08.11.2019 Views

Kuljetus & Logistiikka 5 / 2019

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 5/2019 WWW.KULJETUSLEHTI.FI

Turun satama tarjoaa kilpailukykyisen ratkaisun kaupan ja teollisuuden tuonti- ja vientikuljetuksille. Nopea ja tiheä laivaliikenne

Skandinaviaan ja Saksaan sekä suora yhteys valtamerilinjoille tuovat joustavuutta kuljetusaikatauluihin ja vahvistavat

yritysten toimitusvarmuutta. Sataman hyvien ja ruuhkattomien maantieyhteyksien ansiosta aikaa säästyy myös Suomen päässä

ajosuunnasta riippumatta. Liikenteellisesti edullisen sijainnin lisäksi satama tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisen tehokkaat peruspalvelut

lastinkäsittelystä varastointiin. Vahva kokonaisuus tekee Turun satamasta luotettavan linkin vaativimpienkin tuotteiden

toimitusketjuun.

WWW.PORTOFTURKU.FI


Offering trusted logistics

services to a to wide a wide range

of different of customers.

The The greatest timber

operator on on the the Gulf Gulf

of Bothnia of for for

the the past past two two

decades.

• Inland transportation

• Terminal operator

• Inland • Customs transportation warehousing

• Terminal

• Forwarding

operator

agent

• Customs warehousing

• Cargo handling

• Forwarding agent

• Chartering of vessels

• Cargo handling

• Ship’s agent

• Chartering of vessels

• Tugboat services

• Ship’s agent

• in Tugboat the port services on Rahja, Kalajoki

in the port on Rahja, Kalajoki

2

RAHJAN HUOLINTA OY

Satamatie 395

85180 RAHJA

Phone 02077 69360

24/7 02077 69363

Coming in spring 2018

CONTAINER TRAFFIC

WORLD’S LARGEST

started material on 18th handling June crane! 2018

from Port of Kalajoki.


den toimitusketjuun.

WWW.PORTOFTURKU.FI

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 5/2019 WWW.KULJETUSLEHTI.FI

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Turun satama tarjoaa kilpailukykyisen ratkaisun kaupan ja teollisuuden tuonti- ja vientikuljetuksi le. Nopea ja tiheä laival i-

kenne Skandinaviaan ja Saksaan sekä suora yhteys valtamerilinjoille tuovat joustavuutta kuljetusaikatauluihin ja vahvistavat

yritysten toimitusvarmuu ta. Sataman hyvien ja ruuhka tomien maantieyhteyksien ansiosta aikaa säästyy myös Suomen päässä

ajosuunnasta riippumatta. L ikentee lisesti edu lisen sijainnin lisäksi satama tarjoaa asiakkai leen nykyaikaisen tehokkaat peruspalvelut

lastinkäsi telystä varastoint in. Vahva kokonaisuus tekee Turun satamasta luotettavan linkin vaativimpienkin tuottei-

Suomi-Ruotsi-yhteistyötä

parhaimmillaan....................... 6

Digityökaluilla löysätään

yrityksen stressiruuvia............ 32

Kalajoen satama

valmiina ottamaan

lisää lasteja vastaan..............10

Lannoiteterminaali

käynnistää rahtirallin............36

Wello on nousemassa

aallon harjalle........................ 12

Uuden sukupolven

Antennilasi tuo nopean

mobiiliverkon

kaikkialle kotiin..................... 43

Kokkolan Satama on

Suomen suurin bulksatama

jakolmanneksi

suurin yleissatama..................16

Miksi valita

-lämmitinohjaus?.................. 46

Kuorma-autojen päästöjä

vähentävien laitteistojen

kiertäminen on laitonta........ 22

Lohkoketjuteknologialla

seurataan sähköautojen

akuissa käytettävän

koboltin toimitusketjuja.......52

Jos ajat vähemmän,

niin maksat vähemmän –

ja päinvastoin........................28

Vakuuttamattomalla ja

liikennekäytöstä poistetulla

ajoneuvolla ajamisen

seurauksetovat hintavat...... 54

22. vsk

YHTEYSTIEDOT

Päätoimittaja M-T Toivola

lehti@kuljetuslehti.fi

+358 40 7175686

KÄYNTIOSOITE

Kuljetus&Logistiikka

Artturinkatu 2

BOX 29

FI 20200 Turku

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT

+358 40 717 5686

toimitus@kuljetuslehti.fi

www.kuljetuslehti.fi

Printti: ISSN 1458-1086

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus

Satama-ala

elää yhteistyöstä

Yksikään satama ei pärjää ilman joukkuepeliä. Niiden

kautta kulkevien konttien ja rekkojen logistiikka

vaatii saumatonta yhdessä toimimista. Asiakkaalle

ajallaan saapuvan tavaran taustalla saattaa olla

valtava määrä kansainvälistä yhteistyötä niin satamien

kuin rekkafirmojen kesken.

Kerromme tässä lehdessä Uumajan ja Vaasan kaupunkien

yhteisestä satamayhtiöstä ja varustamosta.

Yksissä tuumin ne kehittävät toimintaansa, ja

tulokset näkyvät tavallisen rekkakuskinkin arjessa.

Uudelle autolautalle tulee läpiajettava autokansi ja

rahtikannesta huomattavasti aiempaa korkeampi.

Verkkokaupan aikakautena kuluttaja hankkii tuosta

vain vaikkapa verryttelypuvun Kiinasta. Jakeluketju ei

ole enää suurten keskusvarastojen välistä toimintaa,

vaan pilkkoutuu aina vain pienempiin osiin, jotta

tuotteet olisivat kotiovella mahdollisimman pian. Sitä

ennen ratkottavana on monta logistista pullonkaulaa.

Toisessa äärilaidassa ovat laajat kokonaisuudet,

kuten Taalintehtaan vanhan terästehtaan tiettyjen

koneiden vieminen Kreikkaan. Hommasta huolehtiva

Euroports Finland sai suunnitella ja toteuttaa

runsaan määrän maavetoja ja merirahteja ennen

kuin kaikki oli perillä.

Jakeluketjun sirpaloituminen vaatii toiminnan tehostumista.

Yhteistyö on silloin voimaa. Jakelusta

on tullut kollektiivista toimintaa, jonka tarkoitus on

pitää asiakkaat tyytyväisinä.

Virpi Adamsson

4


ILMOITUS

LNG kuljettaa

ekologisemmin

HELSINGIN JA JYVÄSKYLÄN välillä on tänä vuonna voinut

nähdä Suomen ensimmäisen kolmiakselisen, nesteytetyllä

maakaasulla (LNG) kulkevan Iveco-rekkaveturin.

Vähälä Yhtiöiden uusi Iveco Stralis NP 460 6X2 vetää

perässään viisiakselista puoliperävaunua. Kokonaispainoa

yhdistelmällä on 62 tonnia, pituutta 23 metriä.

– Haluamme pysyä alan kehityksen kärjessä ja tarjota

asiakkaillemme mahdollisuuden vähäpäästöiseen, kustannustehokkaaseen

logistiikkaan, perustelee Vähälä Yhtiöiden

hankintapäällikkö Ari Karjalainen investointia.

LNG-rekkaveturilla ajetaan noin 230 000 kilometriä

vuosittain. Sen avulla yritys voi vähentää hiilidioksidipäästöjään

noin 50 tonnilla vuodessa dieselkäyttöiseen rekkaveturiin

verrattuna. Lisäksi vähenevät lähi- ja pienhiukkaspäästöt,

mikä parantaa ilmanlaatua.

– Vastuullisuus on meille tärkein arvo, ja näemme vaihtoehtoiset

polttoaineet merkittävänä ratkaisuna maantieliikenteen

päästöjen vähentämiseen, Karjalainen tiivistää.

Nesteytetty biokaasu (LBG) ja nesteytetty maakaasu (LNG)

ovat vähäpäästöisiä ja kilpailukykyisiä polttoaineita

raskaalle liikenteelle. Kaasukäyttöisyys auttaa vähentämään

päästöjä ja polttoainekustannuksia. Gasumin raskaan

liikenteen tankkausasemat palvelevat kuljetusyrittäjiä

Suomessa, Ruotsissa ja pian myös Norjassa. Kysy lisää:

www.gasum.fi.

5


Suomi-Ruotsi-yhteistyötä

parhaimmillaan

Vaasan ja Uumajan välisen matkustaja- ja rahtiliikenteen

näkymät ovat kasvaneet vuosi vuodelta.

Menestyksen takana on kaupunkien yhteinen

satamayhtiö Kvarken Ports sekä niiden yhdessä

omistama Wasaline-varustamo.

Teksti: Virpi Adamsson

Wasalinen rahtimyyntipäällikkö

Björn Knutar ylistää yli valtakunnan

rajojen menevää satamatoimintojen

omistusta. Se

6

tekee yhteistyöstä saumatonta.

– Meidän on helppo kommunikoida.

Siinä auttaa myös se, että teemme

työtä Vaasassa samassa rakennuksessa

ja Uumajan satamassakin

ihan lähellä toisiamme.

Wasalinen mottona on olla pieni

varustamo suurella sydämellä.

Varustamo pyrkii olemaan koko

seudun ylpeys.

– Me yhdistämme Pohjanmaan

ja Västerbottenin liike-elämän ja

asukkaat. Meillä on yhteiset edut

ja tavoitteet.

Oman alueen tekijöitä nostetaan

esille päivittäisessä toiminnassa.

– Käytämme paikallisia tekijöitä ja

haluamme ylläpitää me-henkeä. Ravintoloissa

suosimme lähiruokaa.


Huikea hybridilautta

Wasaline on pystynyt säästämään

nykyisen lauttansa polttoainekuluja

kolmanneksen. Jatkossa

energiaystävällisyydessä otetaan

valtava loikka. Rauman telakalla

varustamolle rakennettava hybridilautta

on yksi maailman moderneimmista

laivoista ja se mullistaa

polttoaineen käytön.

– Pääpolttoaine on jatkossa luonnonkaasu,

mutta akkujen ansiosta

laivasta tulee hybridi, Knutar kuvailee.

Alus tulee Uumajan ja Vaasan

väliseen liikenteeseen keväällä

2021. Sen tarvitsemaa infraa on

suunniteltu hyvässä yhteistyössä

varustamon ja satamayhtiön välillä.

Molempiin päihin tulevat uudet terminaalit,

rampit ja matkustajaputket.

Autokentätkin menevät uusiksi.

– Koko infrastruktuuri uusitaan, ei

vain liikennöivää alusta. Uudistus

koskee niin lähtöselvitystä kuin

uusia tienpätkiä, Knutar kertoo.

Uusi alus lyhentää yhdensuuntaisen

matkan kestoa nykyisestä

reilusta neljästä tunnista noin

kolmeen.

Vaativia erikoiskuljetuksia

Wasalinen uuden autolautan autokansi

on läpiajettava ja rahtikannesta

tulee huomattavasti

korkeampi. Mukaan mahtuvat myös

7


korkeuden tai painon suhteen vaativat

erikoiskuljetukset.

Yhtenä osa-alueena Björn Knutar

nostaa esille vaarallisten aineiden

kuljetuksen.

– Meillä on laaja vaarallisten aineiden

sertifikaatti ja hoidamme

myös sen suhteen vaativia erikoiskuljetuksia.

Suunnittelemme

ja toteutamme asiakaskohtaisesti

räätälöityjä ratkaisuja.

Joustavuus ja aikataulujen pitäminen

on niin ikään osa menestyvää

liikennöintiä. Yhtiön alus, Wasa

Express, kiinnittyy 99 prosentin

varmuudella laituriin aikataulun

mukaisesti.

Uusi junakombiterminaali

Uumajan sataman rakenteilla oleva

junakombiterminaali valmistuu

ensi keväänä. Se antaa uusia näkymiä

satamalle, jonka kautta kulkee

jo nyt vuosittain yli kaksi miljoonaa

tonnia. Jatkossa kontit ja trailerit

pystytään nostamaan suoraan Eurooppaan

meneviin juniin.

Björn Knutar korostaa kombiterminaalin

jatkavan ympäristöystävällisten

investointien sarjaa. Autoja ei

tarvita enää niin paljon tavaroiden

siirtelyssä. Lisäksi junien hiilijalanjälki

on autoja pienempi.

Kvarken Portsin toimitusjohtaja

Uumajan ja Vaasan yli valtakunnan

rajojen menevä yhteistyö satama- ja

varustamotoiminnassa on ollut menestys.

Yhteinen omistus merkitsee samoja

intressejä. Kuva: Jaakko J. Salo.

8


Teijo Seppelin painottaa kokonaisuuden

hahmottamisen merkitystä.

Sitä edesauttaa satamien ja

varustamon tiivis yhteistyö, jonka

tavoitteena on tehdä Uumaja-Vaasa-väli

houkuttelevammaksi niin

matkustajille kuin rahtiliikenteelle.

– Tämä on jatkuvaa olosuhteiden

parantamista. Kun koko kuljetusketju

puhaltaa yhteen hiileen, on

asiakkaille mahdollisuus tarjota

kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä

logistisia ratkaisuja.

Linja Keski-Eurooppaan

Tärkeä rajapyykki Vaasan satamalle

on säännöllisen linjaliikenteen alkaminen

Keski-Eurooppaan. Vielä

tänä vuonna avataan viikoittainen

yhteys Vaasan sataman sekä belgialaisten

Antwerpenin ja Zeebruggen

satamien välillä.

– Ruoppaamme parhaillaan satamassa

mahdollistaaksemme linjaliikenteen

alkamisen, Seppelin kertoo.

Wasalinen Björn Knutar on innoissaan vuonna 2021 Uumajan ja Vaasan väliseen

liikenteeseen tulevasta lastauskapasiteettia nostavasta hybridilautasta.

Hän kuvailee jatkuvan kehittymisen

tarkoittavan jatkuvia investointeja,

joita Vaasassa on tehty paljon.

Wärtsilän Vaasan Vaskiluotoon

rakentama Smart Technology Hub

-tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskus

aloittaa toiminnan

vuonna 2021. Se mahdollistaa

meri-, öljy- ja kaasuteollisuuden

ratkaisujen sekä uusien energiajärjestelmien

entistä tehokkaamman

testauksen ja tuotekehityksen.

Arvorahtia Vaasasta

Vaasan satama on kuulunut rahtimäärissä

Suomen pienimpiin. Alueella

on kuitenkin Pohjolan suurin

energia-alan keskittymä, jonka

yritysten yhteenlaskettu vuosittainen

liikevaihto on viisi miljardia

euroa ja tuotteiden vientiaste yli

80 prosenttia.

– Vaasan seutu vastaa peräti 30 prosenttia

koko Suomen energiateknologian

viennistä, Seppelin selvittää.

Hänen mukaansa huomio keskittyy

liian usein rahtitonneihin, kun olennaisempaa

on rahdin arvo. Vaasan

satamaa kehitetään, jotta vientiyritykset

voisivat saada tuotteensa

suoraan Vaasasta maailmalle.

– Seuraava askel on, että energiateknologiatuotteita

alkaa kulkea

Pohjois-Etelä-akselilla meriteitä.

Sen mahdollistaa linjaliikenne ja

ympäristöajattelu. Varustajat investoivat

aluksiin, joissa on mahdollisimman

pieni energiankulutus.

9


KALAJOEN SATAMA

VALMIINA OTTAMAAN

LISÄÄ LASTEJA VASTAAN

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Kalajoen Satama Oy

Kalajoen sataman uusi

laiturin osa otettiin

käyttöön jo kesällä.

Syksyllä valmistui

laiturin asfalttipinnoite. Länsilaituriin

mittaa tuli lisää ja

samalla saatiin lisää myös varastokenttää.

− Investoinnit kannattivat. Meillä

on nyt hyvät valmiudet ja

enemmän tilaa ottaa isompia

laivoja ja lasteja vastaan, Kalajo-

en Satama Oy:n kaupallinen johtaja

Petri Nikupeteri summaa.

Hyvä toimintaympäristö

Nikupeterin mukaan Kalajoella

halutaan palvella olemassa olevia

asiakkaita entistä paremmin ja

tehokkaammin. Samaan aikaan

satamaa markkinoidaan aktiivisesti

uusille asiakkaille.

− Haluamme viestittää, että kehitämme

jatkuvasti logistiikkaketjuamme.

Sataman operaattoreina toimivat

huolintaliikkeet Oy Blomberg Stevedoring

Ab ja Rahjan Huolinta Oy.

