18.02.2021 Views

Suomen Sahayrittäjät 04/2020

Suomen Sahayrittäjät ry:n julkaisema ammattilehti

Suomen Sahayrittäjät ry:n julkaisema ammattilehti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4 / 2020

1


Kuva: Kaija Laaksonen

PÄÄKIRJOITUS

2

Hieno juttu, että pääsemme valmistautumaan jouluun.

Jouluvalmistelut vievät ajatukset mukaviin

asioihin ja lämpimiin tunteisiin ja nyt niitä ihmismieli

todellakin kaipaa. On tämä ollut sellainen vuosi,

että mieli tekisi sanoa paria valittua sanaa – isoilla etukirjaimilla…

Mutta jätänpähän sanomatta. On kuluneessa vuodessa ollut

paljon hyvääkin. Valtaosalla alamme jäsenyrityksiä on ollut jopa

ennätysvilkasta. Kuluttajamyynti saha- ja höyläpuolen tuotteissa

on paikoin aiheuttanut firman ovien saranoiden rasvausta

viikoittain. Se on hyvä juttu.

Sahatavaran vienti koki pienen notkahduksen, mutta loppuvuotta

kohden Matti ja Teppo lauloivat reippaasti: Minä tunnen

kuinka vauhti kiihtyy.. Sekin on hyvä juttu.

Suomalaiset ovat olleet esimerkillisiä noudattamaan valtiovallan

ja aluehallintoviranomaisten ohjeita ja määräyksiä, mitä

koronan taltuttamiseen tulee. Olemme olleet silläkin mittarilla

mitattuna Euroopassa mallioppilas. Se on hyvä juttu se.

Suomalaiset ovat ymmärtäneet kuluneena vuotena, mikä merkitys

pienillä, lähialueilla toimivilla yrityksillä on. Se merkitys

on konkretisoitunut monelle uudelle asiakkaalle hyvänä asiakaspalveluna,

laadukkaina tuotteina ja tunteena siitä, että on

tehnyt jotakin hyvää pienen yrittäjän vuoksi. Se jos mikä on

hyvä juttu.

Puurakentaminen on ottanut ison harppauksen eteenpäin.

Tosin, askeleita puurakentamisen sektorilla on otettava tulevina

vuosina vielä runsaasti, jotta puurakentaminen saadaan

sille tasolle, jolle se Suomessa kuuluu. Puutalossa asuu onnellinen

perhe. Se on hyvä ja terveellinen juttu.

Joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 2019 sammutin vuoden

viimeisen savukkeen. Tänä vuonna en ole yhtään savuketta

suuhuni laittanut. Elopainoa on tullut lisää kolmen kilogramman

verran ja uusia tuoksuja nenääni lukematon määrä.

Vaimo laittaa entistä maittavampaa ja herkullisempaa ruokaa.

Läheiset ihmiset ovat saaneet olla terveinä ja itselläkin tossu

nousee vielä kohtuullisen mukavasti. Se on viimeisen päälle

hyvä juttu.

Löytyihän niitä kiitollisuuden aiheita tältäkin vuodelta. Ihmismieli

on nääs sellainen, että mitä enemmän päänuppiin ’syöttää’

positiivista viestiä, sen paremmin henkinen kantti jaksaa

ja kestää ne huonotkin hetket. Toki välillä saa pieneksi hetkeksi

vaipua ’synkkyyteen’, mutta sinne ei jäädä asumaan!

Uusi vuosi on ovella. Tehdään siitä meille jokaiselle menestyksekäs

ja onnen täyttämä vuosi.

Siunattua joulunaikaa

kaikille ja menestystä

vuoteen 2021!

Pidetään yhteyttä:

timo.ripatti@sahayrittajat.fi

040 821 82 38

Rahulanniementie 57

79100 LEPPÄVIRTA


4/2020

LÄHIPUU ®

4 Suomalainen lehtikuusi pärjää hyvin siperialaiselle

lahonkestävyydessä

8 Tältä näyttää Suomen suurin puukoulu

12 Rautalammin Lähipuu® -päiväkodin työmaa nytkähti käyntiin

14 Sekametsä pärjää paremmin

16 Sahayrittäjät viestii -WhatsApp-ryhmä

18 Jäseninfo

S.19 SUOMEN SAHAYRITTÄJÄT RY:N

TALVIPÄIVÄT OULUSSA 12.–14.2.2021

Kannen kuva: Kaija Laaksonen

Suomen Sahayrittäjät ry

Suomen Sahayrittäjät ry on piensaha- ja höyläämöteollisuuden

yhteistoiminta- ja etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1946

edistämään alan toimintaedellytyksiä, ja sitä työtä yhdistys jatkaa

edelleenkin. Jäsenilleen Suomen Sahayrittäjä ry tarjoaa tietoja

alasta ja sen kehityksestä, asiakaskontaktipalvelut, näkyvyyden

yhdistyksen verkkosivuilla, koulutus-, neuvonta ja tuotetekniset

palvelut, jäsenetualennuksia yhteistyökumppaneilta, koulutusmatkoja

ja -retkiä sekä Suomen Sahayrittäjät-lehden.

Vuosijäsenmaksu vuonna 2021 on 150 €, verovähennyskelpoinen.

Kannatusjäsen vuosimaksu on 50 €.

Suonen Sahayrittäjät on Suomen Sahayrittäjät ry:n julkaisema

ammattilehti, jota lukevat jäsenten lisäksi myös muut

alan ammattilaiset ja sidosryhmät. Lehti ilmestyy 4 kertaa

vuodessa. Maksuehdot 14 päivää netto.

Suomen Sahayrittäjät ry

Rahulanniementie 57, 79100 LEPPÄVIRTA

Puh. 040 821 82 38, info@sahayrittajat.fi

www.sahayrittajat.fi

Ilmoitushinnat vuonna 2021

Etukansi: 955 €

2 sivu ja takakansi: 870 €

Tekstissä: 1/1sivu 420 €, 1/2 sivua 310 €,

1/4 sivu 235 €, 1/8 sivu 190 €

Jäsenhinta: 1/8 sivu 120 €

Lisävärien käyttö: 84 €/lisäväri

Ilmoitushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Reklamaatiot kahdeksan päivän kuluessa ilmestymisestä.

Päätoimittaja: Timo Ripatti,

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38

Talous- ja jäsenasiat: Sirkku Varpa,

sirkku.varpa@sahayrittajat.fi, 040 5250 163

Ilmoitusmyynti: Timo Ripatti,

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38

Painopaikka: Grano Oy, Kuopio

Taitto: Kaija Laaksonen, kaija.laaksonen@otavoima.fi

3


Suomalainen

Säännöllisesti harvennettu ja pystykarsittu

noin 60-vuotias lehtikuusikko Punkaharjulla

on tullut arvokkaimman kasvun

vaiheeseen.

lehtikuusi pärjää

hyvin siperialaiselle

lahonkestävyydessä

Lehtikuusi on hyvin kotiutunut maahanmuuttaja, joka ei kuulu Pohjoismaiden

luontaisiin puulajeihin. Viljeltynä se kuitenkin viihtyy meillä mainiosti.

