Painetun lehden PDF-versio - Kuntalehti

kuntalehti.fi

Painetun lehden PDF-versio - Kuntalehti

KUNTALEHTI 5/2008

■ UUTISET

Kunnanvaltuustojen pidettävä perustehtävät selkeinä mielessä palvelutuotantoa

MARKKINAT OVAT HEREILLÄ

Pikasilmäys päivän lehtiin

osoittaa kuntien

päätyneen ahtaaseen

rakoon: kunnanvaltuustojen

linjatessa palveluitaan

markkinat, EU:n

komissio ja yksityiset

kansalaiset ovat hereillä.

Kuntien toimintaympäristönmonimuotoistuessa

toimintaa

ei ohjaa enää

yksin kuntalaki.

Kuntiin vaikuttavia

lakeja

säätää eduskunnan

ohella

myös Euroopan

unioni.

Lainsäädäntö

on monitasoista

ja paikoin

vaikeasti tulkittavaa.

■■ Esimerkeistä ei

ole pulaa. EU:n komission

Destia-päätöksen takia

kuntien liikelaitokset

ovat tähtäimessä. Hankinnoista

tehdyt valitukset

ruuhkauttavat markkinaoikeuden.

Kuntien yhteistyömalleja

laadittaessa on syytä tarkistaa,

onko yhteistoiminta tulkittavissa

hankinnaksi, joka olisi pitänyt kilpailuttaa.

Yhä useammin oikeusteitse

palvelujaan peräävät myös

kuntalaiset perustuslain perusoikeuksiin

vedoten.

Kuntalaki ei yksin riitä

Kuntapäättäjä haki aikaisemmin

tukea päätökselleen tarkistamalla,

mitä kuntalaki sanoo. Tätä nykyä

samassa asiassa saatetaan

joutua tavaamaan lisäksi osakeyhtiölakia,

hankintalakia, puitelakia

ja tarpeen vaatiessa vielä tietosuojasäädöksiä

tai EY-tuomio-

6

EEVA-LIISA HYNYNEN


★ ★

★ ★

★ ★


istuimen

ratkaisuja.

Onko kunta-alasta

tullut juristientemmellyskenttä,

jossa perustehtävien

hoitaminen jää juridiikan jalkoihin?

Kuntaliiton lakiasiain johtaja

Kari Prättälä myöntää kuntien

toimintaympäristön monimutkaistuneen,

vaikeutuneen ja jopa juridisoituneen

merkittävästi, mutta

KUVITUS: YRJÖ KLIPPI

samalla

hän kääntää

keskustelun kärjen

kuntien perustehtävään.

Ratkaisun avaimet löytyvät

sieltä.

– Mitä perusteellisemmin kunta

toimintojaan miettii ja linjaa, sitä

varmemmin päätökset kestävät

juridisen lähitarkastelun.

More magazines by this user
Similar magazines