− Kumpikin operaattoreistamme

on investoinut kalustoonsa ja

kasvattanut resurssejaan. Lastien

lastaus ja purku tapahtuvat nopeasti,

mikä parantaa kustannustehokkuutta,

Nikupeteri kehuu.

10


Säännöllistä konttiliikennettä

Laiturin pidennyksen ansiosta satamassa

voidaan lastata useampia

suurempia laivoja samanaikaisesti.

Konttiliikennettä Kalajoella

on ollut yli vuoden ajan ja se on

muuttunut säännölliseksi.

− Meillä on konttilaivalle aina

paikka varattuna.

Laajentuneen Kalajoen sataman

palveluja ovat käyttäneet niin

Välimeren ison kokoluokan laivat

kuin pienemmät alukset.

− Laiturissa voi olla kolme neljä

pientä alusta peräkkäin, Nikupeteri

kertoo.

Liikenne kasvusuunnassa

Sataman liikennemäärät kehittyivät

positiivisesti alkuvuodesta

kesään asti. Alkusyksystä tuli pieni

notkahdus, mutta nyt liikenne on

kääntynyt taas kasvuun.

− Projektiliikenne on kehittynyt

positiivisesti ja siihen myös

satsataan.

Seuraavan ison investoinnin

odotetaan kohdistuvan väylään.

Jos rahoitus järjestyy ja luvat

saadaan, niin väylä syvennetään

10 metriin.

11


WELLO ON NOUSEMASSA

Pingviini telakan laiturissa juuri valmistuttuaan

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Wello Oy

Espoolainen Wello on teknologiajohtaja

mereen perustuvassa

energiatuotannossa. Yhtiö aikoo

valloittaa maailman meret kehittämällään

Pingviini-teknologialla.

− Pingviini on markkinoiden

kestävin ja tehokkain laite, joka

pystyy valjastamaan valtamerien

aaltojen voiman energiantuotantoon,

Wello Oy:n perustaja Heikki

Paakkinen kiteyttää.

Non stoppina

Wello saa globaaleilta markkinoilta

jatkuvasti tiedusteluja, sillä yhtiön

kehittämä teknologia on ainutlaatuinen.

Energiapuistot tehdään

yhdistämällä useita Pingviiniyksiköitä,

jotta energiatuotanto

saadaan oikeaan ja eri tarpeita

vastaavaan mittakaavaan.

− Pingviinin potentiaalinen markkina-alue

on valtava, sillä ratkaisumme

on toteuttamiskelpoinen lähes

kaikilla valtamerien rannikoilla.

− Tavoitteena on, että vuoteen 2050

mennessä osuutemme globaalista

puhtaan aaltoenergian tuotannosta

olisi noin 10 prosenttia.

Kyselyjä tulvii

Skotlannin Orkneyssä Pingviiniteknologialla

tuotetaan jo kaupallisesti

sähköä verkkoon. Keväällä

yhtiö uutisoi aiesopimuksesta

kahden aaltoenergiapuiston toimittamisesta

Intiaan. Lisäksi suunnitteluvaiheessa

on muun muassa Indonesiaan

rakennettava maailman

suurin aaltoenergiapuisto.

12


AALLON HARJALLE

Äskettäin Wello julkisti uutisen

yhteistyösopimuksesta Saipemyhtiön

kanssa. Saipem on italialainen

off-shore teknologiajätti.

Sopimus liittyy Baskimaassa toteutettavan

aaltoenergiaprojektin

asennus- ja käyttöönottotöihin.

− Yhteistyömme vankistaa yhtiömme

asemaa aaltoenergian

markkinajohtajana. Sitoumus taas

varmistaa operaation toteutu-

Heikki Paakkinen

13


misen ja samalla vähentää Wellon

taloudellista ja teknistä riskiä.

Strategia linjattu

Wello on rakentanut oman markkinoilla

etenemisen strategiansa.

− Tarjoamme valmiin paketin

Pingviini-laitteiden ja aaltoenergiapuistojen

rakentamiseen sekä

käyttämiseen.

− Lyhyesti sanottuna olemme keskittyneet

laitteiden rakentamisen

sijasta myymään olemassa olevaa

designiamme, ohjelmistoamme,

tietoamme ja ammattitaitoamme.

Potentiaalia on

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan

184 maan täytyy osallistua

globaalin keskilämpötilan nousun

pitämiseen alle kahdessa asteessa.

Tämä edellyttää fossiilisten

polttoaineiden korvaamista muun

muassa tuuli- ja aurinkoenergialla.

− Yli 75 prosenttia planeetan pinnasta

on veden peitossa, minkä

takia aaltoenergiassa on valtava

potentiaali. Teknologia on valmis

käyttöönotettavaksi, ja skaalattuna

sen hinta on pian alhaisempi kuin

muiden uusiutuvien energiamuotojen,

Paakkinen korostaa.

Pingviinin etuja

Paakkisen mukaan Pingviini on

äärimmäisen kestävä aaltoenergiamuunnin.

− Se takaa vakaata energiatuotantoa,

eikä häiritse maisemaa, kuten

aurinkopaneelit ja tuuliturbiinit.

Tyypillinen Pingviini-aaltoenergiapuisto

voi esimerkiksi koostua 20

laitteesta, jotka tuottavat energiaa

14 GWh:a vuodessa.

− Tämä vastaa noin 5 000 keskimääräisen

eurooppalaisen kotitalouden

energiankulutusta vuodessa.

Pingviini tarkemmin

• Konsepti: rotaatioliike on peräisin

suoraan aaltoliikkeestä, ja

mekanismin sijaan runkomuoto

ottaa sen haltuunsa.

• Pingviinillä ei ole hydrauliikkaa

eikä liitoskohtia, eikä mikään

liikkuva komponentti ole kosketuksissa

meriveden kanssa.

• Komponentit suoraan kaupan

hylyltä: laite voidaan valmistaa

millä telakalla tahansa.

• Asennuspaikkaan hinaus:

Pingviini ei tarvitse monimutkaista

asennusta asennuspaikalla, sillä se

pitää vain kiinnittää ankkurointiin

ja sähköverkkoon.

• Korkea tehokkuus: laite perustuu

suoraan muuntamiseen –

aalloista tulee sähköä, joka menee

suoraan sähköverkkoon.

• Helppo käyttää ja huoltaa:

kaikki Pingviinit ovat kytkettyinä

jatkuvaan valvontaan ja ovat ohjattavissa

etänä.

• Todistettu kestävyys: Pingviini

on laajamittaisesti testattu ankarissa

meriolosuhteissa ja se kestää

jopa 18 metrin korkuisia aaltoja.

Wello tiimi

14


Wellon historia

Jo nuorena poikana Heikki Paakkinen rakensi usein

veneiden pienoismalleja. Hän yritti selvittää, miten

ne saisi kulkemaan aaltojen energialla. Myöhemmin

lamppu syttyi ja hän keksi, miten aaltoihin perustuvan

energiantuotannon saa toimimaan täydellisessä

sopusoinnussa meren kanssa. Wello Oy perustettiin

vuonna 2008. Samalla alkoi patentoidun Wello

Pingviini -tuotesarjan kehittäminen. Yritys laajeni

ja mukaan tuli uusia yhtiökumppaneita. Vuonna

2015 yhtiö sai Euroopan komissiolta ensimmäisen

merkittävän tutkimus- ja innovaatiorahoituksen.

Ensimmäinen Pingviini-laite otettiin käyttöön vuonna

2017. Wellon kansainvälisiä kumppaneita ovat

nykyään kiinalainen telakkayhtiö CIMC ja italialainen

off-shore teknologiosaaja Saipem.

Kumppanit ovat vastuussa laitteiden ja asennuspaikkojen

rakentamisesta. Wello tutkii parhaillaan muita

kansainvälisiä liikekumppanuusmahdollisuuksia.

15


Kokkolan Satama on

Suomen suurin

bulk-satama ja

kolmanneksi suurin yleissatama

Konttiliikenne on kasvanut vuosikymmenen

kuluessa noin 700 prosenttia.

Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtajan

Torbjörn Wittingin

mukaan on merkittävää, että

Kokkolan Satama on noteerattu

konttimaailmassa maailmanlaajuisesti.

Konttiliikenteen kehittyminen

ja konttilaivojen koon kasvu

vaikuttavat myös sataman tulevaan

kehittämiseen.

16

- Haluamme varmistaa kustannustehokkaat

konttikuljetukset Euroopan

isoihin hub-satamiin Antwerpeniin

sekä Hampuriin, ja niistä

edelleen eri puolille maailmaa.

Viikoittainen konttiliikennevuoro

takaa asiakkaille säännölliset yhteydet

kansainvälisille markkinoille,

ja toiveita on esitetty nykyistä useammistakin

lähdöistä, Witting toteaa.

Rauanheimolle kontit ovat osa

logistiikan kokonaisratkaisuja

Kokkolan Satama on osa Pohjois-

Euroopan suurinta epäorgaanisen

kemianteollisuuden keskittymää,

Kokkola Industrial Parkia. Suurteollisuusalueen

tuotannollisten yritysten

viennin arvo on 1,75 miljardia

euroa. KIP:n yritysten lisäksi

konttiliikenne palvelee kauppaa ja

pk-sektorin asiakkaita.

- KIP:n teollisuuskeskittymälle

konttiliikenne on tärkeä palvelu.

Meille konttiliikenne on mahdollistanut

laajentumisen uusiin tuoteryhmiin,

joissa säännölliset laivaukset

sekä varastoinnin minimointi

ovat asiakkaille keskeisiä

prioriteetteja, sanoo satamaoperaattori

Oy M. Rauanheimo Ab:n

kaupallinen johtaja Henrik Hagström.

Hänen mukaansa on iso etu, että

maan suurimmassa bulk-satamassa

osa irtotavarakuljetuksistakin

voidaan toteuttaa tarvittaessa

konttikuljetuksina.

- Konttilinjan ansiosta Rauanheimo

pystyy tarjoamaan entistä te-


hokkaampia ja asiakkaan tarpeita

palvelevia logistisia kokonaisratkaisuja

sekä vanhoille että uusille

asiakkaille, Hagström korostaa.

Kokkolan Sataman ja Rauanheimon

yhtenä menestystekijänä on

ollut kyky ennakoida asiakkaiden

tulevia tarpeita.

- Mikään menestys ei synny itsestään,

vaan kovalla työllä. Tulevaisuudessa

menestyminen edellyttää

erityisesti kestävän kehityksen,

teknologisen kehityksen ja geopolitiikan

huomioimista. Kokkolan

menestystarinalla meriliikenteessä

on ollut myönteinen vaikutus

koko Suomen kansataloudelle.

Liiketoiminnan ennakoidaan kasvavan

voimakkaasti muun muassa

akkuteollisuudessa, jolle sujuva

logistiikka on yksi perusedellytyksistä.

Kokkolan Satama on myös Suomen

suurin raide- ja transitoliikenteen

satama sekä kaivannaisteollisuuden

ykkössatama. Satamakokonaisuus

rakentuu kolmesta satamanosasta;

Syväsatamasta, Kantasatamasta

ja Hopeakiven satamasta

konttien käsittelyn tapahtuessa

kahdessa viimeksi mainitussa.

Kokkolassa konttiliikennettä palvelee

muun muassa Pohjoismaiden

ainoa AWT-terminaali, missä

laivat voidaan lastata ja purkaa

säältä suojassa sisätiloissa. Satama

on investoinut huomattavasti

lisäksi nosturikapasiteettiin, ja Load

Plate-ratkaisu varmistaa konttien

maksimaalisen täytön.

Vuonna 2020 valmistuvien väylätöiden

myötä Kokkolan Syväsatamaan

johtava väylä syvenee

14-metriseksi, mikä mahdollistaa

Panamax- ja Capesize-kokoluokkia

edustavien alusten entistä tehokkaamman

liikennöinnin.

17


Rahoituksen saatavuus kasvun

mahdollistajana

Teksti: Timo Mansikka-aho

Kasvu on yksi pk-yritysten parhaista

keinoista menestyä. Innovatiivinen

mieli ja kyky tehdä strategisiakin

päätöksiä nopeasti asettavat omat

odotusarvonsa etenemistahdille –

myös silloin, kun seuraavan loikan

ottamiseen lähdetään hakemaan ulkopuolista

rahoitusta.

– Vaikka talouden näkymät ennakoivat

jo heikkenevää suhdannetta, voidaan

suomalaisten pk-yritysten tilannetta

yleisesti ottaen vielä pitää

hyvänä, toteaa WS Finance Oy:n liiketoimintajohtaja

Veli-Pekka Tilli.

– Halu kasvaa ja kehittyä on kova, ja

rahoituksen saaminen on tärkeässä

roolissa. Etenkin silloin, kun toimintaa

lähdetään viemään uudelle

tasolle.

18

Aika on edelleen rahaa

Suomalainen pk-yrittäjä on tottunut

hakemaan toiminnalleen rahoitusta

pankista, mutta joutuu vuosi vuodelta

toteamaan, että toimintamallit

ajautuvat yhä kauemmas toisistaan.

Kun tänä päivänä käytettävissä oleva

data mahdollistaa hyvinkin nopeat

päätökset, niin myös rahoittajilta

odotetaan kykyä nopeaan etenemiseen.

”Pian” on suhteellinen käsite,

ja sen tulkinta konkretisoi osapuolten

näkemyserot.

– Pankkien tapa käsitellä rahoitushakemuksia

on aina ottanut oman

aikansa, ja viimeisimmän rahoituskriisin

kasvattamat pääomavaateet

hankaloittivat prosesseja entisestään,

Veli-Pekka Tilli kertoo.

– Rahoitusta on edelleen hyvin saatavilla

pankeista, mutta odottaminen

ymmärrettävästi turhauttaa.

Yrityksellä on kova kasvu päällä –

se haluaa toteuttaa hyvät suunnitelmansa

mahdollisimman nopeasti.

Ajoituksen kasvava merkitys kohottaa

aikapainetta entisestään. Kilpailu

on armotonta, ja markkinatilanteet

elävät. Jos mahdollisuuden ikkuna

ehtii sulkeutumaan, koko hanke

saattaa mennä sivu suun.

Sosiaalinen tilaus dynaamiselle

rahoitukselle

Pankkien ulkopuolella operoivat yksityiset

rahoitusyhtiöt, jotka pystyvät

tekemään päätöksiä dynaamisesti

ja joustavasti, ovatkin nousseet

Suomessa varteenotettavaksi vaihtoehdoksi.

Yksi tällaisista toimijoista

on WS Finance, jolla on Veli-Pekka

Tillin mukaan myös omat, lisäarvoa

tuottavat erityispiirteensä.

– Tyypillinen ulkopuolinen rahoittaja

toimii itse lainaamansa rahan

varassa, mutta me rahoitamme yrityksiä

puhtaasti omasta taseestamme.

Tämä merkitsee kykyä rohkeisiin

päätöksiin, entistä parempaa

joustavuutta sekä tehokkuutta ja aktiivista

osallistumista yritysten kasvuun

ja kehitykseen.

Yritysten ja markkinoiden kirjo on

valtaisa, niinpä rahoitusasiatkaan

eivät kategorisesti ole joko-tai -tilanteita.

WS Finance tekeekin paljon

yhteistyötä pankkien, eläkevakuutusyhtiöiden

ja muiden rahoituslaitosten

kanssa. Usein paras kokonaisratkaisu

löytyy useamman vaihtoehdon

yhdistelmästä; onkin tärkeää

löytää rahoituskumppani, jolla on

hyvät verkostot ja suhteet koko rahoitusmarkkinaan.

Asiansa osaava

yritysrahoittaja näkee metsän puilta

ja ymmärtää, mikä on loppujen lopuksi

olennaisinta.

– Rahoituksen saaminen on ykkösasia

yritysten hyvinvoinnille ja

koko kansantaloudelle. Monipuolinen

rahoitusmarkkina ja rahan saatavuus

on elinehto kasvua hakeville

yrityksille. Se on puolestaan kaikkien

osapuolten ja myös yhteiskunnan

yhteinen etu.


TRUKIT NOPEAAN TOIMITUKSEEN

HETI VARASTOSTA

Hyundai 8 ton

Asiakastyytyväisyys 5/5

Kompakti koko ja

huippuvarustelut vakiona

PYYDÄ TARJOUS!