Ensimmäiset siperianlehtikuusen

viljelykokeilut aloitettiin

Karjalan kannaksella 1727, ja

kokeilun tulokset ovat edelleen

ihailtavissa ’Raivolan lehtikuusikkona’

tunnetussa metsikössä. Raivolan

metsiköstä kerätyllä siemenellä aloitettiin

lehtikuusen viljely nykyisen Suomen

alueella 1800-luvun alkupuolella Kiteellä

ja Evolla ja vähän myöhemmin myös

Punkaharjulla.

4

Nykyisellään Suomessa arvioidaan olevan

jo noin 30 000 ha lehtikuusimetsiköitä.

Lehtikuusikoiden omistajat kaipaavat

ostajia vanhimmista lehtikuusikoista

kertyvälle tukille, mutta erityisen

kuumeisesti haetaan käyttöä nopeasti

kasvavalle ensiharvennuspuun sumalle.

Lehtikuusikoiden oikea-aikainen

harventaminen on aivan välttämätöntä

runkojen järeytymiselle. Pieniläpimittaisesta

rungosta sahatulle tavaralle ei ole

ihan helppoa löytää hyviä käyttökohteita.

Väljennyshakkuista saadaan jo reilusti

sydänpuuta sisältävää lehtikuusitukkia.

Vähitellen lehtikuusikoita alkaa tulla

merkittävässä määrin 80–100 vuoden

ikään, jolloin päätehakkuutakin voi jo

harkita. Tällä hetkellä Suomen lehtikuusitavaran

markkinoita hallinnee siperialainen

tuontipuu, mutta pelkästään kotimaisen

tukin varassa toimivia yrityksiäkin

jo on. Kotimaisen lehtikuusitukin


vuotuiseksi sahausmääräksi arvioidaan

kotitarvesahaus mukaan lukien 3000–

3500 m 3 . Olisi todella toivottaa, että lähellä

tuotetun sertifioidun lehtikuusitukin

tarjonta ja kysyntä kohtaisivat entistä

paremmin.

Haastaa sahurin ja puusepän

ammattitaidon

Lehtikuusen puuaines poikkeaa kuivausominaisuuksien,

voimakkaan kosteuselämisen

ja uuteainekoostumuksen

suhteen kotoisista havupuistamme

männystä ja kuusesta. Tiheyden, lujuuden

ja kovuuden osalta lehtikuusi muistuttaa

lähinnä koivua. Lehtikuusen ominaisuuksien

vaikutusta mekaaniseen jalostukseen

on tutkittu Suomessa systemaattisesti

1980-luvulta alkaen. Kattavin

kooste vuoteen 2000 mennessä

saaduista tutkimustuloksista on luettavissa

laajan yhteistutkimushankkeen

loppujulkaisusta ”Lehtikuusi puusepänteollisuuden

raaka-aineena” (Metsäntutkimus-laitoksen

tiedonantoja 809).

Julkaisu on edelleen ladattavissa kokonaisuudessaan

linkistä http://urn.fi/

URN:ISBN:951-40-1782-X . Julkaisun luvuissa

käsitellään muun muassa lehtikuusen

sahausta, kuivausta, liimausta,

pintakäsittelyä, haihtuvia yhdisteitä ja

mukana olleiden yritysten käyttäjäkokemuksia.

Järeitä 8-metrisiä

lehtikuusitukkeja

Punkaharjulta

140-vuotiaasta

metsiköstä. Hakkuukoneella

on ollut

kaatovaikeuksia.

Kokorungot ovat

menossa laivanmastoiksi.

Mastopuiden

takana näkyvät

nuoret puut ovat

kontortamäntyjä.

Lahonkestävyys

ja -kuivaustutkimuksessa

käytetyt

Punkaharjulla 80

vuotta kasvaneet

lehtikuuset menossa

sahaukseen

joulukuussa 2005.

Vaalea mantopuu

ja tumma sydänpuu

on helppo erottaa.

Vain sydänpuusta

saadaan lahonkestävää

puutavaraa.

Tutkimuksiin käytettävät

saheet on

numeroitu yksilöllisesti.

Suurin osa aineistosta

käytettiin

kuivaustutkimuksiin.

Vaihtoehto säälle ja kosteudelle

alttiisiin käyttökohteisiin

Tässä kirjoituksessa käsitellään lehtikuusen

pitkäaikaiskestävyydestä saatuja

viimeisimpiä tutkimustuloksia. Erityisesti

piha- ja ympäristörakentamisessa

haluttaisiin lisätä sellaisen puutavaran

käyttöä, jolle pystyttäisiin lupaamaan

riittävän pitkä elinkaari ilman haitallisia

suoja-aineita. Säälle alttiisiin käyttökohteisiin,

joissa puu pääsee välillä kuivumaan,

on jo tarjolla ja lisää kehitteillä

useitakin kilpailukykyisiä tuotteita (mm.

lämpökäsitelty puu). Maa- tai vesikosketus

sen sijaan on puulle niin rankka

käyttöolosuhde, että siinä tehokkaiden

kyllästeiden, kuten kreosootin käyttöä

joudutaan edelleen jatkamaan. Kyllästetyn

puun korvaamista luontaisesti lahonkestävillä

puulajeilla kannattaa kuitenkin

kohteittain harkita. Mikäli parinkolmenkymmenen

vuoden käyttöikä

katsotaan riittäväksi ja yksittäinen mui-

Lehtikuusen maalahotuskokeessa käytetty

puumateriaali. Ylhäältä päin toinen

lauta on Ust-Ilimskistä, Keski-Siperiasta,

tuotua ja muut Punkaharjulla kasvanutta

puuta. Kaksi ylintä lautaa on sahattu

tukin kestävimmästä osasta eli sydänpuun

pinnasta. Kahden alimman laudan

keskellä näkyy tukin keskiosassa oleva

heikompilaatuinen nuorpuu. Alin lauta

on hyvin nopeasti peltomaalla kasvaneesta

puusta.

5


ta nopeammin lahoava lankku ei aiheuta

suurta vaaraa rakenteen käyttäjille,

on männyn ja varsinkin lehtikuusen sydänpuu

varteenotettava materiaalivaihtoehto.

Erityisesti matkailu-, ulkoilu- ja

luontorakentamiskohteissa tulisi aina

harkita, onko välttämätöntä viedä kyllästyskemikaaleja

maastoon. Kyllästetyn

puun käytölle olisi hyvä miettiä vaihtoehtoja

myös esimerkiksi päiväkotien ja

koulujen lähiympäristöissä sekä eläinten

aitauksissa.

Metsäntutkimuslaitos (vuodesta 2015

alkaen Luonnonvarakeskus) alkoi tutkia

kotimaisen lehtikuusen sydänpuun

lahonkestävyyttä maakosketuksessa

1990-luvulla Punkaharjulla. Vuonna

2006 koekentälle laitettiin testaukseen

rinnakkain Siperiassa Ust-Ilimskissä ja

Punkaharjulla kasvanutta lehtikuusta,

koska oli vain arvailuja siitä, kuinka hyvää

kotimainen lehtikuusi on ominaisuuksiltaan

tuontipuuhun verrattuna.

’Maalahotuskoe’

Virallinen puutavaran maakosketuskoe

tehdään eurooppalaisen normin EN252

mukaisesti. Testattavasta puutavarasta

tehdään ensin tasalaatuisia 25 x 50 x

500 mm kokoisia lattoja. Vertailun vuoksi

kokeeseen otetaan aina mukaan lahonarkaa

männyn pintapuuta ja kaupallisella

kyllästeellä käsiteltyä männyn pintapuuta.

