24.09.2019 Views

Suomen Sahayrittäjät 2/2019

Suomen Sahayrittäjät ry:n julkaisema ammattilehti

Suomen Sahayrittäjät ry:n julkaisema ammattilehti

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2 / <strong>2019</strong><br />

1


PÄÄKIRJOITUS<br />

2<br />

Jos olisin ennustaja, olisin ennustanut keväällä “päin mäntyä”.<br />

Toisaalta, olisihan sekin ollut kohtuullinen vaihtoehto<br />

sahurille. Ennustukseni keväällä ennen vaaleja, olisi tarkoittanut<br />

vaalien jälkeistä hallitusta ja hallitusohjelmaa,<br />

joka yllätti ainakin minut positiivisella tavalla. Yhtenä pääkohtana<br />

uusi hallitus otti upealla tavalla kantaa puurakentamisen<br />

puolesta ja nimenomaan julkisen sektorin osalta. Sillä sektorilla<br />

onkin vielä monta kuntapäättäjää ja virkamiestä saatava<br />

puurakentamisen kannattajaksi. Virkamiehet varsinkin kun<br />

tuppaavat joskus viemään esityksissään luottamushenkilöitä<br />

kuin sitä kuuluisaa Gunnar pässiä narussa…<br />

Kokonaisuudessaan hallitusohjelmasta saa olla kukin mitä<br />

mieltä tahansa, mutta niin kauan kun siellä liputetaan suomalaisen<br />

puun ja varsinkin lähellä kasvaneen puun käyttöä, minä<br />

ainakin annan siltä osin sille oman tukeni.<br />

Huhtikuussa oltiin <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien osastolla messukeskuksessa<br />

Helsingissä näytillä. Kerrottiin, kuinka puurakentaminen<br />

ja Lähipuu® sopivat myös Kehä kolmosen sisäpuolelle.<br />

Osastolla kävijät olivat silminnähden innostuneita ja kiinnostuneita<br />

lähellä kasvaneesta puusta ja siitä saatavasta sahatavarasta.<br />

Siellähän taitaa olla ihan fiksua porukkaa…<br />

Heinäkuun ensimmäisellä viikolla on puolestaan OKRA-messut<br />

Oripään lentokentällä. Osasto on yhteinen TL-Tradingin kanssa.<br />

Lähipuuta tarjolla siis päivittäin keskiviikosta lauantai-iltaan<br />

saakka. Tervetuloa osastolle E 371.<br />

Sahat ovat soineet talven ja kevään aikana vilkkaammin kuin<br />

vuosi sitten. Isoilla sahoilla varastot ovat kuuleman mukaan<br />

melkoisen pullollaan. Tarkoittaako se, että sahatavaran hinta<br />

on laskusuunnassa – kysymys, johon ei vielä ole varmaa vastausta.<br />

Pienet ja ketterät yritykset toimivat hieman eri markkinoilla ja<br />

volyymeilla kuin ”isot pojat ja tytöt”. Meidän vahvuuksiamme<br />

ovat elastisuus, asiakaslähtöisyys, asiakastyytyväisyys sekä laatu.<br />

Näillä argumenteilla on meillä aina tilaa markkinoilla, talouden<br />

kokonaistilanteesta riippumatta.<br />

Kesä on kukkeimmillaan. Nyt voisi olla jossain välissä sopiva<br />

hetki vetää vähän henkeä ja irrottaa ajatukset päivittäisistä askareista.<br />

Joku on sitä luonnehtinut sanalla loma! Ettei kävisi<br />

(taas) niin, että syksyn kiireet ovat jo ovella – joko se kesä meni?<br />

Lämmintä kesää ja rentouttavia hetkiä kaikille!<br />

Pidetään yhteyttä:<br />

timo.ripatti@sahayrittajat.fi<br />

040 821 82 38<br />

Rahulanniementie 57<br />

79100 LEPPÄVIRTA


2/<strong>2019</strong><br />

LÄHIPUU ®<br />

4 Valmiuksia vientiin - Export Factory<br />

8 Lähipuuta ja paikallisuutta lisää rakentamiseen<br />

12 Sahatavarakaupassa epävarmuutta –<br />

Puurakentamiseen kaivataan lisää paukkuja<br />

14 Puun- ja biojalostuksen liiketoimintaekosysteemi<br />

rakentumassa Pohjois-Savoon Tuusniemelle<br />

16 Sahayrittäjä-lehti testaa:<br />

SeMe-yleiskahmarille löytyy monta eri käyttötarkoitusta<br />

18 LÄHIPUU® kiinnosti Kevätmessuilla<br />

Nähdään Okrassa 3.–6.7.<strong>2019</strong>!<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry on piensaha- ja höyläämöteollisuuden<br />

yhteistoiminta- ja etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1946<br />

edistämään alan toimintaedellytyksiä, ja sitä työ3.-7.tä yhdistys<br />

jat- kaa edelleenkin. Jäsenilleen <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjä ry tarjoaa<br />

tie- toja alasta ja sen kehityksestä, asiakaskontaktipalvelut, näkyvyyden<br />

yhdistyksen verkkosivuilla, koulutus-, neuvonta ja tuotetekniset<br />

palvelut, jäsenetualennuksia yhteistyökumppaneilta,<br />

kou- lutusmatkoja ja -retkiä sekä <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong>-lehden<br />

neljä kertaa vuodessa ja BioEnergia-lehden vuosikerran.<br />

Vuosijäsenmaksu vuonna <strong>2019</strong> on 150 €, verovähennyskelpoinen.<br />

Kannatusjäsen vuosimaksu on 50 €.<br />

Suonen <strong>Sahayrittäjät</strong> on <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n julkaisema<br />

ammattilehti, jota lukevat jäsenten lisäksi myös muut<br />

alan ammattilaiset ja sidosryhmät. Lehti ilmestyy 4 kertaa<br />

vuodessa. Maksuehdot 14 päivää netto.<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayriäjät ry<br />