TAKUU JOPA 3 V /

6000H KYSY LISÄÄ!

VARASTOSSAMME ON SUURI

MÄÄRÄ KÄYTETTYJÄ KONEITA,

KYSY LISÄÄ!

HETI VARASTOSTA

Hyundai 50DA-9

Tehokas dieseltrukki

pieniin ja suuriin töihin

PYYDÄ TARJOUS!

Toyota 1000kg sähkö

vm. 2015 14.500 €

Cat DP50N diesel

vm. 2012 34.900 €

Hyundai 25D-9E diesel

vm. 2015 26.900 €

Toyota 2500kg vm 2018

esittelytrukki 28.900 €

Kalmar 10Ton diesel

vm. 1997 29.500 €

Kalmar DC3-500 diesel vm

1994 5.900 €

Toyota 02-8FDF diesel

vm. 2008 15.900 €

SMV 16-900B diesel vm

2012 105.900 €

SMV SL16-1200 diesel

vm 2000 54.900 €

Hyundai 15EP lavansiirto

vm. 2019 3.950 €

Hyundai 30D-9 diesel

vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS

Hyundai 35B-9 sähkö

vm. 2019 PYYDÄ TARJOUS

ABT 3500kg diesel

vm 2010 12.900 €

Hyundai 50DA-9 diesel

vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS

Finnsiirto Oy

Lieto | Vakiotie 11, 21420

Tampere | Keskuojankatu 30, 33900

Myynti 0207 351 601

Huolto 0207 351 607

Vuokraus 0207 351 606

myynti@finnsiirto.fi

huolto@finnsiirto.fi

vuokraus@finnsiirto.fi


Laivaliikenne ja satamat ottavat

ison digitalisaatioaskeleen

Unikien ICT-ratkaisun myötä

Unikie valittiin toteuttamaan merkittävää digitalisaatioprojektia Gävlen

ja Rauman satamatoimintojen ja satamien välisen meriliikenteen

hallinnointiin.

Suomalainen tekoälyyn ja itseohjautuvien

ajoneuvojen ohjelmistokehitykseen

erikoistunut ohjelmistoyritys

Unikie Oy on voittanut

Ruotsin merenkulkuhallinnon järjestämän

tarjouskilpailun meriliikenteen

hallintaa koskevasta Efficient

Flow -digitalisointiprojektista.

ICT-ratkaisu toteutetaan Gävlen

ja Rauman satamien välillä ja sen

tarkoituksena on tehostaa satamatoiminnan

harjoittajien toimintaa.

"Laiva- ja satama-ICT-ratkaisun

tarkoituksena on virtaviivaistaa

20

ja yksinkertaistaa satamatoiminnan

harjoittajien toimintaa. Ratkaisulla

mahdollistetaan digitaalinen

viestintä alusten välillä ja lisäksi

ratkaisun perusperiaatteena

on myös se, että satamatoimijat

jakavat arvioidun ja toteutuvan

ajankohtatiedon liittyen tiettyihin

satamakäyntiprosesseihin”, sanoo

projektipäällikkö Anders Berg

Ruotsin merenkulkuhallinnosta.

Ruotsin merenkulun hallinnolla on

hallintoviranomaisena vastuu merenkulusta

ja se vastaa kollektiivisesti

hallituksen liikenne- ja talouspoliittisten

tavoitteiden saavuttamisesta

meriliikenteen alalla.

Efficient Flow -projekti ottaa käyttöön

uusia meriliikenteen hallintapalveluita

askeleena kohti globaalia

toteutusta.

Unikien ICT-ratkaisulla

skaalautuvuutta,

kustannustehokkuutta ja

toimintakykyä satamiin

”Olemme erittäin otettuja Unikien

voitettaessa tämän avoimen skan-


Jussi Mäntynen

Esko Mertsalmi

dinaavisen tarjouskilpailun. On

mahtavaa päästä suunnittelemaan

ja luomaan uusi huipputekninen

ratkaisu avoimen lähdekoodin

avulla tyhjältä pöydältä. Unikien

ratkaisu tulee tarjoamaan skaalautuvuutta,

kustannustehokkuutta ja

toimintakykyä Ruotsin ja Suomen

satamiin”, sanoo Unikien USA:n tytäryhtiön

liiketoimintajohtaja Jussi

Mäntynen.

Unikien satamaympäristöön luoma

ICT-ratkaisu tarjoaa perustan

yhteistyölle sataman avaintoimijoiden

välillä. Ratkaisu yhdistää

toimijat satamassa, sataman yhteydessä

ja sekä siihen liittyvien

sisämaa-operaattoreiden välillä.

ICT-ratkaisun myötä pystytään integroimaan

satama-alueen toiminnot

oikea-aikaisesti alusten saavuttua

satamaan. Näin pystytään

optimoimaan toiminnot sisämaaoperaatioita

myöten.

”Satamien digitalisoituminen on

tulevaisuutta. Unikien ratkaisun

myötä laivaliikenne ja satamat ottavat

ison digitalisaatioaskeleen

yhdistäessä avaintoimijat. Tämän

kehitysprojektin onnistuessa ratkaisu

on valmis toteutettavaksi

myös muissa satamissa läpi Pohjoismaiden”,

kertoo Unikien toimitusjohtaja

Esko Mertsalmi.

21


KUORMA-AUTOJEN PÄÄSTÖJÄ

VÄHENTÄVIEN LAITTEISTOJEN

KIERTÄMINEN ON LAITONTA

Kuorma-autoissa on yleistynyt laiton auton päästöjä

vähentävien laitteiden kiertäminen eli päästömanipulointi.

Manipulointi kasvattaa auton päästöt

moninkertaiseksi. Laittomat päästömanipulaatiot

aiheuttavat kuljetusalalle epätervettä kilpailua,

sillä laitteistojen purkamisella pyritään

kustannussäästöihin.

22


Kuorma-autojen päästömanipuloinnissa

on kyse päästöjä vähentävien

tehdasasennettujen järjestelmien

ohittamisesta tai kiertämisestä.

Tämän seurauksena esimerkiksi

typenoksidi- ja hiukkaspäästöt

kasvavat moninkertaiseksi auton

alkuperäisiin ja lain vaatimukset

täyttäviin päästöihin nähden.

Kuorma-autojen päästöt ovat vähentyneet

viime vuosikymmenen

aikana merkittävästi ja uusimmat

päästönormit edellyttävät autoihin

erilaisia pakokaasupäästöjä

vähentäviä laitteistoja. Tyypillistä

on purkaa autosta esimerkiksi

SCR-laitteisto, joka vähentää typenoksidipäästöjä

yli 90 prosenttia.

Laittoman päästömanipuloinnin

taustalla on pyrkimys kustannusten

vähentämiseen. Säästöjä syntyy,

kun päästöjä vähentäviä laitteita

ei tarvitse huoltaa tai autossa

ei tarvitse käyttää SCR-laitteiston

edellyttämää AdBlue-lisäainetta.

”Kuorma-autovalmistajat ovat investoineet

viime vuosina eniten

juuri päästöjen vähentämiseen

ja turvallisuuden parantamiseen.

Uusimmat Euro VI -päästönormit

täyttävissä ajoneuvoissa manipulointi

voi nostaa terveydelle haitallisten

päästöjen määrän jopa yli

kymmenkertaiseksi”, kertoo Autotuojat

ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja

Tero Kallio.

Päästömanipulointi on huomattava

ongelma myös muualla Euroopassa.

Esimerkiksi Tanskan ympäristöviranomaiset

ovat arvioineet,

että lähes neljännes tiellä liikkuvista

kuorma-autoista on päästömanipuloituja.

Yritysten tulisi kantaa vastuuta

toiminnastaan

Lapin poliisilaitos uutisoi syyskuun

lopussa Meri-Lapin alueella

tehdystä raskaan liikenteen valvonnasta.

Valvonnassa tarkistetuista

autoista joka kymmenennessä

paljastui ympäristöhaittoja

aiheuttavaa päästömanipulointia.

Kiinni jääneistä autoista poistettiin

rekisterikilvet ja ne määrättiin

ajokieltoon.

Päästömanipuloitu auto ei ole

tieliikennekelpoinen. Mikäli manipulointia

havaitaan, auto määrätään

ajokieltoon, kunnes se on

palautettu ennalleen ja katsastettu

uudelleen tieliikennekelpoiseksi.

Myös valmistajan autolle myöntämä

takuu katkeaa”, Kallio toteaa.

Suomessa kuorma-autoista on tutkittu

päästömanipulointeja tienvarsitarkastusten

yhteydessä vuoden

2018 keväästä saakka. Valvontaa

jatketaan myös jatkossa osana

tarkastuksia. Valvonta ei kuitenkaan

yksin riitä karsimaan laittomia

manipulointeja.

Päästömanipulaatioita tarjoavat

yritykset markkinoivat laitteistojen

purkupalveluja aktiivisesti.

Päästöjä vähentävien laitteistojen

ohituksen väitetään olevan vaikeasti

huomattavissa. Manipulaatiot

on kuitenkin mahdollista tunnistaa

tienvarsitarkastuksissa. Manipulointeja

tarjoavat yritykset

kiertävät vastuutaan mainitsemalla,

että auto ei muokattuna enää

sovellu tieliikennekäyttöön – tosiasiallisesti

autoa on kuitenkin tarkoitus

käyttää tiekuljetuksiin. Näin

ollen myös palveluja tarjoavat yritykset

ovat vastuussa autoihin tehdyistä

muutoksista.

Laittomien manipulointien vähentämiseksi

Euroopan autonvalmistajien

yhdistys ACEA on ehdottanut,

että päästömanipulointipalvelujen

tarjoaminen kriminalisoitaisiin.

Lisäksi laittomien manipulaatioiden

tekemisestä tulisi aiheutua

tuntuvat sanktiot. Esimerkiksi

Tanskassa manipuloinnista kiinni

jääminen aiheuttaa kuljetusyritykselle

kuorma-auton ennalleen

palauttamisen aiheuttamien kustannusten

lisäksi tuhansien eurojen

sakot.

Myös kuljetuksia tilaavien yritysten

tulisi ottaa aktiivinen rooli manipuloinnin

vähentämiseksi. Vastuullisena

tilaajana yritysten tulisi

edellyttää, etteivät kuljetuspalveluita

tarjoavat yritykset operoi

päästömanipuloidulla kuorma-autoilla.

23


Euroports Finland Oy ja

Eurajoen Romu Oy rakensivat

palvelumallin, jossa on käytössä

molempien osapuolien vahvuudet

Eurajoen Romu ryhtyy viemään entistä suurempia määriä maailmalle

Teksti: Marko Östman

Kuvat: Sanna Peräntie

Oikealla Eurajoen Romu Oy:n toimitusjohtaja Juuso Luodesmeri, vasemmalla Euroports

Finland Oy:n liiketoimintajohtaja Janne Virta. Euroports Finland Oy ja Eurajoen

Romu Oy rakensivat palvelumallin, jossa on käytössä molempien osapuolien

vahvuudet.

Aiemmin pienempiä eriä muun

muassa Euroopan terästehtaille

toimittanut Eurajoen Romu Oy

lähtee kasvattamaan vientiään ja

katseet on suunnattu Turkkiin. Kokonaisvaltaisia

kierrätysratkaisuja

24

tarjoavan Eurajoen Romun yksittäiset

laivauserät tulevat olemaan

tulevaisuudessa noin 25 000 - 30

000 tonnin suuruisia.

– Olemme toimittaneet tavaraa

noin 20 vuoden ajan Olkiluodon

satamasta esimerkiksi Espanjaan

ja Portugaliin. Laivauserät ovat olleet

noin 4000 tonnin suuruisia,

ja nyt halusimme siirtyä suurempiin

eriin, Eurajoen Romu Oy:n


toimitusjohtaja Juuso Luodesmeri

taustoittaa.

– Seuraava luonnollinen askel oli

valtamerilaivat ja tällöin oikea

viennin kohdemaa on Turkki, jossa

sulatetaan ja jatkojalostetaan monipuolisesti

romumetallia. Turkki

on myös maa, joka hyvin pitkälti

määrittelee romumetallin hinnan

Euroopassa.

Viennin kasvattaminen vaatii myös

logististen ratkaisujen kehittämistä.

Tähän yhteistyökumppaniksi

valikoitui Euroports Finland Oy.

Yhteistyön kartoittaminen aloitettiin

maaliskuussa 2019 ja ensimmäinen

kuorma kierrätysmetallia

ajettiin Euroports Rauman porttien

sisäpuolelle elokuun alussa.

– Tässä kohtasivat meidän aktiivisuutemme

ja asiakkaan tarve.

Myyntimme oli yhteydessä heihin

oikeaan aikaan, sillä Eurajoen Romu

oli kartoittanut mahdollisia

satamaoperaattoreita toimintansa

laajentamisen tueksi,Euroports

Finland Oy:n Myynnin ja huolinnan

liiketoimintajohtaja Janne

Virta kertoo.

Yhteistyö rakentuu osapuolten

vahvuuksilla

Uudenlaiseen yhteistyöhön rakennettiin

uudenlainen palvelumalli.

Eurajoen Romun kierrätysmetallit

varastoidaan Euroports Rauman

alueella, mutta asiakas organisoi

itse toimitukset eri puolilta

Suomea ja vastaa tuotteiden käsittelystä

varastokentällä.

– Heidän henkilöstönsä vastaanottaa

saapuvan tavaran ja tarkastaa

niistä muun muassa hiekkapitoisuudet.

Tämän jälkeen he suorittavat

lajittelun ja esivarastoinnin,

Virta kertoo.

Euroports astuu mukaan kuvioon

niin sanotussa korkeavarastointivaiheessa,

jossa Eurajoen Romun

kaluston työskentelykorkeus ei

enää riitä. Satamaoperaattori vastaa

kasojen purkamisesta, tuotteiden

siirrosta laiturialueelle sekä

lastauksesta.

– Avainasemassa on palvelun personointi

yhdessä asiakkaan kanssa.

Tässä yhteistyössä molemmat

vastaavat omista vahvuusalueistaan.

Näin päästään parhaaseen

mahdolliseen lopputulokseen, Virta

korostaa.

Luodesmeri on tyytyväinen siihen

tapaan, jolla Europortsilla on lähdetty

rakentamaan juuri heidän

tarpeitaan vastaavaa palvelumallia.

– Yhteistyömme on ollut erittäin

hedelmällistä. Olemme saaneet

hiottua hyvin mielenkiintoisen

konseptin. He ovat ryhtyneet ennakkoluulottomasti

hakemaan uusia

liiketoimintamalleja, Luodesmeri

kiittelee.

Lisäarvoa koko palvelukenttään

Tulevaisuudessa varastointi siirtyy

Petäjäkseen, kun satamalaajennus

valmistuu.

– Panostamme myös uuteen kalustoon,

sillä uudelle kentälle tullaan

asentamaan säteilyportit. Kaikki

ulkomaille lähtevät kierrätysmetallikuormat

tulee läpivalaista joko

lähtö- tai vastaanottosatamassa.

Me haluamme tuottaa asiakkaallemme

tämän lisäarvon, Virta

painottaa.

Luodesmeri näkee uuden konseptin

kehittävän satamaoperaattorin

toimintaa entisestään.

– Euroports on satsannut tähän

projektiin merkittävästi myös rahallisesti.

Uskon vahvasti siihen,

että tällä konseptilla on mahdollista

synnyttää sellaista uutta liiketoimintaa,

jota Euroports ei ole

aiemmin tehnyt.

Europortsin ja Eurajoen Romun

yhteistyö on hyvä esimerkki siitä,

kuinka jo olemassa olevaa osaamista

ja uutta kehitystyötä voidaan

hyödyntää.

– Yhteistyömme vaatii paljon tietojen

välitystä, ja meillä on tästä vuosikymmenien

kokemus. Nämä uudet

asiat, joita kehitämme tämän

yhteistyön puitteissa, saattavat kehittää

toimintaa myös muiden asiakkaidemme

palvelemisessa, Virta

pohtii.

25


Ympäristöystävälliset vaihtoehdot

Energiayhtiö Gasumin laajenevan kaasutankkausasemaverkoston myötä yhä useampi

kuljetusyritys uudistaa kalustoaan ympäristöystävällisemmäksi. Kuljetus- ja

logistiikka-alan yritys NCS Finland Oy ja yrityksen alihankkijana toimiva Pinecape

Oy ottivat käyttöönsä nesteytetyllä maakaasulla (LNG) toimivan Volvon vetoauton.

