15.11.2018 Views

Suomen Sahayrittäjät 3/2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3 / <strong>2018</strong><br />

1


PÄÄKIRJOITUS<br />

Puurakentaminen on kasvussa, samoin on kasvussa<br />

metsiemme hiilensidontakyky. Siinä pari asiakohtaa<br />

viimeaikaisista tutkimuksista, jotka lämmittävät meikäläisten<br />

sydäntä. Puurakentamisen kasvu on ollut<br />

jo pitkän aikaa allekirjoittaneen päiväunien kohde. Pikkuhiljaa<br />

noihin unelmiin on tulossa myös todennettua faktatietoa.<br />

Puukerrostaloja nousee, monet kunnat ovat tehneet päätöksiä<br />

puukoulujen rakentamisesta, hirsitaloteollisuus kertoo kasvusta<br />

ja jokunen puusiltakin on vilahdellut keskusteluissa…<br />

Suomalainen puumateriaali on vaan maailman parasta rakennusainetta.<br />

Tähän on <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien toimesta tulossa<br />

tutkimustietoa lähiaikoina, kun Lähipuu® EPD (ympäristöseloste)<br />

valmistuu. Se tulee tarjoamaan Lähipuu®-yrittäjille<br />

ja -asiakkaille vankkaa tutkimustietoa muun muassa tuottamamme<br />

puumateriaalin erinomaisesta ympäristöystävällisyydestä.<br />

Sillä tiedolla on varsinkin nyt markkina-arvoa. Luonnonvarakeskus<br />

(LUKE) on suurella hartaudella ja ammattitaidolla<br />

paneutunut meidän asiaamme. On hyvä, että tieto, joka<br />

kohtapuolin saadaan ympäristöselosteesta ulos, on varmennettua<br />

ja totuudenmukaista. Tämän jälkeen on meidän helppo<br />

markkinoida ekologista lähipuuta eteenpäin.<br />

Suomalaista sahatavaraa viedään maailmalle edelleen kiihtyvällä<br />

vauhdilla. Monesti tulee mieleen, että pitäisikö sitä raa-<br />

2<br />

kalankkua jatkojalostaa, ennen kuin se rajan yli lähtee? Uusia<br />

innovaatioita jatkojalostuksen suhteen ei varmasti ole liikaa<br />

tarjolla. Pienemmillekin saha-alan toimijoille on nyt tarjolla<br />

mahdollisuus lähteä hakemaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta.<br />

Export Foresty -hanke antaa työkalut siihen. Lue asiasta<br />

tarkemmin sisäsivuilta ja aktivoidu mukaan.<br />

Syksy on kohta vaihtumassa vuoden pimeimpään aikaan. Ehkä<br />

silloin on hyvää aikaa miettiä uusia innovaatioita, liiketoiminnan<br />

kehittämistä, huoltaa laitekantaa ja ennen kaikkea<br />

huoltaa itseään vaikkapa pienen lomamatkan merkeissä…<br />

Timo Ripatti<br />

Pidetään yhteyttä:<br />

timo.ripatti@sahayrittajat.fi<br />

040 821 82 38<br />

Rahulanniementie 57<br />

79100 LEPPÄVIRTA


3/<strong>2018</strong><br />

LÄHIPUU ®<br />

4 Vientikiihdyttämö<br />

7 Arvostettu teräalan kouluttaja on poissa<br />

8 <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> Espanjassa 26.9.-30.9.<strong>2018</strong><br />

13 Itsenäistyminen lämmittää tunteita Kataloniassa<br />

14 Teboil jatkaa <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n<br />

yhteistyökumppanina<br />

16 Puurakennuksen ulkoseinien käsittelyyn on syytä<br />

paneutua huolella<br />

19 Jäseninfo<br />

Merkitse kalenteriin:<br />

Talvisavut 15.-16.2.2019 (kts. s. 19)<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry on piensaha- ja höyläämöteollisuuden<br />

yhteistoiminta- ja etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1946<br />

edistämään alan toimintaedellytyksiä, ja sitä työtä yhdistys jatkaa<br />

edelleenkin. Jäsenilleen <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjä ry tarjoaa tietoja<br />

alasta ja sen kehityksestä, asiakaskontaktipalvelut, näkyvyyden<br />

yhdistyksen verkkosivuilla, koulutus-, neuvonta ja tuotetekniset<br />

palvelut, jäsenetualennuksia yhteistyökumppaneilta, koulutusmatkoja<br />

ja -retkiä sekä <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong>-lehden neljä<br />

kertaa vuodessa ja BioEnergia-lehden vuosikerran.<br />

Vuosijäsenmaksu vuonna <strong>2018</strong> on 150 €, verovähennyskelpoinen.<br />

Kannatusjäsen vuosimaksu on 50 €.<br />

Suonen <strong>Sahayrittäjät</strong> on <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n julkaisema<br />

ammattilehti, jota lukevat jäsenten lisäksi myös muut<br />

alan ammattilaiset ja sidosryhmät. Lehti ilmestyy 4 kertaa<br />

vuodessa. Maksuehdot 14 päivää netto.<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry<br />