Punkaharjun kokeissa käytettiin

vielä yhtenä verrokkina suolakyllästeiden

kehittelyn huipentumaa CCA:ta

(tehoaineina kupari, kromi ja arseeni),

jonka kaupallinen käyttö oli tuolloin jo

kiellettyä. Testattava latta upotetaan

puoliksi multavaan maahan ja sitten

vain odotetaan – vähintään viisi vuotta.

Kerran vuodessa jokainen latta otetaan

ylös maasta ja arvioidaan silmänvaraisesti

sekä koestuspiikillä, kuinka lahoaminen

on edennyt. Koe mitataan syyslokakuussa,

koska talvella lahoamista ei

juurikaan tapahdu. Kun latan pinta on

pehmentynyt maanrajasta 3–5 mm syvyydeltä,

sille tehdään taivutuskoe erityisellä

kojeella. Lattaa taivutetaan keskeltä

voimalla, joka vastaa 124 kg:n massaa.

Voima on suuri, ottaen huomioon,

että koekappale on poikkileikkaukseltaan

vain puolet ”kakkos-kakkosesta”.

Jos latta ei katkea, se laitetaan takaisin

maahan ja koestus toistetaan vuoden

välein siihen saakka, kunnes latta murtuu.

[kuvakollaasi 6]

6

Maalahotuskoe EN252-normin mukaisesti. a) kentän kasvillisuus pidetään matalana,

jotta kaikilla koekappaleilla olisi samanlaiset olosuhteet, b) kokeen kesto mitataan kesäkausien

lukumääränä, talvella lahoamista ei tapahdu, c) kenttäkokeessa 25x50x500

mm mittainen latta upotetaan puoliksi maahan, lahoaminen alkaa maanrajasta,

kuvassa vertailumateriaalina käytettävä männyn pintapuu, d) useita vuosia maassa

olleen latan lujuus testataan kojeella, jossa taivuttava voima vastaa 124 kg massaa,

e) tämän latan osalta koe on ohi, koska se on murtunut poikki.

Analyysi maalahotuskokeen

tuloksesta 11. kesän jälkeen ja

seuranta 15. kesään saakka

Perustamishetkellä suunniteltiin, että

koetta seurataan 10 vuotta. Kun koe arvioitiin

11 kesän jälkeen, todettiin että

kiinnostavin tieto on edelleenkin vasta

kehittymässä. Taulukossa 1 on esitetty

yksinkertaistettu testaustulos 11 kesäkauden

jälkeen. Lisäksi taulukossa on

seurantatieto myöhempien kesien taivutustesteistä.

Tärkein havainto on se, että sekä luontaisesti

syntyneestä siperialaisesta metsiköstä

että 80 vuotta vanhasta istutusmetsiköstä

Punkaharjulta peräisin oleva

puutavara on kestänyt maakosketusta

samalla tavoin ja molemmat hämmästyttävän

hyvin. Nuorpuusta syntyneen

sydänpuun lahonkestävyys on sekin ollut

parempi kuin laboratoriokokeiden

perusteella odotettiin. Taivutuskokeissa

on toistuvasti käynyt ilmi, että pinnalta

pehmenneet lehtikuusilatat ovat hyvin

joustavia eivätkä helposti murru poikki.

Kuivauksen jälkeen lehtikuusen puuaines

on tunnetusti hyvin kovaa ja haurasta.

Havainnosta voi päätellä, että vaikkapa

taipuisaksi muuttunutta ulkoportaikkoa

ei tarvitse heti käydä uusimaan, koska

käyttöikää voi olla vielä toinen puoli

jäljellä. Käyttöikä on keskeinen tekijä

puun teknisen ja taloudellisen kilpailukyvyn

kannalta. Lisäksi hiilineutraaliin

talouteen pyrkimisen kannalta on tärkeää

pitää puinen rakenne käytössä mahdollisimman

pitkään, jotta puuhun sitoutunut

hiili pysyisi poissa ilmakehästä.

Yllättävintä tuloksissa on se, että tehokkaalla

kyllästysaineella käsitelty

puu näyttää lahoavan jopa nopeammin

kuin lehtikuusen sydänpuu. Aikanaan

’Lahontuho’-nimellä markkinoitu

CCA oli 50 vuotta hinta-laatusuhteeltaan

ylivertainen kyllästysaine, jonka

käyttö haitallisuuden vuoksi jouduttiin

kuitenkin kieltämään. Laimealla CCAliuoksella

kyllästettyjen lattojen lahoamisen

nopeutuminen oli havaittavissa

jo 11 vuoden jälkeen ja kaikki latat katkesivatkin

jo parin vuoden kuluessa. Vä-


kevällä liuoksella kyllästettyjen lattojen

kunto on huonontunut nopeasti, mutta

niistä yksikään ei ole vielä toistaiseksi

katkennut. Pelkästään kuparia sisältävällä

tehoaineella kyllästetyt latat ovat olleet

väkevällä CCA:lla käsiteltyjen veroisia.

Kaikkiaan kyllästetyt latat ovat olleet

kestävyydeltään tasalaatuisempia kuin

sydänpuulatat, mikä ei ole yllätys. Ominaisuuksien

suuren vaihtelun tiedetään

olevan lajittelemattoman sydänpuutavaran

heikko kohta. Heikoimmat sydänpuulatat

ovat jo katkenneet, mutta kestävien

osalta testi jatkuu jännittävänä 15

vuoden jälkeen. Seuraavan viiden vuoden

kuluttua jo ehkä tiedetään, seisooko

testikentällä viimeisenä pystyssä kyllästettyjä

vai sydänpuisia lattoja.

Männyn pintapuun nopea lahoaminen

todistaa, että koekenttä on olosuhteiltaan

vaativa ja siten testaukseen sopiva.

Toisin sanoen sydänpuun hyvä kestävyys

ei johdu siitä, etteikö maassa olisi ollut

aggressiivisia hajottajaeliöitä. Männyn

sydänpuun tulos osoittaa, että sen maakosketuskestävyys

ei ainakaan tässä kokeessa

ollut lehtikuusen veroinen, eikä

riittävä pitkäaikaiseen kohteeseen. Jos

rakenteen odotettu käyttöikä on korkeitaan

kaksikymmentä vuotta, silloin järeällä

mäntyiselläkin sydänpuulankulla

todennäköisesti pärjätään. Maasta irti

olevilla rakenteilla käyttöikä on huomattavasti

pitempi. Tässä testissä Lapista ja

Etelä-Suomesta peräisin oleva männyn

sydänpuu osoittautuivat kestävyydeltään

tasaveroisiksi.

Taulukko 1. Yksinkertaistettu tulos lehtikuusen

ja männyn sydänpuutavaran

maakosketuskokeesta. CCA viittaa kromi-kupari-arseeni-valmisteella

ja Celsure

kuparia sisältävällä valmisteella painekyllästettyyn

vertailumateriaaliin.

Nuorsydänpuulla tarkoitetaan ytimen

lähiympäristössä olevaa puuta. Testi on

tehty poikkileikkaukseltaan 25x50 mm

kokoisella latalla. Kappaleen paksuntaminen

pidentää käyttöikää huomattavasti.