LNG:n liikennekäytöllä on mahdollista vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia

kasvihuonekaasupäästöjä yli 20 prosentilla verrattuna dieseliin.

EU:n kunnianhimoiset päästötavoitteet

ilmastonmuutoksen

hillitsemiseksi asettavat

myös logistiikkayrityksille

haasteen vähentää kuljetuksista

aiheutuvia päästöjä. Päästötavoitteiden

mukaan raskaan liikenteen

on vähennettävä hiilidioksidipäästöjä

15 prosentilla vuoteen

2025 mennessä verrattuna vuoteen

2019. NCS Finland ja Pinecape

tavoittelevat päästöjen vähentämistä

nesteytetyn maakaasun

(LNG) avulla.

”LNG oli meille luonnollinen valinta,

koska se täyttää niin nykypäivän

kuin tulevaisuuden päästötavoitteet”,

kertoo NCS Finlandin

operatiivinen johtaja Jarmo Halonen.

”Asiakkaamme ovat enenevissä

määrin kiinnostuneita päästöjen

vähentämisestä kuljetuksissa

ja vaativat ympäristöystävällisempiä

vaihtoehtoja. Haluamme vaikuttaa

omalla toiminnallamme ympäristöön,

ja se onnistuu helpoiten

muuttamalla kuljetuskalustoa.”

NCS Finland on erikoistunut koko

Euroopan kattaviin maantiekuljetuksiin.

Yhtiö kuljettaa vuosittain

yli 30 000 lähetystä. Ympäristöstä

huolehtiminen on yritykselle tärkeä

arvo, ja yritys on pitkäjänteisesti

kehittänyt toimintaansa kestävän

kehityksen ja asiakkaiden

toiveiden mukaisesti.

26

”Olemme tyytyväisiä, että NCS Finlandin

ja Pinecapen kaltaiset edelläkävijäyritykset

vähentävät hiilidioksidipäästöjä

LNG:n avulla. Rakennamme

määrätietoisesti kaasutankkausasemaverkostoa

Suomessa

ja muissa Pohjoismaissa,

jotta yhä useamman yrityksen ja

kuluttajan olisi helppoa vaihtaa

vähäpäästöiseen polttoaineeseen”,

kiteyttää Gasumin liikenteen Senior

Sales Manager Jani Arala.

LNG:n ympäristöystävällisyys ja

edullisuus vaikuttivat

ajoneuvon hankintaan

NCS Finlandin tapaan myös yrityksen

alihankkijana toimiva Pinecape

panostaa vähäpäästöisiin kuljetusratkaisuihin.

Pinecapen kuljetuspäällikkö

Harri Nummelan mukaan

LNG:n vähäpäästöisyys ja edullisuus

vaikuttivat päätöksentekoon.

”Ilmastoasiat ovat meille tärkeitä

ja haluamme kantaa oman kortemme

kekoon tässä asiassa. Ajaminen

LNG:llä on ollut todella sujuvaa.

Pitkässä juoksussa teemme

myös merkittäviä säästöjä polttoainekuluissa

verrattuna dieselajoneuvoihin.

Harkitsemme ehdottomasti

useamman LNG-ajoneuvon

hankintaa”, Nummela toteaa.


muuttavat logistiikka-alaa

Pinecapen kuljetukset Volvon FH

LNG-rekkaveturilla alkoivat heinäkuussa.

Nummela toivookin, että

muutkin logistiikkayritykset hyödyntäisivät

kasvavaa kaasutankkausasemaverkostoa

ja ottaisivat

käyttöön kaasuajonevoja.

”Kaukoliikenteessä kaasuautolla

ajaa yhdellä tankillisella jopa tuhat

kilometriä ja polttoainekulut ovat

pienemmät kuin dieselille. Volvon

FH LNG -kaasukuorma-autoissa

tehosta ja väännöstä ei kuitenkaan

tarvitse tinkiä yhtään, mikäli vertaa

vastaavaan dieselvetoiseen autoon.

LNG-käyttöisten kuorma-autojen

kysyntä lisääntyy jatkuvasti”,

Volvo Trucksin myyntijohtaja Reino

Manninen kertoo.

LNG:n käytöllä on mahdollista vähentää

polttoaineen elinkaaren

aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä

yli 20 prosentilla verrattuna

fossiiliseen dieseliin. LNG

tuottaa vähemmän lähi- ja pienhiukkaspäästöjä,

eikä kaupunkien

ilmanlaatu näin kärsi. Lisäksi

LNG mahdollistaa siirtymisen tulevaisuudessa

nesteytettyyn biokaasuun

(LBG), joka on koostumukseltaan

LNG:tä vastaava polttoaine,

mutta sitä voidaan tuottaa

muun muassa kotitalouksien biojätteistä,

kauppojen ruokahävikistä

ja yhdyskunnan jätevesilietteistä.

Biokaasun liikennekäytöllä

on mahdollista vähentää polttoaineen

elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä

jopa 85 prosenttia

verrattuna dieseliin.

Ajoneuvon tekniset tiedot

- Volvo FH 6x2 T 460 hv LNG

• Euro6 päästönormit täyttävä

460hv (2300Nm) LNG-moottori

ja saatavissa myös 420hv

(2100Nm) versio.

• Vetotavat 4x2, 6x2 tai 6x4,

saatavilla vetoautona tai tasakuorma-autona.

• LNG-moottorissa on sama hyötysuhde

ja suorituskyky kuin

normaalissa dieselajoneuvossa.

• LNG-säiliöitä on tarjolla kolmea

eri kokoa. Niihin mahtuu

polttoainetta joko 115, 155 tai

205 kiloa. Suurimmalla säiliöllä

ajaa jopa tuhat kilometriä.

Lisäksi autossa on aina 170 litran

dieselsäiliö.

• Varustettu maastontuntevalla

uudistuneella I-See vakionopeudensäätimellä.

27


Jos ajat vähemmän,

niin maksat vähemmän –

ja päinvastoin

Volvo Trucks esittelee nyt uuden, käyttöpohjaisen

Volvo Flexi-Gold -huoltosopimuksen,

jossa kuukausimaksut määräytyvät

todellisen ajomäärän mukaan. Näin kuljetusyritykset

voivat mukauttaa toimintaansa

markkinaolosuhteiden ja kysynnän mukaan

entistä joustavammin.

Volvo Flexi-Gold -sopimus tarjoaa asiakkaille 40 prosentin joustavuusalueen, mikä

tarkoittaa, että vuosittainen ajomäärä voi ylittää tai alittaa sovitun kilometrimäärän

20 prosentilla.

28


Ajoneuvojen etäyhteydet ovat tasoittaneet

tietä uusille, joustaville

huoltosopimuksille ja käyttöperusteisille

maksumalleille.

”Monilla kuljetusyrityksillä on lyhytaikaisia

sopimuksia asiakkaidensa

kanssa, tai ne toimivat arvaamattomilla

ja vaihtelevilla

markkinoilla. Yrityksiltä saadun

palautteen perusteella markkinoilla

tarvitaan entistä joustavampia

huoltosopimuksia. Meillä on

nyt käytössämme teknologia, joka

mahdollistaa tällaiset dynaamiset

ja etäyhteyksiä hyödyntävät ratkaisut”,

Volvo Trucksin huoltosopimusliiketoiminnan

kehityspäällikkö

Thomas Niemeijer toteaa.

Volvo Flexi-Gold -sopimuksen

mahdollistaa kehittynyt telematiikka,

jonka avulla ajoneuvot voivat

lähettää mittarilukeman reaaliaikaisesti

Volvo Trucksille. Sopimus

tarjoaa asiakkaille 40 prosentin

joustavuusalueen, mikä tarkoittaa,

että vuosittainen ajomäärä

voi ylittää tai alittaa sovitun kilometrimäärän

20 prosentilla. Jokainen

kuukausittainen lasku perustuu

kyseisen kuukauden todelliseen

ajomäärään, ilman lisälaskutusta

tai paperitöitä ajokilometrien

ylittämisestä vuoden lopussa

(joustavuusalueella). Tämän ansiosta

sopimus sopii erityisen hyvin

asiakkaille, jotka työskentelevät

kausimuutosten ja vaihtelevan

kysynnän kanssa.

”Jos ajat vähemmän, niin maksat

vähemmän – ja päinvastoin. Volvo

Flexi-Gold -sopimus tarjoaa saman

kattavuuden ja ylläpidon kuin Volvo

Gold -sopimus, samalla ennakoitavalla

kustannuksella, mutta

huomattavasti suuremmalla joustavuudella

mukautuakseen liiketoiminnan

muuttuviin tarpeisiin”,

Volvo Finland Ab:lla huoltosopimuksista

vastaava päällikkö Vesa

Soppi kertoo

Faktat: Volvo Flexi-Gold -sopimus

Volvo Gold -sopimus on Volvo

Trucksin kattavin huoltosopimus,

joka sisältää ennaltaehkäisevän

huollon, etäyhteyksiä hyödyntävän

huoltotarvesuunnittelun ja kaikki

kuorma-autojen korjaukset.

”Etäyhteyspalvelujen nopea kehittyminen

tuo kuljetusyrityksille aivan

uusia tapoja lisätä ajoneuvojen

käyttöaikaa ja optimoida ajoneuvojen

käyttöä. Joustava maksumalli

lisää sopimustarjoukseemme

aivan uuden ulottuvuuden”,

Soppi jatkaa.

Volvo Flexi-Gold -huoltosopimus

on saatavana tietyillä Euroopan

markkina-alueilla, ja se tuodaan

vähitellen saataville myös uusilla

markkinoilla.

• Käyttöperusteinen huoltosopimus. Sekä auton kunnossapitotoimet

että kuukausimaksu määräytyvät todellisen ajomäärän

mukaan.

• 40 prosentin joustavuusalue arvioidulle vuotuiselle ajomäärälle.

• Volvo Flexi-Gold -sopimus tarjoaa saman kattavuuden ja käytettävyyden

kuin Volvo Gold -sopimus.

• Sopii erityisen hyvin asiakkaille, jotka työskentelevät kausimuutosten

ja vaihtelevan kysynnän kanssa.

• Ei lisälaskutusta tai paperitöitä, jos ajokilometrit ylittyvät vuoden

lopussa.

29


30

WWW.PORTOFKASKINEN.FI


Kaskisten moderni syväsatama on vilkas kansainvälinen

elinvoimatekijä rannikkoalueella. Satamatoimintojen

digitalisoituminen ja panostaminen raideliikenteeseen

ovat tulevaisuusinvestointeja, joilla tähdätään mm.

päästövähennyksiin.

“Olemme ilmeisesti osanneet vastata asiakkaidemme

tarpeisiin, sillä tämänhetkisten tavaraliikenteen

kasvulukujen mukaan satama tavoittelee jo toista

peräkkäistä ennätys vuotta”, kertoo sataman

CEO Patrik Hellman.

Kaskisten satama on erityisesti bulklasteihin, kuten metsä- ja kemianteollisuuden

materiaalivirtoihin erikoistunut kasvava vienti- ja tuontisatama.

31


Digityökaluilla löysätään

yrityksen stressiruuvia

Teksti: Merja Maansalo

Teknologiayhtiö ja Kiho Platformin

liiketoiminta-alustan kehittäjä

Mastercom Oy järjestää KihoNettilaisuuksia.

Lokakuussa pidetyssä

tilaisuudessa teemoina olivat hyvä

johtaminen, työssä jaksaminen ja

digitaaliset työnhallintajärjestelmät.

Paikalla oli kiinteistö-, maansiirto-,

metsäkone- ja kuljetusalan

johtoa. Yksi pääviesteistä kuului:

Digityökalujen avulla voidaan

vähentää merkittävästi arkista

työkuormaa. Samalla vapautuu

kallisarvoista aikaa yrityksen kasvua

edistäviin tekijöihin, kuten

liiketoiminnan kehittämiseen ja

markkinointiin.

Sopivat työkalut

KihoNet-tilaisuuksien puuhamiehenä

toimii ”kihottajaksi” itseään

tituleeraava Tatu Laine. Hän sanoo,

että digityökalujen valinnassa kaikki

lähtee liikkeelle kunkin yrityksen

omista tarpeista.

− Kannattaa varmistaa, että järjestelmä

tuottaa laajasti ja oikeanlaista

dataa helposti käsiteltävässä

muodossa. On myös hyvä varmistaa,

että yrityksen käytössä olevat

järjestelmät ovat helposti integroitavissa,

jotta ne saadaan keskustelemaan

keskenään.

Laine korostaa, että tiedon kuuluu

liikkua tänä päivänä digitaalisesti.

− Tietojen kerääminen ja raportointi

manuaalisesti on hidasta ja vanhakantaista.

Yhdellä järjestelmällä

on mahdollista kerätä kattavasti

tietoa esimerkiksi työntekijöistä

kuin kuljetuksista.

32

Päivitys paikallaan

Laineen mukaan yritykset voidaan

jakaa karkeasti menestyjiin ja häviäjiin.

− Menestyjiä ovat yritykset, jotka

älyävät ottaa digitalisaatiosta

kaikki hyödyt irti. Häviäjiä ovat

ne, joissa toimintaa jatketaan ”niin

kuin ennenkin -mentaliteetilla”.


Laine antaa esimerkin.

– Eräs toimitusjohtaja käytti aiemmin

joka kuukausi kaksi työpäivää

tuntilistojen kyselemiseen ja

koostamiseen työntekijöiltä. Nyt

samaan työtehtävään kuluu vain 15

minuuttia, koska työaikatiedot syntyvät

automaattisesti esimerkiksi

ajettujen kilometrien perusteella.

Laine sanoo, että työajan säästö on

valtava, sillä järjestelmän avulla

tiedot lähtevät napin painalluksella

muun muassa palkanmaksuun.

Askel askeleelta

KihoNetissä vierailevana puhujana

oli tietokirjailija, bloggari ja filosofian

tohtori Sampo Sammalisto.

Hän on Viisas pääse vähemmällä

-kirjojen kirjoittaja. Hän luonnehtii

teoksiaan reseptikirjoiksi,

joissa annettaan neuvoja, miten

hyviä työ- ja elämäntapoja voidaan

edistää step by step -menetelmällä

työyhteisöissä. Kirjoista saa myös

neuvoja oman ajankäytön hallintaan

ja itsensä johtamiseen. Näillä

Sampo Sammalisto

Tatu Laine ja Tomi Kaukinen

taidoilla on kysyntää, sillä nykypäivän

informaatioähky ja ärsyketulva

hukuttavat helposti aktiivitoimijan.

Aikaa muutosprosessille

Sammalisto muistuttaa, että hyvä

johtaminen ja hyvät työkalut mahdollistavat

henkilöstön tuottavuuden

kasvun. Kertarysäyksellä

asioita ja toimintatapoja ei hänen

mielestä kuitenkaan kannata yrittää

kehittää ja parantaa.

− On edettävä yksi osa-alue kerralla.

Uusien tapojen opettelu vaatii

yleensä 2−9 kuukautta.

Johtamisen jalo taito

Sammalisto uskoo sisäiseen motivaatioon

pohjautuvaan johtamiseen.

Pelolla johtaminen ja

keppi-porkkana -malli ovat hänen

mielestään auttamattomasti vanhentuneita.

− Työntekijällä pitää olla riittävästi

itsemääräämisoikeutta, miten hän

arjessa tehtäväänsä toteuttaa.

− On myös tärkeää, että ihminen

voi kokea olevansa hyvä siinä, mitä

tekee ja hänelle annetaan mahdollisuus

kehittyä.

Sammalisto lisää listaan työn merkityksellisyyden.

− Työllä pitäisi olla jokin muukin

merkitys ja motivaatio kuin palkka,

jotta työntekijä jaksaa vuodesta

toiseen uupumatta.

Puhumisen vaikeus

Kolmas KihoNetin esiintyjistä oli

startup-yrittäjä Tomi Kaukinen.

Hän sanoo, että työssä jaksaminen

puhuttaa myös miesvaltaisilla

aloilla. Monissa liemissä keitetty

ja burnoutin läpikäynyt Kaukinen

tietää, että uupumisesta toisille

miehille puhuminen ei kuitenkaan

ole helppoa.

− Epäonnistumisen häpeä piinaa,

vaikka yhä useampi väsyy työssään.

