Toimintakertomus 2007 [pdf, 9,4 mt] - MTK

mtk.fi

Toimintakertomus 2007 [pdf, 9,4 mt] - MTK

TOIMINTAKERTOMUS 2007

mAATALOUSTUOTTAJAIN VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

MTK-Varsinais-suomi Ry


MTK - VARSINAIS-SUOMI

Osoite: Peltopohjankatu 2 D, 21280 RAISIO

Puhelin: 020 413 3580, faksi 020 413 3589

Kotisivut: www.mtk.fi/liitot/varsinais-suomi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mtk.fi, varsinais-suomi@mtk.fi

Maaseudun Tulevaisuus -lehden ilmoituskonttori

Puheenjohtaja

Toiminnanjohtaja

Aluepäällikkö

Jaakko Halkilahti

puh. koti 02-7365612, 0400-745267, fax 02-7365758

Paavo Myllymäki

puh. 020 413 3581 ja 040-5828261

Aino Launto-Tiuttu

puh. 020 413 3584 ja 040-5570736

Aluepäällikkö Terhi Sorvola-Löfstedt

(Tarmokas-hanke) puh. 020 413 3585 ja 040-5010700

Järjestöagrologi

Toimistosihteeri

Ville Kalluinen

puh. 020 413 3583 ja 040-5828262

Marja-Terttu Ruohonen

puh. 020 413 3580, 020 413 3582, 040-5646414

VARSINAIS-SUOMEN MAATALOUSTUOTTAJAIN SÄÄTIÖ

Asiamies

Ville Reunanen

puh. koti 02-4863605 ja 040-5502908

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO

Osoite: Simonkatu 6, 00100 HELSINKI

Puhelin: 020 4131

Kotisivut: www.mtk.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mtk.fi


TOIMINTAKERTOMUS 2007

3


SISÄLLYSLUETTELO

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS........................................................................................................................ 3

MAATALOUS VARSINAIS-SUOMESSA................................................................................................................. 4

MAATILAT TUOTANTOSUUNNAN MUKAAN................................................................................................ 4

KOTIELÄINTEN LUKUMÄÄRÄ...................................................................................................................... 4

VILJELYALAT................................................................................................................................................. 5

PUUMARKKINAT.......................................................................................................................................... 5

MAATALOUSTUOTTAJAIN VARSINAIS-SUOMEN LIITTO.................................................................................. 6

JÄSENET...................................................................................................................................................... 6

JOHTOKUNTA.............................................................................................................................................. 6

VALIOKUNNAT JA TOIMIKUNNAT............................................................................................................... 6

EDUSTAJAT MTK:SSA.................................................................................................................................. 7

TARKKAILIJAT.............................................................................................................................................. 8

TILINTARKASTAJAT...................................................................................................................................... 8

TOIMIHENKILÖT........................................................................................................................................... 8

JOHTOKUNNAN TOIMINTA.................................................................................................................................. 9

JOHTOKUNNAN KÄSITTELEMÄT TÄRKEIMMÄT AIHEET................................................................................. 9

TYÖVALIOKUNTA......................................................................................................................................... 9

MTK:N ANSIOMERKKIEN SAAJAT..................................................................................................................... 10

LIITON KOKOUKSET........................................................................................................................................... 12

KEVÄTKOKOUS................................................................................................................................................... 12

SYYSKOKOUS...................................................................................................................................................... 13

KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA.................................................................................................................... 18

TOIMINTA JA TAPAHTUMAT............................................................................................................................... 19

VILJANTUOTANTO..................................................................................................................................... 19

SOKERIJUURIKAS..................................................................................................................................... 19

VARHAISPERUNA...................................................................................................................................... 20

LYPSYKARJATALOUS................................................................................................................................ 20

LIHATALOUS............................................................................................................................................... 20

ARTIKLA 141.............................................................................................................................................. 21

LUOMUTUOTANTO.................................................................................................................................... 21

KULUTTAJATYÖ......................................................................................................................................... 21

SOSIAALIPOLITIIKKA................................................................................................................................. 22

MAA-JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA.............................................................................................................. 22

MAASEUTUNUORET.................................................................................................................................. 23

MAASEUTUYRITTÄJYYS........................................................................................................................... 23

KYLVÖNSIUNAUSTILAISUUDET JA SADONKORJUUJUHLAT................................................................. 23

AKTIIVISTA VAIKUTTAMISTA ERI RYHMISSÄ............................................................................................ 23

PUHEENJOHTAJIEN JA SIHTEEREIDEN NEUVOTTELUKOKOUS............................................................ 24

MTK-VARSINAIS-SUOMI 90 VUOTTA................................................................................................................. 26

HANKETOIMINTA................................................................................................................................................. 28

TARMONPESÄ-BONDEKRAFT................................................................................................................... 28

YMPÄRISTÖTUEN KOULUTUSMÄÄRÄRAHA........................................................................................... 28

SÄÄTIÖ.................................................................................................................................................................. 29

MAANOMISTAJIEN ARVIOINTIKESKUS............................................................................................................ 30

TILIT JA TASE....................................................................................................................................................... 32

TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS..................................................................................................................... 33

YHDISTYSTEN YHTEYSTIEDOT V. 2008............................................................................................................ 34

LIITON TILASTO................................................................................................................................................... 52

4


PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Vuosi 2007 oli Varsinais-Suomen

tuottajaliiton ja koko järjestön juhlavuosi.

Keskusliiton ja tuottajaliittojen

perustamisesta tuli viime vuonna

kuluneeksi 90 vuotta.

Varsinaissuomalaisten osalta

juhlavuoden merkitystä korosti se,

että MTK:n liittokokous järjestettiin

Turussa kesäkuussa 2007. Liittokokouksen

isännöiminen oli tunnustus

ja luottamuksen osoitus meille.

Liittokokous oli varmasti kaikille kokoukseen

osallistuneille ikimuistoinen

tapahtuma. Kokousjärjestelyt

onnistuivat ja me saimme runsaasti

kiitosta hyvin järjestetystä tapahtumasta.

Maailma muuttui vuoden 2007

aikana. Mieleenpainuva yhteensattuma

on, että juuri MTK:n 90-vuotisjuhlavuonna

maataloustuotemarkkinoilla

tapahtui historiallinen käänne.

Entiseen ei ole paluuta, vaikka on

todennäköistä, että kysyntä ja tarjonta

sekä spekulaatiot heiluttelevat

jatkossa yhä rajummin maailmanmarkkinahintoja

sekä ylös että alas.

Hinnat pysyvät korkeammalla tasolla

kuin edeltävinä vuosina on totuttu

ja tuottajahintoja kuvaava trendi tulee

olemaan nouseva.

Kaikki maataloustuotteet eivät

ole vielä päässeet hyötymään yleisestä

kehityksestä. Erityisesti lihantuottajat

joutuivat viime syksynä

kestämättömään tilanteeseen,

kun rehujen hinnat nousivat rajusti.

Vastaavasti Euroopassa oli ajauduttu

epäterveeseen kilpailuun ylitarjonnan

johdosta. Ylitarjonta taas

johtui siitä, että halpa dollari teki lihan

viennin Euroopasta perinteisille

vientimarkkinoille kannattamattomaksi.

Lopputuloksena oli lihan

hinnan lasku Euroopassa ja samalla

paine kohdistui myös Suomen

markkinoille.

Keskittynyt vähittäiskauppa ja

kova kilpailu lihaa jalostavien yritysten

kesken johtivat siihen, ettei lihan

ja lihajalosteiden hinnankorotukset

olleet riittäviä vuodenvaihteessa.

Tuotantokustannukset ovat

nousseet niin rajusti, ettei suomalainen

lihantuotanto selviä ilman tuottajahintojen

nostoa.

Halpojen elintarvikkeiden aika

on ohi. Voimakkaat säänvaihtelut,

kehittyvien maiden nopea elintason

nousu ja kulutustottumusten

muutokset johtavat siihen, että kysynnän

ja tarjonnan tasapaino löytyy

jatkossa yhä korkeammalta hintatasolta.

Puumarkkinat saavuttivat viime

vuonna sekä määrältään että arvoltaan

ennätystason. Tukkipuun hintataso

saavutti viime kesänä huipun

kovan kysynnän seurauksena.

Sittemmin kysyntä on hiljentynyt ja

samalla hinnat ovat jonkin verran

laskeneet. Kuitupuun osalta kysyntä

on säilynyt hyvänä. Osaltaan tähän

ovat syynä uhka Venäjän puutulleista

ja toisaalta huonot korjuukelit.

Metsänomistajien on nyt syytä

käyttää hyvä suhdanne hyödyksi

ja samalla saada hoidettua kuntoon

vuosien kuluessa syntyneet hoitorästit

nuorista kasvatusmetsistä ja

taimikoista. Vain näin metsänomistaja

voi turvata hyvälaatuisen tukkipuun

saannin tulevaisuudessa.

Viime vuonna marraskuun lopulla

Suomen hallitus ja EU:n komissio

saivat aikaan neuvottelutuloksen

Etelä-Suomen kansallisista

tuista. Ratkaisu jäi puolitiehen.

Suomelle ei saatu varmistettua sellaista

tukijärjestelmää, joka pitkällä

aikavälillä antaisi vahvan perustan

eteläsuomalaiselle maataloustuotannolle.

Erityisen kova haaste

kohdistuu sika- ja siipikarjatuotannolle.

Ensi vuoden aikana tukimuoto

muuttuu tuotantoon sidotusta tuesta

tuotannosta irrotettuun tukeen

ja lopulta vuonna 2012 tukitaso putoaa

radikaalisti. 141-tuen puutteita

on ehdottomasti paikattava muilla

kansallisilla toimenpiteillä.

Toinen viime vuoden suuri maatalouspoliittinen

vääntö oli sokerijuurikkaanviljelyn

ja -jalostuksen

jatkosta käyty taistelu. Päätös siirtyi

kuluvan vuoden helmikuun puoliväliin

saakka. Juurikkaanviljelyn jatkon

turvaaminen oli taitavan ja peräänantamattoman

edunvalvontatyön

tulos. Kestoltaan pitkä toimialasopimus

luo vakaat puitteet juurikkaanviljelyn

kehittämiselle ja viljelijöille

mahdollisuuden päästä mukaan

hyötymään mahdollisesta sokerin

maailmanmarkkinahinnan

noususta.

Vuoden 2008 toisella puolivuotiskaudella

on Euroopan Unionissa

tarkoitus tehdä monia pitkälle vaikuttavia

maatalouspoliittisia ratkaisuja.

CAP:n terveystarkastuksen

päätökset koskevat mm. maitokiintiöiden

jatkoa, viljojen interventiojärjestelmää

sekä velvoitekesannointia

Komissiolta tulee tämän vuoden

lopulla esitys LFA-alueiden uudelleenmäärittelystä.

Tarkoitus on

päättää kriteereistä, joilla LFA-alueet

rajataan. Tuen hehtaarikohtaisen

enimmäismäärän poistaminen

on meille myös tärkeää, jotta pystytään

paremmin hoitamaan Suomen

maataloustuotannon olosuhdehaittoja.

Ympäristöasiat ovat kuluvanakin

vuonna varmasti korostetusti esillä

julkisuudessa. MTK-Varsinais-Suomi

on ollut oikeaan aikaan liikkeellä.

Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen

ja MTK-Satakunnan kanssa

haettu ja rahoituksen saanut TE-

HO-hanke osoittaa, että kannamme

oman vastuumme. Haluamme olla

mukana kehittämässä uusia ratkaisuja

niin, että maatalouden vesistökuormitusta

voidaan vähentää

estämättä tehokasta ja kannattavaa

maataloustuotantoa.

Hyvät jäsenet ja yhteistyökumppanit,

toivotan teille menestyksellistä

vuoden jatkoa.

Jaakko Halkilahti

5


Maatalous varsinais-suomessa

Varsinais-Suomessa oli 7094

maataloustukia hakenutta maatilaa

Varsinais-Suomen TE -keskuksen

alueella vuonna 2007. Maatilojen

määrä laski 253 kpl kertomusvuoden

aikana. Tuottajayhdistysten

jäsentiloja oli kertomusvuoden

lopussa 6715 ja jäseniä oli yhteensä

15867. Jäsentilojen määrä laski

vuoden aikana 216 kpl ja jäsenmäärä

laski 363 henkilöllä.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen

tilastojen mukaan vuoden 2007

lopussa oli 9 249 MYEL -vakuutettua

henkilöä, joista naisia 3 265 ja

miehiä 5 984. MYEL -vakuutettuja

maatiloja maakunnassa oli 6343

kappaletta. Tilojen keskipinta-ala

oli 42 ha ja metsäala keskimäärin

35 ha. MYEL -vakuutettujen keskimääräinen

työtulo oli 15 810 €

vuonna 2007.

MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ TUOTANTOSUUNNAN MUKAAN VARSINAIS-SUOMESSA 2007

Tuotantosuunta tilat 2006 tilat 2007 % koko maan tiloista v. 2007

Lypsykarjatalous 421 387 5,46

Muu nautakarjatalous 158 157 2,21

Sikatalous 633 591 8,33

Siipikarjatalous 314 309 4,36

Lammas- ja vuohitalous 61 62 0,87

Hevostalous 107 119 1,68

Viljanviljely 4156 4036 56,89

Erikoiskasvituotanto 935 889 12,53

puutarhakasvien viljely 328 296 4,17

Muu kasvintuotanto 172 199 2,81

muu tuotanto 62 49 0,69

tilat yhteensä 7347 7094 100

Lähde:MMM/Tike

KOTIELÄINTEN LUKUMÄÄRÄT 2007

Varsinais-Suomi kokomaa % koko maan määrästä

Lypsylehmät 9 007 296 069 3,04

Emolehmät 3 626 43 278 8,38

Sonnit 1v. ja yli 4 649 109 783 4,23

Muut naudat 18 016 477 564 3,77

Emakot ja karjut 44 983 178 669 25,18

Lihasiat 50 kg ja yli 140 599 496 690 28,31

Muut siat 213 752 772 682 27,66

Munivat kanat väh. 20 vko 1 922 847 3 134 434 61,35

Kanapoikaset alle 20 vko 401 726 763 872 52,59

Lihasiipikarja 1 199 207 5 504 596 21,79

Lampaat 10 299 119 252 8,64

Hevoset 1 984 29 716 6,68

Lähde:MMM/Tike

6


VILJELYALAT JA KESKISADOT VARSINAIS-SUOMESSA 2007

% Koko

Pinta-ala 1000 ha koko maa maan sato kg/ha

2007 2006 1000 ha ha alasta 2007 2006

Syysvehnä 18,2 8,9 36 50,6 4380 3040

Kevätvehnä 48,8 54,1 167,9 29,1 3770 3880

Ruis 7,1 4,3 32 22,2 2900 2610

Ohra 87,4 87,3 550,1 15,9 1030 3950

Kaura 32,6 29,7 361,5 9 4220 3410

Peruna 1,7 1,7 27,6 6,2 15110 12 860

Sokerijuurikas 6,6 9,8 16 41,3 44110 43720

Rypsi ja rapsi 21,6 27,9 90,2 23,9 1370 1430

Puutarhakasvit 2,8 2,6 11,9 23,5

Kumina 1,3 1,3 21,8 6

1) nurmet alle 5 v. 27 25,1 653,8 4,3

2) nurmet 5 v. ja yli 4,9 4,8 33,8 14,5

Hoidettu viljelemätön pelto 7,6 8,9 110,4 6,9

Kesanto 22,9 23,7 121,2 18,9

Käytössä oleva maatalousmaa yhteensä 296,4 297 2 294,6 12,9

1) Heinä, siemenheinä, tuore-ja säilörehun viljely sekä laitumet

2) Käytössä olevat luonnonniityt- ja laitumet, sekä hakamaa

Lähde:MMM/Tike

Varsinaissuomalaista marraskuun peltomaisemaa. Muuttuvat ilmasto-olosuhteet vaikuttavat myös

varsinaissuomalaisen viljelijän toimintaan.

PUUMARKKINAT

Viime vuonna puukauppa kävi ennätysvauhdilla

ja toi Suomen metsänomistajille kaikkien aikojen suurimmat

puunmyyntitulot, arviolta kaksi miljardia euroa.

Myös tänä vuonna tulot säilyvät korkeina ja kaikkiaan

tulevaisuuden näkymät kotimaisen puun käytön ja arvon

kannalta ovat hyvät.

Jo toinen huono korjuutalvi

Tänä talvena ovat puun korjuukelit olleet heikot.

Poikkeukselliseksi tilanteen tekee se, että sama tilanne

toistuu jo toisena peräkkäisenä talvena. Sula tai vain heikosti

jäätynyt metsämaa ei kanna raskaita metsäkoneita.

Metsäteollisuudella on ostettuna yllin kyllin talvikorjuukelpoisia

kohteita, joista monet oli tarkoitus hakata jo

edellisenä talvena. Näiden korjuu on vaarana siirtyä jo

kahdella vuodella suunnitellusta. Kesäkorjuukelpoisten

kohteiden kysyntä saattaa vilkastua hyvinkin pian.

Hankintapuulla on kysyntää

Aivan täysi hiljaisuus ei puumarkkinoilla vallitse.

Jos puu, etenkin kuitupuu tulee valmiiksi korjattuna

tien varteen, on sillä kysyntää. Hankintamyyjän aseman

paranemista on odotettu kauan. Nyt, etenkin viimeisen

puolen vuoden aikana tilanne on parantunut.

Kuitupuun pystyhinnat ovat pysytelleet lähes ennallaan

viime kesästä lähtien, samaan aikaan hankintahinnat

ovat nousseet tuntuvasti.

