14.02.2015 Views

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2015

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA

1/2015 • 18. vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com

Kaikki logistiikkaratkaisut yrityksellesi,

yhdeltä kumppanilta

Blue Water Shipping tarjoaa kaikki logistiset palvelut yrityksellesi, olipa kyseessä

meri- tai lentokuljetus, Euroopan tai kotimaan maantiekuljetus tai varastologistiikka.

Asiakaskohtaisesti räätälöitävät palvelumme muotoutuvat juuri Sinun toiveidesi mukaan.


Me teemme kaiken,

mitä Leif Johanson lupaa.

Ruotsin Viaredissa käy kuhina koko ajan. Täällä, Boråsin

kupeessa on Elloksen keskusvarasto, josta lähetetään

päivittäin kymmeniä tuhansia paketteja asiakkaille

kaikkialle Pohjoismaihin. Jotta tämä toimisi, tekee Ellos

yhteistyötä PostNordin kanssa.

“Meillä ei ole fyysisiä kohtaamisia asiakkaiden kanssa,

joten on erityisen tärkeää, että pidämme lupauksemme”,

sanoo Leif Johanson, Ellos Groupin operatiivinen johtaja.

“Meidän on toimitettava oikeaan paikkaan ja

oikeaan aikaan. Jos sanomme, että tuote tulee

seuraavana päivänä, niin sen on tultava. Jotta

tämä toimisi, tarvitaan todella hyvä logistiikkakumppani.

Onneksi meillä on sellainen.”

Tutustu yhteistyöhömme osoitteessa

postnordlogistics.fi/ellos

PostNord on johtava Pohjoismaihin, Pohjoismaista ja Pohjoismaissa tarjottavien viestintä- ja logistiikkaratkaisujen toimittaja.

Varmistamme myös postipalvelut yksityishenkilöille ja yrityksille Ruotsissa ja Tanskassa.


Tässä lehdessä:

Huolinta- liikkeen

asiantuntemusta

arvostetaan yhä enemmän... 4

Uusi palvelu toisi

maitopurkit

postilokerikkoon................10

KUIN MAJAKKA

JA PERÄVAUNU.

OULUN SEUDUN

MAJAKKAPARKKI

YHDISTÄÄ LOGISTIIKAN

JA TUKIPALVELUT.

Lakarista uuden ajan

logistiikka- ja

yritysalue.......................... 16

Liminka haastaa

logistiikka-alan yritykset

verkostoitumaan

kansainväliseksi.............. 20

Kokkolaan rakennetaan

nykyaikainen

IMO-konttien

varastointipaikka............. 22

Ketjumaailma tuo useiden

valmistajien parhaat

ketjutuotteet samaan

hankintakanavaan ........... 26

AUTOILUEXTRA ........................ s. 28-45

Uusi öljy pienensi

polttoaine-laskua............ 28

Sisun omistajat

kehittävät kiinalaisia

kuorma-autojaa................ 32

Pintaa syvemmältä:

Värvaltrans Oü

- Harley Davidson

Tallinn.............................. 36

EL-Kori:

Kaikilla

mausteilla........................ 40

Tienvarren laitteisto

tarkkailee sumua

Tampereella ..................... 44

| pääkirjoitus |

Potentiaalista

kauhukuvaa

Suomenlahteen kohdistuvista uhista suurin on mittava öljykatastrofi

– jopa 30 000 tonnin päästöt ovat mahdollisia. Ilman vapaaehtoisjoukkoja

Suomi olisi suuröljyonnettomuuden edessä voimaton.

Öljyturmavalmiutta vahvistetaan nyt hankkeella, jossa luonto- ja

pelastusalan vapaaehtoisista koulutetaan viranomaisvoimin osaavaa

öljyntorjuntajoukkoa.

Suomenlahti on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista.

Kesäaikaan liikenteessä voi olla yli 500 kauppa-alusta, joista

useat kymmenet ovat öljytankkereita. Myös öljynkuljetusmäärät ovat

olleet huomattavassa kasvussa – ensi vuoden aikana Suomenlahdella

arvioidaan kuljetettavan jopa 250 miljoonaa tonnia öljyä.

– Suuröljyonnettomuuden uhka on todellinen. Esimerkiksi öljytankkerin

lastivuoto voisi aiheuttaa kymmenien tuhansien tonnien

öljypäästön mereen. Suomenlahdella öljy leviäisi nopeasti rannikoille

vahingoittaen merkittävästi koko rannikkoalueen ympäristöä. Talouden

näkökulmasta öljyturma aiheuttaisi Suomelle pahimmillaan

miljardien eurojen kustannukset.

Merialueillamme seilaavan öljyn määrä ja Suomen vähäiset resurssit

pitkäaikaisen öljyonnettomuuden torjuntaan muodostavat

huolestuttavan yhtälön. Turmatilanteessa vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot,

pelastuspalvelujärjestöt ja palokunnat ovat avainasemassa

öljyntorjunnassa. Öljyntorjuntaresurssivajeeseen vastataan panostamalla

vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.

Vapaaehtoiset suuronnettomuudessa

Ympäristöministeriö on mukana Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -hankkeessa,

joka kehittää vapaaehtoisjoukkojen öljyntorjuntavalmiutta. Öljyonnettomuuden

sattuessa viranomaisilla on vetovastuu, mutta Suomi

ei turmatilanteessa pärjäisi ilman vapaaehtoisvoimia.

KOULUTUS ............................... s. 48-53

Selviätkö muutoksista voittajana...48

Mindfulness on businessasia...........50

Valtralta TAKKille traktori.................52

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Itella Oyj • ISSN 1458-1086 (painettu) • ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

Kuljetus & Logistiikka 3


4

Kuljetus & Logistiikka


Huolintaliikkeen

asiantuntemusta

arvostetaan

yhä enemmän

Asiantuntijapalveluista on tullut entistä tärkeämpi osa

kuljetus- ja huolintaliikkeen toimintaa. Näin on käynyt

ainakin Varova Oy:ssä, joka on auttanut karsimaan

asiakkaidensa tavarankäsittelystä kalliita ja turhia

työvaiheita. • Teksti: Sari Järvinen

Kuljetus & Logistiikka 5


–K

uljetusten hinnat ovat

jo niin alhaalla, että

sieltä löytyvät säästöt

ovat aika mitättömiä. Sen sijaan katseet

on kohdistettu tavarankäsittelyyn. Sillä

saralla on paljon, mitä voisi tehdä, Varova

Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laitinen

toteaa.

Toisaalta: Paljon on jo tehtykin. Varovassa

asiantuntijapalveluiden osuus

kansainvälisistä kuljetuksista on noussut

entistä merkittävämmäksi. On muun

muassa pohdittu, miten suomalainen

yritys käsittelee kotimaassa ulkomailta

saapuneita lähetyksiä.

– Voisiko jo lähtöpäässä ottaa huomioon,

miten ne perillä pitäisi olla lajiteltuina

Tavarankäsittely on kallista ja sen

kehittämisessä voitaisiin säästää paljon.

Neljännesvuosisata

Kaukoidässä

Varovan asiakkaiden kappaletavaralähetyksistä

noin puolet tulee Aasiasta, jonka

markkinoista suomalaisella Varovalla on

harvinaisen pitkä asiantuntemus. Ensimmäisiä

tarjouksia laadittiin Hong Kongiin

jo 35 vuotta sitten. Intian yhteistyön

alkamisesta tuli viime vuonna kuluneeksi

neljännesvuosisata.

– Kaukoidän markkinat ovat muuttuneet

paljon 30 vuoden aikana. Ennen

kauppaa käytiin Hong Kongin kanssa,

Varovan logistiikkakeskus sijaitsee Vuosaaren satamassa.

sitten tuotanto siirtyi Kiinaan, jossa toimi

Hong Kongin alihankkijoita. Sitten

kauppaa käytiin suoraan rannikolla toimivien

kiinalaisten kanssa. Nyt halpaa

työvoimaa löytyy rannikon sijaan Kiinan

sisämaasta.

– Tuotannon luultiin siirtyvän Intiaan

5 – 6 vuotta sitten, mutta niin ei ole vielä

käynyt. Toki tuotanto Intiassakin on kasvanut,

mutta vielä ei nähdä, että se olisi

siirtynyt sinne Kiinasta, Laitinen pohtii.

Vaikka Aasian talouskasvu on sekin

hieman hiipunut taantuman myötä, itä

porskuttaa Eurooppaa paremmin.

Ennakointi tärkeää

tiedonkulussa

Vuosikymmenien aikana Varova on hionut

logistiikkaprosessin yhtä tärkeää

osa-aluetta eli tiedonkulkua paremmin

toimivaksi. Esimerkiksi tilausvalvonnan

avulla ennakoidaan, valmistuuko lähetys

ajoissa suunniteltuun lähtöön.

Perheyritys pärjää

ketteryydellä

Pekka Laitinen on toiminut viimeiset kolme vuotta Perheyrittäjien liiton

hallituksen puheenjohtajana, jonka pestin hän jätti vuoden 2015

alussa.

– Se oli kiinnostava luottamustoimi, mutta nyt voin paremmin

keskittyä perheyrityksen hoitamiseen. On muuten hauska juttu, että

meillä on 130 työntekijän joukossa useampi perhe töissä. On paljon

pariskuntia, joiden lapset työskentelevät myös Varovassa.

Yritys on siitäkin poikkeuksellinen, että se ei ole erikoistunut johonkin

logistiikan osa-alueeseen. Varova hoitaa kuljetukset perille

kaikkialle maailmassa: maanteitse, meritse ja lentäen. Kansainvälisen

logistiikan lisäksi se hallitsee kotimaan kuljetukset, erikois- ja

projektikuljetukset, Venäjän kuljetukset, tavaravakuutukset ja seurantajärjestelmät.

Se kilpailee suurten, kansainvälisten pörssiyhtiöiden kanssa.

Miten niiden puristuksessa suomalainen yritys on voinut pärjätä

– Meidän etumme on ketteryys. Tarjoamme tasaista laatua varsinkin

pk-yrityksille ja kehitämme palveluja ja tietojärjestelmiä suomalaisille

asiakkaille. Nyt esimerkiksi olemme virittelemässä verkkokauppoja

asiakkaidemme kanssa.

Pekka Laitinen on nähnyt, että työssäoppiminen on tärkeää:

tukea pitää saada muilta työntekijöiltä.

6

Kuljetus & Logistiikka


– Tehtaalle soitetaan etukäteen, valmistuuko

lähetys silloin, kun ennakkotiedon

mukaan pitäisi valmistua. Näin

asiakas pysyy ajan tasalla tuotteiden

toimitusaikataulusta. Jos toimituksella

on kiire, voidaan sopia, että tietty osa

lähetyksestä erotetaan lentokuljetukseen

ja loppu tulee rahtina meritse.

Varovan edustajana Kiinassa toimii

Ensign Freight Ltd. Varovan Aasian

kappaletavarakontit laivataan viikoittain

Varovan asiakkaiden kannalta tärkeimmistä

lähtösatamista.

– Meillä on yhteistyösopimukset

merkittävimpien varustamoiden kanssa.

Olemme valinneet liikenteisiimme

heidät hintojen, laadun ja aikataulujen

perusteella. Hinnat vaihtelevat aika

paljon, sillä kilpailu on kovaa.

Kontit saapuvat valtamerialuksilla

Euroopan pääsatamiin, joista ne siirretään

Itämerelle lähteviin feederaluksiin,

sillä valtamerilaivat eivät Suomen

satamiin saavu.

Ohjeellinen kuljetusaika esimerkiksi

Hong Kongista on 34 – 38 päivää.

Varovan etuna on, ettei välipurkuja

ole; kontit avataan ja puretaan vasta

Helsingissä Vuosaaren satamassa, jossa

Varovan käytössä on uudenaikaiset

logistiikkakeskustilat.

– 15 vuotta sitten harkitsimme oman

toimiston ja terminaalin ostamista. Nyt

olen iloinen, ettei niin tehty. Olisimme

naimisissa kiinteistön kanssa ja varasto

pitäisi pitää täynnä. Meillä ei ole tarvetta

nähdä tullutta tavaraa.

Investointeja toivotaan

syksyksi

Vientiä Eurooppaan on riittänyt, vaikka

kappaletavarakuljetuksissa taantuma

on sitä vähentänyt. Tuonti on vähentynyt

vielä vähän enemmän.

Saksan osuus on lähes puolet Varovan

hoitamista Euroopan kappaletavarakuljetuksista.

Trailerit tulevat aina

täysinä Suomeen.

- Ennen lamaa tuontia oli niin paljon,

että jopa 10 – 20 traileria viikossa

vietiin Saksaan tyhjänä. Ne ajat ovat

nyt takana.

Taantuma on nakertanut kappaletavarakuljetuksia

ikävästi viimeiset kuusi

vuotta. Vasta nyt Laitinen uskoo kuullensa

hyviä uutisia.

- On toivoa, että syksyllä investoinnit

vilkastuvat. Ensi vuoden syksyllä

tilanne saattaa piristyä. •

Kuljetus & Logistiikka 7


TILAN

TARVETTA

Toimitamme tarpeenne mukaiset hallit

perustuksineen asennettuna

Suomalainen startup

tähtää julkisten

hankintojen

Googleksi

Tylsyydestä voi löytyä avaimet menestykseen.

Tämän ovat huomanneet Ville Heinonen ja

Mikko Lehmuskoski perustettuaan “maailman

laajimman julkisten hankintailmoitusten

lähteen”.

–J

ulkiset hankinnat on totaalisen tylsä aihe startupille,

joten me todettiin että tässä täytyy olla

jotain tosi hienoa, Oppexin perustaja ja toimitusjohtaja

Ville Heinonen nauraa.

– Kuten se, että julkisten hankintojen arvo on maailmanlaajuisesti

noin 10 000 miljardia dollaria.

Käytännössä Oppex on julkisten hankintailmoitusten hakukone.

Palvelu auttaa yrityksiä löytämään uusia myyntimahdollisuuksia

paikallis- ja valtionhallintojen hankinnoista eri

puolilta maailmaa. Käyttäjä näpyttelee alaansa liittyvän hakusanan

palveluun, ja hakutulokset näyttävät kaikki siihen liittyvät

julkiset hankintailmoitukset yli 100 maasta.

Järjestelmä kerää palveluun päivittäin tuhansia uusia julkisia

hankintailmoituksia ja kääntää ne englanniksi 50 eri kielestä.

Juuri tämä antaa yritykselle kilpailuedun muiden hakupalvelujen

joukossa.

– Tällä alalla ei ole montaa muuta kansainvälistä toimijaa,

mutta mikä tekee meistä ainutlaatuisen on se, että kukaan muu

ei tarjoa tätä tietoa englanniksi käännettynä. Meidän palvelua

käyttämällä yritys voi löytää kaikki mahdolliset kilpailutukset

alkuperäisestä kielestä riippumatta, Heinonen selittää.

– Parhaiten palvelu sopii pienille ja keskisuurille yrityksille,

joilla ei ole valtavia resursseja seurata eri hankintailmoituksia

eri maissa ja eri kielillä.

Yritys näyttää löytäneen oikein valttikortin. Palvelu julkistettiin

vasta marraskuussa 2014, muutaman vuoden testauksen

jälkeen, mutta on kerännyt jo tuhansia yrityskäyttäjiä yli

120 maasta.

SOITA, KERROMME LISÄÄ

044 590 0045 JUSSI

0500 499 935 TIMO

www.linnasteel.fi

TERÄSHALLIEN AATELIA YLI 25 VUOTTA

Oppexin tietokanta sisältää yli 3,5 miljoonaa hankintailmoitusta

ja uusia tulee miljoonan vuosivauhtia. Yritys uskoo

tarjoavansa jo nyt maailman laajimmanjulkisten hankintailmoitusten

lähteen.

8

Kuljetus & Logistiikka


Etätyö on luonnollinen osa Oppexin yrityskulttuuria, sillä

puolet sen työntekijöistä asuu ulkomailla.

– Haluamme löytää meille parhaat ihmiset ja sille missä he

asuvat ei oikeastaan ole väliä, Ville Heinonen, Oppexin perustaja

ja toimistusjohtaja sanoo. (Kuva: Oppex)

Markkinat ilman rajoja

Oppex on tullut pitkälle siitä, kun opiskelukaverit Ville Heinonen

ja Mikko Lehmuskoski perustivat yrityksen vuonna

2009. Ensimmäinen versio hakupalvelusta syntyi kolme

vuotta sitten Lehmuskosken koodaamana.

– Yksi testiyrityksistämme löysi neljä kiinnostavaa tarjouspyyntöä

Puolasta, Saksasta ja Tšekeistä käytettyään palvelua

vain kuukauden verran. Neljä kuukautta myöhemmin

he olivat jo saaneet 300 000 euron arvoisen kaupan kokoon,

Heinonen kertoo. – Kun aloimme kuulla hyviä kokemuksia

muiltakin yrityksiltä, niin halusimme lähteä viemään palvelua

eteenpäin.

Kaksikko lopetti päivätyönsä ja siirtyi täysipäiväisesti yrittäjiksi.

Nyt Oppex työllistää yhteensä 10 henkilöä pääkonttorissaan

Helsingissä ja maailmalla ja etsii jatkuvasti uusia

jäseniä tiiminsä.

– Seuraava askeleemme on kansainvälistymisen kiihdyttäminen

ja markkinointiin panostaminen. Tavoitteenamme

on muutaman vuoden päästä olla kansainvälisesti tunnettu

yritys alallamme.

Tätä vauhdittaa 1,2 miljoonan euron siemenrahoitus, jossa

mukana ovat Alma Media, startup-kiihdyttämö Veturi, Tekes

ja seitsemän enkelisijoittajaa.

Ensimmäiset markkinointiponnistuksensa Oppex kohdistaa

Isoon-Britanniaan ja Saksaan, mutta käytännössä markkinat

ovat rajattomat. Kilpailutusprosessi on samankaltainen

kaikkialla maailmassa.

Dinosauruksista shampanjaan

Oppexin tietokannassa on tällä hetkellä yli 3,5 miljoonaa hankintailmoitusta,

ja yritys kertoo olevansa jo nyt maailman laajin

julkisten hankintailmoitusten lähde. Perinteiset alat, kuten

terveydenhuolto ja rakentaminen, vastaavat isointa siivua

hankinnoista, mutta silti niiden monipuolisuus on yllättänyt

Heinosen.

