31.08.2018 Views

Kuljetus & Logistiikka 4 / 2018

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 2/2018 4 kuljetusjalogistiikka.com

Li-ion energiaa –

varastosi tehokkuuden

uuteen aikakauteen.

ETV 216i – maailman

ensimmäinen työntömastotrukki

täysin integroidulla litiumioniakulla.

jungheinrich.fi/li-ion

ETV 216i asettaa jälleen standardin sisälogistiikan litiumionitekniikalle.

Sen täysi voima ja pitkään kestävä suorituskyky tehostaa

varastoasi merkittävästi. Samaan aikaan sen vallankumouksellinen

muotoilu luo aivan uudenlaista lisäarvoa parannetulla ergonomialla,

turvallisuudella sekä ketteryydellä.

Nähtävillä Logistiikkamessuilla 12.-13.9.

osastolla C402 – Tule tutustumaan!

Lue lisää:

www.jungheinrich.fi/etv216i


Turun Satama kumppaneineen tarjoaa kilpailukykyisen logistiikkakokonaisuuden luotettavuutta ja kustannustehokkuutta

hakeville yrityksille. Sataman laivaliikenteelle tuottamia palveluja täydentävät nykyaikaiset varastointi- ja terminaalipalvelut,

jotka vastaavat sekä pitkäaikaisen varastoinnin että nopearytmisen jakelutoiminnan tarpeisiin. Sataman läheisyyden ansiosta

tuotteet saadaan aluksista nopeasti varastoon, mikä ajan lisäksi säästää myös kustannuksia. Logistista palvelutarjontaa täydentävät

monipuoliset lisäarvopalvelut, jotka oikaisevat materiaalivirtoja sekä nopeuttavat tuotteiden kulkua joko jälleenmyyjille tai

suoraan kuluttajille.

WWW.PORTOFTURKU.FI

2


TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Kankeasta

joustavaksi ..................................4

Kuljetustenhallinta- ja

tilausjärjestelmien murros

yritysten logistiikassa ..........8

Joustologistiikasta

apua haasteisiin ................... 14

V8-moottorin

tuotanto

käynnistyy

jälleen .................................... 28

Euroopan vähittäiskauppa

kasvaa idässä –

mahdollisuuksia myös

logistiikkayhtiöille................ 34

Mercedes PRO tarjoaa

kahdeksan

telematiikkapakettia ja

18 palvelutoimintoa............ 36

Uusi

maastorengas

monipuoliseen

käyttöön................................... 44

Rausteelin messuviikonloppu

Power Truck Show’n

Kuljetusmessuilla................ 46

Robotiikan ja

hitsauksen

osaajia Sedusta .......................50

Raskaan liikenteen valvonta

vaatii muutakin kuin

peltipoliisinäpertelyä

Kansanedusta Mika Kari (sd.) vaatii hallitukselta toimenpiteitä

raskaan liikenteen valvonnan vahvistamiseksi.

Kari muistuttaa Helsingin poliisin rikostorjuntayksikön

havainnoista, jotka kertovat ulkomaalaisten

kuljetusyritysten ajo- ja lepoaikarikkomusten yleistymisestä

Suomen maanteillä. Valvonta on avainasemassa,

jotta ulkomaalaisten kuljetusyritysten kilpailua vääristävä

ja tieliikenteen turvallisuutta vaarantava toiminta

saadaan kuriin.

– Viime vuosina sisäministeriössä ja poliisin liikennevalvonnan

yksikössä on liikennevalvontaa hoidettu lähinnä

vain automaattista liikennevalvontaa eli peltipoliiseja

lisäämällä. Raskaan liikenteen valvontaa ei

kuitenkaan voida jättää vain peltipoliisinäpertelyn varaan.

Peltipoliisi ei tarkista työaikoja tai ajoneuvon tai

kuljettajan kuntoa. Raskaan liikenteen valvonta edellyttää

osaavia ihmisiä - asiantuntemusta, jota kameroilla

ei voida koskaan korvata, Kari toteaa.

Kari on jättänyt ajo- ja lepoaikarikkomusten kitkemisestä

hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Kysymyksessään

Kari vaatii hallitusta laatimaan kiireellisesti arvion

raskaan liikenteen valvonnan vahvistamisesta.

– Raskaan liikenteen valvonnan vahvistaminen edellyttää

myös kansainvälistä yhteistyötä, koska ongelmakin

ylittää kansallisvaltioiden rajat. Ei voi olla niin, että

rikolliset kuljetusyritykset

pääsevät kuin koira

veräjästä Suomen rajan

ylitettyään muualle

Eurooppaan. Valvonnan

täytyy ulottua koko Euroopan

unionin alueelle

ja sen vahvistamiseksi

tarvitaan uusia todellisia

toimenpiteitä.

Volkswagen Hyötyautot ja

MAN olivat vahvasti

esillä FinnMETKO

-näyttelyssä ............................. 56

Vakuutusyhtiö

paljastaa

kolme esimerkkiä

vakuutuspetoksesta........... 61

TOIMITUS

Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku

lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola

puh. +358 40 717 5686, lehti@kuljetuslogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki

puh. +358 40 9125 983, tiina.isomäki@luukku.com

JAKELU Posti Oy

ISSN 1458-1086 (painettu) ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

www.kuljetuslogistiikka.com

21. vsk


Kankeasta joustavaksi

Kun vanha ja kankea toiminnanohjausjärjestelmä vaatii

toimiakseen paperia ja kynää, on hyvä hetki pohtia, olisiko

mitään toimivampaa tarjolla. Niin tehtiin Kuljetusliike

Kalevi Huhtala Oy:ssä, jossa nyt säästetään sekä aikaa että

hermoja.

Tietojärjestelmät kehittyvät

sellaista vauhtia, että

ohjelma, joka oli kymmenen

vuotta sitten alansa

parhaimmistoa, voi tänä päivänä

edustaa muinaisjäännettä atkmaailman

pronssikaudelta. Porilaisessa

Kuljetusliike Huhtalassa

riesana oli aikaa vievä ja kankea

toiminnanohjausjärjestelmä.

– Jouduimme käyttämään apuvälineenä

paperia ja kynää, jotta oh-

Kati Huhtalan mielestä toimiva kuljetustenhallintajärjestelmä lisää myös etätyön mahdollisuuksia.

4


Ajoneuvon korjaushistorian pystyy helposti tarkistamaan älypuhelimesta.

jelma toimi. Lisäksi sen käyttö vaati

paljon opettelua: piti tietää, millä

komennolla ja näppäinyhdistelmällä

sai auki mitäkin tietoja, Kuljetusliike

Huhtalan varatoimitusjohtaja

Kati Huhtala kertoo.

Toimelias nainen otti selvää

vaihtoehdoista. Hän halusi ohjelman,

jota voisi käyttää internetin

kautta, ilman, että tietokoneisiin

ja älypuhelimiin tarvitsisi asentaa

mitään. Toinen vaatimus oli

vanhan koulukunnan atk-insinöörin

painajainen. Ohjelman pitäisi

olla myös helppokäyttöinen.

Tarjouksia pyydettiin monelta ohjelmistotoimittajalta,

sillä markkinoilla

on nyt varaa valita.

Isoja eroja hinnoissa

Tarjouksia myös saatiin. Huhtala

huomasi hinnoissa olevan todella

paljon eroja.

– Totta kai hintakin vaikutti,

mutta yksi yksittäinen tekijä nousi

meille tärkeäksi. Halusimme

kumppanin. LogiSystemsillä oli

halua ja valmiutta kehittää ohjelmia.

– Joissakin perinteisissä, isoissa

ohjelmistotaloissa on yhä käytössä

vanha laskutusmalli, jonka

mukaan kaikesta, mikä liittyy tietotekniikkaan,

voi laskuttaa mitä

tahansa. Uudessa järjestelmässämme

laskutus perustuu oikeasti

tehtyyn työhön. Niin sen minusta

kuuluu ollakin.

Kuljetus Huhtalan asiakkaina

on metalli- ja metsäteollisuusyrityksiä,

joiden kuljetuksia ajetaan

70 ajoneuvolla Suomessa. Lisäksi

noin 40 traileria liikkuu ulkomailla.

Työt tehdään maksimimitoilla-

ja kantavuuksilla varustetuilla

yhdistelmillä – itse asiassa vähän

suuremmillakin, sillä Kuljetus

Huhtala on myös mukana poikkeusluvalla

kulkevassa HCT-kokeilussa.

Sen puitteissa on käytössä

komea 100 tonnin yhdistelmä.

Kuten Huhtaloidenkin asiakkailla,

isoissa yrityksissä on jo yleensä

olemassa oma vakiintunut tiedonsiirtoratkaisu,

jonka avulla kuljetustilaukset

hoituvat automaattisesti.

Sen kanssa kuljetusliikkeen

toiminnanohjausjärjestelmän pitäisi

toimia.

– Käytännössä jokaisella isolla

yrityksellä on omat tiedonsiirtomenettelyt,

joita he pitävät standardina.

Sellaisiahan ne kuitenkaan

eivät ole, koska jokaisella

on erilainen, LogiSystemsin Juha-

Pekka Wahlström huomauttaa.

KuljetusVelho-ohjelma saatiin

kuitenkin toimimaan asiakkaiden

järjestelmien kanssa pienen räätälöinnin

jälkeen.

5


Kalustonhallinta etänä

Elokuussa Porissa oli saatu ensimmäiseksi

kerätty kokemuksia ohjelman

kalustonhallintapuolesta.

– Se on todella hyvä. Kalustopäällikön

lisäksi myös muilla on

mahdollisuus nähdä tiettyjä asioita.

Jos esimerkiksi ajoneuvo ei toimi

ja kalustopäällikkö on lomilla, ohjelman

kautta saa selville ajoneuvon

huoltohistorian. Sieltä voi paljastua,

että samaa vikaa on yritetty

lähiaikoina korjata ennenkin.

KuljetusVelhon kautta voi myös

hallinnoida asiakkaille tarjottavia

tuotteita ja palveluja, kuten hinnoitella

niitä yleisen hinnaston

lisäksi asiakas- tai tapauskohtaisesti.

Ohjelman avulla hallinnoidaan

kuljetuksia, järjestellään

kuljetustilaukset manuaalisesti tai

automaattisesti. Sen kautta voi tiedottaa

tilausten statuksista ja kuljetustehtävistä

SMS-viesteillä tai

sähköpostilla.

KuljetusVelho on todella asiakaslähtöinen:

Jos osaa lukea, osaa

myös käyttää sitä. Tietysti joihinkin

asioihin, kuten hinnastojen

luomiseen, pitää perehtyä tarkemmin.

Kehitystyö on jatkuvaa

Vaikka LogiSystems Oy:llä on yrityksenä

ikää vasta reilut kaksi vuotta,

sillä on alasta kokemusta parinkymmenen

vuosirenkaan verran.

LogiSystemsissä on erikoistuttu

tilaus- ja toimitusketjun hallintaan.

Ohjelmat hiottiin toimimaan sekä

logistiikkapalveluja ostavien kuin

kuljetuspalveluja tarjoavien yritysten

näkökulmasta.

Ja vaikka kuljetustenhallintajärjestelmät

niin kuin toiminnanohjausjärjestelmätkin

ovat viime vuosina

kehittyneet, tehtävää riittää yhä.

– Niissä on mahdollisuuksia,

vaikka mihin! Huhtala toteaa.

Kuljettajat pystyvät kuittaamaan itse kuormat älypuhelimella laskutusjärjestelmään.

6


UUSI STILL RX20

SÄHKÖVASTAPAINOTRUKKI

”Vuoden trukki” IFOY 2018

Täysin uusi STILL RX20 sähkötrukki voitti teollisuusOscarin - eli valittiin kansainvälisen

sisälogistiikan ja trukkien järjestön (IFOY) vuoden trukiksi 2018.

STILL voitti vuodesta 2013 alkaen jaetun arvostetun palkinnon jo seitsemännen kerran. Näistä voitoista on saavutettu jo

kolme arvostetuimmassa luokassa vastapainotrukit. Sähköinen voimapakettimme vakuutti valintaraadin ja raadin jäsen

toimitusjohtaja Frank Deere BLG Logistics groupista totesikin perusteluissaan seuraavasti: ”Uusi STILL RX20 on varaston

Ferrari. Se on merkittävästi edellä kilpailijoitaan ja toimii esimerkkinä erinomaisista ominaisuuksista luokassaan.”

Tervetuloa logistiikkamessuille osastollemme

Tampereella 12.-13.9.2018

www.still-trukit.fi


Kuljetustenhallinta- ja

tilausjärjestelmien murros

yritysten logistiikassa

Kaukana ovat ne ajat, kun yritysten

kuljetus- ja tilausjärjestelmiin piti

satsata kymmeniä tai jopa satoja

tuhansia euroja, jotta useat erilaiset

kuljetustenhallintajärjestelmät

saatiin integroitua osaksi usein

turhankin monimutkaista tilausjärjestelmää.

Ne projektit, jotka yleensä saatiin

maaliin, tuottivat toki lopulta asiakasyrityksen

tarpeisiin suunniteltuja

ratkaisuja, mutta jättivät usein

kuitenkin manuaalisia rasitteita ja

haasteita jatkokehityksen kannalta.

Projektien budjettien pauke kaikuu

8

edelleen päättäjien korvissa.

Monipuolinen

toimitustapavalikoima on jo

kaikkien käytettävissä

Kuljetustenhallintajärjestelmiin ja

tilausjärjestelmiin on tullut suuria

muutoksia viime vuosina. Nykyään

voi pienikin yritys ottaa käyttöönsä

helposti useita eri kuljetusyhtiöiden

toimituspalveluita ja kytkemään

ne tilausjärjestelmäänsä

ilman raskaita integraatioprojekteja

– esimerkiksi suoraan loppuasiakkaille

myyvään verkkokauppaan.

Uusien järjestelmien käyttö vähentää

kustannuksia ja tekee koko

tilausprosessista huomattavasti

ketterämmän ja nopeamman. Tilausjärjestelmät

tukevat myös

näiden ohi tulleita tilauksia ja

pystyt tarvittaessa palvelemaan

asiakkaitasi vanhalla tavalla. Inventaario

pysyy helposti hanskassa

ja kommunikointi esim. kivijalan

ja verkkokaupan välillä onnistuu

saumattomasti.

Verkkokauppajärjestelmissä on

myös valmiina tai helposti liitettä-


vissä kuljetustenhallintajärjestelmät

eri kokoisten yritysten tarpeisiin.

Verkkokaupan asiakkaat arvostavat

sitä, että he itse pystyvät valitsemaan

tilaukselleen mieleisensä

toimitustavan, koska he tietävät,

mikä kuljetusyhtiö ja -palvelu toimii

parhaiten heidän alueellaan ja

omiin tarpeisiinsa. Lähetyksellä voi

olla myös kiire, jolloin pikatoimitusten

varmuus ja toimitusnopeus

on valttia, vaikka sitten maksaisikin

extraa. Kyse on palvelun saatavuudesta

tarvittaessa.

Logistiikka noussut

yritysten kilpailukyvyn ytimeen

Kuljetustenhallintajärjestelmät

ovat nousemassa aiempaa keskeisemmäksi

osaksi yritysten kilpailukykyä.

Nokia ilmoitti jo kultavuosinaan,

että heidän toimintansa on

enemmänkin logistiikkayrityksen

kuin mobiilitalon kaltaista.

Nokian kaltaisen toimijan vahvuuksia

olivat tuotannon ja sisälogistiikan

lisäksi kuljetusyhtiöiden

ja toimitustapojen optimointi erilaisten

lähetysten ja asiakkaiden

tarpeisiin nähden – näihin ei yleensä

yksi kuljetusliike riitä vaan kuljetussopimuksia

tulisi olla lukuisia

asioiden järjestämiseksi tehokkaas-

ti ja kilpailukyvyn pitämiseksi.

Kuljetussopimusten

hallinnoinnin laiminlyönti

jarruttaa kasvua

Omien kuljetussopimuksien hallinnointi

ja kilpailutus on todella aikaa

vievää hommaa, samoin uusien

sopimusten lisääminen vanhan tarjonnan

päälle voi olla hankalaa. Hyvät

hinnat saa kättelemällä, mutta

volyymien jäädessä tavoitteista laskut

kasvavat lähetysmäärätarkistusten

myötä ja kuljetussopimuksia

ei ole myöskään aina helppo tulkita,

vaan erilaisia lisiä nousee helposti

laskulle.

Yksi kiinteä sopimus ei myöskään

aina sovi muuttuville kuljetustarpeille

ja lisäpalveluidenkin hankkiminen

on usein kallista ja aikaa

vievää.

Kasvuyritysten tulee lisäksi huomioida

jatkuvat logistiset muutokset;

tavaravirran kasvut, sisälogistiikan

optimoiminen, hankinta,

kuljetukset ja tilaus- sekä myyntikanavat

nousevat avainasemiin.

Yrityksen on pystyttävä vastaamaan

tarjontaan ja tätä varten on

hyvä olla eväät valmiina.

Optimoimalla kuljetus- ja tilausjärjestelmät

saat suurimmat kankeudet

tilausprosessista otettua

pois ja parannat toimitusvarmuutta

kun manuaalinen rasite poistuu.

Yksinkertaistettu kuljetustenhallinta-

ja tilausjärjestelmä tuo myös

toimintavarmuutta yrityksellesi,

näin ehkäiset esim. tapaus Oriolan

kaltaiset virheet ja pidät asiat helposti

hallittavissa.

Mitä laajemmat kuljetuspalvelut

yritykselläsi on käytössä sitä kustannustehokkaammin

ja asiakaslähtöisesti

yritys pystyy toimimaan.

Nykyään niiden käyttöönotto ei

aiheuta edes hetkellistä tinnitusta.

Lari Pihlajapuro on Shipit Oy

Ab:n perustaja ja toimitusjohtaja.

Shipit auttaa yrityksiä ja

verkkokauppoja optimoimaan

kuljetusprosessiaan tarjoamalla

asiakkailleen kattavat toimituspalvelut

yhdestä paikasta.