7


Maataloustuottajain varsinais-suomen liitto

MTK-VARSINAIS-SUOMI RY. V. 2007

JÄSENET

Liiton yhteisöjäseninä olivat kertomusvuonna:

Maataloustuottajain yhdistyksiä 52

Manttaalikuntia 43

Osuuskunta Länsi-Maito

LSO Osuuskunta

Itikka Osuuskunta

Raisio Oyj

Vihannesviljelijät/ProAgria Farma

Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat

JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja

Jaakko Halkilahti, Halikko-Salo, jäsen v:sta 1995

Varapuheenjohtaja

Simo Kolkkala, Mellilä, jäsen v:sta 1999

Muut jäsenet

Heikkilä Tapani, Mynämäki, jäsen v:sta 1999

Kaunisto Timo, jäsen v:sta 2006

Lahti Marja, Pöytyä, jäsen v:sta 2003 - 1.12.2007

Mäkimattila Paavo, Alastaro, jäsen v:sta 2002

Pohjanpalo Nina, Yläne, jäsen 1.12.2007 alkaen

Silén Urban, Perniö, jäsen v:sta 2006

Suominen Jaakko, Paattinen, jäsen v:sta 2003

Taimen Hannu, Paimio, jäsen, v:sta 1996

Taneli Eeva, Loimaan Seutu, jäsen v:sta 2007

Vesola Henna-Maija, Lokalahti, jäsen v:sta 2003

Vähä-Piikkiö Kalle, Rusko, jäsen v:sta 2004

VARSINAIS-SUOMEN LIITON

VALIOKUNNAT V. 2007

JOHTOKUNNAN TYÖVALIOKUNTA

Jaakko Halkilahti, Halikko-Salo

Tapani Heikkilä, Mynämäki

Simo Kolkkala, Mellilä

Hannu Taimen, Paimio

Paavo Myllymäki, sihteeri

MAITOVALIOKUNTA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja

-Satakunnan kanssa)

Jaakko Suominen, Paattinen

Janne Tiiri, Oripää

Sauli Lähteenmäki, Rusko

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

ETELÄISTEN LIITTOJEN LIHAVALIOKUNTA

Hannu Taimen, Paimio / MTK:n sikajaosto

Tiina Varho-Lankinen, Oripää

Ville Kalluinen, yhteyshenkilö

KANATALOUSASIAT

Pekka Saarinen, Loimaa

Samuli Simula, Laitila

8


Jukka Huittinen, Kisko

Timo Kaunisto, Laitila

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

VILJAVALIOKUNTA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja

-Satakunnan kanssa)

Totti Nuoritalo, Somero / MTK:n viljavaliokunta

Simo Kolkkala, Mellilä / MTK:n mallasohrajaosto

Pekka Eskola, Loimaa

Erkki Haavisto, Raisio

Aino Launto-Tiuttu, sihteeri

JÄRJESTÖ- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA

Timo Kaunisto, Laitila

Paavo Mäkimattila, Alastaro

Nina Pohjanpalo, Yläne

Hanna Vuola, Laitila

Aino Launto-Tiuttu, sihteeri

VEROASIAT

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja

-Satakunnan kanssa)

Simo Mikkola, Sauvo-Karuna

Jaakko Nieminen, Kuusjoki

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

MAA- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja

-Satakunnan kanssa)

Paavo Mäkimattila, Alastaro

Urban Silén, Perniö

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

SOSIAALIPOLIITTINEN VALIOKUNTA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja

-Satakunnan kanssa)

Henna-Maija Vesola, Lokalahti

Hannu Junnila, Halikko-Salo

Aino Launto-Tiuttu, yhteyshenkilö

SOKERIVALIOKUNTA

Mika Örri, Perniö

Pekka Myllymäki, Mietoinen

Jaakko Halkilahti, Halikko-Salo

Urban Silén, Perniö

Juha Kontu, Kalanti-Uusikaupunki

Pekka Leskinen, Masku

Tero Sainio, Halikko-Salo

Mari Suominen, Sauvo-Karuna

Heikki Vesanen, Koski Tl

Paavo Myllymäki, sihteeri

VARHAISPERUNATOIMIKUNTA

(Yhteisvaliokunta ÅSP:n ja

MTK-Satakunnan kanssa)

Jaakko Lehmuskoski, Rymättylä

Eero Saarinen, Rymättylä

Jaakko Hiltunen, Meri-Naantali

Jussi Launto, Sauvo-Karuna

Samuli Simula, Laitila

Jaakko Heikkilä, Askainen

Simo Pirilä, Kalanti-Uusikaupunki

MAASEUTUNUORTEN VALIOKUNTA

Tero Sainio, Halikko-Salo

Aki-Ville Valo, Paimio

Matti Ali-Rontti, Pöytyä

Eeva Laukka, Mellilä

Juha Jokiniemi, Somero

Antti Mattila, Rusko

Aarne Lehtonen, Mynämäki

Kimmo Yli-Antola, Laitila

Eeva Taneli, johtokunta

Ville Kalluinen, sihteeri

LUOMUVALIOKUNTA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja

-Satakunnan kanssa)

Matti Tilkanen, Karinainen

Kaisa Riiko, Angelniemi

Ville Kalluinen, sihteeri

KULUTTAJATYÖRYHMÄ

Elina Heino Vehmaa

Satu Näykki, Somero

Mika Raukunen, Lemu

Riikka Antola, Mynämäki

Hanna Takatalo, Karinainen

Tapani Heikkilä, Mynämäki

Aino Launto-Tiuttu, sihteeri

KYLVÖSIEMENVALIOKUNTA

Eeva Taneli, Loimaan Seutu

Jouni Suominen, Sauvo-Karuna

Markku Salo, Mellilä

Heikki Vesanen, Koski Tl

Mika Örri, Perniö

Aino Launto-Tiuttu, MTK-Varsinais-Suomi

Raimo Nordman, ProAgria Farma, sihteeri

MAASEUTUYRITTÄJÄTYÖRYHMÄ

Olavi Lindstedt, Perniö

Tapani Heikkilä, Mynämäki

Marja Lahti, Pöytyä

Tuija Rainio, Naantali

Paavo Myllymäki, sihteeri

EDUSTAJAT MTK:SSA

MTK:n johtokunnassa

MTK:n johtokunnan 3. puheenjohtaja

Jarmo Mäntyharju, Oripää

MTK:n valtuuskunnassa

Antti Airikki, Nousiainen

Jaakko Halkilahti, Halikko-Salo

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen, Laitila

Rauli Selinheimo Loimaa

MTK:n valtuuskunnassa varaedustajina

Elina Heino, Vehmaa

Markku Hyssälä, Lieto

Simo Kolkkala, Mellilä

Matti Tilkanen, Karinainen

MTK:n kylvösiemenvaliokunnassa

Jouni Suominen, Sauvo

MTK:n lihavaliokunnan sikajaostossa

Hannu Taimen, Paimio

MTK:n kananmunavaliokunnassa

Pekka Saarinen, Loimaa

MTK:n luonnonmukaisen

tuotannon valiokunnassa

Matti Tilkanen, Karinainen

MTK:n perunavaliokunnassa (varhaisperuna)

Eero Saarinen, Rymättylä

9


MTK:n sokerijuurikasvaliokunnassa

Pekka Myllymäki, Mietoinen ja Urban Silén, Perniö

MTK:n viljavaliokunnassa Totti Nuoritalo, Somero

MTK:n viljavaliokunnan mallasohrajaostossa

Simo Kolkkala, Mellilä

MTK:n maaseutuyrittäjävaliokunnassa

Olavi Lindstedt, Perniö

Muut edustukset

toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki tai

hänen määräämänsä henkilö.

TARKKAILIJAT

Sokeritehtaiden tarkkailijat,

Sucros/Salon tehdas

Jaakko Halkilahti, Halikko-Salo

Mika Örri, Perniö

Juha Kontu, Kalanti-Uusikaupunki

Pekka Leskinen, Masku

Tero Sainio, Halikko-Salo

Mari Suominen, Sauvo-Karuna

Hannu Tahkokallio, Pertteli

Heikki Vesanen, Koski Tl

Viljakaupan tarkkailijat

Pekka Eskola, Loimaa

Tapio Halla, Pertteli

Harri Mäkitalo, Vehmaa

Juha Reponen, Perniö

Heikki Sariola, Somero

Risto Vähätalo, Vahto

TILINTARKASTAJAT

Liiton tilintarkastajina ovat toimineet KHT Matti

Huhtala Ruskolta, pankinjohtaja Raimo Lindström Mellilästä

ja maaseutuyrittäjä Anneli Salminen Taivassalosta,

varamiehinään pankinjohtaja Eero Koskinen Pöytyältä,

HTM Simo Laaksonen Loimaalta sekä pankinjohtaja

Jouko Siivo Perttelistä.

TOIMIHENKILÖT

Myllymäki Paavo,

toiminnanjohtaja 1.1.1987 -

Liitto muisti MTK:n valtuuskunta- ja liiton johtokuntatyöstä luopuneita

henkilöitä. Kiitokset ansiokkaasta työstä liiton johtokunnassa

sai Totti Nuoritalo, Somerolta (oik.) ja MTK:n valtuuskunnassa

Helena Anttila-Lindeman, Somerolta.

EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ

Raisio Oyj:n yhtiökokouksissa

(myös valtakirjat) Simo Kolkkala, Mellilä,

varalla Jaakko Halkilahti, Halikko-Salo

Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokouksissa

Jaakko Halkilahti, Halikko-Salo,

varalla Tapani Heikkilä, Mynämäki

HK-Ruokatalo Oyj:n yhtiökokouksissa

Hannu Taimen, Paimio,

varalla Jaakko Suominen, Paattinen

Varsinais-Suomen Maataloustuottajain

Säätiön hallituksen kokouksissa

Hannu Taimen, Paimio

varalla Simo Kolkkala, Mellilä

sekä Jaakko Halkilahti, Halikko-Salo,

varalla Marja Lahti, Pöytyä

Lounais-Suomen Maalaistentalo Oy:n

yhtiökokouksissa

Hannu Taimen, Paimio,

varalla Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko

Aurajokisäätiön hallituksessa

Paavo Myllymäki, MTK-VS,

varalla Ville Reunanen, Pöytyä

Kalluinen Ville,

agrol. AMK, järjestöagrologi 1.10.2006 -

Launto-Tiuttu Aino,

MMM, aluepäällikkö 1.9.1988 -

Sorvola-Löfstedt Terhi,

agrol. AMK, aluepäällikkö 1.7.1997 -

(vanhempainvapaalla 12.12.2007 saakka )

Ruohonen Marja-Terttu,

yo-merkonomi, toimistosihteeri 23.3.1987 -

Kulmala Airi, MMM,

hankekoordinaattori 1.5.2002 -

10


Johtokunnan toiminta

Johtokunnan kokouksissaan

käsittelemät tärkeimmät asiat

Liiton johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana

kymmenen kertaa. Alla on johtokunnan kokouksissaan

käsittelemät tärkeimmät asiat. Johtokunnan kokouksiin

ovat tarvittaessa osallistuneet MTK:n valtuuskunnan

varsinaissuomalaiset jäsenet sekä MTK:n johtokunnan

kolmas puheenjohtaja Jarmo Mäntyharju.

10.1 - Johtokunnan järjestäytyminen

- Valiokuntien ja toimikuntien nimeäminen

- Vastuuyhdistysten nimeäminen

- Kevätkauden toiminta

- Artikla 141

6.2 - Tilinpäätöksen 2006 käsittely ja valmistelu

- Maakunnan yhteistyöryhmän toiminta

- Yhteistyö Ruotsiin LRF:n

maakuntaorganisaation kanssa

- Maatalouspoliittiset asiat

12.3 - Liiton tilinpäätöksen allekirjoitus

vuodelta 2006

- Naantalin ja Merimaskun tuottajayhdistysten

fuusioituminen

- Jäsenmaksuasiat

- Yhteistyösopimus Lähivakuutuksen kanssa

- Osaava Maaseutu 2020 -lausunto

2.4 - Tuottajayhdistysten kevätkokouksiin

osallistuminen

- Tukikoulutuksiin osallistuminen ja

yhteenveto

- MTK:n liittokokouksen valmistelutilanne

- Artikla 141 ja maatalouspoliittiset

kysymykset

- Liiton kevätkokouksen valmistelu

- Eduskuntakatsaus, Timo Kaunisto

21.5 - Munakunnan johdon tapaaminen

- Liittokokouksen valmistelun tilanne

- Vaikuttaminen art. 141 etenemisessä

- Tarmonpesä –hankkeen tilanne

- Hyvinvointihanke/MTK valmistelu

- Lähiruokaviikot syksyllä

30.7. - Liiton 90 -vuotisjuhlallisuudet

- Juhlan tuoton ohjaaminen Saaristomeren

hyväksi

- Hanke ja henkilöstöasiat

- Raportti suomalaisten Europarlamentaarikoiden,

komissaari Rehnin sekä

tilintarkastustuomioistuimen jäsen

Ala-Nissilän tapaamista

- Artikla 141:n tavoitteet, Suomen esitys

- Itämerikeskustelu

4.9. - Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

2030

- Maalaistentalon tilanne

- Markkinoiden kehitys

- Maatalouspoliittinen tilanne, art. 141

- Hankeasiat

- Osallistuminen eurooppalaiseen

yhteishankkeeseen

26.9 - Maatalouden ympäristöasiat,

johtokunnan miniseminaari

- Toiminnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

- Maatalouspoliittiset kysymykset

- Toimintasuunnitelman 2007 toteutuminen

- Jäsenmaksusuositus yhdistyksille 2008

- Maalaistentalon tilanne

15.10 - Esitys MTK:n valiokuntiin

- Eduskuntakatsaus

- Maatalouspoliittiset kysymykset

- Sokerialan asiat

- Toimintasuunnitelma ja talousarvio

vuodelle 2008 valmistelu

19.11 - Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2008

- Liiton talousarvio vuodelle 2008

- Syyskokouksen asiat

- MTK:n valtuuskunnan syyskokous

- Maatalouspoliittiset kysymykset

Johtokunnan työvaliokunta

Johtokunnan työvaliokunta valmisteli johtokunnalle

tulevia asioita. Työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden

aikana kaksi kertaa.

11


MTK:n ansiomerkkien saajat 2007

MYÖNNETTY

Lehmuskoski Jaakko Mv Rymättylä km

Halkilahti Jaakko Mv, liiton pj. Salo kam

Hörkkö Juhani Mv Koski kam

Kolkkala Simo Mv Mellilä kam

Launto-Tiuttu Aino aluepäällikkö, MMM Säkylä kam

Lindstedt Olavi maaseutuyrittäjä, agr. Perniö kam

Myllymäki Paavo toiminnanjohtaja, mv. Mmyo Mynämäki kam

Ruohonen Marja-Terttu toimistosihteeri Turku kam

Taimen Hannu Mv Paimio kam

Aakula Kari toimitustusjohtaja, agr. Paimio am

Ahala Päivi emäntä Vehmaa am

Ahokas Pekka Mv Loimaa am

Ellä Alpo Mv Kalanti am

Eskola Jouni maaseutuasiamies Kiikala am

Haanperä Satu emäntä Mynämäki am

Haavisto Erkki MMM, agronomi, Mv Raisio am

Heikkilä Tapani Mv Mynämäki am

Heino Elina emäntä Vehmaa am

Hemmilä Tero toimitusjohtaja, MMM, agr. Laitila am

Hollo Jukka hankintajohtaja, agr. Turku am

Huhtala Matti KHT, tilintarkastaja Rusko am

Hyssälä Markku Mv Lieto am

Jalli Heikki MMM, tutkija, Mv Koski am

Kara Lasse Mv Salo am

Kirjonen Ari-Pekka Mv Pertteli am

Kivistö Mika Mv Mellilä am

Koitto Juhani Mv Suomusjärvi am

Koskinen Aarre Mv Masku am

Kulta Ensi Mv Tarvasjoki am

Laakio Riikka emäntä Perniö am

Lahti Marja maaseutuyrittäjä, emäntä Pöytyä am

Lehtimäki Sirpa MMM, järjestöpäällikkö Kaarina am

Maikola Juha Mv Pyhäranta am

Myllymäki Pekka Mv Mynämäki am

Mäki Sanna emäntä Kuusjoki am

Mäkimattila Paavo Mv Alastaro am

Mäkinen Irma emäntä Somero am

Nikula Timo Mv Laitila am

Palo Juhani Mv Taivassalo am

Raukunen Mika Mv Lemu am

Saarinen Eero Mv Rymättylä am

Saarinen Harri agrologi Halikko am

Saarinen Juha Mv Nousiainen am

Söderholm Erik Mv Sauvo am

Tammi Toive emäntä Aura am

Tilkanen Matti Mv Karinainen am

Tuokila Jouko Mv Turku am

Tuominen Helena vastaava tukihenkilö Paimio am

Varho-Lankinen Tiina KTM, emäntä Oripää am

Vesola Henna-Maija emäntä Lokalahti am

km

kam

am

MTK:n kunniamerkki

MTK:n kultainen ansiomerkki

MTK:n ansiomerkki

12


Kultaisen ansiomerkin saajat.

Ansiomerkin saajat.

13


Liiton kokoukset

KEVÄTKOKOUS

MTK-Varsinais-Suomen sääntömääräinen kevätkokous

pidettiin 12.4.2007 iltakokouksena Paimion Kinossa.

Paikalla oli 115 henkilöä, joista 89 virallista kokousedustajaa.

Paimion kunnanhallituksen puheenjohtaja

Unto Teinilä toivotti kokousväen tervetulleeksi Paimioon

ja toivoi mm. Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitoksen

toiminnan turvaavan omistuspohjan löytyvän

neuvotteluissa.

Kokouksen avasi liiton puheenjohtaja Jaakko Halkilahti.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin MTK-Paimion

puheenjohtaja Jaakko Kuusvuori ja sihteeriksi Ville

Kalluinen MTK-Varsinais-Suomen toimistosta.

Kokous hyväksyi liiton toimintakertomuksen ja tilit

vuodelta 2006 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden

vuoden 2006 tileistä ja hallinnosta tilivelvollisille. Tilikauden

tulos oli nolla euroa, liiton taseen loppusumma

oli 2 281 893,27 euroa.

Tuottajayhdistysten ja maaseutunuorten kerhojen

välisten toimintakilpailujen parhaat vuodelta 2006 palkittiin.

Kilpailun tulokset:

Maataloustuottajayhdistykset yli 100 viljelmää:

1. Vehmaa 489 p.

2. Loimaan seutu 427 p.

3. Koski TL 383 p.

Maataloustuottajayhdistykset alle 100 viljelmää:

1. Kodisjoki 282 p.

2. Pyhäranta 208 p.

3. Lokalahti 196 p.

Tuottajayhdistysten välisen toimintakilpailun kiertopalkinnon

sai suurimmalla pistemäärällä vuodeksi haltuunsa

MTK- Vehmaa.

Maaseutunuorten kerhot:

1. Vehmaan maaseutunuorten kerho 530 p.

2. Koski TL:n nuorten tuottajien kerho 400 p.

3. Peimarin nuorten tuottajien kerho 310 p.

Liiton kevätkokous pidettiin Paimion Kinossa 12.4.2007.

Paikalla oli 89 virallista kokousedustajaa.

Maaseutunuorten kiertopalkinnon sai vuodeksi haltuunsa

Vehmaan maaseutunuorten kerho.

Kertomusvuoden alusta tuottajayhdistyksen puheenjohtajina

aloittaneille annettiin puinen puheenjohtajan

nuija. Paikalla kokouksessa oli Esa Lindroos

Kuusjoelta. Hänen lisäkseen uusina puheenjohtajina

ovat aloittaneet Kalle Lehtinen Kiikalasta ja Riitta Virtanen

Meri-Naantalista.

Kokouksen jälkeen Markku Suojanen MTK:sta puhui

maataloustuotteiden markkinoista ja tilojen kannattavuudesta.

Tukipolitiikasta hän nosti esille ajankohtaisen

141-tuen ja ympäristötuen tilanteen. Lopuksi hän

kertasi, mitä maatalouspolitiikassa on lähiaikoina tapahtunut

ja mitä jatkossa on suunnitteilla. Keskustelussa

esille nousi mm. maataloushallinnon byrokratia.

Kevätkokouksen antama julkilausuma

Paimioon kokoontunut MTK-Varsinais-Suomen kevätkokous

odottaa toimintansa aloittavalta hallitukselta

artiklan 141 mukaisten tukijärjestelmien jatkamista

vuodesta 2008 pitkäaikaisena. Kannattavan maataloustuotannon

edellytykset on turvattava koko maassa.

Suomen liittymissopimuksessa EY:n kanssa sovittiin

Suomen maatalouden ilmastollisten haittojen korvaamisesta

mm. artiklan 141 avulla. Artiklaa on sovellettu

vuodesta 2000 alkaen, jolloin se korvasi siirtymäkauden

tuen. Seuraavan kerran artiklan 141 neuvotte-

Vehmaan tuottajayhdistys otti kevätkokouksen 2007 yhteydessä

uuden lipun käyttöönsä. Lippua ovat naulaamassa Jari Kaskinen

ja Elina Heino.

Liiton kevätkokouksen väkeä.

14


Tukimuotojen tulee olla kannattavaan ja markkinaehtoiseen

tuotantoon kannustavia. Tuotantoon sidottu

tuki on erittäin tärkeää suomalaiselle maataloudelle,

eikä siitä pidä tukimuotona luopua. Erityisen tärkeä

tuotantoon sidottu tuki on kotieläintuotannolle. Artiklan

141 soveltamisaluetta on laajennettava koskemaan

myös kaikkia kasvinviljelytuotteita.

Valtion budjettiin on varattava vuodesta 2008 alkaen

riittävä rahoitus Etelä-Suomen kansallisiin maataloustukiin.

Rahoituksessa on huomioitava viljelijöiden

tulokehityksen jälkeenjääneisyys ja rahan arvon aleneminen.

Artiklan 141 sitovuus ja sopimuskaudet on saatava

nykyistä selkeästi pidempiaikaiseksi. On suorastaan

järjen vastaista, että liittymissopimuksessa sovitusta

artiklasta neuvotellaan näin usein.

Lokalahden kevätkokous

lut käytiin vuonna 2003. Samaan aikaan maataloutemme

on sopeutunut moniin EU:n maatalouspolitiikan uudistuksiin.