– Joskus kestää muutaman minuutin edes ymmärtää mitä

jokin yritys tekee, Heinonen kuvailee. – Eteemme on sattunut

mahtavia hankintailmoituksia, niitä on oikeasti kiinnostavaa

käydä läpi. Sieltä löytyy niin seremoniamiekkoja, dinosauruspuistoja

kuin shampanjaa ja kaviaariakin.

Julkiset hankinnat taitavat olla mainettaan kiinnostavampi

aihe. • Teksti: Eeva Haaramo, goodnewsfinland.fi. www.oppex.com

Kuljetus & Logistiikka 9


Uusi palvelu

toisi maitopurkit

postilokerikkoon

Posti testaa ruokaostosten jakelua kotitalouksiin

kylmäyksiköiden ja älylokerikoiden avulla. Fiksu-kalasatama

– hankkeessa mukanaolo on Postille yksi tapa kehittää

palvelutarjontaansa monipuolisemmaksi. • Teksti: Sari Järvinen

10

Kuljetus & Logistiikka


Kuljetus & Logistiikka 11


Kerrostalon alaovi naksahtaa auki.

Sisään laahustaa Korhonen,

työpäivänsä jälkeen, ja kävelee

porraskäytävällä olevan laatikoston luokse.

Postiluukun sijaan hän avaa lokerikon,

josta nostaa esiin ruokakaupasta

tilatut maidot, juustot ja makkarat. Toisesta

lokerosta Korhonen löytää paketin,

missä on uusi hammasharja ja paita.

Ne kaikki hän on tilannut verkkokaupan

kautta. Samalla hän on säästänyt

vapaa-aikaansa ja jonkin verran hermojaan

kaupassa käynniltä ja ruuhkassa

kulkemiselta.

Näin ainakin voisi tapahtua, mikäli

Postin suunnitelmat kotiin kuljetettavista

paketeista ja kylmätuotteista toteutuvat.

Älylokerikkoja, jotka sisältävät myös

kylmäyksikön, testataan kahdessa asuintalossa

keväällä 2015 Helsingissä.

asiakkaillemme. Tulevaisuudessa oviin ei

ehkä enää tehdä postiluukkuja, kun kaiken

postin saa kätevästi porrasaulasta,

kuten muuallakin maailmassa on tapana,

Parviainen visioi.

Parhaillaan Posti kehittää myös uutta

palvelua, GLUEta kahden asiakkaansa

kanssa. Sen avulla verkkokaupan tilaukset

voitaisiin välittää tuotteiden varastointitavasta

riippumatta kuluttajan

valitsemaan toimituspisteeseen kuten

kotiin, postin toimipisteeseen, pakettiautomaattiin,

myymälään tai työpaikalle.

Tällöin kauppias saisi tuotteensa kilpailukykyisemmin

verkkokauppaan.

Ateriakuljetukset

lisääntyivät eniten

Posti on panostanut palvelujensa monipuolistamiseen

tosissaan viime vuosina,

sillä perinteinen kirjeiden, postikorttien

ja lehtien jakelu on hiipunut ja ennusteiden

mukaan jatkaa samaa linjaa.

Verkkokaupan sijaan eniten Postin

toimialueista kasvavat kuitenkin ateria-

Juha Tiittanen kertoo suomalaisten tottuneen noutamaan pakettinsa itse kotiinkuljetuksen

sijaan. Siitä ovat esimerkkinä Postin 460 pakettiautomaattia, jotka ovat

lyöneet itsensä läpi viime vuosina.

Posti haluisi postiluukut

pois ovista

– Älylokerikko on osa palvelujen joukkoistamista,

joita Posti parhaillaan kehittää.

Kalasatama on esimerkki kokeilusta,

jossa Posti kehittää palveluja yhdessä

asiakkaidensa kanssa, Postin viestintäjohtaja

Ulla Parviainen pohtii.

Älylokerikko on osa Forum Viriumin

koordinoimaa Fiksu Kalasatama -hanketta,

joka on ensimmäinen pilottikohde

Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelmassa.

– Kyseessä on vapaaehtoinen kokeilu

12

Kuljetus & Logistiikka


kuljetukset.

– Sosiaalipalvelujen ulkoistaminen

vuonna 2010 avasi meille uusia business-mahdollisuuksia.

Posti oli jo läsnä

joka kotiovella. Nyt meillä on omien

laskujemme mukaan ateriakuljetuksissa

merkittävä markkinaosuus, pakettipalveluista

vastaava johtaja Juha Tiittanen

arvioi.

Posti kuljettaa jo 80 paikkakunnalla

laitosateriat päiväkoteihin.

Sen sijaan ruokien verkkokaupasta

tilaaminen kotiin on Suomessa edelleen

vähäistä.

-- Olin juuri tutustumassa Isossa-Britanniassa

alan toimijoihin. Siellä verkosta

tilattujen ruokien kotiin tuominen

on osa arkipäivää. Uusia toimintatapoja

on kehitetty muun muassa automaattivarastoinnissa.

Merkittävää on myös,

että logistiikka kattaen varastoinnin ja

jakelun hoidetaan usein itse eikä kumppanin

kautta, Tiittanen sanoo.

Verkkokauppiaiden yhteisö

puuttuu

Tiittanen jakaa suomalaiset verkkokaupat

kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen

kuuluvat suurten ketjujen vähittäiskaupat.

– Se tie on tuskainen. Paremmin ovat

menestyneet yritykset, jotka ovat syntyneet

verkkokaupan ehdoilla. Nämä

yritykset ovat perustaneet myymälöitä

tukemaan verkkokauppansa toimintaa.

Kolmannessa ryhmässä on suuri

joukko kasvavia verkkokauppoja, joiden

valikoimassa on tuotteita, jotka puhuttelevat

rajattuja asiakasryhmiä, kuten

autojen rakentelijoita. Suomessa perinteisen

kaupan keinoin kysyntä jäisi

pieneksi, mutta verkkokaupan ollessa

globaalia tuotteet ovat koko maailmassa

saatavilla samanaikaisesti kaikille harrastajille.

Yhteistä suomalaisille verkkokauppiaille

on, että heiltä puuttuu suomalainen

yhteisö. Kukaan ei tilastoi suomalaisen

verkkomyynnin volyymia, eikä verkkokauppiaille

ole omaa yhdistystä tai

yhteisöä muutamia sosiaalisen median

sivustoja lukuun ottamatta. •

Sari Helander veikkaa vuoden

2015 olevan Postille haastava.

Säästötoimenpiteet ovat käynnissä

myös Venäjällä, jossa Itella on

suurin varastologistiikan tarjoaja

600 000 neliömetrin varastoillaan.

Posti toivoo

tasapuolisia ehtoja

päivittäisjakeluun

Vuoden 2014 lopulla valtioneuvosto oli

Postin lisäksi myöntänyt postinjakeluluvat

neljälle alueelliselle postitoimijalle.

Heille velvoitteena on jakaa posti vähintään

kerran viikossa.

Postin on jaettava posti viidesti viikossa.

Yleispalvelun kustannukset

kasvavat, kun viisipäiväisen verkon ylläpidosta

maksavien yritysasiakkaiden

posti vähenee.

– Se on meille raskasta. Ehtojen pitäisi

olla kaikille samat, Postin talous- ja

rahoitusjohtaja Sari Helander toteaa.

Perinteisten kirjelähetysten väheneminen

koskee muitakin eurooppalaisia

valtioita. Yleispalveluvelvoitteen ajanmukaistamista

mietitään 20 eurooppalaisen

maan yhteisessä työryhmässä

(oliko tälle nimeä). Sen tavoitteena on

laatia ehdotus vuoden 2015 loppuun

mennessä. •

Kuljetus & Logistiikka 13


14

Kuljetus & Logistiikka


CERTEUM PÄHKINÄNKUORESSA

ERIKOISTUNUT LOGISTIIKKA- JA

TUOTANTOKIINTEISTÖJEN OMISTAMISEEN,

VUOKRAAMISEEN JA KEHITTÄMISEEN

PERUSTETTU

VUONNA

2014

KIINTEISTÖJEN

ARVO 917 MILJ.

EUROA

10 %

VALTION

ELÄKERAHASTO

VER

OMISTAJAT

39 %

KESKINÄINEN

TYÖELÄKE-

VAKUUTUS-

YHTIÖ VARMA

VUOKRATTAVISSA

OLEVA PINTA-ALA

1,3 MILJ. M 2

HENKILÖSTÖ

29

13 %

MUUT KOTIMAISET

INSTITUTIONAALISET

SIJOITTAJAT

38 %

SPONDA

OYJ

Kuljetus & Logistiikka 15


Lakari-info

• Sijaitsee Raumalla valtateiden 8 ja 12,

Kokemäki–Rauma junaradan sekä Rauman sataman

solmukohdassa.

• Tarkoitettu paljon tilaa vaativille yrityksille.

• Alue linkittyy Rauman sataman ja teollisuuspuiston

palveluihin.

Rauman merkitys logistisena keskuksena kasvaa

Lakarista uuden ajan

logistiikka- ja yritysalue

Raumasta on kehittynyt tärkeä

tavaravirtojen kauttakulun ja

logistiikkapalvelujen keskus.

Pelkästä hyvästä tuurista ei kuitenkaan

ole kysymys, vaan ketjureaktiosta. Positiivista

energiaansa kehitysrattaisiin ovat

puskeneet niin kaupunki kuin yritykset.

Moottoreina ovat toki olleet myös vilkas

satama, hyvät liikenneyhteydet ja vahvana

pysynyt teollinen toiminta.

Lamaannus torjuttiin

Raumalla ei jääty lepäämään laakereille

edes silloin, kun STX Finland ilmoitti

vuoden 2013 syksyllä Rauman telakan

sulkemisesta. Kaupunki aloitti välittömästi

neuvottelut telakka-alueen ostamisesta.

Alueelle sijoittuvan raskaan teollisuuden

teollisuuspuiston suunnittelu oli

alkanut alueen päämiesyritysten ja kaupungin

kanssa jo pari vuotta aiemmin.

Kaupunki oli käynnistänyt myös uuden

yli 130 hehtaarin Lakarin logistiikka- ja

yritysalueen kaavoitusprosessin.

Kumpikin hankkeista etenee nyt lupaavasti.

Seaside Industry Park Rauma

-teollisuuspuistossa toimii jo kymmeniä

yrityksiä. Lakarissa ensimmäisen kohteen

rakennustyöt ovat käynnissä.

Logistikas Lakariin

Logistiikan monipalveluyritys Logistikas

Oy on yksi teollisuuspuiston ja Lakarin

veturiyrityksistä. Lakarin rakentaminen

sai buustia heti alkuvuodesta, kun alueella

käynnistettiin ensimmäisenä yhtiön

logistiikkakeskuksen rakennustyöt. Tilat

valmistuvat syksyyn mennessä.

Logistiikkakeskuksen ensimmäinen

vaihe tarkoittaa 8 000 neliötä katettua,

lämmitettyä sekä energia- ja kustannustehokasta

varastotilaa. Tilojen vapaa korkeus

on 10,5 metriä.

– Meille on varattu Lakarista 6,7 hehtaarin

tontti, jolla on rakennusoikeutta

30 000 neliötä. Kasvuvaraa löytyy siis

rutkasti, myyntijohtaja Toni Brigatti

Logistikas Oy:stä toteaa tyytyväisenä.

Tavoitteena kasvu

Logistikas on kasvuyritys. Sen toiminta

on laajentunut vuosi vuodelta. Yhtiöllä

on tulosyksiköt Rauman lisäksi Hämeenlinnassa,

Jyväskylässä, Kankaanpäässä ja

Porissa.

– Rauman Lakari on meille vuoden

2015 ykköskohde, sillä uskomme sen

alueella olevan merkittävää kasvupotentiaalia.

Uusia asiakkuuksia viritellään

jatkuvasti.

16

Kuljetus & Logistiikka


Täyttä palvelua

Toni Brigatti sanoo, että Lakarin logistiikkakeskus

voi toimia esimerkiksi isojen

firmojen varaosakeskuksena sekä

maahantuonti- ja tukkuliikkeiden keskusvarastona.

Lakari sijaitsee Suomen

kolmanneksi vilkkaimman konttisataman

välittömässä läheisyydessä.

– Emme tarjoa asiakkaille kuitenkaan

pelkkää varastotilaa vaan kaikkia logistiikkaketjuun

kuuluvia palveluja sekä

lisäarvopalveluja yhden luukun periaatteella.

Hän korostaa, että asiakas pystyy keskittymään

ydinliiketoimintaansa, kun

Logistikas hoitaa sen puolesta työt nopeasti

ja kustannustehokkaasti.

– Meillä on ammattitaitoista ja sitoutunutta

väkeä töissä. Palvelumme avulla

yritysten ei tarvitse miettiä omia resurssikysymyksiään.

Lisää tulijoita

Hangon ja Tornion välisen Suomen länsirajan

kautta kulkevista merikonteista

liki 70 % kulkee Rauman sataman kautta.

Rauma on sijaintinsa vuoksi paras reitti

etenkin Pohjanmaan, Varsinais-Suomen

ja Pirkanmaan alueille. Käytännössä tämä

tarkoittaa hyviä säännöllisiä yhteyksiä

ja kilpailukykyisiä rahteja.

Lakarin alueen markkinoinnista vastaa

Rauman kaupungin elinkeinosuunnittelija

Mirja Kotiranta. Hän kertoo,

että kaupunki neuvottelee parhaillaan

kolmen yrityksen kanssa uusista tonttivarauksista.

– Uskoisin, että ratkaisuja syntyy kevään

aikana.

Kaupunki ei ole asettanut ennakkotavoitetta,

mihin mennessä koko Lakarin

alue pitäisi olla täyteen rakennettu.

– Alue kaavoitettiin, jotta meillä olisi

tarjota tontteja joustavasti myös suuryritysten

tarpeisiin. Siksi rakentaminen

siellä etenee vaiheittain.

Erityisplussia

Mirja Kotiranta arvioi, että kaavan mahdollistama

sataman ja Lakarin alueen

välisen rautatien pistoraide sekä Luostarinkylän

eritasoliittymän rahoituksen

varmistuminen ovat lisänneet alueen

houkuttelevuutta.

– Pistoraiteen avulla osa sataman tavaravirtojen

käsittelystä voitaisiin siirtää

Lakariin. Tällaista mahdollisuutta ei ole

kovinkaan monella muulla alueella Suomessa.

Valtatie 8 ja Rauman Pohjoiskehän

risteykseen rakennettava Luostarinkylän

eritasoliittymä puolestaan palvelee

erityisesti Lakarin alueen liikennettä.

Sen rakentaminen aloitetaan vielä tänä

vuonna.

Useita investointeja

Lakari, teollisuuspuisto ja satama antavat

Rauman seutua laajemmallekin

alueelle piristävän triplaruiskeen, jos

kaikki nyt suunnitellut kehitysprojektit

saadaan vietyä maaliin. Yksi merkittävimmistä

yksittäistä projekteista on

Rauman satamaan suunniteltu AGA Oy

Ab:n nesteytetyn maakaasun terminaali.

Sen toteutus on jo lähtökuopissa. Kaasun

tuontiterminaalille on varattu rakennuspaikka

teollisuuspuiston naapurista.

Neuvottelut menossa

Lng-projektipäällikkö Pasi Moisio

AGA-yhtiöstä kertoo, että kaikki tekninen

suunnittelu on jo valmiina.

– Lopullinen liikkeelle lähtö edellyttää

vielä varmuutta terminaalin liiketaloudellisesta

kannattavuudesta.

Pasi Moision mukaan ensimmäisessä

aallossa kaasun toimittamiseen liittyviä

neuvotteluja on käyty Satakunnan

ja Varsinais-Suomen teollisuusyritysten

kanssa. Vasta seuraavassa aallossa

terminaali tulisi palvelemaan Itämeren

meriliikennettä. • Teksti: Merja Maansalo,

MM-viestintä. Kuvat: Sammeli Korhonen

Linkit:

www.lakariarea.fi

www.logistikas.fi

www.seasideindustryparkrauma.fi

– Jos asiakkaalla on omissa varastoissa ajoittain täyttä tai harkinnassa on lisäneliöiden

rakentaminen, Lakariin syksyllä valmistuva logistiikkakeskuksemme on erittäin

varteenotettava vaihtoehto, myyntijohtaja Toni Brigatti vinkkaa.

Iso yrityskeskittymä

Lakari on osa yrityksille kaavoitettua

jättimäistä 650 hehtaarin Koillista teollisuusaluetta.

Sen odotetaan tulevaisuudessa

lisäävän suurten yritysten rinnalla

pienten ja keskisuurten yritysten yhteistoimintaa.

– Koko teollisuuskaavasta noin 70

hehtaaria on varattu suurille yrityksille

ja loput pääasiassa pk-yritysten käyttöön,

Mirja Kotiranta selvittää.

Kuljetus & Logistiikka 17


Lakimuutos lisäsi kemikaalivarastojen

ulkoistamista

Kiristynyt valvonta ja

lakimuutokset ovat lisänneet

kemikaalivarastojen kysyntää.

Turvallisuusselvitykset vaativat

tiloilta aiempaa enemmän.

T

urvallisuus- ja kemikaalivirasto

Tukes antoi DB Schenkerille luvan

varastoida huomattavasti aiempaa

enemmän luokiteltuja kemikaaleja

Nurmijärven Ilvesvuoressa.

– Haimme laajempaa kemikaalien varastointioikeutta,

koska kiristyneen valvonnan

ja lakimuutosten myötä asiakkaiden varastointikysyntä

on lisääntynyt. Asiakkaat ovat

entistä tietoisempia kemikaalivarastoinnin

vaatimuksista, mikä on siirtänyt kysyntää

varastoinnin ulkoistamisen puolelle. Uuden

luvan myötä pystymme vastaamaan

entistä useamman asiakkaan kemikaalivarastoinnin

tarpeisiin, DB Schenkerin logistiikkapalveluista

vastaava johtaja Katri

Kostiainen kertoo.

Aiemmin DB Schenkerin Ilvesvuoren

logistiikkakeskuksessa varastoitiin kemikaaleja

niin sanottuna toimintaperiaateasiakirjan

tasolla. Syksyllä 2014 siirryttiin

turvallisuusselvitystasolle, jota muun muassa

jalostamot ja kemikaalituotantolaitokset

käyttävät.

Turvallisuusselvitystaso edellyttää dokumentoituja

toimenpiteitä suuronnettomuuksien

ja muiden onnettomuuksien

ehkäisemiseksi ja seurausten vaikutusten

rajoittamiseksi.