“Asiakkailtamme saamme paljon

hyvää palautetta ohjelmistomme

helppokäyttöisyydestä, kuljetushintojen

läpinäkyvyydestä.

Avullamme moni asiakkaamme

on myös käynnistänyt kansainvälistymisen

kerrottuamme, kuinka

helppoa se oikeasti on, säästäminenkin

aloitetaan jo tavaroiden

tuonnin yhteydessä.”

9


Vastuullisuus on

kuljetusyrityksen

kilpailuvaltti ja laadun tae

10


Yhä useampi kuluttaja ja tuotteen tai palvelun tilaajayritys

haluaa tietää, mitä löytyy hintalapun takaa. Vastuullisille

palvelun tuottajilla puolestaan on tärkeää kyetä

osoittamaan toimintansa vastuullisuus. Trafi on vastannut

kysyntään kehittämällä tieliikenteen kuljetusyrityksille

soveltuvan vastuullisuusmallin. Sen avulla kuljetuspalvelujen

tilaaja saa vertailukelpoista tietoa kuljetusyritysten

toiminnasta ja kuljetusyritys voi puolestaan osoittaa

asiakkailleen toimivansa vastuullisesti ja saada näin kilpailuetua

suhteessa muihin yrityksiin.

Teksti: Eila Lokka

Vastuulliselta kuljetusyritykseltä

on turvallista ostaa, koska sen lisäksi

että se hoitaa lakisääteiset velvollisuutensa,

se kehittää pitkäjänteisesti

toimintaansa talous-, turvallisuus-,

ympäristö- ja laatunäkökulmat

huomioiden. Se edellyttää näitä

asioita myös alihankkijoiltaan.

Tavoitteena yhteinen käsitys

vastuullisuudesta

Vastuullisesta tiekuljetustoiminnasta

voi olla monenlaisia näkemyksiä.

Vaikka kuljetusalan yritystoiminta

on liiketoimintaa siinä

missä muukin yritystoiminta, ala

mielletään monesti yhä suppeasti.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

on kehittänyt yhteistyössä alan toimijoiden

kanssa kaikille kuljetusalan

toimijoille yhteiset vastuullisen

toiminnan raamit.

– Kun sääntelyä kevennetään ja

kuljetuspalveluja tuotetaan aiempaa

vapaammin, on yhä tärkeämpää

muodostaa yhteinen käsitys

siitä, mitä vastuullisuus kuljetustoiminnassa

tarkoittaa, huomauttaa

vastuullisuusmallia kehittävä Trafin

asiantuntija Marke Lahtinen.

Trafi teetti viime vuonna ”Vastuullisuuden

nykytila kaupallisessa

tieliikenteessä” -tutkimuksen, jonka

mukaan vastuullisuus huomioidaan

suurissa yrityksissä pieniä ja

keskisuuria yrityksiä laajemmin. Se

voi johtua muun muassa siitä, että

pienemmille yrityksille tarkoitettuja

sertifioituja johtamisjärjestelmiä

on kuljetusalalla vain vähän tarjolla.

Trafin kehittämä vastuullisuusmalli

sisältää tunnettujen turvallisuus-,

ympäristö- ja laatujärjestelmien

keskeiset osa-alueet. Sitä voivat

hyödyntää kaiken kokoiset kuljetusyritykset

niille parhaiten soveltuvalla

tavalla.

Vastuullisuusmalli nostaa

esiin kuljetusyrityksen

kehitysmahdollisuudet

Vapaaehtoiseen ja ilmaiseen vastuullisuusmalliin

voi liittyä Trafin

verkkopalvelussa. Kuljetusyritys

voi itse arvioida omaa vastuullisuuttaan

sivustolla olevien kriteerien

avulla ja tunnistaa näin kehitysmahdollisuuksiaan.

Kun yritys täyttää

kriteerit, se voi hakea Kuljetusyrityksen

vastuullisuustodistusta.

– Jo pelkästään vastuullisuuskriteerien

läpikäyminen voi olla yrittäjälle

tuumaustuokio, jossa pohtia,

täyttyvätkö ne omassa yrityksessä.

Kun yrittäjä tunnistaa kehityskohteita,

hän voi ladata sivustolta

ilmaiseksi tukimateriaalia, esimerkiksi

hätätilanneohjeen laadintaan

tai poikkeamatilanneraportointiin

liittyen, Lahtinen selvittää.

11


Vastuullinen toiminta on

tärkeä imagotekijä

Useimmiten vastuullisuusmallin

liittymismotiivina on halu osoittaa

omille asiakkaille, että toiminta on

laadukasta. Vastuullisuudesta on

tulossa myös yhä tärkeämpi imagotekijä

ja kilpailuvaltti, kun asiakkaat

kiinnittävät entistä enemmän huomiota

kuljetusten vastuullisuuteen.

Kuljetusyritys saa Trafin myöntämän

vastuullisuustodistuksen, kun

se osoittaa hakemuksessaan vastuullisuusmallin

vähimmäisedellytysten

täyttymisen. Todistuksen

hakeminen on helppoa, sillä sen voi

tehdä verkossa.

– Yrittäjä täyttää verkkosivuillamme

ilmoituksen vastuullisuusmalliin

liittymisestä. Trafi arvioi hakemuksen

ja kun yritys täyttää edellytykset

kaikilta osin, se saa todistuksen

liittymisestään ja Vastuullinen

kuljetusyritys -tunnuksen käyttöoikeuden.

Trafi myös valvoo edellytysten

täyttymistä todistuksen voimassaolon

aikana.

Vastuullisuusmalliin liittyminen

edellyttää kaikille yhteisten vastuullisen

kuljetustoiminnan osaalueiden

kriteerien täyttymistä.

– Vastuullisuusmalli noudattelee

ns. triple bottom line -periaatetta,

joka huomioi taloudellisen, sosiaalisen

ja ympäristövastuun osa-alueet.

Taloudellinen toimintakyky myötävaikuttaa

myös muihin osa-alueisiin

positiivisesti. Yrityksen taloudellinen

hyvinvointi luo usein tärkeimmän

edellytyksen vastuullisuuden

muihin osa-alueisiin, esimerkiksi

sosiaalisessa vastuullisuudessa

henkilöstön koulutukseen ja työhyvinvointiin

tai ympäristövastuullisuuden

alueella ympäristöystävällisemmän

kaluston hankintaan.

Taloudellisen toimintakyvyn lisäksi

on oleellista, että yrityksen

johto on sitoutunut vastuulliseen

toimintaan. Vastuullisuusmallin

taustalla on jatkuvan kehittämisen

periaate ja kullekin vastuullisen

kuljetustoiminnan osa-alueelle on

määritelty vähimmäisedellytykset.

Mallin avulla voikin varmistua, että

yritystä johdetaan kokonaisuutena

järjestelmällisesti ja vastuullisesti.

12

Vastuullisuustodistus kertoo toiminnan

tehokkuudesta

Vastuullisuusmalliin liittyneet yritykset

näkyvät Trafin verkkopalvelussa.

Viime vuonna lanseerattuun

palveluun on liittynyt jo 12 erikokoista

joukko- ja tavaraliikenneyritystä.

Marke Lahtinen sanoo, että myös

kuljetuspalveluja kilpailuttavat tilaajat

hyötyvät Trafin vastuullisuusmääritelmistä.

– Ne muodostavat yhtenäisen

sapluunan, jonka pohjalta vertailtavien

kuljetusyritysten vastuullisuutta

on helppoa arvioida, hän

huomauttaa.

Vastuullisuustodistus ja -tunnus

lisäävät tilaajan luottamusta kuljetusyritystä

kohtaan. Vastuullinen

toiminta on myös tehokasta ja kannattavaa.

– Kun kuljetusyrittäjä on miettinyt

etukäteen, miten asiat tehdään,

toiminta on tehokasta ja varmaa

myös silloin, kun jotakin yllättävää

sattuu. Asiakkaat arvostavat vastuullisia

toimijoita.


SPECIALISTS IN HEAVY

DUTY LUBRICANTS

Learn more at: www.valvolinefinland.fi


Joustologistiikasta

apua haasteisiin

Yritysten suuri haaste on saada resurssit

ja volyymit tasapainoon, jolloin varastossa

tekee töitä oikea määrä ihmisiä oikeaan aikaan.

Joustologistiikka tarjoaa siihen mahdollisuuden.

Aika monelle varastossa työskentelevälle

on valitettavan tuttua

seuraavanlainen tilanne. Täydessä

lastissa oleva yhdistelmä peruuttaa

vauhdilla laiturille, mutta

yhtään trukkikuskia ei näy mailla

eikä halmeilla. Yksi heistä on sairaslomalla,

toinen pitää ylityövapaita

ja kolmas on ruokatunnilla.

Hyllytyssuunnitelmakin on tekemättä,

ja pihaan kurvaa jo seuraava

purkua odottava auto.

– Tavaran odotetaan liikkuvan

nopeammin kuin ennen. Myös

verkkokauppa vaikuttaa: moni haluaisi

netistä tilaamansa tuotteen

perille jo samana päivänä, Flexo

Palvelut Oy:n toimitusjohtaja

Tommi Törmälä sanoo.

Yritysten suuri haaste logistiikassa

onkin saada resurssit ja

volyymit tasapainoon. Kausivaihteluista

pitäisi selvitä kustannustehokkaasti,

samoin rakennemuutoksista

ja taloudellisesta

epävarmuudesta.

Törmälällä on näihin ratkaisu.

Flexolla on kehitetty viime keväästä

lähtien joustologistiikkaa.

Poikkeukselliset edellytykset

Joustologistiikka on ennen kaikkea

logistiikka ongelmien ratkaisemista

joustoilla.

– Olipa toimitusketjun haasteena

sitten kausivaihtelu, talouden epävarmuus,

resurssit, rakennemuutokset

tai jokin muu enemmän tai

vähemmän yllättävä tekijä, pystymme

tarjoamaan siihen räätälöidyn

ratkaisun. Silloinkin, kun tarpeet

muuttuvat koko ajan.

Flexon edellytykset luoda tasapaino

resurssien ja volyymin välille

perustuu sen laajaan logistiikkaalan

työvoimareserviin ja osaamiseen

alalta. Posti Group Oyj:n

ja Solemo Oy:n (SOL) yhteistyöyrityksenä

Flexolla on yli 1 000

työntekijää, jotka taitavat monenlaista

varastotyötä aina keräilystä

esimiestyöhön asti. He tulevat tarvittaessa

tekemään työn joko asiakkaan

tai kolmannen osapuolen

tiloissa, silloin kun se parhaiten

sopii.

Flexo ei myy pelkästään työtunteja

ja käsipareja vaan myös logistiikan

ammattilaisia, joiden tulee tuntea

prosessit ja kehittää niitä jatkuvasti.

Joskus asiakas ulkoistaa Flexolle

koko varastonhallinnan ja lopulta

koko varaston. Kiinteistä kuluista

tulee joustavia, kun tekemistä

skaalataan volyymien mukaan.

– Yritykset ovat arvostaneet kun

olemme ottaneet riskin siitä, että

ammattitaitoisia työntekijöitä ja

töitä on kulloinkin oikeassa suhteessa

toisiinsa, Törmälä kertoo.

Jatkuvaa rekrytointia

Vaikka Flexolla on Suomen mittakaavassa

uniikki logistiikka-alan

työntekijäpankki, on senkin tehtävä

jatkuvasti töitä, jotta uusia

tekijöitä saadaan alalle. Haastava

tilanne on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla,

jossa on paljon vapaita

työpaikkoja.

– Olemme kuitenkin löytäneet

tekijöitä, sillä Postin kautta käytössämme

on hyvät verkostot. Lisäksi

Flexo itse on aika tuore yritys, joka

kiinnostaa nuoria. Meillä on noin

300 asiakasta, ja sen kautta monia

erilaisia toimialoja ja mahdollisuuksia,

joten monipuolista tekemistä

on tarjolla. Uusi sukupolvi

14


Flexon tavoitteena on tuoda joustoa koko toimitusketjuun

ja tuoda ketjun kaikki palvelut asiakkaan käyttöön.

on määrätietoisempaa, ja niin sen

pitää ollakin. Se haluaa omaan elämäntilanteeseen

sopivia töitä, kuten

yö-, iltavuoro- tai osa-aikaisia

töitä. Sellaisia mahdollisuuksia me

Flexossa tarjoamme.

Flexo tekee yhteistyötä alan oppilaitosten

kanssa ja järjestämme

vierailuita eri logistiikkakeskuksissa.

– Tutustumisten kautta opiskelijat

näkevät konkreettisesti, miten

tavara liikkuu.

Osa koko toimitusketjua

Negatiivisesta positiiviseksi

Eräässä yrityksessä kärsittiin henkilöstön negatiivisesta asenteesta.

Sairauslomia oli paljon. Vaikka perehdytykseen, rekrytointiin

ja koulutukseen käytettiin paljon aikaa ja rahaa, resurssipula oli

jatkuva ja sen aiheuttamat ongelmat isoja.

Joustologistiikka toimi tässä tapauksessa niin, että Flexon asiantuntija

perehtyi ensin varaston toimintaan.

– Perehdymme aina asiakkaan toimintaan tarkasti ja realistisesti,

Törmälä sanoo.

Tutkimuksen jälkeen paperille saatiin välittömät kehityskohteet.

Kehitystoimepiteiden kautta saatiin asiakkaan kanssa luotua kokonaisnäkemys

kyseisen varaston toiminnasta. Flexo rakensi yrityksen

käyttöön työvoimapoolin, jonka jälkeen tehokkuus kasvoi

ja työvoima liikkui paremmin tarpeiden mukaan.

Törmälä puhuu mieluummin jousto-

kuin sisälogistiikasta, sillä hänestä

pelkkä sisälogistiikka on rajoittava

termi.

–Joustologistiikan tehtävä on

lunastaa asiakkaan lupaukset

joustamalla tarpeen mukaan. Tuotamme

riskipuskurin: takaamme,

että palvelu toimii yhtä varmasti

ja kustannustehokkaasti kiirepiikeissä

kuin hiljaisina aikoina.

Flexon tavoitteena on tuoda

joustoa koko toimitusketjuun ja

tuoda ketjun kaikki palvelut asiakkaan

käyttöön.

15


Robottiauto puhuu nyt 5G:tä

Uudet 5G-ratkaisut nostavat Suomen 5G-aikakauteen

VTT ja Nokia ovat yhdessä toteuttaneet robottiauto Marttiin 5G-yhteyden,

jonka ansiosta auto voi havaita yhä kauempana olevat kohteet ajoympäristössään

ja lähettää omia havaintojaan tiedoksi muille autoille.

Martti ottaa samalla askeleen kohti turvallisempaa ajamista. Myös tielläliikkujien

liikenneturvallisuus paranee, kun 5G-teknologiaan perustuvat

uudet ratkaisut ja palvelut saadaan laajemmin käyttöön.

16


koordinoi parhaillaan

VTT menossa olevaa 5G-Safe-projektia,

jossa pilotoitavia uusia

ratkaisuja viimeistellään jo saatujen

kokemusten ja tulosten pohjalta.

Lisäksi projektissa analysoidaan

5G-teknologian rajoitteita ja

ideoidaan uusia mahdollisuuksia.

”Robottiauto Martissa on hankkeessa

testattu Nokian 5G-radiolinkkiä,

jonka välityksellä ajoneuvo

lähettää havaintojaan nopean

5G-linkin yli palvelimelle prosessoitavaksi.

Havaintodatan pohjalta

voidaan tarkastella teiden kuntoa

ja vallitsevia olosuhteita sekä

muuttaa auton käyttäytymistä niiden

pohjalta”, kertoo robottiautotiimin

Matti Kutila.

”Nyt rakennettu 5G-yhteys on

merkittävä edistysaskel kohti tulevaisuuden

ajoneuvopalvelujen

kehitystä ja testausta 5G-laitteilla,

joita odotetaan kaupallisesti saataville

vuoden 2019 kuluessa”, korostaa

5G-Safe-hankkeen projektipäällikkö

Tiia Ojanperä.

5G-teknologiaan perustuvat uudet

palvelut liittyvät tiesääpalveluihin,

teiden kunnossapitoon, automaattiajamiseen

ja ajoneuvojen

väliseen nopeaan 3D-näkymien

välittämiseen.

Uusilla ajoneuvoverkkoratkaisuilla

ja niiden mahdollistamilla

paikallisilla tiesää- ja tieturvallisuuspalveluilla

tuetaan kuljettajien,

teiden ylläpitäjien ja automaattiautojen

hallintajärjestelmiä. Ne

eivät edellytä autoilijalta ajonaikaisia

toimia, vaan tietojen keräys

ja varoitusten lähettäminen käyttäjille

tapahtuvat automaattisesti.

5G:n mahdollistamat uudet tieturvallisuuspalvelut

lisäävät sekä

Uusia OKT-toneja

vain kivenheiton päässä kaupungista

Etäisyys

Hyvinkään torille

ja keskustaan

5km

Monnin Pihonkaarre

Monnin sijaitsee keskellä Pihonkaarre

kumpuilevaa

sijaitsee Hausjärven keskellä maaseutua. Alueella on hyviä

10, 80, 100, 0 kumpuilevaa

Hausjärven ulkoilualueita, mua sijaitsee myös erinomaisten

70, 50, maaseutua. 0, 0 Alueella on hyviä ulkoilualueita,

mutta kaupunkipalveluiden se sijaitsee 0, 30, 100, 0 myös äärellä. erinomaisten Uudella Monnin kaupunkipalveluiden

asuinalueella

äärellä. on sekä Uudella päiväkodit 100, 50, 100, 0 Monnin eä alakoulu. asuinalueella Rakentamaan on sekä pääset päiväkodit jo

että toukokuussa! alakoulu.

0, 0, 0, 50

RAKENTAMAAN PÄÄSET HETI.

www.hausjarvi.fi

www.hausjarvi.fi

Lisäetoja tonteista antavat:

Varaa

unelmatonsi

nyt!