Rahulanniemene 57, 79100 LEPPÄVIRTA<br />

Puh. 040 821 82 38, info@sahayriajat.fi<br />

www.sahayriajat.fi<br />

Ilmoitushinnat vuonna <strong>2019</strong><br />

Etukansi: 955 €<br />

2 sivu ja takakansi: 870 €<br />

Tekstissä: 1/1sivu 420 €, 1/2 sivua 310 €,<br />

1/4 sivu 235 €, 1/8 sivu 190 €<br />

Jäsenhinta: 1/8 sivu 109 €<br />

Lisävärien käyttö: 84 €/lisäväri<br />

Ilmoitushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.<br />

Reklamaatiot kahdeksan päivän kuluessa ilmestymisestä.<br />

Päätoimittaja: Timo Ripatti,<br />

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38<br />

Talous- ja jäsenasiat: Sirkku Varpa,<br />

sirkku.varpa@sahayrittajat.fi, 040 5250 163<br />

Ilmoitusmyynti: Timo Ripatti,<br />

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38<br />

Painopaikka: Grano Oy, Kuopio<br />

Taitto: Kaija Laaksonen, laaksonen.kaija.m@gmail.com<br />

3


Valmiuksia vientiin -<br />

Export Factory<br />

Syksyllä 2018 käynnistynyt ja<br />

2020 päättyvä Export Factory<br />

-hankkeen ensimmäinen työntäyteinen<br />

puolivuotiskausi on<br />

päättymässä. Hankkeen suunnittelussa<br />

ladattiin paljon panoksia ensimmäisen<br />

jakson toiminnan suunnitteluun ja<br />

toteutukseen. Onkin aika tehdä katsaus<br />

tehtyihin toimiin ja katsoa kuinka onnistuttiin<br />

sekä miettiä jatkosuunnitelmia<br />

syksylle <strong>2019</strong>. Hankkeessa ovat tehneet<br />

töitä hartiavoimin Eveliina Oinas, Niina<br />

Sjöholm ja Jouni Silvast.<br />

Kasvua ja vienä (KV) -päivät<br />

viidellä paikkakunnalla<br />

KV - Road Show kiertue viidellä paikkakunnalla<br />

osoittivat yritysten suuren kiinnostuksen<br />

kansainvälistymiseen ja tar-<br />

4<br />

peet asiantuntija-avulle, jolla saadaan<br />

parannettua vientitoiminnan valmiuksia<br />

ja yritysten kansainvälistymistä. KV -<br />

Road Show tilaisuuksissa yrityksille esiteltiin<br />

rahoitusmahdollisuuksia ja asiantuntijatarjontaa<br />

muun muassa BusinessFinland,<br />

Ely ja Finnvera tuotteiden<br />

ja palvelujen avulla. Jokaiseen kevään<br />

KV-päivään otettiin myös alueellinen<br />

puutuotealan yritys kertomaan oma tarinansa<br />

kansainvälistymisestä.<br />

Nokian Kartanossa 15.1. pidetyssä tilaisuudessa<br />

Framery Oy:n toimitusjohtaja<br />

Ilkka Kaikuvuo kertoi heidän tuotteensa;<br />

koivusta tehdyn äänieristetyn puhelinkopin<br />

tarinan: ”Meitä oli kolme ja<br />

työskentelimme samassa työpaikassa.<br />

Kaksi koodasi ja kolmas puhui jatkuvasti<br />

kännykkään. Totesimme hyvin pian, että<br />

kolmas voisi jatkaa puhumista jossakin<br />

lähempänä Pohjoisnapaa. Vastauksena<br />

tähän saimme: ’Tehkää minulle puhelinkoppi.<br />

Hiljainen puhelinkoppi, hiljainen<br />

ilmastointi, hiljainen ympäristö.’ Keitimme<br />

jopa kahvit hertseillä ja desibeleillä.”<br />

Omistautuminen kanna<br />

Yritys syntyi yksinkertaiselta kuulostavalle<br />

idealle myydä hiljaisuutta yleistyviin avokonttoreihin<br />

ja julkisiin tiloihin. Ja tehdä<br />

ihmiset onnelliseksi. Onnellisuuden<br />

myynti kannattaa sillä ideasta 60 milj.<br />

liikevaihdon kansainväliseksi yritykseksi<br />

on uskomaton kasvutarina. Liikeidea<br />

ja omistautuminen sen määrätietoiselle<br />

työstämiselle on avain kaikkien yritysten<br />

kasvussa. Näistä ja muiden paikkakuntien<br />

Kasvua ja vientiä puualalle -tapahtumien


Export Factory -hankeimi: Eveliina, Jouni ja Niina.<br />

”Meidän kehitystyömme<br />

kohteena<br />

oleva tuote soveltuu<br />

asumiseen esimerkiksi<br />

pakolaisleireille, joissa<br />

nyt asutaan teltoissa ja<br />

pelrakenteisissa konteissa.<br />

Nämä hirsirakenteiset<br />

kodit soveltuvat<br />

lyhyt- ja pitkäaikaiseen<br />

asumiseen, koska ne<br />

ovat siirreäviä”, kertooProjekasiantunja<br />

Niina Sjöholm.<br />

Ding Ma Etelä-Karjalan liitosta kertoi Mikkelissä yriäjille Kiinan markkinoista<br />