Ilvesvuoressa DB Schenker varastoi

muun muassa pienmoottoribensiiniä, voiteluaineita

ja teollisuuskemikaaleja. Myös

pesuaineiden kaltaiset päivittäistavarat

kuuluvat luvan piirissä luokiteltuihin kemikaaleihin.

Tukesin tutkinnoilla kysyntää

Uuden lupatason myötä kemikaalivarastointiin

voidaan käyttää 4 300 neliömetriä

eli neljännes Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen

tiloista.

– Laajemmat varastointioikeudet antavat

asiakkaillemme joustovaraa varastotasojen

ylläpidossa. Voimme nyt ottaa

SKUBA SUOMI OY

Alkuperäis- ja tarvikevaraosat:

VOLVO | SCANIA | MB | RENAULT | IVECO | MAN | SISU | DAF

BPW | SAF | ROR

SKUBA-liike

avattu

Seinäjoella

Runkotie 38

60100 Seinäjoki

Tule tutustumaan

laajaan raskaan kaluston

varaosavalikoimaamme

sekä vertailemaan hintoja!

www.skuba.fi

Vantaa

Juhanilantie 4,

01740 Vantaa

Puh. 010 229 3080

Lappeenranta

Höyläkatu 2,

53500 Lappeenranta

Puh. 010 229 3090

Tampere

Kaskimäenkatu 2B,

33900 Tampere

Puh. 010 229 3081

Kokkola

Indolantie 27,

67600 Kokkola

Puh. 010 229 3098

Turku

Orikedonkatu 16,

20380 Turku

Puh. 010 229 3082

Oulu

Kiilletie 1,

90630 Oulu

Puh. 010 229 3099

Lahti

Laatukatu 8,

15680 Lahti

Puh. 010 229 3086

Seinäjoki

Runkotie 38,

60100 Seinäjoki

Puh. 010 229 3088


DB Schenkerin toiminnot

Lappeenrannassa keskittyvät

lähinnä Kiitolinja-palveluihin eli kotimaan

maantiekuljetuksiin ja

jakeluliikenteeseen sekä Venäjän

kappaletavaravientiin.

vastaan isompia varastoeriä, mikä sallii

suuremmat vaihtelut asiakkaiden varastotasoissa,

Kostiainen jatkaa.

– Tiukentuneiden määräysten myötä

on tullut entistä järkevämmäksi ulkoistaa

kemikaalivarastointi vaatimusten mukaisesti

rakennettuihin tiloihin pätevän henkilöstön

hoidettavaksi. Ilvesvuoren moniasiakasvarastossa

varastoidaan myös

muuta kuin vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja,

mikä mahdollistaa asiakkaan

koko varaston sijoittamisen saman katon

alle, vaikka vain osa tuotteista olisi vaaralliseksi

luokiteltuja.

Turvallisuusselvitystasolla toimivissa

yksiköissä on oltava vähintään yksi Tukesin

tutkinnon suorittanut käytönvalvoja.


DB Schenkerin Lappeenrannan

terminaali muutti

DB Schenkerin uudet toimitilat muodostuvat

noin 2 000 neliömetrin terminaalista

toimistotiloineen ja 550 neliömetrin

kevytrakenteisesta hallista Pajarilan kaupunginosassa

Tupatallinkatu kahdessa.

Toimitilat on rakennettu TAPA-turvallisuusvaatimusten

mukaisesti. Terminaalin

on rakennuttanut Lappeenrannan Yritystila

Oy.

DB Schenkerin toiminnot Lappeenrannassa

keskittyvät lähinnä Kiitolinja-palveluihin

eli kotimaan maantiekuljetuksiin

ja jakeluliikenteeseen sekä Venäjän kappaletavaravientiin.

Uusissa toimitiloissa

palvellaan myös verkkokaupan asiakkuuksia.

Terminaali työllistää yhteensä

noin 40 terminaalityötekijää, kuljettajaa,

alihankkijaa ja toimistotyöntekijää.

Muuton jälkeen DB Schenkerin aiempi

terminaali Reissumiehenkatu 2:ssa siirtyy

Lappeenrannan kaupungin haltuun.

Piiputtaako Webasto

Eikö Eberi starttaa

Hyödynnä huippuedullinen lisälämmittimien vaihtotarjous!

Hinta sisältää lämmitinyksikön vaihtotöineen. Tarjous koskee normaaliasenteisia lisälämmittimiä. Hinnat alv 0 %.

EBERSPÄCHER D5W

Lämmitinyksikkö

+vaihtotyö

SIS.

VAIHTO-

TYÖN!

EBERSPÄCHER D10

Lämmitinyksikkö

+vaihtotyö

SIS.

VAIHTO-

TYÖN!

794 €

1145 €

Raskoneen

RASKAAN KALUSTON

KATSASTUSPAKETTI

Sisältää jarrusovituksen,

nopeudenrajoittimen tarkastuksen

sekä päästömittauksen.

129 €

ALV 0%

PERÄVAUNUN JARRUSOVITUS

90 €

WEBASTO 90 ST

Lämmitinyksikkö

+vaihtotyö

1508 €

Huom mahdolliset liitinmuutostyöt laskutetaan erikseen

SIS.

VAIHTO-

TYÖN!

TARJOUKSET VOIMASSA 30.4.2015 SAAKKA

*Puhelun hinta kiinteän verkon lankaliittymästä 8,28 snt/puhelu+

6,00 snt/min (alv 24%), matkapuhelinliittymästä 8,28 snt/puhelu

+17,17 snt/min (alv 24%).

Varaa aika Raskoneen

valtakunnallisesta palvelunumerosta

010 2320 100*

tai www.raskone.fi

Nopeasti takaisin tielle


Liminka haastaa

logistiikka-alan yritykset

verkostoitumaan

Viime aikoina on käyty keskustelua logistiikka-alan tulevaisuudesta – korvaavatko robotit

tulevaisuudessa kuskit Pystytäänkö tavarankuljetus täysin automatisoimaan

Toimintatavat ja työkalut kehittyvät, mutta varmaa on, että ihmisiä tarvitaan mukaan joka

tapauksessa. Limingassa uskotaan, että alan voimatekijänä tulee tulevaisuudessa olemaan yhä

enemmän verkostoituminen ja omaan ydinosaamiseensa keskittyminen.

Keski-Euroopassa logistiikkatoimijat

ovat järjestäytyneet keskittymiin,

joista löytyvät kaikki

alaan liittyvät palvelut: korjaamot, huollot,

rengasliikkeet, varaosamyymälät,

katsastukset, pesulat, maalaamot, varastot,

terminaalit, ravintolat jne. Kukin

yritys tuottaa omaa palveluaan, ja tukee

toiminnallaan toisten liiketoimintaa.

Tällaiset elinvoimaiset keskittymät tulevat

olemaan alan sydämiä tulevaisuudessa

myös Suomessa. Keskittymien

syntyminen vaatii kuitenkin yrittäjiltä

uudenlaista asennetta: on uskallettava

avautua, tehdä yhteistyötä ja tukea naapurin

toimintaa. Toiseen yritykseen on

pystyttävä luottamaan ja toisen on oltava

luottamuksen arvoinen. Alaa voidaan

kehittää eteenpäin yhteisen innostuksen

voimalla.

Seikkala Transport rakentaa

Majakkaparkkiin

Limingan kunta on kaavoittanut erinomaiselle

paikalle moottoritien varteen

alueen, joka on optimaalinen logistiikkaalan

keskittymän synnylle. Oulun seudun

Majakkaparkiksi nimetty alue sijaitsee

15 minuuttia Oulusta etelään, pohjoisten

runkoreittien varrella. Alueella sijaitsevat

jo Tupoksen ABC ja Inexin Pohjois-

Suomen terminaali – ja lisää toimitiloja

on suunnitteilla.

Pitkän linjan kuljetusyritys Seikkala

Transport Oy on päättänyt siirtää toimintonsa

Majakkaparkkiin.

– Tupos on kuljetusyritykselle hyvä

paikka. Kulku moottoritielle on nopeaa

Seikkala Transport Oy:n pääkonttori löytyy pian Majakkaparkista.

20

Kuljetus & Logistiikka


KUIN MAJAKKA

JA PERÄVAUNU.

OULUN SEUDUN

MAJAKKAPARKKI

YHDISTÄÄ LOGISTIIKAN

JA TUKIPALVELUT.

Inex Partners -terminaali

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen

Katso Majakkaparkki.fi tai soita

044 497 3793 ja laitetaan pyörät

pyörimään! Rakentaminen on alkanut.

Hankkeesta vastaa Limingan kunta.

ABC Tupos

Kalaravintola

Logistiikan palvelurakennuksessa on vielä vapaata tilaa.

ja kaupunki on lähellä, toteaa yritystä

luotsaava Janne Seikkala.

– Tulevaisuudessa saamme samalta

alueelta myös kaikki tarvitsemamme tukipalvelut,

mikä helpottaa tietysti omaa

toimintaamme, Seikkala toteaa. Yrityksen

suunnitelmissa on rakentaa lähivuosina

valmistuviin toimitiloihin myös raskaan

kaluston pesula.

– Pesula tulee palvelemaan kaikkia

alan toimijoita, ja uskomme että helppo

sijainti edesauttaa asiakkaiden löytämistä

perille, Seikkala jatkaa. Seikkala Transportin

kalustoon kuuluu 20 moduuliyhdistelmää.

Yritys liikennöi koko Suomen

alueella ja tarvittaessa muissa pohjoismaissa

monipuolisella ja nykyaikaisella

kalustolla.

Logistiikan palvelurakennus

yhdistää yritykset

Oulun seudun Majakkaparkkiin suunnitellaan

yritysten yhteistä palvelurakennusta.

Rakennukseen tulevat sijoittumaan

rengasliike, huolto-, varaosa- ja

korjaamoyritykset sekä raskaan kaluston

maalaamo. Palvelukokonaisuuteen soveltuvat

lisäksi erinomaisesti esimerkiksi

autojen myynti sekä katsastuspalvelut.

Majakkaparkki –hankkeessa alusta asti

vahvasti mukana ollut, Sisu Autolla vaihtoautopäällikkönä

työskentelevä Liisa

Kaattari näkee yritysten välisen yhteistyön

tärkeänä:

Logistiikka-alan yritysten yhteistyö

on hyvin tärkeää tulevaisuudessa. Näen,

että yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen

on ainoa oikea tie kehittää alaa

eteenpäin.

Kaattari on toiminut alalla vuosikymmeniä

ja nähnyt alan kipupisteet niin ratin

takaa kuin automyynnin puoleltakin.

– Majakkaparkki on jotain, mitä Oulun

seutu tarvitsee. Vetovoimainen, tarpeeksi

suuri ja oikein sijoitettu, Kaattari jatkaa.


Oulun seudun

Majakkaparkki

Logistiikka-alan toimijoiden ja

tukipalveluiden keskittymä

• Erinomainen logistinen sijainti

pääteiden varrella

• Iso alue, väljät tontit

• 15 minuuttia Ouluun, lentokentälle

ja satamaan

• 70 km Pyhäjoen ydinvoimalalle

• Rakentaminen 2014 - 2018

Kuljetus & Logistiikka 21


Kokkolaan rakennetaan

nykyaikainen IMO-konttien

varastointipaikka

Kokkolan suurteollisuusalueelle

suunnitellaan rakennettavaksi

nykyaikainen ja ajantasaisia

turvallisuusmääräyksiä noudattava kemikaalikonttien

varastointipaikka. Asiaa on

valmisteltu runsaan kolmen vuoden ajan.

Tarvittavat lupaprosessit ovat meneillään

hankkeen rakennuttajan KIP Infra Oy:n

toimesta.

Koko maassa ei tiettävästi ole vastaavaa,

kaupalliseen käyttöön tarkoitettua yhtä

nykyaikaista IMO-konttien varastointiin

tarkoitettua aluetta. Kenttä on suunniteltu

valmistuvaksi vuoden 2016 alussa.

Hankkeeseen liittyen tehtiin kattava

markkinaselvitys haastattelemalla yrityksiä

suurteollisuusalueella ja eri puolilla maata.

Lisäksi laadittiin varastokenttää koskeva

turvallisuusselvitys, mitä edellyttää myös

Turvatekniikan keskus Tukes ennen varastointiluvan

myöntämistä.

Suurteollisuusalueelle sopivan varastointikentän

tarve on havaittu jo pitkään.

Alueen sisältä löytyi kentälle sopiva paikka,

kun se voidaan tehdä käytöstä poistettavan

ruoppausmassojen selkeytysaltaan sulkemisen

yhteydessä.

Kenttä on kooltaan 1,6 hehtaaria. Pintakerroksena

on kaksinkertainen vesitiivis

asfaltti. Sadevesiviemäröinti tapahtuu erillisten

sulkuventtiilikaivojen kautta. Kentällä

tullaan varastoimaan merenkulkualan

käyttämän luokituksen mukaisia IMO 2–9

-luokkiin kuuluvien tuotteiden kontteja.

KIP Infra Oy:n toimitusjohtaja Jari

Heinon mukaan kentän sijainti on optimaalinen.

– Suurteollisuusalueen keskelle sijoittuvan

varastointipaikan myötä Kokkolan satama

ja alueen yritykset voivat hyödyntää

helposti uutta palvelua. Hanke monipuolistaa

alueen infra-rakennetta ja -palveluita

sekä luo uusia mahdollisuuksia lisätä Kokkolan

sataman kautta tapahtuvaa konttiliikennettä.

KIP Infra Oy on Kokkolan kaupunkikonserniin

kuuluva osakeyhtiö, joka toimii

Kokkolan eteläisellä suurteollisuusalueel-


Kokkolan

suurteollisuusalue,

imokenttä.

la. Yhtiö omistaa suurteollisuusalueella

kiinteistöjä ja rakennuksia. Se vuokraa

omistamiaan tiloja ja maa-alueita sekä

myy hyödykkeitä ja palveluja alueen toimijoille

sekä alueelle sijoittuville uusille

yrityksille.

Kokkolan suurteollisuusalue on kansainvälisesti

tunnettu Skandinavian suurin

epäorgaanisen kemian keskittymä.

Alueella toimii 10 teollista yritystä sekä n.

70 eri palvelualan yritystä, jotka työllistävät

noin 2 000 henkilöä. Välillisesti alueen

työllistävä vaikutus on huomattavasti

suurempi. Suurteollisuusalue on myös yhteistyökumppani

alueen oppilaitoksille.

Kokkolan satamassa Kantasatama, Syväsatama

ja Hopeakiven satama muodostavat

tehokkaan kokonaisuuden, ja toimivan

satamalogistiikan ansiosta asiakkaille

voidaan tarjota kuljetushinnoiltaan huokeita

palveluita.

Kantasatamassa on keskitytty pääasiassa

konttien ja kappaletavaran käsittelyyn,

ja Kokkola on noteerattu myös maailmanlaajuisesti

konttiliikenteen satamana.

Tärkeä osa Kantasataman toimintaa on

katettu AWT-terminaali, joka lisää merkittävästi

tehokasta tavarankäsittelyä.

Volyymiltaan ylivoimaisesti suurin satamanosa

on tumman bulkin käsittelyyn

erikoistunut Syväsatama, jonka osuus

kokonaisliikenteestä on yli 70 prosenttia.

Hopeakiven satamaa puolestaan räätälöidään

yhä enemmän vaalean bulkin, kuten

kalkkikiven käsittelyyn. •

162 250

kumipyöräyksikköä!

Hangon Sataman kautta

kulki viime vuonna ennätysmäärä

rekkoja ja perävaunuja.

Lisäys edellisvuodesta oli peräti 8 %.

Tutustu myös lehden

nettiversioon

www.kuljetusjalogistiikka.com

Tervetuloa mukaan lyhimmälle reitille

Suomesta Keski-Eurooppaan!

HANGON SATAMA OY

Länsisatama, 10900 Hanko

Puh: +358 10 2355 000 • Fax: +358 10 2355 029

port@portofhanko.fi • www.portofhanko.fi

Kuljetus & Logistiikka 23


Uusi Akaa Point -yritysalue tarjoaa raikkaan

yritystoimintaympäristön, huippuosaajia ja elämisen puitteet.

Akaa Point

– aktiivisen yritysalueen

rakentaminen käynnistyy

Alue sijaitsee Valtateiden 3 ja 9

kainalossa, Tampereen eteläisellä

logistiikka-alueella kasvukolmion

kärjessä. Vahva kaava on

jo valmiina ja mahdollistaa joustavan

maankäytön. Välittömässä läheisyydessä

on Toijalan järjestelyratapiha sekä valmiudet

pistoraiteelle.

”Haluamme erottua kilpailijoista ketterällä

palvelulla ja rakentaa Akaa Pointista

vetovoimaisen ja energisen alueen,

jossa toimitaan tehokkaasti ja taloudellisesti

synergiaetuja hyödyntäen sekä tulevaisuuden

tarpeet huomioiden”, kertoo

projektipäällikkö Kristiina Salo.

Moni teollisuuden ja logistiikan yritys

on uudistanut toimintaansa seudulla.

Vahvat teollisuuden alan verkostot tukevat

toiminnan kehittämistä. Meillä on

eritystä osaamista metalli-, muovi- sekä

pakkausteollisuudessa. Asiakkaan tarpeiden

mukaisesti suunniteltavat alueet

tarjoavat mahdollisuuksia monenlaiseen

toimintaan sekä synergiaetujen hyödyntämiseen.

Akaa Pointissa on vahva kaava, joka

mahdollistaa alueelle sijoittumisen ja

toiminnan aloittamisen viivytyksettä.

Tontit vastaavat yritysten tulevaisuuden

tarpeisiin. Tonteille rakennetaan valmiudet

moderniin yrittämiseen mm. valokuituyhteydet

sekä pistoraidemahdollisuus.

Tonttien koot mitoitetaan yritysten

tarpeisiin kasvumahdollisuudet huomioiden;

suuretkin tontit ovat mahdollisia.

Kokonaispinta-ala alueella on lähes

180 hehtaaria. Ensimmäisessä vaiheessa

alueelle tulee liki 90 hehtaaria uusia

tontteja teollisuuden ja elinkeinoelämän

käyttöön. Akaan kaupunki aloittaa kunnallistekniikan

rakentamisen alueelle

alkuvuodesta 2015.

Akaa lupaa ketterää palvelua

ja joustavaa maankäyttöä

Kilpailuetuina Akaassa ovat ketterä palvelu,

vetovoimaiset palvelutuotteet sekä

vahva, syksyllä 2014 vahvistunut kaava.

Akaa panostaa joustavaan maankäyttöön

asiakaslähtöisesti. Seudulla on monipuolista

yritystoimintaa ja runsaasti lisäarvopalveluita

sekä osaavaa työvoimaa,

vahvistaa Kristiina Salo.