Ilkka Korhonen, puh. 019 758 6560, ilkka.korhonen@hausjarvi.fi

Mika Huuskonen, Lisätietoja puh. 019 758 tonteista 6530, mika.huuskonen@hausjarvi.fi

antavat:

Päivi Ilkka Tähnen, Korhonen, puh. 019 019 758 758 6560, 6584, ilkka.korhonen@hausjarvi.fi

paivi.tahnen@hausjarvi.fi

Pekka Määttänen, 019 758 6510, pekka.maattanen@hausjarvi.fi

ihmisten että yhteiskunnan hyvinvointia.

Tämä näkyy liikenneturvallisuuden

parantumisena ja onnettomuuksien

vähenemisenä sekä

liiketoiminta- ja kustannushyötyinä,

kun eri osapuolten, kuten

teiden ylläpidon, toiminnot ja valvonta

automatisoituvat.

Radiolaitteiden toimitus on jatkoa

jo pitkään kestäneelle 5G-testiverkkoyhteistyölle

verkkoyhtiö

Nokian ja VTT:n sekä muiden osapuolten

välillä. Testiverkon avulla

yritykset ja muut kumppanit voivat

kehittää entistä vaativampia

uusia sovelluksia ja palveluja, joilla

mahdollistetaan siirtyminen 5Gaikakaudelle.

17


Toyota Corollan uusi aikakausi

• Corolla palaa vuonna 2019 maailmanlaajuisesti

mallinimenä Toyotan

uuden sukupolven C-segmentin

autoihin, minkä jälkeen niin

Hatchback-, Sedan- kuin Touring

Sports – korimalleja myydään Corolla-nimellä.

• Samalla Auris poistuu mallinimenä

Euroopan markkinoilta.

• Uudistus ajoittuu mallin siirtyessä

globaaliin TNGA-alustarakenteeseen

(Toyota New Global Architecture),

minkä myötä kaikki

kolme korimallia tulevat olemaan

saatavilla uusimmalla hybriditeknologialla.

• Corolla on maailman myydyin

mallinimi yli 45 miljoonalla ajoneuvolla

vuoden 1966 ensiesittelystään

lähtien.

• Malli-ja nimimuutoksen myötä

Corolla lähtee jälleen tavoittelemaan

Suomen myydyimmän automallin

titteliä.

Toyotan valmistamat C-segmentin

Hatchback, Sedan sekä Touring

Sports -korimallit kantavat jatkossa

maailmanlaajuisesti kaikkien aikojen

myydyimmän automallin, Corollan

nimeä. Aurisin mallinimi jää

historiaan uuden sukupolven Corolla-malliston

esittelyn myötä keväällä

2019.

Uudelleennimeäminen on looginen

askel mallin siirtyessä hyödyntämään

TNGA-alustarakennetta

(Toyota New Global Architecture)

kaikissa kolmessa korimallissa.

”TNGA:n suunnittelu- ja designfilosofia

tuovat kokonaan uuden ulottuvuuden

seuraavan sukupolven C-

segmentin malleillemme. Corollan

legendaarinen nimi luo ihanteellisen

pohjan uuden sukupolven tuotteiden

tunteisiin vetoaviin ominaisuuksiin:

erottuvaan muotoiluun,

hienostuneisiin sisätiloihin, houkutteleviin

ajo-ominaisuuksiin sekä

tehokkaisiin mutta taloudellisiin

hybridivoimalinjoihin”, sanoi Toyota

Motor Europen toimitusjohtaja Dr.

Johan van Zyl. ”Tuskin olisi parempaa

hetkeä laajentaa Corolla-mallistoa

kuin uuden sukupolven autojen

esittelyn yhteydessä.”

”Suomessa Corolla on ollut kautta

aikain ehdottomasti tunnetuin

Toyotan malleista. Uuden sukupolven

Corolla-mallisto tulee mullistamaan

käsitykset, ei ainoastaan Corollasta,

vaan C-segmentin autoista

yleisesti. Samalla uskomme, että se

tulee siivittämään Corollan kilpailemaan

Suomen myydyimmän automallin

tittelistä”, toteaa Toyota Auto

Finland Oy:n toimitusjohtaja Kari

Skogster.

Uusi Corolla Touring Sports näkee

päivänvalon Pariisin autonäyttelyssä

Hatchback-korimallin rinnalla,

kumpikin luonnollisesti hybrideinä.

18


YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS JA

TEHOKKUUS SAMASSA LAIVASSA

Kestävän kehityksen edelläkävijyys on meille kunnia-asia: yhdistämmehän

Itämeren liikekeskuksia seitsemällä reitillä, yli 200 lähdöllä viikoittain.

tallinksilja.com/cargo | cargo.sales@tallinksilja.com | tel. +358 203 74266

ISO 14001:2004

environmental

certificate

by Lloyds Register

19


Uusi kuorma-autojen 3D-kokoonpano-ohjelma näyttää kaikki saatavana

olevat akselien kokoonpanot ja ohjaamotyypit 3D-näkymässä, minkä lisäksi

se sisältää myös kaikki mahdolliset tehdaslisävarusteet. Luodun kuormaauton

kokoonpanon voi jakaa suoraan jälleenmyyjälle ja päällirakentajalle,

mikä lyhentää läpimenoaikaa ja takaa parhaan mahdollisen tehokkuuden.

DAF Trucks tarjoaa aivan uudenlaisen tavan

luoda ihanteellinen kuorma-auto verkossa

DAF:n kuorma-autojen 3D-kokoonpano-ohjelman

käyttämät tiedot haetaan

verkosta suoraan DAF:n alkuperäisistä

luonnoskuvatiedostoista. Sen

ansiosta tiedot ovat täysin oikeat, mikä

on ainutlaatuista autoteollisuudessa.

Kaikki muunnelmat ja

varusteet saatavana

Verkkopohjainen kuorma-autojen

3D-kokoonpano-ohjelma mahdollistaa

optimaalisen kuorma-auton luomisen

jokaiseen käyttötarpeeseen.

Kaikki mahdolliset kuorma-auton ja

alustan kokoonpanon muunnelmat

voidaan luoda verkossa: siinä voi olla

kaksi, kolme tai neljä akselia, yksikkötai

paripyörät, kääntyvä tai kääntymätön

teliakseli sekä Day, Sleeper, Space

20

tai Super Space Cab -ohjaamo. Lisäksi

valittavissa ovat kaikki tehdaslisävarusteet.

DAF:n kuorma-autojen 3Dkokoonpano-ohjelma

mahdollistaa

myös komponenttien, kuten polttoainesäiliöiden,

pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiden

ja akkukoteloiden, tarkan

sijoittelun ja tarkastelun.

Välitön tarkistus

Virtuaalista kuorma-autoa voi kääntää

360 astetta verkkopohjaisen ominaisuuksien

valintaprosessin aikana,

minkä ansiosta on mahdollista tarkistaa

heti, sopivatko valittu alusta, ohjaamo

ja lisävarusteet käyttökohteeseen

ja mahdolliseen päällirakenteeseen.

Erityistä hyötyä tästä on päällirakentajalle,

joka näkee heti, ovatko

oikeat komponentit niiden optimaalisissa

sijainneissa. DAF:n kuorma-autojen

3D-kokoonpano-ohjelma

mahdollistaa ajoneuvon täydellisten

teknisten tietojen jakamisen suoraan

päällirakentajalle.

Jälleenmyyjätuki

DAF-jälleenmyyjä auttaa tarvittaessa

mielellään kuorma-auton teknisten

tietojen kanssa. Kuljetusyritys voi

myös lähettää valitun kokoonpanon

suoraan jälleenmyyjälle kilpailukykyistä

tarjousta varten.

Saatavana kaikissa maissa

DAF:n uusi kuorma-auton 3D-kokoonpano-ohjelma

on saatavana eurooppalaisilla

DAF-verkkosivustoilla mukaan

lukien Nordic Truckcenter Oy:n

kotisivut www.nordictruckcenter.fi


Raskaan kaluston varaosat

merkkiin kuin merkkiin

Alkuperäis- ja tarvikevaraosat:

VOLVO | SCANIA | MB | RENAULT | IVECO | MAN | DAF | BPW | SAF | ROR

Meiltä saat raskaan kaluston varaosat merkkiin kuin merkkiin.

Yhteisostot suoraan varaosavalmistajilta takaavat uusimmat osat

ja laajimman valikoiman vaihtoehtoja.

Palvelemme sinua

varaosa-asioissa ympäri Suomen:

Vantaalla

Juhanilantie 4, 01740 Vantaa Puh. 010 229 3080

Tampereella

Kaskimäenkatu 2b, 33900 Tampere Puh. 010 229 3081

Lahdessa

Laatukatu 8, 15680 Lahti Puh. 010 229 3086

Turussa

Orikedonkatu 21, 20380 Turku Puh. 010 229 3082

Lappeenrannassa

Höyläkatu 2, 53500 Lappeenranta Puh. 010 229 3090

Kokkolassa

Indolantie 27, 67600 Kokkola Puh. 010 229 3098

Oulussa

Kiilletie 1, 90630 Oulu Puh. 010 229 3099

Seinäjoella

Runkotie 38, 60100 Seinäjoki Puh. 010 229 3088

Joensuussa

Avainkuja 3, 80100 Joensuu Puh. 010 229 3095

Rovaniemellä

Yhdysväylä 4, 96910 Rovaniemi Puh. 010 229 3087

Varmista

huolto-osat

ajoissa!

Skuba toivottaa

turvallisia

kilometrejä!

www.skuba.fi

Soita ja tarkista päivän nettohinta!

Nopeat toimitukset ympäri Suomen! 21


Innovaatioista apua viennin

vetämättömään tilaan

Tampereella 27.–29. syyskuuta järjestettävillä Alihankinta-messuilla

viennin vetämättömään tilaan haetaan apua

ja ratkaisuja uusista innovaatioista sekä kansainvälisistä

vieraista. Yli 1000 näytteilleasettajan joukossa on peräti

200 uutta yritystä viime vuoteen nähden ja venäläis-suomalaiseen

Partneriaattiin odotetaan sataa venäläistä yritystä

luomaan pysyviä bisnessuhteita. Messujen yhteydessä

toteutetaan myös innovointiin innostava Alihankinta-

HEAT, joka tuo yhteen teollisuusyritykset ja startupit.

– Viennin ankeaan tilaan haetaan nyt

apua ja ratkaisuja uusista innovaatioista.

Uuden kehittäminen vaatii uutta

ajattelua, ja aina sitä ei löydy tehtaan

tai toimiston seinien sisältä. Tarvitaan

kohtaamisia erilaisten ja myös

eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa;

messutapahtumassa näitä mahdollisuuksia

tarjoutuu valtava määrä.

Tänä vuonna Alihankinta uudistuu

muun muassa venäläis-suomalaisella

Partneriaatilla, Sandvik-yhteistyöllä,

digitalisaatio- ja lean-johtamisteemoihin

pureutuvalla ohjelmalla, viime

vuodesta viritetyllä Brella-verkottumispalvelulla

ja AlihankintaHE-

AT-startup-tapahtumalla. Tämä kaikki

maustetaan vielä 20 eri maasta tulevalla

1000 näytteilleasettajalla, joista

noin 200 on uusia yrityksiä viime

vuoteen nähden, kertoo tuoteryhmäpäällikkö

Jani Maja Tampereen Messut

Oy:stä.

Digitalisaation Ratkaisijat

vahvistavat kilpailuetua,

stagessa ytimekkäitä

puheenvuoroja

Alihankinta-messujen digitalisaatioteema

jalkautetaan E-halliin, jonne

kootaan kortteli kuudesta teollisuuden

digitalisaation edistäjästä. Yritysten

soveltamien menetelmien ja palveluiden

avulla on saavutettu muun

muassa prosesseihin lyhyempiä läpimenoaikoja,

mahdollistettu yritysten

toimintatapojen muutoksia ja tehty

merkittäviä parannuksia yritysten

tuotannon optimointiin, tiedolla johtamiseen

ja kilpailuedun vahvistamiseen.

Messuilla on tarjolla myös uudenlaista

ohjelmasisältöä, kun pääaulan

Alihankinta-stagella kuullaan joka

päivä lyhyitä ja ytimekkäitä puheenvuoroja

sekä haastatteluita eri aiheista.

Iskevää sisältöä on luvassa ainakin

Toyotalta, Lean Lionilta, Jakamolta sekä

vuoden pää- ja alihankkijana palkittavilta

yrityksiltä.

Alihankinta HEAT haluaa

muuttaa suunnan – tarjoaa

ratkaisuja, uusia näkökulmia

ja verkostoja

Uusi AlihankintaHEAT-tapahtuma kokoaa

28.9. yhteen teollisuusyritykset,

ketterät startupit ja valmistavan teollisuuden

positiivisesta suunnanmuutoksesta

kiinnostuneet asiantuntijat

ja päättäjät.

Kuva Laura Vanzo

22


Raskone ostaa Lumikolta raskaan

kaluston kylmäkoneiden

huoltoliiketoiminnan

Liikennöitsijät saavat kylmäkonehuollon muiden töiden yhteydessä

Raskone laajentaa palveluvalikoimaansa

ja vahvistaa raskaan kaluston

huoltopalvelujen tarjontaa

ostamalla kylmäkoneiden huoltopalveluliiketoiminnan

Lumikko

Huoltopalvelut Oy:ltä

Raskoneelle siirtyy kaupan mukana

14 alan erikoisosaajaa sekä

toimipisteet Seinäjoella, Tampereella,

Helsingissä ja Oulussa. Kisko-

ja rautatiekaluston lämpötilanhallinta-laitteistojen

huolto jää

edelleen Lumikolle.

Yrityskaupan ansiosta Raskoneesta

tulee ainoa valtakunnallinen

raskaan kaluston monimerkki-huoltoketju,

joka voi muun huollon

yhteydessä huolehtia myös asiakkaan

kylmäkoneista. Raskoneen

asiakkaat hyötyvät tästä aluevaltauksesta,

koska näin he selviävät

yhdellä huoltokäynnillä.

Raskoneen asiakkaina olevilla

kuljetusyhtiöillä on käytössään tuhansia

kylmäkoneita, jotka liikennöitsijöiden

on jatkuvasti pidettävä

toimintakunnossa. Esimerkiksi

elintarvikkeiden kylmäketju ei

saa katketa kovimmillakaan helteillä.

Asiakkailla on myös suuri

tarve saada kylmälaitteiden huolto

merkkiriippumattomasti yhdestä

paikasta. Raskoneen tavoite on

tarjota kuorma-autojen jäähdytyskoneiden

huoltopalveluja kaiken

merkkisille laitteille.

Elokuussa Raskoneen ohjaksiin

noussut uusi toimitusjohtaja Jan

Popov sanoo, että lämpötilan hallintalaitteiden

asiantuntijuus ja

osaaminen on erittäin tärkeä lisä

Raskoneen palveluvalikoimaan.

Nyt tehty yrityskauppa on myös

osoitus Raskoneen valitsemasta

voimakkaan kasvun strategiasta.

-Olemme päättäneet kehittää

Raskoneesta nopeasti koko maassa

kaikille merkeille huoltopalvelua

tarjoavan ”yhden luukun” palveluketjun,

Jan Popov sanoo.

Lumikon huoltopalvelut Oy:n

hallituksen puheenjohtaja Kari

Saikkonen on tyytyväinen löydettyään

Raskoneen raskaan kaluston

toimintojensa ostajaksi.

-Olemme etsineet sopivaa syventävää

yhteistyökumppanuutta

koko maan laajuisen raskaan kaluston

toimijan kanssa. Raskone

on nyt harpannut kasvu-uralle, ja

sillä on erittäin hyvät edellytykset

jatkaa meidän maantieliikenteen

kylmälaitehuoltoamme, Saikkonen

sanoo.

23


Iskunkestävää puhetta

Panasonic pyrkii iskunkestävien

Android-puhelinten

markkinoille uudella

FZ-T1-mallilla, joka on

räätälöity kuljetus- ja logistiikka-alalle.

Sen mukana

tulee viivakoodinlukija,

huolto ja kolmen vuoden

takuu, mutta ei lupausta 20

asteen pakkasenkestosta.

Teksti ja kuvat Sari Järvinen

Walesissä Cardiffin linnan jykevien

kivimuurien suojassa mustaan pukuun

pukeutunut mies vetää pöydällä

olevan kankaan pois. Sen alta

paljastuu himmeässä valossa kiiltävä

Panasonicin hopeakuorinen Androidpuhelintabletti

FZ-T1. Ympärillä oleva

linna on kaupungin ykkösnähtävyys,

mutta kesäkuun lopulla huomion

vei tämä pieni puhelin, jonka voimin

Toughbook-tableteista tunnettu Panasonic

mielii iskunkestävien kännyköiden

markkinoille.

Mustapukuisen miehen eli Panasonic

Computer Product Solutionin toimitusjohtajan

Kevin Jonesin käsissä

oleva puhelimen voi tiputtaa 1,5 metristä

lattialle, heittää veteen tai haudata

hiekkaan kahdeksaksi tunniksi.

Testivaiheessa laitteen päälle pudotettiin

300 gramman painoinen rautapallo

80 senttimetrin korkeudesta.

Puhelin toimii silti.

Mukana nopea viivakoodinlukija

– FZ-T1 sopii liikkuvaan työhön ja on

suunnattu etenkin kuljetus- logistiikka-alalle,

huoltoon, kunnossapitoon,

kauppaan ja teollisuuteen. Edellinen

malli FZ-X1 on ollut muun muassa poliisin

käytössä, Panasonic Computer

Product Solutionin markkinointijohtaja

Jan Kämpfer kertoo.

Kevin Jones (vas.) ja Jan Kämpfer julkistivat uuden Panasonicin iskunkestävän puhelintabletin

kesäkuussa Walesissä.

Samoin kuin edeltäjässään, uudessa

FZ-T1:ssä on ammattikäyttöön

tarkoitettu viivakoodinlukija. Lukija

on kuitenkin saatu sirommaksi. Uusi

puhelin painaakin vain 240 grammaa

ja on 13,1 millimetriä paksu, mikä on

kovaan käyttöön tarkoitetulta puhelimelta

kohtuullisen hyvä suoritus.

