakt<br />

en onder meer daardoor verliep dit proces<br />

zonder noemenswaardige problemen.”<br />

Vergunning<br />

Door een aantal grote afvalbranden in<br />

Topsector Logistiek), beschouwen die als<br />

van bedrijfsmatig restafval dat door de eigen<br />

Limburg wil het bevoegd gezag goed op de<br />

zeer geslaagd. “De definitieve resultaten<br />

organisatie is ingezameld, aangevuld met<br />

hoogte zijn van mogelijke risico’s, voordat<br />

zijn eind januari bekend”, geeft hij aan.<br />

dat van Renewi. Bij de eigen havenlocatie in<br />

het een vergunning verleent. Daarom heeft<br />

“Onder meer omdat die ook berekend<br />

Maastricht werd dat samengeperst tot balen<br />

het bedrijf op voorhand uitvoerig met de<br />

worden door een onafhankelijke partij: Royal<br />

en van wikkelfolie voorzien.<br />

provincie gesproken over zijn plannen en<br />

HaskoningDHV. Maar bij deze modal shift<br />

laten de voorlopige resultaten een CO 2 -<br />

reductie zien van minstens 50%.”<br />

“We kozen ervoor om het afval niet<br />

op voorhand te shredderen. Niet alle<br />

gemeenten die bij de ASL zijn aangesloten,<br />

brandveiligheidsmaatregelen.<br />

Met een zestigtal sensoren is de<br />

temperatuurontwikkeling en broei in de<br />

1.500 ton restafval<br />

Tijdens de proef, die liep van 17 oktober tot<br />

scheiden huishoudelijk restafval namelijk. Het<br />

doel is om mogelijk te maken dat dit later<br />

in het proces, bij de afvalenergiecentrales,<br />

balen uitgebreid en continu gemonitord.<br />

Door luchtdicht verpakken van het afval in<br />

wikkelfolie is de kans op broei nihil en dat<br />

en met 7 november, werd ongeveer 1.500<br />

alsnog gebeurt. Daaraan hebben we ons bij<br />

bleek gelukkig ook uit de monitoring. “Dat<br />

ton restafval in balen verpakt. Vervolgens<br />

deze pilot aangepast.”<br />

stelde de provincie gerust en leverde de<br />

30 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


ontheffing op. Vervolgens zijn de balen op<br />

4 november op een schip van Fransbergen<br />

Trading & Shipping geladen en 7 november<br />

bij AVR in Rozenburg gelost.”<br />

Tweehonderd balen bleven in Maastricht<br />

achter. Daarmee houdt L’Ortye een<br />

duurproef in verband met brandveiligheid.<br />

Die balen worden over een langere periode<br />

gemonitord. “Omdat ze luchtdicht verpakt<br />

zijn, leveren ze geen stankoverlast op en<br />

trekken ze geen ongedierte aan. Daardoor<br />

kunnen ze probleemloos, ook voor langere<br />

tijd, opgeslagen worden.” Dat is een van<br />

de redenen waarom zijn bedrijf het op deze<br />

manier vervoeren van afval in de praktijk<br />

onderzocht.<br />

Aan het verbalen van afval kleven veel<br />

voordelen, aldus de directeur: “Een schip met<br />

balen kan veel meer tonnen vervoeren, als je<br />

het vergelijkt met los gestort afval.<br />

Dat bespaart kosten en levert extra CO2-<br />

reductie op. Het voordeel ten opzichte van<br />

het concept waarbij je afval in containers<br />

perst, is dat je geen lege containers terug<br />

hoeft te varen.”<br />

Met één schip kunnen tussen de 70<br />

en 80 vrachtwagenladingen aan gebaald<br />

afval worden vervoerd. Nu leggen voor<br />

het Limburgs huishoudelijk restafval 6.000<br />

vrachtwagens jaarlijks ongeveer 1,5<br />

miljoen snelwegkilometers af. “Die stroom<br />

verplaatsen naar het water levert aanzienlijk<br />

minder vervoersbewegingen op de weg<br />

op. Dat draagt bij aan het verminderen<br />

van de fileproblematiek en ook het<br />

chauffeurstekort.”<br />

Suikerbieten<br />

Een ander pluspunt van verbalen is volgens<br />

L’Ortye dat afvalenergiecentrales het afval<br />

flexibeler kunnen toepassen. “Ze kunnen<br />

het goed opslaan en inzetten als de<br />

energiebehoefte groot is. Bij een groeiend<br />

gebruik van wind- en zonne-energie, wordt<br />

dat steeds belangrijker.” De opbrengsten<br />

daarvan zijn namelijk niet constant. De<br />

ondernemer hoopt dat die argumenten<br />

en het verloop van de pilot – “We hebben<br />

laten zien dat het kan” - de Limburgse<br />

gemeenten overtuigt om via ASL voor een<br />

modal shift te kiezen.<br />

Maatschappelijke baten<br />

“Overheden moeten niet alleen naar de<br />

financiële kanten kijken, maar ook naar<br />

de maatschappelijke baten. Zij zouden<br />

het voortouw moeten nemen bij het<br />

verduurzamen van de maatschappij. Kiezen<br />

voor vervoer over water is een fractie duurder,<br />

maar levert veel duurzaamheidsvoordelen<br />

op.”<br />

Als het tenderproces verloopt zoals de<br />

directeur wenst, wordt het de tweede grote<br />

modal shift waarbij zijn bedrijf betrokken is.<br />

Sinds 2021 verzorgt L’Ortye de overslag<br />

van suikerbieten op zijn andere havenlocatie<br />

in Maastricht. Daarmee zijn dit jaar een<br />

kleine 10.000 vrachtwagenritten naar het<br />

water verplaatst.<br />

L’Ortye hoopt ook een rol te spelen<br />

bij de toekomstige aanvoer van duurzame<br />

grondstoffen en energiedragers over water<br />

voor chemiecomplex Chemelot. Dat is een<br />

oplossing die onder meer de provincie<br />

Limburg hoog op haar wensenlijstje heeft.<br />

31


Logistiek<br />

Tekst Twan van der Heijden<br />

Portbase viert twintigjarig bestaan<br />

Community hecht meer<br />

belang aan security<br />

Port Community System van Portbase - inclusief haar<br />

rechtsvoorgangers - bestaat twintig jaar. Ooit opgericht voor<br />

het digitaliseren van de papier- en communicatiestromen die de<br />

kernprocessen in de havens ondersteunen, is het uitgegroeid<br />

tot een kritieke asset in de havenlogistiek.<br />

Het Port Community System van<br />

Portbase heeft inmiddels de grootste<br />

aangesloten community van bedrijven<br />

en overheden van Europa en wordt<br />

gezien als een van de meest moderne en<br />

vooruitstrevende Port Community Systems<br />

wereldwijd.<br />

Neutrale positie<br />

Samen met de havengemeenschap is<br />

Portbase twintig jaar geleden gestart met<br />

het digitaliseren van de kernprocessen en<br />

bijbehorende papier- en communicatiestromen<br />

in de Nederlandse havens. Dit om de<br />

efficiëntie in de haven te vergroten.<br />

Portbase, opgericht door de<br />

havenbedrijven van Amsterdam<br />

en Rotterdam, de overheid en het<br />

havenbedrijfsleven, opereert zonder<br />

winstoogmerk en heeft een neutrale positie<br />

ten opzichte van haar oprichters.<br />

Hergebruik van data<br />

Via Portbase werd het mogelijk om<br />

geautomatiseerd gegevens te verstrekken<br />

voor diverse meldingen en aangiften<br />

tussen bedrijven en met overheden. Door<br />

de verschillende soorten meldingen en<br />

de toename van de hoeveelheid data en<br />

toepassingen, werd hergebruik van data snel<br />

daarna onderdeel van het geautomatiseerde<br />

proces. De term paperless ports was geboren<br />

en organisaties konden met het gebruik van<br />

de Portbase-services sneller, slimmer en<br />

efficiënter werken.<br />

CEO van Portbase Iwan der van<br />

Wolf: “Tot op de dag van vandaag zorgt<br />

Portbase ervoor dat alle kernprocessen in<br />

alle Nederlandse havens op orde zijn. De<br />

digitalisering van deze kernprocessen bereikt<br />

bijna 100% dekking en heeft een jaarlijkse<br />

toegevoegde waarde van ruim 400 miljoen<br />

euro. Via Portbase doen meer dan 5.000<br />

bedrijven papierloos zaken in de logistieke<br />

keten, via alle Nederlandse havens.”<br />

Veranderende behoeften<br />

Doordat Portbase samen met haar<br />

community een solide basis heeft gecreëerd,<br />

is zij beland in een nieuwe fase. Daarin zijn<br />

ketenbrede oplossingen en is meer integrale<br />

dienstverlening mogelijk.<br />

32 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Via Portbase doen meer dan 5.000 bedrijven<br />