Rungon sisäisen vaihtelun

sudenkuopat

Käyttäjien kokemukset lehtikuusen kestävyydestä

kosteissa olosuhteissa vaihtelevat

jonkun verran. Rungon kasvunopeudella

tai kasvupaikalla ei ole suurta

Ilomantsissa sijaitsevan Möhkön ruukin

laivakanavan sulkurakenteiden entisöintiin

käytettiin lehtikuusta. Lehtikuusi soveltuu

hyvin vedessä oleviin rakenteisiin.

merkitystä lahonkestävyydelle, vaan ratkaisevaa

on kestävyyteen vaikuttavien

uuteaineiden määrä. Yksittäisten runkojen

välillä samassakin metsikössä tiedetään

olevan perinnöllisiä eroja uuteaineiden

määrässä. Sattumalta käyttöön

joutunut heikosti kestävä runko voi olla

yksi syy muutamien käyttäjien pettymyksille.

Keskeisin syy huonoihin kokemuksiin

lienee kuitenkin se, että rungon

sisäistä vaihtelua ei ole ymmärretty ottaa

huomioon. Kestävintä puutavaraa

saadaan sydänpuun pintaosasta. Aivan

yhtä hyvin kestävää sydänpuutavaraa ei

saada nuorpuusta, joka koostuu ytimen

ympärillä olevista ensimmäisistä, usein

hyvin leveistäkin vuosirenkaista. Kuoren

alla vaaleana erottuva mantopuu eli pintapuu

on lehtikuusellakin hyvin lahonarkaa

eli sitä tulee välttää saheissa, joilta

vaaditaan lahonkestävyyttä. Edellä kuvatun

vaihtelun vuoksi ensiharvennuksesta

saatavaa pienpuuta tai vanhemmankaan

rungon latvatukkia ei kannata

käyttää pitkäaikaisiin tai vaativiin ulkokohteisiin.

Erityisen tärkeää on, että

pienpuusta sahatulla puutavaralla ei pilata

järeästä kotimaan tukista sahatun

sydänpuutavaran mainetta.

Johtopäätelmiä

Pitkään jatkuneiden kokeiden tulokset

vahvistavat yleisesti vallinneen käsityksen

lehtikuusen sydänpuun hyvästä lahonkestävyydestä

maa- ja vesikosketuksessa.

[Kuva 7] Tulokset myös osoittavat,

ehkä vähän yllättäenkin, että kotimainen

puutavara pärjää kestävyydessä oikein

hyvin siperialaisen tuontipuun rinnalla.

Sydänpuun pintaosan ja nuorsydänpuun

välinen kestävyysero ei näytä

olevan niin suuri kuin on pelätty. Yllättävintä

tässä kokeessa lienee kuitenkin se,

että lehtikuusi on jo ohittanut kestävyydessä

laimean kyllästysainekäsittelyn ja

se painii tasaväkisesti väkevämpien kupari-

ja CCA-käsittelyjen kanssa. Vaikka

männyn sydänpuu ei näytä pärjäävän

lehtikuuselle maakosketuksessa, se kyllä

tarjoaa hyvän luonnonmukaisen vaihtoehdon

moniin maasta irti oleviin ulkokäyttökohteisiin.

Teksti ja kuvat: Martti Venäläinen

Tekstin kirjoittaja erikoistutkija Martti Venäläinen

työskentelee Luonnonvarakeskuksessa

Savonlinnassa puun laatuominaisuuksien

vaihteluun ja mittaamiseen liittyvien kysymysten

parissa. Maakosketuskestävyyttä

koskevan tutkimuksen tulokset 11 vuoden

jälkeen on julkaistu vuonna 2019 Venäjällä

ilmestyvässä metsätieteellisessä aikakauslehdessä

”Sibirskij Lesnoj Zurnal”.

7


Tältä näyttää Suomen

suurin puukoulu

– julkisesta

puurakentamisesta

voi puhua jo

trendinä

Imatran Mansikkalan koulussa on 11 000 hyötyneliötä. Ainoastaan

perustukset, väestönsuojat ja portaikot ovat betonia.

Yhä useampi koulu ja päiväkoti rakennetaan

puusta. Puurakentamisen puolesta

puhuvat ekologisuus, terveysvaikutukset ja

oppimistulokset. Myös aluetalous hyötyy.

8

”Ekologisuus ja

kestävä kehitys

ovat vahvasti

mukana opetussuunnitelmassa,

meillä

puukoulussa

myös livenä”,

toteaa rehtori

Lasse Tiilikka

koulunsa Jättiläisen

portailla.

Rehtori Lasse Tiilikka näyttää

onnelliselta hymyillessään

valokuvaajalle koulunsa Jättiläisten

portailla. Kohta koulun

sisääntuloa hallitsevaan, porrasmaiseen

katsomoon pääsevät tutustumaan

myös oppilaat.

Imatran Mansikkalan koulukeskus valmistui

ajoissa alkavaan lukuvuoteen. Yhteensä

1400 peruskoululaista, lukiolaista

ja päiväkotilasta pääsee aloittamaan

syksyn upouusissa tiloissa.


Koulun suunnittelussa on kiinnitetty huomiota luonnonvaloon, jota

virtaa tiloihin myös kahden valopihan kautta.

Mansikkalan koulun ulkoseinät on suojattu rautavihtrillillä,

joka harmaannuttaa puun luonnollisen sävyisesti.

”Ihan naurattaa, kuinka iloisia lapsia

tuossa pihalla on jo näkynyt”, Tiilikka sanoo.

”On todella harvinaista päästä kokemaan

tällaista urallaan.”

Tiilikan mukaan päätös puukoulun rakentamisesta

oli Imatralla iso ja positiivinen

uutinen. Sekä henkilöstö että vanhempaintoimikunnat

huokaisivat helpotuksesta.

Vanhoissa kouluissa oli kärsitty

sisäilmaongelmista, joita puurakentamisen

tiedettiin ehkäisevän.

”Tutkimusnäyttöä on myös siitä, että

puu luo rauhallisen oppimisympäristön

ja parantaa jopa oppimistuloksia”, Tiilikka

toteaa ja kiinnittää huomion tilojen

ääniystävällisyyteen. Edes suuressa liikuntasalissa

askeleet eivät kaiu.

Imatra teki syksyllä 2016 valtakunnallista

huomiota saaneen päätöksen. Vajaan

30 000 asukkaan kaupunki päätti luopua

yhdeksästä koulusta ja keskittää opetuksen

kolmeen isoon koulukeskukseen.

Myös Mansikkalan koulun tieltä purettiin

vanha koulurakennus.

Suomen Metsäkeskuksen Jouni Silvast ja Johanna Pulli uskovat puurakentamisen ja

aluetalouden nousuun. Mansikkalan koulu on heidän mukaansa hyvä esimerkki paikallisten

yritysten käyttämisestä.

Tila tukee yhteisöllisyyttä

Imatran Mansikkalan koulu jatkaa modernien

puukoulujen sarjaa. Jo joka neljäs

koulu ja päiväkoti rakennetaan Suomessa

puusta. Tiennäyttäjiä ovat olleet

muun muassa neljä vuotta sitten valmistunut

Pudasjärven hirsikoulu ja vuotta

myöhemmin Kuhmoon noussut Suomen

ensimmäinen CLT-rakenteinen Tuupalan

koulu.