Rahulanniementie 57, 79100 LEPPÄVIRTA<br />

Puh. 040 821 82 38, info@sahayrittajat.fi<br />

www.sahayrittajat.fi<br />

Ilmoitushinnat vuonna <strong>2018</strong><br />

Etukansi: 955 €<br />

2 sivu ja takakansi: 870 €<br />

Tekstissä: 1/1sivu 420 €, 1/2 sivua 310 €,<br />

1/4 sivu 235 €, 1/8 sivu 190 €<br />

Jäsenhinta: 1/8 sivu 109 €<br />

Lisävärien käyttö: 84 €/lisäväri<br />

Ilmoitushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.<br />

Reklamaatiot kahdeksan päivän kuluessa ilmestymisestä.<br />

Päätoimittaja: Timo Ripatti,<br />

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38<br />

Talous- ja jäsenasiat: Sirkku Varpa,<br />

sirkku.varpa@sahayrittajat.fi, 040 5250 163<br />

Ilmoitusmyynti: Jaana Karjalainen,<br />

jaana.karjalainen@sahayrittajat.fi, 044 333 7371<br />

Painopaikka: Grano Oy, Kuopio<br />

Taitto: Kaija Laaksonen, laaksonen.kaija.m@gmail.com<br />

3


Export Factory - puualan pienille yrityksille tarkoitettu<br />

kansainvälistymisen hanke käynnistyy <strong>2018</strong> syksyllä<br />

Vientikiihdyttämö<br />

Pienissä puutuotealan yrityksissä on viimeisten vuosien aikana<br />

tapahtunut kehitystä, jossa on syntynyt uutta monimuotoista<br />

ja innovatiivista yritystoimintaa. Nuoria yrittäjiä on hakeutunut<br />

yritysten johtoon sukupolvenvaihdosten sekä uuden<br />

yritystoiminnan myötä. Kotimaan markkinoilla perinteisesti<br />

toimivien yritysten kasvumahdollisuudet ovat pian käytetty ja<br />

ainoa laajentumisen ja kasvun tie on usein kasvattaa markkinoita<br />

viennin kautta kansainvälistymällä. Uuden sukupolven yrittäjillä<br />

on aikaisempaa paremmat lähtökohdat paremman koulutuksen<br />

sekä kielitaidon pohjalta. Hyvistä lähtökohdista huolimatta pienten<br />

yritysten henkilö- ja osaamisen resurssit ovat rajalliset, ja tukea<br />

tarvitaan vientitoiminnan aloittamiseen liittyvien käytännön<br />

esteiden ylittämiseen vientitoiminnan käynnistämiseksi.<br />

Export Factory For Bio-Forestry<br />

-hanke toteutetaan <strong>Suomen</strong><br />

metsäkeskuksen (SMK) hallinnoimana<br />

yhteistyöhankkeena.<br />

Kumppaneina ovat muun muassa<br />

Varsipuu ry ja <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong><br />

ry. Hankkeen tarkoituksena on koota<br />

osaajia yritysten ympärille koottavaan<br />

EXPORT FACTORY – vientitoimin-<br />

4<br />

nan kiihdyttämöön, joka auttaa yrityksiä<br />

kansainvälistymään. Tavoitteena on<br />

tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja<br />

osaamisen lisäystä yritysten oman toiminnan,<br />

uusien tai parannettujen tuotteiden,<br />

prosessien tai palveluiden kehittämiseksi<br />

tavoitteena yritysten kansainvälistyminen<br />

ja myöhemmin vientitoiminnan<br />

aloittaminen.<br />

Suomessa kasvaa maailman parasta<br />

mäntyä, jolla on kysyntää<br />

korkean jalostusasteen tuotteiksi<br />

Euroopassa ja Aasiassa. Männyn<br />

sydänpuu on lujaa ja biologisesti<br />

kestävää. Sitä voidaan hyödyntää<br />

kaikessa rakentamisessa.<br />

Hankkeessa tämä tieto jaetaan toimintaan<br />

osallistuvien yritysten kanssa ja sovitetaan<br />

se yhdessä liiketoiminnan tarpeisiin.<br />

Uusi tieto ja välineet parantavat<br />

yritysten kilpailukykyä sekä koti- että<br />

vientimarkkinoilla.<br />

EXPORT FACTORY -malli<br />

Mallissa haetaan valtakunnan alueelta<br />

noin 100 puutuotteita valmistavaa yritystä.<br />

Näiden pitää olla kasvupotentiaaliltaan<br />

(tuotteiden ja talouden osalta)<br />

kansainvälistymiseen valmiita, puuta<br />

monipuolisesti hyödyntäviä ja näiden<br />

yritysten toimintaan kiinteästi liittyviä<br />

tuotannon ja palvelualan yrityksiä.<br />

Yritykset toteuttavat hankeverkoston<br />

asiantuntijoiden avustuksella kaksi käytännön<br />

askelta kohti kansainvälistymistä<br />

ja vientiä.