yleises ja erikseen vielä puutuoeiden osalta. Puualan yrityksiä kiinnostaa<br />

erityises suora yhteys Kouvolasta Kiinan Xianiin. Se tulee olemaan<br />

jatkossa merkiävä väylä suomalaisille puutuoeille.<br />

yrityksien esittelyihin ja rahoittajien mahdollisuuksiin<br />

tukea vientiä löytyy materiaalia,<br />

joihin voit tutustua hankkeen kotisivulla:<br />

https://www.metsakeskus.fi/export-factory-for-bio-forestry<br />

Hirsitaloja humanitäärisen avun<br />

markkinoille<br />

Suomalaiset hirsitalovalmistajat pyrkivät<br />

kansainvälisen humanitäärisen avun<br />

mittaville markkinoille. Osana puualan<br />

pienille yrityksille tarkoitettua Metsäkeskuksen<br />

hallinnoimaa Export Factory<br />

-kansainvälistymishanketta valmistellaan<br />

projektia, jonka tavoitteena on viedä<br />

avustuskohteisiin soveltuvia kevythirsisiä<br />

rakennuksia. Hankkeeseen on mukana<br />

kymmenkunta suomalaista hirsitalovalmistajaa.<br />

Projektiasiantuntija Niina Sjöholmin<br />

mukaan tavoitteena on rakentaa verkosto,<br />

jolla tavoitellaan mittavia toimitusmääriä<br />

YK:n hallinnoiman organisaation<br />

tarpeisiin. ”Meidän kehitystyömme<br />

kohteena oleva tuote soveltuu<br />

asumiseen esimerkiksi pakolaisleireille,<br />

joissa nyt asutaan teltoissa ja peltirakenteisissa<br />

konteissa. Nämä hirsirakenteiset<br />

kodit soveltuvat lyhyt- ja pitkäaikaiseen<br />

asumiseen, koska ne ovat siirrettäviä.”<br />

Tavoitteena on suunnitella ja rakentaa<br />

kevythirsinen valmis talopaketti, mikä<br />

toimitetaan paikalle asennusvalmiina.<br />

”Lähtökohtana on se, että se pystytään<br />

kokoamaan paikallisin voimin käsityönä<br />

ilman työkoneita. Rakennuksen puuosien<br />

lisäksi toimitukseen kuuluu kuivakäymälä<br />

ja aurinkopaneelit, mitkä parantavat<br />

asumisen laatua ja hygieniaa leireillä<br />

merkittävästi. Kaikki on yksinkertaista<br />

paikallisiin oloihin soveltuvaa tekniikkaa.<br />

Me menemme uusiutuvalla puumateriaalila,<br />

ekologinen kärki edellä,” Sjöholm<br />

jatkaa.<br />

Hanke on hyvässä vauhdissa ja ensimmäisiä<br />

pilottikohteiden toimittamista<br />

suunnitellaan. Toivotaan, että tästä kasvaa<br />

uusi aluevaltaus suomalaisille hirsitalovalmistajille.<br />

Humanitaarisen avun<br />

markkinat ovat miljardibisnes. Mukana<br />

olevat yritykset ovat tässä vaiheessa innostuneesti<br />

mukana verkoston luomisessa.<br />

Hankkeeseen haetaan jatkossa<br />

vauhtia muun muassa BusinessFinlandin<br />

vientirahoituksen tuotteista.<br />

5


Vaikka koneiden kehitys menee äly edellä, niin perinteistä metallimiehen<br />

ammataitoa tarvitaan konevalmistuksessa edelleen. Kuva SCM - Villa<br />

Verrucchion komponentehtaalta. Tech Tour.<br />

Heikki Rytkönen Finnstamm Oy ihastelee<br />

pyökin kokoa. Ei ihan noin suuria ole männyt<br />

Savitaipaleella.<br />

Ja Ligna<strong>2019</strong> toukokuussa<br />

Joka toinen vuosi puualan yrittäjät ja<br />

ammattilaiset kokoontuvat Hanoverin<br />

Ligna messuille tutustumaan uusimpaan<br />

kone- ja laitekehitykseen. Metsäkeskus<br />

on perinteisesti järjestänyt alan<br />

yrittäjille ryhmämatkan messuille. Niin<br />

tapahtui myös tänä vuonna. Ligna<strong>2019</strong><br />

ryhmään ilmoittautui 30 alan yrittäjää<br />

ja ammattilaista. Messumatkaesite<br />

julkaistiin joulukuussa 2018 ja tammikuussa<br />

<strong>2019</strong> myytiin viimeinen paikka<br />

messuille. Suosio kertoo paljon messujen<br />

merkityksestä suomalaisille puualan<br />

yrityksille.<br />

Tämän vuoden Lignan antia kone- ja<br />

laitepuolella voisi tiivistää siten, että<br />

suuntana on kehittyvän tiedonsiirron<br />

ja koneälyn sekä ihmisen yhä parempi<br />

6<br />

yhteistyö. Kehittyvän älyn turvin pystytään<br />

jo nyt ennakoimaan muun muassa<br />

huollon tarpeet sekä optimoimaan<br />

sekä raaka-aineen käyttö, että valmistuvien<br />

tuotteiden laatu. Tämä merkitsee<br />

lisääntyvää tehokkuutta ja parempaa<br />

tuottavuutta. Puhutaan hybridituotantojärjestelmästä,<br />

jossa tuotteet, koneet<br />

ja ihmiset ovat keskenään sidoksissa<br />

nopeutuneen tiedonsiirron ja koneälyn<br />

ansiosta.<br />

Matkoilta saadaan arvokasta tietoa toimialan<br />

tulevaisuuden kehityksestä, mutta<br />

yhtä tärkeää on yrittäjien verkostoituminen.<br />

Matkojen parasta antia onkin<br />

useasti ollut yhteistyön ja tietoisuuden<br />

lisääntyminen siitä, mitä toinen tekee ja<br />

voidaanko kenties tehdä jotain yhdessä.<br />

Muutama päivä ja ilta yhdessä antaa<br />

verkostoitumiseen hyvät eväät.<br />

Pienen mikroyrittäjänkin täytyy olla mukana<br />

kehityksessä. Sovellukset voivat<br />

tarkoittaa muun muassa entistä tarkempaa<br />

ja asiakaslähtöistä raaka-ainehankintaa<br />

jo metsästä lähtien. Tuotannossa<br />

koneista ja laitteista tulee tietoa laitteiden<br />

kunnosta ja huollon tarpeesta ja<br />

muun muassa käytettävän raaka-aineen<br />

laadusta suoraan omaan kännykkään.<br />

Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat<br />

IoT-tekniikan hyödyntämisessä. (IoT -<br />

teollinen internet)<br />

Syksyyn <strong>2019</strong> panostetaan<br />

Export Factory:n syksyn suunnitelmiin<br />

kuuluu erityisesti yritysten kehittämiskartoitukset<br />

ympäri Suomea. Kehittämiskartoitusten<br />

tuloksena saamme<br />

täsmätietoa mihin asioihin yrityksessä<br />

kannatta panostaa kansainvälisty-


Saksalaistyylisellä yhteisellä ravintolaillallisella oli vielä hymy herkässä.<br />

Eikä hyytynyt seuraavanakaan aamuna. Iloinen Ligna<strong>2019</strong> porukka lähdössä komatkalle.<br />

misessä ja yleisesti yrityksen kehittämisessä.<br />

Olemme mukana hankkeena<br />

tekemässä näistä tarpeista suunnitelmat<br />

ja auttamassa rahoituksen hakemisessa.<br />

Kevään aikana <strong>2019</strong> juoksimme<br />

kasaan yhdeksän yrityksen Teollisen<br />

puurakentamisen yritysryhmän.<br />

Yritysten tarpeista saatiin koostettu rahoitushakemus<br />

1,5 milj. € kehittämistarpeista.<br />

Yrityksille edullinen yritysryhmä<br />

tarkoittaa lähes riskitöntä kehittämistä<br />

tuotannossa, tuotekehityksessä<br />

ja markkinoinnissa. Tukiprosentti yritysryhmähankkeessa<br />

on peräti 75 prosenttia.<br />

Mikäli yritysryhmähankkeesta<br />

saadaan myönteinen rahoituspäätös,<br />

on Export Factory mukana hankkeen<br />

käynnistämisessä. Syksyn <strong>2019</strong> ja kevään<br />

2020 aikana juostaan kasaan vielä<br />

yksi ryhmähanke. Katsotaan, jos hirsitaloryhmästä<br />

saataisiin seuraava ryhmä.<br />

YK-selvitystä ja toimenpiteitä pilotoinnissa<br />

ja markkinoiden avaamisessa<br />

jatketaan. Näillä näkymin hirsiryhmä<br />

on esillä Brysselissä humanitaarisen<br />

avun kansainvälisessä<br />

tapahtumassa 13.–14.11.<strong>2019</strong>.<br />

https://www.aid-expo.com/<br />

Ja Lopuksi Kiitos<br />

Eveliina Oinas jatkaa Pirkanmaan puurakentamisen<br />

projektipäällikkönä. Kiitämme<br />

Eveliinaa erinomaisen tiimipelaajan ammattitaitoisesta<br />

panoksesta Export Factory<br />

- hankkeelle. Jatkamme yhteistyötä hankkeiden<br />

välillä toimialan kehittämiseksi.<br />

Jouni Silvast<br />

7


Jari ja Essi Pieviläinen puhuvat<br />

Lähipuun puolesta.<br />

Essi Pieviläinen 12 v. on median<br />

haastaelussa sanavalmis<br />

Lähipuu® -läheläs.<br />

Lähipuuta ja paikallisuutta<br />

lisää rakentamiseen<br />

Lähipuu-tavaramerkille myönnetyn<br />

ympäristöselosteen uskotaan<br />

tukevan pienten sahaja<br />

puutuotealan yritysten toimintaedellytyksiä<br />

tulevaisuudessa. <strong>Suomen</strong><br />

<strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n, Metsäkeskuksen<br />

ja Luken yhteishankkeessa kehitetyllä<br />

tavaramerkillä ja ympäristöselosteella<br />

voidaan osoittaa tuotteen pieni hiilijalanjälki<br />

ja ympäristöystävällisyys. Pienet<br />

sahayritykset uskovat tavaramerkin näkyvän<br />

markkinoilla ja lisäävän yritysten<br />

tunnettuutta ja ekologista profiilia kuluttajien<br />

silmissä.<br />

Luonnonvarakeskuksen laatiman ympäristöselosteen<br />

saaminen Lähipuu-tavaramerkille<br />

oli Metsäkeskuksen hallinnoiman,<br />

puualan yrityksille suunnatun Tutki-hankkeen<br />

(tutkimuksella kilpailukykyä<br />

puutuotealalle) yksi päätavoitteista.<br />

8<br />

”Ympäristöselosteella voimme osoittaa<br />

ekologisen, kotimaisen ja paikallisesti<br />

kestävän ratkaisun rakentamiseen, mille<br />

on nykyisessä ympäristötietoisessa<br />

ilmapiirissä kysyntää”, arvioi hankkeen<br />

vetäjä Jouni Silvast Metsäkeskuksesta.<br />

Silvastin mukaan Lähipuuhankkeeseen<br />

on liittynyt eri puolilta Suomea 60 yrittäjää,<br />

jotka ovat sitoutuneet käyttämään<br />

kotimaista sertifioitua puuta tuotteissaan.<br />

”Yritykset ovat ottaneet tämän<br />

hyvin vastaan ja tehneet siitä kotisivuilleen<br />

markkinoinnin kärjen. Verkossa on<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n sivuilla kuluttajille<br />