Varsinais-Suomen maataloustuottajien toimintaa

on vaikeuttanut selkeästi maatalouspolitiikan jatkuva

muutos ja tukien lyhytaikaisuus. Samalla varsinaisessa

maataloustuotannossa on tapahtunut suomalaisittain

poikkeuksellisen nopeaa rakennekehitystä ja tuotannon

kannattavuuden heikkenemistä. Varsinaissuomalaisten

maanviljelijöiden maatalouden tulojen kehitys

on ollut huomattavasti maan keskiarvoa huonompaa.

Viljelijät sitoutuvat tämän kuun loppuun mennessä

noudattamaan uusia ympäristötuen ehtoja, vaikka ehdoista

ei vielä ole lopullista hyväksyntää. Viljelijöiden

kannalta tämä on kohtuutonta. Viljelijöille pitää antaa

mahdollisuus muuttaa sitoumustaan lisätoimenpiteiden

osalta sen jälkeen, kun päätös ympäristötuesta ja

sen edellyttämistä toimista on saatu.

SYYSKOKOUS

Liiton syyskokous pidettiin 1.12.2007 Kuusjokitalolla

Kuusjoella. Kokoukseen osallistui 164 henkilöä, joista

virallisia kokousedustajia oli 127.

Kokouksen aluksi laulettiin maataloustuottajain

marssi. Kuusjoen kunnanjohtaja Aarno Sola toivotti kokousväen

tervetulleeksi Kuusjoelle. Kuusjoki liittyy vuoden

2009 alusta alkaen osaksi Salon kaupunkia.

Liiton puheenjohtaja Jaakko Halkilahti avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin MTK-

Kuusjoen puheenjohtaja Esa Lindroos ja sihteeriksi Ville

Kalluinen MTK-Varsinais-Suomen toimistosta.

Kokous hyväksyi liiton toimintasuunnitelman vuodelle

2008, vahvisti luottamushenkilöiden palkkiot ja

matkakustannusten korvausperusteet. Samoin kokous

hyväksyi liiton talousarvion, joka on 5 580 euroa

ylijäämäinen, vuodelle 2008. Liitto perii yhdistyksiltä jäsenmaksuna

498 750 euroa ja yhteisöiltä 23 500 euroa.

Jäsenmaksut nousevat keskimäärin 5 %. MTK:n jäsenmaksu

liitolle nousee 4,8 %. Varsinais-Suomen maatilatalouden

tulojen nousu suhteessa muihin maakuntiin

vaikuttaa korottavasti liiton jäsenmaksuun.

Toimintamme tavoite

Tavoitteemme on maakunnan maatilojen ja maaseutuyritysten

jatkuvuuden turvaaminen ja maataloustuottajien

elämänlaadun parantaminen. Tähän pääsemme

tilojen kannattavuutta, viljelijöiden ja maaseutuyrittäjien

toimeentuloa sekä työkykyä edistämällä.

Olemme maakuntamme vaikutusvaltainen maaseutuelinkeinonharjoittajien

etujärjestö. Toimintamme perustuu

yhteistyöhön, vuorovaikutukseen, asiantuntemukseen

ja avoimeen tiedotukseen. Toimimme aktiivisessa

yhteistyössä muiden maaseudun hyväksi toimivien ihmisten

ja tahojen kanssa.

Nousiaisten kevätkokouksessa tutustuttiin

myös kasvihuoneviljelyyn.

Tulokehitykseen vaikuttaminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi pyrimme vaikuttamaan

maataloustuotteiden markkinoihin ja päämäärä-

15


Tavoitteiden saavuttamiseksi

toiminnan painopisteet ovat:

1. Aktiivinen jäsensuhde

- Osallistuva jäsenyys ja sähköpostin

käyttö tiedonvälityksessä

- Jäsenmaksu-uudistus

- Jäsenet mukaan järjestön toimintaan

Liiton syyskokous järjestettiin Kuusjoella 1.12.2007. Paikalla oli

164 henkilöä, joista 127 oli virallisia kokousedustajia.

nä ovat tuotantokustannuksia vastaavat markkinahinnat.

Erityistä huomiota kiinnitetään kotieläintuotteiden

tuottajahintoihin ja sokerijuurikkaan viljelyn jatkumiseen.

Markkinoihin vaikuttaminen tapahtuu koko tuottajajärjestön

toimintana ja vastuullisena vaikuttamisena

tuotteitamme jalostavissa yrityksissä. Vaikutamme tukijärjestelmien

valmisteluun tasapuolisten tukijärjestelmien

saavuttamiseksi.

Viljelijöiden osaaminen

Toiminnallamme edistämme viljelijöiden osaamista,

johtamistaitoja, työssä jaksamista, yhteistyötä sekä

yhteisöllisyyttä. Osaamisen avulla viljelijät pystyvät

kehittämään ja jatkamaan tilansa toimintaa. Maatilojen

kehittämiseksi kannustamme viljelijöitä kannattaviin

investointeihin ja sukupolvenvaihdoksiin. Edistämme

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tehokasta

hyödyntämistä. Tiedotamme tukijärjestelmistä

ja niiden perusteista.

Vastuullinen energia- ja ympäristöpolitiikka

Edistämme maa- ja metsätalouden tuottamien raaka-aineiden

käyttöä bioenergian tuotantoon ja kannustamme

paikalliseen bioenergiatuotantoon. Nämä tuovat

maaseudulle lisää työpaikkoja ja niillä täytetään

Suomen uusiutuvan energian käyttöön liittyviä velvoitteita.

Edistämme maataloustuotannon ympäristöystävällisyyttä.

Ympäristönsuojelussa painopiste on vesiensuojelussa.

Osallistumme aktiivisesti ympäristöasioiden

valmisteluun maakunnassa. Toimimme yksityisen

maanomistuksen puolesta.

Järjestötyö

Yhdistysten toiminnan kehittämisessä ovat painopisteinä

johtokuntien koulutus, jäsenistön aktivointi,

nuorten toiminta ja jäsenmaksu-uudistus. Kannustamme

yhdistyksiä yhteistyöhön ja ottamaan huomioon

kuntarakenteen muutokset.

Seuranta

Liiton johtokunta valvoo toimintasuunnitelman toteuttamista.

Johtokunta seuraa toimintaympäristöä ja

muuttaa tarvittaessa toimintaa ja resurssien käyttöä

vastaamaan muuttuvia tilanteita. Johtokunta raportoi

toimintasuunnitelman toteutumisesta yhdistysten puheenjohtajien

ja sihteereiden neuvottelupäivillä.

2. Yhdistystoiminnan kehittäminen

- Yhdistysten toiminnan tukeminen ja

yhteistyön lisääminen

- Yhdistysten kehittämisseminaarit ja

luottamushenkilöiden koulutus

- Yhteistyön lisääminen naapuriliittojen,

MTK:n ja ProAgrian kanssa

- Nuoret viljelijät mukaan järjestön toimintaan

3. Viestintä

- Liiton ja yhdistysten internetpohjaista

viestintää kehitetään

- Mediasuhteiden ylläpito ja kehittäminen

- Vuorovaikutteisuus sisäisessä viestinnässä

4. Markkinaedunvalvonta

- Maataloustuotteiden hintojen nostaminen

- Kotimainen omistajuus

maataloustuotteita jalostavissa

yrityksissä

- Tuottajien tulonmuodostuksen korostus

viljelijöiden omistamissa yrityksissä

- Viljelijöiden markkinatietoisuuden

parantaminen

- Ruoan alkuperän tunnistaminen

ja kuluttajatyö

5. Tukijärjestelmät

- Maataloustukikoulutus ja avoin

tiedottaminen tukijärjestelmistä

- Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelman

tehokas hyödyntäminen

- Investointitukien hyödyntäminen

- Viljelijöiden oikeusturvasta huolehtiminen

6. Maa- ja metsätaloustuotanto

- Viljelijöiden kustannustietoisuuden ja

-tehokkuuden lisääminen

- Viljelijöiden maataloustuotteiden

markkinointitaidot

- Viljelijöiden välisen yhteistyön kehittäminen

- Metsänhoidon edistäminen

7. Maaseutuyrittäjyys

- Lämpö- ja muun bioenergiayrittäjyyden

edistämien

- Yrittäjien verkostoitumiseen kannustaminen

- Tilojen toiminnan monipuolistaminen:

hyvinvointipalvelut, metallialan alihankinta

ja lähiruokayrittäjyys

8. Ympäristöasiat

- Liitto toimii asiantuntevana toimijana

ympäristöasioissa

- TEHO-hankkeen toteutus ja muihin

ympäristöhankkeisiin osallistuminen

- Erityisympäristötukien hyödyntäminen

16


- Maanomistajien oikeuksien ajaminen

maanrakennushankkeissa mm.

Maanomistajien Arviointikeskuksen kanssa

Juhani Urpolahti,

Pyhäranta

Matti Karppinen, Karjala

Timo Ylikarro,

Kodisjoki

Petteri Kulmala, Kustavi

9. Hanketoiminta

- Uuden hankkeen aloitus: investointien

ja spv:n edistäminen, tukijärjestelmäosaaminen,

yrittäjyys, työterveys ja -turvallisuus

- Maaseutu/kaupunki-vuorovaikutuksen

edistäminen

- Osallistutaan keskusliiton hankkeisiin

MTK-Varsinais-Suomen johtokuntaan valittiin erovuoroisten

tilalle neljä jäsentä vuosiksi 2008 -2010.

Loimaan seudulta vapautuva toinen paikka siirtyy Salon

seudulle nyt, jotta jokaiselta alueelta tulee kolme

edustajaa johtokuntaan. Kokous päätti, että henkilövalinnoista

päätetään seutukunnittain. Johtokuntaan

valittiin yksimielisesti Vakka-Suomesta Tapani Heikkilä

Mynämäeltä uudelleen, Turun alueelta Jouni Suominen

Sauvosta sekä Salon alueelta Ari-Pekka Kirjonen

Perttelistä. Loimaan alueen jäsenestä äänestettiin. Simo

Kolkkala Mellilästä voitti äänestyksen jälkeen Tuomas

Levomäen Loimaalta ja näin Simo Kolkkala valittiin

jatkamaan johtokunnassa. Lisäksi Marja Lahti pyysi

eroa johtokunnasta. Lahden tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi

(1.12.2007 – 31.12.2008) valittiin Nina Pohjanpalo

Yläneeltä.

Liiton ja säätiön tilintarkastajaksi vuodelle 2008 valittiin

yksimielisesti Matti Huhtala (KHT) Ruskolta, Eero

Koskinen Pöytyältä ja Anneli Salminen Taivassalosta.

Varajäseniksi valittiin Elisa Koho Tarvasjoelta, Simo

Laaksonen (HTM) Loimaalta ja Jouko Siivo Perttelistä.

MTK:n valtuuskunnan jäseneksi vuosiksi 2008-2009

valittiin yksimielisesti Rauli Selinheimo Loimaalta uudelleen

ja varalle liiton johtokunnan varapuheenjohtaja.

Kokous vahvisti aluekokousten esitysten mukaan

edustajat MTK:n liittokokoukseen vuosiksi 2008-2010:

Turun Seutu:

Varalla:

Jaakko Kuusvuori, Paimio Hannu Taimen, Paimio

Erkki Haavisto, Raisio Matti Mustajärvi, Raisio

Markku Hyssälä, Lieto Tapio Ylitalo, Paattinen

Rauli Koskinen, Vahto Matti Aaltonen, Vahto

Salon Alue:

Sanna Mäki, Kuusjoki

Jukka Huittinen, Kisko

Henrik Jensen,

Pertteli

Juha Jokiniemi,

Somero

Varalla:

Juhani Koitto, Suomusjärvi

Antti virtanen, Kiikala

Helena Anttila-Lindeman,

Somero

Jorma Lemberg,

Somerniemi

Varsinais-Suomen Maataloustuottajain Säätiön hallitukseen

vuosiksi 2008-2010 valittiin Jaakko Nieminen

Kuusjoelta uudelleen ja varajäseneksi Jorma Lassila

Kodisjoelta uudelleen.

Kokousesitelmän piti MMM:n kansliapäällikkö Jarmo

Vaittinen. Hän linjasi keinoja, miten maatalouspolitiikan

keinoin valmistaudutaan elinkeinomme toimintaympäristön

epävarmuuteen. Epävarmuustekijöitä

ovat mm. 141-tuen aleneminen, EU:n maatalouspolitiikka,

epävarmuus markkinoilla ja ilmastonmuutos.

Hän totesi, että suomalainen kuluttaja on takuunamme

ainakin markkinoiden epävarmuutta vastaan.

Keskustelussa nousi esille eläinaktivistien laittomat

tunkeutumiset kotieläinrakennuksiin, sokerituotannon

tulevaisuus, viljelijöiden tulokehitys ja tuottajahinnat

sekä huoltovarmuus.

Syyskokouksen antama julkilausuma

Maanviljelijöille on turvattava oikeudenmukainen tulokehitys

MTK-Varsinais-Suomen syyskokous vaatii viljelijöiden

tulokehityksen turvaamista samansuuruisena kuin

muilla tulonsaajaryhmillä. Kuluvan syksyn aikana on

solmittu tuloratkaisuja, jotka tuovat palkansaajille merkittävän

tulojen nousun. Maan hallituksen on hallitusohjelman

mukaisesti pidettävä lupauksensa viljelijäväestön

samanlaisesta tulokehityksestä.

Suomen ja Euroopan Unionin komission välinen

neuvottelutulos artiklan 141 jatkosta on selkeä pettymys

viljelijöille. Suomen neuvottelijat eivät kyenneet

saamaan maan hallituksen ja tuottajajärjestön kesken

neuvoteltuja tavoitteita 141-ratkaisuun kuin osaksi.

EU:n hallinnon ja maatalouskomissaarin pitäisi jo hyväksyä

Suomen maatalouden erityisolosuhteet ja luonnonhaitat.

Suomen liittymissopimuksen jatkuva mielivaltainen

tulkinta ja pienten jäsenmaiden syrjintä ovat

vastoin oikeustajuamme.

Neuvottelutulos jätti monta asiaa avoimeksi. Tukikokonaisuus

on siten vasta puolivälissä. Maa- ja metsätalousministeri

Sirkka-Liisa Anttilan on jatkettava välittömästi

ja ponnekkaasti avoinna olevien kohtien, kuten

ympäristö- ja LFA-tuen korotuksen, neuvotteluita

komission kanssa. Odotamme ministeriltä välittömäsi

ympäristötukiohjelmaan uusia esityksiä. Nyt esitetyt

täydennykset eivät ole riittäviä. Samoin odotamme

LFA-tuen korotuksista huomattavasti tarkempaa ratkaisua

pikaisesti.

Loimaan seutu:

Rauno Kajander, Yläne

Heikki Jalli, Koski Tl

Ensi Kulta, Tarvasjoki

Minna Nenonen, Oripää

Vakka-Suomi:

Elina Heino, Vehmaa

Varalla:

Erkki Suvitie, Alastaro

Toive Tammi, Aura

Pertti Mäki-Uotila, Pöytyä

Jorma Ristimäki,

Metsämaa

Varalla:

Jukka Leino, Kalanti-Uki

17

Maan hallituksen on turvattava myös muilla keinoilla

maatalouden kannattavuutta. Maatalouden verojärjestelmiä

on kevennettävä. Tuotantopanosten verotusta

on alennettava, kiinteistövero on poistettava maatalouden

tuotantorakennuksilta sekä maatalouden sopeutumisvähennys

on otettava uudelleen käyttöön.

Keinoja on siten käytettävissä. Kysymys on siitä, toteuttaako

maan hallitus hallitusohjelmaansa lupaustensa

mukaisesti.


Syyskokous ei hyväksy eläinten huonoa kohtelua

mutta ei myöskään kotieläintiloille luvatta tunkeutumista.

Sen materiaalin perusteella, joka nyt on ollut julkisuudessa,

ei voi tehdä yleistystä suomalaisten tilojen

tuotanto-oloista. On kaikkien etu, että asia tutkitaan

perusteellisesti viranomaisten toimesta.

Suomalaisten maataloustuotteiden hintoja on korotettava

välittömästi. On täysin kestämätöntä, että Euroopan

kalleimmissa tuotanto-olosuhteissa tuotetuista

korkealaatuisista elintarvikkeista maksetaan alhaisia

hintoja. Emme hyväksy sitä, että kauppa ja teollisuus

sopivat lyhytnäköisesti tuotteiden hinnat pitkiksi ajoiksi

välittämättä alkutuotannon kustannuskehityksestä.

Vetoamme suomalaisiin elintarvikeyrityksiin ja kuluttajiin

tuottajahintojen korottamiseksi ja suomalaisen

tuotannon säilyttämiseksi. Erityisesti kotieläintuotannossa

on viimeiset mahdolliset hetket hintojen korottamiselle.

Jos kannattavuus ei parane välittömästi, uhkaa

monia kotieläiniloja tuotannon lopettaminen.

MTK:N LIITTOKOKOUS 29.6.2007.

MTK:n 32. liittokokous järjestettiin Turun messu- ja kongressikeskuksessa 29.6.2007. Varsinais-Suomella

ja Turulla oli kunnia isännöidä MTK:n liittokokousta kolmatta kertaa järjestön historiassa. Edellisestä

kerrasta aikaa on kulunut tasan 50 vuotta. Kokoukseen osallistui yli 700 maataloustuottajien yhdistysten

ja metsänomistajien liittojen valitsemaa kokousedustajaa. Liittokokouksen puheenjohtajana toimi

mm. MTK-Raision puheenjohtaja Erkki Haavisto. Isäntien tervehdyksen liittokokoukseen toi MTK-Varsinais-Suomen

puheenjohtaja Jaakko Halkilahti.

18


Sopimusviljelyn

edelläkävijä

19


Liition koulutustoiminta

Kuluttajavastaavien ja maaseutuyrittäjävastaavien

koulutuspäivät 1.-2.2.2007

Airikki Antti

Nousiainen

Heino Elina

Vehmaa

Kalluinen Ville

MTK-VS

Navigo (kotisivujen teko nettiin) -koulutus 1.3.2007

Ahala Päivi

Vehmaa

Yli-Antola Kimmo Laitila

Myllymäki Paavo MTK-VS

Launto-Tiuttu Aino ”

Kulmala Airi ”

Kalluinen Ville ”

Ruohonen Marja-Terttu ”

Hyvä mieli – hyvä teko,

naisten keväinen päivä 8.3.2007

Ruohonen Marja-Terttu MTK-VS

Maaseutunuorten kiitoskurssi 11.-12.4.2007

Tero Sainio

Halikko-Salo

Sosiaalivastaavien koulutus 22.10.2007

Pietilä Tuovi

Kalanti-U:ki

Aalto Juha

Mynämäki

Rouhiainen Mirja Somero

Juuse Marja-Liisa Koski TL

Simola Hanna

Vehmaa

Mäkilä Arja

Oripää

Valtonen Launo Kustavi

Vehanen Hanna Kodisjoki

Vähätalo Raija

Laitila

Kinnala Mika

Laitila

Vesola Henna-Maija Lokalahti

Lenkkeri Aila

Piikkiö

Uotila Elisa

Tapiola-ryhmä, Alastaro

Mustajärvi Matti Tapiola-ryhmä, Raisio

Launto-Tiuttu Aino MTK-VS

Viljakaupan tarkkailijoiden koulutus 31.10.2008

Reponen Juha

Perniö

Halla Tapio

Pertteli

Eskola Pekka

Loimaa

Mäkitalo Harri

Vehmaa

Viestintä- ja tiedotuskurssi 13.-14.11.2007

Toivonen Erkki

Pöytyä

Hiltunen Heikki

Meri-Naantali

Prehtu Mauri

Nousiainen

Ahala Päivi

Vehmaa

Virtanen Riitta

Meri-Naantali

Kalluinen Ville

MTK-VS

Kulmala Airi

MTK-VS

Navigo (kotisivujen teko nettiin) -koulutus 4.12.2007

Näyskä Iina

Tarvasjoki

Ahala Päivi

Vehmaa

Heliander Elina

Parainen-Nauvo

Siikarla Paula

Karinainen

Haapanen Outi

Karinainen

Hämölä Kari

Rymättylä

Taneli Eeva

Loimaan Seutu

Hokuni Toni

Vehmaa

Ruohonen Marja-Terttu MTK-VS

20


Toiminta ja tapahtumat

VILJANTUOTANTO

Viljan avaushinnat olivat kertomusvuoden syksyllä

selvästi korkeammat kuin vuotta aikaisemmin. Muualla

Euroopassa viljasato jäi normaalia heikommaksi kuivuuden

ja sateisen korjuukauden vuoksi. Myös muualla

maailmassa kuivuus verotti viljasatoa ja samaan aikaan

viljan kulutus lisääntyi.