– Viivakoodinlukija on nopea. Se skannaa

viisi kertaa sekunnissa ja toimii

myös hämärässä, Kämpfer lupaa.

FZ-T1:ssä on Snapdragonin 200-sarjan

suoritin. Sen etuna on edullisuus,

haittana sarjan pienimmät tehot. Esimerkiksi

kilpaileva valmistaja Catepillar

käyttää tänä keväänä esitellyssä

iskunkestävässä S61 lämpökamerapuhelimessaan

Snapdragon 630-sarjaa.

Pakkasenkesto pieneni

Suomen kylmissä oloissa työskenteleville

karpaaseille pieni pettymys on,

että FZ-T1:n luvataan toimivan luotettavasti

vain -10 asteessa. Panasonicin

edellisten mallien kuten Toughpad

FZ-X1 ATEXin, FZ-E1:n ja FZ-X1:n alin

käyttölämpötila oli -20 astetta.

Cardiffin linnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa

herätti hieman

hämmästystä Panasonicin valinta

käyttää uudessa puhelintabletissa

vanhaa USB-liitintä uudemman USB-

C:n sijaan. Toisin kuin edeltäjänsä,

USB-C voidaan kytkeä kummin päin

tahansa.

– USB-portti maksaa halvimmillaan

muutaman sentin, mutta Toughpadin

portti kestää kiinnitystä ja irrotusta

paljon enemmän, Panasoncin Euroopan

markkinoinnin tuotepäällikkö

Jon Tucker perustelee.

Järkevästi sijoitetut sivupainikkeet

Kädessä FZ-T1 vaikuttaa iskunkestäväksi

puhelimeksi näppärältä ja kevyeltä.

Vasemmalta sivulta ei löydy kuin

yksi nappi, toisin kuin älypuhelimissa

24


FZ-T1 toimii myös vedessä.

tipahtaa lattialle. Sisäpuolelta laitteen tietoturvaa ja hallintaa hoitaa Panasonicin COMPASS (Complete

Android Security and Services) ja sovellusten ja käytäntöjen hallintaa SOTI.

Niin ja soittaakin sillä muuten voi. Mikrofoneja on peräti kolme.

sonicin COMPASS (Complete Android

Security and Services) ja sovellusten

ja käytäntöjen hallintaa SOTI.

Niin ja soittaakin sillä muuten voi.

Panasonicin FZ-T1 ei ole aivan halvimpia lujitettuja puhelintabletteja, mutta toisaalta sen etuna on

räätälöitävyys. Peruspuhelimen osat valmistetaan edullisesti Aasiassa. Jos asiakas haluaa vaihtaa tai liittää

Mikrofoneja on peräti kolme.

puhelimeen jotain osia, se onnistuu Cardiffin kokoonpanotehtailla Isossa-Britanniassa. Esimerkiksi

tablettitietokoneita on asennettu ajoneuvojen hansikaslokeroihin, aurinkolippaan (ns. ylhäältä alas

Etuna räätälöitävyys

Panasonic markkinoi mielellään myös jälkihuoltoaan.

– Jos laite menee rikki maanantaina, haemme sen asiakkaan luota huoltoon. Heidän ei siis tarvitse postittaa

Panasonicin FZ-T1 ei ole aivan halvimpia

Tämä lujitettuja pätee kaikkialla puhelintabletteja,

Euroopassa,

tai lähettää mitään. Laite huolletaan Cardiffissa, joten sitä ei tarvitse lähettää Japaniin asti. Korjattu puhelin

on takaisin asiakkaalla viimeistään saman viikon perjantaina. Tucker

mutta toisaalta sen etuna on räätälöitävyys.

Peruspuhelimen osat valmistetaan

edullisesti Aasiassa. Jos asiakas

haluaa vaihtaa tai liittää puhelimeen

Kilpailijoistaan Panasonic erottuu edukseen myös sillä, että sen takuu kestää kolme vuotta.

jotain osia, se onnistuu Cardiffin kokoonpanotehtailla

Isossa-Britanniassa.

Esimerkiksi tablettitietokoneita

on asennettu ajoneuvojen hansikaslo-

Valmistajan kotimaassa Japanissa Panasoncilla on yli 30 vuoden kokemus kännyköiden valmistamisesta.

Merkki on kotimaassaan hyvin käytetty, vaikka Suomessa Panasonicin kovaan käyttöön tarkoitetut

kännykät ovat melko tuntemattomia. Jämerällä FZ-X1:llä ei Euroopassa ole suurta markkinaosuutta.

Kämpfer toteaakin, että kehitystyö on vienyt aikansa, mutta nyt Panasonic on valmis laajemmille

TAULUKKO

TAULUKKO Vertailussa vuoden kovat uutuudet

Vertailussa vuoden kovat uutuudet

Panasonic FZ-T1

Cat S61

Paino 240 g 163 g

Näyttö 5 tuumaa (720x1280 pikseliä) 5,2 tuumaa (1920x1080 pikseliä)

Suoritin Snapdragon 210 Snapdragon 630

RAM-muisti 2 gigatavua 4 gigatavua

Käyttöjärjestelmä Android 8.1 Oreo Android 8.1 Oreo

Muuta

Viivakoodinlukija, mahdollisuus

räätälöidä puhelin tarpeiden

mukaan

lämpökamera, ilmanlaadun,

kosteuden ja lämpötilan

mittaussensorit ja

laserperusteinen 10 metriin asti

yltävä etäisyysmittari.

Kestää pudotuksen 1,5 metristä 1,8 metristä

Arvio hinnasta

wlan-versio n. 1 300 euroa, 899 euroa

4G ja wlan-versio n. 1 400 euroa

Kamera

takakamera 8 megapikseliä

ei etukameraa

takakamera 16 megapikseliä,

etukamera 8 megapikseliä

Akku

3200 mAh, kesto 12 tuntia 4 500 mAh

jatkuva käyttö

Koko 154x75x13,1 mm 148,35x73,4x13 mm

Takuu 3 vuotta 2 vuotta

FZ-T1 kestää jäätä ja vettä.

yleensä, joissa on kaksi nappia päällekkäin.

Panasonicilta toinen painike

Etuna räätälöitävyys

löytyy puhelimen oikealta sivulta.

Idea on hyvä. Varsinkin hanskat kädessä

on joskus vaikea erottaa kumpaa

päällekkäisistä napeista painaa.

vedettävä FZ-T1 toimii malli) tai kynällä integroitu auton ja millimetrin

etupaneeliin.

paksuisilla standardikäsineillä – niin

ja myös aivan paljaalla sormella. Laitteen

saa myös ns. sade-moodiin, jolloin

lupaa. puhelinta voi käyttää vesisateella.

Kätevää on, että akun voi vaihtaa ilman,

Uusi tuote

että

Euroopan

virta katkeaa.

markkinoilla

Panasonicin lujitetun puhelintabletin

kestävyys perustuu taipuvaan runkoon,

joka vaimentaa iskua, jos laite

tipahtaa lattialle. Sisäpuolelta laitteen

tietoturvaa markkinoille. ja hallintaa hoitaa Panakeroihin,

aurinkolippaan (ns. ylhäältä

alas vedettävä malli) tai integroitu auton

etupaneeliin.

Panasonic markkinoi mielellään

myös jälkihuoltoaan.

– Jos laite menee rikki maanantaina,

haemme sen asiakkaan luota huoltoon.

Heidän ei siis tarvitse postittaa

tai lähettää mitään. Laite huolletaan

Cardiffissa, joten sitä ei tarvitse lähettää

Japaniin asti. Korjattu puhelin on

takaisin asiakkaalla viimeistään saman

viikon perjantaina. Tämä pätee

kaikkialla Euroopassa, Tucker lupaa.

Kilpailijoistaan Panasonic erottuu

edukseen myös sillä, että sen takuu

kestää kolme vuotta.

Uusi tuote Euroopan markkinoilla

Valmistajan kotimaassa Japanissa Panasoncilla

on yli 30 vuoden kokemus

kännyköiden valmistamisesta. Merkki

on kotimaassaan hyvin käytetty,

vaikka Suomessa Panasonicin kovaan

käyttöön tarkoitetut kännykät ovat

melko tuntemattomia. Jämerällä FZ-

X1:llä ei Euroopassa ole suurta markkinaosuutta.

Kämpfer toteaakin, että

kehitystyö on vienyt aikansa, mutta

nyt Panasonic on valmis laajemmille

markkinoille.

25


Älypuhelin ja viivakoodinlukija ovat

korvaamattomia työkaluja

kuljetusalan ammattilaisille

Kuljetusalalla toimitusten

nopeudesta on tullut yhä

tärkeämpää. Lähetysten

nouto, kuljetus ja luovutus

on oltava sujuvaa ja nopeaa.

Osoitteiden etsiminen, viivakoodien

lukeminen ja papereiden täyttäminen

vievät turhaan kallisarvoista

työaikaa.

Kuljetusalan mullistavassa Zebra

TC25 -älypuhelimessa on sisäänrakennettu

viivakoodinlukija. Siksi

se on erinomainen liikkuva työkalu

esimerkiksi varasto- ja kuljetuskäyttöön.

Sen avulla on helppo

26

skannata viivakoodeja ja käyttää

älypuhelinsovelluksia samaan aikaan

Suomen haastavissa olosuhteissa.

Kunnollinen viivakoodinlukija

on myös tavallista kameraa

huomattavasti tarkempi ja nopeampi.

Zebran älypuhelimessa on paljon

merkittäviä etuja kuluttajien

älypuhelimiin, tablettilaitteisiin

tai kynään ja paperiin verrattuna.

Kuljetusalan ammattilaiset

arvostavat kestävää rakennetta ja

koko työpäivän kestävää akkua.

Älypuhelin kestää vettä, pölyä, is-

kuja, kuumuutta ja kylmää, koska

se on tehty armeijatason tiukkojen

suojastandardien mukaisesti.

Se on myös riittävän tehokas uusimpiinkin

yrityssovelluksiin, työn

seurantaan, navigointiin ja viestintään.

Näin työntekijät ovat tavoitettavissa

koko ajan.

Viivakoodinlukija sopii tietysti

myös hyvin siisteihin sisätöihin ja

kotikäyttöön. Esimerkiksi laskuissa

olevien viivakoodien luku sujuu

nopeasti ja vaivatta haastavissakin

paikoissa. Älypuhelin käyttää Android

Nougat -käyttöjärjestelmää,


joten siihen voi ladata samat sovellukset

kuin tavallisiin kuluttajapuhelimiinkin.

Zebra toimii myös radiopuhelimen

tavoin nappia painamalla.

Näin pikaviestintä onnistuu nopeasti

Zebra-puhelinten välillä keskenään

sekä lisäksi iPhone-, iPadja

Android-mobiililaitteiden välillä.

Älypuhelimeen on valmiiksi ladattu

Zebra DataWedge -sovellus,

jolla viivakoodeja voi lukea ja siirtää

suoraan olemassa oleviin sovelluksiin

ilman uudelleenohjelmointia.

Zebraan voi lisäksi hankkia

Zebra OneCare SV- ja LifeGuard

for Android -palvelu- ja tietoturvapaketit,

jotka pidentävät laitteen

käyttöikää, parantavat tietoturvaa

ja säästävät siten kokonaiskuluissa.

Tarjolla on myös täydellinen valikoima

lisävarusteita, joihin kuuluvat

käsihihna, kotelo, paikalleen

napsahtava lisäakku, käden rasitusta

vähentävä liipaisukahva ja

usean laitteen lataustelineet.

27


V8-moottorin tuotanto

käynnistyy jälleen

Scania on aloittanut V8-moottoreiden ruuhkautuneen tilauskannan purkamisen.

Tilauskanta kasvoi, kun kuorma-auto- ja merimoottoreita ei väliaikaisesti pystytty

toimittamaan V8-moottorilohkoja valmistaneessa tehtaassa olleen pitkittyneen

lakon vuoksi.

28

"Tämä on luultavasti pahin katkos

vuosikymmeniin yhtiömme tuotteiden

toimituksissa", sanoo Scania

Trucksin johtaja Alexander

Vlaskamp. "Haluan kiittää asiakkaitamme

suuresta kärsivällisyydestä

ja ymmärryksestä, jota he

ovat osoittaneet tämän hirvittävän

tilanteen aikana. Me Scanialla

teemme nyt kaikkemme voidaksemme

palauttaa tilanteen normaaliksi

ja tarjota V8-kuorma-autoja

ja -moottoreita mahdollisimman

pian. "

Scania on nyt turvannut rajoitetut,

mutta säännöllisesti tapahtuvat

moottorilohkotoimitukset, jotka

ovat Ruotsin Södertäljessä rakennettavien

V8-moottoreiden

perusta. Tämän suuruusluokan

tuotantohäiriö aiheuttaa kuitenkin

kaikenlaisia ​logistisia haasteita

ja kestää jonkin aikaa, ennen kuin

kasautunut tilaus- ja toimituskanta

saadaan puretuksi.

"Epävarmuustekijöitä on vielä

ja kestää muutaman viikon, ennen

kuin olemme saaneet kokonaiskuvan

tilanteesta. Tämän jälkeen

alamme lisätä tuotantoamme",

Vlaskamp vahvistaa. "Tuotanto

on jo käynnistynyt ja lisäämme

sitä vähitellen. Tavoitteenamme

on vahvistaa lähiviikkojen aikana

tarkka toimitusaikataulu olemassa

oleville tilauksille. Otamme

myös luonnollisesti uusia tilauksia

vastaan. Valitettava tilanne osui

ajankohtaan, jolloin olimme erittäin

kiireisiä uusien V8-moottoreiden

valmistuksessa. Voin vain syvästi

pahoitella, että tämä tapahtui

Scanian uskollisille asiakkaille. "

Scanian uuden kuorma-autosukupolven

V8-moottorit sekä Scanian

teollisuus- ja merimoottorit valmistetaan

Södertäljessä. Kuormaautojen

moottorimallisto koostuu

neljästä erillisestä versiosta, joiden

teho vaihtelee 520 hevosvoimasta

730 hevosvoimaan, merimoottoreissa

jopa yli 1 150 hevosvoimaan.

Scanian ensimmäinen 350 hv: n

V8-moottori lanseerattiin vuonna

1969, ja legendaarinen moottori

täyttää ensi vuonna 50 vuotta.


Sama akku

kaksinkertainen

hyöty ja sopii nyt

moniin erimerkkisiin

koneisiin

Sisä- ja ulkologistiikan materiaalinkäsittelykoneiden ammattilainen

Finnsiirto Oy maahantuo, myy, vuokraa ja huoltaa

uusia sekä käytettyjä trukkeja koko Suomen alueella.

Valikoimaan kuuluvat myös muut sisä- ja ulkologistiikan

työkoneet sekä moottorityökoneet, pääosassa trukit.

Tarjoamme asiakkaillemme lisäksi kokonaisvaltaisia

palveluita logistiikan suunnittelusta suurien kokonaisuuksien

ylläpitoon saakka. Kun tarvitset yhden trukin

tai haluat järjestää kerralla kalustosi kuntoon, meillä on

siihen ratkaisu ja oikeat koneet.

Metabo tuo yhdessä kahdeksan muun konevalmistajan

kanssa ensimmäistä kertaa markkinoille

joustavan akkujärjestelmän, jossa sama

akku sopii usean eri valmistajana koneisiin.

Cordless Alliance System (CAS) tarjoaa työkalujen

käyttäjille kaksinkertaisen hyödyn. Ensinnäkin koneilla

voi työskennellä langattomasti, minkä lisäksi loppukäyttäjän

on mahdollista käyttää useiden eri valmistajien koneita

samalla akulla.

Samalla Metabon valmistamalla akulla voi jatkossa käyttää

yli 110:tä erilaista työkalua ja konetta. CAS-konseptin

avulla työkalujen loppukäyttäjät voivat vaihtaa eri tuotemerkkien

välillä hankkimatta aina uusia akkuja. Konseptissa

ovat mukana Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter,

Collomix, Haaga, Starmix, Eibenstock sekä Steinel.

– Keskustelimme yhdessä eri valmistajien edustajien

kanssa työkalujen ja koneiden loppukäyttäjien toiveista

sekä vaatimuksista. Useassa yhteydessä vaatimusten

kärkeen nousi loppukäyttäjien tarve käyttää useiden eri

valmistajien koneita yhdellä ja samalla akulla. Nyt loppukäyttäjät

voivat halutessaan vaihtaa erimerkkisten koneiden

välillä aivan kuten verkkovirtaversioidenkin kanssa,

sanoo Metabon toimitusjohtaja Horst Garbrecht.

CAS-yhteistyökumppanit tarjoavat erilaisia koneita ja

ratkaisuja, joita Metabolla ei ole omassa valikoimassaan.

Suurin osa tuotteista on erikoiskoneita ammattilaisten

vaativiin tarpeisiin. Näin ollen kaikkien CAS-valmistajien

valikoimat täydentävät toisiaan ja asiakkaille on mahdollista

tarjota monipuolisia sekä ainutlaatuisia ratkaisuja

yhdellä ja samalla akulla.

Hyundai trukeilla on markkinoiden laajin ja pisin takuuaika.

Sen erinomainen hinta-laatusuhde ja nopea toimitusaika

ovat monen ostajan mieleen. Hyundai trukit

ovat tunnettuja mm. laajasta varustelutasosta, helposta

huollettavuudesta, turvallisuudesta sekä laadusta ja

sopivuudesta erittäin raskaaseen käyttöön käyttökohteesta

riippumatta.

Ausa valmistaa nelivetoisia trukkeja, kurottajia ja dumppereita.

Nelivedolla ja merkkikomponenteilla varustetut

maastokäyttöönkin sopivat Ausa työkoneet ovat oikea

valinta yritykselle, jonka piha- tai käyttöalueella normaali

vastapainotrukki ei pärjää.