papierloos zaken in de logistieke keten, via alle<br />

Nederlandse havens<br />

Dienstverlening<br />

Op de speciale website<br />

keepingthingsmoving.portbase.com<br />

valt nog veel meer te lezen over het<br />

twintigjarig bestaan van Portbase,<br />

onder meer aan de hand van een<br />

nieuwe corporate video en andere<br />

video’s waarin klanten vertellen over<br />

hun beleving bij de dienstverlening<br />

van Portbase.<br />

het achterland.” Portbase heeft deze zaken<br />

samen met haar community op orde. Door<br />

haar neutrale positie is zij in staat om deze<br />

samenwerking aan te gaan for the benefit of<br />

all.<br />

CIO van Portbase Peter de Graaf:<br />

“De hoeveelheid data in het Port<br />

Community System is grondstof voor de<br />

doorontwikkeling van onze dienstverlening<br />

en innovaties, samen met de community.<br />

Ook zien we dat ons platform meer en meer<br />

door derden gebruikt wordt voor eigen<br />

maatwerkoplossingen. ”<br />

Daarnaast merkt Portbase dat haar<br />

community, van groot tot klein, het belang<br />

van security steeds meer gaat zien. Ook<br />

daar speelt de organisatie op in door<br />

het aanbieden van identity & accessoplossingen.<br />

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld<br />

via het platform van Portbase een veilige<br />

en makkelijke toegang krijgen tot hun eigen<br />

digitale diensten. Zo hoeven ze zelf geen<br />

toegangsinfrastructuur in te richten<br />

en te onderhouden.<br />

Ten slotte wordt van de organisatie<br />

ook steeds meer gevraagd op het gebied<br />

van duurzaamheid. De Graaf: “Doordat we<br />

twintig jaar met elkaar geïnvesteerd hebben<br />

in de bouw van een vertrouwde digitale<br />

omgeving, kunnen we een rol spelen in het<br />

faciliteren van deze ontwikkelingen.”<br />

Internationale samenwerking<br />

Portbase heeft binnen haar community al<br />

vele buitenlandse partijen die samenwerken.<br />

Dat komt vanwege de goed georganiseerde<br />

logistieke ketens, die via Nederland lopen.<br />

Ook die ontwikkeling is mogelijk door de<br />

basis van twintig jaar geleden.<br />

“Internationale spelers zoeken sterke<br />

corridors in Europa waar de fysieke, maar<br />

zeker ook de digitale infrastructuur op orde<br />

is”, aldus Van der Wolf. “Zij willen koppelen<br />

met systemen waar de lokale wetgeving<br />

geregeld is, en bestaande netwerken die over<br />

een goede geografische dekking beschikken<br />

voor snel en efficiënt transport van en naar<br />

Kritische blik<br />

Het twintigjarig bestaan, de verbreding van de<br />

dienstverlening en de veranderde rol vragen<br />

om een kritische blik op de eigen identiteit. De<br />

community kijkt immers anders naar Portbase<br />

dan twintig jaar geleden. Zij verwacht<br />

dat Portbase in de snel veranderende<br />

digitalisering in de logistiek het voortouw<br />

neemt om als community voorop te blijven<br />

lopen.<br />

Om goed aan te sluiten bij deze<br />

vraag is Portbase begin dit jaar een<br />

herpositioneringstraject gestart. Van der<br />

Wolf: “De propositie ‘be smart get<br />

connected’ uit 2016 heeft haar werk goed<br />

gedaan. Onze community is gegroeid en bot<br />

nog steeds verder uit. Maar onze klanten<br />

hebben veel meer behoefte aan het in<br />

beweging houden van goederen,<br />

logistieke ketens en handel, met alle<br />

disrupties en andere logistieke uitdagingen in<br />

de keten. Zodoende is er gekozen voor een<br />

nieuwe pay-off: ‘Keeping things moving’. Het<br />

benadrukt wat we doen, al twintig jaar lang.”<br />

Veilig en duurzaam<br />

Het is de basis van het bestaan van Portbase.<br />

“Een basis die we continu samen met onze<br />

community verder versterken. Met nieuwe<br />

technieken, verbeterde diensten en integrale<br />

samenwerking door de hele keten heen.<br />

Of het nu gaat om het in beweging houden<br />

van goederen, data, ketens, personen of<br />

bedrijven, we zorgen ervoor dat het naadloos,<br />

veilig en duurzaam gebeurt.”<br />

33


Infrastructuur<br />

Tekst Erik Stroosma Beeld Jaring Rispens<br />

Afsluitingen in A7 leveren extra kosten en overlast op<br />

Afbrokkelen infrastructuur<br />

baart sector zorgen<br />

Maatregelen op de Haringvlietbrug, gewichtsbeperkingen bij een<br />

viaduct op de A7 bij Purmerend en de afsluiting van een aquaduct<br />

op die snelweg tussen Joure en Sneek. De<br />

problemen met de infrastructuur stapelen zich op. Alle ogen<br />

zijn gericht op Rijkswaterstaat voor (snelle) oplossingen en<br />

duidelijkheid over de duur.<br />

De beelden vanuit de lucht van de<br />

Prinses Margriettunnel bij het Friese<br />

Uitwellingerga laten een bizar schouwspel<br />

zien. Duizenden met zand gevulde bigbags<br />

staan op het asfalt van het aqauduct,<br />

dat in 1978 is opengesteld. De zakken<br />

moeten ervoor zorgen dat de zogenoemde<br />

tunnelmoten niet (verder) omhoog komen.<br />

Bij één moot werd dit half december<br />

geconstateerd, waarop Rijkswaterstaat<br />

(RWS) besloot dit aquaduct in de A7 voor<br />

onbepaalde tijd te sluiten. Dat zal minimaal<br />

voor een half jaar zijn, weten verschillende<br />

media te melden.<br />

Wegdek omhoog<br />

Officieel is daar begin <strong>2023</strong> nog niets over<br />

bekendgemaakt. Dat geldt ook voor de<br />

oorzaak. Stijgend grondwater zou het<br />

wegdek omhoog duwen. Dat is wat RWS<br />

vermoedt, is op te maken uit de woorden van<br />

onder anderen wethouder mobiliteit Michel<br />

Rietman van de gemeentegSúdwest Fryslan.<br />

Die ideeën zouden mede gebaseerd<br />

zijn op vergelijkbare problemen. Denk<br />

bijvoorbeeld aan de Vlaketunnel in 2010,<br />

zei Rietman begin januari tegen BNR<br />

Nieuwsradio. Maar omdat ook het beton<br />

van de tunnelbak omhoog begin te komen,<br />

zou de oorzaak ook letterlijk dieper kunnen<br />

liggen, bij de trekankers onder de grond.<br />

Die mogelijkheid draagt gedeputeerde<br />

AvineFokkens-Kelder (verkeer en vervoer)<br />

34 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

in een item aan van Omrop Fryslân. Bij het<br />

ingvaartaquaduct in de A4 blijken in het<br />

verleden ook al eens ankers losgeschoten<br />

te zijn.<br />

Piepen en kraken<br />

Naar de oorzaak van de problemen bij de<br />

Prinses Margriettunnel is het half januari nog<br />

gissen dus. En daarmee ook naar de duur<br />

van de afsluiting. Wat wel zeker is, is dat de<br />

situatie voor veel overlast en vertraging zorgt.<br />

De A7 is een belangrijke oost-westverbinding<br />

voor onder meer vrachtverkeer van en<br />

naar Groningen Seaports, Duitsland en<br />

Scandinavië. Dat verkeer wordt nu omgeleid.<br />

Een van de transporteurs die daar<br />

veel mee te maken heeft, is logistiek<br />

dienstverlener Veenstra|Fritom uit het Friese<br />

Heeg. Over de gevolgen daarvan voor<br />

het bedrijf zegt planner Wessel Veenstra<br />

in december tegen Omrop Fryslân: “Als je<br />