Vehnän avaushinta oli elokuussa lähes 50 % korkeampi

kuin avaushinta syksyllä 2006. Viljan hintaa korotettiin

melko pian sadonkorjuun jälkeen, koska viljan

kysyntä ylitti tarjonnan. Vehnän keskitonnihinta vaihteli

syksyn aikana 170 ja 220 euron välillä, mallasohran

225 ja 250 euron sekä rukiin 190 ja 230 euron välillä.

Rehuohran hinta kohosi yli 190 euroa/tonni ja kauran

yli 160 euroa tonnilta. Viljan hintataso näyttää jääneen

selvästi korkeammalle tasolle, mitä viime vuosina

on maksettu.

MTK-Varsinais-Suomen, -Satakunnan ja –Pirkanmaan

yhteinen viljavaliokunta kokoontui kertomusvuoden

aikana kaksi kertaa. Helmikuun kokouksessaan

valiokunta keskusteli sopimustuotannon kehittämisestä.

Viljelijöiden tietämys markkinoista on edelleen heikkoa

ja markkinoita seurataan vaihtelevasti. Valiokunta

totesi, että kaupan tehtävä on hakea esimerkiksi erityiserille

parempaa hintaa.

Valiokunta vetosi Maaseudun Tulevaisuudessa viljelijöihin,

jotta hukkakauran torjunta otetaan vakavasti.

Jos viljelijät eivät hoida torjuntaa nykyistä paremmin,

tulee viranomaisten puuttua asiaan.

Heinäkuussa valiokunta kokoontui yhdessä Raision

sopimusviljelyneuvottelukunnan kanssa. Kokouksessa

kritisoitiin kasvinviljelysektorin tukikohtelua kansallisen

tuen valmisteluissa. Vanha kansallinen kasvinviljelytuki

jää käytännössä pois. Erikoiskasveja viljelevät tilat

häviävät tukiratkaisussa eniten. Tilojen välisen viljakaupan

ennakoitiin lisääntyvän kotieläintilojen minimoidessa

rehun kuljetuskustannuksia.

Valiokunta esitti kantanaan, että Suomen viljojen

avaushintojen on oltava selvästi korkeammat kuin mitä

viljasta on siihen asti maksettu. Viljan markkinahinta

on kovassa nousussa muualla Euroopassa ja Suomen

hinnan on seurattava tätä kehitystä. Myös artiklan 141

mukaisen tuen neuvotteluissa on oletettu viljan markkinahintojen

vahvistuvan ja tukiesityksessä osoitetaan

näin viljasektorille vähäistä tukea. Lisäksi viljavaliokunta

kehotti viljelijöitä maltillisuuteen syksyn viljan myynnissä,

ellei viljan hinta nouse selvästi muualla Euroopassa

vallitsevalle tasolle.

Ympäristötuen lisätoimenpiteiden muutokset hämmensivät

kaikkia vielä kylvötöiden jälkeen. MTK-Varsinais-Suomi

vaati ympäristötukiohjelman toteuttamista

alkuperäisen tasoisena niin, että sovittu 40 miljoonan

euron tukisumma on mahdollista käytännössä saavuttaa

A- ja B-alueella esimerkiksi jäljelle jäävien perus- ja

lisätoimenpiteiden laskennallista kustannustasoa nostamalla.

MTK-Varsinais-Suomen johtokunta on lähestynyt

toukokuussa Maa- ja metsätalousministeriötä, jotta

siemenviljan tuotannolle maksettavalle tuelle ei aseteta

keinotekoisia lajikerajoituksia. Suomessa on myös jatkossa

voitava tuottaa kannattavasti tarkastettua ja sertifioitua

siemenviljaa.

Liitto järjesti Tarmonpesän kanssa keväällä Liedossa

viljamarkkinakoulutusta. Päivä oli suosittu ja markkinoiden

tuntemus sekä uudet viljakauppatavat kiinnostivat

viljelijöitä.

Viljakaupan tarkkailutoimintaa jatkettiin. Varsinais-

Suomessa on nimettynä kuusi viljakaupan tarkkailijaa

eri puolilta maakuntaa. Tarkkailijoille järjestettiin koulutuspäivä

Huittisissa lokakuussa, missä käytiin läpi

markkinatilannetta ja hintakehitystä sekä viljan laatuasioita.

Varsinais-Suomen siemenviljelijäinyhdistyksen hallitus

on toiminut myös liiton kylvösiemenvaliokuntana.

Yhdistyksen sääntömuutoksen jälkeen hallitukseen

kuuluu kuusi jäsentä. Hallitus kokoontui kertomusvuonna

kolme kertaa ja vetosi maa- ja metsätalousministeri

Anttilaan siementuotantotuen myöntämiseksi

viljan siemenviljelijöille. Lisäksi valiokunta keskusteli

siemenviljelyn sopimustuotannon ehdoista sekä tukiasioista

laajemmin. Siemenviljelijäin yhdistys järjesti

helmikuun alussa valtakunnallisen siementuotantoseminaarin

Loimaalla sekä heinäkuussa kesäretken Päijät-

ja Kanta-Hämeeseen.

Sokerijuurikas

Sokerijuurikkaalle vuosi oli toinen EU:n uudessa sokerijärjestelmässä.

Uudistuksen myötä sokerijuurikkaan

hinta laski edelleen asteittain, kuitenkin lisäosa

nousi vastaavasti. Lisäosa perustuu vuoden 2005 toimitusoikeuteen

ja se on sidottu peltohehtaareihin. Lisäosa

maksetaan tilatukijärjestelmän osana. Kokonaisuudessa

uudistus merkitsi sokerijuurikkaan viljelyn

kannattavuuden heikkenemistä ja viljelyalan supistumista

Suomessa. Uudistuksen johdosta Sucroksen

Säkylän tehdas oli ainoa Suomessa sokerijuurikasta jalostanut

tehdas vuonna 2007.

Vuoden positiivisiin asioihin kuului sokerijuurikkaan

korkea sato. Salon alueen keskisato oli 45 000 kg/ha,

ja sokeripitoisuus 16,9 %. Vakka-Suomen alueen keskisato

oli 45 800 kg/ha, ja sokeripitoisuus 17,2 %. Keskimääräinen

sokeripitoisuus oli 15,55 % vuonna 2007.

Korkea sokeripitoisuus yhdessä hyvän sadon kanssa

tuottivat historian parhaimman sokerisadon hehtaaria

kohden.

Sokerijuurikkaan viljelijöiden neuvottelukunta toimi

kuudetta toimintavuottaan. Neuvottelukunta toimii

viljelijöiden ja Sucroksen välisenä yhdyselimenä sekä

vastaa alueellisesta edunvalvonnasta tuottajaliiton

alaisuudessa. Lisäksi neuvottelukunta vastaa sokerijuurikkaan

vastaanoton tarkkailusta. Neuvottelukunta

kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Var-

21


sinais-Suomesta neuvottelukuntaan kuuluivat: Jaakko

Halkilahti Salosta, Hannu Tahkokallio Perttelistä, Juha

Kontu Kalannista, Pekka Leskinen Maskusta, Tero Sainio

Halikosta, Mari Suominen Sauvosta, Heikki Vesanen

Koskelta ja Mika Örri Perniöstä. Neuvottelukunnan

sihteerinä toimi agr. Elina Liinaharja Satakunnasta.

Varhaisperunavaliokunta antoi kaupan toiminnalle

tunnustusta tälle vuodelle. Vaikka hinta laskikin nopeasti

alkukaudesta, loppukauden hinta oli kohtuullinen, peräti

hyvä ja pysyi kohtuullisen vakaana.

Lypsykarjatalous

Maitomarkkinoilla kertomusvuoden aikana tuottajahinnat

nousivat jälkitilit huomioon ottaen n. 2,5 snt/l.

Länsi-Maidon maksama tuottajahinta oli Valioryhmän

kärkeä.

Sokerijuurikkaanviljelijät saattoivat näyttävästi maa- ja metsätalousministeri

Sirkka-Liisa Anttilaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla

29.25.2007. Ministeri oli menossa Brysseliin vaikeisiin

neuvotteluihin, joissa käsiteltiin Suomen sokerijuurikkaan viljelyn

jatkoa.

VARHAISPERUNA

Varhaisperunatoimikunta kokoontui vuoden aikana

4 kertaa. Lisäksi pidettiin 3 puhelinkokousta. Varhaisperunanviljelijöiden

seminaariristeily järjestettiin

13.3.2007. Seminaarissa käsiteltiin laatuasioita, tuotantoasetuksen

vaatimuksia, tukiasioita, ym.

Viljelijöille teetettiin istutuskartoitus, jonka avulla arvioidaan

tulevan satokauden kehitystä. Istutuskartoituksen

tulosten perusteella laadittiin tiedote, jonka tehtävänä

oli kertoa kotimaisen varhaisperunan saatavuudesta.

Istutusajankohta oli harvinaisen aikainen. Ensimmäiset

varhaisperunat istutettiin jo maaliskuun puolenvälin

jälkeen. Huhtikuun alussa oli kuitenkin kylmä

ajanjakso, joka venytti istutuksia myöhemmäksi. Ensimmäisiä

eriä nostettiin jo toukokuun puolen välin jälkeen.

Pääsato nostettiin pari viikkoa ennen juhannusta

ja juhannusviikolla. Satotaso jäi kuitenkin arvioitua

n. 30 % pienemmäksi, joka myös loi painetta tuontiperunalle.

Kesäkuun alusta lähtien MTK-Varsinais-Suomi päivitti

viljelijöille tarkoitettua tiedotepalvelua, jossa ilmoitettiin

toteutunut hinta ja nostomäärät.

Vuosi oli kaksijakoinen hinnan suhteen, koska alkukausi

oli hinnaltaan huono ja loppukausi oli kohtuullisen

hyvä. Hinta painui alas kesäkuun alussa, vaikka

perunamäärät olivat arvioituja pienempiä. Satokauden

hintataso oli kokonaisuutena kohtuullinen ja hintataso

pysyi yllättävän vakaana nostokauden loppupuolella.

Kysyntä pysyi hyvänä koko nostokauden.

Varhaisperuna oli vuonna 2007 paljon esillä eri medioissa.

Varhaisperunan julkisuus oli positiivista. Erityisesti

lehdistö kirjoitti aktiivisesti varhaisperunan markkinatilanteista.

Menekin edistämisessä käytettiin TVmainontaa

TV4-kanavalla.

Maidontuotannon määrä laski Varsinais-Suomessa

1,8 % (koko maassa 2,3 %), eli selvästi alle maan keskiarvon.

Sen sijaan maidontuottajien määrä väheni kokonaista

9,7 % (koko maassa 8,1 %). Tuotannosta luopuvien

tilojen määrän väheneminen kiihtyi vuodesta 2006.

Suuri lopettaneiden määrä johtuu EU:n maatalouspolitiikan

uudistuksesta ja tilatukijärjestelmän vaikutuksesta.

Luopujien määrästä johtuen keskilehmäluku/maitotila

nousi vuoden aikana yhdellä lehmällä. Tuotantoaan

jatkavat tilat eivät aivan kyenneet lisäämään tuotantoaan

lopettaneiden tuotannon vähenemisen suhteessa.

Varsinais-Suomessa otettiin kertomusvuoden aikana

käyttöön kahdeksan uutta navettaa.

Maidontuottajien edunvalvontakysymyksiä on hoitanut

sekä kolmen lounaisen (Pirkanmaan, Satakunta

ja Varsinais-Suomi) maitovaliokunta että Etelä- Suomen

seitsemän liiton yhteinen maitovaliokunta. Maitovaliokunta

kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa.

Valiokunnan puheenjohtaja toimi mv. Reino Parkko

MTK- Kymenlaaksosta ja sihteerinä toiminnanjohtaja

Markku Pärssinen MTK-Satakunnasta.

LIHATALOUS

Eteläisten liittojen lihavaliokunta kokoontui kaksi kertaa

vuoden 2007 aikana. Varsinais-Suomesta valiokuntaan

kuuluivat Tiina Varho-Lankinen Oripäästä ja Hannu

Taimen Paimiosta, joka toimi myös valiokunnan puheenjohtajana.

Eteläisten liittojen lihavaliokunta käsitteli kokouksissa

alhaisia tuottajahintoja ja tuotantokustannusten

voimakasta nousua. Viljan hinnan voimakkaan nousun

myötä moni lihantuotantotila ajautui taloudelliseen

kriisiin. Paine tuottajahinnan nousuun vahvistui entisestään.

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointipykälät,

omavalvontakuvaus, ym. byrokratian vaatimukset loivat

paineita tuottajille entisestään.

Vuoden aikana Varsinais-Suomen lihantuottajat antoivat

julkisuuteen useita haastatteluja ja kannanottoja

lihan tuottajahinnan nostamiseksi. Vuoden 2007 aikana

jouduttiin lisäksi jälleen vakuuttamaan päättäjille 141-tuen

välttämättömyydestä lihantuotannolle. Tuotantoinfrastruktuuri

jatkui voimakkaana. Osa tuotantoyksiköistä

lopetti tuotannon kokonaan. Suurempien ja tehokkaampien

tuotantoyksiköiden perustaminen jatkui. Naudanlihan

tuotanto- ja tuotantoyksikkömäärä laski Varsinais-

Suomessa. Broilerinlihan tuotantomäärä jatkoi nousuaan

ja muutamia uusia tuotantoyksiköitä perustettiin.

Sianlihan tuotantomäärä jatkoi nousua, vaikka tilamäärä

laski.

22


Varsinaissuomalaiset kotieläintilat joutuivat vuoden

2007 aikana uuden ilmiön eteen. Vuoden aikana tehtiin

lukuisille varsinaissuomalaisille tuotantotiloille laittomia

tunkeutumisia. Tuottajille järjestettiin tilaisuuksia, joissa

ohjeistettiin menettelytapoja luvattomiin tunkeutumisiin

ennen kuin tieto iskuista tuli julkisuuteen.

Artikla 141

Ministerin ohjeistamisen jälkeen maataloustuottajat

jalkautuivat Helsingin kaduille jakamaan ruisleipiä

osoittaakseen suomalaisen ruuan tärkeyttä. Kuvassa

Elina Heino Vehmaalta etsii seuraavaa kohdetta.

LUOMUTUOTANTO

MTK- Varsinais-suomen, -Satakunnan ja -Pirkanmaan

yhteinen luomuvaliokunta kokoontui kertomusvuoden

aikana yhden kerran. Kokouksen puheenjohtajan

toimi Arto Ojakoski Pirkanmaalta. Sihteerinä toimi

Ville Kalluinen MTK-Varsinais-Suomesta. Kokouksessa

käsiteltiin luomutilojen määrä kehitystä, luomusadon

käyttökyselyn tuloksia ja luomuasetuksen muutoksia.

Lisäksi todettiin, että luomutuotteiden markkinoinnissa

on parannettavaa huomattavasti.

Luomutuottajille järjestettiin Tarmonpesä-hankkeen

puitteissa viljelijätilaisuus, jossa käsiteltiin luomutuotantoa

ja mitä kehittämistä luomutuotannossa on Varsinais-Suomessa.

Viljelijät joutuivat jälleen vakuuttamaan päättäjille

141-tuen tärkeydestä. Tuottajat kävivät saattamassa

maa- ja metsätalousministeriä 141 neuvotteluihin Helsinki-Vantaan

lentoasemalla 6.5.2007. Etualalla Antti

Airikki Nousiaisista, Marja Lahti Pöytyältä ja Kaisa Karttunen

MMM:stä. Taka-alalla jyrkkää kommenttia antamassa

Tero Sainio Halikosta.

Luomusadon käyttökyselyn mukaan potentiaalia

olisi lisätä luomukotieläintilojen määrää nykyisillä luomurehusadoilla.

Kaurasadosta käytettiin tai myytiin

luomuviljana 51 %. Luomuvehnästä käytettiin luomuna

60 %, ohrasta 41 %, rukiista 57 %, rypsistä 74 %,

perunasta 56 %. Satotaso on tavanomaiseen viljelyyn

verrattuna n. 60 % pienempi (arvio). Luomutuotannossa

olevan pinta-alan väheneminen päättyi ja luomutuotannossa

oleva pinta-ala kääntyi nousuun. Sen sijaan

luomutilojen määrän lasku jatkui.

Alkutuotannon luomutoimijat

Varsinais-Suomessa 2007

Yhteensä 299

Maatiloja 284

Uusia 7

Poistuvia 17

Osuus (suomi) 3,80 %

Maataloustuottajat olivat ohjeistamassa maa- ja

metsätalousministeriä 141-neuvotteluihin Helsingin

Säätytalolla 10.10.2007.

Luomuviljely peltoala 2007

Luomu+siirtymävaihe 12735 ha

Luomu pinta-ala 11353 ha

siirtymävaiheessa 1382 ha

Uusi ala

556 ha

Poistuvia

252 ha

Tilakoko keskim. 44,5 ha

Osuus (Suomi) 4,30 %

23

KULUTTAJATYÖ

Kuluttajatyössä kannustettiin yhdistyksiä vierailemaan

alueensa kouluissa tai kutsumaan koululuokkia

maatilalle, jotta ruuan tie pellolta pöytään ja eläintenhoitoon

liittyvät asiat tulisivat tutuiksi koululaisille.

MTK:n tuottamaa materiaalia tarjottiin yhdistysten

käyttöön koulutapahtumien yhteydessä.

Liiton kuluttajatyöryhmä osallistui valtakunnallisten

lähiruokaviikkojen valmisteluun. Varsinais-Suomesta

toimitettiin varhaisperunoita lähiruokaviikkojen tiedotustilaisuuteen

toukokuun 10. päivä.


Loimaalla järjestettiin Tuore on mahdollista –lähiruokaseminaari

17.10. yhdessä Lähikeittiöhankkeen

ja LounaFoodin kanssa. Paikalle oli kutsuttu kuntien

päättäjiä ja suurkeittiöiden edustajia sekä ruuan tuottajia

ja jalostajia. Lähiruuan pääsy suurkeittiöiden valikoimiin

koetaan hankalaksi. Raaka-aineen hankinnan kilpailutus

oli yksi pääaiheista seminaarissa.

SOSIAALIPOLITIIKKA

MTK-Varsinais-Suomen, -Satakunnan ja –Pirkanmaan

yhteinen sosiaalipoliittinen valiokunta käsitteli

syksyn kokouksessaan Työ ja hyvinvointi maaseudulla

–teemavuoden toteutusta vuonna 2008, lähinnä työterveyshuollon

toimivuutta ja miten viljelijät saadaan liittymään

työterveyshuoltoon. Teemavuoden tavoitteena

on, että työterveyshuoltoon liittyneiden määrä kasvaa

vuoden aikana. Myös lomituspalvelut mm. lomitusnetti

keskustelutti valiokuntaa.

Tuottajayhdistysten sosiaali- ja lomitusvastaaville

järjestettiin koulutuspäivä 22.10. Loimaalla Maatalousmuseo

Sarassa. Päivän aiheina olivat miten varaudutaan

esim. sopimuksilla sosiaalisia riskejä vastaan,

ajankohtaista mela-turvasta sekä Maatiloille menestyvää

hyvinvointiyrittäjyyttä -hankkeen esittely.

Liitto on ollut mukana järjestämässä maatalousyrittäjille

suunnattuja kuntokursseja eri kuntoutuslaitoksissa

Etelä-Suomessa. Kertomusvuoden aikana varsinaissuomalaisia

viljelijöitä osallistui ainakin viidelle

kurssille.

Liitto järjesti yhdessä Tarmonpesän kanssa kaksi

sukupolvenvaihdoskurssia, huhtikuussa Piikkiössä ja

joulukuussa Piikkiössä. Kursseilla on käyty läpi sukupolvenvaihdoksen

suunnittelua perheen, verotuksen,

rahoituksen ja eläketurvan kannalta. Kursseille osallistui

yhteensä yli sata henkilöä.

alueella, Tuula Mattila Vakka-Suomessa ja Jaakko Mikkola

Loimaan alueella.