TAMPEREEN MESSU-

JA URHEILUKESKUS

12.–13.9.

Tervetuloa osastollemme C 222

Finnsiirto Oy | Vakiotie 11, 21420 Lieto

www.finnsiirto.fi | Puh. 0207 351 601

29


Päätä itse omien tietojesi

hyödyntämisestä -uutta palvelua

ammattikuljettajille

Trafi, Liikennelabra ja Tilaajavastuu

aloittavat kokeilun,

jossa hyödynnetään

MyData-periaatetta

uudessa Mun tiedot -palvelussa.

MyData-periaatteen mukaisesti

ammattikuljettajat voivat itse jakaa,

hallita ja hyödyntää kokeilun

aikana omia ajo-oikeus- ja ammattipätevyystietojaan.

Trafi ja Tilaajavastuu pilotoivat

palvelua, jossa ammattikuljettajat

voivat hyödyntää MyDataa työmailla

tarvittavien ajo-oikeustietojen

esittämisessä. Kokeilussa mukana

oleva kuljettaja voi itse osoittaa

sähköisesti työtehtävissään

30

vaaditut pätevyydet. Nykyisen

korttipinon sijaan kuljettaja vahvistaa

Tilaajavastuun myöntämällä

Valttikortilla, että hänellä on oikeus

käsitellä vaativia kuljetuksia

turvallisesti sekä liikenteessä että

tehdas- ja työmaa-alueilla.

Kokeilun aikana kuljettaja päättää

itse Trafin ylläpitämien kuljettajan

omien ajo-oikeustietojen

sähköisestä jakamisesta pilotoitavalla

Mun tiedot -palvelulla. Palvelussa

Tilaajavastuu pyytää kuljettajalta

oikeutta tietojensa hyödyntämiseen

Valttikortilla.

”Nyt testattava palvelu on hyvä

esimerkki siitä, miten MyData-periaatetta

voidaan hyödyntää palvelujen

tuottamisessa. Viranomaisena

Trafi haluaa olla tässä vahvasti

mukana. Haluamme rekistereistämme

olevan tiedon käyttöön

ja samalla antaa mahdollisuuden

päättää omien tietojen käytöstä,”

kertoo Trafin kehityspäällikkö Päivi

Väisänen.

”Henkilö- ja pätevyystietojen

sähköinen jakaminen sekä hyödyntäminen

ovat aiempaa keskeisemmässä

roolissa digitalisaatiokehityksessä.

Harva kuitenkaan

miettii, miten tämä tehdään moraalisesti

oikein. Haluamme tehdä

palvelun, jossa tavallisella ih-


misellä on päätäntävalta omien

tietojensa käytöstä. Pilotissa kokeillaan

ensimmäistä kertaa maailmassa,

miten MyData -periaate

toimii ajo-oikeustietojen hyödyntämisessä

ammattikäytössä”, varatoimitusjohtaja

Mika Huhtamäki

Tilaajavastuulta.

MyData tuo kaikille

mahdollisuuden hallita

omia tietojaan

Tulevaisuuden palvelukehitys sekä

asiakaskokemus nojaavat vahvasti

erilaisten henkilötietojen

hyödyntämiseen ja jakamiseen.

Asiakaslähtöiset palvelut vaativat

yhä enemmän tietojen jakamista

ja hyödyntämistä. MyDatan periaatteena

on, että jokaisella on

mahdollisuus hallita, hyödyntää ja

luovuttaa eteenpäin omia henkilötietojaan.

”Tulevaisuudessa palveluiden

muodostamisen yhtenä lähtökohtana

ovat saatavilla olevat rajapinnat.

Tässä kokeiluissa on kuitenkin

kyse ennen kaikkea luottamuksen

muodostamisesta yritysten, julkisen

sektorin ja yksittäisen kansalaisen

välille MyDatan periaatteiden

mukaisesti, jotta käyttäjälähtöisiä

palveluja voidaan muodostaa,”

toteaa Trafin johtava asiantuntija

ja Liikennelabraa koordinoiva

Noora Lähde.

Kokeilussa on mukana Trafin ja

Tilaajavastuun lisäksi Tilaajavastuun

partnereita ja asiakasyrityksiä.

Tavoitteena on saada mukaan

noin 200 kuljettajaa ja työmaakokeilu

on tarkoitus käynnistää vuoden

2018 loppuun mennessä

31


Euroopan vähittäiskauppa kasvaa idässä –

Eurooppalainen vähittäiskauppa kasvaa nyt nopeimmin Keskija

Itä-Euroopassa sekä Venäjällä. CHEPin Keski- ja Itä-Euroopan

sekä Pohjoismaiden toimintoja vetävä Volker Sdunzig uskoo, että

alueella on kasvumahdollisuuksia myös logistiikkayhtiöille.

34

Vähittäismarkkinat kasvavat voimakkaasti

Keski- ja Itä-Euroopassa.

Arvioiden mukaan tällä hetkellä

nopeimmin kasvavat Puola, Romania

ja Venäjä. Esimerkiksi Venäjän

vähittäismarkkinoiden odotetaan

kasvavan vuoteen 2022 mennessä

lähes viisi prosenttia, eli yli 80 miljardia

euroa.

CHEPin Keski- ja Itä-Euroopan

sekä Pohjoismaiden toimintoja vetävän

Volker Sdunzigin mukaan

Keski- ja Itä-Eurooppa ovat juuri

nyt hyviä kasvualueita myös logistiikkayrityksille.

”Tänäkin vuonna vähittäismarkkina

kasvaa noin 11 prosentin

vauhtia Keski- ja Itä-Euroopassa.

Alueilla on vielä hyvin vähän kilpailua,

mikä lisää bisnesmahdollisuuksia

logistiikkayrityksille. Vähittäiskaupan

kasvun lisäksi tärkeää on

uusien asiakkaiden löytäminen, sillä

suurin osa kasvusta tulee uudesta

bisneksestä”, Sdunzig kuvailee.

Venäjä valloitetaan

kauppa kerrallaan

Venäjä on ulkopuolisille yrittäjille

haastava markkina, sillä vähittäiskauppa

on erittäin sirpaloitunutta.

Maassa toimii noin 700 modernia

keskusliikettä.

”Tilanne on täysin päinvastainen

kuin esimerkiksi Suomessa, jossa

isoimmat kolme yritystä hallitsevat

markkinoita kokonaan. Venäjällä

kolme suurinta keskusliikettä

omistavat noin kymmenen prosenttia

markkinoista.”

Sirpaloitumisen lisäksi haasteita

tuovat myös Venäjän alueellinen

laajuus ja maaston vaihtelevuus.

”Lyhyellä aikavälillä Venäjän

maantiede lisää kustannuksia ja riskiä

logistiikkayrityksille. Pitkien välimatkojen

vuoksi esimerkiksi kuormalavojen

takaisinsaaminen voi olla

haasteellista”, Sdunzig sanoo.

Haasteista huolimatta CHEPin

tavoitteena on kasvaa 30 prosentin

osuuteen Venäjän markkinoilla.

Tavoite vaatii pitkäjänteistä työtä.

Aluksi tärkeintä on saavuttaa

keskusliikkeiden hyväksyntä. Laajentuminen

on tehtävä pikkuhiljaa,

kauppa kerrallaan.

”Kun olemme lunastaneet keskusliikkeiden

luottamuksen, voimme

aloittaa keskustelut eurooppalaisten

pääasiakkuuksien kanssa”,

Sdunzig kertoo.

Moderni kauppaketju ja

standardoidut kuljetukset

auttavat koko markkinaa

Verrattuna esimerkiksi joihinkin


mahdollisuuksia myös logistiikkayhtiöille

Aasian maihin, Venäjän toimitusketjut ovat moderneja.

Esimerkiksi Kiinassa tavarat pakataan vielä käsin,

Venäjällä pakkaaminen on pitkälti automatisoitu.

Kehittyneet kuljetusmarkkinat ovat hyvä lähtökohta

standardoitujen toimitusketjujen luomisessa.

”Kun varastoja modernisoidaan ja automatisoidaan,

vaatimukset standardisoiduista kuljetuksista lisääntyvät,

sillä automatisoiduissa varastoissa jokaisen läpikulkevan

lavan ja laatikon on oltava oikeankokoisia,

jotta ne kulkevat ongelmitta järjestelmän läpi.

Yhtenäiset kuljetusratkaisut palvelevat lopulta koko

markkinaa paremmin kuin useat, keskenään yhteensopimattomat

vaihtoehdot, sillä ne yksinkertaistavat

ja nopeuttavat koko toimitusketjun toimintaa”, Sdunzig

sanoo.

Osin poliittisesta tilanteestakin johtuen Venäjän sisämarkkinat

nielaisevat tällä hetkellä suuren osan

maan tuotannosta. Valmistajilla on kuitenkin kiinnostusta

viedä tuotteitaan myös maan rajojen ulkopuolelle.

Yhtenäiset kuljetusratkaisut helpottavat myös

valmistajien vientipyrkimyksiä, sillä kohdemaassa

käytetyt kuljetusalustat voivat jäädä suoraan seuraavan

asiakkaan käyttöön, eikä niistä tule lähettäjälle

ylimääräisiä kustannuksia.

35


Mercedes PRO tarjoaa kahdeksan

telematiikkapakettia ja 18 palvelutoimintoa

• Tuloksena kaiken kokoisten ajoneuvokalustojen tehokas ja kannattava käyttö

• Käyttäjäystävälliset ja intuitiiviset toiminnot yhdessä MBUX-käyttöliittymän ja kuljettajan

Mercedes PRO –sovelluksen kanss

Mercedes-Benz Sprinterin kolmas

sukupolvi on isojen pakettiautojen

segmentin ehdoton edelläkävijä –

myös digitalisoinnissa ja yhdistettävyydessä.

Yritysten ajoneuvokalustoille

räätälöidyt uudet Mercedes

PRO ratkaisut tulevat saataville

yhtä aikaa Sprinterin lanseerauksen

kanssa ja ovat tarjolla kaikille Sprinter-asiakkaille.

Mercedes PRO on Mercedes-Benz

Vansin tuotemerkki kaikille kuljetusalan

asiakkaiden päivittäisten liiketoimintojen

nykyisille ja tuleville

palveluille, ratkaisuille ja digitaalisille

sovelluksille. Mercedes PRO optimoi

kuljetusten järjestelijän, ajoneuvon

ja kuljettajan välisen kommunikoinnin.

Yhteydenpitoratkaisut

mahdollistavat tilausten onlineseurannan

ja käytännössä reaaliaikaisen

ajoneuvotiedon vastaanottamisen

(paikannus, polttoainemäärä,

huollon tarve jne.). Ennakoivan

huolto- ja korjaustarpeen arvioinnin

ansiosta kaluston käyttöaste kasvaa

ja tuottamattomat huoltovälit minimoidaan.

Samalla tuotetaan arvokasta

ajoneuvodataa liiketoimintaanalyysien

tarpeisiin. Kaiken kokoiset

kalustot hyötyvät näistä web-perustaisista

palveluista.

Mercedes PRO –palvelujen tekninen

perusta on LTE-kommunikaatioyksikkö,

joka on asennettu kaikkiin

Sprinter-malleihin. Moduuli

muodostaa yhteyden kuljetusten

järjestelijän web-perustaisen työkalun

ja kuljettajan välille (Mercedes-sovellukset).

Näin yksittäisellä

kuljettajalla on ensi kertaa käytössään

työvälineet, joilla kaluston tuotavuutta

ja tehokkuutta voidaan parantaa.

Kahdeksan pakettia ja

18 palvelutoimintoa

Sprinterin lanseerauksen yhteydessä

www.mercedes.pro –palvelussa

on saatavilla kahdeksan telematiikkapakettia

ja 18 erilaista palvelua.

Myyjä auttaa Mercedes-Benzin yritysasiakkaita

valitsemaan ne Mer-

36


cedes PRO –paketit, jotka parhaiten

sopivat yrityksen ja sen ajoneuvokaluston

tarpeisiin. Valinta tehdään

yritykselle tärkeiden parametrien

kuten toimialan, kaluston koon, vuosittaisen

ajokilometrimäärän ja reittisuunnittelun

perusteella. Palvelupakettien

sisältö on seuraava:

• Optimized Assistance eli optimoitu

huoltoavustin vuosihuoltojen

ja kunnossapidon ajastamiseen

ja ennakointiin. Parantaa

kaluston käyttöastetta ja lyhentää

seisonta-aikoja.

• Efficient Fleet Management eli

tehokas kalustonhallinta nopeaan

ja joustavaan suunnitteluun.

Tehostaa kaluston käyttöastetta

tarkkojen sijainti- ja statustietojen

ansiosta.

• Improved Navigation eli kehittynyt

navigointi optimoi reittisuunnittelua

reaaliaikaisen liikenne-

ja karttatiedon perusteella.

Sisältää mahdollisuuden POIpaikkatiedon

(Point of Interest)

syöttämisen järjestelmään ajoneuvon

määränpääksi.

• Efficient Driving Style Analysis

eli tehokas ajotavan arviointi kokoaa

kuljettajan ajotapatietoa,

jota voidaan hyödyntää esimerkiksi

polttoaineenkulutuksen optimoinnissa.

• Simplified Fleet Communication

eli kommunikointiavustin optimoi

yhteydenpidon kuljettajan

ja kuljetusten järjestelijän välillä.

Järjestelijä voi lähettää viestejä

suoraan Mercedes PRO –sovellukseen

ja aikatauluttaa toimintoja

interaktiivisesti ja nopeasti.

• Digital Records eli digitaalitallennus

mahdollistaa kokonaisten

reittien tallentamisen muistiin

sekä ajoneuvon mahdollisen

yritys- ja yksityiskäytön erottelemisen.

• Mobile Vehicle Access eli mobiili

ajoneuvon aukaisu ja lukitus

tehostaa suojausta varkauksia

vastaan sekä työprosesseja, koska

auton tila voidaan tarkistaa ja

ovet lukita etänä. Ovien avaaminen

ilman avainta on myös mahdollista.

• Data Interfaces Mercedes-Benz

Vans eli Mercedes-Benz Vans –

datayhteys integroi uuden Sprinterin

käytössä jo oleviin kaluston

hallintajärjestelmiin.

”Yksi järjestelmän tärkeimmistä

eduista on sen modulaarinen ja

skaalattava rakenne. Kuljetusten

järjestäjä voi valita juuri ne palvelut

ja toiminnot, jotka tekevät heidän ja

kuljettajien työpäivistä helpompia.

Pienet ja keskisuuret kalustot hyötyvät

erityisesti arviointi- ja analyysityökaluista,

jotka aikaisemmin

olivat kannattavia vain suurille yrityksille

niille erikseen toteutettuina

ratkaisuina”, Mercedes-Benz Vansin

yhteistoiminnallisista ja digitaalisista

palveluista vastaava johtaja Björn

Sack sanoo. ”Lisäksi nykyisiä palveluita

päivitetään jatkuvasti ja uusia

sovelluksia lisätään valikoimaan.

Tarvittava telematiikka puolestaan

on jo integroitu pysyvästi ajoneuvon

rakenteeseen.”

Toisin kuin muissa pakettiautojen

tiedonsiirtoratkaisuissa, huippunopealla

internet-yhteydellä varustettu

LTE-moduuli Mercedes PROn

37


käyttämiseksi ei ole sidottu kalliiden

infotainment-ratkaisujen hankintaan.

Mercedes PROn käyttö onnistuu

myös niissä Sprinter-versioissa,

joissa ei ole uutta MBUX-käyttöliittymää.

MBUX: Mercedes-Benz User

Experience parantaa ohjaamon

käyttömukavuutta

Uusi Soprinter voidaan varustaa

MBUX-käyttöliittymällä, jossa on

halkaisijaltaan 7- tai 10,25-tuumainen

kosketusnäyttö. Järjestelmä vastaa

toiveisiin auton hyöty- ja mukavuustoimintojen

helposta, nopeasta

ja intuitiivisesta käytöstä. Eri toimintojen

hallinta onnistuu joko ohjauspyörän

näppäimillä, kosketusnäytöstä

tai kokonaan uuden puheohjauksen

avulla.

38

MBUX-multimediajärjestelmä

osoittaa tehonsa vaikuttavasti, kun

sitä käytetään yhdessä Mercedes

PRO –palvelujen kanssa. Uusi Sprinter

myös tunnistaa ja reagoi ”Hey

Mercedes”-komentoihin ja osaa

erotella vivahteita ja ilmaisuja normaalista

puheäänestä. Jos kuljettaja

viestii autolle ”tankki on tyhjä”,

järjestelmä etsii huoltoasemat auton

läheltä tai aiotulta reitiltä. Sen

lisäksi Kehittynyt navigaatio –sovellus

tarjoaa kuljettajalle lisäinformaatiota

kuten polttoainehinnat sekä

säätietoja. Järjestelmän uusi piirre

on keinoälyn integrointi: telematiikkajärjestelmä

”oppii” kuljettajan

aikaisemman käytöksen perusteella

ja ehdottaa hänelle sopivia määränpäitä,

radioasemia, kontakteja, palveluita

jne.

MBUX:n käyttäjät voivat hyödyntää

myös uutta ”what3words”-osoitejärjestelmää.

Mercedes-Benz on

ensimmäinen autonvalmistaja, joka

hyödyntää tätä koordinaatiojärjestelmää.

Se jakaa koko maapallon

pinta-alan 3 x 3 metrin kokoisiin

ruutuihin ja määrittelee jokaiselle

niistä 3-sanaisen oman osoitteen.

Näin navigointi helpottuu myös kohteisiin.

joilla ei ole tarkkaa kadun tai

talon numeroon perustuvaa osoitetta.

”Mercedes PRO ja MBUX määrittävät

uudet laatustandardit hyötyajoneuvoille.

Tarjoamme asiakkaillemme

premium-luokan käyttäjäkokemuksen:

sovellusperusteisen, käytännöllisen,

tehokkaan ja älykkään”,

Björn Sack kiteyttää. Palvelut ovat

saatavilla kaikkiaan 19 Euroopan

maassa, myös Suomessa.