er rekenkundig naar kijkt; de gemiddelde<br />

snelheid van onze vrachtwagens is een factor<br />

om productiviteit te meten. Als die lager is,<br />

al is het maar met één kilometer per uur, dan<br />

levert dat hogere kosten op.”<br />

Veenstra toont begrip voor de situatie,<br />

maar hoopt wel dat er snel duidelijkheid<br />

komt over de duur van de afsluiting. “Wat er<br />

is gebeurd, kon niemand voorzien. Ik hoop<br />

wel dat Rijkswaterstaat zo snel mogelijk met<br />

een concreet tijdsbestek kan komen.Als<br />

we weten dat we hier vier maanden mee te<br />

maken hebben, dan is dat heel vervelend,<br />

maar dan weten we in ieder geval dat het dan<br />

klaar is.”<br />

Ondertussen begint ook de infrastructuur<br />

op de omleidingsroutes te piepen en<br />

kraken. Dat komt door de toegenomen<br />

verkeersdruk. Vlak voor kerst werd bekend<br />

dat op de N7, vanwege de slechte staat van<br />

de brug, voorlopig niet harder gereden mag<br />

worden dan 30 kilometer per uur. De N7<br />

loopt parallel aan de A7.<br />

Bij diverse andere bruggen in de regio<br />

gelden al gewichtsbeperkingen. Die moeten<br />

namelijk dringend worden vervangen of<br />

gerenoveerd, zoals de Spannenburgerbrug<br />

in de N354. Daarmee stapelen de problemen<br />

in de doorstroom zich op.<br />

Gekkigheid<br />

De snelle duidelijkheid waar bedrijven<br />

als Veenstra|Fritom op hopen, is ook iets<br />

waar een partij als TLN voor pleit. De<br />

branchevereniging wil dat het aquaduct zo<br />

snel mogelijk wordt gerepareerd. Ze ziet het<br />

naar voren halen van het geplande onderhoud<br />

als een eventuele mogelijkheid daartoe.<br />

De organisatie heeft contact hierover<br />

met Rijkswaterstaat, zo laat zij weten. Dat<br />

heeft TLN ook over de situatie bij een ander<br />

kunstwerk op de A7, het viaduct over het<br />

Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. Daar<br />

werd eind oktober een gewichtsbeperking<br />

ingesteld. Bij een inspectie was<br />

geconstateerd dat de steunpunten, waar de<br />

Bij diverse andere bruggen in de regio gelden al<br />

gewichtsbeperkingen


weg op rust, zwaar vrachtverkeer mogelijk<br />

niet kunnen dragen. Sindsdien geldt er een<br />

gewichtsbeperking voor vrachtwagens die<br />

zwaarder zijn dan 30 ton.<br />

Omrijden over het onderliggende<br />

wegennet zorgt volgens TLN voor<br />

veel problemen: onveilige situaties,<br />

onbetrouwbare reistijden, veel extra<br />

kilometers en uitstoot en hogere kosten voor<br />

vervoerders.<br />

Transportbedrijven die veel gebruikmaken<br />

van dat viaduct ergeren zich volgens<br />

TLN over het tempo waarmee RWS met<br />

oplossingen komt. Om dit te illustreren,<br />

citeert de vereniging mede-eigenaar en<br />

commercieel directeur Said Arslan van C.H.<br />

Dekker Transport in Ilpendam. Hij zegt: “Als<br />

je je kwaad maakt en je zet zes bedrijven bij<br />

elkaar, dan is het in een paar weken gefikst.<br />

Nee, hier moet het maanden duren. Wat is<br />

dat voor gekkigheid?!’<br />

Die reactie is, zo stelt TLN, kenmerkend voor<br />

het onbegrip van transportondernemers in<br />

die regio. In de tweede helft van januari zit de<br />

brancheorganisatie aan tafel bij de directeur<br />

netwerkmanagement van Rijkswaterstaat<br />

West-Nederland Noord. Van haar wil de<br />

vereniging onder meer duidelijkheid over het<br />

beoogde tijdpad voor de oplossingen bij het<br />

viaduct.<br />

Meer budget<br />

Bij dat gesprek wil TLN ook haar pleidooi<br />

voor meer budget voor het onderhoud en<br />

de renovatie van de infrastructuur herhalen.<br />

Als het daar om gaat, bestaat bij de<br />

brancheorganisatie en RWS geen verschil<br />

van mening. Ook de hoogst verantwoordelijke<br />

bij de dienst, directeur-generaal Michèle<br />

Blom, pleit daarvoor. In een interview met dit<br />

magazine gaf zij ruim een jaar geleden al aan<br />

dat zonder extra budget de doorstroming<br />

onder druk kan komen door onder meer<br />

afsluitingen. Profetische woorden, zo blijkt nu.<br />

Overigens is het budget voor de<br />

instandhouding van de infrastructuur<br />

van RWS in de afgelopen jaren wel fors<br />

verhoogd. Van 1,3 miljard euro in 2019 naar<br />

2,45 miljard in 2022 en dit jaar. Of er veel<br />

meer in het budgetvat zit dan het huidige<br />

coalitieakkoord aangeeft, valt nog te bezien.<br />

Zeker nu de woord ‘bezuinigingen’ weer<br />

rond begint te zingen in Den Haag. Over de<br />

problemen bij de Prinses Margriettunnel<br />

en het viaduct bij Purmerend en het groot<br />

onderhoud aan de infrastructuur heeft T&L<br />

vragen aan RWS voorgelegd. Helaas duurde<br />

de beantwoording zo lang dat het niet lukte<br />

om die in het artikel te verwerken.<br />

1. Door veroudering en achterstallig onderhoud<br />

ontstaan er steeds meer problemen met de<br />

infrastructuur. Snelle oplossingen daarvoor lijken<br />

niet in zicht.<br />

35


ICT<br />

Tekst Mirjam Oskam<br />

EV-expert Gert-Jan Jonker zet flying doctors in<br />

‘Begin met de energie’<br />

Bij de transitie naar emissievrije stadslogistiek komt zo veel<br />

meer kijken dan de aanschaf van emissievrije voertuigen<br />

alleen. Het vraagt een heel andere benadering van het beheren<br />

en optimaliseren van de vloot. Voor transporteurs die de stap<br />

moeten maken naar energieneutraal, maar nog niet denken aan<br />

verduurzamen heeft Gert-Jan Jonker een dringend advies: “Ga nu<br />

met het energieverhaal aan de slag. Anders ben je te laat.”<br />

Jonker, general manager bij Bluekens<br />

EV, heeft ruim twintig jaar ervaring in de<br />

sector, waarvan een groot deel met innovatie<br />

en duurzaamheid. Sinds 2018 is dit zijn<br />

missie bij het Bredase bedrijf. “De tijd begint<br />

te dringen, maar veel ondernemers zitten<br />

nog met vraagtekens. Onze intentie is om die<br />

vraagtekens weg te nemen.”<br />

Anders dan veel EV-partijen in het land<br />

redeneert Bluekens EV als eerste vanuit de<br />

oplossing en pas in tweede instantie vanuit<br />

het voertuig. En dat is precies wat Jonker<br />

blijft benadrukken: “Werk voor de wagen uit<br />

en begin met de energie. Het ziet er naar uit<br />

dat dit jaar het stroomnet vol is, dat wordt<br />

de bottleneck. Misschien wil je nu nog niet<br />

elektrisch rijden, maar ik kan het niet vaak<br />

genoeg zeggen: zorg er nu vast voor dat je<br />

de energie die je straks nodig hebt, in eigen<br />

beheer krijgt.”<br />

Struikelblok<br />

Het blijft een feit dat veel ondernemers<br />

tegen de business case aanlopen en dat<br />

als struikelblok zien om met EV aan de slag<br />

te gaan. Jonker snapt dit en legt uit dat bij<br />

de aanschaf van EV drie aspecten grote<br />

invloed hebben op de TCO: het voertuig, het<br />

kostenvoordeel en de energie. “De eerste<br />

twee kan de ondernemer niet wezenlijk<br />

beïnvloeden. Op den duur zullen de prijzen<br />

van elektrische voertuigen gaan dalen, maar<br />

deze component blijft een gegeven.”<br />