tarkoitettu hiililaskuri, jolla asiakas<br />

voi laskea käyttämänsä puutavaran hiilen<br />

määrän.”<br />

Silvast haluaa kuntien päätöksenteon tueksi<br />

työkalun, jolla jokaisen rakentamisen<br />

kohteen hiilijalan- ja kädenjälki voidaan<br />

helposti laskea. ”Julkisessa rakentamisessa<br />

voitaisiin mitata myös puurakentamisen<br />

aluetalousvaikutukset, joilla on merkitystä<br />

päätöksenteossa.”<br />

”Tutki-hankkeelta on tulossa selvitys<br />

kuntien rakennuspäätösten merkitystekijöistä<br />

sekä myönteisten että kielteisten<br />

rakennuspäätösten taustoista. Tutkimuksessa<br />

on myös kartoitettu, kuinka<br />

puurakentamista kannattaisi tulevaisuudessa<br />

markkinoida kuntapäättäjille”,<br />

Jouni Silvast toteaa.<br />

Lähipuu tarjoaa hiililaskurin rakentamiseen<br />

hp://www.sahayriajat.fi/lahipuu-tuotemerkki


Puurakentamisen markkinointi on ajankohtainen<br />

Joensuun Enossa, missä<br />

on vireillä kaksi rakentamisen hanketta,<br />

seurakuntakeskus ja kyläkoulu. Näiden<br />

hankkeiden materiaaliksi toivotaan<br />

Enossa lähipuuta.<br />

Toisen polven sahayriäjät<br />

uskovat lähipuun tulevaisuuteen<br />

”Lähipuu on sata prosenttisesti suomalaista<br />

työtä”, sanoo 12-vuotias Essi Pieviläinen<br />

kysyttäessä, mitä se lähipuu oikein<br />

on. Toisen polven sahayrittäjä enolainen<br />

Jari Pieviläinen täydentää, että<br />

lähipuu tulee raaka-aineena läheltä.<br />

”Kun tässä se sahataan ja höylätään, kuljetusmatkat<br />

eivät ole pitkät. Kun meillä<br />

nämä metsät ovat olleet aina, olisi hyvä,<br />

että metsänomistajat ottaisivat enemmän<br />

omaa puuta käyttöön, eivätkä ostaisi<br />

valmista.”<br />

Enon kirjaston kaorakenteita hallitsevat massiiviset kaarevat kaopalkit.<br />

”Tulevaisuudessa lähipuun tuotemerkki<br />

voi olla valtti markkinointiin. Meidän<br />

pääasiakkaamme ovat lähiseudun yksityiset,<br />

jonkun verran menee jatkojalostukseen<br />

ja puurakentamisen tuoteosien<br />

valmistukseen.”<br />

Pieviläinen uskoo ympäristöselosteen<br />

tukevan pienyritystenkin toimintaa. ”Alkuun<br />

en pitänyt sitä kovin merkittävänä,<br />

mutta kun isotkin yritykset hankkivat selosteen,<br />

on siinä oltava pientenkin mukana.<br />

Uskon että se vahvistaa pienten<br />

sahureiden tulevaisuuden näkymiä.”<br />

Kun Jari sahaa, velipoika Jyrki Pieviläinen<br />

höylää. ”Kuivaan ja höylään etupäässä<br />

Jarin puutavaraa ja rahtihöyläystä<br />

lähiseudun yksityisille asiakkaille. Yrityksille<br />

teemme puurakentamisen osia<br />

kuten ulkoverhouslautoja, sisäpaneeleita,<br />

lattialautoja ja listoja.”<br />

”Pienen höyläämön etu on siinä, että<br />

voimme lyhyellä varoitusajalla toimittaa<br />

erikoistuotteita asiakkaalle. Meillä tulee<br />

tyvimännystä oksatonta höylätavaraa,<br />

mitä kysytään sisustustuotteiksi ja puusepänteollisuuden<br />

raaka-aineeksi.”<br />

Pieviläinen uskoo, että kun lajittelun<br />

tekee huolella ja menee laatu ja asiakas<br />

edellä, työsarkaa riittää tulevaisuudessakin.<br />

”Toivottavasti nyt suunnitteilla<br />

olevat seurakuntakeskus ja kylän uusi<br />

koulu saadaan tehtyä lähipuusta.”<br />

Arkkiteh Antero<br />

Turkki oik.<br />

luoaa lähellä<br />

tuoteuun<br />

puuhun rakentamisessa.<br />

Luken Marja<br />

Jallinoja kertoili<br />

tapahtumäpäivänä<br />

ympäristöselosteesta.<br />

Jari Pieviläinen<br />

on tyytyväinen<br />

nykyaikaiseen<br />

sahauslinjastoonsa.<br />

Lähipuuta sahataan<br />

ja jatkojalostetaan<br />

Enossa lähimarkkinoille.<br />

9


Puu on kauaaltaan näkyvissä Enon kirjastossa.<br />

Enon kirjasto lähipuun käytön<br />

malliesimerkki<br />

Arkkitehti Antero Turkin mielestä<br />

2000-luvun alussa valmistunut Enon<br />

kirjasto on erinomainen esimerkki lähipuun<br />

käytöstä. ”Kirjastossa käytettiin lähiseudun<br />

metsistä hankittua puuta, mikä<br />

sahattiin ja jalostettiin rakentamisen<br />

tuoteosiksi paikallisissa yrityksissä. Rakentamisen<br />

rahat jäivät alueelle.”<br />

”Ulko- ja sisäverhouslaudat höylättiin<br />

paikallisesta sormijatketusta puutavarasta.<br />

Ulkoverhous-lautojen pinta teräsharjattiin,<br />

jolloin puun pinta tiivistyi,<br />

maalin tartunta parani ja sen menekki<br />

väheni. Myös sisäverhouslautojen pinta<br />

hiottiin, jolloin saatiin lakattuna himmeä<br />

pinta. Nyt nämä paikallisen yrityksen kehittämät<br />

ratkaisut ovat vientituotteita”,<br />

Turkki tähdentää.<br />

Kirjaston ulko-ovet, ikkunat ja sisäpuolen<br />

palo-ovet valmistettiin myös paikallisessa<br />

yrityksessä piirustusten mukaan.<br />

Runkopuutavara, koivulattialaudat ja kirjahyllyjen<br />

puutavaran toimitti paikallinen<br />

höyläämö, joka haki tyvikoivut sellun keittoon<br />

menevästä puukasasta. Portaat ja<br />

lainaustiskin valmisti paikallinen puusepänliike<br />

säleliimatusta massiivikoivusta.<br />

Seinien akustiikkalevyt ovat UPM:n Joensuun<br />

tehtaan vaneria ja massiivikoivuiset<br />

kirjahyllyt paikallisen puusepän tekemiä.<br />

10<br />

”Ainoastaan kattorakenteen liimapuuratkaisut<br />

teetettiin muualla, kaikki muut<br />