39


Mercedes-Benz kehitti Actrosiin

sopivan jokamiehen kuntosalin

Liikuntasali raskaassa

kuorma-autossa?

Ei enää pelkkä haave!

Kuljetusalan työntekijät kärsivät monista

terveyshuolista: jatkuvasta istumisesta,

kipeistä selästä ja lihaksista,

epäterveellisestä ruokavaliosta ja painonnoususta

sekä pitkistä sairaspoissaoloista.

Oman terveyden ja kunnon

huoltamiseen on vähän keinoja ja aikaa,

koska liikkeellä ollaan pitkään ja

vapaapäivät kuluvat palautteluun.

Saksalaisen Spedition Fehrenkötter

-kuljetusyhtiön kuljettaja Heiko Gebhardt

sai näihin pulmiin avukseen

Mercedes-Benzin kehittämän TopFitvarustesarjan,

joka kokonsa ja mittojensa

ansiosta sopii suoraan hänen

käyttämänsä Actrosin ohjaamoon. Setti

koostuu istuinten väliin sopivasta

kuntoilulaudasta ja niihin kiinnitetyistä

kahvallisista vastinkuminauhoista,

joilla kuljettaja voi kehittää ja ylläpitää

lihaskuntoaan ja torjua selän ja nivelten

jännitystiloja. FleetBoard Dri-

ver.app. -sovelluksen kautta tarjolla

on kuusi erilaista harjoitusohjelmaa

niskan, hartioiden, käsivarsien, vatsan

ja selän lihasryhmien kehittämiseksi.

”Vihdoin voin yhdistää urheilun

ja harjoittelun normaaliin työpäivään”,

Gebhardt kiittää. Harjoittelulla ja ruokavaliomuutoksilla

hän on myös onnistunut

pudottamaan painoaan vuodessa

115:sta vain 80 kiloon.

Digitaalinen työkalu kone- ja

kuljetusresurssien ostamiseen nyt Suomessa

Kubicomin digitaaliset työkalut

kone- ja kuljetuspalveluiden ostamiseen

lanseerataan nyt suomeksi.

Tähän saakka työkalu on ollut

käytettävissä vain Ruotsissa, mutta

nyt sitä voi käyttää myös Suomessa.

- Kubicomin kansainvälistyminen

on merkittävä saavutus yrityksen

itsensä lisäksi myös tilaajille ja

toimittajille. - Suomenkielinen versio

on toteutettu yhteistyössä Eltel

Networks Oy:n kanssa. Sen avulla

Kubicom voi jatkaa laajenemistaan

Pohjoismaissa, kertoo Kubicomin

toimitusjohtaja Anders Olsson.

Kansainvälistyminen on edellyttänyt

esimerkiksi valuuttojen ja

yritysmuotojen laajamittaisia päivityksiä

järjestelmään sekä järjestelmän

kääntämistä ruotsista suomeksi.

Kevään kuluessa tehdyn kehitystyön

ansiosta Kubicomin työkalu

on nyt yhteensopiva Suomen

kone- ja kuljetusmarkkinoiden

kanssa.

- Kansainvälistymisen ansiosta

suomalaiset urakointi- ja energiayritykset

voivat toimia digitaalisesti

ainutlaatuisella tavalla samoin

kuin Ruotsissa tehdään, toteaa

Anders Olsson.

40


Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

KuljetusJaLogistiikka04-2018vaaka210x150Varova.pdf 1 28.8.2018 15:52:42

Varova tuo

maailman lähelle

Tapaat meidät Logistiikka-

messuilla Tampereella

12-13.9.2018 - osasto C 826!

Tapaat meidät Logistiikka 2018

Ulkomaankaupan tilaus- ja toimitusketjussa on useita vaiheita, joissa ammattitaito punnitaan.

Harva yritys pystyy yksin hallitsemaan messuilla logistiikan Tampereella eri osa-alueita 12.-13.9. - eikä tarvitsekaan!

– osasto C826!

Jätä koko prosessi kansainvälisen logistiikan asiantuntijalle - Varovalle. Kuljetusten ja huolinnan

lisäksi tarjoamme useita palveluita läpi koko toimitusketjun, kuten tilaus- ja toimitusvalvontaa

sekä erilaisia tavarankäsittelyn, varastonhallinnan ja jakelun ratkaisuja.

Varova Oy - PL 18, 00501 Helsinki - www.varova.fi - info@varova.fi - 09 773 96 300

41


Vuoden 2019 alussa voimaan astuvat

Euroopan unionin työkonemoottoreita

koskevat uudet päästömääräykset

Stage V -vaatimustaso edellyttää, että

työkoneet saavuttavat lähes tieliikennemoottoreiden

päästötason.

“Moottoritekniikka ja sille asetetut

vaatimukset kehittyvät kovaa vauhtia.

Oma tutkimuskeskuksemme Porvoossa

vastaa siitä, että polttonesteemme

ovat kehityksen eturintamassa ja sopivat

erityisesti vaativiin suomalaisiin

olosuhteisiin. Haluamme tarjota

asiakkaillemme entistä puhtaampia,

mutta myös suorityskykyisempiä

tuotteita. Uusi Neste Pro moottoripolttoöljy

vastaa näihin haasteisiin

työkoneiden ja vaativan moottorikäytön

osalta", kertoo Nesteen Marketing

& Services -liiketoiminta-alueen Suomen

johtaja Sam Holmberg.

42

“Neste Pro moottoripolttoöljymme

sisältää entistä tehokkaamman lisäaineistuksen,

joka puhdistaa aktiivisesti

polttoainejärjestelmän osia.

Karstainen moottori kuluttaa enemmän

polttoainetta, joten lisäaineistuksen

puhdistavat komponentit vähentävät

polttoaineen kulutusta ja siten

pienentävät päästöjä sekä varmistavat

moottorin ongelmattoman toiminnan.

Lisäaineistuksessa on muitakin

lisäetuja, sillä se esimerkiksi helpottaa

ja nopeuttaa itse tankkaustapahtumaa

vähentämällä polttoaineen

vaahtoutumista. Lisäksi olemme parantaneet

myös polttoaineen korroosionsuojaa

entisestään. Uusi polttoöljy

säilyy asianmukaisesti varastoituna

jopa useita vuosia. Tällainen käyttövarmuus

on äärimmäisen tärkeää

monelle asiakkaallemme”, Holmberg

jatkaa.

Neste Pro moottoripolttoöljyä saa

syyskuun 2018 aikana Nesteen jälleenmyyjiltä

sekä suoratoimituksena

asiakkaan omaan säiliöön. Myöhemmin

syksyllä tuotteen jakelu laajennetaan

myös Neste-asemille.


TALLINN

HELSINKI

Tehokasta ja joustavaa

rahtipalvelua

06:00*

08:15

11:15 09:00

12:00 14:15

17:30 15:15

18:30 21:00

23:50 21:40 **

DEPARTURE SUMMARY

HELSINKI TALLINN

09:00 06:00 *

15:15 12:00

21:40 ** 18:30

* not on Sunday

** not on Saturday

www.eckeroline.fi

4WD

Finnsiirto Oy | Vakiotie 11, 21420 Lieto | www.finnsiirto.fi | Puh. 0207 351 601

43


Uusi

maastorengas

monipuoliseen

käyttöön

Renkaan täytyy olla helposti ohjattava ja

hyvin pitävä, niin tiellä kuin maastossakin,

millä tahansa nopeudella. Se ei saa

pettää varsinkaan kriittisellä hetkellä.

Nokian MPT Agile 2 on uusi versio kentällä

testatusta Nokian MPT Agilesta, ja

siihen on lisätty lukuisia parannuksia alkuperäiseen

nähden.

Nokian Renkaiden ja Suomen Puolustusvoimien

yhteistyössä suunnittelemilla

renkailla on vuosikymmenten

mittainen historia.

Pohjoiset olosuhteet tarjoavat lukuisia

haasteita renkaille – lunta,

mutaa, teräviä kiviä ja muita esteitä.

Kun seuraavan sukupolven

maastorengasta tarvittiin, Nokian

Renkaat alkoi suunnitella täysin

uudenlaista tuotetta.

Monipuolinen ja ketterä

“Monikäyttöisyys on avain hyvään

maastoajoneuvon renkaaseen”, sanoo

Teppo Siltanen, Nokian Raskaiden

Renkaiden tuotepäällikkö.

“Renkaan on toimittava niin tiellä

kuin pehmeässä maastossakin

– ihan missä vaan, minne työ sinut

vie.”

Kuten renkaan nimestä käy ilmi,

44

toinen merkittävä tekijä Nokian

MPT Agile 2:n suunnittelussa oli

ohjattavuus. Sekä sotilasajoneuvot

että palontorjunta- ja muut pelastusajoneuvot

vaativat tarkkaa ohjattavuutta,

joskus korkeillakin nopeuksilla.

“Olemme todella tyytyväisiä Nokian

MPT Agile 2:n ohjausvastukseen

ja -vakauteen”, Siltanen toteaa

hymyillen. “Rengas on myös hiljainen

ja mukava ajaa tiellä.”

Uusi ja paranneltu

“Alkuperäinen Nokian MPT Agile

on lunastanut sille asetetut odotukset

lukuisia kertoja”, Siltanen

sanoo. “Perinpohjaisen tuotetestauksen

ja tiukkojen kenttäkokeiden

myötä olemme onnistuneet kuitenkin

tekemään vielä paremman

renkaan.”

Merkittävin muutos on symmetrinen

pintakuvio, joka toimii yhtä

hyvin riippumatta renkaan pyörimissuunnasta.

Nykyaikainen

suunnittelu on myös johtanut parempaan

pitoon pehmeässä maastossa

sekä sivu- että pitkittäissuunnassa,

parempiin itsepuhdistusominaisuuksiin

sekä parempaan

talvipitoon. Renkaan sivuissa

on myös maastokuviointi.

“Uudessa mallissa on suurempi

kosketuspinta-ala kuin aikaisemmassa,

ja sen myötä kantavuus on

parempi ja pintapaine pienempi.

Ne ovat ominaisuuksia, jotka ovat

pehmeässä maastossa tärkeitä”,

Siltanen toteaa. “Pienempi lämmönkertyminen

myös pidentää

renkaan elinkaarta.”

Mahdollisuus käyttää nastoja

on tärkeä ominaisuus talvisissa

olosuhteissa. Nokian MPT Agile 2


-renkaassa on valmiit paikat nastoille

sekä siviili- että sotilaskäyttöön.

Myös siviileille

Nokian MPT Agile 2:n odotetaan

löytävän käyttäjiä sotilasympäristöstä,

mutta renkaan monikäyttöisyys

ei rajoitu siihen.

“Puolustus- ja rauhanturvakäytön

lisäksi renkaalla on paljon

käyttökohteita myös siviilipuolella”,

Teppo Siltanen selventää.

“Raskaat pelastusajoneuvot kuten

lentokenttien paloautot, maastokuorma-autot

ja maastoajoneuvot

hyötyvät kaikki paremmasta pidosta,

luotettavuudesta ja ohjattavuudesta,

joita Nokian MPT Agile

2 tarjoaa.”

Pyrkimys luoda paras mahdollinen

rengas pohjoisen maaston

ajoneuvoihin johti tuotteeseen,

jolla on monenlaisia käyttökohteita

ympäri maailman.

“Kuten usein sanomme, jos rengas

toimii suomalaisessa metsässä,

se toimii missä vaan”, sanoo

Siltanen naurahtaen.

45


Rausteelin messuviikonloppu

Power Truck Show’n Kuljetusmessuilla

Elokuun toisena viikonloppuna järjestettiin Alahärmässä jokavuotinen

Power Truck Show. Rausteel oli tällä kertaa Nesteen kanssa

edustamassa tapahtuman Kuljetusmessuilla ja mukana oli tietenkin

myös uusi, hopeinen tankkimme. Nesteen väen kanssa yhteistyö

messuilla sujui mainiosti ja ihmisiä kiinnosti myös Neste Safe

-palvelu, jonka yhtenä osana tankkimmekin on.

Messut vetivät tänä vuonna kävijöitä

hieman viime vuotta vähemmän

ja myös sääolosuhteet olivat

välillä aika haastavat. Esimerkiksi

perjantaina messualue joutui ukkosmyrskyn

riepottelemaksi, mutta

onneksi kyseessä oli vain hetkellinen

ukkoskuuro, joka ei onneksi

aiheuttanut suurempaa vahinkoa.

Itse messut menivät todella hyvin

ja tankkimme herätti kiinnostusta

ja sai myös useita kehuja osakseen.

Rausteelin matka messuille alkoi

jo torstaina aamusta, jolloin suuntasimme

auton keulan kohti Alahärmää.

Torstaina oli ensin vuorossa

messuosaston tarkastaminen

ja messuosaston rakentajat tulivat

myös paikalle rakentamaan

osastomme. Perjantaina pääsimme

aloittamaan messut, jolloin ihmisiä

alkoi saapua messualueelle verkkaiseen

tahtiin. Perjantai oli myös

hyvää aikaa b to b -tapaamisille eri

automerkkien edustajien kanssa.

Itse keskustelin messuosastollamme

usean kuljetusalan yrittäjän

kanssa ja huomionarvoista oli, että

todella isolta osalta yrittäjiä oli joskus

varastettu polttoainetta. Tämä

siis vahvisti jo viime vuoden lopulla

tehdyn kyselytutkimuksemme

tulokset, joiden mukaan yli puolelta

vastanneista oli joskus varastettu

polttoainetta. Yrittäjät olivat

myös aidosti kiinnostuneita turva-

46


tankistamme ja pitivät sitä todella

hyvänä keksintönä ja ratkaisuna

varkausongelmaan. Myös eri automerkkien

edustajat pitivät tankista

ja luonnehtivat tankkia laadukkaasti

tehdyksi. Nämä terveiset hyvästä

laadustamme välitettiin tietenkin

myös tuotannon työntekijöillemme.

Lauantaina sääolosuhteet olivat

hieman perjantaita paremmat,

mutta kova tuuli meinasi aluksi aiheuttaa

hankaluuksia. Siitä selvittiin

ja messukävijöitä olikin perjantaita

enemmän. Kävijät pysähtyivät

välillä katselemaan tankkia

ja olivat kiinnostuneita kuulemaan

lisää, vaikka eivät edes itse olisi olleet

kuljetusalalla. Osa kävijöistä

tiesi tankin jo entuudestaan ja

oli myös nähnyt sen aikaisemmin.

Suurimalle osalle tankkimme valmistusmateriaali

ei kuitenkaan ollut

ennestään tuttu, joten havainnollistimme

tankkimme materiaalin

lujuuden käytännössä. Meillä

oli mukanamme suojausteräksen

palanen, johon olimme yrittäneet

porata erilaisilla poranterillä reikiä.

Palasessa olevista poran jäljistä

pystyi kuka vaan toteamaan, että

poralla tai esimerkiksi kirveellä, ei

materiaalista läpi pääse. Tämä vakuutti

messuyleisöä ja herätti kiinnostusta.

Toki myös kysymyksiä

siitä, miten materiaalista sitten olisi

mahdollista päästä läpi.

Kaiken kaikkiaan messut olivat

meille erittäin hyödyllinen tapahtuma.

Pääsimme kontaktoimaan

kasvokkain ihmisiä ja saimme

kuulla hyvää ”kenttäpalautetta”

tankistamme ja myös palautetta

siitä, mikä tilanne Suomessa

polttoainevarkauksissa tänä päivänä

on. Nesteen kanssa ystävyys,

yhteistyö ja avunanto messuilla sujui

erinomaisesti ja asiakkaita ohjattiin

toistemme ständeille puolin

ja toisin, riippuen siitä mitä asiakas

halusi tietää.

Seuraavaksi Rausteel suuntaa

katseensa syksyyn, sillä silloinkin

on tiedossa kaikenlaista mielenkiintoista

ohjelmaa, josta tiedotamme

myöhemmin. Kannattaa

siis seurata meitä somessa ja lukea

myös blogiamme, niin pysyt mukana

viimeisimmissä käänteissämme.

Mukavaa syksyn alkua!

Teksti ja kuva:

Anita Kanerva

www.rausteel.com

Meidät tapaa myös

Navigate- messuilla

16.-17.5.2018

Merinäköala kaikilla mausteilla

Seaside Industry Park Rauma on itsenäisistä yrityksistä koostuva raskaan teollisuuden teollisuuspuistokokonaisuus. Puisto tarjoaa yrityksille tehokkaan

toimintaympäristön, jossa voi hyödyntää yhteistä ympäristölupaa, yhteistä infrastruktuuria ja yhteisiä palveluja.

Seaside Industry Parkissa toimii tällä hetkellä mm. Rolls-Royce Oy Ab, Rauma Marine Constructions Oy sekä 30 muuta yritystä, jotka työllistävät alueella n.

700 työntekijää.

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy hallinnoi, koordinoi ja kehittää teollisuuspuistokokonaisuutta. Toimisto-, varasto- ja tuotantotiloja on käytettävissä

joustavasti sekä projekteihin että pysyvästi.

47

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Timo Luukkonen, puh. 0405501942

www.seasideindustry.com


Tutustu lisää:

www.logisystems.fi/

palvelut/kuljetusvelho

Auto 2018 tuo

autoilun

superviikonlopun

Messukeskukseen

marraskuussa

Automaahantuojien upeat uudet autot täyttävät kaksi

hallia ja koeajoon on tulossa lähes 200 autoa. Auto 2018

järjestetään 9. – 11.11.2018 Messukeskuksessa Helsingissä.

Auto 2018 tarjoaa autoista kiinnostuneille ja uuden auton

hankintaa suunnitteleville hyvän mahdollisuuden nähdä

laaja tarjonta eri automerkkien uutuuksista ja tehdä

vertailuja. Osastoilla on esillä uutuusmallit ja niitä voi myös

koeajaa. Koeajot lähtevät sisätiloista. Viime kerralla vuonna

2016 koeajoja tehtiin yli 2500. Tapahtuma tarjoaa myös

elämyksellistä ohjelmaa.