Ook het kostenvoordeel, denk aan<br />

subsidies en belastingvoordelen, staat<br />

vast. Die zijn er of die zijn er niet. “Blijft<br />

over de energie. Het grote verschil met<br />

diesel is dat je daar invloed op hebt. Als je<br />

de energie onder controle hebt, heb je de<br />

terugverdientijd van elektrisch rijden zelf in de<br />

hand. En daarom mijn dringende advies om<br />

daar nu vast mee te beginnen.”<br />

Toekomstscenario<br />

Jonker raadt een toekomstgerichte<br />

energieoplossing aan, die flexibel genoeg om<br />

is om op te schalen wanneer dat nodig is.<br />

Hoe je dat aan kunt vliegen, is dan natuurlijk<br />

de vraag. Hiervoor heeft Bluekens EV de<br />

energiescan ontwikkeld. De energiescan<br />

maakt inzichtelijk welke energievoorziening al<br />

voorhanden is en of de ambities matchen met<br />

de mogelijkheden.<br />

“De locatiescan is een handige tool voor<br />

bedrijven die met vragen zitten over energieen<br />

laadinfrastructuur. Een toekomstscenario<br />

waarmee ze aan de slag kunnen.”<br />

Gezamenlijk laadplein<br />

Wil je invloed hebben op de energie en de<br />

kosten die bepalend zijn voor de TCO?<br />

Dan is het volgens Jonker ‘key’ om niet<br />

alleen eigenaar van de aansluiting, maar<br />

ook zelfvoorzienend te zijn. Als voorbeelden<br />

noemt hij zelf stroom opwekken, stroom<br />

opslaan en smart charging.<br />

“Niet even snel een paar laadpalen<br />

installeren, maar een serieuze oplossing.<br />

Dat is kapitaalintensief natuurlijk, maar<br />

onderzoek of er mogelijkheden zijn voor<br />

samenwerkingen. Er zijn voorbeelden<br />

van transporteurs die gezamenlijk een<br />

36 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Over Bluekens EV<br />

Bluekens Truck en Bus is een<br />

zelfstandige BV die zich enkel en<br />

alleen bezighoudt met emissievrije<br />

stadslogistiek en sinds augustus<br />

2020 is gevestigd in het Zero Emissie<br />

Kenniscentrum in Breda.<br />

‘Misschien wil je nu nog niet elektrisch rijden,<br />

maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen: zorg er<br />

nu vast voor dat je de energie die je straks nodig<br />

hebt in eigen beheer krijgt’<br />

Maxus. Ze boekten al diverse successen,<br />

zoals emissievrije IKEA ‘home deliveries’<br />

door Top Delivery Services in Amsterdam.<br />

Up-time garantie<br />

De derde component om tot voertuigen<br />

energieoptimalisatie te komen, is<br />

wagenparkbeheer. “Om het wagenpark<br />

uptime te garanderen en de operationele<br />

kosten onder controle te houden.<br />

Sterker nog, het doel is om de kosten te<br />

minimaliseren en de praktijk wijst inmiddels uit<br />

dat dit kan.“<br />

Uptime garantie gaat een stuk verder<br />

dan wagenparkbeheer alleen. Het omvat<br />

ook schademanagement, het monitoren<br />

van voertuigprestaties en het beheren<br />

van de laadinfrastructuur. “Net zoals<br />

het wagenpark moet je ook de laadinfra<br />

beheren. Wij maken alles inzichtelijk met<br />

data, real-time of met een rapportage. Het<br />

gaat erom wat je met deze data doet en hoe<br />

je inspeelt op mogelijke ontwikkelingen en<br />

gebeurtenissen.”<br />

Flying doctors<br />

Voor het direct ingrijpen bij calamiteiten en<br />

pech beschikt Bluekens EV over zogenaamde<br />

‘flying doctors’. Die bieden ter plekke hulp<br />

en kunnen reparaties uitvoeren, zodat de<br />

vrachtwagen niet uit de operatie hoeft te<br />

worden gehaald.<br />

“Er wordt vaak heel traditioneel<br />

gedacht: het voertuig staat stil, ik bel het<br />

servicenummer en een bergbedrijf sleept het<br />

af. Maar het zijn vaak kleine dingen die prima<br />

telefonisch of op locatie al opgelost kunnen<br />

worden, zeker bij elektrische voertuigen.”<br />

laadplein hebben ontwikkeld, dat publiekelijk<br />

beschikbaar stellen en op deze manier de<br />

investering dragen. Dat zijn superinitiatieven<br />

als je het mij vraagt.”<br />

360 graden aanpak<br />

De energiescan is onderdeel van een 360<br />

graden aanpak, waarmee Bluekens EV<br />

klanten ontzorgt in de omslag naar 100%<br />

emissievrij. Van het in kaart brengen van de<br />

energiebehoefte tot en met de EV voertuigen<br />

en de laadoplossing.<br />

“De voertuigen zijn niet het einddoel,<br />

maar een middel om het doel te realiseren”,<br />

legt Jonker uit. Hiervoor werkt Bluekens EV<br />

samen met onder andere BYD, Renault en<br />

Gas geven<br />

Gaan we 2025 halen? Jonker denkt van wel.<br />

“Als je het aan mij vraagt, zeg ik ‘natuurlijk’,<br />

maar dan moeten verschillende partijen<br />

wel een beetje gas gaan geven. Den Haag<br />

moet bijvoorbeeld komen met eenduidig en<br />

integraal beleid. Overgangsregelingen helpen<br />

een handje, maar dan kom ik weer terug op<br />

het meest wezenlijke: de energie. Bedrijven<br />

die afwachten, zijn te laat.”<br />

37


Duurzaamheid<br />

Tekst Anita Hestens en Babiche van de Loo<br />

Nieuwe binnenvaart corridor verbindt Terminal Bergambacht met<br />

Maasvlakte<br />

Groene Hart Corridor draagt bij<br />

aan verduurzaming<br />

1<br />

Nederland is een Joint Corridor rijker: de Groene Hart Corridor.<br />

Om hun containers over het water te vervoeren, maken logistiek<br />

dienstverleners Stubbe, Zijderlaan, Koolwijk Polsbroek en Geodis<br />

al gebruik van de nieuwe corridor. De modal shift draagt een<br />

steentje bij aan de bereikbaarheid en verduurzaming van de regio.<br />

Overslag Terminal Bergambacht<br />

(OTB) heeft sinds begin vorig jaar de<br />

mogelijkheid om containers over te slaan<br />

van de weg naar het water. En European<br />

Gateway Services (EGS) is samen met<br />

binnenvaartpartner Danser Group in de<br />

nieuwe Groene Hart Corridor gestapt.<br />

Minimaal drie maal per week varen er<br />

binnenvaartschepen met containers tussen<br />

de OTB in Bergambacht en de Maasvlakte.<br />

Voor EGS en Danser is deze nieuwe<br />

corridor een goede aanvulling op de eerder<br />

gestarte Intercity Barge. Deze barge service<br />

verbindt de terminals van ECT op de<br />

Maasvlakte met vijf terminals en depots. Die<br />

zijn te vinden in het Waal-/Eemhavengebied,<br />

Botlekgebied, de Merwedehaven,<br />

Ridderkerk en Alblasserdam.<br />

De Intercity Barge richt zich op het bundelen<br />

van lading bij de genoemde terminals en<br />

depots. Doel is om zo met grote call-sizes<br />

direct van en naar de Maasvlakte te kunnen<br />

varen. Duurzaam en efficiënt.<br />

De nieuwe Groene Hart Corridor is<br />

onderdeel van het Joint Corridors Off Roadprogramma<br />

van de Topsector Logistiek.<br />

De provincie Zuid-Holland heeft eraan<br />

bijgedragen.<br />

Vruchten<br />

De nieuwe terminal begint nu zijn vruchten af<br />

te werpen. Met 350 meter kade en vijf meter<br />

diepgang is dit een goede mogelijkheid om<br />

containers via de binnenvaart van en naar de<br />

38 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Maasvlakte te vervoeren. Dit zorgt volgens<br />

