Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Tilkobling til

Tilkobling til trådløst LAN svikter eller radiomottak er dårlig Kontroller plasseringen av TV-en og den trådløse ruteren (tilgangspunkt). Signalforholdene kan påvirkes av følgende årsaker: Andre trådløse enheter, mikrobølger, fluorescerende lys osv. i nærheten. Vegger eller gulver mellom den trådløse ruteren (tilgangspunkt) og TV-en. Hvis problemet vedvarer selv etter å ha sjekket ovenstående, kan du prøve en kablet LANtilkobling. Dårlig bilde på Internett-video Kvaliteten avhenger av den originale videoen fra Internett-leverandøren og av båndbredden på din forbindelse. Visse Internett-videoer har lite detaljer, spesielt ved raske bevegelser eller mørke scener. Videokvalitet og bildestørrelse avhenger av bredbåndshastigheten og kilden fra leverandørene. God bildekvalitet, men ingen lyd på Internettvideo Kvaliteten avhenger av det originale innholdet fra Internett-leverandøren og av båndbredden på din forbindelse. Ikke alle Internett-videoer har lyd. TV-en kan ikke koble til serveren Kontroller Lan-kabelen eller tilkoblingen til serveren og TV-en. Kontroller om nettverket er korrekt konfigurert på din TV. Det vises en melding som sier at TV-en ikke kan koble til nettverket Kontroller de nåværende nettverksinnstillingene. Trykk HOME og velg [Innstillinger] t [Systeminnstillinger] t [Oppsett] t [Nettverk] t [Nettverksoppsett] t [Se gjennom nettinnstillingene og status]. Hvis alle dine nettverksinnstillinger er “-”, er kanskje serveren ikke korrekt tilkoblet. Kontroller nettverkstilkoblingene og/eller serverens bruksanvisning for informasjon om tilkobling. Konfigurer nettverksinnstillingene på nytt. Hvis LAN-kabelen er koblet til en aktiv server og TV-en har fått en IP-adresse, kontrollerer du DLNA Certified mediaserverens tilkoblinger og konfigurasjon. Merk Din konfigurerte IP-adresse kan vises ved å velge alternativet [Se gjennom nettinnstillingene og status]. DLNA Certified mediaserver er ikke tilgjengelig selv om den er listet under[Media] i menyen Hjem Kontroller LAN-kabelen/forbindelsen eller din serverforbindelse. TV-en kan ha mistet forbindelsen med serveren. Utfør [Serverdiagnostikk] for å kontrollere om din mediaserver kommuniserer korrekt med TV-en. Trykk HOME og velg [Innstillinger] t [Systeminnstillinger] t [Oppsett] t [Nettverk] t [Innstilling av hjemmenettverk] t [Serverdiagnostikk]. Når du bruker Renderer-funksjonen, kan du ikke spille av musikkfiler. Noen applikasjoner viser en fotofil som er forhåndsinstallert på PC-en samtidig med avspilling av musikk når Renderer-funksjonen brukes. Avhengig av den forhåndsinstallerte fotofilen, er det kanskje ikke mulig å spille av musikk, men det kan bli mulig hvis fotofilen endres. Du kan ikke koble til Internett Kontroller at LAN-kabelen eller vekselstrømledningen til ruteren/modemet* er korrekt tilkoblet. * Ruteren/modemet må stilles inn på forhånd for å koble til Internett. Kontakt din Internettleverandør for ruter-/modeminnstillinger. Du har ingen YouTube-ID Hvis du ikke har YouTube-ID og passord, kan du skaffe dem via adressen nedenfor. http://www.google.com/device (Du kan også få YouTube-ID og passord via PCen.) Etter at du har registrert en ID, kan du bruke den med en gang. Generelt TV-en slås av automatisk (TV-en går inn i hvilemodus) Kontroller om [Innsovningstid] er aktivert (side 25). Kontroller om [Varighet] er aktivert av [På-timer] (side 24) eller [Innstillinger for bilderamme] (side 24). Kontroller om [Tidsavbrudd for standby] er aktivert (side 27). Noen inngangskilder kan ikke velges Velg [AV-forvalg] og velg [Alltid] til inngangskilden (side 25). Fjernkontrollen fungerer ikke Skift ut batteriene. 34 NO

HDMI-utstyr vises ikke på [Enhetsliste for BRAVIA Sync] Kontroller at utstyret er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontroll. Kan ikke velge [Av] i [BRAVIA Sync-kontroll] Hvis du har koblet til lydanlegg som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontroll, kan du ikke velge [Av] i denne menyen. For å endre lydinngangen til TV-høyttaler, velg [TV-høyttaler] i [Høyttaler]-menyen (side 25). [Tilgangskontroll]-passordet er glemt Angi PIN-koden 9999. Oppdater PIN-koden ved å trykke HOME og velge [Innstillinger] t [Systeminnstillinger] t [Tilgangskontroll] t [Endre PIN-kode]. Butikkvisningsmodus eller demonstrasjonslogo vises på skjermen På fjernkontrollen, trykk på RETURN, deretter HOME og velg [Innstillinger] t [Systeminnstillinger] t [Oppsett] t [Auto start]. Sørg for at du velger [Hjemme] i [Sted]. Finner ikke knappene , +, – på TV-en. Se illustrasjonen under for knappenes plassering på TV-en. Framsiden på TV-en Spesifikasjoner System Skjermsystem LCD (Liquid Crystal Display = D70skjerm med flytende krystaller), LED-bakgrunnsbelysning TV-system Avhengig av land / område valg / TV-modell Analog: B/G, D/K, L, I Digital: DVB-T/DVB-C DVB-T2* 1 Satellitt* 1 : DVB-S/DVB-S2 Farge/bilde-system Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58 (kun video), NTSC4.43 (kun video) Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP@L4.1 (Full HD 60fps) Kanaldekning Avhengig av land / område valg / TV-modell Analog: UHF/VHF/Kabel Digital: UHF/VHF/Kabel Satellitt* 1 : IF-frekvens 950-2150 MHz Lydutmating (kun for 19,5 V forsyning) 5 W + 5 W Trådløs teknologi Protokoll IEEE802.11b/g/n (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Inngangs-/utgangskontakter Antenne/kabel 75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF Satellittantenne* 1 F-type konnektor (hunnkjønn) IEC169-24, 75 ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V og 22 kHz tone, distribuering av enkel kabel EN50494. / AV 21-pinners scartkontakt (CENELEC-standard) inkludert lyd-/video inngang, RGB-inngang og TV lyd-/bildeutgang. 35 NO NO