runkorakenteen, ulkoverhoilun ja sisutuksen<br />

puutavara tuli alueelta. Lattiat<br />

ovat sormijatkettua koivua, jonka paksuus<br />

28 mm ja kestää neljä hiontaa eli<br />

sata vuotta”, kertoo Turkki.<br />

Puurakentamisen kasvava<br />

markkina pienen miakaavan<br />

rakentamisessa<br />

Antero Turkki pitää lähipuuta vanhana<br />

ideana. ”Sodanjälkeinen Suomi on rakennettu<br />

ja asutettu lähipuulla. Sirkkelisahuri<br />

tuli pihaan ja puut sahattiin siinä.<br />

Aina pitäisi ottaa raaka-aine läheltä, koska<br />

se tuo omaan pieneen aluetalouteen<br />

elinvoimaa ja vähentää kuljetuskustannuksia.<br />

Pohjois-Karjalassa on toista sataa<br />

puualan yritystä, jotka tarjoavat pienen<br />

toimeentulon yrittäjille ja auttavat<br />

ihmisiä pysymään täällä.”<br />

Puutavaran hankinnalla on Turkin mielestä<br />

jokaiselle rakentajalle väliä. ”Kun<br />

150 neliömetrisen pientalon rakentamiseen<br />

ulkoverhoiluineen tarvitaan noin<br />

25 kuutiota sahatavaraa, kannattaa sellaiseen<br />

kohteeseen harkita oman puun<br />

käyttämistä, jos sellaista on.”<br />

”Nykyisin puutavaran tulee olla lujuuslajiteltua,<br />

mitallistettua ja kuivattua.<br />

Jos lähipuuta käytetään muuhun kuin<br />

omaan käyttöön, sillä pitää olla teollinen<br />

lopputuotteen valmistus.”<br />

Puurakentamisen markkinan Turkki uskoo<br />

kasvavan vahvasti. ”Massiivipuuratkaisut<br />

ovat tulleet vauhdilla ja kasvattavat<br />

markkinaa. Saa nähdä, viekö<br />

CLT pohjaa perinteisen rankarakentamisen<br />

ja hirsirakentamisen kehittämiseltä.<br />

Hirressäkin on menty liimahirteen, jolla<br />

kasvatetaan hirren käytön volyymia.”<br />

”Puurakentamisen kasvua selittää myös<br />

ympäristötietoisuuden kasvu yhteiskunnallisessa<br />

ilmapiirissä. Tämä pitäisi huomioida<br />

myös teollisuudessa ja vahvistaa<br />

sahateollisuuden asemaa siellä.”<br />

Turkki pitää pienimittakaavaista puurakentamista<br />

ominaisena erityisesti suomalaiselle<br />

puuarkkitehtuurille. ”Esimerkiksi<br />

koulu- ja päiväkotirakentamisessa<br />

olen pienen mittakaavan rakentamisen<br />

kannalla. Uskon, että puu on parhaimmillaan<br />

pienessä mittakaavassa ja matalassa<br />

rakentamisessa.”<br />

”Hiilijalanjäljen kannalta pienimittakaavainen<br />

rakentaminen on myös perusteltua.<br />

Esimerkiksi 2000 neliömetrin suuruisen<br />

150 oppilaan koulun rakentamiseen<br />

tarvitaan 700 kuutiometriä puutavaraa,<br />

josta jopa 65 prosenttia voisi olla<br />

ilmakuivattua lähipuuta. Näitä esimerkkejä<br />

tarvitaan, kun rakentamisen vaih-


Koivulaa on kestänyt erinomaises<br />

vuosien kulutuksen. Laassa olevat<br />

tuuletusluukut takaavat moieeoman<br />

sisäilman myös jatkossakin.<br />

toehtoja kerrotaan rakennushankkeista<br />

päättäville tahoille.”<br />

”Oli toki hienoa, että puu pääsi Helsingin<br />

uuden keskustakirjasto Oodin rakenteisiin.<br />

Sopii kysyä, miksi teräskaarien sijaan<br />

ei käytetty liimapuuta, jotka olisivat<br />

tehneet Oodista kansallisen näyteikkunan<br />

puurakentamisen osaamiselle”,<br />

Turkki ihmettelee.<br />

Teksti: Markku Laukkanen<br />

Kuvat: Timo Ripatti<br />

Artikkeli on osa Markku Laukkasen toimittamaa<br />

artikkelisarjaa, joka käsittelee<br />

pieniin puualan yrityksiin kohdistuvia<br />

kehittämishankkeita. Sarjan tavoitteena<br />

on esitellä puualan pienyrityksiä<br />

ja hankkeita, jotka vahvistavat yritysten<br />

monialaista osaamista ja kilpailukykyä<br />

muuttuvassa toimintaympäristössä.<br />

Artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä<br />

joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa<br />

sellaisenaan. Artikkelit jaetaan<br />

Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan<br />

puuinfo.fi- internetpalveluissa.<br />

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu<br />

Metsäkeskuksen Tutkimuksesta kilpailukykyä-hankkeesta.<br />

Sahan toimintaperiaaeet kiinnosvat koululaisia.<br />

Enossa uskotaan omaan<br />

tekemiseen<br />

Huhtikuun puolessa välissä Pieviläisen sahan ja höyläämön pihalla riitti vilskettä.<br />

Bussilasteittain koululaisia saapui katsomaan, kuinka siitä tukista oikein niitä lautoja<br />

ja lankkuja tehdään. Oppilaat olivat jo aiemmin käyneet metsässä tutustumassa<br />

puunkorjuuseen, joten kokonaiskuva tuli nyt konkreettisesti selville. Tämä,<br />

jos mikä on oikea lähestymistapa kotimaisen ja läheltä tulevan puun matkasta.<br />

Puulla ja varsinkin lähellä kasvaneella puulla on aina oma tarinansa. Hienoa, että<br />

opettajat, vanhemmat ja yrittäjät tekevät tämän kaltaista yhteistyötä.<br />

Oppilaat, opettajat, vanhemmat, vierailijat ja median edustajat saivat nauttia päivän<br />

aikana makoisista tarjoiluista, joita valmisti Anna-Liisa Pieviläinen. Hänen tarmonsa<br />

ja innostuksensa lähipuun ja tietysti lähiruoankin käyttöön on upeaa.<br />

Yhtenä kiinnostuksen kohteena Enossa on lähivuosina rakennettava koulurakennus.<br />

Missä on koulun sijoituspaikka ja mikä tulee oleman materiaali, josta tuleva<br />

koulu rakennetaan? Lähipuu® -tuotemerkillä oleva koulu olisi mukava käydä katsastamassa<br />