de TopsectorLogistiek voor een potentiële<br />

besparing van ruim 7.000 ton CO2 en<br />

3,5 miljoen wegkilometer. Zo neemt de<br />

bereikbaarheid en de verduurzaming in de<br />

regio toe.<br />

Minder vrachtwagens<br />

Inmiddels gaat een gedeelte van<br />

de vrachten van de deelnemende<br />

transportbedrijven al over het water. Het<br />

aantal vrachtwagenbewegingen in de regio<br />

van Bergambacht neemt hierdoor af. Zeker<br />

met de ambitie om vijf keer per week te varen,<br />

levert dat een besparing in vrachtwagenritten<br />

op. Vrachtwagens maken minder gebruik van<br />

het omliggende wegennet. Dat maakt dat de<br />

bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de<br />

regio worden verbeterd, wat belangrijk is voor<br />

de provincie Zuid-Holland.<br />

De provincie is vanaf het begin<br />

betrokken bij de ontwikkeling van de<br />

terminal. Directeur HarmZijderlaan van OTB,<br />

is blij met de inzet van de provincie Zuid-<br />

Holland. “We zijn al dertien jaar bezig met de<br />

ontwikkeling van onze containerterminal en<br />

zonder bijdrage van Zuid-Holland was dat ons<br />

niet gelukt.”<br />

Ladingen bundelen<br />

Doordat meerdere ladinghebbenden<br />

gebruik maken van OTB, is het mogelijk<br />

om containers te bundelen. Dat maakt het<br />

interessant voor een barge operator, zoals<br />

Danser en EGS. Tim van Andel, operations<br />

manager bij Danser Benelux: “De hoeveelheid<br />

containers en de potentie maken dat wij<br />

OTB graag toevoegen aan ons netwerk en<br />

er dan ook geregeld aanmeren met een<br />

binnenvaartschip.”<br />

Het is uiteraard een belangrijke<br />

voorwaarde voor ladinghebbenden om<br />

gebruik te maken van de binnenvaart. “De<br />

kracht van deze joint corridor is dat het<br />

kansen biedt om transporten efficiënter,<br />

kosteneffectief en duurzamer te maken.<br />

En dat kunnen we alleen bereiken als wij<br />

dit samen doen”, aldus sales & operations<br />

manager Michel Kemp van Stubbe Logistics.<br />

Mark van Elsacker, charter manager bij<br />

Geodis Rotterdam: “Wij gebruiken de terminal<br />

ook als tijdelijke opslaglocatie voordat de<br />

containers daadwerkelijk aan boord gaan van<br />

een shortsea schip naar de UK.”<br />

Kortere afstand<br />

Ook voor transportbedrijven zoals Zijderlaan<br />

in Stolwijk en Koolwijk in Bergambacht<br />

zitten er voordelen aan om goederen via<br />

de binnenvaart te vervoeren. Zo geeft Piet<br />

Koolwijk, algemeen directeur bij Koolwijk<br />

Polsbroek in Bergambacht, aan dat deze<br />

verbinding het mogelijk maakt om hun<br />

materieel en chauffeurs efficiënter in te zetten.<br />

“De chauffeurs hoeven nu niet meer naar<br />

de Maasvlakte, maar rijden een veel kortere<br />

afstand naar OTB in Bergambacht. Dat geeft<br />

ons flexibiliteit en meer betrouwbaarheid<br />

voor onze klanten.” Leo Lokker, commercieel<br />

& operationeel directeur van Zijderlaan,<br />

voegt daaraan toe: “Steeds vaker vragen<br />

klanten om groen vervoer en daar past deze<br />

bargeverbinding uitstekend in.”<br />

2<br />

Interesse?<br />

Geïnteresseerden kunnen contact<br />

opnemen voor meer informatie over<br />

de Groene Hart Corridor met Babiche<br />

van de Loo van<br />

NewWays Zuid-Holland, via<br />

babiche@vandelooconsultancy.nl.<br />

Grote potentie<br />

Overslag Terminal Bergambacht is een<br />

containerterminal met een grote potentie<br />

voor containerafhandeling in Bergambacht.<br />

De organisatie heeft de ambitie om te<br />

groeien naar vijf afvaarten per week. De<br />

terminal heeft een groot bedieningsgebied.<br />

Dit betekent dat bedrijven uit de<br />

regio, die gebruik willen maken van de<br />

binnenvaart, gemakkelijk kunnen instappen<br />

op deze verbinding.<br />

OTB-directeur Zijderlaan merkt dat er<br />

veel vraag naar is. Maar in een enkel geval<br />

is het lastig om de business case rond te<br />

krijgen. “Het draait vaak alleen om een<br />

tarief, terwijl de betrokken partners van de<br />

Groene Hart Corridor ook aangeven dat<br />

het om meer gaat: inzet van personeel,<br />

duurzaamheid, bereikbaarheid en extra<br />

opslagcapaciteit. Daardoor zijn er meer<br />

voordelen te behalen voor de supply chain.<br />

En dan nemen de totale supply chainkosten<br />

juist af.”<br />

Groene Hart Corridor<br />

De Groene Hart Corridor is opgenomen in<br />

het programma Joint Corridors Off Road<br />

van de Topsector Logistiek. Dit betekent dat<br />

betrokken partijen samen werken aan het<br />

opzetten, opschalen en optimaliseren van<br />

de Groene Hart Corridor.<br />

Als onafhankelijke organisatie<br />

NewWays Zuid-Holland, pakt zij de<br />

handschoen op om samen met de partijen<br />

meer verladers en logistieke dienstverleners<br />

te helpen de overstap te maken van weg<br />

naar spoor of water.<br />

1. Steeds meer containers vinden hun weg via het<br />

binnenvaartschip.<br />

2. “Deze bargeverbinding sluit aan bij de vraag om<br />

groen vervoer.”<br />

39


Duurzaamheid<br />

Tekst Annelies van Stijn<br />

Verder met de elektrische truck<br />

’Transitie verdomd dichtbij’<br />

Het gaat best hard met de opkomst van de elektrische vrachtwagen. Maar ondernemers die overwegen<br />

er eentje aan te schaffen, hebben vragen. Welke trucks zijn beschikbaar én leverbaar? Hoe zit het met<br />

laadpalen en de capaciteit van het stroomnetwerk? Specialisten op dit gebied kennen<br />

de hobbels op de weg naar elektrisch, maar hebben maar één advies: ’Beginnen!’<br />

Er rijden op dit moment in Nederland zo’n<br />

300 elektrische vrachtwagens. In 2030<br />

moeten dat er 16.000 zijn. Is die enorme groei<br />

realistisch? Volgens Eric Beers van<br />

Hytruck Consult & Partners zeker wel, onder<br />

bepaalde condities. “De merken zijn volop<br />

bezig met de ontwikkeling van elektrische<br />

trucks. Ze moeten wel. En die vrachtwagens<br />

zijn straks allemaal beschikbaar.”<br />

Beers erkent dat de total cost of<br />

ownership ofwel TCO een discussie is. “Het<br />

is rekenen, rekenen, rekenen. Maar het is<br />

een transitie die we met z’n allen moeten<br />

aangaan, leuk of niet. Aangaan en betalen.<br />

Dat betekent ook samen met verladers en<br />

iedereen die ermee te maken heeft om tafel<br />

en zeggen: hoe gaan we die CO 2 besparen?<br />

Een van de stappen is alvast starten met<br />

een aantal elektrische trucks. Het is een heel<br />

traject waar je in moet om met elektrisch te<br />

kunnen gaan rijden. Dus begin!”<br />

40 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


De poll waarmee het TTM-webinar ’Verder met<br />

de elektrische truck’ start, stemt optimistisch<br />

over de animo onder vervoerders als het gaat<br />

over de aanschaf van elektrische trucks. Maar<br />

liefst 74 procent van de deelnemers overweegt<br />

serieus de aanschaf ervan.<br />

De eerste vraag die dan opkomt, is wat er<br />

nu al te kopen of te leasen is? “Elk merk heeft<br />

inmiddels wel zijn eigen elektrische wagens<br />

die je kunt krijgen en er komen er nog een<br />

heleboel aan”, zegt consultant Johnny<br />

Nijenhuis van Nijenhuis Truck Solutions.<br />

“Ieder merk kan inmiddels wel 4x2 en 6x2<br />

bakwagens leveren. Bij Volvo en DAF kun je<br />

de hele lijn wel kopen, ook 4x2 trekkers. In<br />

de nabije toekomst voegen ook de andere<br />

merken as-configuraties toe.”<br />

Fouten maken en ervan leren<br />

Cornelissen Group in Nijmegen is een van de transportbedrijven die al rijdt met<br />