Lasiset väliseinät

tekevät

tiloista helposti

lähestyttäviä

ja tukevat

avoimen oppimisympäristön

tavoitteita.

9


Puurakentaminen vahvistaa

aluetaloutta

Koronatilanne vaikuttaa Mansikkalankin

koulussa arkeen. Yhteiset isot kokoontumiset

saavat vielä odottaa ja vain ekaja

tokaluokkalaiset ovat päässeet tutustumaan

uuteen kouluunsa ennen lukuvuoden

alkua.

Forest.fi pääsi vierailemaan koululla juuri

ennen lukuvuoden alkua yhdessä Suomen

Metsäkeskuksen puurakentamisen

hankkeen projektipäällikön Johanna

Pullin ja asiantuntijan Jouni Silvastin

kanssa.

Kaakon puurakentaminen kasvuun

-hankkeen tavoitteena on edistää puutuotteiden

käyttöä Kaakkois-Suomen

rakennushankkeissa ja tukea paikallista

osaamista ja tuotantoa.

Koulun sisääntuloa

hallitsee Jättiläisen

portaiksi

nimetty katsomo

ja aaltoileva kattorakenne.

”Puurakentamisella on vahva aluetaloudellinen

merkitys. Parhaimmillaan paikallisten

yritysten kanssa keskustellaan

jo tarvekartoitusvaiheessa, jotta ne pystyisivät

ottamaan isot urakat huomioon

suunnittelussaan ja jopa tuotekehityksessään”,

Jouni Silvast sanoo.

”Markkinavuoropuhelu on saatava toimivaksi,

jotta puun ei tarvitse matkustaa

tarpeettomasti mutta raha saadaan

kiertämään”, Johanna Pulli toteaa.

Imatran Mansikkalan koulu on puurunkorakenteinen.

Ulkoa koulun ilmettä

hallitsee tumma puulaudoitus ja harjakatot.

Rakennustyöt tehtiin täysin sääsuojan

alla. Rakennusurakan toteuttaa

YIT elinkaarihankkeena, eli se on vastuussa

esimerkiksi peruskorjauksista siten,

että rakennuksen arvo vastaa vähintään

80 prosenttia rakennuksen uudisarvosta

vielä sopimuksen päättyessä

20 vuoden kuluttua.

Sisällä koulussa vastaan tulvii valo. Lasia

on paljon, samoin vaaleaa puupintaa.

10

Koulun suuressa

monitoimihallissa

korostuu puurakennuksen

rauhallinen

äänimaailma.

Puuta on käytetty runsaasti myös kalusteissa

naulakkoja ja oppilaiden lokeroita

myöten.

Tilat on suunniteltu niin, että ne tukevat

yhteisöllisyyttä ja avointa oppimisympäristöä.

Luokkahuoneista näkyy lasiseinien

kautta toisiin ja niitä on mahdollista

yhdistää suuremmiksi tiloiksi.

Perinteisiä käytäviä koulussa ei ole juuri

lainkaan. Opettajanhuoneen pastellinsävyiset

sohvat näkyvät aulaan lasiseinän

läpi.

Julkisen sektorin asema on

tärkeä

Puu tekee Silvastin mukaan parhaillaan

uutta tulemista rakentamiseen juuri julkisessa

rakentamisessa. Puuhun suhtaudutaan

kunnissa myönteisesti myös

Tommi Palokankaan maisterintutkielman

mukaan. Joka neljäs uusi koulurakennus

on puurakenteinen ja myös yhä

useampi päiväkoti ja hoitolaitos rakennetaan

puusta.

”Julkisen sektorin asema rakentamisen

markkinoilla on keskeinen, sillä mitä

enemmän kunnissa rakennetaan toimitiloja,

päiväkoteja ja kouluja puusta, sitä

enemmän se luo kysyntää myös yksityisillä

markkinoilla”, Palokangas toteaa

tutkielmassaan.

Aluetalouden vahvistamisen lisäksi puurakentamista

edistävät ilmastopolitiikan


ja kestävän kehityksen tavoitteet. Niiden

ja ekologisuuden rinnalla tärkeitä ovat

puurakentamisen positiiviset vaikutukset

terveyteen ja hyvinvointiin, mistä

on Silvastin mukaan pian valmistumassa

uutta tutkimusnäyttöä muun muassa

Kuhmon CLT-rakenteisesta koulukeskuksesta.

Suomen pientaloista ja vapaa-ajan rakennuksista

valtaosa on tehty puusta,

mutta puun kerrostaloissa ja julkisessa

rakentamisessa puun käyttö on lisääntynyt

vasta viime vuosina muun muassa

uusien, puun käytön laajemmin mahdollistavien

palomääräysten myötä.

Työ- ja elinkeinoministeriön katsauksen

mukaan esimerkiksi puuelementtiteollisuuden

reilut 30 yritystä on suureksi

osaksi perustettu 2010-luvulla. Alle viidessä

vuodessa yritysten liikevaihto ja

henkilöstömäärä ovat kaksinkertaistuneet.

Artikkeli on julkaistu forest.fi sivustolla

Teksti ja kuvat: Anna Kauppi

Puupalkinto 2020 -kunniamaininta

Imatran Mansikkalan koulukeskukselle

Koulukeskuksen arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Perko Oy

Kunniamaininnan perusteluna tuomaristo toteaa seuraavaa:

1400 oppilaan koulukeskus on jaettu taitavasti ihmisen mittaisiin osiin. Ulkoapäin

rakennus on samalla suurpiirteinen ja yksityiskohtainen. Sen julkisivujen

ja kattojen rytmi on voimakkaasti puuarkkitehtuuria ilmentävä. Sisätilat

ovat ryhmitelty pieniin yksiköihin viehättävän sisäpihan ympärille.

Liimapuisen pilari-palkkirakenteen, suurien ikkunoiden ja lasiseinien ansiosta

syvärunkoisen rakennuksen tilat ovat ilmavia ja valoisia. Systemaattinen

rakenne mahdollistaa tilojen joustavan käytön sekä muunneltavuuden

muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Rakennuksessa on käytetty liimapuurakenteita, ripalaattoja, rankoseinäelementtejä

sekä naulalevyristikoita rationaalisesti ja rakennusosille ominaisella

tavalla. 15 000 bruttoneliömetrin kokoinen koulukeskus on toteutettu nopealla

aikataululla elinkaarihankkeena. Rakennus on osaavasti suunniteltu,

ja rakentamisen laatu on viimeisteltyä ja korkeatasoista.

11


Rautalammin Lähipuu®

-päiväkodin työmaa

nytkähti käyntiin

Pohjois-Savossa Rautalammilla

kunnan koulukeskuksen viereen

ensi vuoden elokuussa

valmistuva Lähipuu® -päiväkoti

starttasi rakentamisen osalta liikkeelle

suunnilleen suunnitellussa aikataulussa.

Rautalammin kunnan tekninen johtaja

Antti Tuppura on onnellinen mies.

Suu on savolaiseen tapaan pienessä hymynkareessa.

”On todellakin tyytyväinen

olo. Nyt rakentaminen lähtee konkreettisesti

liikkeelle ja hieno asia on, että

virallisena valitusaikana ei tullut yhtään

valitusta urakotsijavalinnoista. Valitukset

olisivat vääjäämättä siirtäneet

rakentamisen aloitusta ja se ei olisi ollut

kenenkään etu. Nyt joulukuun alkupuolella,

rakentamisen ollessa jo käynnissä

saamme pitää ’juhlallisen’ lopullisen

urakkasopimusten allekirjoitustilaisuuden”,

iloitsee tekninen johtaja Antti

Tuppura.