Mukana tapahtumassa ovat tänä vuonna muun muassa

Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Dacia, DS, Fiat,

Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover,

Lexus, Lotus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan,

Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Sissy, Skoda,

Ssang Yong, Subaru, Toyota ja Volkswagen. Lisäksi esillä

on joukko muidenkin merkkien urheilu- ja erikoisautoja.

Autojen lisäksi tapahtumassa on autoiluun liittyviä tarvikkeita,

varusteita ja palveluita. Alan tuotteita ja palveluita

esitellään todennäköisesti tänä vuonna viime kertaista

enemmän, sillä tapahtuma on saanut käyttöönsä lisää

tilaa ja kiinnostusta riittää. Ensi marraskuussa nähdään

ja koeajetaan varmasti myös entistä enemmän sähkö-

ja hybridiautoja.

Messukeskus järjestää Auto 2018 -tapahtuman yhteistyössä

Autotuojat ja -teollisuus ry:n kanssa. Tapahtuman

yhteydessä on 9.11. Auto- ja Liikennegaala, jonka

järjestävät Autotuojat ja -teollisuus ja Event Management

Group yhteistyössä Auto- ja liikennetoimittajat ry:n

ja Messukeskuksen kanssa.

www.auto2018.fi

Tervetuloa käymään osastollamme!

48


ILMOITUS

Eerola-yhtiöt ajaa

puhtaasti biokaasulla

KUNNOSSAPITO-, VESI- JA VIEMÄRIPALVELUIHIN erikoistunut

Eerola-yhtiöt pienentää hiilijalanjälkeään käyttämällä

polttoaineenaan biokaasua. Yhtiö kerää myös

jätettä raaka-aineeksi, josta Gasum jalostaa biokaasua.

”Keräämme jätekaivoista rasvaa noin 15 000 tonnia

vuodessa. Jäte pystytään hyödyntämään biokaasuna, jota

itsekin käytämme”, sanoo Eerola-yhtiöiden toimitusjohtaja

Pasi Eerola.

Yhtiöllä on kolme Scanian kaasukäyttöistä kuormaautoa

ja viisi Mercedes Benz Sprinter -kaasuautoa.

”Biokaasua on Gasumin uusien tankkausasemien

ansiosta hyvin saatavilla. Biokaasu auttaa vähentämään

liikenteen päästöjä. Asiakkaamme arvostavat, että

toimimme ympäristöä huomioiden”, hän sanoo.

Paineistettu maa- ja biokaasu soveltuvat parhaiten

paikallisjakeluun, jätekuljetuksiin, bussiliikenteeseen ja

henkilöautoihin. CNG-käyttöinen ajoneuvo kulkee jopa

600 km yhdellä tankkauksella. Nesteytetty maakaasu (LNG)

on raskaalle liikenteelle soveltuva, puhtaampi liikennepolttoaine.

LNG-käyttöinen ajoneuvo kulkee yhdellä

tankkauksella jopa 1 500 kilometriä. Ota yhteyttä, niin

keskustellaan yrityksellesi sopivimmasta kokonaisuudesta:

www.gasum.fi.


Robotiikan ja hitsauksen

osaajia Sedusta

Valmet Automotive ja HelaSteel kouluttavat henkilöstöään

Teksti: Riitta Lukkaroinen

Kuva: Matti Hautalahti

50

Robotiikkaosaajien kysyntä

kasvaa koko ajan, kertoo

Sedun kouluttaja Petri

Kolehmainen. Koulutamme

vuodessa noin 50–100 henkilöä

robotiikan käyttäjiksi ja robotiikkaoperaattoreiksi.

Lukuun pitää lisätä

rekrytointikoulutukset mm. ohjelmointikoulutukset

ja henkilöstölle

suunnatut osaamista syventävät

robotiikkakoulutukset. Valmet

Automotivelle koulutamme tällä

hetkellä robottiprosessinhoitajia.

Lähes kaikkiin Sedun metallialan

tutkintoihin on lisätty robotiikan

koulutusta ja täydennyskoulutuk-

sessa opetukseen voi saada jopa

200 päivää pelkästään robotiikkaan

liittyvää opetusta. Näin laajaa

koulutustarjontaa ei ole muualla

kuin meillä Sedussa. Robotiikkaa

koulutamme Sedu Lapualla ja tarvittaessa

kouluttajamme liikkuvat

yrityksiin, sanoo Kolehmainen.


Ammattiosaajia tarvitaan

Tuotantopäällikkö Mikko Rantakangas

Lapuan HelaSteelistä

kertoo asiakkaiden olevan nykyään

hyvin tietoisia hitsaajien pätevyysvaatimuksista.

- Monessa projektissa

on käytäntönä, että kun tuote

on tehty ja toimitettu, lähetämme

jälkeenpäin dokumentaation hitsaajan

pätevyyksistä. Mielestäni

pätevyyskokeiden suorittaminen

on tarpeellista ja sillä todennetaan

hyvin henkilön ammattitaito.

Kokeiden suorittaminen tuotantoolosuhteissa,

on hyvin käytännön

läheistä. Olemme hankkineet

Sedusta visuaalisen tarkastamisen

koulutuksia ja korttikoulutuksia,

sanoo Rantakangas.

Sedusta pätevyyskoe

yrittäjän tarpeet huomioiden

Tarjoamme hitsaajan pätevyyskokeita

yrityksille, kertoo kouluttaja

Kari Virkkala Sedusta. - Pätevyyskoe

on yrityksille pakollinen, jos

he aikovat olla mukana tarjouskilpailussa.

Kokeen suorittaminen

on hyvä tae osaamisesta. Vuodessa

otamme vastaan lähes 300 pätevyyskoetta.

Metallialan jatko- ja

täydennyskoulutusten lisäksi tarjoamme

alan tutkintoja perustutkinnoista

erikoisammattitutkintoihin.

Oppisopimuskoulutuksessa yrittäjä

kouluttaa työntekijän pääosin

omalla työpaikalla. Tämä on nopea

tapa saada juuri omaan yrityksen

töihin keskittyvää osaamista.

Hitsausoperaattorin

pätevyyskoe

Hitsausoperaattorin koulutus ja

pätevyys on tarkoitettu hitsaavan

teollisuuden yrityksille, jotka haluavat

varmistaa automatisoidun tai

mekanisoidun hitsauksen laadun

tai laitteen hallintakokeen, sanoo

kouluttaja Jari Peltokangas Sedusta.

Koneistuspuolella se voi olla

kappalekäsittelyä. Pätevyyskokeet

voidaan suorittaa Sedun tiloissa tai

asiakkaan omissa tiloissa. Jos koe

ei mene läpi, annamme tarvittavan

määrän lisää hitsausharjoittelua.

Koulutamme myös mekanisoitua

ja automatisoitua hitsausta. Opastamme

ja valvomme niin isoja kuin

pieniäkin ryhmiä ja teemme yrityksille

kokonaisvaltaisia tarjouksia,

sanoo Peltokangas.

INVESTOI ITSEESI. PÄIVITÄ OSAAMISESI!

TEKNOLOGIAN KOULUTUKSET

Hitsaajan pätevyyskoe ja hitsausoperaattorin

pätevyys

IWS 23 Kansainvälinen hitsausneuvoja

Koneenasentajan ja koneistajan ammattitutkinto

Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto

Metallialan jatko- ja täydennyskoulutus

Metallimestarikoulutus

Robotiikkakoulutus

Korttikoulutukset

Silmämääräinen tarkastus VT1 ja VT2 -koulutukset

Uuden henkilöstön rekrytointikoulutukset

Lisätiedot p. 040 830 2275, hakijapalvelut@sedu.fi

Tule tapaamaan meitä osastollemme

C950. Nähdään Alihankinnassa!

Katso kaikki koulutuksemme:

www.sedu.fi

tulossa

syksyllä

LOGISTIIKAN KOULUTUKSET

Varastoalan koulutukset

Kuljettajan ammattipätevyys

- myös perustason ammattipätevyydet tavara- ja henkilöliikenteeseen

140 h ja 280 h sekä laajennukset 35 h ja 70 h

Linja-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Puutavara-autonkuljettajat

Ajokorttiluokan korotus

-Pyydä tarjous yrityksellesi räätälöidystä koulutuspaketista.

Koulutuspaikka ja -aika sovittavissa.

-Kysy mahdollisuudesta oppisopimuskoulutukseen

kuljetusalan koulutuksissa!

Lisätiedot: Juha Lintula p. 040 765 7271

51


Liikennekäytöstäpoisto on muuttanut

moottoripyörien vakuuttamista

- seisonta-ajan ilmoitus

vakuutusyhtiöön ei enää riitä

Moottoripyörien, mopojen, mönkijöiden ja moottorikelkkojen liikennekäytöstäpoisto

herättää kysymyksiä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa. Liikennekäytöstäpoisto

tehdään rekisteri-ilmoituksella Trafiin, aiempi vapaamuotoinen ilmoitus

vakuutusyhtiöön ei enää riitä. Asiakkaan pitää myös itse tarkistaa onko poistolla

vaikutusta omaan vakuutusmaksuun.

”Epäselvyyttä on ollut siitä, mihin

ja millä tavalla ilmoitus liikennekäytöstäpoistosta

tehdään. Liikennekäytöstäpoisto

on Trafille tehtävä

maksullinen rekisteri-ilmoitus.

Ilmoitusta ei voi tehdä määräajaksi,

vaan ajoneuvo pysyy liikennekäytöstä

poistettuna, kunnes asiakas

tekee Trafille uuden ilmoituksen

ajoneuvon liikenteeseen otosta.

Silloin kun ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä,

sillä ei saa ajaa”, vakuutusasiantuntija

Hanna Salo FI-

NEstä sanoo.

Asiakkaalla on eri vaihtoehto-

Continental

teollisuusrenkaat

vaativaan

ammattikäyttöön.

SC20+

Kestävä valinta.

Continental tarjoaa käyttöösi

markkinoiden kattavimman

valikoiman teollisuusrenkaita.

Kun tuntitulos

ratkaisee

Asiakkaidemme vaatimukset

painottuvat tuntisuoritteeseen

ja pitkään käyttöikään.

Continental SC20+

> Markkinoiden kulutusta

kestävin umpikumirengas

> Erinomainen kulumismuoto

ja vahva rakenne

> Kiistaton laatujohtaja

Saatavana myös

tahraamattomana!

52

Lisätietoja: Myyntipäällikkö Petri Enges / petri.enges@conti.de

www.continental-tires.com/specialty


ja rekisteri-ilmoituksen tekoon. Ilmoituksen

voi tehdä Trafin verkkosivuilla

tai oman vakuutusyhtiön

sähköisessä palvelussa. Asiakas

voi myös asioida henkilökohtaisesti

katsastusasemalla tai vakuutusyhtiönsä

konttorissa. Asiakkaalle on

edullisinta tehdä ilmoitus sähköisiä

kanavia itse hyödyntäen.

Maksuhyvitystä ei

välttämättä saa

”Tilapäisen liikennekäytöstäpoiston

ajalta ei välttämättä saa hyvitystä

moottoripyörien, mopojen, mönkijöiden

ja moottorikelkkojen vakuutusmaksuista.

Vakuutusyhtiöiden

tuotteet poikkeavat toisistaan

sen suhteen saako maksuhyvitystä

tai onko sen saamiseksi muita ehtoja,

kuten vähintään 30 vuorokauden

mittainen liikennekäytöstäpoisto.

Varsinkin vuodenaikahinnoitelluissa

vakuutuksissa maksuhyvitys

ajokauden ulkopuolella voi olla hyvin

vähäinen, tai sitä ei saa lainkaan”,

Salo jatkaa.

”Asiaa ei vielä tunneta ja se tulee

vastaan ensimmäistä kertaa monille

moottoriajoneuvojen omistajille

ajokauden päättyessä nyt syksyllä.

Ennen ilmoituksen tekoa kannattaa

tarkistaa, saako liikenne- tai kaskovakuutuksesta

minkäänlaista maksuhyvitystä”,

Salo sanoo.


Mitsubishin uusi korkean tason

keräilytrukki vakuuttaa käyttäjät

Haasteisiin aina valmis Mitsubishi Forklift Trucks on keskittynyt

materiaalinkäsittelyn eniten kustannuksia aiheuttavaan tehtävään

kehittäessään VELiA EX:n, keski- ja korkean tason uuden keräilytrukkivalikoimansa.

54


Tuottavuuden parantamiseen kehitetty

VELiA EX säästää aikaa ja

rahaa. Mallisto sisältää myös raskaaseen

käyttöön tarkoitetun 48

voltin mallin, joka tarjoaa lyömättömän

1 250 kg:n kapasiteetin.

Mitsubishin muiden keräilytrukkien

tapaan VELiA EX hyödyntää

keskeisiä ominaisuuksia, jotka vakuuttavat

niin käyttäjät kuin työnantajatkin

– vakiona.

Käytännössä täydellistä

keräilyä

Vuosikymmenien kokemus nopeasta

keräilystä on kehittänyt

mallistoon tilavat kuljettajantilat.

Se on suunniteltu pitämään keräilytrukit

keräämässä – pitkienkin

työvuorojen ajan.

Sen leveä kulkuaukko ja ultramatala

korkeus – vain 215 mm –

tarjoavat käyttäjälle lähes vaivattoman

pääsyn. Helposti tartuttavat

kahvat lisäävät turvallisuutta

tasolle kuljettaessa. Liukastumis-

ja putoamisvaaran minimoimiseksi

suunnittelijat ovat pinnoittaneet

lattian superpitävällä materiaalilla.

Lisäturvaksi VELiA EX tarjoaa

käyttäjän läsnäoloanturin, Operator

Presence Sensor (OPS). Tämä

tasolle asennettu anturi poistaa

kuolleen miehen kytkimen tarpeen,

joka aiheuttaa yleisen kompastumisvaaran.

Koska OPS kattaa

laajan alueen, käyttäjät voivat liikkua

vapaasti ohjaamossa – mikä

vähentää väsymisen ja viivästysten

vaaraa.

Näkyvyydellä on merkittävä rooli

turvallisessa ja tuottavassa keräilyssä.

Tämä mielessään Mitsubishin

suunnittelijat etsivät uusia

tapoja parantaa käyttäjän näkökenttää.

Työn tuloksena kehitettiin VisionMast

ja suojakatos. Kirkkaat

etupaneelit ja katto parantavat

VELiA EX:n näkyvyyttä ja takaavat

tarkat, vahinkoa aiheuttamattomat

toiminnot.

Tinkimätön suorituskyky

VELiA EX:n tehokas AC-moottori

varmistaa suuren ajonopeuden

ja kiihtyvyyden – myös täydellä

kuormalla.

ECO-tilan avulla työnantajat voivat

vähentää energiankulutusta 12

% – vaikuttamatta koneen suorituskykyyn.

Koska keskitason ja korkean tason

keräilytrukkien toiminta on

niin tasaista, äänetöntä ja hallittua,

VELiA EX:n omistajat hyötyvät

pidemmistä työvuoroista ja alhaisemmista

kunnossapitovaatimuksista.

Helppo pääsy keskeisiin komponentteihin,

kuten moottoriin, lyhentää

huoltoaikoja entisestään.

Akku tarjoaa poikkeuksellisen helpon

pääsyn nopeampia vaihtoja varten.

Tällä alueella lisäsäästöjä tuo

akun purkautumisilmaisin, joka pitää

käyttäjät aina tilanteen tasalla.

www.mitforklift.com.

55


Volkswagen Hyötyautot ja MAN olivat

vahvasti esillä FinnMETKO-näyttelyssä

Volkswagen Hyötyautojen laaja

mallisto oli vahvasti esillä Finn-

METKO 2018 -näyttelyssä. Monipuolisen

mallivalikoiman lisäksi

messuosastolla oli ensiesittelyssä

kaksi huippu-uutuutta: täysin uusi

Volkswagen Crafter 4MOTIONneliveto

8-vaihteisella automaattivaihteistolla

sekä väkivahva Volkswagen

Amarok V6 Aventura uudella

3,0 TDI 190 kW -dieselmoottorilla.

Volkswagen Crafter -mallisto

on täydentynyt koko laajuuteensa.

Uusi Crafter on nyt saatavilla

etu-, taka- tai 4MOTION-nelivetona.

Crafterin nelivetoversioon on

myös saatavilla momentinmuuntimella

varustettu 8-vaihteinen

automaattivaihteisto. Volkswagenin

4MOTION-nelivetomallisto on

markkinoiden laajimpia ja uuden

Crafterin osalta neliveto on saatavilla

Crafterin umpi-, alusta- paketti-

ja kuorma-autoversioihin.

Amarok V6 on jatkossa entistäkin

ylivoimaisempi. Amarok Highlineen

ja Aventuraan saatavilla olevat

uudet V6-moottorit kehittävät

tehoa 258 hv (190 kW) ja overboost-toiminnon

ansiosta jopa

272 hv (200 kW). Samalla vääntömomentti

on kasvanut 550:stä 580

Nm:iin. Jatkuva 4MOTION-neliveto

ja 8-vaihteinen automaattivaihteisto

ovat vakiona sekä Amarok

Highline- että Aventura -malleissa.

MAN:lla FinnMETKO 2018 -näyttelyn

pääosassa oli erinomainen

päällirakennettavuus. Messuosastolla

nähdään useita kuorma-autoja

varusteltuna metsä- ja energia-alan

eri käyttötarkoituksiin,

esimerkiksi MAN TGS 26.500 6x6

Hydro Drive -lavetinvetäjä ja MAN

TGS 33.500 haketusyksikkö. MAN

TGE 3.140 4X4 -pakettiauto on varusteltu

huoltoautokalustein ja

sen maastokelpoisuus on varmistettu

Seikel-varustepaketilla. Maa-

56

ilmanensi-iltansa FinnMETKOssa

sai vuoden 2019 Nordic Trophy

-näyttelyautosarjan ennakkosuosikki,

MAN TGE ”Heritage of MAN”,

jonka erikoismaalaus on täynnä

huikeita yksityiskohtia.