Akaa Point – yritysalue esiteltiin

kansainvälisessä Logy Conferencessa

Finlandia-talossa ja Baltic Queenilla 5.-

6.2.2015. Tunnettuutta haettiin vahvalla

visuaaliselle ilmeellä sekä vaikuttavalla

kampanjalla.

”Toimiminen yhtenä konferenssin

pääyhteistyökumppaneista antaa Akaa

Pointille valtakunnallista näkyvyyttä

juuri oikeassa kohderyhmässä. Yritysten

sijoittumisessa alueelle ei tietenkään sovi

unohtaa paikallisia, akaalaisia yrityksiä,

joilla on jo niin sanotusti kotikenttäetu”,

toteaa projektipäällikkö Kristiina Salo

Akaan kaupungin elinkeinopalveluista.

Salon mukaan lähiaikoina tullaan

toteuttamaan myös alueen laajempaa

markkinointia valituissa kohderyhmissä.

Akaa Pointin uudet nettisivut on avattu

osoitteessa www.akaapoint.fi •

Akaan kaupunki/Akaa Point -yritysalue

Kristiina Salo, projektipäällikkö

p. 040 335 6098, kristiina.salo@akaa.fi

Akaa Point oli yksi pääyhteistyökumppaneista

Logy Conferencessa

Finlandiatalolla helmikuun alussa.

24

Kuljetus & Logistiikka


180

hehtaaria

pelikenttää

yrityksille!

“Peli on avattu, mikä on teidän

siirtonne Haasta meidät.”

–projektipäällikkö Kristiina Salo

puh. 040 335 6098

kristiina.salo@akaa.fi

www.akaapoint.fi

Yritysalue sijaitsee Valtateiden 3 ja 9 kainalossa,

Tampereen eteläisellä logistiikka-alueella.

Vahva kaava on jo valmiina ja mahdollistaa joustavan maankäytön.


Erilaisia ketjuja ja käyttökohteita on

lukematon määrä. Jokainen

käyttökohde vaatii erilaisia

ominaisuuksia ketjulta.

Ketjumaailma auttaa

asiakasta löytämään

kohteeseen parhaiten

soveltuvan ketjun.

Ketjumaailma tuo useiden

valmistajien parhaat

ketjutuotteet samaan

hankintakanavaan

Pohjoismaiden johtava kuljetinketjujen valmistaja Lapuaketjut

Oy tuo markkinoille täysin uudenlaisen ketjujen

myyntikanavan, Ketjumaailma – Chain Worldin. Ketjumaailma

tarjoaa yhden luukun palveluperiaatteella asiakkaille eri

valmistajien ketjutuotteita, jotka on valikoitu Lapua-ketjujen

oman ketjunvalmistusosaamisen pohjalta.

–K

etjumaailman ketjut

täyttävät käyttäjien

hyvinkin erilaiset tarpeet

ja sopivat vaativimpiinkin olosuhteisiin.

Pitkän kokemuksemme pohjalta

tiedämme, millaiset ketjut a soveltuvat

parhaiten mihinkin käyttökohteeseen.

Tämä säästää asiakkaalta aikaa ja rahaa,

Lapua-ketjut Oy:n toimitusjohtaja Juha

Mikkola sanoo.

Ketjumaailman valikoimassa ovat

tällä hetkellä rullaketjut ja ketjunkiristi-

26

Kuljetus & Logistiikka


met, ketjupyörät, takolenkkiketjut sekä

kuljetinketjut. Ketjumaailma on alusta

alkaen kansainvälinen toimija. Tuotteiden

valmistajat ovat maailman kärkinimiä,

kuten Köbo, Hitachi, SnapIdle ja

John King Chains.

Ketjumaailma on luonteva seuraava

askel viime vuonna aloitettuun ketjutuotteiden

maahantuontiin sekä myyntiyhteistyöhön

Hitachin ja Onninen Oy:n

kanssa.

– Ensimmäisten ulkomaankauppojen

myötä myös vienti on saatu hyvään

alkuun. Maahantuonnin eriyttäminen

oman toiminimen alle tuo kaivattua selkeyttä

oman valmistuksemme ja maahantuonnin

välille, Juha Mikkola täsmentää.

Oikeat ketjut oikeaan

paikkaan

”Hitachin mallistosta löytyy suoraan ketjut myös vaativimpiin käyttökohteisiin.”

Ketjut ovat merkittävä komponentti

voimansiirrossa sekä erilaisten materiaalien

ja kappaleiden käsittelyssä. Ketjut

ovat luonteeltaan kulutusosa, mikä tarkoittaa,

että niitä joudutaan aika-ajoin

vaihtamaan. Olosuhteet ja kuormitukset

vaihtelevat, mikä asettaa toisistaan

poikkeavia vaatimuksia eri ketjuille.

Ketjumaailman perustana onkin Lapuaketjuille

kuljetinketjuvalmistuksen kautta

kertynyt tieto ja osaaminen.

– Valmistuksen osaaminen auttaa

ratkaisevasti Ketjumaailman tuotteiden

valinnassa, mutta myös asiakkaan tarpeiden

ja vaatimusten ymmärtämisessä.

Nämä ovat meidän ehdottomia vahvuuksiamme,

Lapua-ketjut Oy:n varatoimitusjohtaja

ja markkinointipäällikkö Tuomas

Luoma toteaa.

Teollisuuslaitoksissa on käytössä

useita erilaisia ketjutuotteita.

– Jatkossa kaikki ketjutuotteet voi tilata

helposti ja mutkattomasti samasta

kanavasta. Varsinaista verkkokauppaa

meillä ei vielä ole, mutta sinne suuntaan

teollisuuden varaosakauppa on vahvasti

menossa, Luoma sanoo.

Ketjumaailman valikoima täydentyy

koko ajan. Jo nyt suuri osa tuotteista on

saatavilla nopeasti suoraan varastosta.


Kuvassa vasemmalta lukien Ketjumaailman myynnistä vastaava Juha Kaukola, Lapua-ketjut Oy:n toimitusjohtaja Juha Mikkola

sekä Lapua-Ketjut Oy:n varatoimitusjohtaja ja markkinointipäällikkö Tuomas Luoma. Kuva: Hannu Pettinen.

Kuljetus & Logistiikka 27


XTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA

UTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILU

Uusi öljy pienensi

polttoaine-laskua

Mobil Delvacin uusin täyssynteettinen moottoriöljy vähensi

polttoainekuluja 1,8 prosenttia brittien testissä. Ajokokeen

tulokset yllättivät jopa voiteluaineiden valmistajat, joiden

tavoitteena on ollut tehdä voiteluöljyistä entistä kestävämpiä.

Lähellä Lontoota, Millbrookin

testiradalla kaksi Volvo FM440

ja kaksi Iveco Eurocargo 75E16

EEV -kuorma-autoa lähtee matkaan.

Molemmissa Volvoissa on vähäpäästöinen

Euro V -moottori ja nämä on lastattu

75 prosenttiin täydestä 44 tonnin kokonaispainosta.

Ivecot on lastattu 50 prosenttiin

kokonaispainosta (6,2 tonnia).

Yhdessä Volvossa ja Ivecossa käytettiin

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 -dieselmoottoriöljyä.

Toisten moottoreita voiteli 15W-

40-viskositeettinen mineraaliöljy.

Kuorma-autot ajavat samoissa olosuhteissa,

testiradalla, jossa on kuvattu

muun muassa Bondin ajokohtauksia.

Nyt tosin mennään tavallisen liikenteen

joukossa, sillä Ison-Britannian johtava

kansainvälinen ajoneuvojen testaus- ja

kehityslaitos haluaa tulosten pätevän

myös käytännössä. Siksi maastossa on

mäkiä, soraa ja kuoppia.

Huomattavia säästöjä

polttoainekuluissa

Brittien testauslaitoksessa, joka on hieman

kuin yksityinen versio Suomen

VTT:stä, mitattiin Mobil Delvac 1 LE 5W-

30 -moottoriöljyllä ajetulla Volvolla polttoainesäästöksi

keskimäärin 1,8 prosenttia

verrattuna 15W-40 -mineraaliöljyyn.

Ivecolla, joihin vaihdettiin moottoriöljyn

lisäksi myös vaihteisto- ja voimansiirtoöljyt

mineraaliöljyistä synteettisiin öljyihin,

saavutettiin keskimäärin 2,9 prosentin

polttoainesäästö.

– Se voi tarkoittaa kuljetusyrittäjälle

suuriakin säästöjä, ExxonMobil Finland

Oy Ab:n markkinoinnista vastaava Tuula

Heiskanen toteaa.

Kun tanskalainen kuljetusyrittäjä kuuli

tuloksista, hän halusi tietää, päteekö

sama Pohjoismaissa. SPF Danmark A/S

vertaili omalla Scaniallaan synteettistä

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 -moottoriöljyä

ja SAE 15W-40 -mineraaliöljyä. Lisäksi

SAE 80W-90 -vaihteistoöljy korvattiin

Mobilube 1 SHC 75W-90 -vaihteistoöljyllä

ja samoin taka-akseliin vaihdettiin

80W-140:n tilalle Mobil Delvac SGO

75W-90. Koeajoneuvon polttoainetaloutta

seurattiin yli kahdeksan kuukautta.

Tarkkojen tietokonelaskelmien mukaan

polttoainetta säästyi jopa enemmän kuin

Isossa-Britanniassa. Säästöksi saatiin

keskimäärin 3,4 prosenttia. Se merkitsi

1 200 euroa pienempää polttoainelaskua

yhtä rekkaa kohti.

Tuula Heiskanen ja Heikki Laine kannustavat panostamaan hyvään voiteluöljyyn,

sillä kuljetusyrityksen polttoaine- ja huoltokustannuksia on mahdollista alentaa

käyttämällä täyssynteettisiä öljyjä.

28

Kuljetus & Logistiikka


AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOI

EXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA

Öljynlämmittimiä lisää

– Odotimme kokeissa polttoainesäästöä,

mutta Tanskan testi oli positiivinen yllätys.

Polttoaineen säästöön vaikuttavat

myös muun muassa sää, ajotavat, maastot

ja liikenne sekä kuinka pitkiä matkoja

ajetaan kerralla. Tanskan sääolosuhteet

ovat lähempänä suomalaisia kuin Ison-

Britannian, Heiskanen toteaa.

Myös moottoriöljynlämmitin vähentää

polttoaineenkulutusta, sillä sen avulla öljy

säilyttää paremmin voiteluominaisuutensa.

– Suomessa moottorit kyllä lämmitetään,

mutta öljynlämmittimet ovat melko

harvassa, ExxonMobil Finlandin raskaan

puolen myynnistä vastaava Heikki Laine

toteaa.

Vähemmän tuhkaa

Kuorma-autojen uudet moottorit ja pakokaasujen

jälkikäsittelyjärjestelmät sisältävät

entistä enemmän herkkää tekniikkaa.

Siksi on entistä tärkeämpää käyttää

sopivaa öljyä voiteluun. Pahimmillaan

väärä moottoriöljy voi tukkia ja hajottaa

hiukkassuodattimen ja katalysaattorin.

Uudet normit ovat johtaneetkin voiteluaineiden

kehittämiseen ja tuloksena

ovat olleet ”low SAPS”-voiteluaineet.

Niissä on vähemmän sulfaatteja, fosforia

ja sulfaattituhkaa.

– Uusien öljyjen lisäainepaketit ovat

hyvin erilaisia kuin esimerkiksi 20 vuotta

sitten. Ne ovat vähätuhkaisia, Laine sanoo.

– Lisäksi synteettiset öljyt ovat mineraaliöljyihin

verrattuna kestävämpiä käy-

Kuljetus & Logistiikka 29


XTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA

UTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILU

Voiteluöljyjen tuotekehitys on lisännyt öljynvaihtoväliä entisestään.

tössä. Silloin myös niiden suorituskyky

säilyy tasaisena pidempään, Heiskanen

jatkaa.

Henkilöautoissa suomalaiset käyttävät

useimmiten täyssynteettistä öljyä,

mutta raskaalla puolella suurin osa ajaa

mineraaliöljyillä.

– Mineraalitynnyri on halvempi, valitettavasti

ei aina oteta huomioon mm.

sitä, että synteettisillä öljyillä öljynvaihtoväli

pitenee, jolloin myös vaihtokustannukset

pienenevät, Heiskanen

kertoo.

Euro V ja VI –moottoreihinkin voi

käyttää mineraaliöljyä, mutta silloin

menetetään muun muassa kylmäominaisuuksia.

Lisäksi uusi synteettinen

öljy pitää moottorin puhtaampana.

Pidempään samoilla öljyillä

Öljynvaihtovälit ovat tuotekehityksen

myötä kasvaneet.

– 20 vuotta sitten rekalla ajettiin

samoilla moottoriöljyillä 20 000 kilometriä,

nyt ajetaan 100 000 kilometriä.

Vaihtoväli on viisinkertaistunut, Laine

kertoo.

Vaihtovälien pidentyessä on kuitenkin

tärkeää muistaa tarkistaa moottoriöljyn

riittävyys säännöllisesti.

– Lyhyissä ajoissa moottori kerää

kosteutta. Se haihtuu, kun ajetaan pidemmälle.

Tämä ei ole niinkään kuorma-autojen

ongelma, koska ne käyvät

koko ajan, vaan henkilöautojen, Laine

sanoo. •

Synteettinen Mobil

Delvac 1 LE 5W-30

- tehokkaampi voitelu etenkin kylmäkäynnistyksessä

- hapettumisenkestävyys ja terminen

vakaus pidentävät öljynvaihtoväliä

- parannettu moottorin suojaus

- pakokaasujärjestelmän suojaus

- juoksevuusominaisuudet paremmat

alhaisissa lämpötiloissa

Mobil Delvac 90 vuotta

Oikeastaan Mobil Delvacin historia

on pidempi kuin tänä vuonna juhlittavat

90 vuotta. Mobilin edeltäjä, The

Vacuum Oil Co. kehitti ensimmäisen

voiteluaineen höyrykoneelle vuonna

1866. Paremmin kuitenkin tunnetaan

vuosi 1925, jolloin Mobilin teknikot

saivat valmiiksi ensimmäisen raskaan

sarjan voiteluaineen dieselmoottoreille.

Tuotteen nimi oli Delvac, mikä on

lyhenne sanoista Diesel Engine Lubricant

Vacuum.

30

Kuljetus & Logistiikka


NISSAN HYÖTYAJONEUVOT

AMMATTILAISTEN

TYÖKALUT

Juuri oikeanlaisen auton löytäminen Nissanin hyötyajoneuvomallistosta on

helppoa. Jokainen niistä kun on suunniteltu niin, että bisneksesi pyörät pyörii,

eikä mukavuudesta tarvitse tinkiä.

NISSAN NAVARA

Ominaisuudet mm.

• Neliveto alennusvaihteella

• 2 tai 5 -paikkaiset vaihtoehdot

• 144–231 hv

• Vetokyky 3 000 kg

Alk. 33 864 €

(Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Autoveroton

hinta 26 127,78 €, autovero 7 136,22 €.)

NISSAN NV400

Ominaisuudet mm.

• Ilmastointi

• CD/Radio, Bluetooth

• Tavaratila 8–17 m 3

• Kantavuus n. 1 300 kg

• Toimintasäde tankillisella jopa 1 300 km

Alk. 31 207 €

(Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Autoveroton

hinta 25 978 €, autovero 4 628,38 €.)

NISSAN NV200

WORKING STAR EDITION

Luokassaan suuri tavaratila – 4,2 m 2

• 90 hv

• Peruutuskamera

• NissanConnect -navigaattori

Alk. 23 000 €

(Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Autoveroton

hinta 17 848,85 €, autovero 4 551,15 €.)

Kaikissa Nissan Working Star Edition -malleissa on vakiona: ESP, kuljettajan ja matkustajan airbagit, ilmastointi,

keskuslukitus, sähkötoimiset ikkunat ja sivupeilit sekä Bluetooth-yhteydellä varustettu radio/CD.

Tutustu todellisten työn sankareiden menopeleihin osoitteessa nissan.fi.

NV200-malliston EU-yhdistetty kulutus 4,9–7,3 l/100 km, CO 2

-päästöt 128–169 g/km. NV400-malliston EU-yhdistetty kulutus 6,8–8,6 l/100 km, CO 2

-päästöt 177–226 g/km.

Navara-malliston EU-yhdistetty kulutus 8,2–9,5 l/100 km, CO 2

-päästöt 215–250 g/km.

Kuljetus & Logistiikka 31


XTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA

UTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILU

32

Kuljetus & Logistiikka


AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOI

EXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA

Sisun omistajat

kehittävät

kiinalaisia

kuorma-autoja

Suomen Erikoisajoneuvot Oy solmi 24 miljoonan euron

sopimuksen kiinalaisen JAC raskaiden kuorma-autojen

valmistajan kanssa. Se merkitsee lisää töitä myös Suomessa.

S

isu Auton omistajayhtiö Suomen

Erikoisajoneuvot Oy ja kiinalainen

kuorma-autovalmistaja JAC

ovat 5.2.2015 allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen.

Sen mukaan kehitetään

JAC:n raskaiden kuorma-autojen sekä

JAC:n paikallisen toimittajaverkostoa.

Sopimuksen Hefeissä, Kiinassa, allekirjoittivat

JAC:n toimitusjohtaja Xingchu

Xiang ja Sisu Auton toimitusjohtaja

Timo Korhonen.

– Tämä vuoden 2018 loppuun saakka

ulottuva, pitkäjänteisen työn tuloksena

syntynyt yhteistyösopimus on erittäin

merkittävä osa uutta, osaamispohjaista

liiketoimintaamme ja varmistaa vahvasti

myös koko kotimaisen kuljetusvälineteollisuuden

tulevaisuutta.

-- Yhteistyösopimus sisältää hyvin

valmisteltuja, konkreettisia projekteja

ja tulee nopeasti tuottamaan työtä myös

erikoisosaamiseen perustuvalle yhteistyöverkostollemme,

kertoo toimitusjohtaja

Korhonen.

24 miljoonan sopimus

Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen

uskoo sopimuksen tuovan työtä

myös Sisun yhteistyöverkostolle.

– Sopimuksen kokonaisvolyymi, runsas

24 miljoonaa euroa, on yksittäisenä

konsulttisopimuksena suuri ja tuo merkittävän

lisän Teknologiateollisuutemme

suunnittelu- ja konsultointialan viennin

tilauskantaan, Korhonen jatkaa.