Pääurakoitsijana päiväkotihankkeessa

toimii Pieksämäkeläinen YsiYsi Rakennus

Oy. Päiväkotityömaan vastaavana mestarina

toimii pitkän kokemuksen rakennustyömailta

omaava Jyrki Tamminen.

”Tyytyväinen olen siitäkin, että Jyrki on

’ykkösnyrkki’ tällä työmaalla. Hänen kokemuksensa

tämän kaltaisista hankkeista

on kullan arvoinen asia, varsinkin, kun

rakentaminen tapahtuu haastavissa olosuhteissa

talviaikaan. Kun pohjatyöt perustusten

ja viemäröinnin osalta ovat

valmiita, pääsemme suorittamaan varsinaista

rakentamista sääsuojan sisältä.

Rakentamisen aikainen sääsuojaus

varmistaa rakennusmateriaalien kuivana

pysymisen ja siten ennaltaehkäisee

mahdollisten kosteusvaurioiden tulemisen”,

kertoo Antti Tuppura.

Sahayrittäjä – lehti seuraa tiiviisti Rautalammin

kunnan Lähipuu® -päiväkotihanketta.

Päiväkoti -hankkeeseen tarvittava

puutavara on tullut Rautalammin kunnan

omasta metsästä.

Puutavara on sahattu/kuivattu/mitallistettu

Rautalammilla kevään 2020 aikana,

jonka jälkeen sahatavaraa on säilytetty

kuivassa varastossa. Kantaviin rakenteisiin

tarvittava sahatavara on myös

lujuuslajiteltu Insta 142 standardin mukaan.

12


Luotettava ja taloudellinen

Norwood tukkivannesaha

Rakenna tukkivannesaha mielesi mukaan runsailla lisävarusteilla

Uusittu malli!

LumberMate

LM29V2

Hinta alk:

5590,00

Valmistettu Kanadassa

Alustan pituus 6,0 m

Saatavilla sähkö- tai

polttomoottorilla

Tekniset tiedot

Tukin halkaisija: 74 cm

Tukin pituus: 5,0 m

Alustan pituus: 6,0 m (sis. jatkon)

Laudan leveys max: 61 cm

Moottorivaihtoehdot:

13,5 hv Briggs&Stratton, sähköstartti

14 hv Kohler

7,5 kW Norwood sähkömoottori

HUOM!

Kuvan malli lisävarusteltu.

Traileri ei sisälly hintaan.

Vahvistettu, vääntöjäykempi

sahakelkka

Parannettu terän ohjain

ja sahanpurun poisto

Tehokas ja edullinen

Norwood tukkivannesaha

Uusittu malli!

LumberMan

MN26V2

Hinta alk:

4690,00

Valmistettu Kanadassa

Alustan pituus 4,8 m

Saatavilla sähkö- tai

polttomoottorilla

Tekniset tiedot

Tukin halkaisija: 69 cm

Tukin pituus: 3,8 m

Alustan pituus: 4,8 m

Laudan leveys max: 59 cm

Moottorivaihtoehdot:

13,5 hv Briggs&Stratton

4,0 kW Norwood sähkömoottori

Vahvistettu, vääntöjäykempi

sahakelkka

Parannettu terän ohjain

ja sahanpurun poisto

KATSO MUUT SAHALAITOKSET: WWW.UITTOKALUSTO.FI

www.facebook.com/uittokalusto www.instagram.com/uittokalusto www.youtube.com/uittokalusto

SAVONLINNA | Taitajantie 2 | 015 555 0402 | shop@uittokalusto.fi

Tilaa verkkokaupasta >> www.uittokalusto.fi

13

TAMPERE | Ahlmanintie 72 | 03 222 5585 | tampere@uittokalusto.fi


Sekametsä pärjää

paremmin

Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta kasvattaa sekametsiä.

Yksipuolinen kuusen viljely aiheuttaa monia ongelmia.

14

Suomi on Euroopan metsäisin

maa, mutta sekametsiä meillä

on niukasti. Tuoreimman valtakunnan

metsien inventoinnin

mukaan sekä havu- että lehtipuita

kasvavia sekametsiä, joissa pääpuulajin

lisäksi on vähintään 25 prosenttia muita

puulajeja, on metsäpinta-alastamme

noin 14 prosenttia.

Niukkaa sekametsien osuutta selittävät

osin metsänhoidon perinteet, osin

maantiede. Jaksollinen metsänkasvatus

on suosinut yhden puulajin havumetsiä,

ja etenkin maan pohjoisosissa karut

metsätyypit kehittyvät luontaisestikin

puhtaiksi männiköiksi.

Kiinnostus sekametsien kasvatusta kohtaan

on kuitenkin kasvussa.

”Huoli ilmaston muuttumisesta, monimuotoisuus,

tuhoriskit ja metsien elinvoima.

Näkisin, että nämä ovat niitä isoja

ajureita, jotka puhuvat sekametsien

kasvatuksen puolesta”, Luonnonvarakeskuksen

erikoistutkija Saija Huuskonen

arvioi.

Istutusmäärissä kuusi on dominoinut

koko 2000-luvun, ja tällä hetkellä 65–70

prosenttia istutustaimista on kuusia. Yksipuolinen

kuusen viljely on kuitenkin

ongelmallista.

Pintajuurisena puulajina kuusi on muita

puita alttiimpi kuivuudelle ja myrskytuhoille,

joiden odotetaan yleistyvän

ilmastonmuutoksen myötä. Mikäli roudattomat

talvet yleistyvät, korjuun aikaisten

juuristovaurioiden riski kasvaa.

Kuusta on hirvituhojen pelossa istutettu

alueille, jotka luontaisesti ovat sille liian

kuivia ja karuja.

”Kuivilla ja karuilla mailla kuusen elinvoima

kärsii, jolloin se altistuu esimerkiksi

kirjanpainajatuhoille”, Huuskonen

sanoo.

Pitkällä aikavälillä yksipuolinen kuusen

viljely myös happamoittaa ja köyhdyttää

maaperää.

Lehtipuut kohentavat maata, monimuotoisuutta

ja maisemaa. Lehtipuukarike

nostaa maan lämpötilaa ja pH:ta

sekä lisää sen viljavuutta. Kangasmailla

typpi on usein kasvua rajoittava tekijä,

mutta esimerkiksi lepät voivat juurinystyröidensä

bakteerien avulla sitoa ilmakehän

typpeä maaperään kasveille käyttökelpoiseen

muotoon. Samalla maan

mikrobitoiminta vilkastuu ja ravinteiden

saatavuus paranee.

”Lehtipuut ovat tärkeitä monille metsälajeille.

Pelkästään haavalla elää kymmeniä

uhanalaisia lajeja”, Huuskonen

sanoo.

Sekametsät ovat arvokkaita virkistyskäytön

kannalta, sillä ne koetaan usein valoisiksi

ja silmää miellyttäviksi. Sekametsissä

mustikkasadot ovat suuremmat ja

sienien lajikirjo rikkaampi kuin yhden

puulajin metsissä.