Hän kertoo saavansa esiintymisten

jälkeen paljon viestejä, joissa ihmiset

avautuvat jaksamisestaan, ja

kertovat, etteivät he uskalla puhua

ylikuormituksestaan työpaikoillaan.

− Itse yrittäjänä pelkäsin aikanaan

paljastuvani asiakkaille ja sijoittajille.

Rajatusti digiä

Kaukinen kuvailee itseään hieman

teknologiavastaiseksi, mutta innostuu

työkaluista, jotka selkeästi

helpottavat arkea. Hän käyttää

esimerkiksi digityökaluja, jotka

auttavat sähköpostien käsittelyssä

33


ja työajan hallinnassa.

– Etenkin raportointi on monille

punainen vaate, johon ei huvittaisi

käyttää työaikaa. En siis tuomitse

kaikkea teknologiaa. Mielestäni

suurin osa nykyajan pahoinvoinnista

johtuu silti siitä, että me luolaihmiset

emme ole vielä oppineet elämään

tässä kiireisessä ja koko ajan

muuttuvassa digiyhteiskunnassa.

Kolme kovaa asiantuntijaa

Tatu Laine työskentelee vuonna

2003 perustetussa kuopiolaisessa

teknologiayhtiö Mastercom Oy:ssä.

Yhtiö on alustatalouden asiantuntija,

joka on kehittänyt Kiho Platform

-liiketoiminta-alustan liikkuvan

työn ohjaukseen ja laskutukseen.

Liiketoiminta-alustan ohjelmistopalveluihin

kuuluvat esimerkiksi

ajoneuvojen hallinta, työajanseuranta,

kalustovahti ja laskutus. Paikannukseen,

IoT:hen ja tekoälyyn

perustuvia palveluja käyttää jo yli

500 yritystä. Yhtiön liikevaihto

oli 2,9 miljoonaa euroa vuonna

2018. Vuonna 2019 tavoitteena

on kaksinkertaistaa liikevaihto.

Henkilöstöä yhtiöllä on 35. KihoNet

järjestetään neljä kertaa vuodessa

eri teemojen ympärillä.

Tomi Kaukinen on sarjayrittäjä

ja puhuja. Valmistuttuaan Tukholman

kauppakorkeakoulusta hän

vietti kuusi vuotta kansainvälisessä

rahastossa. Hän muun muassa

manageerasi investointipankki JP-

Morganin kiinteistösalkkua, ennen

kuin päätti hypätä pois oravanpyörästä

ja ryhtyä startup-yrittäjäksi.

Seuraavan kuuden vuoden aikana

Kaukinen vei omat yrityksensä

Espanjaan sekä Kaakkois-Aasiaan.

Sitten iski vaikea uupumus ja hän

joutui jättämään kaiken taakseen.

Nykyään hän vetää omaa Licence

to Fail -sivustoa, jossa hän mentoroi

yrityksiä sekä puhuu avoimesti

uupumuksen koetuksista.

Sampo Sammalisto on filosofian

tohtori. Hän on myös suosittu tietokirjailija,

bloggari ja valmentaja,

jolla on 15 vuoden kokemus ajatustyöstä

sekä pienistä että suurista

organisaatioista. Hänen kirjoittamansa

kirja “Viisas pääsee vähemmällä

– 52 niksiä tehokkaampaan ja

onnellisempaan elämään” on nykyaikaisen

ihmisen selviytymisopas.

Se on auttanut jo tuhansia ihmisiä

elämään tuottavampaa, stressittömämpää,

kiireettömämpää ja

onnellisempaa elämää. Kirjan uusin

2.0-versio julkaistiin lokakuussa.


VERKKOKAUPPALOGISTIIKAN

AMMATTILAINEN AXLA AVASI VANTAALLE

Axla Logistics on Åland Postin uusi

verkkokauppalogistiikan yksikkö,

jonka alle tuodaan 20 vuoden

mittainen kokemus alalta.

”On korkea aika, että kotimaiset

verkkokauppiaat lähtevät kunnianhimoisesti

maailmalle. Olemme

vuosia työskennelleet pohjoismaisten

ja euroopplaisten verkkokauppiaiden

kanssa ja heidän

markkina-alue on alkumetreiltä

globaali. Axla haluaa nyt auttaa

suomalaisia kauppiaita valloittamaan

maailmaa”, kertoo Axlan

myynti- ja markkinointipäällikkö

Matias Toukonen.

Lokakuusta alkaen Vantaalla on ollut

tarjolla kaikki verkkokauppalogistiikan

osa-alueet: tavaran vastaanotto,

varastointi, tilausten käsittely,

pakkaaminen, postitus sekä

palautusten käsittely. Axla räätälöi

verkkokauppiaalle palvelupaketteja

eri osa-alueista tarpeen

mukaan.

”Vuosien mittaan rakentunut maailmanlaajuinen

yhteistyökumppaneidemme

verkosto mahdollistaa

monipuolisen tarjonnan ja verkkokauppaosaamisen.

Sujuva toimitus ja monipuoliset

toimitusvaihtoedot ovat tärkeä

osa asiakaskokemusta. Haluamme

auttaa suomalaisia verkkokauppiaita

onnistumaan kasvutarinoissaan”,

sanoo Toukonen.

www.axla-logistics.com

Matias Toukonen, myynti- ja

markkinointipäällikkö.

35


Cemagron Niiralan hallit.

Lannoiteterminaali

käynnistää rahtirallin

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: KETI/Jarno Artika

Cemagro Oy siirtää lannoitetuotantoaan

Virosta Suomeen.

Uusi laitos sijoittuu

Tohmajärvelle Niiralaan kansainvälisen

raja-aseman logistiikkaalueelle.

Yhtiö valmistaa jatkossa

Suomessa markkinoitavat lannoitteensa

kotimaassa. Ensimmäiset

tuotteet uudelta laitokselta lähtevät

jakeluun jo kevättalvella 2020.

− Ideana on toimittaa sataprosenttisesti

kotimaiselta toimijalta

lannoitteita kotimaisille viljelijöille,

myyntipäällikkö ja yhtiön

hallituksen puheenjohtaja Jukka

Muhonen kiteyttää.

Tehoa logistiikkaketjuun

36

Lannoitteiden raaka-aineet tulevat

junilla idästä. Maahantuonti laivoilla

hiljenee, kun kuljetukset siirtyvät

pääosin rautateille ja kumipyörille.

Muutos tehostaa logistiikkaa.

Samalla se vilkastuttaa Niiralan

seudun liikennettä.

− Arvioisin, että meillä käy noin 2

000 rekkaa vuodessa ja sen lisäksi

lähialueen maanviljelijät, jotka voivat

jatkossa noutaa lannoitteensa

myös itse.

Moderni tuotantolaitos

Cemagrolla on Niiralassa 15 500

neliön kiinteistö, joka aiemmin

toimi Nurminen Logistic Oyj:n terminaalina.

− Tilat ovat meille juuri sopivat.

Junaraiteet tulevat sisälle halliin,

mikä mahdollistaa tuotteiden varastoinnin

ja käsittelyn sisätiloissa.

Uuteen laitokseen on tilattu huippumodernit

tuotantolaitteet Hollannista.

− Niiralan pisteestä tulee päätuotantolaitoksemme.

Ensivaiheessa

lannoitetuotanto on noin 80 000

tonnia vuodessa. Tavoitteena on

nostaa tuotanto lähivuosina 100

000−150 000 tonniin.

Muita laitoksella käsiteltäviä tuotteita

ovat muun muassa maantiesuola

ja pelletti. Kiinteistöllä on

myös tiloja vuokrattavana.

Kolmen kimppa

Cemagro Oy:n pääkonttori sijaitsee

Lohjalla. Niiralan lannoiteterminaalin

fyysisten toimintojen

pyörittämisestä ja junarahtiliikenteestä

vastaa Aurora Rail Oy.

Maantiekuljetukset hoitaa pääosin

Peura-Trans Oy.

− Tuotantolaitos työllistää suoraan

noin 10 henkilöä, mutta välillisesti

paljon enemmän. Yhtiöstämme Niiralaan

sijoittuu vain yksi henkilö.


”Nappi juttu”

Muhonen sanoo, että Niiralaan

siirtyminen on heti alkumetreillä

vaikuttanut oikealta ratkaisulta.

− Tohmajärven kunta otti meidät

hyvin vastaan. Sijainti itärajalla,

työvoiman saatavuus ja kaikki fasiliteetit

ovat kohdillaan. Hankkeessa

on ollut kiitettävästi mukana myös

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

(KETI).

− Suomessa meillä on koko maan

kattava ja tehokas jälleenmyyntiverkosto.

Kotimaassa myyntipisteitä

on noin 100.

Cemagron tallinnalainen sisaryhtiö

Baltimark jatkaa lannoitteiden

valmistusta Ruotsin ja Islannin

markkinoille.

Kotimaisuus arvossa

Suomessa lannoitebisnes oli pitkään

vain yhden toimijan varassa.

Nyt markkinat jakautuvat kolmen

suuremman ja muutaman pienemmän

toimijan kesken. Näin markkinoille

on syntynyt tervettä kilpailua

ja viljelijöillä on mahdollisuus valita

eri toimittajista. Cemagro on perustettu

vuonna 2008 ja yhtiö on ainoa

täysin suomalaisessa omistuksessa

oleva lannoitetoimittaja. Cemagro

on kasvussa. Kuluvan tilikauden

liikevaihdon odotetaan nousevan

noin 22 miljoonaan euroon.

www.cemagro.fi

Cemagron organisaatio tutustumiskäynnillä Niiralassa: taloudesta ja markkinoinnista vastaava Marjukka Saarinen (vas.),

hallituksen puheenjohtaja Jukka Muhonen, toimitusjohtaja Juhani Muhonen sekä myynnistä ja logistiikasta vastaava Markku

Muhonen.

37


Kuljettaja Jani Karppinen (vas.), varatoimitusjohtaja

Lasse Kyllönen ja

Peura-Transin pitkä HCT- yhdistelmä.

”Kärryt tyhjinä ei kolistella”

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Peura-Trans Oy

Uusi Niiralan lannoitetehdas

työllistää myös Peura-

Transia. Yhtiöllä on pitkä

kokemus kotimaan ja ulkomaan

liikenteen monipuolisista kuljetusja

logistiikkapalveluista.

− Cemagro on meille uusi asiakkuus,

varatoimitusjohtaja Lasse

Kyllönen kertoo.

Peura-Trans kuljettaa lannoitteet

rekoilla suoratoimituksina jälleenmyyjille

tai maatiloille eri puolille

Suomea.

Sopimuskumppaneita

Niiralan lannoiteajo on ympärivuotista,

mutta Kyllösen mukaan

kiireisimmät kuljetuspiikit osuvat

kevät- ja syyskyntöjen aikoihin.

− Tavoitteena on, etteivät kuljetusautot

liiku missään vaiheessa

kärryt tyhjinä.

Kyllönen korostaa, että Peura-

Trans ottaa mielellään vastaan

paluukuormia matkan varrelta tai

yhdistelee muiden kanssa kuormia.

− Niiralassa olemme halukkaita

38

sopimusyhteistyöhön paikallisten

kuljetusalan toimijoiden kanssa

etenkin ruuhka-aikoina.

Hyvä kuljetuskalusto

Yhtiön kuljetuskalusto on nykyaikaista

ja soveltuu moneen tarkoitukseen.

Kotimaan liikenteessä

Peura-Transilla on käytössään 45

täysperävaunuyhdistelmää, joista

kahdeksan on HCT- yhdistelmiä.

Ulkomaan liikenteessä on kaikkiaan

55 puoliperävaunua. Kaikki

ulkomaanliikenteen trailerit ovat

lämpötilahallittuja. Autoissa on

ATP:n mukainen FRC-luokitus.

Kotimaassa yhtiö hoitaa paljon

muun muassa metsä-, rakennus- ja

elintarviketeollisuuden kuljetuksia.

Ulkomaan tuontikuljetuksissa päärooleissa

ovat hedelmät ja vihannekset

kaupan eri keskusliikkeille

ja tukkureille sekä varaosakuljetukset.

Vientikuljetuksissa keskiössä

ovat metsäteollisuus, elintarviketeollisuus

sekä lentorahti.

IFA:n jäsen

Kyllönen sanoo, että Peura-Transil-

la on kotimaassa koko maan kattava

kuljetusverkosto.

− Operoimme sujuvasti myös kaikkialla

Euroopassa.

Peura-Trans hyväksyttiin kansainvälisen

ja arvostetun liikennöitsijäverkoston

IFA:n jäseneksi vuonna

2015.

− Kansainvälinen verkoston kautta

voimme hyödyntää muiden luotettavien

ja osaavien alan toimijoiden

palveluja kaikkialla Euroopassa.

Räätälöityjä kyytejä

Täys- ja osakuormaliikennettä

hoitava yhtiö taipuu moneksi.

Kotimaassa tavaravirrat voidaan

hoitaa suoraan asiakkaille ilman

terminaalikäyntejä.

− Esimerkiksi Kuhmossa meillä on

pitkälle vietyä ja räätälöityä yhteistoimintaa

puuklusterin kanssa.

− Niiralassa meitä kiinnostaa Cemagron

lisäksi kaikki Venäjän ja

Suomen välinen massavienti ja

-tuonti.

www.peura-trans.com


Yksityinen rautatiekuljetusten

osaaja mukana ketjussa

Teksti: Merja Maansalo

Kuva: Aurora Rail Oy

Cemagron ja Peura-Transin

kolmas yhteistyökumppani

Niiralan raja-asemalla on

Aurora Rail Oy.

− Aurora Railin tehtäviin kuuluvat

kaikki rautateihin liittyvä sekä

varasto-operointi, yrittäjä Saku

Sopanen selventää.

Yhteistoiminta tiivistyy

Sopanen sanoo, että Cemagron tulo

Niiralaan on otettu erittäin hyvin

vastaan markkinoilla. Hänelle

kumpikin Niiralan kumppaneista

on ennestään tuttuja.

− Yhteistyömme nostaa nyt keskinäisen

toimintamme täysin uudelle

tasolle.

Sopanen painottaa, että kuljetusliikkeen

ja varaston sujuva yhteispeli

on tae toimitusvarmuudelle

sekä Cemagron kilpailukyvylle.

− Yrittäjävetoisina yrityksinä olemme

tottuneet ottamaan vastuuta ja

ratkaisemaan vastaan tulevat asiat

nopeasti.

Vainikkala ja Niirala

Aurora Rail perustettiin vuoden

2016 lopussa heti, kun Suomen

ja Venäjän välinen yhdysliikenne

vapautui kilpailulle. Toimiluvan ja

turvallisuustodistuksen yritys sai

kesäkuussa 2017. Aurora Rail jatkaa

sisaryritys Easmar Logisticsin

aloittamaa rautatieliiketoimintaa.

Niiralan tyyppistä toimintaa on pyöritetty

Kouvolassa vuodesta 2014.

− Noudamme vaunut Kouvolan

ratapihalta omalla veturilla. Yhteistyökumppanimme

VR kuljettaa

vaunut Vainikkalan ja Kouvolan

välillä.

− Tämä toimintamalli antaa paljon

joustavuutta ja tehokkuutta muun

muassa varaston toimintaan ja

vaihtotöihin.

Niiralassa uutta on se, että Aurora

Rail ottaa Venäjältä tulevat vaunut

vastaan suoraan rajajunasta.

− Tämä on aiempaa suoraviivaisempi

toimintatapa. Se tehostaa

rautatietoimituksia, jotka tulevat

tai suuntautuvat IVY-alueelle.

Uuden ajan veturi

Myös kalustopuolella Aurora Rail

tarjoaa uudenlaisen vaihtoehdon.

Teräspyörä Oy rakentaa ja modifioi

yhtiölle Cemagron tarpeita vastaavan

veturin.

− Otamme samalla huomioon ympäristön

vaatimukset, sillä veturi

muutetaan käyttämään biodieseliä.

Lyhyen tähtäimen tavoitteena on

saada käyttöön biokaasulla toimiva

veturi, Sopanen sanoo.

Omia vaunuja Aurora Rail ei tarvitse,

sillä ne tulevat venäläisiltä

toimijoilta.

Vaihtoehtoinen reitti

Suomen ja Venäjän välisen rajaliikenteen

suurin volyymi kulkee

Vainikkalan ja Buslovskajan kautta.