JAC tuottaa henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja

sekä Kiinaan että vientimarkkinoille

ja se on yksi merkittävimmistä

Kuljetus & Logistiikka 33


XTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA

UTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILU

kiinalaisista autonvalmistajista.

Yhteistyön päätavoitteena on vastata

Kiinan edelleen kasvavaan kotimarkkinoiden

kysyntään tavanomaista

laadukkaammilla tuotteilla, ja samalla

vahvistaa JAC:n asemaa kiristyvässä

kilpailussa tuontimerkkejä vastaan.

Sopimus on jatkoa syksyllä 2013

alkaneeseen yhteistyöhön, jonka puitteissa

on jo saatu päätökseen kaksi ensimmäistä

kehitysprojektia.

Sisu palkkaa lisää väkeä

Sisu Auto on laajentamassa toimintaansa

myös Euroopassa. Neuvottelut

serbialaisen kuorma-autovalmistaja

Korporacia Fabrika Automobila

Priboj’n (FAP) toiminnan siirtämisestä

suomalaisyhtiön haltuun etenevät

myös suunnitellusti.

Yhdessä nyt solmitun sopimuksen

kanssa on syntynyt tarve suunnitteluja

projektihenkilöstön lisärekrytointiin

jo kevään kuluessa. •

Tienhoito- ja vaihtolava-auto samassa paketissa

Sisu Works+ yhdisti tienhoitoauton ja vaihtolava-auton käyttömahdollisuudet. Täysin

tehdasvalmiina Works sisältää valmiiksi asennettuna hydrauliikan ja lisälaitteet lavoineen,

auroineen ja alusterineen.

Malli on mahdollista varustaa valmiiksi tehtaassa myös kappaletavaranosturilla.

Valmiiden mallien lisäksi on saatavilla asiakkaan omaan käyttötarkoitukseen räätälöityjä

alustavaihtoehtoja.

Lisävarustevalikoiman uutuuksiin kuuluu muun muassa koko mallistoon saatavilla

oleva manuaalinen Eaton Fuller-vaihteisto. Takaohjaaviin 5-akselisiin telillä varustettuihin

autoihin on mahdollista valita liikkeellelähtöä helpottava hydraulinen kevennin, joka

lisäksi pienentää auton kääntymissädettä. Ohjaamovarustelussa valinnanvaraa on entistä

enemmän, esimerkiksi turvallisuutta parantavat peruutuskamerat ja alkolukko, ajoergonomiaa

kohentavat kytkinpaneelit sekä Sisu-brodeeratut nahkaverhoilut istuimiin.


AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOI

EXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA

Uusi pyörillä siirtyvä laite

auton pintapeltien ja koteloiden oikaisuun

Autorobot Finland Oy on kehittänyt

oikaisutyötä nopeuttavan

SmartPuller-nimisen laitteiston

auton pintapeltien ja koteloiden oikaisuun.

SmartPullerin parhaita ominaisuuksia

ovat helppokäyttöisyys ja oikaisutyön

nopeus. Laitteistoa voidaan käyttää

lähes kaikkiin korinoikaisutehtäviin.

Käytön helppous on saavutettu pyörillä

siirrettävällä puomilla, joka on varustettu

säädettävissä olevilla vastinpäillä. Molemmat

vastinpäät ovat säädettävissä korin

vahvoille alueille, jolloin oikaisutuenta

saadaan parhaalle mahdolliselle alueelle.

SmartPuller tarvitsee lisäksi vastushitsauslaitteen,

jolla oikaisukohteeseen kiinnitetään

tartuntaprikat tai lainelanka.

SmartPullerin erikoisuus on sen kyky

oikaisusuorituksiin lähes koko korin alueella

kaikkiin tarvittaviin suuntiin.

Vakuutusyhtiöltä saadun informaation

mukaan auton pintavaurioiden osuus

on n. 80% kaikista vaurioista. Pintavauriot

ovat usein kotelorakenteissa, joita ei

päästä suoristamaan auton sisältä päin.

Ulkopuolinen oikaisu säästää työaikaa

huomattavasti, koska tällöin vältytään

ovien ym. korirakenteiden purkamiselta

ja uudelleen kokoamiselta. Saavutettava

hyöty on parhaimmillaan hitsattujen,

laaja-alaisten auton kylki- ja kattorakenteiden

oikaisussa. Tämän vuoksi Smart-

Puller on yksi nykyaikaisen korjaamon

tärkeimmistä laitteista.

Patentti haettu. •www.autorobot.com

Koko korin alueelle saadaan nopea oikaisuvalmius

pyörillä siirtyvällä puomilla,

jossa on toimintavalmiit oikaisuvastimet.

UUTTA HUIPPUTEKNOLOGIAA

Parempi korroosion

vastustuskyky

Tehokkaampi suoja

kemikaaleja vastaan

Kehittyneempi teknologia

ympäristön hyväksi

Upea ulkonäkö ja

helppohoitoinen

Milcoa Oy | Lounaisväylä 3, 26820 RAUMA

Puh +358 50 387 2146 | Fax +358 2 823 8060

info@milcoa.fi | milcoa.fi

Kuljetus & Logistiikka 35


XTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA

UTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILU

Pintaa syvemmältä:

Värvaltrans Oü

- Harley Davidson Tallinn

Tallinnassa toimii täyden palvelun kolarikorjaamo Värvaltrans. Kävimme tutustumassa yritykseen

pintaa syvemmältä Hi-TEC -testimaalausten yhteydessä. Värvaltrans Oü:llä on kaksi toimipistettä

Tallinnassa ja yksi Narvassa. Lasnamäella sijaitsevassa toimipisteessä on myös Viron/Tallinnan

virallinen Harley Davidson myymälä ja kolarikorjaamo. Yrityksen toiminnasta sekä yleisesti

automaalaamoalasta Virossa meille kertoivat omistajat Ott Mesikäpp ja Imre Laheäär.

Mistä tunnette toisenne, koska

yritys on perustettu ja mitkä

ovat teidän taustat

- Olemme molemmat automaalareita:

Imre aloitti -88 ja minä -89, Ott aloittaa.

- 12 vuotta tein maalarin töitä, Imre

varmaan pidempäänkin, ja olemme myös

molemmat kouluttaneet toistakymmentä

automaalaria. Myös omia työntekijöitä,

Ott jatkaa.

- Olen siis maalannut elämäni aikana

yli 15000 autoa, Ott summaa.

Värvaltrans perustettiin 1992 ja vuonna

2008 aukaistiin Lasnamäen toimipiste.

2009/2010 Harley Davidson tuli

mukaan kuvioihin, vaikkakin Imre on

moottoripyöriä harrastanut aina.

- Imre on kuulunut Harley Davidson

Fan Clubiin varmaan 20 vuotta, joten oli

vain ajan kysymys, koska myös ne tulisivat

mukaan toimintaamme, Ott kertoo.

- Ott ei aja moottoripyörillä, hän lentää

itse pienkoneita, koska se on "turvallisempaa",

Imre naurahtaa hyväntahtoisesti.

Ott harrastaa myös autojen entisöintiä

ehtiessään ja töillään voittanut

palkintojakin. Imreltä maalaaminen on

jäänyt viime vuosina vähemmälle menestyvän

yrityksen viedessä paljon aikaa:

-Yrityksen kellarin pysäköintitiloissa

on yksi projekti odottanut kohta 20 vuotta,

ehkä sitten kymmenen vuoden päästä

aloitan sen, Imre naurahtaa.

Värvaltransilla kaikki työt tehdään itse:

yritys ei halua ostaa palveluita muilta

firmoilta.

- Meillä käsitellään vuosittain noin

4000 autoa, joten parempi, että saamme

Kuvassa Sami Laaksonen, Ott Mesikäpp ja Pintaväri Eestin toimitusjohtaja

Marek Jurioja.

kaikki työt hoidettua itse sen sijaan että

kuljettaisimme autoja paikasta toiseen.

Meillä kaikki hoituu saman katon alla,

Ott kertoo.

- Myös lasien vaihdot ja rengastyöt,

Ott lisää.

Otitte Spies Heckerin tuotteet käyttöön

vuonna 2000, miksi

- Spies Hecker oli paras vaihtoehto,

erityisesti teknisesti, Ott toteaa.

Suosikkituotetta kysyttäessä on vastaus

Spies Heckerin maalit.

- Niitä käytämme Spies Heckeriltä,

kun muuten olemme aika omavaraisia,

Ott kertoo. (Yritys maahantuo CARSYS-

TEM tuotteita.)

Värvaltransiin työt tulevat 95% vakuutusyhtiöiltä

sekä auto- että moottoripyöräkolarikorjaamon

puolelle. Mikä on

teidän erikoisuus, missä olette erityisen

hyviä

-Höh, no kaikessa! Ott naurahtaa.

- Työn tekeminen ei ole leikkiä, se on

koko elämä, Ott summaa.

- Meillä parasta on korjaamo itse eikä

tällaisia ole muita samanlaisia Virossa.

Asiakas pitää ja se toimii, Ott lisää.

- Meillä työ puhuu puolestaan. Ei tarvitse

mainostaa erikseen, kun asiakkaat

kertovat hyvästä työstä eteenpäin itse,

Imre lisää.

Onko ala muuttunut 10 vuodessa ja jos,

niin miten

- Silloin kun maalasi itse, oli toisenlainen

vastuu: kun teki niin lopputuloksen

piti olla parasta tai sitten se ei mennyt

asiakkaalle. Nykyään tuntuu, ettei maa-

36

Kuljetus & Logistiikka


AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOI

EXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA

lareilla ole samanlaista ammattiylpeyttä,

Imre pohtii.

- On samantekevää mitä tekee,

kunhan saa palkkaa, Imre jatkaa.

- Ja meillä ei käy vastaukseksi, että

joku juttu ei onnistu, Ott sanoo ponnekkaasti.

- Aina etsitään ratkaisut ongelmiin,

Ott kuittaa.

Ala on muuttunut teknisesti haastavammaksi:

- 15 vuotta sitten Audi oli helppo,

nyt teknisesti vaikea kun ei ole pelkkää

peltityötä ja maalausta sähkötöiden

yms. lisäännyttyä, Ott kertoo.

Molemmat sanovat vesiliukoisten

värien tulon myötä hommien helpottuneen:

- Ei kukaan täällä edes halua tänä

päivänä maalata liuotinpohjaisilla,

Ott sanoo.

Haastattelun aikana on maalaamossa

meneillään Hi-TECin testimaalaukset.

Miltä tämä tuote on vaikuttanut

- Voi olla mahdollinen, Ott sanoo

ja jatkaa arvoituksellisesti

- Moni asia vaikuttaa. Maalareille

yleensä aina uudet jutut ovat vaikeita,

muutos on hankalaa vaikka aina

yleensä asia onkin loppujen lopuksi

hyvä.

Tulevaisuuden haasteena molemmat

yrittäjät näkevät ammattitaitoisten

työntekijöiden löytymisen ja työvoiman

vapaan liikkumisen Suomen

ja Viron välillä.

Onko jotain hauskaa tarinaa tai erikoista

työtä vuosien varrelta

- Meiltä tultiin kerran pyytämään

tarjousta, että korjausmaalaisimmeko

syksyllä erään kiinteistön mainosseinän,

Ott muistelee.

- Katsoin asiakasta, että ”Oletko

tosissasi” No, annoin tarjouksen ja

pistin aika korkean hinnan, kun ei

olisi oikeasti haluttu sellaista hommaa,

mutta tarjous menikin läpi ja

jouduin itsekin olemaan kolme päivää

sinä syksynä maalaamassa, Ott

nauraa.

- Siitä se lähti ja noiden töiden

myötä maalasimme mm. Norjan

Olympialaisten olympiarenkaat vuonna

1994. Tänä päivänä tämä on meille

ihan hyvä bisnes! Kuka olisi uskonut,

Ott summaa. •

www.varvaltrans.ee, www.colornet.fi

Vertailu:

Autoalalla halpamerkit

jyräävät merkkiuskollisuudessa

Autovalmistajat laitettiin

jälleen järjestykseen luottoja

markkinatietoyhtiö

Bisnoden vuotuisessa

merkkiuskollisuusvertailussa.

Viime vuonna halpamerkit

menestyivät paitsi hinnalla

myös merkkiuskollisuudessa.

Tulosten mukaan

uskollisimmat kuskit ovat

myös tyypillisesti automerkkiä

vaihtaneita ikääntyneempiä.

Merkkiuskollisuus ja merkin vetovoima. Lähde: Trafi, Bisnode

Vuonna 2014 merkkiuskollisuudessa

selkeäksi voittajaksi

kaasutti romanialaisperäinen

yllättäjä, Renault-ryhmään kuuluva Dacia,

joka nousi vertailussa voittajapallille

sijalta 14. Hinta-laatusuhteeltaan kelpo

menopeleinä pidetyt Kia ja Subaru

löytyivät merkkiuskollisuusvertailussa

sijoilta neljä ja viisi, vaikka kummakin

tulos oli tippunut useamman prosenttiyksikön

verran.

– Vallitseva taantuma voi hyvinkin

näkyä autonostajien merkkiuskollisuudessa.

Esimerkiksi voitokas Dacia on

ensin valloittanut suomalaisten sydämet

pienellä hinnallaan ja sen jälkeen

voittanut myös asiakkaiden luottamuksen,

Bisnoden toimitusjohtaja Juha Airaksinen

pohtii.

Vertailun kymmenen kärjen perää pitää

sangen nimekäs joukko. Kärkikymmenikön

vähiten merkkiuskolliset kuskit

löytyvät Mercedes Benzin, Volvon ja

Audin ratista.

Bisnoden autoalan Loyalty Awards

-merkkiuskollisuuspalkintoja on jaettu

jo vuodesta 2006 lähtien. Kattavassa

numeerisessa analyysissa olivat mukana

uuden auton yksityiskäyttöön vuonna

2014 ostaneet auton haltijat, jotka ovat

omistaneet auton myös aikaisemmin.

Nuoret ja koulutetut

ostajat ovat autokaupan

uskottomimpia

Vertailussa tarkasteltiin merkkiuskollisuutta

myös autonostajien kuluttajaprofiilin

kautta. Tulosten mukaan automerkille

uskolliset ovat tyypillisesti automerkkiä

vaihtaneita ikääntyneempiä.

Ikäluokissa 56–75-vuotiaat on suhteellisesti

eniten merkille uskollisia autonostajia.

Automerkkiä vaihtavat puolestaan

ovat iältään nuorempia, tyypillisesti

lapsiperheitä, joilla on korkeakoulutus,

korkeat tulot ja paljon velkaa.

Asiakassegmentoinnin näkökulmasta

tarkasteltuna merkkiuskollisimpia olivat

suurten perheautojen ja edustusautojen

ostajat. Vähiten merkille lojaalia

ostajakuntaa olivat puolestaan pienien

perhe- ja premium-autojen metsästäjät.

Maantieteellisessä vertailussa Uusimaa

erottui selkeästi muusta Suomesta, sillä

alueella huristelee suhteellisesti eniten

automerkkiä vaihtaneita kuskeja. •

Kuljetus & Logistiikka 37


XTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA

UTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILU

Toyotalta uusi dieselmoottorimallisto

Tonero-trukkeihin

Uusi mallisto kattaa sarjan

uusia moottoreita, jotka

alentavat dramaattisesti

polttoaineen kulutusta ja

CO2-päästöjä.

–D

ieselkäyttöiset vastapainotrukit

ovat Suomessa

ja erityisesti

suomalaisessa teollisuudessa edelleen

yksi käytetyimmistä trukeista, kertoo

Janne Huttunen, Toyota Material

Handling Finland Oy:n tuotepäällikkö.

Taatakseen asiakkaille kustannustehokkuuden

ja kilpailukyvyn Toyota on

kehittänyt uuden merkittävästi käyttökustannuksia

alentavan ja ympäristöystävällisen

dieselmoottorimalliston

Teknologia perustuu commonrailruiskutusjärjestelmään,

EGR-pakokaasunkierrätysjärjestelmään

sekä dieselin

hapetuskatalysaattoriin, joiden

ansiosta moottorissa ei tarvita erillistä

hiukkasloukkua lainkaan. Uusi 41kW:n

moottori alentaa polttoainekulutusta

jopa 31 % edelliseen malliin verrattuna.

Hyvin merkittävä etu loppuasiakkaalle

on, että 1ZS-moottori ei tarvitse säännöllistä

huoltoa vaativaa hiukkassuodatinta

kuten monet muut trukkimarkkinoiden

moottorimallit.

Polttoainekulutusta voidaan saada

vieläkin alhaisemmaksi kuljettajan

oman toiminnan avulla. Moottorissa on

automaattinen sammutustoiminto, joka

sammuttaa moottorin ennalta määrätyn

tyhjäkäyntiajan jälkeen. Lisäksi ajomoodiksi

voidaan valita ns. Eko-asetus, joka

38

Kuljetus & Logistiikka


AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOI

EXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA

rajoittaa trukin kiihdytysnopeutta. Tämäkin säästää polttoainetta,

sillä polttoaineen kulutus on luonnollisesti suurimmillaan

kiihdytysvaiheessa.

Monista kilpailijoista poiketen moottorit ovat Toyotan itse

suunnittelemia ja valmistamia teollisuusmoottoreita. Ne on

suunniteltu erityisesti trukkikäyttöön huomioiden trukkikäytön

aiheuttamat vaatimukset moottorin käyttäytymiselle

ja kestävyydelle. Täten uudessa 1ZS-moottorissa on muuttuvageometrinen

turboahdin, joka edesauttaa saavuttavaan

erinomaisen väännön alhaisillakin kierrosluvuilla. Turboahtimen

pakopesässä on siivet, jotka muuttavat asentoa kierrosluvun

mukaan, jolloin ahtopaine alkaa nousta pienilläkin

kierroksilla.

Polttoaineen kulutuksen ohella moottorin elinkaarikustannuksia

alentavat matalat huoltokustannukset. Moottorissa

käytetään jakohihnan asemesta jakoketjua. Täten Toyotan

moottoreissa ei vaadita jakohihnan vaihtoa missään vaiheessa

elinkaaren aikana. Moottoreissa voidaan käyttää perusmoottoriöljyä

erikoisöljyjen sijasta ja öljyn hävikki huoltovälin

aikana on hyvin pieni. Toyotan moottori erottuu monista

muista trukkimoottoreista em. ominaisuuksia johdosta.