Isossa mittakaavassa sekametsät ovat

kestäviä tuhoja vastaan. Huuskosen mukaan

on silti hyvä tiedostaa, että aina

näin ei ole. Joskus sekametsä on yhtä

altis tai jopa alttiimpi tuhoille kuin yhden

puulajin metsä.

”Juurikäävän leviäminen hidastuu sekametsissä,

mutta mesisienen leviäminen

ei. Männyn versoruoste puolestaan

yleistyy, jos männyn taimikossa kasvaa

haapavesakkoa.”


Nykytiedon valossa sekametsät eivät

kasva nopeammin tai sido enempää hiiltä

kuin yhden puulajin metsät.

”Sekapuuston vaikutus metsän kokonaistuotokseen

on pieni tai jopa negatiivinen.

Hiilen sidonta ei tätä kautta tehostu,

vaan positiivinen vaikutus tulee

metsän parantuneesta elinvoimasta ja

pienentyneestä tuhoriskistä.”

Talousmetsä uudistetaan yleensä istuttamalla

joko kuusta, mäntyä tai koivua

tai kylvämällä mäntyä. Ensimmäinen askel

sekametsää kohti otetaan, kun uudistusalan

sisällä eri maaston kohdat

uudistetaan ravinteisuus huomioiden

eri puulajeille.

Huuskosen mukaan kuusen ja männyn

sekaviljelystä on saatu myönteisiä koke-

muksia. ”Männylle ja kuuselle sopivilla

kasvupaikoilla kylvömännyt ja istutetut

kuuset kasvavat tasatahtiin.”

Lehtipuun taimia harvoin on tarpeen

kylvää tai istuttaa, sillä niitä tulee taimikkoon

luontaisesti. Metsän myöhempi

käsittely määrää sen, millaiseksi puulajijakauma

kehittyy.

”Sekametsän ratkaisun paikat ovat taimikonhoidoissa

ja harvennushakkuissa,

joissa sekapuuston osuus usein vähenee

ratkaisevasti”, Huuskonen sanoo.

Lehtipuustoa kannattaa siis jättää kasvamaan,

mutta entä sen jälkeen? Sekametsien

kasvatuksessa on monta, tutkijoillekin

vielä avointa kysymystä, joihin

Huuskonen kollegoineen hakee parhaillaan

vastausta.

Tutkimushankkeissa pyritään muun muassa

selvittämään, miten sekametsää pitää

hoitaa, jotta sekapuustoisuutta saadaan

ylläpidettyä tai lisättyä tai miten

yksijaksoinen sekametsä perustetaan ja

miten sitä kasvatetaan läpi kiertoajan.

Yksi kiinnostava kysymys on, voidaanko

puulajisuhteita ohjaamalla vaikuttaa hirvieläinten

aiheuttamiin tuhoihin.

”Hirvikysymys on sekametsien perustamisessa

suurin ongelma ja merkittävä

syy siihen, miksi meillä on vähän nuoria

koivumetsiä ja koivusekapuuta”, Huuskonen

toteaa.

Teksti: Maria Latokartano

Julkaisija: Luonnonvarakeskus

Parasta puuta sekametsästä

Metsä tarvitsee kirvestä säännöllisin väliajoin.

Itsellä on kokemusta omasta taimikkoalueesta.

Tai oikeammin siitä kuinka

haastavaa on saada kasvuun hakkuun

jälkeen yhden puulajin istutuskuusikko.

Kesäkuun hallayöt ja hirvien tykästyminen

taimikkooni on aiheuttanut minulle

harmaita hiuksia. Olenkin jo suosiolla

jättänyt tässä vaiheessa taimikon ylitiheäksi

lehtipuun osalta. Metsäkeskuksen

Kemera-tarkastus osui taimikkooni

kolme vuotta sitten ja kerroin tarkastajalle,

että jos alkukesän halla ei vie kasvua

niin hirvet talvella kyllä hoitaa oman

osansa… näkyy hirville kelpaavan puu

kuin puu.

Monessa asiassa vanha viisaus

on parempi kuin

”pussillinen” uusia. Metsänkasvatuksesta

löytyy

vankkaa kokemusta monelta iäkkäältä

metsänomistajalta – paras ja laadukkain

puu saadaan sekapuustoisesta metsästä.

Mutta, kun viimeiset vuosikymmenet

on metsänomistajia patistettu kasvattamaan

metsiään mahdollisimman tehokkaasti

siten, että sieltä saadaan suurin

mahdollinen kuutiomäärä puuta.

Siihen ”opetusmateriaalin” ei välttämättä

ole sopinut sekapuustoiset metsäpalstat.

Ilmastonmuutos ja metsänkasvatuksen

järkiperäistäminen on nostanut

sekapuiset metsiköt uuteen nousuun.

Tarkastaja jakoi huoleni ja antoi taimikon

hoidosta puhtaat paperit. Sekapuustoinen

metsä on tulossa. Jospa tulevana

talvena ne luontaiset männyt ja

rauduskoivut olisivat jo hirven tavoittamattomissa.

Sahurit tarvitsevat tulevaisuudessa(kin)

laadukasta tukkipuuta. Luulen, että jonkinlainen

notkahdus hyvälaatuisen (lue:

tieheäsyisen) tukkipuun saatavuuden

osalta tulevaisuudessa koetaan. Metsän

kasvatus on pitkäjänteistä puuhaa. Tällä

hetkellä saamme nauttia vanhempiemme

metsänhoidon osaamisen tasosta –

laadukkaan tukkipuun muodossa.

Millaista sahapuuta jälkipolvet sahaavat?

Siihen voi jokainen metsänomistaja

vaikuttaa.

Metsä on lapsilta lainassa, sanoo vanha

viisaus.

Teksti: Timo Ripatti

15


Suomen Sahayrittäjät ry:n jäsenistölle on nyt tarjolla oma

Sahayrittäjät viestii -WhatsApp-ryhmä

Tiedonkulku, kaupankäynti ja nopea tavoitettavuus

luovat omanlaisiaan haasteita

yrittäjälle. Ajantasainen tieto tarjoaa sahayrittäjälle

nopean mahdollisuuden reagoida

vaikkapa uuteen kauppakumppanuuteen tai

tarjoukseen omista tuotteista. Nopeaan viestintään

on ratkaisu. WhatsApp sovellus sahayrittäjille.

Mikä WhatsApp sovellus on?

WhatsApp on ilmainen pikaviestisovellus, joka

on saatavilla Androidille ja muille älypuhelimille.

WhatsApp käyttää puhelimesi internetyhteyttä, ja

sen ansiosta voit lähettää viestejä. Sen saat ladattua

puhelimeesi sovelluskaupasta, jollei sitä sinulla

vielä ole asennettuna.

Miksi uusi ryhmä tarvitaan?

Sahayrittäjät viestii -WhatsApp-ryhmän perustamiseen

oli selkeä tarve. Suomen Sahayrittäjät ry saa

viikoittain kyselyjä asiakkailta eri saha-alan toimijoista

ympäri valtakunnan. On erikoispuun kysyjää,

sahauspalvelun etsijää, erikoisten (mm. isojen) dimensioiden

tarvitsijaa ja monta muunlaista selvitettävää

kaupallista ratkaisumahdollisuutta.