Vainikkala on ajoittain ruuhkaantunut.

Uutta tulemista tekevä

Niirala on Sopasen mielestä hyvä

vaihtoehto maiden rajat ylittävien

tuoreryhmien kuljetuksille.

− Niirala sopisi muun muassa katetuille

vaunuille, konteille, teräksille

ja muille vastaaville.

− Lisäksi Niiralan etuna on lyhyt

kiertoaika. Vaunut saadaan palautettua

nopeasti takaisin Venäjälle.

EU:n Venäjälle asettamat talouspakotteet

iskivät kapuloita monen

yrityksen rattaisiin.

− Tästä on toivuttu pikkuhiljaa.

Meidän yhtenä tavoitteenamme

on palauttaa projektilastaukset

Suomen reitille.

www.aurorarail.fi

39


Logistiikan ekosysteemi

vahvistuu Niiralassa – monien

liiketoimintamahdollisuuksien

kuljetuskäytävä

Kuvat: KETI/ Suvi Spoof

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö

Oy KETI on toteuttanut

useiden vuosien ajan logistiikkaan

liittyviä kehityshankkeita,

joissa hyödynnetään sijaintiin Venäjän

rajan läheisyydessä liittyviä

liiketoimintamahdollisuuksia. Viime

vuodet kehitystyön tavoitteena

on ollut logistiikan ekosysteemin

vahvistaminen Niiralan logistiikkaalueelle

ja löytää toimintamallille

hyviä yhteistyökumppaneita sekä

Suomesta että Venäjältä. Nyt suunnitelma

on toteutumassa uusien

toimijoiden myötä. Niiralassa alkaa

vuoden 2020 alkupuolella merkittävän

lannoitevolyymin käsittely,

joka tuo alueelle myös uusia tie- ja

rautatiekuljetusoperaattoreita.

Siten nyt luodaan perustaa uusien

logistiikan toimintamallien kehittämiselle,

joka tarjoaa hyvät perusedellytykset

muillekin toimijoille

eri toimialoilta sijoittua alueelle tai

hyödyntää alueen palvelutarjontaa,

arvio logistiikka-asiantuntija Jarkko

Rantala.

Pohjois-Karjalassa on mahdollisuus

toteuttaa multimodaalisuuden

periaatteita kuljetusratkaisujen

suunnittelussa, jossa hyödynnetään

kunkin kuljetusmuodon parhaita

ominaisuuksia optimoiden

sekä kustannustehokkuutta että

ympäristövaikutuksia. Joensuun

ja Puhoksen syväsatamien kautta

on mahdollisuus hyödyntää sisävesikuljetuksia

sekä kotimaan että

Keski-Eurooppaan suuntautuvissa

kansainvälisissä kuljetuksissa. Jo-

Projektipäällikkö Birgitta Väisänen

ja logistiikka-asiantuntija Jarkko

Rantala.

40


ensuun satamaoperaattori Joensuun

Laivaus Oy, toimiikin tehokkaasti

kaikkien kuljetusmuotojen logistisena

solmupisteenä, toteaa Jarkko

Rantala. www.joensuunlaivaus.fi

Kehitysprojekteja jatketaan myös

tulevaisuudessa, tavoitteena löytää

uusia suuntia Pohjois-Karjalan

logistiikkatoimijoille kytkeytyä eri

markkinoihin ja tavaravirtoihin

sekä vahvistaa alueen roolia kuljetusketjuissa.

Projektipäällikkö

Birgitta Väisäsen mukaan, nyt on

luotu perusta monien liiketoimintamahdollisuuksien

kuljetuskäytävän

toiminnalle ja työ jatkuu toiminnan

laajentamiseksi ja vahvistamiseksi.

Karelia HUB -Multimodaalisen

kuljetusjärjestelmän kehittäminen

Pohjois-Karjalassa –hankkeen

(2.1.2018-31.12.2019) päätoteuttaja

on Keski-Karjalan Kehitysyhtiö

Oy KETI ja osatoteuttaja Business

Joensuu Oy, logistiikka-asiantuntijana

toimii Jarkko Rantala WSP

Finland Oy.

Hankkeen tavoitteena on kansainvälisten

logistiikkaratkaisujen kehittäminen

sekä yritysverkostojen

vahvistaminen kaupan ja teollisuuden

tarpeisiin Pohjois-Karjalassa.

Birgitta Väisänen 040 120 6787,

birgitta.vaisanen@keti.fi

Haluatko mukaan kehittyvään Niiralan

logistiikan ekosysteemiin?

Tutustu toimijoihin ja ota yhteyttä.

Palvelemme Keski-Karjalan Kehitysyhtiö

Oy KETIssä alueen yrityksiä

sekä alueelle sijoittuvia

yrityksiä ammattitaidolla yritysten

kaikissa vaiheissa. Osaavat

ammattilaiset yritysneuvojina ja

-kehittäjinä, tuloksekas hanketyö

ja aktiivinen seudun markkinointi

ovat valttejamme, kertoo toimitusjohtaja

Risto Hiltunen. www.keti.fi

Business Joensuu Oy auttaa asiakkaitaan

investoinneissa ja sijoittumisessa

Joensuun alueelle, yritysten

käynnistämisessä, kasvussa

ja kansainvälistymisessä. www.

businessjoensuu.fi

Venäjän markkinat haltuun

Tohmajärven Niiralassa

Niiralan rajanylityspaikan kautta

elinkeinoelämän kuljetukset

Venäjälle ja Venäjältä toimivat

sujuvasti sekä kumipyörillä että

rautateitse. Valtatie 9 ja rautatie

avaa yhteyden Venäjän kautta aina

Kiinan markkinoille asti. Rajalta

on matkaa Pietariin 335 km, Petroskoihin

295 km ja Sortavalaan

65 km. Tohmajärven keskustaan

matkaa tulee 18 km ja Joensuuhun

73 km.

Tohmajärven kunta tarjoaa tontteja

kaupan, teollisuuden ja logistiikan

yritystoiminnalle. Kunta ja Keski-

Karjalan kehitysyhtiö Keti antavat

kaiken mahdollisen tuen toiminnan

käynnistämiseen. Pohjois-Karjalan

maakuntakaavassa on alueelle

vahvistettu varaus vähittäiskaupan

suuryksikön perustamiseen. Yritystien

liittymä VT9:ltä on jo valmiina.

Kurkista Shopping village -sivuilta,

millaisia rajattomia mahdollisuuksia

Niirala tarjoaa yrittäjälle, kehottaa

kunnanjohtaja Olli Riikonen

www.tohmajarvi.fi//niiralan-alueet;

www.shoppingvillage.fi

41


Niiralan rajanylityspaikan välittömässä

läheisyydessä rajanylittäjiä

palvelee Itähuolinta Oy, valuutanvaihtopiste

HRex ja Cafe ELJA.

Ammatti- ja

matkustajaliikenteen palvelut

Itähuolinnan yrittäjä Marita Määttänen

on palvellut rajaliikenteen

tarpeita vankalla ammattitaidolla

jo vuodesta 1999 saakka. Yrityksen

toimialana on huolinta ja

rajapalvelut.

Itähuolinta tekee asiakkaan puolesta

tehtävät sähköiset vienti-ja

tuontitullaukset. Pääsääntöisesti

teemme tuontihuolintaa Venäjältä

Suomeen ja tulliselvitykset vain

Suomen tulliin, kuljetuspalveluita

meillä ei ole, kertoo yrittäjä Marita

Määttänen.

Rajanylittäjien palvelu on meille

tärkeää: Itähuolinta on toiminut

vuodesta 1994 tax free -palautusten

Global Bluen asiamiehenä.

Meiltä löytyy myös info-piste, asiamiesposti,

Tohmajärven apteekin

palvelupiste, talous- ja lahjatavaramyymälä

sekä kahvio.

Omasta keittiöstä tuoreita

kahvilatuotteita

Cafe ELJA avaa ovensa 4.11. Olemme

avoinna ma-pe 7-17, la 7-15.

Haluamme huomioida palvelussamme

myös ammattiliikenteen

tarpeet. Aamun työmatkustajille

on tarjolla normaalien kahvilatuotteiden

lisäksi aamupuuro.

Olemme uusi yrittäjäpariskunta

ja olemme avoimia kaikille asiakkailta

tuleville vihjeille toiminnan

kehittämisessä. Näin voimme tulevaisuudessa

kehittää toimintaa

asiakkaiden tarpeiden pohjalta.

Lähiaikoina meiltä saa kahvilatuotteiden

lisäksi mm. grillituotteita,

pizzoja yms., vuokraamme

myös kauppatilaa toimijoille, vihjaavat

yrittäjäpariskunta Elmo ja

Jaana Partanen.

42


Uuden

sukupolven

Antennilasi

tuo nopean

mobiiliverkon

kaikkialle

kotiin

Pihla Group tuo markkinoille Antennilasin,

joka parantaa mobiiliverkon

kuuluvuutta ja nostaa datasiirron

nopeutta kattavasti sisätiloissa.

Mikä tahansa Pihla- tai

Tiivi-ikkunamalli ja lasin pinnoitetyyppi

voidaan toimittaa Antennilasina.

Uuden sukupolven ratkaisu perustuu

patentoituun StealthCase-teknologiaan,

jolle Pihla Groupilla on

yksinoikeus ikkunavalmistuksessa.

Lasin pinnoitteeseen työstetään

kapea, lähes näkymätön antennikuvio

lähelle ikkunan reunaa.

Antennikuvio päästää matkapuhelinverkon

signaalin läpi levittäen

sen vaakatasossa kaikkiin suuntiin

huoneistossa. Nykyisin markkinoilla

olevat lasit läpäisevät signaalia

vain tulosuunnassaan ikkunan

lähistölle. Näkyvä ero on, että

Antennilasi sallii metallisten sälekaihdinten

käytön.

Antennilasin signaalikeila on leveä

myös ulospäin, mikä tarjoaa käyttäjälle

yhteyden sivusuunnissa sijaitseviin

tukiasemiin, ikään kuin

kulman taa.

Koska tukiasemien suunnilla ei ole

juurikaan merkitystä, ei Antennilasin

hankintapäätökseen tarvita

asiantuntija-apua tai mittauksia

huoneistossa. Hyvän kuuluvuuden

ja nopean datasiirron koko asunnossa

voi varmistaa valitsemalla

yhden Antennilasin jokaiseen huoneeseen.

Uusia rakennuksia koskevat päätökset

tehdään vuosikymmeniksi

eteenpäin ja ulkovaipan signaalinläpäisy

tulee varmistaa verkkojen

nopeuksien ja datasiirtotarpeiden

kasvaessa.

Kuva: Pihla Group

Antennilasi tekee mahdolliseksi

täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain

asettamat kuuluvuusvaatimukset.

Uutuus läpäisee 5G- ja 6Gverkkojen

signaalit, joten asukkaat

saavat täyden hyödyn irti myös tulevaista

huippunopeista yhteyksistä.

Mikä tahansa Pihla- tai Tiivi-ikkunamalli

ja lasin pinnoitetyyppi voidaan

toimittaa Antennilasina.

www.pihla.fi

43


Continental esitteli Helsingissä

mullistavan rengasratkaisun

— vannekoko ja rengaspaine

vaihtelee ajon aikana

Kuva: CvB.

Renkailta vaaditaan koko ajan yhä laajempia ominaisuuksia, kuten hyvää pitoa ja samalla

matalaa vierintävastusta. Matala vierintävastus ja samalla hyvä pito eri olosuhteissa

ovat rengassuunnittelun suurimpia haasteita.

44


Nyt Continental esitteli Helsingissä

AKL Summit -tapahtuman

yhteydessä mullistavan

rengasprototyypin.

ContiAdapt-rengas mukautuu kelin

muutoksiin ja erilaisiin tienpintoihin

vaihtelemalla rengaspainetta

ja vanneleveyttä ajon aikana.

Vanneleveyden säätäminen tapahtuu

portaattomasti välillä 8,5–9,5

tuumaa.

Vanteeseen integroitu kompressori

huolehtii optimaalisesta rengaspaineesta.

Turvallisuus ja ajomukavuus paranevat,

kun renkaan ja tien välinen

kosketuspinta muuttuu ajoon

sopivaksi.

Valittavia ajotiloja ovat mukavuus

(comfort), märät olosuhteet (wet),

liikkeellelähtö liukkaalla (traction)

sekä taloudellinen (efficient). Ajotiloja

voi muuttaa ajon aikana ilman

tarvetta pysähtyä.

Rengaspainetta lisäämällä ja kosketusaluetta

pienentämällä saadaan

aikaan matalampi vierintävastus

kuivalla tiellä.

Maksimipaine on 3,5 baaria. Vastaavasti

järjestelmä voi pienentää

rengaspainetta ja kasvattaa kosketusaluetta,

jotta saadaan aikaiseksi

parempi pito liukkaalla alustalla.

Painetta voidaan laskea jopa alle 1

baarin, jolloin saadaan paras pito

hetkellisesti syvässä lumessa, esimerkiksi

parkkipaikalta lähtiessä.

Matalamman vierintävastuksen

hyödyntäminen, turvallisuudesta

tinkimättä, parantaa tulevaisuudessa

entistä enemmän myös sähköautojen

toimintasädettä.

Continentalin edustajan mukaan

rengasta on kokeiltu jo pidemmän

aikaa oikeassa käytössä. Yhtiö aikoo

tuoda renkaan ensin markkinoille

yhdelle automallille. Merkki

ja malli on jo tiedossa, mutta tarkkaa

ajankohtaa tai auton mallia ei

vielä kerrota.

Contin edustajan mukaan rengas

voi olla yleisessä myynnissä 5-10

vuoden sisällä.

Kuvassa näkee erikokoiset kosketuspinnat renkaan eri ajotiloissa. Kuva: Continental.

Continentalin edustaja esitteli eri ajotilojen kosketuspintojen kokoa. Kuva CvB.

Tällainen on renkaan toiseksi pienin kosketuspinta. Kuva: CvB.

45


Miksi valita -lämmitinohjaus?

Haluaisitko napsauttaa autosi

lämmityksen päälle

suoraan sängyn pohjalta?

Entä miltä tuntuisi lentokentän

parkkipaikalla valmiiksi

lämpimänä odottava

auto? Webasto ThermoConnect

-lämmitinohjauksella

nämä onnistuvat!

Webasto ThermoConnect muuttaa

älypuhelimesi käteväksi ja reaaliaikaiseksi

lämmittimen kaukosäätimeksi,

joka tekee Webasto-lämmittimen

ohjaamisesta helppoa ja

joustavaa. Helppokäyttöisellä sovelluksella

käynnistät lämmityksen

yhdellä painalluksella ja voit

ajastaa valmiiksi useampia lämmityksiä

oman aikataulusi mukaan.

46

Lämmityksen ohjauksen lisäksi

sovelluksella voit tarkkailla myös

autosi sisälämpötilaa ja akun varaustasoa.

Jos sisälämpötila näyttää

sovelluksen mukaan sopivalta,

ei lämmitystä välttämättä tarvitse

edes aloittaa. Näin vältät turhat

lämmityskerrat ja säästät siten autosi

akkua ja polttoainetta.

Webasto ThermoConnect -kokonaisuus

sisältää myös ajoneuvon

paikannuspalvelun, joten näet reaaliaikaisesti,

missä autosi on. Paikannuspalvelu

on erityisen kätevä

silloin kun et itse muista tai tiedä,

missä auto on parkissa, tai varkaus-

ja väärinkäyttötilanteissa.

Webasto ThermoConnectin

edut pähkinänkuoressa

+ Helppo lämmitinohjaus älypuhelimella

tai tabletilla

+ Toimii datayhteyden välityksellä,

ajoneuvon etäisyydellä ei väliä

+ Voit ajastaa valmiiksi useita eri

lämmityksiä

+ Ajoneuvon paikannusominaisuus

+ Akun jännitevalvonta

+ Auton sisälämpötilan seuranta

+ Ilmainen sovellus ladattavissa

App Storesta ja Play Kaupasta

+ Voidaan täydentää kätevällä ajopäiväkirjatoiminnolla

(119,40

€/vuosi)

Kun asennutat autoosi Thermo-

Connect-ohjainyksikön ja rekisteröidyt

palvelun käyttäjäksi, saat

palvelun ensimmäiset 12 kk käyttöösi

ilmaiseksi! Ensimmäisen

vuoden jälkeen palvelu on edelleen

erittäin edullinen; vain 34,99

€ vuodessa (sis. alv 24 %).