Tämä uusi 41kW:n moottori on saatavilla Toneron malleihin

2t-3.5t. Malleissa 1.5t ja 1.8t käytetään viime vuonna

lanseerattua 36kW moottoria, joka sekin alentaa elinkaarikustannuksia

merkittävästi aikaisempaan verrattuna. •

Volvo FH madallettu

makuuohjaamo – tehokkuutta

ahtaissa ympäristöissä

Volvo FH ja Volvo FH16 ovat nyt saatavilla erikoismatalalla

ohjaamolla. Se on suunniteltu sopivaksi erityisesti kaivostoimintaan,

jossa on korkeat vaatimukset tuottavuudelle, sekä

tehtäviin, joissa nosturit toimivat ohjaamon katon yläpuolella.

– Jotkut asiakkaat tarvitsevat sekä matalaa ohjaamon korkeutta

että korkeaa kuormakapasiteettia. Volvo FH ja Volvo

FH16 madalletulla makuuohjaamolla mahdollistaa heidän

käyttää jopa 750 hevosvoiman kuorma-autoa, jonka kokonaisyhdistelmämassa

on 120 tonnia, sanoo Volvo FH:n tuotepäällikkö

Roger Brorsson Volvo Trucksilla.

Volvo FH ja Volvo FH16 matalakatto-ohjaamo on saatavilla

samalla voimansiirtojärjestelmällä, mukavuustasolla ja joustavalla

varustelulla kuin muutkin ohjaamoversiot. Ohjaamossa

on tosin muutama ratkaiseva ero; kattoa on madallettu 190

mm, ja se on muodoltaan tasainen, koska antennit ja muut

varusteet on uudelleensijoitettu

muualle. Kokonaiskorkeudeltaan

alhaisimillaan

3,2 metriä, tämä versio sopii

käytettäväksi 3,4 m korkeissa

kaivostunneleissa. •

Volvo FH16 erikoismatalalla

ohjaamolla on suunniteltu

sopivaksi erityisesti kaivostoimintaan

ja muihin ahtaisiin

toimintaympäristöihin.

Kuljetus & Logistiikka 39


XTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA

UTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILU

Kaikilla mausteilla

EL-Korin ELLI-Vakiokoreissa kaikki perusratkaisut ovat

valmiiksi mietittynä ja vakiokori on helppo ja varma tapa

hankkia tehokas työväline. Vaikka vakiokoreissa onkin kaikki

tarpeellinen varustelu laadukkaaseen kuljettamiseen, voidaan

lisävarustelulla tehdä korista vielä enemmän käyttäjänsä

näköinen.

H&H Tuominen Oy Nurmijärveltä,

halusivat uudesta

Kylmä-ELLI:stään juuri

heille sopivan ja tarpeisiin suunnitellun

kokonaisuuden. Tuomisten uusi ELLI-

Kori kuljettaa vihanneksia ja juureksia

pääkaupunkiseudulla ja kuljetuskoriin

kohdistuvat tarpeet olivat hyvin selvillä.

Korin suunnittelu- ja tekoprosessin

aikana sähköpostit ja kuvat liikkuivat

aktiivisesti asiakkaan ja koritehtaan

välillä ja lopputuloksena on todellinen

custom-Laatukori!

Tuomisen Kylmä-ELLI:n suunnittelu

lähti liikenteeseen perusasioista. Mitoitus

ja mahdollisten lisälaitteiden kuten

kylmäkoneen ja takalaitanostimen

suunnittelu ovat ensimmäisiä askeleita

koria suunniteltaessa. Vakiokoripohjalla

kaikki tärkeät asiat kuten askelmat,

kahvat ja suojat löysivät tiensä paikoilleen,

joten niiden jälkeen oli vuoro

keskittyä lisävarusteluun. Lisävarusteita

valittaessa yksi iso tekijä on käytön

helpottaminen, mutta H&H Tuomisen

ELLI:ssä ei unohdettu myöskään ulkonäöllisiä

seikkoja.

Lisävarusteita: maskin maalaus yrityksen

logovärillä, tuulihöylän muotoilu,

laserleikatut osat: ovisuojat ja

takasuoja, ovisuojien laserleikkausten

suunnittelu, lisävalaistus: sivuäärivalot,

led-valo laserleikattujen osien takana,

varsivalot alleajosuojan päissä, valkoiset

alleajosuojien lasikuitukatteet, pitkä

roiskeläppä

Mitä Tuomiset uudesta koristaan

tykkäsivät Kysyimme sitä Toni Tuomiselta:

Miten EL-Korilla vastaanotettiin kysymykset

ja ideat korin varustelun suhteen

– Koritehtaalla tartuttiin heti innokkaasti

kaikkiin uusiin ja ennen kaikkea

ennen toteuttamattomiin ideoihin, joita

lähdettiin yhdessä innolla kehittämään

ja toteuttamaan. Täytyy sanoa, että useat

käynnit eivät ole menneet hukkaan.

On tärkeää käydä kaikki asiat asiakkaan

ja koritehtaan kanssa pienintäkin yksityiskohtaa

myöden läpi. Tämä näkyy

lopputuloksessa.

Mihin olet erityisen tyytyväinen korissa

ja saamassasi palvelussa

– Erityisen tyytyväinen olen kuormaauton

maskiin toteutetuista maalauksista,

sekä yrityksen logon värillä toteutetuista

häivytyksistä kuorma-auton

keulaan asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Sekä myös tuulenohjaimen muotoileminen

vauhdikkaan näköiseksi ja istuvaksi

Lumikon kylmäkoneeseen..

Aikataulu, työn etenemisestä tiedottaminen

ja viestintä, tuotteen laatu luovutuksessa...Mitä

mieltä

– Kuormakori valmistui puolessa

suunnitellusta, joka yllätti todella. Kun

alusta saapui Vääksyyn, kori nostettiin

alustan päälle valmiina, hämmästyttävää,

kaikkea ne keksii! Erityismaininta

siitä kuinka hyvin asiakas pidettiin ajan

tasalla työn etenemisestä eri työvaiheissa.

Ensimmäiset kuvat alustasta

saapuivat heti alustan saavuttua Vääksyyn

koritehtaalle. Etenemisestä tiedotettiin

vähintään viikoittain, joskus jopa

useammin. Mikä olisi sen helpompaa

ja mukavampaa, kuin saada valokuvia

työn edistymisestä suoraan puhelimen

Whatsappin -keskusteluun. Loistavaa

palvelua!

Milloin kori pääsee tositoimiin ja mitkä

ovat fiilikset lähteä uudella kalustolla

liikenteeseen

– Hienoa, mieltä kohentavaa ja kirkastuttavaa,

ryhti paranee ja koko ihmisen

olemus sähköistyy positiivisesti.

Työnteko on helppoa ja mukavaa,

erityisen kevyttä. On mahtavaa lähteä

liikenteeseen uudella huolitellun näköisellä

kalustolla, joka on suunniteltu

viimeistä piirtoa myöden työtehtävään

sopivaksi, joka kääntää kanssaihmisten

katseita liikenteessä. • el-kori.fi

40

Kuljetus & Logistiikka


Turboylivoimaa

Puhtaasti pidemmälle

Kysymyksiä turboahtimista

Turbotekniikka Oy:ltä saat uudet alkuperäiset turboahtimet

korjaamosi tai varaosaliikkeesi kasvavaan tarpeeseen.

Turbotekniikka Oy keskittyy nimensä mukaisesti yksinomaan

turboahtimiin. Maahantuojana Turbotekniikka Oy taitaa

turboahtimet ja niiden asennuksiin liittyvät kysymykset

vaivatta.

Turboahdinta uusittaessa on ensiarvoisen tärkeää, että

hankittu tuote vastaa autonvalmistajan sekä

ahdinvalmistajan laatustandardeja. Turbotekniikka Oy toimii

virallisena maahantuojana ja edustajana muun muassa

alkuperäisille Garrett by Honeywell -turboahtimille.

Maahantuoja ja tukkukauppa

Turbotekniikka Oy

Valuraudantie 4

00700 Helsinki

09-350 5270

turbotekniikka@turbotekniikka.fi / www.turbotekniikka.fi

Parasta turbopalvelua


XTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA

UTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILUEXTRA AUTOILU

Suvanto Trucks Oy

MAN-jälleenmyyjäksi

Länsi-Suomessa

Konekesko Oy:n MAN-liiketoimintayksikkö

on solminut MAN-jälleenmyyjäsopimuksen

turkulaisen Suvanto Trucks Oy:n

kanssa. Sopimuksen myötä Suvanto Trucksista

tulee Suomen ensimmäinen maahantuontiorganisaation

ulkopuolinen MANjälleenmyyjä.

Valikoimaan kuuluvat kaikki

MAN:n eurooppalaiseen siviililiikenteeseen

kuuluvat mallit; TGL, TGM, TGS sekä

uudet tehokkaat D38-moottorit juuri

keulalleen saanut TGX. Suvanto Trucks

palvelee Turun ja Porin seudun asiakkaita

1.3. alkaen kenttätyötä tehden sekä toimipisteessään

Turun Orikedolla osoitteessa

Pollenkuja 6.

Tehty järjestely tukee MAN-liiketoimintayksikön

strategiaa MAN:n markkina-aseman

vahvistamiseksi Suomessa.

– Konekesko haluaa kiittää Turun alueen

pitkäaikaisia MAN-edustajia Antti ja

Janne Ahtiaista vuosia kestäneestä hyvästä

yhteistyöstä MAN:n parissa ja kunnioittaa

heidän päätöstään siirtyä kohti uusia

haasteita. Samalla voimme iloiten todeta,

että Suvanto Trucksin innovatiivinen ja

ennakkoluuloton toimintatapa ja vahva

asema käytettyjen kuorma-autojen markkinoilla

saivat meidät vakuuttuneiksi siitä,

että heillä on kyky toimia tuloksellisesti ja

laadukkaasti asiakkaita palvellen myös uusien

kuorma-autojen markkinoilla, toteaa

Konekeskon MAN-liiketoimintayksikön

linjajohtaja Olli Ronkainen.

– Koko Suvanto Trucksin tiimi on tyytyväinen

ja innoissaan alkavasta yhteistyöstä

yhden Euroopan suurimman ja arvostetuimman

merkin kanssa. Pystymme tarjoamaan

asiakkaillemme joustavia ja monipuolisia

ratkaisuja erilaisiin ajoneuvotarpeisiin,

kertoo Suvanto Trucksin omistaja

ja toimitusjohtaja Eetu Suvanto. •

Nordicon ja Nurminen

Logistics aloittivat yhteistyön

terminaalioperoinnissa

Nordicon haluaa tarjota

asiakkailleen parempaa

palvelua kehittämällä

sähköistä tiedonsiirtoa.

K

appaletavaraoperaattori Nordicon

vaihtoi terminaalioperaattoriaan

Suomessa tammikuun

alussa ja aloitti yhteistyön Nurminen

Logisticsin kanssa Vuosaarenterminaalissa.

Operaattorivaihdoksen

yhteydessä Nordiconin ja Nurmisen

tietojärjestelmien välille tehtiin mittava

sähköinen integraatio ja tiedonkulku

automatisoitiin.

– Sähköisen tiedonsiirron vaatimukset

olivat meille tärkein kriteeri lähteä

tekemään terminaalioperaattorimuutosta.

Nurminen osoitti kiinnostusta

ryhtyä tämän kaltaiseen projektiin ja

päädyimme yhteistyöhön heidän kanssaan.

Meidän toimintamme edellyttää

lisäksi sijaintia satamassa. Yhtiömme

on tehnyt vastaavanlaisen integraation

Ruotsissa, mutta projektin vaativuus

kyllä yllätti meidät sillä, miten paljon

aikaa ja erilaisia vaiheita se vaati. Nurmisen

puolelta kaikki sujui loistavasti.

Olen todella tyytyväinen, että projektin

johto oli Nurmisella. Integraation jälkeen

operatiivinen toiminta on lähtenyt

käyntiin kohtalaisen hyvin, pientä

hiomista tällaisissa muutoksissa tietenkin

aina on, sanoo johtaja Tommi

Antikainen Nordiconilta.

– Nordiconin asiakkuus on meille

monella tavalla tärkeä. Tavarankäsittelymäärät

kasvavat merkittävästi

Vuosaaren-läpivirtausterminaalissamme.

Lisäksi nyt toteutettu sähköinen

integraatio on pilottihanke terminaalijärjestelmäämme.

Projekti on ollut

opettavainen ja yhteistyö Nordiconin

kanssa on sujunut hienosti. Tiedon

on kuljettava logistiikassa yhtälailla

nopeasti kuin tavaroidenkin. Tietojärjestelmiemme

integraatiolla saamme

tiedonkulun viiveet minimoitua, kertoo

Nurminen Logisticsin Huolintaliiketoimintalinjasta

vastaava johtaja

Mike Karjagin. •

Retro Trucks Rekkakukossa 2015

Retro Trucks Rekkakukossa on tapahtuma viime vuosituhannella valmistetuille

kuorma-autoille, jotka ovat tänään arkisessa ajossa palvelevia patinoituneita työjuhtia

tai omistajansa huolella entisöimiä silmäteriä.

Kokoontumisajotyyppiseen ja nyt jo toistaa kertaa järjestettävään tapahtumaan

ovat tervetulleita kaikki viime vuosituhannella valmistuneet kuorma-autot merkistä,

koosta, kunnosta tai valmistusmaasta riippumatta. Tämä on tapahtuma, johon

on lupa osallistua myös vahaamattomalla autolla!

Tule viettämään mukavaa kevätpäivää autojen ja alan ihmisten pariin! Lauantaina

2.5.2015 Kukonkoivussa - Hollolassa!

42

Kuljetus & Logistiikka


Turvallisuutta ja tehokkuutta kaikkiin

ajoneuvoihin, koneisiin ja aluksiin

Orlaco kehittää, valmistaa, toimittaa ja huoltaa kameraja

monitorijärjestelmiä. Orlaco-järjestelmät antavat käyttäjälle

näkyvyyden jokaiseen kuolleeseen kulmaan.

Tämä tuottaa mukavuutta ja parantuneita työskentelyolosuhteita.

Aktiivinen lähestymisemme tukee markkinoiden

vaatimuksia. Orlacon innovaatiot tekevät asiakkaistamme

tyytyväisiä ja innokkaita lähettiläitä markkinoille.

Lisätietoja: OEM Automatic/Tuotealue Konenäkö

Asiakaspalvelu puh. 0207 499 499, sähköposti: info@oem.fi

Meiltä akut kaikkiin käyttökohteisiin!

Tule tutustumaan laajaan akkuvalikoimaamme:

~ Raskaan kaluston akut ~ Trukki- ja nostinlaiteakut

~ Starttiakut ~ AGM-akut

~ Vapaa-ajan akut

ILMAINEN

AKKUJEN

TESTAUS

HELSINKI

Mekaanikonkatu 21

00880 HELSINKI

Puh. 09 765 733

TAMPERE

Hatanpään valtatie 20

33100 TAMPERE

Puh. 03 2159 004

TURKU

Lemminkäisenkatu 36

20520 TURKU

Puh. 02 4695 544

PORI

Satakunnankatu 38

28130 PORI

Puh. 02 6318 600

Avoinna arkisin klo 8.00-17.00 - akkupojat@akkupojat.fi - www.akkupojat.fi


Tienvarren laitteisto tarkkailee

sumua Tampereella

VTT on asentanut sumua

ja keliä tarkkailevan

laitteiston Tampereen

Hervannan valtaväylän

ja E63:n ramppiin osana

kansainvälistä älykkään

liikenteen hanketta.

Tavoitteena on tutkia,

miten tienvarsiyksikön

ja ajoneuvojen keräämää

tietoa voidaan välittää

langattomasti ja varoittaa

muita tiellä liikkuvia

autonkuljettajia mm.

huonosta näkyvyydestä tai

ajokelistä.

Ajoneuvo ja infrastruktuuri voivat

välittää liikenneolosuhteita

koskevaa tietoja keskenään automaattisesti

ja näin parantaa kaikkien

tienkäyttäjien turvallisuutta. Infrastruktuurin

lähestyville ajoneuvoille välittämä

paikallinen olosuhdetieto voi koskea

tienpinnan liukkautta tai heikentynyttä

näkyvyyttä.

Tiedot lähetetään 3G/4G-matkapuhelinverkon

kautta palvelimille, josta ne

edelleen tuodaan ajoneuvon tablet-pohjaiselle

päätelaitteelle. Lisäksi yksikössä

on lyhyen kantaman tiedonsiirto suoraan

ohi ajavaan ajoneuvoon ilman taustajärjestelmiä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT

Oy:n rakentamassa laitteistossa on hyödynnetty

romanialaisen Cluj-Napocan

yliopiston kameratekniikkaa sekä omaa

laserskanneri-ohjelmistoa. – Ne tarkkailevat

näkyvyyttä ja laskevat sen perusteella

ns. sumuindeksiä, kertoo tutkija

Pasi Pyykönen. Lisäksi järjestelmä

sisältää VTT:n kehittämän kitkaa mittaavan

kameran, joka pohjautuu valon polarisaatioeroihin

ja tekstuurianalyysiin.

Kolmevuotista, ensi kesänä päättyvää

CoMoSeF (CoOperative Mobility Services

of the Future) -projektia vetää tamperelainen

Mobisoft Oy, ja siinä ovat

Suomesta vahvasti mukana myös Ilmatieteenlaitos,

Infotripla, Taipale Telematics

ja Centria sekä yrityksiä ja tutkimuslaitoksia

kuudesta maasta, Ranskasta,

Espanjasta, Luxemburgista, Romaniasta,

Turkista ja Etelä-Koreasta.

– Mobisoft Oy näkee tienvarsiyksikön

ja ajoneuvojen keräämän tiedon

olennaisen tärkeä osana kehitettäessä

uutta liiketoimintaa jo 6 vuotta vireillä

olleesta yhteistoiminnallisen ajamisen

tapahtuma

täynnä iloisia

asiakkaitasi

tervetuloa näytteilleasettajaksi

Ari 0400 264 116 • rAmi 0500 569 522 • mikko 0400 563 786

JuhA 0400 567 068 • hAnnele 040 736 0073

KOKO PERHEEn suuRtAPAHtuMA POWER tRucK sHOW

7.-8.8.2015 POWERPARK, HÄRMÄ

POWERtRucKsHOW.fi

/POWERtRucKsHOW


kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä, toteaa

hankkeen koordinaattori, tutkimusohjelmajohtaja

Pekka Eloranta Mobisoft

Oy:stä.