Nyt ryhmän perustamisen jälkeen on helppoa laittaa

viestiä ryhmään ja kysellä/tavoittaa halukkaita

toimijoita kyseisen ”työmaan” ratkaisuun. Myös

kaikki ryhmän jäsenet voivat myydä/ostaa/vaihtaa

keskenään tavaraa. Jos jollakin yrittäjällä on ollut

kauppakumppanina hieman haastavampi tapaus

rahaliikenteen suhteen, siitäkin voi vinkata muille

ryhmän jäsenille.

Ryhmän jäsenten viestien tulee olla asiallisia, mieluusti

napakasti kerrottuja myynti/ostoilmoituksia

tms.

Päiväkirjaan kirjoitettavat tarinat eivät kuulu tähän

viestiryhmään – niiden paikka on muualla!

Miten Sahayrittäjät viestii -ryhmään voi

liittyä mukaan?

• Lataa puhelimeesi ensin WhatsApp-sovellus

sovelluskaupastasi.

• Lähetä sähköposti Marko Tamminiemelle marko@tamminiemi.com

ja pyydä Markoa lisäämään

sinut Sahayrittäjät viestii -ryhmään.

• Muista laittaa Markolle koko nimesi ja puhelinnumerosi.

• WhatsApp sovelluksen täytyy olla asennettuna

puhelimeesi, ennen kuin sinut voidaan liittää

mukaan.

• Liittymispyynnön ja omat tietosi voit lähettää

myös tekstiviestillä numeroon 0400-511 321

• Ryhmään liittyminen on vapaaehtoista, mutta

ehdottoman suotavaa.

• Marko Tamminiemi toimii ryhmän vastaavana

moderaattorina.

16


Hyvää Joulua

2020

17


JÄSENINFO

Uusia jäseniä Suomen

Sahayrittäjät ry:ssä

Uusina jäseninä yhdistykseen ovat liittyneet

seuraavat yritykset, yhteistöt ja henkilöt.

Mathias Lindberg

Sunnantillvägen 19

64320 Dagsmark

Kokouskutsu

VUOSIKOKOUS 2021

Aika: Perjantai 12.2.2021 kello 18.30-

Paikka: Radisson Blu hotelli, Oulu, kokoustilat

Vuosikokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden avulla.

Pyydä linkki sähköpostilla ennakkoon osoitteesta

info@sahayrittajat.fi

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

a. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

b. Pöytäkirjan tarkastajien ja

c. Ääntenlaskijoiden valinta

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen kertomus vuoden

2020 toiminnasta ja tileistä,

sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

a. Toimintakertomus vuodelta 2020

b. Tilit v. 2020 sekä toiminnantarkastajan lausunto

c. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

6. Vahvistetaan hallituksen esitys vuoden 2021

a. Toimintasuunnitelmaksi

b. Tulo-ja menoarvioksi

c. Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2022

d. Hallitusjäsenille maksettavista korvauksista

Parhaimmat onnittelut 50 v.

Jari Pieviläinen, Eno

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta

8. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

(vähintään 5 ja enintään 9 varsinaista jäsentä sekä 3-5 varajäsentä)

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

10. Muiden toimihenkilöiden, toimikuntien ja kokousedustajien

valinta sekä päätetään palkkioista.

11. Muut yleiskokoukselle käsiteltäväksi esitetyt asiat

12. Kokouksen päättäminen

Rentouttavaa Joulunaikaa ja

Menestystä Vuodelle 2021!

Suomen Sahayrittäjät ry

18


SUOMEN SAHAYRITTÄJÄT RY:N

TALVIPÄIVÄT OULUSSA

12.–14.2.2021

Perinteinen talven kohokohta järjestetään ensi helmikuussa

Pohjois-Pohjanmaalla Oulussa.

Uusittu Radisson Blu Hotel Oulussa on valmis vastaanottamaan

vieraat mukavaan viikonloppuun.

Ouluun on helppo saapua, tulitpa sitten omalla autolla tai junalla.

Ilmoittaudu

Talvipäiville

22. tammikuuta 2021

mennessä!!

Perjantaina 12.2.2021 saavumme Ouluun hyvissä ajoin, sillä

illalla pidämme Suomen Sahayrittäjät ry:n vuosikokouksen

klo 18:30 alkaen. Sitä ennen klo 17.30 Lähipuu -koulutus uusille

merkin haltijoille.

Lauantaina 13.2.2021 klo 09:00 suuntaamme bussilla kohti

Pudasjärveä, Suomen hirsipääkaupunkia. Tutustumme kaupungin

ylpeyteen, vuonna 2016 aloittaneeseen hirsikampukseen.

Kampuksella toimivat yhtenäiskoulu ja lukio. Pudasjärven

kaupunki tarjoaa meille kahvit.

Tutustumme myös noin 9300 neliön suuruiseen rakenteilla

olevaan Hyvän Olon Keskukseen, johon tulevat sijoittumaan

kaikki nykyisen terveysaseman ja kaupungintalon tiloissa toimivat

sote-palvelut. Lisäksi rakennuksessa tulevat toimimaan

kirjasto, nuoriso- ja työllisyyden hoidon palvelut sekä kulttuuritoimintoja.

Rakennukseen tulee myös auditorio-, kokous- ja

liiketiloja. Pudasjärvelle on valmistumassa myös kaksi hirsistä

kerrostaloa.

Saavumme takaisin hotellille klo 14:00, jonka jälkeen vapaaaikaa

valmistautua iltajuhlaan.

Iltajuhla Radisson Blu hotellin Toivo-ravintolassa alkaa klo

18:30.

Luvassa tuttuun tapaan juhlapuhe, Vuoden 2020 Sahayrittäjä

-palkinnon luovutus, yllätysohjelmaa ja tietysti uskomattoman

runsas ”Kosken Kuohu” -juhlaillallinen.

Ennakkoilmoittautuminen on nyt avattu. Varmista paikkasi ja

ilmoittaudu jo nyt talven hauskimpaan viikonloppuun mukavassa

seurassa.

• Talvipäiväpaketti (pe-su) sisältäen em. ohjelman ja majoituksen

398,- / 2 henkilöä (kahden hengen huoneessa)

• Talvipäiväpaketti (pe-su) sisältäen em. ohjelman ja majoituksen

298,- / 1 henkilö (yhden hengen huoneessa)

• Talvipäiväpaketti (la-su) sisältäen ohjelman ja majoituksen

lauantaista klo 09:00 lähtien 259,- /2 henkilöä (kahden

hengen huoneessa)

• Talvipäiväpaketti (la-su) sisältäen ohjelman ja majoituksen

lauantaista klo 09:00 lähtien 179,- / 1 henkilö (yhden hengen

huoneessa)

Ilmoita osallistujien nimet ja huonekoko (1 hh tai 2 hh), sekä

majoituspäivät (pe-su tai la-su).

Ilmoittautumiset sähköpostilla 22.1.2021 mennessä:

info@sahayrittajat.fi

Suomen Sahayrittäjät ry, FI 88 4108 0010 356361

Varaa paikkasi nyt!

Loistava tilaisuus verkostoitua ja saada uusia ideoita.

19


Kara varaosat helposti

myös verkkokaupasta

kara.fi

palvelee jatkossa Teitä vuorokauden ympäri

Verkkokaupan avajaiset 11.1.2021

Mikko 0400 821 014

Mikael 044 340 8170

Taina 0400 975 999

www.kara.fi

www.slidetec.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!