Maaseudun tukihenkilöverkko

Oli kysymys arjen murheesta tai vaikeasta elämäntilanteesta,

voit ottaa yhteyttä Maaseudun tukihenkilöverkkoon.

Tukihenkilöverkolla on omat nettisivut: www.

tukinet.net ja www.tukihenkilo.fi.

Maaseudun tukihenkilöverkon vastaavat

tukihenkilöt Varsinais-Suomessa ovat:

Sirpa Lehtimäki, Kaarina,

puh. 02 243 4773, 040 582 8258,

sirpa.lehtimaki@hotmail.com

Arja Kullanmäki, Koski Tl,

puh. 050 5520 221,

arja.a.luukkonen@elisanet.fi

Helena Tuominen, Paimio,

puh 02 473 3236, 050 408 7856,

helena_tuominen@suomi24.fi

Salme Vauranoja-Ääri, Aura,

puh. 02 486 0365, 0500 223 365,

salme.vauranoja@luukku.com

MAA- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Maa- ja ympäristöpolitiikassa toiminta tapahtui yhteistyössä

MTK- Pirkanmaan, - Satakunnan, ÅSP:n ja

Länsi-Suomen Metsänomistajien liiton kanssa. Työskentelyssä

toimintavuoden aikana keskityttiin maakuntakaavoihin,

maatalouden lupa-asioihin, tekopohjavesikysymyksiin

sekä maisematyölupiin. Valiokunta kokoontui

kertomusvuoden aikana kahdesti. Lisäksi osallistuttiin

MTK:n järjestämään ajankohtaiskoulutukseen.

Joulukuun alussa järjestettiin yhdessä Melan kanssa

suunnittelutilaisuus neuvojille ja työterveyshuollon

henkilöstölle työterveyshuollon edistämisestä maakunnassamme.

Työterveyshuolto otetaan pääteemaksi

tuottajien, neuvonnan ja Melan yhteisosastolla Okramaatalousnäyttelyssä

heinäkuussa.

Melan asiamiehet Varsinais-Suomessa:

Markku Andelmaa Salon alueella, Arto Köpilä Turun

Pirkanmaan-, Satakunnan- ja Varsinais-Suomen tuottajaliittojen

järjestämä laskettelutapahtuma Vammalan Ellivuoressa keräsi

noin 800 innokasta laskettelun ystävää paikalle hyytävästä

kelistä huolimatta.

Uuden ympäristötukiohjelman muutokset aiheuttivat jälleen

päänvaivaa viljelijöille.

Ympäristöpolitiikassa ovat Varsinais-Suomessa

nousseet esille vesiensuojelukysymykset. Julkisuudessa

nousi kesällä 2007 keskusteluun Itämeren sekä

Saaristomeren tila. MTK-Varsinais-Suomi, -Satakunta

sekä Lounais-Suomen Ympäristökeskus laativat

24


hankesuunnitelman vesiensuojelutyöhön. Tämä TEHO

-hanke sai maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön

kautta valtion budjettirahoituksen vuosiksi

2008 - 2010. Hankkeeseen osoitettiin yhteensä kaksi

miljoonaa euroa. Hankkeen avulla tullaan parantamaan

maatalouden vesiensuojelua sekä Itämeren tilaa.

Lisäksi MTK-Varsinais-Suomi on toiminut MUUSA

-hankkeen ja Kakskerranjärven suojelutyön kautta ympäristön

parantamisessa.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella osallistuttiin

Länsi-Suomen metsänomistajien liiton, MTK-Satakunnan

ja MTK-Varsinais-Suomen LUMOMAA -hankkeeseen.

Tavoitteena on maaseudun työpaikkojen, vapaaehtoisen

luonnonsuojelun ja suojelutoimien yhdistäminen.

Lisäksi hankkeessa panostetaan maaseudun

työtilaisuuksien lisäämiseen ja maaseutu – kaupunki

vuorovaikutuksen parantamiseen.

MAASEUTUNUORET

Yhteistyötä on tehty tiiviisti Varsinais-Suomen seutukuntien

kehittämiskeskusten ja Te-keskuksen kanssa

mm. tiedottamalla yrittäjyyteen liittyvistä koulutuksista.

Varsinaissuomalaisia oli mukana myös valtakunnallisessa

maaseutuyrittäjävastaavien koulutuspäivillä,

jotka järjestettiin Jyväskylässä 1.-2.2.2007.

KYLVÖNSIUNAUSTILAISUUDET

JA SADONKORJUUJUHLAT

Maataloustuottajayhdistykset järjestivät keväällä

kylvönsiunaustilaisuuksia yhteistyössä paikallisen

seurakunnan kanssa. Moniin tilaisuuksiin oli saapunut

myös koululaisia ja päiväkotilapsia. Heille kerrottiin

pellon laidalla, miten vilja kehittyy siemenestä leiväksi.

Monessa tilaisuudessa liiton toimihenkilö hoiti juuri tämän

osuuden.

Maaseutunuoret aloittivat vuoden vauhdikkaasti

valtakunnallisella nuorten risteilyllä. Suuntana oli Tukholma

ja teemana oli maaseutuyrittäjyys.

MTK-Varsinais-Suomen nuorten valiokunta, yhdistysten

nuortenkerhojen puheenjohtajat ja sihteerit kokoontuivat

vuoden aikana kaksi kertaa. Lisäksi MTK-

Varsinais-Suomen nuorten valiokunta kokoontui yhden

kerran. Kokouksissa suunniteltiin nuorten toimintaa.

Vuoden 2007 eduskuntavaalien alla maaseutunuoret

olivat haluttuja eri keskustelutilaisuuksiin ja vaaliohjelmiin.

Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen

nuoret jatkoivat hyvää yhteistyötä ja yhteinen kokous

pidettiin kesällä Porissa. MTK:n 90-vuotis juhlien

aikana maaseutunuoret ja metsänomistajien liitto saivat

erittäin positiivisen vastaanoton kaupunkilaisilta jakaessaan

puuntaimia ja leipämaistiaisia Turun kauppatorilla.

Maaseutunuorten syysparlamentti pidettiin Imatralla.

Parlamentissa oli ohjelmana bioenergia, järjestön

tulevaisuusasiakirja ja muuta mukavaa yhdessäoloa.

Maaseutunuoret polttivat perinteisesti joulutulia teiden

varsilla ja toivottivat samalla hyvää joulua joulun

viettoon matkaaville 21.12.2007.

MTK-Varsinais-Suomen johtokunnassa maaseutunuoria

edustaa Eeva Taneli Loimaalta. MTK:n nuorten

valiokunnassa Varsinais-Suomea edustaa Mikko Jussila,

Perttelistä.

MAASEUTUYRITTÄJYYS

Metallin alihankinta toiminnasta kiinnostuneille viljelijöille

järjestettiin yksi informaatiotilaisuus vuonna

2007. Asiasta kiinnostuneille selvitettiin yhteistyökanavia,

mitä on tilalla tehtävä alihankintatoiminta, mitä

siihen sisältyy ja miten varmistetaan tarvittava osaaminen.

Metallin alihankinnan informaatiotilaisuuksiin

osallistuneille järjestettiin pienimuotoinen kysely, jolla

kartoitettiin osaamista ja halukkuutta alkaa tehdä alihankintatyötä

metallialalle.

Kevään kylvöt siunattiin usealla yhdistyksen alueella. Kuva

Ruskon kylvösiunauksesta 12.5.2007 Kalle Vähä-Piikkiön tilalla.

Syksyllä järjestettiin monissa yhdistyksissä sadonkorjuun

kiitosjuhlia yhteistyössä seurakunnan ja muiden

yhdistysten kanssa. Sadonkorjuujuhlat alkoivat jumalanpalveluksella

sadonkorjuutuotteilla koristetussa

kirkossa. Sen jälkeen väki siirtyi seurakuntatalolle

nauttimaan uutispuurosta tai muista pöydän antimista

ja järjestetystä ohjelmasta. Sekä kylvönsiunaukset että

sadonkorjuun kiitosjuhlat keräsivät järjestöaktiivien

lisäksi paikalle henkilöitä, jotka eivät muuten osallistu

järjestön toimintaan.

AKTIIVISTA VAIKUTTAMISTA ERI RYHMISSÄ

MTK-Varsinais-Suomi on toiminut aktiivisesti erilaisissa

ohjaus- ja työryhmissä. Lounais-Suomen ympäristöohjelma

valmistui kertomusvuoden aikana. Liitosta

on ollut edustaja laadintaa ohjaavassa ohjausryhmässä.

Liitolla on edustaja myös Lounais-Suomen vesienhoidon

yhteistyöryhmässä, missä valmistellaan vesipuitedirektiivin

mukaisia toimia alueen vesistöille.

Liitto on ollut aktiivinen myös muussa ympäristöasioihin

liittyvässä toiminnassa. Liitto on osallistunut

muun muassa Pro Saaristomeri -toimintaan (Ympäristökasvatus

ja -tietoisuus, Menetelmät ja teknologia

sekä Tutkimus -teemaryhmissä). Lisäksi tuottajilla on

edustus maakunnan eri vesistöaluetyöryhmissä.

25


Liitolla on ollut edustaja Aurajokisäätiön hallituksessa

ja säätiön hallinnoiman Aurajoen vesitaloudellinen

kunnostus -hankkeen ohjausryhmässä sekä Pyhäjärven

suojelurahaston johtoryhmässä. Liiton edustaja

on ollut myös mukana Lounais-Suomen ympäristökeskuksen

hallinnoimien Perniön ja Kiskon luonnon monimuotoisuuden

yleissuunnitteluhankkeen ja MUUSA

(Muuttuvan maatalouden ympäristönsuojelu Saaristomeren

valuma-alueella) -hankkeen ohjausryhmissä.

Liitto jatkoi toimintaansa lisäksi ympäristökeskuksen

johtamassa Savijoki-hankkeessa.

MTK-Varsinais-Suomi oli voimakkaasti mukana yhdessä

Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen ja MTK-

Satakunnan kanssa Teho-hankkeen ideoinnissa ja rahoituksen

hakemisessa.

Liiton edustaja on ollut jäsenenä Maakunnan yhteistyöryhmässä,

TE-keskuksen neuvottelukunnassa ja

maaseutujaostossa. Liitolla on edustaja seuraavien organisaatioiden

hallituksessa: Maatalousmuseo Sarka,

Kasvistieto Oy ja Varsinais-Suomen riistanhoitopiiri.

Liitosta on ollut henkilö ns. Pyöreän pöydän kokouksissa.

Pyöreä pöytä on Varsinais-Suomen Agendatoimiston

vetämä hanke, jonka tarkoitus on lisätä ympäristökasvatusta.

MTK-Varsinais-Suomi oli vahvasti mukana Loimaalla järjestetyissä

SM-kynnöissä. Oheisohjelmana oli tuottajien leikkimielinen

kilpailu, jossa oteltiin vankkureiden peruuttamisessa ja vesiämpäreiden

kuljettamisessa traktorin etukuormaajalla.

TUOTTAJAYHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJIEN

JA SIHTEEREIDEN NEUVOTTELUKOKOUS 24. -

25.10.2007

Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen tuottajayhdistysten

puheenjohtaja- ja sihteeripäivät pidettiin

24.- 25.10.2007 Tallink Galaxyllä välillä Helsinki-Tallinna.

Ennen laivan lähtöä oli seminaariosuus Fur Centerissä

Vantaalla. Seminaarissa puhuivat mm. ympäristöministeri

Kimmo Tiilikainen ja MTK:n puheenjohtaja

Michael Hornborg. Laivalla järjestettiin liittokohtaiset

seminaarit, joissa käsiteltiin liiton toimintaa.

Turku Loimaa Laitila Sauvo Vehmaa

26


Saammeko esitellä:

entistä isommat

OP-bonukset.

Puhelu maksaa 0,0821 €/puh + 0,0147 €/min, matkapuhelimesta 0,2913 €/min.

Ennen 180 ¤, nyt

250 ¤

OP-bonukset ovat tähänkin saakka olleet reilun kokoisia. Esimerkiksi 100 000 euron pankkiasioinnista,

mukaan lukien lainat, on saanut tähän mennessä 180 euron vuotuiset OP-bonukset.

Nyt bonuksia ropisee 250 euroa. OP-bonuksilla voit maksaa pankkipalveluita ja Pohjolan

vakuutuksia, esimerkiksi koti- ja autovakuutuksia. Mitenkään suurentelematta, kyseessä taitaa

olla yksi valtakunnan parhaista keskittämiseduista. Jos kiinnostuit, poikkea konttorissamme,

käy osoitteessa op.fi/bonus tai soita 010 256 9113.

OP-bonuksia saa sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on

vähintään 5 000 euroa kuukaudessa. Bonusten kertymiselle ei ole ylärajaa.

27


MTK 90v.

Maaseutunuoret ja metsänomistajaliitto jakoivat Turun torilla

ohikulkijoille kuusentaimia ja ruisleipämaistiaisia kaupunkilaisille

liittokokouksen yhteydessä 29.6.2007.

MTK:n 90 v. juhlaa liputettiin myös Turun Kaupungilla.

MTK kunnioitti sankarivainajia laskemalla

seppeleen Turun hautausmaalle

sankarivainajien muistomerkille.

MTK:n 90 v. juhlia vietettiin Turun

Messukeskuksessa 30.6.2007.

MTK Varsinais-Suomi 90v.

juhlaseminaari 4.9.2007

Illan isännät toivottivat juhlavieraat

lämpimästi tervetulleiksi juhlaseminaariin.

28


Juhlaseminaari 4.9.2007

Seminaarin aluksi juhlavieraat nauttivat maittavan puuroaterian.

Juhlaseminaari 4.9.2007

Maataloustuottajain Varsinais-

Suomen liiton puheenjohtaja Jaakko

Halkilahti kertoi liiton syntymästä.

Juhlaseminaari 4.9.2007 - Juhlaseminaarin tunnelmaa.

Juhlaseminaari 4.9.2007

Seminaarin arvovaltaiset luennoitsijat palkittiin

paikallisella ruisleivällä ja saunapalvilla.

MTk-Varsinais-Suomi 90 v. iltamat Pöytyän kisariihi 6.10.2007

Iltamien virallisen osuuden päätteeksi nautittiin juhlakahvit.

Juhlaseminaari 4.9.2007

Puheiden jälkeen keskusteltiin vilkkaasti juhlakahvilla.

MTk-Varsinais-Suomi 90 v. iltamat Pöytyän kisariihi 6.10.2007

MTK-Varsinais-Suomi 90 v. iltamien viihdeohjelmasta vastasi

Maarianvaaran kesäteatteri.

MTk-Varsinais-Suomi 90 v. iltamat Pöytyän kisariihi 6.10.2007

Kahvin jälkeen iltamat jatkuivat leppoisasti tanssien merkeissä

ja tietenkin hyvästä seurasta nauttien.

MTK- Varsinais-Suomi 90 v, ravit 2.11.2007

MTK-Varsinais-Suomen 90 v. juhlavuosi huipentui näyttävästi Turun Metsämäen raviradalla. Samalla muistettiin 100 -vuotiasta

Suomen hevosta. MTK-Varsinais-Suomella oli raveissa mukana nimikkoravuri. Nimikkolähdön jälkeen ohjaaja kukitettiin ja hevonen

ansaitsi pussin meheviä porkkanoita.

29


Hanketoiminta

TARMONPESÄ-BONDEKRAFT

Vuosi 2007 oli kansallisin ELMA-varoin rahoitetun

Tarmonpesä-Bondekraft -hankkeen aikaa. Hankkeen

toiminta keskittyi tukijärjestelmäosaamiseen, johon liittyen

hanke teki myös viljelijäkyselyn. Varsinaiset tukikoulutukset

järjestettiin kevään 2007 aikana TE-keskuksen

myöntämän ympäristötuen koulutusmäärärahan

avulla.

Viljelijäkoulutukset jatkuivat

Hanke järjesti keväällä suomen- ja ruotsinkielisiä

spv-päiviä. Maatilatalouden verotilaisuuksia järjestettiin

neljä kappaletta. Hankkeen järjestämänä pidettiin

myös viljan markkinointia ja hinnoittelua koskeva tilaisuus.

Ruotsinkielisessä Landbrukets framtid i Finland

-tilaisuudessa pohdittiin maatalouden tulevaisuutta.

Näiden tilaisuuksien lisäksi hanke osallistui Maaseudun

rakennetukien ajankohtaispäivän järjestelyihin ja

keväällä hanke järjesti vielä koulutuspäivän varsinaissuomalaisille

maaseudun tukihenkilöille. Hankkeen järjestämiin

tilaisuuksiin osallistui kevätkaudella 2007 yhteensä

724 henkilöä.

Syyskaudella Tarmonpesä järjesti maatilan sukupolvenvaihdoksiin

liittyvän koulutuspäivän, jossa oli 60

osallistujaa. Lisäksi hanke järjesti koulutuspäivän maaseudun

tukihenkilöverkon toimijoille. Hanke organisoi

myös lähes 130 osallistujaa koonneen viljelijöiden ympäristöristeilyn

joulukuussa. Kasvaneen eläinaktivismin

johdosta lokakuussa järjestettiin Laitilassa kotieläintilojen

turvallisuuspäivä.

Viljelijäkysely

Tarmonpesä-hanke toteutti maaliskuussa kahdeksassa

seutukunnallisessa tukikoulutustilaisuudessa viljelijäkyselyn

koskien maatalouspolitiikka ja tukihakua.

Kyselyyn vastasi yhteensä 453 viljelijää, joista valtaosa

ilmoitti tilansa olevan kasvinviljelytila. Kotieläimiä

oli kolmanneksella vastaajista, ja tiloista ¾ oli yli 30 ha

tiloja.

Tukihakulomakkeet ilmoitettiin täytettävän pääosin

itse, kotieläintiloilla turvauduttiin hieman useammin ulkopuoliseen

neuvojaan. Syiksi ulkopuolisen avustajan

käytölle mainittiin oman kiinnostuksen/ajan puute, aiemmat

virheet, väsymys byrokratiaan sekä vakuutusturva.

Koulutuksen ilmoitti ainoaksi perehtymiskeinokseen

1/3 vastaajista, mikä kertoi siitä, että koulutuksiin

luotetaan. Tärkeimpänä tiedonsaantikanavanaan vastaajien

valtaosa piti maaseututoimistoa. Tietoa saatiin

myös koulutuksen, neuvonnan ja EU-avustajien sekä

kirjallisen materiaalin kautta.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kokivat, että yhteiskunnan

tulisi olla nykyistä kannustavampi maatalouden

osalta. Vastaajista yli puolet koki myös, että yhteiskunta

muuttaa tilojen toimintaedellytyksiä poliittisin

päätöksin. Sääntöjen noudattamisen osalta vastaajista

lähes ¾ tunsi epävarmuutta, ja ajantasaisten sääntöjen

seuraaminen koettiin vaikeaksi. Säännöt koettiin myös

käytännöstä vieraantuneiksi ja vaikeiksi tulkita. Oppaiden,

ohjeiden ja lomakkeiden toivottiin olevan nykyistä

selkeämpiä, ja useissa vastauksissa näkyikin pelko

sääntöjen väärästä tulkinnasta ja sitä kautta tilalle tulevista

sanktioista. Lisäksi tukiin ja niiden noudattamiseen

liittyvät jatkuvat muutokset koettiin ongelmallisiksi.

Valvonnan koettiin kohdentuvan epäoleellisiin asioihin,

sillä vastaajista vain neljäsosa koki valvonnan kohdistuvan

eläinten tai ympäristön kannalta oikeisiin asioihin.

YMPÄRISTÖTUEN KOULUTUSMÄÄRÄRAHA

Keväällä 2007 koulutusten painopiste oli ympäristötuessa,

sillä käyttöön otettiin uusi ympäristötukiohjelma.

Ympäristötuen koulutusrahalla järjestettiin yhteensä

18 tukikoulutustilaisuutta, joihin osallistui kaikkiaan

1820 henkilöä..