VTT suunnittelee kansallisen

liikenteen automaation

kokeiluja Tampereelle

Ajoneuvoja, joissa on lyhyen kantaman radiolinkki,

on tulossa seuraavien vuosien aikana

markkinoille. Tämä on samalla kehityspolku

kohti liikenteen automaatiotason

lisääntymistä tulevaisuudessa, joka johtuu

pitkälti autonvalmistajien aktiivisuudesta

tuoda uusia ja hienompia kuljettajan tukijärjestelmiä

autoihin.

– Autot ovat muuttuneet nelipyöräisiksi

tietokoneiksi, jotka tarvittaessa reagoivat

kuljettajan virheisiin. Automaatiolle voidaan

antaa päätösvalta esimerkiksi erityisen

vaaran uhatessa tai monotonisessa

moottoritieympäristössä. Ehkä vuonna

2030 nähdään jo arkiliikenteessä ajoneuvoja,

jotka eivät tarvitse kaikissa tilanteissa

aktiivista kuljettajaa, arvelee erikoisasiantuntija

Matti Kutila VTT:ltä.

Suomen erityishaasteita ovat vaihteleva

Kaksi kameraa sisältävä monitorointilaitteisto on n. 1,5 m korkea putki, jonka halkaisija

on n. 15 cm.

ajokeli ja pimeät vuodenajat, mikä haastaa

ajoneuvojen optiset tunnistusjärjestelmät

äärirajoilleen. Tämä toimii suomalaisten

yritysten mahdollisuutena markkinoida

vaikeiden olosuhteiden tekniikkaa sekä

ICT-osaamista autoteollisuuden ja tieinfran

ylläpitäjien suuntaan. VTT panostaa asian

edistämiseksi kansallisen liikenteen automaation

kokeilujen perustamiseen, jota

myös Hervannan ramppiin asennettu sumua

tarkkaileva yhteistoiminnallinen kamera-laserskanneri

-yhdistelmä tukee. •


Robottiajoneuvot

logistiikan palveluksessa

KYLMÄÄ KYYTIÄ

LUMIKKO TURVAA KYLMÄKETJUN

KAIKISSA OLOSUHTEISSA

TEHOKAS

LUOTETTAVA

KILPAILUKYKYINEN

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

PAIKALLINEN PALVELU

LAAJA HUOLTOVERKOSTO

Lumikko Technologies Oy on erikoistunut kuormatilan

lämpötilansäätölaitteiden tuotekehitykseen

ja valmistukseen. Lue lisää: www.lumikko.com

Kestävä, kuumasinkitty

astinvetokoukku turvalliseen

lastaukseen

Auto-Kirmola Oy

Kartanontie 45, PORI

Puh. 634 3400, 044 344 1514

www.kirmola.com

K

ansainvälinen logistiikkayritys

DHL on julkistanut uuden

trendiraportin robottiajoneuvoista

logistiikassa. Raportti valottaa

automaattisen ajamisen keskeisiä tekijöitä

sekä hyödyntämismahdollisuuksia

logistiikka-alalla.

Raportti esittelee eri aloilta poimittuja

ratkaisuja ja sovelluksia sekä

konkreettisia esimerkkejä itsenäisesti

liikkuvien ajoneuvojen käytöstä logistiikkaketjun

eri vaiheissa. Raportissa

käsiteltyihin robottiajoneuvosovelluksiin

kuuluvat mm.

• automaattinen kuljetus ja tietokoneohjattu

keräily varastoissa

• itseohjautuvat logistiikkaratkaisut

esim. piha-, satama- ja lentokenttätoiminnoissa

• maantieliikenteessä letkana liikkuvat

robottikuorma-autot runkokuljetuksissa

• jakelu (”viimeinen kilometri”)

– Robottiajoneuvoja on toki käytetty

jossain määrin varastointitoiminnoissa

jo vuosia, mutta kehitys yhä automaattisempaan

suuntaan tulee muuttamaan

logistiikka-alaa perusteellisesti, sanoo

DHL:n trenditutkimusyksikön johtaja

Markus Kückelhaus. – Seuraava kehitysaskel

on robottiajoneuvojen käytön

laajeneminen yleiseen tieliikenteeseen.

Logistiikka-alalla on kokemusta robotiikan

käytöstä suojatuissa ympäristöissä

ja siitä on luontevaa jatkaa yhä

laajempien logististen ratkaisujen kehittämiseen

tulevaisuudessa. Yhdessä

yhteistyökumppaniensa ja asiakkaidensa

kanssa DHL on tässä kehityksessä

vahvasti mukana.

Robottiajoneuvoilla on monia etuja,

kuten tieturvallisuuden parantuminen,

polttoainetehokkuus ja pienemmät

päästöt. Autonomisten teknologioiden

kehitys on kuitenkin vasta alkuvaiheessa.

Ratkottavaa riittää myös lainsäädännössä,

mielipide-ilmastossa sekä

vastuukysymyksissä. Näistä esteistä

huolimatta on jo syntynyt varsin vakuuttavia

esimerkkejä automaattisen

ajamisen sovelluksista – monet tahot

ovat kiinnostuneita niiden kehittämisestä

ja hyödyntämisestä.

Trendiraportti ennakoi seuraavia kehitysaskeleita

yleiseen tieliikenteeseen:

• lähitulevaisuudessa: kehitystä ja

parannuksia nykyautojen ajonhallintajärjestelmiin

• seuraavaksi: automaattinen ajaminen

erityistilanteissa, esimerkiksi

liikenneruuhkassa

• myöhemmin tulevaisuudessa:

muodostelmassa täysin automaattisesti

liikkuvat robottikuorma-autot

valtateillä 24/7

– Ilman kuljettajaa liikkuvat ajoneuvot

tulevat ilman muuta mullistamaan

logistiikkaa, lisää Matthias Heutger

DHL:n asiakasratkaisu- ja innovaatioyksiköstä.

– DHL soveltaa jo nyt monia

autonomisen logistiikan ratkaisuja

varastoissaan ja olemme innokkaasti

viemässä itseohjautuvien ajoneuvojen

trendiä eteenpäin alallamme.

”Self-Driving Vehicles in Logistics”

on uusin trendiraportti DHL:n trenditutkimusyksikön

tuottamassa sarjassa.

Yksikkö keskittyy logistiikka-alan trendien

tutkimiseen, analysointiin ja hyödyntämismahdollisuuksiin.

Mm. robottiajoneuvotrendi

tunnistettiin DHL:n

vuosittain päivittämässä ”logistiikan

trenditutkassa” – raportissa, jossa arvioidaan

erilaisten sosiaalisten ja kaupankäynnin

trendien sekä teknologisten

tekijöiden vaikutuksia logistiikka-alaan.

• www.dhl.com/selfdriving

46

Kuljetus & Logistiikka


Tamtronin uusi

Power Smart Weighing

-älypunnitusteknologia

haastaa perinteiset

pyöräkuormaajavaa’at

T

amtronin uusi Smart Weighing

- t e k n o l o g i a j u l k a i s t a a n

2.3.2015. Uusi teknologia on

asennettavissa ensin pyöräkuormaajiin

ja myöhemmin tänä vuonna myös kaivinkonevaakoihin.

Uusi Smart Weighing

-älypunnitusteknologia haastaa perinteisen

dynaamisen punnituksen. Se tehostaa

tuottavuuden kokonaan uudelle

tasolle sekä mahdollistaa entistäkin monipuolisemman

tavan työskennellä.

Uusi Smart Weighing -älypunnitus

muuttaa käsitystä punnituksesta. Yleensä

punnitus on tapahtunut yhdessä kohdassa

nostoa mutta tällöin haasteena

ovat olleet hylkäykset, mikäli nosto on

ollut punnituskohdassa epätasainen.

Aikaa on myös kulunut siihen, kun puomi

on pitänyt laskea alas punnituksen

aloittamiseksi uudelleen. Uusi Smart

Weighing -älypunnitusteknologia punnitsee

koko noston ajan, jolloin epätasainen

maasto ei haittaa, sillä punnitus

voi tapahtua missä tahansa kohdalla

punnitusaluetta. Tämä vähentää hylättyjä

punnituksia merkittävästi sekä tehostaa

toimintaa.

Uuden Smart Weighing -älypunnituksen

myötä monet jokapäiväiset toiminnot,

kuten esimerkiksi ylikuorman

seuranta, tehostuvat. Ylikuormaus on

laitonta mutta alikuormaaminen on

myös ongelma, koska toiminnan tehokkuus

ja tuottavuus heikentyvät. Smart

Weighing -teknologia mahdollistaa aikaisempaa

nopeamman ja kehittyneemmän

viimeisen kauhan punnituksen kun

puomia ei tarvitse laskea tarpeettomasti

alas. Tällä säästetään aikaa, polttoainetta

sekä kuljettajan ja omistajan hermoja,

kun työskentelyn aikana ei tarvitse tehdä

ylimääräisiä nostoja. Smart Weighing

-vaa’alla kuormaatkin enemmän samassa

ajassa ja samoilla välineillä.

Raskas materiaali, kuten esimerkiksi

kivenlohkareet, voidaan punnita lähempänä

maata, jolla säästetään aikaa, polttoainetta

ja kuormaajaa sekä lisätään

työturvallisuutta.

Smart Weighing -älypunnitusteknologia

säästää aikaa hankintahetkestä

alkaen, sillä se on nopea ja helppo asentaa,

jonka ansiosta kone ei joudu seisomaan

asennusten vuoksi. Asennus,

kalibrointi sekä varmennukset voidaan

kaikki tehdä jopa saman päivän aikana.

Smart Weighing -vaaka on saatavilla

kaikkiin konemalleihin ja sen asennus

vaatii vain vähäisiä mekaanisia muutoksia

koneeseen.

Tamtronin Power Smart Weighing

-vaaka on testattu jokapäiväisessä työssä.

Vaa’an nopeus ja käyttäjäystävällisyys

lisäävät tuottavuutta, joka lopulta

tuo lisää tuottoa. Nimensä mukaisesti

työskentely on älykästä. • tamtron.fi

AUTOKALUSTEET.FI

kaikella on

paikkansa

Autokalustuksessa tärkeintä olet sinä, kalusteiden käyttäjä

System Edström tarjoaa autokalustusratkaisuja kaikille, joille pakettiauto

on myös työpaikka. Hyvä järjestys säästää aikaa, lisää turvallisuutta

ja parantaa työn jälkeä. Asennuspisteessä asennettujen

kalusteiden takuu on 5 vuotta.

myynti - suunnittelu - asennus

www.autokalusteet.fi

Maahantuonti:

Ja-Tools Ja-Elektro Oy

www.jaoy.com, puh. (03) 2836 600

Klikkaa ja tutustu myös

lehden nettiversioon

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 47


koulutus

Selviätkö muutoksista

voittajana

Pitkien välimatkojen Suomessa

logistiikka- ja kuljetusala on perinteisesti

ollut merkittävä työllistäjä.

Eikä ihme – harvaan asutussa

maassamme junaverkosto ei yllä kuin

murto-osaan taajamista, eikä toisaalta

vesikuljetuksia voi hyödyntää kuin harvakseltaan.

Siksi 90 prosenttia tavaraliikenteestä

kulkee edelleen perinteiseen

tapaan maanteillä rekkakyydissä. Ja kukapa

muu lastaisi, kuljettaisi ja purkaisi

rahdin kuin alan ammattilainen

Yllättävää kyllä, erityisesti logistiikkaalalla

on syytä pysähtyä miettimään digitalisaation

vaikutuksia työllisyyteen.

Etlan vuosi sitten julkaiseman raportin

mukaan tietotekniikalla korvataan

seuraavan parin vuosikymmenen

kuluessa noin 30 % Suomen

työpaikoista. Muutoksen

arvioidaan koskettavan erityisen

voimakkaasti myös kuljetus- ja

varastointialaa. Tarkoittaako se, että

työpaikat katoavat Ei, ne vain muuttavat

muotoaan. Entä tarkoittaako se, että

sinun on opeteltava rutkasti uusia taitoja

lyhyessä ajassa Aivan varmasti kyllä.

Työnkuvat muuttuvat ja

monipuolistuvat

Vaikka muutoksia on luvassa, digitalisaatiota

ei ole syytä ajatella työpaikat

ryöväävänä peikkona. Se voidaan nähdä

Vaikka muutoksia on luvassa,

digitalisaatiota ei ole syytä ajatella

työpaikat ryöväävänä peikkona.

myös parhaana ystävänä, joka vapauttaa

ammattilaisten resursseja muuhun kuin

toistuviin rutiinitoimenpiteisiin. Päivittäisestä

työstä tulee monipuolisempaa

ja, uskallan luvata, mielenkiintoisempaa

kuin koskaan ennen.

Miksi väitän näin Kun tietotekniikka

niveltyy nykyisiin palveluihin, vaaditaan

uudenlaisia taitoja. Taitoa käyttää erilaisia

järjestelmiä, ja ennen kaikkea taitoa

käyttää uudenlaista tietoa monipuolisesti

hyödykseen.

48

Kuljetus & Logistiikka


Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n tuoreen barometrin

mukaan kaksi kolmesta kuljettajasta olisi valmis

ainakin joskus suunnittelemaan reittinsä uudelleen, jos

saisi ennakkotietoa vapaista levähdysalueista. On enää

ajan kysymys, milloin nokkela start-up tuo markkinoille

tarvittavan työkalun, ja pian voi kenties reaaliaikaisesti

suoraan navigaattorista seurata levähdyspaikkojen

ruuhkatilannetta, vapaita pysäköintitiloja tai bensan

litrahintoja. Suomi säilyy voittajana niin kauan kuin

olemme pelissä mukana tuottamassa ja hyödyntämässä

kärkiluokan IT-ratkaisuja.

Kehityksessä on

pysyttävä mukana

Yritysten valtataistelu menee digitaalisessa rytäkässä

kertaheikolla uusiksi. Ne selviävät, jotka uskaltavat

muuttua. Vanhasta pois siirtyminen vaatii rohkeutta,

mutta ennen kaikkea se vaatii uusia taitoja.

Koulutusta ei kuitenkaan kannata hankkia varastoon,

vaan tarpeeseen. Tähän ovat havahtuneet myös yrityspäättäjät.

Tuoreen tutkimuksemme

mukaan 70 % suomalaisista

katsoo, että koulutuksen tietoa

pitäisi pystyä hyödyntämään heti

omissa työtehtävissä.

Jotta täydennyskoulutuksesta

saa mahdollisimman suuren

hyödyn, palveluntarjoaja kannattaa

valita huolella. Erityisen

tarkkana pitää olla siitä, että eritaustaisten

henkilöiden tarpeet

pystytään huomioimaan. Tähän

pystyvät vain kokoluokaltaan

riittävän suuret koulutusorganisaatiot.

Viime syksynä yhdistimme Tieturin ICT-koulutukset

Management Institute of Finland MIFin tarjoomaan ennestään

tuttujen johtamisen, viestinnän sekä kansainvälisen

liiketoiminnan koulutusten rinnalle. Nyt tuomme

ulottuvillesi entistä monipuolisempia ohjelmisto- ja

käyttäjäkoulutuksia sekä syvällistä näkemystä siihen,

kuinka tehostat liiketoimintaasi järkevillä it-ratkaisuilla.

Valitsitpa koulutuskumppaniksesi kenet tahansa,

suosittelen kiinnittämään erityisesti huomiota konkreettisiin

tuloksiin jotka yhteistyöstä saat. Loppupeleissä

koulutuksista saadun hyödyn tulee näkyä suoraan

viimeisen viivan alla, liiketoiminnan kannattavuuden

kehityksenä. Me MIFissä yhdistämme vuosikymmenien

kokemuksen, modernit menetelmät ja monialaisen

osaamisen. Tinkimätön laadunvalvontamme varmistaa

alan parhaat kokonaistaloudelliset tulokset. Muutoksella

varmistamme huippuosaaminen, vahvan toimituskyvyn

ja innovatiiviset ratkaisut.

Kun uudistuminen on helppoa, menestyminen on

mahdollista!

Timo Helosuo,

Rehtori, toimitusjohtaja

Management Institute of Finland MIF

Kuva: Eetu Sillanpää.

Suomi säilyy

voittajana

niin kauan

kuin olemme

pelissä mukana

tuottamassa ja

hyödyntämässä

kärkiluokan

IT-ratkaisuja.

STOP!

Tarjolla apua arjen haasteisiin

− tule kehittymään koulutuksiimme!

EMBA Creative Leadership

Kansainvälinen, käytännönläheinen ja suoraan bisnekseen linkittyvä

ohjelma on suunnattu johdolle, päälliköille ja asiantuntijoille.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Ashridge Business Schoolin,

IMD:n ja Berkeley yliopistojen kanssa.

Lue lisää mif.fi/emba

Kesto:

1. vuosi: 8 jaksoa, sisältäen 2 ulkomaan ekskursiota

2. vuosi: 9 jaksoa, sisältäen ulkomaan ekskursion

Aloitus: 11.3.2015

Lisätietoja:

Salla Lamberg, p. 010 7555 276, salla.lamberg@mif.fi

Kannattava aloitetoiminta

Ovatko työpaikkasi henkilöstön ideat tehokkaassa käytössä Tule

oppimaan, miten parannat yrityksen toimintaa koko henkilöstön

avulla.

Kesto: 1 pv

Ajankohta: 10.3.2015

Lisätietoja:

Jaana Parkkila, p. 010 7555 218, jaana.parkkila@mif.fi

Mindfulness in Business -iltapäiväseminaari

Suoritatko monta asiaa samaan aikaan Onko aivosi selviytymismoodissa

Mindfulness on apu mm. hyvään keskittymiskykyyn,

läsnäoloon, kärsivällisyyteen, nopeaan palautumiskykyyn ja kirkkaampaan

päätöksentekoon. Tule kuulemaan lisää.

Kesto: 1 pv

Ajankohta: 27.5.2015

Lisätietoja:

Jaana Parkkila, p. 010 7555 218, jaana.parkkila@mif.fi

Työntutkimus- ja mittaustutkinto

Koulutus tarjoaa työntutkimus- ja mittausosaamista, pätevyyttä

ja menetelmiä sovellettavaksi tuotanto- ja palveluorganisaatioihin.

Varaa paikkasi.

Kesto: 12 pv

Aloitus: 7.9.2015

Lisätietoja:

Jaana Parkkila, p. 010 7555 218, jaana.parkkila@mif.fi

Esimiestaidot käyttöön

Suosittu koulutus antaa konkreettisia taitoja jokapäiväiseen

esimiestyöhön ja vuorovaikutustilanteisiin sekä aloitteleville että

kokeneille esimiehille. Saat valmiuksia hyvään esimiestyöhön ja

itsesi kehittämiseen.