Ensimmäisen askeleen aikana kartoitetaan<br />

yrityksen lähtötilanne ja valmiudet<br />

sekä sitoutetaan yritykset jatkotoimintaan.<br />

Kehittämiskartoituksessa etsitään<br />

yrityksen vahvuudet ja heikkoudet vientiä<br />

ajatellen ja laaditaan toimintasuunnitelma<br />

siitä, kuinka hyödynnetään vahvuudet<br />

ja parannetaan heikkoja toimintoja.<br />

Toisen askeleen aikana mukaan yritysten<br />

avuksi tulevat tuotteen, tuoteryhmän<br />

tai palvelujen vienti- ja kansainvälistymisen<br />

asiantuntijat, jotka tuntevat<br />

tuotteiden markkinat ja markkina<br />

alueen erityispiirteet ja myös pystyvät<br />

omilla kontakteillaan avaamaan yhteyksiä<br />

valituille alueille.<br />

Hanketulokset jatkokäyttöön<br />

Hankkeessa hyödynnetään ja jatketaan<br />

niitä hyviä käytäntöjä ja tuloksia, joita on<br />

saavutettu Metsäkeskuksen hallinnoiman<br />

valtakunnallisen RakPuuCe-hankkeen<br />

sekä ylimaakunnallisen Tutkimuksesta<br />

kilpailukykyä puutuotealle (TutKi)<br />

-hankkeen tuloksina. Näistä hankkeista<br />

saadun kokemuksen ja yrityspalautteen<br />

perusteella tiedetään, että erityisesti<br />

yritysten konkreettista kehittämistä palveleville<br />

hankkeille on tarvetta. Export<br />

Factory for Bio-Forestry -hankkeen tavoitteena<br />

on koota valtakunnan alueelta<br />

laaja metsäbiotalouden yhteistyö- ja<br />

osaajaverkosto palvelemaan yritysten<br />

kansainvälistymisen tarpeita, ja kerätä<br />

yhteen yritysryhmiä toteuttamaan yritysten<br />

vientitoiminnan käynnistämistä<br />

käytännössä.<br />

Jalostetut puutuotteet vientiin<br />

Puun käyttö kaikessa kaupunkirakentamisessa<br />

lisääntyy voimakkaasti.<br />

Rakennusten lisäksi myös<br />

ulkoalueiden rakentamisessa voidaan<br />

hyödyntää puun hyviä ominaisuuksia.<br />

Hiilen sitojana puun<br />

käyttö on aina satsaus ympäristön<br />

puolesta.<br />

Puutuotealan merkittävin vientituote<br />

on ollut aina sahatavara. Sahatavaran<br />

merkitys puutuotteiden viennin veturina<br />

tulee jatkossakin olemaan merkittävä.<br />

Puutuoteteollisuuden kehittämisen<br />

kannalta on kuitenkin tärkeää, että kotimarkkinoilla<br />

kilpaileville uusille jalostetuille<br />

rakentamisen komponenteille ja<br />

kokonaisille rakennusprojekteille löytyisi<br />

vientimarkkinoita. Olisiko yhteistyö esimerkiksi<br />

paikallisten rakentajien, rakennusyritysten<br />

kanssa tie viennin avautumiseen?<br />

Meillä on hyviä esimerkkejä<br />

hirsitalovalmistajien yhteistyöstä eurooppalaisten<br />

paikallisten rakennusliikkeiden<br />

kanssa, joilla on tieto ja osaaminen<br />

markkinoista, ja suomalaisella<br />

partnerilla on tieto ja osaaminen raakaaineesta<br />

ja tuotannosta. Samaa toimintatapaa<br />

voidaan soveltaa myös muualla<br />

kehittyvissä talouksissa ja muiden puutuotteiden<br />

kanssa. Meillä on laadukasta<br />

puuta ja osaamista sen jalostamiseen.<br />

Kotimarkkinat ovat rajallinen pelikenttä<br />

puutuotealan yrityksille, siksi liittoutumien<br />

on järkevää yli rajojen.<br />

Export Factory -hankkeen toiminta tukee<br />

globaalisti biomateriaalien kestävää<br />

käyttöä, resurssitehokkuutta, uusien<br />

korkean lisäarvon tuotteiden tuotantoa<br />

ja markkinointia. Hanke on ajankohtainen<br />

biotalouden edistämisen ja volyymin<br />

kasvattamisen kannalta. Puun jalostus<br />

ja siihen liittyvät sivutuotevirrat<br />

muodostavat biotalouden kovan ytimen<br />

5


kaikilla kansantalouden ja ympäristövaikutusten<br />

mittareilla arvioitaessa.<br />

Pääkohde Euroopassa ja Kiinassa<br />

Hankkeessa mukana olevat markkina<br />

alueet jaetaan kolmeen ryhmään; 1. Eurooppa<br />

2. Aasia 3. Lähi-itä. Toisen askeleen<br />

aikana yrityksen johto ja asiantuntijat<br />

käyvät läpi sopivat yhteydet, ja tekevät<br />

suunnitelman neuvottelujen avaamiseksi<br />

valituille alueilla ja kontakteihin.<br />

Toisen vaiheen aikana tehdään markkina-alueille<br />

pienryhmän vientistarttimatkoja<br />

sekä kontaktoidaan toimialan yrityksiä<br />

ja sidosryhmiä. Hanke tarjoaa yrityksille<br />

valmiita asiakaskontakteja markkina-alueilta<br />

ja on mukana avustamassa<br />

yritystä vientistarttien avaamisessa.<br />

MYYDÄÄN<br />

WEINIG UNIMAT 23 höylä<br />

• vm -96, 6 karaa, 1 universaali<br />

• erittäin hyvässä kunnossa<br />

LOGOSOL PH 360 höylä<br />

• vm -10, 4 karaa<br />

STENNER halkaisuvannesaha<br />

EAB puutavarahyllystö<br />

• 20 m leveä, 4,5 m korkea<br />

• voidaan myydä kahdessa osassa<br />

Lisäksi<br />

• kuivaustelineitä maalatulle tavaralle<br />

• teleskooppikaappa pöydillä<br />

• vannekoneita ja kärryjä<br />

Tarjouksia otetaan vastaan numerossa<br />

0400-905 191 Häme<br />

Toiminta-alue valtakunnallinen<br />

Hanke toteutetaan kaksi vuotta kestävänä<br />

valtakunnallisena hankkeena<br />

9/<strong>2018</strong>–12/2020.<br />

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana<br />

ovat laajasti metsäbiotalouden<br />

pienet yritykset. Metsäbiotaloudella<br />

tarkoitetaan hankeideassa sitä osaa<br />

biotaloudesta, joka käyttää uusiutuvista<br />

luonnonvaroista metsäbiomassaa (runkopuu,<br />

kannot, hakkuutähteet, puun<br />

kuori) tai metsäbiomassaan perustuvia<br />

teollisia sivuvirtoja. Käytännössä kaikki<br />

puutuotealan yritykset ovat tervetulleita<br />

mukaan hankkeen toimintaan. Hankkeen<br />

projektipäällikkönä toimii Jouni<br />

Silvast ja vientiasiantuntijoina Niina<br />

Sjöholm Turusta ja Eveliina Oinas Tampereelta.<br />

Lisäksi hankkeen tukena on<br />

ostopalveluna hankittavaa asiantuntemusta.<br />

Mikäli kansainvälistyminen on käynyt<br />

mielessä ja tunnustat tarpeen testata<br />

vientimarkkinoita omille tuotteille, niin<br />

olemme käytettävissä.<br />

Lisätietoja hankkeesta voi kysellä Jouni<br />

Silvast; jouni.silvast@metsakeskus.fi tai<br />

050 -3001786.<br />

Jouni Silvast, Metsäkeskus<br />

6


IN MEMORIAM – Juhani Käki 8.5.1949 – 24.6.<strong>2018</strong><br />

Arvostettu teräalan kouluttaja on poissa<br />

Juhannuksena sahurien keskuuteen tuli tieto,<br />

Juhani Käki on siirtynyt ajasta ikuisuuteen.<br />

Juhanin tunsivat monet sahurit ja Juhani tunsi monia sahureita.<br />

Hän oli kouluttaja, joka teki pitkän ja ansiokkaan päivätyön<br />

teränkunnostuksen saralla. Hänen ”käsiensä” kautta kulki uskomaton<br />

määrä oppilaita. Muutama vuosi sitten, kun haastattelin<br />

Juhania lehtiartikkelia varten, hän kertoi, että suomalaisia<br />

teränkunnostusoppilaita oli hänellä ollut tarkalleen 1999. Tuon<br />

uskomattoman suuren määrän päälle pitää lisätä myös kansainvälisten<br />

oppilaiden luku, jolloin ollaan varmuudella pitkälti<br />

yli 2000 oppilaassa.<br />

Juhani oli suuri persoona – hyvällä tavalla. Terämestarin intohimoinen<br />

suhde sahanterän sielunelämään siivitti useat keskustelut<br />

pintaa syvemmälle. Monella sahurilla taisi takavuosina olla<br />

Jussin numero puhelimen pikavalinnassa, jolloin oli helppo<br />

soittaa ja kysäistä ammattilaisen neuvoa teräongelmiin. Niihin<br />

ongelmatilanteisiin hän jaksoi aina syventyä. ”Sahurin paras<br />

ystävä on toimiva terä”, hän totesi minulle useasti. Tauno Kettisen<br />

opit olivat aikoinaan uponneet Juhanin työhön ansiokkaasti,<br />

mutta koko aktiiviuransa ajan hän omien sanojensa mukaan<br />

” löysi terän sielun aina uudelleen ja uudelleen”.<br />

Tuhansia kuutioita suomalaista sahatukkia on halkaistu Jussin<br />

kunnostamilla terillä.<br />

Suuri Terämestari on poissa, mutta hänen muistonsa ja teräoppinsa<br />

elävät.<br />

”Terävä terä leikkaa ja pitää jännitteensä paremmin sahaustyössä,<br />

eikö vain”, oli Juhanin toteamus pari vuotta sitten Talvisavut<br />

– tapahtumassa.<br />

Tämä ohje toimii hyvin tänäkin päivänä.<br />

Syvä osanottomme ja voimia läheisille suuressa surussa.<br />

Timo Ripatti pj.<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry<br />

7


<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong><br />

Espanjassa 26.9.-30.9.<strong>2018</strong><br />

Koko ryhmä (suurinpiirtein) Gironan kaupungissa.<br />

Espanjalaista työn tekemisen<br />

mentaliteettia on meillä pidetty<br />

“lupsakkaana”. Totuus<br />

ainakin sahayrittäjyydessä<br />

tuntuu olevan toisenlainen. Sahatavaraa<br />

valmistetaan suomalaisittain katsottuna<br />

kovin vaatimattomasta raaka-aineesta.<br />

Kaikki puun osat käytetään tarkasti hyödyntäen<br />

ja muun muassa kuormalavoille<br />

on markkinoilla hurja kysyntä.<br />

Syyskuinen sade vaihtui kesän<br />

lämpöön<br />

Helsinki-Vantaan lentoasemalle kokoontui<br />

kaikkiaan 28 innokasta matkailijaa<br />

odottamaan ”ilmaston vaihdosta”.<br />

Olivathan sääennusteet luvanneet<br />

meille kohtuullisen mukavia lämpötiloja<br />

tulevalle matkalle, mutta todellisuus<br />

8<br />

valkeni vielä parempana. Saapuessamme<br />

Barcelonan lentokentälle jokainen<br />

huokaili ihastuneena vastassa ollutta ilmanalaa!<br />

Oppaamme Katja Näsänen johdatti matkalaiset<br />

bussiin ja matka hotelliin taittui<br />

mukavasti, kun Katja kertoili meille Barcelonan<br />

nähtävyyksistä sekä historiasta.<br />

Hotellimme (Hotel Montblanc) oli laadukas<br />

ja viihtyisä heti vastaanotosta alkaen.<br />

Huoneet olivat upeat ja majoittumisen<br />

jälkeen oli omaa aikaa käydä<br />

tutustumassa vaikkapa espanjalaiseen<br />

tapas-kulttuuriin, iltapalan muodossa.<br />

Tosin, toisin kuin meidän kulttuurissamme<br />

espanjalaisille se suurin ja ravitsevin<br />

ateria nautitaan yleensä vasta klo 20.00<br />

jälkeen.<br />

Aina pirteä oppaamme Katja Näsänen.<br />

Lähipuusta kuormalavoja<br />

Torstai-aamun valjettua nautimme erinomaisen<br />

aamiaisen hotellilla. Ensimmäiseen<br />

vierailukohteeseemme oli vain<br />

noin tunnin ajomatka, joten lähtöaika<br />

hotellilta antoi mahdollisuuden kiireettömään<br />

katalonialaiseen aamuun.