Koulutuskierros aloitettiin EU-avustajille, neuvonnalle

ja maaseutuviranomaisille suunnatulla tilaisuudella.

Tämän jälkeen järjestettiin erityisympäristötukikoulutusta

Vehmaalla ja Salossa. Seutukunnallisia tukihakukoulutuksia

järjestettiin 8 suomen- ja 2 ruotsinkielistä.

Lisäksi oli yksi luomutuotantoon suuntautunut tilaisuus.

Ympäristötuen tukiehdot valmistuivat osittain vasta

tukihaun päättymisen jälkeen. Viljelijöiden tuli tarkistaa

valitsemansa lisätoimenpiteet kesäkuussa. Uusien

ehtojen kertomiseksi ja valinnan helpottamiseksi järjestettiin

kesäkuun alussa vielä Marttilassa ja Mynämäellä

koulutustilaisuudet otsikon ”Ympäristötuen muutos

– uusi sitoumus monille pakollinen” alla.

30


Säätiö

VARSINAIS-SUOMEN MAATALOUSTUOTTAJAIN -

SÄÄTIÖN TOIMINTA VUONNA 2007

Kertomusvuoden aikana suoritettiin Yläneen metsissä

metsätaloussuunnitelman mukaisia harvennusja

hoitohakkuita. Vahvistuneesta puun hinnasta johtuen

näihin sisällytettiin myös pieni tukkipuuleimikko.

Säätiön arvopaperi- ja kiinteistöomistuksissa ei

vuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Säätiön hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä

mv. Hannu Taimen Paimiosta (puh.joht.), mv. Jaakko

Nieminen Kuusjoelta (varapuh.joht.), mv. Jaakko Halkilahti

Salosta ja emäntä Mervi Puonti Pyhärannasta.

Henkilökohtaisina varajäseninä olivat samassa järjestyksessä

mv. Simo Kolkkala Mellilästä, mv. Jorma Lassila

Kodisjoelta, emäntä Marja Lahti, Pöytyältä ja mv.

Heikki Alastalo Vehmaalta.

Säätiön tilintarkastajina toimivat KHT Matti Huhtala

Ruskolta, Raimo Lindström Mellilästä ja Anneli Salminen

Taivassalosta. Varatilintarkastajina toimivat HTM

Simo Laaksonen Loimaalta, Eero Koskinen Pöytyältä ja

Jouko Siivo Perttelistä.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimi

agronomi Ville Reunanen Pöytyältä.

31


Maanomistajien arviointikeskus oy:n toiminta

Arviointikeskus on tuottajajärjestöjen omistama

konsulttiyhtiö, jonka tarkoituksena on tarjota mm. viljelijöille

laadukkaita ja korkeatasoisia asiantuntijapalveluita

kiinteistö- ja ympäristöoikeudellisissa asioissa sekä

kiinteistöjen arvonmäärityksissä. Yhtiö on perustettu

vuonna 1962 ja sillä on toimistot Helsingin lisäksi Turussa,

Seinäjoella, Oulussa ja Kouvolassa.

Koko maan alueella Arviointikeskus toimi vuonna

2007 asiamiehenä 49 tie- ja lunastustoimituksessa yhteensä

302 päämiehen osalta.

Arviointikeskuksen kiinteistöarvioijat laativat tila- ja

kiinteistöarvioita kauppa- ja sopimusneuvotteluja, velkajärjestelyjä,

vakuustarkoituksia, perinnönjakoja ym.

varten eri puolilla maata olevista kohteista 218 kappaletta

172 tilaajalle.

Yhtiön lakimiehet laativat valituksia eri oikeusasteisiin

ja toimivat maanomistajien asiamiehinä mm. oikeudenkäynneissä

yhteensä 132 jutussa, jotka koskivat

336 päämiestä. Lisäksi annettiin runsaasti kiinteistö- ja

ympäristöoikeuden alaan liittyvää lainopillista neuvontaa.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 0,89 miljoonaa

euroa.

Arviointikeskus antaa palveluistaan alennusta

MTK:n ja SLC:n jäsenille. Alennus on suuruudeltaan 10

% ja se koskee yhtiön laskutusperusteisia palveluita.

Vuonna 2007 alennusta annettiin noin 10.000 euroa.

Arviointikeskus Oy:n toimitusjohtajana toimii OTK

Aulikki Kiviranta. Hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä

ja 3 varajäsentä. Puheenjohtajana toimii maanviljelijä

Jorma Laurila.

Arviointikeskuksen Turun alueen toimipistettä hoitaa

diplomi-insinööri Ralf Rehnberg.

Toimipiste sijaitsee MTK Varsinais-Suomen toimiston

yhteydessä Raisiossa.

Toiminta Varsinais-Suomessa vuonna 2007 painottui

pääosin kiinteistöarviointitehtäviin, suojelualuekauppoihin

sekä -rauhoituksiin, maanomistajien avustamiseen

tie- ja lunastustoimituksissa sekä muistutusten

ja valitusten laatimiseen eri oikeusasteisiin.

Arviointikeskuksen Turun toimiston osoite on Peltopohjankatu

2 D, 21280 RAISIO, puhelin 020 7411 068,

faksi 020 4133 589. Internet-kotisivut löytyvät osoitteesta

www.arviointikeskus.fi.

www.arviointikeskus.fi

32


Tilit ja tilinpäätös

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2007 v2007 v2006

TUOTOT

RTV-palkkiot 15251,00 14428,00

MT-asiamiespalkkiot 598,48 506,20

vuosikertomus 3780,00 3805,00

muut tuotot 139831,71 209030,57

YHTEENSÄ 159461,19 227769,77

KULUT

palkat ja palkkiot 214589,50 256050,82

muut henkilösivumenot 60559,60 64104,04

matkakulut 78848,45 79126,02

koulutus ja valistustoiminta 8410,21 13975,83

järjestölliset toimet 36096,76 15979,67

johtokunta, valtuuskunta ja valiok. 6592,49 17236,42

toimistokulut 68332,64 79149,60

jäsenmaksu MTK 210515,00 203549,00

muut jäsenmaksut 353,00 250,00

muut varsinaisen toiminnan kulut 53496,05 91386,12

YHTEENSÄ 737793,70 820807,52

VARSIN. TOIMINN. KULUJÄÄMÄ -578332,51 -593037,75

VARAINHANKINTA

TUOTOT

jäsenmaksut MTY:t 475000,00 461001,00

yhteisömaksut 19747,60 18771,58

Maalaistentalo ja Karjatalouskoulu -35754,27 55978,73

KULUT

kiinteistövero 443,15 405,95

YHTEENSÄ 458550,18 535345,36

SIJOITUSTOIMINTA

Korko- ja osinkotuotot 89564,06 76372,67

vuokratuotot 5966,76 5216,76

satunnaiset tuotot 3669,47 13155,38

YHTEENSÄ 99200,29 94744,81

satunnaiset kulut 0,00 51052,42

saadut avustukset 14000,00 14000,00

TUOTTOJÄÄMÄ -6582,04 0,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6582,04 0,00

34


Tase

VASTAAVAA v2007 v2006

Pitkäaikaiset sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 1063884,58 1064850,82

Muut sijoitukset

Talletukset 1187383,36 1026866,70

Tukirahasto

Vaihto- ja rahoitusomaisuus

Jäsenmaksusaamiset 8743,00 16691,23

Siirtosaamiset 84135,86 115791,95

Muut saamiset 16380,37 6416,90

Rahat ja pankkisaamiset 49406,49 51275,67

VASTAAVAA 2409933,66 2281893,27

VASTATTAVAA

Oma pääoma 792945,69 792945,69

Kuluvan kauden ylijäämä -6582,04 0,00

Sidotut rahastot 1291662,48 1291662,48

Vapaat rahastot 128342,62 128342,62

Vapaaehtoiset varaukset 51052,42 51052,42

Vieras pääoma 89000,00

Siirtovelat 63512,49 17890,06

Tilitettävä alv.

VASTATTAVAA 2409933,66 2281893,27

35


Maataloustuottajayhdistysten

puheenjohtajat ja sihteerit 2008

ALASTARO

Erkki Suvitie

Keihäskoskentie 420

32560 VIRTTAA

puh.02-7669138, 0500-530512

erkki.suviti@pp1.inet.fi

Heidi Koivisto

Niittomiehentie 26

32440 ALASTARO

p. 02-7641279, 050-5336576

heidi.koivisto@seutuposti.fi

ANGELNIEMI

Jouko Willberg

Smedabölentie 85

25650 STRÖMMA

puh. 02-422838, 040-5468418

jouko.willberg@dnainternet.net

Jaakko Virtanen

Pedersåntie 106

25700 KEMIÖ

puh. 02-421850, 040-5439902

seija@virtasentila.net

ASKAINEN-VELKUA

Juha Valtonen

Velkuanmaantie

21195 VELKUA

puh. 02-2525766, 040-7028390

Seppo Lehtonen

Kauppistentie 88

21180 LIVONSAARI

puh. 02-4313729

AURA

Henrik Korpi

Levontie 47

21380 AURA

puh. 02-4860061, 040-5571828

hkorpi@luukku.com

Mikko Sirkiä

Järykseläntie 173

21370 AURA KK

puh. 02-4869005

mikko@sirkia.com

KAKSKERTA

Seppo Muurinen

Monnoistentie 5

20960 TURKU

puh. 02-2587805, 0400-763822

seppo.muurinen@pp1.inet.fi

Rami Koivunen

Raustvuorentie 104

20960 TURKU

puh. 02-2588195

KALANTI-UUSIKAUPUNKI

Jyrki Ankelo

Vehmaantie 1331

23600 KALANTI

puh. 02-875440, 040-7759888

jyrki.ankelo@vapola.fi

Inkeri Penttilä

Kaivolankuja 52

23660 KALANTI

puh. 02-874042, 040-7584123

inkeri.penttila@uusikaupunki.fi

KARINAINEN

Outi Haapanen

Hirvisuontie 316

21800 KYRÖ

P. 040-5546558

outi.haapanen@pp.inet.fi

Hanna Takatalo

Rahkiontie 314

32300 MELLILÄ

puh. 02-4846833, 040-8252025

hanna.takatalo@gmail.com

KARJALA

Matti Karppinen

Karjalankyläntie 8

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4309022, 0500-889544

karppis@dnainternet.net

Satu Haanperä

Karjalantie 1701

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4309733

KIIKALA

KISKO

Kalle Lehtinen

Mansikkaojantie 187

25380 REKIJOKI

puh. 045-1119630

kalle.lehtinen@kiikala.salonseutu.fi

Jukka Huittinen

Purolantie 200

25460 KISKO

puh. 02-7394738, 0500-780714

purolantila@ebaana.net

Jouni Eskola

Rekijoentie 743

25380 REKIJOKI

puh. 02-7287116, 050-5221925

työ 02-7288214, fax 02-7288228

jouni.eskola@kiikala.fi

Kristiina Kymäläinen

Vilikkalantie 981

25110 KRUUSILA

puh. 02-7286130, 050-3504485

sirkan.tila@pp.inet.fi

KODISJOKI

Timo Yli-Karro

Laitilantie 208

27310 KODISJOKI

puh. 02-8251935, 050-3023835

timo.ylikarro@netti.fi

Johanna Lassila-Pärkö

Kotirannantie 36

27310 KODISJOKI

puh. 02-8232252, 044-5522143

johanna.lassila-parko@dnainternet.net

36


KOSKI TL

Heikki Jalli

Jallintie 30

31500 KOSKI TL

puh. 02-4841944, 040-7208239

heikki.jalli@mtt.fi

Hannele Mäkitalo

Kranintie 154

31500 KOSKI TL

p. 02 4841829, 044 3060215

hannele.makitalo@koski.fi

KUSTAVI

Petteri Kulmala

Notholmantie 1

23360 KUSTAVI

puh. 02-8415322, 0400-525229

Launo Valtonen

Riihimaantie 520

23360 KUSTAVI

puh. 02-877930, 0400-539896

launo.valtonen@uusikaupunki.fi

KUUSJOKI

Esa Lindroos

Nummilantie 65

25340 KANUNKI

puh. 040-5232872

esa.lindroos@kolumbus.fi

Sanna Mäki

Eskolantie 26

25320 RAATALA

puh. 02-7345626, 0500-820898

sanna.maki@dnainternet.net

LAITILA

Heikki Meriö

Haukantie 76

23800 LAITILA

puh. 02-852367, 0500-742587

merio@lailanet.fi

Elli Kaila

Sorolantie 223

23800 LAITILA

puh. 02-855261, 040-7371194

mtk-laitila@lailanet.fi

LEMU

Mika Raukunen

Ylistalontie 32

21230 LEMU

puh. 02-4314791, 040-7263901

mika.raukunen@dnainternet.net

Ria Heimo

Nyynäistentie 38

21230 LEMU

puh. 02-4314769, 044-0527527

ria.heimo@dnainternet.net

LIETO

Markku Hyssälä

Nauristie 306

21430 YLISKULMA

puh. 02-4875831, 0500-538388

markku.hyssala@kolumbus.fi

Minna Kauppi

Kurkelantie 181

21420 LIETO

puh. 02-4872522, 040-5894095

minna.kauppi@hakulanpuu.fi

LOIMAAN SEUTU

Pekka Ahokas

Kalliomäentie 38

32200 LOIMAA

puh. 02-7683166 0500-741282

pekka.ahokas@loimaa.fi

Eeva Taneli

Annistentie 117

32210 LOIMAA

puh. 02-7686110, 050-5692312

eevataneli@luukku.com

LOKALAHTI

Taneli Jussila

Mähkärläntie 171

23450 LOKALAHTI

puh. 02-4333716, 0500-745787

taneli.jussila@luukku.com

Minna Länsipaltta

Lokalahdentie 1125

23450 LOKALAHTI

puh. 02-872961, 040-7375202

minna.lansipaltta@luukku.com

MARTTILA

Tuomo Aalto

Salontie 347

21480 PRUNKILA

puh. 02-4845494

Kirsi Mielonen

Loventie 229C

21560 OLLILA

puh. 02-4846566, 044-0744744

cisse69@saunalahti.fi

MASKU

Kari Hujala

Hujalantie 48

21250 MASKU

puh. 02-4327402, 0400-463234

kari.hujala@dnainternet.fi

Aarre Koskinen

Kivimetsäntie 41

21250 MASKU

puh. 02-4327046, 050-5485260

MELLILÄ

Tuomas Lankinen

Myllyojantie 135

32300 MELLILÄ

puh. 040-7386127

tuomask.lankinen@sunpoint.net

Mika Kivistö

Loukkeentie 44

32300 MELLILÄ

puh. 040-5537854

mika.kivisto@pp.inet.fi

MERI-NAANTALI

Riitta Virtanen

Koverintie 127

21160 MERIMASKU

puh. 044-5636095

tieisannointi@dnainternet.net

Juho Angervo

Käköläntie 470

21100 NAANTALI

puh. 02-4359106, 040-5954040

juho.angervo@gmail.com

37


METSÄMAA

Jorma Ristimäki

Ristimäenkulmantie 365

32270 METSÄMAA

puh. 03-4378041, 040-5354663

Mervi Jokinen

Kurkisuontie 141

32270 METSÄMAA

puh. 02-7680076, 0400-742704

mervi.jokinen@pp5.inet.fi

MIETOINEN

Jukka Ristimäki

Kaivattulantie 50

23120 MIETOINEN

puh. 02-4311415, 040-5468159

jukka.ristimaki@dnainternet.net

Tuomo Syrjänen

Heikkiläntie 53

23140 HIETAMÄKI

puh. 02-4311191, 050-5149855

MYNÄMÄKI

Tapani Heikkilä

Lankkistentanhua 43

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4312202, 0500-783709

tapani.heik@elisanet.fi

Petri Puustinen

Villentie 11, 23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4381360, 050-3873352,