elektrische vrachtwagens. Van de 500 trucks zijn er vijf elektrisch en loopt er een<br />

bestelling voor nog eens tien wagens.<br />

“Voordat we overgaan tot de aanschaf van een elektrische vrachtwagen, kijken we<br />

naar de toepassing ervan”, zegt Mark van der Drift, CEO Cornelissen Group. “Wat is<br />

de vraag van de klant en wat is de dienst die we moeten leveren. Samen met klant<br />

en truckfabrikant gaan we om tafel en komen we tot de beste oplossing als het gaat<br />

om beschikbaarheid, TCO en kostprijs.”<br />

Op de vraag of een klant als AH dan gaat meebetalen of het tarief hoger wordt,<br />

antwoordt Van der Drift: “Wij werken met een open kostprijsmodel. Je hebt een<br />

dienst die kan worden uitgevoerd met diesel, bio LNG of elektrisch. Daar passen<br />

we het model op aan en daar hoort dan een prijs bij.”<br />

Het opladen van de vrachtwagens gebeurt op de thuisbasis in Nijmegen of bij de<br />

klant, afhankelijk van waar de wagens ‘s nachts staan. “We hebben voor meerdere<br />

standplaatsen al netverzwaring aangevraagd.<br />

De transformatorhuisjes moeten we zelf aanpassen. Dat is investeren in de<br />

toekomst. We verwachten dat we binnen vijf jaar circa vijftien procent van onze vloot<br />

op elektrisch hebben rijden en voeren dat op naar 50 procent.”<br />

Elektrisch rijden zonder actieve bijdrage van de klant lijkt van der Drift niet handig.<br />

“Als je nu wilt leren, dan moet je samen ontdekken en dan zou ik dat wel doen met<br />

de klant. Wij doen dit vanuit een strategisch partnership. Niet zomaar wat gaan<br />

experimenteren dus met deze aanzienlijke investering. Dat moet je echt doen vanuit<br />

een relatie. Temeer omdat de configuratie van het voertuig ook samen met de klant<br />

wordt bedacht. Ook mijn advies is: nu beginnen.<br />

Anders word je ingehaald op het moment dat het schaal gaat worden. Liever nu<br />

ervaring opdoen, op behapbare schaal fouten maken en dan van de fouten leren.”<br />