Serradora<br />

Boixin sahalle<br />

saapui<br />

pitkää tukkia<br />

vanhalta<br />

metsäpaloalueelta.<br />

Barcelonan aamunkajo.<br />

Barcelona<br />

jää kohta<br />

taakse.<br />

Matkalaiset<br />

lähdössä<br />

sahalle.<br />

Espanjalaista<br />

sahatavaraa.<br />

Jokainen on oman elämänsä...Markku<br />

Sohlman.<br />

Katja kääntää...<br />

Tiukka nippu (huom!tuoreena).<br />

Serradora Boix -niminen yritys on toiminut<br />

Puig-Reigissä jo 1960-luvulta lähtien.<br />

Yrityksen tuotevalikoimassa ovat<br />

perinteinen sahatavara, hake, pelletti ja<br />

kuormalavat. Kuormalavojen valmistus<br />

on tällä hetkellä yrityksen ykköstuote.<br />

Lavoja valmistetaan pääsääntöisesti tilaajan<br />

toivomusten mukaan, mutta perinteiset<br />

ns. eurolavat ovat myös merkittävä<br />

tuote.<br />

Serradora Boix pyrkii hankkimaan sahattavat<br />

tukit mahdollisimman läheltä.<br />

Vierailumme aikana tukkirekat toivatkin<br />

uutta sahattavaa Lähipuu-ajattelumallin<br />

mukaan, vain noin 2–3 kilometrin<br />

päästä. Pieni hiilijalanjälki ja mahdollisimman<br />

pienet kuljetuskustannukset<br />

ovat valttia myös Espanjassa. Tosin hiilijalanjäljestä<br />

puhuttaessa pienenä yksityiskohtana<br />

mainittakoon, että kyseisissä<br />

puissa saattaa sitä hiiltä olla vähän<br />

enemmän – tukit tulivat nimittäin alueelta,<br />

jossa oli ollut metsäpalo noin 20<br />

vuotta sitten. Osa ryhmäläisistä mietti,<br />

miksi täällä kelpaa sahalaitokseen hiiltynyt<br />

puu, mutta suomalaisille sahoille se<br />

ei kelpaa…?<br />

Lounasta katalonialaiseen<br />

tapaan<br />

Sahavierailun jälkeen suunnistimme läheiseen<br />

pikkukylään ja sen viehättävään<br />

ravintolaan lounaalle. Tarjolla oli grillattua<br />

Katalonian makkaraa, perunamuhennosta<br />

makkaran ja perunan kera, salaattia,<br />

herkullista leipää, talon jälkiruokaa<br />

ja tietysti viiniä (ollaanhan Espanjassa).<br />

Ajatukset kevyestä tapas-kulttuurista<br />

päiväsaikaan saivat täyskäännöksen.<br />

Vanha suomalainen sananlasku ”Täynnä<br />

kuin Turusen pyssy” lanseerattiin Cal<br />

9


Gironan kaupunkiin saavuttaessa on perinteen<br />

mukaan suudeltava patsaan takaosaa. Se tuo<br />

uskomuksen mukaan onnea kaupungille. Mallisuorituksessa<br />

oppaamme Katja.<br />

Gironan Santa<br />

Marian katedraali.<br />

J.Martorell<br />

yrityksen<br />

edustajat.<br />

Pellettisiilosta<br />

tavaraa säkityslinjastolle.<br />

Cava,<br />

eli espanjalainen<br />

kuohuviini<br />

on<br />

maittavaa.<br />

Kinkut<br />

katossa.<br />

Mustekalaa<br />

grillistä.<br />

Nam!<br />

Marcal -nimiseen ravintolaan. Onneksemme<br />

ruokailutila oli yläkerrassa, muutoin<br />

emme olisi jaksaneet kävellä ruokailun<br />

jälkeen ravintolasta bussia kohti.<br />

Palamos – pieni kaupunki meren<br />

rannalla<br />

Lounaspaikastamme runsaan tunnin<br />

ajomatkan päässä oleva Palamosin kaupunki<br />

yllätti meidät kauneudellaan. Hotellimme<br />

(Hotel Trias) sijaitsi suoraan<br />

hiekkarannan ja sataman edessä. Costa<br />

Bravan alueella turismin kasvu on ollut<br />

vielä maltillista, mikä näkyi katukuvassa.<br />

Syyskuun loppupuoli on tietysti jo muutenkin<br />

hiljaisempaa turistikautta, mutta<br />

sitä perinteisempää espanjalaisuutta tai<br />

10<br />

katalonialaisuutta voi täältä löytää helpommin,<br />

kuin vaikkapa Barcelonasta.<br />

Illan leppoisa ja aurinkoinen tunnelma<br />

johdatti monet tutustumaan kaupunkiin<br />

omatoimisesti. Ravintolatarjonta oli<br />

runsasta, joten jokainen varmasti löysi<br />

mieleisensä vaihtoehdon. Itse valitsin iltapalaksi<br />

grillattua mustekalaa, joka vei<br />

kielen mennessään. Yksi parhaista ravintolaruoista,<br />

joita olen koskaan syönyt!<br />

Gironalaista kulttuuria ja<br />

sahavierailua perjantain<br />

ohjelmassa<br />

Aamiainen on päivän tärkein ruokailu.<br />

Siihen oli helppo panostaa taas hotellin<br />

aamiaisella. Runsas tarjonta antoi mahdollisuuden<br />

kokeilla jotain hieman espanjalaisempaakin<br />

vaihtoehtoa. Espanjalainen<br />

maitokahvikin (cafe con leche)<br />

näytti maistuvan aika monelle aamiaisvieraalle.<br />

Perinteisimmillään se on sekoitus<br />

espressoa sekä kuumaa maitoa,<br />

yleensä suhteessa 1/1.<br />

Vaikka Espanjassa juodaan paljon kahvia,<br />

eivät he kuitenkaan pärjää siinä lajissa<br />

meille suomalaisille. Suomalainen<br />

juo kahvia keskimäärin noin 10 kg vuodessa,<br />

kun vastaava luku Espanjassa on<br />

vain vajaat 4 kg / asukas.<br />

Perjantain sahavierailukohde oli kokoluokassaan<br />

hieman edellistä suurempi.