muutaman vuoden päästä.<br />

Ihan vain vinkkinä heitettynä kuntapäättäjille tuleviin kokouksiin…<br />

Teksti ja kuva: Timo Ripatti<br />

11


Sahatavarakaupassa epävarmuutta –<br />

Puurakentamiseen<br />

kaivataan lisää paukkuja<br />

Sahatavaran tuotanto kasvoi<br />

viime vuonna hienoisesti. Kotimaan<br />

kulutus kasvoi, mutta<br />

viennin vähennyttyä suomalaisten<br />

sahojen sahatavaran varastot kohosivat<br />

voimakkaasti. Viime vuonna sahatavaran<br />

vienti laski reilut seitsemän<br />

prosenttia edellisvuodesta. Mäntysahatavaran<br />

vienti väheni jonkin verran, mutta<br />

kuusisahatavaran vienti laski reilut 14<br />

prosenttia. Sahatavaran vientiä painoi<br />

Kiinan vähentynyt tuonti, jonka taustalla<br />

olivat korkeiksi kohonneet sahatavaran<br />

varastot, maan tiukentuneet ympäristömääräykset,<br />

sekä talouskasvun hidastuminen.<br />

Sekä kuusi- että mäntysahatavaran<br />

vienti Kiinan laski viime vuonna liki<br />

40 prosenttia. Kaiken kaikkiaan suomalaisten<br />

sahojen mäntysahatavaran vientimäärä<br />

laski kuusisahatavaraa vähemmän,<br />

koska mäntysahatavaran kannalta<br />

tärkeät Pohjois-Afrikan markkinat kehittyivät<br />

suotuisasti.<br />

Sahatavaran keskimääräinen vientihinta<br />

nousi viime vuonna liki yhdeksän prosenttia<br />

edellisvuodesta. Vientihinnat olivat<br />

korkeimmillaan syyskuussa, mutta<br />

laskivat viimeisellä kvartaalilla huomattavasti<br />

Kiinan markkinoiden haasteiden<br />

ja Pohjois-Afrikan heikentyneen kysynnän<br />

takia. Lisäksi viime syksyn myrskyissä<br />

vioittuneen raakapuun lisääntynyt<br />

sahaus Keski-Euroopassa lisäsi heikompilaatuisen<br />

sahatavaran tarjontaa, joka<br />

heijastui erityisesti heikompilaatuisen<br />

sahatavaran hintoihin.<br />

Kotimaan sahatavaran kulutus kasvoi<br />

viime vuonna alustavan arvion mukaan<br />

viisi prosenttia. Sitä tukivat valmistuneiden<br />

pien- ja rivitalojen rakennustilavuuksien<br />

kasvu, vaikka rakennuksia valmistuikin<br />

lukumääräisesti edellisvuotta<br />

vähemmän.<br />

12<br />

Pellervon taloustutkimus PTT julkaisi<br />

huhtikuun alussa tuoreimman suhdanne-ennusteensa<br />

sahatavaramarkkinoista.<br />

Kuluvana vuonna sahatavaran tuotantomäärä<br />

laskee PTT:n arvion mukaan<br />

hiukan, sillä vienti jatkaa laskuaan,<br />

vaikkakin edellisvuotta huomattavasti<br />

hitaampana. Sahatavaran tuotannosta<br />

arviolta 74 prosenttia suuntautuu tänä<br />

vuonna vientiin. PTT arvioi, että sahatavaran<br />

vienti kuluvana vuonna laskee hieman,<br />

mutta nousee ensi vuonna hiukan.<br />

Kysyntää korkeampi tarjonta tulee kuluvana<br />

vuonna jonkin verran laskemaan<br />

sahatavaran keskivientihintaa. Viime<br />

syksynä alkanut kuusi- ja mäntysahatavaran<br />

hintaeron leventyminen jatkuu<br />

myös kuluvana vuonna. Kuusisahatavaran<br />

vientihinta laskee PTT:n mukaan tänä<br />

vuonna 2–3 prosenttia ja mäntysahatavaran<br />

3–4 prosenttia.<br />

Tänä vuonna sahatavaran kotimaan kysyntä<br />

kasvaa hieman, sillä kotimaan rakennusinvestoinnit<br />

saavuttavat huippunsa<br />

ensi vuoden alussa, jonka jälkeen<br />

rakentaminen hidastuu. Euroopassa<br />

sahatavaran kysynnän kasvu jatkuu,<br />

mutta edellisvuotta hitaammin.<br />

Euroconstruct arvioi rakentamisen kasvavan<br />

tänä vuonna keskimäärin kaksi<br />

prosenttia ja ensi vuonna 1,6 prosenttia.<br />

Japanissa rakennusinvestoinnit laskivat<br />

viime vuonna liki neljä prosenttia,<br />

ja laskun ennakoidaan jatkuvan tänäkin<br />

vuonna. Viime vuonna alkanut Kiinan talouskasvun<br />

hidastuminen jatkuu myös<br />

tänä vuonna, joka heikentää rakentamisen<br />

kasvua. Sen sijaan ensi vuonna Kiina<br />

talouskehitys paranee, joka kasvattaa<br />

jälleen sahatavaran vientiä maahan. Viime<br />

vuonna voimakkaasti laskeneen Kiinan<br />

huonekaluteollisuuden tuotannon<br />

pitäisi alkaa tänä vuonna elpyä yritysten<br />

sopeutuessa tiukentuneisiin ympäristömääräyksiin.<br />

Mäntysahatavaralle tärkeän Pohjois-Afrikan<br />

markkinatilanne alkoi huonontua<br />

tämän vuoden alussa. Pohjois-Afrikkaan<br />

viedään Suomesta runsaasti heikompilaatuista<br />

sahatavaraa, jonka tarjontaa<br />

edelleen tänä vuonna kasvattaa viime<br />

syksyn myrskyissä tuhoutuneen raakapuun<br />

sahaus Keski-Euroopassa. Taustalla<br />

ovat myös Egyptin valtionhallinnon<br />

rahaliikenteen takkuaminen alkuvuonna<br />

ja Algerian poliittinen epävarmuus.<br />

Toisaalta öljyn hinta laskee tänä vuonna,<br />

joka heijastuu Pohjois-Afrikan öljynviennistä<br />

riippuvaisiin maihin, kuten Algeriaan.<br />

Kuluvana vuonna suomalaisten sahojen<br />

kilpailukykyä parantaa edellisvuotta<br />

heikompana suhteessa dollariin pysyttelevä<br />

euro. Sen sijaan ensi vuonna euro<br />

vahvistuu kohti pidemmän ajan keskiarvoaan.<br />

Samanaikaisesti ruotsalaisia sahoja<br />

tukee Ruotsin kruunun heikko kurssi<br />

suhteessa euroon.<br />

Hallitusohjelma toivoavas<br />

tunnistaa puurakentamisen<br />

mahdollisuudet<br />

Säätytalon hallitusneuvottelut ovat tätä<br />

kirjoitusta laadittaessa kesken. MTK on<br />

saattanut neuvottelijoiden tietoon metsätalouteen<br />

liittyviä asioita, yhtenä keskeisenä<br />

asiakokonaisuutena puurakentamisen<br />

edistäminen. Puurakentaminen<br />

on keskeinen osa metsä- ja biotaloutta.<br />

Puurakentamisella on myönteisiä ilmasto-,<br />

aluetalous-, terveys- ja työllisyysvaikutuksia.<br />

Puurakentamista tulisi jatkossa<br />

edistää myös osana rakentamista,<br />

sen säädösohjausta, koulutusta ja asuntopolitiikkaa.<br />

Seuraavalla hallituskaudel-


la tarvitaankin aiempaa konkreettisempia<br />

toimia puurakentamisen kysynnän<br />

ja tarjonnan pitkäjänteiseksi lisäämiseksi<br />

ja monipuolistamiseksi.<br />

MTK on esittänyt hallitusohjelmaan<br />

puurakentamisen osalta toimenpidekokonaisuuden,<br />

jolla puurakentamista ja<br />

puun käyttöä lisätään. Rakennusmääräyksiä<br />

tulee kehittää tukemaan puun<br />

käyttöä rakentamisessa. Ilmastoystävällinen<br />

puurakentaminen kannattaa asettaa<br />

etusijalle julkisissa rakennushankkeissa<br />

ja puurakentamisen vaihtoehto<br />

selvitetään kaikissa julkisissa hankkeissa.<br />

Rakentamisen hiilijalanjälki muut vähähiilisyyteen<br />

ohjaavat tavoitteet otetaan<br />

mukaan rakentamisen säädöksiin<br />

ja ohjaavaksi tekijäksi julkisissa rakennushankkeissa.<br />

Puurakentamisen ja<br />

puutuoteteollisuuden koulutusta ja tutkimusta<br />

kehitetään, ja puurakentamisen<br />

opetusta lisätään rakennusalan opetuksen<br />

kaikilla tasoilla. YM:n Puurakentamisen<br />

ohjelmaa jatketaan. Business Finlandin<br />

tulee toimillaan tukea puutuoteteollisuuden<br />

vientiponnistuksia konseptipohjaisilla<br />

ohjelmilla. Puurakentamista<br />

edistävän, voittoa tavoittelemattoman<br />

Puuinfo Oy:n rahoitus pitää turvata valtioavustuksella.<br />

Tavoite on, että puukerrostalorakentamisen<br />

markkinaosuus<br />

nousisi 20 prosenttiin hallituskauden<br />

loppuun mennessä.<br />

Puukaupassa on edelleen<br />

suvantovaihe – investoinneista<br />

ilahduavia uusia<br />

Kotimaan puukaupassa jatkuu edelleen<br />

viime vuotta rauhallisempi vaihe. Toukokuun<br />

puoliväliin mennessä yksityismetsistä<br />

oli ostettu puuta yhdeksän prosenttia<br />

viime vuoden vastaavaa ajankohtaa<br />

vähemmän. Tammi-maaliskuussa<br />

puuta <strong>Suomen</strong> metsistä sen sijaan<br />

korjattiin edelleen ennätystahtia. Raakapuun<br />

tuonti kasvoi tammi-helmikuussa<br />

kolmanneksen ja vienti 50 prosenttia<br />

viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.<br />

Hakkuiden, tuonnin ja puukauppavauhdin<br />

perusteella puun ostajien sekä pystyvarastot<br />

että katkotun puun varastot<br />

ovat edelleen hyvällä tasolla niin tukissa<br />

kuin kuidussa.<br />

Viime viikkojen edelleen laskeva tukkien<br />

hintakehitys osoittaa, että tukin tarjonta<br />

on ollut kysyntää suurempaa. Valtakunnallisesti<br />

havutukkien keskikantohinta<br />

uudistushakkuilla on laskenut viime<br />

syksystä lähtien viidestä kuuteen euroa.<br />

Alueellisesti kantohintojen lasku on<br />

saattanut olla vieläkin voimakkaampaa.<br />

Kuitupuun hinnan lasku näyttää toukokuun<br />

alussa pysähtyneen. Metsänhoitoyhdistysten<br />

arvion mukaan tällä hetkellä<br />

parhaiten kysyntää on kesäkorjuuseen<br />

soveltuville harvennusleimikoille.<br />

Huhtikuussa julkaistut investointiuutiset<br />

luovat myönteistä ilmapiiriä koko metsäalalle.<br />

Hankkeet vaikuttavat puun hankintaan<br />

ja metsätalouden toimintaedellytyksiin<br />

hyvin laajalla alueella. Puupohjaisten<br />

tuotteiden maailmanlaajuinen<br />

kysyntä kasvaa, ja on hyvä, että hankkeita<br />

suunnitellaan nimenomaan Suomeen.<br />

Kestävien hakkuumahdollisuuksien<br />

puitteissa hankkeet ovat toteutettavissa.<br />

Metsänomistajien mahdollisuudet<br />

harvennuspuun myyntiin kasvavat<br />

merkittävästi. Taimikon hoitoon ja nuoren<br />

metsän kannattaa nyt investoida.<br />

Investointien isoin uhka leijuu metsien<br />

käyttöön liittyvässä poliittisessa keskustelussa.<br />

Erno Järvinen<br />

tutkimuspäällikkö, MTK ry<br />

13


Puun- ja biojalostuksen<br />

liiketoimintaekosysteemi<br />

rakentumassa Pohjois-<br />

Savoon Tuusniemelle<br />

Juha Räsänen esieli laitoksen toimintaa, joka olisi helppo oaa taas käyöön.<br />