Power Truck

Show oli

onnistunut

kuljetusalan

suurtapahtuma

Neljästoista Power Truck Show on

vietetty ja kävijöitä oli kahden päivän

aikana noin 35 000. Sääkin suosi

tapahtumaa ja kaikkineen tapahtuma

oli jälleen kerran erittäin onnistunut.

Kaikkiaan näytteilleasettajia oli

mukana yli 600. Tapahtumassa riitti

katseltavaa niin kuljetusalan ammattilaisille

kuin kaikelle muullekin

messuyleisölle. Tapahtuman epävirallinen

startti rekkaconvoy keräsi

jo torstaina tienvarret täyteen rekkoja

ihailevaa yleisöä.

Autonäyttelyn haastajaluokan

voitti ensimmäistä kertaa Härmään

Tanskasta matkannut Pouls Bremseservice

upealla Scanialla, joka on

maalattu Scanian historiasta kertovin

maalauksin. Super Truck luokan

voittaja on helsinkiläinen Kuljetus

Auvinen Oy, Mika Auvinen, vuosimallin

2017 MB Actros ”Low Rider”

autolla. Koko autonäyttelyn

parhaaksi eli Best in Show autoksi

valikoitui myös Mika Auvisen ”Low

Rider”. Joka vuosi autonäyttelypuolelle

tulee myös uusia rakentajia ja

vuoden tulokas on Roope Virtanen

Mikkelistä uudella Scanian puuautolla.

Truck Pullingin suomenmestaruudesta

kisattiin sekä vakioautoluokassa

että viritettyjen autojen

luokassa. Vakioautoluokan voiton

vei alahärmäläinen Mika Nukala. Viritettyjen

autojen voitto meni Iisalmeen

J-P Kainulaiselle.

Ensi vuonna Power Truck Show’ta

vietetään 9.-10.8.2019 Alahärmässä,

Kauhavalla Suomen upeimmassa

huvivaltiossa Powerparkissa.

www.powertruckshow.fi

57


Kolhusuoja estää takapuskurin

naarmuuntumisen

Automallikohtainen kolhusuoja on

hyödyllinen lisävaruste niin uusille

kuin vanhemmillekin autoille. Uuden

auton maalipinta pysyy suojan

avulla koskemattomana ja vanhemmissa

autoissa suoja peittää

puskuriin jo ilmestyneet jäljet ja

estää uusien syntymisen.

Iso-Britanniassa valmistettavat

RGM Rearguard -kolhusuojat valmistetaan

kestävästä ABS-muovista

mittatarkasti CNC-koneistuksella,

mikä takaa tuotteen täydellisen,

automallikohtaisen istuvuuden.

RGM-kolhusuoja on käytännöllinen

lisävaruste, joka suojaa autoa

tehokkaasti, mutta ei hypi silmille.

Korkealaatuiset kolhusuojat ovat

hillityn näköisiä ja säilyttävät auton

alkuperäisen ilmeen. Suojia on

saatavilla sekä mustina että metallinvärisinä.

Mallikohtaisia takapuskurin kolhusuojia

on nykyään saatavilla laajalti

eri automerkeille ja -malleille,

ja monet autovalmistajat ja -maahantuojat

ovatkin valinneet RGM:n

takapuskurin kolhusuojan alkuperäisvarusteekseen.

Asenna kolhusuoja

helposti ja nopeasti

Koska RGM-kolhusuojat ovat tismalleen

kullekin automallille suunniteltuja,

istuvat ne millimetrin tarkasti

oikeille paikoilleen. Suojan

voi käydä asennuttamassa lähimmällä

autokorjaamolla tai kiinnittää

tukevasti paikoilleen itse. Kolhusuojan

asentaminen on yksinkertaista

ja vie noin 10 minuuttia.

Suoja kiinnitetään 3M-teipillä

tai olemassa olevia ruuveja ja kiinnityspaikkoja

hyödyntäen, joten

kiinnitys ei vaadi reikien porausta.

Kolhusuojan mukana toimitetaan

yksityiskohtaiset, kuvitetut asen-

nusohjeet, joita seuraamalla kiinnitys

onnistuu varmasti.

kaha.fi

Kolhusuoja metalli.

Kolhusuoja musta.

Uusi tietokirja (2018)

HÖYRYLAIVALLA

TALLINNAAN

HÖYRYLAIVALLA

TALLINNAAN

Ensimmäinen aikataulun mukainen höyrylaivavuoro

Helsingin ja Tallinnan välillä toteutui toukokuussa

1837.

Höyrylaivalla Tallinnaan -kirja esittelee kaikki

säännöllisesti reitillä liikennöineet laivayhtiöt

ja alukset. Siinä käydään läpi Suomen ja Viron

välisen höyrylaivaliikenteen tapahtumat vuosi

vuodelta. Teoksessa on paljon kiinnostavaa tietoa

tämän tärkeän laivareitin tapahtumarikkaista

vaiheista.

Kirjan laajuus on 240 sivua. Se on upeasti kuvitettu.

Siinä on 255 historiallista kuvaa. Teos on

sidottu.

Julkaisu on hieno lahja kaikille merenkulusta

kiinnostuneille ja Tallinnan-matkojen ystäville.

Raud Publishing

58


NYT HYVÄT LAVATARJOUKSET!

YLEISLAVA

21 m 3

6 X 1,5 m


YLEISLAVA

16 m 3

6 X 1,2 m


KAIKKIIN

LAVOIHIN

MYÖS

LEASING!

59


Helsingin ja Tallinnan välille

muodostuva kaksoiskaupunki luo

talouskasvua ja avaa ovet Eurooppaan

Helsingin ja Tallinnan välille suunniteltava tunneli lisää ihmisten ja tavaran liikkumista,

synnyttää kysyntää ja lisää talouskasvua. A-Insinöörit Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Keinänen

avaa visiota Helsinki-Tallinna -kaksoiskaupungista.

60

Jyrki Keinäsellä on selvä visio tunnelin

tuomasta muutoksesta: ”15 vuoden

kuluttua, vuonna 2033, helsinkiläiset

ja tallinnalaiset elävät kaksoiskaupungissa

– twin cityssä. Kaksi kaupunkia

yhdistävä merenalainen tunneli

on mullistanut liikkumisen kahden

kaupungin välillä. Suomi ei ole

enää pohjolan pussin perä, vaan meidät

on yhdistetty nopealla kulkuyhteydellä

Eurooppaan.”

Helsingin ja Tallinnan välille suunniteltavan

tunnelin valtavat vaikutukset

näkyvät Keinäsen mukaan jo rakennusaikana:

”Suuri hanke työllistää sadoittain

– ellei tuhansittain – suunnittelijoita,

rakentajia ja tavarantoimittajia

kuuden vuoden ajan.”

Kun tunneli on valmis, kahden kaupungin

välille syntyy nopea 25 minuutin

liikenneyhteys. Ihmiset ja tavarat

kulkevat 25 minuutissa Helsingistä

Tallinnaan ja Tallinnasta Helsinkiin.

”Liikennöinnin merkitys näkyy investointeina.

Kuten aina, liikenteen solmukohtiin

rakennetaan ja syntyy investointibuumi:

Uusia reittejä pitkin

matkustavat ihmiset tarvitsevat asuntoja,

ja asukkaat tarvitsevat palveluja”,

Keinänen kuvaa.

Kysyntää syntyy uusille tekosaarille,

Helsinkiin ja Tallinnaan. Tämä ruokkii

tavaroiden ja palveluiden tarjontaa ja

kasvattaa taloudellista toimintaa.

Syntyy twin city, yksi yhteinen alue

liikkua, opiskella, tehdä töitä ja ostaa

palveluja.

Tunnelin rakentaminen Helsingin ja

Tallinnan välille on mahdollista, mutta

ei riskitöntä, Keinänen painottaa:

”Juuri nyt tarvitsemme valmistelurahoitusta,

jotta pääsisimme suunnittelemaan,

tekemään aikatauluja ja luomaan

hankkeelle aloittamisen edellytykset.

Meidän on nähtävä mahdollisimman

tarkasti, millä tavalla tällainen

idea voitaisiin toteuttaa. ”


Vakuutusyhtiö paljastaa kolme

esimerkkiä vakuutuspetoksesta

Finanssiala ry:n selvityksen mukaan viime vuonna

vakuutuspetoksia paljastui 30 miljoonan euron arvosta.

Suurin osa näistä liittyy ajoneuvo- ja omaisuusvahinkoihin.

Vakuutuskorvauksia tavoitellaan

muun muassa uskomattomilla tarinoilla, liioittelulla

ja lavastetuilla vahingoilla. Toisaalta vakuutuspetoksia

ollaan valmiita yrittämään myös heikommalla

tarinalla tai väärennetyllä kuvalla. POP Vakuutuksen

vakuutustutkija Paavo Niemelä kertoo

kolme esimerkkiä, joissa vakuutusyhtiötä on yritetty

huijata korvausrahojen toivossa.

1. Vääntyneen kännykän kuva oli

napattu suoraan Googlesta

Asiakas haki kotivakuutuksesta korvausta

rikkoutuneesta puhelimestaan.

Samsung Galaxy -puhelin oli tarinan

mukaan jäänyt hissinoven väliin

ja vääntynyt pahasti. Vakuutusyhtiön

korvauspalvelu pyysi asiakkaalta

kuvan vahingoittuneesta puhelimesta.

Kun asiakas toimitti kuvan, korvauspalvelu

huomasi heti, että toimitetussa

kuvassa oli Samsungin Galaxyn sijaan

Applen iPhone. Tarkemmassa selvityksessä

paljastui, että asiakkaan toimittama

kuva löytyy ensimmäisten joukossa

Googlen kuvahaulla, kun hakusanana

käyttää vääntynyttä Samsung

-puhelinta.

– Mitään puhelinta ei ollut koskaan

hajonnutkaan. Osa epärehellisistä asiakkaista

ei välttämättä viitsi kehittää

edes kunnollista tarinaa, vaan he

ovat valmiita kokeilemaan, onnistuisiko

huijaus. Tyypillisesti tällaiset petosyritykset

selviävät aika helposti, kertoo

POP Vakuutuksen Paavo Niemelä.

2. Television halkeamaksi paljastui

revitty paperilappu

Asiakas ilmoitti osuneensa siivotessaan

mopin varrella uuteen 55 tuumaiseen

taulutelevisioonsa. Televisio

oli haljennut nurkasta niin, että siihen

jäi halkeamisen jälkeen näkymään vain

valkoinen televisiopaneelin tausta. Jälleen

korvauspalvelu pyysi asiakkaalta

kuvaa vaurion kärsineestä omaisuudesta,

ja toimitetusta kuvasta korvausneuvojat

huomasivat, että television

alanurkkaan oli liimattu revitty pala tavallista

kopiopaperia.

– Kyseinen esimerkki osoittaa, että

ihmiset kokeilevat, kuinka hereillä vakuutusyhtiöt

ovat. Verrattain pienenä

yhtiönä pystymme tarttumaan jo pieniin

yksityiskohtiin ja poikkeamiin, ja

saamaan ison osan vakuutuspetosten

yrityksistä kiinni, valottaa Niemelä.

3. Asiakas haki matkavakuutuskorvauksia

useammasta yhtiöstä

– Omaisuuspuolella vakuutuspetokset

liittyvät usein myös matkavakuutuksiin.

Ulkomailla tuntuu häviävän kaikenlaista;

siellä katoaa matkalaukkuja

ja laukun arvokasta sisältöä Bossin

pukuineen. Näitä tehdään usein myös

sarjana. Samoilta ihmisiltä voi tulla

korvaushakemuksia eri matkalaukuista

useampaan yhtiöön, vakuutustutkija

Paavo Niemelä kertoo.

Eräässä tapauksessa asiakas jäi POP

Vakuutuksella kiinni kolmannen matkavakuutuspetoksen

kohdalla. Asiakas

oli saanut jo kahdesta vakuutusyhtiöstä

korvauksia hävinneistä matkatavaroista.

POP Vakuutuksella kiinnitettiin

huomiota siihen, ettei kadonneesta

matkalaukusta myönnetä korvauksia.

Kun tarina muuttuikin koskemaan

matkalaukun varkautta, tapausta alettiin

tutkimaan syvemmin. Tällöin selvisi,

että asiakas oli aikaisemmin hakenut

korvauksia samanlaisella matkalaukkusisällöllä

muistakin yhtiöistä.

– Matkavakuutus ei korvaa kadonneita

laukkuja, vaan vahinkotapahtumaan

pitää liittyä esimerkiksi varkaus.

Vakuutus ei valitettavasti korvaa sitä,

jos matkalaukun hukkaa itse. Oman

haasteensa meille tuo se, että matkavakuutusvahinkojen

ilmoittaminen on

nykyään hyvin helppoa, kun kaikki hoituu

sähköisesti netissä. Korvausten hakemisen

helppous on kuitenkin tiedossa

ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin

on varauduttu, Niemelä painottaa.

Suhtautuminen vakuutuspetoksia

kohtaan muuttuu vähitellen

– Takavuosina onnistuneesta vakuutuspetoksesta

saatettiin kehuskella kaverille,

mutta tänä päivänä tällainen

kehuskelu ei enää ole ok. Yhä useampi

ymmärtää, että vakuutushuijaukset

näkyvät vakuutusmaksuissa. Petosten

vuoksi joudumme jatkuvasti olemaan

valppaina ja kouluttamaan ihmisiä sekä

päivittämään vakuutusehtoja. Kaikki

tämä heijastuu vakuutustuotteidemme

hinnoitteluun, mistä kärsivät myös

hyvät asiakkaamme.

– Vahvuutemme pienenä yhtiönä on

se, että vakuutustutkija ja -tarkastajat

pystyvät toimimaan lähellä korvausrajapintaa.

Tunnemme toisemme hyvin

ja pystymme ketterästi tarttumaan

pieniinkin huijauksen merkkeihin. Pyrimme

estämään pienimmätkin petosyritykset

- se on velvollisuutemme hyviä

asiakkaitamme kohtaan, linjaa Niemelä.

61


Honda Monkey 125 – uusi versio tuo

Monkeyn tälle vuosituhannelle

Paavo Luontea

Honda Monkey on monelle

tuttu mopo, jonka ensimmäinen

malli Honda Z50M

Monkey tuotiin markkinoille

jo 1967.

Tämän jälkeen ajokin historia onkin

monessa paikkaa tunnettu.

Suomessa monen mopoharrastukseen

on kuulunut Honda Monkey.

Nyt Honda on päivittänyt Monkeyn

ja toi kesällä markkinoille

Honda Monkey 125 -mallin. Kuten

nimestä voi päätellä, moottori

on 125 kuutioinen, joten mopokortilla

tätä ei ajella. Suomeen saatiin

ensimmäinen erä heinäkuussa.

Tämä myytiin maahantuojan mukaan

loppuun nopeasti.

Moottori.fi-sivusto kuvailee moottoripyörää

seuraavin sanoin:

Isomman moottorin ja kasvaneen

suorituskyvyn takia pyörän

fyysistä kokoa on kasvatettu ja jousitus-

ja jarruvarustusta tukevoitettu.

Sekä edessä että takana on

lukkiutumattomat levyjarrut. Takajousitus

on edelleen ”stereoperä”

ja edessä on USD-teleskooppi.

Moottori on yksisylinterinen ilmajäähdytteinen

nelitahtimoottori.

Kun Hondan CB 125 R:n nestejäähdytteinen

nelitahtimoottori

tuottaa 13,3 hevosvoiman huipputehon,

niin ilmajäähdytteisen

moottorin teho lienee noin 10 hevosvoiman

tasolla.

Nelitahtisesta moottorista otetaan tehoa

6,9 kW (7 000 r/min) ja vääntöä 11 Nm

(5 250 r/min).

Tärkeintä uudessa Monkeyssa

on kuitenkin ulkonäkö. Tankki ja

satula noudattelevat mahdollisimman

tarkasti samoja linjoja kuin

alkuperäinen Monkey. Myös pakoputkisto

kiertää samalla tavalla

yläkautta, ja tuttua on myös ylös

nostetut lokasuojat.

Suomessa tämän hinnaksi on

määritelty 3990 euroa sisältäen

verot ja rekisteröinnin.

Mittaristo.

62


KOULUTUKSET

ADR-peruskurssi/yhdistetty (P/YP) Pori 10.–13.9.

Huittinen 26.–29.10. ja 7.–10.12.

ADR-säiliökurssi Huittinen 17.–18.9., 30.–31.10. ja 17.–

18.12.

Erityiskurssi räjähteille (E1) Huittinen 19.11.

Erityiskurssi radioaktiivisille aineille (E7) Huittinen 20.11.

ADR-täydennyskurssi (YT) Jämsä 6.–7.9. ja 4.–5.12.

Huittinen 15.–16.9., 6.–7.10., 15.–16.10.,

3.–4.11., 15.–16.11., 13.–14.12. ja 15.–16.12.

ADR-täydennyskurssi (TP) Huittinen 15.9., 6.10., 15.10., 3.11., 15.11.,

13.12. ja 15.12.

Jämsä 4.12

Tieturva I Huittinen 19.10., 9.11. ja 29.11.

Työturvallisuuskorttikoulutus Huittinen 22.9., 20.10.,10.11., 30.11. ja 22.12.

Ennakoiva ajaminen Huittinen 13.10., 24.11. ja 21.12.

Hätäensiapu Huittinen 13.9, 13.10. ja 17.11.

Ensiapu (tapaturmien ehkäisy) Huittinen 14.9., 15.10. ja 19.11.

Turvallisuusneuvonantaja koulutus Huittinen 1.–2.11.

Vesityökortti koulutus Huittinen 5.10.

Mitat, massa, kuormaus, kytkentä Huittinen 1.12.

Koulutusohjelmat hyväksytty kuljettajien jatkokoulutukseen (ei E1, E7, tulityö).

Ajokorttiluokan C:stä CE:hen koulutus yhteistyössä Autokoulu

ja

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

040 592 4455 tai adrkoulutus.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!