ThermoConnect-palvelu on voimassa

12 kuukautta ja peruttavissa

milloin vain. Palvelun käyttöönotto

edellyttää Webasto Thermo-

Connect -ohjainyksikön asennusta

autoon. Ohjainyksikkö ja sen asennus

eivät sisälly palvelun hintaan.

@kaha.fi


RASKAAN TYÖN

RAATAJA!

TRX500FPE T3B

sh. 10 590 €

205 €/kk *

TRX420FE T3B

sh. 8 990 €

175 €/kk *

HONDA ATV -mallisto alkaen 7 990 €

* Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Pidämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot verkkosivuillamme.

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous:

HONDAMÖNKIJÄT.FI

facebook.com/hondamonkijat

Hondabikes Finland

47


Logistiikkayritys alensi päästöjä 78 % uusima

Uusissa rekoissa käytetään biokaasua ja jäljelle jäävissä

vanhoissa rekoissa siirrytään käyttämään biodieseliä. Tämän

lisäksi HAVI Logistics uusi kylmäjärjestelmänsä jakelukeskuksessaan

laajan energiaremontin yhteydessä.

Uudistusten myötä muun muassa

kylmäainevuodot poistuvat, minkä

ansiosta CO2-päästöt vähenevät

entisestä noin 402,3 tonnista vuodessa

noin 0,1 tonniin vuodessa.

Kylmäainevuodoista aiheutuvat

kasvihuonekaasupäästöt tulevat

vähenemään, kun ilmastolle haitallisista

kylmäaineista luovuttiin

ja käyttöön otettiin hiilidioksidi,

joka on luonnollinen kylmäaine.

Aiemmin käytetyt kylmäaineet

ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja.

Kaasurekkojen lisäksi HAVI Logistics

siirtyy jäljelle jäävissä dieselkäyttöisissä

rekoissa fossiilisen

dieselin käytöstä uusiutuvaan dieseliin,

joka valmistetaan pääosin

jätteistä ja tähteistä. Tämän muutoksen

myötä kuljetusten CO2-

päästöt vähenevät noin 593 tonnia

vuodessa.

”Nyt tehtyjen investointien myötä

HAVI otti jälleen merkittävän

askeleen ympäristöystävällisempään

suuntaan. Logistiikkatoimijana

ymmärrämme vastuumme.

Haluamme näillä toimenpiteillä

kertoa, että Suomessa on toimijoita,

jotka aidosti miettivät kestävän

kehityksen näkökulmasta omaa ja

asiakkaidensa liiketoimintaa.”, sanoo

HAVI Logisticsin toimitusjohtaja

Mikael Tuompo.

Siirtyminen kokonaisuudessaan

biopolttoaineisiin (biokaasu ja biodiesel)

vähentää HAVI Logisticsin

kuljetusten päästöjä vuositasolla

yhteensä noin 83 %, joka vastaa

noin 920 tonnin CO2-päästövähenemää.

Näillä toimenpiteillä HAVI Logisticsin

operatiivisten toimintojen

päästöt pienenevät kokonaisuudessaan

78 %, eli yhtiö saavuttaa

yhteensä 1388 tonnin CO2-päästövähennyksen

vuodessa. Tämä vastaa

8,8 miljoonaa henkilöautolla

ajettua kilometriä eli 220 kierrosta

maapallon ympäri.

Energiatehokkuuden palveluyritys

EcoReal Oy vastasi logistiikkakeskuksen

kylmälaite- ja energiaremontin

suunnittelusta, rakennuttamisesta

ja valvonnasta.

48


lla jakelukalustonsa ja kylmäjärjestelmänsä

49


Trukkiakatemia on kirjekurssi

trukin hankintaan ja

Toyotan Trukkiakatemia on perinteistä kirjekurssin kaavaa noudattava

sisältö- ja opetuskokonaisuus trukin hankintaan, huoltamiseen

ja trukin oikeaoppiseen käyttämiseen. Trukkiakatemiassa

ei opiskella tiukkapipoisesti tenttien, vaan sähköpostiin saapuvat

sisällöt voi lukea itselle sopivassa tahdissa.

50


käyttöön

Tämä kurssi ohjeistaa sinua

trukin hankinnassa. Kurssilla

esitellään hankinnan

kokonaiskustannukset ja käyttötarkoitukseen

sopivan trukin valinta.

Trukkiakatemia on kirjekurssi

trukin ostajalle ja käyttäjälle

Trukin hankintaan ja sen oikeaoppiseen

käyttämiseen voi saada nyt

hyviä vinkkejä Toyotan Trukkiakatemiassa,

joka on kirjekurssimainen,

tiivis mutta kattava perehdytys

trukin ostamiseen, käyttöön ja

huoltoon.

Kolmeen osa-alueeseen jaetun

kirjekurssin sisällöt lähetetään

sähköpostiin sitä mukaa kun kurssi

etenee ja osallistuja tutustuu aiheisiin.

Osallistuja voi itse päättää,

suorittaako hän kaikki kurssit vai

pelkästään yhden kurssin. Trukkiakatemia

on osallistujalle täysin

ilmainen.

Trukkiakatemia on kolmen

kirjekurssin kokonaisuus

Trukkiakatemian sisällöt on jaettu

kolmeen kirjekurssiin, joiden

aikana käydään läpi trukin ostamiseen,

turvalliseen käyttöön ja

huoltoon liittyviä perusasioita.

Ensimmäinen, Trukin hankinta

-kurssi ohjeistaa osallistujaa trukin

hankinnassa. Kurssilla esitellään

trukin hankinnan kokonaiskustannuksia

ja käyttötarkoitukseen

sopivan trukin valintaa. Kurssi esittelee

trukin ostamisen vaihtoehdot

ja säästöä tuovat toimenpiteet sekä

trukin tärkeät osat ja trukkityypit

eri käyttötarpeisiin.

Toinen, Trukin käyttö -kurssi ohjeistaa

osallistujaa trukin turvallisessa

ja ergonomisessa käytössä.

Kurssilla käydään läpi muun muassa

renkaiden ja ajotavan valinnan

vaikutuksia energiansäästöön ja

työympäristön turvallisuuteen

sekä maston nostokorkeuteen ja

haarukoiden jäännöskapasiteettiin

liittyviä huomioita.

Kolmas ja viimeinen, Trukin huolto

-kurssi opastaa osallistujaa trukin

huoltamisessa. Kurssilla kerrotaan

trukin säännöllisten huoltotoimenpiteiden

kuuluvan trukin käyttäjän

velvollisuuksiin, sillä trukin

säännöllisellä kunnossapidolla

tiedetään olevan vahinkoja ja kalliita

korjauksia ehkäisevä vaikutus.

Myös turvallisuusjärjestelmien

tunteminen on oman ja työympäristön

kannalta tärkeää, ja kurssilla

opitaankin neljä yleisintä turvallisuusjärjestelmää.

Trukkiakatemian palkkio on

Trukkikoulun ABC -opas

Trukkiakatemian päätteeksi osallistuja

saa ilmaisen Trukkikoulun

ABC -oppaan.

Trukkiakatemian kirjekurssi on

epävirallinen trukin ostajan ja käyttäjän

sisältökokonaisuus, eikä sen

suorittamisesta myönnetä virallista

asiakirjaa.

Trukin turvalliseen käyttöön ja

ajamiseen liittyvä koulutus on

aina työnantajan vastuulla. Tämän

vuoksi trukin kuljettamista varten

on annettava kirjallinen ajolupa eli

niin sanottu “trukkikortti”, joka

myönnetään erikseen kullekin kuljettajalle.

Ennen ajoluvan myöntämistä

työnantajan tulee varmistaa,

että kuljettajalla on riittävät kyvyt

ja taidot ajaa trukkia.

Toyotan koulutuspalvelulla trukkikoulutuksen

ja perehdytyksen voi

ulkoistaa, mutta trukkikortin eli

kirjallisen ajoluvan myöntää kuitenkin

aina kuljettajan työnantaja.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

kampanja.toyota-forklifts.fi/trukkiakatemia

51


Lohkoketjuteknologialla seurataan

sähköautojen akuissa käytettävän

koboltin toimitusketjuja

Lohkoketjuteknologia muodostaa

läpinäkyvän ja luotettavan

jaetun tietoverkon

ja tehostaa merkittävästi

raaka-aineiden toimitusketjun

läpinäkyvyyttä, kun

tietoja materiaalin alkuperästä

ei voi muuttaa huomaamatta.

Litiumioniakkujen

tuotannossa käytettävien

raaka-aineiden, kuten

koboltin, jäljitettävyys

on yksi tärkeimmistä kestävän

kehityksen toimista.

Lohkoketjuteknologia muodostaa

läpinäkyvän ja luotettavan

jaetun tietoverkon ja

tehostaa merkittävästi raaka-aineiden

toimitusketjun läpinäkyvyyttä,

kun tietoja materiaalin alkuperästä

ei voi muuttaa huomaamatta. Litiumioniakkujen

tuotannossa käytettävien

raaka-aineiden, kuten koboltin,

jäljitettävyys on yksi tärkeimmistä

kestävän kehityksen toimista.

Volvo on päässyt sopimukseen

kahden kansainvälisen akkutoimittajansa,

CATLin (Kiina) ja LG

Chemin (Etelä-Korea), sekä lohkoketjuteknologiayrityksien

kanssa

koboltin jäljitettävyysprosessista.

Volvo on sitoutunut täyteen jäljitettävyyteen

ja haluaa varmistaa

akkujen materiaalin vastuullisesta

louhimisesta.

52

CATL ja LG Chem ovat tunnettuja

akkuvalmistajia, joilla on pitkä

historia litiumioniakkujen toimittamisesta

autoteollisuudelle.

Ne täyttävät tiukat louhintaehdot

liittyen teknologiseen johtajuuteen,

vastuullisiin toimitusketjuihin,

hiilipäästöjen vähentämiseen

sekä kilpailukykyisiin kustannusmalleihin.

Teknologiayritykset Circulor ja

Oracle käyttävät lohkoketjuteknologiaa

CATLin toimitusketjussa

aikaisemmin tänä kesänä tehdyn

onnistuneen pilottikokeilun

seurauksena. Alkuperäisessä testissä

RSBN-lohkoketjun (Responsible

Sourcing Blockchain Network)

avulla saatiin seurattua koboltin

koko toimitusketjua Kongon

Huayoun kaivoksesta, LG Chemin

tehtaaseen Etelä-Koreaan, ja sieltä

edelleen päämääräänsä Fordin

tehtaalle Yhdysvaltoihin.

Lohkoketju on

digitaalinen tilikirja

Lohkoketju sisältää toisiinsa kryptografian

kautta liitettyjen tietojen

luettelon. Toimitusketjuissa lohkoketjuteknologia

luo tapahtumista

tietueita, joita ei voi muuttaa, sekä

vahvistaa yhteisen sääntöjoukon

tietojen tallentamiselle. Tämä antaa

mahdollisuuden vahvistaa ja arvioida

tapahtumia riippumattomasti.

Lohkoketjun data sisältää koboltin

alkuperän, ominaisuudet, kuten

painon ja koon, hallussapitoketjun

sekä tiedot, jotka kertovat osallistujien

toiminnan olevan linjassa

OECD:n (Organisation for Economic

Co-operation and Development)

toimitusketjuohjeiden kanssa.

Volvon, CATLin ja LG Chemin väliset

sopimukset kattavat akkujen


kaan lukien XC40 Recharge -malliin.

Volvo odottaa vuoteen 2025

mennessä, että puolet sen kansainvälisestä

myynnistä on lähtöisin

täyssähköautoista ja loput hybrideistä.

Autovertaamosta löytyy nyt

vähäpäästöiset autot

Harkitsetko uuden auton ostamista?

Haluaisitko tehdä mahdollisimman

ympäristöystävällisen valinnan?

Uudistuneen Autovertaamo.fipalvelun

kautta löydät juuri parhaiten

sopivan vähäpäästöisen auton.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin

Autovertaamosta löydät

kaikki Suomessa myytävät uudet

automallit. Palvelussa voit esimerkiksi

vertailla eri automalleja nykyiseen

autoosi. Palvelu on maksuton.

Pieni CO2-luokassaan

-merkki erottaa vähiten

CO2-päästöjä tuottavat autot

Pieni CO2-luokassaan -merkki ajoneuvon

tietojen yhteydessä kertoo,

että kyseinen automalli on omassa

ryhmässään vähäpäästöisimpiä.

Jotta auto saa merkin, on sen oltava

ryhmässään 10 % vähiten CO2-

päästöjä tuottavien autojen joukossa.

Uutena hakukriteerinä

vähäpäästöinen ajoneuvo

Kuva: Autovertaamo

– Haluamme helpottaa vähäpäästöisten

ajoneuvojen vertailua, joten

lisäsimme yhdeksi hakukriteeriksi

vähäpäästöisen ajoneuvon.

Käyttämällä vähäpäästöisyyttä

hakukriteerinä, löytää palvelusta

helposti kaikki ajoneuvot, joitoimituksen

tulevana vuosikymmenenä

seuraavan sukupolven

Volvo- ja Polestar -malleihin, muden

CO2-päästöt ovat 0-50 g/km,

kertoo Traficomin asiantuntija Erno

Aholammi.

Autovertaamon tiedot on koostettu

Traficomin tyyppihyväksynnässä

keräämistä sekä autojen maahantuojien

omista tiedoista.

53


Vakuuttamattomalla ja

liikennekäytöstä poistetulla

ajoneuvolla ajamisen seuraukset

ovat hintavat

54

Moottorikelkkakausi lähestyy jälleen erityisesti maamme

pohjoisosissa. Ennen kuin kelkalla lähtee liikkeelle edes

pihatiellä, kaksi asiaa tulee hoitaa kuntoon: kelkan tulee

olla rekisteröitynä liikennekäyttöön ja lakisääteisen

liikennevakuutuksen on oltava voimassa. Näiden laiminlyönti

voi tulla kalliiksi.


Moottoriajoneuvojen omistamiseen

ja käyttämiseen

liittyy aina velvollisuuksia.

Näin myös moottorikelkan

osalta. Liikennekäytöstä poistetulla

ja vakuuttamattomalla ajoneuvolla

ei saa ajaa lainkaan.

– On hyvä tietää, että lain mukaan

liikenteeksi lasketaan myös teiden

ulkopuoliset alueet kuten pihatiet,

pellot, metsät ja jääalueet, LVK:n

perintäpäällikkö Vesa Korhonen

kertoo.

Kausiajoneuvojen käyttöönoton

yhteydessä on oltava tarkkana, että

velvollisuudet tulevat hoidetuksi.

Jos poistaa ajoneuvon välillä liikennekäytöstä

ja irtisanoo liikennevakuutuksen,

vakuutus pitää aina

muistaa ottaa uudelleen, kun

ajoneuvon ottaa jälleen käyttöön.

– Kausiluonteisiakaan ajoneuvoja

kuten moottorikelkkoja tai mopoja,

ei ole aina välttämätöntä poistaa

hiljaisen kauden ajaksi liikennekäytöstä.

Kausiluonteisuus on

saatettu ottaa huomioon ajoneuvon

liikennevakuutusmaksuissa,

LVK:n korvauspäällikkö Antti

Tuulensuu vinkkaa.

Velvollisuuksien

laiminlyönti voi tulla kalliiksi

Valvontateknologia kehittyy jatkuvasti,

joten kiinni jääminen on yhä

todennäköisempää. Vakuuttamattomalla

ja liikennekäytöstä poistetulla

ajoneuvolla ajamisen seuraukset

ovat hintavat. Vakuuttamattomuusmaksu

on maksettava

takautuvasti koko siltä ajalta, kun

ajoneuvo on ollut vakuuttamaton,

vaikka sillä olisi ajettu vain yhtenä

päivänä. Vakuuttamattomuusmaksu

voi olla jopa nelinkertainen

tavalliseen vakuutusmaksuun

nähden. Lisäksi poliisi voi poistaa

ajoneuvon kilvet saman tien. Jos

ajoneuvo on ajoneuvoverollinen,

myös vero on maksettava jälkikäteen.

Jos vakuuttamattomalla moottorikelkalla

tapahtuu onnettomuus,

kuljettaja ei saa korvauksia omista

henkilövahingoistaan.