Tuusniemen kunta hakee teollisuusalueelle<br />

puun- ja biojalostuksen<br />

liiketoimintaekosysteemin<br />

konseptin toteuttajia.<br />

Tässä vaiheessa kiinnostus kohdistuu<br />

erityisesti höyläämö- ja sahayrittäjyyteen.<br />

Edut yrityksille<br />

Alustamainen kehittämismalli hyödyntää<br />

paitsi digitalisaatiota myös ihmisissä<br />

ja organisaatioissa olevaa tietoa ja osaamista<br />

osana innovaatio- ja kehittämistoimintaa.<br />

”Tällaista konseptia olemme viemässä<br />

käytäntöön yhteistyössä Itä-<strong>Suomen</strong><br />

yliopiston ja alueen yritystoiminnan<br />

14<br />

kanssa”, kertoo Tuusniemen Teollisuus<br />

Oy:n toimitusjohtaja Tuija Valta.<br />

”Yrityksillä on mahdollisuus saada uusia<br />

yhteistyökumppaneita ja asiakassuhteita.<br />

Tuusniemen Teollisuus Oy avustaa<br />

alueelle saapuvaa yritystä suunnitelmien<br />

laatimisessa ja rahoituksen haussa.<br />

Alueella on tarjolla ELY-keskuksen suurin<br />

tukitaso 35 %. Tavoitteena ovat liiketoimintojen<br />

ekosysteemin lisäksi innovaatioekosysteemin<br />

luominen. Yhdessä toimivat<br />

Itä-<strong>Suomen</strong> yliopiston kampukset<br />

ja molempien maakuntien ammattikorkeakoulut<br />

muodostavat yhteisen kampusalustan<br />

tai useampia kampusalustoja,<br />

johon Tuusniemen toimintaverkosto<br />

voi kytkeytyä mukaan. Tässä kokonaisuudessa<br />

puuttuva palanen on ainoastaan<br />

saha- ja höyläämöyrittäjä”, valottaa<br />

taustoista Tuija Valta.<br />

Toimintaympäristö on akivinen<br />

Tuusniemen kunta on laajentamassa teollisuusaluetta.<br />

Tuusniemen Sepäntien<br />

teollisuusalue ja sen laajennus sijaitsevat<br />

Kuopion ja Joensuun välissä, kahden<br />

yliopistokampuksen keskellä, hyvien kulkuyhteyksien<br />

päässä valtatie 9 varrella<br />

ja Koilis-Savon talousmetsien noin 1,0<br />

miljoonan kuutiometrin vuosittaisten<br />

hakkuiden äärellä. Kuopioon on matkaa<br />

59 kilometriä ja Joensuuhun 78. Stora


Tuusniemellä kokoonnuin huhkuussa kaavalla ryhmällä.<br />

Enson Varkauden tehtaat sijaitsevat 78<br />

kilometrin päässä. Juankoskella sijaitsee<br />

erikoispuiden 80 m3 alipainekuivaamo.<br />

Teollisuusalueella on tällä hetkellä neljä<br />

rakentamisvalmista tonttia. Uuden yhtenäisen<br />

teollisuusalueen koko on noin 20<br />

hehtaaria. Vuoden <strong>2019</strong> aikana Sepäntien<br />

teollisuusaluetta ja uutta teollisuusaluetta<br />

yhdistävää Kankaalantietä jatketaan. Nykyiset<br />

teollisuusalueella sijaitsevat yritykset<br />

ovat: Lahden Rakennustarvike Oy:n<br />

höyläämö, EiKala Oy, Metsäkoneurakointi<br />

Voutilainen Oy, Sawon Novas Oy, Sähkö<br />

Oku ja Tuusniemen Aluelämpö Oy.<br />

Lahden Rakennustarvike Oy valmistaa<br />

Tuusniemellä erikoislattialautaa ja -paneelia<br />

sekä rakennuslistoja lähinnä vientiin.<br />

Höyläämöllä on moderni tuotantolinja,<br />

joka sisältää höylän, tuplavannesahan,<br />

kutistekalvolinjan, päätyponttauslinjaston<br />

sekä sormijatkoslinjan, jossa<br />

on horisontaalinen kameralla varustettu<br />

katkaisusahalinja. Terähuolto on tietokoneohjattu.<br />

Höyläämöllä on käytössä<br />

kaksi kuivaamoa ja oma lämpökeskus.<br />

Eikala Oy jatkojalostaa ylijäämävaneria<br />

teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin.<br />

Sawon Novas Oy:llä ja Sähkö Oku:lla<br />

on varastotiloja Sepäntien alueella. Sawon<br />

Novas Oy myy rakennustarvikkeita<br />

ja puutavaraa. Sähkö Oku tarjoaa palveluja<br />

sähköurakoinnista tarvikemyyntiin.<br />

Tuusniemen Aluelämpö Oy:n muun muassa<br />

metsähaketta polttoaineenaan käyttävän<br />

lämpökeskuksen nimellisteho on 6<br />

MW. Kasvavia tarpeita varten laajenevalle<br />

teollisuusalueelle on mahdollista rakentaa<br />

myöhemmin vielä erillinen lämpölaitos.<br />

Tuusniemellä toimii metsäalan<br />

yrityksiä, kuten Haketuspalvelu M. Väisänen<br />

Oy, metsäkoneurakoitsijoita, kenttäsahureita<br />

ja polttopuu-urakoitsijoita.<br />

Ekosysteemin mitoitusperusteeksi otettiin<br />

alueella sijaitsevan valmiin kuivauskapasiteetin,<br />

eli 20 000 m3/v valmista<br />

sahatavaraa sahaava linjasto. Toimintamallissa<br />

höyläämön kannattavuus paranee<br />

sahatavaran saatavuuden ja sivuvirtojen<br />

säästyneiden maantiekuljetusten<br />

Tuusniemen<br />

Teollisuus Oy:n<br />

toimitusjohtaja<br />

Tuija Valta.<br />

osalta. Myös sahan sivuvirtojen käyttö<br />

jatkojalostuksessa parantaa toiminnan<br />

kannattavuutta. Laajempi puunjalostuksen<br />

tarkastelu on järkevää Sepäntien –<br />

Kankaalan alueen kehittämisen kannalta,<br />

koska alueella olisi sahauskelpoista<br />

tukkia hyvin saatavilla. Mallissa toisen<br />

sivuvirta on toiselle raaka-aine. Uusien<br />

biojalostukseen pohjautuvien liiketoimintamahdollisuuksien<br />

selvittäminen –<br />

hankkeen aikana Tuusniemellä selvitettiin<br />

teollisuusalueen nykyisiin ja suunnitteilla<br />

oleviin liiketoimintoihin liittyvät<br />

liiketoimintojen rajapinnat, yhteistyömahdollisuudet<br />

ja niihin kytkeytyvät<br />

biojalostuksen mahdollisuudet, kuten<br />

materiaalivirrat, energian tarve ja logistiikka.<br />