Kuormalavat päätuotteena.<br />

Ja näistä tukeista sahataan lautaa..<br />

Mylläri<br />

työssään -<br />

tällä kertaa<br />

kuitenkin<br />

säkitetään<br />

pellettiä.<br />

Pellettien laatuun<br />

on panostettu,<br />

totesivat<br />

Pekka, Markku<br />

ja Martti.<br />

Pekka Väre tutustumassa espanjalaiseen lavatuotantoon.<br />

Palets J. Martorell SA toimii melko lähellä<br />

kuuluisaa Gironan kaupunkia. Tämäkin<br />

yritys oli aloittanut toimintansa jo<br />

1960-luvulla, ja alkuajoista toiminta on<br />

kasvanut valtavasti. Nykyisellään yritys<br />

työllistää noin 75 henkilöä vakituisesti<br />

ja 20 henkilöä välillisesti.<br />

J. Martorell SA luokitellaan Katalonian<br />

alueella yhdeksi merkittävimmäksi yritykseksi.<br />

Tämä oli helppoa todeta yrityksen<br />

toimintaan tutustuttaessa. Yhtiön<br />

tuotantolinjat ovat sahatavara, pellettivalmistus<br />

sekä kuormalavat. Kuormalavojen<br />

suhteen heillä on vielä(kin) kovempi<br />

vauhti kuin edellisessä kohteessamme.<br />

Kuormalavoja valmistuu parhaimpina<br />

päivinä jopa liki 9 000 kpl päivässä.<br />

Tuotannosta melkeinpä kaikki menee Katalonian<br />

alueelle. Tuotannon odotetaan<br />

kasvavan kuluvana vuonna noin kymmen<br />

prosenttia. Tehtaan tuotantolinjoja on<br />

melko pitkälle automatisoitu, joskin vielä<br />

monessa työpisteessä ihminen tarvitaan.<br />

Kuormalavojen lisäksi toinen tukijalka<br />

yrityksen toiminnassa on pellettitehdas.<br />

Pellettien laatuun on panostettu<br />

voimakkaasti ja se on näkynyt positiivisena<br />

reaktiona markkinoilla. Asiakkaiden<br />

tilauksesta riippuen pellettejä pakataan<br />

25 ja 1000 litran säkkeihin.<br />

Sahanpurujen ja pellettien tuoksun vielä<br />

leijaillessa ilmassa, oli aika siirtyä tutustumaan<br />

historialliseen kaupunkiin.<br />

Gironan kaupunki on myös Gironan<br />

maakunnan pääkaupunki. Se sijaitsee<br />

kartalla katsoen noin sata kilometriä<br />

Barcelonasta koillisen suuntaan. Historiallinen<br />

kaupunki on tullut kuuluisaksi<br />

useista piirityksistään ja taisteluistaan –<br />

jopa niin, että aikoinaan se sai nimen La<br />

ciudad de los Citios, piiritysten kaupunki.<br />

Kaupunki on saanut vahvasti vaikutteita<br />

eri aikakausilta. Kaupunkiin tutustuttaessa<br />

on nähtävillä roomalaista, arabialaista,<br />

juutalaista ja kristillistä rakennuskulttuuria.<br />

Vanhaa rakennuskulttuuria<br />

edustaa myös kaupunkia aikoinaan<br />

hallinnut muuri. Kaupungin pohjoisosasta<br />

alkava muuri on suurelta osalta<br />

säilynyt, kuin kertoakseen omalla jykevyydellään<br />

kaupungin historiaa.<br />

11


Onyar-joki Gironassa.<br />

Hymy on herkässä<br />

kun aamu on<br />

aurinkoa tulvillaan.<br />

Palamosin hiekkarantaa iltaauringossa.<br />

Palamosin satama. Viikonlopun vierailulle oli saapunut<br />

myös laivalastillinen saksalaisia turisteja.<br />

Suomalaista ja<br />

jämäkkää sahaalan<br />

osaamista.<br />

PLUSSAT<br />

+ Mahtava matkaporukka<br />

+ Erinomaiset säät<br />

+ LOISTAVA OPAS – KATJA NÄSÄNEN<br />

+ Huippuhotellit<br />

+ Mielenkiintoiset vierailukohteet<br />

+ Espanjalainen juoma- ja ruokakulttuuri<br />

MIINUKSET<br />

- Samankaltaiset yritysvierailukohteet<br />

- Liian hyvät sängyt hotelleissa – nukutti liian hyvin<br />

- Aamupalalla tuli syötyä liian paljon<br />

Gironan läpi virtaavan Onyar joen ylittää<br />

eräs turistien mielenkiinnon herättävä<br />

teräksinen silta. Mielenkiintoiseksi sillan<br />

tekee se, että sen on valmistanut samainen<br />

yritys, joka rakensi Pariisin ja Ranskan<br />

kuuluisimman nähtävyyden Eiffel-tornin.<br />

Gironan kaupungin kulttuuri- ja ruokanautintojen<br />

jälkeen suuntasimme katseemme<br />

ja bussin keulan takaisin kohti<br />

Palamosta ja meidän loistavaa hotelliamme.<br />

Perjantai-illan kruunasi yhteinen illallinen<br />

asiaankuuluvine ruokajuomineen.<br />

12<br />

Leppoisa lauantai antoi<br />

tutustumisaikaa<br />

Lauantain ohjelma oli pyhitetty omatoimiseen<br />

kulttuuri- ja ostostoimintaan.<br />

Lämmin ja aurinkoinen sää ajoi<br />

viimeisetkin matkalaiset ulos hotellin<br />

suojista aamupäivän aikana. Palamosin<br />

kaupungin vanhempi osa tarjosi nähtävää<br />

ja koettavaa viehättävillä ostoskaduilla.<br />

Satamassa olleet pienemmät ja<br />

vähän isommatkin laivat muistuttivat<br />

olemassa olollaan lauantai-illan lottoarvonnasta…<br />

Vilkas puheensorina katukuppiloista<br />

sai jokaisen vuorollaan<br />

pysähtymään herkullisten tapasten sekä<br />

paikallisten juomien seuraan.<br />

Lauantain kääntyessä kohti iltaa oli aika<br />

pakata tuliaiset matkalaukkuihin ja valmistautua<br />

seuraavan aamun aikaiseen<br />

kotiinlähtöön – mieli iloisena onnistuneesta<br />

matkasta.<br />

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti


Itsenäistyminen lämmittää<br />

tunteita Kataloniassa<br />

Espanja ja espanjalaiset<br />

ihmiset ovat tunnettuja<br />

tunteikkaasta<br />

suhtautumisestaan moniin<br />

eri asioihin. Toisin kuin meillä<br />

pohjoismaissa, latinalaista<br />

verta suonissaan pyörittelevät<br />

ihmiset uskaltavat tuoda melko<br />

rohkeasti oman mielipiteensä<br />

julki – asiasta kuin asiasta.<br />

Espanja on valtio, josta löytyy<br />

kaikkiaan 17 eri itsehallintoaluetta.<br />

Ymmärrykseni ei riitä<br />

arvioimaan, onko (mahdollisesti)<br />

tulevassa suomalaisessa maakunta-<br />

ja sote-uudistuksessa otettu mallia<br />

Espanjasta?<br />

Melko tarkalleen vuosi sitten, lokakuun<br />

2017 alussa, Katalonian itsehallintoalueella<br />

järjestettiin kansanäänestys siitä,<br />

pitäisikö koko maakunta erottaa täysin<br />

itsenäiseksi valtioksi. Äänestyksen tulos<br />

oli murskavoitto Katalonian itsenäisyyden<br />

kannattajille. Likimain 90 prosenttia<br />

äänestäjistä oli itsenäistymisen puolella.<br />

Äänioikeutettuja oli 5,3 miljoonaa ja äänestämässä<br />

kävi 2 miljoonaa katalaania.<br />

Mellakat olivat melkoiset, kun äänestyksen<br />

tulos ja Katalonian ilmoitus itsenäiseksi<br />

julistautumisesta ei kelvannut Espanjan<br />

hallinnolle. Kadut täyttyivät itsenäisyyden<br />

kannattajista ja putkat saivat<br />

asukkaita, kun Espanjan hallinnon poliisivoimat<br />

melko railakkailla otteilla sinne<br />

katalaaneja kiikuttivat.<br />

Vuosi on kulunut pahimmista tunteenpurkauksista,<br />

mutta pinnan alla väreilee<br />

voimakkaasti. Sen pystyi aistimaan<br />

niin Barcelonassa, Gironassa kuin Palamosissakin.<br />

Käänsitpä pääsi mihin suuntaan<br />

tahansa, aina silmiisi osui jossain<br />

keltaisella pohjalla ja neljällä punaisella<br />

raidalla oleva lippu – joko separatistien<br />

tähdellä varustettuna tai ilman.<br />