– Kannattaa tiedostaa, että henkilövahinko

voi tulla erittäin kalliiksi,

jos henkilö on esimerkiksi työkyvytön

lopun elämäänsä, Tuulensuu

varoittaa.

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

55


Ennätyssumma syöpään sairastuneiden lasten hyväksi

TEAM RYNKEBY – GOD MORGONIN

KAUSI 2019 JÄÄ HISTORIAAN

Team Rynkeby - God Morgon Finland ylsi kaudella 2019 upeaan keräystulokseen,

sillä ensimmäistä kertaa hyväntekeväisyysprojektin historiassa ylitettiin

maaginen miljoonan euron raja. Pyöräilijät muistavat ensimmäisen ajopäivänsä

ennätyshelteestä ja kovasta vastatuulesta, mutta upea lahjoituspotti oli kaiken

sen arvoinen. Koko summa lahjoitettiin syyskuussa Aamu Säätiölle ja Sylva

ry:lle syöpätutkimukseen ja syöpäsairaiden lasten ja nuorten auttamiseen.

Kun Suomen Team Rynkeby - God

Morgon pyöräilyjoukkueet saapuivat

Helsinkiin kesäkuun lopussa,

oli kaikki voitava tehty. Takana oli

9 kuukauden rupeama, jonka aikana

oli vuodatettu kyyneleitä ja

hikeä, ajettu tuhansia kilometre-

56

jä kelissä kuin kelissä sekä kerätty

varoja syöpää sairastavien lasten

ja nuorten hyväksi. Nyt oli aika

nauttia ja ajaa ikimuistoinen seitsemän

päivän reissu Travemundesta

Pariisiin.

Kun keltainen letka ajoi poliisisaattueessa

Helsingin keskustasta

kohti Vuosaaren satamaa, alkoi

projektin suuruus iskostua ensikertalaisiin.

Edessä oli 29 tuntia

aavalla merellä ennen saapumista

jo melko hämärään Travemun-


deen. Veteraanit eivät olleet väärässä:

ajovalolle oli tarvetta.

Helle ”helli”

Ensimmäisenä ajopäivänä otettiin

luulot pois polkijoilta. Saksan tasaisuudesta

ei ollut mitään hyötyä,

sillä vastatuuli puhalsi yli 8

metriä sekunnissa. Aurinko porotti

pilvettömältä taivaalta ja puolilta

päivin lämpötila oli kivunnut jo

yli 40 asteeseen. Vettä kului ja taukoja

oli pidettävä useammin. Päivästä

muodostui pitkä ja uuvuttava,

mutta kaikki joukkueet pääsivät

kuitenkin perille hotelleihinsa.

Loppujen lopuksi kaikki ajopäivät

olivat aurinkoisia ja lämpimiä, mutta

onneksi lämpötila jäi ensimmäistä

päivää maltillisempiin lukemiin.

Silmänkantamattomiin jatkuneet

viljapellot, joiden välissä vuorotteli

lilat laventeli-istutukset, jäivät monen

verkkokalvoille ikuisesti.

Pariisissa kaikki joukkueet kokoontuivat

Seinen rannalle La Villette

Prairie du Cercle Sud -puistoon

juhlimaan saavutustaan.

Useille pyöräilijöille oli saapunut

perheenjäseniä ja ystäviä vastaan,

monille kerta oli suurkaupungissa

ensimmäinen.

Rekat piti ajaa samantien pois kaupungista,

sillä sunnuntaisin ei Pariisissa

ole rekka- tai kuorma-autojen

lupa ajaa. Niinpä joukkueilla

oli kova kiire vaihtaa reissulaukku

Pariisi-laukkuun ja laittaa pyörät

ja pyykit rekan mukana kohti Suomea.

Pariisin illan jälkeen pyöräilijät

alkoivat hajaantua omille teilleen;

jotkut palasivat heti sunnuntaina

Suomeen, toiset jäivät nauttimaan

Pariisista tai matkustelemaan

Eurooppaan.

Ennätyksellinen keräyssumma

kruunasi vuoden

Kausi 2019 pantiin pakettiin syyskuun

lopun gaalassa Oulussa. Ensimmäistä

kertaa projektin historiassa

ylitettiin miljoonan euron

raja! Kun summa julkistettiin, ei

riemulla ollut rajaa.

Turkulaisten lähtökuva (polkivat Ouluun päätösgaalaan noin 700 km). Kuvassa vasemmalta

Stefan Lindström, Mikko Vanhanen, Tero Kuusisto ja Aino Säteri. Huoltoautoa

ajoi Lasse Ruohomäki.

”Liikkumalla tehdään hyvää muille

ja omalle hyvinvoinnille. Sen lisäksi

yhdessä tekeminen on se

juttu, joka saa sadat vapaaehtoiset

sitoutumaan projektiin ja keräämään

varoja vakavasti sairaiden

lasten hyväksi. Aivan uskomatonta,

että saimme näin paljon yrityksiä,

yhteisöjä ja yksityisiä lahjoittajia

mukaan. Puhumattakaan

Koulujuoksusta, jossa kymmenet

tuhannet pienet koululaiset Suomessa,

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa

juoksivat vakavasti sairaiden

lasten hyväksi,” sanoo Kirsi Pärssinen,

Team Rynkeby – God Morgon

Finlandin maajohtaja.

Suuri osa gaalaan osallistuneista

saapui paikalle lentäen tai junalla,

mutta Turusta lähti juhlaa edeltävänä

keskiviikkona neljän hurjan

joukko pyöräillen kohti Oulua.

Matkassa oli mukana tietenkin

huoltoauto, olihan poljettavaa

aika tarkkaan 700 km. Perille saavuttiin

lauantaina päivällä, Oulun

joukkueen saattelemana. Hieno tapa

vielä kerran asettaa itsensä alttiiksi

melkoiselle pyöräilyprojektille

ja vielä kuulla upea keräystulos

uurastuksen päätteeksi!

Team Rynkeby - God Morgon on

eurooppalainen hyväntekeväisyyspyöräilyprojekti,

joka sai alkunsa

Tanskasta vuonna 2002.

Suomesta Pariisiin poljettiin

ensi kertaa kaudella 2013 yhden

joukkueen voimin. Kaudella

2020 mukana on Suomesta

yhteensä 8 joukkuetta: Helsinki,

Espoo, Turku, Tampere, Vaasa,

Oulu, Jyväskylä-Kuopio sekä uutena

Vantaa. Ensi kesänä Pariisiin

pyöräilee 2200 pyöräilijää

ja 500 huoltohenkilöä Tanskasta,

Ruotsista, Suomesta, Norjasta,

Färsaarilta, Islannista, Saksasta

ja Sveitsistä. Joukkueeseen

valitut maksavat itse kulunsa

pyörää, ajoasuja ja matkakuluja

myöten. Rynkeby Foods, God

Morgon ja hohes C kattavat projektin

keskeiset kustannukset

yhteistyössä jokaisen yksittäisen

maan rahaa vastaanottavien

järjestöjen kanssa. Siten kaikki

lahjoitukset menevät niille

järjestöille, joiden kanssa Team

Rynkeby säätiö tekee yhteistyötä.

Rahaa kerätään sponsorisopimusten,

lahjoitusten ja erilaisten

tapahtumien kuten Koulujuoksun

avulla.

Lisätietoja www.team-rynkeby.fi

57


KYNÄSAUHUAJA

perkele näitä joitaki suomalaisia

luupäitä vaivaa

Mikä

että ei osaa käyttää nuita pitkiä valoja?

Keulassa on kaheksan ämpärin kokosta

lamppua tai lediä enempi ku teinidiskosa

ja sitte hangataan pitkät

päällä viimiseen asti nii että pitäs hitsausmaski

päässä ajella ku auton takaseinän

verhoilu savuaa ja hiusraja pakenee

ku 40000 kelviniä ja 300 000 lumenia

sulattaa asfalttia keulan eessä

ja laturin hiilet savuaa ku hornan hiillos.

Ja totta heleketissä samat persnaamat

lyö pitkät pääle 15m ennen keulaa että

saa ajella sokiana seuraavan kymmenen

kilsaa.

Ja jos ohittaa jonku 70 kmh hinaavan

taunuksen niin se ei missään nimessä

voi sammuttaa niitä pitkiä tai jos sammuttaa

ni laittaa ne pääle sekunnin

päästä ja taas v.....

Ja oma sarjansa on ne jotka laittaa

maastureihin ja pakettiautoihin niihin

väritelevision kokosiin umpioihin ledit

tai xenonit, kyllä taas kirvelee ja häikäsee

henkilöautomiestä niin että kaihileikkaukseen

saa mennä kaksvitosena.

58

Ja vilkkua ei voi käyttää, ei mitenkään,

varsinkaan liikenneympyrässä.

Kuorma-auto ukkoja etenki ilahuttaa

ku on saanu sen 130 tonnia painavan

junan vauhtiin ja joutuu pysähtymään

ympyrään sen takia ku joku jahnukainen

ei viitti tökätä etusormella sitä vilkun

viikseä ympyrästä lähtiessään. No,

ei muuta ku pysähy siihen ja taas pykällät

ja puolitat ja loikkautat fullerista

124 vaihetta läpi että saa sen kerrostalon

vauhtiin ja taas sama homma

seuraavassa ympyrässä.

Tuola muualla maailmassa ei ees tiiä

onko vastaantulijalla pitkiä valoja olemassakaan

ku ei niitä ehi nähä ku ne

rapsii lyhkäset pääle. Käykää vaikka

Espanjassa kokkeilemassa.

Sitten taivastellaan että miksi suomessa

ei saa olla nii paljon valoja auton

keulassa ku vaikka ruottissa, varmaan

siksi ku kaikki autoilijat ois sokeita ennenku

täyttää 25.

Sitä ärsytystä muuten kummasti laskee

herrasmies-rekkamiehet jotka näyttää

vilkulla koska tie on vapaa ohitukseen.

Ja huomionarvonen seikka on että eipä

nuo isojen autojen kuskit sekoile niitten

valojenkaan kanssa, LAPISSA.

Kyllä kuorma-automaurit ja -Maurittaret

on kovia jätkiä.

Ei ne veettuilessa sielä liikenteessä pyöri

vaan työtään tekkee ja ilman niitä aura

ja sora ja rahti ynnämuu-kamppeita

täälä maailmassa tapahtus mittään.

Iteki ku pikkutyttönä niisä hommissa

olin niin kyllä muutaman kerran saatto

sipulia kiristää kaikenmaailman töhöilijät.

Ja sillon ei ollu vielä direktiivikursseja,

dikikortteja eikä lakeja. Asfaltti oli

justiin vejettu Ivalon kylän raitille ku

Kekkonen oli tulossa hiihtämään Jänkkävaaraan

ja niittikoppasisua käytettiin

takuuhuolloissa ja emäntäkoulun

rannassa syötiin jäätelöä.

Se oli sitä aikaa ku puuma oli puuma ja

ukoilla ei ollu uistimia naamassa.

Ropsonit ritisi pinnattujen noktoppien

välissä ja bostoni keikku suupielessä.

Kuormat oli 30 ja 60tonnin kieppeillä,

yhessä illassa huvikseen leviteltiin tankavaaraki

pitkin jänkiä, sen takia siinä

ei mittään vaaraa enää olekkaan.

Hakosalon Bröytti oli lastaamassa ja

penkalla oli Karmakaisen Kassun kasipillari,

oli tehty vanhasta neuvostoaikasesta

panssarivaunusta ja Hammin

valssin puolikkaasta, kulki seittämääkymppiä

ylämäkkeen.

Ylätuulomalla se lähti kerran tulvan

matkaan ku joku aukas vahingossa patolunkan

ku koitti vessanpönttöä vettää,

kuulemma saman sällin isäukko

joka aiheutti paskavesikriisin nokialla.

Että tämmöstä tällä kertaa.


DHL Expressin uusi terminaali

avautui Pirkkalassa

Pikakuljetukset palvelevat yritysasiakkaita sekä kasvavaa verkkokauppaa

DHL Express on ottanut käyttöön

uuden terminaalin ja toimistotilat

Pirkkalan Linnakalliossa. Uudesta

4000 neliömetrin suuruisesta terminaalista

käsin hoidetaan Expresslähetysten

nouto- ja jakelutoiminnot

Pirkanmaalla sekä käsitellään koko

Pohjois-Suomen alueen vienti- ja

tuontilähetykset.

Uutta tilaa ja kapasiteettia tarvitaan

sekä yritysten välisille lähetyksille

että nopeasti kasvaviin yksityisasiakkaiden

tarpeisiin: verkkokaupan

kasvu lisää pienten pakettien kuljetuksia.

Terminaalin käsittelykapasiteetti

on 5000 lähetystä tunnissa.

“Globaali pikakuljetusverkosto mahdollistaa

yrityksille nopeat oveltaovelle-kuljetukset

Suomesta kansainvälisille

markkinoille. Niiden avulla

esimerkiksi kotimainen verkkokauppias

voi sekä tarjota nopean kuljetusvaihtoehdon

että laajentaa toimintaansa

suoraan uusille ulkomaisille

markkina-alueille, tarvitsematta investoida

varastointiin tai jakelukanaviin

kohdemaassa”, sanoo DHL Express

(Finland) Oy:n toimitusjohtaja

Oktay Nuri.

Noin 15 miljoonan euron kokonaisinvestointi

uuteen terminaaliin on

merkittävä panostus sekä paikallisesti

että tulevaisuuden kehitystä

ajatellen. Investointi on osa laajempaa

suunnitelmaa kehittää ja kasvattaa

DHL Expressin verkostoa.

”Uusien ajanmukaisten tilojen sekä

automaattisen lajittelujärjestelmän

myötä varmistamme, että voimme

entisestään kehittää palvelutasoamme

myös lähetysvolyymien kasvaessa”,

kertoo operatiivinen johtaja Janne

Appel.

Yksityisasiakkaat suosivat

pakettiautomaatteja

Verkkokaupan kasvun myötä DHL

Express on viime vuosien aikana

myös laajentanut merkittävästi toimitusvaihtoehtojaan.

Kotiinkuljetuksen

sijasta asiakas voi valita pakettinsa

toimituksen johonkin yli

600 pakettiautomaatista tai palvelupisteestä.

DHL Expressin palvelut ovat lähtökohtaisesti

ovelta-ovelle-kuljetuksia,

mutta yhä useammin vastaanottaja

haluaa mieluummin noutaa

lähetyksensä pakettiautomaatista

tai palvelupisteestä. Erityisesti

kansainvälisen verkkokaupan asiakkaita

palvelee On Demand Delivery

-palvelu, jolloin DHL Express

lähettää vastaanottajalle proaktiivisesti

tietoa lähetyksen etenemisestä

tekstiviesteillä. Vastaanottaja

voi valita tarpeisiinsa parhaiten sopivan

toimitusvaihtoehdon jo siinä

vaiheessa, kun lähetys on vasta lähdössä

matkaan.

Ympäristö huomioidaan

kiinteistöissä ja kuljetuksissa

Deutsche Post DHL Groupin maailmanlaajuinen

ympäristönsuojelutavoite

on vähentää kaikki logistiikan

päästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Tärkeitä osatekijöitä tämän

tavoitteen saavuttamisessa ovat mm.

kuljetusten ja kiinteistöjen hiilijalanjäljen

pienentäminen. DHL Expressin

uuden Pirkkalan kiinteistön ympäristöystävällisyys

on huomioitu

erityisesti energiaratkaisuissa: lämmöntuotantoon

käytetään maalämpöä,

ja lisäsähköä tuotetaan aurinkoenergialla.

Kehittynyt kiinteistöautomaatiojärjestelmä,

rakennusosien

hyvä lämmöneristyskyky sekä LEDvalaistus

ovat energiatehokkuuden

osatekijöitä. Myös valmiudet sähköautoille

- sekä tuotantokäyttöön että

henkilöstölle - on huomioitu.


Ammattiliikenteen

kumppani

Ammattiliikenteen vakuuttamisen

valtakunnallinen puhelinpalvelu

03 04 05 06 (ma-pe 8-18)

Verkkopalvelut www.op.fi/ammattiliikenne

Vahingon yllättäessä neuvot ja ohjeet

vahinkotilanteeseen yhdestä osoitteesta:

vahinkoapu.pohjola.fi/yrityksille

Vakuutuksen myöntää A-Vakuutus Oy,

joka on osa OP Ryhmää

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!