Kartoituksen ja toteutettavuusselvityksen<br />

perusteella laadittiin toimintamalli<br />

biojalostuksen tuotannon verkostoineen<br />

ylös ajamiseksi.<br />

Lisätietoja konseptista: Tuusniemen Teollisuus Oy, toimitusjohtaja<br />

Tuija Valta, puh. 044 7209 040 tai tuija.valta@tuusniemi.fi<br />

Lisätietoja höyläämöstä: Lahden Rakennustarvike Oy, tuotantovastaava<br />

Juha Räsänen, 044 722 1802 tai juha.rasanen@<br />

lahdenrakennustarvike.fi<br />

15


Sahayrittäjä-lehti testaa<br />

SeMe-yleiskahmarille löytyy monta eri<br />

käyttötarkoitusta<br />

Rantasalmelainen Selän Metalli Oy on valmistanut SeMe-nimellä<br />

olevia kahmareita jo yli kymmenen vuoden ajan. Itä-Savolaista<br />

innovaaota on lähtenyt maailmalle vuosien saatossa jo yli tuhat<br />

kappalea.<br />

Kahmarimallistossa löytyy<br />

kaikkiaan kolme eri kokoluokkaa,<br />

riippuen puutavarakuormaimen<br />

koosta. Valmistajan<br />

suurinta kahmarimallia käytetään<br />

kaivinkoneissa. Itse pääsin testaamaan<br />

SeMe-56-mallia, jossa leukojen avautuma<br />

on 1310 mm ja puristusvoimaa<br />

11 kNm.<br />

Tukkikoura pois ja kahmari<br />

lalle<br />

Puutavarakuormaimen tukkikouran irrotus<br />

oli varsin helppoa. Neljä pulttia pois<br />

asennuslevystä ja kourasylinterin hydrauliikkaletkut<br />

irti. Tässä vaiheessa kannattaa<br />

olla tarkkana ja merkitä letkut sekä<br />

nipat vaikkapa erivärisillä nippusiteillä<br />

– asennus helpottuu, kun ei tarvitse<br />

miettiä kumminpäin letkut olivat.<br />

Jos tukkikouran irrotus oli helppoa, ei<br />

uuden kahmarin asennuksessakaan<br />

kauaa nokka tuhissut. Pulttien kiinnityksen<br />

jälkeen letkut kiinni ja testaamaan…<br />

ja voi vitalis, minähän sanoin, että merkatkaa<br />

ne letkut! No, letkujen paikanvaihdon<br />

jälkeen tukkikasalle sekä klapien<br />

kimppuun.<br />

Klapikasa saa kyyä<br />

Irtoklapien kuormaus kamarilla on helppoa.<br />

Kahmarilla ei seitsemän kuution<br />

kärryn täytössä paljon aikaa kulunut.<br />

Keväisissä, jopa helteisissä lämpötiloissa<br />

kuorman täyttö sujui ilman ainuttakaan<br />

hikipisaraa. Ainut hien pintaan nostanut<br />

hetki tuli koettua silloin, kun ajatuksiin<br />

hiipi kuorman purku käsipelissä puuliiteriin.<br />

Yleiskahmarilla tukkikasalle,<br />

pellolle, ojanperkuuseen…<br />

Pientä epäilystä oli ilmassa, kuinka yleiskahmari<br />

selviää puutavarakuormaimen<br />

perustyöstä, eli tukkien kuormaamisesta.<br />

Epäilys vaihtui heti helpotukseksi,<br />

kun painavat haapatukit nousivat helposti<br />

tukkikasasta sahalle vietäviksi.<br />

Kivien noukkiminen pellolta on taiteenlaji,<br />

jossa perinteisellä tukkikouralla<br />

työskennellessä menee hermot. SeMekahmari<br />

näytti ”kyntensä” ja kivien kyytiin<br />

poimiminen oli enemmän kuin helppoa.<br />

Ojanpientareella kasvaneet pajukot<br />

kahmari poimi näppärästi juurineen ja<br />

tulipa myös kokeiltua, kuinka heinittynyt<br />

oja sai uutta virtausta pienen hämmentämisen<br />

jälkeen.<br />

Kokonaisuudessaan SeMe-yleiskahmarille<br />

tuntuu löytyvän monta eri käyttötarkoitusta.<br />

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti<br />

Kiitämme:<br />

Monipuolisuutta<br />

Pitkää takuuta<br />

Laatua<br />

Moitimme:<br />

Klapien kuormauksessa<br />

neljäs piikkirivi<br />

lisäisi tehoa<br />

16<br />

Klapien kuormauksessa kahmarin pitkistä<br />

piikeistä on selvää hyötyä.


LÄHIPUU ®<br />

Olemme mukana Okra <strong>2019</strong><br />

-messuilla osastolla E 371<br />

SeMe-koura lähdössä tesajoon.<br />

(Metsä- ja energiaosasto) Portista 1 sisään ja oikealle löytyy<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n ja TL-Tradingin (Slidetec)<br />

yhteisosasto. Alueelta löytyy myös muutkin saha-alan<br />

toimijat.<br />

Tavataan messuilla!<br />

Seme-kouran kiinnitys on suhteellisen nopea toimenpide.<br />

Seme-kouralla onnistuu myös tukkien kuormaus.<br />

17


LÄHIPUU® kiinnosti<br />

Kevätmessuilla<br />

LÄHIPUU® herätti runsaasti<br />

kiinnostusta Messukeskuksessa<br />

järjestetyillä Kevätmessuilla.<br />

Timo Ripatin lisäksi asiantuntijoina<br />

osastolla olivat myös Jouni<br />

Silvast Metsäkeskuksesta ja<br />

Marja Jallinoja Lukesta.<br />

Uutisankkuri, metsänomistaja<br />

Matti Rönkä oli Timo Ripatin<br />

haastateltavana Perttu Sirviön<br />

juontamassa Raksanurkassa.<br />

Kuvat: Kaija Laaksonen<br />

MITÄ IKINÄ SAHAATKIN...<br />

<br />

Nyt esittelyssämme OKRA-messuilla<br />

UUTUUS tukkivannesaha TTP-35<br />

MEILTÄ LÖYDÄT MYÖS<br />

• uudet vanne- ja pyörösahanterät<br />

• terähuoltopalvelut • terien huoltovälineet<br />

osasto E210<br />

Tervetuloa tutustumaan!<br />

<br />

18<br />

KAINUUN TERÄHUOLTO OY<br />

Puh. (08) 6133289, 0400m 381983 • Nuaskatu 8 B, 87400 Kajaani


19


Hei metsänomistaja!<br />

Mitä jos saisitkin kuitupuustasi kymmenkertaisen hinnan?<br />

Osta saha kimppaan tai yksin.<br />

Tehdäänkö sinun kuitupuustasi<br />

hirsimökkejä vai vessapaperia?<br />

Mikko 0400 821 014<br />

Mikael 044 340 8170<br />

Taina 0400 975 999

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!