Paikallisia ihmisiä jurppii erityisesti se,<br />

että Katalonian itsehallintoalue on vaurasta<br />

aluetta. Heidän mielestään on lopultakin<br />

tullut aika, jolloin on syytä lopettaa<br />

Katalonian taloudellinen tuki koko<br />

Espanjalle ja käyttää taloudelliset ja<br />

henkiset voimavarat itsenäisen Katalonian<br />

kehittämiseen.<br />

Espanjan hallitus on todennut, että Katalonia<br />

ei voi yksipuolisesti irrottautua<br />

Espanjan valtiosta, koska perustuslaki ei<br />

anna yksittäiselle alueelle lupaa päättää<br />

valtion hajottamisesta.<br />

Kyseessä on siis perustuslaillinen kriisi…<br />

Se on varmaa, että tunteet ja joskus jopa<br />

hermot ovat pinnassa vastakin koillisosassa<br />

Espanjaa. Onhan näitä itsenäistymispyrkimyksiä<br />

ollut sillä suunnalla<br />

melko säännöllisesti vuosikymmenten<br />

ja jopa vuosisatojen ajan.<br />

Mutta, Barcelona ja koko Katalonia matkakohteina<br />

ovat edelleen turistien suosiossa.<br />

Ja miksipä ei olisi? Onhan muun<br />

muassa jalkapallostaan, kulttuuristaan,<br />

kirkoistaan (osa valmisteilla edelleen<br />

;)), juomistaan, ruoistaan tunnettu alue<br />

käymisen väärti. Palvelu pelaa ja hinnat<br />

ovat ainakin keskustojen ulkopuolella<br />

maltilliset.<br />

Josko sen perinteisen aurinkorannikon<br />

suomalaiskylävierailun sijaan menisitkin<br />

käymään Kataloniassa?<br />

Teksti ja kuva: Timo Ripatti<br />

13


Teboil jatkaa <strong>Suomen</strong><br />

<strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n<br />

yhteistyökumppanina<br />

Polttonesteiden hinta<br />

aiheuttaa yrittäjälle ikuista<br />

päänvaivaa. Milloin ja mistä<br />

kannattaa polttoainetta<br />

tilata? Mistä tietäisin milloin<br />

saan parhaimman hinnan?<br />

Yhteistyösopimus <strong>Suomen</strong><br />

Sahayrittäjien ja Teboilin välillä<br />

helpottaa yrittäjän tuskailua.<br />

Tyytyväisyyttä molemmin puolin<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjillä on ollut yhteistyösopimus<br />

Teboilin kanssa vuodesta<br />

2014 lähtien. Syyskuussa <strong>2018</strong> jatkoimme<br />

yksissä tuumin sopimusta eteenpäin.<br />

Oy Teboil Ab:n aluemyyntipäällikkö Juha<br />

Valta on tyytyväinen uudistettuun sopimukseen.<br />

”Yhteistyö <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien<br />

kanssa on ollut jo tähänkin saakka<br />

tuloksekasta ja uskon, että nyt uudistetun<br />

sopimuksen myötä yhteistyömme<br />

kasvaa ja vahvistuu entisestään”, kertoo<br />

Juha Valta.<br />

Teboilin tankkauspisteitä löytyy läpi valtakunnan<br />

runsaasti. ”Mittariverkosto on<br />

todella kattava. <strong>Suomen</strong> alueelta löytyy<br />

kaikkiaan 450 tankkauspistettä, joista<br />

100 on ns. miehitettyjä asemia. Raskaan<br />

liikenteen tankkauspaikkoja, siis<br />

14<br />

tankkauspaikkoja, joilta löytyy raskaan<br />

kaluston vaatimat dieselöljy, moottoripolttoöljy<br />

ja AdBlue-urealiuos on kaikkiaan<br />

220 kpl. Tiheä mittariverkosto on<br />

kaikkien etu”, kertoo aluemyyntipäällikkö<br />

Juha Valta.<br />

Sahayrittäjien jäsenille koituvan taloudellisen<br />

hyödyn lisäksi saa yhdistyksemme<br />

jokaisesta Teboililta tulleesta polttoöljy-<br />

tai diesellitrasta pienen komission<br />

toimintamme kehittämiseen. Mitä<br />

enemmän käytämme Teboil etuamme –<br />

sitä enemmän yhdessä hyödymme.<br />

Yksi taloudellinen näkökulma kannattaa<br />

myös nostaa esille. Säiliötoimituksissa<br />

Teboil ei laskuta ns. toimitusmaksua, ei<br />

peri laskutuslisää, eikä D-kortissa tule tilinhoitomaksua<br />

tai korkoa. Nämä asiat<br />

kannattaa huomioida, sillä muun muassa<br />

toimitusmaksu voi nostaa säiliötoimituksen<br />

litrahintaa jopa useilla senteillä!<br />

D-kortilla etu Sahayrittäjien<br />

jäsenille<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien etuhinnat ovat<br />

saatavissa jäsenille ns. Teboilin D-kortilla.<br />

Mikä kortti on ja miten se on hankittavissa?<br />

”Hankintatapoja on oikeastaan<br />

kaksi. Perinteinen malli on, että jäsen<br />

marssii lähimmälle Teboilin huoltamolle<br />

ja pyytää kassalta D-kortin hakemuskaavakkeen<br />

ja täyttää sen. Sitten vain<br />

hakemus postin mukaan tai voihan hakemuksen<br />

jättää myös sinne huoltamollekin.<br />

Toinen vaihtoehto on mennä Teboilin<br />

nettisivuille osoitteeseen teboil.<br />

fi/kortit ja valita sieltä D-korttihakemuskaavake<br />

ja täyttää sekä lähettää se netissä.<br />

Tärkeää on aina muistaa, että yhdistyksen<br />

jäsen hakee D-korttia ja laittaa<br />

myös lisätietoihin tekstin, <strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong><br />

ry jäsen. Näin toimien edut tulevat<br />

varmasti jäsenen käyttöön”, muistuttaa<br />

Valta.


”Teboil D-kortti on ammattiliikenteen ja<br />

koneyrittäjän tankkaus- ja maksukortti,<br />

joka antaa maksuaikaa ja mahdollisuuden<br />

jaksottaa kustannuksia. Teboil D-<br />

kortilla voi tankata dieseliä ja moottoripolttoöljyä<br />

sopimushintaan. D-kortissa<br />

on kolme eri ostoluokkaa, jonka jokainen<br />

voi valita tarpeensa mukaan.”<br />

A-ostoluokan kortilla voi tankata dieseliä<br />

ja moottoripolttoöljyä kaikista<br />

Teboilin automaateista.<br />

B-ostoluokan kortilla dieselin ja<br />

moottoripolttoöljyn voi maksaa automaattien<br />

lisäksi myös Teboil-huoltoasemien<br />

kassoilla.<br />

C-ostoluokan kortti on ostokelpoisuudeltaan<br />

laajin – sillä voi dieselin<br />

ja moottoripolttoöljyn lisäksi ostaa<br />

myös bensiiniä sekä kaikkia Teboilhuoltoasemien<br />

tuotteita ja palveluita<br />

lukuun ottamatta rahapelejä.<br />

”Varmastikin järkevintä on hakea tuota<br />

c-ostoluokkaa, onhan yrittäjällä monenlaisia<br />

ostotarpeita”, valottaa asiaa aluemyyntipäällikkö<br />

Juha Valta.<br />

D-korttiostot laskutetaan kaksi kertaa<br />

kuukaudessa. Laskun liitteenä saa aina<br />

korttikohtaisen ostoerittelyn. Jokaisessa<br />

laskussa näkyy myös ostokertymä kalenterivuoden<br />

alusta lähtien. Teboil D-kortti<br />

on koroton, eikä siitä peritä tilinhoitomaksua.<br />

Auton tankkiin ja säiliöön – vai<br />

miten se nyt olikaan<br />

Sahayrittäjien jäsenkenttä on laaja-alainen.<br />

Yksi tilaa säiliöön ja toinen tankkaa<br />

mittarilta. Kolmas tekee molempia. Miten<br />

homma toimii käytännössä?<br />

”Aloitetaan niistä säiliötoimituksista.<br />

Kun tarvetta ilmenee polttoöljyn säiliötoimitukselle<br />

asiakas ottaa puhelimen<br />

käteen ja pirauttaa Teboilin tilauskeskukseen<br />

0800 183 301. Numero on käytössä<br />

tilauksia varten 24 h.<br />

Tilauksen yhteydessä kannattaa heti<br />

kertoa, että tilaaja on <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien<br />