Ervaring opdoen<br />

Natuurlijk is en blijft de aanschafprijs van<br />

een elektrische vrachtwagen een factor om<br />

rekening mee te houden. Die is gemiddeld<br />

drie keer zo hoog als voor een dieseltruck.<br />

Een elektrische trekker kost al snel 350.000<br />

tot 400.000 euro. Op dit moment zijn deze<br />

wagens lastig rendabel te krijgen. Maar<br />

volgens Nijenhuis is voor 2030 een positieve<br />

business case haalbaar. Waar het nu vooral<br />

om gaat, is ervaring opdoen met deze<br />

wagens.<br />

Hij adviseert ondernemers dan ook niet<br />

te wachten om over te stappen tot de TCO<br />

rendabel is. “Wat wij doen, is berekenen<br />

wanneer de TCO break-even is. Dat zal<br />

zo rond 2027 zijn. Vanaf dat moment zal<br />

er een grote versnelling te zien zijn. Wil<br />

je dan overstappen, dan heb je alvast<br />

ervaring opgedaan met bijvoorbeeld laden<br />

en planning. Je gaat daar zeker fouten mee<br />

maken en die kun je beter met één, twee<br />

of drie trucks maken, dan met tien, twintig<br />

exemplaren of meer.”<br />

Zwaardere aansluiting<br />

Volgens Nijenhuis zijn er op dit moment drie<br />

belangrijke bottlenecks: het voertuig, de<br />

laadinfra en kostenvoordeel. “Alledrie moeten<br />

ze aanwezig zijn, anders wordt het een lastig<br />

verhaal. Ontbreken er twee, dan zal geen<br />

bedrijf de keuze voor elektrisch maken. Twee<br />

van de drie moeten er zeker zijn en op de<br />

derde moet dan op korte termijn uitzicht zijn.<br />

Mijn advies luidt: steek je kop niet in het zand.<br />

Ga ermee aan de slag. Al is het alvast maar<br />

door deel te nemen aan events, webinars en<br />

te praten met dealers, enzovoorts. Kennis<br />

opdoen is belangrijk. En ben je al verder en<br />

weet je dat je wilt overgaan tot aanschaf, dan<br />

gisteren nog naar je netbeheerder voor een<br />

zwaardere aansluiting. Dat is de allereerste<br />

stap.”<br />

Volgens Beers is nationaal transport<br />

probleemloos te doen met elektrisch. “Er<br />

zijn voor trucks onderweg nog slechts een<br />

handvol plekken om snel te laden, maar<br />

over vijf jaar zal dat heel anders zijn. We<br />

moeten toe naar grote megachargers, willen<br />

we ook voor de lange afstanden en veel<br />

kilometers over op elektrisch. Maar voor veel<br />

transport is nu ‘s nachts laden een prima<br />

optie om overdag te kunnen rijden. Laten<br />

we vooral kijken naar wat nu al kan. Met wat<br />

reorganiseren van bijvoorbeeld de planning is<br />

dat te doen.”<br />

Ga verder bedenken naar hoe je<br />

wagenpark er in 2030 uit moet zien,<br />

adviseert hij. “Als je weet dat je met veel<br />

diesels vanaf 2025 de steden niet meer in<br />

mag, dan moet je daarop anticiperen. De<br />

transitie is verdomd dichtbij.”<br />

En het probleem van de netcongestie<br />

vindt Beers een relatief probleem. “De<br />

netbeheerder gaat uit van de pieken en gaat<br />

dan op rood. Maar die pieken zijn er bijna<br />

nooit. Ik zeg dan: laten we de ruimte die er<br />

is op het net dan ook gewoon beschikbaar<br />

hebben.”<br />

41


Binnenkort<br />

BUCHNER TRANSPORT BV is een professionele,<br />

logistieke dienstverlener gespecialiseerd in het<br />

geconditioneerde (groupage) vervoer van o.a.<br />

bloemen en planten naar afnemers in Duitsland<br />

Oostenrijk en Zwitserland.<br />

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op<br />

zoek naar<br />

CHARTERS/EIGEN RIJDERS<br />

met geconditioneerd materiaal die op vaste, periodieke<br />

of incidentele basis voor ons boven genoemde<br />

transporten kunnen uitvoeren.<br />

Wij bieden u de gelegenheid mee te groeien met onze<br />

succesvolle organisatie. Daarom zijn wij op zoek naar<br />

een duurzame samenwerking.<br />

Uw reactie kunt u rich<br />

Buchner Transport B.V<br />

Postbus 33, 4286 ZG, A<br />

t +31 (0)183 40 61 00<br />

f +31 (0)183 40 61 55<br />

e info@buchner.nl<br />

w www.buchner.nl<br />

COLOFON<br />

Transport & Logistiek is het<br />

vakmagazine voor de transport- en<br />

logistieke sector<br />

31e jaargang, nummer 1<br />

transportlogistiek.nl<br />

Transport & Logistiek<br />

Redactie<br />

Annelies van Stijn (coördinatie) •<br />

T 06 51273035 •<br />

a.vanstijn@transportvakmedia.nl •<br />

Anita Hestens • T 06 11230115 •<br />

a.hestens@transportvakmedia.nl •<br />

Hoofdredactie<br />

Ingrid Damen •<br />

i.damen@transportvakmedia.nl •<br />

Transport Vakmedia •<br />

redactie@transportvakmedia.nl •<br />

Advertentiewerving<br />

Martin ten Hoven •<br />

T 06 46118259 •<br />

m.tenhoven@transportvakmedia.nl •<br />

Alle advertentiecontracten worden<br />