02-4393770/työ

petri.puustinen@pp.inet.fi

NOUSIAINEN

Airi Kulmala

Saksalantie 45

21270 NOUSIAINEN

puh. 02-4399290, 0400-755454

airi.kulmala@pp.inet.fi

Juha Saarinen

Härjänsilmäntie 11

21270 NOUSIAINEN

puh. 02-4315223, 040-5516045

harjansilma@kolumbus.fi

ORIPÄÄ

Minna Nenonen

Jaakontie 5

32500 ORIPÄÄ

puh. 050-5394281

m.nenonen@luukku.com

Kari Mikola

Yläneentie 771

32520 LATVA

puh. 050-5605122

PAATTINEN

Tapio Ylitalo

Mäenpääntie 66

21340 TORTINMÄKI

puh. 02-2578211, 0400-822921

tapio.ylitalo@pp3.inet.fi

Pekka Nieminen

Hosiokoskentie 41

21340 TORTINMÄKI

puh. 02-2577110, 0400-777110

pekkabnieminen@gmail.com

PAIMIO

Jaakko Kuusvuori

Marjavuorentie 168

21530 PAIMIO

puh. 0500-525493

jaakko.kuusvuori@tuorla.com

Tatja Vahtivaara

Juossuontie 174

21530 PAIMIO

puh. 050-3032322

tatja.vahtivaara@gmail.com

PARAINEN-NAUVO

Arto Köpilä

Bodnäsintie 260

21600 PARAINEN

puh. 02-4587970, 0400-893629

arto.kopila@mela.fi

Elina Heliander

Rövarnäsintie 584

21630 LIELAX

puh. 02-4588252, 040-5445142

heliander@parnet.fi

PERNIÖ

Urban Silén

Latokartanontie 317

25500 PERNIÖ

puh. 02-7354215, 044-0473734

nasenkartano@luukku.com

Riikka Laakio

Hirvilahdentie 42

25610 YLÖNKYLÄ

puh. 02-7326248, 040-51059478

riikka.laakio@dnainternet.net

PERTTELI

Ari-Pekka Kirjonen

Rekijoentie 194

25370 PERTTELI

puh. 02-7349627, 0400-783895

ari.kirjonen@hotmail.com

Jouko Siivo

Patalantie 168

25370 PERTTELI

puh. 02-7701295, 0440-328392

jouko.siivo@luukku.com

PIIKKIÖ

Janne Yrjövuori

Ylikyläntie 18

21500 PIIKKIÖ

puh. 040-5788130

Jarkko Korsimo

Liedontie 58

21500 PIIKKIÖ

puh. 02-4798917, 050-5269017

jarkko.korsimo@kolumbus.fi

PYHÄRANTA

Mervi Puonti

Kudilankuja 6

23600 KALANTI

puh. 02-8417427, 0400-922816

fax 02-8417428

tapio.puonti@pp.inet.fi

Juha Maikola

Knuutilankuja 31

23950 PYHÄRANTA

puh. 02-8259614, 0400-514623

fax 02-8259614

mycola@koti.luukku.com

38


PÖYTYÄ

Matti Ali-Rontti

Pihlavajärventie 55

21820 KUMILA

puh. 02-4866550, 050-5408730

matti.ali-rontti@pp.inet.fi

Kalle Yli-Jaakkola

Sipiläntie 41

21880 PÖYTYÄ

puh. 044-5757668

kalle.yli-jaakkola@hotmail.com

RAISIO

RUSKO

Erkki Haavisto

Hintsantie 2

21200 RAISIO

puh. 02-4383131, 0500-540032

erkki.haavisto@utu.fi

Niklas Forsberg

Jokelantie 11

21290 RUSKO

puh. 02 4322654, 0444-322654

niklas.forsberg@dnainternet.net

Matti Mustajärvi

Tapiola-ryhmä

PL 118

20101 TURKU

puh. 02-4161200, 0400-225856

matti.mustajarvi@tapiola.fi

Niklas Forsberg

Jokelantie 1

21290 RUSKO

puh. 02-4322654, 0444-322654

nikas.fordberg@dnainternet.net

RYMÄTTYLÄ

SALON SEUTU

SAUVO-KARUNA

Jaakko Lehmuskoski

Ylttistentie 271

21130 POIKKO

puh. 02-2524812, 0400-225123

fax 02-2524812

jaakko.lehmuskoski@pp.inet.fi

Lasse Kara

Lopentie 963

24260 SALO

puh. 044-5551959

lasse.kara@luukku.com

Erik Söderholm

Kärkniementie 59

21570 SAUVO

puh. 02-4701569, 040-5777840

erik.soderholm@karuna.fi

Kari Hämölä

Hämöläntie 39

21130 POIKKO

puh. 02-2522651, 040-7062854

kari.hamola@gmail.com

Sari Rannikko

Valtatie 542

24800 HALIKKO

puh. 02-7368765, 040-5454936

työ 0290412360

sari.rannikko@someronsp.fi

Anne Raunio

Silkkiläntie 191

21570 SAUVO

puh. 02-4731032, 040-7607017

anne.raunio@kolumbus.fi

SOMERNIEMI

SOMERO

Jorma Lemberg

Kultakalliontie 1

31470 SOMERNIEMI

puh. 02-7482874

Jarmo Mäki

Vilukselantie 151

31520 PITKÄJÄRVI

puh. 02-7480778, 0500-471518

Ilkka Säde

Vehkalantie 20

31470 SOMERNIEMI

puh. 02-7482151, 044-0825643

fax 02-7482903

tattari@korvessa.net

Irma Mäkinen

Lähdemaantie 16

31400 SOMERO

puh. 02-7483096, 050-3605577

irmamaki@netti.fi

SUOMUSJÄRVI

Jarmo Villman

Kiskontie 88

25410 SUOMUSJÄRVI

puh. 0400 765304

jarvill@dnainternet.net

Jari Suurpää

Kalatie 190

25410 SUOMUSJÄRVI

puh. 040-5302816

SÄRKISALO

Jukka Aarnio

Norrbyntie 70

25630 SÄRKISALO

puh. 02-7324530, 0400-745382

j.aarnio@dnainternet.fi

Anders Björkqvist

Kuivastontie 581

25500 PERNIÖ

puh. 02-7350780, 0400-533414

bjorkqvist@pp.inet.fi

TAIVASSALO

Ari Heikkilä

Sarsalantie 95

23310 TAIVASSALO

puh. 02-878226, 0400-479925

Juhani Palo

Palontie 41

23310 TAIVASSALO

puh. 02-879851

TARVASJOKI

Ensi Kulta

Riitsuontie 128

21450 TARVASJOKI

puh. 02-4848147, 044-4848147

ekulta@gmail.com

Tomi Saarnivaara

Hämeen Härkätie 848

21450 TARVASJOKI

p. 040-7485532

tomi.saarnivaara@pemamek.com

39


TURUN SEUTU

Seppo Hörkkö

Ylijoentie 142

20460 TURKU

puh. 02-2472210, 044-3530015

seppo.horkko@pp1.inet.fi

Jouko Tuokila

Juhalantie 1

21620 KUUSISTO

puh. 02-2557585, 0400-934754

VAHTO

Tero Mahkonen

Suntionpolku 6 D 13

21310 VAHTO

puh. 044-5838399

tero.mahkonen@hotmail.com

Matti Aaltonen

Vahdontie 417

21310 VAHTO

puh. 02-2576101, 040-5953990

aaltonen.matti@kolumbus.fi

VEHMAA

Elina Heino

Vihtjärventie 385, 23200 VINKKILÄ

puh. 02-4332053, 0400-802600

fax 02-4333353

me.heino@dnainternet.net

Päivi Ahala

Järveläntie 30

23210 VEHMAA

puh. 02-4331053, 0500-594195

ahala@kolumbus.fi

YLÄNE

Rauno Kajander

Niittykulmantie 47

21900 YLÄNE

puh. 02-2567221, 050-5669123

rauno.kajander@suomi24.fi

Nina Pohjanpalo

Kärriläntie 11

21900 YLÄNE

puh. 02-2563600, 050-3518626

nina.pohjanpalo@lieto.fi

Luotettava kaupantekijä

40


Maaseutunuorten kerhojen puheenjohtajat

ja sihteerit 2008

ASKAINEN-

VELKUA

Kimmo Raita

Salavainen

21195 VELKUA

puh. 02-2525728

Pertti Muurinen

Ruohosenmaantie 133

21240 ASKAINEN

puh. 02-4312104, 040-7210820

KOSKI TL

Petteri Urmas

Turuntie 808

31500 KOSKI TL

p.050-3695838

petteri.urmas@koski.fi

Tarja Kurki

Pappilantie 6 B 8

31500 KOSKI TL

p. 040 8293566

tarja_kurki@suomi24.fi

KUUSJOKI

Miikka Martti

Pajuntie 3

25330 KUUSJOKI

puh. 040-5348125

miikka.martti@sgc.fi

Ari-Heikki Riihikankare

Venemestarinkatu 40 b

25240 SALO

puh. 0400-213083

aarixi@gmail.com

LAITILA,

MAASEUTUNUORET

Miikka Rintanen

Karjaretkentie 54

23800 LAITILA

p. 040-5018194

miikka.rintanen@lailanet.fi

Riikka Lahti

Karhinpolku 68

23800 LAITILA

p. 0400-936825

riikka162@hotmail.com

LIETO

Petri Riikonen

Uudenkartanontie 175

21430 YLISKULMA

puh. 02-4875874

Oili Riikonen

Uudenkartanoentie 175

21430 YLISKULMA

puh. 02-4875874

LOIMAAN SEUTU,

nuorten valiokunta

Ville Raikunen

Annistentie 43/79

32200 LOIMAA

puh. 040-5961572

ville.raikunen@dinolift.com

MASKU-

LEMU

Antti Eura

Iso-Heikkiläntie 5

21250 MASKU

puh. 040-5469541

Heikki Ajosenpää

Seurantalontie 8 A 5

21250 MASKU

puh. 0400-953660

heikki.ajosenpaa@dnainternet.net

MIETOINEN

Harri Akkanen

Tavastintie 10

23120 MIETOINEN

puh. 02-4311373, 0400-827697

Veli-Matti Saarinen

Kustavintie 2218

23140 HIETAMÄKI

puh. 02-4311265, 040-5588776

MYNÄMÄKI-

KARJALA

Miia Keskitalo

Vallaistentie 166

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4308219,050-5475562

NOUSIAINEN

Päivi Alho

Laaleistentie 185

21270 NOUSIAINEN

puh. 02-4315291

Juha Saarinen

Härjänsilmäntie 11

21270 NOUSIAINEN

puh. 040-5516045

harjansilma@kolumbus.fi

PAATTINEN

Jaakko Suominen

Perttelmäentie 1

21340 TORTINMÄKI

puh. 02-2578222, 041-4433565

pirkkojajaakko@venna.fi

Marja Alitalo

Paattistentie 936

21330 PAATTINEN

puh. 02-2570015, 050-5650015

41


PEIMARIN NUORET TUOTTAJAT

Kari Lehto

Fuilantie 209-2

21510 HEVONPÄÄ

kari.lehto@elisanet.fi

Tatja Vahtivaara

Juossuontie 174

21530 PAIMIO

puh. 050-3032322

tatja.vahtivaara@gmail.com

RAISIO-

NAANTALI

Olli Aakula

Rantatie 39

21200 RAISIO

puh. 02-4383028

Jari Tammento

Rantaruonankatu 7 B 2

21100 NAANTALI

puh. 02-4351330

SALON SEUTU

Tiina Axelsson

Kemiöntie 50

25230 ANGELNIEMI

puh. 0400-520171

harri.axelsson@pp1.inet.fi

SOMERO-

SOMERNIEMI

Heikki Tuominen

Kaurankedonmäki 17

31520 PITKÄJÄRVI

puh. 02-7481065, 041-4604172

heikki.tuominen@somero.salonseutu.fi

Janne Tuomisto

Oksasenkatu 3 B C 45

00100 HELSINKI

puh. 050-3032448

janne.tuomisto@helsinki.fi

TARVASJOKI

Mika Tapani

Rasuntie 32

21450 TARVASJOKI

puh. 02-4847242, 0500-827242

Päivi Marjomaa

Lakiasuontie 145

21450 TARVASJOKI

puh. 02-4848651

VEHMAA

vehmaanmaaseutunuoret@luukku.com

Maarit Eerola

Mynämäentie 196

23200 VINKKILÄ

puh. 040-5807127

maarit.eerola@luukku.com

Pirjo Aaltonen

Vihtjärventie 598

23200 VINKKILÄ

puh. 040-7512900

pirjo.aaltonen1@luukku.com

42


Maataloustuottajayhdistysten

sosiaalivastaavat 2008

ALASTARO

Iina Saarikallio

Oripääntie 81

32440 Alastaro

puh. 02-7641649

KUSTAVI

Launo Valtonen

Riihimaantie 520

23360 KUSTAVI

puh. 02-877930, 0400-539896

launo.valtonen@uusikaupunki.fi

ANGELNIEMI

Jaakko Virtanen

Pedersåntie 106

25700 KEMIÖ

puh. 02-421850, 040-5439902

seija@virtasentila.net

KUUSJOKI

Hannele Nummiluikki

Pappilantie 452

25330 KUUSJOKI

puh. 02-7344914

ASKAINEN-

VELKUA

Jarmo Koskelainen

Askaistentie 887

21240 ASKAINEN

puh. 02-4312599, 040-5487959

LAITILA

Raija Vähätalo

Kiveistentie 285

23800 LAITILA

puh. 02-852427, 040-5425427

tuomo.vahatalo@lailanet.fi

AURA

Matti Antikainen

Turuntie 170 as. 1

21380 AURA

puh. 02-4860624

LEMU

Marina Oristo

Nyynäistentie 53

21230 LEMU

puh. 02-4314775

KALANTI-

UUSIKAUPUNKI

Tuovi Pietilä

Vahteruksenraitti 144

23660 KALANTI as.

puh. 02-875646, 040-7422999

tuovi.pietila@uusikaupunki.fi

LIETO

Oili Lempiäinen

Kilpijoentie 89

21430 YLISKULMA

puh. 02-4875707

KARINAINEN

Outi Haapanen

Hirvisuontie 316

21800 KYRÖ

puh. 02-4863402

outi.haapanen@elisanet.fi

LOIMAAN

SEUTU

Anne Rantanen

Vääräkorventie 112

32200 LOIMAA

puh. 02-7685159

KARJALA

Marianne Arvela

Katinhännäntie 7

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4309659

LOKALAHTI

Henna-Maija Vesola

Rauttistentie 32

23450 LOKALAHTI

puh. 02-871450, 040-5133455

hevesol@uusikaupunki.fi

KIIKALA

Riitta Manni

Porvarinpolku 11

25390 KIIKALA

puh. 02-7387197

MARTTILA

Jari Auramo

Salontie 432 B

21480 PRUNKILA

puh. 02-4846213

KISKO

Jaana Suutari

Kärkeläntie 258-3

25470 KISKO

puh. 044-5909486

aki.suutari@dnainternet.net

MASKU

Seija Kairinen

Kairistentie 77

21250 MASKU

puh. 02-4356547

KODISJOKI

Hanna Vehanen

Laitilantie 231

27310 KODISJOKI

puh. 02-8232244

MELLILÄ

Marja-Riitta Nummela

Kissanmikontie 111

32300 MELLILÄ

puh. 02-7671061

KOSKI TL

Aku-Pekka Väinölä

Koskentie 669

31500 KOSKI TL

puh. 02-4842808, 044-5478604

vainolantila@gmail.com

METSÄMAA

Ristimäki Paula

Ristimäenkulmantie 365

32270 METSÄMAA

puh. 03-4378041

43


MIETOINEN

Marja Kuusisto

Tiirolantie 23

23120 MIETOINEN

puh. 02-4311897

RUSKO

Kirsi Mattila

Liukolantie 124

21290 RUSKO

puh. 02-4322617

MYNÄMÄKI

Juha Aalto

Peräniityntie 114

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4303002, 050-5220755

juha-aalto@dnainternet.net

RYMÄTTYLÄ

Mika Törne

Kivikodantie 11

21130 POIKKO

puh. 02-2522628, 0400-774351

NOUSIAINEN

Pirjo Kaartinen-Kirvelä

Fatiojantie 27

21270 NOUSIAINEN

puh. 02 4317025, 040 7371245

pirjo.kaartinen-kirvela@luukku.com

SALON SEUTU

Hannu Junnila

Onnenperäntie 332

25260 VASKIO

puh. 02-7285488

ORIPÄÄ

Arja Mäkilä

Polvarintie 84

32500 ORIPÄÄ

puh. 02-7667144

SAUVO-

KARUNA

Erik Söderholm

Kärkniementie 59

21570 SAUVO

puh. 02-4701569, 040-5777840

erik.soderholm@karuna.fi

PAATTINEN

Pirkko Suominen

Perttelmäentie 1

21340 TORTINMÄKI

puh. 02-2578222, 041-5047866

pirkkojajaakko@venna.fi

SOMERNIEMI

Anitta Friberg

Lintulantie 188

31470 SOMERNIEMI

puh. 02-7482635

PAIMIO

Terhi Leino

Tomerontie 135

21530 PAIMO

puh. 02-4706030

SOMERO

Mirja Rouhiainen

Kurintie 83

31530 PYÖLI

puh. 02-7484691, 040-7214234

mirja.rouhiainen@

somero.salonseutu.fi

PARAINEN-

NAUVO

Arto Köpilä

Bodnäsintie 260

21600 PARAINEN

puh. 02-4587970, 0400-893629

arto.kopila@mela.fi

SUOMUSJÄRVI

Terttu Mielikäinen

Viitamäentie 34

25410 SUOMUSJÄRVI

puh. 02-7381366, 0400-826881

PERNIÖ

Riikka Laakio

Hirvilahdentie 42

25610 YLÖNKYLÄ

puh. 02-7326248, 040-5105947

riikka.laakio@dnainternet.net

SÄRKISALO

Marja Saari

Seppämäentie 31

25610 YLÖNKYLÄ

puh. 02-7322159, 050-5177759

sumppu@ebaaana.fi

PIIKKIÖ

Aila Lenkkeri

Liedontie 53

21500 PIIKKIÖ

puh. 02-4798957

TAIVASSALO

Liisa Salminen

Kaustiontie 123

23310 TAIVASSALO

puh. 02-879174

PYHÄRANTA

Riitta Impilä

Ylikyläntie 123

23950 PYHÄRANTA

puh. 02-8259672

TARVASJOKI

Matti Mäkitalo

Kodantie 26

21450 TARVASJOKI

puh. 02-4848925, 044-3333340

PÖYTYÄ

Jaana Torikka

Niittykulmantie 59

21800 KYRÖ

puh. 02-4862307, 040-5379964

TURUN SEUTU

Kirsti Harittu

Nurkkalankatu 10

20760 PIISPANRISTI

puh. 02-2427660

RAISIO

Matti Mustajärvi

Tapiola-ryhmä

PL 118

20101 Turku

puh. 02-4161200, 0400-225856

matti.mustajarvi@tapiola.fi

VAHTO

Nina Lampola

Järvijoentie 287

21340 TORTINMÄKI

puh. 02-2577189

44


VEHMAA

Hanna Simola

Simolantie 145

23210 VEHMAA

puh. 02-4331078, 0400-959434

hanna.simola@pp.inet.fi

YLÄNE

Nina Pohjanpalo

Kärriläntie 11

21900 YLÄNE

puh. 02-2563600, 050-3150320

nina.pohjanpalo@lieto.fi

45


Maataloustuottajayhdistysten

ympäristövastaavat 2o08

ALASTARO

Juhani Hakamäki

Vännilän Välitie 34

32440 ALASTARO

puh. 02-7641733,

0400-467225

KUUSJOKI

Matti Murto

Heinäsuontie 1203

25320 RAATALA

puh. 02-7345678, 0500-883118

matti.murto@culticon.fi

ASKAINEN-

VELKUA

Jouni Kalleinen

Karvatintie 74

21240 ASKAINEN

puh. 02-4312033

LAITILA

Hanna Vuola

Kauppilantie 16

23800 LAITILA

puh. 02-855684, 050-9177000

hanna.vuola@eduskunta.fi

Lasse Valtonen

Velkuanmaantie

21195 VELKUA

puh. 02-2525842

LIETO

Jouni Vähätalo

Ylimarttilantie 22

21360 LIETO AS.

puh. 02-4876069

jouni.vahatalo1@luukku.com

AURA

Toive Tammi

Tammentie 259

21370 AURA KK

puh. 02-4869056

tammentila@elisanet.fi

LOIMAAN

SEUTU

Jukka Äijälä

Äijäläntie 111

32200 LOIMAA

puh. 02-7622073, 0400-743445

fax. 02-7622073

KALANTI-

UUSIKAUPUNKI

Pekka Heikkilä

Pistilänkuja 66

23600 KALANTI

puh. 02-875446, 050-63778

Esa Hännikäinen

Aura-Pirkkatie 882

32200 LOIMAA

puh. 02-7622973

KARINAINEN

Veikko Pitkänen

Maarianmaantie 13

32300 MELLILÄ

puh. 02-4846890, 040-5530235

LOKALAHTI

Esko Ketola

Taivassalontie 565

23450 LOKALAHTI

puh. 02-872533, 050-5546802

KARJALA

Voitto Kulmala

Suutilankorventie 10

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4309643

MARTTILA

Viljo Talola

Härkätie 1593

21560 OLLILA

puh. 02-4846619

KIIKALA

Pekka Yliharmi

Korkkakalliontie 100 A

25380 REKIJOKI

puh. 02-7287510

MASKU

Rauno Aulio

Seurantalontie 6 A 17

21250 MASKU

puh. 02-4329515

KODISJOKI

Kari Suotunen

Rölläntie 1

27310 KODISJOKI

puh. 02-8234954

MELLILÄ

Veli-Matti Raitala

Tuohimaantie 20

32300 MELLILLÄ

puh. 02-7671159

KOSKI TL

Marja Mattila

Sorvastontie 652

31500 KOSKI TL

puh. 4842926, 0440-578785

marja.a.mattila@gmail.com

MIETOINEN

Sanna Arvela

Rauvolantie 41

21270 NOUSIAINEN

puh. 02-4371179, 040-5663221

sanna.arvela@luukku.com

KUSTAVI

Maritta Jalonen

Viliskerintie 27

23360 KUSTAVI

MYNÄMÄKI

Tapani Heikkilä

Lankkistentanhua 43

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02 4312202, 0500-783709

tapani.heik@elisanet.fi

46


NOUSIAINEN

Antti Airikki

Paistanojantie 501

21270 NOUSIAINEN

puh. 02-4318920, 0400-577998

antti.airikki@dnainternet.net

RYMÄTTYLÄ

Heikki Vainio

Rööläntie 102

21140 RYMÄTTYLÄ

puh. 02-2521405, 0500-821352

ORIPÄÄ

Jarmo Mäntyharju

Peräsuontie 293

32500 ORIPÄÄ

puh. 02-7661430, 0500-325470

jarmo.mantyharju@mtk.fi

SALON SEUTU

Reima Suojanen

Kankareenjärventie 64

25240 SALO

puh. 02-7283496

PAATTINEN

Pekka Nieminen

Hosiokoskentie 41

21340 TORTINMÄKI

puh. 02-2577110, 0400-777110

pekkabnieminen@gmail.com

SAUVO-KARUNA

Jouni Suominen

Ruonantie 468, 21570 SAUVO

puh. ja fax 02-471129,

050-3489888

jouni.suominen@elisanet.fi

PAIMIO

Eero Ekman

Kevolantie 340

21530 PAIMIO

puh. 02-4703338, 050-60621

SOMERNIEMI

Hannu Timperi

Vesanojantie 62

31470 SOMERNIEMI

puh. 02-7482882

PARAINEN-

NAUVO

Ann-Helen Saarinen

Simonby

21650 LILLANDET

puh. 02-54100

SOMERO

Totti Nuoritalo

Turuntie 1391

31520 PITKÄJÄRVI

puh. 02-7481190, 0400-321314

tottim@saunalahti.fi

PERNIÖ

Kari Mynttinen

Tammisaarentie 840

25520 PERNIÖ

puh. 02-7357379, 0400-535152

SUOMUSJÄRVI

Kari Linden

Rasilantie 33

25410 SUOMUSJÄRVI

puh. 02-7381157, 0400-885237

PERTTELI

Kari Sarkki

Toukolantie 67

25370 PERTTELI

puh. 02-7284134, 040-5894134

SÄRKISALO

Lotta Lausti

Kaukassalontie 21

25630 SÄRKISALO

puh. 050-5416976

lotu@gmail.com

PIIKKIÖ

Antti Mattila

Tupatie 7

21500 PIIKKIÖ

puh. 02-895079

TAIVASSALO

Mika Ranta

Uudenkaupungintie 731

23310 TAIVASSALO

puh. 02-879164, 040-5819164

PYHÄRANTA

Juha Maikola

Knuutilankuja 31

23950 PYHÄRANTA

puh. 02-8259614, 0400-514623

fax 02-8259614

mycola@koti.luukku.com

TARVASJOKI

Laaksonen Timo

Paappalantie 83

21420 YLISKULMA

puh. 02-4875858, 050-5540858

PÖYTYÄ

Erkki Toivonen

Hirsiojantie 76

2190 HAVERI

puh. 050-3577300

toivonen.erkki@netti.fi

TURUN SEUTU

Kalle Sipilä

Kalloistenkatu 7

20540 TURKU

puh. 02-2371883

RAISIO

Erkki Haavisto

Hintsantie 2

21200 RAISIO

puh. 02-4383131,

0500-5420032

erkki.haavisto@utu.fi

TURUN SEUTU

Timo Hollmén

Sipintie 30

21620 KUUSISTO

puh. 02-2557307

RUSKO

Jorma Sipponen

Vehmaantie 151

21290 RUSKO

puh. 02-4322735, 044-4322735

jorma.sipponen@

dnainternet.net

VAHTO

Päivö Kasula

Vahdontie 103

21310 VAHTO

puh. 02-2576356, 040-5210856

paivo.kasula@pp1.inet.fi

47


VEHMAA

YLÄNE

Luotonen Jussi-Pekka

Mynämäentie 217

23200 VINKKILÄ

puh. 02-4333339, 050-3373437

j-p.luotonen@dnainternet.net

Elina Mäki-Laurila

Kolmihaarantie 41

21930 UUSIKARTANO

puh. 050-3040808

elina.maki-laurila@broilertalo.fi

Sähköä ilmassa!