jäsen. Näin toimien polttoöljyn<br />

hinta on jo valmiiksi ”tingitty”.<br />

Jos moottoripolttoöljyn säiliötoimituksen<br />

tilausmäärä on 3000 litraa tai yli, silloin<br />

litrahinta tipahtaa vielä yhteistyösopimuksemme<br />

mukaan 1 sentillä. Tilausmäärän<br />

ollessa yli 8000 litraa, kannattaa<br />

olla yhteydessä Teboilin oman alueesi<br />

aluemyyntipäällikköön ja kysyä vielä lisäalennusta.<br />

”Kun yrittäjä haluaa tankata Teboilin<br />

huoltoasemalta tai ns. kylmältä jakelupisteeltä,<br />

silloin käytetään D-korttia. Olkoon<br />

”huoltsikan” hintapylväässä hinta<br />

mikä tahansa – sahayrittäjien jäsen saa<br />

polttonesteensä aina alhaisempaan sopimushintaan.<br />

Kiinteää hintaa polttoaineille<br />

emme voi sopia, koska maailmanmarkkinahinta<br />

vaihtelee jatkuvasti.<br />

Mutta sen voimme taata, että hinta on<br />

edullinen jokaiselle D-kortin haltijalle”,<br />

lupaa Teboilin aluemyyntipäällikkö Juha<br />

Valta.<br />

Tätä juttua tehdessämme hinnat maailmanmarkkinoilla<br />

ovat heitelleet raakaöljyn<br />

osalta 75–78 dollarin tietämissä<br />

tynnyriltä (barreli = 159 litraa). Suuria<br />

heilahduksia lähitulevaisuudessa ei<br />

ole odotettavissa, mutta kun puhutaan<br />

globaaleista talousasioista täytyy muistaa,<br />

että kaikki suunnitelmat ja odotukset<br />

voivat hetkessä muuttua – suuntaan<br />

jos toiseen!<br />

Teksti: Timo Ripatti<br />

Kuvat: Teboil<br />

15


Puurakennuksen<br />

Aurinkoinen tai pillvinen<br />

päivä luo oman<br />

sävynsä käsitellylle<br />

hirsiseinälle.<br />

ulkoseinien käsittelyyn on<br />

syytä paneutua huolella<br />

Suomessa on lukematon määrä puu- ja hirsitaloja, joiden<br />

ulkopintojen käsittely tai huoltomaalaus on säännöllisin väliajoin<br />

talon omistajan työlistalla. Millä aineilla puupintoja ulkona<br />

käsitellään, ei ole vähäpätöinen asia. Tavoitteena jokaisella<br />

maalarilla varmasti on, että huoltomaalausten väli saadaan<br />

mahdollisimman pitkäksi.<br />

16<br />

Esimerkkikohteen käsin veistetty<br />

hirsitalo oli saanut ns.<br />

kirkkaan kyllästeen pintaansa<br />

heti valmistuttuaan, kahdeksan<br />

vuotta sitten. Alkuperäinen, kaunis<br />

hirsinen veistopinta ei kuitenkaan kestä<br />

ikuisesti kirkkaana. Sateen, auringon,<br />

kylmyyden, ilmaston epäpuhtauksien ja<br />

kuuman kesähelteen mukanaan tuomat<br />

rasitukset ovat omiaan antamaan puupinnoille<br />

aikamoisen rasitustestin. Puu


Henkilönostimen avulla maalaustyö<br />

sujuu helpommin.<br />

Geliksi Kuullote<br />

harmaana antaa<br />

hirrelle perinteisen<br />

kelomaisen<br />

sävyn.<br />

Geliksi Kuullote<br />

on työnjohtajankin<br />

mielestä<br />

helppoa levittää.<br />

alkaa harmaantua paikoin. Yleisessä tiedossa<br />

on, että vuosikymmenten kuluessa<br />

puupinta harmaantuu kauttaaltaan.<br />

Onko kuitenkaan järkevää odottaa niin<br />

kauan aikaa, jos haluaa vaikkapa sen<br />

harmaan pinnan?<br />

Kysymyksiin vastauksia antaa kotimaisen,<br />

Paraisilla toimivan maalitehtaan<br />

GVK:n piiripäällikkö Mervi Vatanen (hän<br />

tietää puupintojen käsittelystä lähes kaiken!<br />

toim.huom)<br />

”Ei varmasti kannata odottaa kymmeniä<br />

vuosia. Puurakennuksen ulkopinta joutuu<br />

nykyään todella koville, ei pelkästään<br />

sääolosuhteiden takia vaan myös<br />

ilman epäpuhtauksien vuoksi. Ajoissa<br />

tehty käsittely antaa ulkoseinälle suojaa<br />

heti kuivuttuaan ja pitää myös rakennuksen<br />

ulkonäön arvokkaana.”<br />

Värikartan lumous<br />

Joskus tuntuu sille, että värikartat ovat<br />

likimain paholaisen keksintöä. Juuri kun<br />

maalarista tuntuu sille, että sopiva värisävy<br />

on löytynyt – toisesta värikartasta<br />

löytyy vieläkin parempi sävy! Värikartan<br />

selvittelyn jälkeen pitäisi löytää vielä<br />

kestävä maali tai kuullote…<br />

”Perinteiselle ulkoseinän hirsi- tai ylipäätään<br />

puupinnalle kannattaa ensiksikin<br />

valita oikea käsittelyaine. Geliksi<br />

Kuullote on vesiohenteinen, luonnon<br />

öljyihin perustuva ja hengittävä hirsi-ja<br />

puupintojen käsittelyaine. Se imeytyy<br />

hyvin puupintaan ja suojaa puuta hidastaen<br />

kosteuden ja säänvaihteluiden aiheuttamia<br />

rasituksia”, Vatanen kertoo.<br />

”Geliksi Kuullotteen tehdasvalmiita värisävyjä<br />

löytyy kaikkiaan neljä. Harmaa,<br />

musta, pähkinä ja Oregon pine. Nämä värisävyt<br />

ovat suomalaisten rakastamia ja<br />

luonnonläheisiä. Muita värikartan värisävyjä<br />

voidaan sekoittaa asiakkaan tarpeitten<br />

mukaan. Vinkkinä maalarille kertoisin,<br />

että esimerkiksi harmaa tehdasvärisävy<br />

antaa hirsipinnalle likimain kelomaisen<br />

sävyn”, toteaa Mervi Vatanen GVK:lta.<br />

Hyvin suunniteltu on puoliksi<br />

tehty<br />

Ulkoseinien kuultokäsittelyn kohteena<br />

oleva hirsitalo sijaitsee järven rannalla,<br />

kallion harjanteella. Aikaisemmin pintaan<br />

sivelty kirkas kylläste on pitänyt homeitiöt<br />

loitolla, joten huoltopesua ei ennen<br />

käsittelyä tarvittu.<br />

Mitä toimenpiteitä ennen<br />

siveltimen käteen ottamista<br />

pitäisi tehdä?<br />

”Jos kyseessä on uusi, käsittelemätön ja<br />

puhdas puupinta suosittelen ehdottomasti<br />

pohjustusainetta ensimmäiseksi käsittelyksi.<br />

Tämän jälkeen Geliksi Kuullotetta<br />

pintaan 1–2 kerrosta. Vanhan, aiemmin<br />

käsitellyn kuultavan seinäpinnan hilseilevä<br />