Kesto: 5 pv

Aloitus: 16.9.2015

Lisätietoja:

Pirjo Jääskeläinen, p. 010 7555 413, pirjo.jaaskelainen@mif.fi

mif.fi

Kuljetus & Logistiikka 49

Kuljetus ja logistiikka_103x297_helmi_2015.indd 1 5.2.2015 8.18


koulutus

Mindfulness

on businessasia

Hyvää suoritusta ja yrityksen menestystä uhkaavat tänään liian monet asiat: hektinen ja

stressaava toimintaympäristö sekä ihmismielen taipumus sännätä levottomasti kohteesta

toiseen. Kokenut valmentaja ja mindfulness-ohjaaja kertoo, että jokainen voi vahvistaa omaa

tyytyväisyyttään ja toimintakykyään.

”Ei meillä ole aikaa pysähtyä hengittelemään.

En halua, että työntekijämme hidastavat

ja rentoutuvat. Työskentelemme

epävakailla ja kilpailluilla markkinoilla

ja meillä on liian kiire mihinkään

ylimääräiseen”.

Näin totesi eräs keskisuurta yritystä

johtava henkilö, kun keskustelimme

mindfulnessista.

Kommentti on hyvin ymmärrettävä.

Paineisessa ja nopeasti muuttuvassa

ympäristössä joudumme jatkuvasti priorisoimaan

tekemisiämme. Työelämä ei

ole koskaan ollut yhtä vaativaa kuin se on

tänä päivänä. Valtava informaatiotulva,

paine jatkuvaan saatavillaoloon, loputtomat

keskeytykset ja vaikeasti ennustettava

toimintaympäristö ovat muuttaneet

työelämää viimeisten vuosikymmenien

aikana merkittävästi. Luonnollinen tapa

vastata kiihtyvään ja stressaavaan ympäristöön

on kiihdyttää omaa tekemistään.

Multitaskingista eli moniajosta on tullut

suorastaan hyve, ellei jopa vaatimus työtehtävien

suorittamisessa. Kalenteri täyttyy

helposti palavereilla ja tapaamisilla,

jonka aikana sähköpostit kerääntyvät

postilaatikkoon. Aivomme askartelevat

jatkuvasti useiden asioiden parissa ja

päivän lopuksi olemme lopen uupuneita.

Ei siis ihme, ettei ole aikaa pysähtyä ja

keskittyä hengitykseen.

Mutta mietitäänpä uudestaan. Oletko

koskaan ollut palaverissa, jonka lopputulos

ei ollutkaan kovin tyydyttävä Tai

koulutuksessa, josta et jälkikäteen muista

kuin sen, että lounas oli hyvää. Ehkä

joku sähköposti lähti vahingossa käsistä

ja aiheutti kimpun väärinymmärryksiä.

Tai tuli sanottua suutuspäissään jotain,

mitä myöhemmin katui Vai jäikö joku

tärkeä juttu tekemättä, koska se vain

pääsi unohtumaan monien keskeytysten

tulvassa ja tulikin puuhasteltua vain kiireisten

asioiden parissa

Tohtori Edward Hallowell on tutkinut

huomiokyvyn suuntaamista, ja kirjoitti

Harvard Business Review’ssa nykyajan

työelämän vaaroista. Hän sanoi, että ulkoiset

häiriöt esim. jatkuva sähköpostin

ja puhelimen vilkuilu sekä multitasking

saavat aivomme ”selviytymismoodiin”.

Hyvistä työntekijöistä tulee keskittymiskyvyn

vajeen vuoksi hillittömiä alisuoriutujia.

Tämä selviytymismoodi saa

ihmisen tekemään impulsiivisia päätöksiä,

vähentää joustavuutta, tappaa

luovuuden, lisää turhautumista ja tekee

vihamieliseksi.

Ulkoiset häiriöt eivät ole ainoa uhka

tuottavalle työnteolle. Iso osa häiriöistä

tulee sisältäpäin, ihmisen omasta mielestä.

M. Killingsworth and D. Gilbert

ovat tutkimuksissaan todenneet 46,7%

ajastamme kuluvan niin, ettemme ole

ajatuksissamme läsnä juuri siinä hetkessä

missä olemme. Ajatusten vaeltelusta

voi joskus olla hyötyäkin. Olennaista onkin

se, huomaammeko kun ajatus lähtee

vaeltamaan ja kykenemmekö palauttamaan

sen haluttuun kohteeseen ja pitämään

sen siinä.

”Iso osa häiriöistä tulee

sisältäpäin, ihmisen omasta

mielestä.”

Neurotieteellinen tutkimus on osoittanut,

että aivot ovat plastisia eli mukautuvia.

Aivot mukauttavat hermoverkostoa

jatkuvasti sen mukaan, mitä teemme tai

ajattelemme. Toisin sanoen aivomme

muokkautuvat hetki hetkeltä, halusimme

tai emme. Jokainen ajatuksemme ja

tekomme luo tai vahvistaa olemassa olevia

hermoyhteyksiä aivoissa. Tämä tarkoittaa

sitä, että vahvistamme taipumustamme

toimia tai ajatella samalla tavalla

uudelleen. Jos olemme usein vihaisia,

vahvistamme taipumustamme vihastua

jatkossakin. Jos olemme onnellisia, vahvistamme

taipumusta onnellisuuteen.

Kun olemme stressaantuneita, opettelemme

tulemaan stressaantuneiksi.

”Hyvistä työntekijöistä tulee

keskittymiskyvyn vajeen

vuoksi hillittömiä

alisuoriutujia.”

Mistä tässä hengittelyyn pysähtymisessä

sitten on kyse

Mindfulness on yksinkertaisimmillaan

aivojen aktiivista uudelleen piuhoittamista.

Mindfulness-harjoituksilla

muokkaamme hermoverkostoamme – ja

siten myös ajatteluamme ja käyttäyty-

50

Kuljetus & Logistiikka


Lisää vinkkejä oman tyytyväisyyden

ja toimintakyvyn lisäämiseen

kuulet 27.5.2015 järjestettävässä

Mindfulnes in business

–iltapäiväseminaarissa Helsingissä.

Lue lisää ja varaa paikkasi

www.mif.fi

mistämme. Mindfulness-harjoitus on

”aivojen kuntosali”, jossa harjoitamme

niitä ominaisuuksia, joita itsellemme

toivomme. Mitä ominaisuuksia sinä toivoisit

itsellesi: hyvää keskittymiskykyä,

ystävällisyyttä, läsnäoloa, kärsivällisyyttä,

kirkasta päätöksentekokykyä, hyvää

priorisointitaitoa, luovuutta vai nopeaa

palautumiskykyä Entä haluaisitko olla

työpäivän päätteeksi uupuneen ja stressaantuneen

sijaan, energisoitunut, rento,

hyväntuulinen ja levollinen. Tämä

on mahdollista, nämä kaikki ovat harjoiteltavissa

olevia ominaisuuksia.

Jos säännöllisen aivojen kuntosaliharjoittelun

ansioista olemme keskittymiskykyisempiä,

parempia priorisoimaan,

kykenemme tekemään hyviä

päätöksiä, muistimme toimii paremmin,

olemme vähemmän uupuneita,

terveempiä, vastustuskykyisempiä ja

onnellisempia, niin ehkä sittenkin kannattaa

pysähtyä hengittelemään. Mindfulness

on businessasia.

Teetta Kalajo

Työyhteisövalmentaja, coach

Management Institute of Finland MIF

Teetta Kalajo on toiminut Nokiassa henkilöstön johtamisen esimies-

ja kehitystehtävissä yli vuosikymmenen ajan Suomessa,

Etelä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Hän on toiminut

mm. muutosjohtamisen, johtoryhmien, tiimien ja organisaation

kehittämisen parissa. Kalajo on koulutukseltaan Kasvatustieteiden

maisteri, coach, työnohjaaja sekä sertifioitu Mindfulness valmentaja

(CFM). Nykyään hän toimii Potential Project Finlandin Country

Directorina ja uravalmentajana. Teetta Kalajo on Management Institute

of Finland MIFin työyhteisövalmentaja ja coach.

Kuljetus & Logistiikka 51


koulutus

Agcon huoltokoulutusosaston ja TAKKin yhteistyötä suunnitellaan TAKKin hydrauliikkahallissa. Valtran traktorin edessä vasemmalta

oikealle: Kouluttaja Markus Kattelus ja toimialajohtaja Olli-Pekka Tuomi TAKKista, huoltokouluttaja Jani Jokipii Valtralta

sekä kouluttaja Pertti Mikkonen TAKKista.

Valtralta TAKKille traktori

Valtran suunnitteluosasto

luovutti koeajokäytössä olleen

T 203 Directin TAKKille

asentajien koulutuskäyttöön.

TTraktori on muutaman vuoden

vanhaa mallia, joten asentajien

koulutuksia se palvelee vielä

kauan. Tekniikka on erityisesti Valtran

nuorempia asentajia ajatellen hyvinkin

ajantasaista. Traktori on Valtran omaisuutta

ja TAKK sopii sen käytöstä Valtran

kanssa yhteisesti.

Traktorin paikka on TAKKin hydrauliikkahallissa,

joka on nimensä mukaisesti

hydrauliikan opiskeluun ja testaamiseen

omistettu tila. Traktorin ympärille

tehdään sähköhydrauliikan harjoituspisteitä.

Työn alla on esimerkiksi traktorin

voimanottoon kytkettävä Bosch Rexroth

ajohydrauliikkapumppu, joka on myös

maahantuojalta saatu testikappale. Sillä

syötetään öljyä hydrauliikkahallin toimintoihin

hallin muiden pumppujen rinnalla.

Nostolaitteen toimintaa päästään

demonstroimaan syöttämällä traktorin

elektroniikalle erillisillä hydraulisylintereillä

tuotettavaa vetovoimatietoa. Ajovoimansiirron

hallintaa päästään testaamaan,

kun vaihdetaan suunnanvaihtajan

magneettiventtiileiden johdotus erillisiin

samanlaisiin magneettiventtiileihin.

TAKKin hydrauliikka-alan kouluttajilta

ja opiskelijoilta ideat eivät lopu ja niiden

toteuttaminen on mahdollista maahantuojien

ja Valtran suunnittelu- ja huoltokoulutusosastojen

tuella.

Traktoria voidaan Valtran kanssa

TAKKiin traktori tuli suoraan koeajokäytöstä

- pesulle ei ennen luovutustilaisuutta

ehditty.

tehdyn sopimuksen mukaisesti käyttää

muuhunkin kuin Valtran asentajien koulutukseen.

Valtra voi vastaavasti hyödyntää

TAKKin hydrauliikkahallia ja TAKKin

kouluttajia huoltokoulutuksissaan. •

52

Kuljetus & Logistiikka


Miten ottaa vaikeat asiat puheeksi

– Apua työkykyoppaasta

Miten tunnistaa ajoissa

työkyvyn lasku Miten ottaa

vaikeat asiat puheeksi

Entä esimiesten oma

jaksaminen Näihin ja moneen

muuhun kysymykseen

vastaa Satakunnan

ammattikorkeakoulussa

(SAMK) tehty työkykyopas.

Tyokykyopas.samk.fi -sivustolta

löytyy myös tietoa uupumuksen,

päihteiden käytön ja mielenterveyden

häiriöiden varhaisesta tunnistamisesta

sekä palveluista työtehtävien ja

työaikojen räätälöintiin ja muuhun työnmukauttamiseen.

Yritysten pyynnöstä

oppaaseen koottiin myös tietoa lääkkeiden

vaikutuksista työelämässä.

SAMKin hallinnoimassa Jengoilleenhankkeessa

valmisteltu materiaali tukee

osatyökykyisten henkilöiden työssä pysymistä

ja onnistunutta työhön paluuta

lisäämällä lähiesimiesten ja henkilöstöhallinnon

osaamista. Ennenaikaisten

eläköitymisten ehkäisy on tärkeää yksilöiden,

yritysten ja yhteiskunnan kannalta.

Esimiesten oma jaksaminen

tärkeää

Teemojen ympärille koottiin myös Avaimia

työkykyjohtamiseen -koulutussarja.

Sen avulla esimiehillä on paremmat

mahdollisuudet löytää keinoja ja kumppaneita

työyhteisönsä haasteisiin sekä

vinkkejä työssäjaksamista edistävään

ennakoivaan työhön.

Esimiestyön vastuullisuus ja yksinäinen

luonne verottaa jaksamista. Jaksamisen

tueksi erääseen kumppaniyritykseen

koottiin ohjattu esimiesten vertaisryhmä.

– Esimiesten jaksaminen on erityisen

tärkeää. Koska lähiesimiehet ovat usein

arjen tilanteissa yksin, vertaistuen merkitys

on suuri. Esimiesten vertaisryhmissä

toteutuu jatkuvan oppimisen idea

prosesseissa, jotka koituvat koko työyhteisön

eduksi, kertoo hankkeen projektipäällikkö

Kaarina Latostenmaa.

Satakuntalaisten yritysten toiveesta

on juuri alkanut myös uusi Foorumix

– Esimiesverkostot työkykyjohtamisen

tukena -hanke. Se toteutetaan Euroopan

sosiaalirahaston tuella yritysten sisäisten

ja välisten esimiesryhmien kehittämiseksi.

• Tutustu oppaaseen: työkykyopas.samk.fi

LOGISTIIKAN OPINTOJA KORKEA-ASTEELLA

Auto- ja kuljetustekniikan koulutuksessa (Tuotantotalous)

Turussa voit erikoistua autotekniikkaan tai logistiikkaan sekä niitä

palveleviin tietojärjestelmiin ja valmistut INSINÖÖRIKSI.

Liiketoiminnan logistiikan koulutuksessa

Turussa voit erikoistua hankintoihin, kuljetus- ja logistiikkapalveluihin

tai logistisiin tietojärjestelmiin ja valmistut TRADENOMIKSI.

Tartu tilaisuuteen ja hae opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun

korkeakoulujen yhteishaussa 17.3-9.4.2015!

Lisätietoja koulutuksesta:

Päivi Viinikkala, puh. 050 5985 903, paivi.viinikkala@turkuamk.fi

Markku Ikonen, puh. 050 5985 744, markku.ikonen@turkuamk.fi

www.turkuamk. fi

Kuljetus & Logistiikka 53


Voi elämä!

Seurasin sivusta eräällä lentomatkalla lentoemännän

ja kahden suurikokoisen matkustajan kovaääniseksi

yltynyttä keskustelua penkkien välisen tilan ahtaudesta.

Isot äänet nousivat, kun kaksi peräkkäisillä käytäväpaikoilla

istunutta kookasta herraa yritti syödä lounastaan.

Edessä istuvan kallistettua penkkiään saadakseen kauhottua

aterian suuhunsa, ei takana kärvistelevä ruokailija saanut

enää pöytäänsä esille lainkaan. Ja meteli oli valmis, kun lentoemäntä

kohteliaasti kertoi, että kummankin olisi pitänyt

ostaa lennolle kaksi paikkaa.

Sama asia toisesta näkökulmasta tuli vastaan, kun luin

puhuvan vaa’an prototyypistä, jota joku opiskelijaporukka

oli kehitellyt – tässä vaiheessa kai vasta huvikseen. Se kiitteli

aplodeilla ja fanfaareilla, kun painoindeksi oli 25 tai alle, ja

surumusiikilla, kun indeksi alkoi hipoa yli kolmenkymmenen

lukemia.

Kolmas kolahdus tuli, kun polvivaivainen, ylipainoinen

tuttuni kertoi vähän harmistuneena, ettei saa lääkäriään

suostumaan leikkauspuuhiin. Vastaanotolla oli kuulemma

vaadittu, että hänen olisi pitänyt ensin pudottaa viisi prosenttia

painostaan osoittaakseen motivoituneisuutensa polven

rasituksen pienentämiseen.

Jäin miettimään, voiko tulevaisuudessa terveyspalveluihin

liittyvissä vakuutuksissa olla vakiovaatimuksena kehonkoostumusmittaus

Rasittaisiko vakuutusmaksu kukkaroa

enemmän, jos rasvaprosentti hipoo suositusten ylärajoja

Mielenkiintoista on myös se, nähdäänkö korkea verenpaine

aina terveysriskinä, kun tauti on olemassa, vaikka se pysyisikin

aisoissa sopivalla lääkityksellä

Onko siis elämäntapojen tai niiden seurausten, elopainon

tai muiden inhimillisten tunnuslukujen kysyminen muodostumassa

ajan myötä rutiiniksi eri toimijoilla Miten kukin

meistä siihen sitten suhtautuu Hyväksymmekö Rakas, sinusta

on tullut pullukka -ohjelmassakin esiin tulleen ajatusmallin,

jonka mukaan itsestään huolehtiminen on velvollisuus

myös muita, ainakin läheisiään kohtaan eikä vain oma

yksilöllinen valinta

Rajojen asettaminen tällä alueella on todella vaikeaa. Lentomatkustajan

painorajat voidaan ehkä teknisillä laskelmilla

hakea niin, että suuri yleisö voi ne periaatteessa hyväksyä,

mutta vyötärönympärys taitaa silti vaikuttaa enemmän ruokailumukavuuteen

lennolla. Jos lentolippua ostaessa minulle

ojennettaisiin mittanauha, voi olla, että lippu jäisi ostamatta.

Puhuva vaaka on jo niin kornia, että siitä varmaan

irrottaisin patterit heti ensimmäisen viikon jälkeen, mutta

kolmenkymmenen yhteisen vuoden jälkeen aviopuolisolle

hiljalleen muodostuva kaksoisleuka tai muhkea masu ovatkin

jo harmaalla alueella. • Riitta Haapanen, https://pientapranttia.wordpress.com

54

Kuljetus & Logistiikka


Osta Honda. Saat nyt toisen kaupan päälle!

Yllätä talvi Hondalla.

HONDA HS550

LUMILINKO

KAUPAN PÄÄLLE!

Honda mönkijät on suunniteltu kovaan työhön. Korkea

laatu, kestävyys ja varmatoimisuus erottavat sen muista

erityisesti vaativissa olosuhteissa. Valitse itsellesi sopiva

Honda-mönkijämalli ja osta siihen Honda-lumilevy.

Saat talvipakettiisi lisäksi tuhannen euron arvoisen

Honda HS550 lumilingon kaupan päälle!

(Etusi arvo 995 €)

Tarjous on voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Honda ATV -mallisto alkaen 7 490 €

Pyydä tarjous: HONDAMONKIJAT.FI

facebook.com/hondamonkijat

youtube.com/hondamcfinland

Puh. 020 7757 200

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!