afgesloten conform de Regelen voor<br />

het Advertentiewezen gedeponeerd<br />

bij de rechtbanken in Nederland. Een<br />

exemplaar van de Regelen voor het<br />

Advertentiewezen is op aanvraag<br />

kosteloos verkrijgbaar.<br />

Uitgeefteam Transport Vakmedia<br />

Peter Vorstenbosch (uitgever vakmedia)<br />

Martin ten Hoven (salescoördinator)<br />

Abonnementenadministratie<br />

Transport Vakmedia • T 088 2266651 •<br />

transport@mijntijdschrift.com •<br />

Tarieven in <strong>2023</strong><br />

Jaarabonnement regulier € 210,07<br />

exclusief btw<br />

Jaarabonnement België € 232,75<br />

exclusief btw, inclusief portokosten<br />

Online only jaarabonnement: € 136,90<br />

exclusief btw<br />

Proefabonnement 3 nummers: € 15,00<br />

exclusief btw<br />

Abonnementen kunnen op elk gewenst<br />

tijdstip ingaan en lopen automatisch<br />

door, tenzij uiterlijk 2 maanden voor<br />

de vervaldatum is opgezegd bij de<br />

abonneeservice. Zakelijke abonnementen<br />

worden niet tussentijds beëindigd.<br />

Vormgeving<br />

Frizzon B.V., Arnhem • hoi@frizzon.nl<br />

Druk<br />

Damen Drukkers • damendrukkers.nl<br />

© 2022, Transport Vakmedia<br />

ISSN: 0929-0508<br />

Transportvakmedia.nl<br />

42 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Column Christiaan van Luik<br />

Beeld Christiaan Krouwels<br />

Stoken met de ramen open<br />

De koudeperiode in december liet zien hoe belangrijk een goed geïsoleerd huis is. In<br />

de afgelopen jaren heb ik zelf geïnvesteerd in onder andere zonnepanelen, koken we<br />

op inductie en proberen we wat korter te douchen (nou ja, ik probeer dat, bij de kinderen<br />

lijkt het tegenovergestelde te gebeuren). Maar de besparingen die je daarmee realiseert,<br />

zijn relatief klein in vergelijking met het gasverbruik dat nodig is voor het verwarmen van<br />

woningen. Zonder goede isolatie is duurzaam verwarmen niet echt duurzaam.<br />

In de logistiek zou dat natuurlijk op dezelfde wijze moeten plaatsvinden. Toch verbaas ik mij<br />

er regelmatig over dat een deel van de spelers in onze sector zich wel heel eenzijdig richt<br />

op de overstap naar emissieloze voertuigen en, in de bouw, mobiele werktuigen.<br />

Nu is die transitie uiteraard zinvol en die levert al genoeg hobbels op waar overheden en<br />

bedrijven volop voor aan de bak moeten. Maar daarnaast kan er veel worden bespaard<br />

door transport anders te organiseren. En dat is al op korte termijn mogelijk. Dat levert niet<br />

alleen CO 2<br />

-winst op, maar is ook financieel aantrekkelijker en vermindert de druk op het<br />

wegennet. Want een E-truck is mooi, maar tien daarvan wachtend voor een bouwplaats<br />

levert toch nog een hoop overlast op.<br />

“Onnodige kilometers<br />

in de keten”<br />

Kijk bijvoorbeeld naar bouwlogistiek. Uit diverse projecten blijkt dat door deze anders te<br />

organiseren er, zeker in de last mile, met dubbele cijfers kilometers (en dus CO 2<br />

) bespaard<br />

kan worden. Iedereen blij, maar aan de andere kant eigenlijk ook schandalig dat er nog zo<br />

veel onnodige kilometers in de keten zitten.<br />

Dat het duurzamer organiseren van transport niet makkelijk is, is logisch, het laaghangend<br />

fruit is bij veel bedrijven inmiddels wel geplukt. Dat neemt niet weg dat er nog genoeg winst<br />

te behalen is, maar dan moeten bedrijven daar wel gezamenlijk mee aan de slag willen<br />

gaan. Ik hoor nog (te) vaak van vervoerders dat ze besparingen kunnen doorvoeren door<br />

bijvoorbeeld ritten te combineren, op andere tijdstippen te rijden et cetera, maar daarvoor<br />

geen gehoor vinden bij hun opdrachtgever.<br />

Toch zou het mooi zijn als de logistieke sector zich in <strong>2023</strong> zowel goed (blijft) voorbereiden<br />

op de invoering van de zero-emissie zones als daarnaast echt stappen zet. Bijvoorbeeld<br />

door via ketensamenwerking onnodig transport te verminderen. Met een paar procent<br />

efficiencywinst is een deel van de beoogde 1,0 MTon CO 2<br />

-reductie die de zero-emissie<br />

zones moeten opleveren, dan al behaald. En voor kilometers die je niet maakt, hoef je ook<br />

geen e-truck en laadpaal aan te schaffen.<br />

Christiaan van Luik is senior consultant bij Buck Consultants International<br />

43


TAKE CHARGE<br />

OF YOUR FLEET<br />

maak uw wagenpark klaar<br />

voor een duurzame toekomst<br />

met elektrificatie<br />

Ongeacht uw stedelijke of regionale transportactiviteiten, wij kunnen<br />

u helpen uw vloot te elektrificeren. Lees meer over ons programma<br />

elektrische voertuigen op scania.nl/elektrificatie.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!