osa puolestaan kannattaa raapata huolellisesti<br />

pois ja tietenkin harjaus siihen päälle.<br />

Hirsipinnoille en yleensäkään suosittele<br />

painepesua. Jos vesipesua välttämättä<br />

tarvitaan ovat sanko, puutarhaletku ja harja<br />

parhaat välineet”, Vatanen neuvoo.<br />

17


Millainen on nykyisellään<br />

ulkomaalauksen /<br />

pintakäsittelyn huoltoväli?<br />

18<br />

Työ tässä vaiheessa hyvällä alulla.<br />

Tässä esimerkkikohteessa riittävä esivalmistelu<br />

oli, kun oksankohdista valunut<br />

kuiva pihka raaputettiin irti ja näkyvä<br />

pöly harjattiin pois. ”Kertakäsittely harmaalla<br />

Geliksi Kuullotteella antoi erinomaisen<br />

lopputuloksen kaikkien mielestä”,<br />

ihastelee Mervi Vatanen.<br />

Pensselit käteen ja töihin<br />

Kevät ja alkukesä ovat ulkomaalaukselle<br />

paras vaihtoehto. Puupinnat ovat kuivia<br />

ja mahdollinen paahtava hellekään<br />

ei hankaloita työskentelyä.<br />

Kuullotteen levittäminen toteutettiin<br />

perinteisellä sivellin-menetelmällä. Toinen<br />

vaihtoehto olisi ollut kuullotteen levittäminen<br />

ruiskulla ja tasoittaminen siveltimellä,<br />

jota työtapaa toteutettiinkin<br />

hirsien päädyissä. Parin hirrenpäädyn<br />

tuskaisen pensselisutimisen jälkeen varaston<br />

kätköistä löytyi nopeasti tätä työtä<br />

helpottava maaliruisku.<br />

Kokonaisuudessaan talkooväen yhteinen<br />

mielipide oli se, että kuullotteen<br />

levittäminen siveltimellä oli yllättävän<br />

helppoa ja joutuisaa.<br />

Maalauskohteen ulkomitat antoivat<br />

haastetta maalaustyöhön. Harjakorkeuden<br />

ollessa kahdeksan metrin tietämillä,<br />

oli turvallisinta ottaa vuokralle henkilönostin.<br />

Sen avulla hankalatkin kohteet<br />

tulivat turvallisesti käsiteltyä.<br />

Maalaustalkoita odotellessa<br />

Uusi kuullotesävy talon pinnassa ihastuttaa<br />

talonväkeä, mutta ajatus seuraavista<br />

talkoista tulee väkisinkin mieleen.<br />

”Muuttuvia tekijöitä on paljon, jotka vaikuttavat<br />

seuraavan huoltokäsittelyn tulevaan<br />

ajankohtaan. Ovatko muun muassa<br />

rakennuksen seinäpinnat alttiina<br />

suoralle auringon paisteelle, kuinka paljon<br />

vesisade pääsee piiskaamaan seinäpintaa,<br />

kuinka nopeasti kastunut seinäpinta<br />

pääsee kuivumaan (puiden varjostus)…<br />

Yleisellä tasolla arvioisin tässä<br />

kohteessa seuraavan huoltokäsittelyn<br />

olevan noin 8–10 vuoden kuluttua. Geliksi<br />

Kuullote suojaa tehokkaasti puupintaa<br />

kosteuden ja auringonvalon vaikutukselta<br />

ja ennen kaikkea antaa puun<br />

luonnollisen kosteuden liikkua”, kertoo<br />

GVK maalitehtaan edustaja Mervi Vatanen.<br />

Tämän kuullessaan talkooväki katsoo<br />

helpottuneena toisiinsa ja he nauttivat<br />

toiset kupilliset kahvia ja pullaa…<br />

Lisätietoja: www.gvk.fi<br />

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti


JÄSENINFO<br />

Uusia jäseniä <strong>Suomen</strong><br />

<strong>Sahayrittäjät</strong> ry:ssä<br />

Uusina jäseninä yhdistykseen ovat liittyneet<br />

seuraavat yritykset, yhteistöt ja henkilöt.<br />

Heikki Kokkonen<br />

TimberNet Oy<br />

Kärängäntie 91<br />

71280 KOSULA<br />

Timo Peltola<br />

Kauniaistentie 13<br />

16300 ORIMATTILA<br />

Mika Luhtanen<br />

Mäntykankaantie 10<br />

61720 KOSKUE<br />

KENELLE VUODEN <strong>2018</strong><br />

SAHAYRITTÄJÄ- PALKINTO?<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n hallitus pyytää<br />

jäsenistöltä ehdotuksia vuoden<br />

sahayrittäjä-palkinnon saajaksi.<br />

Ehdotuksessa tulee käydä ilmi palkittavan<br />

ansiot sahayrittäjyyden saralla.<br />

Ehdotukset on jätettävä kirjallisena 05.12.<strong>2018</strong><br />

mennessä sähköpostiin info@sahayrittajat.fi<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n hallitus<br />

Talvisavut 2019<br />

15.-16.2.2019<br />

Lappeenranta Holiday Club Saimaa,<br />

Rauhanrinne 1, 55320 Rauha<br />

Talvisavupaketin hinta sis. majoituksen,<br />

oheisen ohjelman, Juhlaillallisen, aamiaiset,<br />

sekä kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön<br />

370 €/ 2 hlö (pe-su).<br />

Yhden hengen Talvisavupaketti 290 € (pe-su).<br />

Ilmoittautumiset: info@sahayrittajat.fi<br />

Ilmoittautuminen on sitova, kun maksu on<br />

maksettu tilille FI88 4108 0010 3563 61<br />

Ohjelma<br />

Koulutusilta<br />

Pe 15.2.2019<br />

klo 18.00 LÄHIPUU® -koulutus uusille merkin haltijoille/hakijoille<br />

klo 19.00 Jaksamisen eväät (luennoitsija vielä avoin)<br />

Näyttely<br />

La 16.2.2019<br />

klo 9.00 – 13.00 Ulkoalueella sahausnäytöksiä sekä laite-esittelyjä<br />

<strong>Suomen</strong> <strong>Sahayrittäjät</strong> ry:n sääntömääräinen vuosikokous<br />

La 16.2.2019 klo 15.00 kokoustiloissa<br />

Juhlaillallinen<br />

La 16.2.2019 klo 18.30 Aleksanterinsalissa<br />

Vuoden Sahayrittäjä <strong>2018</strong>- palkinnon luovutus<br />

Juhlapuhe<br />

Viihtymistä ja tanssin pyörteitä Riverbay Rocker´sin tahtiin aina<br />

iltamyöhään saakka<br />

19


TIENAA 1000€<br />

Markku, Ragnar, Phanuel, Marko, Edmore, Asmund, Janiene,<br />

Oleg, Will, Greg, Sergei, Risto...<br />

Tiedätkö sinä seuraavan nimen tähän listaan?<br />

Jos ystäväsi kenttäsirkkeli vaatisi päivittämistä, niin vinkkaa hänet meille.<br />

Toteutuneesta kaupasta maksamme sinulle 1000€ vinkkipalkkion!<br />

Ps. Voit vinkata myös itsesi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!