Melan asiointipalvelut uudistuivat

Sinivalko 105 x 148 mv.FH11 Thu Feb 28 16:56:00 2008 Page 1
Nyt voit verkkopankkitunnuksillasi

• tarkistaa, onko vakuutusturvasi

ajan tasalla

• laskea, miten MYEL-työtulo

vaikuttaa korvauksiin

• seurata hakemustesi

käsittelyvaiheita

• tulostaa erilaisia todistuksia

• muuttaa tietojasi.

Asiakaspalvelua kellon ympäri.

Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

Helppoa, turvallista ja kätevää.

Tervetuloa! www.mela.fi


48


Maataloustuottajayhdistysten

YRITTÄJÄVASTAAVAT 2o08

ALASTARO

Juha Nepponen

Lauroistentie 225

32440 ALASTARO

puh. 02-7648015, 0500-741336

LIETO

Petri Riikonen

Uudenkartanontie 175

21420 YLISKULMA

puh. 02-4875874

ASKAINEN-

VELKUA

Lasse E. Saarinen

Hevonpääntie 17

21180 LIVONSAARI

puh. 02-4313709, 040-5029998

perla@univalkama.com

LOIMAAN SEUTU

Kalle Vanha-Perttula

Karsattilantie 66

32210 LOIMAA KK

puh. 02-7628161, 0500-741386

kalle.vanhaperttula@pp.inet.fi

AURA

Jarmo Kipinoinen

Järvenojantie 462

21370 AURA kk

puh. 02-4876963, 050-5123263

jarmo.kipinoinen@sunpoint.net

LOKALAHTI

Elina Österman

Mähkärläntie 175

23450 LOKALAHTI

puh. 02-4333795, 0400-619541

KALANTI-UKI

Tarja Nummi

Pyrriläntie 72

23600 KALANTI

puh. 02-8417538, 040-0221005

tanummi@uusikaupunki.fi

MASKU

Aarre Koskinen

Kivimetsäntie 41

21250 MASKU

puh. 02-432 7046, 050-5485260

KIIKALA

Riitta Koivisto

Koivistontie 213

25380 REKIJOKI

puh. 02-7287102

riitta.koivisto@teamkoivisto.fi

MELLILÄ

Kuusela Kalevi

Uudentalontie 31 A

32300 MELLILÄ

puh. 02-767 1878, 0400-114470

KISKO

Tero Mikkola

Toijantie 15

25460 KISKO

puh. 02-7391314, 040-5502882

anne.mikkola@ebaana.net

MYNÄMÄKI-

MIETOINEN-

KARJALA

Aarne Lehtonen

Neuvoistentie 113

23100 MYNÄMÄKI

puh. 040-5171185

aarne.lehtonen@

students.turkuamk.fi

KOSKI TL

Martti Mäkitalo

Kranintie 154

31500 KOSKI TL

puh. 02-4841829, 044-5224182

hannele.makitalo@koski.fi

NOUSIAINEN

Matti Anttila

Rantalantie 51

21270 NOUSIAINEN

puh. 02-4315567, 040-7698082

satu.anttila( at )nisupaakarit.fi

Kustavi

Petteri Kulmala

Notholmantie 1

23360 KUSTAVI

puh. 02-8415322, 0400-525229

PAIMIO

Eero Ekman

Kevolantie 340

21530 PAIMIO

puh. 02-4703338, 050-60621

KUUSJOKI

Anna-Leena Yli-Jama

Raatalantie 258

25320 RAATALA

puh. 02-7345501, 044-7345500

anna-leena.yli-jama@

kuusjoki.salonseutu.fi

PERNIÖ

Jaana Järvelä

Lemuntie 276

25500 Perniö

puh. 02-7350223, 040-7679456

palopyoli@hotmail.com

LAITILA

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen

Palttilantie 191

23800 LAITILA

p. 02-856966, 050-5477756

hannele.makiettala@lailanet.fi

PERTTELI

Olli Viima

Tattulantie 82

25360 PERTTELI

puh. 02-7346221, 0500-534902

olli.viima@ebaana.net

Lemu

Tapio Vallunen

Miiaistentie 159

21230 LEMU

puh. 02-4314959

PIIKKIÖ

Markku Kavalto

Kavaltontie 11

21500 PIIKKIÖ

puh. 02-4795678, 050-3049700

fax. 02-4795054

49


PYHÄRANTA

Pasi Vuola

Kodisjoentie 425

27320 IHODE

puh. 02-8236358, 0400-834094

SÄRKISALO

Stefan Troberg

Särkisalontie 1260

25640 FÖRBY

puh. 0400-821290

srtoberg@gmail.com

PÖYTYÄ

Marja Lahti

Tuohiarontie 165

21880 PÖYTYÄ

puh. 02-4867113, 040-5332817

fax. 02-4867515

marjajajuha.lahti@pp.inet.fi

TAIVASSALO

Anneli Salminen

Helsingintie 733

23310 TAIVASSALO

puh. 02-879458, 040-5092509

taasalm@suomi24.fi

RAISIO

Matti Mustajärvi

Tapiola-ryhmä

PL 118

20101 TURKU

puh. 02-4161200, 0400-225856

matti.mustajarvi@tapiola.fi

TARVASJOKI

Ari Aaltonen

Kodantie 56

21450 TARVASJOKI

puh. 02-4847110, 0400-647110

ari.aaltonen@aalteko.fi

RUSKO

Pekka Heininen

Inkistentie 88

21290 RUSKO

puh. 02-4321385

pekka.heininen@

varsinaisbitumi.fi

VAHTO

Mauri Laine

Vähäsilvolantie 45

21310 VAHTO

puh. 02-2576304, 0400-823150

mauri.laine@pp2.inet.fi

RYMÄTTYLÄ

Kari Hämölä

Hämöläntie 39

21130 POIKKO

puh. 02-2522651, 040-7062854

kari.hamola@gmail.com

VEHMAA

Kaisa Virtala

Krapintie 16

23200 VINKKILÄ

puh. 02-4331477, työ

050-3488915

kaisa.virtala@icenet.fi

SALON SEUTU

Janne Lehmussaari

Villiläntie 276

24130 SALO

puh. 02-7369368, 0400-531243

janne.lehmussaari@saunalahti.fi

YLÄNE

Riikka Peippo

Haapaniementie 16

21900 YLÄNE

puh. 050-3871125

riikka.peippo@pp.inet.fi

SOMERO

Janne Tolvi

Kolatuntie 67

31520 PITKÄJÄRVI

puh. 02-7481140, 050-5216673

janne.tolvi@vuohijuustola.com

Q

Juuremme ovat syvällä mullassa

Lähivakuutus on johtava maa- ja metsätalouden vakuuttaja Suomessa.

Syykin on selvä. Kun on juuret maa seudulla, ymmärtää jo puolesta

sanasta, mistä maa- ja metsätalousyrittämisessä on kyse. Ota yhteyttä,

juodaan kuppi kahvia ja rupatellaan.

www.lahivakuutus.fi

50


51


SUORAKYLVÖPÄI-

VÄ 12.6.2008

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto

Loimaan ammatti- ja aikuisopiston koulutilalla järjestetään

ammattitapahtuma, jonka pääteemana on suorakylvö.

Tapahtumassa ovat mukana maatalouden kone- ja tuotetoimittajat,

tuottajajärjestö sekä maatalous- ja ympäristöhallinnon

edustajia.

Suorakylvöpäivä järjestetään Koneviestin suorakylvökoelohkon

ympäristössä, jolloin on hyvä mahdollisuus

tutustua keväällä 2008 kylvettyihin suorakylvöruutuihin ja

vuosien 2006 ja 2007 koetuloksiin. Tapahtumassa esitellään

myös kevytmuokkainten toimintaa kevätmuokkauksessa.

Tapahtumassa ovat mukana 11 eri merkkistä Suomessa

markkinoilla olevaa suorakylvökonetta.

Tapahtumaan on vapaa pääsy!

Tervetuloa!

Tapahtuman järjestävät

w w w . l o i k k y . f i

Tuomas Levomäki ja Erkki Mäkelä yhteistyössä

Loimaan ammatti- ja aikuisopiston maatalousalan kanssa

w w w . k o u l u t i l a . f i

Suomen kolmanneksi

luetuin päivälehti

Levikki 83 960 (LT/07)

Lukijamäärä 315 000 (KMT s06/k07)

Maaseudun Tulevaisuus on nykyaikaisen maaseudun yrittäjän ykköslehti.

Ainoana 3 kertaa viikossa ilmestyvänä ammattilehtenä vain Maaseudun Tulevaisuus

tarjoaa käyttöösi tuoreimman tiedon. Älä jätä hyvää tilaisuutta hyödyntämättä. Tilaa heti.

KESTOTILAAJAN ETU!

TÄYDELLINEN SÄÄPALVELU

VELOITUKSETTA

Maaseudun Tulevaisuuden internet sääpalvelu

tarjoaa veloituksetta vain kestotilaajalle täyden

palvelun. Pääset seuraamaan mm. säätutkaanimaatiota

ja ennustetta sadealueiden liikkeistä.

Edun arvo on 70 e/v. Kestotilaajana voit myös

lukea Maaseudun Tulevaisuuden näköislehteä

edulliseen kestotilaajahintaan.

www.maaseuduntulevaisuus.fi

Lisäksi saat myös kerran kuukaudessa Maaseudun

Tulevaisuuden uuden kuukausiliitteen KANTRIN.

Elämää ja asioita hieman rennommalla otteella.

Tilaa heti! Soita 020 413 2277 tai tilaa netistä

www.maaseuduntulevaisuus.fi

52


Valitse maa- ja metsätalouden

rahoituksen pankkikumppaniksi

Mietoisten Säästöpankki

Tervetuloa keskustelemaan !

MIETOINEN

LAUTTANPÄÄ

Kirkkotie 111 Pyhäntie 18

23120 MIETOINEN 23140 HIETAMÄKI

Puh. (02) 4311 155 Puh. (02) 4310 966

FAx (02) 4310 565 Fax (02) 4310 859

MYNÄMÄKI

MASKU

Keskustie 16 Maskuntie 226

23100 MYNÄMÄKI 21250 MASKU

Puh. (02) 4306 600 Puh. (02 4365 120

Fax (02) 4306 666 Fax (02) 4365100

53


Maataloustuottajain varsinais-suomen liiton

alueen yhdistykset 31.12.2007

alle 3 ha

3-5 ha

5-10 ha

10-15 ha

15-25 ha

25-50 ha

yli 50 ha

Viljelmänhaltijoita

yhteensä

Jäseniä kaikkiaan

2006

Lisäys tai vähennys

jäsentä v:sta 2006

Jäseniä kaikkiaan

2007

Alastaro 34 3 11 15 31 50 72 216 482 -27 455

Angelniemi 7 3 1 4 16 11 42 77 -2 75

Askainen-Velkua 18 3 9 8 12 16 8 74 178 -7 171

Aura 11 4 4 9 17 17 23 85 196 -2 198

Kakskerta 4 1 7 1 2 3 18 54 0 54

Kalanti-U:ki 49 22 28 33 46 52 31 261 544 -6 538

Karinainen 12 1 10 15 22 30 17 107 270 -14 256

Karjala 16 1 4 5 24 21 8 79 225 -3 222

Kiikala 40 10 15 15 28 49 35 192 378 -5 371

Kisko 12 5 23 16 27 26 17 126 294 -10 284

Kodisjoki 12 2 3 4 4 11 3 39 109 5 114

Koski Tl 32 6 18 27 43 78 52 256 553 -12 541

Kustavi 8 3 10 2 11 12 5 51 94 0 94

Kuusjoki 13 3 5 10 19 39 38 127 271 -2 269

Laitila 44 20 29 26 57 72 54 302 777 8 785

Lemu 12 1 4 7 7 15 6 52 130 0 130

Lieto 30 6 11 12 31 46 35 171 355 -9 346

Loimaan Seutu 58 11 20 40 77 98 105 409 963 -45 918

Lokalahti 13 5 11 6 6 20 12 73 207 -6 201

Marttila 18 2 13 17 21 55 53 179 403 -27 376

Masku 23 4 3 6 12 19 17 84 214 -5 209

Mellilä 17 2 5 9 15 22 31 101 257 -22 235

Meri-Naantali 10 2 6 5 18 14 8 63 150 -4 146

Metsämaa 8 3 7 8 20 20 15 81 188 -3 185

Mietoinen 13 3 3 4 20 35 13 91 250 -4 246

Mynämäki 33 5 19 17 44 55 27 200 508 -15 493

Nousiainen 31 2 7 18 26 41 41 166 466 -7 459

Oripää 16 1 12 15 27 27 18 116 267 -4 263

Paattinen 13 1 6 10 14 9 15 68 175 -7 168

Paimio 27 8 19 19 31 55 48 207 461 -2 459

Parainen-Nauvo 8 4 5 10 8 4 39 88 -3 85

Perniö 27 6 14 13 17 47 71 195 454 -5 449

Pertteli 20 14 14 31 36 39 154 322 -11 311

Piikkiö 5 1 11 9 15 13 5 59 106 0 106

Pyhäranta 16 2 7 7 10 11 11 64 179 -11 168

Pöytyä 29 9 26 20 46 69 61 260 662 -18 644

Raisio 13 1 1 2 1 3 4 25 104 -2 102

Rusko 16 1 1 5 7 5 21 56 144 0 144

Rymättylä 35 9 10 17 27 22 6 126 383 -4 379

Salon seutu 33 77 22 40 45 73 74 294 798 -23 775

Sauvo-Karuna 46 4 13 10 21 53 40 187 407 -5 402

Somerniemi 12 8 14 13 19 22 9 97 267 -6 261

Somero 31 5 21 40 55 127 85 364 909 1 910

Suomusjärvi 7 13 9 16 20 6 71 158 -7 151

Särkisalo 12 2 1 3 7 8 33 109 0 109

Taivassalo 16 4 6 10 13 29 18 96 220 -4 216

Tarvasjoki 20 2 7 6 20 25 26 106 314 -18 296

Turun Seutu 14 2 15 7 9 14 9 70 149 0 149

Vahto 15 2 5 6 7 25 10 70 177 4 181

Vehmaa 30 3 12 4 27 44 39 159 396 1 397

Yläne 14 5 21 30 38 27 19 154 386 -15 371

Liitto yhteensä 1053 281 564 648 1151 1702 1386 6715 16228 -363 15867

54


MTK-VARSINAIS-SUOMEN JOHTOKUNTA 2008

Nimi / Paikka- Ero- Koti- Puhelin / GSM /

sähköpostiosoite kunta vuorossa osoite Fax

Pj. Halkilahti, Jaakko Salo 2009 Inkereentie 452 puh. 02-7365612, 0400-745267

jaakko.halkilahti@mtk.fi 24280 SALO fax 02-7365758

Vpj. Kolkkala, Simo Mellilä 2010 Kirkkotie 500 puh. 02-7671803, 050-5275952

simo.kolkkala@pp.inet.fi

32300 MELLILÄ

Heikkilä, Tapani Mynämäki 2010 Lankkistentanhua 43 puh. 02-4312202, 0500-783709

tapani.heik@elisanet.fi 23100 MYNÄMÄKI fax 02-4384666

Kaunisto, Timo Laitila 2009 Haukantie 228 puh. 02-855918, 044-5161018

tuulihaukka@lailanet.fi

23800 LAITILA

Kirjonen Ari-Pekka Pertteli 2010 Rekijoentie 194 puh. 02-7349627, 0400-783895

ari.kirjonen@hotmail.com

25370PERTTELI

Pohjanpalo Nina Yläne 2008 Kärriläntie 11 puh. 022563600, 050-3518626

nina.pohjanpalo@lieto.fi

21900 YLÄNE

Silén, Urban Perniö 2008 Latokartanontie 317 puh. 02-7354215, 044-0473734

nasenkartano@luukku.fi 25500 PERNIÖ fax 02-7354104

Suominen, Jaakko Paattinen 2008 Perttelmäentie 1 puh. 02-2578222, 041-4433565

pirkkojajaakko@venna.fi

21340 TORTINMÄKI

Suominen Jouni Sauvo 2010 Ruonantie 468 puh./fax 02-471129, 050-3489888

jouni.suominen@elisanet.fi

21570 SAUVO

Taneli Eeva Loimaa 2009 Annistentie 117 puh. 02-7686110, 050-5692312

eevataneli@luukku.com

32210 LOIMAA

Vesola, Henna-Maija Lokalahti 2008 Rauttistentie 32 puh. 02-871450, 040-5133455

hevesol@uusikaupunki.fi

23450 LOKALAHTI

Vähä-Piikkiö, Kalle Rusko 2009 Haanpellontie 29 puh. 02-4322438, 0400-928744

kalle.vaha-piikkio@netti.fi

21290 RUSKO

EDUSTAJAT MTK:N VALTUUSKUNNASSA

MTK-Varsinais-Suomen puheenjohtaja

Halkilahti, Jaakko Salo Inkereentie 452 puh. 02-7365612, 0400-745267

jaakko.halkilahti@mtk.fi 24280 SALO fax 02-7365758

Airikki Antti Nousiainen 2008 Paistanojantie 501 puh. 02-4318920, 0400-577998

antti.airikki@dnainternet.net

21270 NOUSIAINEN

Mäki-Ettala-Mustonen

Hannele Laitila 2008 Palttilantie 191 puh. 02-856966, 050-5477756

hannele.makiettala@lailanet.net

23800 LAITILA

Selinheimo, Rauli Loimaa 2009 Sieppalantie 92 puh. 02-7622090, 0400-329556

rauliselinheimo@jippii.fi 32200 LOIMAA fax 02-7622090

MTK:N JOHTOKUNNASSA

MTK:n 3. puheenjohtaja

Esko Suomala, Kiukainen Lukkarintie 12 puh. 020 413 2348, 040-770 0508

esko.suomala@mtk.fi

27400 KIUKAINEN


ETU VAKUU-

TUKSISTA JOPA

15 % + 10%.

More magazines by this user
Similar magazines